Dodaj do ulubionych

Skarga na Przewodniczącego Rady Miasta

13.01.06, 17:14
Stowarzyszenie Piechowice złożyło w dniu dzisiejszym skargę na postępowanie
Przewodniczącego Rady Miasta odnośnie n/w spraw:
1. Nieprzestrzegania procedur dotyczących opracowywania ”Planu współpracy
miasta Piechowice z organizacjami pozarządowymi” tj. nieudzielania
odpowiedzi na zapytania dotyczące stanu przygotowania projektu uchwały,
niereagowanie na prośby o umożliwienie udziału w konsultacjach nad projektem,
nieprzesłanie projektu uchwały do zaopiniowania, nie zaproszenie
przedstawicieli Stowarzyszenia na spotkanie Komisji Oświaty, na której był
omawiany projekt uchwały.
2. Niepoinformowanie Rady Miasta o SKARDZE ,jaką przesłano do Rady Miasta
pismem z dnia 21.11.2005 r. i nienadanie jej oficjalnego biegu, tj.
rozpatrzenia przez Radę Miasta jej zasadności w formie uchwały.

Pełny tekst skargi można przeczytać na stronie internetowej Stowarzyszenia
www.stowarzyszenie.karkonosz.pl
Obserwuj wątek
   • adam_s3 Re: Skarga na Przewodniczącego Rady Miasta 21.01.06, 22:32
    Oczywiście pomoc finansowa nie jest obowiązkowa, ale dlaczego akurat tylko
    Piechowice zrezygnowały z tej formy współpracy? Dlaczego ukryto w budżecie
    miasta finansowanie działań podlegających tej ustawie? Dlaczego słowa
    burmistrza o "wyciąganiu ręki po nie swoje" mają krzywdzić intencje mieszkańców
    zrzeszonych w organizacjach pozarządowych? Dlaczego w 2005 roku łamano przepisy
    wymienionej ustawy? Sądzę, że Stowarzyszenie Piechowice i tak nie występowałoby
    o środki z budżetu gminy, ale nam chodzi o przejrzystość i równość prawa
    miejscowego.
      • adam_s3 Re: Skarga na Przewodniczącego Rady Miasta 24.01.06, 19:52
       I tu się z "loonaparkiem" zgadzam. Burmistrza i radnych wybierają mieszkańcy
       miasta. Przynajmniej ci którzy na wybory idą. Nie zgadzający się z metodą
       sprawowania obecnej władzy w Piechowicach mogą poprzez swoje działania
       przekonywać wyborców do swoich racji. Wybory wskażą czy społeczeństwo naszego
       miasta pragnie zmiany czy też popiera obecny stan rzeczy.
        • adam_s3 Re: Skarga na Przewodniczącego Rady Miasta 12.02.06, 21:16
         Nadeszły dwie odpowiedzi:
         1. Od Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Waldemara Wojtasia
         2. Od Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogusława Skowrona
         W pismach stwierdzono m.innymi że:
         1. Komisja Rewizyjna oraz Komisja Prawa, Zdrowia i Pomocy Społecznej nie są
         kompetentne do rozpatrzenia skargi
         2. Rada Miasta może uchwalić program współpracy z organizacjami pozarządowymi
         bez potrzeby konsultacji
         3. Rada Miasta nie ma kompetencji do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia
         skargi na Przewodniczącego Rady
         Obecnie czekamy na reakcję radnych na najbliższej sesji.
            • pikollo2 Re: Skarga na Przewodniczącego Rady Miasta 13.02.06, 12:16
             z ustawy o samorządzie terytorialnym:
             Nadzór nad działalnością gminy sprawuje wojewoda
             Nadzór nad działalnością gmin sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności
             z prawem
             Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminy tylko w przypadkach
             określonych ustawami

             Przewodniczący rady nie poinformował radnych o tym ,że do rady miasta wpłynęła
             skargana jego działalność.
             Pytanie:czy to mieści się w granicach prawa?
              • vera00 Re: Skarga na Przewodniczącego Rady Miasta 16.02.06, 18:32
               W punkcie 6 najbliższej sesji jest "rozpatrzenie skarg i wnioskow skierowanych
               do Rady miasta".Ciekawe jak radni ocenia pominięie milczeniem skargi na
               przewodniczącego rady z 21.11.05 r..Na sesji 13 grudnia stwierdzono,że żadna
               skarga nie wpłynęła (Ad.6 protokołu)również na sesji 30 grudnia 2005
               przewodniczący komisji prawa i porzadku stwierdził" do rady Miasta nie wpłynęła
               żadna skarga".
               Ktoś tu chyba kłamie?
                • inferno_m Re: Skarga na Przewodniczącego Rady Miasta 17.02.06, 16:34
                 Abstrahując od tego jak Rada Miejska powinna według ustawy funkcjonować,
                 interesuje mnie to czy możecie powiedzieć chociaż trzy dobre rzezy o tej radzie?
                 Czy moglibyśmy się przez te cztery lata bez niej obejść?
                 Moje zdanie jest takie, że gdyby jej nie było to było by tak samo, może różnice
                 (gdyby były) byłyby minimalne. Wręcz niezauważalne.
                 Czy mieszkańcy odczuli by jej brak?
                 Na pewno pieniądze jakie pochłania, można by wydać w inny sposób.
                 Przyroda eliminuje to co jest niepotrzebne.
                 Tak na zdrowy rozsądek, jest zbędna w takiej konfiguracji, prawda?
                   • alif5 Re: Skarga na Przewodniczącego Rady Miasta 17.02.06, 23:10
                    W obecnym systemie ta rada jest faktycznie zbędna,ale w normalnych warunkach nie
                    wyobrażam sobie funkcjonowania miasta bez przedstawicieli społeczeństwa.To się
                    nazywa dyktatura,której już chyba mamy dosć.A jeżeli Ty chcesz zostać
                    burmistrzem bez rady miasta -To panu już dziękujemy!!!
                    • tigi21 Re: Skarga na Przewodniczącego Rady Miasta 17.02.06, 23:36
                     Sądzę, że inferno_m miał na myśli obecną radę i styl jej działania, a nie
                     podważał sens istnienia rady tak w ogóle. Działania naszych władz dobitnie
                     pokazują, że rada miasta nie nic do powiedzenia. I co z tego, ze jest? Naczelny
                     robi i tak, co chce. To smutne i żenujace, że wykształceni ludzie, wybrani
                     przez społeczeństwo tak dają "robić się w konia". Czyżby nie zdawali sobie
                     sprawy, że konsekwencje pewnych decyzji odbijają się na nich jako członkach
                     rady- a może diety radnych zamykają im umysły i usta?
                      • maly.ludwiczek Re: Skarga na Przewodniczącego Rady Miasta 18.02.06, 12:15
                       Zauważałem, że alif niepierwszy raz ,nie potrafi czytać między wierszami.

                       Zgodzę się z tezą, że lepiej nie mieć rady niż mieć taką jaką mamy obecnie.
                       Ja nie widzę poprawy funkcjonowania miasta. chociaż wielu radnych zadeklarowało
                       działania mające na celu tą poprawę. Powiem więcej, Ci radni zadeklarowali się
                       jako opozycja i jako kandydaci w następnych wyborach samorządowych . Radni chyba
                       uważają, że mają do czynienia z ludźmi/wyborcami niepoczytalnymi.
                       Chyba już nam takich ludzi nie potrzeba?
                        • vera00 Re: Skarga na Przewodniczącego Rady Miasta 19.02.06, 00:58
                         W BIP są wszystkie protokoły z sesji rady miasta .Czytając je można zorientować
                         się kiedy i w jakich sprawach zabierali głos poszczególni radni.Zanim potępimy
                         wszystkich, ocenmy ich wystąpienia na sesjach.Są tacy którzy cały czas za coś
                         władzom dziękują ,ale i tacy którzy wyrażają opinie niezależne i reprezentują
                         interesy swoich wyborców.I tacy którzy nie wypowiedzieli żadnego słowa.Chociaż
                         prawdę powiedziawszy nadzwyczaj to zgodne grono.
                         • adam_s3 Re: Skarga na Przewodniczącego Rady Miasta 19.02.06, 07:58
                          W Piechowicach obserwuję już trzecią Radę. Podziwiałem tych radnych, którzy do
                          uzyskania pełnej odpowiedzi na nurtujące ich pytanie mieli odwagę drążyć temat.
                          A ręczę Państwu, że tacy radni byli. Najgorsze co może spotkać radnego to
                          uwikładnie się w personalne bądź "inne" zależności w mieście. Taka zależność
                          interesów nie pozwala na swobodne wyrażenie własnej opinii. Natomiast brak
                          odwagi do wyrażenia swojego zdania to już porażka dla radnego.
                        • blizniak58573 Re: Skarga na Przewodniczącego Rady Miasta 19.02.06, 12:41
                         A jakie osiągnięcia mieli kandydaci na Radnych, którzy są w Radzie już drugą i
                         trzecią kadencję? oraz pozostali.(czym istotnym mogą się pochwalić) Jakie
                         osiągnięcia miał obecny Burmistrz gdy został wybierany spośród radnych na swoją
                         pierwszą kadencję? Z Twojej wypowiedzi wynika ,że Twoim kandydatem jest dalej
                         obecny Burmistrz, ponieważ ewentualni kandydaci nie maja żadnych osiągnięć.
                         • adam_s3 Re: Skarga na Przewodniczącego Rady Miasta 19.02.06, 16:59
                          Chyba się nie zrozumieliśmy. Czy uważasz, że wszyscy radni poprzednich kadencji
                          źle wypełniali swoje obowiązki? Ja znam wielu których bardzo sobie cenię za ich
                          mądrość. Czy uważasz, że wszystko w naszym mieście co zostało zrobione jest
                          godne potępienia? Ja uważam, że nie. Wiele zadań zostało zrobionych dobrze.
                          Wielu pracowników UM pod kierownictwem burmistrza dobrze wypełniało swoje
                          obowiązki i za to im należą się podziękowania. Czy słowa uznania oznaczają, że
                          jestem za ponownym wyborem obecnego burmistrza? Nie, nie jestem. Dziękujemy i
                          chcemy innej metody zarządzania miastem.
                         • blizniak58573 Re: Skarga na Przewodniczącego Rady Miasta 19.02.06, 20:27
                          Te zapytania były skierowane do ryszarda ochuckiego gdyż stwierdził"Łatwo będzie
                          punktować świerzym kandydatom do rady, starych radnych.
                          Poprostu oni nie mają nic na swoim koncie. Podobnie jak kandydaci na
                          burmistrza." w związku z powyższym chciałbym dowiedzieć się czy zna odpowiedzi
                          na te pytania czy tylko lawiruje.Po za tym w częsci popieram Pana stwierdzenia
                          Panie Adamie
         • jelonek3 Re: Skarga na Przewodniczącego Rady Miasta 22.02.06, 21:34
          999lp9 nie rozumiesz słowa pisanego że potrzebujesz dodatkowych argumentów?Przeczytaj na stronie stowarzyszenia tą skarge i będziesz wszystko wiedzieć. Moim zdaniem wizyta na sesji osoby co składała tą skargę nic by nie zmieniła, ponieważ znakomita wiekszość radnych już dostała wytyczne jak ma się do niej odnieść.
           • urzednik13 Re: Skarga na Przewodniczącego Rady Miasta 23.02.06, 16:01
            W BIP-ie znajdują się protokoły z kontroli problemowej przeprowadzonej w
            listopadzie 2005 r.w UM i Radzie Miasta.Temat kontroli "organizacja
            przyjmowania i sposób rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków".
            I w urzędzie i w radzie kontrola wypadła dobrze ."Nie zachodzi potrzeba
            formułowania wniosków pokontrolnych".
            Jedna z uwag kontrolującego"Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest bardzo
            starannie".
            W sumie w UM przez cały rok 2004 do dnia kontroli tj 15.11.05 wpłynęły 3 skargi
            (bezzasadne) i ani jeden wniosek.
            Do rady miasta wpłynęło w tym czasie 13 skarg z tego 10 w roku 2004.Wszystkie
            skargi zostały ostatecznie załatwione.Wobec takich wyników niedawnej kontroli
            pan przewodniczący na pewno ma spokojną głowę.Ciekawe tylko czy w rejestrze
            jest skarga stowarzyszenia,bo jeżeli tak to znaczy,że została "ostatecznie
            załatwiona".
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka