Dodaj do ulubionych

Sun-Yat Sen a triada(chińska mafia)

28.12.04, 14:33
www.adwokatura.pl/aktualnosci_prawokultura_7803.htm
Ciekawy artykuł na temat związków chińskiego męża stanu z mafią, który
czytałem dawno, dawno temu.
encyklopedia.pwn.pl/71444_1.html
Obserwuj wątek
  • mason44 Re: Sun-Yat Sen a triada(chińska mafia) 29.12.04, 00:15
   Chiny, Hong Kong i Taiwan mają swoją własną odmianę mafii - Tong. Na ich
   terenie działają również osławione Triady. Sung Lian, Tian Dao Man, Four Seas,
   United Bamboo, to tylko największe z grup wchodzące w ich skład. Szefem
   najpotężniejszej z Triad - SunYee On - jest Luen-shun. Jego prywatna armia
   liczy przeszło 50000 „żołnierzy”. Triady i Tong zajmują się głównie z
   kontrolowania nocnych klubów, prostytucji, przerzutu narkotyków oraz wszelakiej
   kontrabandy od telewizorów po Chińczyków spragnionych wolności, głównie
   ekonomicznej. Wszystkich zafascynowanych tematem odsyłam na strony:
   egret0.stanford.edu/hk/articles/triad.html,

   www.vanmag.com/9507/gang.html,
   www.smh.com.au/daily/content/features/features/970809/features5.html
  • mason44 Re: Sun-Yat Sen a triada(chińska mafia) 29.12.04, 00:16
   Obalenie dynastii mandżurskiej w początku zeszłego stulecia nie ustabilizowało
   Chin. Sytuacja zdecydowanej większości mieszkańców, którzy byli rolnikami
   pozostawała nadal zła powodując sporadyczne wybuchy buntu tłumione teraz nie
   przez cesarskie, lecz republikańskie ekspedycje karne. W miastach powstały
   setki nowych partii politycznych konkurujących ze sobą o władzę i wpływy.
   Niemniej, chiński republikanizm i demokracja wciąż były słabe. Kilka lat po
   obaleniu monarchii, ówczesny prezydent Yuan Shi-kai zdecydował o likwidacji
   republiki i restauracji monarchii koronując się na cesarza i zakładając własną
   dynastię. Nie przetrwała długo, obalona w kwietniu 1916 roku przez powstanie
   zorganizowane przez Sun Yat-sena i kierowaną przez niego partię polityczną
   Kuomintang, uważaną dość powszechnie za „partię triad”. Udział triad w
   likwidacji nowej dynastii był kluczowy, wszystkie ważniejsze stanowiska
   dowódcze powstańczej armii były obsadzone przez wyższą hierarchię tajnych
   stowarzyszeń.

   Po obaleniu i zaraz potem śmierci Yun Shih-kai, Sun Yat-sen nadal dbał o swoją
   pozycję polityczną. Ważnym krokiem na tej drodze było jego małżeństwo z Ai-
   ling, córką jednego z najbogatszych Chińczyków, Charlie Soonga, umacniające
   jego własną pozycję w łonie Kuomintangu, jak i znaczenie samego ugrupowania.
   Ale Chiny w tym okresie staczały się już coraz szybciej ku wszechogarniającej
   anarchii, podzielone na prowincje i quasi księstwa rządzone przez „baronów-
   rabusiów” z których każdy miał ambicje znacznie wykraczające poza jego talenty
   i realne możliwości. Pozycja Sun Yat-sen była silna na południu Chin, tam,
   gdzie znaczenie triad było największe. Jednak aż do swojej śmierci w 1925 roku
   nie udało mu się narzucić krajowi jednolitej władzy.

   Następcą Sun Yat-sena został Czang Kai-szek. Czang, syn kupca solnego miał po
   śmierci ojca trudne dzieciństwo. Rodzina wpadła w tarapaty finansowe, młody
   Czang zaczął mieć kłopoty z prawem. Przełomowym momentem w jego życiu stała się
   sprawa karna jaką wytoczył mu pewien kupiec o zwrot długu, który u tego kupca
   zaciągnął sąsiad Czanga. Czanga zmuszono do zapłacenia sporej sumy, zgodnie
   zresztą z ówczesnym ustawodawstwem chińskim na mocy którego odpowiedzialność
   karną ponosił nie tylko bezpośredni sprawca, ale również jego rodzina, a nawet
   sąsiedzi. Wkrótce Czang przystąpił do niewielkiego lokalnego gangu ulicznego,
   który zajmował się głównie wymuszeniami, co otworzyło mu w przyszłości drogę do
   triad. Później został członkiem jednego z największych tajnych stowarzyszeń
   Szanghaju – Zielonego Gangu. Był już wtedy także członkiem ruchu
   republikańskiego Sun Yat-sena.

   W 1911 roku, po uzyskaniu dyplomu japońskiej akademii wojskowej Czang objął
   dowództwo 83 brygady armii republikańskiej składającej się z 3 tys. regularnych
   członków Zielonego Gangu. Podczas rewolucji osobiście dowodził oddziałem stu
   komandosów, którzy brawurowym atakiem zdobyli miasto Hangzhou, a po ostatecznym
   zwycięstwie mianowano go wojskowym gubernatorem Szanghaju, najbogatszego miasta
   Chin, drugiego, po Hong Kongu ośrodka triad. O Szanghaju mówiono wtedy, że na
   każde dwanaście domów jeden jest burdelem, a co pięćdziesiąta mieszkanka to
   prostytutka. Zdecydowaną większość z nich kontrolował Zielony Gang. To wtedy
   właśnie Czang poznał bliżej jednego z najważniejszych ludzi w międzywojennych
   Chinach – Du Yueh-sheng, znanego w kartotekach policyjnych jako Du Wielkie
   Ucho. Charakterystycznymi przymiotami fizycznymi Du miały być właśnie wielkie
   uszy a oprócz tego „nieproporcjonalnie długie ręce, szczurze oczy i żółte
   zęby”. W drodze na kryminalne szczyty imał się różnych zajęć, powiadano, że
   szczególnie wyróżnił się jako najemny zabójca.
  • mason44 Re: Sun-Yat Sen a triada(chińska mafia) 29.12.04, 00:17
   Du kontrolował system przemytu i dystrybucji narkotyków, prostytucję, domy gry,
   ale również, jak mówiono – szefa pionu kryminalnego policji we francuskiej
   koncesji w Szanghaju, w której mieszkał na stałe. Francuscy urzędnicy i
   policjanci w Szanghaju znajdowali się wysoko na jego liście płac pobierając co
   miesiąc ok. 150 tysięcy dolarów łapówek. Oceniano, że z samego tylko handlu
   narkotykami dochody Du sięgały w końcu lat 1920 3 milionów dolarów
   amerykańskich rocznie.

   Trzecim współpracownikiem Czanga stał się inny znany szanghajski gangster –
   Dziobaty Huang i temu triumwiratowi bardzo szybko udało się wziąć pod kontrolę
   nie tylko samo miasto, ale również znaczne obszary południowych Chin, łącznie z
   terenami na których uprawiano mak. Do kryminalnego imperium przyłączył wkrótce
   jeden ze znanych szanghajskich bankierów, a Czanga, Huanga i Du zaczęto nawet
   przyjmować w domach europejskich przedsiębiorców na terenie francuskiej
   koncesji. Bogactwo i wpływy stały się, jak to najczęściej bywa, drogą do
   towarzystwa. Na przykład w szanghajskim „Kto jest kim” z lat 30 Du Wielkie Ucho
   charakteryzowano tak: „Bardzo wpływowy mieszkaniec francuskiej koncesji. Znany
   działacz społeczny, radny francuskiej rady miejskiej. Założyciel i prezes rady
   nadzorczej szkoły średniej. Prezydent Szpitala Szanghajskiego, prezydent
   szpitala Jen Chin, itd., itp.”. Du uznał nawet, że przyjęcie chrześcijaństwa
   umocni jego społeczną pozycję i podobno stał się nawet dobrym katolikiem. W
   Szanghaju żartowano, że po jego chrzcie liczba porwań dla okupu wyraźnie
   zmalała.

   Władze Chin okresu międzywojennego były do tego stopnia związane z triadami, że
   niektórzy badacze uważają, iż triady po prostu Chinami rządziły. Członkostwo w
   tajnym stowarzyszeniu było najłatwiejszą drogą na szczyt politycznej,
   biznesowej i wojskowej kariery. Na przykład dowództwo Akademii Wojskowej
   Whampoa, gdzie studiowało 7 tysięcy kadetów było w całości złożone z członków
   Zielonego Gangu albo ich krewnych, a wpływy w wojsku były kluczowe, bo to
   ostatecznie na armii trzymała się, mocno chwiejna, jedność Chin. Po śmierci Sun
   Yat-sena wewnątrz Kuomintangu doszło do konfliktu o to, kto obejmie po nim
   schedę. Było trzech kandydatów: lewicowy, prawicowy i nieoficjalny – Chang.
   Kandydat lewicowy został zamordowany przez zabójców z Zielonego Gangu o co,
   niesłusznie, oskarżono kandydata frakcji prawicowej zmuszając go do rezygnacji
   z ubiegania się o fotel przewodniczącego. Do powstałej w taki sposób próżni
   wszedł bez problemu Chang Kai-szek. Dzięki temu kierownictwo, a wkrótce później
   również regionalne komórki największej wtedy chińskiej partii politycznej
   również znalazły się w rękach tajnego stowarzyszenia.

   W latach dwudziestych w Chinach rozpoczął się konflikt między rosnącą w siłę
   partią komunistyczną a Kuomintangiem. Triady były wrogami komunistów, których
   traktowały jako potencjalnych konkurentów w walce o władzę a partię
   komunistyczną jako niebezpiecznego wroga, tym groźniejszego, że również
   zorganizowanego na mafijnych zasadach. Od dnia powstania Komunistycznej Partii
   Chin we francuskiej części Szanghaju 1921 roku – Du Wielkie Ucho miał na tym
   posiedzeniu swoich informatorów – było oczywiste, że między triadami i
   komunistami musi, wcześniej czy później, dojść do otwartego konfliktu.
   Komuniści, którzy kontrolowali w Szanghaju federację związków zawodowych w
   samym tylko 1925 roku sprowokowali ponad 500 strajków poważnie utrudniając
   życie przemysłowcom, kupcom i żerującym na nich tajnym stowarzyszeniom. W
   drugiej połowie lat 1920 konflikt między komunistami i Kuomintangiem przybrał
   na sile. Komuniści organizowali strajki w miastach i chłopskie ruchawki na wsi,
   szczególnie w rejonach strategicznie ważnych, takich jak ośrodki komunikacyjne.
   Kuomintang z kolei zaprzągł do akcji tajne stowarzyszenia i ich grupy zabójców.
   Zagraniczni przemysłowcy i kupcy w Szanghaju wybrali raczej triady, z którymi
   dawało się żyć, niż komunistów, którzy w swojej pasji zmieniania świata byli
   nieobliczalni. W Szanghaju mieszkało wtenczas wielu białych Rosjan,
   uciekinierów ze Związku Sowieckiego. Wielu z nich, niegdyś bogatych i
   wpływowych pracowało jako ochroniarze, taksówkarze i stróże, kobiety nierzadko
   trudniły się prostytucją. Rosyjscy emigranci byli żywym przykładem co stanie
   się kiedy komuniści przejmą władzę.

  • mason44 Re: Sun-Yat Sen a triada(chińska mafia) 29.12.04, 00:19
   W 1927 roku komuniści sprowokowali w Szanghaju strajk, a później podjęli próbę
   zdobycia miasta, kiedy ich bojówki zaatakowały i zajęły strategiczne punkty w
   mieście. Na atak komunistów Czang Kai-szek odpowiedział w sposób przemyślany.
   Początkowo ogłosił publicznie, że solidaryzuje się z żądaniami strajkujących,
   popiera je i zamierza zrealizować. Część uzbrojonych zwolenników partii
   komunistycznej przekazała nawet broń w ręce wojska, które Czang podciągnął do
   granic miasta rzekomo w akcie poparcia dla rewolucjonistów. Sytuacja była wciąż
   groźna, miasto znajdowało się na krawędzi wojny domowej, kupcy, bankierzy i
   przemysłowcy ponosili poważne straty. Była wprost wymarzona dla triad, głównie
   Zielonego Gangu, który grając na strachu szanghajskich biznesmenów wydusił z
   nich olbrzymie datki w zamian za powstrzymanie komunistów. Było to wielkie
   wymuszenie, prawdopodobnie jedno z największych w historii, mistrzowsko
   przemyślane i doskonale przeprowadzone. Środowisko przemysłowców zapłaciło
   wówczas Czangowi i Du co najmniej 50–60 mln dolarów, a przynajmniej o takich
   sumach mówiło się publicznie w Szanghaju. Oczywiście ani triady, ani Kuomintang
   chociaż kierowali w ich stronę wyrazy sympatii i poparcia nie mieli
   najmniejszej ochoty popierać powstańców. Prowadząc rozmowy i rozdając obietnice
   Czang ściągał powoli do Szanghaju oddziały wojska, jednocześnie po cichu
   uzbrajając tajne stowarzyszenia. Czou En-lai, ówczesny przywódca chińskich
   komunistów, późniejszy wieloletni premier ChRL, wcześniej zaś dziekan Akademii
   Wojskowej Whampoa, i członek tajnego stowarzyszenia przed swoim przejściem na
   stronę komunistów, dał się całkowicie wyprowadzić w pole.

   Uzbrojone triady weszły do akcji natychmiast po przelaniu na konta bankowe
   pieniędzy wymuszonych od przedsiębiorców. Komunistów i działaczy związkowych
   wyłapywano w całym mieście, otoczonym kordonem sprzyjającego triadom wojska.
   Okazało się, że wywiad tajnych stowarzyszeń działał niezwykle sprawnie,
   zakonspirowane komunistyczne komórki były dobrze rozpracowane, działacze znani,
   miejsca spotkań namierzone zawczasu. Kwiecień 1927 roku był bardzo krwawy, bo z
   powstańcami rozprawiano się bez litości. Masowe egzekucje były na porządku
   dziennym, na ulicach walały się porąbane tasakami trupy – skutek egzekucji przy
   użyciu „tysiąca mieczy”. Według ówczesnych ocen w ciągu kilku dni zostało
   zamordowanych od 5 do 10 tysięcy ludzi. Po oczyszczeniu Szanghaju, triady
   wspierane przez wojsko ruszyły na podbój całych południowych Chin, które bardzo
   szybko stały się częścią ich nieformalnego imperium. Ale komuniści nie
   zapomnieli Szanghaju 1927 roku, a okazało się, że mają dobrą pamięć i długie
   ręce. Po 1949 roku, kiedy powstała Chińska Republika Ludowa triadom przyszło
   zapłacić i za Szanghaj i za wiele podobnych masakr w innych częściach Chin.

   W końcu lat 1940. stawało się jasne, że w toczącej się od dawna wojnie domowej
   ostateczne zwycięstwo odniosą komuniści. Liderzy tajnych stowarzyszeń zaczęli
   lokować swoje konta bankowe w Hong Kongu, który wkrótce zajął miejsce Szanghaju
   jako stolica chińskich tajnych stowarzyszeń. Kiedy po ostatecznej klęsce wojska
   Kuomintangu schroniły się na Tajwanie, wraz z nimi przenieśli się na wyspę
   przywódcy triad. Du „Wielkie Ucho” osiadł w Hong Kongu, a kiedy zmarł w 1951
   roku, został pochowany na Tajwanie, rządzonym przez starego przyjaciela i
   stronnika, Czang Kai-szeka. Ale, żeby było ciekawiej, Du mógł prawdopodobnie
   także wrócić do rządzonych przez komunistów Chin. W pewnym momencie Mao Tse-
   tung zaproponował Du przez znanego mu dobrze emisariusza, powrót i całkowitą
   nietykalność. Przywódca komunistów, który kontrolował skutecznie obszary
   wiejskie potrzebował Du dla podporządkowania sobie miast, głównego siedliska
   tajnych stowarzyszeń. Du jednak odmówił, bo komunistom nie ufał.

   ChRL nigdy do końca nie pozbyła się triad. W łonie hierarchii partii
   komunistycznej, szczególnie na prowincji i w południowych Chinach istniała
   jeszcze druga, supertajna hierarchia składająca się członków tajnych
   stowarzyszeń okresu przedwojennego. Ci ludzie prowadzili podwójne życie, bo
   mieli podwójne życiorysy: ten oficjalny i ten prawdziwy, który był obciążeniem
   a często nawet zagrożeniem życia, chociaż w wielu przypadkach mógł przynosić
   spore korzyści. Ci ludzie, z dawnych lat, winni byli sobie wzajemne przysługi –
   a te, o ile nie zostały spłacone, przechodziły na nowe pokolenie, a także
   przysługi nowe. Tego się w Chinach nie zapomina. Często byli nieoficjalnym
   łącznikiem między komunistycznymi władzami i chińską diasporą, która komunistom
   raczej nie ufała. Również tajne służby chińskie wykorzystywały triady dla
   swoich własnych celów.

  • mason44 Re: Sun-Yat Sen a triada(chińska mafia) 29.12.04, 00:19
   W sumie jednak los triad w komunistycznych Chinach był nie do pozazdroszczenia.
   Likwidacja własności prywatnej, a później również drobnego prywatnego handlu i
   rzemiosła usunęła glebę na której triady rosły i bogaciły się. Gangi, które nie
   miały od kogo wymuszać haraczu albo okupu nie mają przecież żadnej racji
   istnienia. Prostytucja miałaby, bo odpowiada na odwieczne społeczne
   zapotrzebowanie, ale została zlikwidowana przez milicję, a „pracownice ulic”
   umieszczone w obozach reedukacji. W prosty sposób zlikwidowano również
   narkomanię. Narkomanów zsyłano na odwyk do obozów pracy, a w komunach
   kontrolowanych przez państwo zamiast opium zaczęto uprawiać ryż. Większość
   przywódców triad i handlarzy opium spotkał marny los, w najlepszym razie
   długoletnie zesłanie do któregoś z obozów pracy na wielkich przestrzeniach
   prowincji Cinghai, w gorszym – kula w potylicę na stadionie pełnym widzów.

   Sytuacja w Chinach zmieniła się od połowy lat 1980. po wprowadzeniu
   liberalizacji gospodarczej. Przemysł, handel i rolnictwo zostało
   sprywatyzowane, bogacenie się zaliczono do jednej z cnót, z której Chińczycy
   skrzętnie korzystają. Na ulice wróciła prostytucja, chociaż nie tak powszechna
   jak w latach 1920., przestępczość, pojawiły się znowu narkotyki i problem
   narkomanii. I chociaż kary dla handlarzy są bardzo surowe, prawie zawsze jest
   to egzekucja, to nic nie zapowiada szybkiej poprawy sytuacji. W latach 1990.
   przestępczość w Chinach rosła – liczba napadów rabunkowych zwiększyła się o 15
   procent, oszustw o 27 procent. W specjalnej południowej strefie ekonomicznej
   Shenzen przestępczość wzrosła o 66 proc., a prostytucja aż o 92 procent. Duża
   jest w tym rola triad, nowych i odrodzonych starych, korzystających, jak
   kiedyś, z bezrobotnych chłopów, którzy migrując do miast bezskutecznie
   poszukują pracy oraz nowych, bogatych Chińczyków, którymi wystarczy potrząsnąć,
   żeby upuścili trochę gotówki. W Shenzen działa co najmniej kilka tajnych
   stowarzyszeń – Latające Orły to jedno z bardziej znanych, w Guangxi króluje
   Dywizja Kawalerii, w prowincjach Yunnan i Szechuan na dużą skalę odrodziła się
   produkcja opium, rozpoczęto podziemny wyrób heroiny. W Chinach mówi się coraz
   częściej, że triady, nie bez powodzenia zaczynają infiltrować najwyższe
   struktury władzy państwowej, które od początku lat 1990. odnoszą się do nich z
   zastanawiającą przyjaźnią. W wojnie komunistów z tajnymi stowarzyszeniami
   wygrały ostatecznie stowarzyszenia. Triady były, są i będą, bo triady są
   wieczne.Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka