Dodaj do ulubionych

Czy w PL da się przywrócić KS?

03.08.21, 14:36
Odpowiedz jest twierdząca. Pierwszy krok poczynił tow. Zi0br0 zapytawszy TK, czy prawa człowieka są zgodne z polską konstytucją!!!

Wniosek Zbigniewa Ziobry o zbadanie zgodności z polską konstytucją zawartego w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawa do sprawiedliwego sądu jest de facto badaniem, czy polska konstytucja jest zgodna z polską konstytucją. Prawnie to czysty absurd - tak działanie Ziobry ocenia karnista dr hab. Mikołaj Małecki. Podkreśla, że przepisy polskiej ustawy zasadniczej w kwestii dotyczącej prawa do sądu są identyczne, jak przepisy Konwencji.

Cóż, wniosek Zbigniewa Ziobry w zasadzie zmierza do tego, by polski Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność polskiej konstytucji z samą sobą.

Zbigniew Ziobro kwestionuje art. 6 Konwencji, mówiący o prawie każdego obywatela państw należących do Rady Europy do sprawiedliwego rozpoznania sprawy przez niezależny i bezstronny sąd. Zaś art. 45 polskiej konstytucji mówi dokładnie to samo, niemal na zasadzie: kopiuj - wklej. Dlatego kwestionowanie tych przepisów to atak na konstytucyjny ustrój państwa polskiego. Elementem naszego ustroju jest prawo obywatela do rozpoznania sprawy przez sąd niezależny, a nie podporządkowany politykom.

Komentarz:

"Ale przecież nie sędzia sądzi, sędzia tylko pensję pobiera, sądzi instrukcja! Instrukcja z 37. roku: dziesięć–dwadzieścia – rozstrzelanie! Instrukcja z 43.: dwadzieścia ciężkich robót – powieszenie. Instrukcja z 45.: wszystkim pod rząd po dziesięć plus pozbawienie praw (siła robocza na trzy pięciolatki). Instrukcja z 49.: wszystkim pod rząd dwadzieścia pięć."
(ARCHIPELAG GUŁag)
Obserwuj wątek
     • mozart Re: Czy w PL da się przywrócić KS? 03.08.21, 18:13
      Dlatego niezbędne będą Trybunały Ludowe!

      (z 2011 r.)
      "To nie jedyna rewolucyjna zmiana zapowiadana w sądownictwie przez lidera PiS. Chce on również powołania rodzaju trybunałów ludowych do których mogliby się zgłaszać poszkodowani przez orzeczenia sądowe. Ta nowa i nie znana dotąd w świecie instytucja funkcjonowałaby poza systemem sądowniczym, i tak jak ława przysięgłych w USA, miałaby podejmować decyzje większością głosów. "Tak by w sądach wiedziano, że nawet jeśli sędziowie coś zatwierdzą w ostatniej instancji, to istnieje jeszcze nadinstancja" - precyzuje Kaczyński."

      www.tokfm.pl/Tokfm/7,103087,10419572,jak-prezes-pis-chce-rozprawic-sie-z-sedziami.html
      • buldog2 Re: Czy w PL da się przywrócić KS? 03.08.21, 19:52
       To bardzo, a wręcz jedynie słuszne podejście pana prezesa. Ale wyraża ono mądrość etapu, dodam, minionego etapu. Tymczasem dziś wzmożenie patriotyczne dosięgnęło wyższego poziomu i śmiało możemy sięgnąć do najlepszych wzorów czekistskich trojek, które w trybie administracyjnym, bez konieczności powoływania Trybunałów z całą ich zbędną machiną urzędniczą, szybko i sprawnie będą oskarżały, wydawały i wykonywały wyroki.

       Ciemność w południe, znaczy PIS szczytuje - High Noon PIS.
       • mozart Re: Czy w PL da się przywrócić KS? 03.08.21, 20:24
        Nadajemy na tych samych falach...

        "I jakoś potem w 1934 roku, przy okazji pożałowania godnej zmiany skrótu OGPU na NKWD, Trójka OSO w stolicy jęła zwać się Kolegium Specjalnym, zaś trójki w okręgach – speckolegiami sądów okręgowych, co znaczyło, że sądzić mają bez żadnych tam ławników ludowych, w ścisłym swoim składzie i zawsze tajnie. A latem 1937 powstały w okręgach i autonomicznych republikach inne jeszcze trójki, złożone z sekretarza obkomu partii, naczelnika okręgowego NKWD i okręgowego prokuratora."

        (ARCHIPELAG GUŁag)

        Tylko bylejakość rodaków ratuje Polskę przed obozami.
        • buldog2 Re: Czy w PL da się przywrócić KS? 07.08.21, 17:41
         М. Геллер в книге «Машина и винтики. История формирования советского
         человека» писал: «Донос, в первую очередь на кровных родственников, становился
         долгом и добродетелью….Первой заповедью становилось разоблачение врага. Максим
         Горький сформулировал закон новой нравственности: “Если „кровный“ родственник
         является врагом народа, так он уже не родственник, а просто – враг и нет больше
         никаких причин щадить его”»[342].
         M. Heller w książce "Maszyna i śrubki. Historia kształtowania się człowieka sowieckiego" pisał: "Donos, w pierwszej kolejności na swoich bliskich, był uważany za obowiązek i cnotę....
         Pierwszym przykazaniem było zdemaskowanie wroga. Maksym Gorki sformułował prawo nowej moralności: Jeśli krewny jest wrogiem ludu, nie jest już krewnym, ale po prostu wrogiem i nie ma już żadnego powodu, by go oszczędzać."

         u.pcloud.link/publink/show?code=XZQi5wXZ504IPHsbiISyBsOA4yl0WQnC5mUX

         W omawianej kwestii PIS zajął stanowisko przedstawione przez Janusza Szpotańskiego "do socjalizmu droga Polaków poprzez więzienia wiedzie z pustaków". Znaczy zbudujemy własny system. Na początku 2007 PIS wymyślił, że wychowanie nowego człowieka zacznie się od najmłodszych lat poprzez niewinne donoszenie dzieci na rodziców, którzy łamią przepisy drogowe. Utrata władzy przerwała wielki eksperyment społeczny, ale już odradza się on w nowej dojrzałej postaci...

         Cygan, Malwa...

         “Просим ЦК ВКП(б) разрешить дополнительный лимит по первой категории для Иркутской области 4 тысячи человек”. “Прошу дополнительно утвердить к расстрелу 1000. К осуждению 1500”

         "Prosimy KC WKP(b) o pozwolenie na powiększenie limitu pierwszej kategorii dla Obwodu Irkuckiego 4 tysięcy ludzi." "Proszę o dodatkowy przydział przewidzianych do rozstrzelania równy 1000 ludzi. Do wydania wyroków skazujących 1500"
         maxpark.com/community/4375/content/3407267
         • mozart Re: Czy w PL da się przywrócić KS? 08.08.21, 15:40
          @buldog
          Lejesz miód na moje serce. Kiedy czytałem Archipelag to uśmiechałem się z sarkastycznych docinek Sołżenicyna (sarkazm i ironia jest/była jedyną bronią niewinnych - W. Szałamow). Ale w sumie nie było mi do śmiechu...bo tak własnie było!
          Jedyna rzecz, która nas ratuje to fakt Polacy są miernotami pod kątem organizacji. Stalin kiedyś porównał próbę wprowadzenia komunizmu w Polsce do nałożenia siodła na krowę. I miał rację! Każda próba wprowadzenia zamordyzmu skończy się tu anarchią. Kaczyzm potknie się o własne kacze łapy i wywoła społeczny bunt nie z braku wolności, lecz braku kiełbasy. (Celiński 2016).
          weekend.gazeta.pl/weekend/7,177333,22828806,andrzej-celinski-na-koniec-wladzy-kaczynskiego-przyjdzie-czas.html
          Jednak największym nieszczęściem Polaków jest nieumiejętność życia poza toksycznym związkiem współuzależnienia - szybko znajdą sobie kolejnego zamordystę.
            • buldog2 Re: Czy w PL da się przywrócić KS? 10.08.21, 20:31
             "W końcu, czym jest terror? Co to jest terror Kaczyńskiego? To Zjawisko, które towarzyszy rozwojowi. Brak przemocy ze strony państwa w istocie zaprzecza samemu istnieniu państwa. Ponieważ państwo to przemoc. Uważam, że przemoc musi być stosowana w różnych obszarach. Tak więc, jeśli Prezes nie uchwali prawa do represji, nie zatwierdzi go, w oczach Narodu będzie wyglądać niepoważnie. Ponieważ, po pierwsze, byłby to słaby Naczelnik Państwa. Kaczyński musi zatwierdzić ustawę o represjach, aby pozostać w oczach ludzi stanowczym, konsekwentnym przywódcą i nie zasmucać swoich poddanych."

             Z Internetu, budujące wyznanie prawdziwego PISowca.
             **
             Prawo nad nami, nad komunistyczną partią czy partia ponad prawem?! - Nikita Chruszczow, PIS

             **
             Nasze rządy będą przeciwieństwem rządów prawa – J. Kaczyński na zjeździe PiS

             https://u-muzhchin.ru/wp-content/uploads/2020/06/S34K4ERhBGw.jpg

             Prezes PIS: Ludzie powinni się bać!
             • mozart Re: Czy w PL da się przywrócić KS? 11.08.21, 12:19
              Sołżenicyn: "Ale przyjęto zupełnie nową metodę: represję pozasądową – i tej niewdzięcznej pracy podjęła się z całym poświęceniem WCZK – Strażnik Rewolucji, jedyny w historii ludzkości organ ścigania łączący w jednym ręku funkcje: inwigilacji, aresztu, śledztwa, prokuratury, sądu i wykonania decyzji." Czy coś nam to nie przypomina?
  • sverir Re: Czy w PL da się przywrócić KS? 03.08.21, 20:02
   Od pewnego czasu można zaobserwować, że Trybunał Konstytucyjny stał się narzędziem do eliminowania niepożądanych skutków dotychczas obowiązującego prawa. Zamiast zmieniać, dostosowywać, wdrażać nowe rozwiązania, Ziobry i im podobni piszą do Trybunału, a podlegli partii pseudosędziowie w większości usłużnie wydają odpowiedni wyrok.
   • buldog2 Re: Czy w PL da się przywrócić KS? 03.08.21, 20:24
    Określenie "eliminacja niepożądanych skutków dotychczas obowiązującego prawa" wydaje się być zbędnym eufemizmem, przeżytkiem burżuazyjnego dążenia do niepotrzebnej poprawności. Wystarczy mówić o "eliminacji praworządności' i będzie krócej, a istotę sprawy będzie widać wyraźniej.
   • mozart Re: Czy w PL da się przywrócić KS? 03.08.21, 20:41
    snajper55 napisał:

    > mozart napisała:
    >
    > > Odpowiedz jest twierdząca.
    >
    > Kara śmierci już została przywrócona. Wykonuje się ją przez powieszenie. Lepper
    > i ci powieszeni w celach więziennych pod ciągłym nadzorem są tego dowodami.
    >
    > S.
    Wśród bezpieczniaków eliminacja jest na porządku dziennym. W każdym państwie.
  • speedy13 Re: Czy w PL da się przywrócić KS? 04.08.21, 00:23
   mozart napisała:


   > Wniosek Zbigniewa Ziobry [b]o zbadanie zgodności z polską konstytucją zawartego
   > w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawa do sprawiedliwego sądu je
   > st de facto badaniem, czy polska konstytucja jest zgodna z polską konstytucją.

   Ależ ja już to dawno postulowałem, zaraz na początku rządów PiS. Żeby nowy TK pod kierunkiem J. Przyłębskiej przestał się rozdrabniać, bo szkoda czasu, i od razu orzekł, że konstytucja jest niezgodna z konstytucją, co hurtem rozwiązałoby wszystkie kolejne rozpatrywane sprawy.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka