Dodaj do ulubionych

Jerozolima (bez Ziemi Świętej)

19.09.22, 17:10
W pierwszej edycji Jerozolima była razem z Ziemią Święta. Ponieważ było tam bardzo dużo zdjęć, postanowiłyśmy rozdzielić te wątki, stwarzając osobne dla Jerozolimy i pozostałej części Ziemi Świętej.

Pierwsza edycja samodzielnej Jerozolimy znajduje się tutaj:
drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
Pozostałych zdjęć z Jerozolimy można szukać również w pozostałych wątkach znajdujących się tutaj:
drive.google.com/drive/u/0/folders/1BxeAELesBMYQtJkpOPyFIppmdh5lwuZ4
Tu nowy wątek poświęcony Ziemi Świętej bez Jerozolimy:
forum.gazeta.pl/forum/w,275910,174122442,174122442,Ziemia_Swieta_bez_Jerozolimy_.html
Jak poprzednio, zapraszamy do wklejania zdjęć świątyń i klasztorów wszystkich religii i wyznań - a więc nie tylko kościołów, lecz także cerkwi, synagog i meczetów. A oprócz świątyń - ważnych kulturowo miejsc, takich jak Ściana Płaczu, Via Dolorosa, Ogród Oliwny itp. Nie zapominajmy również o świadectwach holocaustu takich jak Yad Vashem. I o cmentarzach.

Prosimy o wklejanie zdjęć w odpowiednim miejscu "drzewka" i o podawanie w temacie postu nazwy obiektu. Jeśli obiektu w drzewku nie ma, zakładajcie nowy podtemat. Jeśli ktoś nie wie, co sfotografował, niech wklei swoje zdjęcia na końcu wątku jako "Inne".

Jerozolima:
pl.wikipedia.org/wiki/Jerozolima
Zakładając poprzednią edycję, kot_peter napisała:
"Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam białe mury Jerozolimy z Meczetem Skały w tle, przestałam się dziwić, że tylu ludzi przez tyle wieków oddało za to miasto życie. Jerozolima jest piękna".

Obserwuj wątek
  • baga ***Bazylika Grobu Świętego*** 19.09.22, 17:12
   kot_peter napisała:

   Bazylika Grobu Świętego znajduje się w Dzielnicy Chrześcijańskiej na Starym Mieście Jerozolimy, w miejscu, gdzie znaleziono domniemany grób Jezusa Chrystusa.

   Ciąg dalszy historii tutaj:
   pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Grobu_%C5%9Awi%C4%99tego
   Jak to określa Wiki: "Obecnie [Bazylika Grobu Św.] prezentuje dość chaotyczną architekturę". smile)
   "Dzisiejszy kształt uzyskała głównie w czasie wypraw krzyżowych. Zasadniczo wyróżnić można następujące jej części: rotundę z kaplicą Grobu Chrystusa w centrum, chór Greków, kaplicę Golgoty, kryptę św. Heleny, klasztor franciszkanów z kaplicą Najświętszego Sakramentu, klasztor grecki z dziedzińcem oraz szereg kaplic.
   Opiekę nad budowlą sprawują obecnie duchowni katoliccy (franciszkanie) i prawosławni (głównie greccy i ormiańscy)".
   • baga *Bazylika Grobu Świętego - Kamień Namaszczenia* 19.09.22, 17:14
    Kamień Namaszczenia, mający stanowić nawiązanie do obrzędu, któremu zostało poddane ciało Jezusa przed złożeniem do grobu. Ciało Jezusa zostało wówczas przygotowane przez Józefa z Arymatei i Nikodema: obmyte, obłożone mirrą i aloesem, owinięte całunem, a na koniec złożone do grobu. Po raz pierwszy kamień taki został wbudowany w XII wieku, a obecny pochodzi z 1810.
  • baga ***Via Dolorosa*** 19.09.22, 17:16
   Via Dolorosa (z łaciny - "droga cierpienia", "droga krzyżowa") to droga krzyżowa odprawiana śladami Chrystusa w Jerozolimie, a także nazwa ulicy, którą - jak wierzą chrześcijanie - szedł Jezus, dźwigając krzyż.

   en.wikipedia.org/wiki/Via_Dolorosa
   pl.wikipedia.org/wiki/Droga_Krzy%C5%BCowa
  • baga ***Ściana Płaczu*** 19.09.22, 17:17
   Ściana Płaczu - zwana też Ścianą Zachodnią, jedyna zachowana do dnia dzisiejszego pozostałością Świątyni Jerozolimskiej i najświętsze miejsce judaizmu.

   pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aciana_P%C5%82aczu
   en.wikipedia.org/wiki/Western_Wall
  • baga ***Kopuła na Skale*** 19.09.22, 17:18
   kot_peter napisała:

   Muzułmańskie sanktuarium zbudowane ok. 691/692, położone na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie, stanowiące jedno z najświętszych miejsc islamu.
   pl.wikipedia.org/wiki/Kopu%C5%82a_na_Skale
   W muzułmańskiej tradycji Kopuła została powiązana z cudowną nocną podróżą Mahometa do koranicznego „Najdalszego Meczetu” (Masdżid al-Aksa, Koran, XVII, 1) i jego późniejszym wstąpieniem do Nieba (Miradż), które miało się dokonać właśnie ze Skały.

   Ze zdjęciami pewnie będzie kłopot, bo zazwyczaj nie można się tam dostać.
   Ale może chociaż coś pstrykniętego zoomem z daleka?
  • baga ***Góra Oliwna*** 19.09.22, 17:19
   Góra Oliwna, równoległa do Wzgórza Świątynnego, leży na wschodnim krańcu Jerozolimy i oddziela miasto od Pustyni Judzkiej. Ze zbocza góry rozpościera się rozległy widok na Święte Miasto Jerozolimę z charakterystyczną złotą Kopułą na Skale. Od Starego Miasta oddziela je Dolina Cedronu.
   pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_Oliwna
   U podnóża Góry Oliwnej znajduje się Ogród Oliwny, a jej zbocze jest usiane świątyniami różnych wyznań.

   • baga *Getsemani / Ogród Oliwny* 20.09.22, 00:27
    Ogród Oliwny / Ogrójec, miejsce w Jerozolimie, w którym Jezus miał przebywać na czuwaniu modlitewnym razem z Apostołami w wieczór przed pojmaniem.

    pl.wikipedia.org/wiki/Ogr%C3%B3d_Oliwny
   • baga *Kościół Pater Noster* 24.09.22, 18:42
    kot_peter napisała:

    Kościół Pater Noster (Ojcze Nasz) na Górze Oliwnej został wzniesiony na polecenie bizantyjskiej cesarzowej Heleny tuż obok groty, w której Jezus miał ponoć nauczać apostołów. W 614 roku kościół został zniszczony przez Persów i odbudowany dopiero w 1106 roku przez krzyżowców. Ciekawostką tego miejsca jest ułożony z kafli ceramicznych tekst modlitwy "Ojcze nasz" w różnych, często egzotycznych dla nas językach.
    www.sacred-destinations.com/israel/jerusalem-church-of-pater-noster
    pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%E2%80%9EOjcze_Nasz%E2%80%9D_w_Jerozolimie
   • baga *Kościół Dominus Flevit* 24.09.22, 18:43
    kot_peter napisała:

    Dominus flevit (łac. Pan zapłakał) – kaplica katolicka znajdująca się w Jerozolimie na zboczu Góry Oliwnej z pozostałościami nekropolii żydowskiej i chrześcijańskiej oraz bizantyjskiego klasztoru.
    Kościół został zbudowany w miejscu, gdzie według Ewangelii św. Łukasza Jezus Chrystus zapłakał i przepowiedział upadek Jerozolimy (Łk 19, 41-44).

    pl.wikipedia.org/wiki/Dominus_flevit
   • baga *Kościół Wszystkich Narodów* 24.09.22, 18:45
    kot_peter napisała:

    Kościół Wszystkich Narodów, zwyczajowo nazywany Bazyliką, znajduje się na zboczu Góry Oliwnej obok Getsemani i upamiętnia miejsce modlitwy Jezusa przed aresztowaniem.
    Świątynia została wzniesiona w 1924 roku z funduszy dwunastu narodów świata (w tym Polski) - stąd nazwa. Mozaika na fasadzie przedstawia Jezusa cierpiącego za grzechy świata, dlatego kościół bywa też nazywany Bazyliką Agonii lub Bazyliką Cierpienia.
    pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Wszystkich_Narod%C3%B3w
   • baga *Cerkiew św. Marii Magdaleny* 24.09.22, 18:46
    kot_peter napisała:

    Główna cerkiew żeńskiego monasteru Zmartwychwstania Pańskiego w Ogrodzie Oliwnym, pozostającego w jurysdykcji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poza granicami Rosji. Inicjatorem budowy cerkwi był archimandryta Antonin (Kapustin), który pragnął w ten sposób uczcić pamięć carycy Marii Aleksandrowny Romanowej.
    Obiekt poświęcono w 1888 r.
    pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_%C5%9Bw._Marii_Magdaleny_w_Jerozolimie
   • baga *Kaplica Wniebowstąpienia* 24.09.22, 18:47
    Na szczycie Góry Oliwnej znajduje się kaplica, upamiętniająca ostatnie ziemskie chwile Chrystusa. Pierwsza kaplica powstała tu ok. 380 r. Po zdobyciu Jerozolimy przez sułtana Saladyna w 1187 roku zburzono kościół zbudowany przez krzyżowców, a mała kaplica upamiętniająca Wniebowstąpienie Chrystusa została zamieniona na meczet. Wewnątrz ośmiokątnego pomieszczenia znajduje się skała, z której - według tradycji - Chrystus wstąpił do nieba. Jedynie w uroczystość Wniebowstąpienia muzułmanie udostępniają chrześcijanom dawną kaplicę do sprawowania liturgii.
    pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_Wniebowst%C4%85pienia_w_Jerozolimie
   • baga *Cmentarz żydowski* 24.09.22, 18:48
    kot_peter napisała:

    Cmentarz żydowski na Górze Oliwnej – najstarszy i największy cmentarz żydowski na świecie. Pochówki rozpoczęto około 3000 lat temu w czasach Pierwszego Okresu Świątynnego i trwają do dziś.
    Jest usytuowany na zboczu Góry Oliwnej, z którego widać Wzgórze Świątynne.

    pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_%C5%BCydowski_na_G%C3%B3rze_Oliwnej
    • baga Re: *Cmentarz żydowski* 02.10.22, 12:23
     Cmentarz żydowski
  • baga ***En Kerem / Ajn Karim*** 24.09.22, 18:49
   kot_peter napisała:

   Osiedle mieszkaniowe na terenie Zachodniej Jerozolimy.
   Zgodnie z tradycją chrześcijańską w En Kerem mieli mieszkać Zachariasz wraz z żoną Elżbietą. To tutaj wskazuje się miejsce narodzin Jana Chrzciciela. Zgodnie z tekstami Ewangelii Łukasza do tej położonej w Górach Judzkich miejscowości miała przybyć Maryja, by usługiwać swojej krewnej Elżbiecie. W związku z tym istnieje w dzielnicy kilka sanktuariów chrześcijańskich.
   pl.wikipedia.org/wiki/En_Kerem
   • baga *En Kerem - Kościół św. Jana Chrzciciela* 24.09.22, 18:51
    kot_peter napisała:
    Kościół katolicki odbudowany w XII w. na ruinach wcześniejszego bizantyjskiego przez krzyżowców. Zajęty później przez muzułmanów i sprofanowany, odkupili w 1621 r. franciszkanie. Został przywrócony do kultu w 1674r.
    Znajduje się w nim naturalna grota uważana jest za pozostałość domu św. Zachariasza i miejsce narodzin św. Jana.
    Ciekawostką są wmurowane na dziedzińcu kościoła tablice z tekstem Benedictus w różnych językach. Polska została poświęcona 24 czerwca 1988 r.
    pl.wikipedia.org/wiki/En_Kerem#Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jana_Chrzciciela
   • baga *En Kerem - Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety* 24.09.22, 18:53
    kot_peter napisała:
    Obecną świątynię wybudowano według projektu włoskiego architekta Antoniego Barluzziego w latach 1939–1940.
    Sanktuarium składa się z dwupoziomowej świątyni i dziedzińca z umieszczonymi na murze kilkudziesięcioma majolikowymi tablicami z 1954 z tekstem hymnu Magnificat.
    pl.wikipedia.org/wiki/En_Kerem#Sanktuarium_Nawiedzenia_%C5%9Bw._El%C5%BCbiety
  • baga ***Bazylika Zaśnięcia NMP*** 24.09.22, 18:56
   Kościół i klasztor Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Według tradycji jest to miejsce, w którym NMP zmarła czy też zapadła w "wieczny sen". Łacińska nazwa świątyni brzmi Dormitio Sanctae Mariae. Jest to kościół opactwa benedyktynów znajdujący się na wzgórzu, na południe od murów Starego Miasta, obok Wieczernika i Grobu Dawida.

   kosciol.wiara.pl/doc/492179.Kosciol-Zasniecia-Najswietszej-Marii-Panny
   pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Za%C5%9Bni%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Jerozolimie
  • baga ***Wieczernik*** 24.09.22, 19:06
   kot_peter napisała:

   Wieczernik (łac.: Coenaculum), zwany także Salą na górze – według tradycji chrześcijańskiej sala, w której Jezus umył uczniom nogi, odbywała się Ostatnia Wieczerza, Jezus ukazał się apostołom i gdzie nastąpiło zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Zachowały się także historyczne przekazy świadczące o tym, że w istniejącym tam przed wiekami sanktuarium chrześcijańskim przechowywana była korona cierniowa oraz kolumna, przy której biczowany był Jezus.
   Wieczernik tradycyjnie utożsamiany jest z przestrzenią sanktuarium zlokalizowanego na wzgórzu nazywanym współcześnie Syjonem – najwyższym punkcie starożytnej Jerozolimy, położonym poza murami Starego Miasta.
   pl.wikipedia.org/wiki/Wieczernik
  • baga ***Grób Dawida*** 24.09.22, 19:07
   kot_peter napisała:

   Grobowiec na Górze Syjon w Jerozolimie czczony przez żydów i muzułmanów jako miejsce pochówku biblijnego króla Dawida. Grób znajdujący się w parterowej części budynku Wieczernika, składa się z pomieszczenia z
   kamiennym sarkofagiem. Dostęp do niego jest oddzielony drewnianą przegrodą odgradzającą kobiety od mężczyzn.
   pl.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B3b_Dawida
  • baga ***Monaster Krzyża*** 24.09.22, 19:09
   kot_peter napisała:

   Prawosławny klasztor położony w dzielnicy Newe Granot, w dolinie na wschód od wzgórza, na którym znajdują się Kneset i Muzeum Izraela. Zabudowania klasztorne otoczone są potężnymi murami obronnymi, przypominającymi twierdzę. Monaster zawdzięcza swoje istnienie legendzie, która lokalizowała w tym miejscu drzewo, z którego wyciosano krzyż, na którym umarł Jezus Chrystus.
   pl.wikipedia.org/wiki/Monaster_Krzy%C5%BCa_w_Jerozolimie
  • baga ***Kościół In Gallicantu*** 24.09.22, 19:10
   Na zboczu Góry Syjon znajduje się mały i piękny kościółek pod wezwaniem św. Piotra. Potocznie bywa nazywany: „Gdzie kur zapiał” (In Gallicantu). Wielu uważa, że współczesna budowla, wzniesiona na fundamentach kościoła z okresu bizantyjskiego i z czasów krzyżowców, stoi na miejscu domu najwyższego kapłana Kajfasza, do którego zaprowadzono pojmanego Jezusa. Ponieważ podczas przesłuchania przez Sanhedryn przebywający na dziedzińcu Piotr wyparł się Jezusa, bardzo wcześnie wybudowano tam bazylikę upamiętniającą dramat apostoła, który żałując swojego występku "gorzko zapłakał".
   kosciol.wiara.pl/doc/492187.In-Gallicantu
   pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Piotra_in_Gallicantu
  • baga ***Yad Vashem*** 24.09.22, 19:11
   kot_peter napisała:

   Yad Vashem to Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu, oficjalny pomnik poświęcony ofiarom holocaustu, założony w 1953 roku w Jerozolimie na mocy Ustawy o Pamięci, przyjętej przez izraelski parlament Kneset.
   Termin Yad Vashem (Jad Waszem) oznacza "miejsce i imię" albo, w niektórych tłumaczeniach, "pomnik i imię" i zaczerpnięty jest z księgi Izajasza (Iz 56, 5):"Dam [im] miejsce w moim domu i w moich murach oraz imię lepsze od synów i córek, dam im imię wieczyste i niezniszczalne".
   Instytut składa się z Nowego Muzeum Historycznego wraz z Salą Imion, gdzie przechowywane są dane o ofiarach holocaustu, Izby Pamięci, Ogrodu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, dwóch galerii sztuki, synagogi, archiwum i biblioteki, Doliny Zabitych Wspólnot i Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holocauście. Poza tym na terenie Yad Vashem znajduje się kilkanaście mniejszych i większych pomników poświęconych m.in. zamordowanym w czasie holocaustu dzieciom, żydowskim partyzantom i żołnierzom oraz Januszowi Korczakowi.
   pl.wikipedia.org/wiki/Jad_Waszem
  • baga ***Yad Vashem*** 24.09.22, 19:13
   kot_peter napisała:

   Yad Vashem to Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu, oficjalny pomnik poświęcony ofiarom holocaustu, założony w 1953 roku w Jerozolimie na mocy Ustawy o Pamięci, przyjętej przez izraelski parlament Kneset.
   Termin Yad Vashem (Jad Waszem) oznacza "miejsce i imię" albo, w niektórych tłumaczeniach, "pomnik i imię" i zaczerpnięty jest z księgi Izajasza (Iz 56, 5):"Dam [im] miejsce w moim domu i w moich murach oraz imię lepsze od synów icórek, dam im imię wieczyste i niezniszczalne".
   Instytut składa się z Nowego Muzeum Historycznego wraz z Salą Imion, gdzie przechowywane są dane o ofiarach holocaustu, Izby Pamięci, Ogrodu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, dwóch galerii sztuki, synagogi, archiwum i biblioteki, Doliny Zabitych Wspólnot i Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holocauście. Poza tym na terenie Yad Vashem znajduje się kilkanaście mniejszych i większych pomników poświęconych m.in. zamordowanym w czasie holocaustu dzieciom, żydowskim partyzantom i żołnierzom oraz Januszowi Korczakowi.
   pl.wikipedia.org/wiki/Jad_Waszem
  • baga ***Menora przy Knesecie*** 24.09.22, 19:15
   Menora stojąca przed Knesetem jest darem gmin żydowskich z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Na siedmiu ramionach tego monumentalnego świecznika są wyrzeźbione główne wydarzenia i postacie, które wycisnęły piętno na historii ludu żydowskiego.
   Ten niepowtarzalny świecznik wykonany z metalu został zaprojektowany przez angielskiego rzeźbiarza pochodzenia żydowskiego Benno Elkan, i został przekazany dla Knesset przez członków brytyjskiego Parlamentu w dniu 15 kwietnia 1956. Menora została bogato ozdobiona ornamentami przedstawiającymi rozproszone sceny przedstawiające istotę żydowskiego istnienia, główne elementy jej wiary z żydowskiej tradycji symbolizującej wieczność i ciągłość Historii narodu żydowskiego.
   www.artdeco.sklep.pl/p562,ladny-upominek-na-prezent-zydowska-menorah-knesset.html
  • baga ***Synagoga Hurwa*** 24.09.22, 19:16
   kot_peter napisała:

   Od XVI wieku do 1948 r. główna synagoga Jerozolimy, wysadzona w powietrze podczas podczas I wojny izraelsko-arabskiej, w stanie "ruiny trwałej" do 2005 r., kiedy zaczęto ją rekonstruować. Odbudowę zakończono w 2010 r.

   pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_Hurwa_w_Jerozolimie
  • baga ***Betesda - Sadzawka Owcza*** 24.09.22, 19:17
   frant48 napisał:

   Betesda, czyli sadzawka owcza to miejsce uzdrowienia paralityka przez Jezusa opisywane w ewangelii. Znajduje się w sąsiedztwie bazyliki św. Anny w pobliżu murów miejskich przy ulicy prowadzącej od bramy lwów, zwanej też Bramą św. Szczepana.
   Dzisiejsze ruiny zostały odkryte w XIX w.
  • baga ***Bazylika św. Anny*** 24.09.22, 19:21
   Za Wiki:
   Rzymskokatolicki kościół znajdujący się na początku ulicy Derech Sha'ar HaArayot, będącej przedłużeniem ulicy Via Dolorosa, w pobliżu Bramy Lwów i kościołów Biczowania i Skazania, w Dzielnicy Muzułmańskiej Starego Miasta Jerozolimy. Domniemane miejsce narodzin Maryi Panny.
   Bazylika mniejsza od 10 lipca 1954 roku, zalicza się do eksterytorialnych Posiadłości Francji w Ziemi Świętej.
   pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_%C5%9Bw._Anny_w_Jerozolimie
  • baga ***Mury i bramy*** 24.09.22, 19:24
   frant48 napisał:

   Mury miejskie i bramy starej Jerozolimy, ich zmiany na przestrzeni wieków, to ważna część historii i architektury miasta.
   Mury miejskie to fragment historii wielu miast, nie tylko Europy. Wiele miast Polski było ufortyfikowane jak choćby Kraków, Toruń, Warszawa, Sandomierz. Dobrze zachowane mury możemy oglądać do dziś w Chełmnie.
   Tak było i w Jerozolimie, gdzie Stara Jerozolima do połowy XIX w. mieściła się wewnątrz murów. Trudno w kilku zdaniach przytoczyć historie takiego miasta, jak Jerozolima z burzliwą długą historią. Najstarsza część Jerozolimy otoczona murem ma powierzchnię 0,9 km kw., czyli 90 ha, dla porównania Warszawa w obrębie murów to zaledwie 12 ha. Góra Oliwna znajduje się z prawej strony od wschodu miasta. Dlatego z niej widoczny jest mur ze Złotą Bramą, Obecnie czynnych jest siedem bram. Zwiedzanie miasta rozpoczyna się przeważnie od bramy lwów.
  • baga ***Widoki i panoramy*** 24.09.22, 19:25
   kot_peter napisała:

   Do tego podwątku zapraszam ze zdjęciami "widokowymi" - panoramy z Góry Oliwnej, panoramy
   ze Wzgórz Świątynnego, i co tam jeszcze macie.
  • baga ***Inne*** 24.09.22, 19:25
   kot_peter napisała:

   Czyli pojedyncze zdjęcia mniej znanych obiektów, zdjęcia reportażowe - z ludźmi! - i wszelkie Wasze impresje.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka