Forum Praca Praca
ZMIEŃ
  Dodaj do ulubionych

  Staż pracy i działalność gosp.-pytanie

  IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 30.04.04, 12:03
  Witam!
  Mam pytanie.

  4-go maja mam podpisać umowę o pracę na zastępstwo. Od 1.września 2003 do
  dziś prowadziłem działalność (od 1.maja ją zawieszam). Czy ten czas (8-
  miesięcy) wlicza sie w staż pracy? Jak naliczany będzie urlop?

  pozdr i dziękuję za pomoc
  Obserwuj wątek
   • altu Re: Staż pracy i działalność gosp.-pytanie 30.04.04, 12:10
    z kodeksu pracy:
    Art. 152. § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego,
    płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".
    § 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
    Art. 153. § 1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku
    kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem
    każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po
    przepracowaniu roku.
    § 2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku
    kalendarzowym.
    Art. 154. § 1. Wymiar urlopu wynosi:
    1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
    2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
    § 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu
    pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc
    za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się
    w górę do pełnego dnia.
    § 3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2,
    nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.
    Art. 1541. § 1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i
    wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na
    przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.
    § 2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy
    wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w
    części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.
    Art. 1542. § 1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy,
    zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym,
    odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z
    zastrzeżeniem § 4.
    § 2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8
    godzinom pracy.
    § 3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa
    norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.
    § 4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym
    odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w
    przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny
    dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.
    Art. 155. § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z
    tytułu ukończenia:
    1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem
    nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
    2) średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania
    nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
    3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół
    zawodowych - 5 lat,
    4) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
    5) szkoły policealnej - 6 lat,
    6) szkoły wyższej - 8 lat.
    Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.
    § 2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od
    którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była
    pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla
    pracownika.

    ***
    oznacza to, ze te 8 miesięcy nie powoduje zwiększenia naliczania wymiaru
    urlopu...
    liczy sie tylko ores zatrudnienia u pracodawcy (praca na podstawie umowy o
    prace)
    do ustalenia podstawy wymiaru urlopu nie wlicza się:
    umowy zlecenia
    umowy o dzielo
    umowy agencyjnej
    czasu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej

    okres, w jakim prowadzilas dzialalnosc gospodarcza wliczyc mozna do
    doświadczenia zawodowego i umieszcza sie to na cv
   • zaq28 Re: Staż pracy i działalność gosp.-pytanie 30.04.04, 12:11
    Tak, ten czas wlicza sie do stazu pracy uprawniajacego Pana do urlopu.

    KODEKS PRACY
    DZIAŁ SIÓDMY
    URLOPY PRACOWNICZE
    Rozdział I
    Urlopy wypoczynkowe
    Art. 152. § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego,
    nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".
    § 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
    Art. 153. § 1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku
    kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z
    upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu
    przysługującego mu po przepracowaniu roku.
    § 2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym
    następnym roku kalendarzowym.
    Art. 154. § 1. Wymiar urlopu wynosi:
    1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
    2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
    § 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym
    wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu
    pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w
    § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.
    § 3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na
    podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.
    Art. 1541. § 1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do
    urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia,
    bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku
    pracy.
    § 2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej
    stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego
    niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed
    nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.
    Art. 1542. § 1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami
    pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w
    wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu
    pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.
    § 2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu
    odpowiada 8 godzinom pracy.
    § 3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego
    dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest
    niższa niż 8 godzin.
    § 4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze
    godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy
    jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do
    wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy
    pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.
    Art. 155. § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z
    tytułu ukończenia:
    1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany
    programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
    2) średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas
    trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
    3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych
    (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
    4) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
    5) szkoły policealnej - 6 lat,
    6) szkoły wyższej - 8 lat.
    Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.
    § 2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od
    którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym
    była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest
    korzystniejsze dla pracownika.
      • Gość: t-72 Zaq28 i altu! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 30.04.04, 12:30
       Zaq28 i altu! No to jak to w końcu jest. Cytujecie w sumie te same przepisy, a
       całkowicie rozbierzne wnioski...

       Czyli co? Prowadzącemu działalność urlop nie przysługuje??

       Dodam, dla ułatwienie (?), że skończyłem w czerwcu 2003 studia wyższe, a potem
       korzystając ze zwonienia z części składek założyłem działalność).
       • zaq28 Re: Zaq28 i altu! 30.04.04, 13:12
        T-72 dzis ze mna nie najlepiej, wiem, ze mnie nic nie usprawiedliwia, ale musze
        sie sam przed soba usprawiedliwic, bede czul sie lepiej, to wszystko przez brak
        snu i ogrom pracy. Ufff czuje sie lepiej. Faktycznie altu ma racje.

        Okres, w którym prowadzona była działalność gospodarcza, nie zalicza się do
        stażu pracy, ponieważ uprawnienia urlopowe są uzależnione od stażu pracy w
        charakterze pracownika.

        Wyjątkowo do okresu, od którego zależy wymiar urlopu, zalicza się m.in.        okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim (Ustawa z dnia 20 lipca
        1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do
        pracowniczego stażu pracy);

        okresy działalności kombatanckiej i równorzędnej (Ustawa z dnia 24 stycznia
        1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
        wojennych i okresu powojennego oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
        Socjalnej z dnia 27 czerwca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
        zaliczania okresów działalności kombatanckiej i okresów działalności
        równorzędnej z działalnością kombatancką do okresów zatrudnienia);

        okresy czynnej służby wojskowej oraz okresy służby w Policji, Urzędzie Ochrony
        Państwa, Służbie Więziennej, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej w
        zakresie i na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami.

  Nie pamiętasz hasła

  lub ?

   

  Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

  Nakarm Pajacyka