Dodaj do ulubionych

Kobierne-wniosek o korekte Studium-spotkanie 12.07

01.07.11, 00:01
Proszę Państwa w odpowiedzi na wniosek mieszkańców wsi Kobierne dotyczący korekty „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębe Wielkie” w zakresie w/w miejscowości Kobierne, z dnia 30 maja b.r. skierowanego do Rady Gminy oraz Wójta Dębe Wielkie
– Pan Wójt Krzysztof Kalinowski, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dębe Wielkie ogłosił spotkanie z mieszkańcami, na dzień 9 lipca b.r.(sobota) , pod tytułem „Plan zagospodarowania przestrzennego SOŁECTWA KOBIERNE” –(stan informacji od dnia 22.06.b.r. do 30.06.b.r.) – link do ogłoszenia www.bip.debewielkie.pl/upload/pliki/O_G_L_O_S_Z_E_N_I_E.doc
Jednocześnie jeśli ktoś w miarę uważnie i na bieżąco śledzi stronę Gminy Dębe Wielkie np. w newsletterach i nie zauważył do dnia dzisiejszego tzn.30.06. - na stronie Gminy Dębe Wielkie jest informacji z sygnaturą dnia 22.06.b.r., że powyższe spotkanie odbędzie się 12 lipca 2011 o godz. 18 w domu Sołtysa , Kobierne 47 link do informacji www.debewielkie.pl/?pid=1&mode=news&group=1&news=137&p=
(metodę, sposób i czas wprowadzenia tej informacji pozostawiam bez komentarza, osobie „korygującej” stronę zwracam uwagę, że przy okazji pośpiesznego wprowadzania w/w informacji skasowała inne wiadomości, tj. Zaproszenie na Forum Gospodarcze -stan strony na wieczór 30.06.2011. Nie wnikam też w to, czy zamieszczane informacje w Biuletynie Informacji Publicznej są bardziej wiarygodne od informacji ze strony naszej Gminy.)
W związku z niezrozumiałą dezinformacją [b]upraszam osoby czytające forum, zainteresowane tematem o wzajemną mobilizację , wymianę informacji o zmianie terminu na
[u]12 lipca 2011 (wtorek) godz. 18.00 (dom sołtysa) Kobierne 47[/u] i w miarę możliwości stawienie się na spotkaniu.[/b]
Zrozumiałe jest, że w dzień weekendowy łatwiej byłoby Nam się spotkać, co za tym idzie na większym forum mieszkańców Sołectwa, zaś przesunięcie spotkania na dzień roboczy może utrudnić obecność wielu osobom pracującym. Mam nadzieje, że Pan Wójt bierze pod uwagę to, że ewentualna niska frekwencja nie będzie wynikać z braku zainteresowania ale niestety z [u]dezinformacji[/u] lub bolączek dnia roboczego.
Spotkanie może być ważne z wielu powodów m.in., ważność omówienia tematu, że jest to jeden z ostatnich momentów na sporządzenie projektu uchwały korekty Studium przez Pana Wójta i przedłożenie go do głosowania Radzie Gminy.
Przypominam, że w ogólnych założeniach, w uproszczeniu większa cześć miejscowości Kobierne wg. Studium ma stać się kombinatem przemysłowo-usługowym. Opinię mieszkańców Kobiernego na ten temat zawiera zamieszczone w następnym poście treśc wniosku z dn.30 maja b.r..
Obecne prawodawstwo wymaga od sporządzających Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Kobiernego, żeby przy sporządzaniu Planu kierować się założeniami Studium. Zbyt duże odejście od założeń Studium, może poskutkować odrzuceniem Planu przez Wojewodę-to tak oczywiście w dużym uproszczeniu. Co za tym idzie każde biuro projektowe szanujące swą pracę, czas i pieniądze zaproponowane w przetargu, podpisujące umowę na sporządzenie Planu będzie się starało żeby ich opracowanie było jak najbardziej zgodne ze Studium. Konsekwencje w przyszłości, tych założeń dla Wnioskujących są znane, dlatego tak ważne jest wprowadzenie korekty Studium.
Zatwierdzony Plan Zagospodarowania Przestrzennego, sporządzony na podstawie Studium, biorąc pod uwagę obecne prawodawstwo, wprowadzi kierunki zabudowy terenów praktycznie już na stałe.
W następnym poście dla szerszej informacji, zamieszczam treść w/w wniosku mieszkańców miejscowości Kobierne skierowanego do Rady Gminy i Pana Wójta Dębe Wielkie.
Obserwuj wątek
  • furier Re: Kobierne-wniosek o korekte Studium-spotkanie 01.07.11, 00:04
   [i]Treśc wniosku z dn. 30 maja b.r. skierowana do Rady Gminy i Pana Krzysztofa Kalinowskiego Wójta Dębe Wielkie:[/i]
   [b]Wniosek obywateli Gminy Dębe Wielkie o sporządzenie korekty Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębe Wielkie w zakresie obejmującym miejscowość Kobierne.[/b]
   Zwracamy się z wnioskiem o przystąpienie w trybie pilnym do sporządzenia korekty Studium w zakresie obejmującym miejscowość Kobierne położonej na terenie Gminy Dębe Wielkie.
   Wniosek swój motywujemy koniecznością ponownej weryfikacji Studium, które znaczne obszary naszej miejscowości przeznacza pod zabudowę przemysłowo-usługową.
   Miejscowości, która do tej pory od pokoleń była użytkowana głównie w zabudowie jednorodzinnej, jednorodzinnej połączonej z drobnymi usługami i siedliskowej lub planowanej inwestycyjnie pod w/w - gdzie tego typu zabudowy jest zdecydowanie więcej niż przemysłowo-usługowej.
   Zaproponowane w Studium rozwiązania przeznaczenia pod funkcje przemysłowo-usługową, prawie 100% terenów Kobiernego wzdłuż drogi krajowej nr 2 z kilkuset metrowym pasem wchodzącym w głąb terenów działek, gdzie już po części istnieje zabudowa jednorodzinna, jest naszym zdaniem błędem planistycznym.
   Zwracamy uwagę, że przeznaczenie tak dużego pasa terenu pod P/U, rozlewanie go na przestrzeni paru kilometrów, gdzie w większości krajów europejskich tej skali inwestycje są planowane w terenach już o tradycjach funkcji przemysłowej lub kwartałach miejscowości o wysoce zwartej infrastrukturze urbanistyczno-technicznej zapewniającej dostateczne uzbrojenie terenu, dobowego dostępu do komunikacji (m.in. komunikacji miejskiej) i odpowiedniej ilości wykwalifikowanej siły roboczej - bez poprzedzenia tego analizą możliwości ściągnięcia tak dużej ilości Inwestorów, jest naszym zdaniem nie do końca przemyślanym założeniem urbanistycznym.
   Podkreślamy, że od pokoleń Kobierne, – na co też wskazuje Studium, jest ukierunkowane na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną połączoną z drobnymi usługami lub działalnością rolniczą, przeznaczenie planistyczne w Studium wbrew dotychczasowemu jego rozwojowi, często już istniejącej zabudowy mieszkalnej na funkcję przemysłowo-usługową z czasem ze względu na brak możliwości rozwoju może spowodować odpływ ludności z terenów objętych P/U, też wpłynie na obniżenie atrakcyjności i podobny problem terenów o zabudowie mieszkalnej na terenach przyległych -ze względu na trudną dziś do przewidzenia uciążliwość.
   Naszym zdaniem doszło też do wypaczenia idei zawartej w Studium zmniejszenia uciążliwości drogi krajowej dla obecnych i przyszłych mieszkańców. Zamiast proponowanych ochronnych pasów zieleni lub innych rozwiązań (np. ekrany akustyczne), planuje się zamianę zabudowy mieszkalnej na wyżej wspomnianą przemysłowo-usługową, gdzie jedyne rozwiązanie widzi się w kilkuset metrowym pasie ograniczenia zabudowy jednorodzinnej.
   Należy zwrócić uwagę, że obecny sposób wykonania modernizacji trasy krajowej nr 2 -ogranicza znacznie przepustowość, prędkość pojazdów, wprowadza utrudnienia dla manewrowania samochodów ciężarowych z naczepą, o wysokim tonażu – stanowią też dodatkowy argument przeciwko ukierunkowaniu terenów pod funkcję P/U powiązaną często z ruchem samochodów ciężarowych. Zaznaczamy też, że niektóre działki przeznaczone pod P/U po zakończeniu prac modernizacyjnych drogi nie będą miały możliwości lub w znacznym stopniu będą miały ograniczoną możliwość obsługi posesji przez w/w klasę pojazdów ciężarowych.

   Dlatego wnioskujemy o korektę w Studium dotyczącą miejscowości Kobierne.
   Wnioskujemy o :

   1. Ponowną analizę decyzji przeznaczenia tak dużego obszaru miejscowości Kobierne pod zabudowę przemysłową-usługową i zmianę/ korektę w Studium na zabudowę jednorodzinną lub jednorodzinną połączoną z usługami o charakterze lokalnym MN/U (np. przedszkole, żłobek, fitness klub itp.), biorąc pod uwagę obecne wnioski społeczeństwa i właścicieli działek oraz zamieszczony niżej punkt 2.
   2. Nie narzucamy konieczności zmian przeznaczenia działek ujętych już w Studium pod funkcje przemysłowo-usługowe na funkcje jednorodzinno-usługowe, jeśli jest to wbrew woli właścicieli działek lub sprzeczne ze stanem istniejącym (np. istniejący zakład). Ale jednocześnie ze względu na problematykę tematu i wcześniej wymienione argumenty, głownie uciążliwości - wnioskujemy o nie wprowadzanie do korekty Studium dodatkowych terenów przeznaczonych pod funkcję produkcyjno-usługowe lub produkcyjno-techniczne - na terenie miejscowości Kobierne.

   3. Wnioskujemy o ewentualną ponowną analizę i prognozy uciążliwości drogi krajowej nr 2 na działki znajdujące się przy w/w trasie.
   Działania modernizacyjne trasy mają na celu m.in. ukierunkowanie głównego ruchu tranzytowego na projektowaną trasę autostrady A2 - co za tym idzie w przyszłości możliwy jest spadek natężenia ruchu drogowego i doprowadzenie obecnej drogi krajowej nr 2 do roli regionalnej, lokalnej trasy ruchu głównie samochodów osobowych.
   Uciążliwość drogi może zmniejszyć się w ciągu kilku lat, a Miejscowy Plan Zagospodarowania jako perspektywiczny będzie obowiązywał przez kilkanaście lat, a w przypadku trafnych decyzji rozwojowych dla Kobiernego - może na zawsze.

   Po uwzględnieniu powyższych zmian w Studium prosimy o ich zamieszczenie
   w opracowywanym obecnie planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kobierne.
   • furier Re: Kobierne-wniosek o korekte Studium-spotkanie 20.08.12, 17:15
    Jak się okazuje można przystąpić do korekty Studium, mimo deklaracji Pana Wójta na spotkaniu z mieszkańcami Kobiernego w lipcu 2011 roku, że na takie działania Gminy nie stać, jak i rozpoczęty tok prac przy planie miejscowym na to nie pozwala.
    www.bip.debewielkie.pl/index.php?id=86&data=2012-08-30 DRUK nr 6 - na dzień dzisiejszy załączony w/w projekt.
    Mimo to zachęcam mieszkańców Kobiernego do monitorowania sprawy - na ile Rada Gminy przychyliła się do prośby mieszkańców z zeszłego roku.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka