Dodaj do ulubionych

Stanisław Ożóg, Tomasz Poręba, Józefa Hrynkiewicz

14.05.14, 07:51
Doświadczeni, wykształceni, mądrzy kandydaci do Parlamentu Europejskiego, którzy będą godnie reprezentować Polskę i starać się w Brukseli i Warszawie o wsparcie finansowe oraz rozwój dla naszego województwa podkarpackiego:

Stanisław Ożóg – poseł na Sejm V, VI i VII kadencji. Członek Komisji Finansów Publicznych, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Podkomisji stałej do monitorowania wykorzystania środków unijnych. Skutecznie zabiegał między innymi o rozbudowę Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka, Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, budynku Filharmonii Podkarpackiej, Zespołu Szkół i pływalni krytej w Sokołowie Małopolskim, Centrum Diagnostycznego Przychodni Specjalistycznej w Rzeszowie, bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej, budowę autostrady A4 Kraków – Rzeszów – Korczowa (w trakcie budowy), przebudowę drogi krajowej nr 4 odcinek Machowa – Łańcut, budowę drogi ekspresowej S-19 i S-74 na odc. Opatów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola – Nisko (budowa wstrzymana) a także o modernizację i budowę dróg gminnych, powiatowych na terenie woj. podkarpackiego.

Tomasz Poręba – poseł Parlamentu Europejskiego, od 10 lat pracuje w Europarlamencie jest członkiem prezydium Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, członkiem Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Zabiega między innymi o utworzenie odrębnego europejskiego programu rozwoju dla regionu Karpat, zniesienie restrykcyjnych przepisów dla przemysłu mięsnego uniemożliwiających produkcję wędlin metodą tradycyjną, utrzymanie i modernizację linii kolejowej Dębica-Mielec-Tarnobrzeg, organizację staży zagranicznych w Brukseli dla uczniów, sportowców i osób bezrobotnych. Na co dzień w pracy posługuje się językiem angielskim i francuskim.

Prof. Józefa Hrynkiewicz – posłanka na Sejm VII kadencji. Jest profesorem nauk humanistycznych, socjologiem, specjalizuje się w uwarunkowaniach i strategii rozwoju polityki społecznej, rozwoju demograficznego oraz rozwoju samorządów społecznych, ruchów i inicjatyw obywatelskich. Jest nauczycielem akademickim i wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach. Współpracowała miedzy innymi : z Instytutem Spraw Publicznych, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Biurem Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu i Senatu RP.
Do niedawna zasiadała w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Obecnie pracuje w Komisji Zdrowia oraz w Komisji Administracji i Cyfryzacji.

Są to kandydaci z listy nr 4 Prawa i Sprawiedliwości
Obserwuj wątek
  • maniu1963 Re: Stanisław Ożóg, Tomasz Poręba, Józefa Hrynkie 18.05.14, 12:43
   Jak widać w wielu inicjatywach wymienieni brali udział ,tylko nie wszystkich udało się im dokończyć i to od wielu lat ! Chcąc być posłem trzeba działać a nie tylko być . Skuteczność ich w tych przedsięwzięciach była tak nikła ,że nie dokończono wielu zadań którymi się firmują.
   • wybory25maja Re: Stanisław Ożóg, Tomasz Poręba, Józefa Hrynkie 19.05.14, 21:38
    Część przedsięwzięć została odrzucona przez rząd Platformy i PSL, dlatego nie udało się ich zrealizować i jest to :

    1. Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Leżajsku 11,70 mln euro
    2. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica 8,68 mln euro
    3. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły 58,25 mln euro
    4. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno -ściekowej na terenie Przemyśla 23,69 mln euro
    5. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Wisłok na terenie gminy: Rymanów, Zarszyn i Komańcza 19,22 mln euro
    6. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok 15,99 mln euro
    7. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko 15,16 mln euro
    8. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap 14,25 mln euro
    9. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kolbuszowa 13,44 mln euro
    10. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa 12,47 mln euro
    11. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce - etap I 5,87 mln euro
    12. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Wisły Środkowej od Koszyc do Płocka 200,00 mln euro
    13. Budowa zbiornika wodnego Kąty Myscowa (Krempna) na Wisłoce 170,00 mln euro
    14. Budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych na obszarze chronionym 1
    pow. Mielec, 12,13 mln euro
    15. Budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych na obszarach 3 i 4* pow.
    Mielec, 24,50 mln euro
    16. Modernizacja i poprawa stanu technicznego Urządzeń przeciwpowodziowych na obszarach 5 i 6* pow. Tarnobrzeg 11,80 mln euro
    17. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni rzeki Wisłok 24,60 mln euro
    18. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni rzeki Wisłoki 24,40 mln euro
    19. Budowa przeciwpowodziowego zbiornika wodnego Rudawka Rymanowska na Wisłoku 120,00 mln euro
    20. Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni rzeki San z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego rzeki w km 210+000 - 236+000 wraz z dopływami 24,80 mln euro

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka