Dodaj do ulubionych

Kiedy emerytura dla 60-latka?

IP: *.internetdsl.tpnet.pl 25.03.08, 20:01
Chcę zwrócić uwagę na kilka spraw, które Autor, jeśli nawet zauważył, to nie podkreślił dość wyraźnie: Pierwsza to "czas emerytalny" 60-latków, w którym wyróżnić można trzy okresy:
1. okres "do" wyroku TK
2.okres "od" wyroku TK "do" daty wejścia w życie nowelizacji usuwającej nieprawidłowości zauważone przez TK
3. okres "po" wejściu w życie wym. w pkt.2 nowelizacji.
W okresie 1-szym ani ZUS, ani żadne sądy, choćby nawet chciały(!), emerytury 60-latkom przyznać nie mogły. W okresie 2-gim ZUS nadal nie miał (nie ma) formalnych podstaw do przyznania 60-latkom emerytury, natomiast sądy mogły (mogą) odmowne decyzje ZUS-u anulować i prawo do emerytury 60-latkom przyznać!!! ("Sądy mogły (mogą)" napisałem w oparciu o publikowane szeroko w prasie wypowiedzi sędziów, w tym również sędziego Kotlinowskiego – jednego z sędziów TK , który przecież orzekał o niekonstytucyjności art. 29 ustawy emerytalnej, a więc powinien wiedzieć, co mówi!) W okresie 3-cim ZUS, bez żadnej łaski i "pomocy" sądów, emeryturę 60-latkom przyznać MUSI!!! (chyba, że nastąpi "trzęsienie ziemi" i Sejm zupełnie zmieni to, co zostało mu w projekcie nowelizacji przedstawione?) Odrzućmy więc okres 1-szy i 3-ci, a zajmijmy się okresem 2-gim.: Trybunał Konstytucyjny w ogóle nie zajmowałby się merytorycznym rozstrzygnięciem pytania prawnego, o którym mowa w jego wyroku z dnia 23 października 2007 r., gdyby nie zostały spełnione warunki określone w art. 193 Konstytucji. Trybunał jednak jakby zapomniał, że w Konstytucji jest również art. 190 oraz art.32, a także art. 8, bo w uzasadnieniu napisał, że "Termin odroczenia nie stoi jednak na przeszkodzie wyłączenia jego skutku wobec sprawy, która była przyczyną wszczęcia postępowania przed Trybunałem (...) Wykładnia przepisu, który zastosowany będzie jako podstawa rozstrzygnięcia, musi uwzględniać fakt, że przepis ten został pozbawiony domniemania konstytucyjności. Orzeczenie Trybunału stanowi w tym zakresie swoistą wskazówkę interpretacyjną...". Mamy więc oto taką sytuację: Mimo, że Konstytucja jest najwyższym aktem prawnym, mimo że stanowi, iż "Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne", mimo, że jest konstytucyjna równość wobec prawa, to jednak, odroczenie terminu wejścia w życie wyroku TK nie dotyczy Sądu z Łodzi (bo jest autorem pytania prawnego), a równiejszym wśród równych, któremu sąd emeryturę niezwłocznie przyznać "musi" jest pan R. z Łodzi (bo jego sprawa legła u podstaw pytania prawnego do TK). Czy to tak być powinno? Czy to jest konstytucyjne? Dlaczego powstało coś, co pozwala na tak odmienne interpretacje? Dlaczego i na jakiej podstawie, Sądy Apelacyjne mają teraz masowo orzekać na niekorzyść 60-latków???!!! Dlaczego do tej pory ani Pierwszy Prezes SN, ani Rzecznik Praw Obywatelskich nie zainicjowali orzeczenia jednolitej wykładni niejednoznacznej sytuacji prawnej, chociaż art.60 ustawy o SN daje im takie prawo??? Dlaczego do tej pory SN nie dał odpowiedzi na pytanie: Czy w okresie od ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2007r. sygn. akt P 10/07 ( Dz.U. 2007 nr 200 poz. 1445) do dnia wejścia w życie, wynikającej z powyższego wyroku, nowelizacji przepisów ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.), mężczyznom, którzy ukończyli 60 lat życia i posiadają conajmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy, właściwe sądy, rozstrzygając odwołania tych mężczyzn od odmownych decyzji ZUS, mogą i(lub) powinny przyznawać prawo do emerytury? Czy mężczyznom tym, na mocy wyroków sądów, takie prawo do emerytury, w określonym wyżej przedziale czasowym, w ogóle przysługuje?
Sprawa druga, to "podział 60-latków" na tych, którzy:
1. są aktualnie zatrudnieni
2. pobierają świadczenia (zasiłki) przedemerytalne
Dla tych 1-szych okres od wyroku TK do nowelizacji ustawy emerytalnej i to co w tym okresie "wyczyniają" sądy, nie ma w zasadzie znaczenia. Oni spokojnie mogą czekać na nowelizację. Natomiast dla tych 2-gich, a szczególnie dla tych, którzy wnioski o emerytury złożyli zaraz po wyroku TK, znaczenie ma! I to niebagatelne!!! Nie jest bowiem bez znaczenia czy przez ładnych kilka miesięcy pobiera się "jeszcze" zasiłek przedemerytalny, czy "już" o kilkaset złotych wyższą emeryturę, choćby nawet liczoną wg poprzedniej, niższej, kwoty bazowej!
Obserwuj wątek
  • jerzys19 Kiedy emerytura dla 60-latka? 25.03.08, 20:03
   A co z tymi nie(szczęśliwcami?) którzy wygrali w I instancji a teraz
   czekają na sąd apelacyjny bo zus mimo wcześniejszych deklaracji
   składał jednak apelację. jestem daleki od podejrzeń ale wygląda na
   to że zus ze swoim sądem ubezp. społ. wspólnie wymyślili taki
   scenariusz wygranych (niby),wiedząc że oczekiwanie na wyrok SA to 2
   lata. Konieczne więc aby WSZYSCY BEZ WYJĄTKÓW na stan spraw w toku
   spowodowanych wyrokiem TK otrzymali emerytury od miesiąca wejścia w
   życie ustawy, a zaległości niech toczą się dalej.
   Mówi zresztą coś o tym KPC.
  • wanda43 Kiedy emerytura dla 60-latka? 25.03.08, 20:51
   Skoro Konstytucja gwarantuje rownosc wobec prawa, to po jasną Anielke dzielenie
   ludzi? Czym sie rozni praca na etacie od prowadzenia np. jednoosobowej
   dzialalnosci gospodarczej? Po co znow robienie furtek i furteczek, skoro
   wystarczy okreslic wiek 60 lat i staz ubezpieczeniowy 35 lat bez dzielenia na
   etatowych i reszte. Przeciez wszyscy placili i placa skladki.
  • Gość: A Kiedy emerytura dla 60-latka? IP: *.eranet.pl 25.03.08, 21:48
   Do Józefa: A mnie się wydaje, że te wszystkie służby (!) publiczne,
   które wymieniłeś, jak sądy, sędziowie, rzecznik, UMYŚLNIE nic nie
   robią w tej kwestii, o której pisałeś ! Przecież to zrozmiałe, że
   zanim ustawa wejdzie w życie, zawsze iluś tam potencjalnych emerytów
   zwyczajnie NIE DOCZEKA ! A o to tym wszystkim pOSŁOM i innym, którzy
   są na naszym utrzymaniu, chodzi ! Zawsze trochę kasy IM wpadnie !
   Logicznie rzecz biorąc jeśli orzeczenie Trybunału brzmi; niezgodne z
   konstytucją, to aby było zgodne z konstytucją, należy wypłacać i to
   od zaraz, a nie zwlekać do wprowadzenia nowej ustawy. Przecież od
   tego orzeczenia, do wejścia ustawy w życie minie conajmniej 8
   miesięcy ! Ilu z tych 170 tysięcy potencjalnych emerytów doczeka
   tego, a ilu NIE DOCZEKA ?
  • Gość: tomasso@op.pl Kiedy emerytura dla 60-latka? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.03.08, 08:49
   Skąd u diaska w ZUS-ie znajdą się pieniądze na nową armię stosunkowo
   młodych emerytów( męższczyzni 60 lat). Dopoero niedawno czytałem że
   ZUS jest niewydolnym bankrutem ,biadoli się że że Polska jest
   jedynym krajem w UE gdzie w tak "młodym wieku " przechodzi się na
   emeryturę , najmłodzi emeryci w Europie , postuluje się o
   konieczności podniesienia wieku emerytalnego kobiet do 65 lat , a tu
   nagle jak to zwykle w Polsce następuje cudowne rozmnożenie
   pieniędzy , ZUS nie protestuje , komisje sejmowe pracują w tempie
   błyskawicznym przecież TK dał pewien czso-okres na załatwienie tej
   sprawy. Co sie dzieje. tomasso
  • Gość: Józef Kiedy emerytura dla 60-latka? IP: *.internetdsl.tpnet.pl 27.03.08, 14:28
   Skąd ta pewność u rzecznika ZUS - Mikołaja Skorupskiego, że na pytanie: "Co się stanie z wnioskami emerytów, gdy Sejm przyjmie nową ustawę?" odpowiada zdecydowanie : "Po znowelizowaniu przepisów będą musieli złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę po raz drugi". Czyżby wiedział to, czego wiedzieć nie powinien i nie może?! Przecież dla toczących się obecnie w sądach spraw emerytalnych 60-latków nie jest to (a przynajmniej nie powinno być!!!) takie oczywiste. Nie wiadomo bowiem jak (i kiedy?)sprawy te zostaną zakończone. (Mam tu oczywiście na myśli sprawy zakończone PRAWOMOCNYMI wyrokami!). Jeśli będą to wyroki negatywne dla wnioskodawców, to nowy wniosek będzie konieczny, ale jeżeli pozytywne, to po co nowy wniosek? - Emerytura będzie wtedy przyznana na "stary" wniosek i od daty jego złożenia!!! Chyba, że "władza" weźmie 60-latów "głodem"? - Sprawy w sądach będą tak długo przewlekane, aż wejdzie w życie nowelizacja przepisów emerytalnych. I w ten sposób "władza" wymusi na 60-latkach wycofanie spraw z sądów i złożenie nowych wniosków. Bo jeśli będzie do wyboru: Albo czekać niewiadomo jak jeszcze długo i niewiadomo na jaki?! wyrok sądu, albo złożyć nowy wniosek i mieć emeryturę "od ręki", to "wybór" będzie oczywisty - nowy wniosek! Tyle, że ze strony szeroko rozumianej "władzy", w tym w szczególności władzy sądowniczej, byłoby to świństwo z (...) połączone! Wszystko jest jednak możliwe ponieważ z reguły każda władza "maluczkich" ma tam, gdzie "zwykle Pan Majster mają d..." (jak mówił onegdaj Pan Jan Kobuszewski).
   • wanda43 Re: Kiedy emerytura dla 60-latka? 27.03.08, 20:13
    Jest jeszcze inna kwestia. Otoz osoby prowadzące dzialalnosc gospodarczą, wg
    propozycji mogą otrzymac wczesniejszą emeryturę, o ile w ciągu ostatnich 2 lat
    przed zlozeniem wniosku przepracowali na etacie min. 6 m-cy. Czas ucieka, a
    wielu ludzi nie wie, czy ma szukac pracy na ten okres, czy nie. A co z tymi
    prowadzącymi dzialalnosc,ktorzy ze wzgledow zdrowotnych badz innych przeszli na
    zasilki lub swiadczenia przedemerytalne rok czy dwa temu?
    Znow ustawa bedzie dzielic na lepszych i gorszych?
  • Gość: 62 latek Kiedy emerytura dla 60-latka? IP: *.internetdsl.tpnet.pl 27.03.08, 22:10
   Panie redaktorze Kostrzewski .Śledzę Pana artykuły w Gazecie Wyborczej od
   stycznia br. jako ,ze jestem zainteresowany . Są to artykuły z 23 stycznia ,18
   lutego oraz z 25 marca. W tych artykułach jest dużo rzeczy zawiłych ,bo w każdym
   artykule co innego Pan pisze.Ja myślę , ze jest Pan specem od tych spraw. Niech
   mi Pan powie czy ja spełniam warunki do przejścia na wcześniejszą emeryturę:Mam
   36 lat składkowych i nieskładkowych ,w roku 2006 mając 60 lat przeszedłem na
   rentę chorobową jako częściowo niezdolny do pracy . Moja ostatnia praca przed
   przejściem na rentę była na umowę o pracę. Lata nieskładkowe to studia dzienne
   ukończone w terminie - 5 lat. Z artykułu z dnia 23 stycznia wynikało ,że
   spełniam warunki,a w następnych już to jest zawile pisane . Jak to jest czy
   studia dzienne zaliczają mi się do stażu pracy, bo do renty były zaliczone ???
  • Gość: stanmary Kiedy emerytura dla 60-latka? IP: *.netdrive.pl 29.03.08, 20:43
   czyli że przepracowałem 35 lat w różnych zakładach pracy a za rok
   osiągnę wiek 60 lat życia i mimo to emerytury ani nawet świadczenia
   emerytalnego nie otrzymam? Ale jakbym pałował robotników przez
   15.cie lat tobym miał już dawno 100% emeryturę + prawo
   do "dorabiania" i śmiał się w kułak z głupich polaków.
  • Gość: świadczeniobiorca Kiedy emerytura dla 60-latka? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 31.03.08, 08:18
   Ja tego tak nie zostawię,mam już sprawę w apelacyjnym,rzecz wtym,że choruję
   poważnie i brakuje mi na leki,przez co oszczędzam zapadając na zdrowiu.Zwodzi
   mnie ZUS, sądy,posłowie w sejmie.Wiem,czekają na wykruszenie się co
   niektórych,aby było mniej do wypłat zaległych powinności.NIE MA SPRAWIEDLIWOŚĆI
   I POSZANOWANIA KONSTYTUCJI-ART32 I ART 33.SMUTNE I BOLI...
  • Gość: olsztyniak Kiedy emerytura dla 60-latka? IP: *.internetdsl.tpnet.pl 31.03.08, 10:05
   Z treści art. wynika, że minister pracy Jolanta Fedak która przygotowała projekt
   zmiany ustawy o emeryturach i rentach z FUS to odpowiedzialna osoba. Podobne
   odczucia mam w odnienieniu do Sławomira Piechoty, szefa sejmowej komisji
   polityki społecznej i rodziny. Widzę, że poraz pierwszy na stanowiskach znaleźli
   się ludzie odpowiedzialni, rozważni, poważnie traktujący swoich obywateli, osoby
   z duża wiedzą merytoryczną. Trzymamy Was za słowo i czekamy na Ustawę o
   wcześniejszych emeryturach dla 60-latków.
  • Gość: Beata Kiedy emerytura dla 60-latka? IP: *.elartnet.pl 02.04.08, 12:34
   Należy natychmiast zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Należy stworzyć
   widełki przechodzenia 63-65 lat na emeryturę takie same dla kobiet i mężczyzn.
   Pracodawcy dyskryminujący pracowników w dostępie do pracy z powodu wieku powinni
   być karani utratą majątku i więzieniem. Nadto, faktem jest, że najwięcej
   emerytów produkują państwowe przedsiębiorstwa, które nie rozwijają się i
   stwarzają pozory, że przyjmują nowych pracowników wyrzucają tych, którzy mają
   prawo do jakiegokolwiek świadczenia. Żaden zarządzający państwowym
   przedsiębiorstwem nie poniósł za to odpowiedzialności, a wręcz przeciwnie są i
   awansują dalej, zmieniają tylko stołki.
   • Gość: Zbyszek Re: Kiedy emerytura dla 60-latka? IP: *.san.airbites.pl 02.04.08, 19:12
    A co z pracownikiem 56 lat życia, 40 lat pracy i to wszystkie w szkodliwych
    warunkach - spawacz? Czy bedzie musiał pracowac aż do śmierci? Kiedy zaczynałem
    prace w zawodzie spawacza obowiązywał przepis ze po ukończeniu 60 lat życia
    będę mógł przejśc na normalną emeryturę. W takim układzie powinienem już teraz
    po ukończeniu 55 lat życia przejśc na emeryturę.
    Teraz zakład proponuje mi świadczenie przedemerytalne za 670 zł brutto, a
    ustawodawca próbuje zlikwidowac ochronę przed zwolnieniem dla osób 4 lata przed
    uprawnieniami do emerytury. To jest nieludzkie.
    • Gość: rozowykot Re: Kiedy emerytura dla 60-latka? IP: *.gprs.plus.pl 06.04.08, 23:48
     Nie miejmy złudzeń. Każdy kto nie dożywa emerytury to prezent dla
     ZUS. Mam w domu takiego 56 lat , 41 lat pracy na etacie w warunkach
     szkodliwych, renta inwalidzka /skatowany kręgosłup i 2 operacje u
     prof. Skarżyńskiego nie do końca skuteczne/i opinia specjalistow ,że
     lepiej nie będzie tylko gorzej, a na komisję trzeba latać co rok i
     denerwować się czy dadzą rencinę czy nie każą się przekwalifikować
     na jakąś robotę dla głuchych z wypadającymi 2 dyskami. To jest
     Zakład Utylizacji Spracowanych. Za ukradzione emerytom pieniądze
     postawią sobie jeszcze kilka palaców albo pojadą na zagraniczną
     konferencję. I niech nikt nie mówi ,że młodzi pracują na starych .
     41 lat płacona składka emerytalna umieszczona na przyzwoitej
     lokacie bankowej dawałaby dużą kwotę. Gdzie są te pieniądze? Kto je
     UKRADŁ zgodnie z prawem!!!!!!!!!!!
  • wj_2000 Trybunał Konstytucyjny to debile 10.04.08, 21:24
   Niski wiek emerytalny kobiet (55 lat) przyjeto kiedyś w określonym
   celu społecznym. Chodziło o to, by babcie mogły pomóc swoim córkom,
   czy synowym, opiekowac się małymi dziecmi.
   O żadnej symetrii (czyli tzw. "równouprawnieniu") mowy nie było i
   byc nie może. Zresztą sam fakt, że "regularny" wiek emerytalny 65 i
   60 jest różny, i że to nie jest uznawana za sprzeczne z Konstytucją,
   dowodzi że i inna różnica w wieku emerytalnym ma racje bytu. A w
   każdym razie, nie jest sprzeczna z Konstytucją.

   Jeśli zapomina sie o tym fundamentalnym fakcie, i zaczyna się
   uważać, że kobiety dostały kiedys te 55 lat "na piękne oczy", albo
   że korzyści z ich pracy zawodowej są na tyle wyższe, że im "się
   należy" 55 lat, to do żadnych madrych wniosków dojść nie można.
   Dochodzi się do DURNOTY.
   Płaczemy, że mamy najmłodszych emerytów Europy, a DEBILE z TK, lekką
   rączką, dorzucają tabuny 60 letnich nierobów.

   Owszem, jest pewna słabość, czy nazwijmy to niekonsekwencja starego
   systemu emerytur w wieku 55 lat. Nie jest OFICJALNIE uzależniona
   taka emerytura od faktycznej opieki nad wnukami. Korzystaja z tego
   kobiety bezdzietne, "bezwnucze" i egoistki, które na emeryturę
   BARDZO wczesną NIEWYPRACOWANĄ a darowaną przez społeczeństwo idą,
   ale córce pomóc nie chcą.
   Niech je szlag trafi.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka