Dodaj do ulubionych

LXIII rocznica powstania UPA

17.10.05, 12:34
Wczoraj minęła 63 rocznica powstania UPA. Nie tylko w Polsce ten temat
wywołuje wiele kontrowersji - w Kijowie pobili się zwollennicy i przeciwnicy
UPA:
serwisy.gazeta.pl/swiat/1,34180,2969760.html
Obserwuj wątek
    • upowiec G. Motyka - "Pierwsza armia III wojny światowej" I 08.11.05, 18:51
     "Dwunasty Oddział Strzelców Zmotoryzowanych KGB osaczył 14 kwietnia 1960 roku w
     rejonie Podhajców w Tarnopolskiem grupę partyzantów. W strzelaninie dwaj
     mężczyźni (Petro Pasicznyj i Ołeh Cetnarskyj) zginęli, zaś ranną kobietę
     (Marijka Palczak) schwytano i skazano na 15 lat łagru. Tak została zlikwidowana
     ostatnia zbrojna grupa OUN-UPA.
     Historia Ukraińskiej Powstańczej Armii jest związana z dziejami powstałej w
     1929 roku Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Jej celem było
     stworzenie „niepodległej i zjednoczonej”, ale także monoetnicznej i
     monopartyjnej Ukrainy. W 1940 roku OUN podzieliła się na dwie frakcje od
     nazwisk przywódców – Andrija Melnyka i Stepana Bandery – nazywane popularnie
     melnykowcami i banderowcami.
     Tę drugą stworzyli ludzie urodzeni przeważnie tuż przed I wojną światową i
     wychowani w opozycji do II Rzeczypospolitej. Zafascynowani ideami Dmytra
     Doncowa uważali, że fanatyczna wiara w „sprawę” doprowadzi do zwycięstwa.
     Początkowo swoją szansę upatrywali w sojuszu z III Rzeszą. Niemcy nie uznali
     rządu stworzonego w 1941 roku przez banderowców, osadzając wielu członków OUN-B
     w obozach koncentracyjnych. W tej sytuacji wielu banderowców opowiedziało się
     za podjęciem walki także z Niemcami.
     W lutym 1943 roku w pobliżu Oleska odbyła się konferencja OUN-B. Na niej
     postanowiono rozpocząć walkę z Niemcami, Polakami i Sowietami.

     Sygnałem do wystąpienia stała się w marcu 1943 roku dezercja z niemieckiej
     służby na Wołyniu około 5 tysięcy ukraińskich policjantów. Zabijali on
     niemieckich dowódców i rozbijali więzienia, m.in. w Krzemieńcu i Łucku. W
     lasach tworzono oddziały partyzanckie. Dowództwo nad UPA objął Dmytro
     Klaczkiwskyj („Kłym Sawur”). Ukraińscy partyzanci atakowali słabsze niemieckie
     garnizony i organizowali zasadzki na drogach. Nie atakowano szlaków kolejowych,
     nie chcąc w ten sposób pośrednio wspierać ZSRR. Niemcy zareagowali akcjami
     pacyfikacyjnymi. „Spalili – czytamy w polskim meldunku – ukraińskie wsie
     Zaborol, Omelnyk Duży i Mały. Ludność wymordowały oddziały SS.”
     Jesienią 1943 roku UPA przeniosła działania do Galicji Wschodniej. Dowództwo
     nad całością sił objął Roman Szuchewycz („Taras Czuprynka”). Klęski na froncie
     sprawiły, że UPA stała się dla III Rzeszy potencjalnym sojusznikiem. W 1944
     roku zawarto układy między UPA a Niemcami. W zamian za broń i amunicję oraz
     zwolnienie z obozów członków OUN-B (w tym samego Bandery) Ukraińcy zgodzili się
     przekazywać Niemcom materiały wywiadowcze.
     Banderowcy nie wykluczali, że po II wojnie światowej podobnie jak w roku 1918
     może dojść do wojny z Polską. Dlatego jesienią 1942 roku na konferencji we
     Lwowie postanowiono w chwili wybuchu powstania „wszystkich Polaków wysiedlić,
     dając im możliwość wzięcia ze sobą to, co zechcą zabrać, ponieważ będzie ich
     bronić Anglia i Ameryka. Tych, którzy nie wyjadą – likwidować.”
     Kłym Sawur z najbliższymi współpracownikami uznał, że Polacy i tak nie wyjadą
     dobrowolnie, należy więc zlikwidować ich od razu. Pierwsza w lutym 1943 roku
     została wymordowana przez „pierwszą sotnię UPA” Hrycia Perehijniaka wieś
     Parośle.
     W marcu doszło już do wielu ataków na polskie miejscowości.
     W kwietniu zaatakowano m.in. Janową Dolinę, gdzie zabito około 600 Polaków. W
     sprawozdaniu jednej z sotni pod datami: 3,4,15,19,23,25 maja 1943 r. zapisano
     wymownie: „likwidowano kolonie, które współpracują z bolszewikami i Niemcami,
     własnych strat nie było.”
     11 lipca jednocześnie zlikwidowano Polaków w 99 miejscowościach, m.in. w
     kościele w Porycku i Kisielinie. Krwawy przebieg antypolskiej akcji wywołał
     kontrowrsje nawet wśród samych banderowców, jednak w końcu uznano UPA
     za „podstawowy środek walki o Ukraińskie Państwo” i postanowiono przeprowadzić
     antypolską akcję również w Galicji Wschodniej.
     Od lutego 1944 roku UPA zaczęła w Galicji Wschodniej atakować kolejne polskie
     wsie. Instrukcje nakazywały wysyłanie przed atakami ulotek z żądaniem wyjazdu.
     Dopiero po upływie terminu ultimatum miano palić wsie i zabijać wyłącznie
     mężczyzn. W praktyce ukraińska partyzantka często atakowała bez uprzedzenia,
     likwidując wszystkich schwytanych. W obronie polskiej ludności stanęły oddziały
     AK, czasami prowadząc też krwawe akcje odwetowe. Kotrakcja polskiej partyzantki
     sprawiła, że na Lubelszczyźnie wiosną 1944 roku powstał ponad stukilometrowy
     front polsko-ukraiński.
     Z dokumentów wiadomo, jak sytuację oceniał dowódca UPA Roman Szuchewycz. W
     lipcu 1944 roku stwierdził: „Polski element rozproszony na Wołyniu w pełni
     paraliżował ruch UPA. (...) Wówczas zaczęła się likwidacja ludności polskiej na
     Wołyniu, która zakończyła się latem 1943 r. (...) Dowództwo UPA w Galicji
     Wschodniej wudało rozkaz wysiedlenia Polaków, jeśli sami się nie przesiedlą.
     (...) Tworzymy dla siebie wygodne pozycje, których nie można osiągnąć przy
     zielonych stołach [rozmów-GM].”
     Dopiero po wejściu Armii Czerwonej ukraińscy przywódcy wydali rozkazy
     wstrzymujące akcję antypolską, co na początku 1945 r. doprowadziło do
     wygaszenia ataków. W maju 1945 roku na Lubelszczyźnie podziemie poakowskie i
     UPA zawarły porozumienie przeciwko komunistom. W maju 1946 r. wspólnie
     zaatakowano Hrubieszów."

     • upowiec G. Motyka -"Pierwsza armia III wojny światowej" II 08.11.05, 19:56
      "W 1944 r. Armia Czerwona opanowała całe terytorium Ukrainy Zachodniej. UPA
      licząca 25 tysięcy ludzi podjęła walkę z komunistami, starając się nie dopuścić
      do utworzenia sowieckiej administracji. Przeciwko UPA rzucono 30 tysięcy
      żołnierzy NKWD, którzy przystąpili do wielkich operacji „czyszczących”.
      Niektóre jednostki przybywały na Ukrainę z Czeczenii i Kałmucji, gdzie właśnie
      zakończyły deportacje ludności. W poszczególnych wsiach utworzono podlegającą
      NKWD milicje, tzw. Istribitielnyje bataliony.
      Masowo tworzono sieci agentów i specgrupy udające UPA. Osoby podejrzewane o
      sprzyjanie podziemiu wysyłano w głąb ZSRR. Dla zastraszenia ludności
      organizowano publiczne egzekucje partyzantów. Nikita Chruszczow, I sekretarz
      Komunistycznej Partii Ukrainy, 10 stycznia 1945 r. we Lwowie
      stwierdził: „Wszystkich uczestników [ruchu oporu] należy aresztować, kogo
      potrzeba osądzić, może powiesić, pozostałych wysłać [deportować], wtedy dopiero
      [...] ludność będzie wiedzieć, że za jednego weźmiemy stu ... Trzeba, żeby się
      bali [...] zemsty.”
      Sowieci kontrolowali wszelkie kontakty żołnierzy Armii Czerwonej z miejscową
      ludnością. Gdy major Armii Czerwonej M. Puchow zakochał się w mieszkance
      Nadwórnej i nie zerwał z nią kontaktu po jej aresztowaniu, gen. Mjr Leonid
      Breżniew ocenił, że „stracił nie tylko czujność i honor oficerski, ale także
      zapomniał o swoich partyjnych i państwowych obowiązkach.” Puchow został
      zdegradowany i wyrzucony z partii i wojska.
      Gdy prysły nadzieje na szybki wybuch III wojny światowej, w lipcu 1946 r.
      Szuchewycz nakazał rozformować oddziały partyzanckie. Ich członków kierowano do
      podziemia. Małe grupy partyzantów korzystały ze świetnie zamaskowanych bunkrów
      i kryjówek. Wiosną 1947 r. władze komunistyczne przygotowały plan dwóch
      paralelnych operacji deportacyjnych: „Wschód” i „Zachód”.
      Pierwsza z nich, przemianowana na akcję „Wisła”, rozpoczęła się w kwietniu
      1947 roku. W jej trakcie wysiedlono ponad 140 tysięcy Ukraińców z ziem
      południowo-wschodniej Polski i przesiedlono ich na ziemie odzyskane.
      Rankiem 21 października 1947 roku rozpoczęła się operacja „Zachód”. W ciągu
      trzech dni wysiedlono w głąb ZSRR ponad 76 tysięcy Ukraińców podejrzewanych o
      sprzyjanie podziemiu.
      W lutym 1945 r. NKWD udało się zabić Klaczkiwskiego- Kłyma Sawura. Marca 1950
      r. odkryto w Biłohoroszczy pod Lwowem kryjówkę dowódcy UPA. Taras Czuprynka
      zginął w walce. Jego ciało przewieziono do Lwowa, a następnie pochowano w
      nieznanym miejscu. Ostatniego dowódcę UPA plk. Wasyla Kuka, ps. Łemisz,
      aresztowano 24 maja 1954 roku. W 1960 roku Sowieci zlikwidowali ostatnią,
      wspomnianą na początku, grupę OUN. Pojedynczy członkowie podziemia ukrywali się
      nadal. J. Hałaszczuk w kryjówce u siostry koło Tłumacza przetrwał 44 lata.
      Ujawnił się w sierpniu 1991 r., po ogłoszeniu niepodległości Ukrainy.
      Według oficjalnych danych, w wyniku represji stosowanych przez Sowietów zabito,
      aresztowano lub deportowano 450-500 tysięcy mieszkańców Ukrainy Zachodniej. Z
      kolei w wyniku akcji OUN-B i UPA Sowieci stracili ponad 30 tysięcy zabitych. Do
      tego bilansu należy dodać jeszcze 80-100 tysięcy Polaków zabitych w trakcie
      antypolskiej akcji i kilkanaście tysięcy Ukraińców, którzy padli ofiarą
      polskiego odwetu."
      • upowiec G.Motyka -"Pierwsza armia III wojny światowej" III 08.11.05, 20:37
       "Represje sowieckie dotknęły prawie każdą ukraińską rodzinę na Ukrainie
       Zachodniej. Nic więc dziwnego, że po 1991 roku w wielu miejscowościach niemal z
       dnia na dzień usypano kurhany na cześć poległych partyzantów, w miastach
       pojawiły się ulice imienia Stepana Bandery i Romana Szuchewycza, a w Zbarażu i
       Równem stanęły pomniki Kłyma Sawura.
       Powstała filmowa biografia Szuchewycza „Neskorenyj”, a niedawno na ekrany kin
       wszedł film „Żelazna sotnia” o walkach UPA w Polsce.
       Po wielu dyskusjach przygotowano niedawno złożony w Radzie Najwyższej Ukrainy
       projekt ustawy przyznającej partyzantom UPA świadczenia kombatanckie takie
       same, jakie mają weterani Armii Czerwonej.
       O ile w uchwalanych ustawach UPA nie doczekała się rehabilitacji, o tyle w
       wielu wydawanych na Ukrainie książkach często już się ona dokonała. W
       zależności od sympatii autora uznaje się nacjonalistów za osoby „politycznie
       naiwne”, ale obdarzone dobrymi intencjami albo uważa się UPA za jedyny
       prawdziwie ukraiński ruch oporu. Emocje budzi ocena walk z komunistami.
       Gdyby nie antypolska akcja, zapewne także w Polsce oceniano by podziemie OUN-
       UPA podobnie jak litewskie, łotewskie czy wręcz powojenne polskie. Pamięć o
       pomordowanych sprawia, że patrzymy w Polsce na tę formację wyłącznie z
       perspektywy zbrodni popełnionych na polskiej ludności. Walka ukraińskiej
       partyzantki z Niemcami i Sowietami jest nieznana. Na Ukrainie jest odwrotnie:
       problemu antypolskiej akcji UPA w ogóle nie dostrzegano. A i dzisiaj sprowadza
       się go najczęściej do kwestii równoprawnej wojny, podczas której po obu
       stronach popełniano zbrodnie.
       Polsko-ukraiński dialog nie stoi w miejscu. W lipcu 2003 r. w trakcie wspólnych
       uroczystości polscy i ukraińscy żołnierze w obecności prezydentów Polski i
       Ukrainy złóżyki wieńce na grobach pomordowanych w Porycku. Powoli otwierają się
       ukraińskie archiwa, odsłaniając kulisy dramatycznych wydarzeń. Wreszcie,
       niedawno wynegocjowana przez ministra Andrzeja Przewoźnika umowa daje nadzieję
       na załatwienie najbardziej bolesnego problemu – upamiętnienia dotychczas
       bezimiennych mogił (także ukraińskich). Tylko kontynuacja tego mozolnego
       dialogu może doprowadzić do przezwyciężenia bolesnej przeszłości."

      • zenta1 Re: G. Motyka -"Pierwsza armia III wojny światowe 09.11.05, 20:49
       ..decyzja szefów UPA o eksterminacji cywilów polskich na Wołyniu i wprost
       zwierzęca zaciekłość z jaką realizowano zbrodniczy zamiar na bezbronnych
       ludziach wpływa i dzisiaj na to, że w Polsce żaden zdrowo myslący czlowiek nie
       postawi znaku równości między UPA a AK. Zbrodnia wołyńska dokonana na ludziach
       od pokoleń mieszkających na tych ziemiach tak długo będzie ością w gardle
       naszych wzajemnych stosunków, dopoki ze strony ukraińskiej nie nastąpi
       pogodzenie się z własną historią.Trzeba po prostu rozliczyć się z własną
       przeszłością. Już słyszę, jak strasznej zbrodni dokonali Polacy przeprowadzając
       haniebną akcję "Wisła". Zrozumcie w końcu. że tych spraw nie można kłaść na
       jednej szali.
       • darino Wołyń i AK 09.11.05, 21:22
        Oczywiście zgadzam się z tobą co do Wołynia, była to olbrzymia zbrodnia, która
        na kilkadziesiąt lat (mam nadzieję że nie dłużej) zaważyła na stosunkach polsko-
        ukraińskich.
        Mam tylko małą uwagę - część ludności polskiej na Wołyniu pojawiła się wskutek
        osadnictwa wojskowego za II Rzeczypospolitej, a nie "mieszkała od pokoleń".
        To samo zresztą z AK - wspaniała, bohaterska karta walk z Niemcami. Ale nie w
        Przemyskiem, gdzie akcje przeciwko Niemcom można policzyc na palcach, natomiast
        można wymienić wiele przypadków mordów i grabieży ukraińskiej ludności cywilnej.
        • zenta1 Re: Wołyń i AK 09.11.05, 21:50
         ..osadnictwo wojskowe przyczyniło się w minimalnym stopniu do wzrostu ludności
         polskiej na tym terenie. Poza tym, był to teren suwerennego państwa polskiego a
         nie jakas strefa ziemi niczyjej. Każda zbrodnia na ludności cywilnej - czy to
         polskiej, czy to ukraińskiej jest skończonym draństwem (na klawiaturę cisną mi
         się dosadniejsze okreslenia :(
        • dmytro1 Re: Wołyń i AK 10.11.05, 11:21
         darino napisał:

         > Oczywiście zgadzam się z tobą co do Wołynia, była to olbrzymia zbrodnia, która
         > na kilkadziesiąt lat (mam nadzieję że nie dłużej) zaważyła na stosunkach polsko
         > -
         > ukraińskich.
         > Mam tylko małą uwagę - część ludności polskiej na Wołyniu pojawiła się wskutek
         > osadnictwa wojskowego za II Rzeczypospolitej, a nie "mieszkała od pokoleń".
         > To samo zresztą z AK - wspaniała, bohaterska karta walk z Niemcami. Ale nie w
         > Przemyskiem, gdzie akcje przeciwko Niemcom można policzyc na palcach, natomiast
         >
         > można wymienić wiele przypadków mordów i grabieży ukraińskiej ludności cywilnej
         Polaków na Wołyniu było około 350 tysięcy z czego tylko około 20 tysięcy osadników wojskowych którzy zostali w calości deportowani w roku 1940 na Syberię i do Kazachstanu. Co do przemyskiego to zbiorowe mordy na tym terenie zapoczątkowała UPA w marcu 1944 roku. AK w przemyskiem ma na swoim koncie tylko jedną zbrodnię w Pawłokomie. Wiekszośc zbrodni na cywilnej ludności ukraińskiej w przemyskiem które niewątpliwie miały miejsce była dziełem LWP. Generalnie według opinii historyków min. Grzegorza Motyki bilans ofiar po stronie polskiej i ukraińskiej na terenie dzisiejszej Polski jest podobny i wynosi po kilka tysięcy osób. Mozna powiedzieć, że UPA w 1944 roku rozpoczęła w przemyskiem czystkę etniczną a później szczególnie po przejściu frontu nastąpił polski odwet i w sumie na tym terenie była to wojna domowa. Natomiast na Wołyniu i w trochę mniejszej skali w Galicji Wschodniej nastąpiło zaplanowane ludobójstwo UPA na Polakach i to na ogromna skalę. Porównywanie więc UPA do AK jest nie na miejscu.
         www.twojebieszczady.pl/upa/upa6.php
         • upowiec zbrodnie na Pogórzu i AK 10.11.05, 12:08
          Co do ukraińskich i polskich zbrodni na ludności cywilnej przed "wyzwoleniem"
          przez Sowietów, to nie jestem dokładnie zorientowany, więc sprawdzę i odpiszę.
          Natomiast na pewno oddziały AK brały udział w pacyfikacji 11 kwietnia 1945 roku
          Bachowa (prawie 400 zabitych), Brzuski (około 350 zabitych) i Sufczyny (26 osób
          zabitych). W Sufczynie było tak mało ofiar tylko dzięki nadbiegającym
          zaalarmowanym oddziałom UPA.
          Na pewno również w Borownicy w skład "samoobrony" wchodził
          kilkudziesięcioosobowy oddział AK, który pacyfikował i rabował okoliczne
          miejscowości - Brzeżawę, Żohatyn, Jawornik Ruski, Lipę, Piątkową, brał również
          udział w mordzie w Pawłokomie.
          Co do zbrodni LWP nie mam wiadomości, poza notorycznym mordowaniem na miejscu
          lub po torturach wziętych do niewoli żołnierzy UPA, oraz udziałem w masowym
          mordzie w Birczy (wraz z ludnością Birczy) rannych i wziętych do niewoli
          powstańców po III ataku na Birczę. Zamordowano zresztą wtedy także kilka osób
          cywilnych, które znosiły ciała powstańców do mogiły.
          • dmytro1 Re: zbrodnie na Pogórzu i AK 10.11.05, 12:39
           upowiec napisał:

           > Co do ukraińskich i polskich zbrodni na ludności cywilnej przed "wyzwoleniem"
           > przez Sowietów, to nie jestem dokładnie zorientowany, więc sprawdzę i odpiszę.
           > Natomiast na pewno oddziały AK brały udział w pacyfikacji 11 kwietnia 1945 roku
           >
           > Bachowa (prawie 400 zabitych), Brzuski (około 350 zabitych) i Sufczyny (26 osób
           >
           > zabitych). W Sufczynie było tak mało ofiar tylko dzięki nadbiegającym
           > zaalarmowanym oddziałom UPA.
           > Na pewno również w Borownicy w skład "samoobrony" wchodził
           > kilkudziesięcioosobowy oddział AK, który pacyfikował i rabował okoliczne
           > miejscowości - Brzeżawę, Żohatyn, Jawornik Ruski, Lipę, Piątkową, brał również
           > udział w mordzie w Pawłokomie.
           > Co do zbrodni LWP nie mam wiadomości, poza notorycznym mordowaniem na miejscu
           > lub po torturach wziętych do niewoli żołnierzy UPA, oraz udziałem w masowym
           > mordzie w Birczy (wraz z ludnością Birczy) rannych i wziętych do niewoli
           > powstańców po III ataku na Birczę. Zamordowano zresztą wtedy także kilka osób
           > cywilnych, które znosiły ciała powstańców do mogiły.
           W ksiazce G.Motyki na stronie 254 pisze:
           " 11 kwietnia dokonano jednoczesnego ataku na wsie Berezka i Bachow. "Na drugi dzien - wspomina jeden z dowodcow OUN-UPA na tym terenie Iwan Kriwucki - 12 kwietnia, na miejscu zbrodni ukladalem liste ofiar. W Berezce zapisalem 187 osob, a w Bachowie 95. Wsrod nich bylo szescioro niemowlat..."
           Od siebie dodam, że według tego co ja wiem Bachów i Berezka to nie AK tylko oddział Batalionów Chłopskich Romana Kisiela "Sępa"
           Borownica otoczona była przez ukraińskie wsie i trudno przypuszczać aby jej mieszkańcy atakowali te wsie. Chyba, że przyjmiemy iż byli urodzonymi samobójcami i chcieli sprowokować UPA do zniszczenia Borownicy. Zniszczenie to zreszta nastapiło i wymordowano wtedy około 60 mieszkańców Borownicy w tym kobiety i dzieci a reszta uciekła za San. Ja równiez czytałem u Motyki zacytowaną wersję ukraińska jakoby samoobrona z Borownicy atakowała okoliczne ukraińskie wsie. Niestety poza stwierdzeniem faktu nie podano żadnych konkretów co może budzić wątpliwości czy takie fakty miały miejsce.
           Co do zamordowania przez mieszkańców Birczy wziętych do niewoli upowców trzeba wziąść pod uwagę jaki był cel tych ataków na Birczę i co by sie stało z polską ludnością cywilną w razie gdyby atak UPA zakończył sie powodzeniem. Polacy z Birczy doskonale zdawali sobie z tego sprawę i stąd ta ich zaciekłość w stosunku do UPA. Zresztą nie pamiętam dokładnie ale coś około 60 Polaków cywilów z Birczy poniosło śmierć z rąk UPA więc trudno sie dziwić, że ludzie którym wymordowano ich krewnych byli tak bezwzględni
           • upowiec Re: zbrodnie na Pogórzu i AK 10.11.05, 13:06
            Z tą Bereską to masz rację, gdzieś mi brzęczała liczba 350-400, ale okazało się
            że tyle było w sumie.
            O agresji samoobrony z Borownicy czytałem wiele w różnych źródłach, więc chyba
            jest to prawdą - wiem, że mieli oparcie w polskich "samoobronach" m.in. z
            Dylągowej i Sielnicy ora "zza Sanu", więc chyba dlatego poczynali sobie tak
            śmiało.
            Chyba tutaj na forum było kilka wątków na temat Borownicy łącznie z cytatami z
            różnych pamietników, więc na pewno znajdziesz coś ciekawego.
            Co do zbrodni w Birczy, to oczywiście nikogo nie tłumaczę, tylko wspomniałem o
            tym samosądzie.
            Chciałbym jeszcze wspomnieć o rabunkach. Na naszym terenie były prowadzone
            przez Milicję Obywatelską, która miała zbudowaną siatke na wzór mafii, i każdy
            zrobowany koń czy krowa były bardzo szybko, w ciągu jednego dnia ekspediowane
            za San, i tam sprzedawane przez podstawionych kupców.
         • darino wojna domowa 11.11.05, 07:57
          Dmytro to, co działo się w 1944 i 45 roku nazywa "wojną domową". Widzieliśmy
          takie później w Jugosławii czy Rwandzie. Ja raczej nazwałbym to wojna plemienna.
          • piotrzr Re: wojna domowa 12.11.05, 10:55
           Myślę,że do terenów b.Rzeczpospolitej bardziej pasuje określenie wojna domowa.
           Chociaż może jej przypisać szereg róznych przymiotników.
           Ukraińcy walczyli o swoje państwo - ktorego nota bene nigdy nie
           dośwaidczyli /przynajmniej na dłużej/. Ale też walczyli z okupantami /za
           ktorych uważali równo Polaków, Niemców i Rosjan/.
           Myslę,że są analogie i do Jugosławii /w latach 40.tych i 90.tych/ jak i do
           Rwandy. Chociaż ta ostatnia - to jednak wojna plemienna - w ktorej tak naprawdę
           żadne z plemion nie potafiłoby stworzyć samodzielnej panstwości.
           Okrucieństwa tych wojen /jugoslawii i Rwandy/ są porownywalne z wojną polsko-
           ukraińską lat 40.tych.
           Tu ciekawostka - w źrodłach ukraińskich /np Litopisy UPA/ większą wagę
           przykłada sie do walki Ukraińców z sovietami.
           • darino walka UPA z Sowietami 12.11.05, 12:13
            To ciekawy i rozległy temat, niestety u nas prawie nieznany (nie wiem czy na
            Ukrainie jest z tym dużo lepiej ?).
            Planuję wybrać się do Lwowa i pobuszować po księgarniach - może trafię na coś
            ciekawego ?
            • piotrzr Re: walka UPA z Sowietami 13.11.05, 15:48
             Jesli mogę podpowiedzieć - to jednak stawiałbym na publikowane na internecie
             Litopisy UPA - publikowane w języku angielskim / material niezwykle bogaty i w
             życiorysy i wspomnienia/. Głowna jego wada to sporo przemilczeń na temat akcji
             antypolskich i walk z polskim podziemiem i samoobroną.
             Na stronach ukraińskich można znaleść luźne wspomnienia i reportarze - pamiętam
             jeden np pod tytułem w tłumaczeniu na polski "Tylko czarne bociany znają to
             miejsce" - o zagubionych po lasach i bagnach Ukrainy - cmentarzach ostatnich
             żołnierzy UPA /z lat 50-tych/
  • darino Jagienka Wilczak - "Prawda spod farby" 18.11.05, 12:09
   Bardzo ciekawy artykuł w "Polityce" o sporach a temat roli UPA w odzyskaniu
   niepodległości przez Ukrainę.

   "Prezydent Wiktor Juszczenko miał zapewne dobre intencje, chcąc – przy okazji
   obchodów 60 rocznicy zakończenia II wojny światowej – doprowadzić do pojednania
   weteranów Armii Radzieckiej i OUN-UPA. Wielkie rocznice wywołują podniosły
   nastrój, a czas – jak się zdawało – zabliźnia rany. Przede wszystkim jednak
   takie pojednanie ułatwiłoby następny krok, jakiego oczekuje część Ukraińców:
   rehabilitacji OUN-UPA. Uznania jej przez parlament za formację
   narodowowyzwoleńczą, dzięki której przetrwała historyczna pamięć, przebudziła
   się świadomość narodowa Ukraińców, a wreszcie mogło się odrodzić ukraińskie
   niepodległe państwo. Tego nie udało się dokonać od dnia ogłoszenia
   niepodległości w 1991 r.; wszystkie próby parlament odrzucał miażdżącą
   większością głosów.

   Swoje zamiary Juszczenko ujawnił kilka miesięcy wcześniej podczas wizyty we
   Lwowie. Tu, na Zachodniej Ukrainie, od dawna jest w tej sprawie konsens: gdyby
   nie było UPA, nie byłoby niepodległej Ukrainy. Dowódcom: Stepanowi Banderze,
   Dmytro Klaczkiwskymu – Kłym Sawurowi, Romanowi Szuchewyczowi stawia się
   pomniki. Słowa prezydenta zabrzmiały przeto jak obietnica. Byli żołnierze
   Ukraińskiej Powstańczej Armii nie są uznani za weteranów wojny o niepodległość,
   nie mają uprawnień kombatanckich, historycy wciąż toczą spór, czy UPA była
   zbrodnicza, faszystowska, czy bohaterska, niepodległościowa. Inaczej niż
   weterani Armii Czerwonej, której kult pielęgnowano przez lata, a bohaterstwa
   radzieckich żołnierzy nikt nie kwestionował."


   Pełna wersja artykułu dostępna w aktualnym wydaniu "Polityki".
   • asta7 Re: Jagienka Wilczak - "Prawda spod farby" 11.12.05, 05:33
    Jakie było UPA darino w/g Ciebie?.Mojemu wujowi Biernackiemu
    Władyslawowi,banderowcy obcieli 2 nogi /przyklad ten podaj Norman Dawies
    wybitny i ceniony historyk angielski/,moi dziadkowie poszli do lasu po drwa
    zostawiając 3 dzieci od 15 do 6 lat.Ze soba wzięli tylko moja mamę.Gdy
    wrócili,jedyne co dobrze zapamietali to cisza i brak swiergotu ptaków.Cała
    wioska wymordowana razem z kobietami i dziecmi.Ocalał tylko 1 starzec,ktory
    schowal sie w gnojowicy.On to poinformował,kto to uczynił,malo tego okazało sie
    że wśród banderowców byli koledzy dziadka.Dziadkowie nigdy juz nie podniesli
    sie z szoku.Za co tak wyniszczali Polaków?,za ziemie której nie sa w stanie
    uprawiac do dziś,za Lwów? a moze za kulturę i naukę której banderowcy
    najzwyczajniej nie potrafili czy nie chcieli zrozumiec.Z rzezi zarówno ze
    strony dziadka jak i babci ocaleli tylko oni i moja mama.Czy mam
    wybaczyc,zapomniec....lub moze przemilczec i nic nie mówic moim
    dzieciom.Nigdy!!!.Ja nie jestem jedyna w tym postanowieniu.Tyle dziesiatek lat
    cierpień Ukrainy,ile osób mojej rodziny wymordowano,a było ich sporo.
    • darino prawda o UPA ? 11.12.05, 08:59
     Nikt chyba nie może udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Nawet na
     Ukrainie toczą się poważne spory na ten temat, połączone nawet z demonstracjami
     i bójkami.
     Ja w każdym razie uważam UPA za organizację narodowowyzwoleńczą.
     Sądzę po Twoim opisie, że chodzi o Wołyń, bo w Zakierzonii nie było chyba (?)
     przypadku wymordowania całej wsi. Skala walk jest więc nieporównywalna - na
     Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków i 15-20 tysięcy Ukraińców, a w
     Przemyskiem po kilka tysięcy każdej ze stron.
     "Za co tak wyniszczali Polaków?"
     Odpowiedż na to pytanie jest skomplikowana. Na początek chciałbym podkreślić,
     że mogę wypowiadać się na temat najbliższej okolicy, moja wiedza historyczna
     nie pozwala mi na komentowanie wydarzeń wołyńskich. Oprócz tego chciałbym
     dodać, że w czasach zaboru austrowęgierskiego panował spokój i obie nacje żyły
     w przyjaźni, co podkreślają wszyscy autorzy pamiętników i wspomnień.
     Jeśli chodzi o krwawe wystąpienia, to ostatnie miało miejsce w 1846 roku
     ("rabacja", "bunt Jakuba Szeli") i było to wystąpienie polskich chłopów
     przeciwko ich polskim panom i księżom. W opisach tamtej rabacji pojawiają się
     sceny podobne do tych z Wołynia, więc sądzę, że walki chłopskie są najbardziej
     krwawe - nie ma sie litości i używa najprostszych, gospodarskich sprzętów do
     zabijania.
     Ale wracając do sprawy. Koniec I wojny swiatowej wzbudził nadzieje i Polaków, i
     Ukraińców na odzyskanie niepodległości. Niestety żadan z tych narodów nie mógł
     tego dokonać bez odebrania nadziei drugiemu.
     W starciu tym zwyciężyła Polska, dzięki pomocy zachodnich mocarstw - Ukraińcy
     utracili wszystko.
     Za zaborów mieli własne szkoły powszechne - władze polskie zaczęły je
     likwidować.
     Mieli własne organizacje sportowe i kulturalno-oświatowe - polscy urzędnicy je
     rozwiązali.
     Mieli własnych urzędników w urzędach - Polski rząd rozpoczął ich zwalnianie.
     Uchwalono parcelację majatków ziemiańskich (w ograniczonym zakresie) -
     pierszeństwo w zakupie mieli osadnicy polscy, a nie mieszkający w sąsiedztwie
     Ukraińcy.
     Również do pracy państwowej przyjmowano nie według kompetencji, a według
     narodowości i wyznania.
     Wszystkie te naciski polonizacyjne spowodowały stopniowy wzrost napięcia i
     niechęci ze strony Ukraińców.
     Po wybuchu II wojny światowej sutuacja się odwróciła - za okupacji niemieckiej
     w latach 1941-1944 to Ukraińcy obsadzili większość stanowisk w urzędach,
     szkolnictwie i przemyśle, co z kolei wywołało nienawiść Polaków, jako
     kolaboracja z Niemcami.
     Po wyzwoleniu karta znowu się odwróciła - Polacy objęli władzę, a Ukraińcy
     stali się ludźmi II kategorii. Dodatkowo w "Manifeście lipcowym" ogłoszonym w
     1944 roku wyłączono ludność ukraińską spod reformy rolnej - tylko Polacy mogli
     dostać ziemię z podziału.
     No i się zaczęło. Zapomniałem dodać, że do narastania wrzenia wśród ludności
     ukraińskiej przyczyniła się działalnośc rabunkowych band polskich po wyzwoleniu
     w 1944 roku, oraz rozpoczęcie przymusowych wysiedleń do ZSRR od stycznia 1945
     roku.
     Ze strony polskiej agresja narastała wskutek napływania wiadomości i uchodźców
     z Wołynia oraz z faktu, że część Polaków zajęła już mienie należące do Żydów i
     liczyła również na mienie poukraińskie ...
     • asta7 Re: prawda o UPA ? 11.12.05, 15:38
      To co napisałes tłumaczy wymordowanie mojego wujka Leona
      Salitrijskiego /ukrainca/ ozenionego z moją ciotką Krystyna
      Biernacką /polką/,oraz ich 5-ro dzieci za to tylko,iż nie chciał oczyścić sie
      z "lachów" i przystapić do OUN.Niestety nie potrafił,gdyż był wykształcony z
      zawodu nauczycielem.Jesli twa prawda jest tak nieomylna,to moze
      wspomnisz "Dzień Ludzkości "ustanowiony przez ONZ 11 lipca 1993r w 50 rocznice
      rzezi wołynskiej.Ten dzień stał się symbolem potepienia przez światową
      wspólnote nacjonalizmu.Czyzby wszyscy sie mylili ,tylko wy jedni nie?.A moze
      wspomnisz sierpien 1980r,który zapoczatkowal wolnośc Ukrainy.Ona przyszla z
      Polski.A moze przypomnisz swoim pobratymcom pania Wuderę,ktora byla czołową
      działaczką UPA,by w 1945r uciec do Polski i tu zacząć pracowac w SB.Dlaczego
      nie zostala na swej ziemi?.Ilu takich UPO-wców ucieklo do tych,których
      nienawidzili i mordowali?.Jesli 2 narody maja miec przed soba przyszłość,to
      kazde z nich musi sie przyznac i uderzyc w pierś.Wierze,ze wielu bylych
      banderowców załuje tego,ale zal to nie wszystko.Powinni zrobic wszystko by w
      zarodku niszczyc odradzajacy sie nacjonalizm ukrainski.To byłaby właściwa
      postawa,godna miana "czlowieka".Zreszta ,dlaczego pytam kogos kto uwaza UPA za
      organizacje narodowowyzwoleńczą,która za wrogów miała niemowleta i małe
      dzieci.Nic bym nie miala gdyby ta "walka" ,toczyla sie p/ko
      doroslym,zrozumialabym.Mieszkam w Kłodzku,tu nawet male dzieci wiedzą ze to
      miasto załozył czech-Arnold z Pardubic,rozwijali niemcy i zydzi.Mialam okazje
      przegladać ukraińskie podreczniki szkolne,nie ma w nich mowy o tym że Lwów
      zostal załozony przez króla Kazimierza Wielkiego o innych miastach nie wspomne
      bo i po co.Prawda wcale nie jest 1-dna.Punkt widzenia zalezy od punktu
      siedzienia.Nie tesknie za Kresami i nie zamierzam ich odbierać
      Ukrainie.Chcialabym tylko by potomkowie morderców poznali czyimi dziecmi
      są,gdyz zaden banderowiec nie przyznał sie przynalezności do UPA,nawet przed
      wlasnymi wnukami,których doczekał w przciwieństwie do wielu polaków.
      • czesio48 Usuwanie śladów polskości 11.12.05, 15:58
       zjezdziłem tej wiosny trochę Ukrainy i faktycznie usuwanie polskich śladów jest
       przerażające, zwłaszcza we Lwowie ale i innych miejscach. Nie ma już
       Uniwersytetu Jana Kazimierza i szeregu nazw polskich ulic. Przy trasach
       stawiane są kopce z krzyzami i trybuzami upamiętniające różne miejsca, czasem
       zb. kontrowersyjnymi napisami. Trzeba tylko mieć nadzieję, że to przejsciowa
       faza, zachłyśnięcie się wolnością, a wkrótce zdrowy rozsądek zwycięży.
       • darino Re: Usuwanie śladów polskości 11.12.05, 16:07
        Myślę, że porozumienie dotyczące Cmentarza Orląt we Lwowie i Cmentarza w
        Pawłokomie oraz kilkudziesięciu miejsc pamięci na Ukrainie i w Polsce trochę
        ucywilizuje te sprawy...
        Poza tym w miarę rozwoju demokracji i wprowadzania normalnej ekonomii Ukraińcy
        docenią siłę polskich złotówek (a potem może i euro), pozostawianych głównie
        przez polskich turystów :))) i zaczną konserwować i rekonstruować polskie
        zabytki ...
      • asta7 jeszcze 1 pytanie..... 11.12.05, 15:59
       darin,jesli jesteś ukraińcem,to dlaczego nie wrócisz do "samostijnej
       Ukrainy",jest juz wolna!!.Buduj wraz ze swymi dziecmi jej przyszłość i
       dobrobyt.Czy ktos do Polski cię przywiązał,założył kajdany?.Tam mozesz opiewać
       heroizm UPA.
      • darino Re: prawda o UPA ? 11.12.05, 15:59
       Dużym błędem jest posądzanie mnie o pochwalanie mordowania niewinnych - pytałaś
       mnie o opinię o UPA, więc ją wypowiedziałem.
       W naszej okolicy, o czym wielokrotnie pisałem, oddziały polskiej partyzantki
       wymordowały prawie całą ludnośc kilku wsi (Pawłokoma, Jawornik Ruski, Brzuska,
       Bachów), więc nie jest to tak, że tylko Polacy są bez winy.
       Co do ukrańskich podręczników, to słusznie nie wspominają w tym kontekście o
       Kazimierzu Wielkim, ponieważ to nie on założył to miasto - jest o wiele starsze.
       Zdobył je tylko odbierając Księstwu Halickiemu, to samo dotyczy zresztą również
       Przemyśla i Sanoka.
       Co do banderowców, to bardzo wielu nie wstydzi się przynależności do tej
       organizacji, co widać między innymi w księgarniach, gdzie pojawia się coraz
       więcej publikacji i pamiętników żołnierzy UPA.
  • arges LXIII rocznica powstania UPA 11.12.05, 22:29
   Do Asta7:

   Polacy zamordowali dwóch braci mojej babci, a babcię i jej ojca osadzili w
   polskim obozie koncentracyjnym w Jaworznie. W którym podręczniku do historii
   można przeczytać o Jaworznie - obozie?
   • asta7 Re: LXIII rocznica powstania UPA 14.12.05, 02:20
    arges,czyli powinnas wiedziec co ja czuję.Poszukuje juz nie rodziny,która
    zgineła,ale wszelkich zapisków o niej.przemilczenia i spychologia niczego nie
    dadzą.To jak zamiatanie brudów pod dywan.Gdybys czytala uwaznie,to ja straciłam
    całą rodzinę.I nie chodzi tu o liczby,tylko o przyznanie się i wzajemne
    przeproszenie.Chociaz nie wiem co to da,gdy nacjonalizm niemiecki,ukrainski i
    polski /mlodzież wszechpolska/ sie odradza i ma sie coraz lepiej.Tu nie chodzi
    o liczby,ale o powiedzenie sobie:mam zal i zrozumienie iz mam do niego prawo a
    nie atakowanie za moją wersje.Banderowcy wymordowali ponad 100 członkow mojej
    rodziny razem z niemowletami.W 1919r zginęli we Lwowie 4 osoby,sa pochowani
    na "cmentarzu Orlat Lwowskich".Groby nr.551,542,104.Tadeusz Rogoziński jest
    pochowany w grobie bezimiennym.Wszyscy mieli od 17-19 lat.Chodzi o to by
    zbrodnie nazwac zbrodnią,a nie walką o niepodległość w którym za wrogów
    uznawało sie nawet niemowleta.
    • piotrzr spojrzenie na UPA 14.12.05, 21:15
     Ciągle dręczy mnie myśl - czy 60 lat historii - to nie najwyższy czas aby
     całkiem inaczej popatrzeć także i na te dzieje.
     Bardzo szanują ludzi interesujących sie dziejami swych rodzin, pamietających
     także o tragicznych wydarzeniach, kultywujących pamięć przodków.
     Ale czy też nie najwyższy czas spojrzeć na historię Ukraińców z ukraińskiego
     punktu widzenia ???
     A także na Wołyń, bieszczady, Beskidy, Podkarpacie jak na ukraińską "małą"
     ojczyznę o ktorą walczyli, o ktorej marzyli ??
     Pech chciał że na drodze do realizacji tych "marzeń" stali a to Polacy, Niemcy,
     Sovieci...
     A że Ukrainiec to człek bitny, pamiętliwy, czasem okrutny.... :(
     A ja obecnych Ukaińców widzę jako ludzi gościnnych, odpłacających za dobro
     podwójnie...Może dlatego że z racji genów czuję sie po trosze jednym z nich
     • asta7 Re: spojrzenie na UPA 15.12.05, 00:50
      Piotrzr....,mnie ten dylemat nie meczy.Mieszkam obok sasiadów,którym polacy
      wyrzadzili krzywdę za to ,ze sa łemkami.Wysiedlono ich z ich rodzinnych
      terenów,własnie dlatego,iż uznano ich za ukraińców.Tak więc zbrodnie ukraińcow
      dotknęły nie tylko polaków ale zydów i łemków.Wielu z łemkow siedziało w
      więzieniach m/innymi mój sąsiad który mi te szczegóły opowiadał.Na jednej z
      ukr.stron internetowych z forami napisałam prosbę ,aby Ci którzy znali i cos
      więcej wiedzieli o mojej rodzinie odezwali sie.Dostałam około 100 różnych
      emaili,wszyscy oni zaklinali sie,iż ich dziadkowie znali moich krewnych,i gdy
      tylko przyjada do Polski to mi opowiedzą,ba nawet pokażą zdjecia.Warunkiem
      oczywiście miala byc goscina u mnie.Odpisałam kazdej z tych osób,żeby podali
      pewne ogólnie znane szczegóły /tak mi doradził moj sąsiad o którym
      wspomnialam/.Wiele osób nie odpisało,ale sporo napisało.Bzdury i kłamstwa
      goniły jedno za drugim.Jeśliby faktycznie znali moich bliskich,chodzilo o
      dziadka /zapytałam :kim był z zawodu i czym zajmowal się /,to taką rzecz
      powinni znac,gdyż tylko mój dziadek w tym rejonie parał sie tym ,był 1-dyną
      osoba w powiecie.Malo tego,gdyby mieli troche oleju,to mogli zajrzec do
      roczników,ale nawet tego nie zrobili.Znalazło sie nawet pare osób,które
      twierdziły ,ze pochodzą z mojej rodziny,tylko ze zadne z tych nazwisk ktore
      podali nie figuruje w moich danych.Gdy im odpisalam,ze takie nazwiska nie
      wystepowały,to otrzymywałam kolejne emaile zaklinajace że sa moją ocalałą
      rodzina i proszą bym potwierdziła ich polskie korzenie.Więc jak mam wierzyć
      ukraińcom,skoro potrafia "po trupach mojej rodziny" tak kłamac byleby miec
      szanse osiedlenia sie w Polsce.Aby było smieszniej,kolejne emaile proponowały
      mi albo pieniadze,lub potraktowanie to jako pożyczki ,która przyrzekaja
      spłacic.Kilka takich "kwiatkow emailowych" zostawilam i pokazuje znajomym,a mam
      ich sporo.gdyby napisali prawde,ze nikt z ich znajomych ,bliskich nie znał mych
      bliskich,chetnie zaprosilabym ich do siebie.Prowadze z mężem firme ,moglibysmy
      postarac sie ich zatrudnic,ale nikt taki sie nie odezwał.Naród ukrainski się
      nie zmienił,wciąż obłudni,kłamliwi nie majacy honoru.Za to zawsze pomagam
      poprzez TV Wroclaw,pozostajacym tam w biedzie polakom.Mam dla nich wiele
      szacunku,ze nie dali sie banderowcom .Tak więc długo piotrze,bedziecie musieli
      wysluchiwac niechetnych o was opinii.Chocby od moich dzieci,ktore tez poprzez
      swoje kontakty i znajomych szukaja jakichkolwiek wiadomosci i relacjii o
      wymordowanych mych bliskich.Twierdzenie,ze klamia z biedy jest obłudne i
      aroganckie,gdyż ubóstwo nie tłumaczy kłamstwa.
      • darino Re: spojrzenie na UPA 15.12.05, 01:12
       Chyba jesteś bardzo zaślepiona nienawiścią, jeżeli możesz o sąsiednim narodzie
       napisać : "Naród ukrainski się nie zmienił, wciąż obłudni, kłamliwi, nie mający
       honoru".
       Wszedzie można spotkać oszustów i naciągaczy, a fora o poszukiwaniu rodziny są
       ich łakomym kąskiem.
       Spotykam nieomal codziennie różnego rodzaju naciągaczy lub żebraków, ale nie
       piszę, że Polacy są narodem oszustów i żebraków.
       • asta7 Re: spojrzenie na UPA 15.12.05, 14:59
        Widzisz darino,gdybys apelował o prawo do pamieci wszystkich pomordowanych,a nie tylko ukrainców nie byloby problemu.Każdemu po równo,ale jestes jednym z tych,którzy widza krzywdy swego narodu.Ja widze podobnie jak Ty krzywdy mego.Nie zarzucaj mi nienawiści,skoro sam nie przyłozyłes reki by upamietnic i 1-dnych i 2-gich.Nazwać po imieniu :że kazda zbrodnia ,chocby nie wiadomo jaki miała szczytny cel pozostanie zbrodnią.Nie majac argumentów posadzaz mnie o tak niskie uczucia.Ja nie musze Was nienawidzieć.Za mnie zrobił to Stalin,komunizm i teraz
        pomimo "pomarańczowej rewolucji",los was nie oszczędza.Wcale sie z tego nie cieszę,gdybyście mieli lzej na swej Ukrainie moze nie balibyście sie pozwolic postawic nam krzyża,o ktorym wspomnial dmytro,bylibyście bardziej pewni że nikt Wam nie zniewoli kraju.Ja tylko podalam fakty jak jest i jakie mamy klopoty by dowiedziec sie przynajmniej gdzie zostali zakopani Ci,którzy musieli ponieść taka ofiarę.Ale cóż znaczy zycie i uczucia innych dla dumnego watazki i kozaka.
  • dmytro1 Bohaterska UPA 15.12.05, 13:40
   www.ukraine-poland.com/publicystyka/publicystyka.php?id=2636
   Najbardziej mnie bulwersuje fakt, że władze ukraińskie nie pozwalają ani na
   ekshumacje ani na postawienie krzyży na miejscu ludobójstwa.
   • asta7 Re: Bohaterska UPA 15.12.05, 14:40
    Nie pozwalaja !!!.W przeciwieństwie do Polski,gdzie ukraińcy ciesza sie swobodą.Gdyby władze ukrainskie pozwoliły na ekschumacje,doszłoby do odkrycia prawdzy,iz szacunki wymordowanych polakow sa mocno zanizone.mało tego,swiat inaczej zacząby patrzec na "dobrych i bohaterskich ukrainców".
    • darino straszna relacja 15.12.05, 15:01
     Nie pozwalają - tak !
     Chodzi chyba o to, że strony polska i ukraińska nie mają do siebie zaufania.
     Podczas negocjacji na temat otwarcia Cmentarza Orląt w Lwowie strony ustaliły
     listę około 50 miejsc wymagających upamiętnienia (na początek).
     Pod tym warunkiem podpisano porozumienie na ten temat. Cmentarz Orląt otwarto,
     na wiosnę otworzy się cmentarz wraz z pomnikiem pomordowanych w Pawłokomie.
     Potem chyba przyjdzie czas na inne miejsca ?
     Zresztę pamiętam, że gdzieś na Wołyniu w jesieni postawiono już pomnik w
     kształcie kamiennego kurhanu (niestety nie pamiętam nazwy miejscowości, a tylko
     zdjęcie).
     W naszej gminie na upamiętnienie czekają ofiary mordów w Brzusce (wraz z
     Sufczyną i Bachowem) oraz Jawornika Ruskiego - żledztwo IPN toczy się od 2000
     roku.
     Może i w tej sprawie coś się wydarzy ?
  • darino obchody rocznicy śmierci Romana Szuchewycza 06.03.06, 07:03
   poległego w walce z NKWD :

   "Учора в селі Білогорща поблизу Львова відбувалися урочистості із ушанування
   пам’яті загиблого в цьому селі 56 років тому генерала й головного командира УПА
   Романа Шухевича (псевдо – “Тарас Чупринка”).

   5 березня 1950 року генерал УПА загинув у бою із праців-никами НКВС. У заході
   взяли участь перші особи області: голова Львівської облдерж-адміністрації Петро
   Олійник, його заступники, представники духовенства, громадські діячі."
   www.gazeta.lviv.ua/articles/2006/03/06/13526/
  • darino weterani UPA za przeprosinami ... 14.05.06, 14:57
   "Byli członkowie UPA uważają, że Polacy i Ukraińcy powinni sobie nawzajem
   powiedzieć: przepraszamy - powiedział przybyły na sobotnie uroczystości do
   Pawłokomy były członek UPA, 80-letni Grzegorz Ptasznik.

   "Zanim doszło do rozlewu krwi, Polacy i Ukraińcy żyli w zgodzie. Razem
   chodziliśmy do szkoły, do kościoła i cerkwi. Potem komuniści nas poróżnili. I
   dlatego dzisiaj powinniśmy sobie powiedzieć wzajemnie: przepraszamy. Bo na
   darmo po obu stronach zginęło wielu niewinnych ludzi - powiedział.

   Ptasznik był jednym z członków kilkunastoosobowej grupy Ukraińskiego Bractwa
   Ukraińskiej Powstańczej Armii ze Lwowa, którego przedstawiciele przyjechali do
   Pawłokomy na sobotnie uroczystości z udziałem prezydentów Polski i Ukrainy ku
   czci polskich i ukraińskich ofiary tragedii z 1945 r. W polsko- ukraińskich
   walkach zginęło wówczas 366 Ukraińców, zabitych w odwecie za uprowadzenie i
   zamordowanie 11 Polaków.

   Przed wojną w Pawłokomie Ukraińcy stanowili większość - na ok. 1100
   mieszkańców, 700 było narodowości ukraińskiej."
   serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34308,3343335.html
   Na pewno powstanie spór, kto ma przeprosić pierwszy, ale sprawy są na dobrej
   drodze ...
  • ciekawy344 Re: LXIII rocznica powstania UPA 13.10.06, 09:47
   Na tą smutną okoliczność cytaty z parcy Siemaszków

   ""...Wiosną 1943 r. uzbrojona bojówka ukraińska zatrzymała (...) pociąg kolejki
   wąskotorowej (...) i porwała kilkunastu jadących Polaków, których bestialsko
   zamordowała. Zmasakrowaną Marię Kuriatę znaleziono wiszącą między drzewami na
   drucie przeciągniętym przez uszy i głowę..."

   "...W pierwszych miesiącach 1943 r. upowcy zamordowali na drodze powracającego
   do domu (...) Jana Chycewicza ożenionego z Ukrainką (...) jego siedmioletnią
   córeczkę porwali i nasadzili na pal na oczach matki, a na końcu zamordowali żonę
   Chycewicza..."

   "...W czerwcu 1943 r. upowcy napadli na piątkę dzieci zbierających poziomki w
   lesie (...). Nad dziećmi pastwiono się. Na wiadomość o zamordowaniu dzieci
   Lasecka (matka) zmarła na atak serca, a jej mąż popadł w obłęd..."

   co skur***** dzieci zawiniły .....pewnie wszyscy doskonale znacie zdjecie
   "wianuszka" z dzieci przybitych do drzewa.
   • piotrzr Pytania bez odpowiedzi 13.10.06, 16:34
    Pytania bez odpowiedzi wg dr. Motyki

    Jak zatem ocenić dziś "Kłyma Sawura", by w polsko-ukraińskich relacjach nie
    wywoływać demonów przeszłości? Był bohaterem czy zbrodniarzem? A może jednym i
    drugim? Nie ma łatwej odpowiedzi na te pytania. Ale może warto sobie zadać inne:
    jak należy oceniać działania UPA przeciwko Sowietom? Czy była to, podobnie jak w
    Polsce powojenna działalność Wolności i Niezawisłości czy Narodowego
    Zjednoczenia Wojskowego, słuszna walka z totalitarnym państwem, czy też trwanie
    w lesie fanatycznych nacjonalistów uciekających przed odpowiedzialnością? A z
    drugiej strony - czy walka o niepodległość usprawiedliwia wybijanie do nogi
    całych wsi? Jeśli nie, to czy ktoś, kto wydawał rozkazy do ich niszczenia,
    zasługuje na bezkrytyczną pamięć wyrażaną w pomnikach? A jeżeli zasługuje, to
    czy nie należy otwarcie przyznać, że walcząc o niepodległość "Kłym Sawur" nie
    uznawał litości także wobec ludności cywilnej? Tego typu pytania wcześniej lub
    później Polacy i Ukraińcy będą musieli sobie zadać. Moim zdaniem, lepiej zrobić
    to już dziś.

    Autor jest pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz Biura Edukacji
    Publicznej IPN w Lublinie. Wydał m.in. "Tak było w Bieszczadach. Walki
    polsko-ukraińskie w latach 1943-1948". W opublikowanej właśnie książce "Tygiel
    narodów" jest autorem rozdziału "Postawy wobec konfliktu polsko-ukraińskiego w
    latach 1939-1953".
    • ciekawy344 Re: Pytania bez odpowiedzi 13.10.06, 19:56
     To czy był zbrodniarzem nie podlega żadnej dyskusji. Pytanie jest inne czy
     zbrodniarz może być bohaterem ? Piotrze znasz jakieś prawo dopuszczające taką
     ewentualność ? bo ja nie znam.
     Nie ma wartości ( nawet walka o wolność ), która usprawiedliwia zbrodnie
     ludobójstwa na niewinnej ludności cywilnej. Stworzenie takiego precedensu jest
     nawet niebezpieczne na przyszłość... bo każde nawet największe draństwo będzie
     tłumaczone dobrem narodu.
     W imię takiego dobra jakiś polski, ukraiński, niemiecki czy inny wygolony na
     łyso skur**** skopie Cię na śmierć bo jego chora ideologia i źle pojęte dobro
     narodu to nakazuje, a jego ziomale mu za to nie lada bohaterstwo pomnik zechcą
     wystawić.
     Nie bardzo rozumiem to cackanie się z pamięcią o skrajnych faszystach,
     szowinistach . Z jednej strony te ideologie są zakazane, potepione, z drugiej
     pracownik PAN z tytułem doktora ma dylematy co począć z pamięcią o faszyście i
     zbrodniarzu. Przy ocenie Hitlera czy Stalina ma podobne dylematy ? czy może
     wychodzi z założenia że " nasz " terrorysta-bandyta to partyzant bohater, a
     obcy to tylko bandyta.
     • krouk Re: Pytania bez odpowiedzi 13.10.06, 22:26
      piotrzr – proszę nie manipulować ;))) nie wszyscy są naiwniakami ;))

      Grzegorz Motyka jest świetnym historykiem – to, co podałeś (wyrwane z
      kontekstu) to nie są pytania, które podał, bo nie zna odpowiedzi. Podanie
      odpowiedzi byłoby zbyt proste. Pytania zamieszczone są na końcu artykułu -
      każdy logicznie myślący człowiek wie, że zamiarem autora było zmuszenie
      czytelnika do samodzielnego myślenia i założenie, iż inteligentny czytelnik po
      lekturze całości artykułu będzie umiał sam odpowiedzieć sobie na pytania
      umieszczone na końcu. Podawałem już namiary do tego tekstu, ale widzę, że nie
      wszyscy go zrozumieli

      weber.is.uw.edu.pl/zaklady/zsocog/joanna/Polecane_Publ/Motyka2.htm

      Ponadto widzę tu znowu niekonsekwencję – u Motyki nie pasuje Ci, że nie ma
      jednoznacznych odpowiedzi – u innych np. Poliszczuka takie odpowiedzi są – to
      też, źle – bo są ;))

      Może najbardziej obiektywne i fachowe teksty są wg. Ciebie na stronie „Łehenda
      sprotywu” ;)))) - a propos – to bardzo zabawna stronka – jak na niej
      poszperać :))))

      np. tutaj :

      ov.ottawa-litopys.org/poshtivkyupa/
      zwracam uwagę na dziewczę z tarczą na dole strony – taką UPA -„..UPE” ;)) to
      może bym nawet polubił ;)))

      interesujący jest też obrazek np. „upowcy w roli kolędników” albo „trzech
      króli” ;))

      fajnie wyglądają również miniaturki upowców w zabawnych ubrankach :)))

      ov.ottawa-litopys.org/voyaky/upa1.htm

      Pozdrawiam !!
      • piotrzr Re: Pytania bez odpowiedzi 14.10.06, 09:14
       Zarzucacie mi manipulacji w przypadku cytowania całego akapitu - od tytułu do
       końca nie jest żadną manipulacją . I nie rób tego kruku - bo zaniżasz poziom
       swoich wypowiedzi :)
       Bohater- zbrodniarz ??? Prosze bardzo - Mao, Stalin,Lenin - czczoni są do tej
       pory przez miliony ludzi - począwszy od lewakow europy zachodniej po Amerykę
       łacińską i Azję !!!!
       Swiety- zbrodniarz ??? prosze bardzo - wystarczy wspomnieć świętych twórców
       inkwizycji i "psów panskich" czy francuskich specow od nocy świętego bartłomieja.
       A czczona do tej pory we francji - ichnia rewolucja z jakobinami na czele ???
       No i co złego w owych figurkach - pobudzających patriotyzm ukraińskiej emigracji
       kanadyjskiej???

       A z ciekawym to już na pewno rozmawial nie będe - niezdrowo sie podnieca
       /pamiętaj chłopcze że onanizm może byc przyczyną slepoty :)
       • ciekawy344 Re: Pytania bez odpowiedzi 14.10.06, 11:49
        > /pamiętaj chłopcze że onanizm może byc przyczyną slepoty :)

        czytając forum widze, że znasz ten problem z autopsji...:) faktycznie szkoda
        klawiatury dla Ciebie... raz za razem dajesz doopy coraz to bardziej
        idiotycznymi tezami i wnioskami...a już z bohaterem Stalinem, Leninem czy Mao
        dałeś do pieca...:)

        Nawet z tą swoją ślepotą poszedłeś dalej...:) bo widzisz rzeczy nie napisane...
        kto powiedział, że w tych figurkach jest coś złego ? swoją drogą bardzo ładnych
        figurkach...
       • krouk Re: Pytania bez odpowiedzi 16.10.06, 16:09
        „……Zarzucacie mi manipulacji w przypadku cytowania całego akapitu - od tytułu do
        końca nie jest żadną manipulacją . I nie rób tego kruku - bo zaniżasz poziom
        swoich wypowiedzi :)……”

        Sumienie mówi mi: „zaniżaj tak nadal” :))) ponadto, jak dotąd nie pisałem
        jeszcze niczego np. o onanizowaniu – w przeciwieństwie do Ciebie – czyli chyba
        w porównaniu aż tak bardzo źle nie wypadam ;)))


        ”……Bohater- zbrodniarz ??? Prosze bardzo - Mao, Stalin,Lenin - czczoni są do tej
        pory przez miliony ludzi - począwszy od lewakow europy zachodniej po Amerykę
        łacińską i Azję !!!!.......”

        To fakty, ale czy mam przez to rozumieć, że mamy taki styl popierać, że Ty to
        popierasz? ;)))

        „……No i co złego w owych figurkach - pobudzających patriotyzm ukraińskiej
        emigracji
        kanadyjskiej???......”

        Nie pisałem, że widzę w nich coś złego – napisałem tylko, że są zabawne, bo
        są :)))) – a na pobudzanie patriotyzmu są lepsze sposoby.

        „…..A z ciekawym to już na pewno rozmawial nie będę…..”

        Rozmawiaj albo nie – Twoja sprawa, ale niesłusznie czepiasz się go ciągle w
        taki niewybredny sposób. Nie we wszystkim zgadzam się z ciekawym344 ale napisał
        on także wiele rzeczy, pod którymi mógłbym się podpisać jak np. to :

        „…..Nie ma wartości ( nawet walka o wolność ), która usprawiedliwia zbrodnie
        ludobójstwa na niewinnej ludności cywilnej……” – to samo stwierdził Prezydent RP
        w 2003 r. w Porycku, w podobnym duchu wypowiedział się też wtedy Prezydent
        Ukrainy. To bardzo mądre stwierdzenie. Przy wytykaniu Ci pewnych rzeczy – jak
        np. podawania przykładów Mao i Stalina też ciekawy344 ma rację - i nie tylko tu.
      • piotrzr Oj krouku krouku 14.10.06, 11:22
       krouk napisał:

       > Ponadto widzę tu znowu niekonsekwencję – u Motyki nie pasuje Ci, że nie m
       > a jednoznacznych odpowiedzi – u innych np. Poliszczuka takie odpowiedzi są
       > – to też, źle – bo są ;))
       Może najbardziej obiektywne i fachowe teksty są wg. Ciebie na stronie „Łe
       > henda sprotywu” ;)))) -


       Oj chłopie (?) - ty dopiero umiesz manipulować - czy ja w choć jednym slowie,
       wspomniałem że u P.Motyki COś MI NIE PASUJE???
       Nie wmawiaj mi słów których nie powiedziałem !!!
       Wszelkie legendy i te upowskie i te akowskie zbytnio mnie nie wciągają.I te
       karteczki i te figurki sa tragicznie kiczowate - i na tle ogolnie pieknej
       kultury ukraińskiej - z huculszczyzną na czele i sztuką religijną - to normalny
       koszmar. Ale nie z ideologicznego punktu widzenia a z plastycznego :)

       Co do akcentów religijnych na tych "souvenirach" - to też mozna sie
       poprzyczepiać, ale po co?? dla jałowego ple ple ple???
       • krouk Re: Oj krouku krouku 16.10.06, 16:42
        „….oj, krouku, krouku…..”

        piotrzr – lepiej zaśpiewaj „oj, divczyno, divczyno,….” – to bardzo ładna
        piosenka grupy „The Ukrainians” – szczerze polecam :)))


        „…..Oj chłopie (?) - ty dopiero umiesz manipulować - czy ja w choć jednym
        slowie,
        wspomniałem że u P.Motyki COś MI NIE PASUJE???.......”

        Masz rację – rzeczywiście tego nie napisałeś – użyłem niewłaściwego określenia,
        sugerując się tym, iż kilkakrotnie pisałeś, że u p. Motyki nie ma jasnej oceny
        UPA – niewłaściwie to zinterpretowałem. Po przemyśleniu jest dla mnie
        oczywiste, że właśnie taka wersja Ci „pasuje” . Problem tylko – dlaczego to Ci
        pasuje. Ano, dlatego, że jak widać wtedy wg. Ciebie zawsze można powiedzieć, że
        trudno wymagać właściwej oceny OUN-UPA jeśli nawet p. Motyka ma problemy z
        jasnym stanowiskiem. Sęk w tym, że p. Motyka daje w swoich pracach jednoznaczne
        odpowiedzi, trzeba tylko umiejętnie je czytać ze zrozumieniem. Należy pamiętać,
        że jednoznaczna odpowiedź nie musi równać się jednoznacznemu „za”
        lub „przeciw”. Motyka jest obiektywny – tam gdzie widzi zbrodnię, fanatyzm w
        odniesieniu do UPA tam o tym mówi. Tam gdzie widzi elementy pozytywne – także
        je przytacza. Podobnie traktuje polskie podziemie. Manipulacja Twoja polega na
        tym, że sugerujesz, iż nie jest możliwe obiektywne ocenienie OUN-UPA bo nawet
        taki spec jak p. Motyka nie potrafi dać jasnej odpowiedzi. Piotr – już to
        pisałem – naprawdę, nie wszyscy są naiwniakami;)))


        Kartki o tematyce świątobliwo-upowskiej - wcale nie wszystkie są takie
        kiczowate - zresztą niektóre są całkiem ładne jak np. motyw tryzuba
        porośniętego „baziami” lub ta z panienką w zwiewnych szatkach - to już chyba
        lekka erotyka nawet ;))) takie zapięcie ……..
        Ponadto – są to grafiki typowe dla tego okresu – podobnie wyglądają polskie
        pocztówki z okresu II wojny.

        Zmieniłbym tylko niektóre napisy pod niektórymi kartkami (lub jakieś dodał) np.

        kartka nr. 007 – „Widać już „Hutę Pieniacką” ;)
        kartka nr 008 – „Po litrze bimbru nie stawaj zimą na warcie – bo tak już
        zostaniesz” ;)
        kartka nr 013 - "Ostrzegałem, żebyś nie podpalał tej wioski”;)
        • piotrzr nieładnie krouku krouku 16.10.06, 17:25
         krouk napisał:

         > Masz rację – rzeczywiście tego nie napisałeś – użyłem niewłaściwego
         > określenia,
         > sugerując się tym, iż kilkakrotnie pisałeś, że u p. Motyki nie ma jasnej oceny
         > UPA – niewłaściwie to zinterpretowałem.

         !!!!!I już biło miło a tu Krouk znowu wmawia mi że coś mi pasuje coś mi nie pasuje
         Po przemyśleniu jest dla mnie
         > oczywiste, że właśnie taka wersja Ci „pasuje” .
         >
         > że jednoznaczna odpowiedź nie musi równać się jednoznacznemu „za”
         > lub „przeciw”. Motyka jest obiektywny – tam gdzie widzi zbrod
         > nię, fanatyzm w
         > odniesieniu do UPA tam o tym mówi. Tam gdzie widzi elementy pozytywne –
         > także
         > je przytacza. Podobnie traktuje polskie podziemie. Manipulacja Twoja polega na
         > tym, że sugerujesz, iż nie jest możliwe obiektywne ocenienie OUN-UPA bo nawet
         > taki spec jak p. Motyka nie potrafi dać jasnej odpowiedzi. Piotr – już to

         > pisałem – naprawdę, nie wszyscy są naiwniakami;)))

         Ale wybacz to ty tu wyglądasz mi na naiwnego - przyparty do muru - chwytasz się
         metod typu "a w hameryci bijut negrow" - chociaż słowa "Masz rację –
         rzeczywiście tego nie napisałeś – użyłem niewłaściwego określenia" dawały mi
         ulotną nadzieję na twój powrót do ... uczciwości znanej z kilku postów....

         Sam sobie zaprzeczasz w wypowiedzi o Motyce - dr Motyka kładzie na wadze z
         jednej strony oczywiste winy - z drugiej zalety /choćby walkę z sovietami/.
         i oczywiście zadaje pytanie o zasadność tej walki tak po stronie polskiej jak i
         ukraińskej. A wszystko robi z polskiego punktu widzenia - i udaje się mu
         zachować margines zasadnej asekuracji.

         Figurki upowców - są w strojach huculskich sądzą po serdakach i kierpcach.
         I jak chcesz karteczki podpisywać to twoja sprawa :)
   • ciekawy344 Re: dekret prezydenta Juszczenki 16.10.06, 14:42
    bedzie to jedyna faszystowska organizacja z prawami kombatanckimi w Europie, cóż
    świat idzie do przodu jedynie my Polacy i nasi pobratymcy Ukraińcy dzieki
    wrodzonej narodowej megalomani szukają chwały i bohaterstwa...grzebiąc w
    przeszłości zamiast skupić się na przyszłości...
    • krouk Re: dekret prezydenta Juszczenki 16.10.06, 16:03
     od dekretu do praw kombatanckich droga daleka - to nie są kompetencje
     prezydenta lecz parlamentu, a nie sądzę, aby w obecnym parlamencie taka rzecz
     przeszła - sam dekret też nie jest aż tak bardzo pro. jak niektórzy chcieli -
     już słychać narzekania nacjonalistów, że to za mało, że nie tego się spodziewano
     • ciekawy344 Re: dekret prezydenta Juszczenki 17.10.06, 12:19
      romeks4 napisał:

      > > nasi pobratymcy Ukraińcy
      > ???
      > u nas za zabicie "upowca" żaden normalny sąd nie skarze, a ich uprawnienia i
      > dekrety kumbatanckie g..wno mnie obchodzą, jeszcze parę latek i ostatni bandyta
      >
      > pojdzie do piachu !!!

      głupek fajna rzecz... czasem warto się pośmiać...
      • banderowiec1 :)) 17.10.06, 12:41
       Juszczenko 18 sierpnia, na banderowskiego wszechswiatom forum, .."unikalne
       doswiadczenie i umiejetnosci (to o UPA-OUN) laczenia twardej postawy narodowej
       z gietkim konstruktywizmem dzis nie traci na aktualnosci .. "
       ps. ciekawy ty jestes już giętki czy już sztywny ?
       • ciekawy344 Re: :)) 17.10.06, 13:47
        cóż Juszczenko to polityk, jak wiadomy każdy polityk to dziwka... Ukraina
        pretenduje do miana kraju demokratycznego... więc szuka głosów poparcia.

        Bardziej martwi mnie fakt, że ludzie mając świadomość do czego prowadzi
        szowinizm i nacjonalizm, z uporem maniaka popierają, lansują, wybielają taką
        ideologie.
        W czasach ZSRR taka postawa była o tyle zrozumiała, że była przeciwagą dla
        ruskiego komunizmu i ruskiej okupacji. Teraz to chyba przejaw megalomani
        narodowej. Świnia sama drze wór i kwiczy.
         • ciekawy344 Re: :)) 17.10.06, 14:53
          nie chce.... nie zamierzam, zagospodarowywać młodzieży, ani artystów ludowych w
          Waszym regionie...:)) z całym szacunkiem wole u siebie :P
          • krouk Re: rocznicowo 17.10.06, 15:29
           Pogoda była marna, wobec czego pooglądałem sobie trochę w weekend na kilku
           ukraińskich kanałach tvsat jak obchodzono rocznicę UPA. Generalnie nie widać
           było zbytnio „laurkowego” podejścia do tematu (na szczęście). Większość
           materiałów stanowiły krótkie, suche relacje z manifestacji pro i anty w różnych
           miastach na terenie Ukrainy z minimalnym komentarzem i bez oceny. Był też m.in.
           okolicznościowy film dokumentalny – niebędący jednak propagandowym, a
           skupiający się na losach dwojga ludzi wg. zasady: ludzie w trybach historii.
           Była też debata – prowadzona dosyć dobrze, na której byli przedstawiciele „za”
           oraz „przeciw”. Widać wyraźnie, że młodzi chłopcy z grupy „za” strasznie się
           podniecają, gdy mowa o walce UPA z komunizmem itd., ale są mocni w gębie do
           czasu, gdy ktoś mądrzejszy nie wspomni im o zbrodniach UPA na ludności
           cywilnej – wtedy jakoś gorzej im idzie i próbują kręcić – w pewnym momencie
           nawet prowadzący nie mógł już tego słuchać i stwierdził, że jednak zbrodnie te
           są faktem, – co uporządkowało nieco dyskusję.
           Jeśli chodzi o relacje z manifestacji to było ich mniej więcej tyle samo z tych
           pro jak i anty. Jeden nawiedzony pan organizator z pro żałował bardzo, iż dzień
           rocznicowy nie jest oficjalnym świętem ukraińskiego wojska.
           Inny pan organizator z anty mówił, że nie pozwolą na swobodne manifestowanie w
           stolicy Ukrainy swoich poglądów przez „faszystowskie niedobitki z OUN-UPA”.
           Inny organizator zachęcał przechodzących do uczczenia ofiar OUN-UPA w chwili,
           gdy „nacjonaliści świętują w Kijowie swój faszystowski sabat”
           Manifestacje nie były zbyt liczne, co pozwala mieć nadzieję, że będą zanikać –
           dwie największe odbyły się w Kijowie i liczyły po kilka tysięcy uczestników z
           pro i anty. Widać wyraźnie, że Ukraińców jednak już coraz mniej te sprawy
           interesują – a przynajmniej nie na, tyle, aby chciało im się chodzić na
           manifestacje.
           W Kijowie doszło do sporej zadymy pomiędzy pro i anty. Niewiele z tego pokazała
           polska TV ale w ukraińskiej było sporo materiałów. Mnie najbardziej podobało
           się jak ukraińska policja pałowała i wynosiła do samochodów młodych
           nacjonalistów o gorących oraz pustych głowach, którzy byli zbytnio
           agresywni :)))
           W sumie to jednak spory obciach dla Ukrainy, że po miastach z okazji różnych
           rocznic pełzają jeszcze nadal grupy głupawych nacjonalistów wznosząc głupawe
           okrzyki. Takie manifestacje wyglądają zresztą bardzo zabawnie – bo uczestnicy
           chcą żeby wyglądały strasznie poważnie. Prowadzący je organizatorzy wygłaszają
           bardzo nadęte i puste jak oni sami mowy w stylu nazistowsko-radzieckim dodając
           do tego często elementy religijne – wszystkie słowa są często wprost
           wykrzykiwane do obecnych.. Wśród uczestników manifestacji dostrzegłem kilka
           wyraźnych grup. Pierwsza to starsze panie ze świętymi obrazkami – w stylu ekipy
           Rydzyka. Druga to młode oszołomy „wszechukraińskie” z rozmaitych śmiesznych
           organizacji nacjonalistycznych.. Trzecia to jeszcze młodsze małolaty w
           stylu „krótkie spodenki w kolorze wojskowym”, które o całej sprawie wiedzą
           tyle, co im ci w/w powiedzą i jak ich zapytać to klepią frazesy.. Są też
           oczywiście resztki żołnierzy UPA, których część z racji podeszłego wieku nie
           czai już specjalnie, co się wokół nich dzieje - no i "politycy", którzy chcą
           się przy okazji całego tego cyrku zareklamować. Całość bardzo zabawna, (gdy się
           ją ogląda w TV) ale w sumie tak jak napisałem – obciachowa dla Ukrainy.
           Oglądając tych ludzi, których miejsce wraz z poglądami jest już chyba raczej w
           skansenie, doszedłem do wniosku, że polski obciach z wysokim Romkiem, Endriu
           Warchołem itd. nie jest jeszcze najgorszy:)))

           p.s. miłym akcentem w tv ukraińskiej dnia 14.10. było odnotowanie rocznicy
           urodzin Stefana Żeromskiego:)))
           • krouk Re: p.s. do rocznicowo 17.10.06, 15:37
            zapomnialem dodać, że rosyjki kanał sat. RTR Planeta uczcił rocznicę powstania
            UPA emisją stosownego filmu w dobrym czasie antenowym. Film dotyczył walk z UPA
            na pograniczu polsko - radzieckim w okresie powojennym. Oczywiście upowcy byli
            tam określani wyłącznie jako "bandyci" i robili bardzo brzydkie rzeczy.....
            • piotrzr moskale i urobieni "paliaczki" 17.10.06, 18:14
             krouk napisał:

             > zapomnialem dodać, że rosyjki kanał sat. RTR Planeta uczcił rocznicę powstania
             > UPA emisją stosownego filmu w dobrym czasie antenowym. Film dotyczył walk z
             UPA na pograniczu polsko - radzieckim w okresie powojennym. Oczywiście upowcy
             byli tam określani wyłącznie jako "bandyci" i robili bardzo brzydkie rzeczy.....

             No cóz - widać moskale wykazują zadziwiającą zgodność z niektorymi "prawdziwymi
             polakami" - urabianie umysłow na ruską modłe daje i tu jakieś efekty :))
             Stara moskiewska metoda "divide et impera"...
             • krouk Re: moskale i urobieni "paliaczki" 18.10.06, 08:34
              "........No cóz - widać moskale wykazują zadziwiającą zgodność z
              niektorymi "prawdziwymi
              polakami" - urabianie umysłow na ruską modłe daje i tu jakieś efekty :))
              Stara moskiewska metoda "divide et impera"..." (piotrzr)

              Ciekawe czy masz świadomość, że takie działanie ułatwia im m.in. całe
              to "wszechukraińskie" oszołomstwo złożone z "prawdziwych Ukraińców", które w
              pięknym stylu świętowało w różnych miastach Ukrainy 14 października - pisałem o
              tym w poście pt. "rocznicowo".


              p.s. prosiłbym, abyś nie używał raczej rosyjskiego określenia "paliaczki" - jak
              zapewne wiesz Rosjanie mają też bardzo ładne określenie na Ukraińców, którego
              jednak nie przytoczę ;))


             • krouk Re: film 18.10.06, 08:55
              w zasadzie - mógłbym zapytać: po co pytasz? przecież wszystko wiesz zawsze
              najlepiej ;)
              ale skoro ciekawy344 podał Ci jakieś informacje to i ja to zrobię -
              tytułu nie znam bo film oglądałem jakieś 20 minut po czym się zakończył była to
              chyba pierwsza część, oglądać go raczej nie warto - był bardzo kiepski
              warsztatowo - np. upowcy w zasadzce czaili się po pięciu za jednym drzewem itp.
              jak Ci się chce to możesz poszukać informacji na stronie RTR Planeta - może coś
              tam jest - film był emitowany późnym wieczorem 14.10. lub 15.10.
              • krouk Re: film 18.10.06, 09:02
               a może chodzi Ci o ten film dok. z ukraińskiej tv, o którym wspomniałem
               wcześniej ? - trzeba było napisać, o który film chodzi
                • krouk Re: film 20.10.06, 11:24
                 Z informacji na stronie RTR Planeta wynika, że był to film z serii
                 „Государственная граница” , ale z zamieszczonych opisów trudno wywnioskować,
                 który konkretnie. Widzę, że kolejne 2 filmy z tej serii są w programie na
                 21.10. – jeden o 14.15 drugi 01.25 czasu rosyjskiego (być może jeden z nich
                 jest powtórką tego z ubiegłego tygodnia) 2 są też w programie na 22.10.
                 Żałuję, że nie widziałem części, która mówiła o walce z „białopolakami” na
                 pograniczu polsko-radzieckim w okresie międzywojennym :((
                 ale może jeszcze go pokażą – film pewnie marny, ale zawsze jest to jakaś
                 ciekawostka.

                 „....Действие второго фильма происходит на советско-польской границе. Советские
                 пограничники пресекают попытки мятежей и набегов на приграничные города и села
                 белополяков и банд из остатков белогвардейских войск…....”
        • piotrzr co świnia drze ??? 17.10.06, 14:42
         ciekawy344 napisał Świnia sama drze wór i kwiczy.

         Te wizjonerskie słowa stanowią doskonałą wprost recenzję wypowiedzi
         ciekawskiego i banderowca.
         Cóż - skromności nigdy nie za wiele.
         A samokrytka jest jak najbardziej wskazana :)))
         • ciekawy344 Re: co świnia drze ??? 17.10.06, 19:17
          piotrzr napisał:

          > ciekawy344 napisał Świnia sama drze wór i kwiczy.
          >
          > Te wizjonerskie słowa stanowią doskonałą wprost recenzję wypowiedzi
          > ciekawskiego i banderowca.
          > Cóż - skromności nigdy nie za wiele.
          > A samokrytka jest jak najbardziej wskazana :)))


          o nowy-stary głupek jest jak zwykle nic nie napisał w temacie z sensem...robi
          natomiast przygłupawe osobiste wycieczki, wystawiając sobie kolejne świadectwo.
          Przy okazji jak zwykle nic nie zrozumiał....:)i bełkocze coś o wizjonerach
          ( niezbyt trudne słowo a jednak ) niby co takiego jest proroczego w darciu wora
          przez świnie ? :))


          • piotrzr darcie wora przez świnie 17.10.06, 20:04
           ciekawy344 napisał:

           niby co takiego jest proroczego w darciu wora
           > przez świnie ? :))

           Poczytaj PROSIAKU - SWOJE OSTATNIE POSTY - a zrozumiesz :))
           ""buachacha !!!""
           "ale dajesz w piec", "szydera", "lol",
   • darino jeszcze słowo o kombatantach i nie tylko ... 25.10.06, 12:33
    "Sam zamysł wzbudził spore reperkusje również na Podkarpaciu gdzie żyją naoczni
    świadkowie tragedii wołyńskiej i wciąż żywe są wspomnienia zbrodni,
    popełnianych przez niektóre oddziały UPA na ludności cywilnej w latach 1944-
    1947.

    Miałem w UPA kolegów

    - Pamiętam tamte lata, byłem żołnierzem podziemia, walczyłem także przeciw UPA –
    mówi pan Jan, mieszkaniec powiatu lubaczowskiego (personalia do wiadomości
    redakcji). - Miałem w UPA również kolegów ze swojej wioski, w swoim czasie
    byliśmy nawet wielkimi przyjaciółmi. Wojna nas rozdzieliła. Jednych wcielano
    siłą, inni poszli na ochotnika, także w dobrej wierze.

    Był okres, gdy z UPA współpracowaliśmy, a nawet prowadziliśmy wspólne akcje i
    wzajemnie ostrzegaliśmy się przed KBW czy NKWD, ale potem to wszystko jakoś
    ‘‘pękło’‘ w ogniu palonych wiosek i morzu wzajemnie przelanej krwi. Nie
    idealizuję, bo i nam zdarzały się mało chwalebne akcje, ale UPA jako całej
    organizacji praw kombatanckich bym nie przyznał.

    Z drugiej jednak strony, nie powinno się wrzucać wszystkich do jednego worka,
    bo byli w UPA również ludzie, którym takie prawa chyba się należą, tylko
    problem jak ich po tylu latach ‘‘wyłowić’‘ z całości? – zastanawia się 82-letni
    weteran AK.

    Wujek Stefan

    - Moje dzieci i wnuki przez lata nie wiedziały, kim był ‘‘wujek’‘ Stefan,
    którego wielokrotnie zapraszałem do nas po wojnie, pomagając również
    materialnie jak mogłem. Był moim szkolnym kolegą i członkiem UPA, ale przede
    wszystkim człowiekiem, któremu wiele rodzin w mojej wiosce zawdzięczało
    ocalenie. Uprzedzał o groźbie akcji obcych na naszym terenie sotni, a swoich
    dowódców przekonał, że nie jesteśmy ich wrogami. Mój kuzyn, aby uratować
    dziewczynę przed wywózką do ZSRR ożenił się z łączniczką UPA, doskonale
    wiedząc, czym się zajmowała. Takie to były czasy...

    Nienawiść pozostała

    W Przemyślu, gdzie żyje chyba największa ukraińska diaspora na Podkarpaciu,
    zdania są równie podzielone, nawet w gronie samych Ukraińców. Ich sąsiedzi,
    Polacy, przyzwyczaili się już do corocznych żałobnych panachyd na cmentarzu
    Strzelców Siczowych w Pikulicach.

    Spoczywają na nim prochy sojuszników Polski w walce z bolszewikami (1920-21),
    żołnierzy Ukraińskiej Armii Ludowej, w swoim czasie, niestety, zdradzonych,
    pozostawionych samym sobie i w Polsce internowanych, którzy w pikulickim obozie
    umierali z ran, głodu i chorób. W odróżnieniu od nich, hasło UPA nadal budzi tu
    bardzo negatywne skojarzenia."
    www.pressmedia.com.pl/sn/wydarzenia/d2.asp?u_file=KK%2ETXT
    • ciekawy344 Re: jeszcze słowo o kombatantach i nie tylko ... 25.10.06, 13:42
     no właśnie o szeregowych członkach czy pomniejszych dowódcach UPA, którzy dali
     świadectwo człowieczeństwa a bardzo trudne to i niebezpieczne było należy a
     nawet trzeba pisać...i doceniać bo mieli niesamowitą odwagę, przeciwstawić się
     ideologii, terroru, mordu. Natomiast UPA jako organizacji świadectwo wystawiło
     jej dowódctwo podejmując i realizując swoje skrajnie bandyckie i terrorystyczne
     akcje.
     Dlatego " wujkowi Stefanowi " trzeba postawić pomnik....a zbrodniarzom pokroju
     Kłyma Sawura nie. Stefan był bohaterem ratując ludzi z narażeniem życia... a
     Kłym Sawur zbrodniarzem bo wydał rozkaz nie do walki z okupantem... a najpierw
     do mordowania bezbronnych kobiet, dzieci, starców.
     • krouk Re: jeszcze słowo o kombatantach i nie tylko ... 25.10.06, 15:27

      No, Darino – w końcu coś mądrego napisałeś – szkoda, że nie własnymi słowami,
      ale dobre i to ;)))
      Nie wiesz przypadkiem czy jest gdzieś w necie dostępny tekst „rocznicowego”
      dekretu Juszczenki przetłumaczony na polski?
      Czytałem, że ukraińskim nacjonalistom się on nie podoba, bo zobowiązuje do
      naukowych i obiektywnych badań nad OUN-UPA i takiego też przedstawiania tematu
      społeczeństwu – „a po co te badania jak wszystko zostało już zbadane i wiadomo,
      że OUN-UPA była OK.” – twierdzą te cwaniaczki ;)))))

      A oto i tekst dekretu w oryginale:

      УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 879/2006
      "Про всебічне вивчення та об'єктивне висвітлення діяльності українського
      визвольного руху та сприяння процесу національного примирення"
      З метою консолідації та розвитку української нації, встановлення історичної
      справедливості щодо учасників українського визвольного руху, сприяння процесу
      національного примирення та взаєморозуміння, відновлення національної пам'яті
      постановляю:
      1. Кабінету Міністрів України:
      1) розробити разом із Національною академією наук України комплекс заходів на
      2006 – 2007 роки, спрямованих на всебічне вивчення та об'єктивне висвітлення
      участі українців у Другій світовій війні, інших військових конфліктах XX
      століття, передбачивши, зокрема:
      здійснення ґрунтовних наукових досліджень, проведення науково-практичних
      конференцій, міжнародних семінарів, круглих столів;
      видання історичної та науково-популярної літератури з цих питань;
      організацію створення та демонстрацій науково-популярних фільмів і
      документально-публіцистичних передач;
      проведення відповідної роз'яснювальної та просвітницької роботи, зокрема в
      засобах масової інформації;
      2) розробити разом із Національною академією наук України з урахуванням
      фахового висновку робочої групи і&#
         • piotrzr o UPA w Bieszczadach w Karcie 25.10.06, 16:47
          Bodaj przy końcu ubiegłego roku Karta /nie pamietam Darino czy Ci nie
          przesyłałem skanow artykułu??/ publikowała wypowiedzi Polaków z Bieszczad,
          raporty wojskowe polskie i upowskie na temat wzajemnych relacji w latach 1945-1946.
          Z wielu polskich wypowiedzi wynikalo wręcz rycerskie postepowania żołnierzy UPA
          z zatrzymywanymi cywilami a nawet wojskowymi. Ktorych oczywiście pozbawiano
          broni ale puszczano wolno - wręcz eskortowano przez teren zajęty przez UPA.
             • darino a propos niezabijania cywili 26.10.06, 08:53
              Dla piewców Ludowego Wojska Polskiego - oni też nie mają czystej karty w tej
              sprawie. Nie będę powoływał się na Zawadkę Morochowską czy Terkę, gdzie
              wymordowano po kilkadziesiąt osób. Również w naszej gminie wojsko popełniało
              zbrodnie, zabijając na przykład w Cisowej kilkanaście osób podczas wysiedlania,
              czy w Lachawie, gdzie za pomoc UPA rozstrzelano co dziesiątego mężczyznę, czy w
              Brzeżawie, gdzie żołnierze zamordowali kilkanaście osób.
              • ciekawy344 Re: a propos niezabijania cywili 26.10.06, 09:39
               Darino czy kiedyś powiedziałem, że AK, LWP czy BCH ma same czyste karty ?
               natomiast wiele razy pisałem o zasadniczej róznicy między nimi a UPA... bo
               bandytyzm w AK, BCH czy LWP to wybryki lokalnych dowódców...a bandytyzm UPA to
               rzecz narzucona odgórnie przez najwyższe dowódctwo...i w żaden sposób nie idzie
               na jednej szali połozyć działań w Terce, Pawłokomie na jedną szalę ze zbrodnią
               zaplanowaną i konsekwentnie realizowaną...na olbrzymim terenie w imię ideologii
               szowinizmu i skrajnego nacjonalizmu. To tak jakby rozstrzelanie SS'mana porównać
               do obozów koncentracyjnych. Bandyci są w każdym narodzie podobnie jak porządni
               ludzie vide Stefan, najgorzej gdy bandyci zaczynają przewodzić narodowi vide
               Stalin, Hitler czy Kłym Sawur... wtedy najgorsze skur**** staje się " prawem "
               "wymogiem", "koniecznością" a zwykli ludzie wcale nie bandyci zapuszczeni w
               tryby stają się sadystami, mordercami. Zresztą już wiele razy pisałem o tym, a
               Ty ciągle spłycasz temat do wydarzeń lokalnych, incydentalnych... i tą samą
               miare usiłujesz przykładać do zaplanowanego ludobójstwa jak do lokalnych aktów
               bandytyzmu. Wacław i jego działaność w Pawłokomie to rzecz wstydliwa, potepiona
               i nikt przy zdrowych zmysłach tego nie neguje, nikt nawet nie mysli o stawianu
               mu pomnika, choć jakby nie patrzeć walczył o wolność bedąc dowódcą oddziału AK.
               Natomiast Waszego arcybandytę umieszcza się na pomnikach ( Kłym Sawur ) wujek
               Stefan ratujący ludzi nie ma pomnika bandyta ma i to jest smutne...bo każdy
               powinien sobie prywatnie odpowiedzieć na pytanie kto był prawdziwym bohaterem ?
               • pepepe10 Re: a propos niezabijania cywili 27.10.06, 21:07
                Cześć Ciekawy !
                Odpuść sobie Darina , i tak go nie przekonasz. Dla niego UPA to rycerze niepokalani, a AK to bandyci. Na Pomorzu do dzisiaj wielu Wasserdeutsch'ów twierdzi , że ludobójstwo w Oświęcimiu i Sztutowie to kłamstwa i zmyślenia , a formacje SS jeżeli strzelały , to tylko na froncie do żołnierzy. Też żądają , aby SS-manom przyznać prawa kombatanckie i chcą im stawiać pomniki , mimo decyzji mocarstw , że jest to organizacja zbrodnicza. Nie przyjmują do wiadomości żadnych argumentów , ich zdaniem spalenie żywcem polskich jeńców w Podgajach (w czasie walk o Wał Pomorski) jest usprawiedliwione , ponieważ to była armia "nielegalna" , tzn. nie utworzona przez rząd w Londynie , więc nie obejmowała tych żołnierzy konwencja haska , jako "nielegalnych partyzantów" , zdaniem wielbicieli Hitlera , można ich było spalić i wszystko jest ok.
                Darino myśli dokładnie tymi samymi kategoriami.
                Polskie Państwo Podziemne za zbrodnię stawiało przed sądem , nawet komuniści robili to po wojnie . Ukarano i zbrodniarzy z Jedwabnego i o ile wiem wielu tych, co prześladowali ludnośc cywilną po wojnie. Wystarczy posiedzieć trochę w archiwach wojewódzkich. Czy OUN-UPA postawiło kogoś przed sądem za mordowanie Polaków ?
                To był oczywiście żart , nigdy o tym nie słyszałem. Pewnie Polacy na Wołyniu też nie byli objęci konwencjami.
                Daj sobie spokój , Ukraińcy mają swoich bohaterów i niech u siebie stawiają im pomniki , a Polacy i Słowacy (spróbuj w Słowacji napomknąć o prawach i pomnikach dla UPA ! - dobrze ich tam pamiętają) mają swoich.
              • krouk Re: a propos niezabijania cywili 26.10.06, 09:54
               A czy ciekawy344 twierdzi, że LWP miało czystą kartę?
               A czy ciekawy344 powołuje się na „Łuny w Bieszczadach”?
               Darino – nie bądź nadgorliwy i nie odpowiadaj na posty, które jeszcze nie
               zostały napisane :))))))

               „…….Nie będę powoływał się na Zawadkę Morochowską czy Terkę, gdzie
               wymordowano po kilkadziesiąt osób……..” (darino) – Przecież właśnie to
               robisz :)))))

               Co do „rycerskości” – są to rzeczy znane, które jednak nie wpływają w
               zasadniczym stopniu na ocenę OUN-UPA jako całości – a w ocenie tej negatywy
               zdecydowanie przeważają nad pozytywami (które oczywiście także były – i nie
               chodzi tylko o „rycerskość”). Podobne zachowania były i w LWP i gdzie indziej a
               czegoś pozytywnego można doszukać się także np. u partyzantów radzieckich,
               którzy byli przecież zazwyczaj dowodzeni przez oficerów NKWD – czy wpływa to
               pozytywnie na wizerunek NKWD jako całości? - chyba nie bardzo ;))))

               To fakt, iż KARTA pisze prawdę – były tam także publikowane materiały,
               pokazujące zbrodniczy charakter OUN-UPA.

   • piotrzr kroukowi w odp 20.10.06, 18:02
    Krouk napisał /a/ ;
    Ciekawe czy masz świadomość, że takie działanie ułatwia im m.in. całe
    to "wszechukraińskie" oszołomstwo złożone z "prawdziwych Ukraińców", które w
    pięknym stylu świętowało w różnych miastach Ukrainy 14 października - pisałem o
    tym w poście pt. "rocznicowo"."

    Odpowiadam - nie mam świadomości aby historyczno-kombatanckie sentymenty
    niezruszczonych Ukraińców mozna było podciągnąć pod 'oszołomstwo". Jesli już to
    świetle cytowanych relacji - mozna tak mysleć z czysto moskalskiego puktu
    widzenia. Według ktorego historyczne sentymenty ukraińcow to kolejny dowód że
    owa Ukraina wymyka im sie z moskiewskich łapek .
    Bowiem nie uważam aby obchody rocznicowe godziły w Polaków.
    A Ty niepotrzebnie przenosisz swą ocenę podziału Polaków na wszechpolaków,
    "oszołomstwo", kaczorow i moherów na grunt ukraiński.
    Bo zmoich obserwacji to i tu i tam przeważa tzw "milcząca wiekszość" borykająca
    sie z trudami codziennego zycia.

    Krouk napisał /a/ też
    p.s. prosiłbym, abyś nie używał raczej rosyjskiego określenia "paliaczki" - jak
    zapewne wiesz Rosjanie mają też bardzo ładne określenie na Ukraińców, którego
    jednak nie przytoczę ;))

    Odpowiadam : nie będe uzywał :) masz to jak w ruskim banku czy ruskiej
    televidieni - jak wolisz :))
    a co do przytaczania lub nie to myslisz o okresleniu "chachoł" czy "kacap"???
    bo jakis zgadnąć nie mogę
    • ciekawy344 Re: kroukowi w odp 20.10.06, 22:07
     > Odpowiadam - nie mam świadomości aby historyczno-kombatanckie sentymenty
     > niezruszczonych Ukraińców mozna było podciągnąć pod 'oszołomstwo".

     o qurka manifestacje często małoletnich szowinistów, faszystów....to
     kombatanckie sentymenty... :))) lecz się chłopie na nogi... bo głowa już
     bezpowrotnie stracona... :))

    • krouk Re: piotrowizr w odp. 23.10.06, 15:06
     piotrzr napisał sobie:

     „….Odpowiadam - nie mam świadomości aby historyczno-kombatanckie sentymenty
     niezruszczonych Ukraińców mozna było podciągnąć pod 'oszołomstwo". Jesli już to
     świetle cytowanych relacji - mozna tak mysleć z czysto moskalskiego puktu
     widzenia. Według ktorego historyczne sentymenty ukraińcow to kolejny dowód że
     owa Ukraina wymyka im sie z moskiewskich łapek .
     Bowiem nie uważam aby obchody rocznicowe godziły w Polaków.
     A Ty niepotrzebnie przenosisz swą ocenę podziału Polaków na wszechpolaków,
     "oszołomstwo", kaczorow i moherów na grunt ukraiński.
     Bo zmoich obserwacji to i tu i tam przeważa tzw "milcząca wiekszość" borykająca
     sie z trudami codziennego zycia…..”


     Ciekawe Piotrze czy byłbyś równie tolerancyjny, gdyby w Polsce odbywało się
     szereg manifestacji ku czci nacjonalistycznej partyzantki – NSZ oraz np. ONR-u.
     ND itp. na których przeważaliby „wszechpolscy”, małolaty z
     rozmaitych „Szczerbców” itp. w „strojach organizacyjnych” oraz panie i panowie
     z grupy Rydzyka noszący święte obrazki i portrety antyukraińskich
     nacjonalistów, a wszystko to okraszone morzem sztandarów organizacji
     najconalistycznych oraz krzykami „chwała bohaterom !!!!!” wznoszonymi jak na
     wiecach komunistycznych – nienaturalnie głośno i wielokrotnie przez liderów
     politycznych oraz zgromadzonych – zapewne stwierdziłbyś, że to oszołomstwo i
     skansen (i miałbyś rację) ale w wydaniu ukraińskim są to już dla Ciebie jedynie
     cyt.: „historyczno-kombatanckie sentymenty niezruszczonych Ukraińców” ;))))))


     Mam świadomość, że manifestacje te są w zamierzeniu raczej antyrosyjskie – ale
     kij ma dwa końce, o czym należy pamiętać.
     Przykład: podczas „pomarańczowej” jeden z wysokich notabli rosyjskich
     powiedział: „dziwię się, że wy Polacy popieracie na Ukrainie siły polityczne,
     które morderców waszych dzieci i kobiet w okresie II wojny światowej nazywają
     bohaterskimi powstańcami”. Ktoś w Polsce, kto obejrzał relacje z manifestacji
     14 października może sobie pomyśleć, że ten Rosjanin miał rację. Czy o to
     chodzi Ukraińcom? Sądzę, że nie. Oczywiście Rosjanin powiedział to,
     aby „dzielić i rządzić”, ale Ci, którzy stawiają pomniki Kłymowi Sawurowi i z
     przesadnym entuzjazmem świętują rocznicę UPA powinni mieć świadomość, że
     wzbudzają tym antyukraińskie nastroje wśród Polaków i ułatwiają Rosji
     jej „dziel i rządź”.


     Analogię do wszechpolaków i moherów uważam za głęboko uzasadnioną (wersja
     grekokatolicka w/w) – podobieństwo jest naprawdę duże :))) – o kaczorach nie
     wspominałem ;)) proszę mi tego nie przypisywać ;)))


     Zgadzam się, że „….tu i tam przeważa tzw "milcząca wiekszość" borykająca
     sie z trudami codziennego zycia…..” – o czym świadczy m.in. stosunkowo
     niewielka ilość uczestników manifestacji ;)))
     • piotrzr analogie i podobienstwa 23.10.06, 17:29
      krouk napisał:

      l – nienaturalnie głośno i wielokrotnie przez lider
      > ów politycznych oraz zgromadzonych – zapewne stwierdziłbyś, że to oszołomstw
      > o i skansen (i miałbyś rację) ale w wydaniu ukraińskim są to już dla Ciebie
      jedynie cyt.: „historyczno-kombatanckie sentymenty niezruszczonych Ukraińców̶

      No bo całkiem inaczej oceniam znaną manifestację w stoczni gdańskiej gdzie
      bandytyzm polityczny polskiej klasy rządzacącej nie osiagnąl jeszcze apogeum :))
      Gdzie w nacjonalistycznych kontekstach "Polska, dla Polski z Polską ???? wwiła
      sie w wypowiedziach czołowego klona???

      > Analogię do wszechpolaków i moherów uważam za głęboko uzasadnioną

      Czy wliczasz w to pisowsko lpr-owskie bydłeko - chyba też - no nie ???

      No i wnioski płynące z lekcji udzielonej nam przez spolke beger - tvn ???


      • krouk Re: analogie i podobienstwa 24.10.06, 09:10
       Przyznaję, że nie bardzo wiem o co Ci chodzi :)))))))) jeszcze Begerową w to
       mieszasz :)))) nic nie rozumiem :))))

       „……bandytyzm polityczny polskiej klasy rządzacącej…..”
       „……w wypowiedziach czołowego klona……”
       „…..pisowsko lpr-owskie bydłeko…….”

       ale słownictwo - gratulacje :))))))))
       piotrzr – czy Ty przypadkiem nie należysz do jakiegoś UNA-UNSO czy innego
       paskudztwa :))))))))))

       Nie jestem fanem Kaczyńskich i PiS ale – weź pod uwagę, że ten „czołowy klon”
       jak go nazywasz jest zwolennikiem pojednania polsko – ukraińskiego oraz
       partnerstwa z Ukrainą i polskiej pomocy dla ukraińskiej demokracji – Ty
       zamiast to docenić wolisz robić sobie z niego oraz jego partii jaja i posądzać
       o nacjonalizm, co każe się domyślać, iż zarówno pojednanie, partnerstwo jak i
       polską pomoc dla ukraińskiej demokracji masz głęboko w d...... :))))))))

       Ale dobrze, że takie rzeczy piszesz – lubię wiedzieć z kim mam do
       czynienia ;))))))
         • piotrzr no dobra Przepraszam 24.10.06, 16:34
          Poniosło mnie - to i przepraszam :) z tymi wyrażenieniami!!!
          Odnoszę wrażenie że przy obecnej klęsce polityki międzynarodowej obecnego rządu
          RP- to i proba relacji z Ukrainą jest potrzebna pisowcom na tyle na ile pomaga
          grać na nosie rosjanom.
          A "polska demokracja" nie jest obecnie ani lepsza ani gorsza od ukraińskiej.
          I tu i tam korupcja polityczna, zaprzeczanie wcześniejszym deklaracjom
          politycznym /vide "romanse" Juszczenki z Janukowiczem i K. z Lepperem/,
          kupowanie posłow , zakłamanie, aferalne powiązania.
          I ktoś tu mowi o polskiej pomocy dla w ukraińskiej demokracji?? w wykonaniu
          panów K> ))) no proszę nie żartować !!!
          W Polsce obecnie u władzy można znaleść polityków skazanych za pospolite
          przestepstwa albo o nie podejrzewanych /i nie myslę tylko o "rolnikach"/, na
          ukrainie jest podobnie - wszak janukowicz "siedział" za kryminalki w więzieniu -
          za młodych lat ale siedzial!!!
          I tu i tam rządzą obecnie populiści dla których władza jest celem samym w sobie !!
          No tylko że na Ukrainie nie ma konfesyjnego koncernu medialnego z wiadomym
          księdzem na czele, ustawiającym polityke prawicowcow :)
          A manifestacje na ukrainie wspominane przez Krouka to na tym tle - tylko
          niegroxny ,sentymentalny plankton polityczny.
          Niemniej jeszcze raz przepraszam krouka za urażenie delikatnych uszek.
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka