Dodaj do ulubionych

Błąd w ustawie PiS. Odbiór pakietów wyborczych

26.04.20, 23:56
Błąd w ustawie PiS. Odbiór pakietów wyborczych tylko osobiście

Według artykułu 53e paragraf 6 ustawy Kodeks wyborczy „Pakiet wyborczy doręcza się wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru”. Tego przepisu – w przeciwieństwie do wielu innych – nie znosi ani nie zawiesza żadna z uchwalonych przez PiS w marcu i kwietniu nowelizacji kodeksu wyborczego, które weszły lub mają wejść w życie przed zaplanowanymi na 10 maja wyborami prezydenckimi - zauważa wyborcza.pl.
😂😂😂
Obserwuj wątek
  • sverir Re: Błąd w ustawie PiS. Odbiór pakietów wyborczyc 27.04.20, 06:02
   Ustawa z 6 kwietnia o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. nie jest nowelizacją Kodeksu Wyborczego, tylko samodzielną ustawą określającą szczególne zasady organizacji wyborów. Co oznacza mniej więcej, że KW stosuje się tylko do kwestii nieuregulowanych w specustawie. Skoro specustawa mówi, że dostarcza się do skrzynki pocztowej, to nie ma zastosowania przepis o osobistym potwierdzeniu odbioru.
    • sverir Re: Błąd w ustawie PiS. Odbiór pakietów wyborczyc 27.04.20, 10:59
     " Mówi inaczej. Nie poprawiono tego"

     Niczego nie poprawiono, bo nie jest to nowelizacja Kodeksu Wyborczego. Jest to ustawa, która reguluje postępowanie przy konkretnych wyborach i kodeks ma zastosowanie tylko w zakresie nieuregulowanym tą ustawą. Sposób doręczania pakietów jest uregulowany.
     • buldog2 Re: Błąd w ustawie PiS. Odbiór pakietów wyborczyc 27.04.20, 15:30
      1. W którym wyroku TK jest napisane, że Kodeksu Wyborczego nie wolno zmieniać później niż pół roku przed wyborami? - pytam, bo nie udało mi się tego szybko znaleźć.
      2. Można oddzielną ustawą zmieniać coś co ustala Kodeks, np. w zastosowaniu do jednych wyborów, logicznie prawidłowe, jednak niezgodne z wyrokiem TK, który jest niepodważalny. Cytuję:

      Mamy też art. 2 konstytucji, który stanowi, że Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawa. Z tego artykułu Trybunał Konstytucyjny dekodował m.in. kilka zasad przyzwoitej legislacji – tłumaczy. - Jedna z nich to zasada zachowania odpowiedniego okresu dostosowawczego. W świetle tej zasady istotne zmiany w prawie wyborczym mogą być dokonywane nie później niż na 6 miesięcy przed rozpoczęciem procedur wyborczych, czyli przed wydaniem przez marszałek Sejmu postanowienia o zarządzeniu wyborów – podkreśla.

      polskatimes.pl/dr-hab-ryszard-piotrowski-przyjete-przez-sejm-zmiany-w-kodeksie-wyborczym-sa-niezgodne-z-konstytucja/ar/c1-14885721

      Oczywiście, można upierać się, że to zmiana nieistotna, ale to:
      1. Pokazuje, że pomysłodawca postępuje w złej wierze.
      2. Dowodzi, że wyroki TK mogłyby być wyższej jakości pod względem potrzebnej precyzji.
      • sverir Re: Błąd w ustawie PiS. Odbiór pakietów wyborczyc 27.04.20, 18:10
       "1. W którym wyroku TK jest napisane, że Kodeksu Wyborczego nie wolno zmieniać później niż pół roku przed wyborami? - pytam, bo nie udało mi się tego szybko znaleźć"

       To jest w kilku orzeczeniach TK, np. K 31/06.

       "Oczywiście, można upierać się, że to zmiana nieistotna, ale to:
       1. Pokazuje, że pomysłodawca postępuje w złej wierze.
       2. Dowodzi, że wyroki TK mogłyby być wyższej jakości pod względem potrzebnej precyzji"

       Oczywiście, że ten prawodawca działa w absolutnie złej wierze. Jeszcze 6 kwietnia 2010 r., Prezydent Tysiąclecia kwestionował zmianę godzin głosowania w wyborach prezydenckich zaplanowanych na ten roku, a samodzielną podstawą kwestionowania był właśnie termin wprowadzania zmian - Lech Kaczyński wyliczył co do dnia, do kiedy można było w jego ocenie wprowadzać zmiany. Trochę później grupa pisposłów w innym wniosku wskazała, że głosowanie korespondencyjne narusza szereg konstytucyjnych przepisów, w tym art. 2 (zasady demokratycznego państwa prawa) i art. 127 ust. 1 Konstytucji, czyli czteroprzymiotnikowe wybory prezydenckie (naruszenie tajemnicy głosowania).

       Z oczywistych powodów widać złą wolę prawodawcy i pewne ograniczenie jego sympatyków, którzy choćby na tym forum wpierają rozmówcom, że PiS w ten sposób broni Konstytucji.

       Co do samych wyroków TK, to trzeba pamiętać, że prawie zawsze oceniając ustawę TK - jak to się mawia - musi wyważyć wartości konstytucyjne z interesem publicznym, społecznym, interesem pastwa. To nie jest tak, że wszystkie zasady wywodzone przez TK są nienaruszalne w każdych okolicznościach. Nasza Konstytucja stanowi, że człowiek jest istotą wolną, a ograniczenie tej wolności może następować w określonych okolicznościach. Co więc jest niedopuszczalne w jednych realiach, w innych może być akceptowalne.

       Retoryka PiS nie idzie jednak w kierunku przekonania, że szanuje on utrwalone orzecznictwo TK, tylko zmieniły się okoliczności. On idzie w absurdalnym kierunku przekonywania, że w ten sposób broni tych konstytucyjnych wartości, które przecież konsekwentnie kwestionuje. Po raz n-ty PiS pokazuje, jak instrumentalnie traktuje prawo, zasady prawa, państwo, interes obywateli. Niestety dzięki ogromnej grupie pożytecznych idiotów może to robić, bo osoby, którego nie akceptują, są niestety w mniejszości. Po numerach, jakie PiS robi, ta partia powinna zostać partią kanapową, może z jakąś niewielką, symboliczną reprezentacją w Sejmie. Tymczasem nie tylko jest największym ugrupowaniem, ale jeszcze się ogromnym jak na nasze realia poparciem. Dopiero jak może ludzie zaczną naprawdę dostawać po dupie przez pisowską administrację, to coś się w tym kierunku zmieni. Niestety szybko to nie nastąpi.
       • buldog2 Re: Błąd w ustawie PiS. Odbiór pakietów wyborczyc 27.04.20, 23:52
        Po numerach, jakie PiS robi, ta partia powinna zostać partią kanapową, może z jakąś niewielką, symboliczną reprezentacją w Sejmie. Tymczasem nie tylko jest największym ugrupowaniem, ale jeszcze się ogromnym jak na nasze realia poparciem. Dopiero jak może ludzie zaczną naprawdę dostawać po dupie przez pisowską administrację, to coś się w tym kierunku zmieni. Niestety szybko to nie nastąpi.


        Tak jak na ogół jestem bardzo ostrożny z demonstracją optymizmu, tym razem jestem zdania, że koniec popularności PISu już na horyzoncie widać:

        natemat.pl/306823,sondaz-pis-traci-samodzielna-wiekszosc-w-sejmie-psl-mocno-zyskuje
        Niedługo już może być tak, że Ojciec Dyrektor będzie grzmiał "Oszukali nas!", tak jak w końcówce rządów AWS. Odnoszę wrażenie, że Hołownia, na razie w sposób niejawny, jest z wyprzedzeniem szykowany na zwalniające się miejsce.


        Wzrosła popularność UE w społeczeństwie, słyszę w tej chwili w TOK FM.
        13 miliardów (złotych, czy euro) UE przeznaczyła na pomoc kryzysową dla Polski.

        Dziękuję za rzeczową odpowiedź.

        --
        Najpierw będą Polską władali komuniści, a później szubrawcy i świnie - Stefan Ossowiecki
         • sverir Re: Błąd w ustawie PiS. Odbiór pakietów wyborczyc 28.04.20, 06:27
          "Natomiast nowością jest dla mnie informacja, że wyroki TK są zrelatywizowane. Dotychczas słyszałem, że są ostateczne i nienaruszalne tak jak zapisy Konstytucji"

          Wyroki są ostateczne i nienaruszalne w tym znaczeniu, że nikt ich nie może podważyć. Jeśli TK orzeka o niezgodności z Konstytucją, to przepis pozostanie niezgodny po wsze czasy. Traci on moc i gdyby nawet zmieniła się Konstytucja, która przepis by dopuściła, wymagane byłoby ponowne uchwalenie tego przepisu. Jeżeli TK orzeka, że władza jest zobligowana do rzetelnego przeprowadzenia procesu ustawodawczego, to poza pisoludkami nikt nie ogłosi nagle, że władza ustawodawcza może robić co chce, bo jest władzą ustawodawczą.
          To raczej chodzi o niektóre zasady, choć nie wiem, czy relatywizacja to odpowiednie słowo. Orzecznictwo Trybunału wskazuje na przykład, że zasada niedziałania prawa wstecz jest jedną z absolutnych podstaw demokratycznego państwa prawa. Jednocześnie wskazuje też, że sama zasada nie ma charakteru absolutnego i moc wsteczna ustawy jest dopuszczalna, jeżeli przemawia za tym konieczność realizacji innej zasady konstytucyjnej, a nie jest to możliwe bez wstecznego działania prawa. Teoretycznie więc może się zdarzyć się sytuacja, że jakiś przepis był niedopuszczalny w danych realiach, bo nie było konieczności zastosowania retroaktywności, a w innych będzie, bo tym razem taka konieczność zajdzie. To może więc nie tyle relatywizacja zasad, co ich uczłowieczenie.
          No i pamiętajmy, że zmieniają się realia społeczne czy gospodarcze, a TK tworzą ludzie, o różnym stopniu wiedzy, wrażliwości, spojrzeniu na pewne kwestie i to niezależnie od pisoludków. Coś, co było niegdyś dopuszczalnym ograniczeniem wolności z uwagi na ochronę moralności, z czasem może stać się z tym sprzeczne.
  • man_sapiens Re: Błąd w ustawie PiS. Odbiór pakietów wyborczyc 27.04.20, 10:48
   A ja sobie wyobrażam taką sytuację.
   Organizacja XYZ (np. Sołncewo albo jakaś agencja czy biuro) zdobywa od poczty dostęp do listy wyborców (nie takie rzeczy dadzą się zhakować albo pracownicy przekonać do udostępnienia). Ta sama organizacja ma informacje o preferencjach wyborczych obywateli - z podsłuchów, komputerowej analizy wpisów w internecie, forów itp. Usuwa z list wyborczych - albo z listy "do wysyłki" nieprawomyślnych wyborców.

   Nieprawomyślny wyborca orientuje się krótko przed terminem głosowania, że nie dostał karty. Jest odważny i pomimo, że boi się wirusa zgłasza to w komisji wyborczej. Komisja zaczyna sprawdzać co jest ale zanim to skończy upływa termin głosowania. I co? I nic, Andrzej D. wygrał.

   To samo, jeżeli ktoś wyciągnął list ze skrzynki a wiedział (zob. powyżej) z której wyciągnąć. Wypełnił kopertę za nieprawomyślnego obywatela jego danymi, postawił krzyżyk w prawomyślnym kwadraciku i wrzucił kopertę. Znowu - nieprawomyślny obywatel reklamuje i zostaje oskarżony o oszukiwanie, bo przecież jego głos wpłynął. I co? I nic, Andrzej D. wygrał.

   Może zorganizować inicjatywę obywatelską, żeby Sasin ogłosił wyniki wyborów 8 maja, oszczędzimy zachodu sobie, poczcie i Jednostkom Nadwiślańskim WOT.
   • buldog2 Re: Błąd w ustawie PiS. Odbiór pakietów wyborczyc 28.04.20, 00:05
    PIS każdy projekt spieprzy i nie wykorzysta wszystkich możliwości, ale że opisany pomysł jest wyrywkowo i po cichu realizowany. Oczywiście, niechlujnie, z błędami i wpadkami.
    Przypomnę, w wyborach prezydenckich '1995 zanotowano wpadkę grupy zakonnic objeżdżających autobusem komisje wyborcze w Lubelskiem. Jednej z zakonnic wypadła nielegalna karta wyborcza, po ujawnieniu przestępstwa grupa niezatrzymywana wyszła.
  • pies.na.czarnych Re: Błąd w ustawie PiS. Odbiór pakietów wyborczyc 27.04.20, 17:02
   27.04.2020

   Sąd Najwyższy wydał opinię w sprawie wyborów prezydenckich, które w maju chce przeprowadzić Prawo i Sprawiedliwość. Sędziowie piszą wprost, że ustawą dotycząca powszechnego głosowania korespondencyjnego łamie konstytucję i zagraża bezpieczeństwu i prywatności wyborców, więc "nie powinna być przedmiotem dalszych prac legislacyjnych".
   wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,173952,25901811,jest-opinia-sadu-najwyzszego-ws-wyborow-prezydenckich-zagrozenie.html#s=BoxMMtImg2
  • danillko To nie błąd, tylko partactwo legislacyjne. 27.04.20, 18:54
   pies.na.czarnych napisała:

   > Błąd w ustawie PiS. Odbiór pakietów wyborczych tylko osobiście
   >
   > Według artykułu 53e paragraf 6 ustawy Kodeks wyborczy „Pakiet wyborczy doręc
   > za się wyłącznie do rąk własnych wyborcy niepełnosprawnego, po okazaniu dokumentu potwierdzająceg
   > o tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru”. Tego przepisu – w przeciwieńs
   > twie do wielu innych – nie znosi ani nie zawiesza żadna z uchwalonych przez PiS
   > w marcu i kwietniu nowelizacji kodeksu wyborczego
   , które weszły lub mają w
   > ejść w życie przed zaplanowanymi na 10 maja wyborami prezydenckimi - zauważa wy
   > borcza.pl.

   > 😂😂😂
   >
   I to partactwo nie wynika z tego artykułu KW, tylko z konstytucyjnej zasady bezpośredniości wyborów (art. 127, pkt 1). Głosowanie przy pomocy nierejestrowanych przesyłek pocztowych nie jest głosowaniem bezpośrednim.
  • pies.na.czarnych Re: Błąd w ustawie PiS. Odbiór pakietów wyborczyc 27.04.20, 21:19
   Zalecenia OBWE do zmian w przepisach wyborczych
   "W ocenie Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE projekt ustawy wymaga znaczących zmian, by stał się zgodny z zaleceniami OBWE oraz innymi międzynarodowymi standardami demokratycznych wyborów"
   tvn24.pl/polska/wybory-prezydenckie-2020-obwe-projekt-ustawy-wymaga-zmian-4567955

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka