Dodaj do ulubionych

czy istnieje lista certyfikatów zwalniająca z egz?

15.03.09, 21:56
Witam,

Czytam uważnie forum dot.pilotów i rezydentów i jeszcze nigdzie nie natknąłem
się na informację dot. LISTY CERTYFIKATÓW JĘZYKOWYCH ZWALNIAJĄCYCH Z
PAŃSTWOWEGO EGZAMINU Z DANEGO JĘZYKA.. < CZY TAKA W OGÓLE EGZYSTUJE ?

A MOŻE TAKĄ STWORZYMY ? =)
Wpiszcie proszę języki jakie wam przepisano..i Z CZEGO ...z dyplomu
licencjata.czy z jakich konkretnie certyfikatów.

Pozdrawiam pilotów

Obserwuj wątek
  • piterlasek Re: czy istnieje lista certyfikatów zwalniająca z 16.03.09, 20:35
   here it is :D

   następujące certyfikaty lub zaświadczenia:
   a) First Certificate in English (FCE). Certificate in Advanced English (CAE),
   Certificate
   0f Proficiency in English (CPE). Business English Certificate 2 (BEC2), Business
   English Certificate (BEC3). Certificate in English for lntemational Business and
   Trade
   (CEIBT) - certyfikaty wydawane przez University of Cambridge Local Examination
   Syndicate,
   b) Intemational English Language Testing System lELTS - powyżej 6 pkt -
   zaświadczenia
   wydawane przez University of Cambridge Local Examination Syndicate, the British
   CounciI i Education Australia,
   c) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 500 pkt z testu,
   co najmniej 3.5 pkt z pracy pisemnej TWE i co najmniej 200 pkt z egzaminu ustnego
   TSE - wydawany przez Educational Testing Service, Princeton, USA,

   d) Diplome d’Etudes de Langue Francaise (DELF), Diplome Approfondi de Langue
   Francaise (DALF) - wydawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji
   (Narodową Komisję ds. Egzaminów DELF i DALF),
   e) Certificat d’cces au DALF organizowany przez Instytut Francuski,
   f) Diplome de Langue Francaise (DL), Diplome Superieur d’Etudes Francaises Modernes
   (DS), Diplome des Hautes Etudes Francaises (DHEF) - wydawane przez Alliance
   Francaise,

   g) Die Zentrale MittelstufenprUfung (ZMP), Die Zentrale OberstufenprUfung (ZOP),
   Das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS), Das Grosse Deutsche Sprachdiplom
   (GDS) - egzaminy organizowane przez Goethe lnstitut,
   h) PrUfung Wirtschaftsdeutsch lnternational (PWD) - egzaminy organizowane przez
   Goethe lnstitut. Niemiecką lzbę Przemysłowo-Handlową i lnstytut Carla Duisberga.

   i) Diploma Baslco de Espanol, Diploma Superior de Espanol - wydawany przez
   Ministerstwo Edukacji i Nauki Królestwa Hiszpanii,
   j) Certificazione d’Italiano come Lingua Straniera (CILS ) - od poziomu 3,
   Certificazione
   di Conoscenza della Lingua ltaliana (CELl) - od poziomu 3 - wydawane przez
   uniwersytety dla cudzoziemców w Sienie, Perugii i Rzymie.
     • sharm_el_sheikh Re: czy istnieje lista certyfikatów zwalniająca z 26.05.09, 15:07
      Język angielski:


      10. First certificate in English (FCE), Certificate in Advanced
      English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business
      English Certificate (BEC) Vantage - co najmniej Pass, Business
      English Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for
      International Business and Trade (CEIBT) - certyfikaty wydawane
      przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate oraz
      przez University of Cambridge ESOL Examinations.
      11. International English Language Testing System IELTS - powyżej
      6 pkt - zaświadczenia wydawane przez University of Cambridge Local
      Examinations Syndicate, the British Council i Education Australia.
      12. Certificate in English Language Skills (CELS) -
      poziomy "Vantage" (B2) i "Higher" (C1).
      13. Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej
      510 pkt z testu (w systemie komputerowym co najmniej 180 pkt) i co
      najmniej 3,5 pkt z pracy pisemnej TWE - wydawany przez Educational
      Testing Service, Princeton, USA.
      14. English for Speakers of Other Languages (ESOL) - First Class
      Pass at Intermediate Level, Higher Intermediate Level, Advanced
      Level - wydawane przez City & Guilds Pitman Qualifications (Pitman
      Qualifications Institute).
      15. International English for Speakers of Other Languages
      (IESOL) - poziom "Communicator", poziom "Expert", poziom "Mastery" -
      wydawane przez City & Guilds Pitman Qualifications (Pitman
      Qualifications Institute).
      16. Spoken English Test (SET) for Business - Stage B
      poziom "Communicator", Stage C poziom "Expert", Stage C
      poziom "Mastery" - wydawane przez City & Guilds (City & Guilds
      Pitman Qualifications).
      17. English for Business Communications (EBC) - Level 2, Level 3 -
      wydawane przez City & Guilds (City & Guilds Pitman Qualifications).
      18. English for Office Skills (EOS) - Level 2 - wydawane przez
      City & Guilds (City & Guilds Pitman Qualifications).
      19. Test of English for International Communication (TOEIC) - co
      najmniej 700 pkt z testu - wydawany przez Educational Testing
      Service, Princeton, USA.
      20. London Chamber of Commerce and Industry (LCCI): English for
      Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business
      Level 4 - certyfikaty wydawane przez London Chamber of Commerce and
      Industry Examinations Board.
      21. London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) - Foundation
      Certificate for Teachers of Business English (FTBE) - certyfikat
      wydawany przez London Chamber of Commerce and Industry Examinations
      Board.
      22. B2 Certificate in English - adVantage, B2 Certificate in
      English for Business purposes - adVantage, Certificate in English
      for Technical Purposes (B2) - egzaminy TELC (The European Language
      Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs Testsysteme
      GmbH).
      • sharm_el_sheikh Re: czy istnieje lista certyfikatów zwalniająca z 26.05.09, 15:08
       Język francuski:


       23. Diplôme d'Étude en Langue Française (DELF) B2, Diplôme
       Approfondi de Langue Française (DALF) C1, C2 - wydawane przez
       Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji (Narodową Komisję ds.
       Egzaminów DELF i DALF).
       24. Certificat d'accès au DALF wydawany przez Instytut Francuski.
       25. Diplôme de Français des Affairs 1er degré (DFA 1), Diplôme de
       Français des Affairs 2éme degré (DFA 2) - dyplomy wydawane przez
       Paryską Izbę Handlową i Przemysłową CCIP, egzaminy organizowane
       przez Instytut Francuski.
       26. Diplôme de Langue Française (DL), Diplôme Supérieur Langue et
       Culture Françaises (DSLCF), Diplôme Supérieur d'Etudes Françaises
       Modernes (DS - C1), Diplôme des Hautes Etudes Françaises (DHEF -
       C2) - wydawane przez Alliance Française.
       27. Certificat Supérieur de Français (B2) - egzaminy TELC (The
       European Language Certificates) administrowane przez WBT
       (Weiterbildungs Testsysteme GmbH).
       28. Test de Connaissance du Français (TCF - poziomy 4, 5, 6).
       29. Test de Français International (TFI) - wynik od 605 pkt.


       Język niemiecki:


       30. Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB), Die Zentrale
       Mittelstufenprüfung (ZMP), Die Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Das
       Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS), Das Grosse Deutsche Sprachdiplom
       (GDS) - egzaminy organizowane przez Goethe Institut.
       31. Prüfung Wirtschafsdeutsch International (PWD) - egzaminy
       organizowane przez Goethe Institut, Niemiecką Izbę Przemysłowo-
       Handlową i Instytut Carla Duisberga.
       32. Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF).
       33. Österreichisches Sprachdiplom für Deutsch als Fremdsprache
       (ÖSD) - Mittelstufe, Diplom Wirtschaftssprache Deutsch (DWD) -
       egzaminy organizowane przez Instytut Austriacki.
       34. Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch für den
       Beruf (B2) - egzaminy TELC (The European Language Certificates)
       administrowane przez WBT (Weiterbildungs Testsysteme GmbH).
       35. Deutsches Sprachdiplom I, Deutsches Sprachdiplom II (DSD) -
       egzaminy organizowane przez Kultusministerkonferenz.
       36. Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer
       Studienbewerber.


       Język hiszpański:


       37. Diploma Intermedio de Español, Diploma Superior de Español -
       wydawany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Królestwa Hiszpanii.
       38. Certificado de Español para Relaciones Profesionales (B2) -
       egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane
       przez WBT (Weiterbildungs Testsysteme GmbH).
       39. Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) - Nivel
       Intermedio i Nivel Superior - wydawane przez Instytut Cervantesa i
       Uniwersytet Salamanca.


       Język włoski:


       40. Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera (CILS 2 Due),
       Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera (CILS 3 Tre),
       Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera (CILS 4 Quattro),
       Certificazione di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI 3),
       Certificazione di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI 4),
       Certificazione di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI 5) -
       wydawane przez uniwersytety dla cudzoziemców w Sienie, Perugii i
       Rzymie.
       41. Certificato Superiore d'Italiano (B2) - egzaminy TELC (The
       European Language Certificates) administrowane przez WBT
       (Weiterbildungs Testsysteme GmbH).


       Język węgierski:


       42. European Consortium for the Certificate of Attainment in
       Modern Languages (ECL) - egzamin z języka węgierskiego organizowany
       przez Węgierski Instytut Kultury.


       Język portugalski:


       43. Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira (DIPLE)
       (B2), Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira (DAPLE) (C1),
       Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira (DUPLE) (C2).


       Język szwedzki:


       44. Test in Swedish for University Studies (TISUS) - poziom Pass.


       Język fiński:


       45. Suomen kieli, keskitaso 4-5, Ylin taso 5 (B2), Suomen kieli,
       Ylin taso 6 (C1), Suomen kieli, Ylin taso 7-8 (C2) - wydawane przez
       Fińskie Ministerstwo Edukacji i Uniwersytet w Jyväskylä.


       Język niderlandzki:


       46. Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, Examen I (NT2-I);
       (CITO) (B2), Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, Examen II (NT2-
       II); (CITO) (C1).
       47. Profiel Professionele Taalvaardigheid (PPT); (CNaVT) (B2),
       Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); (CNaVT) (C1).
       48. Certificat Nederlands als Vreemde Tall (CNaVT) (B2).


       Język grecki:


       49. Elinomathias Epipedo Eparkias (B2) - wydawany przez
       Uniwersytet w Atenach.


       Język duński:


       50. Prøve i Dansk 3 (B2), Studienprøven (C1) - wydane przez
       Danish Language Testing Consortium.


       Język estoński:


       51. Eesti keele kesktaseme test (B2), Eesti keele kõrgtaseme test
       (C1) - wydawane przez Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.


       Język słoweński:


       52. Intermediate Slovene Language Exam (B2), Advanced Slovene
       Language Exam (C1) - wydawane przez Examination Centre of the Centre
       for Slovene as a Second/Foreign Language, University of Ljubljana.


       Język litewski:


       53. Test of Lithuanian as a state language Category III (B2) -
       wydawany przez Department of Lithuanian Studies, Vilnius University.


       Język czeski:


       54. Czech Language Certificate Exam - CCE (B2) - wydawany przez
       Univerzita Karlova v Praze.
      • sharm_el_sheikh Re: czy istnieje lista certyfikatów zwalniająca z 26.05.09, 15:08
       1. Dyplomy ukończenia:
       1) studiów na kierunku filologia w zakresie języków obcych lub
       lingwistyki stosowanej;
       2) nauczycielskiego kolegium języków obcych;
       3) KSAP.
       2. Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia
       lub tytułu naukowego - uznaje się język wykładowy instytucji
       prowadzącej kształcenie.
       3. Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub
       podyplomowych prowadzonych za granicą lub w Rzeczypospolitej
       Polskiej we współpracy z uczelnią prowadzącą kształcenie za granicą -
       uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem wykładowym był
       wyłącznie język obcy.
       4. Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu
       dojrzałości - uznaje się język wykładowy.
       5. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate
       Diploma).
       6. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate).
       7. Zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym:
       1) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
       2) w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw
       gospodarki, Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą,
       Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwie Handlu
       Zagranicznego i Gospodarki Morskiej;
       3) w Ministerstwie Obrony Narodowej - poziom 3333, poziom 4444
       według STANAG 6001.
       8. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wydany
       przez KSAP w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego.
       9. Dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka