Dodaj do ulubionych

......Europa ... jazda na ostro ?!

IP: *.it-net.pl 10.12.06, 23:44
Wątek o Europie był...
forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=170&w=18533672&a=18533672
A teroz w Europie jazda na ostro???

www.opcja.pop.pl/
"Tożsamości Wam się zachciało?" Nas to tez czeka...

www.opcja.pop.pl/
"W Europie na ostro"

"Jak nowe państwa poradzą sobie z obowiązkowym Traktatem z Schengen, który
nakaże im otwarcie granic i systemu opieki społecznej dla napływających (w
ilości wymykającej się spod kontroli) nieeuropejskich imigrantów z prawem
nieskrępowanego poruszania się i prawem do zasiłku socjalnego we wszystkich
krajach członkowskich? Szacunkowe dane o liczbie Azjatów w kolejce do Europy
mówią o 20 do 50 milionach...
A przede wszystkim, w jaki sposób w tym wszystkim będzie można utrzymać
chociażby złudzenie tej mozolnie wypracowanej demokracji, skoro wszystkie
rozporządzenia będą przychodziły z eurocentrum i nowe kraje będą mogły na nie
wpływać co najwyżej w skali 10-procentowej?
Można pomyśleć, że już czas najwyższy, by o takich i temu podobnych sprawach
wreszcie dyskutowano w Czechach szczegółowo, otwarcie, bez uprzedzeń i
rzeczowo. Zamiast tego mamy puste wodolejstwo, jak gdyby chodziło tylko o
garstkę niezadowolonych i niewdzięcznych rolników, którzy w Czechach stanowią
zaledwie kilka proc. narodu."

(Benjamin Kuras, Londyn, napisane dla gazety MFDNES, na aaawebpages 8.1 )
tłum. V.P.
"Inwestorzy przestają inwestować w Niemczech i wolą zakładać filię w Polsce,
gdzie koszty wynoszą jedną czwartą tego, co w Niemczech, a i zyski są
większe. Tysiące małych i średnich przedsiębiorców w ramach dobrze
zorganizowanej kampanii wysyłają do Schroedera koszule z listem "Masz tu,
zdzierco, tę moją ostatnią koszulę". Ogrodzenie wokół urzędu kanclerza jest
obwieszone koszulami.
Niska stopa procentowa, którą UE zamierza wszędzie ujednolicić, sprawia, że
zmniejszają się oszczędności, a wzrasta zadłużenie, które w Brytanii
osiągnęło 300 mld funtów, czyli ok. 80 proc. PKB. W całej Europie plajtują
państwowe emerytury i prywatne fundusze emerytalne. Brytyjczycy przynajmniej
już przyzwyczajają się do tego, że żadnych emerytur nie otrzymają i
Obserwuj wątek
   • ciupazka Re: ......Europa ... jazda na ostro ?! 12.12.06, 19:25
    Przyszłość Polski w UE? Nacjonalizm obronny?!

    No i stało się. Stało się zadość wszystkim formalnościom i kilkanaście lat
    intensywnych "przystosowań" zostało zakończone.
    Przez te kilkanaście lat szantażu unia wyssała Polskę do cna; efektem recesja,
    bezrobocie, bieda i desperacja. Desperacja działająca tylko na korzyść oprawców
    Polski, bo będąca głównym bodźcem w oddaniu głosu na "TAK" przez zrujnowanych
    Polaków. UE zapewniła sobie również dojenie Polski teraz po naszej aneksji w
    postaci tzw. "składki".
    Sytuacja jest tragiczna; z jednej strony obcy; w sposób zgodny z naturą i
    oczekiwany wykorzystujący Polskę; z drugiej strony polscy działacze, ludzie
    posłuszni Unii w zamian za posadki i gratyfikacje oraz biedni, zabiegani za
    chlebem Polacy nie mający czasu ani możliwości rozeznać się w sytuacji.
    Jak pokazało referendum jest jednak przynajmniej 20% świadomych okupacji
    Polaków.
    Dlatego nie można poprzestać tylko na przyznaniu się do porażki w walce o dobro
    Polski.
    Jeśli jest choć cień szansy, że coś można uratować i utrzymać w polskich
    rękach, należy mieć nadzieję i walczyć. Nie trzeba daleko szukać wsparcia dla
    tych słów, wystarczy zacytować hymn... wciąż jeszcze Polski Hymn Narodowy:
    "Jeszcze Polska nie zginęła,
    póki my żyjemy,
    Co nam obca przemoc wzięła,
    szablą odbierzemy..."
    Polska już nie raz była pod obcą okupacją, bywała już w gorszych opresjach,
    zawsze jednak odradzała się. Trzeba zrobić wszystko, by kolejny "Cud nad Wisłą"
    stał się faktem:
    1. Odsunięcie od władzy tych, którzy Polskę sprzedają.
    2. Zerwanie wszystkich możliwych umów zawartych z UE a powodujących wypływ
    kapitału z Polski.
    3. Obrona ziemi wciąż jeszcze będącej w znacznym stopniu w polskich rękach.
    4. Zwarcie szeregów z innymi państwami wykorzystywanymi przez mocarstwa w
    strukturach UE.
    5. Maksymalne i bezkompromisowe naginanie niekorzystnego prawa unijnego... nie
    licząc się z konsekwencjami... w najgorszym razie Nas z unii wyrzucą.
    6. Odebranie władzy nad gospodarką urzędnikom i oddanie wolności majątkowej
    obywatelom.

    free.polbox.pl/z/zbiganch/ueargum.html
    • Gość: Ciupazka Re: ......Europa ... jazda na ostro ?! IP: *.it-net.pl 19.12.06, 15:26
     Przy podziale srodkow unijnych znów nos fcieli okobzicyć...Ni ma tak
     dobrze! A co? Nie domy sie.I po równo!

     Na początku przyszłego roku będzie wiadomo, jak zostanie podzielone dodatkowe
     600 mln euro, które są przeznaczone dla województw pokrzywdzonych podczas
     przydzielania unijnych dotacji.
     Oznacza to, że najbardziej prawdopodobne jest podzielenie tej puli po równo
     między województwa. Małopolska może więc liczyć na około 150 mln euro, podczas
     gdy przy podziale straciła ponad 300 milionów

     um.wrotamalopolski.pl/Prasa/?id=1440
     Teroz wiecie po im młodzi w Radzie Miasta, bo łatwiej ik okpić.
      • Gość: Ciupazka Re: ......Europa ... jazda na ostro ?! IP: *.it-net.pl 17.02.07, 10:43
       Bruksela zaskoczona

       Komisja Europejska uważa, że wzrost PKB w Polsce w tym roku wyniesie 6 proc.

       "Wzrost gospodarczy w Polsce w roku 2007 wyniesie 6 proc., zaś inflacja - 2
       proc. - przewiduje Komisja Europejska w opublikowanych wczoraj prognozach
       gospodarczych dla siedmiu największych gospodarek UE i strefy euro.

       Oznacza to pozytywną korektę prognoz w porównaniu z przewidywaniami Komisji
       Europejskiej z listopada ubiegłego roku. KE przewidywała wówczas 4,7 proc.
       wzrostu PKB i inflację w wysokości 2,5 proc.

       Na podstawie uaktualnionych danych Komisja Europejska ocenia także, że wzrost
       PKB w roku 2006 był większy niż prognozowała wcześniej i wyniósł 5,8 proc., a
       nie 5,2 proc. KE zrewidowała także ocenę wysokości inflacji w roku 2006 z 1,4
       proc. do 1,3 proc.

       W krótkiej ocenie KE pisze, że "polska gospodarka pozytywnie zaskakuje". Dobre
       prognozy KE tłumaczy wysokim wzrostem gospodarczym w ostatnim kwartale
       ubiegłego roku, szacowanym wstępnie na 2,6 proc. PKB.

       - Niespodziewany pozytywny wzrost wynika z wciąż silnych inwestycji, zwłaszcza
       w sektorze budownictwa dzięki łagodnej zimie - uważa KE.

       Lepsze od oczekiwanych wyniki za rok 2006 pozwalają także - tłumaczy KE -
       zrewidować w górę prognozy wzrostu na rok 2007.

       - Popyt wewnętrzny będzie głównym czynnikiem napędzającym wzrost - przewiduje
       KE.

       W drugim półroczu - dodaje - należy się liczyć ze spadkiem tempa wzrostu na
       skutek słabszego popytu zewnętrznego, który będzie wynikiem m.in. wolniejszego
       wzrostu PKB na świecie.

       Komisja Europejska dodaje, że wzrostowi konsumpcji służy poprawa sytuacji na
       rynku pracy, gdzie zatrudnienie wzrosło o ok. 1,8 proc., a stopa bezrobocia
       spadła o 3 proc. do 14,9 proc. (według statystyk Eurostatu, które nieznacznie
       różnią się od statystyk polskich). Oznacza to - odnotowuje KE - że 550 tys.
       osób znalazło pracę.

       Zdaniem KE poprawa sytuacji na rynku pracy będzie trwać, ale w wolniejszym
       tempie, bowiem pracodawcy odczują w większym stopniu problemy ze znalezieniem
       pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.

       Brak pracowników w niektórych sektorach, rosnące oczekiwania płacowe oraz
       podwyżki akcyzy będą wywierały presję inflacyjną, ale silniejszy złoty,
       spadające ceny w imporcie i niższe ceny paliw złagodzą ten wpływ - prognozuje
       KE, tłumacząc rewizję prognoz inflacyjnych w dół do 2 proc. (PAP)"

       To sceptykom, niek cytajom
       • Gość: Ciupazka Re: ......Europa ... jazda na ostro ?! IP: *.it-net.pl 03.04.07, 15:27
        O LISTKU FIGOWYM... który ma przykryć figę, jaką narodom Europy pokazują
        dzisiaj marksiści. Właśnie przedstawiciele biurokratycznej międzynarodówki
        przyjęli w Berlinie tekst deklaracji składającej się w 99 procentach z bełkotu,
        w którym miało zapewne zginąć najważniejsze, przedostatnie zdanie: "Dlatego
        dziś, w 50 lat po podpisaniu traktatów rzymskich, razem podejmujemy wyzwanie,
        aby do czasu wyborów do Parlamentu Europejskiego w roku 2009 odnowić wspólny
        fundament Unii Europejskiej".
        Niemcy, jako państwo poważne, traktują Unię Europejską jako swego rodzaju
        inwestycję.
        Każda inwestycja ma jednak to do siebie, że od pewnego momentu powinna zacząć
        przynosić zyski. Dobry inwestor stara się ten moment przyspieszyć tym bardziej,
        jeśli na przykład zaczyna mu już brakować pieniędzy. Tym właśnie tłumaczę sobie
        gorączkowy pośpiech, z jakim przedstawiciele Niemiec nalegają na przyjęcie
        traktatu konstytucyjnego.

        A nom musom wystarcyć ino preambuły: "chrześcijańskie", cy jako?Nieftorzy
        zaś fcom "judeochrześcijańskie", A przecie w Części I, Tytule I, Artykule I -
        1 zdanko brzmi: "Zainspirowane wolą obywateli i państw Europy zbudowania
        wspólnej przyszłości, niniejsza Konstytucja ustanawia Unię Europejską, której
        Państwa Członkowskie przyznają kompetencje do osiągnięcia ich wspólnych celów".

        A według Art. I - 6 "Konstytucja i prawo przyjęte przez instytucje Unii (...)
        mają pierwszeństwo przed prawem Państw Członkowskich". I co bedziemy mieć
        my chrześcijanie, cy judeochrześcijanie, cy inksi do godanio, he?
        Jee, NIC!!! Powiem Wom, ze mnie ta Konstytucja UE i jej zapisy nie rają,
        haj...

        www.asme.pl/117553668988251.shtml
          • Gość: Ciupazka Re:...Europa ... 2012 nowa waluta? IP: 84.201.213.* 24.04.07, 14:02
           Resort finansów zapowiada, że 2012 r. to najwcześniejszy możliwy termin
           przyjęcia euro. - Ale to nie jest cel - zaznacza wiceminister finansów
           Katarzyna Zajdel-Kurowska.
           Aby przyjąć wspólną walutę, każdy kraj musi spełnić tzw. kryteria konwergencji.
           Musi m.in. trzymać inflację na odpowiednio niskim poziomie, mieć dług publiczny
           nie wyższy niż 60 proc. PKB, a deficyt finansów publicznych nie wyższy niż 3
           proc. PKB. I to właśnie z tym ostatnim mamy najwięcej kłopotów. - W 2009 r.
           planujemy spełnienie kryteriów fiskalnych. Deficyt powinien być poniżej 3 proc.
           PKB. Wtedy w 2010 r. moglibyśmy rozpocząć negocjacje w sprawie wejścia do ERM
           2 - zapewnia Katarzyna Zajdel-Kurowska. Przed przyjęciem wspólnej waluty kraj
           kandydujący do strefy euro musi przez dwa lata utrzymywać kurs swojej waluty na
           odpowiednim poziomie w tzw. wężu walutowym.

           Jednak według GUS w zeszłym roku deficyt sektora instytucji rządowych i
           samorządowych wyniósł 41,6 mld zł, czyli 3,9 proc. PKB. W tym roku zgodnie z
           planami resortu finansów ma spaść do 3,4 proc., a w przyszłym do 3,1 proc. PKB.
           Resort wielokrotnie też tłumaczył, że tak wysoki poziom deficytu wynika ze
           sposobu liczenia go przez Eurostat. Od kwietnia tego roku transfery do OFE nie
           mogą być zaliczane do sektora instytucji rządowych i samorządowych. Eurostat
           traktuje je jako prywatne środki, Polska musi więc je zapisywać jako wydatki. A
           to niekorzystnie zmienia relację deficytu do PKB.

           gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,4083958.html
           • Gość: Ciupazka Re:...Europa ... 2012 nowa waluta? IP: 84.201.213.* 24.04.07, 14:14
            "Apelujemy do obecnego parlamentu, rządu i kierownictwa NBP o podjęcie takich
            wysiłków, które zapewnią spełnienie nominalnych kryteriów konwergencji
            najpóźniej w roku 2009. Umożliwi to, za kadencji kolejnego Parlamentu,
            wprowadzenie euro w Polsce w przeddzień rozpoczęcia się Euro 2012."

            gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,4084324.html
        • Gość: Ciupazka Re: ......Europa ... jazda na ostro ?! IP: 84.201.213.* 04.05.07, 01:05
         Europejscy socjaliści wezwali rządy krajów Unii Europejskiej do potępienia
         Polski, a także Rumunii, za - jak uznali - nieposzanowanie zasad wolności,
         demokracji, rządów prawa oraz praw człowieka i podstawowych wolności.

         Zaczyna się...
         "Trybunał orzekł, że polskie władze złamały prawo mniejszości seksualnych
         zakazując organizacji "Parady Równości" w Warszawie, dwa lata temu.

         Polska musi zagwarantować homoseksualistom prawo do organizowania wieców i
         demonstracji - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strassburgu.
         Wytoczony naszym władzom proces wygrali organizatorzy zakazanej dwa lata temu w
         Warszawie "Parady Równości". Prezydentem miasta był wówczas Lech Kaczyński"
         Sędziowie podkreślają, że Polska złamała aż trzy artykuły Europejskiej
         Konwencji Praw Człowieka: dopuściła się dyskryminacji mniejszości seksualnych,
         złamała prawo tychże mniejszości do organizowania publicznych zgromadzeń i nie
         zagwarantowała im możliwości odwołania się od niekorzystnych decyzji.
         Orzeczenie Trybunału nie wiąże się wprawdzie z żadną karą, ale traktowane jest
         jako swego rodzaju presja na europejskiej arenie politycznej

         Hehe, a 19 maja ma być znów Parada Równości w W-wie i co? Będzie?!


         I zaś:
         "W liście otwartym do szefów państw i rządów UE, przewodniczący Europejskiej
         Partii Socjalistycznej (PES) Paul Nyrup Rasmussen zaapelował o "wyrażenie
         zaniepokojenia" rozwojem sytuacji w Polsce i Rumunii w kontekście art 6. i 7.
         Traktatu UE, które mówią o zobowiązaniach państw członkowskich do respektowania
         podstawowych europejskich wartości i przewidują możliwości ukarania przez
         wykluczenie z głosowania w Radzie UE....."

         fakty.interia.pl/fakty_dnia/news/europejscy-socjalisci-wzywaja-do-potepienia-polski,904858,3280

         Polska zajmuje jedno z pierwszych miejsc pod względem liczby skarg do
         Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Trybunał z kolei często
         przyznaje rację skarżącym. W latach 1999-2006 Trybunał wydał wobec Polski 318
         wyroków stwierdzających przynajmniej jedno naruszenie konwencji o ochronie praw
         człowieka i podstawowych wolności. Tylko w 19 sprawach nie stwierdzono
         naruszenia, a w 39 polski rząd zawarł ze skarżącymi ugody.

         O tym, że polskie władze często nie przestrzegają prawa, świadczyć może
         podsumowanie ubiegłego roku - 107 wyroków, w których zostało stwierdzone
         przynajmniej jedno naruszenie konwencji. Zdarza się i tak, że Trybunał decyduje
         o niedopuszczalności skargi po przedstawieniu stanowiska przez nasz rząd.

         Najwięcej spraw przeciwko Polsce dotyczy zarzutów przewlekłości tymczasowego
         aresztu (w latach 1999-2006 - 108 wyroków) oraz przewlekłości postępowania
         sądowego (w latach 1999-2006 - 210 wyroków).

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka