Dodaj do ulubionych

Huta Brzuska - Brzuska ok. 1940-42

19.01.05, 13:34
Będę wdzięczny za informacje o konflikcie narodowościowym m/tymi
miejsowościami. Wiem, że Polacy i Ukraińcy mordowali się wzajemnie ale nie
znam szczegółów.
Obserwuj wątek
  • darino Re: Huta Brzuska - Brzuska ok. 1940-42 19.01.05, 14:00
   Rzeczywiście Huta Brzuska była dużą, czysto polską wsią. Wyróżniała się wśród
   sąsiadów (i tak jest do dzisiaj) mową (chodzi mi rzecz jasna o akcent i wymowę)
   oraz obyczajami.
   Brzuska była wsią w większości ukraińską. Od października 1939 do czerwca 1941
   znajdowały się na terenie Związku Radzieckiego, na tyłach budowanej na linii
   Sanu obronnej "linii Mołotowa". Dlatego nie sądzę, aby w tym czasie wystepowały
   jakieś niepokoje, tym bardziej że w tym czasie trwała na całym terenie Pogórza
   Przemyskiego wielka akcja wysiedlania (głównie do Kazachstanu) bogatszych
   chłopów oraz ziemian, nauczycieli, policjantów, sołtysów itp.
   Jeżeli wystąpił jakiś konflikt, to raczej za okupacji niemieckiej. Czytałem o
   masowych mordach ludności ukraińskiej, ale dotyczyło to sąsiedniej wsi -
   Bachowa.
   • m.cave Re: Huta Brzuska - Brzuska ok. 1940-42 19.01.05, 14:13
    Serdeczne dzięki z odzew. Zdaje sobie sprawę z mglistości mojego pytania. Jest
    oparte na pamięci mojej Mamy.
    • darino wiadomości o Brzusce ? 19.01.05, 14:39
     Może podasz więcej wiadomości i ciekawostek o Brzusce, nie pisaliśmy o niej
     wiele, z wyjątkiem statystyk ludności z konca XIX i początku XX wieku.
     • m.cave Re: wiadomości o Brzusce ? 19.01.05, 15:12
      Jestem mieszkańcem Trójmiasta i nie znam historii regionu przemyskiego w ogóle.
      Moja Mama (ur. 1930) pochodzi z ukraińskiej rodziny, która mieszkała do powodzi
      (1935-8?) w Przemyślu. Później przeniosła się do znojomych w Brzusce. Tam to
      ukrywając się w jakim wąwozie uniknęli śmierci z polskich rąk. Ale ojciec Mamy
      został wtedy zabity (może to był 1943?).Osierocone rodzeństwo (ich matka umarła
      już wcześniej) uciekło do Birczy, gdzie znaleźli jakieś puste mieszkanie (może
      po Żydach). Był tam akurat jakiś pogrom Żydów. Mama w końcu (chyba 1944)
      dostała się do zakonnic. Notomiast Jej brat (ur.1927)i siostra (ur.1925)
      zostali pieszo pognani do Lwowa. Wszyscy przeżyli te trudne czasy. Siostra
      mojej Mamy niedawno zmarła we Lwowie, brat mieszka w głebi Rosji, a ja
      uświadomiłem sobie, że nic nie wiem. Teraz próbuję znależć tło historyczne dla
      tych wydarzeń. Okazuje się to nie łatwe; nie wiem jak trafić do źródeł.
      Pozdrawiam.
      • darino zakonnice 19.01.05, 19:17
       Czy Twoja mama dostała się do zakonnic w Birczy ?
       Jeśli tak, to były to Siostry Służebniczki - kiedyś mieszkałem w sąsiedztwie, a
       nawet rodzice korzystali z usług sióstr, pozostawiając mnie pod ich opieką.
       Dom siostry otrzymały w XIX wieku od hr. Kowalskiej, pod warunkiem prowadzenia
       ochronki dla sierot.
       • m.cave Re: zakonnice 20.01.05, 11:02
        Z Birczy Mama trafiła przy pomocy dobrych ludzi do Grekokatolickiego zakonu
        Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanego Poczęcia w Przemyślu
        prawdopodobnie jesienią 1943.
        Co do Brzuski, to przy wszystkich wątpliwościach co do konkretnej daty jest
        prawie pewne, że w tej miejscowości miała miejsce żeź mieszkańców.
        • piotrzr Berezka i Bachów 20.01.05, 16:03
         G.Motyka w "tak było w Bieszczadach" pisze na str254 o 187 ofiarach zbrodni w
         Berezce i 95 w bachowie. Były to ofiary polskiej napaści dokonanej jednocześnie
         na obie miejscowości 11 kwietnia 1945 r,W marcu tego roku miała miejsca o wiele
         głosniejsza zbrodnia w pawłokomie.
         Myslę że do tamtego okresu o wiele trafniejsza w poszukiwaniach jest nazwa
         ukraińska wioski - Berezka.
         Motyka wspomina również o listopadzie 1945 - napadzie UPA m.in. na Birczę,
         Starą Birczę i hutę Brzuską /vide str.325/
         Pozdrawiam
         • m.cave Re: Berezka i Bachów 21.01.05, 13:51
          Dziękuję bardzo.
        • darino Brzuska vs Huta Brzuska 20.01.05, 16:36
         Ciągle myslę o tym, ale trudno dopasować jakiekolwiek fakty. Sprubuję podczas
         wiosennych wycieczek wypytac znajomych, ale nie wiem czy odniesie to skutek ?
         Ludzie starają się nie pamiętać swoich złych uczynków.
         Pamiętam natomiast z dzieciństwa wzajemną wrogość mieszkańców Huty Brzuskiej i
         sąsiednich miejscowości !
         • piotrzr sledztwo IPN-u 21.01.05, 14:31
          . S 11/01/Zi – śledztwo wszczęte w dniu 9 lutego 2001 roku w sprawie zbrodni
          popełnionych na szkodę obywateli polskich narodowości ukraińskiej zamieszkałych
          na terenie powiatu przemyskiego w 1945 roku, w wyniku których w Małkowicach
          śmierć poniosło ok. 150 mieszkańców tej miejscowości, a w miejscowościach
          Skopów, Ruszelczyce, Korytniki, Bachów, Ujkowice, Trójczyce, BRZÓZKA BERESKA,
          Wola Krzywiecka śmierć poniosło co najmniej kilkadziesiąt innych osób
          narodowości ukraińskiej, tj. o przestępstwo z art. 148§2 pkt 3 i 4, §3 w zw. z
          art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej –
          Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016
          z późn. zm.).
          W jego toku przesłuchano łącznie 104 świadków, w tym wielu pokrzywdzonych.
          Ponadto uzyskano kopię dokumentacji archiwalnej wytworzonej przez MO, UB i
          Starostwo Powiatowe w Przemyślu w sprawie zbrodni na szkodę ludności
          ukraińskiej na terenie powiatu przemyskiego w skazanym okresie. Nawiązano
          kontakt z ukraińskim Towarzystwem „Nadsanie”, w wyniku czego uzyskano dane
          osobowe i adresy kilku świadków zamieszkałych na terenie Ukrainy. Osoby te
          zostały przesłuchane w drodze międzynarodowej pomocy prawnej. Ponadto zapoznano
          się z repertorium byłej Prokuratury przy Sądzie Okręgowym w Przemyślu oraz
          repertorium byłej Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Przemyślu, w celu
          ujawnienia wpisów świadczących o prowadzeniu przez organy ścigania postępowań w
          sprawie zbrodni na ludności ukraińskiej. W wyniku tego ujawniono wspomniane
          wpisy, jednak wiele akt spraw umorzonych wobec niewykrycia sprawców zostało
          zniszczonych, z uwagi na upływ okresu archiwizacji. W toku analizy licznych
          spraw karnych z okresu lat 40-tych i 50-tych XX wieku ustalono co najmniej
          kilkanaście nazwisk, prawdopodobnie sprawców tych zbrodni. Według
          dotychczasowych ustaleń osoby te nie żyją. Zbrodni na szkodę ludności
          ukraińskiej dokonywali prawdopodobnie członkowie Batalionów Chłopskich z terenu
          powiatu przemyskiego wraz z bandytami prawdopodobnie
          z pobudek rabunkowych. Prowadzenie postępowania w tej sprawie utrudnione jest
          tym, iż obecnie niewielu jest bezpośrednich świadków tych wydarzeń.
          Dotychczasowe czynności pozwoliły na zgromadzenie bogatego materiału
          dowodowego, jedynie w sprawie zabójstwa ludności ukraińskiej w Małkowicach
          w dniu 17/18 kwietnia 1945 roku oraz w Woli Krzywieckiej w dniu 15 kwietnia
          1945 roku. Dalsze czynności w tym śledztwie koncentrować się będą na analizie
          materiałów archiwalnych znajdujących się w Archiwum Państwowym w Rzeszowie,
          Przemyślu oraz w zasobach Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji
          Dokumentów w Rzeszowie. Po rozpoznaniu poszczególnych wątków sprawy będą one
          wyłączane do odrębnego prowadzenia i kończone wydaniem decyzji merytorycznych.
          Do chwili obecnej zakończono w ten sposób postępowanie w sprawie zabójstwa Jana
          Sałuka w dniu 3 czerwca 1945 roku w Stubnie powiat przemyski.
          Z uwagi na skomplikowany i wielowątkowy przedmiot śledztwa oraz trudności w
          pozyskiwaniu dowodów osobowych, obecnie nie można wskazać nawet przybliżonego
          terminu ukończenia całości sprawy.

      • m.cave Re: Kilka dat mogę zweryfikować dzięki Forum 04.07.05, 11:42
       Powódź w Przemyślu była w 1941. Ojciec mamy zginął w kwietniu 1944. Mama dostala
       się pod opiekę zakonu jesienią 1944. Znalazłem także wiele innych osobistych
       informacji. Dziekuję. Szczególnie Darino.
  • darino z wspomnień żołnierza UPA 25.04.05, 21:59
   Znalazłem fragment na ten temat we wspomnieniach Iwana Olijara z Sufczyny -
   pseudonim "Kum":
   "Jak raz w tym czasie 14 (?) kwietnia odbył się napad bandy z Huty Brzuski,
   polskiej wsi, na Bachów. Zabito 184 osoby. Ograbiwszy majątek i podpaliwszy
   chaty, banda ruszyła na Brzuskę. W Brzusce zabili 173 osoby. Na plebanii
   zginął, zabity siekierą, proboszcz ojciec Biłyk wraz z rodziną.
   Przeszedłszy Brzuskę, ruszyli na Sufczynę. Zabili 26 osób. U Sofii Hutman
   zażądali 500 zł. Zabrała wszystkie pieniądze, dała, i przeżyła. U Pawła Hutman
   zabrakło do żądanej sumy 20 zł - w związku z tym on nie przeżył, a pieniądze i
   tak zabrali.
   Mieszkańcy uciekali w las, banda doszła już do połowy wsi, kiedy nadbiegli nasi
   striłci z UPA. Polacy zawrócili.
   Ja przebywałem w tym czasie na szkoleniu w kotowskim lesie z nowopowstałą
   czotą. Przybiegł łącznik z Sufczyny z wiadomością o bestialstwie bandytów.
   Czota ruszyła bezwłocznie, ale Polaków we wsi już nie zastała".
   • dubiecki Re: z wspomnień żołnierza UPA 26.04.05, 21:58
    Starsi mieszkańcy polskich wsi (czyli głównie wsi po lewej stronie Sanu)
    pamiętają , a raczej pamiętali tzw partyzantów, którzy wyprawiali sie "za
    San"...grabiąc, czasem mordując....Kilku z nich po wojnie odsiedziało kilka
    lat, kilku uciekło na ziemie odzyskane.
    Oczywiście te rabunki niewiele miały z charakteru narodowościowego.
    Bandy łupiły równie bezlitośnie Polaków..czasami sąsiad ograbił sąsiada.
    Tak w ogóle słuchając opowiadań starszych (w dziecińswie)to nasze tereny w
    latach 40tych jawią sie trochę jak dziki zachód...a raczej wschód.
    Nie mozną jednak zapominać, ze ofiary były po obydwu stronach, być moze ofiar
    wsród Polaków było więcej (nie znam statystyk historyznych).
    Zawsze jak jestem na cmentarzu w Dubiecku...rzuca mi sie grób rodziny...(nie
    pamietam nazwiska) liczącej chyba ponad 10 osób zabitej przez Ukrainców.

    • darino raczej unikam licytacji :) 26.04.05, 22:20
     Jednak wydaje mi się, że na naszym terenie Ukraińców zginęło więcej niż
     Polaków, z tym że każda zbrodnia popełniona przez Ukraińców na Polakach ma
     bogatą dokumentację, natomiast o sytuacjach odwrotnych zaczyna się mówić
     dopiero od niedawna !
     Zresztą wiele zbrodni przedstawianych jako ukraińskie okazują się być dokonane
     przez polskich bandytów. W cytowanym przeze mnie pamietniku żołnierza UPA
     znalazłem kilka ciekawych wzmianek - napiszę o tym wkrótce !
     • dubiecki Re: dlatego napisałem być moze Polaków zgineło 26.04.05, 22:24
      dlatego napisałem być moze Polaków zgineło wiecej.
      A poza tym każda śmierc to osobna tragedia...i nie ma znaczenia czy stosunek
      ofiar był (Polaków/Ukraińców) 55:45 czy 45:55
   • m.cave Re: z wspomnień żołnierza UPA 28.04.05, 14:51
    Jesteś prawdziwą kopalnią informacji. Pozdrawiam.
   • m.cave Re: z wspomnień innego żołnierza UPA (Płeczenia) 29.04.05, 10:38
    Nie wiem, czy dlatego, że Płeczeń spisywał swoje wspomnienia kilka (jeśli nie
    kilkanaście) lat później, czy z „rozpędu” - do wydarzeń, które w innych źródłach
    są datowane na 11(14).04.1944 on zdaje się przypisywać datę 18.12.1945.
    A może „zmieszał” dwa wydarzenia?
    Że przytoczę dotyczący tego akapit (Omeljan Płeczeń - "Dzięwięć lat w bunkrze"
    str. 59-61) w całości:

    "...Bachów przypominał mi tragiczne wydarzenia 1945 roku. To była: piękna wieś!
    Duża, rozległa, liczyła ponad 500 gospodarstw. Rów- nież pobliska Berezka była
    sporą osadą, liczyła 350 domostw. Co z nich zostało? Wśród straszliwej ruiny
    ledwie gdzieniegdzie stała, cudem ocalała, pusta chata.
    Polscy bandyci napadli na Bachów i Berezkę 18 grudnia. Od kilku dni nasz
    oddział kwaterował w Iskani, skąd stale robiliśmy wypady do pobliskich wsi.
    Przekonywaliśmy chłopów, by organizowali oddziały samoobrony. Niestety, nasza
    akcja nie przynosiła rezultatów. Szcze- gólnie w Bachowie i Berezce. Ludzie tam
    byli pasywni i nie bardzo świadomi. Duża w tym "zasługa" księdza Sembratowicza,
    wieloletniego proboszcza Bachowa, upartego moskofila. Był bardzo lojalny
    w stosunku do Polaków, przyjaźnił się z polskimi księżmi i ludźmi nieprzychylnie
    nastawionymi do Ukraińców. Co prawda, los odpłacił mu za to. Gdy bandy napadły
    na Bachów, uciekł do Babic. Ale tam dopadli go i zastrzelili.
    Rano zbudziła nas strzelanina, a w chwilę później przybiegli zawiadowcy, z
    krzykiem, że Polacy mordują ludzi i palą ich domostwa w Bachowie i Berezce.
    Nasza bojówka i kuszcz samoobrony z Iskani ruszyły na odsiecz. Już z daleka
    zobaczyliśmy ogień, słychać było strzały, lament ludzi i ryczenie bydła. Zatoka
    rozkazał kuszczowi zająć pozycje w gęstych krzakach nad potokiem i uważać, by
    Polacy nas nie otoczyli. Tymczasem bojówka podkradła się pod wieś. Od razu stało
    się jasne, że jest nas za mało. We wsi oprócz cywilnych band było także polskie
    wojsko. Ich siły przewyższały nasze stokrotnie.

    Pękały nam serca z rozpaczy. Przecież nie możemy czekać, aż wszystkich wytłuką.
    Podsunęliśmy się bliżej. Zatoka rozkazał nastawić celowniki naszej broni na jak
    najdalszą odległość. Oczywiście, mogliśmy liczyć jedynie na to, że ich wystraszymy.
    Otworzyliśmy ogień. Strzelanina spłoszyła konie, najpierw te zaprzężone, a
    później i wojskowe. Polacy w odpowiedzi zagrali na "maksymie" i uruchomili
    moździerze. Nie orientowali się w jakiej odległości od nich się znajdujemy i
    dlatego ich kule nas nie sięgały. Jedyny pocisk, który upadł niedaleko,
    przysypał ziemią strzelca Rybołowa. Zaterkotały również karabiny SKW. Polacy,
    zapomnia-
    wszy o nas, zaczęli biec w ich kierunku. Gdy wyszli na szosę skiero
    waliśmy na nich całą siłę ognia. Rój SKW wycofał się do lasu. Z przysiółka Sokół
    przybiegł do nas jakiś chłop z informacją, że Polacy nas okrążają. Natychmiast
    znaleźliśmy się wśród chat we wsi i stąd przedarliśmy się do lasu, gdzie
    dołączył do nas rój SKW. Polacy nie ruszyli naszym śladem, bo obawiali się
    stracić zagrabione dobro. Wśród nas największe obawy przeżywał strzelec
    Czornjuk, który zostawił w Bachowie żonę. Istniała możliwość, że rabusie nie
    oszczędzili jej, choć była Polką. Wyrywał się by biec do wsi, ale Zatoka
    zabronił mu twierdząc, że udamy się tam wspólnie, jak tylko minie
    niebezpieczeństwo. Późnym wieczorem ruszyliśmy do wsi. To co zastaliśmy na
    miejscu było wstrząsające.
    Na pogorzelisku leżały zwęglone szkielety. Mężczyźni, kobiety, także dzieci. Na
    plebanii w Berezce znaleźliśmy bezgłowe ciała księdza Biłyka i jego żony. Ich
    odrąbane głowy poniewierały się daleko od tułowia.
    Nie sposób opisać tej straszliwej zbrodni. W Bachowie i Berezce zamordowano
    wówczas 465 bezbronnych ludzi, dwie trzecie których stanowiły kobiety! Wśród
    nich zginęła również żona Czornjuka. Liczba ofiar nie jest przesadzona. Żyją
    jeszcze ludzie, którzy pamiętają ten mord i dysponują spisem pomordowanych osób.
    Ilu bez- bronnych ukraińskich wieśniaków zginęło na całym "Zakierzoniu"?
    Nasza grupka zabiła wówczas dziewięciu bandytów i tyluż raniła..."
    • darino Re: z wspomnień innego żołnierza UPA (Płeczenia) 29.04.05, 13:50
     Wydaje mi się, że nałożyły się tutaj dwa wydarzenia - krwawa masakra z kwietnia
     1945 i wysiedlanie Brzuski, Bachowa i Iskani, które chyba odbywało się w zimie ?
     Interesujący jest udział wojska - do tej pory w żadnej relacji nie mówiono o
     udziale wojska w masakrze z kwietnia, natomiast uczestniczyło na pewno w
     wysiedleniach. Natomiast polska milicja była obecna przy obydwu wydarzeniach !
  • darino wspomnienia Anny Kurasz z Bachowa 04.08.05, 21:43
   Wspomnienia Anny Kurasz (panieńskie nazwisko Pizio(?)), urodzonej w Bachowie w
   roku 1922:
   "Przyszło zza Sanu 700 polskich partyzantów. żaczęli zabijać ludzi w naszej
   wiosce. Sprawdzali kennkarty. Zabijali po polach, po chatach, w
   wiosce.Najwięcej zabitych było koło potoka Liubery, który płynie pośrodku
   wioski. Tam nazganiali ludzi i zabili, a było tych ludzi 17. A wszystkich
   zabitych było z 80 ludzi.
   Tych znad potoka pochowali niedaleko w jednej jamie. Przeleżeli tam do 1971
   roku, bo w tym miejscu była budowana szkoła i przenieśli ich na cmentarz.
   Reszta ludzi była pochowana na cmenterzu, ele na drugim końcu, dalej od cerkwi,
   i nie w jednym miejscu, a w różnych grobach, bo we wsi jeszcze mieszkały ich
   rodziny.
   Pamiętam niestety nie wszyskich zabitych. To byli Antin Pizio (mój ojciec),
   Antin Kupczak, Katerina Kupczak, Anna Dekar, Mychajło Bubin, Marta Sokił
   (zabita z dzieckiem), Antin Zubik, Jedinak, Zacharij Kopko, Ilja Kopko, Fedir i
   Marija Stiepanik, Mychajło Kupczak, Anna Sałasznik, Hryhorij Kopko, Ksenia
   Kopko, ojciec Sembratowicz. Jak pamiętam, to te osoby, oprócz Stepaników i
   Kseni i Hryhorija Kopków, były pochowane najpierw koło potoku, a potem
   przeniesione koło cerkwi.
   Pamiętam jeszcze zabitych Jewhenię Kostecką, rodzinę Tkaczów (Iwan, Pietro,
   Halina, Dionisij), Josifę Tkacz (siostrę Marii Sokił), Dmitra Łobodzińskiego,
   Annę Biłą, Romana Kopka, Hutmana (zabil go własny syn, którego potem
   sparaliżowało)."

  • darino wspomnienia Stanisława Seneczka z Brzuski 04.08.05, 21:58
   Wspomnienia Stanisława Seneczka, urodzonego w 1919 roku w Brzusce:
   "W kwietniu 1945 roku wpadła do wioski uzbrojona banda. Legitymowali ludzi. Kto
   miał kennkartę z "U", tego zastrzelili na miejscu, kto z "P", tego nie
   zabijali. To byli ludzie z sąsiedniej wioski, ale i za Sanu, i wysiedleńcy z
   Wołynia. W Brzusce zabili wtedy 182 ludzi, w Sufczynie, wydaje mi się, 80, w
   Bachowie też około tylu.
   Pochowano ich w zbiorczej mogile, ludzie policzyli, więc wiedzieli, ilu było
   zabitych.
   Ja wróciłem do wioski we wrześniu 1946 roku, ale żyła moja mama i brat, to
   wszystko dokładnie opowiedzieli. Podczas tego napadu zabili mojego ojca i brata.
   Leżą oni w wielkiej, starej mogile za mogiłami ojców Biłyka i Hadziaka. Obok
   leżąmój ojciec i brat, a jakieś trzy metry za nimi wybrana była jama, i w tej
   jamie leży 182 ludzi, to długa jama, dłuższa niż 10 metrów. Stał tam kiedyś
   krzyż. Teraz tym nikt się nie interesuje. Raz za komuny gmina dostała jakieś
   pieniądze, przysłali pijaków, którzy ogrodzili teren drutem kolczastym. To cała
   opieka i pamięć. Mama była Polka, to jej nie zabili. Przyszli zza Sanu."

   wywiad z dnia 24 sierpnia 1999 roku
  • darino lista pomordowanych 11 kwietnia 1945 roku - część 03.05.06, 09:23
   Lista osób pomordowanych w Brzusce/Berezce 11 kwietnia 1945 roku:

   1. Doskocz Wasyl s. Stepana, 1888
   2. Doskocz Petronela, 1899
   3. Doskocz Anna, c. Dmytra, 1902
   4. Mrudz Kateryna, c. Pietra, 1882
   5. Mrudz Anna, c. Wasyla, 1911
   6. Bodnar Kateryna, c. Iwana, 1902
   7. Bodnar Stefania, c. Wołodymyra, 1940
   8. Bodnar Jarosław, s. Wołodymyra, 1945
   9. Kopka Julia, c. Iwana, 1905
   10. Kopka Kateryna, c. Mychajła, 1926
   11. Kopka Iwanna, c. Mychajła, 1929
   12. Kopka Tadej, s. Mychajła, 1937
   13. Kopka Wołodymyr, s. Mychajła, 1944
   14. Kopka Helena, c. Mychajła, 1931
   15. Sztur Adolf, s. Mychajła, 1934
   16. Czubak Nestor, s. Mychajła, 1922
   17. Filwarskyj Mychajło Iwan, 1899
   18. Popowycz Marta, c. Hrycia, 1905
   19. Konował Kateryna, c. Dmytra, 1879 (ciężko ranna)
   20. Duda Kateryna, c. Iwana, 1895
   21. Czubak Marija, 1886
   22. Doskocz Kateryna, 1874 (spalona w ogniu)
   23. Roman Oleksa, s. Wołodymyra, 1888
   24. Roman Iwan, 1923
   25. Czubak Anna, c. Hrycia, 1891
   26. Dzwinyk Julia, c. Iwana, 1903
   27. Dzwinyk Maria, c. Mychajła, 1940
   28. Derewenko Mychajło, s. Mykoły, 1893
   29. Kaczmarska Maria, c. Iwana, 1890
   30. Kaczmarska Maria, c. Mychajła, 1923
   31. Horbowyj Andrij, s Mychajła, 1884
   32. Kaczmarska Kateryna, c. Iwana, 1905
   33. Rusnak Iwan, s. Ołeksy, 1881
   34. Tymoczko Julija, 1880
   35. Szewczyk Maria, c. Danyły, 1906
   36. Rusnak Iwan, s. Mychajła, 1922 (czerwonoarmista, inwalida)
   37. Rusnak Kateryna, c. Iwana, 1868
   38. Dmytriw Iwan, s. Wasyla, 1926
   39. Bekasz Pawlina, c. Wasyla, 1919
   40. Artym Roman, 1899
   41. Artym Kateryna, c. Iwana, 1905
   42. Artym Tadej, s. Romana, 1930
   43. Mrudz Anna, c. Iwana, 1881 (ranna)
   44. Melnyk Mychajło, 1874
   45. Melnyk Olha, 1909
   46. Rusnak Mychajło, s. Jurka, 1874
   47. Rusnak Iwan, s. Kateryna, c. Pietra, 1884
   48. Rusnak Kateryna, 1906
   49. Rusnak Iwan, s. Iwana, 1942
   50. Rusnak Wira, c. Iwan
   • darino lista pomordowanych 11 kwietnia 1945 - część II 03.05.06, 15:39
    50. Rusnak Wira, c. Iwana, 1943
    51. Rusnak Iwan, s. Mychajła, 1914 (ranny)
    52. ojciec Biłyk Ołeksa, s. Mychajła, 1892
    53. Biłyk Marija, c. Iwana, 1891
    54. Kwasnickyj Stefan Hr., 1931
    55. Czubak Iwan Andr., 1900
    56. Czubak Anna Dm., 1906
    57. Czubak Mikołaj Mich. (niemy), 1919
    58. Czubak Kateryna Iw., 1874
    59. Dzwinyk Iwan Mich., 1898
    60. uszkodzenie arkusza, nazwisko nie do odczytania
    61. Dzwinyk [?] Iw., 1925
    62. Dzwinyk Nadija Iw., 1930
    63. Dzwinyk Dmytro W., 1895
    64. Dzwinyk Julija Łuk., 1906
    65. Dzwinyk Myron W., 1939
    66. Dzwinyk Marijan W., 1939
    67. Dzwinyk Iwan W., 1898
    68. Dzwinyk Marija Dmytr., 1901
    69. Dzwinyk Marija Iw., 1928
    70. Bodnar Anna Oł., 1913
    71. Horbowyj Wasyl Iw., 1874
    72. Kapustianska Anna Łuk., 1900
    73. Kapustianskyj Iwan Dm., 1926
    74. Kapustianskyj Teodor Dm., 1870 (ranny)
    75. Kocka Pietro Pawł., 1880
    76. Birak Ołeksa M., 1906
    77. Birak Anna And., 1903 (ranna)
    78. Birak Kateryna Oł., 1937
    79. Birak Iwanka Oł., 1940
    80. Horbowyj Mykoła Iw., 1882
    81. Sawka Marija Iw., 1878
    82. Sawka Kateryna Onuf., 1910
    83. Sawka Roman Onuf., 1941
    84. Kozubskyj Stefan Hr., 1902
    85. Kozubska Kateryna Iw., 1899
    86. Kozubska Anna Stef., 1929
    87. Kozubska Kateryna T., 1874
    88. Kozubska Marija Stef., 1919
    89. Bal Dmytro Andr., 1879
    90. Bal Kateryna B., 1882 (ciężko ranna)
    91. Dorotiak Marija Hr., 1905 (mąż w Armii Czerwonej, osierociła dwoje dzieci)
    92. Piszczacyk Julija St., 1905
    93. Piszczacyk Anna St., 1929
    94. Piszczacyk Łeontija St., 1931
    95. Piszczacyk Marija St., 1943
    96. Piszczacyk Wołodymyr St., 1927
    97. Piszczacyk Kateryna St., 1877
    98. Piszczacyk Ksenia Iw., 1919
    99. Czmil Iwan W., 1883
    100. Trybała Paraskewia F., 1886

    Zapomniałem napisać, że drugie imiona to tzw. "otczestwa", powstałe od imienia
    ojca.
    • darino lista pomordowanych 11 kwietnia 1945 - część III 03.05.06, 16:40
     101. Trybała Kateryna F., 1915
     102. Seneczko Ilko And., 1874
     103. Seneczko Senklia Iw., 1874
     104. Trybała Ewstachia, 1936
     105. Worobel Zofija Hr., 1869
     106. Duda Anna Hr., 1905
     107. Duda Kateryna W., 1891
     108. Bodnar Justyna Stef., 1885
     109. Serniak Marija Iw., 1890
     110. Seneczko Wasyl Hr., 1894
     111. Seneczko Anna Mych., 1905
     112. Seneczko Mychajło Ilko, 1883
     113. Seneczko Wołodymyr Iw., 1908
     114. Chomyk Pietro Iw., 1896
     115. Serniak Mykoła Dm., 1894 (inwalida)
     116. Serniak Anna Andr., 1897 (ranna)
     117. Łazar Emilija Mych., 1920
     118. Łazar Liubom Iw., 1940
     119. Łazar Marija Iw., 1943
     120. Serniak Marija Dm., 1866
     121. Czmil Iwan Stef., 1896
     122. Czmil Marija Sem., 1898
     123. Czmil Kateryna Iw., 1873
     124. Derewenko Mykołaj D., 1904
     125. Derewenko Olha Hr., 1912
     126. Czmil Kateryna Hr., 1886
     127. Czmil Anna Hr., 1909
     128. Sawka Jarosław Andr., 1945
     129. Jurczyszyn Łuka Hr., 1870
     130. Seneczko Marija Dm., 1890
     131. Dzwinyk Iwan Iw., 1871
     132. Czubak Wołodymyr, 1930
     133. Chudzkewycz Justyna Iw., 1880
     134. Tymoczko Wasyl Ser., 1879
     135. Derewenko Mykołaj Sen., 1906
     136. Parańczak Stefan Jur., 1906
     137. Bal Wasyl M., 1889
     138. Filwarskyj Andrij Andr., 1878
     139. Filwarska Marija Iw., 1887
     140. Horbowyj Wasyl And., 1880
     141. Horbowyj Iwan And., 1877
     142. Horbowyj Olha Sen., 1874
     143. Horbowyj Myron Iw., 1923 (czerwonoarmista – inwalida)
     144. Kczyk Marija Dmit., 1881
     145. Filwarska Justyna Iw., 1879
     146. Filwarskyj Andrij M., 1873
     147. Pankiewycz Marija M., 1909
     148. Kuras Anna Dm., 1931
     149. Szpak Olha Iw., 1916
     150. Radwanska Anna And., 1881
     • czesio48 Re: lista pomordowanych 11 kwietnia 1945 - część 03.05.06, 16:44
      Skąd masz tą listę i czy to już pełna.
      • darino lista pomordowanych 03.05.06, 17:00
       Lista pochodzi z Archiwum Państwowego w Przemyślu. Przedrukowało ją
       ukraińskie "Nowe Słowo" z dnia 30.04.2006.
       Listę przetłumaczyłem sam, więc mogą zdarzyć się jakieś literówki w nazwiskach.
       Lista chyba nie jest kompletna, zwykle podaje się w Brzusce 187 do 200 osób
       zabitych tego dnia. Ale lista była sporządzona w 3 dni po tragedii, więc myślę,
       że trochę osób mogło jeszcze umrzeć z ran, no i może znaleziono jeszcze trochę
       zwłok po potokach ...
       • darino Re: lista pomordowanych 04.05.06, 09:05
        nslowo.free.ngo.pl/
     • darino lista pomordowanych 11 kwietnia 1945 - część IV 03.05.06, 16:54
      151. Krajewskyj Iwan M., 1886
      152. Sokił Iwan And., 1877
      153. Sokił Marija Iw., 1882
      154. Bal Iwan Ilko, 1864
      155. Bal Anna W., 1874
      156. Kaczmarska Paraskewia Iw., 1900
      157. Pankiewycz Tadej W., 1933
      158. Pankiewycz Julian W., 1941
      159. Bodnar Kateryna An., 1880
      160. Swatyk Mykołaj, 1859
      161. Melnyk Antoni M., 1861

      Berezka, dn. 15 III 1945 (tu prawdopodobnie błąd – powinien być IV- przyp. Moje)
      Sołtys K. Pełech
      Pełech Dmytro
      Seneczko Iwan
      Mospan Iwan
      Po prawej stronie dokumentu znajduje się dopisek – „Wykaz ludzi pomordowanych,
      milicjant z Leszczawy dolnej znęcał się nad mieszkańcami Ukraińcami rannymi.
      Prosi się o interwencje w tej sprawie i zamknięcie tego milicjanta.”
      Oryginał rękopisu znajduje się w Archiwum Państwowym w Przemyślu
      SPP 1944-1950
      Teczka: Sprawy ogólne bezpieczeństwa
      Sygn. 64, k. 41
      • upowiec POLSKIM PARTYZANTOM GRATULUJEMY ! 04.05.06, 07:23
       Tak sobie szybko policzyłem z listy, że zamordowane osoby płci żeńskiej
       stanowiły ponad 50 %.
       Oprócz tego okoł 35 % ofiar to osoby powyżej 60 roku życia, a około 20 %
       stanowiły dzieci poniżej 15 roku życia.
       I oto cała prawda o "partyzantach" na naszym terenie !
       Jeszcze trochę poszukiwań w archiwach i stworzy się prawdziwy obraz tamtych
       wydarzeń.
       • wiemcopisze Upowiec jesteś żałosny 04.05.06, 09:13
        Wykorzystujesz straszną tragedię jaka się wydarzyła, żeby jątrzyć stare rany i
        siać nienawiść. Twój nick świadczy o tym jakim jesteś małym i żałosnym
        człowieczkiem. Szkoda, że nie pogratulujesz swoim (pogrobowcu upowców)
        wymordowania w okrutny sposób setek tysięcy Polaków na Wołyniu i Kresach, że o
        dawnych mieszkańcach gminy Bircza (także Ukraińców) nie wspomnę.
     • m.cave Re: lista pomordowanych 11 kwietnia 1945 - część 04.05.06, 10:24
      Co najmniej cztery różne nazwiska mogą wiązać się z moją bliższą lub dalszą
      rodziną. Nieoficjalnie można dopisać do tej listy mojego dziadka, który został
      zamordowany jakiś czas później w zamian za ocalenie mojej mamy i jej rodzeństwa.
      "Wyrok" zpadadł 11 kietnia 1945, wykonanie odwlekło się nieco.
  • tyrawa Dyskusje historyczne 15.11.13, 08:35
   O UPA i Wołyniu prosze dyskutować na jakims innym forum, tutaj rozmawiamy o gminie Bircza. Dlatego 2 wpisy zostały usuniete.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka