Dodaj do ulubionych

Kaczuś i narkobiznes.

07.08.21, 09:40
Z wywiadu dla bliźniaków Karnowskich:

Natomiast uważamy, że pomysł z możliwością kupna przez kraj z OECD (poprawka Porozumienia-PAP) jest śmieszny, bo ryzyko z tym związane, w tym z praniem brudnych pieniędzy, wejściem do polskich mediów narkobiznesu, byłoby ogromne. Wreszcie pamiętajmy, że do OECD aspiruje Rosja, a z czasem może i Chiny. Trzeba też pamiętać, że tego rodzaju prawa można nadać tylko na zasadzie wzajemności. To oczywiście na razie jest sfera marzeń, ale to powinno być choć możliwe prawnie. W wielu krajach UE te przepisy są dużo bardziej rygorystyczne.

Zidiocenie na starość to delikatne określenie w sprawie kasacji TVN.
Obserwuj wątek
  • haen2010 Re: Kaczuś i narkobiznes. 07.08.21, 18:43
   Ciekawe jest, że ten zidiociały tetryk wcale nie musi szukać ustawy dla likwidacji TVN. Przecież ta jego obes.rana KRRiT może swobodnie odmówić przedłużenia koncesji. Podobno nawet głosowali ten wariant i dali dupy. Wystraszyli się. Bo najpierw przyznawali koncesję bez problemu, teraz potrzebują ustawy. O podejrzeniu narkobiznesu.
   • pies.na.czarnych Re: Kaczuś i narkobiznes. 07.08.21, 19:29
    Zostaną powołani do sądu za bezprawne nieprzedłużenie koncesji. Gdzie oni znajda adwokatów, którzy będą w stanie sprostać argumenty amerykańskich adwokatów reprezentujących miliardy wartego przedsiębiorstwa?
   • snajper55 Re: Kaczuś i narkobiznes. 07.08.21, 19:33
    haen2010 napisał:

    > Ciekawe jest, że ten zidiociały tetryk wcale nie musi szukać ustawy dla likwida
    > cji TVN. Przecież ta jego obes.rana KRRiT może swobodnie odmówić przedłużenia k
    > oncesji. Podobno nawet głosowali ten wariant i dali dupy. Wystraszyli się.

    Nie, nie wystraszyli się, znaffco. Odmowną decyzję można zaskarżyć do sądu, a braku decyzji nie można. Dlatego nie przegłosowali odmowy.

    S.
   • sverir Re: Kaczuś i narkobiznes. 07.08.21, 21:59
    "Przecież ta jego obes.rana KRRiT może swobodnie odmówić przedłużenia koncesji."

    Zacytuję samą KRRiT:
    "Odmowa udzielenia koncesji na kolejny okres możliwa jest wyłącznie, gdy
    w stosunku do nadawcy zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych
    w art. 38 ust. 1 lub 2 tj.:
    1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące nadawcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją;
    2) nadawca rażąco narusza warunki określone w ustawie lub w koncesji;
    3) działalność objęta koncesją jest wykonywana w sposób sprzeczny z ustawą lub z warunkami określonymi w koncesji, a nadawca, pomimo wezwania Przewodniczącego Krajowej Rady, w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi
    w koncesji lub w ustawie;
    4) nadawca, pomimo wezwania Przewodniczącego Krajowej Rady, nie rozpoczął rozpowszechniania programu w terminie ustalonym w koncesji lub trwale zaprzestał wykonywania rozpowszechniania programu za pomocą wszystkich lub niektórych stacji nadawczych - chyba że nadawca wykaże, że opóźnienie rozpoczęcia rozpowszechniania programu lub zaprzestanie rozpowszechniania programu zostały spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi. Za trwałe zaprzestanie rozpowszechniania programu uważa się fakt nierozpowszechniania programu przez okres trzech kolejno następujących
    po sobie miesięcy;
    5) rozpowszechnianie programu powoduje zagrożenie interesów kultury narodowej, bezpieczeństwa i obronności państwa lub narusza normy dobrego obyczaju;
    6) rozpowszechnianie programu powoduje osiągnięcie przez nadawcę pozycji dominującej w dziedzinie środków masowego przekazu na danym rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów;
    7) nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę."

    Nie mogą odmówić, więc czekają na przepis, który potem pozwoli bronić odmowy przed sądem.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka