Dodaj do ulubionych

ogrodzenie na obozowej

05.04.05, 18:09
Witam!
Nasza kochana spółdzielnia (prezesi) przegina (ciekawe za ile:)
Dostałem z kancelarii radcy prawnego przedsądowe wezwanie do zapłaty za
ogrodzenie w kwocie 1285,82 PLN w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2005
Inni mieszkańcy (którzy nie wpłacili wymaganej całości) także takie dostaną.

Opis stanu faktycznego:

Dawno, dawno temu (2003) na Zebraniu Mieszkańców Budynków podjęliśmy uchwałę o
budowie ogrodzenia. Po burzliwej dyskusji ustaliliśmy, że koszty budowy
ogrodzenia dzielimy "od drzwi".

Wiosną 2004 odbyło się Zebranie Grupy Członkowskiej. Celem zebrania był wybór
przedstawicieli na Walne Zgromadzenie. W czasie tego zebrania zasada "od
drzwi" została zmieniona zasadą "od metra". (celem tej dyskusji nie jest
dywagacja nt. wyższości jednej metody nad drugą - celem jest PRAWORZĄDNOŚĆ
działań zarządu spółdzielni.)

Na podstawie nowej uchwały Zarząd dokonał wyliczenia opłat za ogrodzenie
(drogie moim zdaniem). Wyliczenia wraz z harmonogramem wpłat wszyscy
mieszkańcy otrzymali.

W czerwcu 2004 pojawiły się na tablicach ogłoszeń informacje o odstąpieniu
przez spółdzielnię od inwestycji jeżeli WSZYSCY!!! mieszkańcy nie dokonają
wpłaty pierwszej raty za ogrodzenie. W związku z tym, część mieszkańców
potraktowała sprawę z góry (ja też). Nie ma wpłat, nie ma ogrodzenia, nie ma
problemu. Do całej sprawy wrócimy w terminie późniejszym.

O dziwo w lipcu i sierpniu pojawiły się ogłoszenia, że Spółdzielnia jednak
ogrodzenie zamierza budować.
We wrześniu udałem się do siedziby Spółdzielni w celu wyjaśnienia tej kwestii.
Argumentowałem, że uchwała o zmianie zasad finansowania ogrodzenia jest
nieistniejąca. Pan Prezes (obaj tego słuchali) powiedział, że mają opinię
radcy prawnego??, że wszystko jest OK. (moim zdaniem nie było).

W związku z tym, 12 października 2004 wysłałem do spółdzielni pismo w którym
wypisałem swoje argumenty. Opinię radcy prawnego chciałem mieć na piśmie (a co
:) W imieniu własnym i podpisanych mieszkańców napisałem: (trochę się
formatowanie posypało)

„Na początek trochę historii. W czasie zakupu mieszkania wielu spośród
mieszkańców słyszało zapewnienia przedstawicieli spółdzielni, że ogrodzenie
jest częścią budowy i powstanie za pieniądze zapłacone za mieszkanie. Niemniej
taki zapis nie został zawarty w umowie kupna – sprzedaży więc do tego nie
wracajmy.
Zebranie Mieszkańców Budynków przy ulicy Obozowej podjęło decyzję o budowie
ogrodzenia. Na tym zebraniu ustalono także sposób finansowania tej inwestycji.
Koszty miały być dzielone równo na każde mieszkanie – „od drzwi”. Zebranie
zobowiązało również Zarząd do przedstawienia wariantowych kalkulacji kosztów
ogrodzenia.
Zebranie Mieszkańców Budynków działało na podstawie statutu Spółdzielni oraz
regulaminu zebrań mieszkańców budynku, jako że to zebranie mieszkańców jest
władne podjąć taką decyzję.
Paragraf 119 statutu Spółdzielni stanowi:
1. Do uprawnień Zebrania Mieszkańców Budynku należy:
6) podejmowanie innych decyzji i wniosków kierowanych do Zarządu
Spółdzielni w sprawach dotyczących nieruchomości , na której położony jest ich
budynek,
W związku z powyższym zgromadzenie taką decyzję o budowie ogrodzenia. podjęło.

Jednak na zgromadzeniu grupy członkowskiej podjęto decyzję o zmianie sposobu
finansowania inwestycji. Zasadę „od drzwi” zastąpiono zasadą finansowania
proporcjonalnie do powierzchni mieszkania, czyli „od metra”.
Jednakże w świetle statutu Spółdzielni Zgromadzenie Grupy Członkowskiej nie
miało uprawnień do podjęcia takiej decyzji, gdyż nie leży to w kompetencjach
tego ciała.
Gdyż:
§ 116
1. Do uprawnień Zebrania Grupy Członkowskiej należy:
1) wybieranie i odwoływanie delegatów na Zebranie Przedstawicieli
spośród członków grupy członkowskiej,
2) rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego
Zebrania Przedstawicieli i zgłoszenia swoich wniosków w tych sprawach,
3) rozpatrywanie okresowych sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu,
4) wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni
wniosków w sprawach Spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków
wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej.
2. Organ Spółdzielni, do którego kierowana jest opinia lub wniosek w
trybie ust.1, pkt. 4, obowiązany jest tę opinię lub wniosek rozważyć i o
sposobie ich wykorzystania powiadomić Zebranie Grupy Członkowskiej.
Z powyższego wynika, że Zgromadzenie Grupy Członkowskiej nie mogło zmienić
decyzji Zgromadzenia mieszkańców.

Co więcej zgodnie z regulaminem zebrań grupy członkowskiej:
§ 6
3. Przewodniczący Zebrania odczytuje porządek obrad i poddaje go pod
głosowanie w trybie jawnym. Zebranie może zmienić kolejność rozpatrywania
spraw objętych porządkiem obrad, skreślić z porządku obrad poszczególne punkty
lub odroczyć je do następnego Zebrania
Ani słowa o możliwości dodania punktu do porządku obrad.
Porządek obrad może zostać jedynie zmieniony na podstawie par. 5:

W związku z tym co przedstawiłem powyżej, uważamy że:
1. W dalszym ciągu obowiązują ustalenia podjęte na Zgromadzeniu Mieszkańców
Budynków.
2. Uchwała podjęta na zgromadzeniu grupy członkowskiej jest nieistniejąca.
3. Prosimy o ponowne przedstawienie harmonogramu finansowania ogrodzenia.
4. Straszenie nas, mieszkańców konsekwencjami za nie wpłacenie pieniędzy na
ogrodzenie uważamy za niepoważne.

W międzyczasie na klatkach schodowych budynków pojawiła się informacja mówiąca:
Jeśli wszyscy mieszkańcy nie wpłacą pierwszej raty za ogrodzenie do końca
czerwca 2004 to w takiej sytuacji Spółdzielnia wycofuje się z inwestycji.
Mieszkańcy powyższą informacje przyjęli do wiadomości i z powodów opisanych
powyżej pieniędzy nie wpłacili (bynajmniej nie z niechęci do ogrodzenia). My,
jako mieszkańcy uznaliśmy sprawę za zamkniętą.
Po około dwóch miesiącach od ukazania się powyższego ogłoszenia, pojawiło się
nowe, wzywające mieszkańców do zapłaty za ogrodzenie.
Pytanie do Zarządu:
Jakie czynniki miały wpływ na całkowitą zmianę stanowiska spółdzielni.
Dlaczego podjęto taką decyzję bez konsultacji z mieszkańcami (to są nasze
pieniądze).

W jakiej technologii będzie wykonane ogrodzenie – obecne poczynania robotników
nie napawają optymizmem. – Zgodnie z ustaleniami ogrodzenie miało mieć taką
samą konstrukcję jak ogrodzenie parkingu w Mirabudzie.

Jaki będzie koszt ogrodzenia – kosztorys przedstawiony przez Zarząd jest
zupełnie nieadekwatny do tego co powstaje.

Czy to prawda, że część kosza na śmieci (narożnik) wykracza poza granice
działek będących wspólną własnością członków Spółdzielni. Jeśli to prawda, to
kto odpowiada za taki stan rzeczy (architekt, inspektor nadzoru? Czy też może
ktoś inny). Takie umiejscowienie kosza utrudnia optymalne ustawienie bramy
wjazdowej. Brama wjazdowa powinna być przed koszem na śmieci z racji częstych
przypadków wyrzucania śmieci przez osoby niezamieszkałe na osiedlu.

Prosimy o przedstawienie umowy najmu lokalu pomiędzy Spółdzielnią a
Kwiaciarnią. Istnienie lokali użytkowych, dostępnych dla osób spoza osiedla
kłóci się z ideą zamykanego ogrodzenia. Postawienie ogrodzenia znacząco zmieni
sytuację kwiaciarni jako podmiotu handlowego i pogorszy warunki jej
funkcjonowania (lub wręcz uniemożliwi funkcjonowanie). Obawiamy się, że
kwiaciarnia może wystąpić przeciwko Spółdzielni z roszczeniem odszkodowawczym
z tytułu drastycznych zmian warunków umowy (np. na podstawie art. 371 KC). A
za zobowiązania spółdzielni odpowiadają członkowie.


Podsumowując, sprawa jest poważna ze względu na nasze pieniądze i
bezpieczeństwo. Jesteśmy zdeterminowani przeprowadzić sprawę zgodnie z
wymogami prawa spółdzielczego i statutu Spółdzielni.
Oczekujemy niezwłocznego ustosunkowania się w tej sprawie.Z poważaniem,

Mieszkańcy”

koniec części I
Obserwuj wątek
  • tadzium ogrodzenie na obozowej cz. II 05.04.05, 18:17
   a teraz dalej...

   Spółdzielnia uznała powyższe argumenty za słuszne. W związku z tym zmieniła się
   podstawa prawna obliczania opłaty za ogrodzenie. Wyliczenia są nieaktualne!!! Ja
   chętnie zapłacę za ogrodzenie, tylko nie wielm ile!!!

   Po otrzymaniu odpowiedzi na pytania dokonałem wpłaty na poczet ogrodzenia (500
   PLN). W związku ze skandaliczną jakościa budowanego ogrodzenia poinformowałem
   także spółdzielnię o zawieszeniu dalszych wpłat do czasu zakończenia inwestycji
   i rzetelnego jej rozliczenia.

   Uważam za zasadne zwołanie nadzwyczajnego zebrania mieszkańców budynków. (jak
   najszybciej)

   Pozdrawiam

   Tadeusz Maślanka
   • olka_krakow Re: ogrodzenie na obozowej cz. II 06.04.05, 12:04
    Czyli, jak bedzie obliczana wplata na ogrodzenie :od drzwi" czy "od metra"? Nie
    ukrywam, ze dla mniekorzystniejsze jest "od drzwi", poza tym "ot metra" jest
    niezgodne z prawem. Czy spoldzielnia przysle nowe pismo, gdzie beda warunki
    wplat oraz kwoty?
    • tadzium Re: ogrodzenie na obozowej cz. II 06.04.05, 17:01
     Cześć

     zgodnie z obowiązującą uchwałą liczymy się "od drzwi".
     niestety Prezesi nie raczyli przesłać aktualnej kalkulacji kosztów budowy
     ogrodzenia. Nie mam pojęcia z jakiej racji straszą nas sądem.

     Pozdrawiam
     • olka_krakow Re: ogrodzenie na obozowej cz. II 07.04.05, 09:04
      Kiedy dostales ten list? Ja nic nie dostalam. Wplacilam wczesniej 2 raty. nie
      wiesz kiedy przysla ostateczne rozliczenie?
  • ks222 Re: ogrodzenie na obozowej 11.04.05, 14:16
   Moim zdaniem termin zaskarżenia do Sądu podjętej uchwały Grupy Członkowskiej
   już minął. Zasadą powinno być liczenie od metra kwadratowego, a nie od drzwi. W
   Statucie nie ma nic na temat tego czy Zebranie Grupy Członkowskiej może zmienić
   Uchwałę Zebrania Mieszkańców Budynku, ale jak popatrzymy w Statucie jest zapis
   odnosnie tego, że to nie Zebranie Mieszkanców Budynku decyzduje czy ich
   nieruchomośc jest zarządzana przez Spóldzielnię, czy może przez inną
   Spóldzielnię, albo czy może stworzyć nową Spółdzielnię, ale to Zebranie
   Przedstawicieli Grup Członkowskich o tym decyduje. (Złożyłem propozycje zmian w
   Statucie odnosnie tego). W takim duchu Radca Prawny na usługach Spółdzielni,
   zresztą Pani Skrzypulec nie wyraża opini moim zdaniem, chyba że po
   zatwierdzeniu przez Prezesów. Moim zdaniem robi jak chce klient, a klientem dla
   niej jest Spółdzielnia, a raczej Prezesi, którzy dają jej zarobić. Straszenia
   Spóldzielni od odstąpienia od budowy ogrodzenia nie mają mocy prawnej. Moim
   zdaniem jest to zawłaszczanie praw włascicielskich przez Spółdzielnię.

   Ze Spółdzielnią i Radą Nadzorczą o tyle należy się kontaktować, aby dopełnić
   drogi wewnętrznego postępowania w Spółdzielni, przed wejściem na drogę sądową.

   Z tego co napisałeś wynika, że dostałeś ponaglenie do zapłaty z kancelarii
   radcy pranwego i jeśli nie zapłacisz to dojdą do tego koszty zatrudnienia tego
   radcy pranego, a potem postępowania sądowego jesli takie bedzie mieć miejsce i
   ewentualnie komornika.

   Jeśli dojdzie do postępowania sądowego można się bronić tym, że uchwała została
   podjęta mniejszoscią głosów tzn., ze mniej niż 50% włascicieli budynku za nią
   głosowało. Kontrargumentem bedzie to, że tą sprawę obejmuje prawo spółdzielcze.
   Obecnie w Polsce są nieprzetarte szlaki prawne w Sądach odnosnie spraw prawnych
   dotyczących praw odrebnej własnosci w zarządzanych przez Spóldzielnię. Znając
   leniwość intelektualną sędziów i brak całkowitego z ich strony jakiegokolwiek
   szacunku do stron uczestniczących w procesach mogę stwierdzić, że sprawę
   załatwią sztampowo, czyli uznają, że prawo spóldzielcze obejmuje sprawę uchwały
   dotyczącej ogrodzenia na obozowej. Moim zdaniem tak nie jest, ale trzebaby było
   walczyć o to dalej w II instacji a może i jeszcze dalej.

   Moja rada jest taka, skoro to około 1300 zł, to należy się zastanowić czy nie
   zapłacić, by nie ponosić dotakowych kosztów (moim zdaniem zapłacić), a
   nastepnie wytoczyć Spółdzielni sprawę (droga postępowania wewnątrz spółdzielni
   winna byc zachowana) zaskarżając uchwałę i wskazując, że jest ona sprzeczna z
   obowiązującym prawem w Polsce(droga ciernista i dla wytrwałych. Aby uchwała
   była ważna musi być ponad 50% włascicieli za jej uchwaleniem w tych budynkach,
   dzie pojawiło się prawo odrębnej własnosci. Prawo odrębnej właności to nie
   własnośc Spółdzielni i w związku z tym budynki te podlegają także Kodeksowi
   Cywilnemu z tym, że uwaga nie podlegają Ustawie o własności lokali, gdyż
   powstawanie Wspólnot w zasobach Spółdzielni jest zakazane przez Ustawę o
   Spółdzielniach Mieszkaniowych uchwaloną przez SLD. Obecne zapisu Statutu są
   przywłaszczaniem przez Spółdzielnię praw włascicielskich. Jak uda się wygrać,
   to Spółdzielnia bedzie musiała zwrócić wpłaconą kwotę z odsetkami.

   Przepraszam, że teraz piszę o tym, ale uciekł wcześniej mojej uwadze twój post.
   • olka_krakow Re: ogrodzenie na obozowej 11.04.05, 15:27
    ......Zasadą powinno być liczenie od metra kwadratowego, a nie od drzwi.


    W takim razie, na zebraniach spoldzielni przy glosowaniach glosy powinno sie
    tez liczyc nie "od czlonka spoldzielni", tylko "od wielkosci mieszkania", nie
    sadzisz?

    • shaddock Re: ogrodzenie na obozowej 11.04.05, 16:04
     No właśnie - każdy ciągnie w swoją stronę.
     Posiadacze mniejszych mieszkań chcieliby, aby każde mieszkanie miało jeden
     głos, a jak najwięcej opłat było liczonych od metra.
     Posiadacze większych - aby głosować "metrażem", a opłaty były "od drzwi".

     Najsprawiedliwiej byłoby chyba zdecydować się na jednolity system - płacimy od
     metra to i głosujemy "metrażem", głosujemy "od drzwi" to i płacimy "od drzwi".
     • ks222 Re: ogrodzenie na obozowej 12.04.05, 11:21
      Każdy z nas ma procentowy udział w nieruchomosci, który jest propocjonalny w
      stosunku do powierzchni mieszkania i w gruncie rzeczy przy głosowaniu
      należałoby brać do obliczeń głosów procenty czyli udział we wspólnej własności.
   • tadzium Już odpowiadam 11.04.05, 18:38
    Zaskarżać do sądu niczego nie trzeba (na szczęście).
    Mam kopię opinii radcy prawnego Spółdzielni. mówi ona wyraźnie - uczwała
    Zebrania Grupy Członkowskiej jest nieważna, gdyż Grupa nie miała takich
    kompetencji. Zarząd opinię radcy przyjął jako obowiązującą.
    Czyli liczymy "od drzwi", tak jak postanowilismy w listopadzie 2003.
    Niestety, my, mieszkańcy zamiast aktualnego wyliczenia kosztów budowy
    ogrodzenia, otrzymaliśmy przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jest to dla mnie nieco
    niezrozumiałe niestety i wywołało w narodzie wielkie poruszenie...

    Pozdrawiam

    P.S.
    Co do m.in. zmian w statusie był mój pierwotny post (w innym wątku).
    Zmian w statusie może dokonać bowiem jedynie Zebranie Przedstawicieli Członków.
    Porządek obrad (nic nie można dodać w trakcie obrad) ustala Zarząd.
    Prawo zmiany porządku obrad przysługuje: (zgodnie z § 90 Statutu):

    1. Uprawnieni do żądania zwołania Zebrania Przedstawicieli w myśl § 88
    ust.2 mogą żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad.
    2. Żądanie o którym mowa w ust.1 powinno być wniesione do organu
    zwołującego Zebranie Przedstawicieli co najmniej na 12 dni przed terminem
    odbycia Zebrania Przedstawicieli.
    3. Uzupełniony porządek obrad podaje się do wiadomości w sposób określony
    w § 89 co najmniej na 7 dni przed terminem odbycia Zebrania. W tym terminie
    powinny być doręczone delegatom projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem
    obrad.

    § 88

    1. Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli zwołuje Zarząd przynajmniej raz w
    roku w terminie do trzydziestego czerwca.
    2. Zarząd obowiązany jest zwołać nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli na
    żądanie:
    1) Rady Nadzorczej,
    2) Zebrań Grup Członkowskich obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby
    członków Spółdzielni,
    3) 1/3 delegatów na Zebranie Przedstawicieli.
    3. Żądanie zwołania Zebrania Przedstawicieli powinno być złożone na piśmie
    z podaniem celu jego zwołania.
    4. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli w wypadkach określonych w ust.2
    zwołuje się w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 6 tygodni od dnia
    wniesienia żądania jego zwołania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada
    Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa
    Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.

    czyli jesteśmy w kropce. grupy członkowskie są małe i nie gromadzą 1/5 członków :)
    jedyny sposób wprowadzenia zmian to "nadzwyczajne" połączone zebranie grup
    członkowskich np. Zakrzówka i naszej (Obozowa, Orawska, Na Zjeździe i
    Starowiślna bodaj).


    • tadzium P.P.S. 11.04.05, 18:49
     z moich obserwacji wynika, ze jedynie nieliczne wyjątki widzały statut na oczy...
     niestety
    • olka_krakow Re: Już odpowiadam 12.04.05, 10:50
     > Czyli liczymy "od drzwi", tak jak postanowilismy w listopadzie 2003.

     Bardzo mnie to cieszy, ale teraz spoldzielnia ma przyslac nowy harmonogram
     wplat.
    • ks222 Re: Już odpowiadam 12.04.05, 11:28
     Zgłosiłem propozycje zmian w statucie na apel pani przewodniczacej Rady
     nadzorczej pani Radziwił.

     Faktycznie sposób rozliczenia powinien być ustalany na zebraniu i dobrze
     przyjąc jedną zasadę na zawsze, ale może być różnie i może być też rozliczenie
     od drzwi z tym że moim zdaniem może to rodzić w przyszłosci kwestie sporne.
    • ks222 A jaka jest opinia Rady Nadzorczej ? 12.04.05, 13:27
    • ks222 W jakim zakresie uchwała nieważna. 12.04.05, 13:34
     Czy uchwała Grupy Członkowskiej jest nieważna w zakresie sposobu rozliczenia od
     drzwi czy od metra kwadratowego ?

     Poza tym uchwała Zebrania Mieszkańców Budynku jest ważna chyba i stąd wezwanie
     do zapłaty.

     Poza tym wydaje mi się że różnice w sposobach rozliczeń mogą sięgnąc około 200-
     250 zł od mieszkania.
    • ks222 W jaki sposób rozliczenie ogrodzenia zostało 12.04.05, 13:43
     podciągnięte pod wkład bdowlany. Czy dostaliście już rozlicznie inwetycji na
     Obozowej ? Czy zostały przeprowadzone jakieś przekształcenia w prawo odrębnej
     własnosci na Obozowej ?
     • olka_krakow Re: W jaki sposób rozliczenie ogrodzenia zostało 12.04.05, 15:04
      Czy dostaliście już rozlicznie inwetycji na
      > Obozowej ? Czy zostały przeprowadzone jakieś przekształcenia w prawo odrębnej
      > własnosci na Obozowej ?


      Juz dawno, poltora roku temu dostalismy rozliczenie, przeksztalcilismy
      mieszkania w odrebna wlasnosc. I to w przypadku trzeciego bloku, dwa poprzednie
      jeszcze wczesniej.
      • ks222 Re: W jaki sposób rozliczenie ogrodzenia zostało 13.04.05, 12:43
       To w jaki sposób w końcu jest wasze ogrodzenie finansowane, z jakiego funduszu
       Spóldzielni ?
       • olka_krakow Re: W jaki sposób rozliczenie ogrodzenia zostało 14.04.05, 12:12
        Nie jest finansowane z funduszu spoldzielni, tylko z naszych pieniedzy, ktore
        wplacamy na odpowiednie konto.

        Najpierw mowili, ze bedzie finansowane z funduszu remontowego, pozniej pisali
        na forum, ze wkladu budowlanego, ale nikt nic nie wie. a ogrodzenie
        powstaje....
        • ks222 Re: W jaki sposób rozliczenie ogrodzenia zostało 14.04.05, 12:22
         Jeśli nikt z Was z Obozowej nie podpisywał umowy na wybudowanie tego
         ogrodzenia, to nie musicie tego finansować, czyba że chcecie.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka