Dodaj do ulubionych

Kto zmanipulował?

30.01.10, 19:35
Wynajmowanie licencjonowanego przewodnika powinno być wynikiem woli turystów,
a nie administracyjnego przymusu, no może z wyjątkiem wycieczek typu grupa
dzieci zimą w wyższych partiach gór lub do obiektów zamkniętych. W żadnym
razie nie powinny to być całe obszary aglomeracji miejskich, parków narodowych
i krajobrazowych - jak to jest w zamieszczonym na stronie Sejmu RP rządowym
projekcie nowelizacji przepisów turystycznych.

Od dobrych kilku lat dało się słyszeć głosy zdrowego rozsądku, wiele
organizacji turystycznych zwracało uwagę na szkodliwość istniejących
przepisów. W 2006 roku Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK wystąpiła
poprzez Departament Kultury Fizycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego do Komisji Kultury Fizycznej Sejmu RP z wnioskami o dokonanie
zmian w Ustawie o usługach turystycznych, by nie była hamulcem w rozwoju
społecznej turystyki. I w końcu doczekaliśmy się rządowych planów urealnienia
tej Ustawy. Plany te dotyczyły m.in. zniesienia nieżyciowego, ścisłego
rozdzielenia funkcji osób zajmujących się obsługą turystów na osobno tzw.
pilota wycieczek i osobno przewodnika, umocowanie w ustawie międzynarodowych
uprawnień przewodników górskich (wysokogórskich) oraz likwidacji pkt.1. Art.
60 Kodeksu wykroczeń, który zakazuje wykonywania wszelkich zadań pilota i
przewodnika przez osoby nie posiadające państwowych uprawnień.

Wersja obecnie opublikowana na stronach Ministerstwa Sportu i Turystyki i
stronie Sejmu RP wycofuje się z większości wcześniej przyjętych założeń i
opracowanych zmian. Ciekawe kto zmanipulował zapisy w najnowszym projekcie
nowelizacji Ustawy o usługach turystycznych? Dlaczego wycofano się z
wcześniejszych zakładanych zmian, m.in. z likwidacji zapisu w Kodeksie
wykroczeń: "Art. 60(1) § 4.Kto: 1) wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania
przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek - podlega karze ograniczenia
wolności albo grzywny"? Czemu mają służyć dodane w Kodeksie kolejne zapisy:
"Art. 138d. § 1 Kto, podejmując zadania przewodnika turystycznego lub pilota
wycieczek, wprowadza w błąd co do posiadanych uprawnień, podlega karze
ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega organizator turystyki, który wprowadza klientów w
błąd co do uprawnień osób, którym powierza wykonywanie zadań przewodnika
turystycznego lub pilota wycieczek.”?

Sformułowanie "kto wykonuje... itd." nie jest częścią ustawy turystycznej (w
założeniu dotyczącej biur turystycznych) tylko Kodeksu wykroczeń, który
dotyczy wszystkich obywateli. I pozwala w praktyce ukarać każdego, kto by "bez
wymaganych uprawnień" wykonał coś co mieści się w zakresie zadań pilota i
przewodnika, np. odebranie kluczy do pokoi w recepcji hotelu i rozdanie ich
uczestnikom wycieczki. Czy proponowane zmiany to mają być jakieś piruety
prawne, rozdrabnianie się na szczegóły (Kodeks wykroczeń musiałby mieć 12
tomów i zawierać szczegółowe regulacje dla kelnerów, listonoszy, czyścibutów
itp.) - zupełnie niepotrzebne, bo załatwia to wszystko prawo konsumenckie i
ogólny zakaz tzw. reklamy wprowadzającej w błąd, a grubsze sprawy kodeks karny?

Oto link do strony Sejmu RP z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o
usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń =>
orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/2506
No cóż. Tu już nie chodzi tylko o państwowy monopol na wykonywanie tego
zawodu, ale o specyficzny sposób na obejście konstytucyjnego zakazu cenzury.
Nic bowiem nie usprawiedliwia braku zdrowego rozsądku osób odpowiedzialnych w
rządzie za przygotowanie takiego projektu zapisów w ustawie, rozporządzeniach
do ustawy itd., że coś takiego w sobie te zapisy w ogóle zawierają. Bo
przecież nawet kompletny laik zrozumie, że zapis w Kodeksie wykroczeń jest
absurdalny, oznacza dosłownie, że nikomu bez formalnych uprawnień nie wolno
opowiadać o zabytkach, historii czy przyrodzie, pozwala na szykanowanie osób
przekazujących informacje przewodnikowe turystom zarówno społecznie jak i
grupie znajomych (były takie przypadki!), a mimo licznych petycji środowisk
domagających się jego wykreślenia - zapis pozostaje. To na pewno nie była
normalna procedura drogą konsultacji społecznych. Wycofanie się Ministerstwa
Sportu i Turystyki z wykreślenia tego kuriozalnego zapisu nie mogło być
dziełem przypadku...

Widać sprawy przewodnictwa turystycznego leżą nadal w gestii osób kierujących
się przestarzałymi, z minionej "epoki" schematami, kiedy to wszystko dało się
zaparagrafować i obwarować ściśle podpunktami, równocześnie otwierając tym
samym drogę kombinatorom i "kręgom uprzywilejowanych" i umożliwiając im
dorwanie się do koryta. Wprowadza się opinię publiczną w błąd wmawiając nam,
że to dla ochrony klienta i w celu likwidacji tzw. "szarej strefy". Jakoś nikt
nie zwraca uwagi, że ową "szarą strefę" tworzą przede wszystkim przewodnicy z
państwowymi uprawnieniami, biorąc zapłatę prosto do kieszeni i nie zawierając
umowy oraz nie wystawiając faktur. Załatwiając sobie u polityków prawną
ochronę swoich interesów i kierując służby mundurowe na sprawdzanie i
szykanowanie ludzi prowadzących turystów bez licencji, odwracają uwagę od
prawdziwego problemu.

Przecież kompletnym nonsensem jest żądanie państwowych uprawnień przewodnika
turystycznego od osób, które dzielą się swoim doświadczeniem turystycznym za
darmo i okazyjnie zajmują się przekazywaniem informacji o miastach czy innych
turystycznych obszarach naszego kraju, a nawet kiedy pokazują zabytki
znajomym. Problemem natomiast jest sprowadzenie "na ziemię" skostniałych
działaczy przewodnickich, którzy płodzą różne bzdurne zapisy ograniczające
swobodną turystykę i przemycają je do ustaw, rozporządzeń i innych aktów
prawnych. A na nasze nieszczęście turystyka w tym kraju jest kompletnie
marginalną gałęzią gospodarki i mało kto się na tym zna, to i nasi
parlamentarzyści zaklepią każdą bzdurę, jaką im podsunie się pod głosowanie.

To jest kolejny przykład "manipulowania" mniejszości nad większością, kolejny
przykład jak się w Polsce stanowi prawo - skandal nad skandale! Już dawno
powinniśmy powiedzieć stanowcze NIE wszelkim korporacjom blokującym w Polsce
inicjatywy obywatelskie, możliwość społecznej działalności w jakiejś
dziedzinie i wreszcie tworzących monopole wąskich grup zawodowych. Od lat trwa
walka młodych prawników o dostęp do rynku - i nadal jest ściana - nie do
przebicia. Gdzie Polska młodzież ma pracować skoro za wszelką cenę kładzie się
jej "kłody po nogi" - nie ma się co dziwić że wyjeżdżają na "zmywak" do
Anglii, skoro z dyplomem prawnika mogą w Polsce pracować jako listonosz... Czy
naprawdę musimy być bezradni wobec kolejnej grupy cwaniaków, która "załatwiła
sobie" u polityków urzędową ochronę swych interesów i ją jeszcze umacnia?

A jeśli nie da się nic z tym zrobić i reglamentujemy tych, którzy na
poznańskim Starym Rynku - jako jedyni wybrani mogą opowiadać zwiedzającym
miasto legendę o koziołkach, to wprowadźmy licencje np. dla dziennikarzy!
Wprowadźmy licencje dla artystów kabaretowych! Przecież nie każdy dziennikarz
pisze interesujące artykuły i nie każdy artysta kabaretowy naprawdę nas
rozśmiesza. Jeśli kupimy gazetę z nieciekawymi artykułami i zapłacimy za
bilety na występ nieśmiesznego kabareciarza, to stracimy pieniądze. Państwo
powinno nas przed tym chronić! Należałoby powołać specjalną komisję oceniającą
i licencjonującą, najlepiej jedną na cały kraj, która przyznawałaby licencje.
Najlepiej, żeby była ich limitowana liczba. A gdyby ktoś kiedyś chciał te
zasady zliberalizować, to ci już mający licencje podnieśliby raban, że
przecież spowoduje to degradację zawodu, że ucierpią głównie widzowie, a w
przypadku dziennikarzy czytelnicy!

Obserwuj wątek
  • zwinger Re: Kto zmanipulował? 30.01.10, 19:44
   A kto próbuje manipulować przy pomocy powyzszego wpisu?
   Anonimowo.

   • rugala Re: Kto zmanipulował? 30.01.10, 21:23
    > A kto próbuje manipulować przy pomocy powyzszego wpisu?
    > Anonimowo.

    Acha. Wpis jako "rugala" jest anonimowy, natomiast wpisy jako "zwinger" już nie...

    Nie lepiej odnieść się jednak do podanych w tym wpisie faktów?

    LR
    • turdoradca Re: Kto zmanipulował? 30.01.10, 21:42
     Nie odnosząc się do meritum a jedynie do pytania kto jest autorem pierwszego wpisu "kto zmanipulował":

     to mi to brzmi dość podobnie jak ten blog: www.wolneprzewodnictwo.blog.pl
     • rugala Re: Kto zmanipulował? 30.01.10, 22:15
      > Nie odnosząc się do meritum

      A dobrze by było właśnie do meritum się odnieść.

      > a jedynie do pytania kto jest autorem >
      > pierwszego wpisu "kto zmanipulował":

      Ja jestem autorem. Do mojego tekstu można dotrzeć na stronie (u dołu) =>
      www.wktp.pttk.pl/
      LR
      • turdoradca Re: Kto zmanipulował? 30.01.10, 22:45
       zupełnie inaczej się rozmawia z kimś kto podpisuje się pod tym co pisze

       przeczytam i pozdrawiam
       • smerv Re: Kto zmanipulował? 31.01.10, 05:50
        Nikt nie podejmuje merytorycznej dyskusji? No bo naprawdę, to nie ma
        żadnych racjonalnych argumentów, żeby utrzymywać bzdurne przepisy
        rodem z głębokiej komuny i jeszcze straszyć Kodeksem Wykroczeń. Poza
        interesem jakiejś grupy ludzi, którzy mają interes w utrzymaniu
        status quo. Rynek kursów dla pilotów to spora kasa, więc dalej się
        będzie młodym ludziom wciskać kit, że zrobią sobie uprawnienia i
        szybko im się zwróci inwestycja, bo przecież każda wycieczka musi
        mieć pilota. Interes turystów się w ogóle nie liczy, bo jak ktoś
        uzyska monopol na dostawę jakiegoś towaru, to nie będzie dbał o jego
        jakość.
        • bluemar Re: Kto zmanipulował? 31.01.10, 06:45
         Po pierwsze autor naciąga fakty -nie ma obowiązku brania
         przewodnika a jedynie zakaz oprowadzania przez osoby nieuprawnione -
         nikt nikogo nie zmusza do korzystania z usług przewodnika.Lista
         obiektów i miejsc,w których przewodnik musi być z grupą jest
         zupełnie czym innym i ma na celu z reguly bezpieczeństwo bądź
         turysty bądź eksponatów lub samego obiektu.
         Natomiast obowiązek zatrudniania pilota jest w pewnym sensie
         porównywalny do obowiązku zatrudniania ratowników na plaży.I wbrew
         potocznej opinii praca pilota nie jest dodatkowym świadczeniem dla
         turysty a pracą dla organizatora (błędną interpretację funkcji
         pilota częściowo mogły spowodować umieszczane w programach
         wpisy : "biuro zapewnia opiekę pilota" razem z wymienionymi
         świadczeniami)
         Cały ferment sieją osoby będące pod wpływem niektórych (powtarzam -
         niektórych) organizatorów lub uprawiające lobbing w ich interesie-
         dlatego nie mam zamiaru podejmowania dyskusji.
         Autor wpisów z równą swadą i zaangażowaniem udziela się i w innych
         dziedzinach (wyszukiwarka Google)-ja swoją opinię wielokrotnie
         przedstawiłam na obu forach-nie sądzę żeby użytkownik "rugała" to
         czytał ,ponieważ z doświadczenia wiem,że lobbyści wszelacy i
         tzw "działacze" czytają jedynie własne teksty.
         Powtórzę jedynie jeszcze raz : pilot a przewodnik to dwie różne
         funkcje,każdy z nich ma pełnić w czasie pracy zupelnie inne
         obowiązki.I na tych obowiązkach należy skupić uwagę a nie na
         mylącym nazewnictwie tych zawodów wynikającym z nie do końca
         przemyślanego tłumaczenia z angielskiego.Jak zwał tak zwał : jeden
         oprowadza ,drugi towarzyszy,interweniuje w sytuacjach awaryjnych i
         czuwa nad przebiegiem programu - a to jak go nazwiemy : guide,tour
         leader,pilot czy przewodnik nie ma znaczenia ponieważ licencja
         określa : zakres dopuszczalnych i wymaganych obowiązków dla obu
         tych zawodów
         (dość precyzyjnie).
         Natomiast wszelkie próby "uzdrawiania" skomentował/a jeden z
         użytkowników w innym wątku bardzo trafnie ,zamieszczam cytat
         poniżej i osobiście uważam,że dalsza dyskusja w temacie nie ma
         sensu ponieważ idąc tym tokiem rozumowania za chwilę ujrzymy tu
         postulat : - zlikwidować koncesje dla organizatorów - to jest
         forum pilockie a nie polityczno-gospodarcze.

         Wspomniany cytat :

         Autor: guideguide napisał :
         >To nie jest wcale oczywiste gdy obserwujemy co sie dzieje w
         turystyce. Jak nie bylo ograniczen godzin za kolkiem to jezdzilo
         sie do "usrania", jak nie ma wymogow zeby byl pilot to pojedzie
         nauczyciel, ksiadz, ksiegowa, katechetka, byle kto, najlepiej osoba
         bez kompleksow - pewna swojej wiedzy i zdolnosci.

         Tylka prawdziwa wiedza, prawdziwych pilotow, prawdziwych
         przewodnikow prowadzi do watpliwosci co do wlasnego geniuszu;
         sklania do poglebiania wiadomosci, szukania kontaktow, informacji,
         wymainy doswiadczen z innymi i permanentnego uczenia sie. Nie
         spotykacie pewnych siebie, pozbawionych kompleksow i stresu rodakow
         na czele polskich grup ?
         Rynek niczego nie reguluje, to bzdura.Reguluje prawo, przepisy,
         ograniczenia. Nie moga byc glupie , rzecz jasna.

         Tanich i byle jakich biora zwlaszcza zwolennicy "wolnego rynku"
         i rynku w ogole, ci co lubia duzo zarobic, najlepiej szybko i bez
         wysilku. >
         • rugala Re: Kto zmanipulował? 31.01.10, 09:48
          bluemar napisała:

          > Po pierwsze autor naciąga fakty -nie ma obowiązku brania
          > przewodnika a jedynie zakaz oprowadzania przez osoby nieuprawnione

          Po pierwsze kłamiesz bluemat w żywe oczy.
          cytat:
          “§ 10. Uprawnienia przewodników miejskich obejmują także oprowadzanie po
          obiektach i obszarach znajdujących się w strefie podmiejskiej, jeżeli te
          obiekty i obszary są związane z historią, kulturą lub gospodarką miasta oraz
          objęte są programem szkolenia przewodników miejskich
          .

          § 11. Organizator turystyki jest obowiązany w obsłudze grupy turystów do
          zapewnienia udziału:
          1) przewodnika miejskiego – dla miast wymienionych w § 9, jeżeli program imprezy
          obejmuje zwiedzanie miasta lub wybranych obiektów na jego obszarze, w muzeach i
          obiektach zabytkowych, w których nie oprowadza uprawniony pracownik etatowy;
          2) przewodnika górskiego – na obszarach górskich określonych w § 7, jeżeli
          program imprezy przewiduje wycieczki piesze poza obszarem zabudowy miejscowości;
          2)przewodnika terenowego lub przewodnika miejskiego w przypadkach, o których
          mowa w § 10
          , w parkach narodowych, krajobrazowych i rezerwatach
          udostępnianych do ruchu turystycznego, jeżeli program imprezy obejmuje
          zwiedzanie tych miejsc, w muzeach i obiektach zabytkowych, w których nie
          oprowadza uprawniony pracownik etatowy, a także na obszarach, na których
          obowiązują przepisy porządkowe prawa miejscowego w zakresie ochrony zdrowia lub
          życia.”

          Nonsensem jest wymaganie od organizatora turystyki aby posiadał szczegółową
          wiedzę, które to obiekty i obszary znajdujące się w strefie podmiejskiej są
          związane z historią, kulturą lub gospodarką miasta oraz objęte są programem
          szkolenia przewodników miejskich, gdzie ma narzucony kuriozalnym zapisem
          obowiązek zapewnienia licencjonowanego przewodnika miejskiego.

          Nonsensem jest również określenie w wykazie zawartym w § 7 jako obszary górskie
          sporej części terenów, które z obszarami górskimi mają niewiele wspólnego, jak
          m.in. Przedgórze Sudeckie, Kotlina Kłodzka, Kotlina Jeleniogórska, Pogórze
          Kaczawskie i Izerskie itp., jak również nonsensem jest stawianie wymogu
          zapewnienia licencjonowanego przewodnika m.in. we wszystkich parkach narodowych
          i krajobrazowych na obszarze całego kraju.

          To są tak absurdalne zapisy ograniczające swobodę do organizowania i uprawiania
          turystyki społecznej i wolny rynek usług turystycznych, jakich nie było w
          turystyce nawet za czasów tzw. komuny.

          Po drugie faktów nikt nie naciągam, bo znam wiele przypadków karania ludzi
          mandatami, m.in nauczycieli za to tylko, że wykonują swoją pracę wychowawczą z
          uczniami w terenie. Przykładowo moja znajoma nauczycielka - była mieszkanka
          Wrocławia - zorganizowała kiedyś wycieczkę z uczniami w ramach szkolnego koła
          krajoznawczego aby pokazać im swoje rodzinne miasto. Niestety została zatrzymana
          przez strażników miejskich w towarzystwie cywila (był to miejscowy przewodnik),
          który zażądał od niej uprawnień przewodnika miejskiego na Wrocław. Cała
          historia, którą mi opowiedziała, zakończyła się przerwaniem wycieczki i
          wręczeniem jej mandatu. W ten sposób władza "podziękowała" jej za społeczne
          zaangażowanie i działalność krajoznawczą z młodzieżą. Ale nic dziwnego, że takie
          sytuacje się zdarzają, skoro przykładowo na komercyjnej stronie internetowej
          Blanki Myszkowskiej - pani przewodnik z Wrocławia, można znaleźć takie oto
          pouczenie:

          Cytat:
          „Ani strażnik ani policjant spostrzegając grupę nie wie, czy ta grupa na
          wrocławskim czy krakowskim Rynku jest wycieczką przedmiotową na "żywej" lekcji
          historii ze swoim własnym nauczycielem, czy komercyjną imprezą z biura
          turystycznego z "przewodnikiem-piratem". Jeśli legitymowana osoba, czyli np
          nauczyciel, nie ma legitymacji przewodnickiej ani identyfikatora, czyli nie ma
          uprawnień przewodnika turystycznego, Straż Miejska, Straż Parku lub Policja może
          dosłownie zastosować przepis Kodeksu Wykroczeń i ukarać np nauczyciela grzywną
          (500zł - Artykuł 1 §1 Kodeksu wykroczeń). W takim przypadku jedyną pomocą może
          być oddanie sprawy do sądu i indywidualne rozpatrzenie sprawy przez sędziego,
          gdzie trzeba będzie udowodnić swoje racje (np. że nie wzięło się od uczniów
          dodatkowych pieniędzy za prowadzenie lekcji - uczniowie będą musieli zaświadczyć)."

          No i takie są fakty. Cytowana wyżej informacja, której nie powstydziliby się
          Pythoni, to w tym wszystkim chyba najbardziej kuriozalna perełka. Dobitnie
          pokazuje to, czego większość z nas na co dzień stara się nie widzieć: że we
          współczesnej Polsce wciąż mamy obszary prawa, w których to nie państwo (czy, jak
          tutaj, kolejna samokoncesjonująca się grupa, która "załatwiła sobie" u polityków
          urzędową ochronę swych interesów) udowadnia winę oskarżonemu, tylko oskarżony
          musi udowodnić, że jest niewinny (że nie jest wielbłądem). Ta filozofia prawna,
          kiedyś charakterystyczna dla trybunałów badających oskarżenia o czary (gdzie,
          jak pamiętamy, oskarżona kobieta mogła swą niewinność udowodnić np. tonąc w
          trakcie próby wody), to dziś, norma w działaniu polskich urzędów skarbowych,
          wiedząc, że Polacy, którzy są narodem uwielbiającym życie w rzeczywistości z
          Monty Pythona, poprzestaną na marudzeniu. A systemu nie zmienią nawet gdy na
          wrocławskich ulicach zaczną się aresztowania matek opowiadających o zabytkach
          własnym dzieciom.

          L.R.
          • bluemar Re: Kto zmanipulował? 31.01.10, 10:29
           Wyjaśniam raz jeszcze bo widzę,że nie dotarło : turysta może jechać
           z grupą ale jeżeli nie chce korzystać z usług przewodnika i za nie
           płacić -może podczas wyjazdu grupowego zwiedzać indywidualnie np w
           ciągu czasu zarezerwowanego w programie na "zwiedzanie we własnym
           zakresie".
           Wyjaśniam oczywiście nie uzytkownikowi "rugala" ale tak na wszelki
           wypadek pozostałym żeby nie ulegali przeróżnym
           manipulacjom,zwłaszcza ze strony takich niby działaczy
           rejestrującymi własne rodzinno-kumplowskie stowarzyszenia żeby móc
           w podpisie umieścić chociażby slowo prezes -bo nic innego nie ma.
           A póki co, kolego szanowny, to stosujmy się do cytatu z pańskiej
           zresztą wypowiedzi (w innym temacie ale świadczącej o
           wszechstronności i chyba nadmiarze wolnego czasu).

           ..."Należy pamiętać o istniejącym w naszym państwie prawie."...
           Lech Rugała
           Policjant z Wielkopolski
           www.opoka.org.pl/varia/sekty/kryminogennycharaktersekt.html
           ps jedyne "słuszne" wycieczki dla młodzieży to te organizowane
           przez działaczy wybranych stowarzyszeń i klubów turystycznych :))))
           Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o ....a że dla niektórych cel
           uświeca środki to można rodziców i diabłem postraszyć.

           ps nie oczekuję odpowiedzi-szkoda życia na lekturę grafomańskich
           wypowiedzi to jest forum zawodowe pilotów i z założenia miało
           służyć innym celom-czemu nie założy sobie szanowny "publicysta"
           własnej strony albo bloga i tam nie publikuje swoich obszernych
           rozważań?

           • rugala Re: Kto zmanipulował? 31.01.10, 11:21
            bluemar napisała:

            > Wyjaśniam raz jeszcze bo widzę,że nie dotarło : turysta może
            > jechać z grupą ale jeżeli nie chce korzystać z usług przewodnika
            > i za nie płacić -może podczas wyjazdu grupowego zwiedzać
            > indywidualnie.

            Widać, że nie myślisz ta częścią ciała, która do tego służy. Czy Konstytucja RP
            zapewnia wolność przekazywania i pozyskiwania informacji, w tym informacji
            krajoznawczych, tylko indywidualnie, a grupie już nie? Otóż każdy ma takie prawo
            niezależnie czy indywidualnie czy też jako grupa.

            Turyści, pojedynczo czy jako grupa, muszą mieć prawo sami decydować kogo i na
            jakich zasadach uprawnią do przewodzenia grupie podczas wycieczki i udzielania
            informacji krajoznawczych o zwiedzanym terenie.

            Wg Konstytucji RP to grupa jakiegoś dajmy na to stowarzyszenia (kłania się
            artykuł o wolności działania stowarzyszeń), a nie państwo, ma de facto prawo do
            powierzenia zadania prowadzenia w terenie wycieczki wybranej ze swego grona
            zaufanej osobie. Nikt nie powinien im tego prawa ograniczać. Jeśli to zrobi -
            złamie i podstawowe prawa obywatelskie.

            Do dalszej części wypowiedzi się nie odniosę, bo jest nie tylko, że całkowicie
            nie na temat, ale w dodatku jest niewybrednym atakiem personalnym na moją osobę,
            zupełnie bez związku z tematem dyskusji.

            L.R.
         • rugala Re: Kto zmanipulował? 31.01.10, 10:58
          Ciąg dalszy:

          > nikt nikogo nie zmusza do korzystania z usług przewodnika.

          Piszesz nieprawdę, ponieważ w poprzednim poście podałem przykład takiego zmuszania.

          > Lista obiektów i miejsc,w których przewodnik musi być
          > z grupą jest zupełnie czym innym i ma na celu z reguly bezpieczeństwo
          > bądź turysty bądź eksponatów lub samego obiektu

          Kolejna bzdura jaką tu wypisujesz. Przecież całe aglomeracje miejskie a nawet
          tereny podmiejskie, parki narodowe i krajobrazowe, obszary górskie, a nawet
          obszary w rzeczywistości nie będące górskimi, a uznane za górskie przez
          kuriozalne przepisy - dotyczą otwartych obszarów grubo ponad 10% powierzchni
          Polski. O jakie bezpieczeństwo turysty tu chodzi? Tu chodzi o zamykanie ludziom
          ust i stworzenie monopolu na przekazywanie informacji krajoznawczych. Prawo,
          które chroni monopol na przekaz informacyjny i w którym się kara ludzi za
          przekazywanie informacji krajoznawczych - to jest chore prawo. To jest sposób na
          obejście konstytucyjnego zakazu cenzury i zapewnionej konstytucyjnie wolności
          poruszania sie po kraju..

          Lobby przewodników turystycznych najchętniej by wprowadziło zakaz sprzedawania
          książkowych przewodników i map turystycznych, aby ciemny lud nie miał do nich
          dostępu, aby tylko przewodnicy mieli patent na wiedzę krajoznawczą i znajomość
          topografi danego terenu.

          > Autor wpisów z równą swadą i zaangażowaniem udziela się i w innych
          > dziedzinach (wyszukiwarka Google)-ja swoją opinię wielokrotnie
          > przedstawiłam na obu forach-nie sądzę żeby użytkownik "rugała" to
          > czytał ,ponieważ z doświadczenia wiem,że lobbyści wszelacy i
          > tzw "działacze" czytają jedynie własne teksty.

          Kolejna bzdura, bo gdybym nie czytał, to bym nie odnióśł się, zresztą bardzo
          obszernie i merytorycznie, do niedorzecznosci jakie tu wypisujesz.

          Nie jestem przedstawicielem żadnego lobby, tylko poprzez uświadamianie co się w
          tym kraju wyprawia chcę niektórych obudzić, aby nie dawali przyzwolenia na
          dalsze rozszerzanie wpływów i panoszenie się pewnej "samokoncesjonującej"
          garstki ludzi, która zatruwa życie ludziom pragnącym spokojnie wypoczywać w
          czasie wolnym i nie być zmuszanymi do poruszania się po kraju w eskorcie gości z
          urzędowymi identyfikatorami pilota i przewodnika. Mam na dzieję, że ktoś będący
          na wyższym stołku wreszcie to zauważy i doczekam się czasów, że Polska dołączy
          do grupy wolnych krajów, gdzie wolność organizowania sobie wycieczek i dzielenia
          się informacjami krajoznawczymi, jest powszechnym, szanowanym ludzkim prawem.

          L.R.
          • bluemar Re: Kto zmanipulował? 31.01.10, 11:05
           Najprościej :)-nikomu już niepotrzebni tzw przodownicy
           turystyki :))
           (nie mylić z przewodnikami) i urywa się :)) bo trzeba mieć i
           koncesję i licencję?
           I po co to tyle pisaniny było napisać wprost :))
           • rugala Re: Kto zmanipulował? 31.01.10, 11:28
            > I po co to tyle pisaniny było napisać wprost

            Pewnie. Po co odnieść się do argumentów merytorycznych? Zwłaszcza kiedy tego się
            nie potrafi, a wykazuje się jedynie zdolnościami do prymitywnych ataków
            personalnych na osobę, która przedstawia jakiś poważny i nie łatwy problem
            kruczków prawnych, tworzonych przez wpływowe środowisko przewodników
            turystycznych i pilotów wycieczek.

            L.R.
            • bluemar Re: Kto zmanipulował? 31.01.10, 11:41
             A dlaczego sądzisz,ze należy się Tobie "merytoryczna" dyskusja?
             Bo chcesz bronić swoich małych biznesików i musisz mieć do tego tło?
             A pisz sobie co chcesz , kto będzie miał ochotę i...cierpliwość
             oraz nic ciekawszego na widoku to może wda się w wielce owocną
             dyskusję,po której przyzna Tobie rację i granty na organizację bez
             koncesji imprez i zajęć szkoleniowych - dla młodzieżowych i tych z
             trzeciego wieku - przODOWników turystyki-mnie się nie chce.:)
             • rugala Re: Kto zmanipulował? 31.01.10, 16:22
              > A dlaczego sądzisz,ze należy się Tobie "merytoryczna" dyskusja?
              > Bo chcesz bronić swoich małych biznesików

              Chyba pęknę ze śmiechu czytając tę wypowiedź, pełną zazdrości o coś, co nie ma i
              nie miało nigdy miejsca.

              Z tej wypowiedzi wyziera zajadłość lobby przewodnickiego wobec społecznej kadry
              PTTK, zwłaszcza przodowników turystyki kwalifikowanej i instruktorów PTTK.
              Przewodnicy zawodowi traktują wyłączność na prowadzenie grup i przekazywanie
              informacji krajoznawczych, którą im nadaje system prawny, jako ochronę przed
              "konkurencją". Żaden z nich nie widzi i nie chce zauważyć odwrotnej strony
              medalu. Otóż istnieje w kraju jeszcze trochę osób, które nie lubią być
              wynajmowane na godziny za opłatą. Ma to wiele wspólnego z kodeksem honorowym itd.

              Te właśnie wartości pozwalają mi być członkiem kadry zarówno PTTK jak i PTT
              (Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego), wykonującym zadania przewodnika
              społecznie, a jednocześnie odstręczają od przewodnictwa zawodowego. Nigdy nawet
              nie przyszło mi do głowy, żeby przyjąć pieniądze za dzielenie się swoją wiedzą i
              doświadczeniem turystycznym prowadząc w górach grupę ludzi, z którymi
              współdziała się w jakimś środowisku. To by była dla mnie wielka plama na
              honorze. W całym zamieszaniu wokół uprawnień przewodnickich niestety zapomina
              się o honorze i wynikających z tego konsekwencjach. Poza koniecznością
              zniesienia państwowego monopolu na nadawanie uprawnień do prowadzenia grup
              turystów i uwolnienia zawodu przewodnika, trzeba głośno podnosić, że istnieją w
              naszym kraju grupy osób, dla których opłata za poprowadzenie ludzi na szlaku
              jest dyshonorem, że prawne ograniczanie czy wręcz uniemożliwianie im społecznej
              działalności poprzez stawianie wymogu posiadania państwowych uprawnień do pracy
              zarobkowej, nadawanych przez administrację państwową, jest niczym innym jak
              pogwałceniem zagwarantowanej konstytucyjnie wolności działania stowarzyszeń.

              Jeśli ja zaproszę swoich znajomych z klubu turystycznego na obiad, który sam
              ugotuję, to przecież nikt nie zażąda ode mnie świadectwa ukończenia kursu na
              kucharza, a kompletną kompromitacją by było, gdybym ja wystawił im za ten obiad
              rachunek i poprosił o zapłatę. Wtedy lepiej żebym się w klubie więcej nie
              pokazywał.

              Państwowe uprawnienia przewodnickie są w swych założeniach uprawnieniami do
              wykonywania pracy zarobkowej, a ja organizując i prowadząc grupę w ramach
              działalności społecznej, nikomu nie wyjadam chleba i nie można żądać ode mnie
              jak i od podobnych społecznych organizatorów turystyki papierów zawodowego
              przewodnika czy państwowej licencji pilota wycieczek. Przepis, który tego ode
              mnie wymaga - jest chorym przepisem i trzeba go zmienić. I o tym właśnie piszę i
              staram się uświadomić zindoktrynowane i zadufane w sobie środowisko przewodników
              i pilotów wycieczek.

              Oczywiście zdaję sobie też sprawę z faktu, że takie działania, jak moje, wobec
              afer i bezprawia wszechobecnego stają się marginesem. Jednak uważam, że nie
              można z takimi sprawami, choćby w obliczu coraz większej beznadziei i
              obojętności, nic nie robić.

              LR

              • bluemar Re: Kto zmanipulował? 31.01.10, 17:08
               rugala napisał:

               >wykonującym zadania przewodnika społecznie, a jednocześnie
               odstręczają od przewodnictwa zawodowego. Nigdy nawet
               nie przyszło mi do głowy, żeby przyjąć pieniądze za dzielenie się
               swoją wiedzą>

               Najlepiej pracować "społecznie" a jeszcze lepiej za napiwki co
               łaska.A może "honorowo" podzielisz się emeryturą z młodymi , którzy
               wchodzą w zawód i zainwestowali w rozkręcenie działalności
               gospodarczej?
               Cały ten szum to chęć utrzymania pozycji "działacza" i otrzymywania
               kasy na "społeczne" wycieczki.
               Społecznie może każdy prowadzić-nawet posiadający uprawnienia :)-
               nikt nie broni a "obdarowany" będzie miał pewność,że Twoja wiedza
               została sprawdzona.Ale tu chodzi przede wszystkim o możliwość
               organizacji imprez "społecznie"-Janosik? :))))
               Smervie - "rugała" walczy głównie o zniesienie obowiązku
               korzystania z usług przewodników w kraju gdzie w każdym mieście
               jest ich kilkuset.Tylko chyba nikt go nie bierze poważnie.
               W każdej organizacji z długą tradycją są tacy weterani z
               poprzednich epok,z którymi nie wiadomo co robić to się ich obecność
               toleruje.Są przydatni w pocztach sztandarowych i bardzo to lubią.
               • rugala Re: Kto zmanipulował? 31.01.10, 18:44
                > Społecznie może każdy prowadzić

                Czyżby? A kuriozalny zapis w kodeksie wykroczeń, który pozwala w praktyce karać
                każdego, kto np. na krakowskim Rynku swoim znajomym pokaże palcem na Kościół
                Mariacki i coś o nim powie, to kto stworzył? Kto wymyślił to kuriozum, które
                pozwala na stosowanie różnych kruczków prawnych obchodzących konstytucejny zakaz
                cenzury i ukaranie mandatem mojej znajomej za prowadzenie społecznie bardzo
                pozytywnej pracy z młodzieżą w szkolnym kole turystycznym i pokazywanie zabytków
                Wrocławia oraz zaznajamianie z historią tego miasta? Kto sprawił, że ten
                skandaliczny zapis, który na skutek krytyki licznych środowisk związanych z
                turystyką miał być wykreślony w pierwotnej wersji projektu zmian w przepisach -
                pozostaje?

                Zrobiły to może duchy? Dlaczego nikt z Ministerstwa Sportu i Turystyki nie
                raczył mi odpowiedzieć na moje pismo w tej sprawie i wyjaśnić oraz uzasadnić na
                czyj wniosek ten zapis pozostaje?

                Dlaczego nikt nie raczy się w tej sprawie oficjalnie wypowiedzieć i uzasadnić
                to stanowisko? Dlaczego te zmiany wprowadza się po cichu i bez rozgłosu? A może
                jakieś dziennikarstwo śledcze w końcu ujawni o co tu tak naprawdę chodzi?

                L.R.
          • smerv Re: Kto zmanipulował? 31.01.10, 16:06
           Dlaczego w tym kraju nie może być po prostu normalnie? Jak cieknie w
           domu kran, to albo zabieram się za to sam, albo wołam hydraulika,
           albo żona woła sąsiada ze wszelkimi tego konsekwencjami i opowiada
           potem historie o genie recesywnym. Więc niech istnieje grupa pilotów,
           przewodników i kogo tam jeszcze o sprawdzonych i
           wysokich umiejętnościach, ale bez przymusu korzystania z ich
           usług. Wybór powinien należeć do organizatora, który za tę decyzję
           ponosi odpowiedzialność: prawną (jak zatrudniona osoba wejdzie np. w
           wyższe partie gór bez uprawnień) i biznesową (jak owa osoba okaże się
           do bani i klienci uciekną). Wszelki przymus jest szkodliwy, prowadzi
           w efekcie do pogorszenia jakości usług. Wolna konkurencja może nie
           jest doskonałym mechanizmem, ale ludzkość w swojej historii lepszego
           nie wymyśliła.
           Ja na uprawianym odcinku konkurencji się nie boję, jak biuro da parę
           razy plamę, to pójdzie po rozum do głowy i zatrudni kogo trzeba.
           Przymus i monopol wywindował ceny miejskich przewodników w
           popularniejszych miastach europejskich do ~150 euro za 8 godzin, bez
           gwarancji jakości usług. Ta jakość jest często żenująca, a
           sytuacja jest bez wyjścia - listy uprawnionych przewodników, nawet w popularnych miastach, są tragicznie krótkie.
         • mkaczka Re: Kto zmanipulował? 31.01.10, 17:19
          bluemar napisała:

          > Po pierwsze autor naciąga fakty -nie ma obowiązku brania
          > przewodnika a jedynie zakaz oprowadzania przez osoby nieuprawnione

          I właśnie o to chodzi - nie wolno zakazywać opowiadania o atrakcjach
          turystycznych, tak jak tego chce wasze lobby. Zakaz ten jest niekonstytucyjny.

          > nikt nikogo nie zmusza do korzystania z usług przewodnika.Lista
          > obiektów i miejsc,w których przewodnik musi być z grupą jest
          > zupełnie czym innym i ma na celu z reguly bezpieczeństwo bądź
          > turysty bądź eksponatów lub samego obiektu.
          > Natomiast obowiązek zatrudniania pilota jest w pewnym sensie
          > porównywalny do obowiązku zatrudniania ratowników na plaży.

          A może przedszkolanki w przedszkolu? Uważasz Pan, że dorosłe osoby chodzące po
          ulicy w kałuży się utopią, czy jak?

          > I wbrew
          > potocznej opinii praca pilota nie jest dodatkowym świadczeniem dla
          > turysty a pracą dla organizatora (błędną interpretację funkcji
          > pilota częściowo mogły spowodować umieszczane w programach
          > wpisy : "biuro zapewnia opiekę pilota" razem z wymienionymi
          > świadczeniami)

          Organizator może sobie wymyślić tysiąc najróżniejszych funkcji i określeń i
          zakresów działań. Ale jeśli inny organizator potrafi z sukcesem organizować i
          sprzedawać bez tego całego cyrku to w wolnorynkowym systemie nie ma prawa mu się
          tego zabraniać.

          > Cały ferment sieją osoby będące pod wpływem niektórych (powtarzam -
          > niektórych) organizatorów lub uprawiające lobbing w ich interesie-
          > dlatego nie mam zamiaru podejmowania dyskusji.

          Taki właśnie prymitywny lobbing prowadzą stowarzyszenia przewodnickie,
          wymyślając coraz to bardziej idiotyczne argumenty żeby najzwyczajniej wyłudzić
          od organizatorów haracz za ich usługi, niejednokrotnie na fatalnym,
          nieprofesjonalnym poziomie.

          > Autor wpisów z równą swadą i zaangażowaniem udziela się i w innych
          > dziedzinach (wyszukiwarka Google

          I co z tego, co ma piernik do wiatraka? a może autor nosi podkoszulek na lewą
          stronę? Proszę o argumenty merytoryczne a nie ad personam.

          > Powtórzę jedynie jeszcze raz : pilot a przewodnik to dwie różne
          > funkcje,każdy z nich ma pełnić w czasie pracy zupelnie inne
          > obowiązki.I na tych obowiązkach należy skupić uwagę a nie na
          > mylącym nazewnictwie tych zawodów wynikającym z nie do końca
          > przemyślanego tłumaczenia z angielskiego.Jak zwał tak zwał : jeden
          > oprowadza ,drugi towarzyszy,interweniuje w sytuacjach awaryjnych i
          > czuwa nad przebiegiem programu - a to jak go nazwiemy : guide,tour
          > leader,pilot czy przewodnik nie ma znaczenia ponieważ licencja
          > określa : zakres dopuszczalnych i wymaganych obowiązków dla obu
          > tych zawodów
          (dość precyzyjnie).

          To ja powtórzę jeszcze raz - w krajach o największych gospodarkach turystycznych
          (Niemcy, Wlk Brytania, Benelux, Skandynawia) nie ma żadnych uregulowań
          dotyczących podziału pracy na pilota, przewodnika czy innego pryka, a zawody
          przewodnickie są całkowicie wolne i nieregulowane przez państwo. I to
          powinniście sobie uświadomić, również na tym forum.


          > Natomiast wszelkie próby "uzdrawiania" skomentował/a jeden z
          > użytkowników w innym wątku bardzo trafnie ,zamieszczam cytat
          > poniżej i osobiście uważam,że dalsza dyskusja w temacie nie ma
          > sensu ponieważ idąc tym tokiem rozumowania za chwilę ujrzymy tu
          > postulat : - zlikwidować koncesje dla organizatorów - to jest
          > forum pilockie a nie polityczno-gospodarcze.
          >
          > Wspomniany cytat :
          >
          > Autor: guideguide napisał :
          > >To nie jest wcale oczywiste gdy obserwujemy co sie dzieje w
          > turystyce. Jak nie bylo ograniczen godzin za kolkiem to jezdzilo
          > sie do "usrania", jak nie ma wymogow zeby byl pilot to pojedzie
          > nauczyciel, ksiadz, ksiegowa, katechetka, byle kto, najlepiej osoba
          > bez kompleksow - pewna swojej wiedzy i zdolnosci.

          Człowieku w jakim ty świecie żyjesz, w kapitaliźmie KLIENT ostatecznie zdecyduje
          z kim pojedzie. A nie urzędnik, często urzędujący po znajomości czy partyjnego
          klucza nie mający pojęcia o realiach pracy w turystyce.

          >
          > Tylka prawdziwa wiedza, prawdziwych pilotow, prawdziwych
          > przewodnikow prowadzi do watpliwosci co do wlasnego geniuszu;

          Jak na razie, wyśmienicie popisujesz się niewiedzą.

          > Rynek niczego nie reguluje, to bzdura.Reguluje prawo, przepisy,
          > ograniczenia. Nie moga byc glupie , rzecz jasna.

          Przeprowadź się do Korei Pn, tam cię może zrozumieją.

          > Tanich i byle jakich biora zwlaszcza zwolennicy "wolnego rynku"
          > i rynku w ogole, ci co lubia duzo zarobic, najlepiej szybko i bez
          > wysilku. >

          Tak, wyjedź na tourne z wykładami do Niemiec, UK, USA i uświadom ich, jak bardzo
          są nieszczęśliwi, bo nie licencjonują usług przewodnickich i dziesiątki milionów
          ludzi dają się naciągać, bo wyjeżdżają z takimi na wakacje.
          • bluemar Re: Kto zmanipulował? 31.01.10, 18:46
           Żeby ostudzić zapał podających przykłady jak to w innych krajach
           jest "wszystko wolno"-nie chce mi się więcej szukać ale to
           obowiązuje w prawie wszystkich miastach i NY również. A więc
           zgodnie z intencją przedmówców-postępujmy tak jak jest "na
           zachodzie",bo jak do tej pory to dla większości "na zachodzie"
           oznaczało "na czarno"-brzydkie nawyki.:)

           D.C. Department of Consumer and Regulatory Affairs
           Business Service Division
           941 North Capitol St., N.E.
           Washington, DC 20002
           Telephone: 202-442-4400

           District of Columbia Licensing Regulations

           "No person shall for hire guide or escort any person through or
           about the District of Columbia unless he/she shall have first
           secured a license to do so."
           "Licenses must be clearly visible at all times for purposes of
           enforcement."

           District of Columbia Municipal Regulations 19, Section 47-2836.

           • mkaczka Re: Kto zmanipulował? 31.01.10, 19:01
            bluemar napisała:

            > Żeby ostudzić zapał podających przykłady jak to w innych krajach
            > jest "wszystko wolno"-nie chce mi się więcej szukać ale to
            > obowiązuje w prawie wszystkich miastach i NY również. A więc
            > zgodnie z intencją przedmówców-postępujmy tak jak jest "na
            > zachodzie",bo jak do tej pory to dla większości "na zachodzie"
            > oznaczało "na czarno"-brzydkie nawyki.:)

            Nie "w prawie wszystkich miastach" tylko właśnie w tych dwóch. I jest to
            dokument nijak nie porównywalny z naszymi licencjami - otrzymuje się go bez
            żadnych obowiązkowych kursów, tylko po wypełnieniu kwestionariusza ze
            stukilkudziesięcioma podstawowymi pytaniami na temat historii topografii miasta
            i opłaceniu niewielkiej opłaty.

            Naprawdę żałosne jest to wasze doszukiwanie się na siłę przykładów na poparcie
            idiotycznych polskich regulacji.
            • rugala Re: Kto zmanipulował? 02.02.10, 12:25
             Wygląda na to, że te idiotyczne polskie regulacje nie tylko nadal pozostaną, ale
             jeszcze się pokomplikują. W poprzedniej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy
             o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń był taki oto
             zapis:

             "59) wykreślenie z ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz.U. z 2007
             r. Nr 1009, poz. 757 z pózn. zm.) przepisu zawartego w art. 60(1) w § 4 pkt. 1
             na mocy którego w aktualnie obowiązującym stanie prawnym ten kto wykonuje bez
             wymaganych uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek
             podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny; jest to zbieżne z
             wprowadzanymi w projekcie przepisami dopuszczającymi wykonywanie zadań pilota
             wycieczek lub przewodnika turystycznego bez posiadania tych uprawnień na
             podstawie art. 14 ust. 3a i art. 30 ust. 1 ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą
             ustawą;"

             Dodam jeszcze, że dopuszczenie do wykonywanie zadań pilota wycieczek lub
             przewodnika turystycznego bez posiadania miejscowych uprawnień zostało założone
             na skutek wymogów UE. Co się więc stało? Na moje zapytanie w tej sprawie i
             prośbę o wyjaśnienie oraz uzasadnienie na czyj wniosek ten rzeczony zapis w
             Kodeksie wykroczeń pozostaje, skierowane m.in. do Ministerstwa Sportu i
             Turystyki, w tym do rzecznika prasowego, nie doczekałem się żadnej odpowiedzi.
             Nie sposób dotrzeć do osób, które by obecny projekt jawnie poparły i zechciałyby
             się oficjalnie wypowiedzieć i uzasadnić swoje racje. Dlaczego te zmiany
             wprowadza się po cichu i bez rozgłosu? Oto jest pytanie...

             Pozdrawiam

             Lech Rugała
             Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej PTTK
             www.wktp.pttk.pl/
     • mkaczka Re: Kto zmanipulował? 31.01.10, 16:58
      > to mi to brzmi dość podobnie jak ten blog: www.wolneprzewodnictwo.blog.pl

      Ma Pan coś do powiedzenia w sprawie mojego bloga?

      Proszę bardzo, ciekaw jestem.
      • bluemar Re: Kto zmanipulował? 01.02.10, 07:27
       W związku z usunięciem niektórych postów przez moderatora (m in
       pilot-poz , informujący o pobudkach z jakich pisze użytkownik :
       niezdany egzamin przewodnicki i zbanowanie za zaśmiecanie na
       niektórych forach)-dalsza dyskusja nie ma sensu bo robi się
       jednostronna i treść zostaje wypaczona.
       Zresztą nie ma o czym dyskutować.
       • malediwypiotrs Re: Kto zmanipulował? 01.02.10, 07:39
        blumar!
        Masz absolutną rację! Moje posty są regularnie usuwane z nieznanych
        mi powodów a Twoje zostają...
        W końcu dojdzie do tego, że sama będziesz tutaj wykładała swoją
        filozofię i sama z nią polemizowała...
       • rugala Co wolno a czego nie wolno pilotowi wycieczek... 01.02.10, 08:10
        > Zresztą nie ma o czym dyskutować.

        Nie ma o czym? Krytykuję zapis w Kodeksie wykroczeń, na podstawie którego w
        niektórych polskich miastach kara się m.in. pilotów wycieczek mandatami, i
        udajesz, że nie ma problemu? Krytykuję sytuację, że pilotowi wycieczek wolno w
        autokarze opowiadać głupoty, a na otwartej ulicy miasta ma zamknąć gębę na
        kłódkę, bo od tego jest licencjonowany przewodnik. Zamiast zainteresować się tym
        problemem, to powtarzasz tu jakieś kłamstwa o zbanowaniu czy zaśmiecaniu
        dyskusji na forach?

        Tak trudno zrozumieć, że pozostawienie tego zapisu i rozbudowywanie Kodeksu o
        kolejne punkty i podpunkty rzekomo mające sprawy uporządkować w rzeczywistości
        je tylko skomplikują? To nie jest żadne działanie mające na celu zlikwidowanie
        tzw. "szarej strefy" tylko "strzelanie z armaty do wróbla" by chronić, nie
        zawsze uczciwe interesy garstki ludzi.

        L.R.
        • smerv Re: Co wolno a czego nie wolno pilotowi wycieczek 01.02.10, 21:03
         Co gorsze, tych interesów bronić się będzie za pieniądze podatników,
         wysyłając strażników miejskich i urzędników miejskich opłacanych z
         państwowego budżetu (bądź budżetów samorządowych), aby podsłuchiwali,
         co mówią opiekunowie grup do swojej trzódki. Należy jeszcze wyposażyć
         te mieszane patrole (wiadomo, kto za to zapłaci) w odpowiedni sprzęt
         elektroniczny pozwalający na nagrywanie owych opowieści, żeby były
         niezbite dowody przestępczej działalności. Albo to będzie paranoja,
         albo martwe przepisy, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie ich
         chyba egzekwował.
         • rugala Re: Co wolno a czego nie wolno pilotowi wycieczek 02.02.10, 09:52
          smerv napisał:

          > Należy jeszcze wyposażyć te mieszane patrole (wiadomo, kto za to
          > zapłaci) w odpowiedni sprzęt elektroniczny pozwalający na
          > nagrywanie owych opowieści, żeby były niezbite dowody przestępczej
          > działalności. Albo to będzie paranoja, albo martwe przepisy, bo
          > nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie ich chyba egzekwował.

          Nie byłbym tego taki pewien.

          cytat:

          "Maria Kantor, pracowniczka Uniwersytetu Jagiellońskiego, oprowadzała po
          Krakowie swoich znajomych z Malty. Pani Maria zabrała przybyszów na ul.
          Floriańską, pod Sukiennice i kościół Mariacki, opowiadała o historii miasta i
          zabytków. Nagle podeszły do niej dwie osoby, które zaczęły wypytywać o
          uprawnienia przewodnika. Okazało się, że to wspólna kontrola urzędników Urzędu
          Marszałkowskiego i przedstawicieli Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych,
          którzy w asyście strażników miejskich postanowili wylegitymować podejrzaną.
          - Od razu odpowiedziałam, że nie jestem żadnym przewodnikiem, a tylko pokazuje
          znajomym zabytki Krakowa. A właściwie to byłam tak zaskoczona, że zaniemówiłam.
          Moi znajomi z Malty nie wiedzieli, co się dzieje i dlaczego nagle zatrzymują
          mnie obce osoby i umundurowani strażnicy. Na nic zdały się moje wyjaśnienia, że
          nie oprowadzam żadnej grupy. Byłam przerażona absurdalnym stwierdzeniem, że
          nielegalnie, bez uprawnień, oprowadzam turystów indywidualnych po Krakowie i że
          to jest zabronione – mówi Czytelniczka."

          Koniec cytatu.

          Cały artykuł, m.in. jak ta historia zakończyła się przerwaniem zwiedzania i
          wręczeniem tej kobiecie idiotycznego upomnienia, można przeczytać tu =>
          tinyurl.com/ykqg4we
          Pozdrawiam

          Lech Rugała
          Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej PTTK
          www.wktp.pttk.pl/
          • bluemar Re: Bajka o przODOwniku turystyki 02.02.10, 10:04
           Bajeczka turystyczna :
           ...W malowniczych okolicach pewnego miasta nad rzeką Wartą żył
           sobie przewodnik i przodownik turystyki (nie mylić znaczenia słowa
           z championem tylko sprawdzić definicję w Google)żyłby spokojnie
           dalej ale nikt mu nie chciał dawać zleceń -postanowił organizować
           wycieczki sam i wtedy przyszedł zły urzędnik i powiedział : STOP -
           KONCESJA,LICENCJA albo s... .Załamany brakiem (...napiwków )
           przodownik postanowił wypowiedzieć wojnę przewodnikom ,urzędnikom i
           turystycznej władzy wszelakiej.Ale żeby wygrać trzeba mieć
           przeciwnika a tu ...nic.
           Morał I : widocznie przewodnicy nie mają czasu na podjęcie rękawicy
           bo ...pracują.
           Moral II : może trzeba pójść na forum przewodników albo
           organizatorów-pilotom nic do tego : biorą co i kogo daje
           organizator a widocznie nie mają duszy Janosika i niezbyt (z jednym
           wyjątkiem potwierdzającym regułę) garną się do odwalania "przy
           okazji" roboty za przewodników-mają dość własnych obowiązków..
           • rugala Nie potrafisz się odnieść do faktów? 02.02.10, 10:31
            Podałem konkretny przykład jak korporacje przewodnickie wykorzystują przepisy
            prawa do szykanowania niewinnych ludzi i obchodzenia konstytucyjnego zakazu
            cenzury. Dodam, że podobnych historii, o których także informowały media, było
            dużo więcej. Ja znam takie historie z relacji ludzi co doświadczyli podobnych
            szykanów, w tym od pilotów wycieczek, którzy mieli odwagę powiedzieć swojej
            grupie parę zdań o zabytkach na otwartej ulicy w niektórych polskich miastach.
            Nie chcesz, czy nie potrafisz tego dostrzec, tylko koniecznie musisz uprawiać
            swoje wycieczki osobiste na bardzo żałosnym poziomie?


            Lech Rugała
            Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej PTTK
            www.wktp.pttk.pl/
  • rugala Re: Kto zmanipulował? 31.01.10, 21:37
   > Popieram tu nie miejsce na publikację prywatnych rezolucji i
   > pobożnych zyczeń.

   A przede wszystkim na ujawnianie konkretnych faktów, które są bardzo niewygodne
   dla wiadomych lobbystów, ujawniają bowiem nieuczciwe praktyki przy tworzeniu
   kuriozalnych przepisów prawa służących urzędowemu zabezpieczaniu ich prywatnych
   interesów.

   I to prawo obecnie tworzą rządy partii mającej się za liberalną. Być może za już
   niedługo jak najbardziej słuszne posty będą urzędowo kasowane - patrz kontrola
   internetu, i obędzie się bez interwencji moderatora.

   L.R.
   • malediwypiotrs Re: Kto zmanipulował? 01.02.10, 21:42
    Ciekawiej niż w tym wątku już chyba nie będzie...
    Co trzeci post kasowany. Średnia imponująca...:-)

    Pilot wycieczek Piotr Skorek
    pilociwycieczek.e-fora.pl
    Zapraszam do REJESTRACJI
    • rugala Dzisiejsza rzeczywistość... 02.02.10, 09:25
     cytat:

     "Ola: To niesamowite! Węgiel!? A skąd pan bierze węgiel?
     Paluch: Zasadniczo... Z Węgorzewskiej...
     Ola: To imponujące! A nie boi się pan tak węgiel wozić?
     Paluch: Strach jest... No, ale zasadniczo się zawsze staramy, żeby mieć kwit..."
     (Stanisław Bareja "Miś", PRL, 1980)

     "Ciekawski: To niesamowite! Turystów!? A skąd pan bierze turystów?
     Pilot wycieczki: Zasadniczo... Z autokaru...
     Ciekawski: To imponujące! A nie boi się pan tak turystów przeprowadzać przez
     poznański Stary Rynek?
     Pilot wycieczki: Strach jest... No, ale zasadniczo zawsze się staram, żeby
     rozmowy nasze były czysto prywatne..."
     (Rzeczywistość, IV RP, 2009)

     (koniec cytatu)

     Panie i Panowie piloci wycieczek. Przemyślcie to sobie...

     L.R.
     • valdi49 Re: Dzisiejsza rzeczywistość... 02.02.10, 10:42
      Fajne skojarzenie! Coś w tym jest.
      • malediwypiotrs Re: Dzisiejsza rzeczywistość... 02.02.10, 11:17
       Samo życie... Nic dodać nic ująć...

       Pilot wycieczek Piotr Skorek
       pilociwycieczek.e-fora.pl
       Zapraszam do REJESTRACJI
       • rugala Re: Dzisiejsza rzeczywistość... 02.02.10, 11:48
        > Samo życie... Nic dodać nic ująć...

        Tu chyba jednak wypada dodać, że takie absurdy pozbawiają dzisiejszych Polaków
        prawa do myślenia z wyższością o czasach PRL-u i ówczesnych absurdach
        wyśmiewanych w filmach reżyserowanych przez Stanisława Bareję.

        Pozdrawiam

        Lech Rugała
        Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej PTTK
        www.wktp.pttk.pl/
        • valdi49 Re: Dzisiejsza rzeczywistość... 02.02.10, 12:43
         Może niektórym się narażę ale największym błędem była rezygnacja z
         matematyki na maturze. To pokolenie nie potrafi logicznie myśleć co
         można bardzo łatwo odczytać w niektórych postach naszych młodych
         adeptów pilotażu. Nie chodzi tu o to, żeby "stary zgred" się
         wymądrzał ale niestety wiele wątków pisanych na tym forum jest
         totalnie bezmyślnych. Kiedyś myślałem, że my "skażeni" PRL-em nie
         mamy szans w starciu z tymi "młodymi tygrysami" ale niestety (a może
         na szczęście) się myliłem. Dowodem jest min. to,że biura mają do nas
         większe zaufanie niż do "młodych tygrysów".
         • us33 Re: Dzisiejsza rzeczywistość... 02.02.10, 13:16
          czytam tę dyskusję z rzbawieniem i trochę przerażeniem. Bo wygląda na to, że
          lobby tzw. organizatorów turystyki - celowo piszę tzw., żeby od razu odróżnić
          ich od organizatoró∑, którzy w trosce o wysoką jakość usług wysyłają w trasę
          pilota a nie panią z biura, żeby się w postaci premii przejechała z turystami -
          a więc to lobby dostało prztyczka w nos i gotuje się ze złości, przywołując
          przykłady od konstytucji do Barei. Geszefcik będzie się gorzej kręcił? Jaka
          szkoda... dla szefostwa,ale z drugiej strony jaki zysk dla klientów!
          Chyba już czas, by tzw. organizatorzy uświadomili sobie, że czasy drapieżnego
          kapitalizmu się nie wrócą, pewne standardy, że wszystko wolno, a przede
          wszystkim naciągać turystów, już się co najmniej "zbarejowiły" a mam nadzieję,
          że wkrótce się dostatecznie spenalizują.
          Proponuję lobbystom zajęcie się tematem "wolny dostęp do broni dla każdego, jak
          w Ameryce". Tu będziecie się mogli naprawdę wyżyć. Ustawie o usługach
          turystycznych dajcie spokój
          • rugala Re: Dzisiejsza rzeczywistość... 02.02.10, 13:40
           > Chyba już czas, by tzw. organizatorzy uświadomili sobie, że czasy
           > drapieżnego kapitalizmu się nie wrócą,

           Ten drapieżny kapitalizm, a może nawet coś gorszego, to dopiero - jak widać, do
           nas przychodzi. To jakiś totalitaryzm kapitalistyczny. Stanowienie prawa pod
           interes garstki ludzi z licencjami, które pozwala na szykanowanie niewinnych
           osób pokazującym znajomym zabytki, to jak to nazwać? Przecież to nic innego, jak
           strzelanie z armaty do wróbla. Widać, że ci licencjonowani są tak "wybitnymi
           fachowcami", że muszą posiłkować się umundurowanymi funkcjonariuszami (za
           pieniądze podatnika oczywiście), aby sterroryzować turystów i zapewnić sobie
           klientelę.

           > Ustawie o usługach turystycznych dajcie spokój

           Mamy dać spokój przepisom, które pozwalają na naruszanie naszych podstawowych
           praw obywatelskich - wolności poruszania się po kraju oraz wolności słowa, w tym
           wolności do pozyskiwania i przekazywania informacji krajoznawczych?

           L.R.
          • malediwypiotrs Re: Dzisiejsza rzeczywistość... 02.02.10, 13:45
           us33 napisał:
           pewne standardy, że wszystko wolno, a przede
           > wszystkim naciągać turystów, już się co najmniej "zbarejowiły" a
           mam nadzieję, że wkrótce się dostatecznie spenalizują.

           Dziś naciąga się turystów w imieniu prawa obowiązkowym 3e za
           miejscowego przewodnika niezależnie od tego czy tego chcą czy nie...
           Dziś już nie płaci się za usługę na najwyższym poziomie z wyboru dla
           dobra klientów. Dziś coraz częściej w bardziej gorących okresach
           najmuje się byle kogo, byle się nie narażać na zapłacenie mandatu za
           brak odpowiednich uprawnień...


           Pilot wycieczek Piotr Skorek
           pilociwycieczek.e-fora.pl
           Zapraszam do REJESTRACJI
           • bluemar Re: Dzisiejsza rzeczywistość... 02.02.10, 14:23
            Jeżeli turyści nie chcą przewodnika to wystarczy nie wpisywać w
            sprzedawanym programie tej usługi,napisać : zwiedzanie we własnym
            zakresie i po sprawie (niektórzy tak robią ).Nie ma przymusu
            korzystania z żadnych usług-przewodnickich też.
            Tylko chciałoby się brać kasę za zwiedzanie i niech to robi
            pilot ,bo turysta i tak się nie zna:).
            • rugala Re: Dzisiejsza rzeczywistość... 02.02.10, 14:53
             > Jeżeli turyści nie chcą przewodnika to wystarczy nie wpisywać w
             > sprzedawanym programie tej usługi,napisać : zwiedzanie we własnym
             > zakresie i po sprawie

             A jeżeli turyści turyści zechcą, aby po danym terenie oprowadził ich autor
             ciekawej publikacji lub ilustrowanego przewodnika opisującego ten teren, który
             ma wiedzę, a niekoniecznie urzędowy papierek, to oczywiście nie mogą go wynająć,
             bo jest to zagrożone karą ograniczenia wolności lub grzywny. Czyli ustawa nie
             jest napisana dla klienta, a jest stanowiona pod interes garstki ludzi z
             licencjami. Ludzi, którzy już nie mają potrzeby pozyskiwania klientów za pomocą
             doskonalenia swej profesji (mogą osiąść na laurach) a wysługując się
             umundurowanymi funkcjonariuszami opłacanymi z kieszeni podatników czyli z
             kieszeni swoich potencjalnych klientów.

             L.R.

             • zwinger Re: Dzisiejsza rzeczywistość... 02.02.10, 15:14
              Od wspominanych tu z rozrzewnieniem czasów wiele się zmieniło,nie
              są już potrzebni ani przodownicy turystyki ani
              stoczniowcy,marynarze i wielu innych.Trzeba się z tym panie rugała
              pogodzić i szukać innej formy zbijania nadmiaru wolnego czasu i
              przypływu gotówki.Wiem w domu nie jest wesolo,żona każe nosic
              kapcie i wynosic śmieci,przydałoby się darmowe pomieszczonko dla
              przodownikow do dyspozycji jak za dawnych lat,można zrobić
              nasiadóweczkę ;-),na jakis zjazd pojechać (kto teraz da kasę?).
              To nie o te biedne dzieci ze szkolnych wycieczek chodzi tylko o
              to "drugie życie" w organizacji,tytulik-byle jaki byle był
              (chociażby przodownik zaslużony) bo to i jakąś publikacyjkę można
              przepchnąć i pieniążki zainkasować (społecznie oczywiście ;-
              )),nazwisko wyrobić jako spec ;-) od turystyki etc.
              Kogo tu rugala chce jeszcze czarować tymi wypowiedziami o cechach
              maniakalnych.
              Nasza paranoia : wysłuzylo sie emeryture za PRL a teraz chce sie
              byc dzialaczem społecznym w kapitaliźmie.
              • rugala Re: Dzisiejsza rzeczywistość... 02.02.10, 15:30
               Widać, że argumenty merytoryczne odnośnie bezsensownego przymusu wynajmowania na
               terenie Polski licencjonowanych przewodników do prowadzenia wycieczek są na tyle
               niewygodne, że pozostają jedynie wycieczki personalne. W dodatku wycieczki, w
               których wypisujący jakieś złośliwe insynuacje gubi się w kłamliwych domysłach.

               L.R.
               • us33 Re: Dzisiejsza rzeczywistość... 02.02.10, 16:10
                Proponuję wszytkim dyskutantom unikania przymiotników oraz osobistych wycieczek,
                wtedy konwersacja nabiera i tempa, i cech merytorycznych, traci za t
                oniepotrzebną temperaturę. Hiastoria o tym jak to panią pokazującą palcem na
                krakowskim rynku zabytek ścigali mundurowi to demagogia i pan Rugała wie o tym
                doskonale. No chyba, że był to tlum 40 znajomych :)
                Zawsze zastanawia mnie dlaczego wszyscy, optujący za nielicencjonowanym
                oprowadzaniem po europejskich miastach, tylko pomstują, ale nigdy nie reklamują
                po prostu u tych kiepskich przymusowych przewodników z plakietką, że odwalają
                kichę. Przecież płaci się z dołu a nie z góry...
                • rugala Re: Dzisiejsza rzeczywistość... 02.02.10, 17:26
                 us33 napisał:

                 > Historia o tym jak to panią pokazującą palcem na
                 > krakowskim rynku zabytek ścigali mundurowi to demagogia.

                 Myślisz, że ktoś tu uwierzy, że to była jedyna taka historia i zdarzyła się
                 tylko w Krakowie? Czytałeś szczegóły o tym wydarzeniu i innych podobnych
                 wydarzeniach w lokalnej i ogólnopolskiej prasie? Czytałeś w ogóle wszystkie
                 posty na tym forum, w tym o podobnej historii we Wrocławiu? Niestety było takich
                 przypadków o wiele więcej, i to w różnych miejscach w Polsce, stąd ten argument
                 o wykorzystywaniu tej historii do rzekomego siania demagogii jest po prostu
                 fałszywy.

                 L.R.
                 • malediwypiotrs Re: Dzisiejsza rzeczywistość... 02.02.10, 18:04
                  bluemar napisała:
                  > Jeżeli turyści nie chcą przewodnika to wystarczy nie wpisywać w
                  > sprzedawanym programie tej usługi,napisać : zwiedzanie we własnym
                  > zakresie i po sprawie (niektórzy tak robią ).

                  Jak dla mnie Twoja propoyzcja niestety również nie pozstawia
                  klientowi wyboru... Jeśli napiszę w ofercie "zwiedzanie we własnym
                  zakresie, to nie pojedzie ze mną klient który chętnie z usługi
                  przewodnika by skorzystał a ja mu tą opcję z góry skreśliłem...

                  Pilot wycieczek Piotr SKorek
                  pilociwycieczek.e-fora.pl
                  Zapraszam do REJESTRACJI!


                  • smerv Re: Dzisiejsza rzeczywistość... 02.02.10, 20:37
                   Trzeba napisać "Zwiedzanie indywidualne z przewodnikiem drukowanym pod
                   pachą lub przed nosem albo też, fakultatywnie, z przewodnikiem
                   ucieleśnionym (czasem też uduchowionym, ale rzadko się zdarza), za
                   dodatkową opłatą lecz bez gwarancji jakości usług". Przy okazji -
                   namacalny dowód, jak słowo z przewodnika staje się ciałem przewodnika.
                   Na przekór wszystkim niedowiarkom.
                   • malediwypiotrs Re: Dzisiejsza rzeczywistość... 02.02.10, 21:19
                    smerv!
                    Muszę przyznać, że teraz mi naprawdę zaimponowałeś. Być może taki
                    oryginalny opis w katalogu wbrew pozorom rzeczywiście mógłby być
                    magnesem na turystów...
                    Trochę mnie tylko martwi, że do takich absurdów mogą doprowadzić te
                    wszystkie zakazy i nakazy...
                    Ale pomysł mi się naprawdę bardzo podoba!

                    Pilot wycieczek Piotr Skorek
                    pilociwycieczek.e-fora.pl
                    Zapraszam do REJESTRACJI!
                   • turdoradca Re: Dzisiejsza rzeczywistość... 03.02.10, 00:42
                    żart z Bareją dobry

                    ale moim zdaniem racja tkwi tutaj:

                    us33 napisał:
                    > Chyba już czas, by tzw. organizatorzy uświadomili sobie, że czasy drapieżnego
                    > kapitalizmu się nie wrócą, pewne standardy, że wszystko wolno, a przede
                    > wszystkim naciągać turystów, już się co najmniej "zbarejowiły" a mam nadzieję,
                    > że wkrótce się dostatecznie spenalizują.

                    - i uważam, bez względu na interesy i błędy jakiejkolwiek ze stron biznesu
                    turystycznego że szkolenia i weryfikacja są potrzebne

                    - bez kursów i egzaminów koleżeńskie zatrudnianie ciotek i kuzynów królika i
                    każdego kto na początku poza chęcią pojechania na wycieczkę nie ma pojęcia o
                    pracy na wycieczce prowadziłoby do generalnego obniżenia poziomu usług

                    - kursy i egzaminy, choćby pomstować na ich nieraz częściową nieadekwatność i
                    "korporacyjność", czasem zapewne kiepski poziom i komercyjną nadprodukcję
                    absolwentów oraz puste marketingowe obietnice "wspaniałych podróży" dla
                    uczestników - to pierwsze sito, więc lepiej przesiać przez nie amatorów
                    turystyki by się choćby podstaw nauczyli

                    - sama praca pilota nie jest łatwa i trzeba się jej trochę pouczyć, to nie jest
                    takie pstryknięcie palcem i każdy od razu jest świetny (po kiepskim malarzu
                    ściany można poprawić, zawalonej imprezy już nie)

                    - otwarcie rynku przewodnickiego, bez wcześniejszej weryfikacji, w większości
                    prowadziłoby do wejścia na rynek i walki o turystę jeszcze większej grupy
                    wszelkiej maści "pseudo-przewodników" bez wiedzy i kompetencji, praktycznie
                    nieweryfikowalnych do czasu wysłuchania czy nie pletą jakichś farmazonów
                    (wystarczy posłuchać co jako "przewodnicy" gadają niektórzy "piloci" tam gdzie
                    im wolno)
                    • mkaczka To proszę o odpowiedź.. 03.02.10, 16:47
                     Bardzo Ciekawe. To może odpowie Pan na pytanie, dlaczego wszystkie biur w
                     Niemczech, Anglii, Beneluksie, Stanach itp itd nie mają żadnego obowiązku
                     zatrudniać pilotów z licencją, że nie istnieje tam żaden państwowy system ich
                     weryfikacji ani sztuczny podział pilot-przewodnik? Że rekrutacje prowadzą z
                     wolnej ręki a kursy pilockie trwają przeciętnie kilka dni, do tygodnia? A jednak
                     to właśnie te kraje generują większość ruchu turystycznego na świecie?

                     Czy uważa Pan że Polacy są taką wyjątkowo durną i głupkowatą nacją, że nic nie
                     zrobią prawidłowo bez kontroli jakiegoś urzędniczyny?

                     Bardzo proszę o odpowiedź.

                     Szacuneczek,
                     • turdoradca ... 04.02.10, 10:54
                      mkaczka napisał:
                      > Bardzo Ciekawe. To może odpowie Pan na pytanie, dlaczego wszystkie biur w
                      > Niemczech, Anglii, Beneluksie, Stanach itp itd nie mają żadnego obowiązku
                      > zatrudniać pilotów z licencją, że nie istnieje tam żaden państwowy system ich
                      > weryfikacji ani sztuczny podział pilot-przewodnik?

                      Bo są różne system prawne i zwyczajowe w każdej branży. Pan może twierdzić, że tamte są dobre, a ja że ten i odwrotnie.

                      Uważam to co napisałem: że m.in. sito egzaminów się przydaje, a kursy są pierwszą i wcale nie największą barierą wejścia do pracy turystyki.

                      Co do podziału to w przypadku modelu dajmy na to zachodniego, to po pierwsze rolę pilotów wypełniają częściej (nie zawsze) kierowcy lub miejscowi przewodnicy (zwykle proszę mi wybaczyć ale legitymujący się jakimś konkretnym papierem, identyfikatorem, licencją, w niektórych krajach po wielomiesięcznych i drogich kursach i egzaminach). Turyści są samodzielniejsi, znajomość języków obcych w krajach docelowych (lub własnych turystów) pozwala na łatwiejszą komunikację i częściej wiec pewnie odbywa się ona bez pomocy pracowników organizatorów.

                      W kwestii kompetencji to jasne, że nabywa się je dopiero przez pracę, ale przyznam, że spora ilość "specjalistów" (często z wieloletnim stażem lub przynajmniej tak się określających) z różnych krajów gdzie z miejscowymi pilotami/przewodnikami pracowałem pozostawiała często sporo do życzenia. Włącznie niestety z niezbyt wyedukowanymi przewodnikami.

                      Edukacja więc zawsze w cenie. A sprawdzenie jaki jest wynik takiej edukacji i jego ocena, osobom (turystom) mającym korzystać z jej efektów i chcących lub wybierających opcję opłacenia usługi np. przewodnickiej - na pewno strat nie przyniesie.
                      • malediwypiotrs Re: ... 04.02.10, 11:49
                       turdoradca napisał:

                       > Uważam to co napisałem: że m.in. sito egzaminów się przydaje, a
                       kursy są pierwszą i wcale nie największą barierą wejścia do pracy
                       turystyki.

                       I znowu poprę to co napisałeś. To święta racja, tylko to żaden
                       argument do tego, żeby zmuszać organizatorów do najmowania tych,
                       którzy przez to sito przeszli...

                       > Turyści są samodzielniejsi, znajomość języków obcych w kraj
                       ach docelowych (lub własnych turystów) pozwala na łatwiejszą
                       komunikację i częściej wiec pewnie odbywa się ona bez pomocy
                       pracowników organizatorów.

                       Czyli to, że Polacy są mnie zaradni ma być uzasadnieniem wciskania
                       im przewodnika na siłę?

                       >W kwestii kompetencji to jasne, że nabywa się je dopiero przez
                       pracę, ale przyznam, że spora ilość "specjalistów" (często z
                       wieloletnim stażem lub przynajmniej tak się określających) z różnych
                       krajów gdzie z miejscowymi pilotami/przewodnikami pracowałem
                       pozostawiała często sporo do życzenia. Włącznie niestety z niezbyt
                       wyedukowanymi przewodnikami.

                       Mam takie same zdanie w tym temacie i ciesze się, że podałeś dla
                       odmiany argument który podważa zasadność przymusowego zatrudniania
                       przewodników.

                       >Edukacja więc zawsze w cenie. A sprawdzenie jaki jest wynik takiej
                       edukacji i jego ocena, osobom (turystom) mającym korzystać z jej
                       efektów i chcących lub wybierających opcję opłacenia usługi
                       np. przewodnickiej - na pewno strat nie przyniesie.

                       I tego się trzymajmy. Najmujmy lokalnych przewodników tam gdzie to
                       możliwe, korzystajmy z ich wiedzy i znajomości terenu, oceniajmy ich
                       usługi i cieszmy się na widok szeroko otwartych ze zachwytu oczu
                       naszych turystów. A przy możliwie każdej okazji piętnujmy naszych
                       ustrawodawców, za to, że chcą te przyjemności zafundować naszym
                       turystom na siłe za ich własne pieniądze nie dając im żadnej
                       mozliwości wyboru jeśli będą korzystać z tzw. turystyki
                       zorganizowanej...
  • manipoza Re: Kto zmanipulował? 03.02.10, 02:50
   Witam:) Mam parę uwag – pozwoliłam sobie przedrukować Pana tekst , w celu
   zaznaczenia, do którego fragmentu odnoszę moje komentarze, napisałam je dużą
   czcionką.Co prawda Pana teks jest przedrukiem ze strony PTTK, ale niech tam spać
   mi się nie chce........


   ….Wynajmowanie licencjonowanego przewodnika powinno być wynikiem woli turystów
   ….- JEST WYNIKIEM WOLI TURYSTÓW PODPISUJĄC UMOWĘ Z BIUREM PODRÓŻY TAKOWĄ WYRAŻAJĄ
   > a nie administracyjnego przymusu, no może z wyjątkiem wycieczek typu grupa
   > dzieci zimą w wyższych partiach gór lub do obiektów zamkniętych. Z PAŃSKIEGO
   PUNKTU WIDZENIA NIELOGICZNE , DZIECI MAJĄ OPIEKUNÓW.- DOROSŁYCH LUDZI. CHYBA SĄ
   W STANIE OCENIĆ GDZIE MOGĄ Z DZIEĆMI IŚĆ, A GDZIE NIE żadnym.
   > razie nie powinny to być całe obszary aglomeracji miejskich - parków narodowych
   > i krajobrazowych - jak to jest w zamieszczonym na stronie Sejmu RP rządowym
   > projekcie nowelizacji przepisów turystycznych. NIELOGICZNE JAKIE ZNACZENIU MA
   TU WIELKOŚĆ DANEGO TERENU/OBIETKU ? CHCE PAN UZALEŻNIĆ WYDAWANIE LICENCJE OD
   WIELKOŚCI OBIEKTU ? MOŻE WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA FAKT , ŻE CHODZI USTAWODAWCY NIE
   O WIELKOŚĆ , A O „JAKOŚĆ” WYSZCZEGÓLNIONYCH OBSZARÓW . JAK SĄDZĘ CHODZI PANU O …
   …..Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że art. 49 traktatu WE dotyczący
   swobody świadczenia usług nie zezwala państwom członkowskim na żądanie od
   przewodników towarzyszących grupom turystów uzyskania szczególnych kwalifikacji
   państwowych. Trybunał ustanowił jednak wyjątek obejmujący "muzea lub pomniki
   historyczne, które powinny być odwiedzane tylko w towarzystwie zawodowego i
   wyspecjalizowanego przewodnika" źródło cytatu => www. europarl. europa.
   eu/meetdocs/2004_2009/documents/cm/623/6 23427/623427pl..KAŻDE PAŃSTWO UE MA
   TAKOWĄ LISTĘ, ALBO JĄ WŁAŚNIE PRZYGOTOWYWUJĘ I ZAPEWNIAM, ZE NIEKIEDY ZNAJDUJĄ
   SIĘ TAM „CAŁE OBSZARY” I „AGLOMERACJE MIEJSKIE”WARTO SPRAWDZIĆ
   >
   > Od dobrych kilku lat dało się słyszeć głosy zdrowego rozsądku, wiele
   > organizacji turystycznych zwracało uwagę na szkodliwość istniejących
   > przepisów. W 2006 roku Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK wystąpiła
   > poprzez Departament Kultury Fizycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
   > Wielkopolskiego do Komisji Kultury Fizycznej Sejmu RP z wnioskami o dokonanie
   > zmian w Ustawie o usługach turystycznych, by nie była hamulcem w rozwoju
   > społecznej turystyki. NIEROZUMIEM CO MA PIERNIK DO WIATRAKA – WYSTARCZY ZŁOŻYĆ
   PROPOZYCJĘ UREGULOWANIA SPRAWY LICENCJI NA LINII ORGANIZACJE SPOŁECZNO
   TURYSTYCZNE – PAŃSTWO I PO KŁOPOCIE. NA PEWNO WYJŚCIE SIĘ ZNAJDZIE TRZEBA TYLKO
   CHCIEĆ. OBWINIANIE WYMOGU LICENCJI O UPADEK PTTK I INNYCH OS JEST RACZEJ DZIWNE.
   TAK TRUDNO ZROBIĆ TĄ LICENCJĘ? – NIE JEST TEŻ SZCZEGÓLNIE DROGA. I w końcu
   doczekaliśmy się rządowych planów urealnienia
   > tej Ustawy. Plany te dotyczyły m.in. zniesienia nieżyciowego, ścisłego
   > rozdzielenia funkcji osób zajmujących się obsługą turystów na osobno tzw.
   > pilota wycieczek i osobno przewodnika, ( PRZEWODNIK JEST SPECJALISTĄ OD DANEGO
   MIESJCA, PILOT N I E ŁĄCZENIE TYCH BARDZO PODOBNYCH PO CZĘSCI ZAWODÓW UWAŻAM
   BYŁO BY BŁĘDEM –ZE SZKODĄ DLA NASZEJ KULTURY (DOBRO NIE PRZELICZALNE UWAŻAM )
   CYTAT Z FORUM .. gadasz głupoty. Ja jestem po kursie przewodnika miejskiego , i
   powiem tyle , przed kursem wydawało mi się że wiem sporo o Krakowie i coś mogę
   opowiedzieć turystą , nic błędnego , ludzie wy sobie nawet sprawy nie zdajecie
   ile jest rzeczy i ile powinno się wiedzieć , moja wiedza po pełnym kursie = 1 na
   1000 , kto takiego kursu nie robił to jego wiedza = -1000 .
   A na melexie jest audio i niech ono leci a nie kierowcy opowiadają często
   głupoty. Nieraz i nie dwa już słyszałem że w mniemaniu pseudoprzewodników mury
   przy synagodze Starej to oryginalne dawne mury krakowiańskie... albo że w
   średniowieczu dookoła Krakowa było 3 barbakany... niesamowite bzdury. To tak
   jakby ktoś co umie sobie zatankować auto i zmienić filtr powietrza otworzył
   zakład mechaniczny. Panuje ogólna ignorancja...a najwięcej do gadania mają Ci
   którzy nic nie wiedzą a uważają się za super znawców, umocowanych w ustawie
   międzynarodowych…..
   > uprawnień przewodników górskich (wysokogórskich) oraz likwidacji pkt.1. Art.
   > 60 Kodeksu wykroczeń, który zakazuje wykonywania wszelkich zadań pilota i
   > przewodnika przez osoby nie posiadające państwowych uprawnień.
   >
   > Wersja obecnie opublikowana na stronach Ministerstwa Sportu i Turystyki i
   > stronie Sejmu RP wycofuje się z większości wcześniej przyjętych założeń i
   > opracowanych zmian. Ciekawe kto zmanipulował zapisy w najnowszym projekcie
   > nowelizacji Ustawy o usługach turystycznych? ROZSĄDNI LUDZIE  Dlaczego
   wycofano się z
   > wcześniejszych zakładanych zmian, m.in. z likwidacji zapisu w Kodeksie
   > wykroczeń: "Art. 60(1) § 4.Kto: 1) wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania
   > przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek - podlega karze ograniczenia
   > wolności albo grzywny"? SKORO NAWET ETS ZGODZIŁ SIĘ, ŻE SĄ MIEJSCA GDZIE
   WYMAGANY JEST PRZEWODNIK, TO JAK PAN CHCE TO EGZEKWOWAĆ ? STARAŻ MIEJSKA BĘDZIE
   GRZECZNIE PROSIĆ, ŻEBY NIE OPOWADZAĆ BO NIE WOLNO ? CZY MOŻE PANIE W MUZEUM BĘDĄ
   WRĘCZAĆ RÓŻGI ? Czemu mają służyć dodane w Kodeksie kolejne zapisy:
   > "Art. 138d. § 1 Kto, podejmując zadania przewodnika turystycznego lub pilota
   > wycieczek, wprowadza w błąd co do posiadanych uprawnień, podlega karze
   > ograniczenia wolności albo grzywny
   > § 2. Tej samej karze podlega organizator turystyki, który wprowadza klientów w
   > błąd co do uprawnień osób, którym powierza wykonywanie zadań przewodnika
   > turystycznego lub pilota wycieczek.”?- CZEMU MAJĄ SŁUŻYĆ?????? PLEASE :( .
   KARA JEST ZA BRAK LICENJI , ALE ZA FAŁSZYWKĘ DOSTANIE SIĘ BUZI ?
   TO CZĘŚĆ PIERWSZA ……WSZYSTKO NA RAZ SIĘ NIE ZMIEŚCI – SUKCESYWNIE CHĘTNIE
   POSTARAM SIĘ PRZEMYŚLEĆ CAŁOŚć.

   kaniaanna@o2.pl pilot wycieczek ania kania :)
   • bluemar Re: Kto zmanipulował? 03.02.10, 06:26
    gratuluję cierpliwości :)
    manipoza napisała:

    "...nie zezwala państwom członkowskim na żądanie od
    przewodników towarzyszących grupom turystów uzyskania szczególnych
    kwalifikacji państwowych..."

    I tu najczęściej mamy nieporozumienie (lub raczej celową
    nadinterpretację) wynikające z nazewnictwa.
    Przewodnik towarzyszący grupie to właśnie pilot (nie należy w tym
    przypadku słowa przewodnik wyrywać z kontekstu i używać bez
    określenia towarzyszący) i powyższe orzeczenie jest ogólnie
    respektowane-pilot może towarzyszyć grupie wszędzie (w każdym
    państwie-bez zdobywania specjalnych uprawnień).Czym innym jest
    wyspecjalizowany przewodnik wykonujący swoje czynności na
    określonym obszarze (w określonym miejscu).

    manipoza napisała:
    "... PRZEWODNIK JEST SPECJALISTĄ OD DANEGO
    MIESJCA, PILOT N I E ŁĄCZENIE TYCH BARDZO PODOBNYCH PO CZĘSCI
    ZAWODÓW UWAŻAM
    BYŁO BY BŁĘDEM –ZE SZKODĄ DLA NASZEJ KULTURY (DOBRO NIE
    PRZELICZALNE UWAŻAM ) ..."

    Jedyne podobieństwo to fakt przebywania z grupą turystów,wszystkie
    pozostałe czynności wykonywane na rzecz tej grupy są (powinny być)
    całkowicie odmiennymi działaniami.
    Obie funkcje wymagają zupełnie innych predyspozycji i
    umiejętności.Odbiór wizerunku pilotażu i przewodnictwa jako
    podobnych lub wręcz identycznych wziął się między innymi z tego,że
    organizatorzy wykorzystując brak orientacji w realiach zawodu
    absolwentów kursów (głównie z ostatnich 10 lat) niejako wymuszali
    pełnienie funkcji przewodnika,jak również z "wysypu" w latach 90-
    tych jednoosobowych lub rodzinnych "biur turystycznych" najczęściej
    rejestrowanych przez właścicieli autokaru,którzy weszli do branży
    nie mając o niej pojęcia a koncesję otrzymali ,po wprowadzeniu tego
    wymogu,"z marszu".Firmy te obsługiwały i obsługują "kompleksowo" i
    jeżeli z czasem nawet zaczęły zatrudniać pilotów to
    właściciel "firmy" i tak jedzie w autokarze (czasem jako kierowca)
    a pilota traktuje jako taniego przewodnika.

    A ogólnie w odniesieniu do intencji założyciela wątku : większość z
    zagladających na to forum nie wie jak wyglądała sytuacja w
    organizacjach turystycznych przed laty o przywróceniu,której marzy
    pan przodownik turystyki.Przewodnictwo było w nich jedną z wielu
    form działalności (nie najważniejszą) a zajmowali się
    zagospodarowywaniem funduszy,wydawaniem jakiś folderków i
    publikacji ,za które brali niezłą kasę,była kasa na "akcje" dla
    młodzieży,nadawali zaszczytne tytuły "przodowników
    turystyki",odznaki (trzeba było komuś zlecić ich produkcję-
    najczęściej rzemieślnikowi) , byli "prezesami","członkami
    zarządów",zarabiali na kursach itp-czuli się "kimś"-najczęściej
    byli to ludzie niewątpliwie posiadający jakąś wiedzę ale brak
    formalnego wykształcenia uniemożliwiał im odniesienie sukcesu na
    gruncie zawodowym więc dowartościowywali się w organizacjach,sporo
    było tych działaczy wczesnymi emerytami lub rencistami-mieli
    czas.Była siedziba,w której ciągle siedzieli,pili herbatę i na
    każdego kto wszedł patrzyli podejrzliwie a nowi członkowie,którzy
    próbowali w organizacji zaistnieć czuli się jakby weszli
    nieproszeni do czyjegoś prywatnego mieszkania.
    W pewnym sensie taka atmosfera jest i obecnie tyle,że ekipa
    podzieliła się i część odpadła.Do pewnego czasu część działaczy
    organizowała wycieczki "na własną rękę" najczęściej dla szkół-bo
    nauczyciele tak naprawdę nie odróżniali "przodownika" od
    przewodnika.A teraz urwało się.

    Działalność społeczna na rzecz młodzieży?Jak najbardziej ale z
    licencją.
    I to chyba nie powinno podlegać dyskusji bo właśnie w interesie
    młodzieży jest kontrolowanie kogo można i w jakiej formie do pracy
    i przebywania z nią dopuszczać.
    • smerv Re: Kto zmanipulował? 03.02.10, 07:06
     O co w tym wszystkim chodzi? Niech są licencjonowani piloci, po
     kursach i egzaminach. Niech są licencjonowani przewodnicy co w
     Krakowie wraz ze smokiem przy stole baraninę jadali i przewodniczki,
     co wiedzą jak puścić do Wisły wianek w Krakowie, żeby go wyłowić w
     Gdańsku. Niech są też firmy-krzaki, gdzie właściciel autobusu jest
     kierowcą, mechanikiem i wodzirejem zakładowej imprezy, a jego
     żona/partnerka/kochanka (niepotrzebne skreślić) pełni funkcje
     sekretarki, księgowej i pomocy medycznej dla skacowanych uczestników
     owej imprezy (bez kierowcy, bo ten za kółkiem, czasem ze zmiennikiem
     dowerbowanym bardzo doraźnie). Dla wszystkich jest na rynku miejsce
     (jak i na całym świecie, zarówno tym "bardziej", jak i "mniej"
     cywilizowanym). Trzeba spełnić tylko dwa warunki: 1) Zapewnić
     bezpieczeństwo wszystkim turystom, tutaj jest konieczna prewencja, a
     więc również pewne formy licencjonowania dostępu do miejsc naprawdę
     niebezpiecznych (wysokie góry, turystyka kwalifikowana). 2) Znaleźć
     klientów na swoje usługi. Ten drugi warunek wyeliminował już sporo
     krzaków (chwastów) z rynku i działa naprawdę skutecznie. Tylko
     nie przeszkadzać. Jak przodownik turystyki umie zorganizować i
     poprowadzić bezpieczną imprezę, po której turyści będą
     zadowoleni, to po co mu tego zabraniać? Może opowie o jakimś swoim
     osobistym, emocjonalnym stosunku do odwiedzanego miejsca, bo na
     przykład bywał tam w młodości i jego grupa będzie to wolała, niż
     informacje o kolejnych budowniczych i burzycielach danego obiektu.
     Dajmy ludziom myśleć, a myślenie oznacza wolność wyboru, bez
     przymusu, obowiązku zatrudniania kogoś, kto ma odpowiednie papiery.
     Skrajny przykład: Porównaj sobie ruch samochodowy w NY i w Kairze.
     Jak myślisz, gdzie jest więcej śmiertelnych wypadków na 1000
     zarejestrowanych samochodów (plus te tabuny niezarejestrowanych w
     Kairze, mianownik jest faktycznie większy)?
     • bluemar Re: Kto zmanipulował? 03.02.10, 08:32
      smerv napisał :

      ...>Może opowie o jakimś swoim
      osobistym, emocjonalnym stosunku do odwiedzanego miejsca>...

      A skąd przypuszczenie ,że ten z licencją nie ma "emocjonalnego"
      stosunku?Z reguły mieszka na codzień w mieście,po którym oprowadza.

      smerv napisał :
      ...>Jak przodownik turystyki umie zorganizować i
      poprowadzić bezpieczną imprezę>...
      A jak nie uda się bezpiecznie to kogo ścigać?Organizację,która
      TYTUŁ przodownika nadała?Albo wejść mu z odszkodowaniem na rentę
      inwalidzką?

      smerv napisał :
      ...>Znaleźć klientów na swoje usługi. Ten drugi warunek
      wyeliminował już >..

      Gdyby nie obowiązywała licencja ani koncesja to w skrajnym , ale
      wcale nie rzadkim przypadku , zaprzyjaźniona pani nauczycielka (tu
      głównie o grupy szkolne trwa "walka") albo kuzyn z firmy
      budżetowej razem z przodownikiem (czyli właściwie kim?)
      rozliczyliby "środki finansowe" nie zastanawiając się nad
      rezultatem innym niż uniknięcie odpowiedzialności karnej za złe
      gospodarowanie , przypadku co będzie jak się nie uda nawet nie
      biorąc pod rozwagę.I o ile w przypadku dorosłych byłaby to sprawa
      podlegająca jedynie pod kategorię niedoinformowania jakie ma
      kwalifikacje i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność taki
      organizator ,to w przypadku grup szkolnych sprawa jest o wiele
      poważniejsza i chyba jednak nie na to forum .

      Poza tematem:

      smerv napisał :
      ...>Skrajny przykład: Porównaj sobie ruch samochodowy w NY i w
      Kairze.
      Jak myślisz, gdzie jest więcej śmiertelnych wypadków na 1000
      zarejestrowanych samochodów...>


      Wydaje mi się,że jednak w NY jest dokładniejsza rejestracja, nawet
      najmniejszych zdarzeń w ruchu drogowym , niż w Kairze,gdzie np
      drobne stłuczki są pomijane chociażby ze względu na fakt braku
      ubezpieczenia i załatwiania takich spraw spornych z ręki do ręki
      (albo machnięciem ręki).
      Jak masz ochotę zgłębić problem :) to poszperaj w materiałach
      publikowanych przez WHO (Global Status Report on Road Safety)-na
      dzień dobry masz gratis - jeden link w prezencie :).

      whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241563840_eng.pdf
      • smerv Re: Kto zmanipulował? 03.02.10, 09:14
       1. Rzadko udaje się spotkać lokalnego przewodnika, który trochę
       personalizuje to, co opowiada. "Droga wycieczki, proszę dalej".
       2. Są w tym odpowiednie kodeksy w ramach istniejącego prawa, bez
       konieczności nasyłania strażników miejskich i urzędników magistratu.
       3. Jeśli chodzi o wycieczki szkolne, to rodzice mają coraz większa
       świadomość tego, że oni płacą i oni rozliczają organizatora. Również
       wychowawcę klasy swojego potomka. Sam jestem rodzicem, a że mam z
       natury wredny i upierdliwy charakter, to potrafię nauczycielom
       wyliczyć, ile co kosztuje i kto przewiózł cztery litery za darmo
       ewentualnie doczekał się innej gratyfikacji. Numery z Panem Krzysiem
       od starej karosy już nie przejdą. Do kontrolowania wycieczek
       dorosłych są odpowiednie organy, jak ktoś potrafi papiery czytać i
       zna się na temacie, to znajdzie. Tam trzeba skierować energię
       kontrolerów, bo jeśli są przekręty, to są one permanentne. Jak to
       czasem wygląda - wiemy oboje. A nie biegać z magnetofonem po rynku.
       4. Nie pisałem o stłuczkach, tylko o wypadkach śmiertelnych. Te są
       wszędzie rejestrowane.
       • smerv Re: Kto zmanipulował? 03.02.10, 09:15
        Ad. 2 Są w tym kraju (...). Sorry.
        • bluemar Re: Kto próbuje manipulować? 03.02.10, 10:54
         smerv napisał:
         >...........>
         Jesteś pewny,że gdyby i rodziców i potencjalnych turystów ktoś
         uczciwie poinformował (ze wszystkimi niuansami) o zakresie
         obowiązków i różnicy pomiędzy pilotem a przewodnikiem-to wybraliby
         zamiast nich pana Zenka bo chłopak "się zna na rzeczy" i wierzy w
         swoje umiejętności a koledzy od szklanki herbaty dali mu jakiś
         papierek i blaszaną broszkę z napisem : przodownik?


         • rugala Re: Kto próbuje manipulować? 03.02.10, 12:23
          > Jesteś pewny,że gdyby i rodziców i potencjalnych turystów ktoś
          > uczciwie poinformował (ze wszystkimi niuansami) o zakresie
          > obowiązków i różnicy pomiędzy pilotem a przewodnikiem-to wybraliby
          > zamiast nich pana Zenka

          Jesteś pewna, że każda wycieczka musi być zorganizowana wg sztampowego wzorca,
          ułożonego pod interes grupy pazernych lobbystów z obowiązkowym licencjonowanym
          przewodnikiem? Widać zostałaś nieźle zindoktrynowana i nie potrafisz zrozumieć
          pewnych prostych rzeczy. Otóż uczestnicy wycieczki powinni mieć możliwość
          skorzystania z takiej oferty biura turystycznego, która zawiera spotkanie z
          ciekawymi ludźmi, z miejscowymi regionalistami, albo np. leśnikiem, który w
          jakimś lesie na terenie parku krajobrazowego pokaże im ciekawostki przyrodnicze
          i przekaże konkretne dane dotyczące rezerwatów przyrody.

          Uważasz, że przewodnik zrobi to lepiej? A po drugie skąd wziąć takiego
          przewodnika? Niedawno moja znajoma wynajęła przewodnika, bo zmusza do tego
          idiotyczny przepis. I co? Zabłądził i wprowadził grupę młodzieży w jakieś
          chaszcze. W końcu ona dzięki swojej dobrej orientacji w terenie pomogła wrócić
          wycieczce na właściwą drogę. Wniosek: Sama by sobie lepiej poradziła bez niego,
          a tak miała z gościem tylko same kłopoty.

          Potrafisz to zrozumieć, że przepis, który nakazuje organizatorom turystyki na
          terenie parków narodowych, parków krajobrazowych oraz całych aglomeracji
          miejskich zapewnienie obsługi licencjonowanego przewodnika jest całkowicie
          nieżyciowy i szkodliwy społecznie. To nic innego, jak sabotaż gospodarczy.
          Uważasz, że pilot, który jedzie po raz n-ty do danego miasta i zna na pamięć to
          samo, co usłyszał jak za każdym odklepali wynajęci przewodnicy, nie potrafi tego
          powtórzyć i przekazać uczestnikom wycieczki. Tym bardziej, kiedy w programie nie
          ma jakiegoś szczegółowego zwiedzania każdej uliczki w centrum, tylko wystarczy
          przekazanie podstawowych informacji o zabytkach i historii?

          L.R.
          • bluemar Re: Kto próbuje manipulować? 03.02.10, 13:27
           Forumowiczu rugała pomyliły się fora-to jest forum pilotów
           wycieczek a nie politykierów,tematyka jaka Panu leży na sercu-
           nazywa się obecnie szarą strefą.
           Nie zabierałabym w tym wątku wcale glosu ale tu zagladają przede
           wszystkim młodzi stażem piloci i poczuwam się do obowiązku
           wyjaśnienia im (im nie forumowiczowi "rugale") pewnych spraw ,żeby
           czasem przez "obfitość i naszpikowanie cyferkami" pańskich wpisów
           nie pogubili się w drapieżnym jak widać świecie tzw organizatorów ,
           działaczy różnej maści i uzdrawiaczy sytuacji w turystyce.
           Nie oczekuję od "rugały" odpowiedzi na moje wpisy i nie podejmuję
           dyskusji bo jeżeli chodzi o meritum to nie ma o czym dyskutować a
           najwłaściwszym miejscem dla tematyki poruszanej przez w/w
           użytkownika byłoby forum "przodowników turystyki".
           Tu są (a przynajmniej powinni być) piloci i w większości nie są
           zainteresowani udawaniem przed turystami przewodników -o ile nie są
           równoczesnie organizatorami bo wtedy to już inna sprawa-kasa
           zostaje w kieszeni.
           Są fora przewodnickie czemu tam "rugała" nie wyleje swojej goryczy?
           Nie wiem też skąd ten lament na pół Polski-ja gdybym tylko wyraziła
           życzenie ,że chcę pracować społecznie to jutro byłabym z grupą na
           Hawajach a na mój powrót (myślę,że nie tylko na mój ale i
           większości tu obecnych) czekałaby kolejka tzw
           organizatorów,prześcigajacych się w atrakcyjności oferowanej trasy.
           Nikt nie chce darmowych usług "rugaly"?Tak bardzo się bronią
           organizatorzy przed darmowymi usługami przodownika,że ten aż chce
           wymieniać ekipę rządzącą?

           ps czasy trochę się zmieniły,młodzież woli quady albo paint ball -
           spotkania z kombatantami albo przodującymi tkaczkami to
           przeżytek.Szkodliwa społecznie bywa jedynie amatorszczyzna i
           samouctwo-ale i tak "rugała" wie swoje skoro głosi tezę ,że nie
           tylko jacyś tam przewodnicy są niepotrzebni ale już namierza się na
           niepotrzebnych profesorów z uczelni (nie ma to jak dorwać się do
           komputera :) a tam w środku jest : INTERNET i - na co nam
           profesory?).
           Reasumując - naszej turystyce do odzyskania właściwej kondycji i
           wizerunku jest potrzebny PrzODOwnik turystyki i może jeden
           organizator ale za to JAKI.
           • rugala Re: Kto próbuje manipulować? 03.02.10, 13:36
            > Forumowiczu rugała pomyliły się fora-to jest forum pilotów
            > wycieczek

            Mnie na pewno się nie pomyliły. Zatem powtórzę pytanie, którego nie raczyłaś
            nawet zauważyć, choć dotyczy właśnie problemu, z jakimi borykają się piloci
            wycieczek?

            "Uważasz, że pilot, który jedzie po raz n-ty do danego miasta i zna na pamięć to
            samo, co usłyszał jak za każdym odklepali wynajęci przewodnicy, nie potrafi tego
            powtórzyć i przekazać uczestnikom wycieczki. Tym bardziej, kiedy w programie nie
            ma jakiegoś szczegółowego zwiedzania każdej uliczki w centrum, tylko wystarczy
            przekazanie podstawowych informacji o zabytkach i historii?"

            Potrafisz się odnieść do tego problemu, czy nadal będziesz bić tu pianę?

            L.R.
            • bluemar Re: Kto próbuje manipulować? 03.02.10, 14:19
             Czy nie rozumiesz człowieku że trafiłeś na forum ludzi pracujących
             a nie emerytów z wysoką emeryturą i nadmiarem wolnego czasu?Tak
             trudno pojąć,że pilot nie musi oprowadzać bo nie ma takiego
             ustawowego obowiązku?To jest obecnie zawód.Nie znasz się na
             pilotażu to głosu nie zabieraj- może jest jakiś wyjątek ale pilot
             nie jeździ wciąż do tego samego miasta ani nawet kraju i nikt mu
             nie zapłaci za to oprowadzanie dodatkowo.
             I nie ubliżaj przewodnikom ,nie oceniaj ich umiejętności,nie Tobie
             osądzać całe środowisko przewodnickie czy odklepują czy nie.
             Piloci nie borykają się z problemem przewodników,borykają się z ich
             brakiem tam gdzie powinni być.A to czy pilot potrafiłby gdyby
             zechciał oprowadzić jest jego prywatną sprawą.
             Piloci na swoją działalność nie otrzymują grantów,podpisują umowy
             na wykonanie konkretnej usługi.
             • rugala Re: Kto próbuje manipulować? 03.02.10, 15:59
              > Czy nie rozumiesz człowieku że trafiłeś na forum ludzi pracujących
              > a nie emerytów z wysoką emeryturą i nadmiarem wolnego czasu?Tak
              > trudno pojąć,że pilot nie musi oprowadzać bo nie ma takiego
              > ustawowego obowiązku?

              Sama niewiele rozumiesz i widać masz niewielkie pojęcie o działalności
              przedsiębiorców turystycznych. W środowisku, w którym się udzielam są osoby
              prowadzące firmy turystyczne, w tym piloci wycieczek, którzy założyli
              jednoosobowe firmy. Dla kogoś, kto chce się utrzymać w tej branży, konieczność
              ponoszenia dodatkowych kosztów na opłacenie gościa w charakterze "słupa" jest
              sporym obciążeniem. To są ludzie, którzy potrafią pracować i chcą oprowadzać
              turystów, a nie w tym czasie kiedy wynajęty przewodnik wygłasza swoje kwestie
              nudzić się i dłubać palcem w nosie albo prostować bzdury jakie nierzadko ci
              wynajęci przewodnicy opowiadają lub mieć kłopoty z przewodnikiem, który
              pobłądził i prowadzi grupę po jakichś chaszczach (o takim przypadku napisałem
              dwa posty wcześniej).

              Uchwalone przepisy są po prostu nieżyciowe, niedostosowane do nowoczesnego rynku
              usług turystycznych, a stosowanie się do nich przynosi szkody turystyce i zmusza
              biura turystyczne do ponoszenia niepotrzebnych kosztów. W szczycie sezonu nie
              można znaleźć odpowiedniej liczby przewodników z uprawnieniami, co po prostu
              uniemożliwia legalne przeprowadzenie imprezy.

              Znam przypadki, w tym z autopsji, kiedy próbowałem pomóc pewnej szkole i znaleźć
              takiego licencjonowanego przewodnika, który by zechciał poprowadzić latem pieszy
              obóz wędrowny po górach. Kiedy każdy zapytany usłyszał, że nie będzie autokaru i
              nie będzie wożenia dupska, a trzeba będzie chodzić pieszo z plecakiem od
              schroniska do schroniska, to od razu się wycofywał twierdząc, że ma dużo
              korzystniejszych oferty...

              Zresztą po co tłumaczyć tak proste rzeczy osobie, która jest aż tak mocno
              uodporniona na wszelkie racjonalne argumenty. Szkoda na to czasu.

              Lech Rugała
              Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej PTTK
              www.wktp.pttk.pl/
              • bluemar Re: Kto próbuje manipulować? 03.02.10, 16:50
               Konsekwentnie powtarzam to nie jest forum dla jakiś przodowników a
               dla pilotów-to co przodownik nazywa "pomocą" my nazywamy
               organizacją imprezy-różnica jest zasadnicza : organizatorzy płacą
               podatki i nie tylko,przodownicy-pomocnicy biorą napiwki albo co
               łaska- czasami dużo więcej niż zostaje organizatorowi-
               przedsiębiorcy z koncesją.
               Przodownik "rugała" jest zdziwiony,że nie znalazł przewodnika-a kto
               normalny wda się w awanturę z firmą "krzak"?Jeszcze do tego w
               górach?
               A może nie trzeba było przedstawiać się :) ?
               Przewodników jest dość nawet w szczycie sezonu-podobnie jak i
               pilotów.
               Turysta to klient a nie coś co ma zapewniać >utrzymanie w branży>
               małym firmom -może właśnie dlatego są małe i ledwo ciągną bo
               chcą "naszarpać " jedną imprezą na cały rok.
               A duże są duże bo zapewniają profesjonalną obsługę i grono klientów
               powiększa się.
               Przepisy przynoszą : >szkodę turystyce>-a kto to jest turystyka?
               Przepisy szkodzą szarej strefie,złożonej między innymi z
               przeróżnych tzw działaczy.
               • rugala Re: Kto próbuje manipulować? 03.02.10, 17:04
                bluemar napisała 03.02.10 (godz. 14:19):

                > Piloci nie borykają się z problemem przewodników, borykają się z
                > ich brakiem

                bluemar napisała 03.02.10 (godz. 16:59):

                > Przewodników jest dość nawet w szczycie sezonu

                No comments
                • bluemar Re: Kto próbuje manipulować? 03.02.10, 18:12
                 rugala napisał:

                 > bluemar napisała 03.02.10 (godz. 14:19):
                 > Piloci nie borykają się z problemem przewodników, borykają się
                 z ich brakiem> bluemar napisała 03.02.10 (godz. 16:59):
                 > Przewodników jest dość nawet w szczycie sezonu> No comments

                 No właśnie-nie masz pojęcia o pilotażu a zabierasz tu głos.
                 Przewodników nie brakuje "na wagę"-i nie są potrzebni
                 przodownicy.Przewodników brakuje pilotom (ich obecności) bo
                 niektórzy oszczędzający organizatorzy ich nie zamawiają do obsługi
                 grup-pozostawiając sprawę zwiedzania pilotom.
                 Ilość gotowych do obsługi grup przewodników jest wystarczająca a
                 nawet w nadmiarze.
                 Piloci zrozumieli co napisałam-wyciągnij wnioski.


                 • rugala Re: Kto próbuje manipulować? 03.02.10, 18:35
                  > > bluemar napisała 03.02.10 (godz. 14:19):
                  > > Piloci nie borykają się z problemem przewodników, borykają się
                  > > z ich brakiem
                  > > bluemar napisała 03.02.10 (godz. 16:59):
                  > > Przewodników jest dość nawet w szczycie sezonu
                  > No comments


                  > Piloci zrozumieli co napisałam-wyciągnij wnioski.

                  Watpię, że da się zrozumieć o co faktycznie chodzi komuś, kto sam sobie przeczy,
                  a kiedy kto inny na to zwróci uwagę, to przekręca kota ogonem. Poza tym niejeden
                  pilot, który prowadzi małą firmę turystyczną (takie firmy tez mają rację bytu, a
                  tylko nie jakieś molochy jak tu sugerujesz} w żadnym razie nie zgodzi się z tym,
                  co tu wypisujesz. W tym przypadku piloci borykają się z problemami wynikającym z
                  przymusu wynajmowania przewodnika w charakterze "słupa", albo w sytuacji kiedy
                  przewodnik rozwala imprezę gubiąc jego wycieczkę w lesie. Ty jednak tego z
                  pewnością nigdy nie zrozumiesz.

                  L.R.
               • malediwypiotrs Re: Kto próbuje manipulować? 03.02.10, 19:25
                bluemar napisała:
                > Konsekwentnie powtarzam to nie jest forum dla jakiś przodowników a
                > dla pilotów

                Zastanawiam się więc co tutaj robisz? Może poszukaj jakiegoś forum
                dla przewodników i tam lobbuj to środowisko swoimi filozofiami.

                bluemar napisała:
                >Nie zabierałabym w tym wątku wcale glosu ale tu zagladają przede
                wszystkim młodzi stażem piloci i poczuwam się do obowiązku
                wyjaśnienia im...

                Zastanawiam się, co takiego sprawia, że nagle poczuwasz sie do
                obowiązku tłumaczenia czegoś komuś. Czy to święte przekonanie, że
                tylko Twoje filozofie są jedynie słuszne? Ja wolałabym, żebyś
                edukowanie młodzierzy zostawiła komuś bardziej kompetentnemu...

                bluemar napisała:
                > Tu są (a przynajmniej powinni być) piloci i w większości nie są
                zainteresowani udawaniem przed turystami przewodników -o ile nie są
                równoczesnie organizatorami bo wtedy to już inna sprawa-kasa
                zostaje w kieszeni.

                blemar! Znam wielu przewodników którzy z pasją opowiadają o
                miejscach które odwiedzają ze swoimi turystami. Nie udają
                przewodników tylko dzielą się swoją wiedzą i próbują zarazić
                miłością do miejsc które pokochali. I moim zdaniem wyraźnie nie
                znasz tendecji na rynku turystycznym która sprowadza się do tego, że
                organizatorzy nie pobierają w biurach opłat za najmowanych
                przewodników a są oni opłacani przez pilota pieniędzmi zebranymi od
                turystów. Czy jedzie organizator czy też najęty pilot, w przypadku
                gdy nie ma przewodnika, nie ma też zbierania pieniędzy. O jakich
                oszczędnościach więc piszesz?

                bluemar napisała:
                >Tak trudno pojąć,że pilot nie musi oprowadzać bo nie ma takiego
                ustawowego obowiązku?

                A czy chcesz przez to dać do zrozumienia, że brak przymusowego
                najmowania przewodnika spowodowałby ustawowe narzucenie oprowadzania
                pilotowi??? Nikt nie każe Ci oprowadzać, a jak każe to wcale nie
                musisz się na takie zlecienie zgodzić. Ja natomiast chciałbym będąc
                pilotem oprowadzać po miescie które kocham i znam jak przysłowiowy
                własny palce. Nie mogę jednak tego robić w zgodzie z prawem.

                bluemar napisała:
                >A to czy pilot potrafiłby gdyby zechciał oprowadzić jest jego
                prywatną sprawą.

                Jesli ustawodawca pozwala mi tylko chcieć gdybym potrafił a nie
                zrobić jeśli potrafię to tą prywatność chyba jednak mi nieco
                ogranicza...

                bluemar napisała:
                >Piloci na swoją działalność nie otrzymują grantów,podpisują umowy
                na wykonanie konkretnej usługi.

                Przecież nawet gdyby chcieli to ustawodawca niestety im na to nie
                pozwala...

                bluemar napisała:
                >Nie znasz się na pilotażu to głosu nie zabieraj- może jest jakiś
                wyjątek ale pilot nie jeździ wciąż do tego samego miasta ani nawet
                kraju i nikt mu nie zapłaci za to oprowadzanie dodatkowo.

                I kto tu się nie zna na pilotażu... No tak, ale Ty nie uznajesz tzw.
                specjalizacji... Ale ja osobiście znam niemało pilotów którzy od lat
                jeżdżą do krajów które pokochali bezwarunkową miłością i niezależnie
                od wszystkiego, starają się zarazić swoją miłością turystów którym
                pokazują swoje ukochane miejsca. Takim pilotom warto więcej
                zapłacić, ale jak pisałem wyżej, ustawodawca jednoznacznie odbiera
                im prawo do robienia tego na czym znają się znakomicie...

                bluemar napisała:
                >Przewodników jest dość nawet w szczycie sezonu-podobnie jak i
                pilotów.

                Polemizowałbym ale przecierz Ty znasz się na wszystkim... Chyba, że
                odkładamy na bok jakość usługi...

                bluemar napisała:
                >niektórzy oszczędzający organizatorzy ich nie zamawiają do obsługi
                grup-pozostawiając sprawę zwiedzania pilotom.

                Znowu te oszczędności....W moim przekonaniu brak przewodnika to
                oszczędność dla klientów. Chyba, że z uporem maniaka będziesz
                wszystkich organizatorów po równo traktowała jak złodziei którzy
                wzieli pieniądze od klientów na przewodników ale w zamian dali
                pilota któremu kazali opowiadać....

                bluemar napisała:
                >Ilość gotowych do obsługi grup przewodników jest wystarczająca a
                nawet w nadmiarze.

                Znowu to samo... Ale ponieważ jak widzę jesteś guru od przewodników
                to przy tej okazji bardzo bym Cię prosił o namiary na
                polskojęzycznych przewodników na Lazurowym Wybrzeżu (Nicea, Cannes,
                Eze, Sain't Tropez, Monaco). Już trzeci rok z rzędu będę organizował
                tam wyjazdy, mam pilota który chetnie by gadał, ja chętnie bym mu
                dopłacił ale nie chcę wejść w "szarą strefę" a szkoda znowu turystom
                ciągle sie tłumaczyć, że nic nie możemy na to poradzić, że
                ustawodawca jest beee...
                Tylko proszę nie pisz o przewodnikach których należy tłumaczyć bo to
                żadne rozwiązanie sprawy a jedynie pomnażanie kosztów naszych
                biednych turystów...

                bluemar napisała:
                >Piloci zrozumieli co napisałam-wyciągnij wnioski.

                Nooo, twój wniosek jest baaaardzo ciekawy. Czy Ty masz może jakieś
                ankiety które nikt poza Tobą i naszym prezydentem nie widział???

                A przy okazji, jak z tym emocjonalnym podejście do pracy jako
                przewodnik? Czy mam rozumieć, że kompletnie obce Ci jest to pojęcie?


                Pilot wycieczek Piotr Skorek
                pilociwycieczek.e-fora.pl
                Zapraszam do REJSTRACJI!
                Oferty Pracy - 3 nowe oferty!
      • malediwypiotrs Re: Kto zmanipulował? 03.02.10, 09:26
       bluemar!
       Widzę, że znowu masz wenę więc mam do Ciebie ogromną prośbę.
       Ponieważ ta cała Twoja filozofia, choć logiczna, zupełnie mnie nie
       przekonuje do przewodników z przymusu to bardzo Cię proszę, podziel
       się opinią jak to widać z punktu widzenia właśnie przewodnika. Gdy
       pełniłaś tą rolę mając (a może nie mając) uprawnienia, to
       oprowadzałaś ludzi mając "emocjonalny stosunek" do miejsca, a teraz
       jako pilot już go utraciłaś? Czy różnica polega na tym, że wtedy
       gadałaś a teraz już nie musisz? Czy stały pobyt jest gwarantem tego
       emocjonalnego stosunku? Znam pilotów któzy mogliby "śpiewać" o
       odwiedzanych przez siebie miejscach które są tysiące kilometrów od
       ich stałego miejsca zamieszkania do któego mają obojętny jak nie
       negatywny stosunek emocjonalny...

       turdoradca napisał:
       > - i uważam, bez względu na interesy i błędy jakiejkolwiek ze stron
       biznesu turystycznego że szkolenia i weryfikacja są potrzebne

       Zgoda! Nie jest to jednak argument uzasadniający przymus
       późniejszego ich zatrudniania...

       > - kursy i egzaminy, choćby pomstować na ich nieraz częściową
       nieadekwatność i "korporacyjność", czasem zapewne kiepski poziom i
       komercyjną nadprodukcję absolwentów oraz puste marketingowe
       obietnice "wspaniałych podróży" dla uczestników - to pierwsze sito

       I tutaj też zgoda!

       > po kiepskim malarzu
       > ściany można poprawić, zawalonej imprezy już nie

       I tutaj też zgoda ale wciąż nie jest to argument uzasadniający
       przymus zatrudniania przewodników...

       > - otwarcie rynku przewodnickiego, bez wcześniejszej weryfikacji, w
       większości prowadziłoby do wejścia na rynek i walki o turystę
       jeszcze większej grupy wszelkiej maści "pseudo-przewodników" bez
       wiedzy i kompetencji, praktycznie nieweryfikowalnych do czasu
       wysłuchania czy nie pletą jakichś farmazonów

       Przymus najmowania przewodników a potencjalne otwarcie rynku
       przewodnickiego to według mojego rozumowania dwie odrębne sprawy. Ja
       nie chcę, żeby uprawnienia przewodnickie otrzymywał byle kto. Jeśli
       już mam nająć przewodnika to chciałbym mieć gwarancję solidnej
       usługi. Nie rozumiem tylko dlaczego "zamknięty rynek" pilocki ma być
       argumentem do przymusowego korzystania z usługi przewodnickiej.

       > wystarczy posłuchać co jako "przewodnicy" gadają
       niektórzy "piloci" tam gdzie im wolno

       A słyszałeś jakie czasami bzdury gadają autoryzowani przewodnicy tam
       gdzie im wolno???

       Mnie osobiście przeraża inna rzecz. Z tej dyskusji można by
       wywnioskować, że Polsy organizatorzy to jakieś wielkie bagno które
       trzeba na siłę osuszać. Patologia w postaci cioci Kloci bez
       uprawnień jest marginesem a nie regułą uzasadniającą przymus
       najmowania licencjonowanych przewodników. Z tego co się orientuję,
       większość tzw. dużych organizatorów, najmuje licencjonowanych
       przeowdników w większości dużych miast. A jeśli ich nie najmują, to
       coraz częśćiej powodem jest ich brak. Ja osobiście od trzech lat
       czekam na "wysyp" polskojęzycznych przewodników na Lazurowym
       Wybrzeżu... I proszę nie piszcie, że można tłumaczyć obcojęzycznych.
       Już teraz coniektórzy tur doradcy wmawiają młodym, że nie ma sensu
       pilotować za mniej niż np. 500zł dziennie. Tylko czekać jak na
       forach internetowych pojawią się dysputy czy warto jechać za mniej
       niż 1000zł dziennie...
       Ponadto dochodzi problem tzw. długich weekendów kiedy to naprawdę
       tych licencjonowanych przewodników brakuje. Czy wtedy biura powinny
       anulować swoje imprezy, czy ewentualnie ograniczać sprzedaż ze
       względu na brak wystarczającej ilości przewodników?
       • malediwypiotrs Re: Kto zmanipulował? 03.02.10, 09:30
        Znów bym zapomniał narażając się na skasowanie postu...

        To byłem ja...

        Pilot wycieczek Piotr Skorek
        pilociwycieczek.e-fora.pl
        Zapraszam do REJESTRACJI!
       • smerv Re: Kto zmanipulował? 03.02.10, 22:00
        A już na tym forum było tak spokojnie.. Aż nudno. Co to będzie, jak się
        sezon zacznie, a dyskutanci nie rozjadą się po Europie (co najmniej) -
        wiadomo, kryzys. Iskry z ekranu polecą i nie będzie to elektryczność
        statyczna.
        • malediwypiotrs Re: Kto zmanipulował? 04.02.10, 09:35
         Nim jednak się zacznie może warto rzeczywiście dowiedzieć się jak
         min. te sprawy reguluje ustawodawca:


         Rozporządzenie Ministra Gospodarki ws. przewodników turystycznych i
         pilotów wycieczek


         Ustawa
         o usługach turystycznych         Rozporządzenie Ministra Edukacji ws dokumentowania znajomości języka
         obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek


         Powyższe teksty ustaw można znaleźć za pośrednictwem przeglądarki
         internetowej lub skorzystać z gotowych materiałów wrzuconych przez
         jednego z kolegów na forum pilociwycieczek.e-fora.pl

         Piolot wycieczek Piotr Skorek
         pilociwycieczek.e-fora.pl
         • rugala Re: Kto zmanipulował? 04.02.10, 10:33
          > Rozporządzenie Ministra Gospodarki ws. przewodników turystycznych i
          > pilotów wycieczek

          No właśnie. Kuriozalne rozporządzenie. Oto fragment:

          cytat:

          § 11. Uprawnienia przewodników miejskich obejmują także oprowadzanie
          po obiektach i obszarach znajdujących się w strefie podmiejskiej, jeżeli te
          obiekty i obszary są związane z historią, kulturą lub gospodarką miasta oraz
          objęte są programem szkolenia przewodników miejskich.


          § 12. Organizator turystyki jest obowiązany w obsłudze grupy turystów do
          zapewnienia udziału
          :

          1) przewodnika miejskiego - dla miast wymienionych w § 10, jeżeli program
          imprezy obejmuje zwiedzanie miasta lub wybranych obiektów na jego obszarze, w
          muzeach i obiektach zabytkowych, w których nie oprowadza uprawniony pracownik
          etatowy;

          2) przewodnika górskiego - na obszarach górskich określonych w § 8,
          jeżeli program imprezy przewiduje wycieczki piesze poza obszarem zabudowy
          miejscowości;

          3) przewodnika terenowego lub przewodnika miejskiego w przypadkach, o
          których mowa w § 11
          , w parkach narodowych, krajobrazowych i rezerwatach
          udostępnianych do ruchu turystycznego
          , jeżeli program imprezy obejmuje
          zwiedzanie tych miejsc, w muzeach i obiektach zabytkowych, w których nie
          oprowadza uprawniony pracownik etatowy, a także na obszarach, na których
          obowiązują przepisy porządkowe prawa miejscowego w zakresie ochrony zdrowia lub
          życia."


          Paranoja jest gigantyczna!!! Cytuję stosowny fragment: "po obiektach i
          obszarach znajdujących się w strefie podmiejskiej, jeżeli te obiekty i obszary
          są związane z historią, kulturą lub gospodarką miasta oraz objęte są programem
          szkolenia przewodników miejskich
          ". A więc już nie tylko na obszarze
          całych miast, ale także poza granicami miasta musi być licencjonowany
          przewodnik. Ale skąd organizatorzy mają zdobyć stosowną wiedzę, które to obiekty
          i obszary znajdujące się w strefie podmiejskiej są związane z historią, kulturą
          lub gospodarką miasta oraz objęte są programem szkolenia przewodników miejskich?
          Oto jest pytanie...

          Kolejna paranoja - przewodnik górski musi być zapewniony na obszarach górskich
          określonych w § 8, jeżeli program imprezy przewiduje wycieczki piesze poza
          obszarem zabudowy miejscowości A to co podane jest w § 8 z obszarami górskimi w
          większości niewiele ma wspólnego. Ale lobbystom o to właśnie chodzi, żeby na
          obszarach województw południowych, w tym około połowy terenu województwa
          dolnośląskiego i województwa opolskiego, nawet tam gdzie nie ma gór i w obrębie
          miejscowości poza obszarem zabudowanym, np. do prowadzenia wycieczki drogą
          jezdną wśród pól gdzie rośnie kapusta i buraki cukrowe, organizator turystyki
          był obowiązany zatrudnić przewodnika górskiego.

          Kolejna paranoja - na obszarach parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów
          przyrody w całej Polsce. Tak więc licencjonowany przewodnik musi być zatrudniony
          nawet w jakimś zaśmieconym lasku, zwanym rezerwatem...

          Kto takie bzdury powymyślał. Czy ci ludzie, którzy takie kurioza tworzyli byli w
          tym czasie przy zdrowych zmysłach?

          Pozdrawiam

          Lech Rugała
          Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej PTTK
          www.wktp.pttk.pl/
          • smerv Re: Kto zmanipulował? 04.02.10, 11:21
           100%, że byli przy zdrowych zmysłach. Właśnie liczyli kasę. Obrona
           interesów swojego lobby wymaga trochę sprytu, inteligencji i
           umiejętności manipulowania opinią publiczną. Jak tutaj widać - całkiem
           skutecznie.
   • rugala Re: Kto zmanipulował? 03.02.10, 09:42
    manipoza napisała:

    > ….Wynajmowanie licencjonowanego przewodnika powinno być wynikiem
    > woli turystów
    > ….- JEST WYNIKIEM WOLI TURYSTÓW PODPISUJĄC UMOWĘ Z BIUREM PODRÓŻY
    > TAKOWĄ WYRAŻAJĄ

    Piszesz nieprawdę, bo turysta nawet jeśli ma wolę, aby dajmy na to po Krakowie
    oprowadził go historyk sztuki, który ma wiedzę, a nie ma papierka, to nie może
    go wynająć.

    > > dzieci zimą w wyższych partiach gór lub do obiektów zamkniętych. > Z
    PAŃSKIEGO PUNKTU WIDZENIA NIELOGICZNE , DZIECI MAJĄ OPIEKUNÓW.-
    > DOROSŁYCH LUDZI. CHYBA SĄ W STANIE OCENIĆ GDZIE MOGĄ Z DZIEĆMI
    > IŚĆ, A GDZIE NIE

    Brak konsekwencji w rozumowaniu. Bo w takim razie wycieczka dorosłych ludzi ma
    opiekę pilota np. w Krakowie, który jest w stanie ocenić co chcą zobaczyć, a
    czego nie. I nie potrzebuje przewodnika aby pokazał im Sukiennice.

    Lobby przewodnickie zwykle posługuje się argumentacją, że ludzie nie mający
    państwowych uprawnień przewodnika turystycznego mylą zabytki, plotą bzdury itp.
    Tymczasem przeciętna wycieczka zatrzymuje się na przykład w Poznaniu (gdzie też
    jest taki wymóg) na kilka godzin i ogląda jakieś trzy obiekty na krzyż. Trzeba
    naprawdę mieć wyobraźnię licencjonowanego przewodnika aby twierdzić, że w takiej
    sytuacji można któryś z nich pomylić z innym. Dlaczego? Bo każdy opiekun
    wycieczki: tzw. pilot wycieczek, wychowawca szkolny, społeczny instruktor
    krajoznawstwa itd. bez formalnych uprawnień przewodnika, może podjąć się tej
    roli i wziąć pierwszy z brzegu ilustrowany przewodnik albo wydruk aktualny z
    internetu i pokazać grupie to, o czym przeczytał.

    W dzisiejszych czasach, kiedy jest dostęp do oficjalnych stron internetowych
    miast czy parków narodowych i krajobrazowych oraz mnóstwa informacji w fachowych
    publikacjach, dokładnych map i szczegółowych planów, instytucja przewodnika
    straciła na znaczeniu. Zupełnie tak samo jak profesor na uczelni. Dzisiaj dostęp
    do wiedzy ma każdy i może ją w dowolnej chwili uzupełnić lub zweryfikować.
    Student ma dostęp do tych samych publikacji, co profesor, turysta ma dostęp do
    tych samych publikacji i map, co przewodnik itd.

    Dlatego kompletnym nonsensem jest żądanie licencji przewodnika od osób, które
    dzielą się swoim doświadczeniem turystycznym za darmo i okazyjnie zajmują się
    przekazywaniem informacji o miastach czy innych turystycznych obszarach naszego
    kraju, pokazują zabytki znajomym. Problemem natomiast jest sprowadzenie "na
    ziemię" skostniałych działaczy przewodnickich, którzy płodzą różne bzdurne
    zapisy ograniczające swobodną turystykę i przemycają je do ustaw, rozporządzeń i
    innych aktów prawnych.

    > > W żadnym. razie nie powinny to być całe obszary aglomeracji
    > > miejskich - parków narodowych i krajobrazowych - jak to jest w
    > > zamieszczonym na stronie Sejmu RP rządowym projekcie nowelizacji > >
    przepisów turystycznych.

    > NIELOGICZNE JAKIE ZNACZENIU MAE
    > TU WIELKOŚĆ DANEGO TERENU/OBIETKU ? CHCE PAN UZALEŻNIĆ WYDAWANI
    > LICENCJE

    Mylisz pojęcia. Nie chodzi o wydawanie licencji a o bezsensowny przymus
    chodzenia turystów w eskorcie licencjonowanego przewodnika.

    > OD WIELKOŚCI OBIEKTU ? MOŻE WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA FAKT ,
    > ŻE CHODZI USTAWODAWCY NIE O WIELKOŚĆ , A O „JAKOŚĆ”
    > WYSZCZEGÓLNIONYCH OBSZARÓW . JAK SĄDZĘ CHODZI PANU O …
    > …..Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że art. 49 traktatu
    > WE dotyczący swobody świadczenia usług nie zezwala państwom
    > członkowskim na żądanie od przewodników towarzyszących grupom
    > turystów uzyskania szczególnych kwalifikacji
    > państwowych. Trybunał ustanowił jednak wyjątek obejmujący "muzea
    > lub pomniki historyczne, które powinny być odwiedzane tylko w
    > towarzystwie zawodowego i wyspecjalizowanego przewodnika" źródło
    > cytatu => www. europarl.
    > europa.
    > eu/meetdocs/2004_2009/documents/cm/623/6 23427/623427pl..
    > KAŻDE PAŃSTWO UE MA TAKOWĄ LISTĘ, ALBO JĄ WŁAŚNIE PRZYGOTOWYWUJĘ I
    > ZAPEWNIAM, ZE NIEKIEDY ZNAJDUJĄ SIĘ TAM „CAŁE OBSZARY” I
    > „AGLOMERACJE MIEJSKIE” WARTO SPRAWDZIĆ

    Po pierwsze, nie każde państwo, bo równie dobrze by można powiedzieć, że w
    każdym państwie kobiety muszą być obrzezane.

    Po drugie, są to państwa o ustroju totalitarnym bądź biurokratyczno - mafijnym
    (pod tym względem Polska im już dorównuje). Jedź np. do Niemiec albo do Wielkiej
    Brytanii i przekonaj tamtejszych turystów jacy to oni są nieszczęśliwi, że tam
    nie licencjonują usług przewodnickich, że nie ma u nich takich idiotycznych
    regulacji dotyczących przewodnictwa turystycznego jak w Polsce.

    Po trzecie, zgodnie z tym orzeczeniem nie mogą to być takie miejsca jak otwarta
    ulica, drogi publiczne czy otwarte szlaki turystyczne, gdzie turyści mogą
    przebywać bez przewodnika jeśli mają taką wolę. Proponuję zapoznać się z tym oto
    dokumentem Parlamentu Europejskiego => www.ksp.lanet.wroc.net/parlament.htm

    > ile jest rzeczy i ile powinno się wiedzieć, moja wiedza po pełnym
    > kursie

    I teraz uważasz, że posiadłaś monopol na głoszenie jedynej słusznej prawdy?
    Nieźle Ciebie na tym kursie zindoktrynowali. Widać lobby przewodnickie ma o
    sobie bardzo wysokie mniemanie. Są ogarnięci jakimś dziwnym przekonaniem, że
    każda wycieczka turystyczna to jest obowiązkowa lekcja, po której zdaje się
    egzaminy z opanowanej wiedzy. Przewodnicy na kursach są indoktrynowani w taki
    sposób, aby reprezentować postawę wybitnie pedagogiczną wobec klientów i mieć w
    sobie przeświadczenie, że są jedynymi słusznymi powołanymi do pełnienia jakiejś
    wiekopomnej misji. Najchętniej by objęli obowiązkiem odbywania wycieczek z
    przewodnikiem całe społeczeństwo i wdrożyli taki przymus niczym obowiązkową
    służbę wojskową. A ludzie na ogół nie lubią, kiedy serwuje się im ogromne ilości
    informacji, które są zbędne, męczące i niemożliwe do przyjęcia w takiej ilości,
    a w dodatku kiedy jakość przekazywanych treści budzi wątpliwości. Obecność
    takiego nudziarza pozbawia grupę możliwości odczuwania radości z samej wędrówki
    i nie rzadko rozwala program imprezy.


    > > wykroczeń: "Art. 60(1) § 4.Kto: 1) wykonuje bez wymaganych
    > > uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek
    > > - podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny"?

    > > SKORO NAWET ETS ZGODZIŁ SIĘ, ŻE SĄ MIEJSCA GDZIE
    > > WYMAGANY JEST PRZEWODNIK, TO JAK PAN CHCE TO EGZEKWOWAĆ ?

    To Kodeks Wykroczeń powinien przynajmniej to sprecyzować, że dotyczy to takich
    szczególnych miejsc. Inaczej ten cały ten zapis jest "do kitu".

    > > Czemu mają służyć dodane w Kodeksie kolejne zapisy:
    > > "Art. 138d. § 1 Kto, podejmując zadania przewodnika
    > > turystycznego lub pilota wycieczek, wprowadza w błąd co do
    > > posiadanych uprawnień, podlega karze ograniczenia wolności albo
    > > grzywny § 2. Tej samej karze podlega organizator turystyki,
    > > który wprowadza klientów w błąd co do uprawnień osób, którym
    > > powierza wykonywanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota
    > > wycieczek.”?- CZEMU MAJĄ SŁUŻYĆ??????

    Właśnie czemu? Po co w KW takie szczegółowe zapisy dotyczące akurat tej
    profesji. W takim razie powinny tam się znaleźć kolejne zapisy dotyczące
    kucharzy, szewców, taksówkarzy, listonoszy i wielu zawodów, z ustaloną
    wysokoscią kary jeżeli kucharz, szewc, taksówkarz itd wprowadzają klientów w
    błąd co do posiadanych kwalifikacji. Tylko wtedy KW by musiał mieć dobre 24
    tomy. A przecież istnieją już inne przepisy, które takie sprawy regulują, m.in.
    prawo konsumenckie i kodeks karny i cywilny.

    Ciekawe to wszystko, bowiem rządy partii mającej się za liberalną wg deklaracji
    wyborcz
    • rugala Re: Kto zmanipulował? 03.02.10, 09:58
     zakończenie poprzedniego postu:

     Ciekawe to wszystko, bowiem rządy partii mającej się za liberalną wg deklaracji
     wyborczych miały uprościć prawo, a de facto widać jak je komplikują.

     Lech Rugała
     Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej PTTK
     www.wktp.pttk.pl/
   • mkaczka Re: Kto zmanipulował? 03.02.10, 14:12
    manipoza napisała:


    > CYTAT Z FORUM .. gadasz głupoty. Ja jestem po kursie przewodnika miejskiego , i
    > powiem tyle , przed kursem wydawało mi się że wiem sporo o Krakowie i coś mogę
    > opowiedzieć turystą , nic błędnego , ludzie wy sobie nawet sprawy nie zdajecie
    > ile jest rzeczy i ile powinno się wiedzieć , moja wiedza po pełnym kursie = 1 n
    > a
    > 1000 , kto takiego kursu nie robił to jego wiedza = -1000 .

    A może po prostu większość z odwiedzających Kraków nie życzy sobie aby tej
    wiedzy wysłuchiwać? Może po prostu chcą się dobrze zabawić?

    Można zrobić kurs dla babć klozetowych który będzie trwał pół roku, w tym 3
    miesiące b. wykładów medyka o układzie wydalniczym, wykłady o historii szaletów
    miejskich itp. i też ich wiedza będzei nx1000. tylko po co to komu?

    > A na melexie jest audio i niech ono leci a nie kierowcy opowiadają często
    > głupoty. Nieraz i nie dwa już słyszałem że w mniemaniu pseudoprzewodników mury
    > przy synagodze Starej to oryginalne dawne mury krakowiańskie... albo że w
    > średniowieczu dookoła Krakowa było 3 barbakany... niesamowite bzdury.

    I co z tego? Super ekspres codziennie pisze bzdury a ludzie kupują. Takie ich
    prawo.

    To tak
    > jakby ktoś co umie sobie zatankować auto i zmienić filtr powietrza otworzył
    > zakład mechaniczny.

    I może otworzyć, to nie jest zawód licencjonowany, podobnie jak ten co tylko
    umie usmażyć schabowego może otworzyć restaurację.

    Panuje ogólna ignorancja...a najwięcej do gadania mają Ci
    > którzy nic nie wiedzą

    To pani się tu popisuje kompletną niewiedzą. Ale cóż, tacy trafiają na kursy, ci
    co są dobrymi przewodnikami po prostu to robią i już.
  • a-r Sprawa dla Trybunału Konstytucyjnego 16.02.10, 14:03
   Dla mnie to od zawsze była sprawa na Trybunał Konstytucyjny.

   Zrzeszenia przewodników, legitymacje i certyfikaty są ich wewnętrzną sprawą i
   potwierdzeniem posiadanych kompetencji - co może być istotną informacją dla osób
   szukających takich profesjonalnych usług.

   W żadnym razie nie może być stosowana jakakolwiek forma przymusu narzucania
   klientom obsługi wyłącznie przez osoby z takimi papierami; muszą oni bowiem mieć
   prawo wolnego wyboru pozyskiwania informacji o charakterze przewodnikowym.

   Wszelkie zakazy - wolności wypowiedzi w miejscach publicznych - to nic innego
   jak naruszanie obywatelskiej i ludzkiej WOLNOŚCI i są nie do obrony przed
   Trybunałem Konstytucyjnym. Aż dziw, że nikt tej sprawy nie zgłosił na drogę
   konstytucyjną!!!

   AR
  • malgorzata_mazur Re: Kto zmanipulował? 01.03.10, 00:07
   Koleżanka czy też kolega bardzo dużo napisał/a.
   Jak zrozumiałam z treści niektórych wypowiedzi jest przodownikiem
   turystyki.
   A skoro tak, to cóż za problem skończyć kurs, podejść do egzaminu i
   posiąść licencję pilota czy też przewodnika?
   Jest to forum dla pilotów, ludzi zajmujących się zawodowo
   pilotowaniem wycieczek i przewodnictwem a nie dla przodowników
   turystyki.
   Dla mnie tytuł przodownika turystycznego (działacza) trąci bardziej
   PRLowskimi czasami aniżeli licencja pilota czy przewodnika.
   Posiadając olbrzymią (jak mniemam z wypowiedzi) wiedzę turystyczną
   cóż za problem podejść do egzaminów i zdobywać licencje przewodnika
   terenowego po kolejnych regionach i fascynować wycieczki swoją
   wiedzą.

   To duża strata dla turystyki i turystów, że kolega czy też koleżanka
   jeszcze takich licencji nie ma.

   W jednej z wypowiedzi czytam: "Przecież kompletnym nonsensem jest
   żądanie państwowych uprawnień przewodnika turystycznego od osób,
   które dzielą się swoim doświadczeniem turystycznym za darmo i
   okazyjnie zajmują się przekazywaniem informacji o miastach czy
   innych turystycznych obszarach naszego kraju, a nawet kiedy pokazują
   zabytki znajomym".
   • rugala Re: Kto zmanipulował? 01.03.10, 08:08
    > Koleżanka czy też kolega bardzo dużo napisał/a.
    > Jak zrozumiałam z treści niektórych wypowiedzi jest przodownikiem
    > turystyki.
    > A skoro tak, to cóż za problem skończyć kurs, podejść do egzaminu i
    > posiąść licencję pilota czy też przewodnika?

    Nigdy nie interesowało mnie przewodnickie zarobkowanie. Pragnę natomiast zwrócić
    tu uwagę na zajadłe szykanowanie przez lobby przewodnickie społecznej kadry
    stowarzyszeń turystycznych, zwłaszcza przodowników turystyki kwalifikowanej
    górskiej i pieszej, instruktorów krajoznawstwa czy ochrony przyrody PTTK,
    instruktorów harcerskich itp. Przewodnicy zawodowi traktują wyłączność na
    prowadzenie grup i przekazywanie informacji krajoznawczych, jaką nadał im system
    prawny, jako ochronę przed "konkurencją". Żaden z nich nie widzi i nie chce
    zauważyć odwrotnej strony medalu. Otóż istnieje w naszym kraju jeszcze trochę
    osób, które nie lubią być wynajmowane na godziny za opłatą. Ma to wiele
    wspólnego z kodeksem honorowym itd.

    Te właśnie wartości pozwalają mi być członkiem kadry zarówno PTTK jak i PTT,
    wykonującym zadania przewodnika społecznie, a jednocześnie odstręczają od
    przewodnictwa zawodowego. Nigdy nawet nie przyszło mi do głowy, żeby przyjąć
    pieniądze za dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem turystycznym prowadząc
    grupę ludzi, z którymi współdziała się w jakimś środowisku. To by była dla mnie
    wielka plama na honorze. W całym zamieszaniu wokół uprawnień przewodnickich
    niestety zapomina się o honorze i wynikających z tego konsekwencjach. Poza
    koniecznością zniesienia państwowego monopolu na nadawanie uprawnień do
    prowadzenia grup turystów i uwolnienia zawodu przewodnika, trzeba głośno
    podnosić, że istnieją w naszym kraju ludzie, dla których opłata za poprowadzenie
    ludzi na szlaku jest dyshonorem, że prawne ograniczanie czy wręcz
    uniemożliwianie im społecznej działalności poprzez stawianie wymogu posiadania
    państwowych uprawnień jak do pracy zarobkowej, nadawanych przez administrację
    państwową, jest niczym innym jak pogwałceniem zagwarantowanej konstytucyjnie
    wolności działania stowarzyszeń.

    > Dla mnie tytuł przodownika turystycznego (działacza) trąci bardziej
    > PRLowskimi czasami aniżeli licencja pilota czy przewodnika.

    Czyżby? Muszę Panią uświadomić, że funkcję przodowników narciarskich wprowadził
    już w okresie międzywojennym Polski Związek Narciarski. I co to miało wspólnego
    z PRL-em? Również w okresie międzywojennym istniał stopień przodownika w
    Policji. Co to miało wspólnego z przodownikami pracy z czasów PRL-u?

    > Jeżeli się ma dużo pieniędzy to można się dzielić za darmo a nawet
    > wozić znajomych po kraju i pokazywać im zabytki.

    Czyżby? Oto fragmenty artykułu pt. "Znajomym Krakowa pokazać nie wolno"
    Cytat:
    "Maria Kantor, pracowniczka Uniwersytetu Jagiellońskiego, oprowadzała po
    Krakowie swoich znajomych z Malty. Pani Maria zabrała przybyszów na ul.
    Floriańską, pod Sukiennice i kościół Mariacki, opowiadała o historii miasta i
    zabytków. Nagle podeszły do niej dwie osoby, które zaczęły wypytywać o
    uprawnienia przewodnika. Okazało się, że to wspólna kontrola urzędników Urzędu
    Marszałkowskiego i przedstawicieli Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych,
    którzy w asyście strażników miejskich postanowili wylegitymować podejrzaną. - Od
    razu odpowiedziałam, że nie jestem żadnym przewodnikiem, a tylko pokazuje
    znajomym zabytki Krakowa. A właściwie to byłam tak zaskoczona, że zaniemówiłam.
    Moi znajomi z Malty nie wiedzieli, co się dzieje i dlaczego nagle zatrzymują
    mnie obce osoby i umundurowani strażnicy. Na nic zdały się moje wyjaśnienia, że
    nie oprowadzam żadnej grupy. Byłam przerażona absurdalnym stwierdzeniem, że
    nielegalnie, bez uprawnień, oprowadzam turystów indywidualnych po Krakowie i że
    to jest zabronione - mówi nasza Czytelniczka, która otrzymała upomnienie za
    “oprowadzanie w języku angielskim turystów indywidualnych bez uprawnień
    przewodnickich". (...)
    Okazuje się, że przyłapani na nielegalnym przewodnictwie mogą otrzymać od Straży
    Miejskiej upomnienie (jeśli zdarzyło się im to pierwszy raz), a także wezwanie
    do Sądu Grodzkiego, gdzie sprawa rozpatrywana jest jako wykroczenie. Kodeks
    Wykroczeń przewiduje karę grzywny w wysokości od 20 zł do 5000 zł. Jeśli
    natomiast na miejsce zostanie wezwana policja, może ukarać mandatem w wysokości
    500 zł. Według ustawy o usługach turystycznych “przewodnik turystyczny to osoba
    zawodowo oprowadzająca turystów lub odwiedzających po wybranych obszarach,
    miejscowościach i obiektach oraz udzielająca o nich informacji". Sprawę
    precyzuje Kodeks Wykroczeń, który mówi, że ten, “kto wykonuje bez wymaganych
    uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, podlega karze
    ograniczenia wolności albo grzywny". I tu zaczyna się problem. “Wykonywanie
    zadań" jest bowiem stwierdzeniem na tyle niejasnym, że żaden z przewodników nie
    chciał wczoraj jasno zinterpretować tych przepisów."
    źródło cytatu => www.bibula.com/?p=12682

    > Pierwszy raz czytam, że ktoś chce pracować za darmo i domaga się
    > uporczywie na tym forum zmiany przepisów tak, żeby przodownicy
    > turystyki mogli wykonywać za darmo pracę, za którą należy się
    > zapłata.

    Człowiek musi mieć jakieś pasje i nie musi to być wcale związane z pracą
    zawodową. Inaczej ma się sprawa kiedy ktoś - niby pasjonat - uprawia działalność
    zarobkową. Czytam co Pani pisze i oczom nie wierzę jak to pięknie się nasz kraj
    zmienia, jak zmienia się mentalność ludzi i system wartości. Niedługo staruszki
    będą ze zdziwieniem patrzyć na ludzi którzy nie pobierają opłat za
    przeprowadzenie ich na drugą stronę ulicy.

    Lech z Poznania
   • a-r Re: Kto zmanipulował? 01.03.10, 10:04
    > A czy posiłki też znajomi kucharze serwują za darmo?

    A czy kiedy upieczesz coś słodkiego i poczęstujesz grupę znajomych, to bierzesz
    za to pieniądze? A może najpierw kończysz specjalny na kurs i uzyskujesz dyplom
    kucharza?

    Dlaczego pytam? Otóż na spotkania w naszym klubie turystycznym Panie od czasu do
    czasu przynoszą coś słodkiego, które same upieką, zrobią jakiś deser owocowy z
    bitą śmietaną i poczęstują innych! I co dziwne - nie mają licencji cukiernika!
    Co jeszcze dziwniejsze - nie biorą ani za użyte produkty, ani też za swoją pracę
    przy tych wypiekach - żadnych pieniędzy! A może jakiś idiotyczny przepis
    zabrania im wykonywać "zadania cukiernika" i nas częstować swoimi wyrobami?

    W takim kontekście warto tu zapytać: Czy kiedy ktoś dzieli się na wycieczce w
    terenie informacjami o jakimś zabytku, to jest to aż tak ważne, że bez licencji
    nie wolno mu tego robić, bo to są "zadania przewodnika" zastrzeżone wyłącznie
    dla licencjonowanych przewodników? Czy to nie jest absurdalne, że w naszym
    kraju, gdzie rzekomo jest konstytucyjnie zagwarantowana wolność słowa i wolność
    informacyjnego przekazu, wprowadza się takie przepisy i takie zakazy?

    AR
    • malgorzata_mazur Re: Kto zmanipulował? 03.03.10, 00:30
     a-r. Nie bardzo zrozumiałaś/łeś treść mojego postu. Nie
     ukończyłam kursów cukierniczych i nie zabieram się do częstowania
     swoimi wypiekami grup.Chociażby z tego powodu. Kilka ciast, których
     się nauczyłam serwuję wyłącznie w gronie rodzinnym. Natomiast za
     przyniesione ciasta na spotkania grupowe w moim środowisku zwraca
     się pieniądze i nikt się temu nie dziwi.
     Wolność słowa nie bardzo pasuje do tego tematu, bo przewodnictwo i
     pilotowanie to nie wywody polityczne, moralne, lansowanie poglądów
     tylko przekazywanie rzetelnej wiedzy o miejscu, regionie i opieka
     nad turystami.
     Ponadto, jeżeli w mojej grupie jest ktoś kto chciałby dodać coś do
     mojej wypowiedzi zawsze ma do tego prawo. W naszym klubie
     turystycznym, licencjonowanych pilotów i przewodników na każdym
     spotkaniu jest szkolenie (płacimy za nie), spotkania z ludźmi,
     którzy mają bardzo wiele do powiedzenia na wybrany temat. Na
     herbatkę, kawę, ciastka składamy się. I nie oczekujemy, że postawi
     nam ktoś coś za darmo. A niektórzy na tym forum mydlą oczy i mamią,
     że chcą i pracują za darmo. Czy to nie jest manipulacja i
     wprowadzanie w błąd?
     PS
     Opowiadała ostatnio koleżanka, że przechodziła koło grupy, której
     przewodziła osoba bez identyfikatora przewodnickiego. Osoba ta
     zatrzymała grupę na ul. Długiej powiedziała: „tu nie ma nic
     ciekawego, macie czas wolny” i odeszła. Może przewodziła za darmo i
     to nie z własnej woli.

     P.T. rugala. w swoim poście pisze:
     „..Te właśnie wartości pozwalają mi być członkiem kadry zarówno PTTK
     jak i PTT, wykonującym zadania przewodnika społecznie, a
     jednocześnie odstręczają od przewodnictwa zawodowego”... Co
     to znaczy „odstręczają”?
     Pana/ni wartości nie pozwalają na wynagrodzenie za wykonanie pracy
     przez zawodowca? Może właśnie dzięki lansowaniu takich wartości
     wiele obiektów PTTK popadło w ruinę i uległo dewastacji.
     O czym mowa? O kodeksie honorowym?
     A cóż to za dyshonor pobierać wynagrodzenie za wykonaną pracę?
     I po co tak mamić? Po to, żeby jeden przodownik z PTTKowskiej kadry
     zamiast ukończyć kurs pilotów i przewodników mógł oprowadzać za
     darmo wycieczki? Czuję się niezwykle manipulowana.
     A mówili, że już nie będzie docentów mianowanych.
     • rugala Re: Kto zmanipulował? 03.03.10, 09:09
      > się nauczyłam serwuję wyłącznie w gronie rodzinnym. Natomiast za
      > przyniesione ciasta na spotkania grupowe w moim środowisku zwraca
      > się pieniądze i nikt się temu nie dziwi.

      Tu widać, że ma Pani dość specyficzny sposób pojmowania świata, ludzi i siebie i
      dosłownie wszystko przelicza na pieniądze. Jeśli ja z moją małzonką zaprosimy
      swoich znajomych z klubu turystycznego na grochówkę, którą sami ugotujemy, to
      przecież nikt nie zażąda od nas świadectwa ukończenia kursu na kucharza, a
      kompletną kompromitacją by było, gdybym ja wystawił im za ten obiad rachunek i
      poprosił o zapłatę. Wtedy lepiej żebym się w klubie więcej nie pokazywał. Nasz
      klub, to nie jakiś klub pazernych i kierujemy się zupełnie odmiennymi
      wartościami a nie kultem pieniądza.

      > Wolność słowa nie bardzo pasuje do tego tematu, bo przewodnictwo i
      > pilotowanie to nie wywody polityczne, moralne, lansowanie poglądów
      > tylko przekazywanie rzetelnej wiedzy o miejscu, regionie i opieka
      > nad turystami.

      Przewodnicy z papierkiem lubią podkreślać, że tylko oni są w stanie zapewnić
      odpowiednią jakość informacji. A przecież Konstytucja gwarantuje WOLNOŚĆ
      pozyskiwania i przekazywania informacji. Informacje o charakterze przewodnikowym
      nie stanowią tu żadnego szczególnego wyjątku i nie mogą być obłożone cenzurą,
      która jest w Polsce zakazana. Poza tym jest wielu ludzi, którzy mają taką wiedzę
      w stopniu znacznie wyższym. Zresztą wycieczka, np. górska, to nie uniwersytet z
      wydziałami: geografii, geologii, botaniki, zoologii, historii itd. Istotnym jest
      to czego oczekują jej uczestnicy, np. w przypadku imprezy zamkniętej, klubowej itp.

      W dzisiejszych czasach, kiedy jest dostęp do oficjalnych stron internetowych
      miast czy parków narodowych i krajobrazowych oraz mnóstwa informacji w fachowych
      publikacjach, dokładnych map i szczegółowych planów, instytucja przewodnika
      straciła na znaczeniu. Dlaczego? Bo każdy opiekun wycieczki - pilot wycieczki,
      nauczyciel itp. - bez formalnych uprawnień przewodnika, może podjąc się tej roli
      i wziąć pierwszy z brzegu ilustrowany przewodnik albo wydruk z internetu i
      pokazać grupie to, o czym przeczytał. Dzisiaj dostęp do wiedzy ma każdy i może
      ją w dowolnej chwili uzupełnić lub zweryfikować.

      Dlatego kompletnym nonsensem jest żądanie licencji przewodnika od hobbystów,
      którzy dzielą się swoim doświadczeniem turystycznym i wiedzą o miastach czy
      innych turystycznych obszarach naszego kraju. Problemem natomiast jest
      sprowadzenie "na ziemię" zindoktrynowanych działaczy przewodnickich, którzy
      płodzą różne bzdurne zapisy ograniczające swobodną turystykę i przemycają je do
      ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych oraz inicjują akcje "polowań" na
      prowadzących grupy.

      > Pana/ni wartości nie pozwalają na wynagrodzenie za wykonanie pracy
      > przez zawodowca? Może właśnie dzięki lansowaniu takich wartości
      > wiele obiektów PTTK popadło w ruinę i uległo dewastacji.

      Niestety, ale stało się dokładnie na odwrót. To komercja i monopolizacja zabiła
      turystykę wędrowną. Te osoby, a zwłaszcza nauczyciele, którzy spotkali się już z
      szykanowaniem przez patrole złożone ze służb mundurowych + przewodnik lub są
      świadomi, że te szykany mogą ich też dotknąć, najczęściej zaprzestali
      działalności w ogóle. Dzięki temu znikło wiele działających przy szkołach kół
      turystyczno -krajoznawczych, a inicjatorzy tych działań nie zyskali nic poza
      tym, że takie imprezy stały się rzadkością, że z powodu braku obłożenia
      zlikwidowano wiele schronisk młodzieżowych, letnich baz namiotowych itp., że
      opustoszały szlaki w wielu kiedyś popularnych regionach turystycznych. To jest
      tak "korzystny" efekt działania naszego chorego prawa, że ręce opadają. A
      przecież młodzież by mogła np. zwiedzać kraj pod opieką pasjonatów, jacy się
      jeszcze uchowali w tych trudnych dla turystyki niekomercyjnej czasach - zamiast
      sama znajdować sobie zainteresowania przynoszące państwu, a więc i podatnikowi -
      czyli nam - coraz to większe wydatki na utrzymanie aresztów, domów poprawczych i
      więzień.

      Lobby przewodników posługuje się fałszywą argumentacją, że te działania mają na
      celu likwidację tzw. "szarej strefy". A tak naprawdę, to ludzie prowadzący
      kiedyś liczne obozy wędrowne organizowane przez
      szkoły, harcerstwo czy PTTK nie brali nigdy żadnych dodatkowych pieniędzy za to,
      że dzielili się z młodzieżą swoją wiedzą krajoznawczą i doświadczeniem
      turystycznym. Jako kierownicy obozu czy rajdu otrzymywali co najwyżej skromny
      zwrot diet, a zadania przewodnika wykonywali wyłącznie społecznie - bez
      pobierania za to stawek przewodnickich w rodzaju tyle a tyle za godzinę. Ale
      cóż. Lobby przewodnickie brnie dalej w tą ślepą uliczkę. Poraża mnie wiara, że
      koncesje ograniczają szarą strefę. Faktycznie to ją rozbudowują, bo jak mawiają
      "najciemniej jest pod latarnią". Pod pozorem "przycięcia łapek" jakimś
      kombinatorom, przycina się je równo wszystkim działaczom społecznym. Żeby
      zapobiec jednemu wykroczeniu, wiąże się ręce setce uczciwych ludzi. To jest
      strzelanie z armaty do wróbla siedzącego na dachu. Wróbel zostanie na
      przepłoszony, a że przy okazji rozwalą komuś cały dom, to już o tym nie pomyślą...

      L.R.
      • bluemar Re: Kto zmanipulował? 03.03.10, 13:18
       Niektórzy z tych "uczciwych ludzi" całe lata kombinowali i
       wprowadzali w błąd nieświadomych różnicy pomiędzy przewodnikiem a
       przodownikiem nauczycieli i koła emerytów z małych miejscowości-
       organizując dla nich imprezy i pobierając ciche prowizje od
       zamawianych "grzecznościowo" świadczeń.
       Nikt nie broni pracy społecznej ale trzeba mieć licencję-
       przewodnicy licencjonowani oprowadzają społecznie też.
       Łatwo rzucać frazesami o honorze mając po kilkunastu latach pracy
       emeryturę w odpowiedniej wysokości - trudniej zdać egzamin.
       Wiedza przekazywana młodzieży musi być pod kontrolą czy się to
       komuś podoba czy nie- pozostawiając treści przekazywane młodzieży w
       gestii przeróżnych samokształcących się amatorów można zrobić
       wielką krzywdę.
       Rozumiem - można być z siebie dumnym,że opanowało się jakąś
       wiedzę "bez profesorów" ale niekoniecznie musi to predysponować do
       przekazywania jej innym-czasem właśnie dla "korzyści społecznych"
       należy stanowczo zabronić .
       • rugala Re: Kto zmanipulował? 03.03.10, 16:04
        malgorzata_mazur napisała:

        > Któz broni przodownikom turystyki prowadzić za darmo szkolne koła
        > turystyczno - krajoznawcze?

        Poniżej mamy odpowiedź

        bluemar napisała:

        > Nikt nie broni pracy społecznej ale trzeba mieć licencję-

        Jeszcze trochę grup zawodowych o podobnie radykalnych poglądach dorwie się do
        koryta, a bez licencji to niedługo nie będzie można przeprowadzić jakiejś
        staruszki na drugą stronę ulicy...

        > przewodnicy licencjonowani oprowadzają społecznie też.

        Ilu takich jest? Większość reprezentuje poglądy jak moi przedpiścy

        > Wiedza przekazywana młodzieży musi być pod kontrolą czy się to
        > komuś podoba czy nie- pozostawiając treści przekazywane młodzieży
        > w gestii przeróżnych samokształcących się amatorów można zrobić
        > wielką krzywdę.
        > Rozumiem - można być z siebie dumnym,że opanowało się jakąś
        > wiedzę "bez profesorów" ale niekoniecznie musi to predysponować do
        > przekazywania jej innym-czasem właśnie dla "korzyści społecznych"
        > należy stanowczo zabronić.

        No i zabroniono. Bo dla niektórych to lepiej, że młodzież zamiast pojechać z
        wychowawcą na obóz wędrowny, zaćpa się po blokiem. Mają czego chciały. Jak ktoś
        taką kiedyś napadnie, wyrwie torebkę i jeszcze pobije, to może dopiero wtedy
        będzie szansa, że coś tam do takiej w końcu dotrze

        LR
        • malgorzata_mazur Re: Kto zmanipulował? 03.03.10, 17:40
         W poprzednim poście P.T. L.R., któy chce wychowywać młodzież czytam:
         dorwie się do koryta
         • free-znowak Re: Kto zmanipulował? 03.03.10, 18:29
          rugala napisał:

          > Dzisiaj Karol Wojtyła prowadzący grupy
          młodzieżowe w góry byłby przez takie prawo uznany za przestępcę!

          Sugerujesz, że łamałby prawo?! Jak możesz tak obrażać świętość życia
          Naszego Papieża - Ikonę moralności, patriotyzmu, poszanowania ziemi,
          ludzi i PRAWA! Kiedyś obowiązywało inne prawo - a teraz inne! Karol
          Wojtyła ukończył dobre Gimnazjum, zdał maturę, więc spełniałby
          wstępne warunki jakie teraz wymaga się do otrzymania Licencji
          Przewodnika. ... na pewno poszedłby (też) TĄ DROGĄ.
          • rugala Re: Kto zmanipulował? 03.03.10, 19:13
           > > Dzisiaj Karol Wojtyła prowadzący grupy
           > > młodzieżowe w góry byłby przez takie prawo uznany za przestępcę!
           >
           > Sugerujesz, że łamałby prawo?!

           Po prostu stwierdzam fakt, że to co wtedy robił dobrego dla młodzieży, dziś by
           było nielegalne. Zatem odpowiedz sobie na pytanie: Czy to co wtedy robił, skoro
           mógł to robić bez licencji, było złe?

           > Kiedyś obowiązywało inne prawo - a teraz inne!

           I tamto prawo, które nawet za czasów głębokiej komuny pozwalało ks. Karolowi
           Wojtyle prowadzić bez licencji grupy młodzieży po górach i dolinach, było pod
           tym względem na pewno lepszym, bardziej ludzkim i życiowym prawem od obecnego.

           > Karol Wojtyła ukończył dobre Gimnazjum, zdał maturę, więc
           > spełniałby wstępne warunki jakie teraz wymaga się do otrzymania
           > Licencji Przewodnika. ... na pewno poszedłby (też) TĄ DROGĄ.

           Skoro w tamtych czasach i w tamtych warunkach też mógł zrobić uprawnienia
           przewodnika, a mimo to nie zrobił, to takiś pewien, że jedynym wyjściem w
           obecnej sytuacji by było ukończenie dwuletniego kursu przewodnika górskiego?
           Jesteś może jasnowidzem?

           Jestem przekonany, że Karol Wojtyła by postąpił podobnie jak proponuje na łamach
           "Gazety Krakowskiej" bp Tadeusz Pieronek w felietonie pt. "Mus - przewodnik":
           cytat:
           "A swoją drogą, to znakomity pomysł. W pierwszej kolejności powinni go
           wykorzystać restauratorzy, domagając się od ratusza, by turyści, jeżeli są w
           grupie, nie jedli przywiezionych z sobą kanapek, ale poszli na posiłek do
           restauracji i zjedli to, co przygotował dyplomowany kucharz. Można by także
           zakazać śpiewania w grupie, jeżeli brak w niej dyplomowanego dyrygenta (...) A
           jeżeli tak stanowi ustawa, starajmy się być od niej mądrzejsi!"

           Księża doskonale wiedzą, jak sobie radzić z nieżyciowym i szkodliwym społecznie
           prawem. Wojtyła na pewno też by wiedział. Zamiast "wycieczki" wystarczy, że
           ksiądz zorganizuje "pielgrzymkę" - i automatycznie chroni go prawo wyznaniowe.
           Zdarzało mi się wielokrotnie być oprowadzanym po kościołach przez miejscowego
           księdza albo zakonnika. Na zapytanie o zapłatę wskazano zwykle na skarbonkę z
           napisem - "datki na renowację kościoła". Czy jakakolwiek Straż Miejska ośmieli
           się nalecieć na parafię czy klasztor albo na księży prowadzących grupy
           pielgrzymującej młodzieży? W życiu nie!

           L.R.
           • free-znowak Re: Kto zmanipulował? 03.03.10, 21:04
            Nie przyjmujesz żadnego argumentu innego niż twój, więc nikt ci nie
            odpowie na pytanie "kto zmanipulował?". Nasuwa się jedno
            stwierdzenie: to ty m a n i p u l u j e s z zadając pytanie na
            które masz "jedyną słuszną" - bo swoją - odpowiedź.
            • rugala Re: Kto zmanipulował? 03.03.10, 21:23
             > Nie przyjmujesz żadnego argumentu innego niż twój, więc nikt ci nie
             > odpowie na pytanie "kto zmanipulował?". Nasuwa się jedno
             > stwierdzenie: to ty m a n i p u l u j e s z zadając pytanie na
             > które masz "jedyną słuszną" - bo swoją - odpowiedź.

             Piszesz nieprawdę. Nie otrzymałem nigdy odpowiedzi na pytanie kto i dlaczego
             wycofał z projektu zmian w przepisach turystycznych zapis o wykreśleniu z
             Kodeksu Wykroczeń niejasnego sformułowania zawartego w art. 60(1) zakazującego
             wykonywania na terenie całej Polski zadań przewodnika lub pilota wycieczek
             osobom bez uprawnień.

             Nie sposób zrozumieć dlaczego sprawa, która powinna być bezsporna, przybrała
             taki właśnie obrót. W opublikowanej na stronie sejmowej TABELI ZBIEŻNOŚCI
             projektu Ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy
             – Kodeks wykroczeń znajduje się taki oto zapis:
             Art. 2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r.
             Nr 109, poz. 756 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888) wprowadza się następujące
             zmiany: (...) po art. 138 c dodaje się art. 138d w brzmieniu:
             „Art. 138d. § 1 Kto, podejmując zadania przewodnika turystycznego lub pilota
             wycieczek, wprowadza w błąd co do posiadanych uprawnień, podlega karze
             ograniczenia wolności albo grzywny.
             § 2. Tej samej karze podlega organizator turystyki, który wprowadza klientów w
             błąd co do uprawnień osób, którym powierza wykonywanie zadań przewodnika
             turystycznego lub pilota wycieczek.”.

             W związku z dopuszczeniem w ustawie o usługach turystycznych możliwości
             wykonywania bez wymaganych uprawnień zadań przewodnika turystycznego lub pilota
             wycieczek, zdecydowano, iż zagrożone sankcją z KW ma być podejmowanie zadań
             przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek wraz z jednoczesnym wprowadzaniem
             w błąd co do posiadanych uprawnień;


             W tym kontekście zapis w art. 60(1) w § 4 pkt. 1 na mocy którego w aktualnie
             obowiązującym stanie prawnym ten kto wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania
             przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek podlega karze ograniczenia
             wolności albo grzywny - nie ma sensu, bowiem zdecydowano, że zagrożone
             sankcją ma być wykonywanie tych zadań "wraz z jednoczesnym wprowadzaniem w błąd
             co do posiadanych uprawnień"
             . Zatem zapis ten powinien zostać wykreślony, a
             jednak wg ostatniej wersji projektu ma pozostać. Po co?

             Wnikliwie przestudiowałem wszystkie teksty uwag do projektu zmian, wniesionych
             przez różne podmioty, które są opublikowane na stronie MSiT. Nie ma tam ani
             zdania o tym, aby ktokolwiek domagał się pozostawienia tego kuriozalnego zapisu.
             I to jest fakt.

             L.R.
         • rugala Re: Kto zmanipulował? 03.03.10, 21:06
          > Ja myślę że bardzo źle dzieje się w Wielkopolskim PTTK

          Myśleć Pani jak na razie wolno bez opłat i licencji. Choć kto wie jak z tym
          wolnym myśleniem dalej będzie, kiedy nasze społeczeństwo zostanie zdominowane
          przez ludzi uważających za konieczne licencjonowanie nawet takiej ludzkiej
          działalności jak dzielenie się z innymi ludźmi informacjami o jakimś odwiedzanym
          terenie.

          > A PTTK Gdańsk co roku w kwietniu organizuje bezpłatne oprowadzania
          > uczniów przez licencjonowanych przewodników i wielu bierze w nich
          > udział. Za darmo.

          Jedna spektakularna akcja, mająca na celu promowanie licencjonowanych
          przewodników, to nie to samo, czym była kiedyś systematyczna działalność
          pozalekcyjna nauczycieli będących częścią społecznej kadry PTTK w szkolnych
          kołach turystycznych, zanim nie została ona zdławiona za pomocą głupich
          przepisów i w majestacie prawa.

          > A ja sobie poczytam coś tam w internecie i oprowadzę swoich
          > znajomych po Wielkopolsce. Co mi tam.

          Bardzo słusznie. Jak ci znajomi będą gotowi Panią obsypać za to złotem - nikomu
          nic do tego. U nas w Wielkopolsce nie kara się wycieczek prowadzonych
          niekomercyjnie przez osoby bez licencji. Więcej na ten temat =>
          kspoz.webpark.pl/pod_lupa.htm#1
          Podobnie w połowie lat 90-tych prowadziłem kiedyś koleżeńsko grupę z naszego
          Klubu po Kaszubach. Nie miałem z tym problemu, ponieważ byłem tam nie pierwszy
          raz i miałem możliwość całkiem dobrze poznać wcześniej ten teren. Jedyną
          nowością była wtedy dla mnie wieża widokowa na Wieżycy, z której można było
          podziwiać rozległą panoramę.

          L.R.
      • malgorzata_mazur Re: Kto zmanipulował? 03.03.10, 15:04
       P.T. L.R.
       Nikt nikomu nie broni zaprosić znajomych na grochówkę.
       Z pewnością zapraszacie Państwo na spotkania min. 30-50 osób co
       najmniej 2 razy w tygodniu.
       Ja ze swoimi znajomymi podchodzę do sprawy specyficznie.
       Organizujemy sobie imprezkę, kalkulujemy koszty i przed imprezką
       ustalamy, kto co zrobi i kto ile zapłaci
       i nie czujemy się
       skompromitowani, zbrukani
       i dalej się pokazujemy i spotykamy.

       Na Pani/a miejscu zainteresowałabym się dlaczego te schroniska tak
       fatalnie funkcjonują.
       Tylu ludzi szuka tanich noclegów i o ile znam zycie chętnie z tanich
       (a dlaczego nie darmowych) schronisk PTTK skorzystałoby.
       Widać też słabe działanie w szkołach.
       Któz broni przodownikom turystyki prowadzić za darmo szkolne koła
       turystyczno - krajoznawcze?
       Nie słyszałam też żadnego przewodnika czy pilota, który by
       mówił, że tylko on....
       Liczne osoby, które znam ze środowiska, które spotykam na
       pogadankach, szkoleniach to dużej klasy hobbyści płacący za
       swoje kursy, licencje i późniejsze doszkalanie.

       To jak to będzie z tymi schroniskami w Wielkopolsce przy tak prężnym
       przodowniku?
       Grochówkę darmową rozumiem mamy już zaklepaną.
       Gdzie mogłabym ze swoją grupą za darmo przenocować?
       Prosze się nie kompromitować. Jesteśmy znajomymi z forum.
       Proszę nas za darmo ugościć.
       • rugala Re: Kto zmanipulował? 03.03.10, 15:40
        > Któz broni przodownikom turystyki prowadzić za darmo szkolne koła
        > turystyczno - krajoznawcze?

        A bronią idiotyczne przepisy, które pozwalają na karanie mandatami nawet ludzi,
        którzy dzielą się swoją wiedzą o historii, zabytkach czy przyrodzie oraz swym
        doświadczeniem - za darmo. Przykłady szykanowania ludzi przez patrole złożone ze
        służb mundurowy + przewodnika już tu podałem, więc nie ma potrzeby ukazywania
        następnych. Widać przewodnicy są tak "wybitni" że muszą się wysługiwać
        umundurowanymi funkcjonariuszami aby sterroryzować nauczycieli i wymusić na
        szkołach korzystanie przy organizowaniu wycieczek wyłącznie z ich komercyjnych
        usług. W takiej sytuacji prowadzenie turystyki w szkołach nie ma sensu, albowiem
        działalność opiekuna takiego koła nie może się ograniczać tylko spotkań i
        prelekcji w budynku szkolnym.

        Obecna sytuacja prawna uderza w turystykę wędrówkową, szczególnie w organizacje
        studenckie i młodzieżowe. Kluby górskie PTTK czy szkolne koła PTTK spoza rejonów
        górskich, nie mające w składzie przewodników górskich, praktycznie zaprzestały
        organizowania rajdów i wycieczek w góry i nie prowadzą tam swojej bazy
        noclegowej. Z powodu niskiej frekwencji na przykład w Sudetach zamknięto wiele
        schronisk młodzieżowych stałych i sezonowych. W takim powiecie kamiennogórskim
        było ich kiedyś kilkanaście, a dziś nie ma ani jednego. Coraz mniej jest też
        rajdów nizinnych, praktycznie nie organizuje się już wielodniowych imprez i
        letnich obozów wędrownych.

        Niestety doczekaliśmy się czasów kiedy młodzież - zamiast mieć możliwość
        wyjechania z wychowawcą na wycieczkę - wystaje nudząc się pod bramami w miastach
        i sama znajduje sobie różne, delikatnie mówiąc, niezbyt godne naśladowania
        sposoby na rekreację ruchową...

        W Polsce tworzy się chore prawo, które rzekomo ma sprawy porządkować, ale je
        komplikuje. Zabija się w ten sposób swobodną turystykę, którą dało się uprawiać
        nawet za czasów głębokiej komuny. Dzisiaj Karol Wojtyła prowadzący grupy
        młodzieżowe w góry byłby przez takie prawo uznany za przestępcę! Wszak chodzili
        sami, bez przewodników...

        Widać wyraźnie, że naszym ustawodawcom nie chodzi tak naprawdę o prawo czy
        odpowiedzialność. Chodzi o to, żeby wycisnąć jak najwięcej korzyści dla
        wzajemnie popierającej się grupy interesu. Dla lobby przewodnickiego nie są
        bowiem problemem wypady w góry gromad zupełnie niedoświadczonych i pozbawionych
        opieki (a często podpitych małolatów) - jak narozrabiają albo się im coś stanie,
        to przecież nic takiego. Dla tegoż lobby podstawowym problemem są wycieczki pod
        opieką doświadczonych i zapalonych turystów, jacy się jeszcze uchowali bez
        uiszczenia haraczu na rzecz tych panów. Stąd kuriozalny zakaz chodzenia nawet
        latem (!!!) bez przewodnika po takich turystycznie łatwych górach jak Sudety czy
        Beskidy.

        LR
        • agnes-05 Re: Kto zmanipulował? 03.03.10, 21:01
         rugala napisał:

         > > Któz broni przodownikom turystyki prowadzić za darmo szkolne koła
         > > turystyczno - krajoznawcze?

         >
         > A bronią idiotyczne przepisy, które pozwalają na karanie mandatami nawet ludzi,
         > którzy dzielą się swoją wiedzą o historii, zabytkach czy przyrodzie oraz swym
         > doświadczeniem - za darmo. Przykłady szykanowania ludzi przez patrole złożone z
         > e
         > służb mundurowy + przewodnika już tu podałem, więc nie ma potrzeby ukazywania
         > następnych.

         Nie ma potrzeby???? No pewnie. Każde pytanie nie pasujące do tez użytkownika rugaly pozostaje bez odpowiedzi. Bo przecież nie jest odpowiedzią na zadane pytanie, ciągłe przypominanie sytuacji, kiedy umundurowane patrole kontrolują oprowadzających. I proszę nie wyciągać przykładu pani Kantor, już to znamy.
         Proszę odpowiedzieć na zadane pytanie: Któż broni przodownikom turystyki prowadzić za darmo szkolne koła
         turystyczno - krajoznawcze?
         Wiem, że wiele szkół byłoby zachwyconych. Moi rodzice są nauczycielami i bardzo się zapalili do tego pomysłu.

         Bardzo proszę o listę przodowników chętnych do takiej społecznej pracy. Na pewno jest ich wielu!!! Nie opędzimy się od kandydatów.
         Są jednak warunki.
         Po pierwsze: szkoła musi zaakceptować osobę prowadzącą takie koło.

         Po drugie: młodzież musi tę osobę również zaakceptować i przychodzić na zajęcia ( w przerwach między ćpaniem, a wyrywaniem torebek krnąbrnym forumowiczkom)

         Czekamy zatem na propozycje.
         • rugala Re: Kto zmanipulował? 03.03.10, 21:33
          > I proszę nie wyciągać przykładu pani Kantor, już to znamy.

          Podałem tu i inne przykłady. Wystarczy tylko zechcieć przeczytać. Znam też wiele
          innych.

          > Bardzo proszę o listę przodowników chętnych do takiej społecznej
          > pracy.

          Najpierw by trzeba było zmienić prawo. Bo jak na razie to Kuratoria oświaty
          wysyłają do szkół pisma, w których przypominają o zasadach organizowania
          wycieczek szkolnych, gdzie jak wół jest m.in. podkreślone tłustym drukiem:

          Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

          art. 60 § 4. Kto wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika
          turystycznego lub pilota wycieczek, podlega karze ograniczenia wolności albo
          grzywny.


          Jakieś pytania?

          L.R.
          • agnes-05 Re: Kto zmanipulował? 03.03.10, 22:06
           rugala napisał:

           > > I proszę nie wyciągać przykładu pani Kantor, już to znamy.
           >
           > Podałem tu i inne przykłady. Wystarczy tylko zechcieć przeczytać. Znam też wiel
           > e
           > innych.
           >
           > > Bardzo proszę o listę przodowników chętnych do takiej społecznej
           > > pracy.
           >
           > Najpierw by trzeba było zmienić prawo. Bo jak na razie to Kuratoria oświaty
           > wysyłają do szkół pisma, w których przypominają o zasadach organizowania
           > wycieczek szkolnych, gdzie jak wół jest m.in. podkreślone tłustym drukiem:
           >
           > Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
           >
           > art. 60 § 4. Kto wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika
           > turystycznego lub pilota wycieczek, podlega karze ograniczenia wolności albo
           > grzywny.

           >
           > Jakieś pytania?
           >
           > L.R.

           Tak: ciągle to samo pytanie: kto broni przodownikom społecznie prowadzić szkolne
           koła zainteresowań?
           Ciągle nie ma odpowiedzi na to pytanie.

           Praca z młodzieżą w szkolnej klasie, a oprowadzanie po mieście, czy po górach to
           nie jest to samo.

           A na pytanie " kto zmanipulował" może lepiej będą mogli odpowiedzieć ci, którzy
           ustawę przygotowują, albo ci, którzy głosują.
           Na tym forum takich osób chyba nie ma (????), więc radzę zmienić rozmówców, bo
           tutaj raczej nikt na to pytanie nie odpowie.
           • rugala Re: Kto zmanipulował? 03.03.10, 22:42
            > Tak: ciągle to samo pytanie: kto broni przodownikom społecznie
            > prowadzić szkolne koła zainteresowań?
            > Ciągle nie ma odpowiedzi na to pytanie.

            Odpowiedź wraz z obszernym przedstawianiem istoty problemu już tu udzielałem
            kilka razy. Doprawdy trudno pojąć, dlaczego zamykasz się na niewygodne fakty?
            Skutek intensywnej indoktrynacji na kursie przewodnickim czy jak?

            > Praca z młodzieżą w szkolnej klasie, a oprowadzanie po mieście,
            > czy po górach to nie jest to samo.

            Przodownik turystyki nie będzie wykonywał swoich zadań statutowych wybiórczo.
            Zgodnie z na przykład Regulaminem przodownika turystyki górskiej PTTK ma on
            obowiązek:"§ 8 (...) organizowania i prowadzenia wycieczek"To co? Ma
            działać w szkole będąc pozbawionym prawa realizowania swoich podstawowych zadań
            statutowych i prowadzenia edukacji młodzieży na wycieczkach w terenie? Jak sobie
            to wyobrażasz?

            L.R.
            • agnes-05 Re: Kto zmanipulował? 04.03.10, 00:53
             rugala napisał:

             >
             >
             > Przodownik turystyki nie będzie wykonywał swoich zadań statutowych wybiórczo.
             > Zgodnie z na przykład Regulaminem przodownika turystyki górskiej PTTK ma on
             > obowiązek:"§ 8 (...) organizowania i prowadzenia wycieczek"To co? Ma
             > działać w szkole będąc pozbawionym prawa realizowania swoich podstawowych zadań
             > statutowych i prowadzenia edukacji młodzieży na wycieczkach w terenie? Jak sobi
             > e
             > to wyobrażasz?
             >
             > L.R.

             W państwie prawa statut jakiegoś stowarzyszenia, czy organizacji niestety nie
             może stać ponad obowiązującym prawem, nawet gdyby to prawo nie bardzo się tej
             organizacji podobało. Tak więc przodownik albo musi realizować zadanie wybiórczo
             i zrobić dla młodzieży coś dobrego, albo zmienić statut, albo nie zrobić nic.
             Może tez oczywiście próbować zmienić istniejące prawo i rozumiem, że taką próbą
             jest lobbowanie na tym forum.
             Jest jednak jeden szkopuł: tu piszą głównie ludzie z licencjami ( pilota,
             przewodnika), a więc tacy, którzy już się dali zindoktrynować, poddali się
             upokarzającej procedurze kursów i egzaminów, a co najgorsze pobierają stosowne
             opłaty za przekazywanie swej wiedzy turystom. Myślę, ze tych ludzi już nic nie
             uratuje...
             Proponuję ponownie zastanowić się, czy to forum jest miejscem właściwym na takie
             dyskusje??

             • rugala Re: Kto zmanipulował? 04.03.10, 07:14
              > W państwie prawa statut jakiegoś stowarzyszenia, czy organizacji
              > niestety nie może stać ponad obowiązującym prawem, nawet gdyby to
              > prawo nie bardzo się tej organizacji podobało. Tak więc przodownik
              > albo musi realizować zadanie wybiórczo

              Śmiesz nazywać "prawem" stek niespójnych, niejasnych i bałaganiarskich przepisów
              pozwalających na dowolną ich interpretację?

              Na problem szkodliwości niejednoznacznych przepisów turystycznych zwrócił uwagę
              już przed kilku laty na posiedzeniu parlamentu ówczesny senator z Wielkopolski,
              Włodzimierz Łęcki:

              "Mam więc pytanie do pani minister i prosiłbym o odpowiedź na piśmie: czy
              osoba, która oprowadza wycieczkę, ale nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia,
              działa legalnie? Bo są różne interpretacje dotyczące tej materii, a jest to
              bardzo istotne dla działania organizacji społecznych, między innymi PTTK. W
              niektórych regionach interpretuje się to w ten sposób, że praca przewodnika jest
              pracą zawodową, do której należy mieć określone uprawnienia i wówczas można
              oprowadzać za wynagrodzeniem. Ale jest wiele osób, które pełnią w PTTK funkcje
              przodowników turystyki pieszej czy instruktorów krajoznawstwa, a zdaniem
              niektórych urzędników społeczne pełnienie funkcji przewodnika jest w kontekście
              ustawy o usługach turystycznych zabronione."
              (źródło:
              www.senat.gov.pl/k5/dok/sten/056/13.HTM#A00061 )

              > i zrobić dla młodzieży coś dobrego, albo zmienić statut, albo nie
              > zrobić nic.

              W takiej sytuacji ludzie najczęściej wolą nie robić nic, aby nie narażać się na
              szykany. I mamy tu odpowiedź na pytanie co jest przyczyną, że zachowały się już
              tylko nieliczne szkolne kluby sportowe i turystyczne, co zachwiało podstawami
              działania wielu organizacji, firm i prywatnych osób.

              > Może tez oczywiście próbować zmienić istniejące prawo i rozumiem,
              > że taką próbą jest lobbowanie na tym forum.

              To nie jest żadne lobbowanie tylko ukazanie faktu jak się "po cichu" tworzy w
              Polsce prawo pod interes jakieś grupy.

              > Proponuję ponownie zastanowić się, czy to forum jest miejscem
              > właściwym na takie dyskusje??

              Jak najbardziej właściwym, ponieważ szykany ze strony środowiska przewodników
              dotykają również pilotów wycieczek. W niektórych miastach Polski pilot nie ma
              prawa opowiedzieć grupie co nieco o zabytkach czy historii, aby zaciekawić
              uczestników wycieczki, bo zastrzegli sobie to miejscowi przewodnicy...


              Dialogi z "Misia" Barei:
              Cytat:
              Ola: To niesamowite! Węgiel!? A skąd pan bierze węgiel?
              Paluch: Zasadniczo... Z Węgorzewskiej...
              Ola: To imponujące! A nie boi się pan tak węgiel wozić?
              Paluch: Strach jest... No, ale zasadniczo się zawsze staramy, żeby mieć kwit...

              (Stanisław Bareja "Miś", PRL, 1980)

              Cytat:
              Ciekawski: To niesamowite! Turystów!? A skąd pan bierze turystów?
              Pilot wycieczki: Zasadniczo... Z autokaru...
              Ciekawski: To imponujące! A nie boi się pan tak turystów przeprowadzać przez
              krakowski rynek?
              Pilot wycieczki: Strach jest... No, ale zasadniczo zawsze się staram, żeby
              rozmowy nasze były czysto prywatne...

              (Rzeczywistość, IV RP, 2007)

              Czy ci, którzy te absurdalne przepisy stworzyli, którzy z taką zawziętością ich
              bronią, naprawdę tego nie dostrzegają???...

              L.R.
              • bluemar Re: Kto zmanipulował? 04.03.10, 07:57
               rugała napisał:
               >Coś ciekawego można się z niego dowiedzieć...>
               A co?
               Czyżby w tym wypracowaniu było cokolwiek co świadczyłoby o
               nieuctwie lokalnego przewodnika posiadającego licencję na te tereny?
               Lokalny przewodnik zwykle wie więcej a pilotowi zbyt szczegółowa
               wiedza nie jest potrzebna-dlatego są przewodnicy.
               To bardzo miłe widzieć ludzi,którzy mają jakieś zainteresowania czy
               hobby,chcą dzielić się swoją pasją z rodziną i przyjaciółmi?-super.
               Ale do wychowywania młodzieży i przekazywania jej jakichkolwiek
               treści-droga daleka i zgodnie z obowiązującym prawem nie ma miejsca
               dla amatorszczyzny.
               Ja nie jestem nawet pewna czy obecnie dyrektor szkoły może dopuścić
               do wygłoszenia jakiejś pogadanki dla uczniów przypadkowego
               człowieka,twierdzącego,że na czymś "się zna".
               O ile wiedza przekazywana przez przewodnika autoryzowanego podlega
               pewnej systematyzacji i odpowiedzialność za jej merytoryczność
               bierze na siebie licencjodawca-to amator zwykle przekazuje to co
               wie czyli chaos.
               Wycieczki firmowane przez szkoły muszą wpisywać się w program
               nauczania.
               A wszelkie formy wypoczynku dla młodzieży w okresie wakacyjnym jak
               i kwalifikacje osób dopuszczanych do pracy z młodzieżą- podlegają
               ze zrozumiałych względów - bardzo rygorystycznym
               przepisom,wygenerowanym przez Min Oświaty.
               Jak np dyrektor szkoły miałby zweryfikować takiego amatora
               oferującego swoje usługi czy nie ma jakiś zaburzeń natury
               psychicznej?Kto miałby wziąść na siebie odpowiedzialność prawną za
               np wprowadzenie w górach na teren niebezpieczny-bo tam jest ładnie?
               Odwoływanie się do tego co było kiedyś nie ma sensu
               ponieważ "kiedyś" wiele spraw załatwiano "na żywioł" i właśnie
               dlatego wprowadza się nowe przepisy by to uporządkować.
               • free-znowak Kto w tym wątku próbuje manipulować? 04.03.10, 09:37
                rugała napisał:

                > Śmiesz nazywać "prawem" stek niespójnych, niejasnych i
                bałaganiarskich przepisów pozwalających na dowolną ich interpretację?

                Widzę, że wraz z upadkiem szefa CBA - wielu anarchistów straciło
                możliwość harcowania na wyżynach polityki i przenoszą się ... m.in.
                tutaj na Forum PILOTÓW. Najważniejsze to MĄCIĆ!

                Tobie nic się nie podoba! Wyśmiewasz komunę (teraz), piszesz o złym
                prawie ustanowionym w czasach IV RP! - Powinieneś zapomnieć
                o "komunie", bo "to se ne vrati", a o IV RP tymbardziej! Lepsze czy
                gorsze - prawo musi być. Myślisz, że przez twoje czy tobiepodobnych
                zadymy będzie lepsze prawo?! Ty jeden chcesz przekonać wszystkich?
                Nikt inny nie ma świadomości i szarych komórek? Radziłbym ci
                wyjechać na Florydę i dołączyć do niezadowolonych z naszego Państwa,
                pograć w golfa, uspokoić się - a nie zadymiać!!!
                ... albo na Białoruś - może wtedy prawidłowo ocenisz wartość naszego
                prawa.
                • rugala Re: Kto tu jest anarchistą? 04.03.10, 10:27
                 > Widzę, że wraz z upadkiem szefa CBA - wielu anarchistów straciło
                 > możliwość harcowania

                 Właśnie bałaganiarskie, niespójne i nieżyciowe przepisy prowadzą do anarchii.
                 Czy nie dziwne, że kiedy się je tu krytykuje, to zajadli ich obrońcy przewrotnie
                 sugerują mi tu jakieś związki z anarchistami, a nie potrafią odnieść się do
                 problemu, który jest naprawdę poważny. Ciekawe co ich tak uodporniło na
                 wszelkie, najbardziej nawet racjonalne argumenty. Czyżby przeszli jakieś "pranie
                 mózgu"?

                 L.R.
                • agnes-05 Re: Kto w tym wątku próbuje manipulować? 04.03.10, 10:37
                 rugała napisał:
                 >
                 > > Śmiesz nazywać "prawem" stek niespójnych, niejasnych i
                 > bałaganiarskich przepisów pozwalających na dowolną ich interpretację?

                 Śmiem, bo wiem w jakim kraju żyję, jaka jest nasza przeszłość i nasze obecne możliwości.
                 A skoro tak lubisz cytować "Misia", to ci odpowiem:
                 "To jest miś na miarę naszych możliwości"!

                 Na razie innego nie mamy...

                 Nie próbowałabym tez na Twoim miejscu ośmieszać się porównując rynek i realia polskie z niemieckimi. czy brytyjskimi. Nasza historia, stan gospodarki, mentalność, zbliżają nas raczej do , jak powiadasz, "mafijnych " Włoch, Grecji, czy Hiszpanii.

                 I nie pomogą tu żadne przodownicze jeremiady.
                 Wyobraź sobie, ze na tym forum jest sporo ludzi doskonale znających realia życia i pracy za granicą, współpracujących od lat z zagranicznym agencjami przy organizacji wycieczek w Polsce, ale także w Europie i poza nią.
                 Wiemy jak oni to robią, jakie mają problemy, co jest u nich łatwiejsze, a co trudniejsze i nie potrzebujemy żadnego pouczania.                 • rugala Re: Kto zmanipulował? 04.03.10, 10:43
                  > Wiemy jak oni to robią, jakie mają problemy, co jest u nich
                  > łatwiejsze, a co trudniejsze i nie potrzebujemy żadnego pouczania.

                  Tu nikt nikogo nie poucza, tylko wyraża swoje opinie i ukazuje fakty. Jeśli
                  uważasz, że tego nie potrzebujesz, wiesz już wszystko najlepiej, to czego
                  szukasz na tym forum?

                  L.R.
                  • agnes-05 Re: Kto zmanipulował? 04.03.10, 11:12
                   rugala napisał:

                   > > Wiemy jak oni to robią, jakie mają problemy, co jest u nich
                   > > łatwiejsze, a co trudniejsze i nie potrzebujemy żadnego pouczania.
                   >
                   > Tu nikt nikogo nie poucza, tylko wyraża swoje opinie i ukazuje fakty. Jeśli
                   > uważasz, że tego nie potrzebujesz, wiesz już wszystko najlepiej, to czego
                   > szukasz na tym forum?
                   >
                   > L.R.

                   Szukam wymiany poglądów z kolegami pilotami, a nie pouczania nas przez kogoś,
                   kto z jakichś przyczyn ( może i niesłusznie) znalazł się poza branżą. My ci
                   naprawdę nie pomożemy w powrocie do społecznego oprowadzania w majestacie prawa
                   ( kulejącego być może, ale niestety prawa).
                   Masz dwa wyjścia: albo działać nielegalnie, albo zrobić uprawnienia. Dostaniesz
                   piękny identyfikator, który z dumą zawiesisz na przodowniczej piersi!

                   A jeśli wolisz walczyć z wiatrakami to wolna wola....

                   Myslę, ze temat wątku " kto zmanipulował" powoli się wyczerpał, gdyz jego
                   założyciel na zadane pytanie odpowiedzi nie otrzymał..i nie otrzyma.
                   • malgorzata_mazur Re: Kto zmanipulował? 04.03.10, 12:35
                    Chciałabym dodać jeszcze jedno:
                    Właśnie usłyszałam w wiadomościach, że poziom bezrobocia w Polsce
                    wzrósł
                    do 13% a w PTTK w Wielkopolsce siedzi jakiś jegomość i
                    "przoduje".
                    Rusz kolego tyłkiem, zorganizuj szkolenie dla młodych bezrobotnych.
                    Przecież pisałeś, że nie mogłeś znaleźć przewodnika górskiego.
                    To na co jeszcze w tym Poznaniu czekacie?
                    Popracujcie panowie przodownicy, zamiast mamić, obrażać środowisko
                    pilotów i przewodników i walczyć o wprowadzenie przywilejów dla
                    przodowników i cwaniaków
                    .
                    Nic Cię kolego, Misiu nie nauczył?
                    A to szkoda.
                    Pomóżcie młodzieży, przeszkolcie za darmo (za swoje).
                    Głowę daję że znajdzie się dużo chętnych.
                    I w Poznaniu i w Małopolsce.
                    I nie będzie problemu z licencjonowanymi przewodnikami górskimi.
                    Nie zadbaliście działacze i przodownicy o przygotowanie
                    odpowiedniej kadry do wykonywania tego trudnego i odpowiedzialnego
                    zawodu a teraz bijecie pianę.
                    Siedzą chłopaki pod blokami a pobiegali by chętnie po górach za
                    pieniądze.
                    Ale działacze nie pozwolą.
                    • malgorzata_mazur Re: Kto zmanipulował? 04.03.10, 12:42
                     A może Toto Lotek sfinansowałby solidne szkolenia młodych
                     bezrobotnych dla uzyskania kwalifikacji licencjonowanego przewodnika
                     górskiego? Turystyka wysokogóska to też sport.
                     Ale tam też pieniążki biorą pewno zasłużeni i działacze.
                    • agnes-05 Re: Kto zmanipulował? 04.03.10, 12:48
                     malgorzata_mazur napisała:

                     > Chciałabym dodać jeszcze jedno:
                     > Właśnie usłyszałam w wiadomościach, że poziom bezrobocia w Polsce
                     > wzrósł
                     do 13% a w PTTK w Wielkopolsce siedzi jakiś jegomość i
                     > "przoduje".
                     > Rusz kolego tyłkiem, zorganizuj szkolenie dla młodych bezrobotnych.
                     > Przecież pisałeś, że nie mogłeś znaleźć przewodnika górskiego.
                     > To na co jeszcze w tym Poznaniu czekacie?
                     > Popracujcie panowie przodownicy, zamiast mamić, obrażać środowisko
                     > pilotów i przewodników i walczyć o wprowadzenie przywilejów dla
                     > przodowników i cwaniaków
                     .
                     > Nic Cię kolego, Misiu nie nauczył?
                     > A to szkoda.
                     > Pomóżcie młodzieży, przeszkolcie za darmo (za swoje).
                     > Głowę daję że znajdzie się dużo chętnych.
                     > I w Poznaniu i w Małopolsce.
                     > I nie będzie problemu z licencjonowanymi przewodnikami górskimi.
                     > Nie zadbaliście działacze i przodownicy o przygotowanie
                     > odpowiedniej kadry do wykonywania tego trudnego i odpowiedzialnego
                     > zawodu a teraz bijecie pianę.
                     > Siedzą chłopaki pod blokami a pobiegali by chętnie po górach za
                     > pieniądze.
                     > Ale działacze nie pozwolą.

                     Słuszna inicjatywa! Tym bardziej, że Wielkopolska zawsze słynęła ( celowo nie piszę przodowała) z inicjatyw gospodarczych i biznesowych. Gdzie się podział ten zapał????

                     Gdyby energię wykorzystywaną na pisanie protestów, blogów, na nagabywanie Bogu ducha winnych pilotów, wykorzystać tworząc jakąś dobrą inicjatywę szkoleniową, to ilu bezrobotnych zyskałoby nowy zawód???
                     I prosze nie pisać, że przepisy nie pozwalają itd...

                     Jest pełno firm prywatnych, które organizują szkolenia i umieją pozyskać na to granty.
                     Skończyły się czasy, kiedy wszystko spadało z rozdzielnika jak manna z nieba. Dzisiaj trzeba ruszyć siedzenie z krzesła i cos zrobić!!

               • rugala Re: Kto zmanipulował? 04.03.10, 10:00
                > Lokalny przewodnik zwykle wie więcej a pilotowi zbyt szczegółowa
                > wiedza nie jest potrzebna

                Rościsz tu jakieś pretensje, że pilot wycieczki, który był z grupą w danym
                miejscu kilkadziesiąt razy, dodatkowo sobie dużo o tym miejscu, jego zabytkach i
                historii przeczytał, nie ma mieć prawa dzielenia się z grupą swoją wiedzą?
                Domagasz się zakazu posiadania wiedzy przewodnikowej przez pilotów wycieczek? A
                może napisz tu jeszcze, że należy zakazać sprzedaży ilustrowanych przewodników,
                map turystycznych, zamknięcia stron internetowych i wydawania folderów z
                informacjami o zabytkach, aby ciemny lud nie miał do nich dostępu, aby tylko
                przewodnicy mieli patent na wiedzę krajoznawczą. A dla wszelakiej "hołoty", w
                tym społecznej kadry PTTK i pilotów wycieczek wygłaszających "herezje" - żeby
                przygotować stosy.

                > ponieważ "kiedyś" wiele spraw załatwiano "na żywioł" i właśnie
                > dlatego wprowadza się nowe przepisy by to uporządkować.

                A tak naprawdę to się te przepisy się coraz bardziej komplikuje, wiąże ręce
                ludziom, którzy by mogli przynieść nam wiele pożytku i zabija się w Polsce
                swobodną turystykę, którą dało się uprawiać nawet za czasów głębokiej komuny.
                Mój syn i synowa działają w harcerstwie. Pokazali mi jakiś czas temu przepisy,
                co należy zapewnić organizując obóz harcerski. Te wszystkie przepisy razem
                wzięte, łącznie z tymi o turystyce, to czysta paranoja! Andrzej Małkowski, jeden
                z twórców polskiego skautingu by nie wyszedł z więzienia a ówczesne ZHP
                musiałoby się rozwiązać. Te przepisy to mają działanie obosieczne, bo potem
                trzeba zbierać plony głupoty twórców tych przepisów w postaci narkomani,
                powszechnej przemocy i innej patologi wśród dzieci i młodzieży.

                L.R.
                • a-r Re: Kto zmanipulował? 04.03.10, 10:18
                 Przypomina mi się piosenka z pewnego Kabaretu sprzed paru lat;
                 WSZYSTKO TRZEBA UNORMOWAĆ,
                 GDZIE MA CHODZIĆ, KTÓRA KROWA,
                 GDZIE OBYWATEL MA KICHAĆ,
                 NA CO KOMU JEST ZAGRYCHA.
                 Płynie rzeka ustaw z góry,
                 chwalą się tym wciąż posłowie,
                 a głupoty co raz więcej,
                 że nie mieści się już w głowie !!!
               • bluemar Re: Kto zmanipulował? 04.03.10, 11:08
                Przytłoczona "obfitością" tekstów wkleiłam post w niewłaściwy wątek-
                post rozpoczynający się od cytatu:
                >rugała napisał:
                >Coś ciekawego można się z niego dowiedzieć...>
                powinien znaleźć się w wątku :
                >NIK za utworzeniem bazy przewodników i pilotów >
            • bluemar Re: Kto zmanipulował? 08.03.10, 13:40
             malgorzata_mazur napisała:
             >Nie rozumiem dlaczego nie chce Pan zrobić licencji pilota i
             przystąpić do egzaminów dla uzyskania dalszych uprawnień.
             Przecież dla Pana nie powinno to stanowić jakiegokolwiek problemu.
             I wydatek nie jest taki duży i żaden kodeks wykroczeń nie byłby
             straszny>
             >Ale się Pan teraz napisze.
             A nie łatwiej zrobić licencje pilota i dać przykład młodym, że
             warto
             się uczyć? >

             :))Ależ był przejaw dobrej woli i chęć pójscia na rękę ustawodawcy
             i przymknięcie oka na nieprawidłowości w kraju wszelakie- tylko :

             "Niestety, tam od samego początku rzucano im przysłowiowe "kłody"
             pod nogi."
             " Przebieg pamiętnego egzaminu, to atmosfera zastraszenia, "gnąco -
             łamiące" pytania w Lwówku Śląskim -"
             "Kuriozalne było podsumowanie egzaminu przez przewodniczącego
             Komisji Egzaminacyjnej, który na tej podstawie stwierdził, że takie
             a takie osoby nie znają gór "
             "Takie wyniki egzaminów tylko źle świadczyły o wykładowcach z
             kursu, bo skoro niczego nie potrafili nauczyć kandydatów na
             przewodników, to po co to robili? "
             "Egzaminatorzy potraktowali mnie i innych kursantów, poświęcających
             swój bezcenny czas i pieniądze - jak smarkaczy."
             "Osoby te na kurs przyjeżdżały dobrowolnie i z wewnętrznej
             potrzeby.Osoby.... Posiadały wystarczający zasób wiedzy
             teoretycznej i praktycznej - sprawdziłem to ..."
             "zmarnowano kilka niepowtarzalnych okazji stworzenia czegoś w
             rodzaju "ambasad" regionu Sudetów poza Dolnym Śląskiem"
             szczególnie w Karkonoszach i Górach Stołowych, "dominują
             wieloosobowe i hałaśliwe "tramwaje" wycieczek szkolnych z dużą mocą
             destrukcyjną, które najczęściej są wtłaczane przez zawodowych
             przewodników w chronione obszary górskie w ramach ich działalności
             komercyjnej."

             I właśnie dlatego zrobienie uprawnień wywołuje takie obrzydzenie-
             bo któż chciałby "wtłaczać" kogoś lub coś gdziekolwiek.
             Cytowane fragmenty pochodzą z elaboratu opisującego "drogę przez
             mękę" pewnej grupy inicjatywnej.
             ksp.republika.pl/poczatki.htm
             • rugala Kolejne argumenty ad personam 08.03.10, 20:55
              > Cytowane fragmenty pochodzą z elaboratu opisującego "drogę przez
              > mękę" pewnej grupy inicjatywnej.
              > ksp.republika.pl/poczatki.htm

              Na tej stronie jest też galeria fotografii. Oprócz cytowania wyrwanych z
              kontekstu zdań zupełnie nie na temat, proponuję jeszcze napisać jaki jest
              ulubiony kolor skarpetek tej grupy. Póki co polecam jednak linka =>
              pl.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_personam
              Lech z Poznania
          • malgorzata_mazur Re: Kto zmanipulował? 04.03.10, 01:19
           Chciałabym jeszcze nawiązać do postów pana Zimowskiego, prowadzącego
           akcję Wolne przewodnictwo".
           W jego postach czytam:

           …”Taki właśnie prymitywny lobbing prowadzą stowarzyszenia
           przewodnickie, wymyślając coraz to bardziej idiotyczne argumenty
           żeby najzwyczajniej wyłudzić od organizatorów haracz za ich
           usługi, niejednokrotnie na fatalnym, nieprofesjonalnym poziomie”.
           ..”I co z tego? Super ekspres codziennie pisze bzdury a ludzie
           kupują. Takie ich prawo”...

           Co pan nazywa haraczem? Wynagrodzenie? A czy pan wie, że wśród tych
           prymitywnych lobbystów jak ich pan nazywa są ludzie o niezwykle
           bogatej wiedzy, może bogatszej od wiedzy bohemiarza i kawiarnianego
           artysty (określenia z pana strony).
           Czy to Super ekspres natchnął pana i dał panu prawo obrażać?
           A może po prostu hołduje pana kawiarnianym popisom.

           Pisze też pan:

           ..”A może po prostu większość z odwiedzających Kraków nie życzy
           sobie aby tej wiedzy wysłuchiwać? Może po prostu chcą się dobrze
           zabawić?”...
           A kto się broni bawić?

           O panu Zimowskim w informacji na stronie fioritura czytam:
           ..”społecznie zorganizował szereg wycieczek objazdowych po
           zagranicznych teatrach dla polskich fascynatów opery”...

           Duże przedsięwzięcie.
           I tak społecznie, zupełnie bez wynagrodzenia. Naprawdę?

           Co tu na tym forum tylu społeczników?

           …”W imprezie zamiast rutynowego pilota wycieczek, bierze udział
           opiekun grupy o bogatej wiedzy z zakresu muzyki i historii sztuki,
           znający miejscowe języki”…

           Wspaniale. Bogata wiedza z zakresu muzyki i historii sztuki.
           I to zabawia turystów?

           Nie rozumiem też dlaczego zachwalając opiekuna dyskwalifikuje pan
           pilotów.
           A opiekun nie nabrał jeszcze rutyny?
           Wciąż jest świeży w swojej wszechstronności?
           Chętnie pojeździłabym na takie wycieczki ale są bardzo, bardzo
           drogie, mimo, że bez przysłowiowego słupa” czyli pilota.
           Zakwaterowanie w tanich hotelach, bez wyżywienia, które trzeba sobie
           samemu przy dosyć ograniczonych możliwościach czasowych
           organizować . Zdarzają się nawet nocne przejazdy (a następnego dnia
           wieczorem przedstawienie operowe).
           Rozumiem, że w organizowanych przez Wasze biuro wycieczkach wszyscy
           chcą zaprogramowanej w planie wiedzy wysłuchiwać i słono za nią
           płacić.
           A to co oferują inni to rutyna, której większość sobie nie życzy.
           PS
           Na pana blogu wolne przewodnictwo prezentuje pan w kilku językach
           mandat.
           Ciekawa jestem ilu Amerykanów ma blogi protestujące przeciwko
           ukaraniu Polaków?
           • malgorzata_mazur Re: Kto zmanipulował? 04.03.10, 01:21
            PS
            Pan Zimowski sygnuje swoje posty mkaczka
  • a-r Re: Kto zmanipulował? 05.03.10, 11:26
   To oczywiste, że wynajmowanie licencjonowanego przewodnika powinno być
   wynikiem woli turystów, a nie administracyjnego przymusu. Przewodnik jest dla
   turysty, o ile on tego chce, a nie turysta dla przewodnika. Niestety, ci
   licencjonowani dostają tu paranoi, kiedy się na tę oczywistość zwraca uwagę.

   AR
   • smerv Re: Kto zmanipulował? 05.03.10, 14:55
    "(Ten kraj) nie cierpi z powodu kapitalizmu, (ten kraj) cierpi z powodu
    braku kapitalizmu" Kro zgadnie, czyje to słowa? (Ten kraj) wziąłem w
    nawias, bo w oryginalnym cytacie jest on wymieniony z nazwy, więc za
    łatwo byłoby zgadnąć. Chociaż może... Nie napiszę też w języku
    oryginału, nie będzie ułatwień.
   • smerv Re: Kto zmanipulował? 05.03.10, 15:14
    Nie wiem dlaczego znikł mój wpis z zagadką, jak najbardziej na
    miejscu.
    Kto to napisał "(Kraj) cierpi nie tyle z powodu kapitalizmu, ile z
    powodu braku kapitalizmu"?
    (Kraj) napisałem w nawiasie, bo w oryginalnym cytacie jest wymieniony
    z nazwy. Jeśli Polacy chcą się poruszać w gospodarce
    kapitalistycznej, wolnorynkowej, to muszą się nauczyć jednej,
    podstawowej, kardynalnej zasady: wolnej konkurencji. Naprawdę
    wolnej, z minimalna reglamentacją obszarów życia ekonomicznego.
    Spośród krajów unijnych najwięcej regulacji było (i jest nadal) w
    gospodarce greckiej. I jakie są skutki? Czymś zupełnie sprzecznym z
    wolnym rynkiem jest tworzenie przepisów umożliwiających ochronę
    interesów jakiejkolwiek grupy zawodowej. Policjant, strażak,
    górnik itp. w USA idzie na emeryturę w tym samym wieku, na tych
    samych zasadach. Hołubienie przywilejom zawodowym to dziedzictwo
    poprzedniego ustroju, to ochrona interesów tych kręgów, które czerpią
    z tego korzyści. To nie Bogu ducha winni piloci są przyczyną, że ta
    ustawa wygląda tak, jak wygląda.