Dodaj do ulubionych

Okupacja Wileńszczyzny

19.01.13, 15:14
Litwini często mówią o okupacji Wileńszczyzny w latach 1920-39, tymczasem jest zupełnie na odwrót.

Litwini od 1939 roku okupują Wileńszczyznę, kiedy to armia sowiecka im ten teren przekazała.
Polacy stanowili na tych terenach większość. W samym Wilnie mieszkało ok. 3% Litwinów.
Jak mogą się czuć Polacy, którzy tam zostali? Tak samo jak czuli się Polacy pod zaborami. Obce państwo przejęło ich ziemię, oni tego państwa nie chcieli, samo przyszło.

Od XV wieku postępowała stopniowo dobrowolna polonizacja tego terenu. Większość polskiego elementu pochodziła z Mazowsza.
Obserwuj wątek
   • kiemlicz88 Re: Okupacja Wileńszczyzny 19.01.13, 15:29
    Dobrowolna polonizacja i generalnie wygląda tak, że teraz polską Wileńszczyznę okupują Żmudzini.

    W nauce prawa międzynarodowego niesporne jest, że data nawiązania stosunków dyplomatycznych w 1938 r. stanowi ostateczne uznanie istniejącej granicy polsko-litewskiej i przynależności państwowej Wilna i Wileńszczyzny przez Republikę Litewską. Dodatkowo państwo to utworzyło w Wilnie na podstawie wymiany not z 25 stycznia 1939 r. konsulat generalny. Żadne państwo na świecie nie ustanawia na swoim terytorium własnego konsulatu.

    pl.wikipedia.org/wiki/Wile%C5%84szczyzna
    • piq kiemlicz, strzeliłeś kulą w płot 19.01.13, 18:23
     Żmudzini są w Republice Litewskiej mniejszością prześladowaną przez auksztocką większość. Doczytaj sobie. Auksztoci wręcz odmawiają statusu mniejszości narodowej Żmudzinom twierdząc, że to Auksztoci, tylko zdurniali i wynarodowieni.
     • kiemlicz88 Re: kiemlicz, strzeliłeś kulą w płot 19.01.13, 18:28
      piq napisał:

      > Żmudzini są w Republice Litewskiej mniejszością prześladowaną przez auksztocką
      > większość. Doczytaj sobie. Auksztoci wręcz odmawiają statusu mniejszości narodo
      > wej Żmudzinom twierdząc, że to Auksztoci, tylko zdurniali i wynarodowieni.

      OK, przyznaję Ci rację.
  • 99venus Re: Okupacja Wileńszczyzny 19.01.13, 15:39
   Wilno było zawsze stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego.następcą historycznym WKL jest dzisiejsza Litwa.Dajmy spokój debilnym rozważaniom nacjonalistycznym.
   Wilno-stolica Litwy jest miastem niezmiernie ważnym również w historii Polski.niech pozostanie symbolem tego co nas niegdyś łączyło - Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
   korzystając z okazji 150 rocznicy powstania styczniowego warto pamietać o tych wiekach kiedy i Polacy i Litwini byli obywatelami jednej,wspólnej Rzeczpospolitej.
   • kiemlicz88 Re: Okupacja Wileńszczyzny 19.01.13, 15:44
    Językiem urzędowym WLK był litewski? Większe już prawa do dziedzictwa WLK ma Białoruś.

    Rozmawiajmy o faktach, nie o wyobrażeniach.
    Fakt jest taki, że w 1939 roku mieliśmy nie dwóch, lecz 4 okupantów - ZSRR, III Rzeszę, Litwę i Słowację. W Wilnie praktycznie nie było Litwinów, to miasto polsko-żydowskie. A Stali przekazał Wileńszczyznę Litwie w zamian za stacjonowanie wojsk sowieckich na jej terenie.
   • kiemlicz88 Re: Okupacja Wileńszczyzny 19.01.13, 15:45
    99venus napisał:


    > korzystając z okazji 150 rocznicy powstania styczniowego warto pamietać o tych
    > wiekach kiedy i Polacy i Litwini byli obywatelami jednej,wspólnej Rzeczpospolit
    > ej.

    Owszem, Litwinem był np. Józef Piłsudski. Litwinem, a nie Żmudzinem.
  • kiemlicz88 Re: Okupacja Wileńszczyzny 19.01.13, 18:58
   W czasie II wojny światowej współpracujący z Niemcami Litwini wysiedlali najaktywniejszych Polaków. Zgodnie z instrukcjami tzw. litewskiego zarządu krajowego policjanci litewscy dokonujący wysiedleń Polaków mieli zadawać następujące pytania: 1) czy ktoś z rodziny był członkiem Polskiej Organizacji Oświatowej „Pochodnia”, 2) w jakich szkołach uczyły się dzieci, 3) jakie prenumerowano czasopisma i dzienniki? Wystarczyło, by na jedno pytanie indagowany Polak odpowiedział tak, by był przeznaczony do wysiedlenia do obozu.

   www.tygodnik.lt/200847/ng.html

  • kiemlicz88 Re: Okupacja Wileńszczyzny 19.01.13, 20:15
   Jeśli nie wiecie, dlaczego tak kiepskie są stosunki z Litwą, mimo dobrej woli ze strony Polskiej, to właśnie bierze się stąd, że współcześni Litwini czują się zagrożeni i niepewnie na okupowanych terenach.
  • kiemlicz88 Re: Okupacja Wileńszczyzny 19.01.13, 20:54
   Piłsudski był Litwinem, czemu więc współcześni Litwini niszczą Jego grób i nazywają go faszystą?
   Dlaczego Litwini nie chcą normalnych stosunków z Polską? Wileńszczyzna to po prostu teren okupacji i prób zlituanizowania Polaków, którzy tam zostali.
   Czy niszczenie grobów nie jest barbarzyństwem?

   www.se.pl/wydarzenia/kraj/zniszczono-grob-pisudskiego-na-rossie_264173.html
  • tornson Pięknie Litwa wyszła na tej unii z Polską... 19.01.13, 21:32
   kiemlicz88 napisał:

   > Od XV wieku postępowała stopniowo dobrowolna polonizacja tego terenu. Większość
   > polskiego elementu pochodziła z Mazowsza.
   Jaaasne, tak samo jak XIX wieku postępowała "dobrowolna" germanizacja Wielkopolski. Nic dziwnego że Litwini po IWŚ nie chcieli nawet słyszeć o kolejnej unii z Polską.
     • kiemlicz88 Re: Z czasów II wojny 19.01.13, 22:18
      Niemiecka okupacja Wileńszczyzny przebiegała o tyle skuteczniej i groźniej, że pomagali w tym kolaborujący z Niemcami Litwini, władze Litwy, litewska policja (Sauguma), Litewska Służba Bezpieczeństwa i grupy specjalne, także ochotnicze (tzw. Szaulisi), które czynnie uczestniczyły w represjach, a właściwie w walce z ludnością, zwłaszcza polską i żydowską. Litewskie służby były dobrze zorientowane w sytuacji ludnościowej, przede wszystkim w polskiej konspiracji, rozbijanej już przez Sowietów, dla Niemców okazali się więc nieocenioną pomocą. W raporcie Delegatury Rządu RP Departamentu Informacji i Prasy z sierpnia 1941 roku dla rządu w Londynie stwierdzano: "Stosunek Litwinów do Polaków od początku był wybitnie wrogi. Dążą [oni] do zlikwidowania polskości wszelkimi sposobami. Przez prowokacje, masowe aresztowania i rozstrzeliwania dążą do osłabienia ducha. Z posad w magistracie, kolejnictwie, szkolnictwie i przedsiębiorstwach handlowych zwolniono wielu Polaków. [...] Ogromne utrudnienia dla Polaków przy otrzymywaniu racji kartkowych. Litwini złożyli projekt do komisarza Hingsta o zastosowanie tych samych racji dla Polaków, co i dla Żydów i utworzenie getta dla Polaków".

      W połowie 1942 roku w stałych raportach Delegatury czytamy: "Stosunek Litwinów do Polaków cechuje ogromna nienawiść wyhodowana i wpojona przez 20 lat niepodległości Litwy [...]. Litwini zawiedzeni w swych nadziejach przez Niemców jeszcze bardziej pragną zemsty nad pokonanymi Polakami. Stale grożą, że po wymordowaniu Żydów przyjdzie kolej na Polaków. [...] Wileńszczyzna [...] jest terenem najcięższego na obszarze ziem wschodnich Rzeczpospolitej terroru politycznego, w którym Litwini prześcigają się z Niemcami".

      www.blogpress.pl/node/13977
  • gandalph Re: Okupacja Wileńszczyzny 21.01.13, 14:57
   kiemlicz88 napisał:

   > Litwini często mówią o okupacji Wileńszczyzny w latach 1920-39, tymczasem jest
   > zupełnie na odwrót.
   Trudno się im dziwić, z jednej strony, bo Wilno było historyczną stolicą W. Ks. Litewskiego. Z drugiej jednak strony Wileńszczyzna spolonizowała się przede wszystkim w wyniku ogromnych spustoszeń w czasie "Potopu" i silnego polskiego osadnictwa, które było już wcześniej, ale po odzyskaniu Wilna nasiliło się jeszcze bardziej. Litewski (w sensie etnicznym) stan posiadania mocno cofnął się.
   >
   > Litwini od 1939 roku okupują Wileńszczyznę, kiedy to armia sowiecka im ten tere
   > n przekazała.

   1. września '39 Litwini zachowali się dość porządnie, bo nie wykorzystali sytuacji dla jakiejś rozróby. Ale potem poszli na lep Stalina, co im ostatecznie i tak nic nie dało.
   > Polacy stanowili na tych terenach większość. W samym Wilnie mieszkało ok. 3% Li
   > twinów.
   Fakt. Litwinów w samym mieście Wilnie nie było więcej niż 5-7%, a w całej Polsce poniżej 0,5%.
   > Jak mogą się czuć Polacy, którzy tam zostali? Tak samo jak czuli się Polacy pod
   > zaborami. Obce państwo przejęło ich ziemię, oni tego państwa nie chcieli, samo
   > przyszło.
   >
   > Od XV wieku postępowała stopniowo dobrowolna polonizacja tego terenu. Większość
   > polskiego elementu pochodziła z Mazowsza.
   Patrz wyżej.

   Smutne jest to, że nacjonalizm litewski, którego powstanie było zapewne nieuniknione, przybrał formy opozycyjne wobec Polski jakby wykreślając z własnej przeszłości paręset lat wspólnej historii. W dawnych przewodnikach po Wilnie, z czasów radzieckich, gdy mowa o historii miasta, zaraz po Witoldzie jest Litewska SRR, jak gdyby po drodze nic się nie zdarzyło.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka