Dodaj do ulubionych

Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce

29.09.03, 18:43
Tuz łod zdrowio

Wojowoł w Warszawie wojowoł na Ślonsku
Wykończyć chcioł kasy tak konsek po konsku
Dyć jednak tu u nos połomoł sie zymby
Niy zadboł ło zdrowie. Co zrobioł ze gymby?
Niych inszym to jako przestroga wystarczy
Kto babrze we zdrowiu tyn kończy na tarczy.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 18:46
   UE

   Rożnie ło Unii tukej jo słysza
   Roz dobrze a roz łokropnie
   Jednak sie rynkom pod niom podpisza
   A niych Leppera gyńś kopnie.
  • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 18:47
   Co je grane?

   Coś za głośno łostanio Bushowi klackomy
   Dyć łod niego tych fligrow za darmo niy momy
   Niy muszymy zapolać irackego lonta
   Lepi nom niy wojować na arabskich frontach
   Coś za pryndko tu keryś zaś szabelkom macho
   Choć armio ciynko przyndzie i stary sprzynt dracho
   A naszo gospodarka jakoś durś we krzokach
   Niy trza ciongnońć na wojna polskego boroka.
  • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 18:48
   Tatrzańsko lawina

   To co nojcynniejsze zaś skradła lawina
   W zimny bieli śniegu zgasło mode życie
   Zostoł bol po Siedmiu kerych z nami niy ma
   Som teroz wysoko wyży niż na szczycie

   Znicz w łoknie zaświycić my yno mogymy
   Podobnie jak świycom znicze przi ich szkole
   Razym z rodzinami tyż sie popłaczymy
   Bo ich niy spotkomy na ziymskim padole.
  • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 18:50
   Prziszoł Rywin do Michnika

   Prziszoł Rywin do Michnika
   Momy teroz widowisko
   Jadnym uśmiych z gymby znika
   Inszym iskra w łoku blysko

   Dyć to nasze polske piekło
   To niy yno je "warszawka"
   Ciaplyty trocha wyciepło
   Kogo to naprowdy sprawka?

   Ktoś we mediach mocno pierdzi
   Bonki puszczo - choć po cichu
   Wszyscy wiymy już że śmierdzi
   Kogo łapnom na tym grzychu?
  • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 18:50
   Zwionzki Zawodowe

   Historio kulo sie kołym
   W łoczy to ciepie sie wołym

   Bo jak przed Polskom problym niywonski
   Zaś na tapeta bierom go Zwionzki
   Dyć rzond durś u nos kiepsko se radzi
   "Warszawka" czynsto yno sie wadzi

   Polok mo teroz niywiela pociech
   Pierońsko mynczy go bezrobocie
   Choć jo i Zwionzkow trocha sie boja
   Jak majom racjo za nimi stoja.
  • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 18:51
   Kłodki Kołodki

   Ulgi w podatkach som w Polsce po to
   By czowiek państwo wspiyroł z ochotom
   Fakt że kosztuje to podatnika
   Jednak je mondro ta polityka

   Zamach na ulgi - dyć to je maras
   Państwo sie same robi ambaras
   Kurzo ślepota i mocka błyndu
   Jak sie tu ulgi tympi z urzyndu

   Dzisioj to robi minister skarbu
   Chyba niy widzi swojego garbu
   Zaś by chcioł wszysko czimać cyntralnie
   Choć dymokracji służy to marnie.
  • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 18:52
   Zaś

   Zaś rozkrynco sie lajera
   Polityczno jak cholera
   Rzond chce rzondzić ze myńszości
   Chyba do sie to we kości
   Czy sie skończył "czas mańkuta"?
   Przidzie za to już pokuta?
  • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 18:53
   Golacz PITow

   Z "ulg" te pity chce łogolić
   I już zaczoł sie tym chwolić

   Co łon chce retnońć kosztym rodziny?
   Komu łon wcisko te wypociny?
   To przeca jakeś pierońske draństwo
   Myśleć - "Rodzina to niy je państwo"
   Jako z tom myślom chce tukej rzondzić?
   Biydno rodzina co ze nim błońdzi
   Do Salomona to mu daleko
   Niych kedyś ziymia bydzie mu leko.
  • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 18:54
   Mataczyć

   Te słowo teroz robi kariera
   A mie pierońsko biere cholera.
  • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 18:54
   Wojna

   Na razie dlo nos to choby czyrak
   Ale mie mynczy wojna ło Irak
   Saddam łogłosioł już "świynto wojna"
   Wiym że niy bydzie wiosna spokojna
   Jak kedyś wdarli sie tu husyty
   To "w imie wiary" Ślonsk dostoł lyjty.
  • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 18:55
   Tak to zawsze z tym bywało
   Jak sie gorze wojny chciało
   To krew loła sie na dole
   I wsionkała nom we pole

   Bronić familiji swoji
   Ziymi na kery sie stoji
   Idzie jeszcze "Z Panym Bogym"
   U sia trza wojować z wrogym

   Ale ciepać sie na cudze
   To niy godzi sie już - ludzie!
   Zymścić sie to przeciyż może
   Broń nos przed tym świynty Boże.
  • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 18:56
   Jo tyż tu myśla że trza nom lepi
   Na własnych śmieciach "wojować"
   By dobrze miały sie nasze dzieci
   Tego nom trza przipilnować.
  • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 18:57
   "Niy zabijej"

   "Niy zabijej" - papiyż godo
   "Niy zabijej" - kożdy zno
   Dymokracjo momy modo
   A Polok sie w wojna pcho.
  • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 18:58
   Polok to je Polok i tak już być musi
   To co trocha śmierdzi durś przeca nos kusi
   Zakazany owoc - choćby nawet gorzki
   Zawsze sprobujymy niy patrzonc na troski
   Dwóch Polokow ciyngym bydzie mieć trzi zdania
   Choby nawet za to dostali po baniach
   No a jak se czasym wspomnymy "Niy krodnij"
   Co potym robiymy? Som już se to zgodnij.
  • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 18:59
   Tyn nasz Lepper
   To niy śleper
   Łon sie ryncy
   Niy umyncy
   Dyć terozki
   Jak som troski
   Łon na biydzie
   Łostro jydzie
   Coś wytyko
   Kit nom wtyko
   Dyrś w tym miyszo
   Koty wiyszo
   Coś nom mońci
   Bałamońci
   No i Polska jego jest
   Dyć mu ło to chodzi fest.
  • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 19:00
   Tako polityka
   To przeca tyż państwo
   Niy idzie umykać
   Jak wszyńdzie to draństwo

   Kożdy w tyj ciaplycie
   Mo swoja kwatera
   Jo to wiym - Wy wiycie
   I we tym cholera.
  • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 19:16
   Alianty

   Hamerykon z Kurdym we jednym szeregu
   To niy jest utropy zaczimanie biegu
   Kurd durś bydzie krojoł przeca swoje państwo
   A z tego tyż jeszcze może wylyźć draństwo
   Może być to tako nastympno ciaplyta
   Skond wiela problymow idzie tyż przipytać.
  • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 19:18
   No i zaś po świyntach
   Trza sie nom spamiyntać
   Stanońć we szeregu
   Tyż sztartnońć do biegu
   W referendum meta
   Unia na podnieta.
   • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 19:31
    We wiosna

    Jak przichodzi wiosna i słonko nom grzeje
    To we cołki Polsce richtig źle sie dzieje
    Trowy tukej przeca ciyngym wypolajom
    Szłoby se powiedzieć - rozumu niy majom

    Jadom do pożary nasze fojerwery
    Kosztuje to drogo - Czy pomyśli kery?
    Trza by nom wszyskich piromanow chytać
    Dyć kożdy niywinny - niy werci sie pytać

    Prośby groźby grziwny - nic to niy pomoże
    Bydle mo sztrachecle i chodzi po dworze
    Chocioż grzych to czasym jo takymu życza
    By mu ta fojera spolyła palica

    Bo żol mi jak widza cołkym czorno łonka
    Nad kerom niy słychać świyrgotu skowronka
    I wiym że ta ziymia niy bydzie zaś zdrowo
    Pożar niy użyźnio - robi jom jałowo.
   • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 19:32
    Politykom

    Kaj som te firmy coście wspiyrali?
    Ze rad nadzorczych piniondze brali
    Możno som łone w prokuraturze
    Choć polityki durś na tyj gorze.
   • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 19:33
    Ordynacko

    Coś ordynaci sypać sie zaczyli
    Czarzasty z Kwiatkowskim tyż z tyj kamaryli
    By chycić ławica w ordynacko sieć
    Łona wszyske łoka mocne musi mieć.
   • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 19:33
    Prokurator

    Słyszołch co tyż ta figura
    Nitkom ze grubszego sznora.
  • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 19:36
   To ci wozyk

   Jechoł Miller na Buzka
   A teroz jak ciongnie?
   Kedy z tego wozka
   Ktosik go wyprzongnie?
  • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 19:36
   Miller

   Już go richtig nic niy niesie
   Sprzontanie po AWS-ie
   Jego gwiozdka leci w doł
   Miller? - Politykym chyba boł.

   Łobiycywoł piykno sztela
   Ale pryndko napsuł tela
   Że pamiyntać go niy chcymy
   Jego rzondym sie wstydzymy.
  • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 19:37
   Take gruchy

   Urosło ich przi nich tela
   Że sie zliczyć niy łośniela
   Piyknie - yno do cholery
   Jejich gruszki to afery.
  • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 19:38
   Obiycanki

   Obiycanka Leszka
   Jak na gowie weszka
   Krwi sie jusz napiyła
   We niyj jeji siyła

   Choć sie czowiek dropie
   Przi taki urtopie
   Niy mo łona biydy
   Dyć som jeszcze gnidy.
  • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 19:38
   Koniec

   Bydymy widzieć czy chop jest z niego
   Jak skończy ze tym co dzisioj jego.
  • broneknotgeld Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce 29.09.03, 19:39
   Polske zboże

   Państwo we zbożu sie umoczyło
   Bo choć być miało - to go niy było
   Szachrajstwa przi tym zaś było kupa
   Co z tego wyszło? - Dyć goło dupa.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka