Dodaj do ulubionych

Kanalizacja w Kobyłce.

17.03.08, 09:25
Słyszałem na jej temat różne opinie, najpierw, że cała Kobyłka ma być szybko
skanalizowana, potem, że brakuje kasy, bo ceny poszły w górę i UE pokryje
tylko 40% budowy. Kupuje segment w okolicach ulicy Dworkowej na Maciołkach i
zastanawiam się czy kanalizacja tam dojdzie i kiedy?

Obserwuj wątek
  • tedglen Re: Kanalizacja w Kobyłce. 25.03.08, 12:57
   tbb1 napisał:

   > Kupuje segment w okolicach ulicy Dworkowej na Maciołkach i
   > zastanawiam się czy kanalizacja tam dojdzie i kiedy?

   Nie w temacie, ale czy mógłbyś napisać jak wyobrażasz sobie życie na
   Maciołkach? Interesuje mnie przede wszystkim sprawa organizacji
   dzieciom/dziecku dojazdu do szkoły, na zajęcia dodatkowe, kino, itd.
   (jeśli oczywiście masz dzieci).
   • zorro84 Re: Kanalizacja w Kobyłce - Wieści Podwarszawskie 27.03.08, 18:10

    Płacisz, to masz

    Problem pobierania przez gminę opłaty za przyłącze wodno-
    kanalizacyjne tym razem dotarł do kolejnej z gmin powiatu
    wołomińskiego. Głośno zrobiło się wokół 2 tys. zł, które gmina mocą
    swej uchwały nakazuje płacić mieszkańcom Kobyłki. To nie są
    pieniądze za prace techniczne, plany czy wykonane roboty, to swoisty
    haracz ściągany przez urzędników.
    - Gmina Kobyłka pobiera tę opłatę jako obowiązkową na mocy swej
    uchwały, choć jest to nie tylko według mnie działanie bezprawne.
    Jestem w posiadaniu kilku wyroków NSA, które jednoznacznie twierdzą,
    że tego typu opłata jest nielegalna. Opinię tę potwierdzają także
    pisma i wypowiedzi burmistrza Kobyłki, który informował
    wielokrotnie, że ta „obowiązkowa” opłata, w budżecie gminy jest
    księgowana jako darowizna. Bezprawność wspomnianej uchwały gminy
    potwierdza także Rzecznik Praw Obywatelskich, którego sugestie przez
    władze gminy zostały pominięte - opowiada wyraźnie zdenerwowany
    mieszkaniec Kobyłki, który od dwóch lat walczy o przyłączenie wody
    do swojego domu. Być może to on jest najgorliwszym z gorliwych
    walczących o swe prawa i dlatego być może inwestycja w jego
    przypadku ciągnie się aż tak długo.
    - Gmina nie ma prawa do takich pieniędzy, bowiem jest to czysta
    forma haraczu. To nie jest nawet forma decyzji, tylko potwierdzenie
    zgody możliwości przyłączenia. Obecne władze Kobyłki robią jednak
    wszystko, aby tę sprawę wyciszyć, stosują jakieś dziwne techniki
    (całkowicie niezgodne z kodeksem postępowania administracyjnego).
    Problem według mnie polega na znacznym zadłużeniu gminy i możliwie
    jak największym sięgnięciu do kieszeni podatnika. Władze szukają
    każdego sposobu, by pomniejszyć deficyt budżetowy. Chodzi także o
    to, że przyznanie się do pobierania pieniędzy na mocy nieważnych
    przepisów, musi skutkować koniecznością zwrotu tych środków osobom,
    które je wpłaciły - mówi wyraźnie poirytowany kobyłczanin.
    Konieczność zwrotu mogłaby przyczynić się do załamania budżetu,
    utraty płynności finansowej, która jak powszechnie wiadomo już teraz
    jest znacznie ograniczona.
    - Skoro burmistrz wspomina o darowiźnie na rzecz urzędu, to dlaczego
    wielu mieszkańców nie może odliczyć jej do podatku. Wobec tej
    sytuacji zamierzam złożyć do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu
    popełnienia przestępstwa z art. 228 paragraf 4 kodeksu karnego tj. o
    uzależnieniu przez urzędnika wydania obowiązkowej decyzji od
    otrzymania środków finansowych, które nie są obowiązkowe - mówi
    rozmówca.
    Urząd milczy
    Odmienne i dziwne nieco stanowisko w sprawie zaprezentowały władze
    gminy Kobyłka. Co prawda na zadanie ponad dwa tygodnie temu pytanie
    nie doczekaliśmy się oficjalnej odpowiedzi, ale i wypowiedzi
    uzyskane w rozmowach prywatnych były szokujące. Wynika z nich
    jednoznacznie, że sami rajcowie nie mają pewności co do zgodności z
    prawem decyzji o pobieraniu 2 tys. zł. Pobierać jednak coś trzeba,
    bo kasa gminy świeci pustkami. Jeżeli nie, to pozostanie tylko
    rozwiązanie w postaci opłaty adiacenckiej*, która jest wielokrotnie
    wyższa niż wspomniane 2 tys. zł.
    Były także wyraźnie głosy mówiące o tym, że jak sprawę nagłośnimy,
    to mieszkańcy gminy dowiedzą się, kto im zaproponował wielokrotnie
    wyższą opłatę. Tok rozumowania wyznawców tej idei sprowadzał się do
    tego, że za wszystko odpowie redakcja. To co najmniej śmieszne, a
    można odebrać owe stwierdzenia jako próbę szantażu. Na odpowiedź
    kogokolwiek z urzędu czekaliśmy ponad dwa tygodnie co raz
    przypominając o sprawie. Niestety, nikt włącznie z prawnikiem gminy
    nie widział potrzeby zajęcia stanowiska w tej ciekawej kwestii. Co
    więcej, decyzję o wprowadzenie w gminie opłaty adiacenckiej stosuje
    się jako przysłowiowy straszak.
    Skoro na odpowiedź czekaliśmy tyle, poczekamy jeszcze kilka dni.
    Wychodzimy z założenia, że urząd musi w tej sprawie zająć stanowisko
    i co ciekawe poinformować mieszkańców o swych planach. Mamy też
    kilka innych pytań, na które odpowiedzi nas bardziej interesują.
    Marek Chrzanowski
    *Opłata adiacencka to opłata, którą właściciel lub użytkownik
    wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego
    nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w
    wykonanie infrastruktury technicznej, np. wybudowanie wodociągu czy
    wybudowanie lub modernizację drogi. Obowiązek uczestnictwa w
    kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej, przez wnoszenie
    na rzecz gminy opłat dotyczy: właścicieli, użytkowników wieczystych,
    którzy na podstawie odrębnych przepisów nie mają obowiązku wnoszenia
    opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, użytkowników wieczystych,
    którzy wnieśli, za zgodą organu, jednorazowo opłaty roczne za cały
    okres użytkowania wieczystego. Przez budowę urządzeń infrastruktury
    technicznej rozumie się urządzenie albo modernizację drogi oraz
    wybudowanie pod ziemią, na ziemi lub nad ziemią przewodów lub
    urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych,
    elektrycznych, gazowych. Wysokość stawki adiacenckiej ustala rada
    gminy w drodze uchwały. Decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej
    wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta każdorazowo po wybudowaniu
    lub modernizacji drogi czy też umożliwieniu podłączenia się do
    poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej. Od wysokości
    opłaty adiacenckiej można odwołać się do samorządowego kolegium
    odwoławczego, a w następnej kolejności do sądu.
    Opłaty adiacenckie są dochodem gminy. Wiele gmin nie pobiera w ogóle
    opłat adiacenckich, co wynika z kalkulacji ekonomicznej. Wysokość
    opłaty adiacenckiej może być niższa niż koszty związane z jej
    naliczeniem i wyegzekwowaniem.
    Właściciel nieruchomości, który nabył jej własność na podstawie
    umowy sprzedaży zawartej po wybudowaniu urządzenia infrastruktury
    technicznej, nie jest obowiązany do uiszczenia opłaty adiacenckiej z
    tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem tego
    urządzenia.

    02/05/08, 14:08, ip: 83.24.183.152):
    Przy okazji tego artykułu, chciałabym powiedzieć o kolejnym, wg.
    mnie, absurdzie naszego szacownego Urzędu Miasta. Dokładnie chodzi
    mi o decyzję konkretnej osoby, a mianowicie z-cy Burmistrza Miasta
    Kobyłka. Wymyślił on , że na ogrodzeniu ZSP Nr 1 w Kobyłce nie mogą
    wisieć żadne reklamy, ze względu na to, że psują otoczenie kościoła.
    On chyba zapomina, że każda z tych reklam to 600zł/rok dodatkowych
    pieniędzy dla szkoły. Zarówno ja, jak i szkoła nie chcemy
    rozwiązywać umowy, ale jesteśmy do tego zmuszeni absurdalną decyzją
    z-cy burmistrza. Mało tego, jak chciałam przenieść swoją reklamę na
    ogrodzenie ZSP Nr 3 w Kobyłce, tam również usłyszałam, że nie mogę,
    bo nie wyraża na to zgody jeden z burmistrzów miasta. Chcę
    nadmienić, że reklamy nie są ani wulgarne, ani o zabarwieniu
    erotycznym, nie zawierają żadnych treści, które by kolidowały z
    sąsiedztwem kościoła. Nie mogę zrozumieć tej bezsensownej decyzji,
    która pozbawia szkoły dodatkowych funduszy, a jak wiadomo szkoły nie
    mają ich nigdy za wiele. Świadczy o tym najlepiej fakt, że w ciągu
    roku odbieram wiele telefonów od naszych szkół i przedszkoli z
    prośbą np. o zakup książek, albumów itp. Więc, gdzie jest tu sens w
    zabieraniu szkole dodatkowych pieniędzy. Jak zdejmiemy za niespełna
    pół roku reklamy (gdyż na mocy postanowienia z-cy burmistrza tylko
    do końca czerwca mogą one na szkolnym ogrodzeniu wisieć), to wtedy
    kościół, czy gmina dofinansuje szkołę?
    Dodał: as (02/05/08, 14:18, ip: 83.5.199.207):
    Fakt, to skandal. Popieram Pani zdanie, że nie można ideologizować
    np. wieszania reklam - to zresztą wbrew Konstytucji RP, zatem
    wiceburmistrz łamie prawo!
    Dodał: yetii (02/22/08, 22:10, ip: 87.205.168.75):
    A ja mam pytaniem może ktoś z Państwa się orientuje: Na
    stronie "www.nieruchomosci.beck.pl/index.php?
    cid=16&id=991&mod=m_artykuly" znalazłem informację, że, cyt.
    • zorro84 NIE BÓJMY SIĘ ROSZCZEŃ!!! 27.03.08, 21:12
     Nie bójmy się roszczeń
     Autor: mania (IP zapisane w logach)
     Data: 01 lut 2008 - 16:49:15


     Uchylić się od roszczeń

     Kurier Południowy 2008-02-01
     Grzegorz Traczyk


     Podczas ostatniej sesji rady miejskiej w Klarysewie, radni uchylili
     uchwałę regulującą współpracę gminy z komitetami obywatelskimi,
     które współfinansowały realizację inwestycji wodnokanalizacyjnych.
     Uchwała nakładająca na mieszkańców przymusowe opłaty za podłączenie
     się do sieci, była niezgodna z prawem.

     Dzięki komitetom społecznym, które współfinansowały publiczne
     inwestycje gminy powstało wiele kilometrów sieci
     wodnokanalizacyjnej. Mimo że komitety powstawały dużo wcześniej i
     mieszkańcy z własnej inicjatywy wpłacali pieniądze od wielu lat, w
     2001 roku samorządowcy postanowili uregulować współpracę z
     komitetami odpowiednią uchwałą. Kilka miesięcy później znowelizowane
     zapisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym
     odprowadzaniu ścieków sprawiły, że budowa sieci wodnokanalizacyjnej
     jest zadaniem własnym gminy, które nie może być uzależnione od wpłat
     mieszkańców. Urząd zawsze mógł przyjmować dobrowolne darowizny,
     jednak uchwała z 2001 roku ujednoliciła wysokość wpłaty i
     wprowadziła obowiązek partycypowania w kosztach budowy, co było
     niezgodne z prawem. Po zatwierdzeniu uchwały dotychczasowa
     dobrowolna darowizna zmieniła się w przymusowy podatek za
     podłączenie wodnokanalizacyjne. Jednak warto dodać, że opłata
     partycypacyjna przeważnie wyniosła dużo mniej niż koszt wykonania
     przyłącza na własną rękę.


     Sąd zdecydował

     Mieszkaniec Klarysewa, który wcześniej zapłacił żądaną sumę przed
     sądem domagał się jej zwrotu. Pod koniec ubiegłego roku wygrał
     sprawę, a sąd nakazał gminie zwrot opłaty wraz z odsetkami, uznając
     taką praktykę za niezgodną z prawem. Po przegranym procesie
     burmistrz postanowił trzeci raz (w ubiegłej kadencji radni
     dwukrotnie odrzucili propozycję) przedstawić radnym projekt
     uchylenia wadliwej uchwały. - Jestem zdecydowanie za tym, żeby tą
     uchwałę uchylić, ponieważ gmina stworzyła sytuację, w której
     mieszkańcy praktycznie przymusowo wpłacali pieniądze na rachunki
     prywatnych osób, z których nie wszystkie kwoty trafiły do urzędu -
     mówił burmistrz Marek Skowroński.


     Nie bójmy się roszczeń

     Podczas ostatniej sesji rada miejska przychyliła się do stanowiska
     zarządu i anulowała uchwałę. W czasie dyskusji poprzedzającej
     głosowanie radnych podzieliła treść uzasadnienia. Niektórzy
     oczekiwali jednoznacznego sformułowania mówiącego o tym, że uchwała
     była niezgodna z prawem.
     - Nie można napisać, że jest to niezgodne z prawem, ponieważ u nas
     nie ma prawa precedensowego i wyrok sądu cywilnego w jednej sprawie
     wcale nie mówi o tym, że dotyczy to wszystkich przypadków i nie
     przesądza o tym, że uchwała jest sprzeczna z przepisami - mówił
     Edward Dudek. Władze miasta po konsultacji z prawnikiem, obawiając
     się fali roszczeń zaproponowały krótkie uzasadnienie uchwały, w
     którym jako przyczynę podaje się jedynie "powody formalno-prawne".

     - Uważam, że sformułowanie zaproponowane w uzasadnieniu jest
     wystarczające, bo nie wkłada kija w mrowisko - stwierdził radny
     Dudek.

     - Wiemy, że nadrzędne przepisy, które zresztą zostały przedstawione
     również w wyroku sądowym, stanowią inaczej więc można dość jasno i
     prosto stwierdzić, że ta uchwała była i jest niezgodna z
     obowiązującym prawem - sprzeciwiał się radny Sebastian Januszko.
     - Taki zapis powinien się znaleźć w uzasadnieniu, żeby nie tworzyć
     enigmatycznej otoczki wokół tej uchwały. Jeżeli ona była niezgodna z
     prawem, uderzmy się w piersi i nie bójmy się tego, że mieszkańcy
     będą mieli pewne roszczenia - przekonywał radny.

     - Takim stwierdzeniem strzelilibyśmy sobie gola do własnej bramki -
     apelował Dudek. Po długich sporach radni ustalili, że w uzasadnieniu
     uchwały pozostanie zapis zbliżony do pierwotnej wersji"z przyczyn
     formalno-prawnych wykonywanie uchwały jest bezzasadne"
     . Sformułowanie, o które apelowali niektórzy radni prawdopodobnie
     bezspornie upoważniłoby ludzi do ubiegania się o zwrot pieniędzy
     wpłaconych do urzędu po przyjęciu wspomnianej uchwały. Jednak bez
     względu na treść uzasadnienia mieszkańcy mogą dochodzić swoich praw
     przed sądem, od którego zależy interpretacja konkretnego przypadku
     oraz jego ocena.


     Kłopoty z uchwałą

     Uchwała, która miała uregulować współpracę z komitetami, nie tylko
     przyspieszyła rozbudowę kanalizacji i wodociągów na terenie gminy,
     lecz także spowodowała szereg komplikacji. Przede wszystkim
     sprawiła, że wielu ludzi do tej pory nie podłączyło się do
     istniejących sieci. Kolejną konsekwencją jest to, że niektórzy
     mieszkańcy wpłacili pieniądze do komitetu, ale nie korzystają ze
     zbudowanej infrastruktury, bo nie objął ich projekt.

     Komitety, które nie rozliczyły się z urzędem, do dzisiaj dysponują
     dość dużą ilością pieniędzy znajdujących się na prywatnych kontach.

     Po uchyleniu uchwały już nie mogą być przekazane gminie. Co się z
     nimi stanie? Dzisiaj trudno to rozstrzygnąć. - Od odpowiedzialności
     ludzi działających w komitetach, które nie rozliczyły się z gminą,
     będzie zależało to, jak postąpią w tej sytuacji. Gmina nie może
     ponosić za to odpowiedzialności - uważa Marek Skowroński.


     Opcje: Odpowiedz•Odpowiedz z cytatem
    • sebku1 Re: Kanalizacja w Kobyłce - Wieści Podwarszawskie 28.03.08, 14:21
     Ładne kwiatki.
     Też jestem ciekawy jak to się dalej potoczy.
   • mariuszc102 Re: Kanalizacja w Kobyłce. 28.03.08, 11:30
    Niezłe.
    Proszę o więcej informacji... w przyszłości. W tym roku będę musiał
    też zapłacić.

    Niestety, ale z teg co wiem, to mają mi (mieszkam na Stefanówce)
    podłączyć tylko kanalizację, bez wody!!! A wodę mamy beznadziejną :-(
    • zorro84 Re: Kanalizacja w Kobyłce. 28.03.08, 15:45
     Kolejna gmina zwraca mieszkańcom opłaty partycy-
     pacyjne, nienależnie pobrane od swoich mieszkańców.

     Stanowisko Rady Miasta Ząbki
     w sprawie zwrotu opłat partycypacyjnych.
     Radni podjęli stanowisko w sprawie zasadności zwrotu
     pobranych opłat partycypacyjnych poniesionych przez
     mieszkańców na budowę urządzeń wodociągowych oraz
     urządzeń kanalizacyjnych. Stanowisko ma związek
     z uchwałami z 22 czerwca 2007 r.
     nakazującymi burmistrzowi
     zwrócenie tychże opłat.
     W związku z zasadnością
     zwrotów biorąc pod uwagę art.
     15 ust. l ustawy o zbiorowym
     zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
     odprowadzaniu ścieków
     z dnia 7 czerwca 2001 r. burmistrz
     chce uporządkować,
     komu należy się zwrot opłaty
     partycypacyjnej, gdyż zgłaszają
     się osoby, którym te opłaty
     się nie należą.
     Ustalono, iż zwrot opłat partycypacyjnych
     będzie dotyczył
     umów podpisanych od dnia
     wejścia w życie ustawy o zbiorowym
     zaopatrzeniu w wodę
     i zbiorowym odprowadzaniu
     ścieków z dnia 7 czerwca
     2001 r. (od dnia 14 stycznia
     2002 roku.)
     Kwota należnego zwrotu
     opłaty partycypacyjnej powinna
     odpowiadać kwocie faktycznie
     wpłaconych kwot wynikających
     z podpisanej umowy
     pomniejszonej o ewentualne
     dotychczasowe zwroty. Zwroty
     nie powinny dotyczyć umów,
     na podstawie których partycypujący
     uzyskiwał zwolnienie
     od opłat za zrzut ścieków bądź
     opłat za pobór wody.
     Opłaty będą zwracane
     na wniosek osób zainteresowanych,
     w kolejności składania
     tych wniosków.


   • tbb1 Re: Kanalizacja w Kobyłce. 06.04.08, 13:50
    Sprawdź mail-a.
    • tedglen Re: Kanalizacja w Kobyłce. 07.04.08, 09:44
     tbb1 napisał:

     > Sprawdź mail-a.

     Nic nie dostałem. Jeśli możesz to wyślij jeszcze raz.
     • tbb1 Re: Kanalizacja w Kobyłce. 07.04.08, 18:53
      Wysłałem jeszcze raz na adres tedglen@gazeta.pl .
      • sebku1 Re: Kanalizacja w Kobyłce. 18.04.08, 11:04
       Coś się zmieniło w sprawie? Wiadomo coś więcej na temat tej kanalizacji, zwrotów itp. ???
  • madzialena1978 Re: Kanalizacja w Kobyłce. 16.04.08, 14:27
   tbb1 czy kupiłeś mieszkanie u ARS?
   • tbb1 Re: Kanalizacja w Kobyłce. 17.04.08, 08:29
    Tak.
    • madzialena1978 Re: Kanalizacja w Kobyłce. 17.04.08, 09:29
     To będziemy sąsiadami:)) Pozdrawiam:))
     • tbb1 Re: Kanalizacja w Kobyłce. 18.04.08, 08:26
      Masz dzieci? Gdzie planujesz wysłać je do szkoły?
      • madzialena1978 Re: Kanalizacja w Kobyłce. 18.04.08, 10:14
       Mam synka 2,5 roku, więc o szkole jeszcze nie myślę tylko o
       przedszkolu:)) a to juz wybrałam:)).
       Bardziej martwi mnie dojazd do warszawy - nie mam prawka więc musze
       liczyć na autobusy, całe szczęście, że przystanek autobusowy pod
       nosem, bo na pkp jest daleko:(
       Kupiłeś segment czy mieszkanie? Jak się dogadujesz z ekipą budowy?
       • tbb1 Re: Kanalizacja w Kobyłce. 19.04.08, 16:01
        Kupuję segment, nie za bardzo rozumiem o co pytasz z ekipą budowlaną? Chodzi Ci
        o ekipę budującą segment, czy tą, która będzie wykańczać mieszkanie po odebraniu
        segmentu?
        • tomekcarbid Re: Kanalizacja w Kobyłce. 07.07.08, 22:39
         witam tbb1 ja tez kupiłem w ars segment, dysponujesz mailem,
         pozdrawiam
         • tbb1 Re: Kanalizacja w Kobyłce. 12.07.08, 23:07
          pisz na tbb1@gazeta.pl, ale jak coś napiszesz to daj jeszcze znać na forum, bo tego maila właściwie nigdy nie sprawdzam, mam je po to, żeby pisać na forach GAZ-u.
  • selena_s Re: Kanalizacja w Kobyłce. 08.07.08, 08:33
   Moim zdaniem najprosciej to wybrac sie do Urzedu M. i tam sie
   dowiedziec co i jak. Wedlug roznych informacji na forach miasta -
   urzad przeliczyl sie i nie kazdy "dostanie przydzial" kanalizaji,
   ciekawa tez byla akcja - zrobili w dzialce studzienke i za 2 dni
   przyszla ekipa i chcieli rozmontowywac (akcja dziala sie na Zalasku
   i Piotrowku i dotyczylo wielu ulic, ktore zostaly rozkopane pod
   kanalizacje) - ciekawe kto za takie marnotrastwo materialow i pracy
   ludzi zaplaci?
   • mariuszc102 Re: Kanalizacja w Kobyłce. 22.07.08, 15:10
    A wiadomo "kto dostanie przydział"?
  • tbb1 Re: Kanalizacja w Kobyłce. 14.11.08, 11:42
   Podbiję wątek, bo w końcu nie dowiedziałem się czy na Maciołkach będzie
   kanalizacja czy nie?
   • lidia2 Re: Kanalizacja w Kobyłce. 30.01.09, 17:41
    a mam pytanie, mieszkam na stefanówce , jest jedna działka na
    której są cztery mieszkania bezczynszowe i dwa segmenty, burmistrz
    zaproponował jedno podłączenie za pozostałe mamy płacić 5-6 tys. 20%
    ma zwrócić urząd miasta, czy to jest zgodne z prawem? jeśli tak to
    ja mam w d.... tą kanalizację i będę korzystał z szamba
    • realista.1 Re: Kanalizacja w Kobyłce. 27.02.09, 09:58
     Drogi Forumowiczu, niezgodne z prawem jest korzystanie z szamba, w miejscu gdzie
     istnieje możliwość podłączenia do kanalizacji. Czy zgodne z prawem są opłaty za
     kanalizację? Myślę że odpowiedź na to pytanie najlepiej zna Pan Burmistrz.
     Zaryzykowałbym jednak, że raczej zgodne bo przecież nikt nie ryzykowałby własnym
     stanowiskiem podejmując takie decyzje.
   • bomba_w_kobylce Re: Kanalizacja w Kobyłce. 19.02.09, 09:08
    Witam
    Kanalizacja na Maciołkach będzie gdyż z dniem 16.02.2009 r. wydane
    zostało pozwolenie na budowę i tu niestety kończą sie dobre więści w
    tej opiweści gdyż inwestor nieprzewidział przyłączy od sieci (od
    budynku do kolektora) - zwana profesjonalnie siecia bezprzewodową:)
    ale mówiąc szczerze powzolenie na Maciołki zostao wydane z w/w datą.
    pozdrawiam
    • realista.1 Re: Kanalizacja w Kobyłce. 27.02.09, 10:08
     Zamawiający wykazał się dużym nowatorstwem, jednak sprawę zawalił projektant.
     Kanalizacja powinna być zaprojektowana jako bezprzewodowa na terenie całej Kobyłki.
     • ostkrzy Re: Kanalizacja w Kobyłce. 29.06.09, 13:27
      co możecie powiedzieć o firmie która robi kanalizację
  • pawel.nowak.kobylka Re: Kanalizacja w Kobyłce. 22.06.09, 11:05
   Oto terminy uruchomienia kanalizacji w kobyłce

   1 termin lipiec 2008r
   www.wiesci.wolomin.com/?f=xml/200824.xml&p=1
   2 termin czerwiec 2009
   www.e-bip.pl/4dmethod/wwwShowPyt/4246/%23%23419142618.1
   3 termin 2010r
   zobaczymy
  • mariusz.102 Re: Kanalizacja w Kobyłce. 13.05.10, 10:51
   Witam
   Podbijam temat. Jestem zainteresowany tą sprawą, zarówno kanalizacją
   jak i wodociągami. Kanalizację mam już w drodze i studzienkę na
   posesji. Jeszcze nie robiłem podłączenia (z powodu kosztów - mam
   około 60 m od studzienki do domu, oraz wysokoch kosztów odbioru
   ścieków - ryczał).
   Właśnie urząd zaczyna szykować się do zrobienia wodociągu w mojej
   ulicy (Reymonta).

   Jakie mieliście z tym dośwciadczenia? Ile płaciliście za podłączenia?
   Możecie kogoś polecić? Co z opłatą UM (darowizną?)
   • mariuszc102 Re: Kanalizacja w Kobyłce. 17.05.10, 08:30
    Witam
    Bardzo proszę o odpowiedź!
   • anitka7323 Re: Kanalizacja w Kobyłce. 18.05.10, 16:32
    polecam firmę PPHU CIS TOMASZ ZYCH...robił u mnie i jest to człowiek konkretny i
    nie drogi..przyłącze wykonane czysto i solidnie.
    • lebiotko Re: Kanalizacja w Kobyłce. 18.05.10, 21:10
     Z tym słowem "nie drogi" to bym nie przesadzal. Wszystkie firmy
     wykonujace przylacza chyba sie umowily. Kazdy praktycznie ma taka sama
     cene. 160PLN za mb przy krotkich odcinkach, 100PLN za dluzsze.
     • lebiotko Re: Kanalizacja w Kobyłce. 18.05.10, 21:11
      Robil ktos juz odbior przylacza przez kanalizatorow. Jak to wyglada?
     • anitka7323 Re: Kanalizacja w Kobyłce. 18.05.10, 21:14
      Ale 100zł to nie jest drogo, a jesli za drogo to proponuję pokopac samemu:)
      • mariusz.102 Re: Kanalizacja w Kobyłce. 19.05.10, 11:39
       Cena 100 zł/mb (z materiałami) jest do zaakceptowania.
       Czy możecie polecić jeszcze jakieś inne firmy?

       ps. chciałbym od razu podłączyć kanalizację i wodę!
       • lebiotko Re: Kanalizacja w Kobyłce. 20.05.10, 00:33
        Stowka za metr to jest za odcinki powyzej 50 metrow.
        Gdziekolwiek bys nie zadzwonil z listy ktora dostajesz w UM uslyszysz
        to samo.
        • mariusz.102 Re: Kanalizacja w Kobyłce. 20.05.10, 08:41
         U mnie jest około 60 m, niestety.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka