Dodaj do ulubionych

Ziemia Święta (bez Jerozolimy)

18.09.22, 19:26
Kontynuacja wątku Jerozolima i Ziemia Święta, którego archiwum znajduje się tutaj:
drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
Tym razem postanowiliśmy go rozdzielić.

Mamy więc osobno ten wątek, dotyczący tylko Ziemi Świętej, bez Jerozolimy i wątek tylko dla Jerozolimy (do którego link będzie w następnym poście)

Wspólnymi siłami ustaliliśmy, że pod pojęciem "Ziemia Święta" rozumiemy tę część Bliskiego Wschodu, który jest objęty historią judaizmu i chrześcijaństwa, a więc jak definiuje to wikipedia:
"Część Bliskiego Wschodu, w której skład wchodzą państwa: Liban, Syria, Izrael wraz z Palestyną, Jordania, część Egiptu z Górą Synaj, niekiedy nawet południowa Turcja. "

Oczywiście jeśli ktoś będzie miał uzasadnione powody rozszerzenia tego pojęcia, to chętnie jego sugestię weźmiemy pod uwagę.
Wklejamy zdjęcia dotyczące miejsc związanych z historią tych dwóch wyznań, ale także zdjęcia dotyczące współczesnego życia tego regionu.
Dla porządku wątki podzieliliśmy według państw, pod głównym wątkiem dla danego państwa znajdują się podwątki dotyczące miejsc w tych państwach i swoje zdjęcia prosimy wklejać w odpowiednie miejsce. Jeśli nie ma odpowiedniego wątku, można założyć, najlepiej po konsultacjach z moderatorami.

Zapraszamy więc do wklejania zdjęć świątyń i klasztorów, świętych i ważnych kulturowo miejsc, cmentarzy i innych pamiątek i znaków wiary. Ale również historii tej krainy, krajobrazów, życia i ludzi.

Prosimy też, żeby zdjęcia wklejać do odpowiednich podwątków, żeby określone miejsca można było obejrzeć razem.
Obserwuj wątek
  • baga IZRAEL I PALESTYNA 18.09.22, 19:28
   Główny obszar Ziemi Świętej obejmujący teren państwa Izrael z Autonomią Palestyńską.
   • baga **Akka** 18.09.22, 19:30
    Akka jest jednym ze starożytnych miast portowych, którego historia sięga epoki brązu. Zespół zabytków Akki jest od 2001 roku umieszczony na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
   • baga **Betlejem** 18.09.22, 19:31
    Betlejem jest ośrodkiem kultu religijnego chrześcijan i miejscem pielgrzymek. Miejsce narodzenia Jezusa Chrystusa i króla Dawida.
    • baga *Betlejem - Bazylika Narodzenia Pańskiego* 18.09.22, 19:35
     Za wikipedią:
     Wczesnochrześcijańska bazylika zbudowana nad miejscem, gdzie – według tradycji chrześcijańskiej – narodził się Jezus Chrystus. Bazylika jest jednym z najstarszych nieprzerwanie funkcjonujących kościołów na świecie.

     Pod prezbiterium bazyliki znajduje się poświadczone tradycją i w źródłach pisanych miejsce narodzin Jezusa w grocie zamienionej w kaplicę. Opiekę nad bazyliką sprawują mnisi greccy i ormiańscy. Na terenie Groty Narodzenia znajduje się Kaplica Żłóbka, która jest własnością franciszkanów jako oficjalnych przedstawicieli Kościoła katolickiego.
     pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Narodzenia_Pa%C5%84skiego.
     Zdjęcia archiwalne znajdują się w tym pliku:
     drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
    • baga *Betlejem - Kościół św.Katarzyny Aleksandryjskiej* 18.09.22, 19:38
     Rzymskokatolicki kościół parafialny w Betlejem, sąsiadujący z Bazyliką Narodzenia Pańskiego.
     Świątynię wznieśli w 1888 na miejscu poprzedniej, średniowiecznej, franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej, których klasztor znajduje się tuż obok. W podziemiach kościoła znajduje się Grota św. Hieronima, który mieszkał przez jakiś czas w pobliżu Groty Narodzenia.
     pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Katarzyny_Aleksandryjskiej_w_Betlejem.
     Zdjęcia archiwalne znajdują się w tym pliku:
     drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
    • baga *Betlejem - Grota św. Hieronima* 18.09.22, 19:40
     Grota św. Hieronima znajduje się pod kościołem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w pobliżu Groty Narodzenia. Według tradycji właśnie tutaj pracował i zgodnie ze swoim życzeniem został pochowany św. Hieronim. Przybył on do Betlejem z Rzymu z 386 roku, gdy miał 46 lat. Modlił się i pracował nad swoim tłumaczeniem tekstu Pisma Świętego z języków oryginalnych: greckiego i hebrajskiego na łacinę przez ponad 30 lat. Przekład ten, znany jako Wulgata, wciąż należy do znaczących tekstów biblijnych Kościoła rzymskokatolickiego i jest jego oficjalnym tłumaczeniem.
     Według kronikarza i pielgrzyma, Anonima z Piacenzy, miał on własnoręcznie wykuć w skale swój grób.

     Zdjęcia archiwalne znajdują się tutaj:
     drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
    • baga *Betlejem - Grota Mleczna* 18.09.22, 19:42
     Niedaleko od Bazyliki Narodzenia znajduje się Grota Mleczna. Stoi ona na wzgórzu z białego kamienia. Tradycja przekazuje, że Matka Boska przed ucieczką do Egiptu, w tym miejscu karmiła Jezusa.

     W czasie karmienia krople mleka spadły na skałę, a kamień wykutej w tym miejscu groty zabarwił się na biało.

     Świątynię zbudowano w 404 roku n.e. i przypisuje się to wydarzenie św. Pauli. W czasie krucjat, w tym miejscu stał kościół św. Mikołaja. W drugiej połowie XIV wieku papież Grzegorz XI powierzył jego odbudowę franciszkanom. Na koniec XV wieku udało im się odrestaurować tylko Grotę i postawić w środku ołtarz. W ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej Karmicielki. Podczas trzęsienia ziemi w XVI wieku część groty się zawaliła. Dopiero w 1872 roku zakonnicy całkowicie wywiązali się z zadania. Po uregulowaniu spraw własnościowych wybudowali w pobliżu groty klasztor i oratorium. Zachowały się one do naszych czasów. Wyposażenie kościoła pochodzi z lat trzydziestych XX wieku.

     To tutaj przychodzą modlić się miejscowe kobiety, zwłaszcza te oczekujące potomstwa. A co jest całkiem wyjątkowe, jest to chyba jedyne miejsce, gdzie zgodnie modlą się chrześcijanie i muzułmanie.

     Zdjęcia w archiwum znajdują się tutaj:

     drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
    • baga *Betlejem - miasto, domy, ulice, ludzie* 18.09.22, 19:43
     W tym podwątku pokazujemy życie miasta: architekturę, ludzi, panoramy, ciekawostki.
   • baga **Bajt Sahur - Pole Pasterzy** 18.09.22, 19:44
    W Bajt Sahur, niewielkim miasteczku w pobliżu Betlejem znajdują się dwa sanktuaria chrześcijańskie, które upamiętniają obecność pasterzy wezwanych przez anioła w noc Bożego Narodzenia, by oddać cześć nowo narodzonemu Jezusowi w pobliskim Betlejem. Lokalna tradycja chrześcijańska nazywa miejsce noclegu nowotestamentalnych pasterzy Polem Pasterzy.
    Starsze sanktuarium – Deir er-Ra’wat, sięgające swą historią okresu bizantyjskiego znajduje się w rękach greckich mnichów prawosławnych.
    Katolickim sanktuarium na Polu Pasterzy – Sijar al-Ghanam – opiekują się franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej.

    Zdjęcia w poprzedniej edycji znajdują się tutaj:
    drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
    • baga *Sanktuarium prawosławne Deir er-Ra’wat* 18.09.22, 19:46
     Deir er-Ra’wat - Sanktuarium prawosławne zostało wzniesione na ruinach bizantyjskiego monasteru datowanego na V w. Jego fundację przypisuje się opatowi Marcjonowi. Klasztor ten był dwukrotnie burzony: w 454 przez Samarytan oraz w 614 podczas najazdu perskiego. Na terenie sanktuarium znajduje się grota z czczonymi przez miejscowych chrześcijan grobami pasterzy. Współczesna cerkiew prawosławna została poświęcona w 1989 r.
    • baga *Sanktuarium katolickie Sijar al-Ghanam* 18.09.22, 19:47
     Na terenie sanktuarium znajduje się niewielki konwent franciszkański, kaplica "Excelsis Deo" (według projektu Antonio Barluzziego z 1953), szereg naturalnych grot zamienionych w kaplice oraz udostępnione zwiedzającym pozostałości zabudowy monastycznej z okresu bizantyjskiego.
     .
     Zdjęcia w poprzedniej edycji: drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
   • baga **Cezarea Filipowa** 18.09.22, 19:48
    Cezarea Filipowa znajduje się w północnej części Palestyny, na południowym stoku góry Hermon, w pobliżu źródeł rzeki Jordan. Jako osiedle ludzkie znane było od III wieku p.n.e. jako Paneas. Był tam ośrodek kultu bożka „Pana", bożka grot, gajów i ustroni. Osiedle to około 20 roku p.n.e. wraz z całym regionem zostało darowane przez cesarza rzymskiego Augusta Herodowi Wielkiemu, który też w roku 37 został mianowany przez Rzym królem Judei. Król Herod Wielki przez wdzięczność dla cesarza Augusta wzniósł w pobliżu groty ze źródłami świątynię ku jego czci. Dla odróżnienia stolicy tetrarchii Filipowej od Cezarei Nadmorskiej nazwano ją Cezareą Filipowa. Pod tą nazwą znają ją Ewangelie (Mt 16,13; Mk8, 25). Talmud nazywa to miasto Kisarion („mała Cezarea"). Krzyżowcy w czasie swych wypraw zlatynizowali nazwę Banias na Balinas. Obecnie na mapie Izraela miejscowość ta nosi nazwę Banias, ale są też wypisane nazwy Panias i Cezarea Filipowa.
    .
    Ewangeliści umiejscawiają w tym miejscu rozmowę Piotra z Jezusem, podczas której przyszły papież słyszy słowa: Ty jesteś Piotr [czyli Skała] i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”(Mt 16,18).
    .
    Zwiedzać tu można stanowisko archeologiczne starożytnej świątyni bożka Pana. Niedawno odkryto też ruiny chrześcijańskiej świątyni. Pochodzący z około 400 roku n.e. kościół, został odkryty w ramach wykopalisk archeologicznych prowadzonych przez Wydział Archeologii Urzędu ds. Przyrody i Parków Uniwersytetu w Hajfie. Profesor Adi Erlich z Uniwersytetu w Hajfie, przypuszcza, że mogło to być miejsce, w którym Jezus zlecił Piotrowi bycie Jego następcą na ziemi.
   • baga **Cezarea Nadmorska** 18.09.22, 19:48
    Miasto zostało założone przez króla Judei Heroda Wielkiego na terenie wcześniejszego, hellenistycznego Pyrgos Stratonos (Stratonospyrgos) i nazwane na cześć Cezara Oktawiana Augusta. Dla odróżnienia od innych miejscowości o tej samej nazwie, miastu nadano przydomek Maritima. Siedziba rzymskich prokuratorów i stolica rzymskiej prowincji Judei, w tym między innymi Poncjusza Piłata.
    Cezarea Nadmorska została kilkukrotnie wspomniana w Biblii. To właśnie tutaj Piotr Apostoł nawrócił rodzinę pierwszego poganina przyjmującego chrześcijaństwo – rodzinę Korneliusza. W Cezarei przez dwa lata był więziony Apostoł Paweł Ponadto miasto było domem Filipa ewangelisty i jego czterech córek, które były prorokiniami. Paweł został z nimi, gdy wróciły ze swoich podróży misyjnych. W domu Filipa prorok o imieniu Agabus przywiązał ręce i stopy Pawła pasem, przepowiadając, jak apostoł zostanie przekazany Rzymianom.

    Burzliwa historia miasta pozostawiła ślady wielu religii: wierzeń starożytnego Rzymu, judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.
    Udostępnione zabytki tworzą Park Narodowy Cezarei z których najważniejsze są:
    1. Teatr rzymski mogący pomieścić 4000 widzów, odnowiony.
    2. Fragmenty murów miejskich z czasów panowania Heroda;
    3. Ruiny największego hipodromu rzymskiego;
    4. Cytadela zbudowana przez krzyżowców otoczona murami z połowy XIII wieku;
    5. Zatopione ruiny starożytnego portu.
    6. Ruiny akweduktu.
    • baga *Cezarea Nadmorska - Amfiteatr * 18.09.22, 19:50
     Mogący pomieścić 4000 widzów amfiteatr w starożytnym mieście zbudowanym przez Rzymian. Obecnie odnowiony, odbywają się tutaj koncerty.
     • baga Re: *Cezarea Nadmorska - Amfiteatr * 02.10.22, 11:56
      Amfiteatr
   • baga **Góra Błogoslawieństw** 18.09.22, 20:10
    Za Wiki:
    "Góra Błogosławieństw to wzgórze na północnym brzegu jeziora Genezaret, w okolicach Kafarnaum, które tradycja chrześcijańska wiąże z nauczaniem Jezusa i wygłoszeniem przez Niego Kazania na górze (...)".

    Znajduje się tam sanktuarium - Kościół Błogosławieństw.

    "Obecna świątynia powstała w 1937 r. według projektu Antonia Barluzziego. W nawiązaniu do liczby błogosławieństw ma plan ośmiokąta i osiem okien z witrażami ilustrującymi tekst kazania".

    Tu więcej:
    pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_B%C5%82ogos%C5%82awie%C5%84stw
    www.bibleplaces.com/mtbeatitudes/
    Kazanie na górze:
    pl.wikipedia.org/wiki/Kazanie_na_g%C3%B3rze
    Osiem Błogosławieństw:
    pl.wikipedia.org/wiki/Osiem_b%C5%82ogos%C5%82awie%C5%84stw
    Zdjęcia w poprzedniej edycji wątku od tego postu:
    drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
   • baga **Góra Tabor** 18.09.22, 20:12
    Góra Tabor - położona we wschodnim krańcu Doliny Jezreel w Dolnej Galilei na północy Izraela. Wznosi się na wysokość 588 metrów n.p.m..Uważana za miejsce Przemienienia Jezusa Chrystusa i z tego powodu czasami nazywana Górą Przemienienia Pańskiego. Na szczycie znajduje się prawosławny Monaster Przemienienia Pańskiego i katolicki klasztor Franciszkanów z Bazyliką Przemienienia Pańskiego.
    Wnętrze Bazyliki nawiązuje do historii Przemienienia Pańskiego. Znajdują się tutaj trzy niewielkie groty, które zostały przekształcone w kaplice. Według tradycji, przedstawiają one trzy namioty wzniesione przez Apostoła Piotra dla Jezusa Chrystusa, Mojżesza i Eliasza.

    Link do Wiki:
    pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_Tabor
    Link do Sacred Destinations:
    www.sacred-destinations.com/israel/mount-tabor
    W poprzedniej edycji wątku:
    drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
   • baga **Hajfa** 18.09.22, 20:13
    Hajfa to największe miasto północnego Izraela położone na wybrzeżu Morza Śródziemnego.
    pl.wikipedia.org/wiki/Hajfa
    Nas interesują dwa miejsca:
    - klasztor karmelitów na Górze Karmel i...
    - świątynia bahaitów
    • baga *Haifa - Góra Karmel, klasztor karmelitów** 18.09.22, 20:18
     Góra Karmel odgrywa wyjątkową rolę religijną i jest uznawana za świętą przez żydów, chrześcijan, muzułmanów, bahaitów, czcicieli Baala i starożytnych Greków („Góra Zeusa”).

     W Starym Testamencie góra Karmel jest opisywana jako symbol piękna. Prorok Eliasz miał zamieszkiwać w tutejszych dwóch grotach i tam odbyć konfrontację z czcicielami Baala. Proroctwa biblijne odnoszą się do góry przedstawiając przyszłe błogosławieństwa Boże. Według tradycji chrześcijańskiej, rodzina Jezusa Chrystusa miała zatrzymać się tu wracając z Egiptu. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa, pustelnicy zamieszkiwali tutejsze liczne groty. Założony w XIII wieku maryjny Zakon Matki Bożej z Góry Karmel nawiązywał do tej właśnie
     tradycji, a także do maryjnej interpretacji pewnego wydarzenia z życia proroka Eliasza. Według interpretacji katolickiej, dostrzeżony przez sługę Eliasza na zboczach Góry Karmel obłoczek (1 Krl 18,42-45) to Maryja (tak jak obłok przyniesie deszcz po suszy, tak Maryja przyniosła światu Zbawiciela).
     Obecnie są tutaj dwa klasztory karmelitańskie: klasztor karmelitów bosych Stella Maris i klasztor karmelitanek francuskich pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel (Notre Dame du Mont-Carmel).
     (za Wikipedią)
     pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor_karmelit%C3%B3w_bosych_Stella_Maris
     Wątek archiwalny znajduje się tutaj:
     drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
    • baga *Hajfa - świątynia bahaitów* 19.09.22, 11:53
     W poprzednim wątku kot_peter napisała:

     Czyli czwarta religia na terenie "naszej" Ziemi Świętej.
     Bahaizm.

     Jest to religia stosunkowo młoda, bo powstała XIX wieku. Narodziła się w Persji i jest oparta na naukach Bahá'u'lláha:
     pl.wikipedia.org/wiki/Baha_Allah
     Dziś ma na świecie pięć, sześć milionów wyznawców w dwustu krajach.Jest to religia monoteistyczna, wywodząca się z szyizmu, ale łącząca z nim elementy judaizmu i chrześcijaństwa, i w państwach islamskich prześladowana.
     Tu mnóstwo informacji o doktrynie i historii bahaizmu:
     pl.wikipedia.org/wiki/Bahaizm
     Kompleks świątyń i innych budowli bahaistów w Haifie należy do najważniejszych na świecie.
     Archiwalny wątek ze zdjęciami tej świątyni znajduje się tutaj:
     drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
     Jeśli macie zdjęcia tej świątyni proszę je wkleić również do wątku "Religie etniczne ich świątynie i nekropolie":
     forum.gazeta.pl/forum/w,275910,174066976,174066976,Religie_etniczne_ich_swiatynie_i_nekropolie.html
   • baga **Hebron** 19.09.22, 12:01
    kot_peter napisała:
    Nazwa ważna i dźwięczna, gorzej z zabytkami i zdjęciami. Ale lepiej mieć ogwiazdkowany temat niż go nie mieć. Najwyżej wykasujemy, jeśli się nie przyda.

    Hebron jest miastem w środkowej Palestynie, największym na Zachodnim Brzegu, drugim co do wielkości w całej Autonomii po Gazie.

    pl.wikipedia.org/wiki/Hebron
    Nas mogą tam zainteresować - za Wiki - groby patriarchów i - według tradycji - szczątki Abrahama, oraz dąb, zwany Dębem Abrahama, pod którym znajdował się ponoć namiot patriarchy.

    Teren ten wykupił w 1866 Rosyjski Kościół Prawosławny i zbudował w sąsiedztwie drzewa monaster Trójcy Świętej i Świętych Praojców.

    Poza tym W 2017 r. stare miasto Hebronu zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO i jednocześnie uznane za obiekt zagrożony.

    Czy ktoś tam był?
   • baga **Jafa** 19.09.22, 12:02
    kot_peter napisała:

    To też, jak Hebron, podtemat trochę na zapas.
    Starożytny port Jafa przechodził różne koleje losu...
    pl.wikipedia.org/wiki/Jafa
    pl.wikipedia.org/wiki/Jafa#Zabytki
    Dziś jest tam wiele zabytków, m. in. meczet Al-Mahmudijja.
    Oraz cudowne staromiejskie uliczki.

    W Jaffie ma też pracownię znany artysta Frank Meisler:
    frank-meisler.com/
    Jego dzieła zyskały światową sławę. Dlaczego nie kupiłam "Jerozolimy", kiedy byłam na miejscu?
    frank-meisler.com/catalog/jerusalem/
    Bez złota i srebra są tańsze, ta naszą kieszeń. Ale nie mniej cudne.
   • baga **Jerycho** 19.09.22, 12:04
    Jerycho jest jednym z najstarszych miast świata i prawdopodobnie najstarszym nieprzerwanie istniejącym siedliskiem ludzkim. Jest to spowodowane najprawdopodobniej dogodną lokalizacją – w pobliżu źródła wody i prowadzącego ze wschodu na zachód szlaku na północ od Morza Martwego. W Biblii Jerycho jest opisane jako Miasto Drzew Palmowych.
    .
    Jerycho wspomniane jest w Starym Testamencie (według nazewnictwa chrześcijańskiego) ponad 70 razy:
    * Księga Liczb – Bóg Jahwe ukazuje Mojżeszowi ziemię, jaką da jego ludowi. (34,1)
    * Księga Jozuego – słynne oblężenie Jerycha i zburzenie jego murów. (6,26)
    * 1 Księga Królewska – odbudowa Jerycha przez Chiela z Betelu. (16,34)
    .
    W Nowym Testamencie:
    * Ewangelia Mateusza (20,29-34) – niewidomi pod Jerychem.
    * Ewangelia Marka (10,46-52) – niewidomy pod Jerychem.
    * Ewangelia Łukasza (10,30-37) – miłosierny Samarytanin.
    * Ewangelia Łukasza (19,1-10) – Zacheusz.
    * List do Hebrajczyków (11,30) – przykład o murach Jerycha.

    W pobliżu Jerycha znajduje się też góra, która jest utożsamiana z historią kuszenia Chrystusa.
    .
    Zdjęcia z Jerycha w poprzedniej edycji wątku znajdują się tutaj:
    drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
    • baga *Jerycho - Góra kuszenia z klasztorem Krntl* 19.09.22, 12:06
     Grecki prawosławny klasztor wybudowano na Górze Kuszenia w IV wieku. To tutaj Jezus miał być kuszony przez diabła po czterdziestodniowym poście, co opisują ewangeliści. Klasztor na Górze Kuszenia w obecnym kształcie został odbudowany w XIX w. przez greckokatolicki patriarchat. Na terenie klasztoru znajdują się schody prowadzące do tego samego kamienia, przy którym – według tradycji – Jezus był kuszony przez diabła. Kamień jest częścią Kaplicy Kuszenia.
     Warto poczytać tutaj:
     pl.aleteia.org/2019/12/11/niezwykly-klasztor-na-gorze-kuszenia-gdzie-diabel-kusil-jezusa-zdjecia
    • baga *Jerycho - sykomora Zacheusza* 19.09.22, 12:07
     Jednym z punktów w Jerychu odwiedzanych przez turystów jest wielka sykomora, która przypomina o wspomnianym w Ewangelii zdarzeniu, gdy niewielkiego wzrostu Zacheusz wspiął się na drzewo, by zobaczyć Jezusa. Wspaniała, rozrośnięta sykomora, przy której zatrzymują się turyści, nie jest jednak tą samą, na którą wdrapał się naczelnik celników Zacheusz, ale daje pewne wyobrażenie, jak ten ewangeliczny opis wyglądał w rzeczywistości.
   • baga **Jezioro Galilejskie** 19.09.22, 12:08
    Inaczej Genezaret lub Tyberiadzkie, nazywane też Morzem Tyberiadzkim.

    Największe jezioro słodkowodne Izraela, położone na północy kraju, w Galilei. Przepływa przez nie rzeka Jordan stanowiąca wraz z jeziorem podstawowe źródło wody dla Izraela.
    pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Tyberiadzkie
    Większość z apostołów pochodziła z wiosek rybackich położonych nad Jeziorem.
    Ewangelie Marka 1:14-20, Mateusza 4:18-22 i Łukasza 5:1-11 opisują sposób ich powołania.
    Słynne kazanie na górze również zostało wygłoszone nad jeziorem, Jezus dokonywał tam cudów i uzdrowień. Z tych powodów Jezioro Galilejskie ma duże znaczenie dla chrześcijan.
    • baga Jezioro Galilejskie 07.02.23, 17:36
   • baga **Jordan - rzeka / miejsce chrztu Chtystusa** 19.09.22, 12:11
    Św. Jan Apostoł podaje miejsce, gdzie miał być ochrzczony Jezus:
    „Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu” (J 1, 28).
    Jako dawną Betanię Zajordańską wskazuje się dzisiejsze Chirbet el Medesz. Po stronie izraelskiej, a także jordańskiej - miejsce dostępne z obu stron - jest to Kasr al-Jahud.
    pl.wikipedia.org/wiki/Chrzest_Pa%C5%84ski#Miejsce_chrztu_Jezusa_Chrystusa
    Ale mamy jeszcze Yardenit, "drugie" miejsce chrztu Chrystusa, zorganizowane w czasach, kiedy z powodu wojen nie można było się dostać do Kasr al-Jahud.
    Skomplikowane.
    Zdjęcia z poprzedniego wątku tutaj:
    drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
   • baga **Kafarnaum** 19.09.22, 12:19
    Kafarnaum to miasto położone nad Jeziorem Galilejskim. Wielokrotnie pojawia się na kartach Nowego Testamentu i jest związane z osobą Jezusa.

    Stanowiło centrum działalności Jezusa po opuszczeniu Nazaretu. Tam spotkał Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana, rybaków łowiących ryby w Jeziorze Galilejskimi i wraz z celnikiem Mateuszem powołał ich na swoich pierwszych uczniów. Jezus mieszkał tutaj, nauczał w synagodze i dokonał wielu cudów: wypędził złego ducha z opętanego, uleczył teściową Szymona, trędowatego, sługę setnika oraz pewnego paralityka, a także przywrócił do życia córkę Jaira. To tu, według Nowego, chodził po wodach Jeziora Galilejskiego. Ze względu na brak większej reakcji na jego swoje nauczanie, Jezus przeklął Kafarnaum, po czym je opuścił.

    Tu więcej:
    pl.wikipedia.org/wiki/Kafarnaum
    Dla Jeziora Galilejskiego, Tyberiady i Góry Błogosławieństw mamy osobne podtematy i tam prosimy wklejać zdjęcia tych miejsc.
    • baga *Kafarnaum - Biała Synagoga* 19.09.22, 12:25
     Ruiny starożytnej synagogi w Kafarnaum. Synagoga została zapewne zbudowana w IV lub V wieku niemal wyłącznie z bloków białego wapienia. Budynek, stał wśród gęstej zabudowy. Pod ruinami wapiennej synagogi znajdują się fundamenty z bazaltu należące zapewne do synagogi z I wieku, w której nauczał Jezus Chrystus.

     Budynek synagogi wyraźnie wyróżniał się spośród okolicznych ruin. Był to wynik zastosowania odmiennego materiału budowlanego - wszystkie budynki mieszkalne w Kafarnaum wzniesiono z czarnego bazaltu, natomiast synagogę wybudowano głównie z bloków białego wapienia. Stąd jej nazwa.

     Zrekonstruowany budynek posiada okazałą rzymską fasadę. Frontowe ściany ozdobione są reliefami, z których niektóre związane są z judaizmem: menora, szofar i wóz. Wejście do synagogi zdobi pięknie rzeźbione nadproże z motywem orła i drzewa palmowego.

     Tu więcej:
     https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_Synagoga_w_Kafarnaum
     Zdjęcia z archiwum FF tutaj:
     drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
    • baga *Kafarnaum - Dom św. Piotra* 19.09.22, 12:28
     kot_peter napisała:
     Obecnie kościół pielgrzymkowy św. Piotra – nowoczesny rzymskokatolicki kościół pielgrzymkowy położony na terenie stanowiska archeologicznego, część klasztoru franciszkanów, o których za chwilę.

     Wykopaliska prowadzone w tym miejscu odkryły kolejne warstwy struktur mieszkalnych, nad którymi w pierwszej połowie I wieku wzniesiono kościół. Jest on uznawany za „pierwszy kościół na świecie” i możliwe miejsce, w którym stał dom apostoła Piotra. W V wieku na jego miejscu wzniesiono ośmiokątny kościół. W 1990 roku nad pozostałościami tych dawnych świątyń, wybudowano współczesny kościół pielgrzymkowy.

     Tu więcej:
     pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_pielgrzymkowy_%C5%9Bw._Piotra_w_Kafarnaum
     Zdjęcia z archiwum FF tutaj:
     drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
    • baga *Kafarnaum - klasztor franciszkanów* 19.09.22, 12:29
     kot_peter napisała:

     Położony przy stanowisku archeologicznym w Kafarnaum.

     Dwukondygnacyjny budynek klasztoru wzniesiono z czarnych kamieni bazaltowych, z dodatkiem białych kamieni wapiennych. W klasztorze istnieje prywatna kaplica zakonna z obrazem Piero Casentiniego w ołtarzu głównym, przedstawiającym Chrystusa w domu św. Piotra. XIX / XX w.

     Tu więcej:
     pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor_Franciszkan%C3%B3w_w_Kafarnaum
     Zdjęcia z archiwum FF tutaj:
     drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
    • baga *Kafarnaum - Monaster Dwunastu Apostołów* 19.09.22, 12:31
     kot_peter napisała:

     Wybudowany w latach 1927–1931.
     Jest małym białym budynkiem o kształcie krzyża. Całość budowli zwieńczono dwiema centralnymi kopułami, otoczonymi sześcioma mniejszymi – wszystkie w kolorze czerwonym i z krzyżami.

     Poniżej dużych kopuł umieszczono okrągłe otwory, przez które do wnętrza dostaje się dużo światła. We wnętrzu znajduje się bogaty ikonostas, a na prawie wszystkich ścianach umieszczono kolorowe freski z biblijnymi scenami . Wnętrze dwóch największych kopuł również jest pokryte malowidłami – w jednej widnieje Jezus Chrystus z prorokami Starego Testamentu, a w drugiej jest Jezus ze świętymi i Mojżeszem. W otoczeniu monasteru zasadzono bujny ogród z licznymi drzewami.

     Tu więcej:
     pl.wikipedia.org/wiki/Monaster_Dwunastu_Aposto%C5%82%C3%B3w_w_Kafarnaum
     Zdjęcia z archiwum FF tutaj:
     drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
    • baga *Kafarnaum - Park Narodowy* 19.09.22, 12:36
     kot_peter napisała:

     Park Narodowy Kafarnaum ma powierzchnię 1,65 km² i rozciąga się na 5,2 km wzdłuż brzegu Jeziora Galilejskiego, obejmując m.in. tereny wokół stanowiska archeologicznego Franciszkanów.

     W północno-wschodniej części utworzono strefę rekreacyjną, w której odtworzono bazaltowy dom mieszkalny z fontanną. Na terenie parku jest centrum informacji turystycznej, biura oraz sklep z pamiątkami. Obok wybudowano niewielką przystań dla statków turystycznych, umożliwiając odbycie rejsu po Jeziorze Tyberiadzkim. W otoczeniu zasadzono liczne rośliny, tworząc ogród botaniczny nawiązujący do tematyki biblijnej. Wzdłuż wybrzeża ciągnie się promenada.

     pl.wikipedia.org/wiki/Park_Narodowy_Kafarnaum
   • baga **Kana Galilejska** 19.09.22, 12:34
    kot_peter napisała:

    Znana z Ewangelii świętego Jana [J 2, 1-12] miejscowość, w której Jezus dokonał swojego pierwszego cudu - przemiany wody w wino na godach weselnych.

    Chociaż różne współczesne miejscowości pretendują do miana ewangelicznej Kany, tradycja chrześcijańska utożsamia biblijną Kanę z miejscowością Kefar Kanna w północnym Izraelu. To w Kefar Kannie znajduje się sanktuarium Pierwszego Cudu Jezusa, którym opiekują się franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej.

    pl.wikipedia.org/wiki/Kana_Galilejska
    pl.wikipedia.org/wiki/Kefar_Kanna
    • baga *Kana - sanktuarium Pierwszego Cudu Jezusa* 19.09.22, 12:38
     kot_peter napisała:
     Świątynia, nazywana również Kościołem Wesela, znajduje się we wspomnianej wyżej Kefar Kanie:
     pl.wikipedia.org/wiki/Kefar_Kanna
     O obecnym kościele, zbudowanym na przełomie XIX i XX wieku i odrestaurowanym na Rok Jubileuszowy 2000 :
     pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Wesela_w_Kannie
     O cudzie Kanie:
     pl.wikipedia.org/wiki/Cud_w_Kanie_Galilejskiej
     Zdjęcia z archiwum FF tutaj:
     drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
    • baga *Kana Galilejska - inne obiekty sakralne i widok 19.09.22, 12:40
     kot_peter napisała:
     Może coś znajdziecie. Jest tam jeszcze kilka innych świątyń:
     sanktuaria.maps24.eu/item/kana-galilejska/
     No i są sklepy z winem. Słodkim, ale całkiem niezłym. smile
   • baga **Masada** 19.09.22, 12:41
    Masada to nazwa starożytnej twierdzy żydowskiej położonej na szczycie samotnego płaskowyżu na wschodnim skraju Pustyni Judejskiej nad Morzem Martwym w Izraelu. Znana przede wszystkim z opisanej przez Józefa Flawiusza obrony podczas wojny żydowskiej w 73 roku. Obecnie znajduje się tam stanowisko archeologiczne. Więcej: pl.wikipedia.org/wiki/Masada

    Zdjęcia z Masady w poprzedniej edycji wątku znajdują się tutaj:
    drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
   • baga **Morze Martwe** 19.09.22, 12:43
    Morze Martwe jest bezod­pływowym jeziorem położonym w Rowie Jordanu o długości 76 km i szerokości 6-16 km. Od wieków równoważyła się ilość wody wpływającej do niego z Jordanu i innych potoków z sumą wody od­parowywanej wskutek wysokiej temperatury. W efekcie od tysięcy lat kumuluje się zasolenie jego wód.
    Lustro wody znajduje się w najniższym punkcie Ziemi, 418 m poniżej linii brzegowej Morza Śródziemnego. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci poziom wody obniża się z powodu czerpania wody z Jordanu do nawadniania pól.
    .
    Według tradycji na dnie leżą ruiny Sodomy i Gomory.
    W Biblii wspomniane jest jako Morze Słone (Rdz 14,3) oraz Morze Ara­by (Joz 3,16). Nawiązuje do niego prorok Ezechiel.
    Inna starożytna nazwa jeziora to Morze Asfaltowe. Z głębin wod­nych wypływają czasem bryły asfaltu.
    W pobliżu brzegów leży kilka malowniczych oaz z wodospadami i roślinami tropikalnymi. Naj­większa i najpiękniejsza to Ein Gedi (Engaddi).
   • baga **Nazaret** 19.09.22, 12:48
    kot_peter napisała:

    Nazaret to obecnie największe miasto i stolica administracyjna Dystryktu Północnego. Jest nieformalną stolicą izraelskich Arabów, którzy stanowią większość jego mieszkańców.
    Jako miejsce Zwiastowania i dorastania Chrystusa stał się dla chrześcijan miastem świętem, Miastem Maryi i celem pielgrzymek.
    pl.wikipedia.org/wiki/Nazaret
    Przede wszystkim punkt dotyczący religii:
    pl.wikipedia.org/wiki/Nazaret#Religia
    Najważniejsze obiekty:
    - bazylika Zwiastowania - stojąca na miejscu Zwiastowania
    pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Zwiastowania_Pa%C5%84skiego_w_Nazarecie
    - cerkiew Archanioła Gabriela - "alternatywne" miejsce Zwiastowania
    pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Archanio%C5%82a_Gabriela_w_Nazarecie
    - kościół Synagogi (melchicki)
    pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Synagogi_w_Nazarecie
    - kościół św. Józefa
    pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._J%C3%B3zefa_w_Nazarecie
    - kościół Mensa Christi
    pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Mensa_Christi_w_Nazarecie
    - bazylika Jezusa Młodzieńca (salezjanie)
    pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Jezusa_M%C5%82odzie%C5%84ca_w_Nazarecie
    Obiekty związane z islamem:
    - Biały Meczet
    pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82y_Meczet_w_Nazarecie
    - Meczet Pokoju
    pl.wikipedia.org/wiki/Meczet_Pokoju_w_Nazarecie
    Nie zrobię podtematów do wszystkich tych obiektów / zabytków, bo wiem, jak wygląda zwiedzanie Nazaretu. Bazylika Zwiastowania i do domu.
    Jeśli ktoś będzie miał zdjęcia czegoś, czego nie przewidziałam, może sam założyć podwątek (w temacie po jednej gwiazdce z każdej strony) albo pokazać swoje zdjęcia w podwątku "Inne..."

    W poprzednim wątku Nazaret był tutaj:
    drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
    • baga *Nazaret / Bazylika Zwiastowania Pańskiego* 19.09.22, 12:50
     kot_peter napisała:

     Najważniejszy dla chrześcijan obiekt w Nazarecie.

     Zbudowana w latach 1961-1969, jedna z trzech najważniejszych świątyń chrześcijańskich odwiedzanych przez pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej (po bazylice Bożego Grobu w Jerozolimie i bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem). Jest to jedno z najważniejszych świętych miejsc katolicyzmu. Wchodzi w skład kompleksu sakralnego Klasztoru Franciszkanów w Nazarecie.

     Według tradycji chrześcijańskiej bazylika stoi na miejscu, w którym Archanioł Gabriel miał zwiastować Maryi, iż stanie się Matką Syna Bożego.
     Tu więcej:
     pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Zwiastowania_Pa%C5%84skiego_w_Nazarecie
     Atrakcją i ciekawostką tzw. Górnego kościoła...
     pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Zwiastowania_Pa%C5%84skiego_w_Nazarecie#G%C3%B3rny_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82
     ...są wizerunki Matki Boskiej z całego świata.

     Zdjęcia Bazyliki z archiwum FF tutaj:
     drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
    • baga *Nazaret / Cerkiew Archanioła Gabriela* 19.09.22, 12:52
     kot_peter napisała:

     Kościół prawosławny przyjął apokryficzną wersję, ze Zwiastowanie odbyło się nie w domu Maryi, a przy źródle.
     I w tym miejscu wybudowano cerkiew.
     Tu więcej:
     pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Archanio%C5%82a_Gabriela_w_Nazarecie
    • baga *Nazaret / kościół św. Józefa* 19.09.22, 13:20
     kot_peter napisała:
     Część kompleksu sakralnego Klasztoru Franciszkanów w Nazarecie. Według tradycji chrześcijańskiej w miejscu tym znajdował się warsztat ciesielski św. Józefa. Prawdopodobnie do warsztatu przylegał dom, w którym wychowywał się i dojrzewał Jezus Chrystus.
     Tu więcej:
     pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._J%C3%B3zefa_w_Nazarecie
    • baga *Nazaret / inne obiekty chrześcijańskie* 19.09.22, 15:46
     kot_peter napisała:

     Nie zakładam im osobnych podwątków, bo obawiam się, że ni znajdziecie zbyt wielu zdjęć.
     Chodzi mi przede wszystkim o:

     Kościół Synagogi:
     pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Synagogi_w_Nazarecie
     Kościół Mensa Christi:
     pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Mensa_Christi_w_Nazarecie
     Bazylika Jezusa Młodzieńca:
     pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Jezusa_M%C5%82odzie%C5%84ca_w_Nazarecie
     Proszę, podawajcie w tematach postów nazwy obiektów.
    • baga *Nazaret / obiekty związane z islamem* 19.09.22, 15:47
     Tzn.:

     Biały Meczet
     pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82y_Meczet_w_Nazarecie
     Meczet Pokoju
     pl.wikipedia.org/wiki/Meczet_Pokoju_w_Nazarecie
     Proszę, podawajcie w tytułach postów nazwy obiektów.
    • baga *Nazaret / widoki miasta i różności* 19.09.22, 15:48
     Wszelkie "niezabytkowe" zdjęcia zrobione w Nazarecie - ulice, ludzie itd.
   • baga **Pustynie - Judzka i Negew** 19.09.22, 15:49
    kot_peter napisała:

    Izrael jest krajem pustynnym. (Oczywista oczywistość.)

    Pustynia Judzka leży we wschodniej części Judei, w środkowej części Izraela. Obecnie terytorium jest podzielone pomiędzy Izrael a Autonomię Palestyńską.
    pl.wikipedia.org/wiki/Pustynia_Judzka
    Pustynia Judzka przechodzi w pustynię Negew...
    pl.wikipedia.org/wiki/Negew
    ...na południu kraju.

    Największym miastem i administracyjną stolicą Negewu jest Beer Szewa, położona na północy.
    Na południu Negew kończy się Zatoką Akaba, nad którą jest położony znany kurort Ejlat.

    Widziałabym w tym podtemacie pustynne widoki, bez względu na to, z której pustyni pochodzą.

    Jeśli ktoś ma zdjęcia z Beer Szewy i / lub Eljatu, może dodać i ogwiazdkować nowy pod-podtemat.

    Morze Martwe, Masada i Qumran (pustynia Judzka) mają własne podtematy.
   • baga **Qumrān (Kumran)** 19.09.22, 15:52
    Ruiny starożytnej osady położonej w odległości 1 km na północny zachód od brzegu Morza Martwego, na pustyni Judzkiej, na Zachodnim Brzegu.
    Znajdujące się tutaj wykopaliska świadczą o jej zamieszkiwaniu już w VIII i VII w. p.n.e.
    Większość uczonych skłania się do poglądu, że w okresie od połowy II wieku p.n.e. do 68 roku n.e. Kumran było siedzibą esseńczyków lub jakiegoś ich odłamu. W okolicznych jaskiniach w latach 1947–1956 znaleziono ponad 900 rękopisów z tego okresu, zwane od nazwy osady rękopisami z Qumran. Reguły wspólnoty Kumran zdają się przewidywać epokę mesjańską. Istnieją też podejrzenia, że do wspólnoty z Kumran należał przez jakiś czas św. Jan Chrzciciel.
    pl.wikipedia.org/wiki/Kumran
    Link do zdjęć z poprzednim wątku:
    drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
   • baga **Safed** 19.09.22, 15:54
    kot_peter napisała:

    Safed, leżący na północy Izraela, w Górnej Galilei, jest jednym z czterech świętych miast judaizmu – obok Jerozolimy, Tyberiady i Hebronu. Stanowi również centrum żydowskiego mistycyzmu skupionego wokół kabały.
    Najciekawszymi obiektami w mieście, oprócz starego cmentarza, na którym spoczywa wielu rabinów, są historyczne synagogi, m.in. Abuhav, Karo i Ari (sefaradyjska i aszkenazyjska).

    Nie robię podwątków, bo nie spodziewam się zlewu zdjęć. Ale zawsze możecie je ogwiazdkować i założyć sami.

    Do poczytania:
    pl.wikipedia.org/wiki/Safed
    wikitravel.org/en/Safed
    www.jewishvirtuallibrary.org/vie-safed
    Fotki z poprzedniego wątku zaczynają się tutaj:
    drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
   • baga **Tabgha** 19.09.22, 15:55
    Tabga (gr. Heptapegon, „siedem źródeł”) to niewielki region położony u północnych wybrzeży Jeziora Tyberiadzkiego w Galilei, w północnym Izraelu. Znajduje się w odległości około 3 km od Kafarnaum na wysokości 210 metrów p.p.m.
    Wykopaliska archeologiczne prowadzone na tym terenie na przestrzeni XX w. przyczyniły się do odkrycia pozostałości trzech różnych bizantyjskich sanktuariów:
    Bazyliki Rozmnożenia chleba z IV-V w.,
    Sanktuarium Prymatu z IV w.
    Kaplicy Błogosławieństw z końca IV w.
    Dwoma ostatnimi sanktuariami opiekują się dzisiaj franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej. Bazylika rozmnożenia chleba znajduje się z rękach benedyktynów niemieckich.
    • baga *Bazylika Rozmnożenia Chleba* 19.09.22, 15:58
     Miejsce upamiętniające rozmnożenie chleba, o którym czytamy w Ewangelii św. Marka (Mk 6,30-44).

     Pierwsze sanktuarium zbudowano w IV wieku na pustynnym miejscu, będącym w pobliżu osad, do których według uczniów powinni udać się słuchacze Jezusa, aby znaleźć pożywienie (Tabgha znajduje się 3 km od Kafarnaum). Ołtarzem była skała, na której Jezus miał położyć rozmnażane chleby. W połowie V wieku przebudowano kościół i powstała trzynawowa bazylika o długości 51 m. Odkryto wspaniale mozaiki z tego sanktuarium przedstawiające ptaki i rośliny oraz motywy geometryczne.

     W roku 614 Persowie zburzyli bazylikę. Ruiny bazyliki odnaleziono w czasie badań archeologicznych w 1932 roku. Początkowo mozaiki w ruinach miał bronić prowizoryczny kościół w formie baraku. W roku 1982 na bizantyjskich fundamentach zbudowano nowy trzynawowy kościół, przy którym znajduje się klasztor benedyktyński.
     Zdjęcia sza.gi z tego kościoła tutaj:
     drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
    • baga *Kościół Prymatu św. Piotra* 19.09.22, 16:03
     To miejsce związane jest z relacją Ewangelii Janowej (21,1-23). To właśnie w tym miejscu Apostołom miał się ukazać Zmartwychwstały Chrystus, by potwierdzić, iż św. Piotr ma mieć najważniejszą pozycję pośród Apostołów, czyli tzw. Prymat św. Piotra.
     Badania archeologiczne wydobyły na światło dzienne pozostałości kilku kościołów kolejno budowanych i niszczonych.

     Pierwszy powstał na przełomie IV i V wieku. Skałę wznoszącą się w absydzie nazwano „Mensa Christi” (Stół Chrystusa) na pamiątkę tego, że na niej Jezus przygotował posiłek dla uczniów. W czasie najazdu perskiego i arabskiego kościół został zburzony. Odbudowano go na przełomie VII i VIII wieku i prawdopodobnie nazwano go kościołem „Dwunastu Tronów”. Jego pozostałością mogą być kolumny w kształcie serca, znajdujące się obecnie nad brzegiem jeziora. Kościół ten w czasach krzyżowców chylił się ku upadkowi. Odbudowany, został zburzony po zwycięstwie Saladyna w 1217 roku. W połowie XIII wieku znów odbudowano kościół ale został on zburzony przez Bajbarsa. Od tego czasu aż do roku 1933 nie było tu sanktuarium. Nowe, istniejące obecnie zbudowali franciszkanie, którzy nabyli teren rozciągający się od Tabghi do Kafarnaum W nim 5 stycznia 1964 roku przebywał papież Paweł VI, a 24 marca 2000 roku Jan Paweł II. Nieopodal kościoła znajduje się statua Chrystusa i klęczącego przed nim św. Piotra, wyznającego swoją miłość Chrystusowi. W roku 1982 zbudowano naprzeciw kościoła amfiteatr z ołtarzem dla celów liturgicznych.
     Zdjęcia w archiwum FF znajdują się tutaj:
     drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
   • kot.peter **Tel Awiw** 21.09.22, 18:57
    Jako drugie co do wielkości miasto Izraela Tel Awiw powinien mieć swój podwątek, choć wizyty turystów ograniczają się zwykle do lotniska i Jafy. (Pełna nazwa miasta to właśnie Tel Awiw - Jafa).
    Ale w mieście też jest co zobaczyć. Przede wszystkim, Muzeum Ziemi Izraela:
    pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Ziemi_Izraela
    Ale także np. Wielką Synagogę.

    Więcej informacji tutaj:
    pl.wikipedia.org/wiki/Tel_Awiw-Jafa
   • kot.peter **Tyberiada** 21.09.22, 19:00
    baga napisała:
    Tyberiada leży nad Jeziorem Galilejskim (Morzem Tyberiadzkim) i jest jednym z czterech świętych miast judaizmu – obok Jerozolimy, Safedu i Hebronu.
    pl.wikipedia.org/wiki/Tyberiada#Zabytki
    Nas interesują przede wszystkim zabytki:
    - kościół św. Piotra, wzniesiony przez krzyżowców w XII w.
    - grobowce wybitnych żydowskich uczonych, m. in. rabina Mosze Ben Majmona (Majmonidesa), na miejscowym cmentarzu


   • kot.peter **Izrael i Palestyna - inne miejsca** 21.09.22, 19:06
    baga napisała:
    Tutaj prosimy o wklejanie zdjęć z innych miejsc w Izraelu i Palestynie, które nie znalazły się na powyższej liście. Prosimy też oczywiście o opisy tych zdjęć, a może nawet historie z nimi związane.
    Jednocześnie przypominamy, że jesteśmy na forum "Świątynie i nekropolie" i zdjęcia powinny być związane z tematyką forum.

  • kot.peter SYNAJ (EGIPT) - Góra Mojżesza 21.09.22, 19:09
   Baga napisała:
   za Wikipedią:
   Synaj, Góra Mojżesza – góra w Egipcie, w południowej części Półwyspu Synaj, w
   muhafazie Południowy Synaj (Protektorat Święta Katarzyna). Wysokość 2285 m
   n.p.m. Jest to poszarpany nagi masyw górski z szaroczerwonego granitu. W 2002
   obszar ten został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
   Tradycyjnie utożsamiana z biblijną górą Synaj (Horeb), gdzie, według Starego
   Testamentu, Bóg Jahwe przekazał Mojżeszowi kamienne tablice z dziesięciorgiem
   przykazań i zawarł przymierze z narodem izraelskim.
   U podnóża góry znajduje się zabytkowy chrześcijański klasztor Świętej Katarzyny.

   pl.wikipedia.org/wiki/Synaj_(g%C3%B3ra)

   • kot.peter **Klasztor św. Katarzyny** 21.09.22, 19:29
    Najstarszy istniejący do dziś klasztor chrześcijański. Położony dolinie Wadi al-Dajr u stóp Góry Świętej Katarzyny
    i góry Synaj, na wysokości 1570 m n.p.m. Umieszczony wraz z okolicą na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

    Tu więcej:
    pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor_%C5%9Awi%C4%99tej_Katarzyny
  • kot.peter SYRIA 21.09.22, 21:45
   Syria, ta dzisiejsza, też jest częścią Ziemi Świętej i znajdziemy tam ważne zabytki związane z chrześcijaństwem.
   • kot.peter **Krak de Chevaliers** 21.09.22, 21:48
    Krak des Chevaliers (lub Crac des Chevaliers, „twierdza rycerzy”) – zamek w zachodniej części Syrii, w górach Dżabal an-Nusajrijja, dawna siedziba joannitów.
    pl.wikipedia.org/wiki/Krak_des_Chevaliers
    NIeźle zachowany. I przechodziły mnie ciarki, kiedy go zwiedzałam. To kawał historii.
   • kot.peter **Qala’at Samaan** 21.09.22, 22:08
    Niedaleko Aleppo, miejsce, gdzie siedział na słupie św. Szymon Słupnik, pierwszy stylita.
    pl.wikipedia.org/wiki/Symeon_S%C5%82upnik_Starszy
   • kot.peter **Sajdnaja** 21.09.22, 22:16
    Miasto z licznymi chrześcijańskimi zabytkami, np. klasztorem NMP.
    en.wikipedia.org/wiki/Saidnaya
   • kot.peter **Inne* 21.09.22, 22:17
    Inne chrześcijańskie zabytki - albo po prostu rzeczy ciekawe.


  • kot.peter JORDANIA 21.09.22, 22:22
   Drugie po Syrii dzisiejsze państwo z mnóstwem chrześcijańskich zabytków.

   • kot.peter **Al-Karak** 21.09.22, 22:27
    Zamek krzyżowców, zbudowany w połowie XII wieku przez Payena le Bouteiller, lennika Królestwa Jerozolimskiego. Stanowił fragment fortyfikacji pomiędzy Akabą a Turcją. W 1188 roku, po ośmiu miesiącach oblężenia, został zdobyty przez wojska Saladyna.
    Tu więcej:
    pl.wikipedia.org/wiki/Al-Karak
   • kot.peter **Betania za Jordanem** 21.09.22, 22:31
    Jedno z domniemanych miejsc chrztu Chrystusa.
    Wiki:
    Al-Maghtas (arab. المغطس) lub Betania za Jordanem – stanowisko archeologiczne w Jordanii, wpisane w roku 2015 na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Utożsamiane jest z miejscem, w którym prowadził swoją działalność Jan Chrzciciel oraz ochrzczony został Jezus Chrystu[.
    pl.wikipedia.org/wiki/Al-Maghtas
    I jeszcze:
    pl.wikipedia.org/wiki/Al-Maghtashttps://podroze.onet.pl/miejsce-chrztu-betania-historia-informacje-ciekawostki-jordan/ttwspp0
   • kot.peter **Góra Nebo** 24.09.22, 20:44
    Za Wiki:
    Według lokalnej tradycji, potwierdzonej m.in. świadectwami starożytnych pątników, z góry Nebo biblijny Mojżesz miał zobaczyć Ziemię Obiecaną, do której nie było mu jednak dane wkroczyć razem z plemionami izraelskimi. Dzisiaj na szczycie znajduje się Sanktuarium Mojżesza z parkiem archeologicznym.
    pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_Nebo
    I jeszcze: Charakterystycznym symbolem sanktuarium jest wężowy krzyż z brązu autorstwa włoskiego artysty Giovanniego Fantoniego. Jest on odwołaniem do dwóch wydarzeń biblijnych: wywyższenia przez Mojżesza węża miedzianego (Lb 21,4-9) oraz wywyższenia na krzyżu Syna Człowieczego (J 3,14).


   • kot.peter **Madaba** 24.09.22, 20:50
    Miasto w północno-zachodniej Jordanii, w oazie na płaskowyżu, na południowy zachód od Ammanu.
    pl.wikipedia.org/wiki/Madaba
    Najważniejszy obiekt to...
    pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_z_Madaby
    Mozaika podłogowa w cerkwi św. Jerzego, przedstawiająca mapę Bliskiego Wschodu, pochodząca z okresu bizantyjskiego. Mozaika stanowi najstarsze kartograficzne przedstawienie Ziemi Świętej, z uwzględnieniem Jerozolimy. Pochodzi z VI w.   • kot.peter **Inne* 24.09.22, 20:52
    Co tam jeszcze znajdziecie w Jordanii.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka