Forum Praca Praca
ZMIEŃ
  Dodaj do ulubionych

  Jakie dokumenty przy umowie o pracę?

  IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 29.01.05, 19:50
  Jakie dokumenty trzeba przedstawić w momencie podpisywania umowy o pracę?
  Obserwuj wątek
   • Gość: Ania Re: Jakie dokumenty przy umowie o pracę? IP: 213.76.140.* 30.01.05, 16:02
    Odpowiedź na Towje pytanie zawiera się w art.22'kp.Oto jego treść:
    Art. 221. [Udostępnianie danych osobowych] [8] § 1. Pracodawca ma prawo żądać
    od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
    1) imię (imiona) i nazwisko,
    2) imiona rodziców,
    3) datę urodzenia,
    4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
    5) wykształcenie,
    6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.(chodzi tu o świadectwa)
    § 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych
    osobowych, o których mowa w § 1, także:
    1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat
    urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze
    względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień
    przewidzianych w prawie pracy,
    2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne
    Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).
    § 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia
    osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych
    osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2.
    § 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1
    i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
    § 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1–4 do danych osobowych, o których mowa w
    tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.
    Ponadto musisz praedsatwić zaświadczenie lekarskie (wystawione przez lekarza
    medycyny pracy)o zdolności do pracy na danym stanowisku.
    Natomiast pracodawca oprócz umowy o pracę ma obowiązek przedstawić Ci
    informację o warunkach zatrudnienia tj.
    Art.29§3kp.
    Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od
    dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu
    pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym
    oraz długości okresu wypowiedzenia umowy, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku
    ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i
    czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez
    pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w
    pracy.


  Nie pamiętasz hasła

  lub ?

   

  Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

  Nakarm Pajacyka