Dodaj do ulubionych

Podhalańskie rekolekcje w Rzymie 2004

30.01.04, 14:39
Wykłady, dyskusje, posiady i spotkanie z Janem Pawłem II w sali
Klementyńskiej. Niezapomniane wspomnienia, jednym słowem uczta duchowa.
Szkoda, że w tym roku nie mogłam w nich uczestniczyć... I tak jestem tam z
Wami.

dzis.dziennik.krakow.pl/?2004/01.30/Podhale/17/17.html
Obserwuj wątek
  • ciupazka Re: Podhalańskie rekolekcje w Rzymie 2004 28.02.04, 12:57
   Dziennik podhalański 28-02-2004
   Moi Rodni Podhalanie!

   I zaś o pociórkak... w Rzymie referuje Stanisław Hodorowicz. Pytomy piyknie
   przecytojcie. Byłak roz na takik Światowyk Rekolekcjach Podhalańskik w Castel
   Sant Elia 04.03-10.03.1998 roku. Przesłanie tyk rekolekcji:" Na wos zawse mozno
   licyć"i "W górę serca" -

   " Proste, wielgie słowa siyłom sie odbiyły od grani Giewontu
   Góry Przemienienia zatrzęsły sie dumnie,
   ale zalęknione ludzi gór sumienia
   Matusia Ludźmiyrsko ty lęk w nos spostrzegła
   Wziyna odziywacke i niom otulyła
   Nos, co my sie ozfyrkli po świata polanie.
   Kie my usłyseli - Twoje Ojce do nos zawołanie
   Przyniesła nos na płasiynke na italiańskiej skale
   Kany mo dlo Tobie i ludzi gór to inkse Podhole.
   Bywołeś Nas Ojce - haw u Niyj na posiadach
   W skalnyj izbecce ukwalowałeś ś niom nad sprawami świata
   Tymu to wej Matusia Ludźmiyrsko dumnych, zalęknionych -
   Nos - tu - w odziywacce przyniesła.
   Przytulo nos, po głowickach gładzi
   I jak nojprowdziwso z prowdziwyk Matusia
   Do nos syćkik radzi
   Coby my sie nie boli
   Kie Ty trzyńsies nasymi sumiyniami
   Bo ino wte - Słowo Boga
   Moze w nos wyrosnąć owieska kiełkami.
   KWAŁA PANU ! - W GÓRĘ SERCA!"

   To nase wte było motto na italiańskiyj ziymi. Piyknie to boce i syćkim
   górolom i nie ino , fto nie był polycom. Co roku byk jeździyła, hale nie
   trza zabiyrać miyjsca inksym tym, co jesce nie byli.

   A dzisiok nom zdaje relacje z ostatnik rekolekcji nas Stasek Hodorowicz:

   Moi Rodni Podhalanie


   Było tydziyń nazod o tyk pociórkak nutami rymowanymi niesionyk. Dzisiok o
   godanyk. Godanyk na "VII Światowych Rekolekcjach Podhalańskich - Rzym 2004".
   Były pociórki i była tyz dumacka o modlitwie. Profesór Stanisłow Grygiel, ociec
   Leon Knabit z Tynieckiego Opactwa, jambasadorka Hanka Suchocko, a i jo,
   trzymalimy dumacke o modlitwie. Co tyz modlitwa znacy, jakom dlo cłeka mo
   wortość, cemu, kie i jako sie modlić. Była dróga do Świyntego Ojca Pio i była
   gościna u nasego Ojca Świyntego Jana Pawła II. Dokumyntnie nasego i duhem,
   mowom, korzyniami i góralskościom. Tom góralskościom, ftoro pokazuje jako ku
   ludziom niyść ślebode i mowe o niyj, miełość, wiare, hardość na krzyze, jako
   wierchować rozumem, wolom i cynem. Zaś my tego syćkiego doznali i dane nom było
   we wnuku to przetrowić. Niemało to zasługa nasyk plebanów ftorzy nos wiedli. A
   było ik jaze 18 z prałatem od Św. Katarzyny, prałatem od Ludzimirskiyj Matki
   Boskiej i proboscem z Kamesznicy na cele. Wiedła nos i muzyka. Grało nom w
   dusy, grało do usu, a we wnuku ostała modlitewno nuta na tyn postowy cas.
   Wortało! I Bóg zapłoć syćkim ftorzy ku temu rekolekcyjnemu śtretniynciu
   przycynek mieli. Bóg zapłoć nasemu biskupowi Stanisławowi Dziwisowi, ksiyndzu
   Władysławowi Zorymbcanowi we Rzymie, Jego bratu Kaźmiyrzowi z Gronkowa i
   Jyndrzkowi Gutowi - Mostowemu z Poronina. Ze serca podziynke składom za nos
   syćkik ftorzy my tam byli i przepytuje, byście juz przepatrzowali, co bee za
   rok. (STANISŁAW A. HODOROWICZ)

   Telo. Pozdr.

   • ciupazka Re: Podhalańskie rekolekcje w Rzymie 2004 11.03.04, 20:19
    Kto nie był, niech jedzie.... c.d.

    Góralskie refleksje z rzymskich rekolekcji

    Rekolekcje łączą władze kościelne, skarbowe i powiatowe...
    - Rekolekcje góralskie w Rzymie nie są takie jak te przeżywane w parafii: one
    mają swoją specyfikę - przede wszystkim wielką miłość góralszczyzny oraz
    zjednoczenie się braci i sióstr. Kto nie był, niech jedzie - tak podsumowuje
    VII Światowe Rekolekcje Podhalańskie w Rzymie ks. prałat Mieczysław Łukaszczyk,
    proboszcz parafii św. Katarzyny w Nowym Targu i kapelan Związku Podhalan,
    który "sześć roków się namyślał, a za siódmym razem pojechał".

    Gdyby bóstwa wysłuchały wszystkich naszych modlitw, to byłoby to największe
    nieszczęście człowieka...
    Okazją do refleksji i wspomnień były dla niego posiady góralskie, zorganizowane
    przez nowotarski oddział Związku Podhalan. Tym razem w Izbie Regionalnej
    zagościli zarówno ci górale, którzy uczestniczyli w tegorocznych rekolekcjach,
    jak i ci, którzy wprawdzie nie byli na nich obecni, ale chcieli choć przez
    chwilę poczuć atmosferę rzymskich spotkań.Ta niezwykłość przeżyć dała się
    odczuć już od pierwszych chwil posiadów, a pamięć dni, spędzonych w Rzymie,
    odświeżały przyniesione na spotkanie zdjęcia. Jeśli dodać do tego osobiste
    refleksje uczestników, to okazało się, że w Nowym Targu, oddalonym o setki
    kilometrów od Watykanu, można było doświadczyć choć cząstkę tego, co dane było
    przeżyć biorącym udział w rekolekcjach. I nie ma się co dziwić, bo było co
    wspominać: dwa spotkania z Janem Pawłem II - najpierw podczas audiencji
    generalnej, a potem prywatnej - zwiedzanie Ogrodów Watykańskich,
    czytanie "Tryptyku rzymskiego" w Sali Klementyńskiej, wizyta w sanktuarium św.
    Ojca Pio i pełne głębokiej wymowy wykłady rekolekcyjne, poświęcone modlitwie. -
    Któryś z filozofów greckich powiedział, że gdyby bóstwa wysłuchały wszystkich
    naszych modlitw, to byłoby to największe nieszczęście człowieka. Właśnie w
    modlitwie pozostawiamy Opatrzności Bożej to, co według Boga Ojca jest dla nas
    najlepsze, a słowa "bądź wola Twoja" to jej ostateczna pieczęć. Te rekolekcje
    to niezwykła przygoda intelektualna i przygoda refleksji. Każdy wyjeżdża z nich
    podbudowany. Mam gęsią skórkę, jak sobie uświadamiam, że w Kaplicy
    Sykstyńskiej, która została otwarta specjalnie dla grupy rekolekcyjnej,
    czytaliśmy "Tryptyk rzymski" - wielkie dzieło poety, teologa, papieża - mówił
    ks. prałat Tadeusz Juchas.O wymiarze duchowym rekolekcji - a także o własnym
    wykładzie, wygłoszonym podczas rekolekcji podhalańskich - mówił podczas
    góralskich posiadów prof. Stanisław Hodorowicz, rektor Podhalańskiej Państwowej
    Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. W swojej "refleksji Podhalańca" starał
    się dać odpowiedź na pytanie: czemu, kiedy i jak się modlić?

    - Człowiek w życiu powinien być kimś, ale nie w sensie pozycji społecznej czy
    tytułów, ale w wymiarze duchowym, o którym mówił ks. prof. Józef Tischner. Ta
    myśl legła u podstaw mojego wystąpienia i na tym właśnie tle starałem się
    pokazać, że elementem tego bycia kimś jest wiara, a z tą wiarą bezpośrednio
    związana modlitwa. Człowiek ma wpisaną modlitwę w swoje wnętrze przez fakt, że
    jest stworzony na podobieństwo boże. Ku modlitwie kierują nas także krzyże,
    życie i rozmaite problemy. Podhalanie powinni być szczególnie wyczuleni na
    modlitwę, ponieważ z pewną boskością spotykają się na co dzień, między innymi
    przez obcowanie ze wspaniałą przyrodą. Modlitwa powinna wynikać z tradycji tak
    nam bliskiej, bo przecież nasi ojcowie, dziadowie pochylali się nad krzyżami
    życia z gromnicami. A jak się modlić? Bohaterowie Tetmajerowskich opowiadań
    modlili się w różny sposób i w różnych okolicznościach, czy to wskutek
    oddalenia od rodzinnych stron i tęsknoty za nimi, czy w zetknięciu z przyrodą,
    czy rozmaitych krzyży, jakie niesie życie - ale także w okolicznościach dnia
    codziennego, umiłowania rozmaitych elementów góralszczyzny. Każdy czas jest
    dobry dla modlitwy - mówił prof. Hodorowicz.Nie zabrakło też humorystycznych
    akcentów. Burmistrz Nowego Targu Marek Fryźlewicz wspominał zasłyszaną w
    Kaplicy Sykstyńskiej rozmowę dwóch prałatów: ks. Mieczysława Łukaszczyka oraz
    ks. Tadeusza Juchasa. "Widzisz, Tadziu", mówił ks. Mieczysław, "tam, po prawej
    stronie Kaplicy Sykstyńskiej jest taka zielona postać. To święta Katarzyna. Ona
    była na Sądzie Ostatecznym, a twojej Ludźmierskiej nie było". Na to z drugiej
    strony padła odpowiedź: "Ale moja Ludźmierska jest w apartamentach Ojca
    Świętego. Tam Katarzyny nie było..." (TEZ) 11.93.2004 r.

     • ciupazka Re: Podhalańskie rekolekcje w Rzymie 2004 11.03.04, 20:49
      Dla mnie to jest swoiste wydarzenie naskie, a w regulaminie nie ma punktu,
      że nie można kilku postów mieć od tego samego autora. A nie będę
      uciekała się do klonów, tak jak Wy to robicie. Ta dokumentacja będzie
      wykorzystana w swoim czasie, napewno nie przez Ciebie. W pn mamy posiady
      i pewne dane zbierać muszę wcześniej...Wszystko Ci przeszkadza? Zapraszam
      na posiady!
      Telo.Pozdr.
      • hanys_hans Re: Podhalańskie rekolekcje w Rzymie 2004 11.03.04, 21:25
       ciupazka napisała:

       > Dla mnie to jest swoiste wydarzenie naskie, a w regulaminie nie ma punktu,
       >
       > że nie można kilku postów mieć od tego samego autora. A nie będę
       > uciekała się do klonów, tak jak Wy to robicie. Ta dokumentacja będzie
       > wykorzystana w swoim czasie, napewno nie przez Ciebie. W pn mamy posiady
       > i pewne dane zbierać muszę wcześniej...Wszystko Ci przeszkadza? Zapraszam
       > na posiady!
       > Telo.Pozdr.


       Jak POSIADY TO POSIADY!


       schlesien.nwgw.de/Tobie_Swiety_Ojce/zyczymy_zyczymy.mp3

       schlesien.nwgw.de/Tobie_Swiety_Ojce/backcover.jpg

       schlesien.nwgw.de/Tobie_Swiety_Ojce/od_snieznice_plynie.mp3

       schlesien.nwgw.de/Tobie_Swiety_Ojce/spiewomy_i_gromy.mp3

       schlesien.nwgw.de/Tobie_Swiety_Ojce/zagrojmy_zagrojmy.mp3

       schlesien.nwgw.de/Tobie_Swiety_Ojce/na_sondecki_ziomi.mp3

       schlesien.nwgw.de/Tobie_Swiety_Ojce/wspomnienia_ojca_swietego_elk.mp3

       schlesien.nwgw.de/Tobie_Swiety_Ojce/krakowiak_sadecki_na_pozegnanie.mp3
         • ciupazka Re: Zaproszenie uczestników rekolekcji.w Rzymie 29.04.04, 15:53
          Porekolekcyjny zlot -W Ludźmierzu - o Rzymie

          Niepisaną tradycją stają się organizowane co roku spotkania uczestników
          Światowych Rekolekcji Podhalańskich w Rzymie. Tak będzie i tym razem. W
          najbliższą niedzielę takie spotkanie odbędzie się w Ludźmierzu, a uroczystej
          mszy św. będzie przewodniczył ks. dr Władysław Zarębczan z Watykanu,
          organizator rekolekcji.

          Pierwsze Światowe Rekolekcje Podhalańskie górali zorganizowane zostały przed 7
          laty i odbyły się w Castel S. Elia. Kolejne były już w Rocca di Papa, a przez
          pięć następnych lat - w Domu Polskim Jana Pawła II w Rzymie. W ciągu tych
          siedmiu lat przewinęło się przez nie ok. 800 osób z 10 krajów świata.
          Zdecydowana większość to ludzie urodzeni bądź mieszkający na Podhalu. W
          tegorocznych rekolekcjach wzięło udział ok. 180 osób.

          Najbliższa niedziela będzie okazją, by spotkać się w gronie nie tylko
          uczestników, ale i tych, którzy chcieliby wziąć udział w kolejnych rekolekcjach
          w Rzymie. 2 maja w Sanktuarium Królowej Podhala w Ludźmierzu o godz. 11
          odprawiona zostanie uroczysta msza św., której będzie przewodniczył ks. dr
          Władysław Zarębczan z Watykanu. Do udziału w uroczystości zaprasza również
          kustosz sanktuarium ks. Tadeusz Juchas.(TEZ)

          Brać zdjęcia , nagrania na kasetak i przyjyzdzać - 30 04.04 godz. 11.00
          LUDŻMIERZ k/Nowego Targu - SANKTUARIUM. PYTOMY PIYKNIE!!! ( jo byłak w
          Castel S. Elia)POZDROWIENIA dlo syćkik!!!
          Telo. Pozdr.
              • ciupazka Re:VIII Światowe Rekolekcje Podhalańskie 2005... 25.02.05, 23:47
               Z A P R O S Z E N I E

               RZYM - 11 - 16 kwietnia 2005 roku, w Domu Polskim Jana Pawła II przy Via
               Cassis 1200. Z A P R A S Z A M Y Górali potraconyk po świecie !!!

               Przyjedź do RZYMU, gdzie razem z bracią góralską z różnych stron świata
               będziemy zastanawiali się nad tym, czym jest PRZYJAŹŃ będąca podstawą
               wszelkiej wspólnoty oraz przestrzenią, w której odsłania się piękno sensu
               oraz wartości życia.

               Serdecznie zapraszam !
               ks.Władysław Marian Zarębczan

               Konferencję w tym roku głosić będą: Ojciec Leon Knabit, Prof.Stanisław Grygiel
               i Prof. Rocco Buttiglione.

               Zgłoszenia do 15 marca . tel.:18/2656168 K. Zarębczan lub:
               e-mail zarebczan@soft-land.pl

               Oto przesłanie:

               " Na Was zawsze można liczyć" Jan Paweł II - Zakopane 1997 - Ludźmierz 2000.

               "Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Już was
               nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego"(J.15.14-15).

               "Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł. Za
               wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość.
               Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia; znajdą go bojący się Pana. Kto się boi
               Pana, dobrze pokieruje swoją przyjaźnią, bo jaki jest on, taki jest i jego
               bliźni(Syr.6,14-17).

               "Przyjaźń jest czymś dla życia najkonieczniejszym, bo bez przyjaciół nikt nie
               mógłby pragnąć żyć, chociazby posiadał wszystkie dobra.[...] Przyjaźń dopomaga
               młodzieńcom do unikania błędów, starszych otacza opieką i uzupełnia ich prace
               w tym, co przerasta ich nadwątlone siły, ludzi w kwiecie wieku pobudza do
               pięknych czynow" (Arystoteles.Etyka Nikomachejska,1155a).


               Każdy z nas potrzebuje przyjaciela w radości i w sprawach
               trudnych. "Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie"

               W biedzie jest nasz przyjaciel Jan Paweł II. W wielgaśnyj biydzie, nie
               inacyj...Moze na nos ceko?
               Telo.Pozdr.
               • ciupazka Re:VIII Światowe Rekolekcje Podhalańskie 2005.. 25.02.05, 23:58
                Jastrząb 27 tak napisaŁ o peof. Rocco Buttiglione:

                "Rocco Buttiglione, na którego tak chętnie powołują się przeciwnicy UE i
                Konstytucji, zwłaszcza skupieni przy "Radyjo - Głos Dewocji" i "NIEDZIELI" w
                Polsacie powiedział, że choć Konstytucja nie jest doskonała to należy ją
                przyjąć. Ja mu ufam. Bo choć mógłby czuć sie skrzywdzony przez UE i
                emocjonalnie odrzucać Konstytucję to on jednak nie kieruje sie emocjami i
                niskimi pobudkami jak Giertych, Macierewicz i spółka. A zatem choć bym nawet
                przeczytał konstytucję to i tak z prawniczego języka niewiele zrozumiem. Wolę
                oprzec się na autorytetach, Rocco Buttiglione jest jednym z nich."

                CEl spotkania w RZYMIE staje się jasny, głosować mamy za przyjęciem
                konstytucji UE.


                   • ciupazka Re:VIII Światowe Rekolekcje Podhalańskie 2005.. 03.04.05, 13:05
                    Niestety...odbedą się juz bez spotkania ucsestników z Janem Pawłem II, który
                    zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Dzisiaj w sali lementyńskiej Pałacu Papieskiego
                    żegnają Go dostojnicy kościelni z całego świata.

                    Śmierzć biere ku Zyciu!!!

                    Oglądam w tvn na żywo ukochanego Papieża w Sali Klementyńskiej w trumnie i
                    jego pożegnanie przez Watykan. Pater Noster....

                    Wspomnienia mam piękne, tam nam uścisnął dłoń, każdemu osobiście podczas
                    pobytu członków Związku Podhalan z całego świata na Rekolekcjach w San`t
                    Ellia oraz w Rzymie. Bóg zapłoć Ci za To Ojcze Święty i za to piękne spotkanie
                    które uwiecznione z Tobą mamy na fotografiach. Tak po nasemu: Bóg zapłoć.

                    Cały świat z Nim się żegna ...
                    dzisiaj w Watykanie.


                     • ciupazka Re:VIII Światowe Rekolekcje Podhalańskie 2005.. 09.04.05, 19:31
                      We wspomnieniach ks. Władysława Zązela - kapelana ZP rekolekcje podhalańskie

                      Góralski rachunek sumienia

                      Ks. Władysław Zązel już jako proboszcz w Kamesznicy i kapelan Związku Podhalan

                      Ks. Władysław Zązel - teraz proboszcz w Kamesznicy - to góral "z pnioka",
                      rodowity dębnianin, od dawna znany ze swoich zasług w rozwijaniu ruchu
                      trzeźwościowego i propagowaniu bezalkoholowych wesel. Jako jeden z kapelanów
                      Związku Podhalan nie kończy na przywdziewaniu góralskiego ornatu, bo głosem
                      obdarzył go Bóg godnym syna skalnej ziemi.

                      Prócz sił i cierpliwości dla rogatych czasem owieczek, dostał mocny charakter i
                      żar serca. Osobnym i najbardziej osobistym (a serdecznym i pełnym humoru,
                      którego łaskawy Pan też mu nie poskąpił) wątkiem jego księżego życia są związki
                      z biskupem i Papieżem, w swoisty sposób splecione z miłością do góralszczyzny.
                      A wszystko zaczęło się w zakrystii nowotarskiego kościoła.

                      Późniejszy proboszcz i wróg mitu o góralu-pijaku po raz pierwszy otarł się o
                      Karola Wojtyłę - wtedy biskupa krakowskiego - jako 17-letni uczeń nowotarskiego
                      liceum, który próg tej szkoły przekraczał już z postanowieniem, że będzie
                      księdzem. Dlatego poszedł do klasy z niemieckim i łaciną. O tym, że zamierza
                      przywdziać sutannę, wiedział jego katecheta, ks. Kucharski i gdy biskup zawitał
                      do stolicy Podhala podczas tzw. kongregacji rejonowej i w kameralnej sytuacji,
                      bo

                      w zakrystii "nowego" kościoła,

                      przedstawił biskupowi licealistę jako kandydata do seminarium. Eminencja z
                      Krakowa pogłaskał przyszłego księdza po głowie, a ten najbardziej zapamiętał z
                      tego spotkania... grube szkła biskupich okularów.

                      Przed maturą młodych ludzi nachodzą zwykle rozterki - przeżywał je i młody
                      dębnianin, prosząc dobrego Boga o widomy znak, czy duchowny stan naprawdę jest
                      jego przeznaczeniem. A cóż bardziej widomego niż widok własnego nazwiska na
                      liście szczęśliwców z biletem do dojrzałości w kieszeni? Ojciec Władzia
                      podejście do wyższych nauk miał nader racjonalne. - Zdos to zdos, a nie - to
                      jeść i robić jes co... - zapowiedział. I wymodlony znak przyszedł.

                      Kiedy - już w krakowskich latach - ksiądz rektor Eugeniusz Florkowski (sam
                      zapalony narciarz) zabierał seminarzystów do zakopiańskiej "Księżówki" -
                      urządzał dla nich i konkursy. Seminarzysta z Dębna wraz z paroma kolegami
                      okazał się niezrównany w tańcu zbójnickim i gawędzeniu. Jego trofeum był
                      samochód - tyle że zabawka... Arcybiskup Karol Wojtyła odtąd już wiedział o
                      jego zamiłowaniach do góralszczyzny.

                      Młody wikariusz z pierwszej swojej parafii w Jordanowie trafił do Zakopanego.
                      Dr Wincenty Galica, ówczesny prezes tatrzańskiego oddziału - zapisał go do
                      Związku Podhalan. Proboszcz, ks. Władysław Curzydło, też szybko postanowił
                      wykorzystać góralskie odzienie wikarego - do tego, by wniósł w nim dary podczas
                      czerwcowej procesji z Wawelu na Skałkę. To dało księdzu z Dębna prawo do
                      paradowania

                      w "bukowych" portkach" po kurii.

                      Gdy w 1979 roku pierwsza pielgrzymka ruszała z Podhala do Rzymu, ks. Curzydło
                      rzekł do wikarego: - Weź ubranie góralskie. Tak też przyszły proboszcz z
                      Kamesznicy zaprezentował się podczas audiencji. Ale rok pierwszej pielgrzymki
                      będzie pamiętał i z innego powodu. Gdy Papież zawitał do katedry wawelskiej, on
                      stał akurat blisko przejścia przy sarkofagu królowej Jadwigi. Przy "Magnificat"
                      wszyscy unieśli ręce, wtedy ks. Władysław poczuł, że ktoś mu kładzie rękę na
                      głowie. Usłyszał: - Jak się masz, Władziu Zązel? Kiedy mi zaśpiewasz po
                      góralsku?

                      Od tej pory, ilekroć przyjdzie góralskiemu kapelanowi śpiewać słowa "Barki" -
                      Twoje usta dziś wyrzekły me imię... - staje mu przed oczyma katedra i słyszy
                      papieskie odezwanie.

                      Potem tych spotkań było więcej, ale już w Watykanie. Jeździł ks. Władysław z
                      pielgrzymkami z Żywiecczyzny, w 75-lecie Związku Podhalan i 60-lecie ZP w
                      Ameryce; jeździł z prof. Tytusem Górskim i ks. dr. Janem Bednarczykiem po
                      dokumentacje świętych Polaków dla biblioteki krakowskiej PAT. Papież przyjął
                      ich wtedy w tym trzyosobowym składzie i była to absolutnie niezwykła prywatna
                      audiencja. Biskup Stanisław Dziwisz powstał na widok profesora, oświadczając: -
                      Jak to dobrze widzieć profesora Górskiego i się go nie bać...

                      Jeździł ks. Władysław i z kamesznickim Kołem Gospodyń, i z bielskim Klubem
                      Trzeźwości, a wiele pielgrzymek odbył z powodu Rekolekcji Podhalańskich w
                      Watykanie. Wyjeżdżają rekolektanci do Rzymu po raz ósmy i w najbliższą
                      niedzielę, lecz tak się składa, że teraz będą jednymi z pierwszych

                      na świeżym grobie.

                      Wspomnień i anegdot ze wszystkich tych wyjazdów uzbierało się sporo. Raz, przy
                      pozowaniu do wspólnego zdjęcia, "zastawił" ktoś niechcący księdza Władysława,
                      więc ten - przesunąwszy się - stanął niespodziewanie obok Papieża i przez
                      moment lekko się oparł o Jego Świątobliwość. Wtedy usłyszał dobrotliwe: -
                      Władek, nie pchaj się... I znowu poczuł rękę na głowie. Władziu, Władziu, aleś
                      mi wyłysiał... - współczująco zażartował Jan Paweł II. To "aleś mi" było jak
                      potwierdzenie serdecznego prawa własności.

                      Innym razem, z takim samym "współczuciem", Papież zapytał: - To tyś jeszcze
                      jest w Kamesznicy? Odpowiedź mogła być tylko jedna: - Przecież Wasza
                      Świątobliwość mnie tam zostawił...".

                      Cztery kamienie węgielne pod budowę kościołów pojechały kiedyś z zakopiańską
                      pielgrzymką do poświęcenia przez Papieża. Na jednym z nich stoi dziś kościół w
                      Kamesznicy. A że Opatrzność czuwała nad tym dziełem - najlepiej świadczy fakt,
                      iż kamienie poświęcone zostały w 1997 r., a w '80 ks. Zązel miał już pozwolenie
                      na budowę.

                      Co innego jednak wznosić kościół, co innego budować góralskie sumienie.

                      - To robimy już osiem roków - mówi ks. Władysław, mając na myśli Światowe
                      Rekolekcje Podhalańskie. Zeszli się bowiem kiedyś w trzyosobowym gronie dwaj
                      księża Władysławowie (Zarębczan i Zązel) oraz senator Franciszek Bachleda-
                      Księdzularz i uradzili, by skrzyknąć na rekolekcje w Rzymie opiniotwórcze grono
                      Podhalan. Mottem tego przedsięwzięcia miały być tylekroć potem powtarzane
                      papieskie słowa, które padły pod Krokwią i dotąd wprawiają górali w dumę,
                      zachwyt, ale i ciążą jak święte zobowiązanie: Na was zawsze można liczyć.
                      Uskutecznienia tego zamiaru podjęli się ks. Zarębczan i ks. prof. Stanisław
                      Grygiel. Ten ostatni, w głębokim przekonaniu, że każdy ważny zwrot w życiu
                      człowieka najczęściej zaczyna się u kratek konfesjonału, zwykł był mówić: -
                      Człowiek, który się spowiada, wie, że nie było dobrze, ale stara się, żeby było
                      coraz lepiej. Być może to zjawisko ma jakiś udział w ukuciu
                      powiedzenia: "Pchają się jak górale do spowiedzi, mimo że każdy dobrze zna
                      swoje przywary, złości, wady.
                      Chętnych do wyjazdu na Rekolekcje Podhalańskie nigdy nie brakowało, lecz skład
                      rekolektantów zaczął z czasem rodzić obawy,

                      czy aby polityka

                      nie za bardzo wdziera się w sprawę budowania, poprawiania góralskich sumień. I
                      o tych "niebezpiecznych związkach" ks. Władysław mówi dziś: - Nie zawsze
                      wiadomo, kiedy się cnota kończy a grzech zaczyna. Polityka "nie za nas nastała,
                      nie za nas przejdzie". Z drugiej strony - nieobecni nie mają racji, a już Jezus
                      powiedział do Piłata: "Nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby ci jej nie
                      dano z góry". Jeśliby sprawujący władzę traktowali ją jako służbę, to po co by
                      się do niej pchali? Ale za władzą stoi problem posiadania, pieniędzy, przewagi
                      nad innymi. Dlatego jak najbardziej trzeba zgłębiać słowa Ojca Świętego, który
                      powiedział: "Jak dobrze jest być Polakiem, ale jak trudno jest być
                      Polakiem...". To samo dotyczy górali.(ANNA SZOPIŃSKA)                      • Gość: Ciupazka Re:VII Światowe Rekolekcje Podhalańskie 2005.. IP: *.it-net.pl 13.04.05, 19:00
                       Dwa razy w Grotach Watykańskich była 70-osobowa grupa uczestników VII
                       Światowych Rekolekcji Podhalańskich. Najpierw przeszła ona przed grobem Jana
                       Pawła II wraz z pozostałymi pielgrzymami. Później góralom udało się odwiedzić
                       papieski grób indywidualnie - złożyli oni wówczas na nim siedem róż a następnie
                       zagrali i zaśpiewali Ojcu Świętemu.
                       Przy wejśćiu do grot obowiązują pewne rygory. Zanim zwiedzający wejdą do
                       krypty, muszą poddać się kontroli antyterrorystycznej. Nie mogą wnosić różnych
                       przedmiotów, w tym także kwiatów i zniczy. Zakaz wydano w Watykanie po to, aby
                       nie dopuścić do całkowitego pokrycia płyty nagrobnej przez naręcza kwiatów,
                       które w przeciwnym razie przynosiliby wierni. Następnie w małych grupach
                       pielgrzymi schodzą bezpośrednio do podziemi, nie wchodząc jednak do samej
                       bazyliki. Przed grobem Papieża-Polaka znajdują się jeszcze groby Pawła VI i
                       Jana Pawła I. Tuż przed wyjściem z krypty zwiedzający przechodzą przed grobem
                       świętego Piotra.

                       We wtorek po południu grób Papieża zobaczyło kilkuset dziennikarzy. Także od
                       nich wymagano zdyscyplinowanego oczekiwania w kolejce.

                       Do krypty w podziemiach bazyliki św. Piotra zeszli wcześniej we wtorek
                       kardynałowie, obecni w Watykanie w związku z przygotowaniami do konklawe.

                       Grób, przykryty płytą z białego marmuru kararyjskiego, znajduje się w miejscu,
                       w którym przez 37 lat był pochowany tak bliski Karolowi Wojtyle papież Jan
                       XXIII.

                       Nad grobem Jana Pawła II znajduje się marmurowa płaskorzeźba Matki Bożej z
                       Dzieciątkiem i dwoma aniołami. Płaskorzeźba znajdowała się tu już wtedy, gdy
                       pochowany był w tym miejscu Jan XXIII, a Jan Paweł II schodził, by pomodlić się
                       przy jego grobie.

                       Obok płyty nagrobnej umieszczono tylko wazon z białymi kaliami i małą lampkę
                       oliwną. Ta prostota i skromność - jak mówili dziennikarze, którzy odwiedzili
                       grób - są w zgodzie z upodobaniami zmarłego papieża.

                       Grób Jana Pawła II znajduje się zaledwie parę metrów od grobu świętego Piotra,
                       koło grobu Krystyny królowej Szwecji.
                        • Gość: Ciupazka Re: Pielgrzymujymy....pokutnie IP: *.it-net.pl 24.07.05, 11:14
                         Idą na Jasną Górę


                         Pielgrzymka góralska


                         Hasło tegorocznej 24. Pieszej Pielgrzymki Góralskiej brzmi "Ja jestem chlebem
                         życia". Nowotarżanie ruszają na Jasną Górę już dziś.

                         Już pierwszego dnia pielgrzymi z Podhala będą mieć do pokonania około 28 km.
                         Pierwsza grupa, która wyruszy z Bachledówki (o godz. 9 odprawiona zostanie tam
                         msza), przejdzie trasę Czarny Dunajec - Pieniążkowice - Raba Wyżna, gdzie
                         spotka się z pątnikami z Nowego Targu. Ci drudzy będą najpierw uczestniczyć we
                         mszy w Bazylice Mniejszej w Ludźmierzu (godz. 10.30), a następnie przez Pyzówkę
                         dotrą do Raby Wyżnej.

                         W niedzielę trasa wędrówki będzie trochę dłuższa: około 35-kilometrowa. Nocleg
                         przewidziano w Makowie Podhalańskim. Codziennie, do niedzieli, 31 lipca,
                         pielgrzymi mają przemierzać odcinki ok. 20-30 km.

                         Organizatorzy przypominają, że pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym o
                         charakterze pokutnym. Stanowi "rekolekcje w drodze". Cechuje ją duch modlitwy,
                         miłości, ofiary i porządku. Na trasie należy powstrzymywać się m.in. od
                         używania tzw. mocnych słów, picia alkoholu, palenia tytoniu. Zapewniona jest
                         opieka lekarska. Wśród pielgrzymów będą także "maltańczycy". O wyżywienie
                         trzeba zadbać samemu. Chodzi przede wszystkim o suchy prowiant. Posiłki na
                         trasie zależeć będą - jak zwykle - od dobroci goszczących pątników. Należy
                         pamiętać o zabraniu dokumentów.

                         Kto może - zabiera strój góralski, który przyda się w ostatnim dniu
                         pielgrzymki. Udział w marszu to poważny wysiłek, ale każdy niesie przecież na
                         Jasną Górę jakąś swoją intencję; trudy nagradza też atmosfera wędrówki.

                        • ciupazka Re:IX Światowe Rekolekcje Podhalańskie 2006.. 15.01.06, 21:17
                         Rzym 2006 - motto;

                         "Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości albowiem do
                         nich należy królestwo niebieskie" (Mt 5,10)

                         IX Światowe Rekolekcje Podhalańskie odbędą się w dniach od 20 do 26 marca
                         2006 roku, w Rzymie, w Domu Polskim Jana Pawła II przy Via Cassia 1200.
                         Serdecznie zapraszamy!

                         W programie: pielgrzymka do grobu Ojca świetego Jana Pawła II oraz odwiedziny
                         Jego nastepcy Benedykta XVI. Tradycyjnie jeden dzien rekolekcji spędzimy
                         poza Rzymem Planowane sa dwa miasteczka umbryjskie: Todi i Spello.

                         Todi 0 wyjątkowej historii, załozone ok.2700 roku przed Chrystusem i jest
                         bogate w liczne zabytki z okresu etruskiego, rzymskiego i ze Średniowiecza. To
                         tutaj urodził się Jacopone da Todi, autor słynnego hymnu "Stabat Mater".

                         Spello - największą atrakcją dla turystów i pielgrzymów staowi
                         kaplica "Baglioni", ozdobiona przez Pinturicchio przepięknymi freskami. W
                         miejscowej katedrze S.Maria Maggiore odprawimy Mszę św. i będziemy podziwiać
                         dzieła sztuki.

                         Konferencje wygłoszą: o.Leon Knabit O>S>B>, prof. St. Grygiel,prof. St.
                         Hodorowicz, Zaproszono także z referatem ks. biskupa Tadeusza Pieronka. Goścmi
                         będą polscy hierarchowie w Watykanie oraz przedstawiciele korpusu
                         dyplomatycznego i świata kultury.

                         Ze względów organizacyjnych prosi się o potwierdzenie przyjazdu do 28 lutego
                         2006. Kontakt: e-mail: k.zarębczan@abpi.pl

                         lub Kazimierz Zarębczan, Gronków 218
                         34-400 NOwy Targ,
                         tel: 18/2656168
                         fax: 182644802
                         kom. 0607167710

                         Z a p r o s o m y !!! Ka ftory, po świecie potracony, piyknie pytomy to sie
                         w Rzymie spotkomy!
                         Telo.Pozdr.
                         • mendrolek Re:IX Światowe Rekolekcje Podhalańskie 2006.. 16.01.06, 00:14
                          Oj Ciupazka jako skoda ze w tym roku nie moge jechac do Rzymu, byłak juz na tyk
                          Rekolekcjach i śtrasnie sie mi podobało. Byłak na nik w 2004 roku i jesce udało
                          Nom sie miec prywatnom audiencje u Jana Pawła II, wielki przeżyci,
                          Z całego syrca syćkim polycom takom pielgrzymke, a co mi sie nojbardzij podobało
                          to to, ze nima tam godanio ło nicym i byle jak, jak casym zdarzo sie to u nos na
                          rekolekcjach, jeżdzom tam mondrzy ludzie, łod których wiela mozna sie naucyć i o
                          śyćkim pogodać.
                          Polycom!
                         • Gość: Ciupazka Re:IX Światowe Rekolekcje Podhalańskie 2006.. IP: *.it-net.pl 16.01.06, 11:28
                          Byłak roz na takik Światowyk Rekolekcjach Podhalańskik w Castel
                          Sant Elia 04.03-10.03.1998 roku.
                          Przesłanie tyk rekolekcji:" Na wos zawse mozno
                          licyć"i "W górę serca" -

                          " Proste, wielgie słowa siyłom sie odbiyły od grani Giewontu
                          Góry Przemienienia zatrzęsły sie dumnie,
                          ale zalęknione ludzi gór sumienia
                          Matusia Ludźmiyrsko ty lęk w nos spostrzegła
                          Wziyna odziywacke i niom otulyła
                          Nos, co my sie ozfyrkli po świata polanie.
                          Kie my usłyseli - Twoje Ojce do nos zawołanie
                          Przyniesła nos na płasiynke na italiańskiej skale
                          Kany mo dlo Tobie i ludzi gór to inkse Podhole.
                          Bywołeś Nas Ojce - haw u Niyj na posiadach
                          W skalnyj izbecce ukwalowałeś ś niom nad sprawami świata
                          Tymu to wej Matusia Ludźmiyrsko dumnych, zalęknionych -
                          Nos - tu - w odziywacce przyniesła.
                          Przytulo nos, po głowickach gładzi
                          I jak nojprowdziwso z prowdziwyk Matusia
                          Do nos syćkik radzi
                          Coby my sie nie boli
                          Kie Ty trzyńsies nasymi sumiyniami
                          Bo ino wte - Słowo Boga
                          Moze w nos wyrosnąć owieska kiełkami.
                          KWAŁA PANU ! - W GÓRĘ SERCA!"
                          Wspomniynio piykne i ta wizyta w sali Klementyńskiej u Jana Pawła i I ye
                          śpiywy s Nim... mój Boze skoda i wielgi zol, ze Go ni ma! Teroz bedom z
                          wizytom u Benedykta XVI i u Jana Pawła II(*)
                         • Gość: Ciupazka Re:IX Światowe Rekolekcje Podhalańskie 2006.. IP: *.it-net.pl 23.03.06, 16:32
                          Wyjechali nasi Pohalanie na IX Światowe Rekolekcje Podhalańskie 20 marca,
                          a wracają 26. Z naszą modlitwą i pamięcią o Nim bedą przed datą Jego śmierci
                          (02.04. 2005) (*)

                          "Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości albowiem do
                          nich należy królestwo niebieskie" (Mt 5,10)

                          IX Światowe Rekolekcje Podhalańskie odbywają się w dniach od 20 do 26 marca
                          2006 roku, w Rzymie, w Domu Polskim Jana Pawła II przy Via Cassia 1200.
                          W programie: pielgrzymka do grobu Ojca świetego Jana Pawła II oraz odwiedziny
                          Jego nastepcy Benedykta XVI. Tradycyjnie jeden dzien rekolekcji spędzimy
                          poza Rzymem Planowane sa dwa miasteczka umbryjskie: Todi i Spello.

                          Modlimy się z Wami!
                         • Gość: Ciupazka Wiktorówki - spotkanie porekolekcyjne.27.08.g.13. IP: *.it-net.pl 07.08.06, 13:13
                          Sotkanie porekolekcyjne w Sanktuarium MB Jaworzyńskiej-Królowej Tatr na
                          Wiktorówkach odbędzie się w niedzielę 27 sierpnia o godz.13.
                          Spotkajmy się na mszy sw. koncelebrowanej , a następnie przy watrze na
                          Rusinowej Polanie na porekolekcyjnych już 9 posiadach.

                          Serdecznie zapraszają wszystkich uczestników dotychczasowych rekolecji oraz
                          tych, którzy pragną dołączyć, ich rodziny, duszpasterzy, znajomych i
                          przyjacioł
                          prof. Stanisław Grygiel z Akademii Papieskiej w Watykanie oraz X.dr hab.
                          Władysław Marian Zarębczan także z Watykanu.

                          Serdecznie zapraszamy muzyke góralskom i zespoły tyz. Pytomy piyknie.
                         • ciupazka Re: Wiktorówki - spotkanie porekolekcyjne.27.08. 27.08.06, 11:25
                          O 13-ej tradycyjnie na Wiktorówkach!!!

                          Fto idzie, to idzie, hale jo...nie, zol, wielgi zol, ze sie nie spotkomy na
                          mszy na Wiktorówkach i przy watrze na Rusinowej Polanie. Niestety, nie do sie,
                          bo skręcięłak se noge w kostce, ściegno Achillesa godo stop! Nika nie
                          pódzies i nika nie pojedzies! Hale jo tam s Wami syćkimi duchem obecno, ej,
                          Boze...choć telo dalyko. Niek nos syćkik PonBócek mo w swojyj opiece w tyk
                          zwariowanyk casak.
                          Jament.

                          Ostały mi ino spominki..:

                          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=170&w=7658796&a=14184203
                         • ciupazka Re:X Światowe Rekolekcje Podhalańskie 2007.. 04.01.07, 22:02
                          " Nauczycielu, gdzie mieszkasz?" (J.1, 38)

                          W noc pełną szczęścia błogiego,
                          Pośród ciemności, gdzie mnie nikt nie dojrzał,
                          Jam nie widziała niczego,
                          Nie miałam wodza, ni światła innego,
                          Ponad ten ogień, co w sercu mym gorzał"
                          (Św. Jan od Krzyża, "Noc ciemna", strofa III).

                          Uczę się Ciebie, człowieku
                          Powoli się uczę, powoli.
                          Od tego uczenia trudnego
                          Raduje się serce i boli.
                          O świcie nadzieją zakwita,
                          Pod wieczór niczemu nie wierzy,
                          Czy wątpi, czy ufa jednako -
                          Do ciebie, człowieku, należy.
                          Uczę się ciebie i uczę
                          I wciąż cie jeszcze nie umiem
                          Ale twe ranne wesele,
                          Twą troskę wieczorną rozumiem"
                          (Jerzy Liebert, z "Kołysanki jodłowel").

                          "W wychowywaniu chodzi o to, azeby człowiek stawał się coraz bardziej
                          człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc
                          poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
                          to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim , ale i dla
                          drugich"
                          (Jan Paweł II , przemowienie w UNESCO w Paryżu. 02.06.1980).

                          X ŚWIATOWE REKOLEKCJE PODHALAŃSKIE
                          odbędą się w dniach od 19 do 24 marca 2007 roku, w domu Generalnym Księży
                          Salezjanów przy Via Pisaria 1111.


                          Uwaga!
                          Osoby zainteresowane przelotem samolotem proszone sa o kontakt do 15 stycznia
                          2007 r. Potwierdzenie przyjazdu i info do końca lutego 2007 r.

                          K. Zarębczan
                          Gronkow 218
                          34-400 Nowy Targ
                          tel: 18/ 2656168
                          fax: 182644802
                          kom. 0607167710
                          e-mail: K.zarebczan@abpi.pl

                          Serdecznie zapraszamy!

                          Przyjedź do Rzymu, gdzie razem z bracią góralską z różnych stron świata
                          będziemy zastanawiali się nad wychowywaniem człowieka do wolnosci, bez ktorej
                          miłość marnieje, nadzieja zamiera a wiara rozpacza się tak, ze zakrzywia ludzi
                          do ziemi, czyli ludzie nie wychowani, nie tworzą sopołeczeństwa, lecz masę
                          nieodpowiedzialnych jednostek rozpaczliwie szukających ocalenia w ziemi...

                          Konferencję na X Światowych Rekolekcjach Podhalańskich wygłoszą :
                          abp Bolonii, kard.Carlo Caffara, o. Leon Knabit O.S.B., prof St. Grygiel i
                          prof. St. Hodorowicz. Nie powinno zabraknąć naszych gości, którymi bedą polscy
                          i zagraniczni hierarchowie w Watykanie oraz przedstawiciele korpusu
                          dyplomatycznego i świata kultury.


                          Heej! Górole potraceni we świecie ryktujcie sie i biercie sie do Rzymu!

                          "Na Was zawsze można liczyć!"
                          (Jan Paweł II. Zakopane 1997-Ludżmierz 2000).

                         • Gość: Ciupazka Re:X Światowe Rekolekcje Podhalańskie 2007.. IP: *.it-net.pl 26.02.07, 10:04
                          PRZYPOMINAMY!!!

                          Jeszcze dziś i jutro można zgłaszać swój udział w X Światowych Rekolekcjach
                          Podhalańskich. Zgłoszenia przyjmuje Kazimierz Zarębczan (tel. 265 61 68, fax:
                          264 48 02, tel. kom. 607167710, e-mail: k.zarebczan@abpi.pl).


                          Rekolekcje odbywać się będą 19-24 marca w Domu Generalnym Księży Salezjanów w
                          Rzymie. Wykłady podczas rekolekcji wygłoszą: arcybiskup Bolonii kardynał Carlo
                          Cafarra, ojciec Leon Knabit, prof. Stanisław Grygiel, prof. Stanisław
                          Hodorowicz.

                          Podczas rekolekcji górale udadzą się z pielgrzymką do grobu Ojca Świętego Jana
                          Pawła II. W programie jest także audiencja u papieża Benedykta XVI. Tradycyjnie
                          jeden dzień rekolekcji spędzą poza Rzymem. W tym roku udadzą się do Castel S.
                          Elia, gdzie odbyły się I Rekolekcje Podhalańskie. Planują także pielgrzymkę do
                          Papieskiego Sanktuarium Matki Bożej Skalnej, zarządzanego przez polskich księży
                          michalitów.

                          W rekolekcjach wezmą również udział polscy i zagraniczni hierarchowie pracujący
                          w Watykanie, a także przedstawiciele polskich placówek dyplomatycznych i
                          kulturalnych w Rzymie. (AGN)
                          Zapraszamy! Warto!
                         • ciupazka IV Rekolekcje Podhalańskie Ludźmierz 2007.. 09.03.07, 09:11
                          "Świętość to wyjście z kryjówki"

                          - takie motto przyświecać będzie tegorocznym, czwartym już, Rekolekcjom z
                          Tischnerem, organizowanym przez Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej i
                          Stowarzyszenie "Drogami Tischnera".

                          Trzydniowe poruszenie sumień, do prowadzenia którego został zaproszony jezuita
                          z Krakowa o. Jacek Prusak, rozpocznie się za tydzień, w piątek, 16 marca.
                          Będzie w nim uczestniczyło ponad 100 osób - przeważnie nauczycieli z Rodziny
                          Szkół Tischnerowskich.

                          Zaproszenie do udziału kierowane jest też do wszystkich osób, którym bliski
                          jest duch kapłana i filozofa, które szukają wiary, nadziei i dobrej nowiny.

                          Pierwszym punktem programu stanie się msza, odprawiona w piątek, 16 marca, o
                          godz. 16.30 w ludźmierskim sanktuarium. Po nabożeństwie wystąpi miejscowy
                          chór "Magnificat" i będzie można wysłuchać rekolekcyjnej nauki. Drogę krzyżową
                          o godz. 20 poprowadzi ks. Łukasz Wieczorkowski z Brzeszcz-Jawiszowic.

                          W sobotę, 17 marca, konferencje i wykłady w Domu Pielgrzyma rozpoczną się o
                          godz. 9. Janina Ochojska, szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, rozwinie
                          temat "Dlaczego należy pomagać Ziemi Świętej". Na godz. 10.30 zaplanowano
                          spotkanie z autorem biografii ks. Tischnera Wojciechem Bonowiczem. O 11.30
                          opowieść o swojej drodze do kapłaństwa rozpocznie ks. Jan Bielecki, duchowny
                          pracujący na Ukrainie. Godzinę później od Tatiany Pułyk, dyrektorki Polskiej
                          Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. ks. J. Tischnera w Użhorodzie, dowiemy się, jak
                          ks. Tischner dotarł na Ukrainę.

                          O godz. 14 na muzyczną wędrówkę przez Podhale i Huculszczyznę zaproszą
                          Stanisława Trebunia-Staszel i Justyna Cząstek. Godz. 16 to czas skupienia przy
                          spowiedzi. O 18.30 rozpocznie się kolejna msza rekolekcyjna z nauką głoszoną
                          przez ks. Jacka Prusaka, a po niej - koncert chóru "Cantikum Novum" z Brzeszcz-
                          Jawiszowic pod dyrekcją Zdzisława Kołodzieja i drugie spotkanie dyskusyjne w
                          Domu Pielgrzyma.

                          Trzeciego dnia, w niedzielę, uczniowie I LO im. S. Goszczyńskiego z Nowego
                          Targu wystawią w Domu Pielgrzyma moralitet "Diabelski dyskurs o kondycji duszy
                          polskiej z aniołami i diabłami w tle". Podsumowaniem IV Rekolekcji zajmie się
                          Ludmiła Figiel, a spotkanie pożegnalne poprowadzą: kustosz ludźmierskiego
                          sanktuarium ks. Tadeusz Juchas i prezes Stowarzyszenia "Drogami
                          Tischnera", "krzesny ojciec" Rodziny Szkół Kazimierz Tischner. (ASZ)
                          ZAPRASZAMY!
                         • Gość: Ciupazka Re:X Światowe Rekolekcje Podhalańskie 2007.. IP: *.it-net.pl 17.03.07, 11:49
                          Moji Rodni Podholanie

                          Jako co roku

                          Juz pojutrze, od poniedziałka, zacnom sie nase Światowe Podholańskie
                          Rekolekcyje. To juz dziesionte z rzynda. Jako i syćkie ftore przódy były, tak
                          wej i te, tyz bedom we Rzymie. Cemuz trza nom tamok jaze jechać? Trza Kochani i
                          worce, bo to przecie "U Źródła". Tak wej! Śtretniyncie i dumacka Podholańców w
                          tyn Postowy Cas "U Źródła". A jest o cym i jest co wspomnieć. Przecie to
                          dziesiynć tyz roków mijo, jako pod Krokwiom ozległy sie słowa:

                          "Przepraszamy- za zwątpienia, niedochowanie wierności, nieodpowiedzialne
                          korzystanie z daru wolności." A pote my usłyseli: "Na Was zawsze można liczyć!"
                          Tak Ostomiyli! To juz dziesiynć rocysk. Niby nie duzo, a przecie kieloz sie
                          zdarzyło? Kieloz przesło? Wiela z tyk, co przyrzykali, moze juz usło. Poseł i
                          ON! Wiela tyz moze zabocyło, ze przyrzecynie dawali. Worce o tym pogwarzyć.
                          Worce, bo jako poeta powiado: "Idom casy, za casami w biełom grań i jo pódem z
                          juhasami, pódem Hań." Tak Bracie i Siostro, rodni Podholanie! Pódziymy! Bo
                          przecie zycie, jako ftym porzekadle: "Przyndzie wiesna, lato, jesień, zima, tak
                          tyz zycie - byle strzymać." Byle strzymać tak, by sie z tyj nasyj zyciowyj
                          orzby cosik takowego wykiełkowało, co Bogu miyłe sie okoze. I o tym syćkim u
                          tego "Źródła" bedzie dumacka i modlitwa. Bedom, jako co roku bywały i
                          skrzepunek niesły. STANISłAW A. HODOROWICZ
                         • Gość: Ciupazka Re:X Światowe Rekolekcje Podhalańskie 2007.. IP: *.it-net.pl 26.03.07, 13:38
                          W dniach 19 do 25 marca Poseł Andrzej Gut-Mostowy wziął po raz kolejny udział w
                          jubileuszowych X Światowych Rekolekcjach Podhalańskich, które jak zwykle
                          odbywały się w Rzymie. Tym razem swoją obecnością, przewodniczeniem liturgii
                          Mszy Św. i wykładem lub refleksją uczestników rekolekcji zaszczycili:
                          Arcybiskup Bolonii Ksiądz Kardynał Carlo Cafarra, Arcybiskup Szczepan Wesoły,
                          Arcybiskup Henryk Hoser, postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II
                          Ksiądz Prałat Sławomir Oder, Profesor Stanisław Grygiel. Najważniejszym punktem
                          rekolekcji było spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI podczas środowej
                          audiencji generalnej oraz modlitwa przy grobie Ojca Świętego Jana Pawła II.
                         • Gość: Ciupazka Re:X Światowe Rekolekcje Podhalańskie 2007.. IP: *.it-net.pl 28.03.07, 21:58
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%20733.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%20487.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%20490.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%20494.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%20420.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%20822.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%20842.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%20406.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcjee1.html
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%20581.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%20568.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%20450.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%20692.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%20749.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%20884.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%20881.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%20845.jpg
                          To część pierwsza, kilka wybranych fotografii. Całość można obejrzeć tu:
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcjee.html
                         • Gość: Ciupazka Re:X Światowe Rekolekcje Podhalańskie 2007.. IP: *.it-net.pl 28.03.07, 22:04
                          „Rozpoczęliśmy Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył arcybiskup Bolonii
                          kard. Carlo Cafarra” – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Władysław Zarębczan.
                          Każdego dnia odbywały się konferencje i dyskusje wokół głównego tematu
                          rozważań - wychowania do wolności. Uczestnicy wysłuchali referatu kard.
                          Cafarry „Rodzina najważniejszą instytucją w wychowaniu”. Kolejne wykłady
                          prowadzili prof. Stanisław Grygiel i prof. Stanisław Chodorowicz. Była papieska
                          audiencja, modlitwa przy grobie Jana Pawła II oraz pielgrzymka do maryjnego
                          sanktuarium w Castel Sant´Elia, gdzie narodziła się idea tego typu spotkań. W
                          rekolekcjach wzięło udział ok. 200 osób z kontynentu amerykańskiego, Europy i z
                          Polski. (na podstawie Radia Watykańskiego)

                          Foto-relacja (zdjęcia Stanisław Gał): część druga:

                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcjee2.html
                          Hm, ino Wom syćkim pozozdrościc, hale nie co fces, ino to co mos. Chorość mnie
                          wziyna i telo. Zol trza se sować, moze za rok...moze, jak cłek dozyje i bedzie
                          zdrowie jakie takie, haj.
                         • ciupazka Re:X Światowe Rekolekcje Podhalańskie 2007.. 29.03.07, 13:22
                          autorowi zdjęć barz pieknie dziękujemy:
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%201507.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%201518.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%201520.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%201420.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%201418.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%201394.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcjee2.html
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%201504.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%201517.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%201551.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%201542.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%201552.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%201549.jpg
                         • ciupazka Re:X Światowe Rekolekcje Podhalańskie 2007.. 03.04.07, 23:49
                          Witoj antyklecho, moze byś Ty sie kie wybroł na takie rekolekcje,
                          Ciekawość, jako byś Ty je odebroł... Ni ma lekko. Wykłady mądryk uconyk
                          profesorów, panele dyskusyjne, nei modlitwy okresu Postu, godom Ci
                          mordęga... nie ino na ciele, ba i na dusy. A cy bedom syćka zbawieni? Ftoz
                          wie? Moze tak, moze nie...Te spotkania tam, w Rzymie, mają swój sens i urok.
                          Polecam.Do uwidzynio!
                         • ciupazka Re:X Światowe Rekolekcje Podhalańskie 2007.. 14.04.07, 13:22
                          Pielgrzymka do maryjnego sanktuarium w Castel Sant´Elia:

                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%201168.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%201169.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%201097.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%201150.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%201050.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%201079.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%201083.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%201080.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%201092.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%201156.jpg
                          Roma - modlitwa przy grobie Jana Pawła II

                          www.watra.pl/rozne/zakopane/rekolekcje/Obraz%201208.jpg
                         • ciupazka Re: Wirtualne pielgrzymki na Jasną Górę 20.07.07, 10:06
                          Wkrótce będzie można obserwować w Internecie, jakimi trasami poruszają się
                          pątnicy z całej Polski, którzy zmierzają na Jasną Górę. Wirtualna Mapa
                          Pielgrzymek to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Opoka i sieci Plus.

                          Na stronie www.opoka.org.pl od 1 sierpnia będzie można sprawdzić, jak szybko
                          pielgrzymi z Warszawy, Gdańska, Krakowa, Tarnowa i kilkunastu innych miast idą
                          w kierunku Częstochowy. Dzięki zlokalizowaniu komórki jednego z wędrowców
                          będzie można określić, gdzie znajduje się jego grupa. Oprócz trasy, jaką
                          pokonali już pątnicy, na stronie będzie można zobaczyć także zdjęcia wykonane
                          telefonami komórkowymi.

                          - Chcemy pokazać, że najnowocześniejsze techniki mogą służyć czemuś tak
                          tradycyjnemu, jak pielgrzymowanie. Poza tym mamy nadzieję, że uda nam się
                          zarazić tą ideą młodych ludzi. Przecież to oni najliczniej surfują po
                          Internecie. Chcemy także towarzyszyć tym, którzy z powodu wieku czy złego stanu
                          zdrowia nie mogą być w drodze do Częstochowy. Zdjęcia i relacje mają im
                          przybliżyć tę niezwykłą atmosferę - mówi ks. Józef Kloch, prezes
                          fundacji "Opoka".(ŁUG)

                          Do projektu Wirtualna Mapa zgłosiło się już 13 pielgrzymek. Nadal można się do
                          niego zapisać pod adresem:

                          pielgrzymka@opoka.org.pl.
                         • ciupazka Re: Spotkanie porekolekcyjne 23.07.07, 15:38
                          Gość portalu: ciupazka napisał(a):

                          > 26 sierpnia - WIKTORÓWKI - msza św. i posiady na Rusinowej Polanie przy
                          > watrzysku z udziałem zacnych Gości z Akademii Papieskiej:
                          > Prof. dr St. Grygiela i dr habil. Wł. Zarębczana. Pytomy piyknie!
                          > ZAPRASZAMY!!!Cytuję zaproszenie:

                          "SPOTKAJMY SIĘ!

                          Wdzięczni Bogu za 10-letnie doświadczenie Światowych Rekolekcji Podhalańskich
                          chcemy znowu się spotkać w Sanktuarium MB Jaworzyńskiej - Królowej Tatr na
                          Wiktorówkach. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 26 sierpnia br. O godz.
                          13.00 odprawimy Mszę św. koncelebrowaną, potem na Polanie Rusinowej, przy
                          watrze odbędą się nasze porekolekcyjne posiady. Serdecznie zapraszamy
                          wszystkich uczestników dotychczasowych rekolekcji oraz tych, którzy pragną do
                          nas dołączyć.
                          Zaproście również Waszych duszpasterzy, rodziny, znajomych i przyjaciół.
                          Serdecznie pozdrawiamy i czekamy na spotkanie z Wami.
                          Prof. Stanisław Grygiel
                          ks. dr hab. Władysław Marian Zarębczan"
                         • ciupazka Re: Spotkanie 22 czerwca Gronków 17.01.08, 18:09
                          ciupazka napisała:

                          > Hej, Gorole!!! Ryktujcie sie na Jubileusz - 25-lecie
                          kapłaństwa
                          > X dr hab. Władysława Zarębczana z Watykanu, ktorry odbedzie sie w
                          > kościele prafialnym w Gronkowie.

                          A tu fotki ze spotkania na Wiktorówkach:

                          fotoforum.gazeta.pl/72,2,863,69525035,69630880.html
                         • Gość: ciupazka XI Światowe Rekolekcje Podhalańskie 2008 w Rzymi IP: *.it-net.pl 23.01.08, 22:40
                          Zaproszenie na XI Światowe Rekolekcje Podhalańskie w roku 2008 w Rzymie. "Na
                          Was zawsze można liczyć" - Jan Paweł II(1997- Zakopane)

                          "Mężczyznę i kobietę stworzył ich(Rdz 1,27)

                          Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną
                          tak ściśle, że stają się jednym ciałem (Rdz 1,24)

                          A Bóg widział, że wszystko co uczynili, było bardzo dobre (Rdz 1,31

                          XI Światowe Rekolekcje Podhalańskie odbędą się w dniach od 7 do 12 kwietnia
                          2008 roku, w Ośrodku Rekolekcyjnym "Fraterna Domus" w Sacrofano (Rzym)

                          Podczas Rekolekcji odprawimy Mszę św. przy grobie Ojca Świętego Jana Pawła II
                          praz odwiedzimy Jego następcę, Benedykta X VI. Tradycyjnie już jeden dzień
                          naszych rekolekcji spędzimy poza Rzymem. W tym roku zwiedzanie rozpoczniemy od
                          Alatri, malowniczego miasteczka w prowincji Frosinone. Znajdują się tam liczne
                          zabytki z okresu etruskiego, rzymskiego i ze Średniowiecza. W miejscowej
                          katedrze przechowywane są relikwie związane z cudem eucharystycznym, jaki
                          dokonał sie tam w XIII wieku. Następnie będziemy podziwiać przepiękną
                          architekturę gotycką słynnych włoskich opactw TRISULTI i CASAMARI. Oba opactwa
                          należą aktualnie do zakonu Ojców Cystersów.

                          Konferencję wtym roku wygłoszą Ojciec Leon Knabit O.S,B., prof St. Grygiel,
                          prof. St. Hodorowicz. Zaprosiliśmy także do nas z referatem ks. Wojciecha
                          Giertycha, O.P., teologa Domu Papieskiego.

                          Gośćmi na naszych rekolekcjach będą polscy kapłani i hierarchowie pracujący w
                          Watykanie, m.in. X Sł. Oder, postulator procesu kanonizacyjnego Sługi Bożego
                          Jana Pawła II oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i ąwiata kultury.

                          Zgłoszenia i poywierdzenia przyjazdu do 15 marca 2008 roku
                          Kontakt:
                          Kazimierz Zarębczan
                          Gronków 218
                          34-400 Nowy Targ
                          tel fax: 18/2656168
                          kom. 0607167710
                          e-mail: k.zarebczan@abpi.pl

                          Serdecznie zapraszamy:
                          prof St. Grygiel
                          X dr habil. Wł. M.Zarębczan

                          Nei co Górole, potraceni po świecie, bierecie sie? Pytomy piyknie s nami i
                          ku nomm !Odzionko nase brać ze sobom ( jak go mocie).
                         • ciupazka Re: Spotkanie 22 czerwca Gronków 10.06.08, 10:03
                          ciupazka napisała:

                          Hej, Gorole!!! Ryktujcie sie na Jubileusz - 25 -lecie kapłaństwa
                          X dr hab. Władysława Zarębczana z Watykanu, ftory bedzie
                          w kościele parafialnym w Gronkowie.

                          Przybacuje!!! Dwa razy Wom nie trza powtorzać, myśle, ze roz wystarcy, he? nei
                          hale, kieby fto zabocył, to Mu przybacuje. Pasuje nom być. I tak po nasemu
                          sie spotkać i w kościele i pod kościołem w GRONKOWIE!
                          Telo. Pozdr.
                         • ciupazka 22 czerwca - Srebrny Jubileusz - Gronków 10.06.08, 10:30
                          Osobisto Jegomościa X dr hab.Władysława Zarębczana pytacka:


                          Syćka Bracio, Siostry, zawse na Wos lice,
                          fciołbyk Wos zaprosić
                          na swojom rocnice,

                          Juz 25 roków na wiesne przeminie
                          jakok mioł w Gronkowie swoje prymicyje.

                          A fte cłek scynśliwy, kie sie syćkim dzieli
                          to i jo razym s Wami fciołbyk sie weselić.

                          Serdecnie Wos pytom, byście se mnom byli,
                          górolskie odziynie na sobie przywdzioli.
                          Dzioło sie to bedzie w gronkowskim kościyle
                          22 cyrwca na sumie w niedziele.

                          Barz piyknie Wos pytom do Rodzinnej Parafii Gronków k/Nowego Targu na
                          koncelebrowaną Mszę św. o godz. 11 w dniu 22 cyrwca
                          ks.dr hab.
                          Władysław Marian Zarębczan
                         • przeszlakowska1 Re: Coz Wom X Władyslawie zycyć??? 22.06.08, 13:39
                          Nei coz Wom X dr hab Władysławie zycyć na to 25-lecie posługi kapłańskiej z
                          dalyka?

                          Mocny Kany!Dopomóz Własławowi!

                          Niek Wom nigdy nie braknie chęci do tyj roboty!

                          Niek nigdy nie zgaśnie w Wos apostolski niepokój, ftory ocysco Wase i nase sumiynio!

                          Nie dawojcie nom zeskorupieć i zatracić sie w tyj wartkiej, co roz warcyjsyj
                          góniacce za ułudom nie ino UE, ba i światowom, haj!

                          Niek Was przykłod słuzy nom, górolom, ka ftory, dalyj, dzień na dzień!

                          Kie trza, nie strzymujcie gniywu, a casami i dobrze podropcie nos po ranak,
                          coby sie nom nie zabliźniyły. Tom ciynkom skórke nasyj podłości łatwiyj
                          zdropać,jako podeswe, haj.

                          Kie trza, barzyj w nos sumiynio obudzić, biercie ciupage w gorzć i tak po
                          nasemu... Moze ona niek idzie w ruch i Wom pomoze, wte ino, kie trza!

                          Niek następne 25-lecie bedzie owowocowało tak jako tótó, z cego my barz radzi.
                          Bóg Wom zapłoć za syćko, za to, co robicie w Watykanie
                          i na Poodhalu.

                          www.apajte.europolonia.org/files/W%20gore%20serca.pdf
                          www.pismoprofile.com/index.cgi?action=01show&idn=73&kind=6
                          www.oficynamjk.com.pl/rzym/komunikat.html
                          Ni ma sposobou, coby syćko tutok wstawić, cały Was dorobek, klikać trza w
                          google i nońdziecie. Jesce roz Bóg Wom zapłoć za to syćko.

                          Z krześcijańskiymi pozdrowiyniami i nadziejom na Wase błogosławiyństwo(choć
                          mnie i inksyk tam w Gronkowie).

                          Z wielgimi pozdrowiyniami i bośkaniem przesyłomy Wom te zycynia my z Ogniska
                          Związku Podhalan jaze z Lublina.

                          Maria Przeszlakowska
                         • ciupazka Re: Coz Wom X Władyslawie zycyć??? 27.06.08, 19:28
                          Sprawozdanie z tej uroczystści w relacji "Watry":

                          Jubileusz 25-lecia posługi kapłańskiej księdza Władysława Zarębczana
                          zgromadził około tysiąca osób – przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki,
                          28 księży, z których wielu przyjechało z zagranicy , ale przede wszystkim
                          wiernych z całego Podhala.

                          "Wygłaszając homilię biskup pomocniczy Diecezji Opolskiej Jan Kopiec przybliżył
                          wszystkim istotę posługi kapłańskiej, której ćwierć wieku temu poświęcił się ks.
                          dr hab. Władysław Zarębczan. Człowiek Kościoła, ale także nauki i kultury, a
                          przede wszystkim rodowity góral pamiętający o swoich korzeniach i jak nikt inny
                          na Podhalu dbający o jedność wszystkich podhalańskich dziedzin. Temu wszakże
                          m.in. służą Światowe Rekolekcje Podhalańskie organizowane od jedenastu lat w
                          Rzymie z inicjatywy Jubilata, w odpowiedzi na słowa Jana Pawła II skierowane do
                          górali „Na was zawsze można liczyć”. Do tego przyczynił się srebrny jubileusz
                          księdza Władysława Zarbęczana.
                          Doktorat z filozofii (1989) i teologii (1997), habilitacja, praca w watykańskiej
                          Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, praca redaktora w Radiu Watykańskim,
                          stała współpraca z Instytutem Biografistyki Polonijnej w Paryżu, publikacje
                          książkowe (by wymienić tylko niektóre aspekty działalności) nie przeszkadzają
                          ciągle troszczyć się o rodzimą ziemię i kulturę. To potwierdzenie tezy prof. Ewy
                          Nowiny-Sroczyńskiej, która twierdzi, że „Ks. Zarębczan osiągnął to, co zdaje
                          się, jest zadaniem współczesności: połączył ze sobą pozornie sprzeczne dwa nurty
                          różnych rzek: globalizm i lokalność”. Dlatego tytuł ostatniej książki W. M.
                          Zarębczana i Z. Judyckiego „Z Gronkowa do Watykanu” wydaje się być niepełny.
                          Prosi się o dodanie słów „i z powrotem”.
                          Józef Pitoń uczył księdza Zarębczana góralskiego tańca i śpiewu. Zabrakło tego
                          tańca Jubilata podczas niedzielnych uroczystości, ale przecież będą następne
                          jubileusze…
                          Ad multos annos Księże Władysławie i Szczęść Wam Boże."

                          www.watra.pl/rozne/gronkow/zarebczan.html
                         • przeszlakowska Re: Coz Wom X Władysławie zycyć??? 02.07.08, 11:19
                          Parę fotek z tej uroczystości w Gronkowie z najlepszymi życzeniami dla
                          Szanownego Jubilata od tych potraconyk góroli w Lublinie...i juz z Lublina:


                          fotoforum.gazeta.pl/photo/7/cc/yf/ciob/pbRdoFUQfQ9IlZV38B.jpg
                          fotoforum.gazeta.pl/photo/7/cc/yf/ciob/8P4Tt7cVsYwz6bFPoB.jpg
                          fotoforum.gazeta.pl/photo/7/cc/yf/ciob/fWOebusCJ1Th7D7LhB.jpg
                          fotoforum.gazeta.pl/photo/7/cc/yf/ciob/QoEnA2K5f40aWTfKmB.jpg
                          fotoforum.gazeta.pl/photo/7/cc/yf/ciob/ru1IgyG7jHmwWux9ZB.jpg
                          fotoforum.gazeta.pl/photo/7/cc/yf/ciob/pxHKIbGWbuCxQDT3dB.jpg
                          fotoforum.gazeta.pl/photo/7/cc/yf/ciob/Ll6Qb33JLORuGwpswB.jpg
                          fotoforum.gazeta.pl/photo/7/cc/yf/ciob/rbSj0fwCT0HdS4rq4B.jpg

                          Tak my to widzieli...Krzesny! Hale co Wom powiym, tp Wom powiym, hale Wom
                          powiem tutok i terozki: cosik zeście Krzesny , Jegomościu, po dródze
                          potraciył... Jee, kaz portecki góralskie, kaz cuzka, ni ma,. ni ma... A i
                          apelus juz nie nas??? Ostały Wom Sanowny Jegomosciu, górolu zatracony,
                          ino tytuły i jubileuse, cy jako??? A Wiycie jako to jest Jegomościu? Tak to
                          jest Jegomościu, kie ni mos skół - robis jak wół, a kie mos tytuły i skoły,
                          to robis jegomościu jako te dwa woły, haj.

                          Scęść Wom dalyj Boze w tyj robocie dwók wołów, Sanowny Jegomościu Jubilacie.

                          Telo.Pozdr.
                         • przeszlakowska1 Re: Coz Wom X Władysławie zycyć??? 03.07.08, 23:08
                          Kie ksiądz ni mo baby i dziecisk, to przynojmniyj dobrze swojom robote robi,
                          nie myśli o bogactwak i cosik po sobie ostrawi. Bogactwa dlo niego juz nie
                          znacom nic. I dobrze, ze jest celibat. Mącicieli i w KK nie brak, ftorzy fcom
                          go znieść... jee, fto fce sie uzyraś z babom i dzieciskami, nie powinien iść
                          do seminarium.Abo rybka, abo pipka...
                         • przeszlakowska1 Re: Coz Wom X Władysławie zycyć??? 10.07.08, 10:00
                          Ks. dr hab, Wł. M. Zarębczan dziękuje:

                          "Z całego serca dziękuję tym wszystkim, którzy 22 czerwca br. przybyli do
                          Gronkowa na srebrny jubileusz mojej posługi kapłańskiej. Bóg Wam zapłać kochani
                          za Waszą życzliwość i za wszelkiego rodzaju pomoc. Niech słowa śpiewki, którą
                          przygotowałem na tę okazję, a której niestety nie udało mi się zaśpiewać, będą
                          serdeczną podzięką za wszelkie dobro od Was otrzymane.

                          Na nute "Za las chłopcy, za las"

                          1) Bóg wom zapłoć bracio,
                          siostry moje dzięki,
                          hej, zeście się tak piyknie ześli
                          jak owiecki

                          2) Stokrotne Bóg zapłoć,
                          za granie, śpiywanie,
                          hej, dziynkcynienie Bogu
                          za to powołanie

                          3) Za to powołanie,
                          za moje kapłaństwo,
                          hej, co dwaścia pięć roków,
                          zleciało tak wartko

                          4) Zleciało warciućko,
                          jako bystro woda,
                          hej, w sluzbie Panu Bogu,
                          to ik ta nie skoda.

                          Codzienne modlę się za dobrych ludzi, których Pan Bóg postawił na mojej drodze
                          życia i wszystkim Wam błogosławię"
                          was ks. Władek Zarębczan
                         • ciupazka2 XII Światowe Rekolekcje Podhalańskie Rzym 2009 19.01.09, 00:04
                          Motto:

                          Byłem u Ciebie w te dni przedostatnie
                          Nie docieczonego wątku -
                          - Pełne, jak mit,
                          Blade, jak świt...
                          - Gdy życia koniec szepce do początku.
                          ...Nie stargam Cię ja nie! Ja, u-wydatnię!...

                          (C.K.Norwid "Fortepian Szopena")

                          Każdemu daj śmierć jego własną , Panie.
                          Daj umieranie, co wynika z życia.
                          Gdzie miał swą miłość, cel i biedowanie.
                          Myśmy łupina tylko i sitowie.
                          A wielka śmierć, którą ma każdy w sobie,
                          To jest ów owoc, o który zabiega
                          Wszelki byt (...)
                          Lecz Twe anioły stadem ptaków ciągnąc
                          Ujrzały wszystkie owoce zielone.

                          (M.R. Rilke)

                          "I my sie miniemy pomalućku stela" -

                          Nad ostatnim czynem,jakiego każdy musi dokonać w swoim zyciu, a jakim jest
                          śmierc, każdy winien codziennie sie zastanowić, aby nie stracić ... siebie.
                          Przyjedź do Rzymu, gdzie razem z bracią goralską z różnyvch stron swiata
                          zadumamy sie nad przemijaniem i nadziejami naszego ziemskiego pielgrzymowania,
                          zanim wszyscy powrócimy do Domu Ojca NIebieskiego.
                          XII Światowe Rekolekcje Podhalanskie odbędą się w dniach:
                          od 16 do 21 mrca 2009 roku, w Osrodku Rekolekcyjnym " Fraterna Domus" w Rzymie.
                          Serdecznie zapraszamy!
                          Prof.Stanisław Grygiel
                          ks.dr habil. Władysław Marian Zarębczan

                          Zgłoszenia do 28 lutego, tel.kom. 0607167710
                          --
                          ciupazka2=ciupazka1=ciupazka=przeszlakowska=
                          przeszlakowska1
                         • ciupazka Re: XII Światowe Rekolekcje Podhalańskie Rzym 2 12.02.09, 10:25
                          Przypomnienie!
                          XII Światowe Rekolekcje Podhalanskie odbędą się w dniach:
                          > od 16 do 21 mrca 2009 roku, w Osrodku Rekolekcyjnym " Fraterna Domus" w Rzymie.
                          > Serdecznie zapraszamy!
                          > Prof.Stanisław Grygiel
                          > ks.dr habil. Władysław Marian Zarębczan

                          Info dla uczestników:
                          Podczas światowych Rekolekcji Podhalańskich odprawimy mszę sw. przy grobie Ojca
                          Świętego J.Pawła II oraz odwiedzimy Jego Następcę, Benedykta XVI. Będziemy także
                          uczestniczyć w Eucharystii i modlić się przy grobie Apostoła Narodów w Bazylice
                          Św. Pawła za Murami.

                          Tradycyjnie jeden dzień spędzimy poza Rzymem, W tym roku odwiedzimy Todi, małą
                          perłę Umbrii. Dawna osada etruska, potem rzymska, zachowała atmosferę
                          średniowiecznego miasta z kościołami,pałacami, wąskimi ulicami i cichymi
                          zaułkami z kamiennymi łukami, otwierającymi się na przepiękną dolinę Tybru.
                          W kościele Santa Maria della Consolazione - msza święta, a następnie będziemy
                          podziwiać miejscowe zabytki ( Plac Wiktora Emanuela, ratusz, katedra, muzeum,
                          kościół Św. Fortunata, w którym pochowany jest Jacopone da Todi(1236-1306),
                          jeden z pierwszych towarzyszy św.Franciszka Jemu właśnie przypisuje się słynny
                          tekst "Stabat Mater Dolorosa" .

                          Wykłady wygłoszą: o.Wojciech Giertych O.P. prof.St. Grygiel, prof. St.
                          Hodorowicz, o. Leon Knabit O.S.B.. Specjalnym gościem będzie Arturo Mari, znany
                          fotograf papieski, który opowie nam o Janie Pawle Wielkim. Nie zabraknie też
                          polskich hierarchów i kaplanowpracujących w Watykanie oraz przedstawicieli
                          Korpusu Dyplomatycznego i świata kultury.

                          Uwaga!!! Przypominam , że ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie
                          przyjazdu do... 28 l u t e g o. zgłoszenia:

                          Kazimierz Zarębczan
                          Gronków 218
                          34-400 Nowy Targ
                          tel/fax: 18/2656168
                          kom.0607167710

                          No, telo, ino cy na Wos i na nos zawse mozno licyć???!!!
                         • Gość: kazik Re: XII Światowe Rekolekcje Podhalańskie Rzym 2 IP: 96.18.162.* 15.02.09, 02:11
                          ciupazka,a czym jest uczta duchowa? bedzie oparta na Slowie Bozym?z
                          daniem do zrozumienia uczestnikom o Krolestwie Bozym,jedynym rzadem,
                          ktory upora sie z kazdym problemem swiata.z daniem czlowiekowi
                          zrozumienie po co i dla kogo zyje i wyjasnienie tego,by zrozumiec,czy
                          Stworca chcial takiego swiata w ktorym obecnie sie zyje? to bedzie
                          uczta duchowa,bo msze,eucharystie sa nie potrzebne,je juz raz na
                          zawsze na sobie Chrystus wypelnil i w Biblii pisze,ze nie trza ich
                          powtarzac.zajrzyj i potwierdz to ludziom,zrobisz dobry uczynek
                          bliznim tym i zaskarbisz se uznanie u Boga za obrone prawdy o Bogu.
                         • Gość: kazik Re: XII Światowe Rekolekcje Podhalańskie Rzym 2 IP: 96.18.162.* 01.03.09, 20:06
                          tak to tez jest uczta duchowa,specjalnie,kiedy na temat zrozumienia
                          oprze sie na Slowie Bozym.a jezeli chodzi o twe watpliwosci co do
                          twgo,czy bedziemy mieli potem inny swiat,to ponownie nalezy pojac
                          wiedze ze Slowa Bozego,ktory cala kolejnosc do pewnosci innego swiata
                          w sposob prosty i latwy,kazdemu do zrozumienia podaje.a ty nawet juz
                          teraz sie o ten inny swiat modlisz modlitwa Ojcze Nasz.byc ponoc
                          wierzacym i zadawajacym takie pytanie,to tylko kpina z Boga.bo On z
                          nami rozmawia po przez Swe Slowo,Biblie.to jedyna droga by znalesc
                          odpowiedzi na rozne dreczace ludzi szczerych pytania.nie wstydzmy sie
                          wiec czytania Biblii i na Jej temat dyskusji.Bogu sie to
                          podoba.czytaj wiec i poglebiaj wiedze[ew.Jana 17:3].
                         • ciupazka2 Re: XII Światowe Rekolekcje Podhalańskie 2009 28.03.09, 23:03
                          Rzym 2009. - „I my się miniemy pomalućku stela”.

                          Fotorelacja Małgorzaty Wnuk:"Trudny temat śmierci rozważaliśmy słuchając
                          fascynujących wykładów profesorów Stanisława Grygla, Stanisława Hodorowicza,
                          teologa Domu Papieskiego ojca Wojciecha Giertycha, w czasie medytacji
                          prowadzonych przez uwielbianego przez wszystkich ojca Leona Knabita oraz
                          prowadząc dyskusje w grupach. Dzielenie się własnymi doświadczeniami choroby i
                          śmierci osób najbliższych przez osoby w różnym wieku i prezentującymi różne
                          profesje pozwoliło w pewnym stopniu oswoić ten powszechnie omijany temat i
                          doprowadzić do wspólnego wniosku iż ars vivendi to ars moriendi (sztuka życia to
                          sztuka umierania).(...)"

                          www.watra.pl/rozne/watykan/rekolekcje09.html
                         • Gość: ciupazka Re: XII Światowe Rekolekcje Podhalańskie 2009 IP: 89.167.22.* 29.03.09, 17:24
                          Ew. pdług św. Jana , 17, 1-3:
                          Acykapłańskie pociórze Krystusa: To pedzioł Jezus, kie podniós ocy do nieba,
                          pedzioł: "Ojce, przysed cas. Otoc swojego Syna kwałom, coby Syn Cie niom otocył
                          2 i coby mocom władzy danyj Mu od Tobie nad kozdym clekiem doł zycie wiecne
                          syćkim tym, ftoryk ześ Mu doł.. 3 To jest zycie wiecne, coby znali Tobie,
                          jedynego , prowdziwego Boga i Tego, ftoregoś posłoł, Jezusa Krystusa.(...)

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka