Forum Praca Praca
ZMIEŃ
  Dodaj do ulubionych

  PUP (do)finansuje studia podyplomowe ....... ?????

  IP: 80.50.245.* 01.02.06, 19:44
  Uzyskałam informację, iż jeśli znajdę pracodawcę, który zdeklaruje się mnie
  zatrudnić jeśli uzupełnię kwalifikacje potrzebne na stanowisku (nauczyciel) o
  które się ubiegam to wówczas będąc zarejestrowaną w PUP-ie osobą bezrobotną
  mogę złożyć wniosek o dofinansowanie lub sfinansowanie STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.
  Ten przepis wszedł w życie niedawno i poszukuję Dziennika Ustaw lub
  rozporządzenia który to reguluje. Może ktoś z Was zna? Jeśli tak proszę
  podzielcie się.
  Pozdrawiam
  Obserwuj wątek
   • avionetka82 Re: PUP (do)finansuje studia podyplomowe ....... 01.02.06, 20:48
    22 grudnia 2005 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała umowę z
    15 uczelniami tworzącymi "Konsorcjum Edukacja dla Przedsiębiorczości". Wsparcie
    finansowe wynosi 41 mln zł, a wartość całego projektu ponad 60 mln zł. Dzięki
    projektowi prawie 10 tys. osób będzie mogło skorzystać z dofinansowania studiów
    podyplomowych.

    Projekt "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników
    przedsiębiorstw" będzie jednym z największych przedsięwzięć realizowanych w
    ramach Działania 2.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
    Ludzkich.

    Uczelnie wchodzące w skład "Konsorcjum" włączyły do oferty Projektu wyłącznie te
    studia podyplomowe, które na podstawie własnych doświadczeń oraz
    przeprowadzonych badań pilotażowych cieszą się największym zainteresowaniem
    przedsiębiorców (min: program MBA, rachunkowość, finanse, zarządzanie,
    marketing, informatyka, prawo i problematyka podatkowa). 152 kierunki studiów
    pogrupowano w 9 obszarów tematycznych, dzięki czemu osiągnięta została
    jednolitość oferty: Projekt stanowi ofertę otwartych studiów organizowanych na
    15 uczelniach z każdego regionu Polski.

    Uczelnie tworzące "Konsorcjum Edukacja dla Przedsiębiorczości: studia podyplomowe":
    • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach,
    • Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie,
    • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie,
    • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu,
    • Politechnika Gdańska,
    • Politechnika Wrocławska,
    • Politechnika Łódzka,
    • Uniwersytet Szczeciński,
    • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni,
    • Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu,
    • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach,
    • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu,
    • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie,
    • Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie,
    • Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu.

    Wysokość dofinansowania zależy od wielkości firmy i w przypadku małych i
    średnich przedsiębiorstw wynosi 80%, a w przypadku przedsiębiorstw dużych - 60%.
    W rezultacie za całe studia pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw zapłacą
    średnio 800 PLN, pracownicy dużych około 1600 PLN.

    Polscy przedsiębiorcy mogą także korzystać z innych dofinansowanych szkoleń i
    studiów podyplomowych, których lista obejmuje obecnie 388 projektów wybranych w
    konkursie w ramach SPO RZL - Działanie 2.3. "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki"
    schemat a). Oprócz tego na zlecenie PARP realizowane są duże projekty
    szkoleniowe dla małych i średnich firm z różnych zakresów tematycznych – tzw.
    schemat b). Kwota przeznaczona na kształcenie przedsiębiorców i ich pracowników
    w latach 2004 – 2006 wynosi ponad 250 mln euro. Około 80 proc. środków
    przeznacza się na finansowanie projektów wyłonionych w konkursach, a 20 proc. na
    projekty realizowane w drodze przetargu.

    Od września 2004 r. odbyło się siedem rund konkursu na dofinansowanie projektów.
    Instytucje szkoleniowe złożyły 2 582 wnioski na kwotę ponad 4,2 mld zł. Zgodnie
    z szacunkami w ramach siódmej, listopadowej rundy wpłynęło ok. 250 wniosków na
    kwotę prawie 250 mln. zł. Dotychczas do oceny merytorycznej zakwalifikowano 2
    092 wniosków, co stanowi około 81% wszystkich aplikacji. Rekomendacje
    dofinansowania otrzymało 388 projektów na łączną kwotę prawie 650 mln zł.

    W dotowanych szkoleniach weźmie udział ok. 30,5 tys. osób z ponad 16 tys.
    mikroprzedsiębiorstw, ponad 185 tys. osób z ok. 85 tys. MSP oraz prawie 107 tys.
    pracowników dużych firm.

    Obecnie wnioski złożone podczas szóstej rundy sprawdzane są pod względem
    merytorycznym, natomiast wnioski złożone w ramach siódmej rundy zostały
    zweryfikowane pod względem formalnym w Regionalnych Instytucjach Finansowych i
    zostały przekazane do PARP. Ich ocena merytoryczna rozpocznie się w styczniu
    2006 roku.

    Najwięcej projektów wpłynęło z województwa mazowieckiego (926), w tym
    dofinansowanie otrzymały 132 wnioski (po zakończeniu oceny wniosków złożonych w
    ramach pięciu pierwszych terminów). Najmniej projektów zgłosiły firmy
    szkoleniowe z województw warmińsko-mazurskiego, lubuskiego oraz opolskiego.

    W drugiej połowie lutego 2006 roku, po zakończeniu oceny wszystkich wniosków
    złożonych w 2005 roku, planowane jest ogłoszenie trzeciego, zapewne ostatniego
    konkursu w ramach schematu a) Działania 2.3 SPO RZL 2004-2006. Wnioski będzie
    można składać w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków na realizację
    schematu a). W ramach trzeciego konkursu planowane są trzy posiedzenia Komisji
    Oceny Projektów.

    Projekt zakłada przeszkolenie - w ramach przedłożonej oferty studiów
    podyplomowych - około 10.000 osób w okresie styczeń 2006 – grudzień 2007. W roku
    bazowym (2002) liczba przeszkolonych pracowników i kadry zarządzającej
    przedsiębiorstw - różne formy szkoleń, w tym studia podyplomowe - wynosiła 6.700
    osób, natomiast na koniec 2006 r. Sektorowy Program Operacyjny przewiduje
    przeszkolenie 180.000 osób. Termin uruchomienia pierwszych edycji studiów
    podyplomowych w uczelniach partnerskich to styczeń/luty 2006 roku.

    Ostatecznymi Beneficjentami – uczestnikami studiów podyplomowych będą kadra
    zarządzająca oraz pracownicy przedsiębiorstw mających siedzibę na terytorium
    Rzeczypospolitej Polskiej (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa z wszystkich
    sektorów, z wyłączeniem sektora węglowego), z wyjątkiem przedsiębiorstw, które
    pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji,
    postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego.

    Muszą to być przedsiębiorcy lub pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach,
    które skierują ich na studia podyplomowe i zarazem osoby posiadające wyższe
    wykształcenie – udokumentowane tytułem magistra lub licencjata.

    Dotowane są zarówno szkolenia otwarte, jak również szkolenia "szyte na miarę"
    dla konkretnego przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorstw. Lista dofinansowanych
    szkoleń otwartych i studiów podyplomowych obejmuje ponad 200 propozycji i jest
    dostępna na stronach internetowych pod adresem www.parp.gov.pl/szkolenia.html

    Więcej informacji na temat projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających
    i pracowników przedsiębiorstw": www.edp.org.pl

    tytuł : Studia podyplomowe dofinansowane z Unii
    źródło : eGospodarka.pl
    • avionetka82 Re: PUP (do)finansuje studia podyplomowe ....... 01.02.06, 20:54
     a tu artykuł z gazety:

     Od lutego można będzie tanio studiować podyplomowo
     Izabela Jopkiewicz, Gdańsk 09-01-2006, ostatnia aktualizacja 09-01-2006 13:13
     źródło: serwisy.gazeta.pl/edukacja/1,52282,3102201.html

     Rewolucja w studiach podyplomowych. Od lutego na kilkunastu uczelniach wyższych
     ruszają studia podyplomowe dotowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Nauka ma
     kosztować średnio ok. 800 zł za studia (zamiast 4,5 tys.). Warunek - to
     pracodawca wysyła na studia i płaci za nie

     Uczelnie z całego kraju powołały w 2003 roku stowarzyszenie Edukacja dla
     Przedsiębiorczości (EdP), aby wspólnie zabiegać o środki unijne na projekty
     edukacyjne. Pierwszym projektem EdP, na który 41 mln zł dotacji przyznał w
     grudniu ub. roku Europejski Fundusz Społeczny (EFS), są "Studia podyplomowe dla
     kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw".

     Dzięki temu przez najbliższe dwa lata 15 uczelni (lista poniżej) dokształci na
     korzystnych warunkach nawet 10 tys. osób. Jak skorzystać z oferty? Warunek jest
     jeden - tylko pracodawca może skierować na studia i opłacić naukę. Jeśli małe
     lub średnie przedsiębiorstwo wyśle pracownika na kurs objęty programem, zapłaci
     20 proc. kosztów nauki. Jeśli na studia pójdzie pracownik dużej firmy (od 265
     pracowników), jej szef zapłaci 40 proc. ceny studiów. Resztę finansuje EFS.

     Do wyboru są 152 kierunki studiów zgrupowane w dziewięciu obszarach
     tematycznych: rachunkowość i finanse, zarządzanie, zasoby ludzkie, marketing -
     komunikacja - media, informatyka, przedsiębiorstwo na jednolitym rynku
     europejskim, przemysł - produkcja, handel - usługi - logistyka, prawo - podatki
     - ubezpieczenia.

     - Udało się dokonać niemożliwego - połączyliśmy w sieć politechniki,
     uniwersytety i uczelnie niepubliczne, szkoły małe i duże - cieszy się Lesław
     Piecuch, prezes stowarzyszenia EdP. - Teraz musimy przekonać przedsiębiorców, że
     warto zainwestować w pracownika i dzięki temu poprawić konkurencyjność firmy na
     rynku. Listę studiów stworzyliśmy pod kątem naszych odbiorców, po konsultacjach
     ze środowiskiem biznesowym.

     Już teraz zainteresowanie pracodawców programem jest duże, 23 grudnia -
     pierwszego dnia internetowych naborów (na stronie www.edp.org.pl) - zawiesił się
     serwer stowarzyszenia.

     - Niektóre z naszych studiów stworzyliśmy specjalnie na potrzeby programu. Mamy
     już sto wstępnych deklaracji od słuchaczy - mówi Edward Jezierski, prorektor ds.
     kształcenia Politechniki Łódzkiej, która będzie dokształcać na 19 dotowanych
     kierunkach.

     - My bazowaliśmy na sprawdzonych na naszej uczelni kierunkach studiów
     podyplomowych - mówi z kolei Piotr Dominiak, dziekan Wydziału Zarządzania i
     Ekonomii Politechniki Gdańskiej (11 dotowanych kierunków studiów).

     Dla przykładu - na Politechnice Gdańskiej najtańsze studia podyplomowe dla
     pracowników małych i średnich przedsiębiorstw dofinansowywane przez EFS to
     controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem - roczna nauka kosztuje 560 zł (bez
     dotacji - 2,8 tys.). Najdroższe studia - polsko-francuskie finanse (zajęcia
     prowadzone w dwóch językach, praktyki we Francji) - kosztują 2,6 tys. zł (bez
     dotacji - 13 tys.) i trwają półtora roku.

     Projekt stowarzyszenia EdP będzie realizowany do końca 2007 r. Pierwsze kursy
     zaczynają się w lutym, kolejne będą uruchamiane w miarę napływu zgłoszeń, nawet
     w środku semestru.

     Sprawdź gdzie możesz się zapisać na tanie studia podyplomowe:
     Uczelnie, które oferują studia podyplomowe z dotacją EFS:
     1.Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach,
     2.Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie,
     3.Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie,
     4.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w
     Tarnobrzegu,
     5.Politechnika Gdańska,
     6.Politechnika Wrocławska,
     7.Politechnika Łódzka,
     8.Uniwersytet Szczeciński,
     9.Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni,
     10.Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu,
     11.Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach,
     12.Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu,
     13.Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w
     Warszawie,
     14.Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie,
     15.Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu.

     Pozdrawiam
   • Gość: zainteresowana Re: PUP (do)finansuje studia podyplomowe ....... IP: 80.50.245.* 01.02.06, 21:56
    awionetko82 pięknie Ci dziękuję, ale nie o to mi chodziło. To co przedstawiłaś
    dotyczy "przedsiębiorczości" a ja jestem nauczycielem bez kwalifikacji. Ponadto
    ja wiem że:
    ja składam do PUP-u wniosek łącznie z deklaracją zatrudnienia od pracodawcy a
    studia (na pewno nie związane z tą przedsiębiorczością) ma opłacić w całości
    (podobno) PUP a nie pracodawca.
    Więc ogólnie to szukam konkretnej ustawy lub rozporządzenia które to reguluje.
    Niemniej jednak dziękuję, pewnie z tych informacji które podałaś skorzysta ktoś
    inny :)Pozdrawiam
   • Gość: zainteresowana Re: PUP (do)finansuje studia podyplomowe ....... IP: 80.50.245.* 02.02.06, 08:26
    Starosta pomoże się szkolić

    Nowelizacja przyznaje starostom możliwość sfinansowania bezrobotnym ze środków
    Funduszu Pracy do wysokości 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, kosztów
    egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,
    określonych uprawnień zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do
    wykonywania danego zawodu. Starosta będzie mógł także sfinansować bezrobotnym z
    Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych w wysokości 75 proc., jeżeli
    bezrobotny uprawdopodobni, że ukończenie danych studiów zapewni uzyskanie
    odpowiedniej pracy.

    (Dz. U. nr 164 poz. 1366 z dnia 30 sierpnia 2005 r.)

    Znalazłam !!!

    Pozdrawiam

  Nie pamiętasz hasła

  lub ?

   

  Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

  Nakarm Pajacyka