Dodaj do ulubionych

Objawy tężyczki utajonej.

19.07.13, 10:39
Objawy psychiczne:

1) wzmożona pobudliwość
2) psychoza wytwórcza
3) duszność spoczynkowa
4) hiperwentylacja z charakterystycznym ziewaniem
5) niepokój
6) lęk i napady paniki
7) obniżenie nastroju
zaburzenia snu (nadmierna senność/bezsenność)
9) ogólne osłabienie
10) stałe uczucie zmęczenia
11) napadowe zasłabnięcia wraz z uczuciem mającego nastąpić omdlenia
12) trudności w koncentracji
13) zaburzenia pamięci
14) problemy z mową: zacinanie się, osłabienie siły głosu.
15) drażliwość

Objawy narządowe

16) kurczę mięśni - przeważnie łydek i stóp
17) drętwienie i mrowienie kończyn
18) bóle i zawroty głowy z migrenami, bóle opasujące wokół głowy
19) nadmierna potliwość
20) ziębnięcie i sinienie kończyn
21) kłucie i pobolewania w okolicy serca
22) uczucie ucisku w uszach
23) bóle w klatce piersiowej
24) drżenie rąk i całego ciała
25) objawy pozapiramidowe (sztywnienie mięśni, niepokój psychoruchowy, mimowolne skurcze)
26) kula w gardle
27) bóle brzucha i mdłości
28) biegunki
29) drętwienia twarzy i języka

inne:

30) obajwy pseudoalergiczne: katar sienny, skurcz oskrzeli, podwyższony poziom histaminy w testach skórnych (+++) Nasilenie ataków astmy;
31) zasadowica oddechowa
32) wydłużenie odcinka QT na EKG
33) współistnienie z zespołem Barlowa (prolaps mitralny)
34) nietolerancja wysiłku, zadyszka spoczynkowa
35) objaw Raynauda
36) hipoglikemia czynnościowa
Obserwuj wątek
  • natder Re: Objawy tężyczki utajonej. 19.07.13, 11:06
   Objawy kliniczne tężyczki:

   O ile objawy tężyczki jawnej są powszechnie znane, a napady tężyczkowe są łatwe
   do rozpoznania, o tyle tężyczkę utajoną (spazmofilię) wykrywa się zazwyczaj
   przypadkowo u ludzi na pozór zdrowych, lub też podających skargi na bardzo
   nietypowe dolegliwości ze strony różnych narządów i układów.
   Napad tężyczki jawnej przebiega w sposób charakterystyczny zaczynając się zwykle
   od uczucia mrowienia w opuszkach palców rąk i wokół ust. Następnie dochodzi do
   wystąpienia wzmożonego napięcia w mięśniach twarzy i kończyn oraz ich przykurczu.
   Najwcześniej skurcze mięśniowe pojawiają się w obrębie mięśni kłębu kciuka z silnym
   jego przywiedzeniem, co nadaje dłoni kształt „ręki położnika”.
   Napadowi tężyczki jawnej towarzyszy często niepokój, silny lęk, pobudzenie
   psychiczne, hiperwentylacja. Niekiedy dochodzi nawet do utraty przytomności z
   towarzyszącymi drgawkami. Są to wprawdzie sytuacje rzadkie, ale niebezpieczne dla
   pacjenta i zawsze wymagające różnicowania z padaczką.
   Innym objawem mogącym stanowić zagrożenie życia chorego podczas napadu
   tężyczkowego jest kurcz mięśni głośni. W okresach pomiędzy napadami tężyczki
   pacjenci zwykle skarżą się na: niepokój, rozdrażnienie, uczucie stałego znużenia,
   zaburzenia pamięci, trudności w koncentracji uwagi, bezsenność, ogólne osłabienie.
   Dolegliwości te zwłaszcza w połączeniu z uczuciem ciągłego mrowienia w obrębie
   twarzy i kończyn traktowane są zazwyczaj mylnie jako nerwica.

   W odróżnieniu od tężyczki jawnej, tężyczka utajona przebiega skrycie objawiając się
   w sposób niecharakterystyczny, a rozpoznaje się ją zwykle przypadkowo. Nie istnieje
   bowiem żaden patognomoniczny objaw, na podstawie którego można by z dużym
   prawdopodobieństwem rozpoznać spazmofilię. Objawy mogące sugerować istnienie
   tężyczki utajonej dzielą się na: centralne (wzmożone napięcie nerwowe, napadowe
   zasłabnięcia, bezsenność, obniżenie nastroju, męczliwość), obwodowe (kurcze
   mięśni, drętwienia i mrowienia kończyn, parestezje), wegetatywne (bóle w okolicy
   przedsercowej, kołatania serca, opasujące bóle w klatce piersiowej i jamie
   brzusznej, wzdęcia, kolki, zaburzenia naczynioruchowe w obrębie kończyn),
   neurologiczne (objaw Chwostka, objaw Trousseau, wygórowane odruchy ścięgniste),
   elektrofizjologiczne (obraz spontanicznych wyładowań wieloiglicowych
   potencjałów).
   Tężyczka utajona jest zjawiskiem spotykanym często, lecz równie często nie
   rozpoznawanym. Wynika to przede wszystkim z braku wiarygodnych źródeł, dosyć
   skąpych opisów tej patologii w podręcznikach neurologii czy interny, a także z braku
   jednoznacznej systematyki pojęć dotyczących definicji, etiologii i patogenezy zjawiska.
   Spazmofilia dotyczy głównie młodych aktywnych zawodowo osób, które cierpiąc na
   bardzo wiele niespecyficznych dolegliwości szukają porady u lekarzy licznych
   specjalności nie uzyskując fachowej pomocy jedynie przez brak trafnej diagnozy.
   W badaniu neurologicznym powszechnie znanymi objawami świadczącymi o
   nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej są: objaw Chwostka, objaw Trousseau, a także
   wygórowane odruchy ścięgniste.
   Objaw Chwostka to wyraz wzmożonej pobudliwości nerwowej (nerwu twarzowego)
   na bodźce mechaniczne. Uzyskujemy go opukując policzek pacjenta w połowie długości
   między płatkiem ucha a kątem ust. W przypadku istnienia nadpobudliwości nerwowomięśniowej dochodzi do skurczu mięśni twarzy po tej stronie.
   Objaw Trousseau – występuje samoistnie podczas napadu tężyczki jawnej, ale też
   obserwowany jest podczas próby ischemicznej w tężyczce utajonej. Polega on na
   przykurczu palców dłoni oraz ich ustawieniu w postaci tzw. „ręki położnika”.
   Wygórowane odruchy ścięgniste dość często współistnieją zarówno z tężyczką jawną
   jak i utajoną, ale nie są objawem ani charakterystycznym, ani patognomonicznym.
   Najczulszym testem wykazującym obecność nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej,
   a tym samym tężyczki jest badanie elektromiograficzne (EMG) - próba tężyczkowa
   (ischemiczna). Charakterystyczny obraz pod postacią spontanicznych, powtarzających
   się co najmniej 1 minutę po aktywacji niedokrwieniem lub/i hiperwentylacją, wyładowań
   wieloiglicowych potencjałów wskazuje na obecność tężyczki, lecz nie na jej rodzaj.
   Próbę ischemiczną przeprowadzamy wprowadzając elektrodę igłową w pierwszy mięsień
   międzykostny, zakładając opaskę uciskową na 10 minut na ramieniu (prowokacja
   ischemii) i dołączając w ostatnich dwóch minutach hiperwentylację. Po 10 minutach
   zdejmujemy opaskę uciskową i przez następne 5 minut obserwujemy rodzaj wyładowań
   na ekranie oscyloskopu.
   Podejrzewając u chorego tężyczkę należy pamiętać, że istnieją choroby
   predysponujące do wystąpienia tej patologii. Są to: alergie (w tym szczególnie astma
   oskrzelowa), cukrzyca, choroby tarczycy (zwłaszcza stan po strumektomii). Każdy
   pacjent, u którego na podstawie badania elektromiograficznego stwierdza się obecność
   objawów nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej powinien mieć wykonane szczegółowe
   badania morfologiczne i biochemiczne, pozwalające na określenie rodzaju patologii. U
   chorych z typową tężyczką utajoną odchylenia w badaniach laboratoryjnych mogą
   dotyczyć tylko poziomu magnezu w surowicy krwi lub/i erytrocytach (obniżony), oraz
   gazometrii (zasadowica oddechowa). Wszystkie inne odchylenia biochemiczne,
   szczególnie dotyczące gospodarki wapniowo-fosforanowej świadczą o obecności
   tężyczki jawnej. Diagnostykę tężyczki zawsze warto uzupełnić o kilka badań
   dodatkowych: elektrokardiogram, elektroencefalogram, echokardiogram. Istotne dla
   rozpoznania jest także badanie psychologiczne.
   Badanie psychologiczne. Na podstawie danych psychometrycznych ustalono, że do
   wystąpienia niedoboru magnezu, a później tężyczki predysponuje osobowość typu A.
   Ludzi o tym typie osobowości cechuje mała odporność na sytuacje stresowe.
   Powszechnie znanym testem psychologicznym przydatnym w diagnostyce zaburzeń
   osobowości często współistniejących z tężyczką jest Kwestionariusz Osobowości EPQR.
   Test ten jest stosowany na całym świecie i służy do badania podstawowych
   wymiarów osobowości.
   Elektroencefalogram. U chorych z tężyczką hipokalcemiczną (jawną) zapis EEG w
   20% przypadków może być prawidłowy lub wykazywać niewielkie przesunięcie w
   częstotliwości fal alfa w kierunku wolniejszego rytmu. W przypadkach znacznej
   hipokalcemii obserwuje się nieregularność i zwolnienie rytmu alfa, występowanie fal
   theta, a w czasie hiperwentylacji mogą pojawić się fale delta, rzadko iglice, fale ostre czy
   zespoły iglicy z falą wolną. Wyładowania napadowe występują zwykle przy stężeniu
   wapnia poniżej 1,5 mmol/l.
   Echokardiogram jest szczególnie przydatnym badaniem pozwalającym rozpoznać
   istnienie wypadania płatka zastawki mitralnej (prolaps mitralny) czy cechy
   kardiomiopatii idiopatycznej. Obydwa schorzenia spotykane są najczęściej w tężyczce
   utajonej z objawami lęku napadowego. Zespół wypadania płatka zastawki dwudzielnej (
   ZWPZD ) występuje u 5-15 % populacji generalnej, zaś u osób z zaburzeniami lękowymi
   aż u 30-50 % pacjentów, przy czym najczęściej dotyczy to chorych z tzw. atakami
   paniki. Istnieje wiele teorii na temat ścisłego związku pomiędzy ZWPZD a zaburzeniami
   lękowymi, lecz najbardziej przekonywujące wydają się badania przeprowadzone przez
   Gaffneya wykazujące dysfunkcję układu wegetatywnego między spadkiem napięcia
   układu parasympatycznego a wzrostem napięcia układu alfa-adrenergicznego przy
   normalnym napięciu i reaktywności układu beta-adrenergicznego. Stwierdza się także
   podobną zależność pomiędzy występowaniem objawów lęku napadowego, a obecnością
   tzw. idiopatycznej kardiomiopatii.
   Elektrokardiogram pozwala uwidocznić zmiany o charakterze głównie
   nadkomorowych zaburzeń rytmu oraz zaburzeń przewodzenia pod postacią wydłużenia
   odcinka QT, które często występują u chorych z tężyczką utajoną.
   • tuasiczek Re: Objawy tężyczki utajonej. 24.07.13, 14:32
    witaj Natder :)
    pieknie opracowalas temat nic dodac nic ujac, tylko sie wgryzc bo materialu jest duzo.
    Mam pytanie, a co to jest za test:
    "Powszechnie znanym testem psychologicznym przydatnym w diagnostyce zaburzeń
    osobowości często współistniejących z tężyczką jest Kwestionariusz Osobowości EPQR.
    Test ten jest stosowany na całym świecie i służy do badania podstawowych
    wymiarów osobowości. "
    • natder Re: Objawy tężyczki utajonej. 24.07.13, 18:33
     EPQ-R służy do badania podstawowych wymiarów osobowości. EPQ-R obejmuje pytania tworzące cztery skale: Neurotyzmu (N), Ekstrawersji (E), Psychotyzmu (P) i Kłamstwa (K). Przeznaczony do badania młodzieży i osób dorosłych. Badanie osobowości. Wykorzystywany jest też do prognozowania powodzenia w nauce szkolnej i na studiach, w poradnictwie zawodowym, wybór i powodzenie w dyscyplinie sportowej, oraz do ustalenia zmienności nastrojów i w poradnictwie przedmałżeńskim i rodzinnym.
    • fenyloetyloamina0422 Re: Objawy tężyczki utajonej. 13.10.14, 03:30
     Ten test jest czysto przesiewowy, nie wniesie nam za wiele informacji o osobowości. Testem stosowanym przez klinicystów jest WISKAD.
  • djpa Artykuł i wywiad z dr Toruńską w Polskim Radio 02.11.13, 21:16
   www.polskieradio.pl/7/163/Artykul/807851,Choroba-zestresowanych-i-ambitnych-Jak-ja-rozpoznac
   I cytat zachęcający:
   Gość radiowej Jedynki przestrzega, że jedna kawa, jedno małe espresso wypłukuje z organizmu całą dzienną dawkę magnezu, tj. ok. 300 mg. Tłumaczy też, że człowiek dostaje od matki w komórkach pewna ilość magnezu, z której korzysta. Do pewnego momentu. Kiedy magnez się wyczerpie pojawiają się objawy tężyczki.

   Jeszcze znalazłam tutaj:
   www.wspieranierozwoju.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=37&layout=blog&Itemid=47
   cytat:
   Według badań Instytutu Żywności i Żywienia przeprowadzonych w Polsce niedobór magnezu dotyka około 20 % dzieci w wieku przedszkolnym i ponad 50 % wieku szkolnym.
   • czupakabra27 Re: Artykuł i wywiad z dr Toruńską w Polskim Radi 08.11.13, 14:46
    Dziewczyny, ale się uśmiałam:):) Choroba weneryczna!
  • mon-ikap Re: Objawy tężyczki utajonej. 17.11.13, 18:56
   Witaj,
   też mnie dopadła tężyczka (+++) i mam pytanie odnośnie tego pogorszenia się stanu po rozpoczęciu suplementacji. Jak długo u Ciebie trwał?
   Od 2 tygodni pochłaniałam magnez (Zdrovit), teraz kupiłam Slomag i mam wrażenie, że mięśnie trzęsą mi się jeszcze bardziej, szczególnie jak siedzę spokojnie.
   Jak długo jeszcze tak będę mieć?

   Czytałam, że wychodzenie a tężyczki trwa różnie w zależności od osoby, ale jak sprawdzić, że się poprawia? Po jakim czasie powinno się powtórzyć próbę EMG? Czy w ramach ustępowania choroby ma się (++), a później (+) aż do zera. :-)
   Dzięki za info.

  • djpa Re: Objawy tężyczki utajonej. 30.11.13, 19:55
   Czy jeśli z objawów tężyczki mam jedynie drgania powiek, to czy mam tężyczkę i czy warto iść na badanie na tężyczkę?

   Drganie powieki jest ewidentnie powiązane u mnie z magnezem - po magnezie przechodzi, gdy jest mało magnezu lub więcej stresu, to drganie powieki przychodzi.
   • djpa Re: Objawy tężyczki utajonej. 25.01.14, 21:57
    Przez cały grudzień nie mogłam się pozbyć drgania powieki pomimo braku stresu i jedzenia magnezu. Na początku stycznia okazało się, że fT4 mi spadło do 60%, co dla mnie jest wynikiem zdecydowanie za niskim. Po podniesieniu dawki E drganie powieki przeszło w ciągu kilku dni i to niemal bez magnezu w tabletkach :D

    Nie ma pojęcia, czy przy niskim fT4 magnez się nie wchłaniał czy niedoczynność tarczycy nasila objawy tężyczki, albo udaje tężyczkę?
    • mon-ikap Re: Objawy tężyczki utajonej. 26.01.14, 19:17
     Za drgania odpowiedzialne są też przytarczyce.
     Na początku lekarze u mnie podejrzewali, że to właśnie one powodują drgania. (W międzyczasie mówili mi też, że to zespół Barlowa - to jakaś niedomykalność zastawki. Po USG serca wykluczyli to.)

     Ja w sumie nie mam problemów z tarczycą a walczę z tężyczką od listopada.
     Sama już nie wiem co i jak. Wcinam magnez, wapń i D3. Nie chcę brać leków uspokajających, bo moim zdaniem, ja się nie denerwuję.
     Czasem mi się poprawia, czasem znowu wraca. Super, że Ci się poprawiło.
    • natder Re: Objawy tężyczki utajonej. 31.01.14, 08:59
     Niedoczynność upośledza gospodarkę wapniowo-magnezową tak więc wg mnie niski poziom hormonów może być jedną z przyczyn tężyczki.
     • lukasz_tt Re: Objawy tężyczki utajonej. 09.03.14, 23:16
      Hej :)
      Zaczynam skakać po forach, czytam, badam się i wciąż nie wiem co mi jest. Czy to tarczyca, czy tężyczka czy też fibromialgia lub jakiś pasożyt np typu Candida. Moje objawy jak również wyniki badań pasują do wszystkiego :)) Rewelacja :). Piszę na forum tężyczkowym z takim o to zapytaniem. Jak to w końcu jest z tym wapniem ?? Brać czy też unikać. Mam zdiagnozowaną tężyczkę utajoną. Biorę witaminę D, która bagatela skoczyła do poziomu 50 (wtedy zacząłem odczuwać "pieczenie" całego części ciała przy docisku, kładłem się na boku, piekł bok, kładłem się na plecach, piekły plecy) , magnez, hormony tarczycy bo dosyć niskie ale na chwilę obecną bez efektów zdrowotnych i ni jak nie wiem jak z tym wapniem. Zawsze oznaczałem w badaniach wapń w surowicy który był w normie, około 50%. Mam podwyższone PTH więc rozumiem że nie ma co się tym sugerować ponieważ ciągnie z kości. Zrobiłem kilka dni temu badanie wapnia zjonizowanego i wyszło:
      Wapń zjonizowany: -5% [wynik 1.14, norma (1.15 - 1.35) ]
      Czekam na wyniki parathormonu, wiązałem mocno jego poziom z niedoborem witaminy D ale wygląda na to że to nie ona wpływa bezpośrednio na jego niski poziom ale właśnie brak wapnia zjonizowanego "Tężyczka może być spowodowana zmniejszeniem ilości zjonizowanego wapnia w surowicy na skutek zasadowicy (wywołanej np. mechaniczną hiperwentylacją) oraz znaczną hipomagnezemią", "Poziom PTH jest podniesiony z powodu niskiego poziomu wapnia (zjonizowanego) w osoczu". Wiem, wszystko się ze sobą wiąże :). Bynajmniej, jeżeli ktoś mógłby mi powiedzieć czy niedobory wapnia zjonizowanego uzupełnia się w ten sam sposób jak "zwykłego"? Czyli np tabletki Calperos ? Bo jeżeli tak a pewnie tak jest to trzeba go wcinać.
      • natder Re: Objawy tężyczki utajonej. 11.03.14, 08:28
       Tak trzeba zjadać wapń i to koniecznie z magnezem do kompletu.
       Mi skończył się slow mag jakiś tydzień temu i postanowiłam poeksperymentować.
       Mimo tego, że łykam wapń cały czas objawy tężyczki wracają jak bumerang - mrowienie, drętwienie i czerwone plamy na skórze.
       Także nie będę już dłużej odwlekać wizyty w aptece ;)
       • rajst01 Re: Objawy tężyczki utajonej. 24.11.14, 22:08
        Kompletna bzdura, wapń i magnez nie wchłaniają się razem, minimum 2 godziny między dawkami. Wapń to przy Tężyczce JAWNEJ.
        Do tego jeżeli "natder" kopiujesz artykuł dr Toruńskiej bez podawania źródła licz się z konsekwencjami. Pełne dwa artykuły w końcu w jednym miejscu
        www.emg-neurolog.pl/pages/tezyczka/
        • natder Re: Objawy tężyczki utajonej. 24.11.14, 22:32
         Serdecznie polecam przeczytać cały wątek bo o dawkowaniu z dwugodzinnym przynajmniej odstępem między suplami było już tu wiele razy...
        • natder Re: Objawy tężyczki utajonej. 24.11.14, 22:36
         Ale przeczytaj najpierw dokładnie wątek, o dawkowaniu z dwugodzinnym przynajmniej odstępem między suplami było już tu wiele razy...
  • mariolcia73 Re: Objawy tężyczki utajonej. 23.05.18, 13:14
   Czy przy tężyczce występują też skoki ciśnienia
   • dominika_gruda22 Re: Objawy tężyczki utajonej. 12.07.18, 10:36
    niestety lekarze często bagatelizują takie choroby ciężkie do wykrycia.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka