Dodaj do ulubionych

Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38

27.01.21, 17:20
konstytucji, iż życie podlega "ochronie od poczęcia"???

Konstytucja literalnie, o poczęciu nic nie mówi:

Art. 38. Zasada ochrony życia

Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.
Obserwuj wątek
    • inocom Niemcy testowali 27.01.21, 21:38
     m.c.hrabia napisał:

     > gówno prawda , dlaczego wypierdziany zarodek nie żyje?

     Niemcy testowali Żyd żyje bez pożywienia i na zimnie.
     Nie idź tą drogą.
   • sverir Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38 27.01.21, 22:21
    " Wraz z poczęciem zaczyna się nowe życie.."

    Nowe życie tak, ale mowa o człowieku, a nie nowym życiu.

    Nasze prawo, nie licząc właściwie kościelnych, wcale nie uznaje człowieka od momentu poczęcia. Ba, przed narodzinami uznaje tylko w zakresie dziedziczenia. Choćby teraz w obecnych ograniczeniach covidowych - czy w sklepach ciężarnego człowieka powinni liczyć co najmniej za dwie osoby? Takie to jest niespójne.
    • inocom Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38 29.01.21, 00:01
     sverir napisał:

     > " Wraz z poczęciem zaczyna się nowe życie.."
     >
     > Nowe życie tak, ale mowa o człowieku, a nie nowym życiu.
     >
     > Nasze prawo, nie licząc właściwie kościelnych, wcale nie uznaje człowieka od mo
     > mentu poczęcia.

     Większość ludzi rodzi się w wieku jednego roku.
     Cała południowa Azja tak liczy.

     Ba, przed narodzinami uznaje tylko w zakresie dziedziczenia.

     Czyli kto dziedziczy, jak nie człowiek? Pies w łonie hrabiny?
   • edico Kabareton qwardiana czas zacząć 28.01.21, 12:54
    qwardian napisał:

    > Wraz z poczęciem zaczyna się nowe życie..
    >
    Powtórzę się w tej kwestii.

    Otóż katopisia ustawa o przerywaniu ciąży nie określa, od kiedy życie ludzkie ma być chronione i tej granicy nie da się precyzyjnie ustalić. Tym samym to kuriozalne prawo ustalenia stanu poczęcia powinno przysługiwać wyłącznie TK. Ponieważ to są indywidualne sprawy i każda z nich jest inna, wymagają indywidualnych rozstrzygnięć dotyczących wszelkich okoliczności zdarzenia w sposób nie podlegający żadnym wątpliwościom. Już widzę, jak TK z Julią na czele ślęczy nad stertą zgromadzonej dokumentacji każdej ciąży ustalając kiedy, dlaczego i jak się zaczęła :)

    Jestem pewien jednego, że kabaret z tym nienaturalnie poczętym wyrokiem może dostarczyć jeszcze nie jedną rozrywkę.
  • taniarada Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38 27.01.21, 17:48
   Sędziowie uznali za niekonstytucyjną przesłankę, zezwalająca na usunięcie ciąży przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka. Była ona jedną z trzech - oprócz gwałtu i zagrożenia życia matki - zagwarantowanych w kompromisie polityczno-kościelnym z 1993 roku. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu powołał się m.in. na art. 38 konstytucji z prawną ochroną każdego życia człowieka. O rozpatrzenie sprawy aborcji wnioskowała grupa 119 posłów PiS, PSL-Kukiz'15 oraz Konfederacji. Strach się bać. Niech aby macice pochowają (jak jeszcze która ma) do kieszeni bo mogą zgubić podczas demonstracji.
   Te baby bronią wigilijnego karpia przed młotkiem,krowę przed gwałtem na skutek dojenia a jednocześnie popierają mordowanie nienarodzonych dzieci.Najśmieszniejsze jest to,że 80% tych pań już nigdy nie zajdzie w ciążę z uwagi na wiek a co najmniej 50% dokonywało aborcji w latach swej młodości.Teraz zaś manifestują aby usprawiedliwić swą decyzję i uspokoić sumienie.Żal nabiał ściska.Zadowolony don?
   • taniarada Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38 27.01.21, 18:24


    Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

    w sprawie stwierdzenia niezgodności art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zd. pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
    i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 z późn. zm.)
    z Konstytucją RP.

    1. Uwagi wprowadzające

    Postępowanie zostało zainicjowane przez grupę posłów na Sejm RP VIII kadencji reprezentowaną przez dra Bartłomieja Wróblewskiego (dalej jako: Wnioskodawcy), którzy działając na podstawie o art. 191 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 188 pkt 1 Konstytucji RP wystąpili do Trybunału Konstytucyjnego (dalej również jako: Trybunał lub TK) z wnioskiem z 22 czerwca 2017 r. (dalej jako: wniosek) o stwierdzenie niezgodności art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zd. pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego.
  • don.kichote Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38 27.01.21, 19:46
   Kto? Oto odpowiedź:

   Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r. K 26/96

   Skład orzekający
   Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Zoll - przewodniczący i sprawozdawca, Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Tomasz Dybowski, Lech Garlicki, Stefan J. Jaworski, Krzysztof Kolasiński, Wojciech Łączkowski, Ferdynand Rymarz, Jadwiga Skórzewska-Łosiak, Wojciech Sokolewicz, Janusz Trzciński, Błażej Wierzbowski,


   A tu, fragment uzasadnienia:

   Biorąc pod uwagę wszystkie powyżej przytoczone argumenty nie powinno budzić wątpliwości, iż przepisy konstytucyjne gwarantują ochronę zdrowia dziecka poczętego, w szczególności zaś z przepisów tych można wywnioskować obowiązek ustawodawcy wprowadzenia zakazu naruszania zdrowia dziecka poczętego oraz ustanowienia środków prawnych gwarantujących w sposób dostateczny przestrzeganie tego zakazu.

   4. 1. Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 139, poz. 646) dotychczasowy art. 1 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17 poz. 78; zm.: z 1995 r. Nr 66 poz. 334) otrzymał nowe brzmienie o treści:

   Prawo do życia podlega ochronie, w tym również w fazie prenatalnej w granicach określonych w ustawie

   W brzmieniu sprzed nowelizacji art. 1 stwierdzał w ust. 1:

   Każda istota ludzka ma od chwili poczęcia przyrodzone prawo do życia,

   natomiast w ust. 2 :

   Życie i zdrowie dziecka od chwili jego poczęcia pozostaje pod ochroną prawa.

   Art. 1 ustawy z 7 stycznia 1993 r. w brzmieniu sprzed nowelizacji wyraźnie wskazywał na prawo dziecka poczętego do życia, deklarując, iż prawo to ma charakter przyrodzony. stwierdzając nadto, iż życie i zdrowie dziecka pozostają pod ochroną prawną, potwierdzał, że oba te dobra stają się dobrami prawnymi, powtarzając w tym zakresie gwarancję wynikającą z przepisów konstytucyjnych a w szczególności z art. 1 i 79 ust. 1.


   I takie pytanie na koniec:
   czy w świetle powyższego, mgr. Przyłębska, mogła orzec inaczej?
    • eiran Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38 27.01.21, 20:23
     To że życie podlega ochronie od poczęcia oznacza tylko tyle, że niedopuszczalna jest aborcja na życzenie. W innych przypadkach, np. takich jak te z dotychczasowej ustawy, jest kolizja wartości i na przykład życie matki może być uznane za większą wartość niż życie płodu.
    • don.kichote Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38 27.01.21, 23:52
     aniechto.only napisała:

     > Mogła, przeczytaj zdanie odrębne Kieresa.

     Trochę to trwało, ale przeczytałem.

     Uważam, że niedookreśloność art. 38 w konstytucji była świadomą decyzją ustrojodawcy, który celowo, dwukrotnie w 1997 i w 2007 r. odrzucił bardziej szczegółowe ujęcie problemu prawnej ochrony życia, w tym doprecyzowanie, że chodzi o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

     Wyręczył go w tym Zoll w wyroku TK zacytowanym wyżej

     Postanowienia te jednak także nie wypowiadają się wprost na temat konstytucyjnego statusu prawnego dziecka w okresie prenatalnym, jednak w ich kontekście art. 38 konstytucji zobowiązuje do uznania, że życie od poczęcia jest dobrem chronionym konstytucyjnie, jednak nie w sposób bezwzględny.

     Ani Zoll, ani Rzepliński ani Przyłębska takich wątpliwości nie mieli.
     [...]
     Ogólność art. 38 konstytucji powoduje, że zawarty w nim nakaz ochrony życia może być zrealizowany przez ustawodawcę w różny sposób. Moim zdaniem, brzmienie tego przepisu wyklucza co do zasady tylko rozwiązania skrajne, całkowity zakaz aborcji i aborcję na życzenie.

     A moim zdaniem, Pan Kieres zaprzecza sam sobie. Skoro twierdzi iż "zawarty w nim (art 38) nakaz ochrony życia może być zrealizowany przez ustawodawcę w różny sposób" to może to być i całkowity zakaz jak i aborcja na życzenie.

     Uważam, że przepisy konstytucji nie wskazują wprost przesłanek ochrony życia ludzkiego, czy konkretnych warunków dopuszczalności odstępstw od tej ochrony.

     Bo - wg. mnie - nakazują obligatoryjną ochronę życia, bez żadnych przesłanek

     Ustawodawca wybierając konkretne rozwiązania w ramach przysługującej mu względności swobody, podejmuje decyzję o charakterze politycznym. Jest zobowiązany uwzględniać aktualną wolę suwerena, wyrażoną w sposób przyjęty w demokratycznym państwie prawnym, w tym zwłaszcza w wyborach i referendum.

     I PiS-i ustawodawca tak postąpił a TK Przyłębskiej przypieczętował to swoim wyrokiem...

     I to by było na tyle zdana odrębnego.
     Podtrzymuję to co napisałem wcześniej. Zoll (ale nie tylko) dał Przyłębskiej świetne alibi do tego co orzekła w październiku 2020...
     • aniechto.only Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38 28.01.21, 06:20
      "Ustawodawca wybierając konkretne rozwiązania w ramach przysługującej mu względności swobody, podejmuje decyzję o charakterze politycznym. Jest zobowiązany uwzględniać aktualną wolę suwerena, wyrażoną w sposób przyjęty w demokratycznym państwie prawnym, w tym zwłaszcza w wyborach i referendum.

      I PiS-i ustawodawca tak postąpił, z tym ze oczy a TK Przyłębskiej przypieczętował to swoim wyrokiem..."

      Dokładnie ( choć wolę suwerena olał, liczne badania opinii społecznej na to wskazują, no chyba że suwerenem dla PiSu jest KK), czyli miała wybór, i nie Zoll ją zmusił, tylko usłużnie wykonała polecenie Kaczyńskiego.
      Wybacz, ale mówienie o alibi , które dał Zoll, przypomina gadkę pisich o winie Tuska.
       • sverir Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38 30.01.21, 11:27
        "Co drugie zdanie było o tym, że Przyłębska tylko kontynuuje linię orzeczniczą poprzednich trybunałów..."

        I tak może być, że "tylko kontynuuje". Nic jej jednak do tego nie obligowało. Gdyby poprzednie TK orzekały inaczej, mogłaby spokojnie - w sensie prawnym - ogłosić inaczej. Odpowiada tylko za siebie. Takie mówienie "tylko kontynuuje" to jest zdejmowanie odpowiedzialności z sędziego, który wydaje wyrok "to nie ja, to linia orzecznicza". Jeśli się nie zgadza, to orzeka inaczej, tym bardziej że także do wyroku z 1997 roku były zdania odrębne. Gdyby więc obecny skład TK nie zgadzał się z filozofią, to po prostu orzekłby inaczej.
        • don.kichote Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38 30.01.21, 14:12
         sverir napisał:

         > Takie mówienie "tylko kontynuuje" to jest zdejmowanie odpowiedzialności z sędziego, który wydaje wyrok
         > "to nie ja, tolinia orzecznicza". Jeśli się nie zgadza, to orzeka inaczej, tym bardziej że t
         > akże do wyroku z 1997 roku były zdania odrębne. Gdyby więc obecny skład TK nie
         > zgadzał się z filozofią, to po prostu orzekłby inaczej.


         A o czym ja piszę?
         Oczywistym jest i przed orzeczeniem było, w jakim kierunku idą PiS-sie "sympatie" i jaka będzie treść tego orzeczenia! Oczywistym też było, że to orzeczenie wzbudzi - łagodnie mówiąc - kontrowersje i w konsekwencji, wyprowadzi ludzi na ulice.
         Dlatego orzeczenie Zolla, to oręż dany PiS-im do ręki, którym skanalizują na poprzedników część negatywnych emocji skierowanych przeciw nim...
    • taniarada Znowu zmieniamy poglądy 27.01.21, 20:22
     bardzo.cicho napisał(a):

     > Konstytucja gwarantuje wolność sumienia i wolność decydowania o życiu osobistym
     > . Poza tym nikt po prawej stronie nie liczy się z gehenną kobiet. Nie chciałaby
     > m, aby moja matkę skazywał rząd na gehennę. Don.kichot nie spodziewałam się. Ty
     > m bardziej zaczynam obawiać się Hołowni.
     >
     Szczerze mówiąc, to wiele się nie zmieniło, bo to rozstrzygnięcie dotyczy, o ile pamiętam, kilkuset przypadków rocznie. A przemysł aborcyjny nadal będzie kwitł, w Polsce potajemnie, za najbliższą granicą jawnie, w obu przypadkach za pieniądze. Najbardziej dramatyczny skutek może polegać na tym, że lekarze będą teraz bali się robić USG kobietom w ciąży.Teraz to Hołowania jest be .Kto następny do potępienia.
     • bardzo.cicho Re: Znowu zmieniamy poglądy 27.01.21, 20:39
      Wiesz, że oficjalna aborcja plus dostęp do antykoncepcji, plus edukacja seksualna zmniejsza ilość aborcji? Przy legalnej aborcji, gdy jest dostęp do psychologa , gdy jest czas do namysłu, do porozmawiania z bliskimi, gdy kobiety nie działają pod pierwszym impulsem, jakim bywa strach - bywa że kobiety przekonują się do kontynuacji ciąży. Tego czasu nie ma wykonując szybko zabieg w podziemiu. A przede wszystkim wazna: antykoncepcja i edukacja, aby rodziły się tylko chciane dzieci.
    • don.kichote Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38 27.01.21, 20:56
     bardzo.cicho napisał(a):

     > Don.kichot nie spodziewałam się. Tym bardziej zaczynam obawiać się Hołowni.

     Osobiście - w przeciwieństwie do Hołowni - jestem za aborcją na życzenie. Zawsze tak miałem!

     Ale nie cierpię hipokrytów, którzy teraz ronią krokodyle łzy, ale nie przeszkadzało im a byli wręcz "za", kiedy TK pod przywództwem Zolla, na polityczne zapotrzebowanie i polecenie kurii, zinterpretował konstytucyjne prawo do ochrony życia, jako konstytucyjną ochrona życia od poczęcia, co było pretekstem, do zaostrzenia ustawy aborcyjnej, (którą z niezrozumiałych dla mnie powodów, nazwano "kompromisem") i na podstawie tego orzeczenia Przyłębska orzekła to, co orzekła!
     • eiran bzdury i tyle 27.01.21, 21:16
      ... to że płód jest chroniony prawnie od poczęcia oznacza tylko tyle, że nie można sobie z nim zrobić czegokolwiek, czyli aborcja na życzenie, bez żadnych dodatkowych warunków, jest niedozwolona. Wszystko ponadto, to kwestia regulacji ustawowych. Poza garstką fanatyków nikt nie uważa, że płód podlega takiej samej ochronie prawnej, jak dziecko po urodzeniu, w przeciwnym razie Kodeks karny ustanawiałby taką samą karę za aborcję, jak za zabójstwo.
      To co uchwalił tzw. TK, to wywiedziona z przesłanek religijnych nadintepretacja tego, co w konstytucji i "starym" wyroku.
      • don.kichote Re: bzdury i tyle 27.01.21, 21:37
       eiran napisał:

       > ... to że płód jest chroniony prawnie od poczęcia oznacza tylko tyle, że nie mo
       > żna sobie z nim zrobić czegokolwiek, czyli aborcja na życzenie, bez żadnych dod
       > atkowych warunków, jest niedozwolona.

       Wydawało mi się, że napisałem to samo, używając tylko nieco innych słów.

       > Wszystko ponadto, to kwestia regulacji ustawowych.

       ...dla których bazą, jest interpretacja art. 38 o ochronie życia od poczęcia!

       > Poza garstką fanatyków nikt nie uważa, że płód podlega takiej samej o
       > chronie prawnej, jak dziecko po urodzeniu...

       Kiedy uchwalano tzw. kompromis aborcyjny, też myślałem, że ta inicjatywa legislacyjna to robota "garstki fanatyków"...

       > To co uchwalił tzw. TK, to wywiedziona z przesłanek religijnych nadintepretacja
       > tego, co w konstytucji i "starym" wyroku.

       Pełna zgoda...
       • eiran Re: bzdury i tyle 27.01.21, 21:48
        don.kichote napisał:

        (...)
        >
        > Wydawało mi się, że napisałem to samo, używając tylko nieco innych słów.

        A w którym niby miejscu?
        >
        > > Wszystko ponadto, to kwestia regulacji ustawowych.
        >
        > ...dla których bazą, jest interpretacja art. 38 o ochronie życia od poczęcia!

        Wedle której płód jest chroniony od poczęcia, czyli nie można traktować aborcji jak zabiegu kosmetycznego, natomiast sytuacje, które na nią pozwalają można w świetle wyroku z 1997 roku określić i opisać w ustawie.

        >
        > > Poza garstką fanatyków nikt nie uważa, że płód podlega takiej samej o
        > > chronie prawnej, jak dziecko po urodzeniu...
        >
        > Kiedy uchwalano tzw. kompromis aborcyjny, też myślałem, że ta inicjatywa legis
        > lacyjna to robota "garstki fanatyków"...

        Nie wiem dlaczego "też". W żaden sposób nie falsyfikuje to mojej tezy, że płód nie jest chroniony prawnie z taką samą mocą, jak dziecko po urodzeniu.

        >
        > > To co uchwalił tzw. TK, to wywiedziona z przesłanek religijnych nadintepr
        > etacja
        > > tego, co w konstytucji i "starym" wyroku.
        >
        > Pełna zgoda...
        >
        >
        • don.kichote Re: bzdury i tyle 27.01.21, 22:06
         eiran napisał:

         > Wedle której płód jest chroniony od poczęcia, czyli nie można traktować aborcji
         > jak zabiegu kosmetycznego, natomiast sytuacje, które na nią pozwalają można w
         > świetle wyroku z 1997 roku określić i opisać w ustawie.


         Pod warunkiem, że taka jest wola ustawodawcy! Jeśli takiej woli nie ma, to interpretacja o ochronie życia od poczęcia, stanowi doskonały pretekst dla ustawodawcy do uchwalenia całkowitego zakazu aborcji , wskazując jednocześnie na autorów tej interpretacji - w skrócie: to nie my - to oni. My nie mieliśmy innego wyjścia...


         > Nie wiem dlaczego "też". W żaden sposób nie falsyfikuje to mojej tezy, że płód
         > nie jest chroniony prawnie z taką samą mocą, jak dziecko po urodzeniu.

         To "też" dotyczyło "garstki fanatyków" a nie ochrony płodu czy dziecka!
    • adam.eu Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38 27.01.21, 21:52
     bardzo.cicho napisał(a):


     > Tym bardziej zaczynam obawiać się Hołowni.

     Hołownia deklaruje, że będzie dążył do referendum i w podporządkuje się wynikowi. Zapamiętałem też, że w razie głosowania w Sejmie nie będzie w jego ugrupowaniu dyscypliny(sprawa aborcji) I tu pomyślałem, że jeżeli w PISie będzie dyscyplina to ich szanse na przegłosowanie po ich myśli gwałtownie wzrosną. A z PO to chyba wiadomo, jak bywało.
      • adam.eu Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38 27.01.21, 22:30
       Deklaracja referendum, a jakie pytania, frekwencja, długość trwania, wpływ kościoła, straszenie ekskomuniką, Powinna to być sprawa sumienia. Każda kobieta ma PEŁNE PRAWO nie korzystać z aborcji!!!

       A słusznie zauważyłeś w innym miejscu, ze interpretując jakiś zapis prawny w razie wątpliwości powinno się kierować intencją ustawodawcy.
   • pies.na.czarnych Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38 27.01.21, 20:30
    Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38
    27.01.21, 19:46
    Kto? Oto odpowiedź:

    Może on? Lepiej jest znaleźć jednego winnego niż cały kolektyw.

    Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, współautor wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, podkreślił, że cieszy się z tego, że uzasadnienie TK zostało opublikowane. - Mam nadzieję, że teraz szybko zostanie opublikowany także sam wyrok, bo kwestia ochrony życia jest sprawą absolutnie podstawową - stwierdził polityk.
    wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,26727977,inicjator-wniosku-do-tk-zadowolony-z-uzasadnienia-zadne-inne.html#s=BoxMMtImg3
  • taniarada Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38 27.01.21, 20:43
   Wyciągasz jakieś druczki prawne z dawnych lat .Jakieś pierdoły .Aborcja, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodna z Konstytucją - orzekł 22 października Trybunał Konstytucyjny. Według TK przesłanka taka była eugeniką. Trybunał zajął się sprawą na wniosek grupy 119 posłów PiS, Konfederacji i Kukiz'15.Już pisałem kto jest sprawcą całego zamieszania.Bartek Wróblewski.Można tu przytoczyć art. 30 konstytucji i inne druczki .I tak do końca świata.Przepisy nadal dopuszczają możliwość przerywania ciąży w przypadku, gdy stanowi ona zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety, a także gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest skutkiem czynu zabronionego m.in. gwałtu.A swoją drogą...
   ten sąd jest zły, bo ogranicza możliwość przerywania życia,
   a tamten sąd jest jest cacy, bo nakazał zagłodzenie pacjenta.
   W sumie pasuje...Takie macie podejście do tematu tu na forum.Musiało być 80 ponad wpisów o człowieku zagłodzonym w Anglii ,by ten obrzydliwy wątek zniknął.Na palcach jednej ręki można było policzyć tych ci byli za obroną i godnością człowieka.Teraz don to samo jest z następnym uśmiercaniem .Tam cię nie widziałem ,tu cię oglądam w akcji .
   • bardzo.cicho Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38 27.01.21, 20:51
    O moim prawie do urodzenia ma decydować moja matka, a o godnym umieraniu dzieci. Nie rząd PiS, nie jakaś rodzina, ktorej moja śmierć komplikuje sprawy spadkowe, ani nie żaden pisowski doktor Frankenstein. Glodzicie dziennie dziesiątki pacjentów w szpitalach, ale potrzebowaliscie ciała akurat tego konkretnego człowieka dla celów politycznych


   • taniarada Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38 27.01.21, 21:12
    bardzo.cicho napisał(a):

    > "życie to polskie kobiety" napisał Donald Tusk. Pięknie!!!
    Tak dlatego kazał wam pracować długo by nie było czasu na zadymy na ulicach .Rząd w nowym planie gospodarczym, który premier Donald Tusk zaprezentował w swoim expose zaproponował aby od roku 2013 zrównywać i zarazem podwyższyć wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn, aż do 67 roku życia.

    Zrównywanie i podwyższanie powszechnego wieku emerytalnego będzie wprowadzane stopniowo w następujący sposób: co cztery miesiące wiek emerytalny będzie przesuwany będzie o kolejny miesiąc. Oznacza to, że z każdym rokiem pracownicy będą pracować dłużej o trzy miesiące. Poziom nowego powszechnego wieku emerytalnego 67 lat w przypadku mężczyzn zostanie osiągnięty w roku 2020 a dla kobiet w roku 2040. Dłuższy okres pracy to wyższe emerytury, najbardziej mają na tym skorzystać kobiety.Cwaniaczek z Twitta.www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.infor.pl/prawo/emerytury/podwyzszenie-wieku-emerytalnego/295953,Zrownanie-wieku-emerytalnego-kobiet-i-mezczyzn-od-2013-roku.html&ved=2ahUKEwjq39Gx9bzuAhUklYsKHa79D0sQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw1ULZNrNad-MlNNoLesSbME&cshid=1611778285928
     • inocom Arbeit macht frei 27.01.21, 21:55
      ave.duce napisała:

      > "Oto efekty obniżenia wieku emerytalnego. Zatrważaj
      > ąca liczba osób z głodowym świadczeniem."


      Był taki co dawał pracę do śmierci, też za głodowe wynagrodzenie.
     • taniarada Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38 27.01.21, 22:02
      ave.duce napisała:

      > "Oto efekty obniżenia wieku emerytalnego. Zatrważaj
      > ąca liczba osób z głodowym świadczeniem."

      >
      Nie widzę wśród znajomych moja droga głodu.W sumie też nie narzekam ,swoją też zawiesiłem .Bo dalej pracuję.Jedynie to co można wszystkim zarzuć to ,że kobiety nie mają równych płac .Jak mężczyźni.Żona faktycznie ma niską.Jest małe ale ,długo pracowała na pół etatu.Bo cwaniaczek pracodawca tak ją ubezpieczył .Do ręki cały etat ,a ZUS cienki i ma tego efekt.Pod koniec przyspieszyła ale zdrowie nie pozwoliło.Żaden rząd co jest ciekawe nie chce zrezygnować z podatku od emerytur.I to jest ból.Bo standardy życia emerytów by się podniosły .Była już w sejmie walka o to ,ale z marnymi efektami .Zdrowia życzę.
      • behemot17-13 Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38 27.01.21, 22:41
       To nie jest normalne. Raz na jakiś czas, robisz za kogoś kim w ogóle nie jesteś. Rozumiem, że forum to taki zbiór myśli ukrywanych za nickiem tym czy innym. Rozumiem, że nie ma obowiązku mówić prawdę i tylko prawdę, można trochę podkoloryzować i podretuszować. Przeginasz z koloryzowaniem swojego życiorysu.
       • taniarada Czy ja przeginam bracie 27.01.21, 23:51

        behemot17-13 napisał:

        > To nie jest normalne. Raz na jakiś czas, robisz za kogoś kim w ogóle nie jesteś
        > . Rozumiem, że forum to taki zbiór myśli ukrywanych za nickiem tym czy innym. R
        > ozumiem, że nie ma obowiązku mówić prawdę i tylko prawdę, można trochę podkolor
        > yzować i podretuszować. Przeginasz z koloryzowaniem swojego życiorysu.
        >
        Ja tylko nauczam dobro na tym forum.Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeśli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić: „Wolni będziecie”?” Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca”. W odpowiedzi rzekli do Niego: „Ojcem naszym jest Abraham”. Rzekł do nich Jezus: „Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną od Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego”. Rzekli do Niego: „Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga”. Rzekł do nich Jezus: „Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. Amen bracie.
       • taniarada Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38 28.01.21, 00:10
        bardzo.cicho napisał(a):

        > Moje pokolenie raczej nie liczy na emerytury. Trzeba dbać o siebie, aby móc pra
        > cować jak najdłużej.
        To błąd .Po czas szybko upływa.Należy ograniczyć wydatki publiczne, zmniejszyć liczbę urzędników państwowych , radnych, sejmików ,posłów i senatorów , wszelkiej maści instytutów, nikomu nie potrzebnych fundacji ograniczyć dotacje dla KK ,Rydzyka itp,zmniejszyć flotę pojazdów służbowych skończyć z dojeniem gospodarki przez partię zreformować ZUS.Postawić na szkolnictwo zawodowe zamknąć niepotrzebne uczelnie kształcące bezrobotnych dziwnych kierunków i specjalności.Zakładam partię lewicową.😊
  • ukos Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38 27.01.21, 23:30
   Pogląd, że zygota jest człowiekiem, czyli że przysługuje jej konstytucyjna ochrona, jest oparty wyłącznie na wierze, że ma ona od poczęcia tzw. duszę nieśmiertelną. Taka interpretacja konstytucji jest więc równoznaczna z wydaniem rozkazu i wypowiedzeniem groźby: wierzyć mi tu w duszę nieśmiertelną i już, i już, bo jak nie, to przyp...dolę!!!
   • taniarada Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38 28.01.21, 00:01
    ukos napisał:

    > Pogląd, że zygota jest człowiekiem, czyli że przysługuje jej konstytucyjna ochr
    > ona, jest oparty wyłącznie na wierze, że ma ona od poczęcia tzw. duszę nieśmier
    > telną. Taka interpretacja konstytucji jest więc równoznaczna z wydaniem rozkazu
    > i wypowiedzeniem groźby: wierzyć mi tu w duszę nieśmiertelną i już, i już, bo
    > jak nie, to przyp...dolę!!!
    Po wniknięciu plemnika do komórki jajowej i zlaniu się przedjądrza męskiego i żeńskiego, powstaje zygota. Wraz z jej pierwszym podziałem zaczyna się okres zarodkowy i wtedy też mowa już jest o zarodku (embrionie). Jest to również moment powstania nowego, osobnego życia, przedstawiciela danego gatunku. Mówienie więc o zarodku ludzkim jako człowieku (Homo sapiens) w sensie biologicznym jest poprawne.Nie wiem czego ciebie uczą w GW?
    • pies.na.czarnych Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38 28.01.21, 02:34
     taniarada

     > Mówienie więc o zarodku ludzkim jako człowieku (Homo sapiens) w sensie biologicznym jest poprawne.:)


     Człowiek rozumny (Homo sapiens) – gatunek ssaka, współtworzący z szympansami, gorylami oraz orangutanami rodzinę człowiekowatych (Hominidae, wielkie małpy). Jedyny występujący współcześnie przedstawiciel rodzaju Homo. Występuje na wszystkich kontynentach. Charakteryzuje się wyprostowaną postawą, dwunożnością, wysoko rozwiniętą sprawnością manualną i umiejętnością używania ciężkich narzędzi w stosunku do innych gatunków zwierząt, używaniem języka bardziej złożonego niż języki zwierzęce, większymi i bardziej złożonymi mózgami niż te u innych zwierząt oraz wysoko rozwiniętym instynktem społecznym.
     pl.wikipedia.org/wiki/Człowiek_rozumny
     • inocom Jest tam, że HS zaczyna się od duszy? :) 28.01.21, 08:30
      pies.na.czarnych napisała:

      > taniarada
      >
      > > Mówienie więc o zarodku ludzkim jako człowieku (Homo sapiens) w sensie bi
      > ologicznym jest poprawne.:)
      >
      >
      > Człowiek rozumny (Homo sapiens) – gatunek ssaka, współtworzący z szympan
      > sami, gorylami oraz orangutanami rodzinę człowiekowatych (Hominidae, wielkie ma
      > łpy). Jedyny występujący współcześnie przedstawiciel rodzaju Homo. Występuje na
      > wszystkich kontynentach. Charakteryzuje się wyprostowaną postawą, dwunożnością
      > , wysoko rozwiniętą sprawnością manualną i umiejętnością używania ciężkich narz
      > ędzi w stosunku do innych gatunków zwierząt, używaniem języka bardziej złożoneg
      > o niż języki zwierzęce, większymi i bardziej złożonymi mózgami niż te u innych
      > zwierząt oraz wysoko rozwiniętym instynktem społecznym.
      > pl.wikipedia.org/wiki/Człowiek_rozumny

      Człowiek rozumny czerpie swą wiedzę z dorobku innych. Prawdą jest, że w momencie połączenia gamet i wkrótce potem ich materiału genetycznego powstaje nowy organizm o genomie zdeterminowanym aż do śmierci. To są fakty naukowe. Bajki typu Wszechświat powstał w 7 dni, wąż dał jabłko Ewie zostawmy Semitom, którzy do dziś nie rozstrzygnęli, jak powstał ich lud, skro Adam i Ewa mieli tylko synów.

      Zwierzęta też są prawnie chronione.
      Rafał. B. spod Sycowa, skazany został prawomocnie na 4 lata i 3 miesiące bezwzględnego więzienia za umyślne zabicie psa.

      W Sycowie szaleje obrończyni życia Kempa.
    • ukos Re: Komu zawdzięczamy taką interpretację atr. 38 28.01.21, 22:29
     taniarada napisał(a):

     > Po wniknięciu plemnika do komórki jajowej i zlaniu się przedjądrza męskiego i ż
     > eńskiego, powstaje zygota. Wraz z jej pierwszym podziałem zaczyna się okres zar
     > odkowy i wtedy też mowa już jest o zarodku (embrionie). Jest to również moment
     > powstania nowego, osobnego życia, przedstawiciela danego gatunku. Mówienie więc
     > o zarodku ludzkim jako człowieku (Homo sapiens) w sensie biologicznym jest pop
     > rawne.

     W sensie społecznym człowiekiem jest osoba ludzka, a nie zarodek ani nawet parotygodniowy płód. O osobie można mówić, kiedy płód staje się wrażliwy na bodźce nerwowe, sporo później od pojawienia się tkanki nerwowej. Konstytucja reguluje kwestie społeczne i polityczne, a nie biologiczne. Na tym polega nadużycie pseudo-TK.
   • inocom A człowiek w ogóle ma duszę? 28.01.21, 01:33
    ukos napisał:

    > Pogląd, że zygota jest człowiekiem, czyli że przysługuje jej konstytucyjna ochr
    > ona, jest oparty wyłącznie na wierze, że ma ona od poczęcia tzw. duszę nieśmier
    > telną. Taka interpretacja konstytucji jest więc równoznaczna z wydaniem rozkazu
    > i wypowiedzeniem groźby: wierzyć mi tu w duszę nieśmiertelną i już, i już, bo
    > jak nie, to przyp...dolę!!!

    Za dużo się semickich bajek naczytałeś.
    • ukos Re: A człowiek w ogóle ma duszę? 28.01.21, 22:32
     inocom napisał:

     > ukos napisał:
     >
     > > Pogląd, że zygota jest człowiekiem, czyli że przysługuje jej konstytucyjn
     > a ochr
     > > ona, jest oparty wyłącznie na wierze, że ma ona od poczęcia tzw. duszę ni
     > eśmier
     > > telną. Taka interpretacja konstytucji jest więc równoznaczna z wydaniem r
     > ozkazu
     > > i wypowiedzeniem groźby: wierzyć mi tu w duszę nieśmiertelną i już, i ju
     > ż, bo
     > > jak nie, to przyp...dolę!!!
     >
     > Za dużo się semickich bajek naczytałeś.

     Co za pierd. Przeczytałeś chociaż to, co komentujesz?
     • inocom Re: A człowiek w ogóle ma duszę? 28.01.21, 22:37
      ukos napisał:

      > inocom napisał:
      >
      > > ukos napisał:
      > >
      > > > Pogląd, że zygota jest człowiekiem, czyli że przysługuje jej konsty
      > tucyjn
      > > a ochr
      > > > ona, jest oparty wyłącznie na wierze, że ma ona od poczęcia tzw. du
      > szę ni
      > > eśmier
      > > > telną. Taka interpretacja konstytucji jest więc równoznaczna z wyda
      > niem r
      > > ozkazu
      > > > i wypowiedzeniem groźby: wierzyć mi tu w duszę nieśmiertelną i już
      > , i ju
      > > ż, bo
      > > > jak nie, to przyp...dolę!!!
      > >
      > > Za dużo się semickich bajek naczytałeś.
      >
      > Co za pierd. Przeczytałeś chociaż to, co komentujesz?

      Gdzie w orzeczeniu TK jest mowa o duszy, czy wierze?
      Czytałeś uzasadnienie?

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka