Dodaj do ulubionych

Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat.

25.10.12, 16:00
Witam

W najbliższym czasie Rada Gminy Lesznowola podejmie uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypomnę tylko, że ustawa pozwala na wybór jednej i tylko jednej, spośród trzech metod, ustalenia jej wysokości: w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość; na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego; według ilości zużytej wody.
Pierwsza metoda (liczba mieszkańców) ma sens tylko w przypadku gmin, gdzie „każdy zna każdego” i gdzie precyzyjne określenie liczby mieszkańców nie stanowi problemu. Na terenie Gminy Lesznowola mamy około 8 tysięcy mieszkańców, którzy nie posiadają meldunku (od 1 stycznia 2014 zniesiony zostanie obowiązek meldunkowy).
By zameldowani Mieszkańcy nie ponosili kosztów za niezameldowanych trzeba więc skorzystać z jednej z dwóch pozostałych metod.
Obliczanie należności za odbiór odpadów na podstawie powierzchni mieszkalnej posiada kilka zalet: stabilność danych oraz łatwość weryfikacji informacji. Zdecydowanym minusem jest to, że właściciele większych nieruchomości mogą czuć się pokrzywdzeni – wszak nie powierzchnia generuje ilość śmieci a jej użytkownicy.
Ostatnią metodą, jaka nam pozostaje, to wyliczenie opłaty na podstawie zużycia wody.
Tu problemem jest fakt, że część mieszkańców naszej gminy nie korzysta z systemu wodociągowego, co za tym idzie, nie ma możliwości określenia ilości zużytej wody.
W niektórych gminach, gdzie wybrano tą metodę zastosowano opłatę (od mieszkańców nieposiadających wodomierzy) przeliczoną według średnich norm zużycia wody określonych w rozporządzeniu ministra infrastruktury. Coraz częściej jednak pojawiają się opinie prawników, którzy kwestionują tę metodę, jako niezgodną z zapisami ustawy, która mówi wyraźnie, że zastosować można jedną, i tylko jedną metodę ustalania wysokości opłaty w stosunku do właścicieli nieruchomości
Jak widać, nie ma idealnej metody naliczania kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każda gmina ma inną specyfikę, i każdy samorząd musi wypracować optymalną formułę, z której… „niezadowolonych będzie jak najmniejsza liczba mieszkańców.” Jako członek Komisji Polityki Gospodarczej proszę o Państwa opinie na kontakt - radnywilusz@onet.pl

Pozdrawiam
mirekwilusz.pl/
Obserwuj wątek
  • kania_marcin Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 25.10.12, 17:00
   Dzień Dobry,

   Od dnia 1 lipca 2013 r. zmieniają się zasady zawierania umów i pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Opłata za odbieranie odpadów będzie kształtowała się na dwóch poziomach: jako opłata podstawowa i opłata obniżona. Opłatą obniżoną będą objęci właściciele nieruchomości, którzy zgodnie z wymogami będą zbierać selektywnie w prawidłowy sposób odpady komunalne. Właściciele nieruchomości nie niewywiązujący się z obowiązku prawidłowego zbierania odpadów będą objęcie opłatą podstawową. Weryfikacja sposobu zbierania odpadów będzie się odbywać każdorazowo przy odbiorze odpadów.

   W wyniku rozstrzygnięcia przetargu będziemy znali ile kosztuje zebranie i zagospodarowanie jednej tony odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, zielonych. Mnożąc przez ilość odpadów wyprodukowanych na terenie gminy i
   dzieląc przez powierzchnię mieszkalną otrzymamy stawkę za wywóz i zagospodarowanie odpadów.

   Pozdrawiam
  • kprzem Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 26.10.12, 13:48
   Dla zainteresowanych tematem kilka przydatnych linkow:
   www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/czas-ucieka-a-oplaty-za-smieci-to-wciaz-niewiadoma,34133.html
   www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/kto-zaplaci-za-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych,32582.html
   samorzad.infor.pl/sektor/zadania/srodowisko/artykuly/555703,ustawa_smieciowa_analiza_przepisow.html

   Treść ustawy "śmieciowej"
   www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2011,nr,152/poz,897,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach-oraz.html
   Katarzyna Przemyska
  • piotrt75 Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 26.10.12, 14:46
   Czy nie ma możliwości zastosowania metody wagowej ? W wielu krajach śmieciarka jest wyposażona w automatyczną wagę z czytnikiem kodu kreskowego, obsługa montuje kosz, który jest automatycznie ważony i opróżniany. Klient płaci na początku ryczałt, a potem jego rachunek jest korygowany (nadpłata lub niedopłata). Jest jeszcze trochę czasu na to i może warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem.
   • kania_marcin Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 26.10.12, 14:55
    Dzień Dobry,

    Zgodnie z treścią ustawy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może stanowić iloczyn:

    1. Liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
    2. Ilości zużytej wody z danej nieruchomości.
    3. Powierzchni lokalu mieszkalnego

    oraz stawki opłaty, która zostanie ustalona odrębną uchwałą.

    Żaden ze sposobów wyliczania opłaty nie jest idealny i sprawiedliwy.

    Pozdrawiam
    • haussmann Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 26.10.12, 21:47
     1. jest praktycznie nierealna
     2. jest perfekcyjnie doskonała bo jest szansa, że gmina nie będzie potrzebowała nawet jednego dodatkowego urzędnika do wyliczania i fakturowania i bardzo mniej więcej metoda ta odzwierciedla zużycie śmieci
     3. jeżeli ta sama powierzchnia co do podatku od nieruchomości to praktycznie zwiększamy podatek od nieruchomości czyli prosta sprawa ale w żadnen sposób nie odzwierciedla zużycia wody


     > oraz stawki opłaty, która zostanie ustalona odrębną uchwałą.
     a to to już niestety jest kompletna pomyłka, bo za chwilę powstanie w gminie Wydział z dyrektorem do przeliczania stawek czy danego dnia wywozu Kowalski posortował śmieci czy nie
   • haussmann Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 26.10.12, 21:50
    byłoby to kompletnie sprzeczne z ideą zmian. Zmiana ma polegać na tym, że opłata ma być niezależna od ilości śmieci po to , żeby nikomu nie opłacało się wyrzucać śmieci do pobliskiego lasu... jakiekolwiek wprowadzenie opłaty zależnej od ilości spowoduje ponowne palenie śmieci i zawalanie lasu w Magdalence
    • kania_marcin Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 27.10.12, 11:06
     Dzień Dobry

     Wydaje mi się, że najbardziej zasadną będzie opłata za gospodarowanie odpadami, tj. iloczyn stawki i powierzchni lokalu mieszkalnego. Dlaczego? Powierzchnia lokalu mieszkalnego jest niezmienna, nie trzeba co roku składać deklaracji, ponadto urząd posiada już dane dotyczące powierzchni, co przełoży się na niższe koszty administracyjne całego systemu.

     Opłaty będzie się uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca. Pierwsza opłata do 10 sierpnia 2013 r.

     Pozdrawiam
     • mwilusz Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 27.10.12, 13:15
      kania_marcin napisał:

      > Dzień Dobry
      >
      > Wydaje mi się, że najbardziej zasadną będzie opłata za gospodarowanie odpadami,
      > tj. iloczyn stawki i powierzchni lokalu mieszkalnego. Dlaczego? Powierzchnia l
      > okalu mieszkalnego jest niezmienna, nie trzeba co roku składać deklaracji, pona
      > dto urząd posiada już dane dotyczące powierzchni, co przełoży się na niższe kos
      > zty administracyjne całego systemu.
      >
      > Opłaty będzie się uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca. Pierwsza opłata do 10 s
      > ierpnia 2013 r.
      >
      > Pozdrawiam
      >
      Panie Marcinie,
      proszę również pamiętać, że jest do dobre rozwiązanie dla Mieszkańców zamieszkałych na 40-50m2. Nie może być tak, że rodzina ( przyjmijmy model 2+2) zamieszkała na 40-50m2 będzie płacić 2-3 razy mniej od Tych, co zamieszkują np. w 80 +m2. To nie metry generują śmieci tylko ludzie!
      Analizując metodę „iloczyn powierzchni” nie może być tak, że każdy m2 będzie mnożony przez tą samą stawkę. Optymalnym rozwiązaniem ( właściwe nie ma tu żadnego sprawiedliwego rozwiązania) będzie wprowadzenie podstawowych stawek od np. pierwszych 50? metrów, a wszystko, co powyżej będzie mnożone, przez jakąś symboliczną stawkę ( różnica może się wziąć z tego, że przy intensywnej zabudowie –wspólne śmietniki- odbiór odpadów będzie mniej czasochłonny od posesji wolnostojących).
      Uważam, że metoda oparta na zużyciu wody jest godna rozważenia. Odzwierciedla ona rzeczywisty stopień eksploatacji nieruchomości, a osobą odpowiedzialną za opłaty związane z gospodarką odpadami będzie ta sama osoba, która ma podpisaną umowę na dostawę wody.
      Problem, jaki pojawia się w tym wariancie polega na tym, że tylko około 20% odbiorców wody na terenie naszej gminy posiada wodomierze wskazujące zużycie wody „ogrodowej”, która nie może być brana pod uwagę. Czy instalacja około 8 tys. wodomierzy będzie możliwa do lipca 2013?
      Jeżeli nie, to czy w nieruchomościach niewyposażonych w licznik „ogrodowy” będzie istniała możliwość naliczania opłat w oparciu o średnie normy zużycia wody określane w rozporządzeniu ministra infrastruktury? Ustawa mówi wyraźnie, że zastosować można jedną i tylko jedną metodę w stosunku do wszystkich mieszkańców.
      Oczywiście wystosowałem już w/w pytania do odpowiednich instytucji.

      Pozdrawiam
      mirekwilusz.pl/
      • kania_marcin Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 27.10.12, 16:26
       Dzień Dobry,

       Moim zdaniem zastosowanie metody stanowiącej iloczyn stawki i ilości zużytej wody z danej nieruchomości nie wchodzi w grę, ponieważ m.in. kto niby miałby odczytywać co miesiąc liczniki, co z nieruchomościami które korzystają tylko ze studni głębinowych, etc.?

       Niestety, żaden ze sposobów nie jest idealny i sprawiedliwy.

       Dodam, że opłatę za gospodarowanie odpadami będzie można uiszczać w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek - indywidualne konto mieszkańca.

       Wdrożenie w życie nowej ustawy pociąga za sobą również i zmianę Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola. Obowiązująca jeszcze wersja jest dostępna na www.lesznowola.eobip.pl/bip_lesznowola/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=183&layout=1&page=0

       Pozdrawiam
       • kania_marcin Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 27.10.12, 21:31
        Dzień Dobry,

        Uważam również, że metoda iloczyn stawki i ilości zużytej wody z danej nieruchomości jest metodą generującą wysokie koszty. M.in. trzeba by było sprawdzać również czy ktoś nie oszukuje, rozliczać, robić korekty, bo komuś pęknie rura czy wyjedzie na pół roku. Woda generuje też dużo większą ilość etatów do obsługi tej metody. Natomiast metoda stanowiąca iloczyn stawki i powierzchni lokalu mieszkalnego stwarza najmniej pola do manipulacji.

        Wydaje mi się, że jest sprawiedliwsze rozwiązanie, poniżej treść części ustawy:

        Art. 6j. ust. 1. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:
        1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
        2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
        3) powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.

        2. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1 (tj. Art. 6c. ust. 1. Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy). rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

        Może w tym kierunku trzeba pójść, proszę o opinię?

        Pozdrawiam
        • citronella Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 28.10.12, 13:58
         Panowie, nie idźmy w stronę zużywanej wody :) Już teraz Polacy mają problem z higieną :) Żeby to zauważyć wystarczy przejechać się komunikacją miejską. Uzależnienie opłaty za wywóz śmieci od zużycia wody może tylko pogłębić ten problem :)
         • kprzem Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 28.10.12, 18:40

          Zachęcam do dyskusji i wyrażania swoich opinii na temat 3 metod naliczania opłat za śmieci.
          Żywa dyskusja na ten temat wywiązała się na stronie internetowej Szczecina
          konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116027.asp?soid=BDA2BEB0663C4748BB277E9D0E8A158C
          Tu można znaleźć również kalkulator ,ktory pomoże nam wyliczyć oplaty za śmieci przy zastosowaniu każdej z metod.
          Oczywiście stawki w naszej gminie będą się różnić nieco od szczecińskich(zobaczymy w którą stronę) ale pewne wyobrażenie można sobie wyrobić.

          Katarzyna Przemyska


         • kania_marcin Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 28.10.12, 19:34
          Dzień Dobry,

          Całkowicie z Panią zgadzam się. Metoda ta ma zdecydowanie więcej wad niż zalet. Jestem jej przeciwny.

          Pozdrawiam
        • chytry.lis Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 06.11.12, 14:44
         Uważam, że metoda ustalania opłaty w oparciu o powierzchnię mieszkania jest bardzo niesprawiedliwa gdyż rodzina 3 osobowa mieszkająca w domu o powierzchni 200 m2 będzie płaciła za śmieci o wiele więcej niż taka sama rodzina mieszkająca w mieszkaniu o pow. 50 m2.
         Dlaczego moja rodzina mam płacić więcej za śmieci niż rodzina której nie stać na dom i "gniecie się" z rodzicami w małym mieszkaniu?
         Znam przypadki gdzie na 50 m2 mieszkają dziadkowie i "młodzi" z dzieckiem lub dziećmi.
         Kto w takim przypadku "produkuje" więcej śmieci? Moja 3-osobowa rodzina na 200 m2 czy 5-cio osobowa rodzina na 50 m2???
         Niestety najlepszy bo najtańszy dla gminy sposób naliczania opłat nie jest najlepszy jej mieszkańców.

         Najsprawiedliwiej byłoby jednak pobierać opłaty za śmieci uzależniając stawkę do ilości osób zamieszkujących dany lokal.
         • kprzem Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 06.11.12, 15:03
          > Niestety najlepszy bo najtańszy dla gminy sposób naliczania opłat nie jest najl
          > epszy jej mieszkańców.
          >
          To nie Gmina będzie ponosić koszty funkcjonowania systemu zbiórki śmieci! .Koszty poniosą mieszkańcy(patrz ustawa).Dlatego dla nich jest b.ważne aby koszty administracyjne były niskie.Tak samo jeśli system będzie nieszczelny(np.osoby niezameldowane produkują śmieci a Gmina musi je odebrać-patrz ustawa)to koszty wywozu "nadprogramowych" śmieci tez poniosą wszyscy mieszkańcy.
          Ustawa przewiduje,ze na zbiórce śmieci Gminy nie mogą zarabiać( jeśli będzie jakaś nadwyżka finansowa to w następnym okresie musi ona zostac rozliczona poprzez obniżkę opłat).Musi być wszystko tak skalkulowane aby koszty wywozu,obsługi systemu pokrywały opłaty zbierane od mieszkańców .
          Katarzyna Przemyska

          • zbyszek.czapnik Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 06.11.12, 17:19
           kprzem napisała:

           > To nie Gmina będzie ponosić koszty funkcjonowania systemu zbiórki śmieci! .Kosz
           > ty poniosą mieszkańcy(patrz ustawa).Dlatego dla nich jest b.ważne aby koszty ad
           > ministracyjne były niskie.
           Gmina jest w stanie wydać każde uzyskane od mieszkańców pieniądze choćby poprzez zwiększenie kosztów administracyjnych.
           W przypadku rozliczania związanego ze zużyciem wody nie ma potrzeby zatrudniania kogokolwiek ponieważ opłatę jest w stanie generować funkcja programu księgowego na podstawie i tak zbieranych danych z wodomierzy. W tym przypadku osoby niezameldowane (a jest ich podobno około 8 000) nie mają wpływu na zafałszowanie danych bo skoro mieszkają to i zużywają wodę. Jeśli więc opłaty rozłożą się równomiernie na większej ilości mieszkańców (również tych niezameldowanych) to przeciętnie każdy z nas zapłaci mniej a powszechność rozwiązania spowoduje, że wywalanie śmieci do rowów czy palenie koło domu będą nieopłacalne.

           > Ustawa przewiduje,ze na zbiórce śmieci Gminy nie mogą zarabiać( jeśli będzie ja
           > kaś nadwyżka finansowa to w następnym okresie musi ona zostac rozliczona poprze
           > z obniżkę opłat).
           Gminy nie zarobią jeśli "narobią kosztów" choćby w związku z remontami śmieciarek czy wieloma innymi sprawami. Nie chcę wyręczać nikogo w wymyślaniu sposobów na generowanie kosztów działania systemu.
    • j.an Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 16.11.12, 17:42
     Umowa śmieciowa jest idealnym przykładem jak w naszym kraju tworzy się biurokracje i zbędne miejsca miejsca pracy dla zaprzyjaźnionego królika.Teraz płacę 5zł za osobę i 3zł za dzierżawę pojemnika 120l,oraz dostaje dwa worki firmowe na odpady segregowane miesięcznie,śledząc ten temat w naszym kraju to jestem przekonany na 100%,że Gminy tym podatkiem chcą sobie podreparować budżety. Dla mnie sprawa jest prosta każdy mieszkaniowiec ma się okazać podpisaną umową i rachunkami za pobierane odpady a nie tworzyć jakieś prawa poboru, od wody ,powierzchni itp.Mieszkaniec nie ma podpisanej umowy dostaje termin np.1miesiąca na zawarcie umowy z firmą odbierającą i przedstawia umowę gminie po jakimś czasie gmina weryfikuje czy dany mieszkaniec oddaje śmieci i sprawa jest prosta,jeżeli tego nie zrobi to gmina kieruje sprawę do sądu o zaśmiecanie i zanieczyszczanie środowiska a tu powinna być kara dość surowa np. za pierwszym razem 5tys.zł za następnym wielokrotność tej kwoty i skończyłoby się wywożenie odpadów do lasu i przydrożnych rowów.
     • zbyszek.czapnik Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 16.11.12, 21:33
      j.an napisał:

      > Umowa śmieciowa jest idealnym przykładem jak w naszym kraju tworzy się biurokr
      > acje i zbędne miejsca miejsca pracy dla zaprzyjaźnionego królika.
      Racja! Ta ustawa nie ma za zadanie ochrony środowiska tylko zarabianie pieniędzy na obywatelach. Kolejny ukryty podatek.

      > Dla mnie sprawa jest prosta każdy mieszkaniowiec ma się okazać podpisaną umową
      > i rachunkami za pobierane odpady a nie tworzyć jakieś prawa poboru, od wody ,powierzc
      > hni itp.
      Nie da się! Ustawę tak skonstruowano, by ludzie nawet nie próbowali oszczędzać czy żyć ekologicznie. To jak wymuszona ustawą żarówka "EKO" która teoretycznie powinna świecić dłużej, ale spreparowana elektronika jej na to nie pozwoli. Za to wielokrotnie wyższa cena pozwala zarobić przemysłowi, handlowi i państwom. Zwykła żarówka nie zanieczyszcza środowiska po wyrzuceniu a ta "eko" bardzo.

      Nam obywatelom pozostawiono łamigłówkę w postaci "wyboru mniejszego zła". Zrobią to za nas radni z których większość zagłosuje tak, jak zdecyduje pani wójt. Za rok będziemy mieli pewność, że "obniżenie kosztów poprzez powszechność" było tylko propagandą i zabulimy za śmieci o wiele więcej niż obecnie. A czy na ulicach będzie czyściej? No wiecie... ;-)
  • zbyszek.czapnik Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 01.11.12, 14:37
   Wybór metody w oparciu o "niezadowolenie mniejszej ilości mieszkańców" wskazuje jednoznacznie, że preferowana jest opłata od metra kwadratowego mieszkania. Czyli rodzina posiadająca mieszkanie 50m zapłaci czterokrotnie mniej od równie licznej rodziny posiadającej domek 200m. Ta druga zapłaci tyle samo co osoba posiadająca tzw. "kwatery" gdzie na 200m może przebywać i 40 osób.
   W żaden sposób nie przekłada się to jednak na ilość generowanych śmieci.
   To jest świetna okazja by "opodatkować" mieszkańców za fakt posiadania mieszkania pod płaszczykiem wywozu śmieci".

   Jaki byłby kosz zamontowania wodomierza u osób posiadających własne studnie? Z tego co wiem to byłoby to z robocizną poniżej 200 zł. Typowy czas użytkowania to 20 lat czyli wychodzi 10 zł rocznie. Przy hurtowym zakupie wodomierzy i masowym montażu ten koszt mógłby być jeszcze niższy.

   A co z segregacją odpadów? Ile koszy planuje się używać do sortowania? Na szkło, metal, plastik i inne odpady? Czy tak jak w innych gminach będą "premiowane" kompostowniki na odpady organiczne/zielone?
   • piotrt75 Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 05.11.12, 11:12
    > Typowy czas użytkowania t
    > o 20 lat czyli wychodzi 10 zł rocznie.
    Wodomierze legalizuje się co 5 lat - w praktyce oznacza to ich wymianę na nowe/regenerowane.
    • zbyszek.czapnik Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 05.11.12, 15:24
     Pytałem o "legalizację" inkasenta. U mnie wodomierz ma około 20 lat i nie będzie wymieniany, bo właścicielem wodomierzy jest Gmina a nie spółka z o.o. dostarczająca wodę. Poza tym podobno nie ma na to budżetu. Trzeba by wymieniać całymi ulicami tak jak był zakładany wodociąg.
     • rasputin007 Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 05.11.12, 23:15
      panie Zbyszku, z jednej z powyższych wypowiedzi wynika, że aż 8 tys. mieszkańców gminy nie posiada osobnych wodomierzy do wody używanej do podlewania ogrodów. oznacza to, że i tak już płacą za ścieki, których de facto nie generują. bo przecież przy podlewaniu ogrodu ścieki nie powstają.

      i teraz chciałby Pan, żeby te same 8 tys. gospodarstw płaciło większą stawkę za wywóz śmieci za każdym razem, gdy postanowią podlać ogród? nie oszukujmy się. nie ma możliwości zamontowania 8 tys. wodomierzy w ciągu najbliższych 7 miesięcy.
      • zbyszek.czapnik Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 06.11.12, 00:07
       Była mowa o 8 tysiącach niezameldowanych mieszkańców gminy. A co do wodomierzy to nie trudno rozdzielić wodę "ogrodową" i używaną w gospodarstwie domowym.
       Inna sprawa, że liczniki i tak należało by legalizować. Tak przynajmniej robi zakład energetyczny i gazownia.
       Inna sprawa, że za "odczyt" wodomierza jest pobierana opłata. Koszt urządzenia z montażem jest porównywalny z 3-4 miesięcznymi opłatami za wywóz śmieci w obecnych komercyjnych firmach.
     • piotrt75 Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 06.11.12, 10:23
      zbyszek.czapnik napisał:

      > Pytałem o "legalizację" inkasenta. U mnie wodomierz ma około 20 lat i nie będzi
      > e wymieniany, bo właścicielem wodomierzy jest Gmina a nie spółka z o.o. dostarc
      > zająca wodę. Poza tym podobno nie ma na to budżetu. Trzeba by wymieniać całymi
      > ulicami tak jak był zakładany wodociąg.
      Zatem rozliczanie się z takiego wodomierza jest nielegalne i podlega karze grzywny.
      • zbyszek.czapnik Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 10.11.12, 14:16
       piotrt75 napisał:
       > Zatem rozliczanie się z takiego wodomierza jest nielegalne i podlega karze grzy
       > wny.

       Właścicielem wodomierza jest Gmina, rozliczającym jest gminna spółka z o.o. Kto komu miałby nałożyć karę grzywny? ;-)
       • piotrt75 Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 11.11.12, 19:08
        Nadzór z Okręgowego Urzędu Miar nałoży karę właścicielowi wodomierza - przy okazji kontroli lub jeżeli ktoś o tym ich poinformuje. GZGK w Lesznowoli bardzo opornie wymienia wodomierze - zwykle najmarniej mają rok opóźnienia, przydałaby się tam kontrola.
        • kka69 Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 14.11.12, 15:51
         System opłaty na rzecz gminy za śmieci działa już od kilku lat w Legionowie.
         Obecnie jest tam stawka 8,50 zł/osobę za miesiąc.
         Opłata jest tylko dla mieszkańców, firmy rozliczają się oddzielnie.
         W cenie jest też odbiór posegregowanych surowców , skoszonej trawy a nawet starych mebli , czy RTV ( oczywiście są terminy , kiedy można to wystawiać).
         Legionowo obsługuje MPO, wcześniej przez kilka lat był tam Remondis.
         Cena jest bardzo dobra , dodam że po wprowadzeniu tego systemu praktycznie zniknął problem podrzucania śmieci sąsiadom czy do lasu.
         • pirxthepilot Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 14.11.12, 15:59
          Wg mnie jedynym sensownym sposobem rozliczania jest stawka od głowy. Wszystkie inne mają o wiele więcej wad...
         • kprzem Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 15.11.12, 10:40
          Oplata od głowy jest najlepsza pod warunkiem ,ze możliwe jest policzenie tych" głów".
          Szacuje się ,ze w naszej gminie jest niezameldowanych około 3 tyś osób.Jak więc ich obciążyć jeśli nie ma ich w ewidencji.W 2016 znika obowiązek meldunkowy a więc jeszcze trudniej będzie policzyć mieszkańców.Koszty wywozu śmieci za mieszkańców ,którzy dobrowolnie się nie "ujawnią" i tak poniesie cala reszta.Koszty funkcjonowania takiego systemu (każda zmiana ilości osób zamieszkałych na posesji-a takie zmiany wg.ustawy można zgłaszać co 2 tygodnie to kolejna decyzja podatkowa,którą ktoś musi wystawić,wysłać ,wprowadzić do systemu)ponoszą wszyscy mieszkańcy.

          Dodatkową trudnością jest fakt,że śmieci z naszej Gminy nie możemy wywozić tam gdzie uda nam się wynegocjować dobrą cenę odbiorunp.do Radomia.Decyzją marszałka województwa zostaliśmy"przyporządkowani" do regionu warszawskiego i możemy śmieci wozić tylko do wyznaczonych miejsc tz.Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
          Jest to Radiowo ,Bielany lub spalarnia na Targówku a one niekoniecznie dają najlepsze ceny na odbiór śmieci.

          Wracając do ceny odbioru śmieci prawdopodobnie wzrosną wszędzie .Dotychczas nie było obligatoryjnego obowiązku segregacji.Teraz wg.unijnych dyrektyw Polska musi drastycznie ograniczyć strumień odpadów kierowanych na wysypiska.A zbieranie odpadów posegregowanych jest droższe choćby ze względu na koszty transportu.

          Rzeczywiście zaletą nowego sposobu odbioru śmieci będzie to,że nie będzie się opłacało wyrzucać na dziko śmieci lub spalać w piecach.Za ryczałtową opłatę miesięczną będą odbierane wszystkie wytworzone w gospodarstwie śmieci:komunalne, posegregowane do recyklingu ,gabarytowe,elektro,niebezpieczne(typu farby,lakiery,akumulatory),poremontowe , zielone .          Katarzyna Przemyska

          • zbyszek.czapnik Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 15.11.12, 13:57
           Po pierwsze jestem zaskoczony różnicą pomiędzy ilością niezameldowanych osób jakie podał Pan radny Wiliusz ( 8 tysięcy) a Pani radna Przemyska (3 tysiące).
           To jak to jest oficjalnie?

           Wybór metody od metra kwadratowego nie wpłynie w jakikolwiek sposób na zmniejszenie ilości odpadów. Będzie to wręcz odwrotne od zamierzonego efektu. Mieszkańcy nie będą w żaden sposób zmotywowani do zmniejszenia ilości śmieci, bo choćby stawali na głowie lub wyprowadzili się, to metry kwadratowe (a nie śmieci) będą generowały koszty.

           Właściciele KAŻDEJ nieruchomości dokonują zgłoszenia osób zamieszkujących co nie jest jednoznaczne z meldunkiem. Po to zbierane były ankiety we wszystkich sołectwach gminy.
           Czy te ankiety zostały zignorowane? Pomijam to, że część pytań w nich zawartych była po prostu głupia.

           Proszę zwrócić uwagę na śmieci/odpady powstające podczas budowy domów. Nikt w nich nie jest zameldowany a do czasu odbioru budynku nie można naliczać podatku od nieruchomości.
           A bez odpadów domu się wybudować nie da..

           Powiązanie ze zużyciem wody najłatwiej obrazuje intensywność zamieszkiwania.

           Na koniec jedna uwaga. Akumulatory są jednymi z cenniejszych odpadów! Za ich zwrot w sklepie dostaje się 50 zł za sztukę. Zbieracze złomu którzy je znajdują pod śmietnikami traktują je jak skarb. Co innego zużyte opony za które trzeba płacić dodatkowo by się ich pozbyć.
           • kka69 Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 15.11.12, 14:18
            Śmieci z budowy domu nie będą odbierane w systemie.
            Są to odpady budowlane, za które trzeba extra zapłacić.

            A jaki jest obecnie koszt wywozu śmieci na osobę?
            Dużo mniejszy niż 8,50 za miesiąc ?
           • mwilusz Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 15.11.12, 14:37
            „Na co przeznaczamy pieniądze z PIT-u
            Środki z PIT-u stanowią 33,7% dochodów naszej gminy. Utrzymujemy z nich szkoły, przedszkola, budujemy drogi, wodociągi i kanalizację, dofinansowujemy kursowanie autobusów, utrzymujemy kulturę, sport i rekreację. Gmina Lesznowola przeżywa dynamiczny rozwój. Z radością witamy naszych nowych mieszkańców, ale liczymy, że korzystając z naszej infrastruktury technicznej i społecznej będą mieli swój wkład w jej powstawanie i utrzymanie. Z naszych pobieżnych obliczeń wynika, że około 8 tysięcy mieszkańców nie jest zameldowanych na terenie Gminy Lesznowola. Wynika z tego prosty fakt – wszystkie te osoby płacą na rozwój samorządów, w których nie mieszkają korzystając jednocześnie z pieniędzy podatników Gminy Lesznowola.”
            www.lesznowola.pl/index.php?id=1&n_id=3859
            www.nadwisla.pl/index.php?pokaz=archiwum_tekst&id=811

            „Liczba osób zameldowanych na pobyt stały w 2010 roku wynosiła 19 597 mieszkańców, co stanowi w stosunku do 2000 roku wzrost o 6 910 osoby (ponad 54,46 % wzrostu). Gmina Lesznowola jest obszarem, charakteryzującym się wysokim napływem ludności.
            Rozbieżność, w kwestii ustalenia liczby rzeczywistych mieszkańców gminy (uwzględniającej osoby niezameldowane), pomiędzy danymi GUS a stanem faktycznym wynika z kilku nakładających się na siebie przyczyn:
            • swoistą niechęć (rozpowszechnioną wśród nowych mieszkańców) do meldowania się w gminie (co jest znaczącym zjawiskiem w warunkach bardzo intensywnego ruchu budowlanego)
            • duży udział wśród nowo powstających mieszkań lokali przeznaczonych na wynajem.
            Zaistniała sytuacja ma bardzo poważne konsekwencje dla rozwoju gminy i warunków życia w gminie. Przy takiej skali zjawiska (ok. 30% faktycznych mieszkańców gminy nie jest tu zameldowanych), następuje zasadniczy ubytek dochodów budżetu gminy z tytułu udziału gminy w podatku od dochodów osób fizycznych. Nie meldujący się mieszkańcy zdają się nie być świadomymi związku między wpływami finansowymi do budżetu gminy, pochodzącymi z ich podatków a możliwościami zaspokajania ich podstawowych potrzeb przez lokalne władze samorządowe.”
            Cytat pochodzi z dokumentu „STRATEGIA ROZWOJU GMINY LESZNOWOLA DO 2021 ROKU.”
            Pozdrawiam
            M.W.
         • mwilusz Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 21.11.12, 08:52
          kka69 napisał:

          > System opłaty na rzecz gminy za śmieci działa już od kilku lat w Legionowie.
          > Obecnie jest tam stawka 8,50 zł/osobę za miesiąc.
          > Opłata jest tylko dla mieszkańców, firmy rozliczają się oddzielnie.
          > W cenie jest też odbiór posegregowanych surowców , skoszonej trawy a nawet sta
          > rych mebli , czy RTV ( oczywiście są terminy , kiedy można to wystawiać).
          > Legionowo obsługuje MPO, wcześniej przez kilka lat był tam Remondis.
          > Cena jest bardzo dobra , dodam że po wprowadzeniu tego systemu praktycznie znik
          > nął problem podrzucania śmieci sąsiadom czy do lasu.          Z kontekstu wcześniejszych wypowiedzi „Kka69” wywnioskowałem, że powinniśmy zastosować opłatę na mieszkańca tak jak w Legionowie. Niestety z tym może być problem w Lesznowoli gdyż;
          1. Radni z innych części gminy mają problemy z Azjatami i nikt naprawdę nie wie ilu ich jest ( rejon Wólki Kosowskiej).
          2. W Magdalence spora część mieszkańców nie mieszka tam na stałe, traktując swoje nieruchomości, jako domki sezonowe.
          3. W Nowej Woli i NI jest wiele nieruchomości wynajmowanych w całości dla sezonowych ekip budowlanych. Nikt nie jest w stanie zweryfikować ilości osób zamieszkujących dom.
          4. Argumentem, który podważa omawianą metodę jest fakt, że porównałem zużycie wody w niektórych nieruchomościach z ilością zameldowanych mieszkańców ( nieposiadające studni). Okazuję się, że 1 mieszkaniec zużywa 15m3 wody, co jest niemożliwe. Idąc, więc przykładem Legionowa, 4-5 osobowa rodzina zamieszkująca w 200-300 metrach może płacić 8 złotych. Jeżeli więc braknie nam pieniążków w systemie, będziemy zmuszeniu podnieś opłatę i rozłożyć ją na uczciwych mieszkańców, posiadających meldunek.
          5. Na bieżąco obserwuję poczynania innych samorządów. Gminy, które mają fundamentalny problem z ewidencją ludności ( tak jak Lesznowola) wybierają właśnie metodę opartą na ilości zużytej wody. Do takich gmin należą m.in. rejony turystyczne jak Ustronie Morskie czy Mielno.
          6. W ostatnim czasie otrzymałem wniosek o wystąpienie o środki finansowe na projekt oświetlenia dla jednej z ulic w naszej gminie. Stoi tam kilka budynków wielorodzinnych, około 40 samochodów….i duzy kontener na śmieci, który opróżniany jest raz na tydzień. Jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że na omawianej ulicy mieszka …2 mieszkańców ( ewidencja ludności). Oznacza to w tym przypadku, że po zastosowaniu metody „od mieszkańca” gmina zainkasuje 16 złotych.


          Pozdrawiam
          mirekwilusz.pl/
  • mwilusz Metoda nalicznania opłat - wnioski. 20.11.12, 08:23
   Bardzo dziękuję Wszystkim Państwu za wyrażenie opinii w sprawie metod naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Opinie są różne i nie prowadzą do jednej i tej samej konkluzji.
   W naszej gminie istnieje zróżnicowane budownictwo. Wynikiem tego jest fakt, że powierzchnia mieszkalna przypadających na jednego Mieszkańca waha się od kilku do kilkudziesięciu metrów kwadratowych. Dlatego uważam, że metoda naliczania opłaty za wywóz odpadów wg. powierzchni mieszkalnej nie będzie rozwiązaniem najbardziej optymalnym. Wątpliwą metodą jest również ta, oparta o liczbę zameldowanych mieszkańców. Czy 20 tysięcy „zameldowanych” powinna ponosić koszty odbioru odpadów za 8 tysięcy nieposiadających meldunku? Czy godzimy się na doliczenie około 40% do naszego rachunku? Odpowiedź brzmi „NIE.” Ostatnią metodą jest ta oparta na ilości zużytej wody i właśnie ją będę rekomendował. O dalszych postępach w pracach nad wyborem sposobu naliczania opłat za odbiór odpadów będziecie Państwa informowani na bieżąco.
   Pozdrawiam
   mirekwilusz.pl/
   • kania_marcin Re: Metoda nalicznania opłat - wnioski 20.11.12, 11:58
    Dzień Dobry,

    Już jutro rozpoczyna się blok stałych Komisji poświęconych wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie naszej gminy. W związku z powyższym dziękuję za ogromną ilość e - maili oraz niezliczoną ilość spotkań. Po głębokiej analizie będę wnioskował o wybór metody "ilości zużytej wody z danej nieruchomości".

    Pozdrawiam
    • kka69 Re: Metoda nalicznania opłat - wnioski 20.11.12, 21:25
     Z tym rozliczaniem za śmieci w stosunku do zużytej wody , to jest co najmniej chore, bo:
     Jak ktoś ma duży trawnik , albo ogródek i go sumiennie podlewa, to zapłaci sporo za śmieci, choć może mieszkać samotnie i mało ich produkuje.
     A na drugim biegunie jest ktoś, kto ma starszy domek jednorodzinny (np. z czasów gdy nie było w gminie wodociągu ) i ma swoją studnię , więc wody nie zużywa wcale.
     I co? Śmieci będzie miał odbierane za darmo?

     A czy stosowanie wyznacznika "wodnego " do opłat za produkcję śmieci to jest zgodne z konstytucją?
     Dodam jeszcze , ze można opłatę za wywóz śmieci porównać do zużycia prądu, lub gazu, też będzie tak śmiesznie jak porównując do zużycia wody.
     • rasputin007 Re: Metoda nalicznania opłat - wnioski 20.11.12, 22:54
      Panowie Radni,

      to jestem rozczarowany. szczególnie Panem Marcinem, który był całkowicie przeciwny naliczaniu opłaty za wywóz śmieci w oparciu o zużycie wody. a Pan Mirek jak rozumiem wie już jak zamontować w gminie 8 tys. wodomierzy do lipca 2013 r. czy może jestem w błędzie?

      uzależnienie opłaty o d ilości zużywanej wody jest bez sensu, bo:
      1. co mają zrobić posiadacze ogródków? zaprzestać podlewania? czy więcej płacić za śmieci? nie bez znaczenia jest fakt, że podlewając ogród i tak płacimy za ścieki! a przecież wcale ich nie generujemy!
      2. co mają zrobić amatorzy kąpieli w ogrodowych basenach? zapłacić jak za zborze za wywóz śmieci? bo postawili sobie basen w ogródku?

      i tak 5 osobowa rodzina mieszkająca na 3 piętrze w bloku zapłaci wielokrotnie mniej niż dwuosobowa, która postanowi dbać o swój ogród? jaki to ma sens?
      • mwilusz Re: Metoda nalicznania opłat - wnioski 21.11.12, 07:18
       Woda zastosowana do potrzeb „ogrodowych” nie będzie brana pod uwagę. Część z Mieszkańców będzie musiała zainstalować tzw. „drugi wodomierz.” Do ustawy śmieciowej liczymy tylko wodę zużytą do celów socjalno-bytowych, czyli taką, która wraca do systemu ściekowego.
       Na dzień dzisiejszy istnieje potrzeba zainstalowania około 2000 tysięcy wodomierzy. Według LPK nie powinno być z tym problemu, jeżeli instalacja rozpocznie się od stycznia 2013. Proszę również pamiętać, że w interesie wszystkich posiadaczy ogródków ( bez znaczenia na ustawę śmieciową) jest zamontowanie dodatkowego wodomierza. 1 m3 wody do potrzeb ogrodowych kosztuje 5.97 brutto, a mieszkańcy ( niemający drugiego licznika) płacą 10,47. Różnica bierze się z tego, że do każdego m3 wody ogrodowej dolicza się 6, 58 za ścieki.
       Pozdrawiam
       M. Wilusz
       • kania_marcin Re: Metoda nalicznania opłat - wnioski 21.11.12, 12:04
        Dzień Dobry,

        Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zostanie ustalona w listopadzie przez radę gminy. Każda z dopuszczalnych metod ma wady i zalety. Żadna nie będzie satysfakcjonująca dla wszystkich. Moim zdaniem metoda "ilość zużytej wody" będzie: najtańsza dla mieszkańców oraz najbardziej sprawiedliwa społecznie. Przyczyni się również do oszczędności wody.

        Pozdrawiam
        • kka69 Re: Metoda nalicznania opłat - wnioski 21.11.12, 17:39
         Czy rozliczanie opłat za śmieci w stosunku do zużytej wody będzie zmienne co miesiąc, kwartał itp?
         A jak będzie wyglądała ta zmiana?
         W gminach gdzie system "podatku śmieciowego" obowiązuje już od kilku lat, po rozstrzygnięciu przetargu wszyscy mieszkańcy dostają informację np. że" przez najbliższe 2 lata opłata za wywóz śmieci wynosić będzie 8,5 od osoby za miesiąc " ( to są dane autentyczne).
         Przy rozliczaniu z licznika wody to te wartości opłat będą chyba bardzo zmienne.
         Trzeba tez się zastanowić nad tym , że na terenie gminy mieszka w tym momencie nielegalnie kilka osób z kresów, ale mogą się wkrótce zameldować , bo tam gdzie są zameldowani obecnie też będzie system "podatku śmieciowego" , więc pewno się tam wymeldują, bo po co go płacić podwójnie?
         A jak się wymeldują "tam", to pewno się zameldują "tu" , bo ogólnie człowiek bez meldunku w urzędach, bankach itp. "nie istnieje".
         Więc zostanie tylko problem ludzi bardziej żółtych niż białych, a tym powinny się zająć odpowiednie służby , a czemu się nie zajmują?
         Dodam, że w gminach gdzie system ten już obowiązuje, opłata nie jest uzależniona od zameldowania , tylko od oświadczenia właściciela lokalu , ile osób zamieszkuje w lokalu.
         Oświadczenia te zbierał pracownik urzędu gminy.
         Oczywiście na oświadczeniu były podane różne paragrafy o składaniu fałszywych zeznań itp.
         Właściciel lokalu na bieżąco może zmieniać te dane ,nawet mejlem, nie ma z tym problemu.
         Ekipa odbierająca śmieci może za każdym razem monitorować ile i jakie śmieci są wystawiane, więc wszyscy "dzicy lokatorzy" mogą być szybko namierzeni po ilości produkowanych śmieci , prawda że proste?
         Może RADNI powinni pojechać w "teren" i zobaczyć "jak to już działa" , tam gdzie już dział ten system.
         A i jeszcze jedna ważna informacja: system obejmuje tylko zwykłych mieszkańców, osoby prowadzące działalność gospodarczą ( sklepy, usługi hotelowe też ) mają oddzielne umowy na wywóz śmieci , ich te stawki nie dotyczą.
         • pirxthepilot Re: Metoda nalicznania opłat - wnioski 21.11.12, 19:43
          > Dodam, że w gminach gdzie system ten już obowiązuje, opłata nie jest uzależniona od zameldowania , tylko od oświadczenia właściciela lokalu , ile osób zamieszkuje w lokalu.
          Oświadczenia te zbierał pracownik urzędu gminy.
          Oczywiście na oświadczeniu były podane różne paragrafy o składaniu fałszywych zeznań itp.


          No właśnie!

          Przecież trzeba będzie sobie z problemem braku meldunku poradzić już za chwilę, gdy ten obowiązek zniknie...

          Jestem zdecydowanie przeciwny pozostałym metodom. tylko liczba mieszkańców przekłada się proporcjonalnie na ilość śmieci...
          • zbyszek.czapnik Re: Metoda nalicznania opłat - wnioski 22.11.12, 08:45
           Ta metoda jest najbardziej podatna na "kombinowanie"!
           Czy myślisz, że którakolwiek z istniejących kwaterowni będzie zgłaszać na bieżąco "lokatorów"?
           I zaczną się tłumaczenia, że ktoś mieszkał tylko 10 miesięcy (bo 2 miesiące był na wakacjach), albo tylko tu nocuje od poniedziałku do piątku (bo na weekendy jeździ do domu rodzinnego), albo że te kilka osób to goście (którzy przyjechali na kilka miesięcy), albo że to tylko robotnicy tymczasowi nocują (brygada budująca dom).

           Ja się obawiam zupełnie innej rzeczy. Obecnie za wodę+ścieki płacimy najwyższe opłaty wśród sąsiadujących gmin. Jaka może być pewność, że za śmieci zapłacimy tyle samo (lub mniej) niż Raszyn, Piaseczno, Tarczyn lub Konstancin?
           • kka69 Re: Metoda nalicznania opłat - wnioski 22.11.12, 13:01
            Jeżeli widzisz , że u sąsiada mieszkają "dziwne" osoby - zgłoś to.
            Ja bym nie traktował tego jako "donos" , spójrzmy na to z tej strony, że te osoby w pewnym sensie okradają zarejestrowanych mieszkańców, czy nadal społeczeństwo będzie to tolerować?
            Obecnie wszyscy to tolerują i tylko narzekają na złą sytuację, taka typowa postawa jak dla partii, której wszystko się nie podoba. ;)
            Może Gmina powinna uświadomić bardziej mieszkańców w tej kwestii?
            A może wprowadzić jakiś program ?
            • citronella Re: Metoda nalicznania opłat - wnioski 22.11.12, 16:24
             Panie Marcinie,

             Strasznie się na Panu zawiodłam... Jeszcze 28 października zgadzał się Pan ze mną całkowicie... Pisał Pan, że metoda oparta na ilości zużytej wody ma zdecydowanie więcej wad niż zalet... A po trzech tygodniach całkowicie zmienił Pan zdanie? Co było tego powodem Panie Marcinie?

             pozdrawiam,
             C.
             • kania_marcin Re: Metoda nalicznania opłat - wnioski 22.11.12, 16:53
              Dzień Dobry,

              Rozmowy/konsultacje/spotkania/e - maile z mieszkańcami z całej Gminy Lesznowola. Jak Pani wie, każda z dopuszczalnych metod ma wady i zalety. Żadna nie będzie satysfakcjonująca dla wszystkich. Moim zdaniem metoda "ilość zużytej wody" będzie: najtańsza dla mieszkańców oraz najbardziej sprawiedliwa społecznie. Przyczyni się również do oszczędności wody.

              Pozdrawiam
              • citronella Re: Metoda nalicznania opłat - wnioski 22.11.12, 17:11
               kania_marcin napisał:

               > Dzień Dobry,
               >
               > Rozmowy/konsultacje/spotkania/e - maile z mieszkańcami z całej Gminy Lesznowola
               > . Jak Pani wie, każda z dopuszczalnych metod ma wady i zalety. Żadna nie będzie
               > satysfakcjonująca dla wszystkich. Moim zdaniem metoda "ilość zużytej wody" będ
               > zie: najtańsza dla mieszkańców oraz najbardziej sprawiedliwa społecznie. Przycz
               > yni się również do oszczędności wody.
               >
               > Pozdrawiam
               >
               Panie Marcinie,

               Ja do Pana poważnie, a Pan sobie ze mnie żartuje. Czytam regularnie to forum i nie widzę żadnego posta popierającego rekomendowany przez Pana sposób poboru opłat. Rozmawiam też z sąsiadami i oni również są przeciwni temu sposobowi. Więc z kim Pan konsultował?

               A co do oszczędności to rozumiem, że wyznaje Pan zasadę, że częste mycie skraca życie :) A tymczasem jest całkowicie odwrotnie! Powinniśmy myć ręce przed każdym posiłkiem, a zęby po każdym posiłku. Powinniśmy również ładnie pachnieć, gdy np. podróżujemy autobusem. Widzę niestety, że jest Pan przeciwnego zdania.

               Szkoda...
               C.
               • agatonix Re: Metoda nalicznania opłat - wnioski 03.02.13, 07:41
                citronella napisała:

                > Panie Marcinie,
                >
                > A co do oszczędności to rozumiem, że wyznaje Pan zasadę, że częste mycie skraca
                > życie :) A tymczasem jest całkowicie odwrotnie! Powinniśmy myć ręce przed każd
                > ym posiłkiem, a zęby po każdym posiłku. Powinniśmy również ładnie pachnieć, gdy
                > np. podróżujemy autobusem. Widzę niestety, że jest Pan przeciwnego zdania.
                >
                > Szkoda...
                > C.
                >
                Szanowna Pani,
                Przyznam, że nie popieram wszystkich poglądów p. Marcina, ale trzeba przyznać, że jest bardzo aktywny także w swoich działaniach. Natomiast Pani osobiste "wycieczki" jak w zacytowanej powyżej Pani wypowiedzi są co najmniej żenujące. Dodam, że oszczędność wody jest globalnym problemem, co nie jest równoznaczne z brakiem higieny. Zatem proponuję, następnym razem za nim Pani coś napisze w takim tonie, pomyśleć dwa razy. Problem realizacji tzw. ustawy śmieciowej jest bardzo poważny i należy podejść merytorycznie. Nie tylko mieszkańcy naszej gminy mają z tym problem, dyskuje są także na poziomie ogólnokrajowym.

                Pozdrawiam,
                A.
             • rasputin007 Re: Metoda nalicznania opłat - wnioski 22.11.12, 17:05
              Panie Radny Wilusz,
              to ile tych wodomierzy faktycznie potrzeba? 8 tysięcy? czy dwa tysiące? bo dwie podane przez Pana liczby znacznie się różnią. a po drugie to rozumiem, że ma Pan pewność, że wystarczy czasu na ich instalację? w końcu w Mysiadle wszystkie inwestycje mają ogromne opóźnienia. że wymienię tylko przebudowę Polnej, nowy asfalt na Granicznej, czy długo oczekiwane CEiS.

              mam również pytania do piotrt75, mam wrażenie, że jako jedyny na tym forum dobrze zna się Pan na wodomierzach. kto decyduje o założeniu wodomierza w lokalu? i o ilości tych wodomierzy (np. dwa - jeden do wody "mieszkaniowej", a jeden do wody "ogrodowej". bo mnie 10 lat temu nikt nie informował, że mogę mieć dwa wodomierze. i od 10 lat płacę za ścieki od całej zużytej wody, mimo że część wykorzystuję do podlewania ogrodu.
              • mwilusz Re: Metoda nalicznania opłat - wnioski 22.11.12, 19:45
               Panie Radny Wilusz,
               „to ile tych wodomierzy faktycznie potrzeba? 8 tysięcy? czy dwa tysiące? bo dwie podane przez Pana liczby znacznie się różnią.”
               W naszej gminie mamy ponad 9 tysięcy odbiorców wody, z czego prawie 2 tysiące korzysta z wody bezpowrotnie zużytej ( wodomierze ogrodowe). Błędnie założyłem, że reszta odbiorców będzie potrzebowała „drugie liczniki”, za co przepraszam. Jak się okazało nie ma potrzeby instalacji dodatkowych wodomierzy dla odbiorców, którzy mieszkają w budownictwie wielorodzinnym bez ogródków. Poprawna więc liczba jest „około 2 tysiące.”
               Najbardziej, co mnie zastanawia w rozmowie o „drugich licznikach” jest to, że od 1, 5 roku, użytkownicy, którzy posiadają jeden licznik płacą 6 złotych więcej za 1 m3 i nadal nie widzą potrzeby zainstalowania licznika ogrodowego?

               „a po drugie to rozumiem, że ma Pan pewność, że wystarczy czasu na ich instalację?”
               Instalacja wodomierzy odbywa się na koszt odbiorcy. To czy spółka
               będzie montować wodomierz dodatkowy zależy tylko i wyłącznie od odbiorcy. Każdy może zatrudnić swojego hydraulika i powinien to zrobić w trosce o własne finanse. O tej kwestii będziemy rozmawiać we wtorek podczas spotkania z przedstawicielami Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.


               „W końcu w Mysiadle wszystkie inwestycje mają ogromne opóźnienia. że wymienię tylko przebudowę Polnej, nowy asfalt na Granicznej, czy długo oczekiwane CEiS.”
               To nie ma nic wspólnego z instalacjią wodomierzy.

               Serdecznie pozdrawiam
       • chytry.lis Re: Metoda nalicznania opłat - wnioski 23.11.12, 10:15
        mwilusz napisał:
        > Na terenie naszej gminy mamy niestety niedobór wody uzdatnionej, szczególnie w okresie > letnim. W skutek tego zmuszeni jesteśmy do korzystania ze źródeł zewnętrznych ( główna > przyczyna wyższych stawek). LPK starało się utrzymać stawki za wodę służącą do celów > socjalno-bytowych na najniższym możliwym poziomie, co wymagało drastycznej podwyżki > wody służącej do celów rekreacyjnych.

        > 1 m3 wody do potrzeb ogrodowych kosztuje 5.97 brutto,

        Proszę mi wytłumaczyć dlaczego my płacimy 3,61 zł netto za m3 wody do celów socjalno-bytowych i 5,53 zł netto za m3 za wodę do podlewania a ludzie mieszkający w Nadarzynie (czyli tzw. "rzut beretem" od nas) odpowiedni 2,12 zł brutto i 4,00 zł brutto (czyli prawie 2 zł mniej niż my)???????
        Czyżby oni jakąś podziemną rzekę lub jezioro w pobliżu z której czerpią wodę i w związku z tym nie maja problemów z niedoborem wody w okresie letnim?
        Może w końcu ktoś z Panów lub Pań radnych zająłby się tym tematem a nie tłumaczył się takimi bzdetami jak powyżej.
        • kka69 Re: Metoda nalicznania opłat - wnioski 23.11.12, 10:51
         Myślę , że system naliczania opłat za śmieci będzie dobrym testem dla Radnych.
         O tym, czy mieszkańcy będą zadowoleni z płacenia za śmieci jak za wodę , to najbliższe wybory zweryfikują .
         Może pojawi się na nich jakiś kandydat, co będzie miał jakiś uczciwy system rozliczania za śmieci?
         • pirxthepilot Re: Metoda nalicznania opłat - wnioski 23.11.12, 11:01
          Dla promowanie metody innej niż liczba głów to porażka każdego radnego. Zamiast zastanowić się, jak wyegzekwować podawanie prawdziwych danych przez mieszkańców, rezygnują z tej jedynej miarodajnej metody.

          Dla mnie jest to wyraźne "na mnie nie głosuj". Tak jest, panie Marcinie i panie Mirku :(
        • mwilusz Re: Metoda nalicznania opłat - wnioski 23.11.12, 15:19
         chytry.lis napisał(a):

         > mwilusz napisał:
         > > Na terenie naszej gminy mamy niestety niedobór wody uzdatnionej, szczegól
         > nie w okresie > letnim. W skutek tego zmuszeni jesteśmy do korzystania ze ź
         > ródeł zewnętrznych ( główna > przyczyna wyższych stawek). LPK starało się u
         > trzymać stawki za wodę służącą do celów > socjalno-bytowych na najniższy
         > m możliwym poziomie, co wymagało drastycznej podwyżki > wody służącej do c
         > elów rekreacyjnych.
         >
         > > 1 m3 wody do potrzeb ogrodowych kosztuje 5.97 brutto,
         >
         > Proszę mi wytłumaczyć dlaczego my płacimy 3,61 zł netto za m3 wody do celów soc
         > jalno-bytowych i 5,53 zł netto za m3 za wodę do podlewania a ludzie mieszkający
         > w Nadarzynie (czyli tzw. "rzut beretem" od nas) odpowiedni 2,12 zł brutto i 4,
         > 00 zł brutto (czyli prawie 2 zł mniej niż my)???????
         > Czyżby oni jakąś podziemną rzekę lub jezioro w pobliżu z której czerpią wodę i
         > w związku z tym nie maja problemów z niedoborem wody w okresie letnim?
         > Może w końcu ktoś z Panów lub Pań radnych zająłby się tym tematem a nie tłumacz
         > ył się takimi bzdetami jak powyżej.

         Nadarzyn nie jest tak zurbanizowany jak Lesznowola. Ma o połowę mniej mieszkańców, i więcej stacji uzdatniania wody. Metr gruntu kosztuje tam średnio 200 złotych a w Mysiadle 600 ( na ulicy Polnej również). Kluczową jednak sprawą jest to, że w Nadarzynie jest „tylko” 2 tysiące „sezonowych” mieszkańców, a w Lesznowoli około 8. Na dzień dzisiejszy Nadarzyn skłania się ku metodzie opartej na „głowę”, choć coraz większa liczba radny jest temu przeciwna. Podobnie jak u nas, decyzje u naszych sąsiadów podjęte zostaną podczas wtorkowych komisji. Ponadto Nadarzyn proponuje 20/15 złotych od osoby.


         „Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 20,00 zł miesięcznie od osoby.
         Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 15,00 zł miesięcznie od osoby.”
         www.nadarzyn.pl/wn/wn11-2012.pdf - strona 8

         Pozdrawiam
         M.W.

         • kka69 Re: Metoda nalicznania opłat - wnioski 23.11.12, 16:26
          Ja zawsze wolę porównywać do lepszych, nie do gorszych.
          Obecnie w Legionowie za wywóz śmieci stawka jest 8,50 zł za osobę na miesiąc przy selektywnej zbiórce , a w tej cenie jest też wywóz liści i dużych mebli.
          Zupełnie nie rozumiem czemu w Nadarzynie pojawiła się taka cena z kosmosu.
          Ciekawe jakie są propozycje cenowe dla Mysiadła?
          Tu można więcej poczytać o systemie w Legionowie:
          www.sgolegionowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2
  • mwilusz Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 23.11.12, 17:37
   Proszę pamiętać o zasadniczej sprawie. Jak do tej pory mieszkańcy Legionowa płacili za odbiór odpadów. Nowa ustawa narzuca jednak dużo więcej obowiązków, czyli np; obowiązek zredukowania ilości odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowiskach, do 50% …itd. Aby osiągnąć takie „wyniki” śmieci trzeba będzie zawozić do nowoczesnych instalacji odzysku. A to właśnie będzie generować koszt. Proszę poczytać, na czym polegało odbieranie śmieci w Legionowie.   „Od 1 lipca legionowskie śmieci odbiera warszawska firma. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania /MPO/ wygrało dwuletni kontrakt na odbiór odpadów z 50- tysięcznego miasta. Wygrało zgodnie z prawem, choć nikt w Legionowie nie jest z tego powodu szczęśliwy. Bowiem MPO wygrało cwaniactwem, któremu urzędowe , przetargowe procedury nie mogły się przeciwstawić. MPO nie ma jakiejkolwiek infrastruktury, poza śmieciarkami. Nie ma spalarni odpadów, nie ma własnej sortowni śmieci. Odpady z Legionowa- co prawda zmielone- trafią do Łubnej.
   W ciągu roku Legionowo produkuje ponad 15 tys. ton śmieci. Legionowo – jako jedno z pierwszych miast w Polsce – przeprowadziło śmieciowe referendum. Samorząd stał się właścicielem wszystkich produkowanych przez mieszkańców odpadów. Miasto stworzyło spójny system ich selektywnej zbiórki. Każdy mieszkaniec miasta musi płacić za ich wywóz. Ci, którzy segregują papier, metale czy szkło, miesięcznie płacą 8,5 zł. Ci, którzy nie chcą tego robić – 15 zł. Przez ostatnie dwa lata śmieci odbierała warszawska firma Remondis. Firma ma własną sortownię na warszawskich Bielanach. Dostała za to 11 mln zł. Zgodnie z procedurami, magistrat w kwietniu tego roku ogłosił kolejny przetarg na odbiór odpadów. Niespodziewanie wygrało go warszawskie MPO – za dwuletnią usługę chciało tylko 8,2 mln zł (w poprzednim przetargu za taki sam kontrakt zażądało 23 mln zł).
   MPO to śmieciowy lider – w Warszawie odbiera ok. 300 tys. ton odpadów rocznie. Nie ma jednak własnej sortowni i kompostowni z prawdziwego zdarzenia. W kwietniu przestało działać jej jedyne wysypisko w Łubnej pod Górą Kalwarią. – Prawo jest bezlitosne: . Magistrat musiał wybrać firmę, która zaproponowała najniższą cenę. Teraz legionowskie odpady – wg MPO przetworzone znów trafią na wysypisko w Łubnej. Tylko nie jako odpady, a jako materiał rekultywujący wysypisko. Legionowscy ekolodzy są sfrustrowani. Żeby dodać całej sprawie smaczku warto wspomnieć, iż gdyby przetarg na odbiór legionowskich śmieci rozstrzygany był po 1 lipca, to zapewne MPO w konkurencyjnej walce nie miałoby żadnych szans. W miniony piątek Sejm uchwalił bowiem tzw. ustawę śmieciową .Od 1 stycznia 2012 roku właścicielami śmieci będą samorządy. Jednym z ważnych kryteriów branych pod uwagę w prowadzonych przez magistraty przetargach z firmami odbierającymi odpady, będzie ich zdolność do przeróbki odpadów. Preferowane będą te firmy, które mają nowoczesne instalacje do utylizacji śmieci. .Zwycięzca z Legionowa- warszawskie MPO- w takim przetargu byłoby bez jakichkolwiek szans. Dzięki ułomnemu prawu, cwaniactwo zwyciężyło, bowiem większość nieposortowanych śmieci spółka zamierza przemielić w swojej kompostowni przy ul. Radiowej. Następnie przerobi je na materiał zawierający metale ciężkie i szkło. To właśnie nim zamierza obsypywać zamknięte wysypisko w Łubnej. I tak śmieci z Legionowa znów trafią do Łubnej. I podtrują znów nasze Mazowsze.”
   • kka69 Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 23.11.12, 21:13
    Cytowany tekst jest co najmniej sprzed roku.
    Przypuszczam , że powstał na zamówienie zazdrosnej konkurencji, która nie wygrała tego przetargu na wywóz śmieci.
    Prowadzona w Legionowie segregacja odpadów , a do tego oddzielny odbiór odpadów "zielonych" powoduje, że ilość samych śmieci jest znacznie mniejsza niż np. w Mysiadle.
    Ale co by nie było, tam to się udało i system działa.
    A do tego wszyscy są zadowoleni z jakości usług i z ceny.
    • kania_marcin Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 27.11.12, 15:59
     Dzień Dobry,

     Dziś odbyło się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy poświęcone wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie naszej gminy.

     Postanowiono, że Samorząd Gminy Lesznowola wróci do sprawy w grudniu. Po otrzymaniu niezbędnych opinii m.in. z RIO i Ministerstwa Środowiska.

     Pozdrawiam
     • kka69 Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 28.11.12, 16:34
      Proszę jeszcze poruszyć na spotkaniu temat "wypływu" poufnych danych osobowych do osób trzecich o zużyciu wody przez konkretnego właściciela posesji.
      Uzależnianie opłat za wywóz śmieci od zużycia wody można tak traktować, to te dane dostaną osoby , którym nie chcę tych danych przekazywać.
      I jak to się ma do ustawy o ochronie danych osobowych?
      • zbyszek.czapnik Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 28.11.12, 18:19
       Ma się tak samo jak odczyt jakiegokolwiek licznika wody, gazu prądu czy bilingów telefonicznych i statystyk ruchu sieciowego w internecie.
       • citronella Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 02.12.12, 09:49
        Rozmawiałam w tym tygodniu z kolegą, który jest radnym na Ursynowie. Rozmawialiśmy także o opłatach za wodę i podał bardzo ciekawy przykład: "Jedna wanna to około 150 litrów wody, jeden prysznic to trzy razy mniej, bo około 50 litrów. Zakładając, że opłaty za kąpiele są podstawą zużycia wody w lokalu to rodzina 4-osobowa posiadająca prysznic zużywa 2 razy mniej wody niż 3-osobowa posiadająca wannę (faktycznie 4x50=200, a 3x150=450). Dlaczego 3 osobowa rodzina ma płacić za śmieci dwa razy więcej niż 4-osobowa? Nie można karać ludzi za kupno mieszkania z wanną."

        Ale mój do niedawna ulubiony radny Marcin Kania twierdzi, że to jest najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie. oj Panie Marcinie kolejny zawód...
        • rasputin007 Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 02.12.12, 11:17
         ciekawostka:
         finanse.wp.pl/gid,15130094,galeria.html?ticaid=1fa12
         z opisanych 16 przypadków tylko w jednym stawka za śmieci będzie zależna od ilości zużytej wody. czyżby nasi radni byli bardziej światli niż większość ich kolegów w innych miastach?

         ale przecież Pan Mirosław chce, żeby mieszańcy ponieśli koszt montażu wodomierzy. czy sam musi założyć kolejny wodomierz? chce nam również zafundować najdroższy system liczenia opłat. dlaczego najdroższy? bo najbardziej skomplikowany. metraż się nie zmienia. liczba mieszkańców bardzo rzadko. a zużycie wody? w każdym kwartale będzie inne. kto to będzie liczył? czy będziemy musieli wdrożyć system? i czy będziemy potrzebowali nowego urzędnika do jego obsługi? i czy LPK może bez mojej zgody przekazać gminie informacje o zużyciu wody na mojej posesji?

         i na koniec - czy gospodarstwo domowe, które zużywa np 100m3 wody otrzyma dwa razy większy pojemnik na śmieci od gospodarstwa zużywającego 50m3 wody?
         • kania_marcin Metoda "ilość zużytej wody" 02.12.12, 17:02
          Dzień Dobry,

          Chciałbym podkreślić, że metoda "ilość zużytej wody" przełoży się na faktyczną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, a więc opłata będzie odzwierciedlać faktyczną ilość śmieci powstających w mieszkaniu. Ponadto mieszkańcom będzie się jeszcze bardziej opłacało oszczędzać wodę.

          Pozdrawiam
          • piotrt75 Re: Metoda "ilość zużytej wody" 02.12.12, 17:16
           kania_marcin napisał:

           > Dzień Dobry,
           >
           > Chciałbym podkreślić, że metoda "ilość zużytej wody" przełoży się na faktyczną
           > liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość,
           Nie Panie Marcinie, nie przełoży się. Jedni kąpią się w wannie, a inny biorą prysznic (już to wyżej wspomniano), jedni biorą kąpiel raz dziennie, a inni raz na tydzień. Rozliczanie na podstawie zużycia wody to jedna z głupszych metod ustalania ilości zużytych śmieci.
          • citronella Re: Metoda "ilość zużytej wody" 02.12.12, 17:25
           kania_marcin napisał:

           > Dzień Dobry,
           >
           > Chciałbym podkreślić, że metoda "ilość zużytej wody" przełoży się na faktyczną
           > liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość
           >
           Panie Marcinie,
           Nie czyta Pan tego co napisałam. Trzy osoby kąpiące się w wannie zużyją więcej wody niż osiem osób kąpiących się pod prysznicem. A jak w tej ósemce znajdzie się co najmniej dwóch "brudasów" to różnica będzie jeszcze większa. Jaki to ma związek z ilością produkowanych śmieci? Żadnego. Przykre, że Pan tego nie rozumie.
           • kania_marcin Re: Metoda "ilość zużytej wody" 02.12.12, 18:19
            Dzień Dobry,

            To nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmusiła do zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy.

            Zgodnie z treścią ustawy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może stanowić iloczyn:

            1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
            2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości,
            3) powierzchni lokalu mieszkalnego.

            "citronella", która więc metoda będzie "najtańsza" dla mieszkańców?

            Pozdrawiam
            • piotrt75 Re: Metoda "ilość zużytej wody" 03.12.12, 08:17
             Panie Marcinie, jest Pan już parę lat radnym, a czasem zadaje infantylne pytania. Wodomierze nie są dobrym pomysłem (ma Pan już kilka głosów w tej sprawie) i mogą prowadzić do nieciekawych (dla gminy) komplikacji prawnych. Liczba osób w lokalu najwyraźniej jest dla gminy nie do przeskoczenia - dziwne. Metraż - IMHO najsensowniej.
             Mam też pytanie przy okazji. Do tej pory wywózkę zapewnia mi firma Jarper, mam z nimi umowę na kosz 240 l, a nie 120 l jak większość moich sąsiadów. Zwykle nie wykorzystuję jego pojemności, ale czasem zdarza mi się skosić trawnik lub zebrać jakieś gałęzie z ogródka. W przypadku kosza 120 l nie zmieści mi się nic do środka. Czy gmina przewiduje kosze 120 l i 240 l czy będzie jeden rodzaj kosza (120 l) i dopuszczalne będzie "usypywanie" się z niego lub wystawanie śmieci ?
            • citronella Re: Metoda "ilość zużytej wody" 03.12.12, 09:20
             kania_marcin napisał:

             > Zgodnie z treścią ustawy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może st
             > anowić iloczyn:
             >
             > 1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
             > 2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości,
             > 3) powierzchni lokalu mieszkalnego.
             >
             > "citronella", która więc metoda będzie "najtańsza" dla mieszkańców?
             >
             > Pozdrawiam
             >

             Panie Marcinie,
             Na pewno nie metoda "ilości zużytej wody". Po pierwsze wcale nie oddaje ona ilości mieszkańców danej posesji. Jest nawet zdecydowanie mniej obiektywna niż metoda metrażu, co wcześniej próbowałam Panu wyjaśnić. A po drugie promuje ludzi, którzy się nie myją. A to już w mojej opinii działanie na niekorzyść mieszkańców Mysiadła.
             • pirxthepilot Re: Metoda "ilość zużytej wody" 03.12.12, 09:38
              a ja mam ochotę cały ten syf pieprznąć i się wyprowadzić na bezludną wyspę

              lubię mało śmiecić, więc odpadki organiczne od lat mielę w młynku przy zlewozmywaku. Woda mi podskakuje--Przy metodzie woda: kara!

              lubię ładnie pachnieć, i wbijam to dzieciom do głowy. Prysznic wieczorem, a że się pocę w nocy, to też rano. Przy metodzie woda: kara!

              lubię przestrzeń w domu, i mimo tego, że w mojej rodzinie są 4 osoby, mieszkam na 230m2. Przy metodzie metraż: kara!

              Czy trzeba być naukowcem, żeby stwierdzić, że tylko liczba osób (= producentów śmieci) jest miarodajnym sposobem?

              A... czy w związku z tym, że (od 2001 roku) segreguję odpadki, to dostanę jakąś zniżkę? Bo może nie było warto tego wbijać do głowy dzieciom???

              Rozgoryczenie mnie ogarnia...

              • piotrt75 Re: Metoda "ilość zużytej wody" 03.12.12, 09:55
               Jeszcze trochę takiej oświeconej polityki naszych władz i powstaną dowcipy:

               - Po czym poznać mieszkańca gminy Lesznowola ?
               - Po smrodzie i brudzie.
               • jaro.36 Re: Metoda "ilość zużytej wody" 03.12.12, 10:11
                A metoda od metra promuje ludzi z familoków, którzy chcą aby pracująca klasa średnia dokładała do ich śmieci. Dlaczego moi Rodzice, którzy mieszkają Mysiadle w 240 metrach mają płacić 3 razy więcej?
                • valdore Re: Metoda "ilość zużytej wody" 03.12.12, 10:16
                 > Dlaczego moi Rodzice, którzy mieszkają Mysiadle
                 > w 240 metrach mają płacić 3 razy więcej?
                 Są wyjątkiem potwierdzającym regułę, a do tego są w mniejszości. Poza tym, gospodarstwo domowe 240 mkw produkuje więcej śmieci niż np. 80 mkw - z tego prostego powodu, że zużywa choćby więcej materiałów na utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz. Chyba, że szanowni rodzice w środku maja chlew i oszczędzają na czym się da w tym na wodzie - wtedy jasna sprawa.
                 • pirxthepilot Re: Metoda "ilość zużytej wody" 03.12.12, 12:49
                  valdore napisał:

                  > "Są wyjątkiem potwierdzającym regułę"

                  Bzdura. Przepraszam za wyrażenie, ale debil musiał wymyślić tę mądrość ludową.

                  > "a do tego są w mniejszości."

                  To trzeba im przyłożyć, prawda?

                  > "Poza tym, gospodarstwo domowe 240 mkw produkuje więcej śmieci niż np. 80 mkw - z tego prosteg o powodu, że zużywa choćby więcej materiałów na utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz. "

                  Nieprawda. Ogromna większość śmieci w śmietniku jest związanych z jedzeniem.
                  • valdore Re: Metoda "ilość zużytej wody" 03.12.12, 14:33
                   > To trzeba im przyłożyć, prawda?
                   To jest demokracja - ponoć w takim ustroju żyjemy, więc to większość ma decydować/mieć lepiej. Nie ma sensu, żeby większość mieszkańców "cierpiała" przez kilka wyjatków.

                   > Nieprawda. Ogromna większość śmieci w śmietniku jest związanych z jedzeniem.
                   Opakowania po jedzeniu zwykle ładnie się kompresują, a odpady organiczne kompostują.
         • mwilusz Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 02.12.12, 18:49
          „ale przecież Pan Mirosław chce, żeby mieszańcy ponieśli koszt montażu wodomierzy.”


          Nie montując ich ponoszą jeszcze większe koszty. Dla mnie nie ma znaczenia, że ktoś nie widzi potrzeby instalacji drugiego wodomierza, i już od półtora roku płaci 11 złotych za m3 wody ogrodowej zamiast 5-6. Koszt montażu dodatkowego wodomierza to 100-200 złotych, które szybko się zwróci.

          „i na koniec - czy gospodarstwo domowe, które zużywa np. 100m3 wody otrzyma dwa razy większy pojemnik na śmieci od gospodarstwa zużywającego 50m3 wody?”


          Pojemnika nie otrzyma, ale Gmina odbierze z tego gospodarstwa wszystkie odpady. Jedna rzecz, która jest pewna w takim przypadku to, że idąc metodą opartą o „wodę” nie będzie sytuacji, że właściciel takiej posesji zapłaci za 1 osobę, kiedy z wodomierza wynikać będzie, że mieszka tam 20 osób. Skutkiem takiego cwaniactwa będzie to, że po pewnym czasie będzie brakować pieniędzy w systemie, i za wszystkich „cwaniaków” będą musieli zapłacić uczciwi mieszkańcy. Tego właśnie staramy się uniknąć.

          „chce nam również zafundować najdroższy system liczenia opłat. dlaczego najdroższy? bo najbardziej skomplikowany”

          Naszym zadaniem jest obrać najtańszą metodę dla mieszkańca a nie najmniej skomplikowaną dla gminy.

          Pozdrawiam
          • piotrt75 Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 02.12.12, 21:44
           Jeżeli jest Pan tak gorącym orędownikiem wersji "wodomierzowej" to niech Pan się najpierw upewni, że LPK używa wodomierzy zalegalizowanych. Z tego co wiem, to LPK bardzo mocno "ociąga" się z wymianą/legalizacją wodomierzy, Pan jako radny może postara się dotrzeć do rejestrów legalizacyjnych - LPK powinno takowe prowadzić. Zakrawać będzie na kuriozum, gdy dojdzie do sytuacji oszacowania zużycia wody, a co za tym idzie śmieci na podstawie wskazań wodomierza bez legalizacji. Do tego dojdą ekspertyzy. Nie wiem czy panowie radni macie pełną świadomość tego, że wodomierz jest przyrządem "ustawowym" i podlega pewnym regulacjom prawnym, a co za tym idzie jak ktoś chce się za jego pomocą rozliczać to niech to robi legalnie - inaczej może być jakiś nowy materiał w programie "Państwo w Państwie" lub TVN Uwaga i nie będzie nagrody wójta roku czy też radnego stulecia. Skoro gigantycznym problemem jest ustalenie ilości osób zamieszkałych w lokalu to metoda powierzchni wydaje się najmniej bolesna - mało kiedy zdarza się, że ktoś mieszka samotnie na dużym metrażu, a osoby zamieszkujące licznie małe mieszkanie zwykle oszczędzają - również wodę.
           • rasputin007 Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 03.12.12, 10:46
            Panie Mirosławie,

            Pisze Pan, że Pana zadaniem jest obrać najtańszą metodę dla mieszkańca a nie najmniej skomplikowaną dla gminy. Otóż moim zdaniem myli Pan pojęcia. Koszt systemu to suma wynagrodzenia dla firmy odbierającej odpady i kosztów zbierania opłaty od mieszkańców, czyli obsługi systemów. Im niższy jeden z czynników tym niższa suma. Im wyższy koszt obsługi, tym więcej zapłaci ogól mieszkańców. Więc proszę o przemyślenie tej prostej zależności.

            Drugim zadaniem jest obranie jak najlepszego sposobu podziału tej jak najniższej kwoty pomiędzy mieszkańców. Jak najlepszy sposób to w mojej opinii także taki, który powoduje najmniejsze wątpliwości. A metoda "zużytej wody" ma co najmniej kilku luk, np:

            1. Zakładamy, że koszt wywozu śmieci z Lesznowoli to 100 PLN i taki kontrakt podpisujemy z firmą odbierającą odpady. wiemy, że w Lesznowoli znajduje się 100 gospodarstw domowych, które łącznie zużywają się 100m3 wody. Stąd prosto wyliczamy, że zużywając jeden m3 wody płacimy 1 PLN za wywóz śmieci i taką opłatę wyznacza Gmina. Ale ja, Pani Citronella, Pan piotrt75, pirxthepilot, radny Marcin Kania i reszta mieszkańców zaczynamy oszczędzać wodę. Nie myjemy się codziennie, montujemy drugie wodomierze, etc. W rezultacie zużycie wody spada o 10% i każdy z nas płaci zamiast 0,90 PLN. W rezultacie w systemie brakuje 10 PLN. Kto za to zapłaci? Skąd weźmiemy pieniądze? Gmina wstecznie podniesie opłatę za m3 wody?

            2. Zdarza się, że Pan inkasent nie zastaje mnie w domu. Co się wtedy dzieje? Nic. Przychodzi za 3 miesiące i wystawia rachunek za dwa okresy rozliczeniowe. Sprawa załatwiona :) Ale jeżeli opłata za śmieci będzie uzależniona od ilości zużytej wody takiej możliwości nie będzie. Ale jak ma Pan zamiar zapewnić obecność w domach podczas odczytów? I jaką opłatę za śmieci będę płacił jeżeli mój wodomierz nie zostanie odczytany?

            3. Legalizacja. Mieszkam w Mysiadle już prawie 11 lat i nigdy nie miałem wymienionego wodomierza. Czy w związku z tym można wystawiać mi rachunki na podstawie niezalegalizowanego sprzętu? Hmm. Czy taki system będzie zatem zgodny z prawem?
            • piotrt75 Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 03.12.12, 10:59
             > 3. Legalizacja. Mieszkam w Mysiadle już prawie 11 lat i nigdy nie miałem wymien
             > ionego wodomierza. Czy w związku z tym można wystawiać mi rachunki na podstawie
             > niezalegalizowanego sprzętu? Hmm. Czy taki system będzie zatem zgodny z prawem
             > ?
             Nie będzie zgodny z prawem. Ominęły Pana najmniej 2 wymiany/legalizacje (wodomierz jest "ważny" przez 5 lat - nie oznacza to jednak 5 lat od daty montażu, a od daty legalizacji - liczba wybita jest na ołowianej pieczęci łączącej część metalową i plastikową wodomierza, nie należy tego mylić z pieczęciami LPK - są tylko dla LPK). Może Pan śmiało podważyć wskazania wodomierza 6 lat wstecz. Jeżeli na tej podstawie mają być też obliczane wskaźniki dla śmieci to mamy tutaj podwójnie nielegalne pobranie opłat (woda + śmieci).
             Tak prawdę mówiąc to LPK nie wymienia tych wodomierzy masowo i za to należy im się ustawowo przewidziana kara.
        • badam1 Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 03.12.12, 14:33
         > wannę (faktycznie 4x50=200, a 3x150=450). Dlaczego 3 osobowa rodzina ma płacić
         > za śmieci dwa razy więcej niż 4-osobowa? Nie można karać ludzi za kupno mieszka
         > nia z wanną."

         Mam wannę, nie mam prysznica, rzadko się kąpię, często biorę prysznic (w wannie), więc jak dla mnie to nietrafiony argument.

         Podobne argumenty można mieć w stosunku do innych metod:
         - metraż - dlaczego karać singla, że lubi żyć na dużym metrażu (założenie: produkuje przeciętne ilości śmieci)
         - ilość osób - wielka niewiadoma, jak wyegzekwować od właściciela mieszkania informację na temat ilości osób zamieszkujących nieruchomość, np. w przypadku wynajmu, a takich mieszkań u nas jest sporo, nawet sam właściciel może nie wiedzieć ile tak naprawdę osób mieszka w mieszkaniu.
         • kka69 Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 03.12.12, 20:35
          Jak to jest, że właściciel nie wie ilu ma lokatorów? Chyba żart.
          Problem lokatorów niezarejestrowanych w systemie odbioru śmieci może być wyzwaniem dla służb to egzekwujących, może dla Straży Gminnej" .
          Przy zawieraniu umowy na odbiór śmieci każdy z właścicieli lokalu podpisze oświadczenie o tym ilu ma mieszkańców i że po ich zmianie poda nowe dane do systemu.
          Jeżeli tego nie zrobi , a zmiana będzie na niego "korzyść" to dostanie mandat wyrównawczy, prawda że proste?
          A życzliwych sąsiadów na pewno nie brakuje i nie chodzi mi tu i państwo policyjne, tylko o to żebyśmy sami pilnowali swojego dobra.
          Bo jeżeli widzisz, że ktoś kradnie samochód to zadzwonisz na policję, prawda?
          A jeżeli ktoś "kradnie" nie płacą za wywóz śmieci to już nie zadzwonisz do Urzędu Gminy?

          W temacie rozliczania za zużycie wody, to w ramach anegdoty dodam, że w Mysiadle są co najmniej dwa baseny w domkach jednorodzinnych .
          To dopiero będzie stres dla właściciela, który za śmieci będzie płacił tyle co pół bloku. :)
          • pirxthepilot Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 03.12.12, 20:59
           kka69 napisał:

           > Problem lokatorów niezarejestrowanych w systemie odbioru śmieci może być wyzwa
           > niem dla służb to egzekwujących, może dla Straży Gminnej" .

           dziękuję za zdrowe myślenie! myślałem, że oprócz mnie nikt tego nie widzi
          • wesoly.bolek Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 03.12.12, 20:59
           Kilka różnych wątpliwości które nasunęły się w tym temacie.
           1. Dlaczego nie bierze się pod uwagę ryczałtu - kwota na gospodarstwo domowe. Będzie on tak samo sprawiedliwy jak pozostałe (woda, powierzchnia mieszkania)?
           2. Jak rozliczane będą , w przypadku przyjęcia wersji od powierzchni, mieszkania oraz domy nie przekazane do użytkowania a bardzo często zamieszkałe?. Często trwa to wiele lat.
           • kka69 Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat 03.12.12, 21:47
            Domy "nie ukończone" będą płacić też na oświadczenie podpisane przy umowie o odbiór śmieci, bez tej umowy podpisanej z każdym właścicielem śmieci nie będą odbierane.
            A chyba każdy chce mieć śmieci odebrane?
            Z tym, że śmieci "budowlane" też nie będą odbierane w abonamencie, za to trzeba płacić extra.

            Jako ciekawostkę dodam jak jest w Holandii.
            Każdy mieszkaniec miasteczka ( w którym byłem ) na kartę chipową, którą wkłada do czytnika przed wyrzuceniem śmieci.
            Wtedy otwiera się pojemnik na śmieci, który też waży wrzucane właśnie śmieci.
            A mieszkaniec na koniec kwartału dostaje rachunek za wagę wrzuconych śmieci.
            Świetny system, tylko nie w Polsce, gdzie większość śmieci była by podrzucana sąsiadom.
            • kania_marcin ilość wody 05.12.12, 15:16
             Dzień Dobry,

             www.marcinkania.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=930:ilo-wody&catid=50:2011&Itemid=1

             Pozdrawiam
             • pirxthepilot Re: ilość wody 05.12.12, 15:45
              Ja też mam Pana opinię w głębokim poważaniu
              • kaisor Re: ilość wody 06.12.12, 19:39
               WIDOCZNIE COS NA SUMIENIU LEZY
             • danstel_1 Re: ilość wody 05.12.12, 16:39
              Dzień dobry,

              cyt z Pana linka ... " Na gospodarce odpadami gmina nie może zarabiać, gdyż jest to system samofinansujący". Gmina nie może zarabiać ale firma wskazana przez gminę tak, która to może coś tam dla gminy "zrobić" w ramach sponsoringu w przyszłości...... :-)

              Mam do Pana pytanie, czy gmina lesznowola wzorem innych jednostek państwowych ( szpitale, urzędy ) może wspólnie z gminami ościennymi rozpisać przetarg na wybór operatora wywozu nieczystości? ( coś w ten deseń jak negocjowanie opłat za prąd , np we Wrocławiu lub Poznaniu ). Może w ten sposób da się wynegocjować lepszą cenę jednostkową, co będzie miało potem wpływ na przelicznik woda - śmieci ?

              • kka69 Re: ilość wody 05.12.12, 16:44
               Hmm, większy przetarg - większa przewałka?
               Im większy przetarg, tym muszą w nim brać większe firmy, małe odpadną na przedbiegach.
               A duże firmy ( może jedna albo dwie) zaproponują odpowiednio "duże" ceny.
               • danstel_1 Re: ilość wody 05.12.12, 16:58
                Zasada ekonomii jest taka że przy dużej ilości cena jednostkowa jest mniejsza.
                • kka69 Re: ilość wody 05.12.12, 17:15
                 Zasady ekonomi nie dotyczą zamówień i przetargów publicznych ;)
              • kania_marcin Re: ilość wody 06.12.12, 09:46
               Dzień Dobry,

               Odnośnie przetargu nie zostały jeszcze podjęte żadne decyzje.

               Pozdrawiam
               • rasputin007 Re: ilość wody 06.12.12, 19:09
                naprawdę szkoda klawiatury na Pana Wilusza, Pana Kanię i spółkę.
                15 miast wojewódzkich nie będzie się opierać na ilości zużytej wody. Nie jesteśmy miastem wojewódzkim? to może bliżej - Piaseczno, Konstancin i Góra Kalwaria też nie będą tej metody wykorzystywać. kilkadziesiąt wpisów na forum i wszystkie przeciw. ale Pan Wilusz wie lepiej. Pan Kania również. Wiedzą, że w Lesznowoli mieszka 8 tys. niezameldowanych mieszkańców i będą nas przed nimi bronić jak lwy! skąd wiedzą o niezameldowanych mieszkańcach? tego nie powiedzą :) ale najważniejsze, że wiedzą. Pani Gawęda (to też radna tylko z NI) pisze na ich forum, że to nieważne, że sąsiednie gminy opierają się na liczbie mieszkańców. Lesznowola jest wyjątkowa! tylko u nas jest problem z niezameldowanymi oszustami!

                coś mi się wydaje, że dzięki naszym super Radnym będziemy:
                a) płacić więcej
                b) wydawać kasę na montaż drugich wodomierzy
                c) wydawać kasę na zakup pojemników
                d) mieć rzadziej odbierane śmieci niż dotychczas
                obym się mylił!

                jedyna nadzieja w tym, że za dwa lata nowi radni nie będą się uzależniali kosztu kostki masła od ilości kupionego chleba. bo do tego obecni doprowadzają.
                • piotrt75 Re: ilość wody 06.12.12, 20:30
                 Za to ktoś zarobi na montażu wodomierzy, ktoś zarobi na ich sprzedaży, a LPK zarobi na samym "odczycie" za który płacimy. Trzeba widzieć pozytywy ;) Tak poważnie to chyba to się do NIK kwalifikuje.
               • kaisor Re: ilość wody 06.12.12, 19:35
                a ja uwazam ze to jest najbardziej sprawiedliwe rozwiazanie ,poniewaz znam ludzi ,ktorzy na czarno wynajmuja domy nie martwiac sie o odbior smieci z ich posesji ,a te zalegaja pozniej w roznych miejscach MYSIADŁA.I CI LUDZIE ZAPEWNE TAK OPONUJA.
                • kka69 Re: ilość wody 06.12.12, 19:55
                 A czemu nie ujawnisz tych ludzi co mają te "czarne" interesy?
                 Przecież Ty i inni uczciwi ludzie właśnie za nich płacą podwyższone podatki, ja też.
                 Właśnie przez takie postępowanie, a właściwie brak obywatelskiego podejścia mamy w naszym kraju tak jak mamy.
                 Pomyśl o tym, jak ten człowiek od "czarnych " interesów śmieje się z uczciwych obywateli , co za niego płacą podatki.
                 W krajach , o których poziomie życia marzymy ( Szwajcaria, Austria, czy USA , albo Kanada , bo w tych byłem i widziałem jak obywatelskie jest tam społeczeństwo ) takie postępowanie było by od razu napiętnowane.
                 • kania_marcin Re: ilość wody 06.12.12, 20:22
                  Dzień Dobry,

                  Przypomnę, że to nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmusiła nas do zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy. Dodam również, że w związku ze specyfiką "rotacji" mieszkańców w gminie związaną z migracją - bardzo trudne, czy wręcz niemożliwe jest określenie rzeczywistej liczby osób przebywających na nieruchomości. W związku z powyższym wybór metody "ilość wody" uważam za zasadną. Podkreślę, na terenie naszej gminy mieszka ponad 7 tys. niezameldowanych osób (informacja z 4 grudnia 2012 r.) . Każdy z mieszkańców będzie składał deklarację co do ilości zużycia wody. Metoda "ilość wody" będzie wymagała od właściciela lokalu prognozowania jej zużycia. Oczywiście za śmieci segregowane będziemy płacić mniej - na dziś jest to stawka 4,20 zł. x m3., za zmieszane 6,30 zł. x m3. Ceny te mogą ulec zmianie (w dół lub w górę), wszystko będzie zależało od wyniku przetargu. Żadna z metod nie jest sprawiedliwa. Większość mieszkańców Mysiadła, w rada sołecka również uznała wybór metody "ilość wody" za zasadną. W posiadaniu radnych Mysiadła są stosowne pisma oraz e – maile.

                  Pozdrawiam
                  • piotrt75 Re: ilość wody 06.12.12, 20:28
                   Odnośnie stawek. Czy to oznacza, że przy średnim zużyciu 10m3/m-c zapłacę 6.3 * 10 za miesięczną wywózkę śmieci czy może jeszcze zostanie dostawiony jakiś magiczny mnożnik ? Ile razy w miesiącu przewidziana jest wywózka śmieci z posesji ?
                  • rasputin007 Re: ilość wody 06.12.12, 21:38
                   kania_marcin napisał:

                   > Podkreślę, na terenie naszej gm
                   > iny mieszka ponad 7 tys. niezameldowanych osób (informacja z 4 grudnia 2012 r.)

                   Panie Marcinie, a skąd Pan to wie skoro osoby te są niezameldowane?


                   > Każdy z mieszkańców będzie składał deklarację co do ilości zużycia wody. Met
                   > oda "ilość wody" będzie wymagała od właściciela lokalu prognozowania jej zużycia.

                   Prognoza? To ja zaprognozuję 1m3 / miesiąc? Mogę? Albo co będzie jak zużyję mniej wody niż prognozowałem? Gmina mi zwróci pieniądze?

                   > Większość mieszkańców Mysiadła, w rada sołecka również uznała wybór metody "ilość
                   > wody" za zasadną. W posiadaniu radnych Mysiadła są stosowne pisma oraz e – maile.

                   Dostał Pan ponad dwa tysiące mejli? To ja się chętnie z Panem umówię na spotkanie, bo chętnie je zobaczę.
                  • kka69 Re: ilość wody 06.12.12, 22:17
                   Czemu Pan Marcin K. znając fakty o zamieszkaniu na terenie gminy osób bez meldunku nie robi nic w kierunku zgłoszenia tego do właściwych organów ścigania?
                   Czy mamy to traktować jako przyzwolenie na szarą strefę ze strony radnych?

                   Jeżeli mają padać deklaracje mieszkańców o zużyciu wody, to tak samo mogą być zadeklarowane osoby które zamieszkują/produkują śmieci.
                   I ponawiam pytanie, co z domami, które mają swoje studnie ?, więc woda pobierana przez nich z wodociągu będzie miała symboliczne wartości.
                   • kania_marcin Re: ilość wody 06.12.12, 22:48
                    Dzień Dobry,

                    Pragnę poinformować Państwa , że wkrótce przedstawimy komplet projektów uchwał (wraz z załącznikami), w tym nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie naszej gminy, który będzie określał: wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach służących do użytku publicznego, rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Przedmiotowe dokumenty odpowiedzą na zdecydowaną większość pytań. Dodatkowo Samorząd Gminy Lesznowola planuje bardzo szeroką akcję informacyjną.

                    Pozdrawiam
                    • rasputin007 Re: ilość wody 06.12.12, 23:05
                     Panie Marcinie,

                     Proszę odpowiedzieć na moje pytania.
                     1. skąd Pan wie, że w Lesznowoli mieszka 7 tys. niezameldowanych osób?
                     2. kto będzie weryfikował poprawność prognozy zużycia wody? i skąd pewność, że nikt nie oszuka przy prognozowaniu?
                     3. kiedy może mi Pan pokazać ponad 2 tys. mejli i pism od mieszkańców Mysiadła popierających metodę "zużycia wody"?
                     • jaro.36 Re: ilość wody 07.12.12, 06:57
                      A ty, co, jesteś śledczym? Po twoich wpisach wnioskuje raczej, że należysz do tych, co żyją ze sprzedaży złomu.
                      Boisz się ujawnić, bo Cie namierzą i okaże się, że nie masz meldunku. To właśnie przez takich kombinatorów zmienia się system ze śmieciami. Do tej pory wrzucało się do rowów a teraz robi wszystko żeby uniknąć płacenia.
                      • rasputin007 Re: ilość wody 07.12.12, 10:47
                       jaro.36 napisał:

                       > Po twoich wpisach wnioskuje raczej, że należysz do tych, co żyją ze sprzedaży złomu.
                       > Boisz się ujawnić, bo Cie namierzą i okaże się, że nie masz meldunku. To właśni
                       > e przez takich kombinatorów zmienia się system ze śmieciami. Do tej pory wrzuca
                       > ło się do rowów a teraz robi wszystko żeby uniknąć płacenia.

                       Hmm. A ja po Twoim wpisie wnioskuję, że jesteś bardzo kulturalnym i dobrze wykształconym człowiekiem. Życzliwym i szanującym innych :)

                       Ja zdecydowanie nie zgadzam się z metodą zużytej wody. Tak jak nie zgadzam się, żeby cena 1 kg cukru była uzależniona od ilości wypijanej kawy :) wypijasz 3 kawy dziennie? to za 1 kg cukru zapłacić 10 PLN! Trzy razy tyle co osoba, która wypija w ciągu dnia tylko jedną kawę :) sprawiedliwe? Nie bardzo.

                       Po drugie ta metoda opiera się na deklaracji (!!!) zużycia wody. Oznacza to, że raz do roku będzie Pan szedł do Gminy i deklarował, że zużyje np 100m3 wody. A jak Pan zużyje tylko 50m3? Albo aż 150m3? Co się wtedy stanie? A jak będzie Pan chciał zmienić deklarację to będzie się Pan musiał kolejny raz udać do Gminy. Mamy na to czas?

                       Koszty? IMHO metoda ta będzie najdroższa dla ludzi, którzy już teraz nie mają zbyt dużo pieniędzy oraz w osoby dbające o higienę osobistą. Zmywarka zużywa 5 razy mniej wody niż zmywanie ręczne. A dlaczego ludzie nie mają zmywarek? Bo ich na to nie stać. Więc dzięki naszym radnym zapłacą więcej za śmieci. Promowane będzie również kąpanie się raz w tygodniu! Taka osoba również zapłaci mniej niż osoba, która kąpie się codziennie.

                       System będzie też najdroższy. I za to również zapłacimy My. Bo trzeba będzie zatrudnić kilka osób do jego obsługi.
                      • kaisor Re: ilość wody 07.12.12, 18:57
                       ani sledczy ani zbieracz zlomu od urodzenia w Mysiadle.Dbajacy o swoje otoczenie .Raczej to ty z tych majacych cos do ukrycia.
                     • kania_marcin Re: ilość wody 07.12.12, 08:36
                      Dzień Dobry

                      Poniedziałek 10.12.2012 r. godz. 18.00 GOK Mysiadło, ul. Topolowa 2. Proszę o potwierdzenie Pana obecności sms-em w dniu 10.12 do godz. 12.00.

                      Numer telefonu: 694 640 431

                      Pozdrawiam
                    • zbyszek.czapnik Re: ilość wody 07.12.12, 08:10
                     Wprowadzacie Państwo jedynie kolejne zasady pozwalające zwiększyć powszechne obciążenie daniną publiczną nie zapewniając przy tym zapewnienia czystości a jedynie wywóz śmieci. Nie będzie to taniej od obecnego systemu, ale prawdopodobnie będzie gorsza jakość usług i obsługi.
                     Taki regulamin istnieje obecnie i niewiele z tego wynika. Śmieci leżą na ulicach, chodnikach, trawnikach, w niektórych miejscach ganiają się szczury... Takie regulaminy są papierowe. Teraz chcecie tylko powszechnego "dojenia" mieszkańców.
                     • kania_marcin Re: ilość wody - projekty uchwał 10.12.12, 14:03
                      Dzień Dobry,

                      Projekty uchwał dostępne są tutaj www.lesznowola.eobip.pl/bip_lesznowola/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=270&layout=1&page=0


                      Pozdrawiam
                      • rasputin007 co tańsze? woda czy osoba? 10.12.12, 19:44
                       szybkie porównanie kosztów w Lesznowoli i Konstancinie :)
                       Lesznowola - 6,30 PLN za m3
                       Konstancin - 15 PLN od osoby

                       założenia: 1 osoba mieszkająca w mieście w województwie mazowieckim zużywa 110 litrów wody na dobę. ja do obliczeń przyjąłem 100 litrów wody na osobę na dobę, a Mysiadło traktuję bardziej jako miasteczko niż wieś. odpady niesegregowane.

                       OPŁATY DLA RODZINY 3-OSOBOWEJ:
                       Lesznowola: 62,37 PLN (9,9 m3 wody)
                       Konstancin: 45 PLN (3 x 15 PLN)
                       Różnica miesięczna: 17,37 PLN
                       Różnica roczna: 208,44 PLN !!!

                       OPŁATY DLA RODZINY 4-OSOBOWEJ:
                       Lesznowola: 83,16 PLN (13,2 m3 wody)
                       Konstancin: 60 PLN (4 x 15 PLN)
                       Różnica miesięczna: 23,16 PLN
                       Różnica roczna: 277,92 PLN !!!

                       OPŁATY DLA RODZINY 5-OSOBOWEJ:
                       Lesznowola: 103,95 PLN (16,5 m3 wody)
                       Konstancin: 75 PLN (5 x 15 PLN)
                       Różnica miesięczna: 28,95 PLN
                       Różnica roczna: 347,40 PLN !!!

                       Dlaczego będziemy płacić dużo więcej niż sąsiedni Konstancin? Pani Radna, Panowie Radni? Jakieś wytłumaczenie?

                       PORÓWNANIE DO OBECNEGO SYSTEMU:
                       Rodzinie 4-osobowej wystarcza pojemnik 120-litrowy odbierany 1 raz w tygodniu. opłata miesięczna w firmie LEKARO to 70 PLN. rocznie daje to 840 PLN. a w nowym systemie? aż 997 PLN!!! dodatkowo 37,50 PLN za pojemnik (w Lekaro są darmowe). roczna różnica to 195 PLN.
                       a w Konstancinie taka sama rodzina zapłaci 720 PLN rocznie, czyli 120 PLN mniej niż dotychczas. i pojemniki są darmowe :)
                       • kka69 Re: co tańsze? woda czy osoba? 10.12.12, 20:36
                        Z zużyciem wody to rasputin007 ma dużo racji, u mnie 4 osobowa rodzina średnio miesięcznie zużywa 12 m3, czyli 3m3 miesięcznie na osobę.
                        Co do produkcji śmieci to mam uwagę, ze jeżeli się je solidnie segreguje ( papier, szkło i plastik) , to pojemnik 120 litrów zapełniam w 2 tygodnie i tak są odbierane ode mnie śmieci.
                        Wcześniej , jak nie segregowaliśmy, to faktycznie, co tydzień pojemnik 120 litrów był pełen śmieci.
                        więc dzięki segregacji można sporo zaoszczędzić.
                       • piotrt75 Re: co tańsze? woda czy osoba? 12.12.12, 08:54
                        Przeczytałem projekt uchwały dla Lesznowoli. Co oznacza § 3 ? Czy poza 6.30 x m3 doliczone zostaną jeszcze jakieś koszty ?
                        • kprzem Re: co tańsze? woda czy osoba? 02.01.13, 12:43
                         Witam.
                         Paragraf 3 dotyczy posesji gdzie nie zamieszkują na stale ludzie czyli np.szkoly przedszkola ,ośrodki zdrowia itp.

                         1. Ustala się stawkę za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości , na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

                         1) za worek ( pojemnik ) o pojemności 60 l – 12, 00 zł.
                         2) za pojemnik o pojemności 120l - 25, 50 zł.
                         3) za pojemnik o pojemności 240 l - 37, 50 zł.
                         4) za pojemnik o pojemności 1100 l - 112, 50 zł.
                         5) za kontener o pojemności 1,5 m 3 165, 00 zł.
                         6) za kontener o pojemności 5,0 m 3 615, 00 zł.
                         7) za kontener o pojemności 7,0 m 3 720, 00 zł.
                         8) za kontener o pojemności 10,0 m 3 1005, 00 zł.
                         9) za kosz uliczny o pojemności 35 I - 3, 00 zł.
                         10) za kosz uliczny o pojemności 40 I - 4, 00 zł.
                         Oni będą się rozliczać nie od metra wody a od zadeklarowanej wielkości pojemnika.

                         Jeśli chodzi zaś o porównanie oplat z innymi gminami.Poczekajmy do wiosny aż rozstrzygną się przetargi na odbior i zagospodarowanie odpadów.Jest wielce prawdopodobne ,że po rozstrzygnięciu stawki ulegną pewnym korektom .
                         Deklaracje zaś ,to już wiadomo ,będzie można składać w formie elektronicznej.
                         Pozdrawiam serdecznie w nowym roku.
                         Katarzyna Przemyska                         • kka69 Re: co tańsze? woda czy osoba? 04.01.13, 17:04
                          te ceny co podałaś są nawet atrakcyjne, może dojść do tego , ze ci co się "dużo myją" się wymeldują, bo takiej będzie płacić te stawki co podałaś niż stawki według zużycia wody.
                          Ludzie są inteligentni, zawsze wybiorą tańsza ofertę.
                       • chytry.lis Re: co tańsze? woda czy osoba? 30.12.12, 21:00
                        hmmm...
                        i nikt z Pań i Panów radnych się nie wypowie na temat tych ciekawych wyliczeń
                        dlaczego??
                        za mało konkretne są??
                • chytry.lis Re: ilość wody 30.12.12, 20:40
                 jak znasz takich ludzi to zgłoś to odpowiednim władzom i oni się tym zajmą
                 przez to że wiesz i nic w tej sprawie nie robisz inni płacą lub będą płacić więcej
  • mwilusz Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 10.12.12, 20:35
   W celu uchwalenia ustawy o metodzie naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych Ustawodawca wymaga podania kwoty, przez którą będzie mnożona ( iloczyn) wybrana metoda. Na obecnym etapie żaden samorząd nie jest w stanie precyzyjnie określić ile będą płacić Mieszkańcy za odbiór śmieci, gdyż nieznana jest kwota, którą pobierać będzie firma wyłoniona do tego zadania w formie przetargu. Korekta przyjętych stawek będzie możliwa po zakończeniu procedur przetargowych ( luty/marzec 2013). Dopiero wtedy samorządy będą obniżać lub podwyższać przyjęte w 2012r. stawki. Proponuję więc wstrzymać się z tą dyskusją do wiosny. Proszę również pamiętać, że przyjęta stawka dla Mieszkańców Lesznowoli, którzy segregują odpady to 4, 20 za m3 zużytej wody.
   Pozdrawiam
   M.W.
   • zbyszek.czapnik Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 10.12.12, 21:47
    Po co w takim razie uchwalać stawki, które są nierealne i trzeba będzie je zmieniać jeszcze przed ich wejściem w życie?!

    Czy dysponujecie Państwo analizą statystycznych zebranych kilka miesięcy temu ankiet oraz informacji które składał każdy właściciel nieruchomości w gminie?

    Po co było xerowanie faktur jeśli ich treść nikogo nie interesowała?

    Czy może Pan podać źródło informacji o tych 8 000 osób które zamieszkują gminę bez zameldowania?
   • rasputin007 Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 10.12.12, 21:48
    Panie Mirosławie,

    Czy zatem możemy mieć pewność, że w marcu okaże sie, że zameldowany mieszkaniec Mysiadła będzie płacić za śmieci stawkę niższą niż zameldowany mieszkaniec Konstancina? Oczywiście jeżeli zużywa "statystyczną" ilość wody
   • kulka85 Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 12.12.12, 16:02
    Witam, czy może pan wyjaśnić jak w/g takiej metody naliczania opłat będą płacić za śmieci mieszkańcy nie korzystający z wodociągu- rozumiem, że w gminie są gospodarstwa które maja własne ujęcia wody , co w takiej sytuacji?
    • rasputin007 Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 13.12.12, 00:09
     tutaj niestety niczego się nie dowiemy :( radni mają nas w głębokim poważaniu :(

     i kolejna ciekawostka. w deklaracji będziemy musieli wpisać ilość wody zużytej w 2012 r. a co w przypadku kiedy:
     1. ktoś kupił właśnie dom - zapłaci na podstawie wody zużytej przez poprzedniego właściciela?
     2. ktoś się wyprowadził - nadal będzie płacił za śmieci mimo, że w domu nikt nie mieszka?
     3. komuś urodziło się dziecko - będzie płacił za mniejszą ilość osób niż faktycznie mieszka w danej nieruchomości?
     4. ktoś zużył 40 m3 do podlewania ogrodu i napełnienia basenu - zapłaci 250 PLN ekstra za śmieci? sugerowane przez Pana Wilusza zamontowanie drugiego wodomierza w niczym nie pomoże, bo woda już została zużyta!
     5. ktoś po prostu nie wie ile m3 wody zużył?

     takich przykładów można wymyślić wiele. ale nasi radni ciągle myślą, że ten system jest "sprawiedliwy" i najtańszy. zobaczymy jakie będą opłaty w Konstancinie i Piasecznie, które zdecydowały się na system preferujący "cwaniaków" (cyt. z Pana Wilusza).
     • zbyszek.czapnik Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 13.12.12, 11:14
      Zastanawia mnie co zrobić by:
      - płacić po każdym miesiącu a nie na podstawie "szacunków",
      - odczyt liczników był co miesiąc a nie na raz na 3-4 miesiące,
      - zalegalizować liczniki wody,
      - LPK przesyłało normalne (miesięczne) faktury VAT, tak jak to robią w tej chwili komercyjne firmy zajmujące się wywozem śmieci,
      -LPK umożliwiło użytkownikom podawanie stanu licznika przez stronę internetową i odbiór faktury elektronicznej.

      • rasputin007 Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 13.12.12, 11:46
       zbyszek.czapnik żadnego wyboru nie będzie. zapłacisz na podstawie deklaracji, do której musisz wpisać zużycie w 2012 roku. czyli za wodę ogrodową również. wszelkie oszczędności jak np. montaż wodomierza czy brak kąpieli będą miały wpływ dopiero na opłaty w 2014 r.

       tylko ciekawe co będzie jeżeli zużyjesz dwa razy więcej lub dwa razy mniej wody niż deklarowałeś?
   • rasputin007 Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 03.01.13, 21:43
    Warszawa proponuje 45 PLN od gospodarstwa domowego. Czyli dla rodzin cztero i pięcioosobowych znowu taniej niż u nas w Mysiadle.

    Mysiadłowska rodzina czteroosobowa zapłaci 10 złotych miesięcznie więcej niż w Warszwie, a pięcioosoboowa aż o 25 złotych miesięcznie więcej. A nasza Gmina dostała ostatnio nagrodę za "troskę o finanse mieszkańców" :) Chyba chodziło o dużą gorliwość w drenowaniu portfeli mieszkańców :)
  • jaro.36 Re: Ustawa śmieciowa - metoda nalicznania opłat. 13.12.12, 07:19
   Rasputin,
   Przecież o drugich licznikach mowa była już kilka razy. Ty dalej ujadasz. Doznałeś porażenia mózgowego?
   Jarosław K.
   • kania_marcin Od 1 lipca 2013 r. śmieci na nowo 20.12.12, 17:10
    Dzień Dobry,

    Więcej informacji na www.marcinkania.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=934%3Amieci-na-nowo&catid=50%3A2011&Itemid=1


    Pozdrawiam
    • kka69 Re: Od 1 lipca 2013 r. śmieci na nowo 21.12.12, 18:37
     A czy powstała uchwała dla tych co napiszą że nie zużywają wody, bo mają swoją studnię?
    • zbyszek.czapnik Re: Od 1 lipca 2013 r. śmieci na nowo 22.12.12, 08:25
     Pełno tam błędów w uchwale i załącznikach. Może warto zatrudnić kogoś z maturą z języka polskiego by zrobił korektę tekstu?! Jeśli ktoś ma podać ile wody zużywa (czas teraźniejszy) a każe mu się wpisać dane za ubiegły rok to powinien być czas przeszły.

     Zastanawia mnie także rygor prawdziwości danych wpisywanych w oświadczeniu w przypadku osób u których znajdują się liczniki wody, których legalizacja minęła wiele lat temu.

     Całość napisana pod dyktando LPK, bo nie ma tam ani terminu wysyłania faktur, ani częstotliwości odczytu, wprowadza się abonament płatny z góry (na który aktualne zużycie wody nie ma realnego wpływu).

     Cena wywozu nieczystości w stosunku do metra sześciennego wody jest wzięta z... (brak danych). Nie wiadomo jak gmina chce dostarczyć mieszkańcom kosze na śmieci do selektywnej zbiórki odpadów, nie wiadomo jak i kiedy gmina ma zamiar dostarczyć kompostowniki. Bo jeśli koszt tego maja ponieść mieszkańcy, to będzie to kolejny ukryty podatek.
     • kania_marcin Re: Od 1 lipca 2013 r. śmieci na nowo 22.12.12, 10:24
      Dzień Dobry,

      To nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmusiła do zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy.

      Pozdrawiam
    • piotrt75 Re: Od 1 lipca 2013 r. śmieci na nowo 22.12.12, 15:18
     Panie Marcinie,
     Co w przypadku jeżeli nie wiem jakie mam miesięczne zużycie wody ? Nie mam obowiązku prowadzić archiwum faktur, a tym bardziej ewidencji zużycia wody (i nie prowadzę).
     • rasputin007 Re: Od 1 lipca 2013 r. śmieci na nowo 22.12.12, 16:28
      Panowie Radni,

      A ja mam trzy pytania dot. regulaminu:
      1. Ile pojemników na śmieci musi posiadać osoba, która chce prowadzić selektywną zbiórkę śmieci? Cztery? Pięć? Siedem?

      2. Pojemniki na odpady zmieszane. Rodzina trzyosobowa musi mieć 110-litrowy pojemnik. Rodzina czteroosobowa 120-litrowy. A rodzina pięcioosobowa aż 240-litrowy? Dlaczego pomiędzy trzema a czterema osobami jest różnica 10 litrów? A pomiędzy czterema a pięcioma aż 120 litrów? Jakieś logiczne wytłumaczenie?

      3. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia śniegu, lodu w ciągu dwóch godzin od momentu ich powstania (jeśli powstały w godzinach od 7 do 22). Czy to oznacza, że jeżeli śnieg przestanie padać o 10.00 to muszę zwolnić się z pracy i wrócić do domy, żeby odśnieżyć chodnik przed 12.00?
      • rasputin007 Re: Od 1 lipca 2013 r. śmieci na nowo 29.12.12, 17:14
       UWAGA! UWAGA! :)

       Wiemy już ile będzie kosztowała nas obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami. Radni uchwalili, że aż 560.000 złotych! Każdy z nas mieszkańców Mysiadła złoży się na tę niemałą kwotę.

       Ale ciekawsze jest co innego. Na wynagrodzenia przewidziano aż 252.000 złotych. Zakładając, że średnie wynagrodzenie w administracji to 4.500 złotych miesięcznie, a pracownicy będą pracować 9 miesięcy (system rusza od 1 lipca) to budżet ten wystarczy na zatrudnienie 6 pracowników!!! Po co aż sześciu pracowników??? Chyba, że wg Panów radnych specjalista od opłat za śmieci ma zarabiać więcej...

       Po ciekawe na każdego z sześciu pracowników przeznaczono budżet w wysokości 2.500 złotych na podróże służbowe!!! Łącznie to aż 15.000 złotych. Po co urzędnik sprawdzający opłaty za śmieci ma jeździć w podróże służbowe?
       • mwilusz Re: Od 1 lipca 2013 r. śmieci na nowo 30.12.12, 10:16
        rasputin007 napisał:

        > UWAGA! UWAGA! :)
        >
        > Wiemy już ile będzie kosztowała nas obsługa administracyjna systemu gospodarowa
        > nia odpadami. Radni uchwalili, że aż 560.000 złotych! Każdy z nas mieszkańców M
        > ysiadła złoży się na tę niemałą kwotę.
        >
        > Ale ciekawsze jest co innego. Na wynagrodzenia przewidziano aż 252.000 złotych.
        > Zakładając, że średnie wynagrodzenie w administracji to 4.500 złotych miesięcz
        > nie, a pracownicy będą pracować 9 miesięcy (system rusza od 1 lipca) to budżet
        > ten wystarczy na zatrudnienie 6 pracowników!!! Po co aż sześciu pracowników???
        > Chyba, że wg Panów radnych specjalista od opłat za śmieci ma zarabiać więcej...
        >
        > Po ciekawe na każdego z sześciu pracowników przeznaczono budżet w wysokości 2.5
        > 00 złotych na podróże służbowe!!! Łącznie to aż 15.000 złotych. Po co urzędnik
        > sprawdzający opłaty za śmieci ma jeździć w podróże służbowe?        Budżet jest tylko planem, który weryfikowany jest w trakcie roku budżetowego. Nikt nie wie ile naprawdę będzie kosztowała obsługa tego systemu. Powiem więcej, nikt nie ma pewności, że ten system ( w takiej postaci) zostanie w ogóle wdrożony ( po Nowym Roku rząd obiecał wprowadzić nowelizację). Dlatego w budżecie rezerwuje się „jakąś” kwotę, bo tego wymaga Regionalna Izba Obrachunkowa. Samorządy różnie podchodzą do tej kwestii, np. Raszyn zarezerwował 1 700 000 na gospodarkę odpadami.
        Budżet rezerwuje środki tak, aby „lepiej starczyło niż brakło.” W przypadku CEiS mamy zarezerwowane 3 mln więcej na 2013. Na „gospodarkę odpadami związaną z selektywną zbiórką” przeznaczone jest również w budżecie 2013, 3 mln. Czy gmina poniesie takie koszty? Oczywiście że nie! System ma się sam finansować, i gmina nie może dokładać własnych środków. Ale na początku zanim zaczną wpływać opłaty od mieszkańców, gmina musi mieć zabezpieczoną „pewną” kwotę na „rozkręcenie” tego systemu i na zapłacenie pierwszych faktur. Zabezpieczamy również środki na oświetlenie ulic ( nie wiedząc, jaki poniesiemy koszt), na dotacje do niepublicznych przedszkoli i szkól ( nie znając liczby dzieci), na ogrzewanie szkół, przedszkoli, budynków użytku publicznego ( nie znając kosztów), na transport publiczny ( stawki są zmienne) itd.
        Kwota 15 tys. na podróże służbowe przeznaczona jest dla osoby koordynującej cały projekt. W 2012 takie wyjazdy odbywały się na konferencje, szkolenia, wizytowanie „instalacji” na Mazowszu, do gmin, które wprowadziły nowy system, do gmin, które wdrożyły oprogramowania zarządzające systemem, itd. Czy takie wyjazdy będą konieczne w 2013? Tego nie wiemy.
        Pozdrawiam
        M.W.
        • chytry.lis Re: Od 1 lipca 2013 r. śmieci na nowo 30.12.12, 19:54
         To ja poproszę żeby się Pan odpowiediał na wcześniejsze pytania rasputin007 odnośnie wielkości pojemników.
         • kania_marcin Re: Od 1 lipca 2013 r. śmieci na nowo 30.12.12, 21:00
          Dzień Dobry,

          Wiemy, że temat nowych regulacji dotyczących gospodarki odpadami budzi wiele emocji wśród mieszkańców naszej gminy, dlatego też planowana jest wkrótce kampania informacyjna poświęcona gospodarce odpadami w świetle nowych przepisów.

          Opłata zgodnie z przepisami ma pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej tego systemu.

          Od lipca zaczną też funkcjonować punkty selektywnego zbierania odpadów, których do tej pory nie było. Do tych punktów każdy mieszkaniec będzie mógł dostarczyć posegregowane odpady.

          Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola dostępny jest na www.marcinkania.pl/images/www/rucip2013.pdf

          Pozdrawiam
          • rasputin007 Re: Od 1 lipca 2013 r. śmieci na nowo 30.12.12, 22:34
           Panie Mirosławie,

           Przede wszystkim szacunek, że jako jedyny stara się Pan odpowiadać na pytania. Pan Marcin Kania piszę czasami coś zupełnie nie na temat, a Pani Katarzyna Przemyska w ogóle nie czuje się w obowiązku dyskutować z mieszkańcami - w końcu wybory dopiero za półtora roku.

           Szkoda tylko, że broni Pan takich nie najlepszych decyzji. Gdy poprzednim razem zapytałem dlaczego w 2012 r. wydatki na administrację wzrosły o 2,7 miliona złotych pisał Pan, że budżet budżetem a wykonanie wykonaniem. Ale w 2013 r. wydatki na administrację rosną o kolejne 1,8 miliona. To jaka była w końcu realizacja w 2012 skoro znowu podwyższacie Państwo budżet? I czy nie lepiej przeznaczyć te środki na inwestycje podnoszące jakość życia mieszkańców?


           Panie Marcinie,

           Czy planowana akcja informacyjna zwalnia Pana od odpowiedzi na pytanie dlaczego rodzina 3-osobowa ma mieć pojemnik 110 litrowy, rodzina 4-osobowa pojemnik 120 litrowy, a rodzina 5-osobowa pojemnik aż 240 litrowy? Czy nie musi Pan odpowiedzieć ile pojemników będzie trzeba kupić, żeby "uchodzić za" segregującego odpady? Czy wie Pan jaki będzie koszt tych pojemników?

           • kania_marcin Re: Od 1 lipca 2013 r. śmieci na nowo 30.12.12, 23:08
            Dzień Dobry,

            @ rasputin007 - jesteś byłym radnym, więc doskonale wiesz, że Koordynator ds. wdrożenia systemu Gospodarki Odpadami, Pan Andrzej Grygiel, tel. 604 074 072, e - mail: andrzej.grygiel@lesznowola.pl pracuje obecnie nad dokumentacją przetargową. W związku z powyższym bliższe szczegóły dotyczące "ewentualnej opłaty" (jeżeli ona w ogóle będzie) za pojemniki będą znane później.

            Pozdrawiam
            • rasputin007 Re: Od 1 lipca 2013 r. śmieci na nowo 02.01.13, 20:52
             Panie Marcinie,

             Nigdy radnym nie byłem, ale dziękuję za ten post i traktuję go jako komplement :) Ale prawdą jest, że wiem, że nad systemem ciągle pracuje gminny koordynator.

             Myślałem jednak, że skoro głosował Pan nad nowym regulaminem i metodą ustalania opłat to jest Pan w temacie zorientowany i może Pan odpowiedzieć na te proste pytania :) Myślałem, że skoro opiniował Pan uchwały jako członek jednej z Komisji to przemyślał Pan wszystkie ważne dla mieszkańców kwestie. Skoro jest inaczej to obiecuję już do Pana imiennie żadnych pytań w tym temacie nie kierować :)
             • danstel Re: Od 1 lipca 2013 r. śmieci na nowo 02.01.13, 22:45
              Dzień dobry,

              A ja tak sobie myśle że w naszaj gminie operatorem wywozu niczystosci bedzie firma Jarper...... Tak po prostu uczciwie i bez podtekstów........ :) a moze zabawimy się w typowanie???? ;) a tak z innej beczuszki, bo byłem ostatno w rozjazach i mam do Was pytanko ....... Otrzymaliśmy My ostatnio ( gmina ) jakś nowy złoty medal, posązek, wazę z grawerem........ ????? Pytam bo odczuwaam potrzebe takiego wewnetrznego zadowolenia z faktu bycia obywatelem naszej "małej ojczyzny".....:) kiedy otrzymam 3 krotnie wyzszy rachuneczrk za wywóz tego samego kubełka śmieci prze tą samą firmę, pojade sobie do gminy , stane przed tymi wszystkimi złotymi gablotami i pomyśle sobie ..... Oj warto warto sie poświecac dla naszej kochonej Pani Wójt ;)