Dodaj do ulubionych

Dylematy przykowidowe. Kłamstwa. Lekarze.

28.11.21, 18:30Mamy rozwijającą się czwartą falę zarażeń; ratujemy się szczepieniami, leczeniem objawowym i jako ostateczną linią obrony różnymi specyfikami i maszynami natleniającymi w szpitalu.
Po drodze nosimy zasłony na twarzach. Co wrażliwsi noszą gumowe rękawiczki i omijają innych łukiem.

Spokojowi nie sprzyjają kłamstwa.
Szczepionki ogłaszane jako skuteczne od ponad 90% w dół, zależnie od marki, okazały się nie zabezpieczać przed zarażeniami a nawet przed śmiercią. Ludzie zaangażowani w szczepienia mówią, że umierają jedynie zaszczepieni, którzy byli także chorzy na inne choroby.
Przypominam sobie rok temu, gdy mówiono, że umierają przede wszystkim chorzy również na inne choroby.
Mówiono, że wystarczy się zaszczepić. Raz. Wyśmiewano porównujących kowid do grypy, dla której wprowadza się nową szczepionkę co roku.
Wygląda na to, że będzie się szczepić antykowidowo kilka razy do roku. Może dwa razy. Pewności nie ma.
Wiadomo dlaczego. Wirus mutuje.

Leki, co do których niektórzy lekarze powzięli podejrzenie, że pomagają przy Kowidzie, a następnie sprawdzili ich skuteczność, ugrzęzły w badaniach skuteczności przeciwkowidowej. Prawie od roku.
Ponieważ badania nad zastosowanymi szczepionkami trwały poniżej roku, trudno zrozumieć tego rodzaju postępowanie.
Przynajmniej inaczej niż serję kłamstw.

W zasadzie pisaliśmy już o wszystkim, przynajmniej na pig. Kto czytał ten wie jak postępować w razie choroby. Bardzo szybko się leczyć. Wcześniej znaleźć lekarza, który nas zechce leczyć. Nie objawowo. Jeszcze wcześniej tzw. zdrowy tryb życia zachowywać, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo zachorowania.

Co robić przy szczepieniach, które niedługo staną się przymusowe?
Czy zjeść coś przeciwkrzepliwego i wziąć Astrę? Omijając genetycznego Fajcera?
Ja tak zrobiłem.

Zostaliśmy obdarowani przez p. Trampa, który obiecał firmom farmaceutycznym zaaprobowanie szczepionek przez państwo natychmiast gdy tylko będą gotowe.
Dotrzymał słowa.
Zablokował zamykanie gospodarki.
Wygląda na to, że zablokował tym samym tzw. wielki reset. Napuszczając big farmę na big techy.
Może tak, może nie.
Daje się lubić ten człowiek.
Z wdrożeniem leczenia mu nie wyszło.
Z efektami szybkiego dopuszczenia big farmy do kociołka z pieniędzmi mamy problem.


*


polskiestowarzyszenieniezaleznychlekarzyinaukowcow.pl/

DLACZEGO POWSTALIŚMY?

PSNLiN zostało powołane w związku z aktualną sytuacją zdrowotną i podejmowanymi decyzjami, które budzą nasze wątpliwości i coraz większy niepokój. Ponadto mamy do czynienia z upadkiem służby zdrowia nie tylko w sferze organizacyjnej ale także zaufania Polaków do służby zdrowia. Stowarzyszenie wpisuje się do grona już powstałych tego typu organizacji środowisk medycznych na świecie: America’s Frontline Doctors (USA), Children’s Health Defense (USA), World Freedom Allience (UK), organizacja naukowa zrzeszająca 30tys lekarzy i 30tys pielęgniarek i pielęgniarzy we Francji , do której dołączyła Narodowa Akademia Medyczna, organizacje lekarzy we Włoszech, w Hiszpanii – Medicos por la Verdat


polskiestowarzyszenieniezaleznychlekarzyinaukowcow.pl/lek-ewelina-gierszewska-eksperyment-medyczn-polskie-stowarzyszenie-nieale%c5%bcnych-lekarzy-i-naukowc%c3%b3w.html

„W Polsce trwa swoistego rodzaju eksperyment medyczny w postaci masowego wyszczepiania społeczeństwa przeciw Covid-19.


Preparaty inżynierii genetycznej nazywane „szczepionkami przeciw COVID-19” zostały dopuszczane do obrotu w warunkowej procedurze, sytuacjach alarmowych, {EU (Emergency Use)} i na określony czas. Prowadzona jest nadal ocena ich jakości, bezpieczeństwa i skuteczności.


Ostateczny raport z randomizowanego badania z podwójnie ślepa próbą w celu potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa ma zostać złożony: dla preparatu firmy Pfizer - Comirnaty – w grudniu 2023, dla preparatu COVID-19 Vaccine Moderna – w grudniu 2022,dla preparatu Vaxzevria Astra Zeneca – w marcu 2024,dla preparatu firmy Johnsonn&Johnsonn – w grudniu 2023.


Jak informuje nas na swojej stronie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego:


„W praktyce warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu oznacza, że szczepionki pozostają cały czas w trzeciej fazie badań klinicznych oraz są dodatkowo badane i monitorowane.”


szczepienia.pzh.gov.pl/faq/na-czym-polega-warunkowe-dopuszczenie-do-obrotu-szczepionek-przeciw-covid-19-w-europejskiej-agencji-lekow/


Pomimo tego faktu, że badania kliniczne wciąż trwają, a skuteczność i bezpieczeństwo preparatów poznamy ostatecznie być może za kilka lat Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych twierdzi, że

„warunkowe dopuszczenie tego typu produktu leczniczego nie oznacza, że nie zostały przeprowadzone badania jakości i skuteczności oraz bezpieczeństwa. nie jest tym samym eksperymentem medycznym podanie tak dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami do stosowania w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.”

DLACZEGO??? Urząd wyjaśnia:

„eksperyment leczniczy (medyczny)” oznacza konieczność spełnienia wymagań określonych w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, w tym

zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz uczestnika oraz osoby, której skutki eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć.

 może być przeprowadzony wyłącznie po wyrażeniu pozytywnej opinii o projekcie przez niezależną komisję bioetyczną.


Żadna z powyższych okoliczności nie zachodzi w przypadku prowadzenia szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień.”


Zaskakuje nas takie stanowisko, ponieważ wiemy, że

Eksperymentem medycznym/leczniczym jest wprowadzenie nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej.


Jako lekarze uważamy, że w obliczu faktu trwających badań klinicznych tych warunkowo dopuszczonych do użytku preparatów, braku pełnej informacji na temat skuteczności, a zwłaszcza bezpieczeństwa stosowania tych preparatów inżynierii genetycznej po raz pierwszy w historii medycyny testowanych na ludziach i to na tak szeroką skalę, mamy do czynienia z ESKPERYMENTEM MEDYCZNYM, co gorsze bez wydania pozytywnej opinii niezależnej komisji bioetycznej, bez spełnienia wymagań określonych w ustawie, a przede wszystkim bez informowania o tym społeczeństwa czyli uczestników tego eksperymentu.


Jednym z fundamentalnych warunków przeprowadzenia eksperymentu medycznego jest wyrażenie na niego zgody przez potencjalnego uczestnika. Świadomej zgody.


A z czym mamy do czynienia na co dzień? Rządowi eksperci Rady Medycznej nagminnie informują, że preparaty inżynierii genetycznej nazywane przez nich szczepionkami są przebadane i bezpieczne, bagatelizując doniesienia, które płyną do nas z całego świata o poważnych niepożądanych odczynach poszczepiennych pod postacią zakrzepicy zatok żylnych mózgu, zakrzepicy żył trzewnych i zakrzepicy tętniczej, współistniejące z małopłytkowością, zespołu Guillain-Barrego, zapaleniach mięśnia sercowego i to u młodych osób w tym u dzieci oraz o zgonach, które pozostają w bezpośredniej koincydencji czasowej z przyjęciem preparatu.


Szczepionki są szczególnymi produktami leczniczymi ze względu na znacznie szersze wskazania do stosowania niż typowe leki, oraz zastosowanie u ludzi potencjalnie zdrowych. Zwiększa to wymagania dotyczące ich bezpieczeństwa oraz ze względu na unikalny,
Obserwuj wątek
  • pepe49 Dylematy przykowidowe. Kłamstwa. Lekarze. 2 28.11.21, 18:32
   A z czym mamy do czynienia na co dzień? Rządowi eksperci Rady Medycznej nagminnie informują, że preparaty inżynierii genetycznej nazywane przez nich szczepionkami są przebadane i bezpieczne, bagatelizując doniesienia, które płyną do nas z całego świata o poważnych niepożądanych odczynach poszczepiennych pod postacią zakrzepicy zatok żylnych mózgu, zakrzepicy żył trzewnych i zakrzepicy tętniczej, współistniejące z małopłytkowością, zespołu Guillain-Barrego, zapaleniach mięśnia sercowego i to u młodych osób w tym u dzieci oraz o zgonach, które pozostają w bezpośredniej koincydencji czasowej z przyjęciem preparatu.


   Szczepionki są szczególnymi produktami leczniczymi ze względu na znacznie szersze wskazania do stosowania niż typowe leki, oraz zastosowanie u ludzi potencjalnie zdrowych. Zwiększa to wymagania dotyczące ich bezpieczeństwa oraz ze względu na unikalny, immunologiczny, niemożliwy do odwrócenia mechanizm działania. Przed dopuszczeniem do stosowania szczepionki zawsze były oceniane w wieloetapowych badaniach klinicznych, które trwały zwykle 6-10lat.


   W ostatnim czasie mamy do czynienia z redefinicją wielu zagadnień.

   Zmieniono definicję pandemii, odporności zbiorowej, szczepionki, dopuszczono do wielu odstępstw w tym do stosowania w produktach medycznych Genetycznie Modyfikowanych Organizmów, chociaż nie wiadomo, jaki wpływ mogą one mieć na ludzki organizm…

   Novum w medycynie jest również fakt, że w obliczu epidemii lekarz unika kontaktu z chorym. Nadal mimo spadku zachorowań mamy do czynienia z teleporadami.

   Być może to właśnie tu tkwi przyczyna tak wielu nadmiarowych zgonów oraz zbyt późnych interwencji leczniczych, które przyczyniły się też do zgonów osób z dodatnim wynikiem testu PCR???

   Pozwalając na tak daleko idące odstępstwa w istocie ryzykujemy zdrowie społeczne – dlatego chcemy się temu przeciwstawić, ponieważ przyświeca nam nade wszystko zasada PRIMUM NON NOCERE – czyli PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ.

   Uważamy, że w obliczu negowania przez struktury państwowe faktu, że Narodowy Program Szczepień jest de facto - w odczuciu wielu osób różnych profesji - eksperymentem medycznym prowadzonym na tak szeroką skalę, z pominięciem zasad jego prowadzenia konieczne jest zasięgnięcie opinii prawnej i pracy zespołu w ramach naszego stowarzyszenia celem osiągnięcia konsensusu między stanowiskiem lekarzy i prawników, a zaopatrywaniem urzędników.


   lek. med. Ewelina Gierszewska   polskiestowarzyszenieniezaleznychlekarzyinaukowcow.pl/prof-krystyna-lisiecka-opalko-nie-przypominam-polskie-stowarzyszenie-nieale%c5%bcnych-lekarzy-i-naukowc%c3%b3w.html   „Przez szereg lat pełniłam różne funkcje w Okręgowej IL uczestnicząc w pierwszych pracach legislacyjnych, zjazdach krajowy, organizując konferencje naukowe oraz funkcję sędziego w Naczelnym Sądzie Lekarskim. W tym czasie nigdy nie zaistniała sytuacja wzywania lekarzy na przesłuchania bez podawania konkretnej przyczyny, czy w związku z ich wiedzą, czy też wykonywaną pracą naukową. Nigdy nie był wzywany żaden profesor. Donosy lekarza na lekarza były wielką rzadkością, osobiście z taką sytuacją nie spotkałam się. Celem tej korporacji była dbałość o prestiż zawodu lekarza i lekarza dentysty, szacunek dla tytułu, jego obrana w każdym przypadku, szacunek dla nauki. Tak pracowaliśmy w Naczelnym Sądzie Lekarskim i Okręgowej Izbie Lekarskiej. Należy dodać, że wszystkie funkcje pełniliśmy charytatywnie.

   Dziś idą duże pieniądze za pracę funkcyjną w NIL czy OIL z naszych obowiązkowych składek, stale podnoszonych (obecnie 600% w stosunku do pierwszych wpłat). Dbano o rozwój naukowy poprzez współpracę z towarzystwami naukowymi, przez własną prasę ,,Gazetę Lekarską”. Na jej łamach lekarze i pracownicy naukowi dzielili się własnymi doświadczeniami. Obecnie większość artykułów w tej gazecie redagowana jest przez redaktorów niemedycznych.


   Nie przypominam sobie, aby:

   - odbierano prawo wykonywania zawodu lekarzowi stosującemu wypracowane przez wiele lat metody leczenia, mające dziś uwarunkowania naukowe w pracach biochemicznych, biologicznych, fizjologicznych oceniających funkcjonalność molekuł biochemicznych czy lekarzowi pracującemu z wykorzystaniem najstarszej medycyny chińskiej.

   - prawo wykonywania zawodu lekarza odebrano z powodów politycznych;

   - przedstawiciele Okręgowej IL czy Naczelnej Izby Lekarskiej wzywali na przesłuchania profesora.


   Dziś jesteśmy obrażeni np. w kilkakrotnych wypowiedziach ministra zdrowia na forum publicznym, przez prezesa NIL na forum Komisji Zdrowia.

   Sytuacja kuriozalna: profesorowie i lekarze wzywani do NIL na przesłuchania. Takiej sytuacji nigdy w historii Izb nie było, aby za zdobytą wiedzę w ciągu wielu lat pracy klinicznej, naukowej tłumaczyć się przed lekarzem – sędzią NIL.


   Zastanawia fakt dlaczego Najwyższa Izba Lekarska NIE jest zainteresowana:

   - przesłuchaniem, w pierwszej kolejności, lekarzy donoszących na innego lekarza;

   - pociągnięciem do odpowiedzialności ministra zdrowia za obrażanie lekarzy i naukowców;

   - przesłuchaniem lekarzy i profesorów doradców ministra zdrowia, mających konflikt interesów;

   - brakiem sprawozdań z tak ważnych decyzji zapadających na Radzie Medycznej u Premiera;

   - przesłuchaniem profesora reklamującego maseczki;

   - przesłuchaniem lekarzy i profesorów promujących tzw. szczepienia;

   - zorganizowaniem debaty wyjaśniającej na czym polega leczenie tzw. szczepionkami oraz jakie uwarunkowania naukowe predysponują do faworyzowania tzw. zaszczepionych;

   - wyjaśnieniem sytuacji kuriozalnych teleporad lekarskich;

   - mobilizowaniem ośrodków naukowych do poszukiwania leków, czy wdrożenia leczenia sprawdzonego przez dr. Bodnara?”   prof. zw. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka – Opalko.
  • pepe49 Dylematy przykowidowe. Kłamstwa. Lekarze. 3 28.11.21, 18:35
   polskiestowarzyszenieniezaleznychlekarzyinaukowcow.pl/dr-beata-wrodycka-%c5%bcytkowska--podsumowanie-polskie-stowarzyszenie-nieale%c5%bcnych-lekarzy-i-naukowc%c3%b3w.html

   Szanowni Państwo chcę wyraźnie podkreślić, że wypowiadane przez nas opinie opierają się na rzetelnych doniesieniach naukowych i statystycznych z całego świata. Misja, cele i nasze plany już zostały przedstawione.


   Jesteśmy lekarzami, praktykami. W pracy z pacjentem szukamy najlepszych sposobów pomocy. Wiemy, że obecnie na całym świecie stosuje się stare, znane leki przeciwwirusowe, czyli blokujące namnażanie wirusa, które są skuteczne w leczeniu infekcji iCovid-19. Jest to Amantadyna, iwermektyna, i hydrochlorochina . Ich jedyną wadą jest to, że są tanie.

   Ostatnio obiegły świat badania Uniwersytetu w Oxfordzie o skuteczności Budesonidu - to także stary lek, który wg ich badań zmniejsza konieczność hospitalizacji o 90%. .Znaną zasadą jest, że gdy są skuteczne leki, to szczepionki mają znaczenie drugoplanowe.

   W 2009r. podczas epidemii świńskiej grypy A/H1N1 nasze Ministerstwo Zdrowia mimo licznych nacisków, nie zakupiło nowych szczepionek.

   Inne kraje, które to zrobiły wydały dużo środków na zakup, a potem utylizację szczepionki z uwagi na powikłania poszczepienne. Nasze społeczeństwo ominęły masowe szczepienia i powikłania poszczepienne (m. in. narkolepsja). Według późniejszych opinii epidemia była wyolbrzymiona.

   Przypomnę tylko, że głównym argumentem decyzji Ministerstwa było to, że producent nie bierze odpowiedzialności za swój produkt.

   Wiemy, że wszyscy producenci obecnych, nowatorskich produktów inżynierii genetycznej są zwolnieni z odpowiedzialności za swój produkt. Że produkt został dopuszczony warunkowo, że badanie trwać będzie jeszcze najmniej

   2 lata i że Fundusz Kompensacyjny za powikłania poszczepienne w Polsce jest nadal w planach. Zatem oznacza to, że osoba zaszczepiona w przypadku powikłań poszczepiennych zostaje sama ze swoim kłopotem. My lekarze też nie wiemy jak pomagać bo nigdy na ludziach nie stosowano takich preparatów, a producent nie daje żadnych wskazówek w ulotce do produktu

   Dr Donald Henderson amerykański lekarz praktyk, uważany za pogromcę czarnej ospy, w 2006r.w obliczu epidemii grypy ptasiej H5N1 wystosował raport do prezydenta Busha. Cytuję: „Doświadczenie pokazuje, że w sytuacji epidemii lub innych traumatycznych wydarzeń ludzie najlepiej sobie radzą, gdy do minimum ograniczy się niepokój i w jak najmniejszym stopniu zakłóci się normalne, codzienne funkcjonowanie. Rolą rządów i personelu medycznego jest uspokajanie obywateli i zagwarantowanie im dostępu do usług medycznych. To 2 najważniejsze elementy w takiej sytuacji. Jeśli nie zostanie to uczynione, epidemia, którą można by zwalczyć może poskutkować katastrofą”. Koniec cytatu. Prezydent posłuchał. Katastrofy ani paniki nie było.

   W aktualnej rzeczywistości rządy postępują dokładnie odwrotnie.

   Media wiedziały o pandemii szybciej niż środowisko medyczne (?!!)
   i rozsiewały tragiczne wizje, traumatyzując społeczeństwo lękiem. Wprowadzono zarządzenia w wyniku czego pacjent nie otrzymuje w porę pomocy medycznej. To spowodowało, że mamy 110.000 zgonów nadmiarowych!!! czyli wynikłych z sytuacji a nie infekcji Covid-19.Takiej wysokiej śmiertelności nie było od końca II Wojny Światowej.

   Jest to wielowymiarowa katastrofa zdrowotna, gospodarcza, edukacyjna, psychiczna i moralna.   Dr n. med. Beata Wrodycka-Żytkowska
   Polecam również przeczytanie (i posłuchanie) pozostałych wypowiedzi:

   polskiestowarzyszenieniezaleznychlekarzyinaukowcow.pl/dr-dorota-sienkiewicz---sytuacja-dzieci--polskie-stowarzyszenie-nieale%c5%bcnych-lekarzy-i-naukowc%c3%b3w.html

   polskiestowarzyszenieniezaleznychlekarzyinaukowcow.pl/pawe%c5%82-klimczewski--polskie-stowarzyszenie-nieale%c5%bcnych-lekarzy-i-naukowc%c3%b3w.html

   polskiestowarzyszenieniezaleznychlekarzyinaukowcow.pl/index.html#transmisja


   *

   U. E. musi zostać zakończona.
   Wcześniej opłaca się i warto, żeby Polska z tego wyszła.

   *

   P. S.

   Dla zachowania optymizmu:

   nczas.com/2021/11/27/gubernator-tennessee-zatrudni-nieszczepionych-policjantow-z-innych-stanow/


   eu.tennessean.com/story/news/local/2021/11/17/bill-lee-tennessee-governor-youtube-highway-patrol-thp-officers-covid-19-restrictions-mandates/8654723002/


   Tamtejszy gubernator, rep., za prezydenta Trampa poszedł z nim na krótką wojnę, bo uważał, że z powodów religijnych powinien przyjmować Latynosów. Ma swoje zdanie.


   www.breitbart.com/politics/2019/12/18/gop-governor-bill-lee-approves-more-refugee-resettlement-in-tennessee/


   www.breitbart.com/politics/2021/11/21/report-over-half-of-nypd-officers-wish-theyd-never-joined-force/
  • pepe49 Re: Dylematy przykowidowe. Kłamstwa. Lekarze. 04.12.21, 17:28
   www.theepochtimes.com/suspended-uk-doctor-unmasks-the-mask-mandate-and-gets-reinstated_4138315.html

   Tekst przetłumaczony maszynowo przez Google.


   "... dr Sam White , od dawna krytyk działań rządu Wielkiej Brytanii dotyczących koronawirusa, uważa, że ​​noszenie maski stanowi zagrożenie dla zdrowia.
   Powiedział mi: „Niestandardowe maski kliniczne, zwłaszcza w warunkach nieklinicznych, nie robią absolutnie nic, aby nikogo chronić. W rzeczywistości istnieje wiele dowodów naukowych wskazujących, że powodują one znaczną szkodę. Dla mnie jest to szczególnie problem dla dzieci, ich neurorozwoju i neuroplastyczności.”

   „W warunkach szpitalnych maska ​​jest używana w dobrze wentylowanym teatrze (obszarze - pepe), aby zapobiec przedostawaniu się wydzieliny śluzowej do otwartej rany lub jamy ciała. Chirurg na ogół się nie porusza, w przeciwieństwie do kogoś, kto pracuje na 12-godzinną zmianę, biegając po magazynie, gdzie maska ​​szybko zostaje zanieczyszczona bakteriami, wirusami i zarazkami.
   ... COVID jest wirusem w aerozolu, który nie rozprzestrzenia się przez śluz. To jak używanie ogrodzenia z ogniwa łańcucha, które chroni przed piaskiem”.

   Kiedy zapytałem White'a, co rządy mogą zrobić, aby poradzić sobie z mnóstwem wykrywanych wariantów COVID, powiedział mi:
   „Podczas gdy on mutuje, jestem cyniczny, jeśli w każdym przypadku nowego wariantu rzeczywiście przeprowadzono prawdziwe sekwencjonowanie genów, stanie się bardziej przenośny, ale objawy będą łagodniejsze z każdym wariantem”.

   Dodał: „Stworzenie szczepionki na koronawirusa nigdy nie miało sensu, ponieważ nigdy nie można nadążyć za mutacjami. Szczepionki nie zapobiegają przenoszeniu ani infekcji”.

   Przynajmniej Johnson akceptuje ostatni punkt White'a i powiedział dziennikarzom: „Nasi naukowcy uczą się więcej z godziny na godzinę i wydaje się, że Omicron rozprzestrzenia się bardzo szybko i może być rozprzestrzeniony między ludźmi, którzy są podwójnie zaszczepieni”.

   White czuje, że ma rozwiązanie: „Iwermektyna i inne bezpieczne, sprawdzone i skuteczne terapeutyki nadążają za wariantami i faktycznie działają”.

   Pomocne korzyści płynące z Ivermectin były bardzo jasne w przypadku pana Sun Ng , starszego COVID-19, lekiem pacjenta z który był uważany za umierającego, ale wyzdrowiał dopiero po leczeniu . Jednak, jak niedawno doniósł The Epoch Times, szpital w Illinois musiał najpierw zostać postawiony przed sądem przez jego krewnych, zanim zezwolił na podanie leku.

   Średni wiek zgonów z COVID wciąż pozostaje około 82 and White zwraca uwagę, że wiele z tych osób było poważnie niedobór witaminy D . Równie zjadliwy jest sposób, w jaki szczepionki zostały wydane bez pełnego przetestowania:

   „Szczepienie przeciwko koronawirusowi nigdy nie zostało przeprowadzone pomyślnie, więc wprowadzenie go bez ukończenia pełnych badań klinicznych,

   przy pełnej znajomości wyników badań SARs-CoV1 w badaniach na zwierzętach, w których wszystkie zginęły,
   (podkreślenie pepe)

   było w najlepszym razie zaniedbaniem, ale czas prawdopodobnie będzie uważany za znacznie gorszą zbrodnię. Jest to również sprzeczne z jakąkolwiek zasadą świadomej zgody przy braku dostępnych długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa i niewystarczających danych krótkoterminowych.”

   ...
   White'a szczególnie niepokoiła manipulacja dziećmi, ponieważ wiele osób wierzy, że jeśli nie zostaną zaszczepione, mogą w końcu zabić swoje babcie.

   To skłoniło White'a do nakręcenia filmu, który stał się wirusowy, (viralem - pepe) przyciągnął ponad milion wyświetleń i za który został zawieszony w Narodowej Służbie Zdrowia, ale nadal jest przekonany, że to była właściwa rzecz:
   „Nie eksperymentuj na ludziach i zgoda musi być dobrowolna bez przymusu i zawierać dyskusję na temat alternatywnych metod leczenia, takich jak nutraceutyki; terapeutyki i materialne ryzyko rozwoju COVID-19 przez osobę lub faktycznego doznania z tego powodu szkody.”

   Jednym z możliwych testów na COVID, który nie jest przeprowadzany w Wielkiej Brytanii, jest sprawdzenie, czy ludzie mogą już mieć naturalną odporność na COVID, nabytą w wyniku zarażenia się chorobą, a zatem nie powinni potrzebować szczepionki.

   Zapytałem White'a, dlaczego tak się nie dzieje. Powiedział: „Lekarze mogą z łatwością testować poziom przeciwciał COVID w próbkach krwi. Prawdą jest, że przeciwciała z czasem zmniejszają się, więc próbka krwi może być negatywna. Jeśli jednak przeprowadzą test T-Cell, zidentyfikuje to „pamięć infekcji”, która jest szeroka i trwa latami. Podczas gdy w przypadku szczepionek wykazano, że zawarte w nich przeciwciała zmniejszają się w ciągu kilku miesięcy.

   W najświeższych wiadomościach, w piątek 3 grudnia, Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii uchylił zawieszenie White'a i tymczasowy „nakaz kneblowania”. Stwierdzono, że Naczelna Rada Lekarska naruszyła jego prawa człowieka.

   *

   Powtarzanie, powtarzanie...

   *

   U. E. musi zostać zakończona.
   Wcześniej Polska powinna z tego wystąpić.

   • dorota_333 Re: Dylematy przykowidowe. Kłamstwa. Lekarze. 04.12.21, 20:44
    Przeczytałam trzy zdania. czy powinnam więcej?

    "Średni wiek zgonów z COVID wciąż pozostaje około 82 and White zwraca uwagę, że wiele z tych osób było poważnie niedobór witaminy D . Równie zjadliwy jest sposób, w jaki szczepionki zostały wydane bez pełnego przetestowania.

    White'a szczególnie niepokoiła manipulacja dziećmi, ponieważ wiele osób wierzy, że jeśli nie zostaną zaszczepione, mogą w końcu zabić swoje babcie."


    Ja też zabiłabym swoją babcię, gdyby tłumaczyła tak marnie. Nawet po szczepieniu.


    Pepe, daj spokój. Obserwujmy postępy choroby p. Pospieszalskiego, gdyż możliwa jest pierwsza beatyfikacja wśród antyszczepionkowców zwolenników amantadyny.
    • pepe49 Re: Dylematy przykowidowe. Kłamstwa. Lekarze. 05.12.21, 03:13
     Pani czyta po angielsku, chyba bardzo dobrze.


     The average age of deaths from COVID still remains around 82 and White points out that many of those people were severely deficient in vitamin D. He is equally scathing about the way the vaccines were rushed out without being fully tested:

     “Vaccination for a coronavirus has never been done successfully, so to roll it out without completion of full clinical trials, knowing full well the results of the SARs-CoV1 trials in animal studies, where they all died

     ....

     However, psychological coercion has been in place ever since the vaccines were first released. What has particularly concerned White is the manipulation of children, with many believing that if they don’t get vaccinated, they may end up killing their Grannies.


     *


     Powtórzę się: rząd polski powinien prowadzić kampanję informacyjną dla przekazania ludziom wiedzy o możliwości użycia medykamentów przy zarażeniu. Z naciskiem na szybkość działania; po pojawieniu się pierwszych objawów..
     Wiadomo, eksperymentalnie, z podpisem o zgodzie za każdym razem ale i z nadzorem lekarza.
     Zadbać o dostępność leków.

     Podobnie preparaty pseudoszczepionkowe. Powinny być powszechnie dostępne, również za podpisem o zgodzie.
     To nie ChRL, utrata twarzy nie oznacza utraty Mandatu Niebios do rządzenia.
     Oto różnica między demokracją a dyktaturą.

     Co z tym by zrobiły TVN-y, strach myśleć. Ale trzeba myśleć. Może ludzie władzy uznali, że powrót do władzy PO z pociotkami jest zbyt wielkim złem i nie ma co ryzykować.
     Rozumiem. Nie wybaczam ale rozumiem.

     I nadal się powtarzam.


     *

     .
     .


  • szczurek.polny Re: Dylematy przykowidowe. Kłamstwa. Lekarze. 05.12.21, 19:08
   > ratujemy się szczepieniami, leczeniem objawowym [...]

   Nie. To nie jest prawdą. Przynajmniej nie w Polsce. Przed niczym się nie ratujemy, przed niczym się nie chronimy.

   W Polsce każdy ma mieć przeciwciała przeciwko Covid-19. I tylko od zainteresowanej osoby zależy, czy przeciwciał tych nabierze w drodze szczepienia, czy też wybierze "naturalną" metodę przez przechorowanie. Ale, że tak powiem, 100% populacji ma mieć kontakt z białkiem Spike.

   Nie ma żadnych ograniczeń w dostępie do szczepionki. Kto tylko chce może się zaszczepić choćby jutro. Do wyboru jest kilka szczepionek, dostępne są we wszystkich regionach kraju, dla wszystkich grup zawodowych i wiekowych (z wyjątkiem dzieci 0-4). Jeśli ktoś się nie szczepi to tylko jego osobisty wybór, jego prywatna decyzja, że wybrał tę drugą metodę.

   W praktyce, nie ma żadnych obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa. To znaczy teoretycznie jakieś są, tak aby stwarzać jakieś pozory. W praktyce wirus może swobodnie krążyć w społeczeństwie, jest dostępny we wszystkich regionach kraju, dla wszystkich grup zawodowych i wiekowych. Kto się nie zaszczepił to miał już albo niedługo będzie miał okazję nabyć odporności inną metodą.

   Stąd też taka duża umieralność w Polsce - to są ci, którzy wybrali tę drugą, nazwijmy ją "naturalną" metodę budowania odporności, ale im się nie poszczęściło, coś im trochę nie wyszło. Jednak chcącemu nie dzieje się krzywda, wybrali tak jak wybrali i dane im było poznać konsekwencje tego wyboru.

   Jeśli ktoś myśli, że uda mu się "jazda na gapę", że uda mu się przejść przez tę pandemię bez szczepienia i bez kontaktu z wirusem - to nie w Polsce. Może gdzieś w jakimś innym kraju, może gdzieś na jakiejś wyspie, ale nie w Polsce.

   Od tego ile osób wybierze tę "naturalną", ludową metodę zależy jakie liczby zgonów zobaczymy jeszcze w tym roku. A ponieważ metoda ta staje się coraz bardziej popularna, to przed Bożym Narodzeniem zobaczymy jeszcze z pewnością 800, a być może i 1000. I jest mi z tego powodu bardzo wszystko jedno, bo jak już wcześniej pisałem każdy decyduje za siebie i sam ponosi konsekwencje swoich wyborów.
   • dorota_333 Re: Dylematy przykowidowe. Kłamstwa. Lekarze. 06.12.21, 09:55
    Gdyby to było tak proste. Niestety, konsekwencji nieszczepienia nie ponosi sam nieszczepiony.

    Po pierwsze dlatego, że może zakażać ludzi, którzy się nie mogli z różnych powodów szczepić (np. małe dzieci, chorych z przeciwwskazaniami) lub mimo zaszczepienia są podatni na zakażenie (starsi, z ciężkimi chorobami, z deficytem odporności).

    Po drugie dlatego, że dzięki nieszczepionym wirus może mutować - to antyszczepionkowcy i zwykli głupcy skazują nas na kolejne fale epidemii wywołane kolejnymi wariantami wirusa. W populacji wyszczepionej epidemia naturalnie wygasłaby.

    No ale pozostaje pocieszenie, że trochę tego głupstwa wyzdycha. Ludzkość na tym zyska niewątpliwie.
    • lastboyscout Re: Dylematy przykowidowe. Kłamstwa. Lekarze. 06.12.21, 14:13
     No ale pozostaje pocieszenie, że trochę tego głupstwa wyzdycha. Ludzkość na tym zyska niewątpliwie.


     Z Panem Bogiem chcesz sie bokosowac? wink

     Gdyby nawet zalozyc, ze twoj belkot o czesciowej odpornosci klutej to prawda
     to tracisz ja blyskawicznie i paskudniej niz niekluci, odporni na Covid i coraz bardziej odporni na mutacje.
     Masz chwile zludzenaaby potem zakluc sie zakluc na smierc, jak kazdy uzalezniony, pogubiony cpun.
     Ludzkosc na tym zyska niewatpliwie ! wink
     • sevenseas Re: Dylematy przykowidowe. Kłamstwa. Lekarze. 06.12.21, 14:41
      www.npr.org/sections/goatsandsoda/2019/05/03/719037789/botched-vaccine-launch-has-deadly-repercussions

      Bedzie dokladnie ten sam mechanizm, tyle ze na szerokiej populacji. Dziki wirus przyjdzie wkrotce, a juz dzisiaj widac ze problemy z "immune priming" czyli wspomnianego ADE nie zostaly usuniete, tylko zamiecione pod dywan.

      "Od tego ile osób wybierze tę "naturalną", ludową metodę "

      Ludowa metoda ktora do 2020 roku, byla regulka w slownikach medycznych. W pazdzierniku 2020 roku, zmieniona na "tylko szczepienia pozwola uzyskac odpornosc stadnia".

      Zreszta slowo ludowa sugeruje jakies znachorstwo, mialem tego nie pisac, ale zmienialem zdanie. Jestes kretynem.
   • pepe49 Re: Dylematy przykowidowe. Kłamstwa. Lekarze. 08.12.21, 00:12
    Zdecydowana większość ludzi nie ma pojęcia, że można się leczyć. Amantadyna, hydroksychlorochina i iwermektyna są słowami nieznanymi.
    Pytam, pytam, pytam. Ludzie tego nie znają. Nie mają więc możliwości racjonalnego wyboru.

    Za tą powszechną niewiedzę odpowiada rząd.

    Lekarze boją się wypisywać te leki.
    I dlatego ma Pan rację w tym co pisze, drwiąc z głupoty ludzkiej. Ma ona jednak swoje źródła.

    Pozostają witaminy, piramidon, czasem antybiotyk i modlitwa. Potem szpital.
    I pretensja do przestraszonych chorych, że się szybko nie zgłosili z chorobą.
    Co im lekarz powie po zgłoszeniu? Proszę czekać w mieszkaniu na kwarantannie, mierzyć sobie natlenienie krwi pulsoksymetrem i pić ciepłe napoje.

    W razie czego - szpital. Co w szpitalu? Różne eksperymenty. Na końcu tlen.

    Pretensja do nieszczepionych. Preparaty pseudoszczepionkowe trochę chronią. Mogą zabić ale trochę chronią. Zmniejszają prawdopodobieństwo śmierci. Nie chronią przed zarażeniem. Nie przed zakażeniem ale przed zarażeniem. Przyjmuję preparat i mogę nadal zarazić siebie a potem innych.

    Ponieważ ludzie z autorytetem kłamali na temat tych preparatów nie wierzę im.
    Niedobrze.

    Lekarze ze szpitali liczą na to, że preparaty pseudoszczepionkowe poprawią statystyki. Na pewno zmniejszą ilość śmierci. A ludzie szacują prywatnie od czego mogą prędzej umrzeć: od choroby czy od preparatu.

    Nie jest dobrze.

    W pewnym sensie gratuluję wszystkim nie odniesienia się w żaden sposób do konferencji i spostrzeżeń lekarzy, które starałem się w tym wątku pokazać.

    Ludzie z rządu podjęli decyzję nie słuchania się tych lekarzy ale innych. Ponieważ jest to decyzja polityczna (taką była też decyzja pana Trampa o natychmiastowym dopuszczeniu szczepionek do stosowania po ich wyprodukowaniu. Mógłby się m. in. tłumaczyć w ten sposób, że nie wiedział co firmy farmaceutyczne wyprodukują) możemy tą decyzję omawiać i krytykować.

    To jeszcze nie jest ChRL. Albo Hongkong. Czy nie ma tam 100% "wyszczepienia"?
    Jak w Gibraltarze.

    *

    .
    .
    • lastboyscout Re: Dylematy przykowidowe. Kłamstwa. Lekarze. 08.12.21, 00:58
     A ludzie szacują prywatnie od czego mogą prędzej umrzeć: od choroby czy od preparatu.

     Na 100 osob niezaszczepionych zachoruje X, z tego umiera X prim

     Na 100 osob zaszczepionych zachoruje Y, umrze Y prim.

     Na 100 osob zaszczepionych zachoruje na choroby poszczepienne Z i umrze Z prim.

     NIE MA zadnego dowodu, ze X czy X prim jest wieksze od Y czy Y prim a juz na pewno od Z czy Z prim
     a ujawniajace sie z czasem tendencje coraz bardziej temu przecza.

     Sa media, ktore dotychczas WYLACZNIE klamia.

     (zarowno X, Y, i Z to wciaz liczby znikome w porownaniu do wiekszosci chorob oraz zdarzen losowych)

     Twierdzac wiec, ze:

     Na pewno zmniejszą ilość śmierci.

     juz ulegles klamstwu powtorzonemu 1000 razy.
     • lastboyscout Re: Dylematy przykowidowe. Kłamstwa. Lekarze. 08.12.21, 14:07
      Ooooch jaka przykrosc !

      "Szczepionka" coraz slabiej dziala i coraz grozniejsza a choroba odwrotnie.

      Wiecie co mają wspolnego zaszczepieni i niezaszczepieni?

      Zaszczepieni i niezaszczepieni nigdy nie sa w pelni zaszczepieni ale sa na pewno ogoleni wink

      wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,173952,27888910,certyfikaty-covidowe-zostana-skrocone-nawet-do-dziewieciu-miesiecy.html#do_w=46&do_v=142&do_st=RS&do_sid=288&do_a=288&s=BoxNewsImg3
      • pepe49 Re: Dylematy przykowidowe. Kłamstwa. Lekarze. 08.12.21, 16:01
       Pewnie, że uległem. Wynikiem ciągłego okłamywania jest niewiara we wszystko. Okres działania preparatów nibyszczepionkowych się skraca. U p. Ziemkiewicza p. Gierej p. Sommera mało co nie pobił, bo miał relacje ze szpitali, że umierają częściej niezaszczepieni, a p. Sommer to "Najwyższy Czas!" i wiadomości o zarażeniach w 100% zaszczepionych gromadach.
       Dzisiaj rano pan Lisiecki z "DoRzeczy" relacjonował w radjo Wnet dane ze szpitala w Siemianowicach Śląskich, gdzie na OIOMie leżą tylko zaszczepieni.

       Pan Cejrowski we Wnet przypomniał statystyki zgonów, zgodnie z którymi na AIDS umiera 1/3 mniej ludzi niż na Kowid, ale na raka 1/3 więcej. Ale to statystyki. Nie szukam i nie mam źródeł.

       Znajomy 54 lata położył się na Kowid. Uzyskał dostęp do leków (po dobroci nie dostał). Zobaczymy.

       *
       .
       .
      • pepe49 Dylematy się kończą. 08.12.21, 23:36
       www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1022617%2Cministerstwo-zdrowia-ogranicza-sprzedaz-amantadyny.html

       "Ograniczamy dostępność amantadyny poza wskazaniami medycznymi do jej stosowania – powiedział PAP w środę rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

       W opublikowanym w środę obwieszczeniu resortu podano, że od 10 grudnia ilość wydawanego na jednego pacjenta w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktu leczniczego Viregyt-K (Amantadini hydrochloridum) zostanie ograniczona do nie więcej niż 3 opakowań po 50 kapsułek na 30 dni.

       Wskazano też, że Viregyt-K, może być ordynowany i wydawany wyłącznie w następujących wskazaniach objętych refundacją: choroba i zespół Parkinsona oraz dyskineza późna u osób dorosłych - leczenie.

       ...

       "Chcemy w pełni zabezpieczyć produkt dla pacjentów ze wskazaniami, czyli chorobą Parkinsona i dyskinezą późną u osób dorosłych. Niestety w ostatnim czasie, zbyt dużo tego produktu było sprzedawane poza wskazaniami medycznymi" – dodał.

       W związku z potrzebą leczenia COVID-19 i brakiem leków o znanej skuteczności, od początku pandemii lekarze i naukowcy próbują wykorzystać istniejące leki na inne choroby, jednym z kandydatów jest amantadyna.

       Ministerstwo Zdrowia informowało w ostatnich dniach, że badania kliniczne nad amantadyną prowadzone są obecnie w Polsce przez dwa podmioty - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie oraz Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach.

       "Na ten moment badania nie potwierdzają skuteczności leku. Jednocześnie przedstawienie wstępnych wyników będzie możliwe po osiągnięciu statystycznie istotnej liczby zrekrutowanych i przebadanych pacjentów" – mówił w poniedziałek PAP Andrusiewicz. (PAP)

       Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

       *

       To by było na tyle. Badania nad amantadyną przewlekane drugi rok, hydroksychlorochiny nie ma, iwermektyna w maści.
       Możliwości leczenia zabrane.
       Zwycięstwo!


       Informacja wyłącznie dla ludzi nie będących w bańce informacyjnej kumpli. Albo Chińczyków. Tamci cały czas myślą, że mają tylko jedno wyjście.
       Tak mi się wydaje.
       Ale co mi z tego przyjdzie, że coś wiem, skoro nie mam możliwości zrobienia użytku z tej wiedzy?


       *


       U. E. musi zostać zakończona.
       Wcześniej opłaca się i warto, żeby Polska z tego wyszła.
  • pepe49 Nowy raport. Apel. Z 19 XI. 12.12.21, 15:55
   psnlin.pl/nasze-dzialania,apel-polskiego-stowarzyszenia-niezaleznych-lekarzy-i-naukowcow-w-sprawie-natychmiastowego-wstrzymani,27,141.html


   Autorzy apelu uważają szczepienia za wysoce szkodliwe. Dokument jest gęsty od odniesień do rozmaitych źródeł. Ponieważ wszystko to linki a zawartości linków znikają, trochę fragmentów tutaj umieszczę.


   1/ Eudra Vigilance to baza danych Unii Europejskiej, zawierająca raporty o podejrzewanych reakcjach na lekarstwa, z którą można zapoznać się na stronie internetowej pod linkiem: www.adrreports.eu/en/index.html

   Obecnie zgłasza ona 27 247 ofiar śmiertelnych i 2 563 768 wszystkich niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepionkach na Covid-19./dane na dzień 9.09.21r/.

   / Amerykańska agencja do spraw zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych VAERS zgłasza na dzień 21.09.21r - 15 924 zgony po szczepieniu przeciwko Covid-19 i 715 059 poważnych niepożądanych odczynów poszczepiennych.

   3/ Brytyjski urząd MHRA /Medical Health Regulatory Agency/ ujawnił, że w ciągu zaledwie ośmiu miesięcy od 9 grudnia 2020r. do 1 września 2021r. było cztery razy więcej zgonów z powodu szczepień na Covid-19 (było to 1632 zgony), niż po wszystkich szczepionkach w ciągu ostatnich 20 lat (zgonów tych było 404).

   theexpose.uk/2021/09/14/13-reasons-why-you-should-not-allow-your-child-to-get-the-covid-19-vaccine/
   4/ Do 6-tego października, od czasu rozpoczęcia epidemii, liczba zgonów związanych z potwierdzonym COVID-19 na Tajwanie wynosiła 844, natomiast liczba zgonów po szczepieniu na Covid-19 na dzień 6 października wyniosła 849. Jest to pierwszy przypadek, kiedy liczba zgonów po szczepieniach przekroczyła liczbę potwierdzonych zgonów z powodu Covid-19. pubmedinfo.org/2021/10/16/zgony-po-szczepionkach-c-19-przewyzszaja-ilosc-zgonow-zwiazanych-z-c-19/

   (Wydaje się, że doniesienie z Tajwanu może być prawdą, ale nie sprawdziłem w pełni - pepe)

   5/ Szczepionka firmy Pfizer, którą są szczepione między innymi polskie dzieci powyżej 12 roku życia, stwarza duże zagrożenie zapaleniem mięśnia sercowego i osierdzia. Naukowcy z prestiżowego medycznego miesięcznika JAMA obliczyli średnią miesięczną liczbę przypadków zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia w okresie przed "szczepionką" - od stycznia 2019 do stycznia 2021 było 16,9 w porównaniu z 27,3 w okresie "szczepionki" - od lutego do maja 2021 roku. Średnie liczby przypadków zapalenia osierdzia w tych samych okresach wyniosły 49,1 i 78,8. jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782900 (artykuł z dnia 4.08.21).

   6/ W materiale opublikowanym w British Medical Journal na podstawie oficjalnych danych firmy Pfizer i kalkulatora ryzyka Qcovid na każdą jedną unikniętą hospitalizację z powodu Covid-19 nawet 223 młodych ludzi może doświadczyć minimum 1 poważnego zdarzenia poszczepiennego

   www.bmj.com/content/373/bmj.n1635/rr-4
   7/ W Polsce zgłaszalność niepożądanych odczynów poszczepiennych jest dalece niedoszacowana i w efekcie prawdziwa ich liczba jest nieznana. Jest 50 krotnie mniejsza niż np. w Holandii i 9 krotnie mniejsza niż średnia europejska, co potwierdzają liczni pacjenci poszkodowani przez te "szczepionki" i skarżący się, że lekarze nie chcą zgłaszać ich problemów zdrowotnych pojawiających się bezpośrednio po szczepieniu.

   8/ Badania naukowe opublikowane 13 października 2021 w największej na świecie bibliotece biomedycznej National Library of Medicine: SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro wykazało, że pełnej długości białko wypustek SARS-CoV-2 -białko Spike/po "szczepieniu" dochodzi właśnie do produkcji takich białek w organizmie człowieka /, lokalizuje się w jądrze komórkowym i hamuje naprawę uszkodzeń DNA.

   pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/#:~:text=Here%2C%20by%20using%20an%20in%20vi tro%20cell%20line%2C,required%20for%20effective%20V%28D%29J%20recombination%20in%20a daptive%20immunity.

   Odporność adaptacyjna odgrywa kluczową rolę w walce z zakażeniem SARS-CoV-2 i bezpośrednio wpływa na wyniki kliniczne pacjentów. Badania kliniczne wykazały, że pacjenci z ciężkim COVID-19 wykazują opóźnioną i słabą adaptacyjną odpowiedź immunologiczną; jednak mechanizm, za pomocą którego SARS-CoV-2 hamuje odporność nabytą, pozostaje niejasny. W badaniu tym, używając linii komórkowej in vitro, naukowcy donoszą, że białko wypustek SARS-CoV-2 znacząco hamuje naprawę uszkodzeń DNA, co jest wymagane do skutecznej rekombinacji V(D)J w odporności nabytej. Mechanicznie stwierdziliśmy, że białko kolczaste lokalizuje się w jądrze i hamuje naprawę uszkodzeń DNA, utrudniając rekrutację kluczowych białek naprawczych DNA BRCA1 i 53BP1 do miejsca uszkodzenia.

   Odkrycia te ujawniają potencjalny mechanizm molekularny, dzięki któremu białko wypustek może utrudniać odporność adaptacyjną i podkreślać potencjalne skutki uboczne szczepionek opartych na wypustkach o pełnej długości.

   Odkrycia te dostarczają dowodów na to, że białko kolca uszkadza maszynerię naprawy uszkodzeń DNA i adaptacyjną maszynerię immunologiczną in vitro. Zaproponowano potencjalny mechanizm, dzięki któremu białka kolczaste mogą osłabiać odporność nabytą poprzez hamowanie naprawy uszkodzeń DNA. Razem dane te pokazują, że białko kolca bezpośrednio wpływa na naprawę DNA w jądrze.   Brak skuteczności

   1/ "Szczepionka" przeciwko Covid-19 nie działa

   www.irishtimes.com/news/health/waterford-city-district-has-state-s-highest-rate-of-covid-19-infections-1.4707344
   Kilka dni temu irlandzka strona internetowa / link powyżej/ poinformowała, że w hrabstwie Waterford 99,7 % wszystkich mieszkańców zostało zaszczepionych na Covid-19 i jest tam najwyższy wskaźnik zapadalności na Covid-19. Irlandia posiada najwyższy wskaźnik szczepień w UE ponad 90 % u osób powyżej 16 roku życia i najwyższą liczbę hospitalizacji z powodu covid-19 od marca 2021r.

   Szczepionka nie tylko nie zatrzymuje transmisji ale powoduje wirusową ucieczkę immunologiczną i powstawanie nowych jeszcze bardziej zjadliwych odmian wirusa.

   Niedawna analiza pojawiającego się szczepu A30 opublikowana w "Nature" pokazuje, że białko kolca wariantu A30 Sars-Cov-2 jest silnie zmutowane i unika przeciwciał indukowanych szczepionką z wysoką skutecznością.

   2/ Badanie brytyjskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej jest analizą trwającego ogólnopopulacyjnego monitorowania SARS-CoV-2 w Wielkiej Brytanii i obejmuje pomiary wiremii w populacji.

   Badanie wykazało, że miano wirusa w populacji zaszczepionej i nieszczepionej jest praktycznie takie samo i znacznie wyższe niż odnotowano przed wprowadzeniem szczepień przeciwko Covid-19.

   Autorzy badania doszli do wniosku, że szczepionki Pfizera i Oxford / AstraZeneca straciły skuteczność w stosunku do wariantu Delta Covid-19.

   <a href="
   • pepe49 Nowy raport. Apel. Z 19 XI. -2 12.12.21, 16:07
    Autorzy badania doszli do wniosku, że szczepionki Pfizera i Oxford / AstraZeneca straciły skuteczność w stosunku do wariantu Delta Covid-19.
    theexpose.uk/2021/09/14/13-reasons-why-you-should-not-allow-your-child-to-get-the-covid-19-vaccine/
    3/ Raport zatytułowany "Warianty powodujące objawy SARS-CoV-2 i warianty badane w Anglii "
    assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil e/1014926/Technical_Briefing_22_21_09_02.pdf


    opublikowany przez Public Health England podaje, że 536 zgonów miało miejsce wśród 219 716 potwierdzonych przypadków w populacji nieszczepionej od lutego 2021r. Jest to wskaźnik śmiertelności przypadków wynoszący 0,2%. Natomiast 1091 zgonów miało miejsce wśród 113 823 przypadków wśród w pełni zaszczepionej populacji. Jest to wskaźnik śmiertelności przypadków wynoszący 1%.
    Osoby w pełni zaszczepione stanowią 64,25% zgonów z powodu Covid-19 od lutego 2021 r., a wliczając w te liczby zaszczepionych częściowo, stanowią one 70%.

    Oznacza to, że szczepionki na Covid-19 wydają się zwiększać ryzyko śmierci z powodu Covid-19 o 400%, zamiast zmniejszać ryzyko śmierci o 95%, jak twierdzą producenci szczepionek, organy zdrowia publicznego i rząd.

    theexpose.uk/2021/09/14/13-reasons-why-you-should-not-allow-your-child-to-get-the-covid-19-vaccine/


    4/ Według szwedzkiej gazety "Svenska Dagbladet", tamtejsza Agencja Zdrowia Publicznego (Folkhälsomyndigheten) poinformowała na początku października, że 70 procent zgonów z powodu COVID-19 w okresie od 1 do 24 września dotyczyło osób "w pełni zaszczepionych". W całym kraju odnotowano w tym czasie około 130 śmiertelnych przypadków COVID-19.

    dorzeczy.pl/zdrowie/214915/w-pelni-zaszczepieni-stanowia-wiekszosc-zgonow-na-covid-19.html


    W tym samym artykule podano, że według danych Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia Wielkiej Brytanii /UKHSA /między 6 września a 3 października 70 procent śmiertelnych przypadków COVID-19 wystąpiło u osób w pełni zaszczepionych. W liczbach bezwzględnych było to 2281 zgonów "w pełni zaszczepionych" osób i tylko 611 u osób nieszczepionych w ciągu 28 dni od pozytywnego testu. Osoby częściowo zaszczepione stanowiły 98 przypadków zgonów.

    5/ O braku przewidywanej skuteczności "szczepionki" przeciwko covid-19 było wiadomo już na wiosnę 2021r. Dnia 25.04.21r z inicjatywy prof. Włodzimierza Korab-Karpowicza został wysłany list otwarty do Ministra Zdrowia, który podpisało kilkudziesięciu lekarzy i naukowców, podnoszący tę kwestię i dokumentujący tę tezę licznymi badaniami naukowymi. Już wtedy zadano tam pytanie: "Dlaczego szczepi się masowo Polaków na SARS-CoV-2, kiedy wiadomo, że od zaprojektowania szczepionek wytworzyły się nowe mutacje wirusa, na które szczepionki nie są skuteczne?"
    Dowody:
    Artykuł 1: "Evidence of escape of SARS-CoV-2 variant B.1.351 from natural and vaccine-induced sera" opublikowany w Cell ( doi.org/10.1016/j.cell.2021.02.037) w sposób jednoznaczny wskazywał na to, że w chwili obecnej oryginalny wirus z Wuhan, tzw. "early Wuhan", na bazie którego powstały szczepionki na COVID-19 uległ mutacji. Mamy obecnie do czynienia z wirusami o tak silnych mutacjach, że szczepionki nie są już skuteczne.

    Artykuł 2: “Impact of SARS-CoV-2 B.1.1.7 Spike variant on neutralisation potency of sera from individuals vaccinated with Pfizer vaccine BNT162b2" opublikowany w Nature (www.nature.com/articles/s41586-021-03412-7) wskazywał, że
    szczepionki Pfizer nie są efektywne w ochronie przed zakażeniem brytyjską wersją wirusa SARS-Cov2 B1.1.7., której występowanie w populacji polskiej wynosi obecnie 97%.

    Artykuł 3: "A two-dose regimen of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine did not show protection against mild-to-moderate Covid-19 due to the B.1.351 variant", opublikowny w The New Journal Journal of Medicine (www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2102214) pokazywał na podstawie badań przeprowadzonych w RPA, że AstraZeneca jest nieskuteczna w stosunku do wariantu południowoafrykańskiego koronawirusa.


    Artykuł 4:"Evidence for increased breakthrough rates of SARS=CoV-2 variants of concern in BNT162b2 mRNA vaccinated individuals" umieszczony jako preprint przed medRvix:

    www.medrxiv.org/content/10.11/2021.04.06.21254882v2.full.pdf

    pokazywał na podstawie badań przeprowadzonych w Izraelu, że szczepionka Pfizer jest mniej skuteczna w stosunku do wariantu południowoafrykańskiego i brytyjskiego.
    Artykuł 5: "Evidence for increased breakthrough rates of SARS-CoV-2 variants of concern in BNT162b2 mRNA vaccinated individuals", umieszczony jako preprint przez medRxiv (www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.06.21254882v1) udawadniał, że osoby zaszczepione preparatem firmy BioNTech - Pfizer (Comirnaty) są 8-krotnie bardziej narażone na zakażenie mutacjami wirusa SARS-Cov2 B1.1.7. i B.1.351 niż osoby niezaszczepione.

    6/ Grzegorz Płaczek opublikował na Facebooku (www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=272949094717210) pismo z dnia 8.10.21r. z Ministerstwa Zdrowia na temat zachorowań i zgonów we wrześniu 2021r na Covid-19, z którego wynika, że: ponad 19% osób, które umarły w Polsce we wrześniu 2021 z Covid-19 stanowią osoby w PEŁNI ZASZCZEPIONE. Liczba zgonów (we wrześniu 2021) z Covid-19 po 14 dniach PO PEŁNYM ZASZCZEPIENIU: 58 zgonów. Liczba wszystkich zgonów (we wrześniu 2021) z Covid-19: 301 zgonów.
    To daje 19% zgonów z Covid 19 po pełnym zaszczepieniu.
    Natomiast w sierpniu 2021r. osoby w pełni zaszczepione stanowiły 36% zgonów wśród wszystkich zgonów na Covid-19!
   • pepe49 Nowy raport. Apel. Z 19 XI. -3 12.12.21, 16:18
    Badania szczepionek przeciwko Covid-19

    1/ Obecne na polskim rynku "szczepionki" przeciwko Covid-19 są cały czas w trakcie badań klinicznych III fazy, o czym piszą sami producenci tych preparatów w swoich charakterystykach produktu leczniczego. I tak badanie III fazy dla szczepionki
    Comirnaty firmy Pfizer-Biontech kończy się 31.01.23r,
    "szczepionki" Spikevax firmy Moderna dnia 31.12.22r.,
    firmy Johnson&Johnson-31.12.2023r.,
    firmy Astra-Zeneca - 31.05.2022r.

    2/ Dnia 2.11.2021r. w prestiżowym miesięczniku British Medical Journal (www.bmj.com/content/375/bmj.n2635) ukazał się artykuł przedstawiający wiele nieprawidłowości w trakcie przeprowadzania badań klinicznych "szczepionki" Pfizer przed dopuszczeniem jej do obrotu i zastosowaniem u ludzi na całym świecie.

    Dyrektor regionalny Brook Jackson, która była zatrudniona w organizacji badawczej Ventavia Research Group, powiedziała BMJ, że firma fałszowała dane, odślepiała pacjentów, zatrudniała niewłaściwie przeszkolony personel szczepiący i powoli podejmowała działania następcze po zdarzeniach niepożądanych zgłoszonych w kluczowym badaniu III fazy firmy Pfizer. Pracownicy, którzy przeprowadzali kontrole jakości, byli przytłoczeni ilością znalezionych problemów.
    Powiedziała też, że podczas dwóch tygodni, kiedy była zatrudniona w Ventavia we wrześniu 2020 roku, wielokrotnie informowała swoich przełożonych o złym zarządzaniu laboratorium, obawach dotyczących bezpieczeństwa pacjentów i problemach z integralnością danych. Dyrektor Brook Jackson była również świadkiem następujących nieprawidłowości w trakcie trwania tych badań: uczestnicy umieszczeni na korytarzu po wstrzyknięciu i nie monitorowani przez personel kliniczny, brak terminowej obserwacji pacjentów, u których wystąpiły zdarzenia niepożądane, odchylenia protokołu nie były zgłaszane, szczepionki nie były przechowywane w odpowiednich temperaturach, błędnie oznakowane próbki laboratoryjne.

    W dokumencie informacyjnym firmy Pfizer przedłożonym na posiedzeniu komitetu doradczego FDA, które odbyło się 10 grudnia 2020 r., w celu omówienia wniosku firmy Pfizer o zezwolenie na zastosowanie awaryjne szczepionki przeciw Covid-19, firma nie wspomniała o problemach ze strony Ventavia. Następnego dnia FDA wydała zezwolenie na szczepionkę.
    W sierpniu tego roku, po całkowitym zatwierdzeniu szczepionki Pfizera, FDA opublikowała podsumowanie swoich kontroli dotyczących kluczowego badania firmy. Skontrolowano dziewięć ze 153 miejsc badania. Zakłady Ventavii nie znalazły się na liście dziewięciu, a w ciągu ośmiu miesięcy po wydaniu zezwolenia awaryjnego z grudnia 2020 r. nie przeprowadzono żadnych inspekcji zakładów, w których rekrutowano dorosłych.
    Odkąd Brook Jackson zgłosiła FDA problemy z Ventavią we wrześniu 2020 r., Pfizer zatrudnił firmę Ventavia jako podwykonawcę badawczego w czterech innych badaniach klinicznych szczepionek (szczepionka Covid-19 u dzieci i młodych dorosłych, kobiet w ciąży oraz dawka przypominająca, a także RSV próba szczepionki: NCT04816643, NCT04754594, NCT04955626, NCT05035212).

    3/ Na konferencji prasowej, która odbyła się dnia 20.09.21r w W INSTYTUCIE W REUTLINGEN w Niemczech, w której wzięli udział lekarze, naukowcy i prawnicy: prof. dr. Arne Burkhardt i prof. dr. Walter Lang, prof. dr. Peter Schirmacher, dr Uta Lange, dr Axel Bolland, dr Hubmer-Mogg z Austrii, ujawniono wiele nowych zaskakujących dowodów dotyczących mechanizmów komórkowo-molekularnych działań niepożądanych tych "szczepionek" oraz niezadeklarowanych przez producentów w oficjalnych ulotkach składników tych preparatów.

    www.pathologie-konferenz.de/


    Tłumaczenie w języku polskim:
    odysee.com/@EfektSetnejMaply:4/Pressconferenz1_pl:1
    odysee.com/@EfektSetnejMaply:4/Pressconfrerenz2_pl:e


    W pierwszej części tej konferencji wyniki swoich badań przekazali patolodzy niemieccy.
    W ponad 40 zwłokach poddanych autopsji osób, które zmarły w ciągu dwóch tygodni po szczepieniu COVID-19, około jedna trzecia zmarła w wyniku szczepienia. W ramach transmitowanej na żywo konferencji prasowej pokazane zostały mikroskopowe szczegóły zmian w tkankach. Przedstawione zdjęcia ujawniły patomechanizmy działań ubocznych szczepionek, mogące prowadzić do zgonu:
    - uszkodzenie śródbłonka naczyniowego, zapalenie ścian naczyń (tętnice, żyły), zapalenie okołonaczyniowe, zlepianie się erytrocytów, mikrozakrzepy
    - "szał" limfocytów - nacieki limfocytarne, wieloogniskowe zmiany zapalne, m.in. limfocytarne zapalenie mięśnia sercowego, osierdzia, nagromadzenie limfocytów wokół naczyń - aorty, naczyń wieńcowych
    - nadmierna reakcja immunologiczna prowadząca do powstania choroby autoimmunologicznej, np. choroba Haschimoto u wszystkich pacjentów
    - hiperplazja i nadaktywność narządów limfatycznych (węzły chłonne, śledziona), pseudochłoniaki
    - infiltracja i tworzenie pęcherzyków (grudek) limfatycznych w innych - nielimfatycznych organach, co prowadzi do ich zniszczenia (wątroba, płuca, tarczyca, gruczoł ślinowy, nerki)
    - wyczerpanie/osłabienie narządów limfatycznych co prowadzi do zmniejszenia wydolności układu odpornościowego
    - przyspieszenie rozrostu komórek rakowych

    Prof. Arne Burkhard oznajmił, że "takiego spustoszenia w organizmie jak u ofiar zmarłych po tych preparatach nie widział nigdy w ciągu całej swojej 40 letniej pracy". Przestrzega, że ten kto chce się zaszczepić poniesie ogromne konsekwencje zdrowotne.

    W drugiej części konferencji przedstawiane zostały wyniki badań mikroskopowych próbek wszystkich dostępnych na rynku "szczepionek" przeciwko Covid-19 oraz badania próbek krwi pacjentów po przyjęciu tego preparatu. Pokazano krótkie sekwencje video oraz zdjęcia mikroskopowe tych próbek.
    W próbkach szczepionek zaobserwowano składniki, które nie powinny się w nich znajdować:
    - przesuwające się elementy wykazane pod mikroskopem ciemnego pola wyglądające jak "chip"
    - obiekt miał wielkość ok. 40 mikrometrów, w tle były widoczne poruszające się nanolipidy,
    - duże elementy /zbyt duże dla naczyń włosowatych/ o ostrych krawędziach,
    - poruszające się cząstki w kształcie - jak to określono - "małych samolotów", małe struktury metaliczne o ostrych krawędziach, w formie "Y", pierścienia, przezroczystych płytek, inne kształty,
    - bardzo uporządkowane struktury w formie łańcuchów, które były oglądane w 40 krotnym i 1000 krotnym powiększeniu,
    - struktury, które wyglądały jak pasożyty.
    Elementy te były badane w różnych seriach szczepionek i we wszystkich je znajdowano. Pierwsze analizy tych obiektów wykazały, że są to metale ciężkie jak chrom, żelazo i nikiel albo zawierają metale ciężkie.

    Na początku czerwca 2021r naukowcy badali inne szczepionki, takie jak: szczepionka FSME /przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu/, która nie zawierała żadnych poruszających się elementów tylko aluminium, szczepionkę przeciw grypie dla dorosłych, szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz na odrę - te zawierały tylko cząstki białkowe. Zbadano również szczepionkę donosową dla dzieci przeciw grypie, w której znaleziono metaliczne, prostokątne o ostrych krawędziach elementy mogące się dostać do krwiobiegu w czasie podawania takiej szczepionki poprzez podrażnienie błony śluzowej nosa.

    W badanych próbkach krwi osób po szczepieniu przeciw Covid-19 znajdowano "poskręcane, podłużne, wijące się" formy o charakterze nieorganicznym wyglądające jak cząstki grafenu - światło załamywało się na nich podwójnie co wyklucza formę organiczną a także posklejane erytrocyty oraz ciała obce w postaci długich nici, nieorganiczne elementy, metalowe cząstki.

    *

    Zadanie, przed którym stoi rząd jestr ciężkie.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka