Dodaj do ulubionych

Kto chce wyburzeń przy Kolejowej?

20.03.14, 10:55
Poniżej cytat z orzeczenia NSA dostępnego na stronie: orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F09F3AB6F6:

"Odwołanie od powyższej decyzji złożyło Stowarzyszenie "Z.", zarzucając przede wszystkim wskazanie do realizacji wariantu II. przebiegającego przez obszar [...] Parku Narodowego, podczas gdy powinien zostać wybrany wariant I (...)"
Sąd ocenia: "odnosząc się do wariantu I - omijającego obszary Natura 2000 - wyjaśniono, że realizacja inwestycji wg. tego wariantu wiązałaby się z koniecznością rozbiórki większej liczby budynków mieszkalnych w stosunku do wariantu II (107 budynków a w wariancie II 58 budynków); ponadto wymagałaby budowy większej ilości tuneli i spowodowałaby podział miejscowości L.; podkreślono, że dostosowanie istniejącej drogi nr [...] do parametrów drogi ekspresowej nie zapewni nowego wylotu z W. w kierunku G.";

"W ocenie skarżącego Stowarzyszenia w sposób arbitralny dokonano wyboru wariantu II, podczas gdy możliwy i najbardziej uzasadniony z merytorycznego punktu widzenia był wybór wariantu I. Uzasadniając powyższe Stowarzyszenie podkreśliło, iż z treści obu decyzji wynika, że "wyższość" wariantu II. nad wariantem I. polega w zasadzie na tym, że w wariancie I. niezbędne jest wyburzenie większej liczby budynków mieszkalnych kolidujących z inwestycją oraz budowa większej liczby tuneli i podział L. Stowarzyszenie podniosło jednak, że wspomniany podział L.bw wariancie I. już istnieje ze względu na przebieg ul. [...] - obecna droga krajowa nr [...] (Skarżącemu chodziło prawdopodobnie o ul. [...]) i mimo zrealizowania trasy w wariancie II. ruch wylotowy z W. będzie się nadal odbywał tą ulicą. Stąd realizacja trasy w wariancie II. nie zlikwiduje obecnego podziału L. ze względu na dotychczasową drogę krajową nr [...]. Kwestia wyburzeń nie powinna być rozstrzygana w sytuacja, gdy wybór wariantu II. będzie powodował narażenie na ponadnormatywne oddziaływania w zakresie hałasu i powietrza większą liczbę mieszkańców osiedli wielorodzinnych na [...] i [...], niż liczba przesiedlanych i potencjalnie narażonych na takie oddziaływania mieszkańców L."

Czyli warto podkreślić,że protestujący przeciwko wydanej decyzji środowiskowej jako NAJKORZYSTNIEJSZY WARIANT WSKAZYWALI WŁAŚNIE WARIANT nr 1 czyli łączący się tak naprawdę z PRAWDZIWYMI WYBURZENIAMI, TRWAŁYM PODZIAŁEM ŁOMIANEK NA DWIE CZĘŚCI ORAZ ZAŚLEPIENIEM WYJAZDÓW Z ŁOMIANEK W TYM ULICY WIŚLANEJ...Nikt nie wskazywał mitycznej drogi po wale jako NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE!!!

Wobec czego należy przyjąć,że nawet protestujący przeciwko S-7 skrajem puszczy uznali za niemożliwy do zrealizowania nierozważany wariant po wale i wskazali jako według niech najbardziej optymalny wariant 1 czyli obecną Kolejową, co z kolei sprzeczne jest z opiniami niezależnych ekspertów i łączy się z uciążliwościami i wyburzeniami.
Wobec powyższego bagatelizowanie przez niektórych możliwości budowy trasy a wariancie 1 czyli ulicą Kolejową należy uznać za niezrozumiałe...
a grupka PROTESTUJĄCYCH uznała wariant nr 1 czyli związany z licznymi wyburzeniami,trwałym podziałem Łomianek na dwie części, zaślepieniem Wiślanej jako NAJLEPSZY więc czemu ma obecnie służyć wyciąganie odgrzewanego kotleta w postaci mitycznej trasy po wale, która nigdy nie powstanie...przecież z powyższego wynika,że grupka protestujących przeciwko S-7 skrajem puszczy jest za wariantem nr 1 czyli za wyburzeniami z tym związanymi? chyba,że się mylę?
Obserwuj wątek
  • grochownia Stefan nie umie czytać! 20.03.14, 11:01
   Racjonalny Roch nastraszyć się nie dał
   2014-03-19, 11:11

   KOMENTARZE: 10

   Witam Państwa, poniżej publikujemy tekst nadesłany przez Racjonalnego Rocha, który nie dał się zastraszyć wyburzeniami, zamknięciem ul. Wiślanej i nie dał się namówić do podjęcia nieracjonalnych kroków w sprawie S7.

   Apeluję o poważne zajęcie się rozmowami z GDDKiA w sprawie S7. Mieszkańcy Łomianek mają poważny problem z poznaniem wszystkich aktualnych informacji dotyczących drogi S-7, ponieważ nie docierają do nas one w formie obiektywnego przekazu. Wielu z nas zaakceptowało przebieg tej drogi według wariantu drugiego (pod puszczą, tak zwana trasa mszczonowska). Wielu woli inne warianty, wszak żyjemy w wolnym kraju.
   Na pewno mamy wspólny interes – szybki i dobry dojazd do Warszaw i to jak najszybciej! Każda poprawa dojazdu Łomiankowiczów do Warszawy, nawet tylko wyremontowaną Kolejową, jest osiągnięciem. Wiele wskazuje na to, iż sprzyja nam w tym GDDKiA. Warszawa nie chce wpuszczać ruchu lokalnego i najchętniej wyrzuciłaby wszystkie samochody, również te mieszkańców, poza obszar mocno dziś zatrutego miasta. SISKOM popiera te działania i choć jest sprzymierzeńcem w budowie wariantu II, na pewno nie sprzyja udrożnieniu Kolejowej, jest też przeciwnikiem większych zmian na Pułkowej. Można powiedzieć, że obecnie Warszawa stoi na stanowisku, że należy jak najszybciej skierować możliwie dużą część ruchu na wariant II z obecnej S-7.
   GDDKiA z powodu braku środków, chciałoby wykonać choćby czasową poprawę ruchu w tym kierunku, w postaci remontu lub przebudowy Kolejowej, modernizacji ulicy Pułkowej i Wisłostrady do Mostu Grota! Wykonano w celach porównawczych różne wstępne modele przebudowy, w tym wariant maksymalny. Należy pamiętać, że jest to praca studialna, nie żaden konkretny projekt. Jeżeli ktoś w oparciu o to studium robi alarm i na tej podstawie wyklucza wszelka dyskusję na ten temat, nie jest obiektywny! Bo wiele może się zmienić, jeżeli Łomianki wykażą sprawą odpowiednie zainteresowanie. Tymczasem reżyserowane przez Łomianki Razem i burmistrza spektakle w postaci spotkań nie dopuszczają żadnej poważnej dyskusji w tej sprawie.
   Przesłania to nam istotę problemu modernizacji ul. Kolejowej przez GDDKiA i uniemożliwia szerszą analizę problemu. Obecnie te łomiankowskie kręgi, łącznie z SISKOM, z wielkim zapałem podają nam nieprawdziwe dane odnośnie ruchu na Kolejowej. Pomiar ruchu dokonany przez GDDKiA w 2010 roku jednoznacznie dzieli łomankowski przebieg trasy S-7 na trzy odcinki nazywając je: Kazuń-Łomianki, Łomianki-obwodnica (kiedyś obecna Kolejowa była obwodnicą Łomianek) oraz Łomianki- Warszawa. Zgodnie z załączoną do pomiaru mapą, odcinek pierwszy kończył się w Łomiankach przy Graniczce, drugi obejmował odcinek Graniczka-Brukowa, a trzeci Brukowa-Warszawa. Wartości ruchu na tych odcinkach obrazuje poniższa tabelka.
   Punkt pomiaru Samochody razem W tym
   Osobowe i mikrobusy Sam dostawcze Sam ciężarowe Autobusy
   Solo Z przyczepą
   Zakroczym -Kazuń 28 733 23 257 2 360 880 1 896 274
   Kazuń Łomianki 37 637 31 818 2 682 802 1 894 333
   Łomianki -obwodnica 39 982 33 221 2 749 1 476 2 057 325
   Łomianki Warszawa 55 602 48 217 3 035 1 156 2 334 536
   Dla porównania Raszyn - Warszawa 56 340 45 897 4 114 2 004 3 124 904

   Wnioski sa oczywiste. Ruch na poziomie 55.602 w Łomiankach występuje jedynie na odcinku Brukowa-Warszawa! Na ocinku Brukowa-Graniczka ruch ten wynosi 39 982 samochów i ta skala ruchu jest dla nas miarodajna. A jest to ruch aż o 15.620 szt. pojazdów mniejszy od podawanego publicznie! Wynika z tego, że droga trzy pasmowa będzie potrzebna jedynie na odcinku Brukowa-Warszawa, pozostała część ulicy Kolejowej, na odcinku Brukowa - Granica Łomianek powinna być dwupasmowa. (Jezeli kogoś interesuje, to można oszacować, że Łomianek każdego dnia wyjeżdża na S-7 co najmiej 17. 965 samochodów, przy czym cięzarowych jest 794, a autobusów 211!)
   Kolejną sprawą są iracjonalne obawy przed drogą szybkiego ruchu. Nikt nie mówi, że po prostu S7 na ul. Kolejowej nie da się poprowadzić, właśnie już wstępne analizy to wykluczyły, wsazały na zbyt wysokie koszty i bezsens takiego działania. Dlatego sposób prowadzenia kampanii informacyjnej w tej sprawie wygląda na typową manipulację. Na zwykłą logikę, po usprawnieniu ruchu nie tylko pojazdy jadąc ze stałą predkością są cichsze, ale i zużywają mniej paliwa. To dla całych Łomianek oznacza mniej spalin i pyłów wydzielanych z opon i hamulców samochodów. Oddziaływanie tych czynników na najbliższe otoczenie jest mniejsze! Gdyby zrobiono przyzwoitą dwupasową jezdnię, to musiały by powstać drogi opaskowe z prawdziwego zdarzenia, mogące przenieść ruch porównywalny do ul. Warszawskiej. Powstały by takie drogi po obu stronach Kolejowej! Jak ulga dla mieszkańców. A przy dobrej wspólpracy i dołożeniu środków z kasy gminnej, można by uzyskać naprawdę znaczącą poprawę. Pozostają problemem kładek i przejazdów poprzecznych. Kładek nie da się zastąpić czym innym i chyba należy je polubić. Przy czym to one wykluczają zupełnie wypadki drogowe! Jest wybór bezpieczeństwa i powstaje pewne utrudnienie lecz nie zagrożenie! Przejazdy poprzeczne, to sprawa do negocjacji. Niestety negocjacji nie ma, nic się z tym nie robi, więc może ich nie być, bo jaki interes ma GDDKiA by je wykonąć, żaden! Wszak zainteresowany nie chce o tym mówić! Nie bo nie, a my mieszkańcy jestesmy rzekomo reprezentowani przez pokrzykujący acz podobno nie krzykliwy tłumek z Łomianek Razem!
   A teraz o finasach, bo one decydują o mozliwości budowy tej czy innej drogi. Remont lub nawet przebudowa Kolejowej to stosunkowo niewielkie koszty, mowa była o rzędzie wiekości do 200-300 mln złotych. Takie koszty, a conajmiej większa ich część, mogą być pokryte z funduszy remontowego GDDKiA! Koszt budowy wariantu drugiego jest dziesięc razy większy i wynieść ma 3 miliardy złotych! To oznacza budowę 500 km autostrad w przeciętnym krajowym terenie i blisko 1 % budżetu kaju! Dużo, no dość dużo, ale potrzeba jest. Poprawa trasy obecnej, Kolejowej, Pułkowej, i Wisłostrady może być rozpoczęty w najbliższej przeszłości, a przeciwne reakcje mieszkańców i ekologów nie muszą być w całości uwzględniane, bo droga biegnie starym śladem. Budowa wariantu drugiego, to droga najeżona trudnościami. Poprzednio wydane decyzje są unieważnione, a opór licznych społecznosci Bemowa i Wawrzyszewa jest znaczący, ich wymagania są bardzo trudne i kosztowne do spełnienia, choćby wieklokilometrowe tunele. Data zatwierdzania dokmentacji jest więc trudna do określenia, bo trudności jest znacznie wiecej od tych opisanych. Trudno w tej materi demonstrować nadmierny optymizm. Może to być rok 2020, ale bardziej pewny jest 2030, a może jeszcze póżniej! I do tego czasu będziemy się męczyć na obecnej Kolejowej.
   Przyczyna powstania mojego apelu jest więc oczywista. Prosimy o zastanowienie się i poparcie działań racjonalnych, a nie akcji emocjonalnych.
   Pozdrawiam, Racjonalny Roch
   www.lomianki.info/moje_lomianki.php?nr=251
   • grochownia Re: Stefan nie umie czytać! 20.03.14, 11:02
    A inni dopisali:

    NIEZALOGOWANY: #do widz 2014-03-20, 10:45 Niestety użytkownik o nicku "widz" bez zrozumienia przeczytał orzeczenie Sądu,które zacytowałem...nic nie zostało pomylone tylko widz po prostu nie zrozumiał treści orzeczenia, w którym Sąd wskazał,że od decyzji ODWOŁANIE złożyło stowarzyszenie Z.. i tyle...pewnie ma to służyć zamulaniu sprawy jak argumentów brak FAKTEM JEST,że grupka protestujących w odwołaniu, które zacytował Sąd w przytoczonym orzeczeniu opowiedziała się nie za mityczną drogą po wale,ale wskazała jako najlepszy(sic!) wariant nr 1 czyli S-7 po śladzie ulicy Kolejowej łączący się z licznymi wyburzeniami,zaślepieniem ulicy Wiślanej,przebudową nowej estakady, trwałym podziałem Łomianek na dwie części..czemu ma służyć forsowanie teraz przez grupkę protestujących tzw drogi po wale,skoro jak potwierdza orzeczenie Sądu, protestujący wskazują jako ich zdaniem najlepsze rozwiązanie wariant nr 1 z wyburzeniami śladem ulicy Kolejowej? Może temu,że każdy rozsądny wie,że drogi po wale nigdy nie będzie więc pokazuje się jako alternatywę mieszkańcom mityczną możliwość drogi po wale..bagatelizując wariant nr 1, a tymczasem grupka protestujących wskazała jako realny wariant nr 1 w odwołaniu od decyzji środowiskowej dla trasy S-7 skrajem puszczy? może chodzi po prostu oto żeby trasa nigdy nie powstała? zmartwię grupkę protestujących : my mieszkańcy potrzebujemy trasy i ona powstanie...
    NIEZALOGOWANY: #Obserwator III 2014-03-20, 10:50 Cały wpis racjonalnego Rocha odebrałem jako wezwanie do racjonalnej dyskusji na temat sytuacji komunikacyjnej Łomianek. Próbuje on pogłębić znaną ogółowi analizę sytuacji o której trąbią publikatory kontrolowane przez Burmistrza i wtóruje im nieomylne stowarzyszenie Łomianki Razem.
    Argumenty przeciwników racjonalnego Rocha wydaja się być śmieszne. Rzekome orzeczenie NSA, to nie orzeczenie lecz fragmenty skargi. Pomyłka zbyt wielka by nie była celowa dezinformacją. Rzekome wyburzenia i brak dróg poprzecznych, to opcja w której Łomianki nie zabierają głosu w sprawie przebudowy Kolejowej! A zabierać nie mogą bo Burmistrz inaczej postanowił i tak ma być. My możemy jedynie potulnie zaakceptować taka sytuację! Dziś burmistrz wola swej propagandy usiłuje narzucić wolę radzie i zmusić ja do podjęcia jedynie słusznej uchwały o odrzuceniu wariantu Kolejowej! To my i Burmistrz powinniśmy walczyć o swe prawa, a nimi jest co najmniej zachowanie istniejących przejazdów przez Kolejową, zachowanie liczby włączeń do ruchu na tej ulicy, gdyby taka przebudowa była realizowana! A tymczasem mamy walczyć z przebudową, a nie z przebudową dostosowaną do naszych potrzeb. Jeżeli istnieją tacy eksperci którzy twierdzą inaczej proszę wykazać ich nazwiska i sporządzone ekspertyzy. Informacje racjonalne Rocha istnieją w wielu publikatorach i są ogólnie znane, owe ekspertyzy o rzekomych ekspertów o Kolejowej to rzecz nie znana i nowa. Prawdopodobnie chwyt propagandowy i ekspertyzy okażą się ekspertyzami SITKOMU nie kogoś innego. A oni lubią dbać tylko o interes Warszawy.
    Nikt nie odrzuca Wariantu II jednak możliwość jego budowy może powstać dopiero za 10-15 lat i wiele na to wskazuje. Czy przez ten czas mamy tracić godziny na zakorkowanej KOLEJOWEJ, bo wybraliśmy takiego burmistrza?
    • ani51 Re: Stefan nie umie czytać! 20.03.14, 12:51
     Bajanie, że drogi można budować lub rozbudowywać beż żadnych lokalnych kosztów jest tylko bajaniem. Bo prawda jest taka, że podstawową sprawa jest rachunek zysków i strat. Na takiej zawadzie nie należny robić nic dla społeczeństwa, bo może to spowodować jednostkowa krzywdę. To po co zorganizowanie jesteśmy w grupę społeczną taka jak państwo czy gmina. po co nam burmistrz jeżeli liczy się jednostkowy interes, nie interes społeczny. Zgodnie z wolą stefana po cóż nam drogi, jeżeli jednostki tracą na ich budowie, po cóż państwo, niech Rosja rządzi. chcesz stefek dalej?????????????? Takie państwo czy gmina to anarchia!!
     --
     www.lomianki.info/
     • grochownia Re: Stefan nie umie czytać i mysleć! 22.03.14, 10:50
      Racjonalne myślenia nie jest siną stroną naszych przeciwników. Swoista gwiazdą na tym tle jest burmistrz. Doprawdy nie wiadomo czy w ogóle myśli. Bo jak ocenić kogoś kto nie potrafi samodzielnie wydukać kilku składnych słów w tak istotnej sprawie jak droga S-7. Bez podpowiedzi ze strony sali, nie potrafił na ostatniej sesji wydukać ani jednego zdania.
      Natomiast o "menadżerze" naruszającym prawo, gadał i gadał, tyle tylko że banały i komunały. A ja myślę, że to g-wno nie dobry menedżer, który naraża na utratę dobrego przez swego chlebodawcę (burmistrza) i nie potrafi uzasadnić swych wydatków inaczej jak bezprzykładną butą i lekceważeniem prawa.
      Co by powiedział jego urząd skarbowy gdyby dowiedział się że jego prywatne telefony są pokrywane z kieszeni gminy a właściwie domu kultury?
  • mmc_lomianki Nie dajcie się straszyć - to są brednie! 23.03.14, 19:51
   Nie będzie żadnych wyburzeń przy Kolejowej - to by było za drogie. Nie dajcie się straszyć, zwłaszcza obecnie rządzącym reżimowcom.
   Dosyć blisko Kolejowej mieszkają również dosyć ważni decydenci z GDDKiA - sądzicie, że zrobią sobie 2x3 pasy pod oknem? Hheheehhe:) Ludzie!
   • jeser Re: Nie dajcie się straszyć - to są brednie! 23.03.14, 20:44
    mmc_lomianki napisał:
    > Dosyć blisko Kolejowej mieszkają również dosyć ważni decydenci z GDDKiA - sądzi
    > cie, że zrobią sobie 2x3 pasy pod oknem? Hheheehhe:) Ludzie!

    W takim razie istnieje inne niebezpieczeństwo, żeby ci dosyć ważni decydenci nie zafundowali Kolejowej ekranów takich jak nam Auchen wsadziło pod okna.
    forum.gazeta.pl/forum/w,229,139472731,139490977,Re_Ekrany_akustyczne.html

    --
    Zawsze
    Sobą

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka