Dodaj do ulubionych

Nowe Konklawe dla wyboru nowego Papieża

11.02.13, 13:54
Oświadczenie Benedykta XVI.

Najdrożsi Bracia,

zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża.

Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu.

Oświadczenie papieża Benedykta XVI
Obserwuj wątek
  • klawisz2 Re: Nowe Konklawe dla wyboru nowego Papieża 11.02.13, 17:07
   Decyzja słuszna i odważna. Ktoś innym ( młodszy) powinien przejąć stery tej korporacji. Czytałem, że rozważana będzie kandydatura czarnoskórego, gdyż firma chce walczyć o większe wpływy i zyski na rynku afrykańskim. Taka kandydatura wydaje się, więc zasadna.

   • darino Re: Nowe Konklawe dla wyboru nowego Papieża 13.02.13, 15:27
    Ratzinger ma klasę. A co do konklawe, to ja obstawiam Amerykę Południową :).
  • galileo11 Abdykacja papieża Benedykta XVI 14.02.13, 14:13
   Imieniny - BENEDYKTA z Anianu ur. ok 750 r. w Akwitanii - zmarł 11 lutego 821r. w Anianie.
   św. Benedykt z Nursji ur. ok. 480 r. zm. 547 r. - patron Europy
   Obaj pochodzili z Włoch.

   Panie Jezu - Twój wierny lud Boży pyta: DLACZEGO PAPIEŻ BENEDYKT XVI musiał zrezygnować z posługi Piotrowej"

   Pan Jezus:
   " Wy nie martwice się o niego.
   On jest pod opieką patrona swego.
   Benedykt jest jego prowadzącym
   i ze Mną wszystko uzgadniającym.

   Najważniejszy błąd, który zrobili wszyscy papieże,
   że nie uczynili Mnie KRÓLEM, a to jest ważne PRZYMIERZE.
   Czy Ja muszę o wszystkim przypominać?
   Dlatego w Watykanie panuje "zło" jak widać.

   Jezus Chrystus Bóg, Zbawiciel, KRÓL poszczególnych państw
   powinien królować i nie byłoby "masońskich gniazd".
   Watykan jako wzór "świętości" winien być ŚWIĘTY,
   ale bez KRÓLA jest "masońskim sposobem wzięty".

   Wy nie wiecie, kto przyjaciel a kto wróg w Watykanie
   - tak bardzo się wymieszało, że nikt nie odgadnie.
   Sami widzicie, że na Krzyżu Mnie zostawili
   i przez dwadzieścia wieków nie było ani jednej chwili
   abym mógł królować oficjalnie, jak prawdziwy ziemski król
   i to jest Mój i całego Nieba największy i nieogarniony BÓL.

   I co z tego, że papież Pius XI kazał namalować Mój obraz?
   Dalej Mnie nikt nie zna jako króla, a to dla Mnie jest jako"potwarz".
   Już mówiłem na ten temat bardzo dużo
   a w Watykanie dalej jest cisza, jakby "przed burzą".

   Owszem, była w Watykanie burza z błyskawicami,
   bo papież chciał Mnie uczynić KRÓLEM, ale zetknął się z Moimi wrogami.
   Papież wie, że tylko CHRYSTUS KRÓL uratuje ten świat
   ale wrogów pełno mamy w Watykanie a każdy z nich nie jest nic wart.

   Dlatego Benedykt XVI nie mógł już tego kłamstwa znieść. Miał postawione warunki w których "musiałby" coś zjeść. n nadal chce Mnie wielbić jako KRÓLA WSZECHŚWIATA
   i chciałby, aby na świecie szanował brat brata.

   A teraz Moi wrogowie pozbyli się świętego papieża,
   no i zobaczymy do jakiej przyszłości ten świat zmierza?

   Niestety, nie będzie dobrze na świecie -
   to już z Apokalipsy i z innych Objawień wiecie.

   Szykujcie się i przygotowujcie do Mojej wizyty
   podczas której ten grzeszny świat będzie z grzechów obmyty.

   Cierpienie będzie wam dane,
   aby dusze wasze nie były zbrukane
   grzechami waszymi i waszych rodzin
   daję wam czas i nie liczę jeszcze godzin.

   Wy katolicy wierni Mnie - KRÓLOWI WSZECHŚWIATA
   wsłuchujcie się w Mój głos, bo od tego lata -
   kto chce być zbawiony musi być skruszony.
   Wielu ludzi nie jest świadomych,
   że źle czyni i dlatego wielu jest zagubionych.

   Niekiedy mają złych pasterzy w parafiach swoich.
   Dużo módlcie się sercem i w intencjach Moich.
   Dziękujcie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu,
   że nie zabili waszego papieża, a chętnych bylo wielu.

   To teraz już oficjalnie wiecie,
   jak dużo jest naszych wrogów na świecie.
   Bóg jest MIŁOŚCIĄ i nigdy nie chce waszej śmierci,
   bo On was kocha i przed waszymi drogami życiowymi świeci
   Bożym światłem a Duch Święty was opromienia.
   Niestety, ale to wasz grzech wszystko na złe przemienia.

   Dziękujcie Bogu za dotychczasowe życie
   i o królowanie Moje módlcie się oficjalnie i skrycie.
   Bo póki jeszcze żyjecie, wszystko może się zdarzyć
   i pragnijcie, aby o Moim królowaniu wszyscy chcieli marzyć.

   Marzenia często się spełniają z Bożą pomocą
   bo wasza WIARA w Boga Trój-Jedynego jest waszą mocą.
   Tak, tak - Moi drodzy parafianie
   walczcie o Króla, bo całe Niebo czeka na Jego ukoronowanie.

   Ja nigdy nie chciałem korony cierniowej,
   ani przeżywać bólu w temperaturze ogniowej.
   Dlatego i wam nie życzę przeżywania tego.
   Powracajcie do konfesjonałów i do Jezusa żywego.

   Cokolwiek się stanie teraz na świecie
   jest waszym współdziałaniem i od tego nie uciekniecie.
   Jesteście i będziecie uczestnikami Apokalipsy
   a gdy nie będę oficjalnie KRÓLEM, zginiecie prawie wszyscy.

   Proszę i ostrzegam przed sprawiedliwością,
   bo czymże wasze życie na ziemi winno być - tylko MIŁOŚCIĄ. Patrzcie na Świętych w Niebie,
   oni wiedzą, że jesteście w potrzebie.

   Oświadczam wszystkim: kto nie wierzy, że jestem KRÓLEM to lucyfer okryje go wiecznym bólem.
   Kto nie chce uznać Mnie - Boga na ziemi za KRÓLA
   i po śmierci też Mnie nie ujrzy, a lista takich jest już długa.

   Opamiętajcie się ludzie, bo dla was zszedłem na ziemię
   i pozwoliłem się zabić okrutną śmiercią, aby to ludzkie plemię mogło być po śmierci z nami w wieczności
   i przebywać z MIŁOŚCIĄ w wiecznej miłości.

   Dużo ludzi modli się i dlatego Mój Ojciec odwleka
   i z wkroczeniem z nieszczęściami na ziemię zwleka.
   No, ale cóż Moi anty-apostołowie poczęli od stolicy Piotrowej
   i nigdy nie zdjęli ze Mnie korony cierniowej.

   Mój Ojciec już wiele razy mówił" dość waszej pychy"
   ale jeszcze czeka, aż stworzenie zlituje się nad Zbawicielem i uniży.
   Dalej, ach....dalej czeka......
   i z karaniem ziemi zwleka.......

   A wy Moje drogie dzieci żyjące na ziemi
   nie bądźcie przygnębieni.
   Ci co są ze Mną nigdy nie zdradzają,
   bo przecież Boga w Trójcy Świętej w sercach mają.
   Cokolwiek przyjdzie na was z zewnątrz,
   patrzcie Mi prosto w oczy, bo to zostanie na wieczność.

   Wasz Jezus Chrystus - Zbawiciel i Król królów".
   =============================
   Matka Boża:
   "Ja wiele razy wam przypominałam.
   Prosiłam was, błagałam i nawet płakałam,
   bo znam wasze cierpienie i ból
   które będą, gdy nie będzie rządził na ziemi CHRYSTUS KRÓL.
   Wasza Matka".
   • darino uwaga techniczna 15.02.13, 10:51
    > Imieniny - BENEDYKTA z Anianu ur. ok 750 r. w Akwitanii - zmarł 11 lutego 821
    > r. w Anianie.
    > św. Benedykt z Nursji ur. ok. 480 r. zm. 547 r. - patron Euro
    > py
    > Obaj pochodzili z Włoch.

    Włochy powstały dopiero w XIX wieku. Mogli pochodzić z Półwyspu Apenińskiego, albo z któregoś z państw na nim się znajdujących. Poza tym Akwitania leży we Francji.
  • galileo11 Otwarta schizma. 14.02.13, 14:56
   Witam Wszystkich!
   Proszę Państwa, niech nikt nie gra greka, przecież w kościele katolickim trwa w tej chwili otwarta schizma. Proszę zobaczyć na Francję, Austrię - tam kilkuset kapłanów katolickich otwarcie wystąpiło przeciw papieżowi. Proszę przypomnieć sobie wizytę B XVI w Niemczech (chyba wrzesień 2011). Przy powitaniu na 17 (chyba?) biskupów tylko 2 podało papieżowi rękę. Reszta manifestacyjnie odwracała się od Niego na pięcie - jak musiał się czuć.
   U nas w Polsce w zasadzie jest już to samo, niektórzy biskupi mówią: papież jest tylko biskupem Rzymu, a my mamy swój ogródek. Przecież sprawa mszy trydenckich - oficjalnie Papież wyraził zgodę na ich odprawianie, ale poszczególne episkopaty państwowe pouchwalały sobie, że zgodę musi wyrazić lokalny biskup, a ten takowej najczęściej nie wyraża i biedny księżuniu na dalekiej prowincji nie ma prawa prawić mszy po łacinie. A przecież j. łaciński, kultura łącińska byli nośnikami prawdziwej kultury.
   Tak samo sprawa Komunii Św. na rękę i szafarzy świeckich jest rodem z piekieł wzięta.
   Podobnie msze odprawiane np. w Austrii, niektórych landach niemieckich przez osoby świeckie, niekonsekrowane (najczęściej czynią to baby). Ksiądz jest wiecznie zmęczony, jedzie na narty np. a kobieta odprawia za niego mszę.
   Jak mocne były ataki samej Anieli Merkel (2009?). Np. w polskich środkach "masowego rażenia" prawie nikt nie wspominał o zachowaniu niemieckich biskupów w 2011 - wszystkim to było na rękę. Dzisiaj wszyscy są ekspertami (od diabła) i zupełnie odwracają kota ogonem.
   Niestety Apokalipsa św. Jana wypełnia się na oczach.
   Shalom.
   • klawisz2 Re: Otwarta schizma. 15.02.13, 10:22
    „Proszę przypomnieć sobie wizytę B XVI w Niemczech”
    Przypomnij sobie również, ze ten sam BXVI był czynnym członkiem Hitlerjugend, a Watykan przerzucał najbardziej zwyrodniałych członków SS do Ameryki Południowej ( np. Eichmann).
    „Proszę zobaczyć na Francję, Austrię - tam kilkuset kapłanów katolickich otwarcie wystąpiło przeciw papieżowi.”
    Nie przeciw papieżowi tylko przeciw zacofaniu kościoła katolickiego. Biskupi mają dość systemu finansowego, który wymusza na nich odpalanie regularnych działek na przedstawicielstwo w Watykanie. W tym samy czasie wypływają informacje o tym, że Watykan ( w dużej tajemnicy) posiada nieruchomości w najbardziej ekskluzywnej części Londynu i czerpie z tego krocie. System finansowy w kościele jest taki sam ja w mafii. Każdy żołnierz odpala działkę swojemu przełożonemu.
    „U nas w Polsce w zasadzie jest już to samo, niektórzy biskupi mówią: papież jest tylko biskupem Rzymu, a my mamy swój ogródek.”
    Biskupi w Polsce zaczynają się coraz bardziej martwić o to, że np. w następnych latach ktoś rozliczy ich przestępczą działalność i zacznie się lawina pozwów. Konkluzją tego będzie to, że kościół będzie musiał sprzedawać swoje nieruchomości ( dzieje się już tak na zachodzie), aby zaspokoić wierzycieli. Popatrz tylko na przykład z ostatnich dni. Archidiecezja w Gdańsku ma zwrócić 7 milionów, które nielegalnie wyłudziła od Skarbu Państwa. kosciol.wiara.pl/doc/1457132.Archidiecezja-ma-zwrocic-prawie-6-7-mln-zl Klechy nazwą to „nagonką na kościół” a mohery oddadzą część swoich głodowych emerytur na tacę aby jarzmiony kościół rozliczył z „szatańskim siłą.”

    „Tak samo sprawa Komunii Św. na rękę i szafarzy świeckich jest rodem z piekieł wzięta.”
    Dlaczego? Nie brzydzisz brać czegoś do ust z rąk księdza, który używa tej samej reki do onanizowania się lub podcierania tyłka Na zachodzie już od dawna otrzymuje się komunię „na rękę” z przyczyn czysto higienicznych.

    „(najczęściej czynią to baby).”
    Mowi się kobiety. Wiem, że w kulturze chrześcijańskiej kobieta to tylko podmiot do rodzenia kolejnych katolików, ale czas, aby zmienić tą średniowieczną mentalność.

   • galileo11 Orędzie jakie zostało skierowane do świata 18.02.13, 22:33
    Orędzie jakie zostało skierowane do świata 14 lutego 2012 godz.14:05.
    >Bardzo mocny apel o modlitwę do wszystkich ludzi. I coś my uczynili z nim?? Lepiej usprawiedliwić się że od szatana pochodzi. Dziś mamy skutki a za niedługo nastąpią pozostałe skutki owego orędzia. Taki jest efekt gaszenia gorących serc które czytając orędzia chcą nieść tą nowinę wszystkim wokoło. Jezus prosi ale ludzie wolą zignorować, co gorsze oskarżyć Go o herezje. Boga się słucha a nie wyśmiewa, nie mówi się – my wykształceni jesteśmy i lepiej wiemy. Serdeczne podziękujcie kochani czytelnicy tym którzy tyle robią dla Was tłumacząc orędzia. Oni mają swoje obowiązki rodzinne a mimo to znajdują czas byście mogli w naszym języku przeczytać. Podziękujcie Bożenie, Czytelniczce, i wszystkim innym tłumaczom. Prosimy zgłaszać się do wykonywania tłumaczeń inne osoby. Czytajcie jak się spełniło orędzie i co nas jeszcze czeka. Boże miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Prosimy Cię my proste dzieci Twoje.<

    Orędzia Zbawienia Jezusa Dobrego Pasterza 14 luty 2012

    Pilny apel Najświętszej Maryi Panny do świata katolickiego

    Małe dzieci Mojego Serca, niech Pokój Boży będzie z wami wszystkimi i Moja Matczyna opieka niech wam zawsze towarzyszy.

    Z każdym przechodzącym dniem ludzkość przybliża się do wydarzeń opisanych w Świętym Słowie Bożym. Ramię Ojca zaczęło spadać nad wieloma narodami; zaczyna się słyszeć okrzyki wojenne, człowiek w swoim egoizmie i arogancji przyniesie śmierć i zniszczenie. Módlcie się Moje dzieci, ponieważ królowie tego świata już uzgodnili i chcą wymordować większość ludzkości. Wszystkie wewnętrzne konflikty, które mają miejsce w wielu krajach wyzwolą się w wojny, wszystko to jest zaaranżowane i zaplanowane przez wysłanników zła, którzy chcą zdestabilizować pokój, i rozpocząć trzecią wojnę światową.

    Za tym wszystkim stoi Mój przeciwnik i jego ziemscy przedstawiciele, dążą oni do tego by wyeliminować większość ludności świata. Wszystko to jest spiskiem aby rozpocząć wojnę na dużą skalę, która byłaby katastrofalna dla stworzenia i ludzkości. Dzieci, ogłaszam wam ze smutkiem, że w Watykanie również są ciemne siły, które chcą zdestabilizować Kościół Mojego Syna, aby wyzwolić kościelną schizmę, która przyniesie katastrofalne konsekwencje dla świata katolickiego. Wiele dusz Moich ulubionych zatraci się przez nieposłuszeństwo, ci którzy chcą nowego Kościoła odłączonego od Ewangelii i doktryny Mojego Syna.

    Módlcie się za naszego Benedykta proszę was raz jeszcze, gdyż wielu w Watykanie chce skrócić jego dni pontyfikatu aby posądzić w fotelu Piotra nowego papieża, argumentując, że zdrowie Benedykta XVI jest słabe i ze już nie jest w stanie prowadzić Kościół. Posadzą w fotelu Piotra nowego papieża, który nie będzie podążał za natchnieniami Ducha, i nie będzie wybrany pod wpływam Światła i Mądrości Bożej. Będzie papieżem wybranym przez kardynałów rebeliantów, pod kierunkiem Mojego przeciwnika. Wszystko to wyzwoli schizmę; Kościół podzieli się na dwa obozy, jeden lojalny wobec obecnego papieża i drugi lojalny wobec papieża rebelianta. Módlcie się wiec dzieci, aby nie stało się to przed upływem czasu wyznaczonego przez Wolę Bożą. Zróbcie globalny łańcuch modlitwy odmawiając Mój Różaniec, aby spowolnić przebieg tych wydarzeń, które wkrótce się będą rozwijać. Mówię do was ponownie: sukcesja konfliktów zbrojnych w różnych krajach rozwinie się wojnę i podział wewnątrz Kościoła przyniesie rozłam i wyłoni się wcześniej opisany byt niegodziwości. Dziatki, nie opuszczajcie Mnie, módlcie się ze Mną Moim Różańcem, aby zatrzymać plany Mojego przeciwnika i jego wysłanników zła. Wzywam Moje wybrane dzieci wierne kapłaństwu, legiony które noszą Moje imię, Moją Armie, zakonników i zakonnice, dusze konsekrowanych i ogólnie cały świat katolicki. Nadszedł czas, abyście towarzyszyli Tej Matce w drodze na Kalwarie. Niech Boży Pokój wypełni wasze serca i światło Ducha Świętego niech prowadzi was do prawdy. Wasza Matka: Mary Pani Wszystkich Narodów.

    Dajcie poznać moje przesłania całej ludzkości.

    Tłumaczyła: Bożena
    galileo11 napisał:

    > Witam Wszystkich!
    > Proszę Państwa, niech nikt nie gra greka, przecież w kościele katolickim trwa w
    > tej chwili otwarta schizma. Proszę zobaczyć na Francję, Austrię - tam kilkuset
    > kapłanów katolickich otwarcie wystąpiło przeciw papieżowi. Proszę przypomnieć
    > sobie wizytę B XVI w Niemczech (chyba wrzesień 2011). Przy powitaniu na 17 (chy
    > ba?) biskupów tylko 2 podało papieżowi rękę. Reszta manifestacyjnie odwracała s
    > ię od Niego na pięcie - jak musiał się czuć.
    > U nas w Polsce w zasadzie jest już to samo, niektórzy biskupi mówią: papież jes
    > t tylko biskupem Rzymu, a my mamy swój ogródek. Przecież sprawa mszy trydenckic
    > h - oficjalnie Papież wyraził zgodę na ich odprawianie, ale poszczególne episko
    > paty państwowe pouchwalały sobie, że zgodę musi wyrazić lokalny biskup, a ten t
    > akowej najczęściej nie wyraża i biedny księżuniu na dalekiej prowincji nie ma p
    > rawa prawić mszy po łacinie. A przecież j. łaciński, kultura łącińska byli nośn
    > ikami prawdziwej kultury.
    > Tak samo sprawa Komunii Św. na rękę i szafarzy świeckich jest rodem z piekieł w
    > zięta.
    > Podobnie msze odprawiane np. w Austrii, niektórych landach niemieckich przez os
    > oby świeckie, niekonsekrowane (najczęściej czynią to baby). Ksiądz jest wieczni
    > e zmęczony, jedzie na narty np. a kobieta odprawia za niego mszę.
    > Jak mocne były ataki samej Anieli Merkel (2009?). Np. w polskich środkach "maso
    > wego rażenia" prawie nikt nie wspominał o zachowaniu niemieckich biskupów w 201
    > 1 - wszystkim to było na rękę. Dzisiaj wszyscy są ekspertami (od diabła) i zupe
    > łnie odwracają kota ogonem.
    > Niestety Apokalipsa św. Jana wypełnia się na oczach.
    > Shalom.
    • galileo11 Przypomnienie Objawień z La Salette - I 18.02.13, 22:49
     Arnaud de Lassus, “Sekret Matki Bożej z La Salette o czasach ostatecznych. 150-lecie
     Objawienia się Matki Bożej Melanii Calvat i Maksymilianowi Giraud”.

     WYDAWNICTWO ANTYK MARCIN DYBOWSKI, wydanie I, Komorów 1997
     (Jest to tłumaczenie tekstu sekretu powierzonego przez Najświętszą Dziewicę Melanii
     Calvat 19 września 1846 r., który został opublikowany 15 listopada 1879 r. z “Imprimatur”
     biskupa diecezji Lecce /Włochy).
     Melanio, to, co mówię tobie teraz, nie pozostanie na zawsze tajemnicą: możesz to podać
     do publicznej wiadomości w roku 1858.
     Księża, słudzy mego Syna, księża, z powodu złego życia, lekceważącego i bluźnierczego
     sprawowania świętych Tajemnic, z powodu zamiłowania do pieniędzy, zamiłowania do
     zaszczytów i przyjemności, księża stali się ściekiem nieczystości. Tak duchowni zasługują
     na pomstę i pomsta zawisła nad ich głowami. Biada księżom i osobom Bogu
     poświęconym, które swą niewiernością i złym życiem krzyżują na nowo mego Syna!
     Grzechy osób Bogu poświęconych wołają do Nieba i przyzywają pomstę, i oto pomsta
     czeka u ich drzwi, ponieważ nie ma nikogo, kto by błagał o miłosierdzie i przebaczenie dla
     ludu, nie ma już dusz szlachetnych, nie ma już osób godnych złożyć niepokalaną Ofiarę
     Przedwiecznemu dla uproszenia łaski dla świata.
     Bóg przygotowuje uderzenie, jakiego jeszcze nie było. Biada mieszkańcom ziemi!
     Miara gniewu Bożego wyczerpuje się i nikt nie będzie mógł uciec spod tylu
     nieszczęść, które spadną wszystkie naraz.
     Przełożeni, przewodnicy Ludu Bożego, zaniedbali modlitwę i pokutę i szatan zaciemnił ich
     umysły; stali się oni tymi błędnymi gwiazdami, które starodawny diabeł strąci swym
     ogonem na zatracenie. Bóg dopuści, by starodawny wąż zasiał podziały między
     panującymi we wszystkich społeczeństwach i we wszystkich rodzinach; ludzie będą
     znosili udręki fizyczne i moralne: Bóg pozostawi ich samym sobie i ześle kary, które będą
     następować jedne po drugich przez ponad 35 lat.
     Społeczeństwo jest w przededniu klęsk i wielkich wydarzeń. Trzeba się spodziewać, że
     nadchodzi czas, kiedy rządy obejmie żelazna rózga i kiedy się będzie piło z kielicha
     gniewu Bożego.
     Niech namiestnik mego Syna, Najwyższy Pasterz Pius IX, nie opuszcza Rzymu po roku
     1859, lecz niech będzie mocny i prawy i niech walczy bronią wiary i miłości: Ja będę z
     nim.
     Niech nie ufa Napoleonowi; jego serce jest podwójne, a kiedy zechce być naraz papieżem i
     cesarzem, szybko Bóg odwróci się od niego. On jest jak ten orzeł, który chcąc ciągle
     wzbijać się w górę, spadnie pod mieczem, którego sam chciał użyć, by zmusić ludy do
     uznania jego wielkości.
     Italia zostanie ukarana za swą pyszną chęć zrzucenia jarzma Pana nad pany; również
     ona zostanie wciągnięta w wojnę; krew będzie płynąć ze wszystkich stron, kościoły
     zostaną zamknięte lub sprofanowane; księża, zakonnicy zostaną wypędzeni, będą
     zabijani, i to zabijani śmiercią okrutną.
     Wielu porzuci wiarę, a liczba księży i zakonników, którzy wyrzekną się prawdziwej religii,
     będzie wielka; między nimi znajdą się i biskupi.
     Niech papież strzeże się tych, którzy będą czynić cuda, albowiem przyszedł czas, kiedy
     najbardziej zdumiewające zjawiska będą się wydarzać na ziemi i w powietrzu.
     W roku 1864 Lucyfer, a z nim wielka liczba demonów, zostanie wypuszczony z piekła.
     Krok po kroku obalą oni wiarę nawet u osób poświęconych Bogu i tak je zaślepią, że
     wyjąwszy przypadki szczególniejszej łaski, te osoby przejmą się duchem złych aniołów;
     wiele domów zakonnych całkowicie straci wiarę i doprowadzi do zguby wiele dusz.
     Złe książki zaleją świat i duchy ciemności wszędzie rozszerzać będą powszechne
     rozluźnienie w tym wszystkim, co dotyczy służby Bożej; będą one miały wielką władzę
     nad naturą; powstaną kościoły w służbie złych duchów. Będą one przenosić ludzi z
     miejsca na miejsce, nawet duchownych, ponieważ nie będzie nimi powodować dobry
     duch Ewangelii, który jest duchem pokory, miłości i gorliwości ku chwale Boga. Będzie
     się wskrzeszać zmarłych i sprawiedliwych (…). Na każdym miejscu będą się działy
     zjawiska niezwykłe, ponieważ prawdziwa wiara wygasła i fałszywe światło oświeca świat.
     Biada tym książętom Kościoła, którzy będą zajęci jedynie gromadzeniem bogactw,
     dbałością o swój autorytet i pyszną dominacją.
     Namiestnik mego Syna będzie musiał wiele wycierpieć, ponieważ na jakiś czas Kościół
     zostanie poddany wielkim prześladowaniom; będzie to czas ciemności. Kościół będzie
     przechodził straszliwy kryzys.
     Gdy święta wiara Boża zostanie zapomniana, każdy będzie chciał kierować się własnym
     widzimisię i być wyższym od podobnych sobie. Będzie się lekceważyć władze cywilne i
     kościelne. Porządek i wszelka sprawiedliwość zostaną podeptane.
     Będzie się widziało tylko zabójstwa, nienawiść, zawiść, kłamstwo i niezgodę, bez miłości
     ojczyzny i bez miłości rodziny.
     Ojciec święty wiele ucierpi. Ja będę z nim aż do końca, aby przyjąć jego ofiarę. Źli będą
     po wielekroć godzić na jego życie, lecz nie zdołają mu zaszkodzić. Ale ani on, ani jego
     następca nie ujrzą triumfu Kościoła Bożego.
     Wszystkie władze świeckie będą miały ten sam zamysł – a mianowicie obalenia i
     unicestwienia wszelkiego pierwiastka religijnego, aby zrobić miejsce dla materializmu,
     ateizmu, spirytyzmu i wszelkiego rodzaju występków.
     W 1865 roku ujawnią się haniebne sprawy na miejscach świętych; w klasztorach gnić
     będą kwiaty Kościoła i szatan stanie się królem serc. Ci, którzy stoją na czele wspólnot
     zakonnych, niech będą ostrożni w przyjmowaniu zgłaszających się do klasztoru,
     ponieważ demon użyje całej swej złośliwości, aby wprowadzić do zakonów ludzi oddanych
     grzechowi, gdyż nieład i zamiłowanie do rozkoszy cielesnych rozszerzą się po całej ziemi.
     Francja, Włochy, Hiszpania i Anglia zostaną ogarnięte wojną, krew będzie płynęła
     ulicami. Francuz będzie walczył z Francuzem, Włoch z Włochem, a potem nastąpi wojna
     powszechna, która będzie straszliwa.
     Przez pewien czas Bóg jakby zapomni o Francji i o Włoszech, ponieważ nie zna się już
     tam Ewangelii Jezusa Chrystusa. Źli będą wykazywać całą swoją przewrotność; ludzie
     będą się zabijać i masakrować nawzajem nawet po domach.
     Na pierwsze uderzenie ognistego miecza Bożego góry i cała natura zadrżą z
     przerażenia, ponieważ występki i zbrodnie ludzkie przebijają sklepienie nieba.
     Paryż zostanie spalony, a Marsylia pochłonięta; wiele wielkich miast zostanie
     zburzonych i pochłoniętych w trzęsieniach ziemi; będzie się zdawało, że wszystko
     jest stracone; będzie się widziało tylko zabójstwa, będzie się słyszało tylko szczęk
     broni i bluźnierstwa.
     Sprawiedliwi będą cierpieć wiele; ich modlitwy, uczynki pokutne i łzy sięgną aż do Nieba i
     cały lud Boży będzie błagał o przebaczenie i miłosierdzie, i będzie prosił o moją pomoc i
     wstawiennictwo. Wtedy Jezus Chrystus, w akcie swej sprawiedliwości i swego
     wielkiego miłosierdzia wobec sprawiedliwych, rozkaże swym aniołom, by wszyscy
     Jego wrogowie zostali wydani na śmierć. Nagle prześladowcy Kościoła Jezusa
     Chrystusa i wszyscy ludzie oddani grzechowi zginą i ziemia stanie się jakby
     pustynią. Wtedy nastanie pokój i pojednanie Boga z ludźmi. Ludzie będą służyć
     Jezusowi Chrystusowi, czcić Go i wysławiać; wszędzie zakwitnie miłość. Nowi
     władcy będą prawą ręką Kościoła św., który będzie silny, pokorny, pobożny, ubogi,
     gorliwy i naśladujący cnoty Jezusa Chrystusa. Ewangelia będzie głoszona wszędzie i
     ludzie będą czynili wielkie postępy w wierze, ponieważ zapanuje jedność między sługami
     Jezusa Chrystusa, a ludzie będą żyli w bojaźni Bożej.
     Ten pokój pomiędzy ludźmi nie będzie trwał długo. Dwadzieścia pięć lat obfitych
     urodzajów sprawi, iż ludzie zapomną, że grzechy ludzkie są przyczyną wszystkich kar,
     które spadają na ziemię.
    • galileo11 Przypomnienie Objawień z La Salette - II 18.02.13, 22:50
     Poprzednik Antychrysta z wojskami z wielu narodów wystąpi do walki z
     prawdziwym Chrystusem, jedynym Zbawicielem świata; rozleje on wiele krwi i
     będzie chciał zniszczyć kult Boga, aby jego samego za boga uznano.
     Ziemia zostanie nawiedzona różnego rodzaju plagami (niezależnie od zarazy i głodu, które
     srożyć się będą powszechnie). Będą wojny, aż do wojny ostatniej, rozpętanej przez
     dziesięciu królów Antychrysta, mających te same zamiary i będących jedynymi
     władcami świata.
     Zanim to nastąpi, będzie panował na świecie pewnego rodzaju fałszywy pokój; nie będzie
     się myślało o niczym więcej, jak tylko żeby się bawić; źli będą sobie pozwalać na
     wszelkiego rodzaju grzechy; lecz dzieci świętego Kościoła, dzieci wiary, moi prawdziwi
     naśladowcy, będą wzrastali w miłości Bożej i w cnotach, które mi są najdroższe.
     Szczęśliwe dusze pokorne, prowadzone przez Ducha Świętego! Będę walczyć wraz z nimi,
     aż dojdą do pełni wieku.
     Natura domaga się pomsty na ludziach i drży z przerażenia w oczekiwaniu tego, co
     musi przyjść na ziemię skalaną zbrodniami.
     Drżyjcie, ziemio i wy, co oświadczacie, iż jesteście sługami Jezusa Chrystusa, a wewnątrz
     adorujecie samych siebie; drżyjcie, gdyż Bóg wyda was swemu nieprzyjacielowi, albowiem
     miejsca święte uległy zepsuciu; wiele klasztorów to nie są już domy Boga, lecz pastwiska
     Asmodeusza i jego służalców.
     W tym właśnie czasie narodzi się Antychryst z hebrajskiej zakonnicy, z fałszywej
     dziewicy, pozostającej w bliskiej łączności ze starodawnym wężem, władcą i nauczycielem
     nieczystości; jego ojcem będzie biskup. Rodząc się będzie on bluzgał bluźnierstwami,
     będzie miał zęby, słowem będzie to wcielony szatan. Będzie wydawał przerażające
     okrzyki, będzie czynił cuda, będzie się żywił tylko nieczystościami. Będzie on miał braci,
     którzy chociaż nie będą wcielonymi demonami, będą jednak synami zła. W wieku 12 lat
     staną się znani z wielkich zwycięstw, jakie odniosą; wkrótce każdy z nich obejmie
     dowództwo armii wspomaganych przez legiony z piekła.
     Przemienią się pory roku, ziemia zacznie rodzić tylko złe plony, gwiazdy utracą
     regularność swych ruchów, księżyc będzie świecił zaledwie nikłym czerwonawym
     światłem, woda i ogień spowodują konwulsyjne poruszenia kuli ziemskiej i
     straszliwe trzęsienia ziemi, które będą pochłaniać góry i miasta.
     Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta.
     Demony powietrzne wraz z Antychrystem będą czynić wielkie znaki na ziemi i na
     niebie, a ludzie będą się stawać coraz bardziej przewrotni. Bóg jednak będzie się
     troszczył o swoje wierne sługi i o ludzi dobrej woli; Ewangelia będzie głoszona
     wszędzie, wszystkie ludy i wszystkie narody poznają prawdę!
     Zwracam się z naglącym apelem do Ziemi, wzywam prawdziwych uczniów Boga żyjącego i
     królującego w Niebie, jedynego i prawdziwego Zbawcy ludzi, wzywam prawdziwych
     naśladowców Chrystusa, który stał się człowiekiem; wzywam moje dzieci, moich
     prawdziwych czcicieli, tych, którzy oddali mi siebie, bym ich doprowadziła do mego
     Boskiego Syna, tych, których niosę, by tak rzec, w swoich ramionach, tych, którzy żyją
     moim duchem; wzywam wreszcie apostołów czasów ostatnich, wiernych uczniów Jezusa
     Chrystusa, którzy żyli pogardzając światem i samymi sobą, w ubóstwie i pokorze, w
     zapomnieniu i milczeniu, w modlitwie i umartwieniu, w czystości i zjednoczeniu z
     Bogiem, w cierpieniu i nieznani światu. Nadszedł czas, aby się ukazali i nieśli światło
     światu. Idźcie i ukażcie się, jako moje umiłowane dzieci. Ja jestem z wami i w was,
     aby wasza wiara była światłością, która będzie was oświecać w tych dniach
     nieszczęśliwych. Niech wasz zapał wzbudzi w was głód czci i chwały Jezusa Chrystusa!
     Walczcie, dzieci światłości, nieliczni, lecz świadomi, bo oto czas czasów, koniec
     ostateczny!
     Kościół będzie w upadku, świat w zamęcie. Lecz oto Henoch i Eliasz, pełni Ducha
     Bożego! Będą oni przemawiać z mocą Bożą i ludzie dobrej woli uwierzą w Boga i
     wiele dusz dozna wzmocnienia. Dzięki mocy Ducha Świętego dokonają oni wielkich
     rzeczy i potępią diaboliczne błędy Antychrysta!
     Biada mieszkańcom ziemi! Będą krwawe wojny i nędza, pomory i zaraźliwe
     choroby, będą spadały przerażające grady zwierząt, pioruny, które będą wstrząsać
     miastami, trzęsienia ziemi, pochłaniające całe kraje. Będą się rozlegać głosy w
     powietrzu, ludzie będą bić głową o mur, wzywając śmierci a śmierć przysporzy im
     jeszcze cierpienia. Krew będzie płynąć zewsząd.
     Któż mógłby to pokonać, gdyby Bóg nie skrócił czasu próby? Krwią, łzami i modlitwami
     wiernych Bóg da się przejednać. Henoch i Eliasz zostaną skazani na śmierć, pogański
     Rzym zniknie, spadnie ogień z nieba i pochłonie trzy miasta. Cały świat ogarnie
     przerażenie i wielu da się uwieść, ponieważ nie oddawali Boskiej czci prawdziwemu
     Chrystusowi żyjącemu wśród nich.
     Nadszedł czas. Słońce traci blask, sama tylko wiara żyć będzie!
     Oto czas, przepaść się otwiera. Oto król królów ciemności, oto Bestia ze swymi
     poddanymi, ogłaszająca się zbawicielem świata. Wzniesie się z pychą w powietrze,
     aby dotrzeć aż do nieba, ale straci swą moc pod tchnieniem Michała Archanioła,
     runie na dół, a ziemia, która od trzech dni znajdować się będzie znajdować w
     nieustannych wstrząsach, otworzy swe łono pełne ognia i Bestia zostanie wtrącona,
     na zawsze, wraz ze swoimi zwolennikami, w wiekuiste otchłanie piekła. Wtedy woda
     i ogień oczyszczą ziemię i pochłoną wszystkie dzieła ludzkiej pychy, i wszystko
     zostanie odnowione: Bogu wszystko będzie służyć. Jemu oddawać będzie chwałę

     Źródło; polskiesm.pl
     • galileo11 Zaczerpnięte z sieci. 18.02.13, 23:05
      Pojawiły się ciekawe szczegóły abdykacji Papieża Benedykta XVI. Pochodzą one z dobrego źródła, od dziennikarza specjalizującego się w tematyce watykańskiej, Dr. Roberta Moynikana z magazynu Inside the Vatican. Jakkolwiek on sam nie może być raczej uważany za zwolennika teorii spiskowych to z pewnością wie dobrze, co się dzieje za spiżowa bramą i bynajmniej obraz, jaki przedstawia nie wygląda jasno.

      Przede wszystkim Moynihan wyraził sceptycyzm, co do tego, że przyczyną rezygnacji papieża jest jego stan zdrowia. Jak sam twierdzi widział Benedykta XVI podczas poniedziałkowego koncertu i wyglądał dobrze jak na 85 latka. Dziennikarz jednak dodał, że papież wyglądał na zmęczonego.

      Tym bardziej dziwnie wygląda opowieść o kolejnych wydarzeniach poprzedzających abdykację. Okazuje się, że w sobotę w Bazylice św. Piotra miała się odbyć uroczystość pogrzebowa zmarłego właśnie kardynała Giovanniego Cheli. Papież miał w niej uczestniczyć, ale odwołał swoje przybycie. Jak twierdzi Moynihan stało się wtedy dla niego jasne, że Benedykt XVI jest nadzwyczajnie zmęczony. Tym dziwniej brzmi informacja, że zamiast na pogrzebie papież spędził kilkanaście godzin na spotkaniu z rycerzami Zakonu Maltańskiego. Spotkanie to musiało być, zatem bardzo ważne, bo papież zwykle nie opuściłby kardynalskiego pochówku.

      Prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, co stało się w ciągu tych kilkunastu godzin i czego dowiedział się Benedykt XVI, że postanowił dać sobie z tym wszystkim spokój. Padają wręcz sugestie, że papież mógł zostać po prostu zwolniony. Zakon Maltański uważany jest za siedlisko masonerii i wielogodzinna rozmowa z Ojcem Świętym na kilkadziesiąt godzin przed ogłoszeniem rezygnacji daje do myślenia.

      Rzeczywiste przyczyny rezygnacji Benedykta XVI nie są znane, ale nie można wykluczyć tego, że dowiedział się o pewnych planach i nie chciał tego firmować, Całkiem możliwe, że zostało mu postawione jakieś ultimatum i wiedział, że jeśli nie ustąpi to zginie tak jak Jan Paweł I. Pogłoski o możliwym usunięciu konserwatywnego papieża znane były przecież już od roku i już w lutym 2012 sugerowano, że pontyfikat Benedykta XVI zakończy się w lutym 2013.

      Jeśli ustąpienie papieża jest częścią globalnego planu zostanie wybrany papież globalista, którego celem może być przebudowa Kościoła. Wspomina się o zgodzie na małżeństwa homoseksualne oraz zniesienie celibatu. Aby takie zmiany były możliwe zostanie z pewnością zwołany Sobór, na którym ustalone zostaną zmiany w Kościele. Czy będzie go zwoływał zwolennik Nowego Porządku Świata, kardynał Peter Turkson z Ghany? Dowiemy się już w marcu.

      Źródło:
      www.veteranstoday.com/2013/02/11/was-pope-benedict-fired-by-the-knights-of-malta/
      • klawisz2 Módlmy się ..... 19.02.13, 09:44

       Dziewczyna, która oskarżyła ks. Tomasza w ubiegły czwartek popełniła samobójstwo!!

       Pomódlmy się i za nią a nie tylko za zdrowie Papieża. Pomódlmy się za tych, których w przeciwieństwie do hierarchów kościelnych nie stać na kosztowne leki i najlepszych lekarzy.

       Ksiądz skazany na 5 lat więzienia za wykorzystywanie seksualne nastolatek
       www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091030/RZESZOW/578939508
       • klawisz2 Re: Módlmy się ..... 23.02.13, 10:32
        „Po poważnym kryzysie, który ograniczy drastycznie liczbę wiernych i jego wpływy, Kościół katolicki odrodzi się jako niewielka, ale bardziej uduchowiona wspólnota.” rzekł w 1969 roku Joseph Ratzinger, po czym dodał, że w wyniku tych zmian Kościół nie będzie już romansował z żadną opcją polityczną, za to stanie się bardzo biedny lecz niezwykle uduchowiony.
        Jak każdy z nas może zauważyć przepowiednia ta powoli się spełnia. Księża chodzą w starych, poszarpanych sutannach. Nie mają pieniędzy nawet na najtańsze samochody, więc muszą chodzić do wiernych z posługą na piechotę lub jechać zdezelowanym rowerem. Deszcz, śnieg czy mróz, nie ważne, trzeba iść z ostatnim namaszczeniem to ksiądz idzie choćby przez całą wieś. Do tego dochodzi kryzys wiary – coraz mniej uczniów uczęszcza na religię, więc i mniej księży będzie zatrudnianych jako katecheci. Z pracą ciężko, duchowni biedni, nie mają jak opłacać sobie składek emerytalnych, dlatego ciężar ten musiało wziąć na siebie państwo. Kościół ma również zdecydowanie za mało nieruchomości, więc duchowni, aby zaoszczędzić zatrudniają młode gosposie, które w zamian za prace mieszkają z nimi na plebani, a że bieda panuje to i często łoże dzielą.
        Ojciec Rydzyk, uznawany za najbogatszego kleryka w Polsce, pożalił się ostatnio, jaki to on jest ubogi, nie dość, że nie ma pensji, ani nawet kieszonkowego więc o pieniądze na fryzjera lub buty musi prosić przełożonych i ma ogromne szczęście, że spotkał na swojej drodze taką dobrodziejkę jak Anna Sobecka, która zapłaciła za niego kilka tysięcy grzywny. Skoro w takiej biedzie żyje „najbogatszy kleryk” to inni muszą wręcz przymierać głodem i chodzić boso, a jeszcze ten okrutny rząd nakręcony przez Palikota chce im zabrać Fundusz Kościelny! Bieda ta wynika z też z faktu, iż od Państwa otrzymują niewiele bo raptem kilka miliardów złotych, a muszą zarządzać cmentarzami, których utrzymanie jest drogie, dzwonnice wynajmować firmom telekomunikacyjnym na maszty telefonii komórkowej, a większość posług takich jak chrzty, śluby czy pogrzeby odprawiają za darmo lub nawet podzielą się ostatnim groszem z wiernymi. W tym celu odwiedzają wiernych w domach, aby dyskretnie i bez rozgłosu wręczyć im kopertę z banknotami, jeżeli tylko są w posiadaniu jakiejkolwiek sumy, gdyż czują potrzebę wsparcia najuboższych nawet swoim kosztem. Znane też są powszechnie występujące przypadki przekazywania świątyń i innych nieruchomości Kościoła dla bezdomnych, ubogich, wykluczonych czy chorych.
        Na całe szczęście Benedykt XVI postanowił wstawić się za swoimi braćmi i dla ich dobrobytu, życia bez głodu czy chłodu postanowił zrezygnować ze swojego pięknego, złotego tronu. Tak więc nie ze względu na zły stan zdrowia, nie ze względu na podeszły wiek, ani nawet nie ze względu na wszystkie pedofilskie afery i oskarżenia, ale dla dobra innych i odwrócenia zbliżającej się klątwy Papież zrezygnował.
        Doceńmy jego poświęcenie!"

      • galileo11 Proroctwo kardynała Josepha Ratzingera z 1969 roku 19.02.13, 22:03
       Proroctwo Nadziei

       Kościół czeka poważny kryzys, który drastycznie ograniczy liczbę wiernych i jego wpływy. Odrodzony będzie niewielką, ale bardziej uduchowioną wspólnotą – brzmi proroctwo Josepha Ratzingera, dziś papieża Benedykta XVI, które przypomina Vatican Insider, prestiżowy portal związany z turyńskim dziennikiem “La Stampa”.

       Wizja przyszłości Kościoła zamykała cykl wypowiedzi, jakie ksiądz Ratzinger wygłosił w rozgłośni Hesji jeszcze w 1969 roku. W ostatnim odcinku, wyemitowanym na Boże Narodzenie, znany już wówczas teolog, mówił, że wspólnotę kościelną czeka poważny wstrząs, w wyniku którego Kościół odzyska bardziej duchowy wymiar, nie będzie flirtować – jak się wyraził prelegent – z żadną opcją polityczną; będzie ubogi i stanie się Kościołem najbiedniejszych.

       W tym momencie, przestrzegał przyszły papież, ludzie uświadomią sobie, ze ich egzystencja oznacza “nieopisaną samotność”, a zdając sobie sprawę z utraty z pola widzenia Boga, odczują grozę własnej nędzy”. Wtedy – i dopiero wtedy – “w małej owczarni wierzących odkryją coś zupełnie nowego: nadzieję dla siebie, odpowiedź, której zawsze szukali”, prorokował ponad czterdzieści lat temu Joseph Ratzinger.

       Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI oraz o światło Ducha Świętego dla wszystkich kardynałów przy wyborze kolejnego papieża
       • klawisz2 Módlmy się za Józefa Ratzingera 20.02.13, 07:07
        Faktycznie, módlmy się za Ratzingera, aby Jego dusza została zbawiona.

        „W 2001 roku kardynał Ratzinger wysłał do wszystkich biskupów list, w
        którym upewniał ich, że sprawy pedofilii i molestowania w kościele
        mogę być rozpatrywane "za zamkniętymi drzwiami" i wszystkie dowody
        mają być tajne przez 10 lat od momentu osiągnięcia przez ofiarę
        pełnoletniości - co powoduje przedawnienie sprawy i uniemożliwia
        wyciągnięcie konsekwencji finansowych wobec kościoła.
        Z tego powodu w 2005 roku prawnicy Benedykta XVI musieli prosić o
        wystawienie mu listu żelaznego przed jego wizytą w USA, gdyż w
        Teksasie był oskarżony o utrudnianie działania wymiaru
        sprawiedliwości. Rzeczniczka Watykanu nie chciała odnieść się do
        tego dokumentu. Stwierdziła tylko, że "to wewnętrzny dokument
        Watykanu, więc nie będziemy go komentować". Problem jest poważny.
        Według zamówionego i sfinansowanego przez amerykańskich biskupów
        raportu John Jay College na temat molestowania nieletnich w Kościele
        Katolickim z około 94607 księży w USA pomiędzy 1950 a 2002, o
        wykorzystywanie nieletnich było oskarżonych 4127, czyli mniej więcej
        4,3%. Odszkodowania dla ofiar sięgnęły już 2 mld dolarów!
        W 2003 roku grupa adwokatów przygotowała nawet projekt uznania
        Kościoła katolickiego za organizację działającą jak struktury
        mafijne i jego delegalizację.”
  • klawisz2 Re: Nowe Konklawe dla wyboru nowego Papieża 20.02.13, 12:13
   Módlmy się za nowego Papieża, aby był na tyle odważny i wypalił pedofilskie zło którym przesiakniety jest kościół katolicki.

   Kilka tysięcy amerykańskich katolików wzywa Rogera Mahony'ego, byłego kardynała Los Angeles, by nie uczestniczył w wyborze nowego papieża. Autorzy petycji w tej sprawie przypominają, że duchowny brał udział w tuszowaniu skandalu pedofilskiego.
   Z odtajnionych niedawno, na polecenie sądu, kościelnych dokumentów wynika, że były kardynał Los Angeles Roger Mahony pomagał księżom oskarżonym o molestowanie seksualne. 76-letni Mahony przenosił ich do innych archidiecezji, aby ochronić ich przed toczącym się w tej sprawie śledztwem.
   Właśnie z tego powodu, mająca siedzibę w Waszyngtonie organizacja Zjednoczeni Katolicy zażądała, by kardynał albo sam zrezygnował z udziału w konklawe, albo został wykluczony z grona duchownych wybierających nowego papieża.
   "Prosimy nie powiększać skandalu w naszym Kościele, który został dotknięty przez kryzys związany z molestowaniem seksualnym" - czytamy w petycji, którą podpisało ponad 5 tysięcy osób.
   Abdykacja, przepowiednie, konklawe - najnowsze informacje o rezygnacji Benedykta XVI
   W 2007 roku archidiecezja w Los Angeles zawarła ugodę z ofiarami molestowania seksualnego księży. 500 pokrzywdzonych otrzymało 660 milionów dolarów odszkodowania. Organizację skupiające poszkodowanych również skrytykowały udział kardynała Mahony’ego w konklawe.

   wiadomosci.onet.pl/swiat/kosciolowi-grozi-skandal-76-letni-ksiadz-w-ogniu-k,1,5425336,wiadomosc.html
  • galileo11 Benedykt XVI : odkłamać Sobór..! 22.02.13, 13:13
   Ks. Roman Adam Kneblewski: Benedykt XVI : odkłamać Sobór..!
   Proszę Państwa ks. R.A. Kneblowski w prostych i oczywistych słowach (oczywiście z punktu widzenia człowieka) wyjaśnia główne powody abdykacji Papieża Benedykta XVI.
   Cytując słowa B. XVI rozgranicza Sobór Watykański II na dwa sobory - prawdziwy sobór Ojców Kościoła oraz wirtualny sobór mediów.
   I właśnie prawie przez 50 lat, przy pomocy szatańskich mediów i zdrajców kościoła został zrealizowany ten drugi - liberalny, nowoczesny, światowy.
   Powaga sytuacji jest naprawdę o wiele większa niż niektórzy z Was sądzą.
   Oto odnośnik do słów ks. Kneblewskiego:
   gloria.tv/?media=402485
   • galileo11 Benedykt XVI o II Soborze Watykańskim 28.02.13, 12:39
    Spotkanie Ojca św. Benedykta XVI z duchowieństwem diecezji Rzymskiej 14.02.2013

    [...] Chciałbym teraz dodać jeszcze trzecią kwestię: był Sobór ojców, prawdziwy Sobór, ale był też Sobór mediów. Był to niemal osobny Sobór, a świat przez nie postrzegał Sobór, przez środki przekazu. Tak więc tym Soborem, który skutecznie docierał do ludzi był Sobór mediów, a nie Sobór ojców. Podczas gdy Sobór ojców urzeczywistniał się w obrębie wiary, był Soborem wiary poszukującej intellectus, zrozumienia siebie i zrozumienia Bożych znaków w danej chwili, który usiłował odpowiedzieć na wyzwanie Boga w danej chwili i znaleźć w Słowie Bożym słowa na dziś i jutro, podczas gdy cały Sobór – jak powiedziałem – toczył się wokół wiary jako fides quaerens intellectum, to Sobór dziennikarzy nie odbywał się rzecz jasna na gruncie wiary, lecz w kategoriach współczesnych mediów, to znaczy poza wiarą, miał inną hermeneutykę. Była to hermeneutyka polityczna: dla mediów Sobór był walką polityczną, walką o władzę między różnymi prądami w Kościele. Oczywiście media popierały tę stronę, która w ich oczach lepiej odpowiadała ich światu. Byli tacy, którzy dążyli do decentralizacji Kościoła, do przekazania władzy biskupom, a następnie przez słowo „lud Boży”, do przekazania władzy laikatowi. Była to trojaka kwestia: władza papieża przekazana następnie biskupom, i wreszcie wszystkim, powszechna władza ludu. Rzecz jasna oni domagali się, by to właśnie aprobować, promulgować, ułatwiać. Podobnie w odniesieniu do liturgii. Nie interesowała ich liturgia jako akt wiary, ale jako coś, gdzie robi się rzeczy zrozumiałe, jakieś działanie wspólnoty, pewne profanum. Wiemy, że istniała też tendencja, powołująca się również na historię, do tego, by mówić, iż sacrum to rzecz pogańska, ewentualnie należąca do Starego Testamentu. W Nowym Testamencie liczy się jedynie to, że Chrystus umarł poza tym: to znaczy za bramami, to znaczy w świecie pogańskim. Z sakralnością należało więc skończyć, a kult miał należeć do profanum: nie jest on kultem, ale aktem zbiorowości, wspólnego uczestnictwa, a w ten sposób także uczestnictwem jako działaniem. Takie tłumaczenia, banalizacje idei Soboru miały korodujący wpływ na wprowadzanie w życie reformy liturgicznej. Zrodziły się one z wizji Soboru poza jego kluczem, poza wiarą. Podobnie w kwestii Pisma Świętego: Pismo Święte jest księgą, historyczną, którą należy traktować tylko i wyłącznie w kategoriach historycznych, i tak dalej.
    Wiemy, że ten Sobór mediów docierał do wszystkich. Był on więc dominujący, bardziej skuteczny i spowodował tak wiele dramatów, problemów, rzeczywistych nieszczęść: zamknięte seminaria, zamknięte klasztory, banalizację liturgii..., a prawdziwy Sobór napotykał trudności, aby nabrać konkretnego kształtu, aby się urzeczywistnić. Sobór wirtualny był silniejszy niż Sobór realny. Lecz prawdziwa siła Soboru była obecna i powoli coraz bardziej się urzeczywistnia, stając się prawdziwą siłą, która jest prawdziwą reformą, odnową Kościoła. Wydaje mi się, że 50 lat po Soborze widzimy jak ten Sobór wirtualny kruszy się, ustępuje, a jawi się prawdziwy Sobór, z całą swoją siłą duchową. Naszym zadaniem, właśnie w tym Roku Wiary, poczynając od Roku Wiary, jest zabieganie o to, aby prawdziwy Sobór, ze swoją mocą Ducha Świętego, się urzeczywistniał i by prawdziwie odnowił się Kościół. Ufajmy, że Pan nam pomoże. Ja, kiedy odejdę, moją modlitwą będę z wami zawsze i razem będziemy szli naprzód z Panem, mając pewność: Pan zwycięży! Dziękuję!

    za pl.radiovaticana.va/news/2013/02/14/
    Może jeszcze nie czas, ale należy zadać pytanie, czy w takim razie Papież Paweł VI był medialny a do propagatorów Soboru mediów należeli Abp Bugnini, Ottavianni?
   • galileo11 Abp Michalik: Europa jest w kryzysie nie tylko eko 01.04.13, 22:59
    nomicznym.
    Oto odnośnik do wypowiedzi ks. abpa Michalika:
    www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130401/PRZEMYSL/130409990
    P.S. Pozwolę sobie wkleić też swoją opinię na powyższy temat:
    "Chrystus zmartwychwstał.
    Czcigodny Arcybiskupie, to wszystko co powiadasz, jest zgodne z prawdą ale tylko częściowo.
    Podczas mszy pożegnalnej za ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Pl. Piłsudskiego w Warszawie - kwiecień 2010 (sobota), w niedzielę był pogrzeb na Wawelu w Krakowie, przypomniałeś o tym, że podczas wizyty w Krasiczynie Pan prezydent L. Kaczyński na 15 minut przed, poprosił o księdza (spowiedź i Komunia Św.). Wszystko bardzo pięknie, tylko przy okazji nie przypomniałeś o tym, że w referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej Pan prof. Lech Kaczyński tuż przed samą ciszą wyborczą w piątek zalecił swojemu elektoratowi głosować za wejściem do unii - domniemywam, że sam też tak zagłosował, a więc poparł (także z urzędu będąc później prezydentem) wszelkie dewiacje pedałów, lesbijek, no i co najważniejsze ok. 1,2 mln morderstw rocznie na dzieciach nienarodzonych (wg nowomowy aborcji).
    A przecież jest napisane abyś był zimny albo gorący, nigdy letni - nie można dwóm panom służyć.
    K gwoli ścisłości dodam, że będąc już oczytany na temat unii i widząc ten raj na własne oczy zagłosowałem przeciw naszemu wstąpieniu. W przypadku wyborów prezydenckich zagłosowałem na Pana L. Kaczyńskiego jako lepszego człowieka niż współkandydaci - w tym wywróconym do góry nogami świecie przynajmniej trochę próbował coś zmienić na in plus.
    Wasza Ekscelencjo i tutaj nasuwa się sprzeczność sama w sobie: Komunia Św. i jawne (publiczne) poparcie aborcji. Komunia Święta jest w tym przypadku świętokradzka czyli nieważna.
    Czcigodny Księże Arcybiskupie podobnie rzecz się ma z naszym udziałem w wojnie irackiej i w Afganistanie. Ordynariaty Polowe w czyim imieniu tam działają - te wszystkie wojny są wojnami szatana pod przykrywką walki z terroryzmem. Sługa Boży J. Paweł II w 2003 roku za wszelką cenę chciał powstrzymać II wojnę iracką - i co mleko się rozlało, wszystkie przesłanki za jej rozpoczęciem okazały się kłamstwem, czy ktoś publicznie je zdementował. Ok. 1 mln zabitych, a ordynariat polowy odprawia msze za zbaraniałych, polskich najemników. Pan nie błogosławi żadnej takiej wojny, co najwyżej je dopuszcza aby wypełniły się proroctwa. I tutaj z Waszej strony jest czysta hipokryzja, wojna szatańska i pod publikę odrawia się ceremonie. Hitler też utożsamiał się z tym, że jego misję dziejową błogosławi Bóg - niemieccy żołnierze mieli na pasach "Gott mit uns".
    Podobnie rzecz ma się z "okrągłym stołem" - jest to zakodowana nazwa najbardziej perfidnej loży masońskiej w Polsce. Księże Arcybiskupie de facto właśnie przy okrągłym stole nastąpiła kradzież Polski, podział łupów i wytyczenie masońskiej koncepcji rozwoju - bez Pana Boga.
    Wy wszyscy dzisiaj udajecie niewiniątka, a byliście przy tym od początku. Przedstawiciele Episkopatu byli non stop przy okrągłym stole, podobnie wszystkie partie lub ich wcześniejsze mutacje. No i co nastąpiło co nastąpiło.
    A o intronizacji Chrystusa na Króla Polski (nie sługi w cierniowej koronie, lecz Pana Panów), poszczególnych krajów i następnie całego świata, nic publicznie nie wspominacie. Za tym pójdzie cała lawina następstw. Wolicie status quo będący implikacją II Soboru Watykańskiego mediów i zdrajców kościoła."
    • klawisz2 Re: Abp Michalik: Europa jest w kryzysie nie tylk 02.04.13, 07:15
     Dopóki nie przegonimy czarnych świn od koryta zawsze będzie kryzys.
  • klawisz2 Re: Módlmy się z ks. Mirosława 26.02.13, 17:10
   Przed krakowskim sądem nie rozpoczął się w poniedziałek proces w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Komisji Majątkowej. Sąd na wniosek jednego z oskarżonych wyznaczył mu obrońcę z urzędu i odroczył rozprawę do 25 marca, by obrońca mógł się zapoznać z aktami.
   W sprawie oskarżonych jest dziewięć osób; w tym były pełnomocnik instytucji kościelnych Marek P. oraz siedmiu byłych członków Komisji.

   Do sądu nie stawili się w poniedziałek dwaj oskarżeni: ks. Mirosław P. i Rajmund J. Złożyli jednak wnioski o prowadzenie rozprawy pod ich nieobecność. Z kolei oskarżony Zbigniew F. złożył wniosek o wyznaczenie mu obrońcy z urzędu, uzasadniając go m.in. złą sytuacją materialną i wydatkami ponoszonymi z powodu choroby.

   Sąd odebrał od oskarżonego oświadczenie o jego sytuacji majątkowej i wyznaczył mu obrońcę z urzędu. Z powodu konieczności zapoznania się obrońcy z materiałami sprawy rozprawa została odroczona.

   Głównym oskarżonym jest Marek P. - były funkcjonariusz SB - który był pełnomocnikiem instytucji kościelnych w sprawach toczących się przed komisją i słynął z wyjątkowej skuteczności w odzyskiwaniu dla nich gruntów. Zgodnie z ustaleniami śledztwa miał też wyszukiwać rzeczoznawców, którzy wydawali fałszywe opinie na temat wartości ziemi, której zwrotu domagał się Kościół, korumpować członka komisji i działać na szkodę swoich kościelnych klientów.

   Inni oskarżeni to siedmiu byłych członków Komisji Majątkowej - z których jednemu prokuratura zarzuca przyjęcie od Marka P. korzyści majątkowych, a pozostałym narażenie na szkody Skarbu Państwa i poświadczenie nieprawdy w dokumentach. O to ostatnie przestępstwo została także oskarżona była protokolantka komisji. W śledztwie oskarżeni nie przyznali się do winy.

   Komisja Majątkowa, która przestała istnieć na początku marca 2011 r., przez przeszło 20 lat decydowała o zwrocie Kościołowi katolickiemu nieruchomości Skarbu Państwa. Od jej orzeczeń nie przysługiwały odwołania.

   Komisja od 1989 r. przekazała stronie kościelnej ponad 65,5 tys. ha i 143,5 mln zł rekompensat. Rozpoznała ponad 2,8 tys. wniosków. Według mediów wartość zwróconego majątku sięgała 5 mld zł. Decyzja o likwidacji Komisji miała związek z krytyką jej działalności: media podawały, że nie weryfikowano wycen gruntów przedstawianych przez rzeczoznawców Kościoła - miały być zaniżane.
  • galileo11 Homilia Księdza Carlosa - 03.02.13 03.03.13, 23:53
   Tylko w swojej ojczyźnie może być prorok tak oczerniany ( Ojczyzna to Kościół Jezusa ).
   Kazanie obowiązkowe do przesłuchania:
   dzieckonmp.wordpress.com/2013/03/03/homilia-ksiedza-carlosa-z-dnia-3-02-2013/
   • galileo11 Homilia Księdza Carlosa z dnia 3.03.2013 07.03.13, 13:00
    Homilia Księdza Carlosa z dnia 3.03.2013 - Gorąco polecam !
    gloria.tv/?media=409305&connection=cabledsl
    • klawisz2 Re: Gorąco polecam!!!!! 08.03.13, 09:31
     1939 r. - Papież Pius XII w liście do hierarchii kościelnej St.Z.A. dopatruje się przyczyny "dzisiejszych nieszczęść" nie w faszyzmie, lecz m.in. w krótkich spódnicach kobiet. Poparcie Piusa XII dla hitlerowskiej napaści na Polskę znalazło swój wyraz w encyklice z 20 października 1939 r. Papież uznał ją za "walkę interesów o sprawiedliwy podział bogactw, którymi Bóg obdarzył ludzkość."

     1941 r. - Tuż po agresji III Rzeszy na ZSRR z watykańskich drukarni wysłano do sztabu wojsk niemieckich duże transporty ukraińskich i rosyjskich modlitewników. Watykan podbite obszary ZSRR podporządkował nuncjaturze berlińskiej oficjalnie akceptując zagarnięcie tych ziem przez Hitlera.

     1941 r. - Watykan akceptuje antysemickie poczynania rządu Vichy i wyraża zgodę na uchwalenie tzw. "Statutu Żydów". Wyrażono nadzieję, że nie ograniczy on prerogatyw Kościoła.

     1945 r. - Pius XII w orędziu wigilijnym staje w obronie głównych oskarżonych o zbrodnie przeciwko ludzkości. Kuria rzymska interweniuje w sprawie ułaskawienia 200 zbrodniarzy hitlerowskich, w tym m.in. katów polskiego narodu, Franka i Greisera. To tylko niewielki epizod w szeroko zakrojonej akcji ratowania hitlerowców przed odpowiedzialnością karną.
  • klawisz2 Re: Módlmy się.... 04.03.13, 10:03
   „Pod ogrodem i boiskiem szkolnym gimnazjum i liceum przy al. Niepodległości w Poznaniu przechodzi rura ciepłownicza położona jeszcze w czasach PRL. Nieruchomość należy obecnie do sióstr ze Zgromadzenia Urszulanek Unii Rzymskiej zwanych czarnymi urszulankami. Siostry uważają, że za tę rurę powinny dostać ponad milion złotych odszkodowania od firmy, która jest następcą miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Firma proponuje, aby siostry zgodziły się na nieodpłatne korzystanie z magistrali w zamian za niższe rachunki za ciepło. Zakonnice nie chcą nawet o tym słyszeć. Sprawę rozstrzygnie sąd, prawdopodobnie na korzyść zakonnic. Jak widać, czarne urszulanki potrafią wydobyć szmal spod ziemi”.

  • hdd2 Re: Nowe Konklawe dla wyboru nowego Papieża 05.03.13, 19:51
   A ja powiem krótko. Chciałbym zobaczyć minę ci niektórych starszych Pań, kiedy się dowiedzą (a może tak być), że papieżem zostanie czarnoskóry (bez obrazy) kardynał. Dla co niektórych pewnie świat wartości moralno -katolickich runie w gruzach.
  • klawisz2 Re: szalikowcy z watykanu 13.03.13, 12:14
   Wczoraj nie doszło do wyboru nowego papy, gdyż kandydat na papieża, kardynał z Mediolanu, wdał się w burdę pijacką z kardynałem z Barcelony. Powodem był mecz ligi mistrzów pomiędzy Barceloną i AC Milan.
  • klawisz2 Módlmy się za jego ekscelencje… 18.03.13, 09:23
   Poważne zarzuty wobec arcybiskupa Głodzia. "Pił, wyzywał, poniżał"
   Ten arcybiskup nie zachowuje się jak duchowny katolicki, tylko jak okrutny władca, to musimy o tym zacząć mówić - tak o abp Sławoju Leszku Głodziu mówi Magdalenie Rigamonti z "Wprost" ksiądz z Gdańska. Przeciwko duchownemu ma być zbierana lista przewinień, która ma być wysłana do Watykanu.
   Pod adresem arcybiskupa zebrana jest lista poważnych zarzutów. Żaden z duchownych, który rozmawiał z dziennikarką "Wprost" nie wypowiada się jednak pod nazwiskiem. Wszyscy boją się, że mogą być rozpoznani i mieć z tego powodu kłopoty.
   - U nas panuje ustrój feudalny. Jest pan i są podwładni. I wszystko byłoby dobrze, bo przecież ślubujemy arcybiskupowi posłuszeństwo. Ale jeśli ten arcybiskup nie zachowuje się jak duchowny katolicki, tylko jak okrutny władca, to musimy o tym zacząć mówić - mówi Magdalenie Rigamonti ksiądz numer I.
   Według relacji innego księdza, ludzie z kurii - od abpa Głodzia - mieli m.in. zastraszać przyjaciół jednego z duchownych, który miał być dręczony przez arcybiskupa. Chodziło o to, żeby odwieść duchownego od składania do sądy sprawy przeciwko Głodziowi.
   Ów ksiądz ma mieć dokładnie spisane wspomnienia na temat współpracy z abp Głodziem - o pijackich imprezach i upokorzeniach, których doświadczał.
   Ksiądz nr III z materiału "Wprost" miał być kimś w rodzaju przybocznego dla abpa Głodzia. - Arcybiskup budził go w nocy, pijany, i kazał grać na akordeonie do tańca. Podczas pijackich biesiad wysyłał go do miasta na poszukiwania odpowiedniego gatunku kiełbasy, kazał nalewać alkohol, krzycząc: "Co ty, k..., nawet nalać nie potrafisz!". Rano na kacu wzywał go, żądając "actimelka" i krzycząc: "Bądź moim actimelkiem!" - czytamy we "Wprost".
   Cały materiał w najnowszym wydaniu tygodnika "Wprost"
   wiadomosci.onet.pl/kraj/powazne-zarzuty-wobec-arcybiskupa-glodzia-pil-wyzy,1,5446745,wiadomosc.html
   • darino Re: Módlmy się za jego ekscelencje… 18.03.13, 11:42
    Widziałem go kiedyś w Birczy, podczas przemarszu z kościoła na stadion. Wyglądał jak pajac - na głowie wojskowa rogatywka, potem zielona bluza mundurowa, amarantowy pas, a potem dół od sutanny (wyglądający jak czarna spódnica).
    • krados Re: Módlmy się za jego ekscelencje… 20.03.13, 11:52
     Darino widziałeś go już na uroczystościach w Birczy. Głodż był wtedy naczelnym kapelanem WP, 2 dni przed tą uroczystością przyleciał helikopterem wojskowym do ośrodka "Caritas "w Łomnej narąbany jak helikopter w towarzystywie młodych księży i kilkoma dziewczynami. Balanga trwała całą noc, a następnie jego eminescensja skacowany musiał odbębnić tą właśnie uroczystość w Birczy, " Nasze kobiety i nie tylko wzdychały z zachwytu widząc z bliska, taką "swiątobliwą" znamienitość, nie zdając sobie sprawy co też on wyprawia w Łomnej.
  • klawisz2 Re: Nowe Konklawe dla wyboru nowego Papieża 21.03.13, 08:28
   Módlmy się za Jego ekscelencję, za ta, aby nie przyszło Mu żyć za tyle za ile żyje pospólstwo, plebs i ciemnogród. Módlmy się, aby jego świątobliwość stać było na przednie jadło, trunki, dobrą służbę medyczną i luksus w pałacu biskupim, w którym zamieszkuje. Módlmy się za to, aby lud był nadal głupi, co w znacznym stopniu ułatwia manipulowanie wasalami odpowiedzialnymi za zapewnianie dobrobytu wypasionym, rumianym, ociekającym w dobrobycie knurom .Amen

   „Jednym z bogatszych księży w Polsce jest z pewnością biskup Sławoj Leszek Głódź - emerytowany biskup polowy Wojska Polskiego. Jeszcze jako udzielający się w wojsku biskup otrzymywał wcale niemałą pensję z wojska: w 2004 roku było to ponad 9 tys. zł. W tym samym roku przeszedł na wojskową emeryturę. Ale najpierw otrzymał odprawę w wysokości 360 proc. kwoty ostatnio należnego uposażenia, dodatkowe uposażenie roczne za 10 miesięcy służby wojskowej w 2004 r. oraz gratyfikację urlopową i ekwiwalent za niewykorzystane przejazdy w roku zwolnienia. Jak wyliczyli dziennikarze - wyszło ok. 136 tys. zł. Ponadto w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej jako generał dywizji biskup Głodź skorzystał również z przysługującego mu prawa do jednorazowego pobrania uposażenia należnego co miesiąc przez rok po zwolnieniu (art. 18 ust. l ustawy z 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy zawodowych, w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2004 r. Czyli 12 razy 9.271,18 zł.) Z tego tytułu wyszło dodatkowo ponad 110 zł. Podsumujmy: w chwili odejścia ze służby biskup jednorazowo otrzymał ponad 246 tys. zł. Co zrobił z tymi pieniędzmi? O tym milczy i sam biskup, i media. Nawet te nieprzychylne klerowi.”
  • wiahor Idą zmiany 07.06.13, 16:07
   wiadomosci.onet.pl/kraj/ks-lemanski-niektorych-hierarchow-krew-zalewa-ze-c,1,5534217,wiadomosc.html
   • galileo11 Homilia ks. Carlosa 7.07.2013 13.07.13, 12:59
    Piterek84 2013-07-12 23:49:08
    Niesamowity kaplan ! Czytanie i Homilia Księdza Carlosa Damaglio. Kościół Św. Augustyna przy ulicy Nowolipki 18, wieczorna Msza młodzieżowa o 19.45. Archiwalne nagrania w gorszej jakości dostępne na kanale YouTube: www.youtube.com/user/pabelos/videos?flow=grid&view=0
    • galileo11 Re: Homilia ks. Carlosa 7.07.2013 13.07.13, 13:09
     Oto zapomniany odnośnik do kazania z dnia 07.07.2013:
     gloria.tv/?media=473544
Inne wątki na temat:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka