Dodaj do ulubionych

Nie na taką Polskę się umawiałem

24.01.21, 19:41
Śląscy liderzy struktur Polski 2050 Hołowni postanowili odejść po trwającym wiele miesięcy konflikcie z zarządem.
Więcej:
youtu.be/dZGI4MoDxnQ
Jest to kolejny rozłam w strukturach formacji. Po transferze Joanny Muchy ze stanowiska zrezygnował jej szef w woj. lubelskim.

Czy Hołownia sądzi, że samo poparcie biskupów wystarczy mu do wygranej w wypadku przegrania wyborów przez PiS?
Obserwuj wątek
    • peace2u Re: Nie na taką Polskę się umawiałem 24.01.21, 20:16
     konflikt trwa od dawna. Rotszyldowie to bankierzy papiestwa. dziwny sojusz od stuleci.
     Mason Jan XXIII nie wygral konklawe a jego stosunek do sw Ojca Pio wykazuje jego prawdziwe pochodzenie. Obecnie Franciszek kontynuuje tradycje Jezuitow i Jana XXIII. Dla mnie wzorem jest Carlo Maria Viganò. To on jest teraz prawdziwym liderem Kosciola.
      • peace2u Re: Nie na taką Polskę się umawiałem 24.01.21, 20:43
       tylko Carlo Vigano powiedzial prawde o tym co sie teraz dzieje
       esanok.pl/2020/list-arcybiskupa-carlo-vigano-w-sprawie-koronawirusa.html

       APEL DO KOŚCIOŁA I DO ŚWIATA do wiernych Katolików i ludzi dobrej woli – tekst

       Veritas liberabit vos.
       J 8, 32

       W obliczu poważnego kryzysu, my, Duszpasterze Kościoła Katolickiego, na mocy udzielonego nam mandatu, uważamy za naszą świętą powinność skierowanie Apelu do naszych Współbraci w Episkopacie, do Kleru, Zakonników, świętego Narodu Bożego i do wszystkich ludzi dobrej woli. Nasz Apel został podpisany także przez intelektualistów, lekarzy, adwokatów, dziennikarzy i przedsiębiorców, którzy zgadzają się z jego treścią, i może być podpisany przez wszystkich, którzy zechcą się do niego przyłączyć.

       Fakty wykazały, że pod pretekstem epidemii COVID-19 w wielu przypadkach zostały naruszone niezbywalne prawa obywateli przez ograniczanie w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony ich podstawowej wolności, w tym również korzystania z wolności kultu, wypowiedzi i przemieszczania się. Zdrowie publiczne nie powinno i nie może stać się usprawiedliwieniem dla deptania praw milionów osób na całym świecie, nie mówiąc już o zwolnieniu władz cywilnych z obowiązku podejmowania działań dyktowanych mądrością i mających na celu wspólne dobro; jest to tym prawdziwsze, im większe są wątpliwości rodzące się u wielu w odniesieniu do rzeczywistego ryzyka zakażenia, niebezpieczeństwa i odporności wirusa. Wiele światowej sławy autorytetów z dziedziny nauki i medycyny potwierdza, że alarm podniesiony przez media w związku z COVID-19 nie wydaje się w pełni uzasadniony.

       Na podstawie oficjalnych danych dotyczących wpływu epidemii na liczbę zgonów mamy powody, by sądzić, że istnieją siły, które mają interes w wywoływaniu paniki wśród ludności wyłącznie celem trwałego narzucenia niedopuszczalnych form ograniczania wolności, kontroli osób i śledzenia ich ruchów. Te nieliberalne tryby narzucania są niepokojącym preludium do powstania Rządu Światowego wymykającego się spod wszelkiej kontroli.

       Wierzymy też, że w niektórych sytuacjach przyjęte środki ograniczania, w tym zamknięcie działalności handlowej, spowodowały kryzys, który pociągnął na dno całe sektory gospodarki, sprzyjając ingerencji sił zewnętrznych i skutkując poważnymi konsekwencjami społecznymi i politycznymi. Te formy inżynierii społecznej muszą zostać powstrzymane przez tych, na których spoczywa odpowiedzialność rządowa, przez podjęcie środków mających na celu ochronę swoich obywateli, których reprezentują i w interesie których są wysoce zobowiązani do podejmowania działań. Powinniśmy także pomagać rodzinie, komórce społecznej, unikając nierozsądnego karania osób słabych i starszych przez zmuszanie ich do bolesnej izolacji od najbliższych. Kryminalizacja stosunków osobistych i społecznych winna być ponadto uważana za niedopuszczalną część planu tych, którzy promują izolację jednostek, aby łatwiej je kontrolować i nimi manipulować.

       Prosimy środowisko naukowe o czujność, aby terapie wykorzystywane w leczeniu COVID-19 były promowane uczciwie dla wspólnego dobra z dołożeniem wszelkich starań, by zapobiec sytuacji, w której niegodziwe interesy mogłyby wpłynąć na wybory rządzących i organów międzynarodowych. Nierozsądne jest potępianie środków zaradczych, które okazały się skuteczne i często niedrogie, tylko dlatego, by uprzywilejować formy leczenia lub szczepionki, które nie są równie dobre, lecz gwarantują firmom farmaceutycznym znacznie większe zyski, a tym samym zwiększają wydatki publicznej służby zdrowia. Przypominamy też, jako Duszpasterze, że przyjmowanie przez katolików szczepionek, w których stosowany jest materiał pochodzący z usuniętych płodów, jest niedopuszczalne z moralnego punktu widzenia.

       Zwracamy się również do Rządzących o zachowanie czujności, by uniknąć stosowania najbardziej rygorystycznych form kontroli ludności – czy to w postaci systemów śledzenia, czy też jakichkolwiek innych form namierzania lokalizacji. Walka z COVID-19, jakkolwiek poważna, nie może być pretekstem do tego, by wtórować niejasnym intencjom podmiotów ponadnarodowych, które mają w tym projekcie potężny interes handlowy i polityczny. W szczególności obywatelom należy zapewnić możliwość odrzucenia takich ograniczeń wolności osobistej, bez nakładania jakichkolwiek kar na osoby, które nie zamierzają skorzystać ze szczepionek, metod śledzenia i wszelkich innych środków o analogicznym charakterze. Warto przyjrzeć się również rażącej sprzeczności działań tych, którzy przez swą politykę dążą do drastycznego zmniejszenia liczby ludności, a jednocześnie przedstawiają się jako zbawiciele ludzkości, nie mając przy tym żadnych politycznych czy społecznych uprawnień. Na koniec, odpowiedzialność polityczna przedstawicieli ludu nie może być absolutnie oddana w ręce techników, którzy wręcz domagają się zwolnienia ich z odpowiedzialności karnej w formie, krótko mówiąc, niepokojącej.

       Apelujemy gorąco do mediów o aktywne angażowanie się w prawidłowy przekaz informacji, które nie będą karać odmiennych poglądów przez uciekanie się do form cenzury, co powszechnie ma miejsce w mediach społecznościowych, prasie i telewizji. Prawidłowy przekaz informacji wymaga zapewnienia miejsca dla tych, których głos odbiega od powszechnie przyjętej opinii, pozwalając obywatelom na świadomą ocenę rzeczywistości, wolną od silnego wpływu działań innych. Demokratyczna i uczciwa konfrontacja jest najlepszym antidotum na ryzyko narzucenia podstępnych form dyktatury, przypuszczalnie gorszych niż te, których w niedawnej przeszłości nasze społeczeństwo było świadkiem powstania i upadku.

       Wreszcie, jako Duszpasterze, na których ciąży odpowiedzialność za Dzieci Chrystusa, przypominamy, że Kościół stanowczo domaga się swej autonomii w rządzeniu, w kulcie i w głoszeniu kazań. Owe autonomia i wolność to rodzime prawa, których Jezus Chrystus udzielił Kościołowi do realizacji jego celów. Z tego powodu, jako Duszpasterze, stanowczo domagamy się prawa do samodzielnego podejmowania decyzji w kwestii odprawiania Mszy Świętej i udzielania Sakramentów, podobnie jak żądamy pełnej autonomii w sprawach podlegających naszej bezpośredniej jurysdykcji, takich jak, tytułem przykładu, normy liturgiczne i sposoby sprawowania Komunii i Sakramentów. Niezależnie od powodów państwo nie ma prawa ingerować w suwerenność Kościoła. Współpraca Władzy Kościelnej, która nigdy nie była negowana, nie może być uwikłana przez władzę cywilną w jakiekolwiek formy zakazu lub ograniczenia kultu publicznego lub posługi kapłańskiej. Prawa Boga i wiernych są najwyższym prawem Kościoła, z którego on nie zamierza ani nie może zrezygnować. Prosimy o zniesienie ograniczeń w sprawowaniu funkcji publicznych.

       Prosimy osoby dobrej woli, aby nie rezygnowały ze spoczywającego na nich obowiązku współpracy na rzecz wspólnego dobra, każdy wedle swego stanu i możliwości oraz w duchu braterskiego miłosierdzia. Współpraca ta, pożądana przez Kościół, nie może jednak być daleka od poszanowania Prawa naturalnego ani od zapewnienia jednostkom wolności. Ciążące na obywatelach obowiązki cywilne wiążą się z uznaniem ich praw przez państwo.

       Wszyscy jesteśmy wezwani do oceny obecnych faktów zgodnie z nauką głoszoną przez Ewangelię. Wymaga to dokonania wyboru: albo z Chrystusem, albo przeciwko Chrystusowi. Nie pozwólmy dać się onieśmielić czy zastraszyć przez kogoś, kto wmawia nam, że jesteśmy mniejszością: Dobro jest powszechniejsze i potężniejsze niż to, w co świat chce, byśmy uwierzyli. Walczymy z niewidzialnym wrogiem, który rozdziela obywateli, separuje dzieci od rodziców, wnuki od dziadków, wiernych od ich duszpasterzy, uczniów od nauczycieli, klientów od sprzedawców. Nie pozwólmy, aby pod pretekstem wirusa zostały wymazane wieki cywilizacji chrześcijańskiej, wprowadzając nienawistną technologiczną tyranię, w której ludzie bezimienni i bez twarzy mogą decydować o losach świata,
       • peace2u Re: Nie na taką Polskę się umawiałem 24.01.21, 20:44
        Wszyscy jesteśmy wezwani do oceny obecnych faktów zgodnie z nauką głoszoną przez Ewangelię. Wymaga to dokonania wyboru: albo z Chrystusem, albo przeciwko Chrystusowi. Nie pozwólmy dać się onieśmielić czy zastraszyć przez kogoś, kto wmawia nam, że jesteśmy mniejszością: Dobro jest powszechniejsze i potężniejsze niż to, w co świat chce, byśmy uwierzyli. Walczymy z niewidzialnym wrogiem, który rozdziela obywateli, separuje dzieci od rodziców, wnuki od dziadków, wiernych od ich duszpasterzy, uczniów od nauczycieli, klientów od sprzedawców. Nie pozwólmy, aby pod pretekstem wirusa zostały wymazane wieki cywilizacji chrześcijańskiej, wprowadzając nienawistną technologiczną tyranię, w której ludzie bezimienni i bez twarzy mogą decydować o losach świata, sprowadzając nas do rzeczywistości wirtualnej. Jeśli to jest plan, do którego zamierzają nas skłonić możni tej ziemi, niechaj wiedzą, że Jezus Chrystus, Król i Pan Historii, obiecał, że «bramy piekielne go nie przemogą» (Mt 16, 18).

        Powierzamy Rządzących i wszystkich tych, którzy rządzą losami narodów, Wszechmogącemu Bogu, aby ich oświecał i prowadził w tych momentach wielkiego kryzysu. Niech pamiętają, że tak jak Pan będzie sądził nas, Duszpasterzy, za powierzone nam stado, tak będzie sądził Rządzących za lud, którego mają obowiązek bronić i nim rządzić.

        Módlmy się z wiarą do Pana, aby chronił Kościół i świat. Niech Najświętsza Dziewica, Wspomożycielka Chrześcijan, zmiażdży głowę starodawnego Węża i zniweczy plany dzieci żyjących w ciemności.        8 maja 2020r – Pompeje
       • edico Re: Nie na taką Polskę się umawiałem 24.01.21, 20:52
        Nie znam tego człowieka i jego meandrów myślowych. Postawa naszych biskupów łącznie z JP2 już dawno przestała budzić u mnie jakiekolwiek zaufanie. Niemal każda weryfikacja padających z ich strony słów w porównaniu z realizowaną przez nich na co dzień praktyką świadczy o daleko idącej obłudzie lub rozdwojeniu jaźni.
        • peace2u Re: Nie na taką Polskę się umawiałem 24.01.21, 21:23
         Kim jest arcybiskup? Carlo Maria Viganò (ur. 16 stycznia 1941 w Varese) – włoski duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup.

         Życiorys
         W latach 1962–1963 studiował filozofię, a następnie w latach 1965–1969 teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Rezydował wówczas w Almo Collegio Capranica. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 marca 1968. Następnie kontynuował studia uzyskując doktorat utroque iure obojga praw kanonicznego i cywilnego. Jednocześnie w 1973 ukończył przygotowanie do służby dyplomatycznej na Papieskiej Akademii Kościelnej w Rzymie. Rozpoczął służbę w nuncjaturach w Iraku, następnie w Wielkiej Brytanii. W latach 1978–1989 pracował w Sekretariacie Stanu w Watykanie. 3 kwietnia 1989 został mianowany przez Jana Pawła II obserwatorem Watykanu przy Radzie Europy w Strasburgu. 3 kwietnia 1992 został mianowany arcybiskupem tytularnym Ulpiana i nuncjuszem apostolskim w Nigerii. 26 kwietnia 1992 otrzymał sakrę biskupią z rąk Jana Pawła II na Watykanie. Współkonsekratorami byli: kard. Franciszek Macharski i kard. Angelo Sodano. Od 4 kwietnia 1998 był delegatem ds. nuncjatur przy Stolicy Apostolskiej. Od 16 lipca 2009 był sekretarzem Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. 19 października 2011 mianowany nuncjuszem apostolskim w Stanach Zjednoczonych.

         22 sierpnia 2018, po ujawnieniu kolejnego skandalu seksualnego związanego z czynami zboczonymi względem nieletnich w strukturze kościoła katolickiego w USA, arcybiskup Carlo Maria Vigano zaapelował do papieża Franciszka oraz kilku kardynałów i biskupów, by ustąpili z pełnionych urzędów w związku z ukrywaniem homoseksualnych i gwałcenia dzieci przez arcybiskupa Waszyngtonu Theodore’a McCarricka.

         Źródło: Wikipedia
           • edico Re: Nie na taką Polskę się umawiałem 24.01.21, 21:49
            Międzynarodowy Trybunał Karny jednoznacznie ocenił praktyki tej korporacji skazując papieża na 25 lat więzienia. Benedykt XVI błyskawicznie pozbył się tego stanowiska zwołując konklawe jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku. Papież Franciszek do dnia dzisiejszego nie zajął komnat papieskich przezornie funkcjonując w zakonie żeńskim.
             • edico Re: Nie na taką Polskę się umawiałem 24.01.21, 22:04
              A kto ci wcisnął takie dyrdymały. Nie Franciszek, a każdy pełniący funkcję papieża na zasadach tradycją przyjętych. Rozdwojenie jaźni niczego tutaj nie tłumaczy. Formalnie Watykan od lat pozostaje bez tzw. papieża, ponieważ Benedykt XVI nadal ukradkiem podpisuje jeszcze dokumenty za papieża a Franciszek formalnie w Watykanie nie funkcjonuje. Nie wiele wiesz o tej korporacji.
              • peace2u Re: Nie na taką Polskę się umawiałem 24.01.21, 22:05
               demagog.org.pl/fake_news/nie-papiez-franciszek-nie-zostal-skazany-za-zbrodnie-na-dzieciach/

               Podsumowanie Papieże Franciszek i Benedykt czy inni hierarchowie nie zostali skazani za „najgorsze zbrodnie na dzieciach”. Całość oskarżenia bazuje na sfabrykowanej historii, wymyślonej i opisanej na jednoosobowym blogu tytułującym się „sądem”. Mnogość zarzutów opisanych w publikacji dotyczy nie tylko hierarchów kościelnych, lecz również elit królewskich i politycznych z całej Europy. Jest to jednak krążąca od wielu lat i niepotwierdzona w żadnym wiarygodnym źródle teoria spiskowa.

               Czytaj więcej na: demagog.org.pl/fake_news/nie-papiez-franciszek-nie-zostal-skazany-za-zbrodnie-na-dzieciach/
                 • edico Edukacja dla peace2u w ramach dobrej woli 25.01.21, 01:06
                  peace2u napisał(a):

                  > zalinkuj a chetnie zajrze

                  Dr Joseph Ratzinger jest odpowiedzialny karnie i ścigany dożywotnio, bez przedawnienia z mocy Prawa Międzynarodowego.
                  1. Utrzymywanie i kierowanie ogólnoświatowym totalitarnym, przymusowym reżimem, który uciska swoich członków za pomocą gróźb budzących strach i szkodzących zdrowiu.
                  2. Utrzymywanie siejącego śmierć zakazu używania prezerwatyw także wtedy, kiedy istnieje zagrożenie zakażeniem HIV/AIDS.
                  3. Utworzenie i utrzymywanie ogólnoświatowego systemu tuszowania i ułatwiania przestępstw seksualnych przez księży katolickich, co jest pożywką dla coraz to nowych przestępstw.
                  4. Odpowiedzialność za ludobójstwo indiańskich, niechrześcijańskich dzieci w Kanadzie.

                  Morderstwo na mocy dekretu
                  murderbydecree.com/the-itccs-org-archive/#page-content
                  Kościół Katolicki przyznaje się do winy papieża: Joseph Ratzinger unika sprawiedliwości i ukrywa się w Watykanie dla własnego immunitetu prawnego i „ochrony"
                  itccs-polski.blogspot.com/2013/04/koscio-katolicki-przyznaje-sie-do-winy.html
                  Ponadto:
                  www.rp.pl/artykul/716663-Pozew-przeciw-papiezowi.html
                  youtu.be/JkhCNw3_qXs
                  21grudnia2012.wordpress.com/2012/07/25/miedzynarodowy-trybunal-do-spraw-zbrodni-koscielnych-i-panstwowych-itccs/
                  www.sadistic.pl/benedykt-xvi-i-krolowa-anglii-skazani-na-25-lat-wiezienia-vt182679.htm
                  nwk24.pl/2020/07/12/papiez-benedykt-skazany-na-25-lat-pozbawienia-wolnosci-za-ludobojstwo-wyrok-mts-itccs-nr022513-001/?fbclid=IwAR3L2UP-i-NubfeKwYssFP6iYZP_tYq4hN9SPQD4tBqgPY0tVWCGaRWYMxM
                  www.sadistic.pl/benedykt-xvi-i-krolowa-anglii-skazani-na-25-lat-wiezienia-vt182679.htm
                  youtu.be/8OI-RQuWPFU
                  www.odkrywamyzakryte.com/papiez-benedykt-xvi-wyrok/
                  www.bbc.com/news/magazine-25121121
                  Papież Franciszek w szponach masonerii
                  www.tajemnice-swiata.pl/papiez-franciszek-szponach-masonerii/
                  Wystarczy tylko nauczyć się googlować
   • taniarada Re: Nie na taką Polskę się umawiałem 24.01.21, 21:22
    peace2u napisał(a):

    > to biskupi stoja za Holownia? A jesli tak to ktora czesc? ta od Franciszka, kto
    > ry rozwala prawdziwy Kosciol od srodka?
    Jest tu dwójka osobowa co ma na ten temat teorie spiskowe.Kolega powyżej i drugi w innym wątku.Przybłąkali się tu z FR.Stwierdzając że tam nuda okropna.A tu się coś dzieje.Nie chwaląc się to ja to sprawiam .😷🤣
  • don.kichote Re: Nie na taką Polskę się umawiałem 24.01.21, 20:36
   edico napisał:

   > Czy Hołownia sądzi, że samo poparcie biskupów wystarczy mu do wygranej w wypad
   > ku przegrania wyborów przez PiS?

   Co to za "masło maślane"? Jeśli PiS przegra, to na dziś jedynym wygrywającym jest Hołownia i nie ważne czy z poparciem biskupów, czy bez.
   A tak "po prawdzie", to z tego co mówi, nawet na umiarkowane poparcie strony kościelnej, za bardzo liczyć nie powinien i... chyba nie liczy!
  • taniarada Re: Nie na taką Polskę się umawiałem 24.01.21, 21:19
   Sorrki nie zauważyłem.Obejrzałem film i stwierdziłem że JK ma wszędzie swoich ludzi
   to jasne jak słońce
   to konie trojańskie
   i nie dziwię się że PiSiory będą rządzić do końca świta i jeden dzień dłużej
   uczta się gamonie od mistrza .Amen.
   • edico Re: a kto sie z toba umawial, hloopcze ? 25.01.21, 11:41
    Przypominam nieogolony staruszku, że z dawnej solidarności w dzisiejszych władzach pozostali jedynie ci, którzy spali do południa. Ci, którym można zawdzięczać najwięcej, już dawno są poza barierką. A dzisiejsze PiS-y czy PSL-e są jedynie marnym nieudacznym ich pokłosiem. Zastanów się, czy dla własnego dobra nie warto przynajmniej czasami sięgnąć do materiałów źródłowych, niż strzępić język pod dyktando pisiej propagandy.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka