Dodaj do ulubionych

Oświadczenie o odpowiedzialności a umowa

13.06.12, 11:46
Mam pytanie czy oświadczenie o odpowiedzialności materialnej takie jak poniżej jest ważne bez jakiejkolwiek umowy?

Ja niżej podpisany (a) …………………………………………� � �………………………………………
zatrudniony (a) …………………………………………� � �………………………………………� �� ��..
w charakterze …………………………………………� � � w …………………………………………� � �

1) Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mi mienie zgodnie z protokółem zdawczo-odbiorczym z dnia ………………… oraz za wszelkie składniki majątkowe jednostki , które zostaną mi następnie powierzone z zachowaniem właściwego trybu.

2) Przyjmuję do wiadomości, że z odpowiedzialności, o której mowa w pkt. l wynikają dla mnie następujące konsekwencje:
a) obowiązek rozliczenia się z powierzonego mi mienia na każde zasadne żądanie jednostki ,
b) obowiązek pokrycia wszelkiej straty, jaka wyniknie dla zakładu pracy na skutek zaistniałego niedoboru w powierzonych mi składnikach majątkowych względnie na skutek zniszczenia lub uszkodzenia ww. składników.
Od obowiązku pokrycia straty będę zwolniony(a) w zakresie, w jakim udowodnię, że nie¬dobór albo uszkodzenie powstały na skutek okoliczności, za które stosownie do obowiązu¬jących przepisów nie może mi być przypisana wina.
3) Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia zakładu pracy o wszelkich przeszkodach w wykonywaniu pracy, które ewentualnie mogą zaistnieć.
4) Oświadczam, że znane mi są wszelkie przepisy regulujące zasady wykonywania powierzo¬nej mi pracy, a w szczególności art. 114-127 Kodeksu pracy.
5) Stosownie do treści pkt. 2b zobowiązuję się w razie zaistnienia niedoboru lub innej szkody objętej moją odpowiedzialnością do niezwłocznego wpłacania do kasy zakładu pracy równowartości wyliczonej szkody.
Obserwuj wątek
  • piotr_57 Re: Oświadczenie o odpowiedzialności a umowa 13.06.12, 12:50
   Powiem tak.
   Wszelkie sprawy związane z kodeksem pracy, są regulowane dość "płynnie". To znaczy są bardzo "przychylne" pracownikowi.
   A w danej sytuacji sama umowa nie ma znaczenia. Przyjęcie na siebie odpowiedzialności za powierzone mienie, nie jest elementem kodeksy pracy a kodeksu cywilnego. Uważam więc, że może obowiązywać bez żadnej dodatkowej umowy.
   Natomiast jeśli dotyczy to pracownika, to obrona roszczenia wynikającego z tego typu zobowiązania jest bardzo trudna. Nawet najgłupszy prawnik tak będzie "kręcił", że udowodnienie "zawinienia" pracownika stanie się niemożliwe.

   • mayjor Re: Oświadczenie o odpowiedzialności a umowa 13.06.12, 14:37
    a jeżeli urządzenie znajdujące się na terenie zakładu które nie zostało mi w żaden sposób powieżone ulegnie uszkodzeniu po przez np. (nieszpuszeczenie z niego wody na zimę i rosadzenie go po przez zamarzającą wodę), odpowiadam za to czy nie?
    • piotr_57 Re: Oświadczenie o odpowiedzialności a umowa 13.06.12, 15:23
     mayjor napisał(a):

     > a jeżeli urządzenie znajdujące się na terenie zakładu które nie zostało mi w ża
     > den sposób powieżone ulegnie uszkodzeniu po przez np. (nieszpuszeczenie z niego
     > wody na zimę i rosadzenie go po przez zamarzającą wodę), odpowiadam za to czy
     > nie?

     Tu masz odpowiedź :
     "Natomiast jeśli dotyczy to pracownika, to obrona roszczenia wynikającego z tego typu zobowiązania jest bardzo trudna. Nawet najgłupszy prawnik tak będzie "kręcił", że udowodnienie "zawinienia" pracownika stanie się niemożliwe. "

     Nawet jeśli ktoś będzie chciał wyegzekwować od Ciebie jakiś typ odpowiedzialności, to musi zwrócić sie do sądu jako strona powodowa i UDOWODNIĆ, że ponosisz WINĘ!!
     To jest niesłychanie trudne!!
     A bez tego nie możesz być pociągnięty do żadnej odpowiedzialności.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka