Dodaj do ulubionych

a tera s na povarzńe.

12.10.05, 08:26
Zwiąsq stym irz ńespauą cauom notz mńauą dórzo tshasó namyźleńe z, kturym to
tshasę postanoviuą coź zrobidź.Mą zwiąsq stym zrobioną liste żetshy kture
zafshe kciauą vjedziedź ale to som problemy tródne do rozvjonzańa i ja
bynajmńej ih jeshcze ńe zrovoinzauą.Proshe o pomotz i TYLKO!!!!!!! povarzne
otpovjedzi.

1- kdo pjershy vymyźlió chotele oras motele.
2- gto pjershy vymyźlió rentshniki froterove(takje poohate).
3- Jag robjom gvoźdźe[takje do vbijańa muodkję}
4-tshemó mi zafshe jes źimno naved jag jezdę dopjeżdżona
5-czemó śe boje vonsa od kota jag jes ópadńenty na poduoge a jag jes
pshytfjerdzony do kota to ńe?

Mą jeshcze inene pytańa ale zmentshyuo mńe pisańe to se karze podadź tego
kąpotó imbirovego zgrósheg.Czeką na povarzne propozytzje.

Znatshy śe otpovjedzi.
Obserwuj wątek
  • aga_piet Re: a tera s na povarzńe. 12.10.05, 10:31
   okrent9 napisała:

   >
   > 1- kdo pjershy vymyźlió chotele oras motele.
   > 2- gto pjershy vymyźlió rentshniki froterove(takje poohate).
   > 3- Jag robjom gvoźdźe[takje do vbijańa muodkję}
   > 4-tshemó mi zafshe jes źimno naved jag jezdę dopjeżdżona
   > 5-czemó śe boje vonsa od kota jag jes ópadńenty na poduoge a jag jes
   > pshytfjerdzony do kota to ńe?

   Otp. 4 - prabdobodobnie masz niedobur pink lub ponk - widziałam ągiś w TW taki
   program o hińczykach i tam było rze w człowjeku musi być ruwnowaga pink-ponk bo
   inaczej jes mu zimno i ma nadmjar wody worganiźmje. Ja opstawjam na niedobur
   pink (czy pszypatkię nie pszesadzasz z urzywaniem innych niedajborze niemodnych
   kororuw i nie zaniebdbujesz rurzowy??!!)
   Otp. 5 - sondze irz sie bojisz wonsa niepotfjerdzonego do kota, gdysz lózem
   morze sie na Ciebje rzócić i pn. pszegryść Ci ktrań a taki wons potfjerdzony do
   kota nie grozi Ci tak, gdysz kot jego czszyma i tę wons sie niemorze rzócić (ma
   organiczone róchy).
   Sorx za nieotpowjedzenie na pjersze pytania, ale narazie mje pszerosły (tródne
   są) morze znajde jakąmś otpowjeć na kanałach TW nałukowych.
   • okrent9 Re: a tera s na povarzńe. 12.10.05, 21:03
    A pornos otp 4- ńebende ókryvadź irz bydź morze mash Agó racjeu :\ Obavją śe
    irz kjedy obglondauą strąki z modom to dolitshyua śe vjency ćóshkuff v koroże
    tórkóz nish pink ale ja jago pravdziva kozmo ńelóbjałą śe nigdy ótshydź geo-
    metrji i moguą śe pshelitshydź sad Pozatem fkręngah muvi śe irz nalerzy dórzo
    vody dostartshadź organizmó rzeby ta voda vypełńaua pory i vyguadzaua zmażczki
    zanim śe pojaviom.Morze pshesadziuą? A vode czym śe natóralizóje? morze ogńę?
    to morze vyjźcię beńdzie óśednondź na ognisq?

    a pornos otp 5-ot dzisiej bende nosidź tylgo blózedżki z dekoldę na bjóździe
    ale z golfę.

    A pornoz sorx- vybatshą ci pshyjaciuóko.
  • ja22ek Re: a tera s na povarzńe. 12.10.05, 13:23
   Jaci ot powję napiersze pytanie. Tylko trzytai ówarznie bo niebende dwarazy
   potwfażał:

   Chotele wymyślyli staro rzytni Żymjanie. Ale te chotele tobyuy tag na prawde
   domy starcuf czyli choszpitale.

   Motele wymy ślili Amerykany. Rzeby morzna byuo wiehać ałtkię bezdahó poddah i
   pszespać sie ftym moteló nie wyhodzonc s ałta.

   Ijeżcze otpowjeć na pytanie czy.

   Gwoździe sie robi zdrótó. Drót sie kroji norzytrzkamy na kawauki, potę
   zaaszczsza tęperufkom (nigdy niewjedziałę czemó tęperufkom sie oszczy a nie
   tempi???) albo norzykię zjednego kąca a wdrógi końec sie wali muodkię asz sie
   rosplasztrzy.
   • aga_piet Re: a tera s na povarzńe. 12.10.05, 16:33
    ja22ek napisał:

    > nigdy niewjedziałę czemó tęperufkom sie oszczy a nie
    > tempi???
    1. To ja nie wjem dlaczego "spodnie" skoro nosi sie je na wjeszchu a nie pot spodę
    2. Skoro są zchody to sie powinno ponich tylko zchodzić a wchodzić po wchodach
   • okrent9 Re: a tera s na povarzńe. 12.10.05, 21:16
    ja22q,ale ja i tag ńe skómauą. sad Hyba za shybko mi to povjedziaueź sad Jag
    muviż tylko ras to czeba volno! No bo jag vymyźlili dla starcuf? psheciesh
    vjadomo rze startzy po czydziesce ńemajom tzo shookadź ve choteló bo naved
    jagby kcieli to ńe dajom rady besspomagańa.I taki startz v tej Żymjanni to tzo?
    poshet tą na notz, popuakau śe fpodóshke i shet dodomó? hyba mi to beńdziesh
    móśaó vytómatshydź na czadzie bo mą pytańa dodadkove ale ńekce mi śe ih pisadź.

    a stymi motelyma to ci naved vjeże bo byuą pare razy fameryce fkińe i tą
    śedzeńa f kińe som dokuadńe takje same jag ve ałcie bo majom netepe dźórge na
    qpka z colom.

    dźęks za info o gvoździah.To naved bżmi ratzyonalńe.Jeźli hodzi nato mńasd o
    tfuj problę z temperufkami to ci povję irz jag śe psheprovadzish tó dzie ja
    jezdę [na dole mapy] to ci problę znigńe gdysh beńdzież muviu oszczauka a ńe
    temperfuka.

    pi-es: jeźli morzesh mi dadź linka do strąki gdzie pokazójom jag śe
    rozplasztrza tę drógi końedz gvoźdźuf to day.
     • okrent9 Re: a tera s na povarzńe. 12.10.05, 23:18
      obavją śe Agó irz dźevitzy tylko hlep na myźli. Ńestety ńemorzna albovję qpki
      tódźesh pod uokjetnicki stajom napsheshkodźe, a , takrze, ńebes znatsheńa jes
      fak, irz politzya oby tshajova tshoova pręrzńe.To objavja śe tym irz naved na
      filmah dla typovo dorosuyh jes peuno ńemovlakuf na rencah a ih vidog jes
      skootetshnym środkję ąti--sekzyjnym.
       • okrent9 Re: a tera s na povarzńe. 16.10.05, 21:14
        veś ty Ivąko śe ńevygópjaj.Vygópjash śe ńe? Hyba ńemyźliż irz kdoś taki jag Aga
        morze se tak spokojńe vyś na dvur bez opstavy? zaras by jom popapraci dopadli!
        to śe porzytsha dzietzi i śe zasuańa nimi jag gdoź kce zrobidź fodkeu!
  • inrzynjer.mamun Re: a tera s na povarzńe. 16.10.05, 19:28
   Ja zaczynam siem bać, 3nasze Foróm nie staje siem opiniotfurcze, jeszcze się
   zgłoszom trendimejkerzy do obkrentki sPytanię Kogo Lóbi? Abo na kogo głosuje?
   Kacper się jusz boji, rze mó ótne głowe i zawiesze na Wafelu
  • szwagier_z_niemodlina S tem zimnem, nonje? 18.10.05, 11:17
   "4-tshemó mi zafshe jes źimno naved jag jezdę dopjeżdżona? "
   ---------------------------------------------------------------

   Dzjeń dopry, na raziem zasócukruje otpofjeć na pytanie to ó gury od panji Okrentgi.
   Moie konzól tadzjem naókowe sócukrujom rze idzje tó o recebdory uelnezó. Jag
   panji jezd dopjeżdżona to siem te redzebdory blokujom jag niepszmieszajonc
   silnig w Bizonie i jusz nie umjom sie cie-szydź ciepuem termalnym. Tę sam ewegd
   jezd jag siem iedzie po ciongiem w tuokó, jag napszykuad pszysiengi som po
   drodze, no nje? Jag czueg stojji na korytażó ot Biauegostogó to mó ciepuo. Jag
   wywaldży mjezdze sie-dzonce, jak lódzije w Iuawje wysiondom to mó zaras bul
   kszysza pszehodzi i siemu robi za goronco a skartepy spulsiedoncych wyjente z
   butuff mu źmierdzom, a psztetem nje, no nie? Tag dugo jag sie do Wau Bżyha nie
   doiedzie to źmierdzom , no nje? Bo redzeptory czójom icieszom sie co jinnem, no nie?
   A na to morze pomuc tylko wiencej migroelemęduff dla tyh redzeptoruff, tak? Bo
   iag redzepdor uelnezó ma te emigroelemęnty jimpordownae z wontroby gfinejzgiego
   rufnikofego regina polarnomorzkiego gleumbinoffego, albo one som w kóhni z
   basenó kóltóry moża śrudziemnorzkiego, to redzepbdory siem odprenrzajom i mogom
   nasionkac uelnezem bardziey, nonie?
   Bes tyh imigorelemęduff to nawed dopjeżdżenje w sałnie nie pomorze bo redzepdory
   majom wonskie gardua, no hyba rzeby samogonem, ale to nje wjem czy pani Okrentka
   lóbi, nonie?

   Czirzzzz i ajlwafjuff 100.
    • aga_piet Re: S tem zimnem, nonje? 18.10.05, 15:23
     Gópja! Repceptoruw sie niekupuje trylko NA repceptory! Mósisz mjeć repceptora i
     wtedy morzesz kópić kozaczki i bjałe skarpetki. A bezniego ci niespszedadzą.
     S.P. Niewję czemu, bo umje to tylko tabletki antykąsexyjne są na repceptory, ale
     morze u Szfagra nafsi to tesz kozaczki?????
     • szwagier_z_niemodlina Re: S tem zimnem, nonje? 18.10.05, 15:51
      aga_piet napisała:

      .
      > S.P. Niewję czemu, bo umje to tylko tabletki antykąsexyjne są na repceptory, al
      > e
      > morze u Szfagra nafsi to tesz kozaczki?????

      Znaczy tak i nje, te antykąsexyjne ko_zaczki. Bo nje som na kartki od dochtura,
      ale siem je wkuada do koscioua, to nie mogom bydz no antykąsexyjne bo gżeh, nje?
      Ale tesz pszes som tem inzdruemdem sfjadomego planowanja rodziny, bodz rzadna w
      kozachkah nje zaidzie nonie jag tylgo do koscioua oobierze nie, misie jusz
      wrzyzdgo we lbiem mjesza sad(

      Acodo jistody redzeptoruff uelnezó: to ony/ih sie ma gdzies w skuże, nje? I one
      muszom mjec mikroelementy po tysionc €łro, bo som s tyh ryp, nje?
            • aga_piet Re: S tem zimnem, nonje? 18.10.05, 21:48
             Ponawjam me nie śmjałe pytanie <bórak>
             A wracając do tematu repceptoruw, to z koro je (rypki) dzifka obrała zes skury,
             czyli te repceptory obrała tesz! To wkącu są one zdrowe i si, czy nie??
             • szwagier_z_niemodlina Re: S tem zimnem, nonje? 19.10.05, 15:47
              Siem zaź skątaktowauem s centróm nałkowym i mi objaźnili rze s temi ryboma to
              iezd tag: karzden ma swoie redzebdory uelnezó i kozmo-czuowjeg i ryba terz,
              nonje? Tylgo rybowy uelnez jezd inny jag ó chómanz bi-inksuff (z opcego caukijem
              jenzyga mnje oźwjedlali, nojne?) . Rybji uelnez pod skurom to iezd w wodzje
              bydź, mokro mjeć i ieźdź rybje nuwo kuizyny po 100 tys. rybih € za kawauek.
              Wjenc na naz nie dziaua, tag myźlem. Hyba rze kto sie czóie wodnkjem abo
              syrenom, hyhyhyhy-smile
              Jag panjiokrentkowe redzeptory majom tagi degóstibós rze nje lóbjom rybowyh
              skurek, to cza ie ó sówadź, nje?
              Ale ieści ryby cza bo zdrowe som, pani Agó, zwuażdża pod wutke, to karzdy wje.
                • aga_piet Re: S tem zimnem, nonje? 19.10.05, 21:49
                 S pszeproszenię, czy kaszanka to taki kawjor we skurze? Zafsze sie zastanawjałam
                 czym sie rurzni rze w skurze albo bes. Rze niby samo obdarcie kaszanki ze skury
                 tak ją rze tak powję... uwyszlachetnia? czyli rze niby taki kawjor sam w sobje
                 jest obdarty z najceńniejszych zkładnikuw?
                 • inrzynjer.mamun Re: S tem zimnem, nonje? 20.10.05, 10:20
                  Agó, to jezt tak jak sDziewczynkom zza Pałkami,
                  Za Pałki + Dzjecko = Porzar,
                  ergo: sPorzaru udjomć/wyjońć Dzjecko i zostanom Za Pałki
                  szyli:
                  kawiór + skura = Kaszanka
                  albo Kaszanka bessSkóry = kawjór

                  pies
                  caóski forewer
                  smile
                  --
                  Pącernig Ajzensztanig
                  • szwagier_z_niemodlina Z tym uelnezem. 25.10.05, 08:13
                   Wienc pszepatrójem sprawem naukawo. Moia ma w batrómie takje coź co siem nazyfa
                   skinreparejszyn i iezd do tego uelnezó. I tam stojji na pisane rze on ma, i tó
                   niezdedy to w opcym jenzykó iezd i albo to iezd sog z mikro klonó albo mikro sog
                   z klonó. Tag myźlimy rze tó hodzi o klon dszefo, a nie o klon z glonowania, bo
                   byuo rze z alg, nonje, tak czy nje? Wjenc nam wyhodzji, taka chipoteza rze temn
                   uelnez to jezd to jag panji, panji Agó, takje maue dszewfka w skurze-skin rosnom
                   i daiom te sogi. Wtedy panji skura ma dżezzi i si i kul i apnji jezd rilaxed i
                   ma panji kłalitiowegyistenz.

                   Aj lawjó ol

                   Pozdgridóm:
                   I morzna ftedy takje bóty mjec, no nie?:
                   www.funpic.hu/en.picview.php?id=26174&c=-1&s=dd&p=1
   • okrent9 Re: 5.masz fobję:) 25.10.05, 21:02
    aaa no tag- to by śe zgadzauo bo pshećesh po frątzooskjemó fo znatshy rze źle
    albo faushyve a bję rze dobże vjendź fobję znathsy irz to na tzo normarńe mą
    reaktzye dobrom ftym vypatq mą zuom.Dźęx bei.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka