Dodaj do ulubionych

Kogo się boi D. Tusk, B. Komorowski i M. Lasek

25.09.13, 14:35
Lista ponad 100 naukowców, którzy wzięli udział w Konferencji Smoleńskiej:

PREZYDIUM KOMITETU
1 Tadeusz Kaczorek Przewodniczący Elektrotechnika i Elektronika
2 Jacek Rońda Wiceprzewodniczący Matematyka i Informatyka
3 Kazimierz Flaga Członek Prezydium Mechanika i Konstrukcje
4 Robert Gałązka Członek Prezydium Fizyka i Geotechnika
5 Lucjan Piela Członek Prezydium Chemia i Badania Strukturalne
6 Piotr Witakowski Członek Prezydium Matematyka i Informatyka

CZŁONKOWIE HONOROWI KOMITETU
1) Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Turowski, 2) Prof. zw. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Jan Węglarz

CZŁONKOWIE KOMITETU W PODZIALE NA GRUPY DYSCYPLIN

Mechanika i Konstrukcje
1. Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h.c. Politechniki Krakowskiej; Politechnika Krakowska
2. Prof. dr hab. inż. Grzegorz Jemielita; 1) Politechnika Warszawska, 2) SGGW
3. Prof. zw. dr hab. inż. Jan Obrębski; Politechnika Warszawska
4. Dr hab. inż. Zdzisław Józef Śloderbach, prof. PO; Politechnika Opolska

Matematyka i Informatyka
1. Prof. dr hab. Witold Kosiński; 1) Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, 2)
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
2. Prof. dr hab. inż. Jacek Rońda; Akademia Górniczo Hutnicza
3. Prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski; Politechnika Gdańska
4. Dr hab. Jerzy Urbanowicz, prof. IPI i IM PAN; 1) Instytut Matematyczny PAN, 2) Instytut Podstaw
Informatyki PAN
5. Prof. zw. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Jan Węglarz; 1) Politechnika Poznańska; Wydział Informatyki;
Instytut Informatyki, 2) Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
6. Dr hab. inż. Piotr Witakowski, prof. AGH; Akademia Górniczo Hutnicza

Elektrotechnika i Elektronika
1. Prof. dr hab. inż. Jacek Gieras, IEEE Fellow, UTC Fellow; 1) UTC Aerospace Systems, Rockford, Il, USA,
2) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
2. Prof. zw. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Tadeusz Kaczorek; 1) Politechnika Białostocka, 2) Politechnika
Warszawska
3. Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Turowski, dr h.c. Universita di Pavia; Politechnika Łódzka
4. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Andrzej Zakrzewski; Politechnika Łódzka

Fizyka i Geotechnika
1. Prof. zw. dr hab. Kazimierz Bodek; Uniwersytet Jagielloński
2. Prof. dr hab. Marek Czachor, prof. PG; Politechnika Gdańska
3. Prof. zw. dr hab. Robert Gałązka, czł. rzecz. PAN; Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
4. Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, dr h.c. Uniwersytetu w Kaliningradzie; Uniwersytet Adama
Mickiewicza w Poznaniu
5. Kazimierz Nowaczyk, Ph.D. Assistant Professor;Center for Fluorescence Spectroscopy, University of
Maryland School of Medicine
6. Prof. dr hab. Andrzej. M. Oleś; Uniwersytet Jagielloński
7. Dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK; Politechnika Krakowska
8. Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski; Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Chemia i Badania Strukturalne
1. Prof. dr hab. Lucjan Piela, Uniwersytet Warszawski
2. Prof. dr hab. Sławomir Szymański; Instytut Chemii Organicznej PAN
3. Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak; Uniwersytet Warszawski

Lotnictwo i Aerodynamika
1. Prof. dr inż. Wiesław Kazimierz Binienda; University of Akron (Ohio)
2. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski; 1) Politechnika Białostocka, 2) Instytut Lotnictwa


SKŁAD KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONFERENCJI SMOLEŃSKIEJ
1. Dr inż. Wojciech Biliński – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Środowiska
2. Prof. dr inż. Chris Cieszewski – University of Georgia, Athens GA
3. Prof. dr hab. inż. Jacek Gieras, IEEE Fellow, UTC Fellow 1) UTC Aerospace Systems, Rockford, Il, USA 2) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Instytut Elektrotechniki
4. Dr hab. Andrzej Łusakowski, prof. IF PAN – Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
5. Dr hab. inż. Paweł Staszewski, prof. PW - Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Instytut Maszyn Elektrycznych
6. Dr hab. Jerzy Urbanowicz, prof. IM PAN i IPI PAN - Zmarł w dniu 6 września 2012 r.
7. Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski - Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
8. Dr hab. inż. Piotr Witakowski, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


KOMITET INSPIRUJĄCY I DORADCZY
1. Dr hab. Lech Baczewski, prof. IF PAN Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
2. Prof. dr hab. Witold Bardyszewski Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
3. Dr hab. Jarosław Bauer, prof. UŁ Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
4. Prof. dr hab. inż. Marek Berkowski Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
5. Prof. dr inż. Wiesław Binienda The University of Akron, Civil Engineering Department
6. Prof. dr hab. Kazimierz Bodek Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Instytut Fizyki
7. Prof. dr hab. Piotr Bogusławski Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
8. Dr hab. Władysław Borgieł, prof. UŚl Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, Zakład Fizyki Teoretycznej
9. Prof. dr hab. inż. Jan Burcan, prof. zw. PŁ Politechnika Łódzka
10. Prof. dr inż. Chris Cieszewski University of Georgia, Athens GA
11. Prof. dr hab. Zygmunt Cieśla Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
12. Prof. dr hab. Marek Czachor Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
13. Prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
14. Prof. dr hab. Witold Dobrowolski Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
15. Prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński 1) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 2) Narodowe Centrum Badań Jądrowych
16. Prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania
17. Prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny
18. Dr hab. inż. Wojciech Fabianowski Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
19. Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga Politechnika Krakowska, Instytut Mechaniki Budowli, Laboratorium Inżynierii Wiatrowej
20. Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h.c. Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
21. Dr hab. Wit Foryś, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informatyki
22. Dr hab. Zbigniew Gajek, prof. INTIBS PAN Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
23. Prof. zw. dr hab. Robert Gałązka, czł. rzecz. PAN Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
24. Prof. dr hab. inż. Jacek Gieras, IEEE Fellow, Hamilton Sundstrand Fellow 1) UTC Aerospace Systems, Rockford, Il, USA 2) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Instytut Elektrotechniki
25. Prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski Politechnika Lubelska, Wydział Podstaw Techniki
26. Dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. PG Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
27. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Kierownik Katedry Automatyki i Robotyki
28. Dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW Uniwersytet Warszawski, Instytut Muzykologii
29. Dr hab. n. fiz. Marek Gutowski Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
30. Prof. dr hab. czł. PAN Tadeusz Iwaniec, czł. Finnish Academy of Science and Letters, czł. Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche (Italy) 1) Syracuse University (USA) 2) University of Helsinki
31. Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz (fizyk), dr h.c. Uniwersytetu w Kaliningradzie Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki Kierownik Zakładu Fizyki Kwantowej
32. Dr hab. Maria Jaworska, prof. UŚ Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii
33. Prof. zw. dr hab. Zbigniew Jelonek Instytut Matematyczny PAN
34. Prof. dr hab. inż. Grzegorz Jemielita 1) Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej 2) SGGW 35. Prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek Instytut Farmaceutyczny
36. Prof. dr hab. inż. Krystyna Kamieńska-Trela Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
37. Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Kawecki Politechnika Krakowska
38. Pro
Obserwuj wątek
  • anwad Re: Kogo się boi D. Tusk, B. Komorowski i M. Lase 25.09.13, 14:36
   c.d.:
   37. Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Kawecki Politechnika Krakowska
   38. Prof. dr hab. Jerzy Konior Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki
   39. Prof. zw. dr hab. inż. Robert Kosiński Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
   40. Dr hab. Piotr Kossacki, prof. UW Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
   41. Dr hab. Tomasz Krzysztoń Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk 42. Prof. nadzw. dr hab. Romuald Lemański Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
   43. Dr hab. inż. Marek Łagoda prof. IBDiM, prof. PL Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury
   44. Dr hab. Andrzej Łusakowski prof. IF PAN Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
   45. Prof. dr hab. inż. Jan Maksymiuk Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki
   46. Prof. dr hab. Edward Malec Uniwersytet Jagielloński, , Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Instytut Fizyki
   47. Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt GmbH
   48. Prof. dr hab. Janina Marciak - Kozłowska Instytut Technologii Elektronowej
   49. Prof. dr hab. Maciej Maśka Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki
   50. Dr hab. Mariusz Michta, prof. UO Uniwersytet Opolski, Instytut Matematyki i Informatyki
   51. Prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw
   52. Prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska Politechnika Krakowska, Wydział Architektury
   53. Dr hab. Grzegorz Musiał, prof. UAM, prof. WSKSiM Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Fizyki, Zakład Fizyki Komputerowej
   54. Prof. zw. dr hab. Józef Medard Namysłowski Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
   55. Dr hab. inż. Andrzej Niemunis Karlsruher Institut fur Technologie
   56. t Prof. zw. dr hab. inż. Jan Obrębski Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
   57. Dr hab. Adam Obtułowicz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
   58. Prof. zw. dr hab. Andrzej Oleś dr h.c. Akademii Górniczo-Hutniczej Akademia Górniczo-Hutnicza
   59. Prof. dr hab. Andrzej. M. Oleś Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
   60. Prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Orłowski Instytut Historii Nauki PAN, Kierownik Sekcji Historii Nauk Ścisłych i Techniki, członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej
   61. Prof. dr Andrzej Pacholczyk, FRAS University of Arizona, Astrophysics Steward Observatory
   62. Dr hab. inż. Jan Pawlikowski, prof. PW Politechnika Warszawska
   63. Dr hab. Marek Pękała Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
   64. Dr hab. Krystyna Pękała Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
   65. Dr hab. inż. Andrzej Pfitzner, prof. PW Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
   66. Prof. dr hab. Lucjan Piela Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
   67. Dr hab. inż. Marek Pietrzakowski, prof. PW Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Instytut Podstaw Budowy Maszyn
   68. Prof. zw. dr inż. Zbigniew Piłkowski Politechnika Częstochowska
   69. Prof. dr hab. Jan Pluta Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
   70. Dr hab. inż. Włodzimierz Przyborowski Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Instytut Maszyn Elektrycznych
   71. Dr hab. Tomasz Radożycki, prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
   72. Prof. zw. dr hab. Jakub Rembieliński Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Łódzki; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej; Katedra Fizyki Teoretycznej
   73. Dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, prof. PG Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
   74. Prof. dr hab. inż. Jacek Rońda Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
   75. Prof. dr hab. Zbigniew Rudy Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
   76. Dr hab. Małgorzata Samsel-Czekała Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
   77. Prof. dr hab. Rafał Siciński Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
   78. Prof. dr hab. Zofia Sokołowska Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
   79. Prof. dr hab. Stefan Sokołowski Uniwersytet Marii Curie-Skł., Wydział Chemii, Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicz.
   80. Prof. dr hab. Stanisław Spież Instytut Matematyczny PAN
   81. Dr hab. inż. Paweł Staszewski, prof. PW Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Instytut Maszyn Elektrycznych
   82. Prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
   83. Dr hab. Leszek Stolarczyk, prof. UW Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
   84. Dr hab. Andrzej Szewczyk, prof. IF PAN Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
   85. Prof. dr hab. Sławomir Szymański Instytut Chemii Organicznej PAN
   86. Dr hab. inż. Zdzisław Józef Śloderbach, prof. PO Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Zastosowań Chemii i Mechaniki.
   87. Prof. zw. dr hab. Stefan Edmund Taczanowski Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw
   88. Dr hab. Piotr Tomczak, prof. UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki 89. Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Turowski, dr h.c. Universita di Pavia Politechnika Łódzka, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych
   90. Dr hab. Jerzy Urbanowicz, prof. IM PAN i IPI PAN Zmarł w dniu 6 września 2012 r.
   91. Dr hab. Andrzej Wawro, prof. IF PAN Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
   92. Dr hab. inż. Wawszczak Włodzimierz, prof. PŁ Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny
   93. Prof. zw. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Jan Węglarz Politechnika Poznańska; Wydział Informatyki; Instytut Informatyki
   94. Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
   95. Dr hab. inż. Piotr Witakowski, prof. AGH, prof. ITB AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
   96. Dr hab. inż. PhD Jerzy Wojewoda 1) University of Aberdeen, 2) Politechnika Łódzka
   97. Dr hab. Marek Wolf Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
   98. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Woźniak Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii
   99. Dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
   100. Dr hab. inż. Jerzy Żurański, prof. ITB Instytut Techniki Budowlanej
    • palnick Re: A czy któryś profesor, doktor z tego zacnego 25.09.13, 17:20
     anwad napisała:

     > Każdy racjonalnie myślący człowiek ten raport odrzuca. Zauważ, że żaden profesor nie chce wesprzeć swoim autorytetem raportu MAK/Millera/Laska.
     ----
     Przyczyna jest jasna.
     Miller i Lasek sformułowali swój raport bez badania podstawowych dowodów oraz miejsca katastrofy. Mimo to napisali oficjalny rządowy dokument orzekający o przyczynach katastrofy. Zrobili to na podstawie raportu Anodiny i własnych konfabulacji. To oczywisty skandal i tym powinny zająć się media.
     • romullos "Eksperci" Macierewicza też nie byli w Smoleńsku 25.09.13, 22:36
      i jeszcze mniej mieli podstawowych dowodów (a dokładnie mieli jeden mały kawałek czegoś niewiadomo skąd przyniesiony w torbie turystycznej przez pana Y ). Swój raport zrobili na podstawie "eksperymentu myślowego", symulacji komputerowej bez odpowiednich danych oraz przede wszystkim własnych konfabulacji. Dlaczego to ich raport ma być bardziej wiarygodny?

      palnick napisał:


      > Przyczyna jest jasna.
      > Miller i Lasek sformułowali swój raport bez badania podstawowych dowodów oraz m
      > iejsca katastrofy. Mimo to napisali oficjalny rządowy dokument orzekający o prz
      > yczynach katastrofy. Zrobili to na podstawie raportu Anodiny i własnych konfabu
      > lacji. To oczywisty skandal i tym powinny zająć się media.
      • palnick Re: "Eksperci" Macierewicza też nie byli w Smoleń 27.09.13, 00:20
       Miller i Lasek sformułowali swój raport bez badania podstawowych dowodów oraz miejsca katastrofy. Mimo to napisali oficjalny rządowy dokument orzekający o przyczynach katastrofy. Zrobili to na podstawie raportu Anodiny i własnych konfabulacji. To oczywisty skandal i tym powinny zająć się media.
       • obraza.uczuc.religijnych Manipulator palniś 27.09.13, 08:33
        W Smoleńsku było 18 członków PKBWL, którzy badali wrak i miejsce katastrofy. Na podstawie ich ustaleń nie Miller ani Lasek, lecz PKBWL napisała raport. Na tej podstawie a nie na podstawie raportu MAK, kłamco palnick.
       • piq jesteś palnik zakłamanym durniem,... 27.09.13, 23:36
        ...wszystko, co jest potrzebne, żeby stwierdzić, jaka była przyczyna katastrofy, leży na stole: była nim seria błędnych decyzji dowódcy tu154m 101. I tyle. Co do reszty, to można co najwyżej zastanawiać się nad szczegółami fizycznymi zniszczeń jako ciekawym tematem z zakresu wytrzymałości materiałów. Ale to nie jest przyczyna katastrofy.
  • calun_torunski a teolodzy, muzykolodzy, psychologowie, lingwisci? 25.09.13, 14:55
   to gdzie ???

   ale najbardziej się usmialem widzac poniższe:

   > Lotnictwo i Aerodynamika
   > 1. Prof. dr inż. Wiesław Kazimierz Binienda; University of Akron (Ohio)
   > 2. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski; 1) Politechnika Białostocka, 2) Insty
   > tut Lotnictwa

   co do pierwszego - to trudno się nie zgodzić, ze komus się cos pozajaczkowalo, ale z tym drugim tez dobry dowcip:

   Prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski
   Katedra Automatyki i Robotyki
   Wydział Mechaniczy
   Politechnika Białostocka
   ul. Wiejska 45c
   15-351 Białystok
   pokój 316 WM
   tel. +48 85 746 92 35

   sekta smolenska czyli kłamstwo, legendy i mity
  • dystans4 Re: Kogo się boi D. Tusk, B. Komorowski i M. Lase 25.09.13, 15:05
   Dzień dobry, Anwad :)

   Byłem pewien, że najlepsze jeszcze przed nami. :))
   Jeszcze tylko wywieś nam oświadczenia, w których opowiadają się za zamachem, najlepiej za konkretną wersją - opromieniowaniem mikrofalami, desantem z samolotu, bombą objętościową, zderzeniem z brzozą, dobijaniem rannych po wylądowaniu samolotu, helem, próżnią sprężoną ( (C) buldog), wybuchami i czym tam jeszcze. Bo takie tam, że ktoś gdzieś został zaproszony, gdzieś był, to niewiele.
   Ja też byłem na imprezie Tetrapoda w grudniu ub. roku na Placu Trzech Krzyży. Byłaś z prezesem? Don't marry her, Anwad, have me !!!
   --
   Don't marry her, f...
   Well, we try our best
   buldog.
     • m.c.hrabia Re: Kogo się boi D. Tusk, B. Komorowski i M. Lase 25.09.13, 17:13
      tw_wielgus napisał:

      > Nie o to pytałem.
      > Pytałem czy bezwarunkowo podpisują się pod każdą bzdurą serwowaną przez nawiedz
      > onego Antka i jego zespół?
      >
      >
      nie wiem jak inni ale Kleiber stanowczo się odciął, od omanów Antoniego, i jednoznacznie
      przyznał rację państwowej komisji do badań wypadków lotniczych.
        • dystans4 Re: Kogo się boi D. Tusk, B. Komorowski i M. Lase 25.09.13, 18:57
         OK. Skoro stoją za Antonim,to żeby było wszystko OK., powiedz, za którą teorią Antoniego każdy z tych autorytetów się opowiada. Można im dać ankietę do wypełnienia, niech się określą, prof. X - teoria T1, dr Y - teoria T2, itd. Wtedy zrobimy prawdziwą systematyzację.
         Użyjemy metodologii teorii kwantów - teorie Ti (i=1,2,3,..., 100000,... - w sumie jest ich legion, bo taką już mają naturę) będą oznaczać stany czyste, a opinia Zespołu Poparcia Antoniego będzie stanem mieszanym. Pole do działania dla prof. Biniendy i innych naukowców z całego świata ogromne.
         Co prawda, dzieci z tego nie będzie, ale ile frajdy dla tych wszystkich prawdziwych, facetów.
         --
         Staraj się, Anwad,
         prezes patrzy.
         buldog.
        • tw_wielgus Re: Kogo się boi D. Tusk, B. Komorowski i M. Lase 25.09.13, 19:06
         Żeby ów kontrast zaistniał, musimy uzyskać odpowiedź na pytanie czy to szanowne grono jednoznacznie i bez uwag popiera wszystkie tezy ( niekiedy wzajemne sprzeczne) jakie w czasie swojej działalności prezentował zespół pod kierownictwem Macierewicza.
         Pośrednio z Twojej wypowiedzi wynika, że - tak.

         A przypomnieć te tezy? Mogę przypomnieć i jak sadzę wielu z tych których tutaj wymieniłaś zaczerwieni się ze wstydu na twarzy.
         Widzisz, ja tą listę, którą z poczucia propagandowego obowiązku, tutaj wrzuciłaś czytam jako listę osób, które mają wątpliwości co do wielu spraw związanych z śledztwem i ustaleniami komisji. I mają do tego prawo, gdyż wiele wątpliwości jest nadal nie wyjaśnionych a i parę niewygodnych ( jak chociażby odpowiedzialność p.Arabskiego za organizację przelotu) zamiecionych pod dywan. Jeżeli taką miarę przyłożymy do tej listy to nieodpowiedzialnością jest stwierdzenie, iż jest to grupa naukowców popierających absurdalne niekiedy tezy komisji Macierewicza.
          • tw_wielgus Re: Kogo się boi D. Tusk, B. Komorowski i M. Lase 25.09.13, 19:15
           A czy ten, który tak twierdzi był na miejscu zdarzenia?
           Z tego co sobie przypominam /członek komisji Macierewicza/ oparł to twierdzenie na podstawie oglądu zdjęć jakie otrzymał od Macierewicza.
           Otrzymał od Macierew...
           Otrzymał od M....
           Otrzymał...
           ...To wiele wyjaśnia.

           Ale zostawmy te dywagacje i wątpliwości które targają Twoim zatroskanym serduszkiem.
           Wróćmy do meritum nadużycia jakie chciałaś popełnić w tym wątku. Może nieświadomie, co postaramy się ustalić za chwilkę, ale zawsze.
           • anwad Re: Kogo się boi D. Tusk, B. Komorowski i M. Lase 25.09.13, 19:18
            Wskaż fragment w raporcie Millera lub fotografię, która dokumentowałaby fakt powstania takiego krateru.

            Podpowiem Ci, na moje pytanie odpowiedź może być pozytywna. Jest możliwe, że 70-tonowy tupolew spadając na ziemię nie wyżłobi krateru... Wtedy, gdy rozpadnie się w powietrzu.
            • tw_wielgus Re: Kogo się boi D. Tusk, B. Komorowski i M. Lase 25.09.13, 19:33
             Anwad a ile i jakich potrzeba ładunków wybuchowych żeby 70-tonowy Tupolew rozpadł się w powietrzu? Czy prof. Ronda już policzył ile trzeba TNT żeby na takie strzępy porozrywać konstrukcję samolotu?
             Do destrukcji jak sugerujesz musiało dojść w powietrzu gdyż jeżeli jakieś wieksze części samolotu spadłyby na ziemię to nieuchronnie powstłoby wiele kraterów których nie znalazłaś w raporcie Millera. Toteż musimy założyć wiele b. silnych ładunków punktowych, które wybuchają o określonej sekwencji tak aby rozczłonkować samolot na tak wiele kawałków które póżniej swobodnie opadają na ziemię.
             To nie mogła być rakieta p.lot., prawda? Pikot nie zdążyłby powiedzieć: o k...wa! Bomba termobaryczna podpaliłaby las i pozostawiła zbyt wyrażne obrażenia na ciałach ofiar. Tak wiec aktualna jest teoria o pojedyńczych ładunkach tak sprytnie rozmieszczonych, że pierwszy z nich w momencie eksplozji wyłączył rejestratory pokładowe. Hmmmmm... może zapalnik ciśnieniowy? ..... a może telefon?
             Wiesz takie zamachy miały już miejsce. Paru działacy palestyńskich zaskoczył ich własny telefon spreparowany przez agnetów Mossadu. A kto zadzwonił do prezydenta Kaczyńskiego tóż przed hipotetycznym wybuchem?

             No dobrze, pogdybaliśmy sobie, a teraz wrócmy do Twojej listy. Pod jakim apelem podpisali się profesorowie? Przecież zbiór nazwisk nie jest przypadkowy i dlaczego przedstawiłaś tą listę jako zbiór autorytetów naukowych popierających tezę o rozpyleniu helu .
              • tw_wielgus Re: Kogo się boi D. Tusk, B. Komorowski i M. Lase 25.09.13, 19:54
               Aaaa czyli sugestia o możliwości odpalenia ładunków przy pomocy telefonu komórkowego tak Cię poruszyła?
               Zupełnie nie rozumiem, dlaczego bo jest to metoda sprawdzona i była wielokrotnie stosowana przez służby specjalne. Nie wiedziałaś o tym?
               Zwróć uwagę na to, że jest to stosunkowo prawdopodobne. Jeden z pasażerów wnosi zapalnik zamontowany w aparacie telefonicznym na pokład samolotu. Trzeba jedynie wybrać taką osobę, której nie będą sprawdzały służby antyterrorystyczne. Puktkowe ładunki zestrojone z zapalnikiem zostały zamontowane w czasie remontu rządowego samolotu w Samarkandzie. zMechanizmu uruchamiającego bomby nie zamontowano ze względu na łatwość wykrycia przez BOR działającego odbiornka radiowego. To rutynowa kontrola i gdyby zdecydowano się na stacjonarne umiszczenie urządzenia wywołującego eksplozję mogłoby przedwcześnie dojść do zdemaskowania spisku.
          • dystans4 Re: Kogo się boi D. Tusk, B. Komorowski i M. Lase 25.09.13, 19:28
           Możliwe. Nawet kaczka odbija się od powierzchni wody, choć woda jest bardziej miękka, niż ląd, a kaczka (kamień) bardziej twarda. Ale pamiętaj: zawsze będę Cię na Forum popierał, żebym tylko wiedział, jaka aktualnie teoria obowiązuje, ja nie mam własnego dojścia do Antoniego.

           A propos Igora z FR. Jego imię piszemy dużą literą, to sprawa kultury i wychowania w naszym kręgu kulturowym (europejskim, polskim). Prócz tego, Igor nie jest jakiś tam, ma polskie obywatelstwo i jeśli coś mówi o Rosji, robi to z podniesioną przyłbicą, nie tak jak prokurator Kryże, czy całość agentury wpływu zagnieżdżonej w PiS. A poza tym, kiedy ostatnio mnie tam widziałaś, Anwad? Co tam stoi w raportach?
           --

          • erte2 Re: Kogo się boi D. Tusk, B. Komorowski i M. Lase 27.09.13, 23:00
           anwad
           Żabuchno, a byłaś ty na miejscu innych katastrof ? Wiesz aby co jest możliwe a co nie ? Znasz takie drobiazgi jak mechanika lotu, odkształceń spowodowanych obciążeniami wielokierunkowymi o zmiennych wektorach itd ?
           Zrozum rozwielitko ze nie ma dwóch identycznych katastrof, nawet gdyby zdarzyły się wtym samym miejscu i z udzialem takich samych samolotów. Po prostu.
     • dystans4 Re: Kogo się boi D. Tusk, B. Komorowski i M. Lase 25.09.13, 19:04
      Wydaje się, że sprawa wygląda tak:
      Każden jeden Członek Zespołu podpisuje się pod jedną teorią i możemy, metodą demokratycznych wyborów, wybrać tę jedyną, prawdziwą.
      Z czasem, gdy teorii zrobi się więcej, albo ilość Członków Zespołu Poparcia Antoniego spadnie, poszczególni członkowie będą mieli prawo popierać kilka teorii naraz, zgodnie z okólnikiem wydanym przez Antoniego.
      --
      Pozdrowienia
      buldog.
        • anwad Re: Kogo się boi D. Tusk, B. Komorowski i M. Lase 25.09.13, 19:40
         Nie, Antoni Macierewicz nie gubi się w przedstawianych przez siebie hipotezach. To propaganda - i Ty, jej narzędzie - usilnie stara się, by w umysłach ludzi niezorientowanych wymieszać hipotezy bezsensowne z wiarygodnymi i wszystkie je skojarzyć z A. Macierewiczem. Ale coraz mniej ludzi się na to nabiera.

         Może nie jesteś bezpośrednio zamieszany w sprawę, może. Ale myślę, że korzystasz na tym, kto jest obecnie u władzy. Trzęsą Ci się portki na myśl, że mogłaby się ona zmienić.
         • dystans4 Re: Kogo się boi D. Tusk, B. Komorowski i M. Lase 25.09.13, 20:23
          Może i nie jestem bezpośrednio zamieszany w zamach, ale sam już nie wiem.
          Przecież dla Antoniego to żaden problem, wplątać mnie w to. Właściwie, żeby skryć prawdę, to chyba ja sam kolportowałem wszystkie te teorie zamachu - o broni mikrofalowej, desancie z samolotu, dobijaniu rannych, bombie objętościowej, o helu, o próżni sprężonej (to pamiętam i się nie wyprę! - jest o tym wątek na FK).
          A Antoni - może wcale się nie gubi. Nie wykluczam, że wszystkie te teorie i prawdy o zamachu ma porządnie usystematyzowane, skatalogowne i na każdą porę roku, każdy dzień w roku odpowiednią teorię. Bardzo możliwe, że jest geniuszem, tak jak prof. Moriarty (matematyk, też popiera ustalenia Zespołu Antoniego).

          Myślałem, że z tą władzą to jest na odwrót, ale skoro mówisz, że korzystam na tym, że Tusk jest u władzy... przecież - nie to co ja - wiesz, co mówisz! Dobrze, że mi powiedziałaś, bo już długo myślałem zabrać się do działań opozycyjnych.
          --
          Miłego wieczoru, Anwad
          buldog.
   • anwad Re: nawet prof.Kleibera 25.09.13, 19:15
    Oj, ja uważam, że prof. Kleiber jest podstawiony. W sytuacji, gdy już nie udaje się utrzymać narracji o rzetelności raportu Millera. Nie nabieraj się.

    Czy przytoczyć Ci fragment wywiadu z prof. Kleiberem, w którym twierdzi on, że zgadza się z raportem Millera?
    • tw_wielgus Re: nawet prof.Kleibera 25.09.13, 19:19
     W mojej 10 stopniowej skali podejrzliwości artukułując swoje wątpliwości, co do osoby prof. Kleibera osiągnełaś jakieś 8,7 antosiów i zbliżyłaś się do niebezpiecznej granicy 9 stopni.
     Powyżej dziewcięciu zaczyna się kompletna paranoja.
     • anwad Re: nawet prof.Kleibera 25.09.13, 19:21
      Kleiber, kwiecień 2012 r.: "uważam, że nie ma dzisiaj żadnych racjonalnych powodów, żeby tworzyć zupełnie inne scenariusze przebiegu katastrofy, niż te wskazane przez komisję rządową. Czyli zawiniła pogoda, nieprzestrzeganie procedur, nałożenie się na siebie wielu niekorzystnych okoliczności".

      I nagle się rzekomo obudził.
    • niegracz Re: nawet prof.Kleibera 25.09.13, 19:26
     anwad napisała:

     > Oj, ja uważam, że prof. Kleiber jest podstawiony. W sytuacji, gdy już nie udaje
     > się utrzymać narracji o rzetelności raportu Millera.
     .
     mam inne zdanie

     poza tym prof. Kleiber nie jest w stanie
     w tej sprawie
     grac, udawać, nie przyjmowac do wiadomosci faktów

     podejscie naukowe wymaga trzymania sie faktów\

     a tu chodzi też w ogóle o prestiż nauki

     - nie nieprzyjmuje wersji że prof. Kleiber dostał jakies zadanie specjalne i jego zamiarem jest rzekomo przeforsowanie wersji MAK Millera

     ..............
     P.S.
     mam sporo zastrzeżen do prof. Kleibera i całego środowiska naukowców

     już dawno powinni oni wyartykułoać jednoznczen zastrzeżenia co do raportu MAK
     ( nie koniecznie kwestionując wnioski etc - bo najpierw rzecz trzeba zbadać)

     jeżeli naukowcy nie potrafia zauważyc że owo przeciażenie 100g jakie rzekomo zadziaało na wszystkich pasażerów wskutek zderzenia samolotu z ziemia
     jest konfabulacją\
     ( potwierdza to np- aktualnie zwolennik raportu MA Millera Michał jaworski vel Kaczazupa
     zblizony do obozu Laska)

     to cos jest nie tak\może brak im odwagi cywilnej( widzą jak brutalnie atakowani są ci którzy kwestionuja raprot MAK Millera)\
     ale to i tak nie tłumaczy ich milczenia


     • anwad Re: nawet prof.Kleibera 25.09.13, 19:44
      Uważasz, że inteligentna, a zarazem uczciwa osoba jeszcze rok temu mówiłaby tak?

      "uważam, że nie ma dzisiaj żadnych racjonalnych powodów, żeby tworzyć zupełnie inne scenariusze przebiegu katastrofy, niż te wskazane przez komisję rządową. Czyli zawiniła pogoda, nieprzestrzeganie procedur, nałożenie się na siebie wielu niekorzystnych okoliczności".
      • dystans4 Re: nawet prof.Kleibera 25.09.13, 20:31
       Jeśli była przy zdrowych zmysłach, to tak. Ale jeśli utrzymywała kontakty z Antonim (nawet przez Internet, czy przy pomocy faksu), mogła (musiała?) ulec jego wpływowi i dla odzyskania poprzedniego stanu potrzebny jej egzorcysta...
       Mnie starczy, że popatrzę na zdjęcia, a już się kręci w głowie.

       Zauważyłaś może, że na zdjęcia Antoni nigdzie nie rzuca cienia?
       --
       Uważaj na Antoniego, i na siebie, Anwad
       buldog/
    • dystans4 Re: nawet prof.Kleibera 25.09.13, 19:32
     A ja się z tym zgadzam. Oryginał jest trzymany w zamknięciu w laboratorium za Uralem, w celu klonowania i podstawiania co rusz nowych egzemplarzy z nowymi opiniami na temat zamachu.
     --
     buldog.
  • 2nihil.no.vi "spece" od Laska contra naukowcy 25.09.13, 19:24
   Analityk ruchu dwukierunkowego na drogach dwupasmowych, specjalistka od paralotni i spadochronów, wreszcie psycholog dorabiający w salonie kosmetycznym jako ekspert od odchudzania – „Gazeta Polska” przybliża sylwetki specjalistów z komisji Jerzego Millera – rządowego ciała zajmującego się katastrofa smoleńską.
   • anwad Re: "spece" od Laska contra naukowcy 25.09.13, 19:36
    Oni nie mogli mieć w zespole specjalistów. Dla naukowca poparcie tez z raportu Anodiny byłoby śmiercią w środowisku. W naukach ścisłych jest trochę inaczej niż w społecznych, gdzie bez większych konsekwencji można pleść bez sensu.
   • romullos GP zaczyna haniebny atak na naukowców 25.09.13, 22:42

    polskich.    2nihil.no.vi napisał:

    > Analityk ruchu dwukierunkowego na drogach dwupasmowych, specjalistka od para
    > lotni i spadochronów, wreszcie psycholog dorabiający w salonie kosmetycznym jak
    > o ekspert od odchudzania – „Gazeta Polska” przybliża sylwetki
    > specjalistów z komisji Jerzego Millera – rządowego ciała zajmującego się
    > katastrofa smoleńską.
   • bew-is Re: Kogo się boi D. Tusk, B. Komorowski i M. Lase 25.09.13, 21:26
    Wyobraź sobie , że niektórzy ludzie mają poczucie godności własnej, szanują siebie i zawód, który wykonują, dlatego nigdy nie postąpiliby wbrew temu, co jest wyznacznikiem ich życia zawodowego, czyli uczciwości. Wiem etta, że dla Ciebie to pojecie egzotyczne i trudne do zrozumienia. Dlatego naukowców uprawiających zawód, gdzie uczciwość jest jego podstawą, bo inaczej przecież ich badania nie miałyby sensu, żaden Tusk ani Lasek nie zmusiłby do sprzeniewierzenia się tej uczciwości i popierania fałszywych tez zespołu Millera i Anodiny dla własnych korzyści materialnych. Po prostu ci ludzie się szanują.

    etta2 napisała:

    > A kogo maja się bać? KURDUPLA??????????????????????????????????????????????????
    > ?????????
    > Masz jakąś obsesję na pkt. katastrofy smoleńskiej, to ja sobie miej (można się
    > z tego wyleczyć), ale nie mieszaj do tego zdrowych na umyśle, bo to ŚMIERTELNY
    > GRZECH!
  • erte2 Re: Kogo się boi D. Tusk, B. Komorowski i M. Lase 27.09.13, 22:42
   "I choćby przyszło tysiąc atletów
   i każdy zjadłby tysiąc kotletów
   i każdy nie wiem jak się natężał
   to nie udźwigną - taki to ciężar"

   Julian Tuwim - "Lokomotywa" (fragment)

   Otóż żabciu - żaden tytuł naukowy, żaden dorobek czy napisane prace nic nie pomogą w sytuacji kiedy nie ma się ŻADNYCH DANYCH WEJŚCIOWYCH. Układ dwóch równań z trzema niewiadomymi jest nierozwiązywalny, a najprostszy nawet wzór fizyczny, np. na drogę w ruchu jednostajnie przyśpieszonym musi mieć podane konkretne wartości. I najgenialniejszy nawet Profesor Od Nauk Wszelakich po 40. minutach wpatrywania się w kawałek pogiętej blachy pochodzącej (ponoć !) z Tutki nie jest w stanie na tej podstawie określić przyczyn i przebiegu katastrofy. Równie dobrze mógłby wywnioskować z niej ilu bylo pasażerów, w jakim wieku, a nawet jakie mieli upodobania seksualne.
   A poza tym prawie żaden z owej długiej "listy płac" jakoś nie kwapi się aby dalej brnąć w tę hucpę. Nie słychać aby owi profesorowie jeszcze zabierali głos w sprawie a tym bardziej uwiarygodniali wygadywane przez Macierewicza bzdury. Jak również żaden z nich nie kwapi się specjalnie dołączać do owego "zespołu Downa" w charakterze eksperta. Na placu boju ostała się jedynie binienda z rońdą, jedna dla kasy, a druga aby dodać sobie ważności. Inni zaś po prostu doszli do wniosku że "idąc tą drogą" zbyt mocno się skompromitują; a zapewne część z nich która przybyła na ten sabat ze względów czysto politycznych naocznie przekonała się co warte są "ustalenia" tegoż "zespołu" i kim naprawdę jest konferansjer tego kabaretu.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka