Dodaj do ulubionych

Ciekawa hipoteza

02.04.20, 11:35

Troche optymizmu a prznajmniej uzasadnionej nadziei.


Głowimy się, dlaczego w niektórych krajach rozprzestrzenianie wirusa SARS-CoV-2 jest tak szybkie i systemy opieki zdrowotnej stają się z tego powodu niewydolne, inne kraje zaś przechodzą epidemię dużo łagodniej. 28 marca ukazał się (w wersji preprint, tzn. jeszcze nie został zrecenzowany i wydrukowany) artykuł z pewną bardzo, bardzo interesującą hipotezą. [1]
👨‍🔬 Autorzy badali związek pomiędzy wyszczepieniem populacji poszczególnych krajów na gruźlicę (szczepienie nazywa się BCG) a zapadalnością na COVID-19 i śmiertelnością z powodu tej choroby.
Nowojorscy naukowcy przeprowadzili analizę aktualnych i dawnych programów szczepień w ponad pięćdziesięciu krajach. 💉💉💉
✅ Są bowiem kraje, jak np. Japonia, Węgry czy Polska, w których od lat obowiązkowo szczepi się na gruźlicę.
🚫 Są też takie (USA, Włochy czy Holandia), w których BCG nie było obligatoryjne nigdy.

Są badania mówiące o tym, że BCG nie tylko działa przeciw bakterii wywołującej gruźlicę, ale wywołuje zjawisko nazywane (mam nadzieję, że tłumaczę dobrze; proszę immunologów o wybaczenie i poprawienie, jeśli nie) „wytrenowaną odpornością” (ang. trained immunity). W skrócie – podanie tej szczepionki powoduje nasilenie odpowiedzi odpornościowej również przeciwko innym patogenom niż prątek gruźlicy (wersja rozszerzona dla medyków – zwiększa się produkcja interferonu gamma przez limfocyty CD4+, a także m.in. interleukiny 1B). 💪💪💪
W 2000 roku przeprowadzono badanie, które wykazało, że dzieci zaszczepione na gruźlicę w Gwinei-Bissau miały o 50% mniejszą ogólną śmiertelność (co tłumaczono zwiększeniem odporności przeciw infekcjom układu oddechowego czy zmniejszonym ryzykiem sepsy). Badania na świnkach morskich wykazały, że nawet podanie szczepionki u dorosłych osobników zwiększa odporność. Od lat BCG stosuje się w leczeniu raka pęcherza moczowego. Jest też częściowo skuteczna w zapobieganiu trądowi. [2]

Amerykańscy badacze ocenili zachorowalność i śmiertelność z powodu COVID-19 w ponad pięćdziesięciu krajach. Brano pod uwagę tylko kraje o populacji większej niż milion mieszkańców.
Kraje roboczo podzielono na trzy grupy:
🔵 O niskim dochodzie na mieszkańca (<1025 dolarów rocznie)
🔵🔵 O średnim dochodzie na mieszkańca (1026-3995 dolarów rocznie)
🔵🔵🔵 O wysokim dochodzie na mieszkańca (>3995 dolarów rocznie)

Kraje z pierwszej grupy prawie bez wyjątku nie raportowały śmiertelności z powodu COVID-19. Tłumaczono to niską jakością opieki zdrowotnej i niewielką liczbą testów wykonywanych w tych krajach.
Porównano za to śmiertelność z powodu COVID-19 w pozostałych krajach. Wnioski są takie:
✅ Kraje szczepiące dawniej lub obecnie obowiązkowo na gruźlicę (55 krajów): 0,78 zgonów/milion mieszkańców
🚫 Kraje, które nigdy nie szczepiły na gruźlicę (5 krajów): 16,39 zgonów/milion mieszkańców

❗️❕Tak, te liczby nie są błędne: 0,78 vs 16,39. Około dwadzieścia razy więcej. ❗️❕😮😮😮

No to zaczęło się robić co najmniej ciekawie. Amerykanie sprawdzili również, czy istnieje związek pomiędzy rokiem rozpoczęcia obowiązkowych szczepień BCG a śmiertelnością w danym kraju. Przeanalizowano dane z 28 krajów i wykazano, że związek taki istnieje i jest on znamienny statystycznie. Na przykład:
🇮🇷 Iran rozpoczął swoje szczepienia w 1984, co oznacza, że zaszczepione tam są osoby 36-letnie lub młodsze. Śmiertelność wynosi tam 19,7 zgonów/milion mieszkańców
🇯🇵Japonia szczepi od 1947 roku. Śmiertelność: 0,28 zgonów/milion mieszkańców
🇧🇷 Brazylia szczepi już od 1920 roku. Śmiertelność: 0,0573 zgonów/milion mieszkańców ❗️

Liczba przypadków gruźlicy w bogatych krajach zachodnich w drugiej połowie XX wieku i na początku wieku XXI zaczęła stopniowo spadać. Kolejne kraje wycofywały się z programu szczepień. Postanowiono zbadać, czy to, przez ile lat szczepiło się w danym kraju na gruźlicę ma związek ze śmiertelnością z powodu COVID-19. Przeanalizowano dane z 17 krajów wykazując znamienną statystycznie różnicę.
Np. w Hiszpanii 🇪🇸 szczepiono na gruźlicę tylko w latach 1965-1981 (16 lat). W Danii 🇩🇰 od 1946 do 1986 roku (40 lat). Śmiertelność z powodu COVID-19 jest w Danii około dziesięciokrotnie (❗️) niższa niż w Hiszpanii.

Zbadano też, czy w krajach o średnim i wysokim dochodzie istnieje różnica w zapadalności na COVID-19 zależna od obowiązkowego szczepienia na BCG:
✅Kraje szczepiące (55 państw): 59,54 przypadków/milion mieszkańców
❌Kraje nieszczepiące (5 państw): 264,9 przypadków/milion mieszkańców
Różnica ta (pięciokrotna❗️) była znamienna statystycznie.

Nie wykazano natomiast znamiennie statystycznie różnicy pomiędzy rokiem rozpoczęcia szczepienia a liczbą przypadków. Mówiąc prosto: statystyki pokazały, że w krajach, które szczepią, choruje tyle samo ludzi niezależnie od tego, kiedy szczepienia się zaczęły, ale znacząco mniej ludzi umiera tam, gdzie szczepiono/szczepi się dłużej. W krajach nieszczepiących choruje natomiast zdecydowanie więcej osób i więcej też umiera.

Postanowiłem zgłębić statystyki i sprawdzić na stronie worldometers.com, jak wygląda zachorowalność i śmiertelność z powodu COVID-19 w różnych krajach. To dane na 1.4.2020, więc statystyki dotyczące zachorowalności i śmiertelności mogą nieco różnic się od pracy nowojorskiej (dane z 21.3.2020). Stąd brałem dane – [3], [4], [5].
Podzieliłem kraje bardzo zgrubnie na dwie grupy – te, które szczepią BCG do dziś i te, które nie szczepią. Udało mi się dotrzeć w przypadku części krajów do danych, w jakich latach tam obowiązkowo na gruźlicę szczepiono – wtedy taką informację podaję w nawiasie przy nazwie kraju.

❌ KRAJE, W KTÓRYCH NIE SZCZEPI SIĘ OBOWIĄZKOWO PRZECIWKO GRUŹLICY
🔸Hiszpania (1965-1981): 2,227 chorych na COVID-19 na milion osób/201 zgonów z powodu COVID-19 na milion osób
🔸Szwajcaria: 2,053/56
🔸Włochy (nigdy): 1,829/218
🔸Belgia: 1,205/71
🔸Austria: 1,189/16
🔸Niemcy (w RFN nie szczepiono od 1975, w NRD szczepiono do końca): 930/11
🔸Norwegia (1947-1995): 900/8
🔸Francja (1950-2007): 873/62
🔸Portugalia (do 2017) 809/18
🔸Holandia (nigdy): 795/68
🔸USA (nigdy): 639/14
🔸Dania (1946-1986): 536/18
🔸Wielka Brytania (1953-2005): 434/35
🔸Czechy (do 2011): 328/4
🔸Australia (1948-1991): 195/0.9
🔸Słowacja (do 2012): 73/0.2

✅ KRAJE, W KTÓRYCH NADAL SZCZEPI SIĘ OBOWIĄZKOWO PRZECIWKO GRUŹLICY
🔹Irlandia: 698/17
🔹Iran: 567/36
🔹Estonia: 587/4
🔹Łotwa: 236/0
🔹Chorwacja: 235/1
🔹Litwa: 213/3
🔹Korea Płd: 193/3
🔹Turcja: 186/3
🔹Singapur: 171/0.5
🔹Chile: 159/0.8
🔹Bośnia i Hercegowina: 140/4
🔹Grecja: 136/5
🔹Rumunia: 128/5
🔹Serbia: 121/3
🔹Urugwaj: 97/0.6
🔹Polska: 67/1 ❗️
🔹Bułgaria: 61/1
🔹Chiny: 57/2
🔹Węgry: 54/2
🔹Brazylia: 32/1
🔹Tajlandia: 25/0.2
🔹RPA: 23/0.08
🔹Rosja: 19/0.2
🔹Japonia: 17/0.5
🔹Tajwan: 14/0.2
🔹Meksyk: 9/0.2

Ciekawy jest przypadek niemiecki, polecam zerknąć na dwie mapy:
- Przypadki COVID-19 w poszczególnych landach: cdn.statcdn.com/Infographic/images/normal/21005.jpeg
- Podział terytorialny RFN/NRD (szczepienia do 1975/szczepienia do 1990):
pl.wikipedia.org/wi…/Granica_wewn%C4%85trzniemiecka…
😮😮😮
Obserwuj wątek
  • lastboyscout Re: Ciekawa hipoteza 02.04.20, 11:37
   CD.

   Uwagę zwraca też różnica w śmiertelności pomiędzy sąsiadami - Hiszpanią 🇪🇸a Portugalią 🇵🇹 (ponad dziesięć razy mniej zgonów w Portugalii, która dużo dłużej szczepiła ❗️).

   Oczywiście można pozwolić sobie na bardzo wiele interpretacji – widać np. że generalnie w drugiej grupie znajdują się kraje biedniejsze niż w grupie pierwszej (choć wśród szczepiących są też Japonia 🇯🇵, Singapur 🇸🇬 czy Korea Płd. 🇰🇷). Można więc wnioskować, że wykrywalność jest w krajach biedniejszych mniejsza (choć śmiertelność w przypadkach już zdiagnozowanych powinna być w biedniejszych krajach wyższa, a jest dokładnie odwrotnie❗️). Można też zwracać uwagę na różnice kulturowe w poszczególnych krajach, a także na gęstość zaludnienia. Ważny jest też problem migracji (np. w USA 🇺🇸 jest wielu migrantów z krajów, gdzie program szczepień istnieje). Być może nie wszystkie statystyki są rzetelne. Nie wszędzie stosuje się takie same zasady dotyczące ograniczenia kontaktów społeczeństw. Społeczeństwa te mają różny poziom dyscypliny. Inny jest poziom opieki zdrowotnej. Można by takie uwagi mnożyć. Praca amerykańska nie jest, bo być nie może, ostatecznym dowodem na to, że BCG chroni przed COVID-19, ale jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa.

   Stosowanie BCG w infekcji SARS-CoV-2 jest przedmiotem trwających już badań naukowych. M.in. w Holandii 🇳🇱 1000 pracowników ochrony zdrowia otrzyma szczepionkę. [6]. Podobne badanie planuje się przeprowadzić w Australii 🇦🇺 [7] i w Niemczech 🇩🇪 [8]. Na wyniki pewnie poczekamy kilka miesięcy. Ja czekam niecierpliwie.

   Pierwszy raz od dłuższego czasu jakaś praca dotycząca zapobiegania czy leczenia COVID-19 wywołała u mnie ekscytację. Zarwałem pół nocy zgłębiając niuanse tego badania. Wygląda to dobrze, aż podejrzanie dobrze. Od 1955 roku każdy polski noworodek jest w pierwszej dobie życia szczepiony przeciwko gruźlicy. Wydaje się, że powinniśmy się z tego cieszyć. A gdyby się bezdyskusyjnie okazało, że obowiązkowe od lat, i przez niektórych wyklinane BCG jest czynnikiem chroniącym przed koronawirusem, to chciałbym się zgłosić na ochotnika – chętnie przekażę tę informację osobiście kilku popularnym antyszczepionkowcom. 😁😁😁

   Mapa z lewej strony: szczepienia BCG (jasny pomarańczowy – obowiązkowe; fioletowy – dawniej szczepiono obowiązkowo; ciemny pomarańczowy – nigdy nie szczepiono obowiązkowo). [9]

   Mapa z prawej strony: śmiertelność na milion mieszkańców z powodu COVID-19 (im ciemniejszy kolor tym śmiertelność większa). [10]

   Przypadek?

   👩‍🎓👩‍🎓👩‍🎓Przypisy do tego posta znajdziesz tutaj: tiny.pl/7h9
   • sendivigius Re: Ciekawa hipoteza 02.04.20, 14:07
    lastboyscout napisał:

    Od 1955 roku każdy polski n
    > oworodek jest w pierwszej dobie życia szczepiony przeciwko gruźlicy.

    Na rozkaz Stalina.

    > Wydaje się , że powinniśmy się z tego cieszyć.

    Źle ci sie wydaje. IPN juz pracowal nad sposobem zdekomunizowania tej szczepionki aby przez odpowiednia antyszczepionke odwrocic zsowietyzowanie organizmu. W polskim ciele tylko polskie leukocyty!

    BCG (Bacillus Calmette-Guérin) - szczepionka przeciw gruźlicy opracowana we Francji przez Alberta Calmette'a i Camille'a Guérina i wprowadzona w 1921.

    Wolna i demokratyczna II RP nigdy sie nie posunela do takiej formy komunistycznej represji.
     • sendivigius Re: Ciekawa hipoteza 02.04.20, 14:19
      lastboyscout napisał:

      >
      >
      > Wiec mowisz,, ze nalezy pomodlic sie przy tej okazji sie za Stalina wink
      >
      > Bo wiesz jednak na jego rozkaz ‘szczepiono” olowiem w glowe miliony niewinnych
      > ludzi ...
      >

      Prawo Godwina w polskiej wersji.
  • szczurek.polny Re: Ciekawa hipoteza 02.04.20, 12:22
   Dzięki.

   Od paru lat zaglądam od czasu do czasu na to Forum w nadziei, że znajdę to coś ciekawego, co jeszcze nie pojawiło się w oficjalnym obiegu ani w innych źródłach. I od paru lat wciąż to samo uczucie zawodu.

   Aż do dzisiaj.

   Czy mógłbyś proszę wkleić w osobnym wpisie obiecane przypisy? Bo ten adres słabo się otwiera z Europy: "Przekroczono limit czasu połączenia".

   Jeszcze raz dzięki. To jest naprawdę bardzo interesujące. Chętnie bym sobie sam poczytał wzmiankowane źródła.
   • lastboyscout Re: Ciekawa hipoteza 02.04.20, 13:50
    Dziekuje w imieniu autora za mile slowa.

    Tak, w nawale psuedoinformacji, polprawdo teoryjek, i zwyklego szamanstwa trudno sie samemu w tym odnalazc oraz napotkac na cos dajacego do myslenia.
    Chciwosc na pieniadz zniszczyla profesjonalizm, klase, wartosc, czlowiecznstwo.

    W tej hipotezie jest kilka slabych punktow, chocby: Iran ale ten pan uczciwie sie staral i wlasciwie tylko zaprosil do dyskusji, myslenia o tym kierunku.

    Tutaj sa przypisy:

    tiny.pl/7h993

    docs.google.com/document/d/1ygmX6S3rQXLEFMSZ9YbsqEdAxKpw-tzmAZ6D9PD37UI/preview

    I autor:
    www.facebook.com/jsieczko?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARAd7IxDUslNU1C-oQaD6QCT9-Ds0EwHWCOzOhZiPqV0tSnNu_Z8htGifqyMRZoAchctPSokeBRM4Stk&hc_ref=ARSueliaK9N7NI81EfserGBlAuh903HBfNJo7FmzUS6fyXH7cR9QaKC_SnTcPjdEkeI&ref=nf_target
    • lastboyscout Re: Ciekawa hipoteza 02.04.20, 14:08

     Swoja droga w zwiazku z zaszczepieniem na gruzlice w Polsce mielismy w Stanach anegdotyczne sytuacje.

     Przy przyjmowaniu na studia wymaga sie badan oraz uzupelnienia szczepien jakie sa tutaj wymagane.
     I oczywiscie u nas wykryto ... gruzlice.
     Co prawda na podstawie posiadania antycial ale skoro Amerykanie nie moga miec antycial na gruzlice to my widocznie mamy gruzlice skoro organizm z nia walczy... Logiczne !

     Oczywiscie domyslilismy sie, ze chodzi o polskie szczepienia, pokazalismy nawet blizny po naklociach ale to byla dla nich prawdziwa czarna magia, no i te paskudne slady na ramieniu !

     Szczesliwie chcac uniknac ponawiania innych szczepien mielismy dokumenty potwierdzajace szczepienia przeciwgruzlicze, ktore od razu wyjasnil urzednikom lekarz ale pewne niedowierzanie w nich pozostalo wink

     No dzicz, europejska dzicz z gruzlica ! wink
     • sendivigius Re: Ciekawa hipoteza 02.04.20, 14:22
      lastboyscout napisał:


      > Przy przyjmowaniu na studia wymaga sie badan oraz uzupelnienia szczepien jakie
      > sa tutaj wymagane.
      > I oczywiscie u nas wykryto ... gruzlice.

      Tak, to prawda. Wysylano na specjalistyczne badania do przeciwgruzliczych osrodkow.
  • pigeon_shit_dust To byly DWA zastrzyki. Albo zle pamietam? 02.04.20, 15:44
   Szlo sie na sped do piwnicy do pielegniarki zwanej pigula albo babcia.
   Babcia dawala w ramie kazdemy "maly" zastrzyk, potem sie czekalo jakis czas i szlo z powrotem.
   Ci, co mieli reakcje, zaczerwienienie, opuchlizne etc- szli z powrotem na matematyke a ci co nie miali nic ( jak ja) dostawlai "duzy" zastrzyk , zdaje sie w dupe .
   Czy to bylo to szczepienie ?
    • pigeon_shit_dust To jest szczpeionka na gruzlice 02.04.20, 16:44
     Pytanie tylko dlaczego w naszej szkole szczepiono wszystkich jak leci?
     Moze pracowal tam jakos gruzlik albo co?
     Wiekszosc osob zawsze mialo reakcje i ich nie szczepiono.

     "The Mantoux test assesses your sensitivity to a substance called a tuberculin purified protein derivative (PPD) when it's injected into your skin. The greater the reaction, the more likely it is that an individual is infected with or has active TB. In this case, the individual should not have the BCG vaccine, as it would have no clinical benefit and may cause unpleasant side effects. If you have a strongly positive Mantoux result, you should be referred to a TB specialist team for further assessment.
     If the Mantoux test is negative, you can go ahead and have the BCG vaccine."
   • lastboyscout Re: Ciekawa hipoteza 02.04.20, 18:16
    To nie jest moj post, to tylko moj cytat tego madrego pana.

    Postaraj sie rowniez zalozyc, ze po prostu nie rozumiesz (pewnie wiekszosci) tego co pisze wiec nic dziwnego, ze dajesz mi tak niska ocene.
    Pocieszajace (?) jest to, ze nie jestes w tym pod samotny poniewaz to forum opuscili juz wszyscy myslacy, fachowcy, i indywidualnosci, sympatycy.

    Mnie tutejsze ignoranctwo nie rusza bo nie pisze tu dla nikogo, pisze tu bo mi sie tak chce i juz wink

    Tymniemniej dziekuje za dobra wole.
  • europitek Re: Ciekawa hipoteza 03.04.20, 03:43
   lastboyscout napisał:
   > Nie wykazano natomiast znamiennie statystycznie różnicy pomiędzy rokiem rozpocz
   > ęcia szczepienia a liczbą przypadków. Mówiąc prosto: statystyki pokazały, że w
   > krajach, które szczepią, choruje tyle samo ludzi niezależnie od tego, kiedy szc
   > zepienia się zaczęły, ale znacząco mniej ludzi umiera tam, gdzie szczepiono/szc
   > zepi się dłużej. W krajach nieszczepiących choruje natomiast zdecydowanie więce
   > j osób i więcej też umiera.

   To wskazuje na zależność przyczynowo-skutkową, ponieważ daje się wyjaśnić w tych kategoriach.
   Szczepionka nie chroni przed zarażeniem (zakażeniem), a jedynie powstrzymuje rozwój choroby. W związku z tym ilość (zapewne chodzi o częstość występowania) zarażonych nie zależy od faktu szczepienia bądź nie, a więc również od długości okresu szczepień obowiązkowych w poszczególnych krajach. Długość okresu szczepień może mieć wpływ na częstość zachorowań objawowych, jednak pod warunkiem, że dana szczepionka wzmacnia odporność organizmu w odpowiednio wysokim stopniu. Szczepionka, która tylko "przy okazji" podnosi odporność raczej nie powinna zapewniać tak dużego wzmocnienia i może mieć mały wpływ na proporcję zachorowań objawowych do bezobjawowych. Do tego dochodzi jeszcze wpływ czynników społecznych (socjologicznych, demograficznych, ekonomicznych), które mogą w znaczny sposób wpływać na tę proporcję.

   Mniejsza śmiertelność w krajach z dłuższym okresem szczepień zapewne jest skutkiem większego odsetka osób zaszczepionych w populacji danego kraju. Co prawda szczepienie przeciwko gruźlicy nie chroni przez zachorowaniem (objawowym), lecz daje na tyle odczuwalną pomoc, że zmniejsza ryzyko śmierci.

   Może wrzuć ten temat na Forum Nauka, bo tam jest kilku chyba zainteresowanych.

   I również dziekuję za te linki - poczytam w przyjemnością.
   • lastboyscout Re: Ciekawa hipoteza 03.04.20, 04:27

    Dziekuje za bardzo ciekawe uzupelnienie tematu.

    Nie mam o tym wszystkim najmniejszego pojecia a media glownego nurtu tylko powiekszaja caly ten metlik wiec iazda rzeczowa, uporzadkowana nieco uspokaja zwykly ludzki strach przed choroba czy smiercia.

    OK, jednak jako laik rozumialem zawsze szczepienia jako uruchomienie antycial trwale blokujacych chorobe.
    Pokoleniowe szczepienia mialy tylko wzmacniac ten efekt.
    Czy moglbys dokladniej mi wyjasnic dlaczego uwazasz, ze ten efekt bedzie jednak maly? Jak maly? Moze przy okazji wyjasnisz dlaczego nauka nie nadaza za coraz doskonalszymi mutacjami chorob?
    Przeciez utrzymanie tego tredu praktycznie oznacza nieuchronna, moze blyskawiczna zaglade ludzkosci, zycie na ziemi.
    • europitek Re: Ciekawa hipoteza 05.04.20, 02:41
     lastboyscout napisał:
     > OK, jednak jako laik rozumialem zawsze szczepienia jako uruchomienie antycial
     > trwale blokujacych chorobe.

     Przecież antyciała to nie nanoartyleria przeciwlotnicza zestrzeliwująca każdego mikroba w zasięgu jej widzenia (lub radarów). Antygeny muszą mieć kontakt z patogenem, żeby mogły zadziałać. Zatem Patogen musi się najpierw dostać do naszego organizmu. Najpierw musi dojść do zakażenia.

     > Pokoleniowe szczepienia mialy tylko wzmacniac ten efekt.

     Powszechne szczepienia znacząco zmniejszają częstotliwość występowania danej choroby w populacji lub nawet ją eliminują. Nawet gdy ktoś zawlecze chorobę z zewnątrz wyszczepionego obszaru to nie ma jak się ona rozwijać, bo całe jej środowisko jest pełne antyciał i trafienie na "bezbronną ofiarę" jest bardzo trudne.

     > Czy moglbys dokladniej mi wyjasnic dlaczego uwazasz, ze ten efekt bedzie jednak
     > maly? Jak maly?

     BCG nie jest szczepionką na koronowirusa, czyli wycelowaną dokładnie w jego charakterystykę i jej pozytywny wpływ jest "przy okazji" realizacji jej celu głównego. Z tego względu jest raczej nieprawdopodobne aby taka szczepionka miała zapewnić silne zwalczanie tego wirusa. To mogłoby się zdarzyć, gdyby mechanizm biochemicznego ataku koronowirusa na nasze komórki był identyczny lub bardzo podobny jak w przypadku prątek gruźlicy. Ale prątek gruźlicy to bakteria, a tu mówimy o wirusie.
     Zatem można oczekiwać, że to wspomaganie ze strony szczepionki przeciw gruźlicy jako jej skutek uboczny nie będzie miało takiej mocy sprawczej, żeby samodzielnie zapewnić ochronę przed tym wirusem. Żeby wiedzieć jak silny jest jej wpływ należałoby znać nie tylko różnicę w umieralności, ale też w częstości bezobjawowych przebiegów choroby. I tu jest problem, ponieważ takich danych jeszcze nie spotkałem.

     Tak w ogóle to wpływ tej szczepionki może mieć charakter pośredni, czyli wywoływać (lub modyfikować) reakcje
     organizmu które bezpośrednio nie odnoszą się do tego wirusa, lecz mają istotny wpływ na przebieg wywołanego przez niego zapalenia płuc lub niektórych innych chorób. W ten sposób mogłaby pomagać chronić organizm przed różnymi powikłaniami prowadzącymi do zgonu.

     > Moze przy okazji wyjasnisz dlaczego nauka nie nadaza za coraz
     > doskonalszymi mutacjami chorob?

     Taki wirusik może mutować w tempie minutowym. Większość takich mutacji jest letalna (śmiertelna) lub obojętna dla jego "cech bojowych". Jednak i tak tempo zmian jest duże i co kilka lat pojawia się jakiś "nowy model", który jest na tyle zmieniony, że stare środki nie działają. Mutacje są losowe, więc raczej nie przewidzisz ich "kierunku" i nie opracujesz szczepionek i lekarstw z wyprzedzeniem. Jeszcze za mało wiemy o genetyce a mutacja odbywają się poza obszarem naszej kontroli.
     Zostają tylko działania reaktywne, czyli odpowiedź na wroga, gdy się on objawi. Proces zbadania nowego mikroba, opracowania szczepionki, lekarstw, testy na zwierzętach i ludziach, biurokracja, produkcja zajmą 2-3 lata, jeśli wszystko będzie szło gładko.

     > Przeciez utrzymanie tego tredu praktycznie oznacza nieuchronna, moze blyskawicz
     > na zaglade ludzkosci, zycie na ziemi.

     Aż tak źle nie jest skoro przetrwaliśmy 200 tys. lat jako gatunek i namnożyliśmy się do miliardów osobników. Jesteśmy atakowani przez wrogów, którzy korzystają w ataku z tych samych mechanizmów ewolucyjnych co my do obrony. Ci wrogowie atakują na oślep i zagłada z ich strony nam nie grozi, jeśli nie będziemy wykonywać samobójczych działań a będziemy postępować rozsądnie.
     Tym bardziej nie zlikwidują życia na Ziemi.

     Natomiast mogą być poważnym problemem dla naszego aktualnego systemu społecznego opartego na częstych kontaktach międzyosobniczych i współdziałaniu ogromnych grup ludzi. Przede wszystkim ucierpi gospodarka.
   • al.1 Re: Ciekawa hipoteza 08.04.20, 01:00
    europitek napisał:


    > Szczepionka nie chroni przed zarażeniem (zakażeniem), a jedynie powstrzymuje rozwój choroby.

    Szczepionki dopiero rozbuchuja choroby. Moga wystapic natychmiast, a nawet po kilku/dziesieciu latach. Zalezy co dodatkowego syfu i w jakim stezeniu sie w niej znalazl oraz wieku szczepionego. Zeby miec blade pojecie co sie w nich znajduje i jaki wplyw na zdrowie wywieraja, polecam zapoznac sie z filmami od podanej strony o szczepionkach:
    www.brighteon.com/new-search?query=jerzy%20zieba&page=5
    do filmu 37-go

    --
    Gdzie interes do zrobienia, zdrowie ludzkie bez znaczenia
    Where the business is to be found, human health is of no account

  • pigeon_shit_dust Jest tez hipoteza odwrotna 04.04.20, 00:33
   Ze to nei szepienie BCG zmieniajsza smiertelnosc.
   To brak szczepeinai BCG zwieksza smiertelnosc.
   Proste" Kraje o wysolim stopniu rozwoju i medycyny przestaly szczepic na gruzlice, bo uznaly ze nie ma koniecznosci szczepien, skoro nie ma u nich gruzlicy. Grzulica to przeciez choroba ubogich z III swiata.
   Tymczasem gruzlica jest, tylko w mniejszym stopniu i czesto niewykrywana. Gruzlica nie zabija szybko dobrze odzywionych realtywnie zdrowych ludzi. Moga zyc latami....
   Ale osoby, ktore sa zarazone ta gruzlica , ktore Covida zalapia, umieraja bo maja juz spierdolone pluca.
   Stad wyzszy odsetek ofiar.
   Oby ta teoria byla bledna.
   Just saying. Ostroznie z wnioskami.
   • europitek Re: Jest tez hipoteza odwrotna 05.04.20, 02:48
    pigeon_shit_dust napisał:
    > Ze to nei szepienie BCG zmieniajsza smiertelnosc.
    > To brak szczepeinai BCG zwieksza smiertelnosc.

    To tak mała teoria względności, czyli zależy od czego będziemy mierzyć.

    > Stad wyzszy odsetek ofiar.
    > Oby ta teoria byla bledna.

    Gdyby nie była błędna to spory odsetek zmarłych na tego wirusa byłby chory na gruźlicę w stopniu wykluczającym bezobjawowość. I pewnie byłyby o tym wzmianki.
    • kophalski Re: Jest tez hipoteza odwrotna 05.04.20, 10:56
     gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

     Wirus uderza w bogate kraje zachodu z Ameryką najbardziej, plus Iran i troche w Turcję.
     Oszczędza byłe socjalistyczne i III swiat.
     Jakbym był świrem to bym napisał że to ruski bojowy który zwiał. Cele internacjonalne spełnia.

     A to notka ze stycznia:
     www.salon24.pl/u/wiescizrosji/1014606,czy-putin-szykuje-kraj-do-wojny
     • europitek Re: Jest tez hipoteza odwrotna 05.04.20, 15:53
      kophalski napisał:
      > Wirus uderza w bogate kraje zachodu z Ameryką najbardziej, plus Iran
      > i troche w Turcję.

      Zapominasz o Chinach, które nadal są w czołówce ilości zachorowań w ramach tej epidemii.
      Poza tym patrzysz "po wierzchu", czyli tylko na same cyferki bez brania pod uwagę społeczneo-gospodarczej specyfiki poszczególnych krajów.
      Dane dla niektórych krajów III świata byłyby znacznie gorsze, gdyby robiono tam testy na tego koronowirusa.

      > Oszczędza byłe socjalistyczne i III swiat.

      Byłe demoludy same się oszczędziły prowadząc wytrwale restrykcyjną politykę izolacji i jeszcze dodatkowo te szczepienia przeciwko gruźlicy.
      We Włoszech czy Hiszpanii policja rejestruje (i karze) po kilka tysięcy naruszeń reżimu izolacji przez zwykłych ludków, a u nas jest tego ponad 10x mniej.

      > Jakbym był świrem to bym napisał że to ruski bojowy który zwiał. Cele internacj
      > onalne spełnia.

      Zmienisz zdanie jak ilość zachorowań w Rosji znacznie wzrośnie. Poza tym ropa tanieje, gaz pewnie też zacznie spadać... I ogólnie handel surowcami siądzie, gdyż spadnie światowa produkcja czegokolwiek poza maseczkami i rękawiczkami ochronnymi.
      • kophalski Re: Jest tez hipoteza odwrotna 05.04.20, 19:04
       Ruski bojowy to tylko taki ponury żart. Skojarzenie nie uwzględniające wschodniej Azji. Teoretyzując jakiś generał mógłby wybrać taki szczep który oszczędzi biedniejsze kraje bo szczepią i te z młodą populacją gdzie niedola nie jest czymś niezwykłym. Zakładam że jedynym miarodajnym wskaźnikiem do oceny skali zachorowań będzie zmiana liczby wszystkich zgonów w stosunku do poprzednich lat w każdym kraju. I tak ominiemy wszystkie niepewne informacje. Trzeba poczekać z rok jeszcze to się okaże
       Rosja dociskana jest z każdej strony i perspektywy miała smutne. Jak nie jankesi to żółte. Chwilowa zwała na surowcach da się przetrzymać. Ale jak świat się skurczy teraz do regionów to dla nich nowe otwarcie
       • europitek Re: Jest tez hipoteza odwrotna 07.04.20, 23:26
        kophalski napisał:
        > Chwilowa zwała na surowcach da się przetrzymać.

        Chwilowa? Przecież ta pandemia w dzisiejszej formie potrwa jeszcze parę miesięcy, a niektóre kraje dopiero co zaczynają. Pot ten wirus nadal będzie zagrażał na mniejszym poziomie ilościowym zachorowań 9np. w Chinach cały czas jest po kilkadziesiąt zachorowań dziennie) czekając na okazję do wywołania kolejnej epidemii. Dopóki nie będzie szczepionki lub sensownych lekarstw w gospodarce będzie "kicha" i zapotrzebowanie na surowce mizerne.
        To może potrwać nawet do 2 lat a Rosja musi przez ten czas z czegoś żyć. Przecież tamtejsza oligarchia musi z czegoś utrzymać tysiące swoich dzieci na Zachodzie i w Ameryce. A jak jeszcze świat się "zlokalizuje" to spadnie handel, więc i produkcja... dodatkowy spadek na surowcach.
  • pigeon_shit_dust Ten wirus to RASISTA 07.04.20, 20:40

   Nasi biedni czarni bracia mra jak muchy.
   Co za niesprawiedliwosc tego swiata

   www.yahoo.com/news/african-americans-may-dying-covid-132500749.html
   Czarne kaza se odszkodowanie pewnie placic a ubolewanie znow potrwa 100 lat.
  • kylax4 Re: Ciekawa hipoteza 13.04.20, 17:58
   Norwegia i Australia, gdzie nie szczepi się, mają śmiertelność niższą, lub porównywalną, jak państwa, gdzie szczepienia są powszechne.
   Ergo, badanie wymaga poprawy.
   • europitek Re: Ciekawa hipoteza 17.04.20, 06:19
    Norwegia ma gorsze wskaźniki niż np. Polska, Czechy, Rumunia itd. W tej chwili nie ma co patrzeć na śmiertelność jako na absolutny wskaźnik, bo to dopiero (dla Norwegii) początek zarazy.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka