Dodaj do ulubionych

Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne

05.10.18, 19:36
Szanowni wyborcy Gminy Bircza bardzo serdecznie dziękuję za ciepłe słowa poparcia przesłane drogą telefoniczną i e- mailową oraz wskazówki jakie w pierwszej kolejności powinny być podawane do wiadomości wyborców .Już w najbliższym czasie przeredaguję swoje wystąpienie , które będzie ukazywało się na forum gazeta pl. W kilku blokach tematycznych do dnia wyborów
Obserwuj wątek
  • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 06.10.18, 16:43
   Szanowni Wyborcy Gminy Bircza

   Wiedziałem , że jeżeli  zgłoszę swoją kandydaturę  na Wójta Gminy Bircza to obudzą się demony Naszej Gminy by mnie gryźć , kąsać , kompromitować. Dlatego nie popełnię  już swojego błędu z przed czterech lat. Będę bronić swojego imienia , rodziny .By  rodzina więcej nie słuchała ,że ich ojciec to złodziej , nieudacznik , doprowadził  do upadłości, Gminę zostawił je w ruinie .Bedę też bronił dobrego imienia pracowników  radnych i sołtysów oraz mieszkańców , którzy byli  uczestnikami procesów  inwestycyjnych , gospodarczych i społecznych  w okresach mojego kierowania Gminą Bircza .To co będę podawał  w jednym z bloków tematycznych Rozwój Gminy w poszczególnych okresach kadencji to zasługa osób wymienionych wyżej ja tylko byłem dobrym kierowcą wiozącym Gminę  , ku lepszej  przyszłości .Nie będzie to ocena innych osób publicznych tylko podawanie  autentycznych faktów   informacji opartych  na dokumentach , które znajdują się w posiadaniu Urzędu Gminy Bircza. Pierwszy blok tematyczny  to upublicznienie  kłamstw osób publicznych pisanych w prasie lokalnej i miejscowej oraz przekazywanych na zebraniach wyborczych pod moim adresem , a następnie na drodze Sądowej żądania przeprosin oraz zadośćuczynienia finansowego na rzecz Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej .  .Będą w nim  inne informacje dot. procesów inwestycyjnych za mojej kadencji .

   W odpowiedzi  kandydatce na  radną z Kuźminy Pani Elżbiecie Kunik  informuję gdybym  dzisiaj nie zareagował to dług jaki po sobie zostawiłem/faktyczny dopiero zostanie podany / podawany przez  moich adwersarzy  byłby na pewno dwa razy większy .Radna myli pojęcia pomiędzy 11 mln długu publicznego , a 300 zł , które zamierzałem  przekazać na rzecz Stowarzyszenia ze swoich środków prywatnych , z których ostatecznie się wycofałem  Nie mogłem dawać pomoc finansową , za którą w nagrodę otrzymałbym  w twarz.

   Nie mam zamiaru  brnąc w „pyskówkę” z radną , która zdąża do donikąd .Pytanie merytoryczne o sprawach publicznych dot. m-ci Kuźmina.

   W okresie ostatniej kadencji  wydałem decyzję  celu publicznego na budowę oświetlenia ulicznego i   zleciłem opracowanie mapy do celów projektowych .Przez trzy lata  nie poczyniono nic w tym kierunku by kontynuować  inwestycję  i mapy utraciły swoją ważność . Zostały zdefraudowane publiczne pieniądze  , by pod koniec kadencji  zlecić  ponownie opracowanie  nowej dokumentacji  w ramach promocji wyborczej .Czy jest w stanie Pani przeprosić swoich wyborców , że nie zrobiła  nic  by uchronić utratę pieniędzy publicznych .
  • salamander9 Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 07.10.18, 00:25
   A czy nowe samorządy coś zmienią? Wątpię..Tak wykonuje się zadania własne gminy henrygreywolf.blogspot.com/2018/09/bircza-droga-gminna-cz6.html
   • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 07.10.18, 05:52
    Tu nie chodzi o nowe samorządy tu chodzi o ludzi , którzy tym samorządnym zarządzają .Większość to lokalni patrioci , którzy zmieniają na dobre swoje gminy.Zaś wykonanie pewnych problemach społecznych w zasadzie zależny od środków finansowych , których małe Gminy nie posiadają .Pewne procesy można przyspieszyć pod warunkiem czy włodarz Gminy potrafi sięgnąć po obce środki lub bogatych inwestorów
    • salamander9 Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 09.10.18, 00:12
     Są ważni i ważniejsi..www.newsweek.pl/polska/polityka/kaczynski-na-konwencji-pis-w-opolu-czeka-nas-21-trudnych-miesiecy/7h0n6d9
  • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 07.10.18, 10:34
   Wyborcy Gminy Bircza
   Informuję , że w okresie 16 lat kierowania z przerwami Gminą przez kandydata na Wójta Gminy Bircza Józefa Żydownika ani razu prokuratura nie prowadziła żądanego
   postępowania ,że Wójt źle zarządza finansami i inwestycjami , w tym okresie ani razu organ nadzorczy nad samorządami Gminy tj . Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydała negatywnej opinii o budżecie oraz informacji o wykonania budżetu tzw. absolutorium Dlatego nie potrafię zrozumieć postawę osób , którzy kłamstwami go oczerniają .Czyli gospodarka była prowadzona zgodnie z prawem i w granicach prawa .

   Szef Sztabu Wyborczego
  • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 07.10.18, 11:50
   Podaję treść pisma skierowanego przez byłego Wójta Józefa Żydownika do Przewodniczącego Rady Gminy Bircza
   Nowa Wieś 10.02.2015 r.
   Szanowny Pan
   mgr inż. Wojciech Bobowski
   Przewodniczący Rady Gminy Bircza
   Szanowny Panie Wójcie Gminy Bircza
   Szanowni Radni i Sołtysi Gminy Bircza

   Przedstawiony na stronie internetowej Gminy Bircza wystąpienie Pana Wójta do mieszkańców Gminy Bircza na temat sytuacji finansowej Gminy daje mi uprawnienie do jego skomentowania .
   1.Przygotowany dla Pana Wójta wystąpienie przez doradcę ekonomicznego z Ustrzyk Dolnych przedstawia tragiczną sytuację finansową Gminy z którą całkowicie się nie zgadzam:
   Po pierwsze Wójt , który na początku swojego urzędowania zaczyna od totalnej krytyki swojego poprzednika i doświadczonych urzędników chce się wykręcić od złożonych obietnic społeczeństwu,
   Po drugie zatrudnieni doradcy i asystencji nie rozwiążą problemów , które Pana czekają Mówiąc dosadnie ma Pan więcej doradców i asystentów niż Wojewoda Podkarpacki i nad tym ubolewam .
   Po trzecie sytuacja finansowa Naszej Gminy była dokładnie Panu znana , gdyż w kampanii wyborczej temat zadłużenia gminy był najbardziej eksponowany .W kampanii był Pan otoczony byłymi Wójtami , byłymi Przewodniczącymi i Radnymi Gminy .Stan sytuacji finansowej był znany wszystkim mieszkańcom gminy , ponieważ jako wójt Gminy Bircza przy projekcie budżetu i absolutorium podawałem radnym sołtysom aktualny stan zadłużenia gminy , który jest sprawdzany przez instytucję nadzorczą nad samorządami w zakresie finansów tj. Regionalną Izbę Obrachunkową i wynosi 33 % do możliwej dopuszczonej przez prawo 60 % .
   Reasumując miał Pan świadomość , z jakimi realiami musi się Pan zmierzyć .
   2.W swoim wystąpieniu mówi Pan ,że nie przygotowywał projektu budżetu na 2015 rok i to jest prawdą .Prawdą jest ,że to za Pana już zatwierdzano budżet i jeżeli Pan chciał mógł go zmienić. Tylko ,żeby budżet zmienić to komuś trzeba zabrać żeby innemu dodać .A tak poważnie to w naszych budżecie nic wiele nie można zmieniać bo tak było za moich poprzedników , za mnie , za Pana czy za następnych Wójtów pod warunkiem realizacji pewnych trudnych decyzji , które Pana i Radnych czekają .
   3.Proszę spytać czemu doradca ekonomiczny nie opracował konkretnych wniosków do tego wystąpienia. Wierzę ,że taki zostaną przez doradcę ekonomicznego opracowane i wdrożone , a wtedy słupki notowań bardzo szybko polecą w dół .
   4.Podobny system przyjęcia po mnie władzy w 2000 r. przyjął mój następca , który po zleceniu krakowskiej firmie opracowanie analizy finansowej Gminy Bircza/ nigdy nie upublicznionej otrzymał zaraz sole otrzeźwiające/ .Pozwolę sobie jeden z wniosków zacytować „ Znaczne zmniejszenie poziomu dochodów w 2000 r. było spowodowane między innymi obniżeniem się wartości dotacji z 1.062.959 PLN w 1999 r. do 760.784 PLN w 2000 r. oraz dochodami z majątku Gminy odpowiednio z 997.459 do 381.100 PLN – koniec cytatu „ . Pozostałe wnioski dopracuje doradca ekonomiczne , które dla Pana i Radnych będą bolesne .
   5.Pan dziękuje mieszkańcom za wybór na Wójta ja pozwolę sobie podziękować mieszkańcom za nie wybranie mnie na Wójta ponieważ ominą mnie bardzo trudne i nieprzyjemne dla mieszkańców decyzje .Nawet jeżeli opracowane przez doradcę ekonomicznego wnioski w tym roku nie zostaną wdrożone to na pewno w latach następnych Pan się z nich nie wywinie .
   6.Doradca ekonomiczny zapomniał Panu i radnym powiedzieć jedno , że będąc burmistrzem w Tej Gminie podatki były z górnej półki , natomiast u nas jedne z najniższych w powiecie, a coroczny wzrost nawet o współczynnik inflacji wywoływał wśród radnych i sołtysów wielkie oburzenie. Utrzymanie podatków na poziomie 2014 r. to utrata dla Gminy ogółem około od 500 do 600 tyś. dochodów . Wierzę , że faktyczną kwotę poda Pan dla opinii publicznej . Nie można jednocześnie zaniechać dochodów i lamentować jednocześnie , że pieniędzy brakuje na inwestycje.
   7. Analizując Pana wystąpienie na temat struktury wydatków na rok 2015, które swą największe na oświatę , opiekę , administrację to nie odkrył Pan żadnych rewelacji . Skala takich wydatków utrzymuje się już od lat 90 a w latach 2000 r. zaczęła znacząco rosnąć np.
   ROK 1998 – Wójt Józef Zydownik
   -oświata - subwencja państwa na oświatę to kwota 2.577.831 , a faktyczne wykonanie to kwota 3.381.907n zł Różnica w kwocie 804.076 zł pokryta z dochodów własnych gminy
   -opieka społeczna wydatki w kwocie 947.208 zł,
   -administracja wydatki w kwocie 1.255.742 zł .
   ROK 2005 / wydatki wg budżetu/ Wójt Jerzy Góralewicz
   - oświata – subwencja państwa na oświatę to kwota 4.419.192 wydatki to kwota 6.807.257 zł Różnica w kwocie 2.388.065 zł pokryta z dochodów własnych gminy ,
   -opieka społeczna to kwota 2.026.856 zł ,
   -administracja to kwota 1.550.846 zł

   ROK 2007 – Wójt Józef Żydownik
   Oświata – subwencja państwa 4.848,008 zł , a faktyczne wykonanie 7.276.309 zł .Różnica w kwocie
   2.428.301 zł pokryta z dochodów własnych gminy
   -opieka społeczna wydatki w kwocie 4.487.112 zł ,
   -administracja wydatki w kwocie 2.263.494 zł
   8.Odnośnie zobowiązań , o których Pan pisze to były one za moich poprzedników , za mnie i będą też za Pana i za następnych wójtów . Bo faktyczne dotacje państwa i dochody własne gminny nie starczają na podstawowe bieżące funkcjonowanie gminy chyba , że szybko Pan wprowadzi w życie wnioski , które zostaną Panu przez doradcę ekonomicznego dostarczone. Dla przykłady w 2007 roku przyjąłem po moim poprzedniku następujące zobowiązania :
   Wypis z protokołu Sesji z dnia 23 marca 2007 r. nr II/2007 cytuję „ zobowiązania ogółem wg sprawozdania Rb-28S za 2006 r – 1.956.105,05 zł ogółem , w tym :wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń , naliczona 13 – tka za 2006 rok – 619.329,99,
   Zobowiązania z tytułu faktur / towary i usługi / i innych zobowiązań 1.336.775,06 zł z tego wymagalne 816.098,34 zł zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2001-2006 – 1.517.988,62” .Z tego tytułu nie krytykowałem swojego poprzednika , gdyż taka sytuacja to normalność budżetu naszej Gminy .
   9.Sprawa modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Birczy mija się z prawdą . Faktem jest ,że w budżecie gminy jest zabezpieczona kwota tylko 100 tyś. zł i faktem jest ,że kosztorys inwestorski wynosi ponad 5 mln zł. Tylko zapomniał Pan napisać ,że ja podpisałem umowę na kwotę 2,5 mln zł dotacji dla Gminy Bircza. Muszę też wyjaśnić , że kosztorys inwestorski , a cena faktyczna po przetargu jest całkowicie mniejsza .
   Dla przykładu podaję kwoty dla kilku inwestycji zrealizowanych :
   Kosztorys inwestorski na budowę wodociągu w Birczy , stacji uzdatniania wody i zbiorniki zasobowy wynosił 4.311.238 zł , a po przetargu 3.397.977 zł
   Kosztorys inwestorski na budowę kanalizacji w rudawce wynosił 1.988.599 zł , a po przetargu kwota 740.407 zł
   Kosztorys inwestorski na budowę kanalizacji w Leszczawie Dolnej wynosił 4.595.179 zł, a po przetargu 1.500.000 zł ?
   Wstrzymanie tej inwestycji przy tak dużej dotacji Marszałka przyniesie naszej Gminie kolosalne straty .Gmina będzie ponosiła duże wydatki związane z karami z tytułu przekroczeń pozwolenia wodno- prawnego . Docelowo i tak Gmina musi w przyszłości tą inwestycję zrealizować . Z powodu oddania otrzymanych pieniędzy może już nie otrzymać dotacji unijnej .Natomiast z własnych środków finansowych Gmina będzie miała trudności z realizacją tej inwestycji , zwłaszcza ,że gmina poniosła koszty związane z opracowaniem dokumentacji .
   Dla informacji podaję , że procedura związana z uzyskaniem nowego pozwolenia wodno prawnego nowej dokumentacji i pozwolenia budowlanego trwa minimum 3 lata .
   Dla Państwa informacji podaję , że gospodarka wodno – ściekowa to jeden z ważnych priorytetów narzuconych Polsce przez unię . Wstrzymanie inwestycji kanalizacji w aglomeracji Bircza w tym budowy przydomowych oczy
   • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 07.10.18, 11:58
    ciąg dalszy pisma do Przewodniczącego Rady Gminy Bircza

    oczyszczalni ścieków będzie wiązało egzekwowania od mieszkańców wywożenia ścieków do oczyszczalni w Birczy nie raz na trzy lata jak to ma obecnie miejsce tylko trzy razy do roku co dodatkowo obciąży dużymi wydatkami naszych mieszkańców .Tylko , że nasza oczyszczalnia w Birczy nie będzie mogła przyjmować dowożonych ścieków z szamb z terenu Gminy , ale na pewno ZGK z Ustrzyk Dolnych chętnie je przyjmie by wzmocnić finansowo firmę .
    Innym problemem w ochronie środowiska to gospodarka odpadami , z którym Gmina musi się zmierzyć .
    Reasumując napisanie tego wystąpienia to jedna z najłatwiejszych decyzji podjętych na początku urzędowania , gdyż schody z trudnymi decyzjami Pana i Radnych dopiero czekają .
    Dlatego apeluję do Pana Wójta i Radnych do opracowania planu rozwoju Gminy Bircza na cztery lata i podanie je do opinii publicznej.
    Ubolewam , że radni i sołtysi wsi , którzy przez ostatnie 8 lat współrządzili ze mną w tej Gminie tego się wstydzą .Ja wielokrotnie na zebraniach wiejskich Sesjach Rad Gmin informowałem Was ,że Gmina nie posiada faktycznie wystarczająco dochodów własnych na tak duży zakres zadań inwestycyjnych , ale Państwo nie zaproponowali wstrzymania budowy hali remontu szkół , świetlic , modernizacji dróg itp. Tylko obarczacie mnie za zaistniałą sytuację .Wszelkie decyzje finansowe były przez Was akceptowane i pod kontrolą Regionalnej Izby Obrachunkowej . Ja osobiście jestem dumny z tego co zostało zrobione .
    Panu proponuję wziąć się do roboty , zaprosić do pracy radnych sołtysów urzędników , a nie podważać ich kompetencje to na pewno gmina tym sposobem zyska .Na zakończenie podaje dwie możliwości , które przyniosą dodatkowe dochody dla gminy .
    1. I najważniejsza to wspólnie z gospodarzami wszystkich gmin przez który przebiega planowana inwestycja gazociągu Hermanowice – Strachocina jej realizacja , gdyż przyniesie to od 800 tyś do 1,5 ml dochodu z tytułu podatku od budowli dla gmin ,
    2. Uaktualnić i wdrożyć w życie istniejące uchwały Rady Gminy w Birczy .
    Szanowny Panie Przewodniczący Rady Gminy w Birczy- będę wdzięczny , jeżeli treść tego pisma zostanie przekazana wszystkim radnym i sołtysom oraz upubliczniona na Sesji Rady Gminy Bircza .


    Pełnomocnik i Szef Sztabu Wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców
   • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 07.10.18, 12:04
    Nowa Wieś 10.02.2015 r.
    Szanowny Pan
    mgr inż. Wojciech Bobowski
    Przewodniczący Rady Gminy Bircza
    Szanowny Panie Wójcie Gminy Bircza
    Szanowni Radni i Sołtysi Gminy Bircza

    Przedstawiony na stronie internetowej Gminy Bircza wystąpienie Pana Wójta do mieszkańców Gminy Bircza na temat sytuacji finansowej Gminy daje mi uprawnienie do jego skomentowania .
    1.Przygotowany dla Pana Wójta wystąpienie przez doradcę ekonomicznego z Ustrzyk Dolnych przedstawia tragiczną sytuację finansową Gminy z którą całkowicie się nie zgadzam:
    Po pierwsze Wójt , który na początku swojego urzędowania zaczyna od totalnej krytyki swojego poprzednika i doświadczonych urzędników chce się wykręcić od złożonych obietnic społeczeństwu,
    Po drugie zatrudnieni doradcy i asystencji nie rozwiążą problemów , które Pana czekają .Mówiąc dosadnie ma Pan więcej doradców i asystentów niż Wojewoda Podkarpacki i nad tym ubolewam .
    Po trzecie sytuacja finansowa Naszej Gminy była dokładnie Panu znana , gdyż w kampanii wyborczej temat zadłużenia gminy był najbardziej eksponowany .W kampanii był Pan otoczony byłymi Wójtami , byłymi Przewodniczącymi i Radnymi Gminy .Stan sytuacji finansowej był znany wszystkim mieszkańcom gminy , ponieważ jako wójt Gminy Bircza przy projekcie budżetu i absolutorium podawałem radnym sołtysom aktualny stan zadłużenia gminy , który jest sprawdzany przez instytucję nadzorczą nad samorządami w zakresie finansów tj. Regionalną Izbę Obrachunkową i wynosi 33 % do możliwej dopuszczonej przez prawo 60 % .
    Reasumując miał Pan świadomość , z jakimi realiami musi się Pan zmierzyć .
    2.W swoim wystąpieniu mówi Pan ,że nie przygotowywał projektu budżetu na 2015 rok i to jest prawdą .Prawdą jest ,że to za Pana już zatwierdzano budżet i jeżeli Pan chciał mógł go zmienić. Tylko ,żeby budżet zmienić to komuś trzeba zabrać żeby innemu dodać .A tak poważnie to w naszych budżecie nic wiele nie można zmieniać bo tak było za moich poprzedników , za mnie , za Pana czy za następnych Wójtów pod warunkiem realizacji pewnych trudnych decyzji , które Pana i Radnych czekają .
    3.Proszę spytać czemu doradca ekonomiczny nie opracował konkretnych wniosków do tego wystąpienia. Wierzę ,że taki zostaną przez doradcę ekonomicznego opracowane i wdrożone , a wtedy słupki notowań bardzo szybko polecą w dół .
    4.Podobny system przyjęcia po mnie władzy w 2000 r. przyjął mój następca , który po zleceniu krakowskiej firmie opracowanie analizy finansowej Gminy Bircza/ nigdy nie upublicznionej/ iotrzymał zaraz sole otrzeźwiające .Pozwolę sobie jeden z wniosków zacytować „ Znaczne zmniejszenie poziomu dochodów w 2000 r. było spowodowane między innymi obniżeniem się wartości dotacji z 1.062.959 PLN w 1999 r. do 760.784 PLN w 2000 r. oraz dochodami z majątku Gminy odpowiednio z 997.459 do 381.100 PLN – koniec cytatu „ . Pozostałe wnioski dopracuje doradca ekonomiczne , które dla Pana i Radnych będą bolesne .
    5.Pan dziękuje mieszkańcom za wybór na Wójta ja pozwolę sobie podziękować mieszkańcom za niewybranie mnie na Wójta ponieważ ominą mnie bardzo trudne i nieprzyjemne dla mieszkańców decyzje .Nawet jeżeli opracowane przez doradcę ekonomicznego wnioski w tym roku nie zostaną wdrożone to na pewno w latach następnych Pan się z nich nie wywinie .
    6.Doradca ekonomiczny zapomniał Panu i radnym powiedzieć jedno , że będąc burmistrzem w Tej Gminie podatki były z górnej półki , natomiast u nas jedne z najniższych w powiecie , a coroczny wzrost nawet o współczynnik inflacji wywoływał wśród radnych i sołtysów wielkie oburzenie. Utrzymanie podatków na poziomie 2014 r. to utrata dla Gminy ogółem około od 500 do 600 tyś. dochodów . Wierzę , że faktyczną kwotę poda Pan dla opinii publicznej . Nie można jednocześnie zaniechać dochodów i lamentować jednocześnie , że pieniędzy brakuje na inwestycje.
    7. Analizując Pana wystąpienie na temat struktury wydatków na rok 2015, które swą największe na oświatę , opiekę , administrację to nie odkrył Pan żadnych rewelacji . Skala takich wydatków utrzymuje się już od lat 90 a w latach 2000 r. zaczęła znacząco rosnąć np.
    ROK 1998 – Wójt Józef Zydownik
    -oświata - subwencja państwa na oświatę to kwota 2.577.831 , a faktyczne wykonanie to kwota 3.381.907n zł Różnica w kwocie 804.076 zł pokryta z dochodów własnych gminy
    -opieka społeczna wydatki w kwocie 947.208 zł,
    -administracja wydatki w kwocie 1.255.742 zł .
    ROK 2005 / wydatki wg budżetu/ Wójt Jerzy Góralewicz
    - oświata – subwencja państwa na oświatę to kwota 4.419.192 wydatki to kwota 6.807.257 zł Różnica w kwocie 2.388.065 zł pokryta z dochodów własnych gminy ,
    -opieka społeczna to kwota 2.026.856 zł ,
    -administracja to kwota 1.550.846 zł
    • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 07.10.18, 12:05
     Ciąg dalszy pisma do Przewodniczącego Rady Gminy Bircza
     ROK 2007 – Wójt Józef Żydownik
     Oświata – subwencja państwa 4.848,008 zł , a faktyczne wykonanie 7.276.309 zł .Różnica w kwocie
     2.428.301 zł pokryta z dochodów własnych gminy
     -opieka społeczna wydatki w kwocie 4.487.112 zł ,
     -administracja wydatki w kwocie 2.263.494 zł
     8.Odnośnie zobowiązań , o których Pan pisze to były one za moich poprzedników , za mnie i będą też za Pana i za następnych wójtów . Bo faktyczne dotacje państwa i dochody własne gminny nie starczają na podstawowe bieżące funkcjonowanie gminy chyba , że szybko Pan wprowadzi w życie wnioski , które zostaną Panu przez doradcę ekonomicznego dostarczone . Dla przykłady w 2007 roku przyjąłem po moim poprzedniku następujące zobowiązania :
     Wypis z protokołu Sesji z dnia 23 marca 2007 r. nr II/2007 cytuję „ zobowiązania ogółem wg sprawozdania Rb-28S za 2006 r – 1.956.105,05 zł ogółem , w tym :wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń , naliczona 13 – tka za 2006 rok – 619.329,99,
     Zobowiązania z tytułu faktur / towary i usługi / i innych zobowiązań 1.336.775,06 zł z tego wymagalne 816.098,34 zł zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2001-2006 – 1.517.988,62” .Z tego tytułu nie krytykowałem swojego poprzednika , gdyż taka sytuacja to normalność budżetu naszej Gminy .
     9.Sprawa modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Birczy mija się z prawdą . Faktem jest ,że w budżecie gminy jest zabezpieczona kwota tylko 100 tyś. zł i faktem jest ,że kosztorys inwestorski wynosi ponad 5 mln zł. Tylko zapomniał Pan napisać ,że ja podpisałem umowę na kwotę 2,5 mln zł dotacji dla Gminy Bircza. Muszę też wyjaśnić , że kosztorys inwestorski , a cena faktyczna po przetargu jest całkowicie mniejsza .
     Dla przykładu podaję kwoty dla kilku inwestycji zrealizowanych :
     Kosztorys inwestorski na budowę wodociągu w Birczy , stacji uzdatniania wody i zbiorniki zasobowy wynosił 4.311.238 zł , a po przetargu 3.397.977 zł
     Kosztorys inwestorski na budowę kanalizacji w rudawce wynosił 1.988.599 zł , a po przetargu kwota 740.407 zł
     Kosztorys inwestorski na budowę kanalizacji w Leszczawie Dolnej wynosił 4.595.179 zł, a po przetargu 1.500.000 zł ?
     Wstrzymanie tej inwestycji przy tak dużej dotacji Marszałka przyniesie naszej Gminie kolosalne straty .Gmina będzie ponosiła duże wydatki związane z karami z tytułu przekroczeń pozwolenia wodno- prawnego . Docelowo i tak Gmina musi w przyszłości tą inwestycję zrealizować . Z powodu oddania otrzymanych pieniędzy może już nie otrzymać dotacji unijnej .Natomiast z własnych środków finansowych Gmina będzie miała trudności z realizacją tej inwestycji , zwłaszcza ,że gmina poniosła koszty związane z opracowaniem dokumentacji .
     Dla informacji podaję , że procedura związana z uzyskaniem nowego pozwolenia wodno prawnego nowej dokumentacji i pozwolenia budowlanego trwa minimum 3 lata .
     Dla Państwa informacji podaję , że gospodarka wodno – ściekowa to jeden z ważnych priorytetów narzuconych Polsce przez unię . Wstrzymanie inwestycji kanalizacji w aglomeracji Bircza w tym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będzie wiązało egzekwowania od mieszkańców wywożenia ścieków do oczyszczalni w Birczy nie raz na trzy lata jak to ma obecnie miejsce tylko trzy razy do roku co dodatkowo obciąży dużymi wydatkami naszych mieszkańców .Tylko , że nasza oczyszczalnia w Birczy nie będzie mogła przyjmować dowożonych ścieków z szamb z terenu Gminy , ale na pewno ZGK z Ustrzyk Dolnych chętnie je przyjmie by wzmocnić finansowo firmę .
     Innym problemem w ochronie środowiska to gospodarka odpadami , z którym Gmina musi się zmierzyć .
     Reasumując napisanie tego wystąpienia to jedna z najłatwiejszych decyzji podjętych na początku urzędowania , gdyż schody z trudnymi decyzjami Pana i Radnych dopiero czekają .
     Dlatego apeluję do Pana Wójta i Radnych do opracowania planu rozwoju Gminy Bircza na cztery lata i podanie je do opinii publicznej.
     Ubolewam , że radni i sołtysi wsi , którzy przez ostatnie 8 lat współrządzili ze mną w tej Gminie tego się wstydzą .Ja wielokrotnie na zebraniach wiejskich Sesjach Rad Gmin informowałem Was ,że Gmina nie posiada faktycznie wystarczająco dochodów własnych na tak duży zakres zadań inwestycyjnych , ale Państwo nie zaproponowali wstrzymania budowy hali remontu szkół , świetlic , modernizacji dróg itp. Tylko obarczacie mnie za zaistniałą sytuację .Wszelkie decyzje finansowe były przez Was akceptowane i pod kontrolą Regionalnej Izby Obrachunkowej . Ja osobiście jestem dumny z tego co zostało zrobione .
     Panu proponuję wziąć się do roboty , zaprosić do pracy radnych sołtysów urzędników , a nie podważać ich kompetencje to na pewno gmina tym sposobem zyska .Na zakończenie podaje dwie możliwości , które przyniosą dodatkowe dochody dla gminy .
     1. I najważniejsza to wspólnie z gospodarzami wszystkich gmin przez który przebiega planowana inwestycja gazociągu Hermanowice – Strachocina jej realizacja , gdyż przyniesie to od 800 tyś do 1,5 mln dochodu z tytułu podatku od budowli dla gmin ,
     2. Uaktualnić i wdrożyć w życie istniejące uchwały Rady Gminy w Birczy .
     Szanowny Panie Przewodniczący Rady Gminy w Birczy- będę wdzięczny , jeżeli treść tego pisma zostanie przekazana wszystkim radnym i sołtysom oraz upubliczniona na Sesji Rady Gminy Bircza .


     Szef Sztabu Wyborczego
   • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 07.10.18, 12:16
    .
   • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 07.10.18, 19:20
    Szanowni Wyborcy Gminy Bircza
    Przed rozwinięciem swoich wątków tematycznych dot. wyborów pozwolę sobie przesłać definicje niektórych pojęć finansowych i prawnych w celu dokładnego zrozumienia moich wystąpień .
    Płynność finansowa - jest to zdolność firmy do spłacania bieżących zobowiązań (płatnych do 1 roku) oraz do dokonywania zakupów wszelkiego rodzaju towarów i usług. Od płynności zależy czy, w terminie wypłacane jest wynagrodzenie pracownikom, zobowiązania dostawcom za dobra i usługi oraz czy firma jest w stanie dokonać zakupów dóbr i usług, kiedy są one potrzebne do zaspokojenia własnych potrzeb.
    Pasywa są to źródła finansowania majątku jednostki gospodarczej. Według Ustawy o rachunkowości pasywa mają być wymienione zgodnie ze stopniem wymagalności i podzielone na kapitał (fundusz) własny oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Kapitał własny definiuje się również jako aktywa netto, czyli „ aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania, odpowiadające wartościowo kapitałowi własnemu” ( Ustawa o rachunkowości). Natomiast zobowiązania Ustawa określa jako „wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki”.
    Aktywa
    Pojęcie aktywa, najogólniej można zdefiniować jako "majątek jednostki rozpatrywany z rzeczowego punktu widzenia". Aktywa tworzą majątek jednostki gospodarczej, który dzielimy na majątek trwały tzw. aktywa trwałe i majątek obrotowy tzw. aktywa obrotowe.
    Bilans - to część sprawozdania finansowego prezentująca zestawienie aktywów i pasywów jednostki na konkretny moment (np. koniec okresu obrachunkowego przedsiębiorstwa). W ramach bilansu, z jednej strony mamy do czynienia zestawienie wartości składników majątku (czyli aktywów) oraz a z drugiej strony - źródeł jego finansowania (czyli pasywów).
    Dług publiczny (zgodnie z definicją ustawową „państwowy dług publiczny”) – obejmuje łączne nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych, ustalane z pominięciem wzajemnych zobowiązań pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora (skonsolidowane zadłużenie brutto)[1]. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania zaciągnięte z następujących tytułów:
    • wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne (poza papierami udziałowymi),
    • zaciągniętych kredytów i pożyczek,
    • przyjętych depozytów,
    • wymagalnych zobowiązań (tzn. zobowiązań, których termin płatności minął, a które nie zostały przedawnione lub umorzone),
    • wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem.
    Budowla – obiekt, który został wybudowany[1].
    Polska ustawa dotycząca prawa budowlanego z zakresu obiektów zwanych budowlami wyłącza budynki[2].
    Budowla to np.:
    • wszelkiego rodzaju budynki
    • lotnisko
    o budowla (wybudowana płyta lotniska),
    o zespół budowli (płyta lotniska, wieża lotniska, terminal itp.),
    o miejsce (np. łąka) wyznaczone do lądowania maszyn latających.
    • droga
    • linia kolejowa
    • przejazd kolejowy
    • most
    • wiadukt
    • estakada
    • tunel
    • przepust
    • sieć techniczna
    • sieci uzbrojenia terenu
    • maszt
    • konstrukcje oporowe, jak mur oporowy (ściana oporowa)
    • śluza
    • zapora
    • jaz
    • wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
    • budowle ziemne obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne (np. tamy)
    • zbiornik
    • wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne
    • oczyszczalnia ścieków
    • składowisko odpadów
    • stacja uzdatniania wody
    • nadziemne i podziemne przejście dla pieszych
    • budowla sportowa
    • cmentarz
    • pomnik
    • części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń)
    • fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową
    • elektrownia wiatrowa

    Remont budowlany jest to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym, robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego (art. 3 pkt 8 prawa budowlanego[1]). Taka definicja odróżnia remont od robót polegających na modernizacji, rozbudowie, nadbudowie czy przebudowie obiektu budowlanego. Dopuszcza się przy remoncie stosowanie innych wyrobów niż były użyte w stanie pierwotnym. Bieżąca konserwacja nie jest remontem w rozumieniu prawa budowlanego.
    W budownictwie remonty dzielą się na:
    • bieżące – polegające na wykonywaniu okresowych przeglądów i prowadzeniu prac konserwatorsko-profilaktycznych, niezbędnych dla utrzymania obiektu (budynku) i jego otoczenia w należytym stanie technicznym. W ramach tego typu remontów wykonywane są naprawy, likwidacje przyczyn ewentualnych uszkodzeń elementów budowlanych i wyposażenia budynków.
    • interwencyjne – wykonywane są w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych różnymi, zazwyczaj nagłymi powodami (np. pęknięcie rury, wybuch (gazu), pożar itp.)
    • kapitalne – polegające na wymianie i naprawie wszystkich zużytych, zniszczonych lub uszkodzonych elementów budynku i wyposażenia. Remonty kapitalne przeprowadzane są w celu przywrócenia pierwotnej wartości budynku lub budowli. Remonty kapitalne często przeprowadza się równolegle z modernizacją, która polega na wykonaniu np. nieistniejących wcześniej instalacji centralnego ogrzewania.
    • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 07.10.18, 19:33
     Deficyt budżetowy – ujemne saldo w budżecie instytucji – sytuacja, w której wydatki w budżecie danej instytucji są wyższe niż jej dochody w danym okresie rozliczeniowym (roku budżetowym). Przeciwieństwem deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa.
     • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 07.10.18, 19:37      Nadwyżka budżetowa – jest to dodatnie saldo dochodów i wydatków budżetowych państwa, inaczej mówiąc nadwyżka budżetowa występuje wtedy, gdy suma dochodów budżetowych przewyższa budżetowe wydatki. Jest to jeden z rodzajów nadwyżki finansowej, której efektem jest wycofanie z obiegu określonej ilości pieniądza (działanie deflacyjne) i umożliwia wprowadzenie do obiegu dodatkowej ilości kapitału poprzez akcję kredytową (kreacja pieniądza).

      W ramach budżetu państwa nadwyżka budżetowa występuje i jest rozdysponowywane w poszczególnych budżetach jednostkowych. Wyróżnia się nadwyżkę planowaną i nadwyżkę zrealizowaną.
   • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 07.10.18, 20:02
    Blok tematyczny – dług- kłamstwa wyborcze itp. .
    Dane cytowane z uchwał Rady Gminy Bircza
    Kadencja 1992-2000 po Wójt i Wójt Józef Żydownik
    Przewodnicząca Rady Gminy 1990 do 1994 Krystyna Kurpiel
    Przewodniczący Rady Gminy 1995-1999 Andrzej Pankiewicz
    Przewodniczący Rady Gminy 2000-2004 Wojciech Bobowski
    Za zgodą Rady Gminy kredyt w 1996 roku w kwocie 687.500 zł na budowę kanalizacji i oczyszczalni w Birczy
    Rok 1997 kredyt w wysokości 48.275 na pokrycie deficytu
    Rok 2000 kredyt w wysokości 123.763 zł na spłatę kredytu
    Spłata kredytu
    Rok 1995 kwota 55.000 nadwyżka budżetowa - spłata pożyczki w WFOŚ
    Rok 1998 nadwyżka budżetowa w kwocie 175.400 zł - spłatę kredytu
    Rok 1999 kwota 350.000 zł w tym 50.000 spłata z nadwyżki budżetowej
    Rok 2000 kwota 400.000 zł w tym spłata z nadwyżki budżetowej w kwocie 277.237 zł
    Ogółem zaciągnięty kredyt to kwota 859.538 zł
    Spłacony kredyt to 980.000 zł w tym z nadwyżki budżetowej w kwocie 507.637
    Jakie zadanie w tym okresie były realizowane ukarzą się w bloku tematycznym Rozwój Gminy
    Kadencja 2000 -2006 Wójt Jerzy Góralewicz ciąg następny
    • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 08.10.18, 06:12
     Kadencja 2001-2006 Wójt Jerzy Góralewicz
     Rok 2001
     Przewodniczący Rady Gminy Bircza- Wojciech Bobowski
     Jerzy Góralewicz –Wójta Gminy Bircza

     Deficyt 521.478
     Spłata kredytu 150.000
     Kredyt bankowy 671478
     Rok 2002

     Przewodniczący Rady Gminy Bircza- Wojciech Bobowski
     Jerzy Góralewicz –Wójta Gminy Bircza
     Deficyt 553179
     Splata kredytów 275400
     Kredyt bankowy 828579

     Rok 2003


     Przewodniczący Rady Gminy Bircza- Wojciech Bobowski
     Jerzy Góralewicz –Wójta Gminy Bircza
     Deficyt 210.337
     Spłata kredytów 387.600
     Kredyt bankowy 597.937
     Rok 2004


     Przewodniczący Rady Gminy Bircza- Wojciech Bobowski
     Jerzy Góralewicz –Wójta Gminy Bircza

     Deficyt 561.754
     Spłata kredytów 357.091
     Kredyt bankowy 918.850

     Rok 2005


     Przewodniczący Rady Gminy Bircza- Wojciech Bobowski
     Jerzy Góralewicz –Wójta Gminy Bircza

     Deficyt 654.728
     Spłata kredytów 1.380.146
     Kredyt bankowy 2.034.874

     Rok 2006
     Przewodniczący Rady Gminy Bircza- Wojciech Bobowski
     Jerzy Góralewicz –Wójta Gminy Bircza
     Deficyt 2.287.518
     Spłata kredytu 607.491
     Kredyt 2.895.009     Zobowiązania z tytułu faktur / towary i usługi / i innych zobowiązań 1.336.775,06 zł z tego wymagalne 816.098,34 zł zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2001-2006 – 1.517.988,62” .Z tego tytułu nie krytykowałem swojego poprzednika , gdyż taka sytuacja to normalność budżetu naszej Gminy . , które musiałem spłacić budżetem 2007 oczywiście posiłkując się kredytem
     Widzicie wyborcy Gminy Bircza całą prawdę o długu , którzy adwersarz w całości przepisują mnie
     Kadencja 2007-2014 Wójt Józef Zydownik i podanie aktualnego długu na koniec kadencji i Sprawy do Sadu by przywrócono mi należną godność
     • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 08.10.18, 06:26
      Widzicie wyborcy , że w tych okresach ani razu nie wystąpiła nadwyżka budżetowa .Czyli spłacano kredyty zaciągając kolejne
      • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 09.10.18, 20:06
       Wyborcy Gminy Bircza
       Pragnę ustosunkować się do kuliku słów ciągle powtarzanych i pisanych przez obecnego Wójta Gminy Bircza Grzegorza Gągolę tj. Pasywa i Aktywa. Dla wyborów nie będących uczestnikami procesów ekonomicznych i gospodarczych Gminy te słowa nie wiele mówią . Dla lepszego zrozumienia pojęć pozwoliłem sobie przytoczyć ich definicje , dodałem też definicję Bilans .
       Żeby zrozumieć sens tych pojęć powiem że są to pozycje księgowe z procesów ekonomicznych danej JST połączone z bilansem dają całkowity obraz nazw wymienianych przez Wójta Gminy .
       Ponieważ nie jestem ekonomistą i nie posiadam wystarczającej w tej sprawie wiedzy pozwolę to wyjaśnić na prostych przykładach .
       Gmina w okresie mojego urzędowania realizowała różne inwestycji ze środków Unii Europejskiej , Rządu przy donacjach 75 % , 60 %
       Czyli jeżeli Gmina otrzymała np. dotację w kwocie 750.000 zł to musiała dać wkład własny 25.000 zł .Widzicie Państwu , która kwota jest większa.
       Jakie to ma znaczenie kiedy ta kwota zostania umieszczona pod pozycją Aktywa i na cały bilans JST- nie będę wyjaśniał . Reasumując Gmina staje się bogatsza o majątek wybudowany z dotacji .
       Co oznacza słowo bogaty nie będę przytaczał - każdy wie .
       • mateusz.43 Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 09.10.18, 21:44
        Kolejna niewłaściwa kwota podawana przez kandydata na wójta. Skoro kandydat nie potrafi obliczyć ile wynosi 25% udziału własnego przy dotacji 75% to jak może zarządzać wielomilionowymi finansami gminy poprawnie? Proszę [podawać kwoty prawdziwe a nie zakłamywać. 25% do kwoty 750 000,- to nie 25 000,- a 250 000,-. Teraz widać różnicę, i podejrzewam, że inne kwoty podawane przez Pana mają podobną wartość jak te 25 000,- podane przez Pana.
        • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 09.10.18, 22:05
         Dziękuję za zauważenie błędu pisarskiego , z którym całkowicie się zgadzam. Powiem tak ,że nie popełnia błędy ten co nic nie robi . Ponieważ postów będzie o wiele więcej uprzejmie proszę o ich kontrolowanie.Ale żeby uważać mnie za zakłamywanie czegoś , kogoś itp . tj nieprawdziwe twierdzenie .Post piszę pod rozpoznanym nazwiskiem i jestem odpowiedzialny przed prawem za ich nieprawdziwość .
         • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 09.10.18, 22:23
          Powtórzę wniosek z wcześniejszego postu - Gmina Bircza po wybudowanu nowych inwestycji lub ich ulepszaniu stała się o wiele bogatsza .Jak bogatsza zostanie podanie w bloku tematycznym Rozwój Gminy .
          • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 09.10.18, 22:33
           Ostatni blok tematyczny , który ukarze się w ostatnim tygodniu przed wyborami to . Potencjał Gminy i wizja rozwoju na przyszłość .
        • new_angler Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 15.10.18, 10:48
         Z tego wpisu sądzę, że mateusz.43 nigdy w dotychczasowym życiu nie popełnił żadnego błędu.
         A tak na poważnie. Twierdzenie, że kandydat na wójta, człowiek z wyższym wykształceniem nie potrafi obliczyć 25% i dlatego nie może poprawnie zarządzać finansami gminy, a także inne kwoty podawane przez kandydata są równie błędne jak owo nieszczęsne 25 000 (nie dopisał jednego zera) jest co najmniej podłe i niezbyt dobrze świadczy o autorze tego wpisu.
         PS
         Jednak mateusz.43 jest omylny. Pomylił się nawet w tym wpisie. Pisze, że " 25% do kwoty 750 000 to 250 000."
         Jest to kwota błędna. Powinna być: 750 000/100x25 = 180 750
         • abcd2018 Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 16.10.18, 17:59
          new_angler niestety każdy z nas jest omylny. Również Ty. 25% z kwoty 750 000 to 187 500, a 180 750 jak napisałeś.
          Ale, w tym momencie pojawia się kolejny problem. Ktoś tu nie czyta ze zrozumieniem.
          mateusz.43 miał rację, gdyż nie chodziło o 25% z kwoty 750 000 tylko z 1 000 000.
          Teraz wytłumaczę: 750 000 to kwota dotacji (65% dofinansowania), 250 000 to wkład własny (25% środki gminy) razem to 1 000 000 (100% inwestycji). Koniec wykładu :)
          Tylko taki jeden mały szczegół. Ktoś kto ubiega się o o tak ważne stanowisko, komunikując się z wyborcami jedynie przez to forum powinien podawać sprawdzone i poprawne informacje.
          W tym miejscu rodzi się pytanie, dlaczego kandydat nie chce spotkać się z wyborcami twarzą w twarz na spotkaniach przedwyborczych?
          Drugie pytanie, skoro wybrał tą formę komunikacji, powinien udzielać odpowiedzi na zadawane pytania (nie telefonicznie jak wielokrotnie proponował).
          Niestety, w dalszym ciągu czekamy na odpowiedzi. A czas biegnie i jest go coraz mniej.
          • abcd2018 Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 16.10.18, 18:41
           Jak już wcześniej pisałem każdy jest omylny. Również ja. Oczywiście we wcześniejszym wpisie powinno być napisane nie 65 % dofinansowania tylko 75 %.
           Wychodzi na to, że w tych wszystkich obliczeniach matematyczno-finasowych nie pomylił się tylko mateusz.43.

           Brawo!!!
           • mateusz.43 Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 16.10.18, 20:40
            Pragnę wyjaśnić, że abcd2018 ma rację. podając kwoty w poprzednim wpisie miałem na myśli 750 000 zł jako 75% całości, a 250 000 zło jako 25% całości czyli kwoty 1 000 000 zł.
            Nie zmienia to jednak faktu, że dalej oczekuję odpowiedzi na zadane pytania, tym bardziej, że próbowałem wyjaśnić nurtujące mnie pytania w urzędzie gminy i tam również nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie o remonty świetlic. Dowiedziałem się tylko, że są faktury na prace wystawione przez firmę rodzinną kandydata na wójta, a nikt nie wie i nie słyszał by ktoś rozliczał co wykonywali pracownicy gminy przy tych remontach a co zostało wykonane przez firmę i zafakturowane. Myślę, że kandydat ma najlepszą wiedzę na ten temat i spokojnie odpowie na zadane pytania.
            • ciekawapani123 Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 17.10.18, 20:03
             i oczywiscie pan jozef zydownik dalej pisze,swoje zlote mysli trele lele a ODPOWIEDZI NA PANA PYTANIE CIAGLE NIE MA !!!!!
             jesli chodzi o remont swietlic to tak wiadomo wszystkim ze remont ten wykonywala firma ( a dokladnie dzialalnosc jednoosobowa ) syna p. Jozefa Z. . zostaly wykonane m.in. wymiana instalacji elektrycznej . tylko jak mogl to dokonac inwestor jak nie ma stosownych kwalifikacji.
             zadnych dokumentow od firm tez nie ma. a faktury ???? co za problem....drugi syn pana jozefa ma sklep z artykulami budowlanymi . wiec fakturki sa wypisywane jakie tylko kto sobie zazyczy !!!!
             o.k. zrobil przekret z tymi świetlicami . zgarnal kase. no coz. udalo mu sie. ale zeby tak wyborcow lekcewazyc . ani jednego spotkania
             • new_angler Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 18.10.18, 22:22
              Szanowna ciekawapani123 niech Pani się opamięta. Co za bzdury Pani wypisuje? Kiedy były remontowane świetlice, a od kiedy syn Pana Żydownika ma sklep?
              Za pomówienia takie jak fałszowanie faktur, zrobił przekręt czy też zgarnął kasę można odpowiadać przed sądem.
              ponownie proszę aby pisala Pani po Polsku.
       • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 11.10.18, 07:25
        Wyborcy Gminy Bircza
        Na potrzeby moich wystąpień podałem definicję płynności finansowej .Wójt Gminy Bircza Grzegorz Gągola w wywiadzie w Biuletynie Informacyjny Gminy Bircza napisał : cytuję „W ciągu tych ostatnich lat najważniejsze było dla mnie ;odzyskanie płynności finansowej …” Urzędujący Wójt wypowiadając te słowa powinien wiedzieć co to są wydatki bieżące i niech poda kiedy /daty , sprawy w sądzie pracy / kiedy nauczyciele , urzędnicy w terminie nie otrzymali wynagrodzenia/ w innych Gmina powiatu przemyskiego takie przypadki były .Lub inne płatności związane z wydatkami bieżącymi .
       • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 14.10.18, 19:09
        Historia lotniska w Łodzince

        w ramach wyjaśnienia wątpliwości niepobierania podatków od gruntów za mojej kadencji od byłego lotniska są niekompletne i pragnę je wyjaśnić . Po 1989 roku teren byłego lotniska został przekazany w użytkowanie dla Nadleśnictwa Bircza , które płaciło Gminie należne ustawowo podatki ,ponieważ wykazane w deklaracji grunty były wykorzystywane na prowadzoną przez Nadleśnictwo działalność. Wysokość podatku znacznie rożni się jeśli w deklaracji podana jest informacja że dany grunt służy do działalności leśnej , lub działalności komercyjnej jako lotnisko . Samorząd Gminy Bircza , podejmował przez wiele lat starania o przejęcie nieodpłatnie tych gruntów w zasoby Gminy .Prowadzone były rozmowy z instytucjami rządowymi w tej sprawie .Bardzo dużą pomoc prawną udzielał nam adwokat Andrzej Matusiewicz obecnie Senator RP . Ponieważ działania Gminy nie powiodły się , a samorząd podjął rozmowy w sprawie przejęcie w dzierżawę i zagospodarowanie terenów przez prywatnego inwestora ,zakończone pozytywnym skutkiem .

        Inwestor płacił należne Gminie podatki wykazane w deklaracjach podatkowych , a po zamontowaniu na tej nieruchomości urządzeń niezbędnych do lądowania samolotów , grunty były wykorzystywane na cele działalności gospodarczej i zmieniły kwalifikacje dot. podatków co wiązało się z tym ,że kwota podatków wpływających do Gminy zwiększyła się i przypadła na okres kadencji obecnego Wójta . A co za tym następuje zwiększenie wpływów z podatku przypadającym na okres obecnej kadencji.

        • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 15.10.18, 06:24
         Przeglądając informacje na stronie gminnej zauważyłem , że w dniu 25 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę Gminnego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego na działce nr 351 w m-ci Bircza /obecnie działka zabudowana parkingiem i wiatami pod plac targowy / .
         Natomiast ja w dniu 05 grudnia 2008 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budynku gminnych jednostek ratowniczych i gminnego centrum zarządzania kryzysowego na działce nr 96 i 97 w mci Bircza./ Działka niezabudowana po byłym kinie w Birczy i działka gdzie obecnie jest garażowany samochód OSP Bircza. Budynek byłej kuźni przebudowany pod potrzeby Osp/.
         Co mi jest wiadomo projekt został już zlecony. Nie mogę na stronie gminy doszukać się by na ta inwestycję / wykonanie dokumentacji / był ogłoszony przetarg lub zapytanie ofertowe na wybór projektanta przy zastosowaniu ustawy prawa zamówień publicznych / chodzi o należyte wydatkowanie pieniędzy publicznych / .
         .
     • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 12.10.18, 08:10
      Wyborcy Gminy Bircza
      Kadencja 2006-2014
      Wójt Gminy –Józef Żydownik
      Przewodniczący Rady Gminy – Wojciech Bobowski
      Dług Gminy przyjęty na początku kadencji po byłym Wójcie Jerzym Góralewiczu
      Kredyty i Pożyczki zaciągnięte w latach 2001-2006 -1.517.988,62 zł
      Zobowiązania z tytułu faktur 1.336.775,06 zł
      Razem to kwota 2.854.476,68 zł
      Mój Dług na koniec roku 2014 z tytułu pożyczek 7.236.000,00 zł - sprawozdanie Rb-z
      Zobowiązania 2.874.056,35 zł - sprawozdanie Rb -28 S
      Razem to kwota 10.110.056,35 zł
      Kwota na moje odejście była wyższa o kwotę 690.250 zł/ zabezpieczona w budżecie Gminy na 2014 to kwota na spłatę kredytów to 700.000 zł/ ponieważ termin płacenia był po zakończeniu kadencji 04.12.2018 r. nie mogłem ja wcześniej spłacić . Kwota zarezerwowana w budżecie na spłatę i tak by nastąpiła czy byłby to Wójt Józef Żydownik czy Wójt Grzegorz Gągola , czy ktokolwiek inny .
      Reasumując dług jaki powstał za mojej kadencji wyniósł 7.255.579,67 zł a nie 10 czy 11 ml jak jest przytaczane .
      Wymienię kilka inwestycji , które w tym okresie realizowane były przy udziale środków unijnych:
      Wodociąg, stacja uzdatniania wody i zbiorniki wyrównawcze w Birczy
      Hala sportowa w Birczy
      Orlik wraz z bieżnią w Birczy
      Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej :Urząd Gminy w Birczy , Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Birczy dwa budynki szkoły podstawowej w Sufczynie , świetlica wiejska w Brzusce , Sufczynie Lipie , Rudawce , Leszczawce była szkoła w
      Korzeńcu i Kuźminie
      Już że środków własnych na które były zaciągane kredyty dofinansowania dla Powiatu Przemyskiego na remont wszystkich dróg powiatowych na położonych na terenie Gminy Bircza bez drogi Bircza – Łodzinka , a najwięcej bo prawie 1 ml do Drogi Bircza- Nienadowa i ponad 1ml. do drogi Bircza - Jawornik Ruski .Jakie jeszcze realizowane zadania ukarze się w bloku tematycznym Rozwój Gminy .
      Zadania akceptowali radni obu kadencji. Gdyby radni nie akceptowali wymienionych inwestycji i innych , które wymienię są w bloku tematycznym Rozwój Gminy to inwestycje by nie powstały ,a problem zadłużenia , który był i jest tak bardzo eksponowany wcale by się nie pojawił .

      • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 14.10.18, 05:09
       Wyborcy Gminy Bircza
       Kadencja 1992- 2000 Wójt Gminy Józef Żydownik
       Blok tematyczny Rozwój Gminy
       Oprócz zadań jakie były realizowane w okresach kadencji , będę podawał pewne sprawy od tzw. „ Kuchni „ , będą też podawane trudności z jakimi ja , radni , urzędnicy , sołtysi i mieszkańcy gminy musieliśmy się zmierzyć.
       Początki kadencji to kilka lat po transformacji ustrojowej . Powstanie samorządów
       w 1990 r , które sami wreszcie mogli decydować o małych ojczyznach .Na ten cel przyznano niewystarczające środki finansowe na realizacji zadań własnych decydujących o ich rozwoju .Ustawowo zlecono też zadania , które należały do Państwa.
       Polska jeszcze nie należała do Unii Europejskiej . Przyjąłem Gminę z bardzo dużym bezrobociem /jeszcze wtedy nie rejestrowanym dopiero w 1993 r. / po upadłych zakładach pracy na terenie gminy i poza gminą gdzie pracowali nasi mieszkańcy .Brak wpływu należnych podatków od upadłych zakładów pacy na terenie Gminy. Cel jakie wtedy sobie postawiliśmy to pomóc mieszkańcom , którzy z dania na dzień utracili pracy i nie mieli z czego utrzymywać swoje rodziny . To ja za pośrednictwem Prezesa Krajowego Urzędu Pracy w Warszawie ściągnąłem do Gminy ogromne kwoty finansowe na zatrudnianie bezrobotnych mieszkańców . Skala zatrudnień była duża , że występowały trudności w zarządzaniu tak dużym zespołem , który wykonywali prace przy rożnych pracach remontowych sprzątających, które są kontynuowane do chwili obecnej . .Dopiero za kilka lat inne Gminy zaczęły korzystać z tych form zatrudnień .
       Kolejny cel to postawienie na zmianę wizerunku Gminy ; zaczęto terminowo wykaszać miejsca użyteczności publicznej , cmentarzy , szkoły , świetlicy itp. Prace te na stałe weszły do porządki dziennego i trwają do dnia dzisiejszego . Częściowo uporządkowani Park w Birczy przy pałacu Humnickich .
       Kolejny cel to przywrócenie do działalności upadłych zakładów by dały miejsca pracy i podatki do kasy Gminy . Od syndyka nieodpłatnie otrzymaliśmy majątek byłego POM w Birczy , a od likwidatorów majątek byłego SKR w Birczy i Brzusce .Następnie odsprzedany prywatnym przedsiębiorcom , którzy do dnia dzisiejszego tworzą miejsca pracy i płacą podatki do Gminy .Prowadzono też rozmowy z Agencją Własności Skarbu Państwa o zagospodarowanie majątków byłych PGR nieraz z nienajlepszym skutkiem .Wykupiono od Nadleśnictwa Bircza niedokończony budynek mieszkalny po byłym ZBL , który w latach 2000 został odsprzedany i dokończony przez prywatnego właściciela. Reaktywowano klub sportowy /wcześniej utrzymywany przez POM Bircza oraz uporządkowano stadion i jego otoczenie /strzelnica sportowa /.Z powodu złych warunków technicznych zamknięta została poczta w Birczy . Odsprzedano plac pod budowę nowej poczty i pomagano organizacyjnie w budowie tej inwestycji Nawiązano współpracę z TPSA i podpisano umowę na budowę światłowodu na terenie Gminy z Dubiecka do Birczy , Żohatyna Kuźminy oraz Przemyśla. Ostatecznie ja w trakcie realizacji inwestycji z umowy się wycofałem i TPSA w całości poniosła koszty tej inwestycji /w innych gminach takie inwestycje współfinansowały też mieszkańcy by w ostateczności zainwestowane pieniądze przez gminę przekazać na rzecz monopolisty /u nas tego nie było /To okres kiedy przestała funkcjonować centrala ręczna .
       Samorząd w tym okresie zajmował się zagospodarowaniem terenu byłego lotniska , ale o tym w osobnym wątku . Kolejne trudności z którymi Gmina musiała się zmierzyć to reforma oświaty . Likwidacja 8 klasowych szkół podstawowych i utworzenie Gimnazja i braki warunków lokalowych na ich funkcjonowanie .Pilnie została opracowana dokumentacja na przebudowę budynku szkoły podstawowej w Birczy pod potrzeby Gimnazjum i rozpoczęto jej przebudowę .Z ministerstwa na nasz wniosek otrzymaliśmy nieodpłatnie jednego gimbusa do dowozu uczniów. Podpisałem z KRUS -m umowę na nieodpłatne przekazanie Gminie sprzętu na rehabilitację rolników , który ostatecznie została odsprzedany dla prywatnego przedsiębiorcy i funkcjonuje do dnia dzisiejszego . Podjęto działania w sprawie zagospodarowania lokali handlowych w centrum Birczy pozostawionych nam przez GS Bircza .
       Kontynuowano budowę rozpoczętych świetlic w Hucie Brzuskiej , Brzusce i Rudawce oraz rozpoczęto budowę nowych w Sufczynie , Leszczawce i Żohatynie ,która ostatecznie została przebudowana pod potrzeby szkoły w związku z zamknięciem szkoły w Żohatynie z powodu złego stanu technicznego . Rozpoczęto i wybudowano nową kanalizację i oczyszczalnie w Birczy .Wybudowano parking w Birczy z wiatami służącymi na miejsca targowe . Rozpoczęto na dużą skalę modernizację dróg poprzez wykonywane prac ziemnych , zjazdów , przepustów do położenia nakładek asfaltowych ze Środków Europejskiego funduszu Wsi Polskiej w m-ci Leszczawka , Korzeniec , Bircza i Wola Korzeniecka , które obecnie są remontowane . Rozpoczęto przebudowę mostów i kładek drewnianych na konstrukcję betonowo – stalowo – drewnianej kontynuowane w kolejnej mojej kadencji .
       Bezpieczeństwo publiczne - funkcjonowanie OSP to jeden mało sprawny star i żuk .
       W pierwszej kolejności przystąpiono do wyposażenia strażaków w jednakowe umundurowania pozyskiwane od jednostek wojskowych nieodpłatnie mundury tzw. moro Zmiana wizerunku OSP nastąpiła w kolejnych latach . Informacja zostanie podana w okresie mojej kolejnej kadencji
       • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 16.10.18, 10:14
        Kadencja 1992 – 2000 cd
        Opracowano dokumentację i wykonano zmianę pokrycia Szkoły Podstawowej Kuźminie ze stropodachu na dach dwuspadowy .
        Przystąpiono do modernizacji miejsc pamięci narodowej mieszkańców i żołnierzy , którzy zginęli w obronie Birczy i okolicznych miejscowościach zakończone w kolejnej kadencji .
        Wykonano podbudowę i położono nakładkę asfaltową na drodze Łodzinka Dolna

       • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 18.10.18, 05:00
        Kadencja 2006-2014 Wójt Józef Żydownik - blok rozwój Gminy
        Wodociąg, stacja uzdatniania wody i zbiorniki wyrównawcze w Birczy
        Hala sportowa w Birczy
        Orlik wraz z bieżnią w Birczy
        Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej :Urząd Gminy w Birczy , Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Birczy dwa budynki szkoły podstawowej w Sufczynie , świetlica wiejska w Brzusce , Sufczynie Lipie , Rudawce , Leszczawce była szkoła w
        Korzeńcu i Kuźminie
        Już że środków własnych na które były zaciągane kredyty dofinansowania dla Powiatu Przemyskiego na remont wszystkich dróg powiatowych na położonych na terenie Gminy Bircza bez drogi Bircza – Łodzinka , a najwięcej bo ponad 1 ml do Drogi Bircza- Nienadowa i prawie 1ml. Do drogi Bircza - Jawornik Ruski .
        Remont kapitalny świetlicy pieskiej w Nowej Wsi , Leszczawie Dolnej i Brzeżawie /ze środków unijnych /
        Opracowano dokumentację na modernizację i adaptację byłego budynku gospodarczego w Birczy na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych
        Zostały odnowione elewacji w Birczy budynków prywatnych przez grupę remontową ,a materiały zakapowali sami mieszkańcy
        Chodniki dla pieszych nowe i modernizacja starych wykonywane przez pracowników grupy remontowej przy UG w Birczy , Starej Birczy
        Chodnik przy drodze krajowej w Korzeńcu
        Parkingi dla zmotoryzowany dwa w Birczy , Rudawce i Malawie
        Przeprowadzony został remont kapitalny GOSiR w Birczy bez Sali widowiskowej przez pracowników grupy remontowej
        Przeprowadzono remonty wszystkich budynków szkolnych na terenie Gminy w tym sal gimnastycznych w Szkole w Kuźminie , Leszczawie Dolnej i Sufczynie przez pracowników grupy remontowej przy UG
        Przeprowadzono kapitalne remonty mostów w Starej Birczy Nowej Wsi i Sufczynie
        Przeprowadzono remonty wszystkich świetlic na terenie Gminy o większym lub mniejszym zakresie – prace wykonywała grupa przy UG
        Przy współpracy z ZE w Przemyślu przeprowadzono modernizację starych oświetleń na terenie Gminy
        Pracowano dokumentację na budowę nowego oświetlenia w Jaworników Ruskim i wybudowano oraz w Nowej Wsi - wykonano I etap
        Wydano decyzje celu publicznego i opracowano mapę do celów projektowych oświetlenia w Kuźminie i Roztoce
        Podłączono i zmodernizowano wyłączone oświetlenia uliczne przy osiedlach mieszkaniowych w Łodzince Górnej i Leszczawie Dolnej
        W trosce o pamięć historyczną przeprowadzone zostały prace renowacyjne pomników martyrologii narodu polskiego w Borownicy , Kuźminie i Birczy
        Wspólnie ze Związkiem Gmin Fortecznych opracowano dokumentację i rozpoczęto remont kapitalny pałacu Humnickich w Birczy przy udziale środków unijnych
        Przeprowadzono dalsze prace przy uporządkowaniu parku w Birczy oraz częściowo ukwiecono centrów Birczy /prace wykonał miejscowy przedsiębiorca/
        Pozyskaliśmy drugiego gimbusa do dowozu uczniów
        Przy szkołach powstały place zabaw dla dzieci , a przy hali sportowej w Birczy zewnętrzna siłownia
        Wydano decyzje celu publicznego na budowę budynku służb ratowniczych dla OSP w Birczy
        Wydano decyzję i opracowano dokumentacje na budowę kaplicy w Birczy – ciąg dalszy nastąpi

        • mateusz.43 Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 18.10.18, 12:38
         W dalszym ciągu czekam na odpowiedź na zadane pytania. Proszę nie udawać, że ich Pan nie widzi. Podobnych pytań do tych które zadałem jest wiele, podobnie jak wiele jest zastrzeżeń do Pańskich rządów. Podsumowując i obserwując Pana ogromną chęć rządzenia pragnę przypomnieć, że był to wielki chaos w podejmowaniu decyzji, często nieprzemyślanych. Z tego co pamiętam po Pana rządach wójtem został Pan Góralewicz i musiał wyprowadzać gminę z zadłużenia by mozna było realizować inwestycje. Pan przejął po nim gminę w dobrej sytuacji finansowe by ponownie podczas swoich rządów doprowadzić do kolejnego dużego zadłużenia i Pan Gągola przejął od Pana znowu gminę zadłużoną, nie posiadającą zdolności kredytowej ale też płynności finansowej o czym bardzo głośno mówi się w Birczy i nie tylko. Widząc uporządkowane finanse naszej gminy chce Pan ponownie przejąć władzę by pokazywać podobnie jak w poprzednich przypadkach, że Pan to potrafi rządzić jak nikt inny. Nie mówi Pan jednak, że ci co po Pana rządach przyjmowali gminę nie mieli możliwości realizowania wielu zadań bo najpierw musieli się uporać z zadłużeniem. I na koniec uwaga bardzo wiele osiągnięć inwestycyjnych, które Pan raczy wymieniać zaczynali Pańscy poprzednicy a Pan musiał je już tylko dokończyć i przypisuje je Pan sobie. Myślę, że trochę pokory i więcej szacunku dla wyborców by się przydało. Wyborcy są ludzmi myślącymi i potrafią Pana ocenić bez Pana nahalnej demagogii.
        • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 19.10.18, 06:23
         Kadencja 2006-2014 Wójt Józef Żydownik - blok rozwój Gminy
         Zakupiono dwa samochody strażackie dla OSP Bircza jeden duży ze Środków unijnych drugi przy dotacji Zarządu Głównego OSP w Warszawie.Jednostka przyjęta do Krajowego Systemu Ratownictwa , na który otrzymuje dodatkowe środki finansowe
         Zakupiono używany samochód dla OSP Sufczyna i ujęto tą jednostkę do Krajowego Systemu Ratownictwa , na który otrzymuje dodatkowe środki finansowe
         Pokryto koszty przekarasowania otrzymanych wcześniej samochodów dla OSP Kuźmina i Lipa
         Przeprowadzono remont byłej kuźni w Birczy pod potrzeby OSP Bircza
         Zakupiono przy udziale środków zewnętrznych sprzęt do ratownictwa drogowego i medycznego
         Objęto zakupami ubrań ochronnych i innego sprzętu dla wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy
         Zmodernizowano kładki w mci Nowa Wieś , Syfczyna i Brzuska
         Udzielono wszechstronnej pomocy przy realizacji drugiej apteki w Birczy
         Na mój wniosek Prezes BS w Żurawicy zamontował pierwszy bankomat w Birczy , Gmina zabezpieczyła na ten cel pomieszczenie
         Kontynuowano na szerokoą skalę modernizację dróg gminnych od prac ziemnych , utwardzenia do położenia warstw bitumiczno – asfaltowych w m-ch Bircza , Korzeniec , Wola Korzeniecka , Nowa Wieś , Sufczyna , Huta Brzuska , Stara Bircza , Leszczowa Dolna , Leszczawka , Kuźmina , Malawa na osiedle , Łodzinka na osiedle , Leszczwa Dolna osiedle Lipa , Brzeżawa , Żohatyn , oraz z płyt betonowych w mci Nowa Wieś ,
         Stara Bircza ,Rudawka , Jasienica , Sufczyna , Huta Brzuska , Jawornik Ruski
         Założono monitoring części rynku w Birczy
         Zamontowano kamerę internetową w Birczy
         Rozpoczęto plan zmiany przystanków dwa w Birczy , Starej Birczy , Brzeżanie oraz dwóch w Leszczawie Dolnej
         Zdarzenia , które w istotny sposób wpłynęły na funkcjonowanie gminy w tym jej zarządzaniem:
         Kryzys finansowy w latach 2007 – 2009 i polityka Państwa w tym zakresie ; zmniejszenie dotacji państwowych oraz nieregularne ich wpływy i nie bardzo przyjazna polityka rządu do samorządów
         Największa od lat powódź w latach 2008-2009 , która wyrządziła bardzo duże straty w infrastrukturze komunalnej , na które Gmina nie otrzymała wystarczającej ilości śródków finansowych .Dopiero polityka obecnego rządu dla gminy corocznie przekazuje środki finansowe z których są modernizowane drogi na terenie Gminy
         Na terenie gminy przeszły gwałtowne burze z gradobiciem , gdzie musiałem zabiegać o środki finansowe dla poszkodowanych mieszkańców Roztoki i Kuźminy .
         W wyniku powodzi powstały usuwiska , które zniszczyły budynki mieszkalnych kilku mieszkańców Korzeńca , Sufczyny , Woli Korzenieckiej , i Huty Brzuskiej , na które z mojego wniosku rząd przydzielić środki finansowe na zakup nowych lokali oraz ich remonty .
      • new_angler Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 15.10.18, 11:15
       Myślę, że są dwa sposoby zarządzania gmina:

       1. Aktywny polegający na maksymalnym wykorzystaniu wszelkich możliwości inwestowania w rozwój nawet kosztem
       bezpiecznego zadłużenia.
       2. Pasywny (bierny) polegający na unikaniu jakiejkolwiek poważniejszej działalności inwestycyjnej ale za to nie
       wymagający zaciągania kredytów.
       Myślę, że jest oczywiste, że korzystniejszy dla mieszkańców jest sposób pierwszy.

       W 1990 r. przywrócono samorząd terytorialny, a w 1999 r. przyznano wielkie uprawnienia samorządom gminnym.
       Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej samorządy gminne uzyskały dostęp do bardzo dużych dotacji z funduszy unijnych.
       Samorządy uzyskały unikalną szansę na szybki rozwój, wręcz skok cywilizacyjny. Szansy tej nie wolno było zaprzepaścić.
       Aby skorzystać z unijnych pieniędzy konieczne jest wniesienie udziałów własnych najczęściej w wysokości 25 - 50% wielkości nakładów na inwestycje. Biedna Gmina Bircza (podobnie jak większość gmin w Polsce) wystarczających środków nie posiadała.
       Możliwe były wtedy dwa rodzaje działań: aktywne - zaciągnięcie kredytu i skorzystanie z unijnej dotacji lub pasywne - rezygnacja z inwestycji i przepadek unijnej dotacji.
       Uważam, że zaciąganie kredytu, szczególnie w sytuacji gdy za jedną złotówkę z kredytu można otrzymać "w prezencie" od Unii Europejskiej aż trzy jest działaniem prawidłowym i korzystnym dla Gminy gdyż pozwala na realizację bardzo potrzebnych mieszkańcom inwestycji takich jak np. budowa wodociągów i kanalizacji, budowa i remonty dróg i mostów, oświetlenia itd. Ponadto każdy prowadzący jakąkolwiek działalność doskonale wie, że bez kredytu niemożliwy jest jakikolwiek, poważny rozwój firmy, a tym bardziej Gminy.
       Obserwując niezwykle dynamiczny rozwój Gminy Bircza w latach sprawowania funkcji Wójta przez Józefa Żydownika jestem przekonany, że zarządzał gminą w sposób aktywny. Co prawda pozostawił gminę z zadłużeniem, ale niezbyt wysokim bo sięgającym zaledwie 33% procent rocznych przychodów (przepisy dopuszczają aż 60%), które można łatwo spłacić w latach następnych.
       Mam wrażenie, że jego następca nie w pełni wykorzystywał szanse na rozwój gminy. Aktywność inwestycyjna jakby zmalała. Obrazu tego nie zmienia remont nawierzchni na rynku birczańskim na tydzień przed wyborami.
      • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 19.10.18, 22:43
       Kadencja 2014-2018
       Grzegorz Gągola – Wójt Gminy
       Zapisy wg uchwały budżetowej
       Rok 2015
       Nadwyżka budżetowa w kwocie 742.000,00 zł
       Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 1.442.000,00 zł
       Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł
       Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 700.000 ,00 zł
       Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł
       Budżet ten był opracowany za moją kadencję i bardzo krytykowany na początku kadencji urzędującego Wójta , który jeszcze posiadał nadwyżkę budżetową , która w części przeznaczono na spłatę kredytów . Kwota na spłatę kredytów była bardzo wysoka , a w następnych latach drastycznie się zmniejszana. Dlaczego wyjaśnienie na końcu .
       Rok 2016
       Deficyt – 635.000,00 zł
       Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 932.000,00 zł
       Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.867.000,00 zł
       Na sfinansowanie planowanego deficytu gminy w wysokości 635.000,00 zł
       Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 932.000,00 zł
       Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł
       Rok 2017
       Deficyt 1.100.00,00 zł
       Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 922.000,00 zł
       Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.522.000,00 zł
       Na sfinansowanie planowanego deficytu gminy w wysokości 1.100.000,00 zł
       Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 922.000 ,00 zł
       Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł
       Rok 2018-10-18
       Deficyt - 2.000.000,00 zł
       Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 588.558,94 zł
       Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.088.558,94 zł
       Na sfinansowanie planowanego deficytu gminy w wysokości 2.000.000,00 zł
       Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 588.558,94 zł
       Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł
       Widzicie wyborcy całą manipulację o spłatach kredytów, kiedy w budżecie cały czas występuje deficyt .Reasumując spłacało się kredyty zaciągając kolejne .Zaś uchwała nr LXIII/107/2017 Rady Gminy w Birczy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza spłatę kredytów przesuwa się w czasie do 2028 roku .
       Ile będzie zobowiązań/wydatków z roku 2018/ , które będą musiały być zapłacone z budżetu 2019 dowiemy się dopiero pod koniec stycznia 2019 r.       Kadencja 2014-2018
       Grzegorz Gągola – Wójt Gminy
       Zapisy wg uchwały budżetowej
       Rok 2015
       Nadwyżka budżetowa w kwocie 742.000,00 zł
       Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 1.442.000,00 zł
       Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł
       Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 700.000 ,00 zł
       Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł
       Budżet ten był opracowany za moją kadencję i bardzo krytykowany na początku kadencji urzędującego Wójta , który jeszcze posiadał nadwyżkę budżetową , która w części przeznaczono na spłatę kredytów . Kwota na spłatę kredytów była bardzo wysoka , a w następnych latach drastycznie się zmniejszana. Dlaczego wyjaśnienie na końcu .
       Rok 2016
       Deficyt – 635.000,00 zł
       Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 932.000,00 zł
       Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.867.000,00 zł
       Na sfinansowanie planowanego deficytu gminy w wysokości 635.000,00 zł
       Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 932.000,00 zł
       Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł
       Rok 2017
       Deficyt 1.100.00,00 zł
       Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 922.000,00 zł
       Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.522.000,00 zł
       Na sfinansowanie planowanego deficytu gminy w wysokości 1.100.000,00 zł
       Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 922.000 ,00 zł
       Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł
       Rok 2018-10-18
       Deficyt - 2.000.000,00 zł
       Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 588.558,94 zł
       Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.088.558,94 zł
       Na sfinansowanie planowanego deficytu gminy w wysokości 2.000.000,00 zł
       Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 588.558,94 zł
       Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł
       Widzicie wyborcy cała manipulacje o spłatach kredytów, kiedy w budżecie cały czas występuje deficyt .Reasumując spłacało się kredyty zaciągając kolejne .Zaś uchwała nr LXIII/107/2017 Rady Gminy w Birczy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza spłatę kredytów przesuwa się w czasie do 2028 roku .
       Ile będzie zobowiązań/wydatków z roku 2018/ , które będą musiały być zapłacone z budżetu 2019 dowiemy się dopiero pod koniec stycznia 2019 r.

  • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 08.10.18, 09:35
   Przepraszam Wyborców Gminy Bircza za umieszczenie błędnej informacji na forum Bircza dot. kadencji 2002-2006 .W Tym okresie przewodniczącym Rady Gminy była Andrzej Pankiewicz , a nie Wojciech Bobowski .
   • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 15.10.18, 12:13

    KWW Będzie Inaczej ,którego kandydatem na Wójta Gminy Bircza jest Józef Żydownik przeprasza Przewodniczącego Rady Gminy Bircza Wojciecha Bobowskiego i Wyborców Gminy za umieszczenie błędnej informacji na forum Bircza o tym ,że Przewodniczącym Rady Gminy w latach 2006-2010 był Wojciech Bobowski . Przewodniczącym Rady Gminy w latach 2006 – 2010 był Zbigniew Urban .
  • salamander9 Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 12.10.18, 00:39
   W roku 2012, czyli za Pana kadencji, była podpisana w U.G. umowa na wyremontowanie drogi gminnej. Wykonanie rowów odwadniających, wyrównanie i utwardzenie nawierzchni. I co się stało z tą umową? Zostałem oszukany w białych rękawiczkach.
   • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 12.10.18, 06:13
    Proszę sprecyzować o jaką drogę chodzi i o jaką umowę by mogłem się ustosunkować się do wpisu.Można też było ten fakt zgłosić do prokuratury i byłoby po sprawie, a nie pisać "oszukany w białych rękawiczkach "
    • salamander9 Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 14.10.18, 01:10
     Nie przyszło mi do głowy wtedy, że urzędnicy prowadzą jakąś grę..i ani słowo ani pismo urzędowe nic nie znaczy.
  • abcd2018 Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 15.10.18, 16:08
   Szanowny Panie, dziękuję serdecznie za wykłady dotyczące rachunkowości i zasad ekonomii, bo rzeczywiście taki ze mnie tłuk, że sam nie umiem sobie tego w Internecie poszukać. Uppsss… znalazłem. I to prawie to samo. Oj.
   Mam tylko jeszcze jedną prośbę. Ogromnie proszę o definicję charakteryzującą człowieka, który z ulgą opuszcza tonący okręt, dziękując pasażerom, że mu na to pozwolili i przekazuje stery następcy licząc na jego szybką porażkę (Pismo skierowanego przez byłego Wójta do Przewodniczącego Rady Gminy Bircza, dnia 10.02.2015 r. w punkcie 5 cyt. „ja pozwolę sobie podziękować mieszkańcom za nie wybranie mnie na Wójta ponieważ ominą mnie bardzo trudne i nieprzyjemne dla mieszkańców decyzje”).
   Aż tu klops, okręt nie zatonął, wręcz przeciwnie płynie dalej i o dziwo w całkiem dobrym stanie. Nowy kapitan go odbudował i wygląda coraz bardziej okazale.
   Jak nazwać takiego kapitana, który chce wrócić?
   Gdybym był na miejscu tego byłego kapitana zwyczajnie podałbym rękę następcy i powiedział: „Dobra robota chłopie, gratuluje!”
   I wstyd by mi było już tam wracać.
   • mateusz.43 Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 15.10.18, 21:17
    abcd2018 świetnie podsumowałeś ten cały bełkot, bo tak należało to zrobić. Ja nadal czekam na odpowiedź na pytanie zadane Panu o pseudonimie na forum jozefzydownik dotyczące niesłusznego pozwania do sądu obecnego "kapitana" i kandydatkę na radną za informowanie społeczeństwa o pozostawionym po sobie zadłużeniu. Mam nadzieję, że doczekam się odpowiedzi i proszę o jeszcze jedną informację. Pana rodzinna firma pod koniec Pana kadencji przejęła do remontu świetlice wiejskie w Leszczawie Dolnej i Starej Birczy. Słyszałem, że w tym samym czasie te świetlice remontowali też pracownicy zatrudnieni przez Pana w Urzędzie gminy. Proszę o informację czy to prawda, a jeśli tak to gdzie mogę odszukać specyfikację robót zleconych firmie i rozliczenie co wykonali pracownicy gminy a co wykonała Pana rodzinna firma, bo nie wyobrażam sobie by takiego rozliczenia nie było? Mam jeszcze więcej pytań ale proszę o odpowiedź na te opublikowane za co z góry bardzo dziękuję.
    • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 16.10.18, 06:19
     Chętnie odpowiem ale najpierw chcę to zrobić osobiście i czekam na zaproszenie , a treść wyjaśnień opublikuję na forum Podaję swój nr telefonu 660641173 .Proszę ustalić termin spotkania .
     • mateusz.43 Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 16.10.18, 08:25
      Szanowny Panie Kandydacie!
      Zadane Panu pytania są wynikiem pańskich wpisów na publicznym forum dyskusyjnym, które Pan sam publikuje. Inną sprawą jest wiarygodność tych publikacji, bo co chwilę przeprasza Pan osoby wymieniane w publikacjach, że to nie o nich chodziło, a o inne osoby, penie w wyniku interwencji osób opisywanych. Widać tutaj chaos i można mieć wątpliwość co do tego czy te publikacje są wiarygodne. Ponadto materiały, które Pan publikuje nie są wynikiem Pańskich wcześniejszych rozmów z osobami o których Pan pisze. Dlatego ja również zadaję pytania publicznie i oczekuję, że publicznie udzieli Pan na nie odpowiedzi. Jeśli jest Pan tak rzetelny i nie ma sobie nic do zarzucenia jak to Pan opisuje to krótka odpowiedź na zadane pytania nie sprawi Panu problemu. Widzę jednak, że chce Pan pewnie coś ukryć i uniknąć publicznej odpowiedzi za wszelką cenę, co można różnie interpretować. Chce Pan przeciągnąć odpowiedź na okres po wyborach. Żąda Pan bym zaprosił Pana na spotkanie na którym chce Pan odpowiedzieć na zadane pytania a później opublikuje je Pan na forum. Widać tutaj też poziom kultury osobistej. Pozwoli Pan, że ja sam będę zapraszał na spotkania osoby z którymi chcę się spotykać i niekoniecznie musi to być Pan, ale publicznej odpowiedzi zarówno ja jak również pańscy wyborcy oczekujemy.
    • new_angler Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 16.10.18, 20:38
     Widzę, że mateusz.43 uważa, że zasady ekonomi to bełkot. Chyba należy do tej grupy ludzi, którzy uważają, że ekonomia to bzdura, a twierdzenie, że na pieniądze trzeba zapracować to nonsens. Wystarczy przecież mieć rząd "dobrej zmiany", który da pieniądze za darmo bez konieczności pracy na nie.
    • new_angler Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 16.10.18, 20:48
     Widzę, że mateusz.43 uważa, że zasady ekonomi to bełkot. Czyżby należał do grupy ludzi, którzy uważają, że ekonomia to bzdura, a na pieniądze nie trzeba zapracować? Wystarczy przecież mieć rząd "dobrej zmiany", który da pieniądze za darmo bez konieczności pracy.
    • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 18.10.18, 06:20
     w sprawie przetargów ( zakres prac oraz kwoty) wszelkie informacje umieszczone są w archiwum BIP Urzędu gminy Bircza dostępne on-line , natomiast o prace wykonywane przez grupę remontową UG proszę zwrócić do Urzędu o udzielenie informacji publicznej, która odp na postawione pytanie dot. ilości i zakresu wykonanych przez nich prac. Próba udzielenia odp przez moja osobę na postawione pytania odebrana zostanie jako nie wiarygodna dla tego proponuje skorzystać z podanych wskazówek . pozdrawiam
     • mateusz.43 Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 19.10.18, 11:36
      Na pierwsze zadane pytanie dotyczące dwóch spraw sądowych, które wytoczył Pan w trybie wyborczym Panu Wójtowi i Pani kandydującej do rady gminy Bircza nie musi już odpowiadać, bo wszyscy wiedzą, że Pan przegrał obydwie. Sąd oddalił Pana pozwy i doliczył się jeszcze większego zadłużenia niż podawali oskarżeni przez Pana, bo zadłużenie rzeczywiście było bardzo wysokie im wynosiło coś ponad 11 mln. zł. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie , to pracownicy gminy potwierdzili, że nie ma i nigdy nie było oddzielenia robót wykonanych przez Pana firmę rodzinną i pracowników urzędu gminy, i teraz trudno sprawdzić czy prace wykonane przez pracowników gminy nie zostały może przez przypadek zafakturowane przez Pana firmę rodzinną. A mogło tak być. W związku z tym mając wiedzę jak było proszę nie odsyłać wyborców po informacje, których nie uzyskają bo ich po prostu nie ma. Myślę, że powinien Pan to dokładnie wyjaśnić dlaczego Pan tego nie dopilnował i dlaczego te same prace wykonywała Pana firma i pracownicy gminy. Jest to niedopuszczalne. Czekam na wyjaśnienie podobnie jak inni wyborcy. A tak na marginesie jeżeli podpisuje się Pan pseudonimem jozefzygownik to niech Pan nie udaje innej osoby pod innym pseudonimem.
   • new_angler Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 16.10.18, 20:29
    Dlaczego ta krótka lekcja ekonomi jozefzydownik-a tak Pana poruszyła? Przecież nie była imiennie skierowana do Pana. Czyżby rzeczywiście miał Pan ze zrozumieniem zasad ekonomi jakieś problemy?
    Za to przypowieść o kapitanie i okręcie jest bardzo fajna, chociaż nie całkiem trafiona. Rzeczywiście obecny wójt zachowuje się jak "pierwszy po Bogu" ale co do odbudowy okrętu można mieć wątpliwości.
    • pasazer2018 Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 16.10.18, 21:40
     Nie lubię owijania w bawełnę, tylko konkrety. Niestety te wykłady niczemu nie służą i nie wiem czy ktoś je właściwie czyta.
     A Kandydat milczy. Nie odpowiada na pytania, więc właściwie nie wiem po co te nasze potyczki słowne jeżeli wyborcy nie są traktowani poważnie.
     • ciekawapani123 Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 17.10.18, 21:15
      masz racje. nic go nie interesuje . a pisz bo pisze . zeby nie bylo glupio
  • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 22.10.18, 06:03
   dziękuje moim wyborcom za poparcie a zwycięscy gratuluję
  • jozefzydownik Re: Wybory 2018 -wlasne wątki kampanijne 22.10.18, 06:23
   dziękuje moim wyborcom za poparcie a zwycięzcy gratuluję

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka