Dodaj do ulubionych

"Forum" // Gdyby Putin był De Gaulle'em...

14.09.04, 13:38
tygodnikforum.onet.pl/1188342,0,7458,922,artykul.html
Zostawcie noże w szatni (1/6)

Rosja przypomina dziś Francję sprzed 50 lat. Wojna w Czeczenii to wypisz
wymaluj – wojna w Algierii. Masowe mordy ludności cywilnej, zamachy, pasmo
wzajemnych okrucieństw i nieszczęść. Coraz głębsze podziały polityczne,
narastająca frustracja społeczna i strach. A jednak de Gaulle ochronił
Francję przed katastrofą i dźwignął ją z poniżenia. Jaka mogłaby być Rosja,
gdyby rządził nią de Gaulle? Albo przynajmniej, gdyby Putin poszedł jego
drogą? Pisze o tym Matthew Evangelista, profesor Cornell University.


MATTHEW EVANGELISTA


2004


W tygodniach poprzedzających wybór Władimira Putina na prezydenta Rosji w
marcu 2000 roku dziennikarze pytali go, którzy polityczni przywódcy wydają mu
się „najbardziej interesujący”. Pierwsze nazwisko, które wymienił – Napoleon
Bonaparte – potraktowali jako żart, zatem podał drugie: Charles de Gaulle.
Łatwo zrozumieć, dlaczego postać francuskiego generała jest tak atrakcyjna:
sięgnął po władzę w wyniku niewydolności IV Republiki, zdecydowany przywrócić
Francji dawną świetność, odtworzyć – jak sam to ujął – autorytet państwa i
zbudować silną, scentralizowaną republikę z rządami prezydenckimi. Od samego
początku Putin ma podobne aspiracje wobec Rosji.

Pozbyć się imperialnych złudzeń

Przejęcie sterów państwowych przez de Gaulle’a wiązało się ściśle z
działaniami wojskowymi Francji w celu utrzymania kontroli nad
północnoafrykańską kolonią: Algierią. Zmierzch IV Republiki spowodowany
został przez protest ruchu opozycyjnego francuskich osadników w maju 1958
roku. Byli oni rozczarowani nieudolnością swoich władz, które przez cztery
lata nie potrafiły zakończyć zwycięsko wojny prowadzonej przeciw algierskim
bojownikom o niepodległość. Początkowe poparcie dla de Gaulle’a, który
zgodził się na stworzenie rządu w warunkach obowiązywania nowej konstytucji
dającej szerokie kompetencje prezydentowi, uzależnione było w dużej mierze od
jego obietnicy utrzymania władzy Francuzów w Algierii. Lecz cztery lata
później, w lipcu 1962 roku, generał zorganizował referendum w sprawie statusu
Algierii i zaakceptował jego rezultaty. Algieria uzyskała pełną niepodległość.

Popularność Władimira Putina – najpierw jako premiera, następnie pełniącego
obowiązki prezydenta i wreszcie prezydenta – była wynikiem jego polityki
wobec konfliktu w Czeczenii. Stanowcza reakcja na wypady oddziałów
czeczeńskich wahabitów do Dagestanu w sierpniu 1999 roku nadała gwałtownego
rozpędu jego politycznej karierze. Większość historyków uważa, że de Gaulle
od początku obmyślał skrycie plany wywikłania Francji z konfliktu
algierskiego. Miał tylko nadzieję, że stanie się to po militarnym zwycięstwie
nad powstańcami.

Tymczasowy długofalowy plan Putina wobec Czeczenii jest wielką niewiadomą –
nawet dla niego samego. Warto jednak przyjrzeć się pewnym podobieństwom
między Algierią i Czeczenią oraz między de Gaulle’em i Putinem, gdyż może to
rzucić nieco światła na szanse pokojowego zakończenia wojny czeczeńskiej,
który to cel stał się jeszcze bardziej palący wobec ostatnich ataków
terrorystycznych, a zwłaszcza bestialskiego ataku na szkołę w Biesłanie.

Wyścigi barbarzyńców

Kolonią Francji Algieria stała się w 1830 roku, kiedy to Francuzi odebrali ją
imperium osmańskiemu. Było to mniej więcej w tym samym czasie, gdy carska
Rosja prowadziła ekspansję na Kaukazie. Algierczycy sprzeciwili się
francuskiej okupacji i – podobnie jak górale z Czeczenii i Dagestanu –
wzniecili świętą wojnę. Reakcją Francuzów – jak i Rosjan – był brutalny
odwet: palono wsie, wypędzano chłopów z ich ziemi, dymem wykurzano powstańców
z pieczar.

Pewien francuski świadek tych wydarzeń stwierdził: „W barbarzyństwie
prześcignęliśmy barbarzyńców, których przybyliśmy ucywilizować” – słowa w
duchu Lwa Tołstoja, ówczesnego obserwatora wojen na Kaukazie. Zawsze
traktowani jako obywatele drugiej kategorii Algierczycy wykorzystali
upokarzającą porażkę Francji w początkowej fazie drugiej wojny światowej i
zaczęli się domagać niepodległości. W podobny sposób aktywiści czeczeńscy
dążyli do autonomii, usiłując zdyskontować rozpad ZSRR pod koniec epoki
zimnej wojny.
Obserwuj wątek
  • kontrkultura cd (2/6) 14.09.04, 13:39

   ... ciąg dalszy

   Bariery psychologiczne nie pozwoliły Francuzom przystać na żądania
   Algierczyków. Patrząc z francuskiej perspektywy, Algieria należała do Francji
   dłużej niż niektóre jej części w Europie, choćby Sabaudia i Nicea (uzyskane w
   1860 roku w zamian za poparcie przez Francję zjednoczenia Włoch). Zatem w
   listopadzie 1954 roku, minister spraw wewnętrznych François Mitterrand
   stwierdził, że „Algieria to Francja” i tak już pozostanie. Wyraził w ten sposób
   opinię wielu swoich rodaków. Francuskie poczucie więzi z Algierią niewątpliwie
   pogłębiły odkrycia źródeł ropy naftowej na Saharze w 1952 roku. Pustynia stała
   się również ulubionym poligonem doświadczalnym dla budującej arsenał nuklearny
   Francji, przez co Paryż z jeszcze większą niechęcią myślał o wyrzeczeniu się
   kontroli w Afryce Północnej.

   Kto jest zdrajcą

   Podobnie jak Czeczeni, na początku Algierczycy usiłowali uzyskać niepodległość
   głównie poprzez organizowanie masowych demonstracji. Lecz reakcją była przemoc,
   toteż ruch niepodległościowy sięgnął po metody walki partyzanckiej połączonej z
   aktami terrorystycznymi. 8 maja 1945 roku, kiedy w Europie dobiegła końca druga
   wojna światowa, Algierczycy wyszli na ulice, niosąc transparenty z
   hasłami: „Precz z faszyzmem i kolonializmem!”. Policja otworzyła ogień do
   demonstrantów, co wywołało spontaniczne powstanie, w trakcie którego zabito
   ponad stu Europejczyków mieszkających w Algierii. W odpowiedzi francuskie
   lotnictwo zaatakowało algierskie wioski, marynarka ostrzelała z dział wybrzeże,
   a wojsko wyłapywało i rozstrzeliwało ludzi. Zginęło od 15 tysięcy (dane
   francuskie) do 45 tysięcy (szacunki strony algierskiej) cywilów.

   Wojna wybuchła na całego, gdy w listopadzie 1954 roku nowo utworzony Front
   Wyzwolenia Narodowego wezwał do ogólnonarodowego buntu. Reakcją wojska były
   szeroko zakrojone działania militarne i zakładanie obozów przesiedleńczych
   dla „zarażonej” ludności. Armia, przede wszystkim francuscy spadochroniarze i
   Legia Cudzoziemska, a w jej szeregach wielu weteranów z SS, w coraz większym
   stopniu stosowała tortury i egzekucje przeprowadzane w trybie doraźnym. W
   niedawno opublikowanych pamiętnikach francuski generał odpowiedzialny za system
   tortur policyjnych w Algierii przyznał, że tysiące uwięzionych ludzi zaginęło
   na zawsze: byli torturowani, a potem zabijani i zakopywani potajemnie w
   anonimowych grobach.

   Podobieństwo do prowadzonej przez Rosję wojny w Czeczenii jest oczywiste:
   bombardowanie obiektów cywilnych, obławy, tortury i egzekucje bez wyroków
   sądowych. Podstawowa różnica polega jednak na tym, że media francuskie, pomimo
   ostrej państwowej cenzury, mówiły o niemoralności stosowania tortur, a znani
   intelektualiści, tacy jak Raymond Aron, krytykowali francuskie zaangażowanie w
   Afryce z powodu niewspółmiernego stosunku strat i zysków. W dzisiejszej Rosji
   żadna krytyka wojny w Czeczenii nie zyskuje większego poparcia. Natomiast tak w
   wypadku Algierii jak i Czeczenii brutalna polityka władz centralnych wepchnęła
   potencjalnych zwolenników rozwiązań kompromisowych w objęcia ekstremistów.
   • kontrkultura Re: cd (3/6) 14.09.04, 13:39
    ... ciąg dalszy

    Kiedy danina krwi przekracza miarę

    Po dowodzeniu siłami Wolnej Francji w drugiej wojnie światowej i piastowaniu
    przez kilka miesięcy urzędu przewodniczącego rządu tymczasowego Charles de
    Gaulle nie odgrywał ważnej roli na francuskiej scenie politycznej aż do chwili,
    gdy kryzys algierski stworzył zapotrzebowanie na silne przywództwo.
    Wydarzeniem, które spowodowało ten kryzys, było zbombardowanie przez lotnictwo
    francuskie tunezyjskiej miejscowości Sakiet-Sidi-Youssef w lutym 1958 roku.

    Powstańcy algierscy dokonywali wypadów z sąsiedniej Tunezji na terytorium
    swojego kraju: w miesiącu poprzedzającym atak lotniczy porwali czterech
    żołnierzy francuskich i zabili kilku innych. Francuskie dowództwo wojskowe
    zdecydowało się na odwet: wysłano samoloty, które zbombardowały Sakiet w dniu
    targowym, zabijając 69 osób, w tym 30 dzieci w szkole, którą obrócono w gruzy.
    Naliczono również 130 rannych.

    Podobnie jak to się dzieje dzisiaj w Czeczenii – wbrew świadectwom i
    doniesieniom dziennikarzy obecnych na miejscu zdarzenia – dowódcy z uporem
    twierdzili, że zaatakowano wyłącznie obiekty wojskowe i zabito tylko
    bojowników. Wydarzenie to wywołało poruszenie na arenie międzynarodowej, bo
    Tunezja zażądała od Francji wycofania baz wojskowych ze swego terytorium, a
    Stany Zjednoczone zaoferowały mediację.

    Pokój tylko dla odważnych

    Europejczycy mieszkający w Algierii, tak zwani pieds noirs, stanowiący mniej
    więcej jedną dziesiątą blisko dziewięciomilionowej populacji tego kraju, byli
    zatrwożeni perspektywą międzynarodowej interwencji. Wszczęli rozruchy i
    doprowadzili do powołania Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego, na którego czele
    stanął generał Jacques Massu, dowódca 10. Dywizji Powietrznodesantowej.
    Puczyści uspokoili się na krótko dopiero wtedy, gdy generał de Gaulle oznajmił,
    że jest gotów przejąć władzę w republice.

    Podobnie jak Putin, de Gaulle miał skłonność do używania koszarowego języka,
    lecz raczej w rozmowach prywatnych, nie zaś w wystąpieniach nagłaśnianych przez
    środki przekazu. Pierwsze słowa, z którymi zwrócił się do zbuntowanych
    wojskowych, gdy spotkał się z nimi w Algierze w czerwcu 1958 roku, brzmiały: Je
    vous ai compris! (Ja was zrozumiałem!).

    Lecz nadzieje wojskowych, że bez względu na konsekwencje dla wizerunku Francji,
    na arenie międzynarodowej generał de Gaulle poprowadzi wielką ofensywę przeciw
    powstańcom, okazały się płonne. Jedną z pierwszych inicjatyw de Gaulle’a
    stanowiło zaoferowanie secesjonistom „pokoju ludzi odważnych”, a wyłącznym
    warunkiem wstępnym było „pozostawienie noży w szatni”. Front Wyzwolenia
    Narodowego odrzucił tę propozycję, która de facto oznaczała wezwanie do
    kapitulacji, niemniej jednak pod koniec 1958 roku de Gaulle’owi udało się
    doprowadzić do wymiany jeńców.
    • kontrkultura cd (4/6) 14.09.04, 13:40

     ... ciąg dalszy

     Czym skusić nieprzejednanych

     We wrześniu 1959 roku generał zaproponował Frontowi wspólne negocjacje, które
     dawały szansę na osiągnięcie samostanowienia przez Algierię. W odróżnieniu od
     tego stanowisko Putina sprowadza się niezmiennie do żądania bezwarunkowej
     kapitulacji wszystkich czeczeńskich powstańców. Jednakże francuskiej ofercie
     rozmów towarzyszyło jednocześnie – i to przypomina politykę rosyjską –
     zintensyfikowanie operacji wojskowych.

     W wyniku działań przeciw powstańcom wysiedlono w Algierii około dwóch milionów
     chłopów, zaganiając ich do obozów przejściowych w celu wyizolowania
     partyzantów. Podobnie konflikt w Czeczenii zaowocował setkami tysięcy
     wysiedleńców w obrębie republiki i poza jego granicami. Na początku lat 60. de
     Gaulle zainicjował program polityczny, który ku rozczarowaniu wielu pieds noirs
     miał zakończyć kolonialny status Algierii, jednocześnie jednak generał
     sprzeciwiał się jej całkowitej niepodległości. „Oznaczałoby to skrajną
     pauperyzację, absolutny koszmar – dowodził. – Sądzę, że ostatecznie Algierczycy
     wybiorą algierską Algierię powiązaną z Francją”.

     Przystał, by Algierczycy zadecydowali o swoim losie, jednocześnie jednak
     usiłował odwieść ich od zrywania więzów z Francją. Dlatego oferował pomoc
     gospodarczą. Tak zwany Plan Konstantyński (od miasta Konstantyna w Algierii)
     zakładał stworzenie czterystu tysięcy miejsc pracy dla Algierczyków w przeciągu
     pięciu lat oraz budowę szkół i ośrodków opieki zdrowotnej.

     Władze Rosji jak dotąd nie brały poważnie pod uwagę opcji „kupienia Czeczenii”
     poprzez dostarczanie szeroko rozumianej pomocy ekonomicznej, choć pomysł ten
     dyskutowany był przez doradców Borysa Jelcyna na początku lat 90. Wybierając
     wojnę, krąg Jelcyna przekreślił możliwość konfederacyjnego stowarzyszenia
     Czeczenii z Rosją w drodze pokojowych negocjacji, choćby na zasadzie polityki
     realizowanej przez Moskwę wobec Tatarstanu. Przegrawszy wojnę w 1996 roku,
     Jelcyn i jego ludzie pozostawili Czeczenię w stanie, jaki de Gaulle wróżył
     niepodległej Algierii: skrajne ubóstwo, absolutny koszmar. Pseudopaństwo
     trawione konfliktami wewnętrznymi, bezprawiem, korupcją, porwaniami, stanowiące
     zagrożenie dla sąsiadów.

     Mąż stanu musi płynąć pod prąd

     W swoich wysiłkach mających na celu zakończenie wojny w Algierii de Gaulle
     napotkał silny sprzeciw w armii, wyszedł zwycięsko z dwóch prób odebrania mu
     władzy i przeżył kilka zamachów na swoje życie. Poparł swego ministra kultury,
     pisarza André Malraux, który otwarcie potępił powszechne stosowanie tortur
     przez francuskich spadochroniarzy, choć krytyka ta nie zahamowała tych praktyk.

     Dla porównania: Putin traktuje jako zdrajców wszystkich dziennikarzy – takich
     jak Andriej Babicki i Anna Politkowska – którzy zwracają uwagę opinii
     publicznej na okrucieństwa dokonywane przez rosyjskich wojskowych. Obojgu
     zresztą z powodu zbiegu bardzo podejrzanych okoliczności nie udało się dotrzeć
     do szkoły w Biesłanie, skąd mieli nadawać korespondencję.

     Putin unika stawienia czoła swoim generałom i nakazania, by armia przestrzegała
     prawa wojennego. De Gaulle dzięki swej niezachwianej reputacji bohatera drugiej
     wojny światowej i niezłomnemu charakterowi przezwyciężył opór kręgów wojskowych
     i skrajnej prawicy. W 1962 roku doprowadził do zaakceptowania przez Francję
     niepodległości Algierii, co było nie do pomyślenia jeszcze cztery lata
     wcześniej. Putinowi, bez wątpienia również człowiekowi o silnej osobowości,
     brakuje atutu sławy wojennej, gdyż w czasach zimnej wojny był mało ważnym
     szpiegiem w Niemczech Wschodnich. Jednak w odróżnieniu od de Gaulle’a, nie musi
     on walczyć z twardą opozycją.
     • kontrkultura cd (5/6) 14.09.04, 13:41

      ... ciąg dalszy

      W Rosji nie ma skrajnych pieds noirs, którzy atakami terrorystycznymi niweczą
      wszelkie wysiłki negocjacyjne, nie ma spiskujących generałów dywizji
      spadochronowych ani Legii Cudzoziemskiej złożonej z faszystowskich bandytów.
      Jeśli nawet niektórzy Rosjanie są zaniepokojeni tym, że ingerencja Stanów
      Zjednoczonych w Gruzji zniweczy starania Rosji, by zahamować infiltrację
      Czeczenii przez partyzantów – podobnie jak algierscy Francuzi sprzeciwiali się
      aktywności Amerykanów w Tunezji – Putin niechybnie sobie z nimi poradzi.

      Spirala zemsty

      Putin, nie mając silnej opozycji, będzie w o wiele łatwiejszej sytuacji niż de
      Gaulle, jeśli kiedykolwiek podejmie poważne wysiłki w celu pokojowego
      rozwiązania konfliktu w Czeczenii, co mogłoby oznaczać pewną autonomię dla tej
      republiki.

      Przykład algierski uczy nas, że taką opozycję mogłaby stanowić przede
      wszystkim rosyjska społeczność zamieszkała w Czeczenii. Tymczasem jej tam
      prawie nie ma, co należy przypisać dwóm ludziom. Pierwszym z nich był Dżochar
      Dudajew, były radziecki generał, który stanął na czele ruchu
      niepodległościowego i był pierwszym czeczeńskim prezydentem. Jego chaotyczna
      polityka i antyrosyjskie wypowiedzi skłoniły wielu rdzennych Rosjan do wyjazdu
      z Czeczenii na początku lat 90. Drugim jest Borys Jelcyn. To on rozpoczął
      wojnę, która wypłoszyła ostatnich Rosjan, to on zgodził się na długotrwały
      zmasowany ostrzał Groznego, a przecież w stolicy mieszkała większość z nich.

      Po wynegocjowaniu niepodległości dla Algierii to właśnie obecność
      nieprzejednanych Europejczyków w tym kraju niweczyła szanse na obustronnie
      korzystne stosunki między Francją i postkolonialną Algierią. Paryż zobowiązał
      się do kontynuowania pomocy gospodarczej, aby spełnić obietnice zawarte w
      Planie Konstantyńskim, lecz ekstremiści z kręgów pieds noirs nie zamierzali
      pozwolić, by wolna Algieria odniosła sukces. Zaczęli realizować
      politykę „spalonej ziemi” i kampanię terroru, która dotarła nawet do Francji.

      W maju 1962 roku w pewnym algierskim mieście paramilitarne oddziały pieds noirs
      zabijały codziennie od 10 do 50 Algierczyków. W ostatnich czterech dniach maja
      wysadzono w powietrze 40 szkół. W czerwcu komandosi Delta spalili bibliotekę w
      Algierze, w wyniku czego ogień strawił około 60 tysięcy woluminów – co
      przywołuje na myśl ludobójczą politykę Stalina w Czeczenii w latach 40. W
      obliczu prawdopodobnego odwetu za te potworności, europejscy mieszkańcy
      Algierii umknęli do Francji.

      Istnieje kolejne podobieństwo między Algierią i Czeczenią, z całą pewnością
      stanowiące przeszkodę na drodze do osiągnięcia pokoju: w obu wypadkach konflikt
      był zarówno wojną narodowowyzwoleńczą, jak i domową. W trakcie wojny przeciw
      Francji rozmaite frakcje algierskich bojowników toczyły walki między sobą, a
      ich rezultatem były dziesiątki tysięcy ofiar.

      Choć Czeczeni tradycyjnie jednoczą się w obliczu rosyjskiej agresji, okres
      niepodległości w latach 1996–1999 znaczyły mordercze konflikty wewnętrzne, a
      obecna sytuacja, czyli trwała okupacja wojskowa, również nie zaowocowała
      stworzeniem jednolitego czeczeńskiego rządu, mimo nieuczciwych wyborów
      zorganizowanych przez Kreml.
      • kontrkultura cd (6/6) 14.09.04, 13:42

       ... ciąg dalszy

       Z kim usiąść do stołu

       Kiedy we wrześniu 1962 roku Francja przystała na niepodległość Algierii, dwa
       stronnictwa rościły sobie prawo do rządzenia krajem, wskutek czego Paryż
       wycofał pomoc gospodarczą, twierdząc, że musi ją wstrzymać, dopóki nie wyjaśni
       się kwestia sprawowania władzy. Pod tym samym pretekstem Borys Jelcyn nie
       wypełnił warunków traktatu pokojowego, który zakończył pierwszą wojnę
       czeczeńską w 1996 roku.

       Putin uzasadnił swoją odmowę negocjacji z legalnie wybranym prezydentem
       Czeczenii Asłanem Maschadowem niemożnością zapanowania nad rywalizującymi
       frakcjami. Ostatnio porównał Maschadowa z Osamą ben Ladenem, twierdząc
       bezpodstawnie, że Maschadow stoi za wszystkimi niedawnymi atakami
       terrorystycznymi oraz że Moskwa nie będzie podejmować negocjacji z „mordercami
       dzieci”. Maschadow ze swej strony potępił ataki na niewinnych cywilów i
       solennie obiecał, że dopilnuje, aby jego wojska przestrzegały konwencji
       genewskich – czego niestety nie jest w stanie spełnić. W każdym razie, jeśli
       Rosja nie zdoła powstrzymać przemocy w Czeczenii i poza jej granicami
       działaniami militarnymi, będzie musiała znaleźć kogoś, z kim usiądzie do stołu
       rozmów. Mimo że Maschadow nie cieszy się teraz taką popularnością, jakiej
       zawdzięczał w 1997 roku wybór na prezydenta Czeczenii, nie powinno się go
       jednak pominąć w próbach zaangażowania wszystkich części społeczeństwa
       czeczeńskiego w proces pokojowego rozwiązywania konfliktu.

       Lecz pokojowe uregulowanie konfliktu w Czeczenii jest trudne jeszcze z jednego
       względu. Otóż walka Algierczyków o niepodległość od samego początku skupiała
       uwagę społeczności międzynarodowej. Kraje niezaangażowane uznały oficjalnie
       algierski Front Wyzwolenia Narodowego już w kwietniu 1955 roku na konferencji w
       Bandungu. We wrześniu tego samego roku Organizacja Narodów Zjednoczonych
       włączyła kwestię algierską do swych obrad. Kraje Ligi Arabskiej występowały w
       obronie Algierii na forum Rady Bezpieczeństwa, ilekroć któryś z nich w niej
       zasiadał. Działania wojenne śledził Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

       W odróżnieniu od tego Czeczenia nie ma wsparcia na arenie międzynarodowej, co
       nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę starania Rosji, by cały konflikt
       postrzegać w kategoriach walki z terroryzmem i ekstremizmem. Również
       organizacje pozarządowe monitorujące naruszanie prawa międzynarodowego i praw
       człowieka nie obserwują uważnie dramatu czeczeńskiego. Gdy Putin uzna, że na
       prowadzeniu dalszej wojny ucierpi międzynarodowy wizerunek i prestiż Rosji, być
       może zacznie szukać dróg kompromisowego rozwiązania konfliktu, podobnie jak
       zrobił to de Gaulle w wypadku Francji walczącej o zachowanie Algierii.

       Dotychczasowe wydarzenia nie dają jednak podstaw do większych nadziei w tym
       względzie. Być może w Rosji wyłoni się w końcu opozycja, która zacznie
       krytykować wojnę w Czeczenii jako działanie niemoralne i nieracjonalnie
       kosztowne. Oba te czynniki – jak się wydaje – odegrały rolę w zakończeniu wojny
       w Algierii, lecz w dzisiejszej Rosji jak dotąd nie mają większego znaczenia.

       Bestialski atak na dzieci w Biesłanie, częściowo spowodowany chęcią zemsty za
       mordowanie niewinnych Czeczenów przez Rosjan, miał zapewne także uprzytomnić
       rosyjskiej opinii publicznej cenę tej wojny. Za wcześnie jeszcze, by ocenić czy
       ta straszliwa zbrodnia wstrząśnie rządem na tyle, by włożył więcej wysiłku w
       próby pokojowego zakończenia konfliktu, czy też doprowadzi do odwetu i dalszej
       spirali przemocy.

       Autor jest profesorem na Uniwersytecie Cornell i autorem książki „Wojny
       czeczeńskie: Czy Rosja podąży śladem Związku Radzieckiego?” (Brookings
       Institution Press, 2002). Powyższy artykuł został uaktualniony po wydarzeniach
       w Biesłanie na prośbę FORUM.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka