Dodaj do ulubionych

Polexit nie zależy już od inicjatywy PiSu

08.10.21, 19:51
Do polexitu wystarczy twierdząca odpowiedź TSUE na pytanie prejudycjalne pierwszego lepszego sądu europejskiego czy wyrok pseudo-TK jest równoważny z wypowiedzeniem Traktatu o UE, a jego ogłoszenie z notyfikacją KE. W razie potwierdzenia tego domniemania przez TSUE KE byłaby zmuszona do wszczęcia procedury Art. 50.
Obserwuj wątek
   • j-k art. 50, please 08.10.21, 20:04
    to co zawsze tu MUVIE.

    Unia nie moze wyrzucic Polski, a Polska wystapic z UE nie zamierza:
    .
    ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/MEMO_17_648
   • ukos Re: Polexit nie zależy już od inicjatywy PiSu 08.10.21, 20:05
    Art. 50. Wystąpienie z Unii
    Dz.U.2004.90.864/30 - Traktat o Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony
    1. Każde Państwo Członkowskie może, zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi, podjąć decyzję o wystąpieniu z Unii.
    2. Państwo Członkowskie, które podjęło decyzję o wystąpieniu, notyfikuje swój zamiar Radzie Europejskiej. W świetle wytycznych Rady Europejskiej Unia prowadzi negocjacje i zawiera z tym Państwem umowę określającą warunki jego wystąpienia, uwzględniając ramy jego przyszłych stosunków z Unią. Umowę tę negocjuje się zgodnie z artykułem 218 ustęp 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jest ona zawierana w imieniu Unii przez Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.
    3. Traktaty przestają mieć zastosowanie do tego Państwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, o której mowa w ustępie 2, chyba że Rada Europejska w porozumieniu z danym Państwem Członkowskim podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.
    4. Do celów ustępów 2 i 3 członek Rady Europejskiej i Rady reprezentujący występujące Państwo Członkowskie nie bierze udziału w obradach ani w podejmowaniu decyzji Rady Europejskiej i Rady dotyczących tego Państwa.
    Większość kwalifikowaną określa się zgodnie z artykułem 238 ustęp 3 litera b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
    5. Jeżeli Państwo, które wystąpiło z Unii, zwraca się o ponowne przyjęcie, jego wniosek podlega procedurze, o której mowa w artykule 49.
  • mozart Re: Polexit nie zależy już od inicjatywy PiSu 08.10.21, 21:09
   Mylicie się tow. ukos:

   Mianowicie wszyscy zakładają, że każdy akt przeciwny załatwieniu jakiejś sprawy wymaga działania przeciwnego w takiej samej formie. Czyli jeżeli mamy do czynienia w przypadku naszej akcesji do Unii Europejskiej z referendum, to dla decyzji o wystąpieniu też obowiązkowe byłoby referendum. Otóż okazuje się, że nie, ponieważ w 2010 roku wprowadzono zmianę w ustawie  z 2000 r., o umowach międzynarodowych, zresztą dość mocno ukrytą w przepisach wprowadzających inną ustawę -  o koordynacji współpracy między Sejmem i Senatem, w związku z członkostwem w UE.  
   No i w tych przepisach zawarto taką zmianę, że zwykła większość parlamentarna plus stosowna notyfikacja przez Prezydenta ewentualnej decyzji wystarczy.

   Czytaj więcej na Prawo.pl:
   www.prawo.pl/prawo/polexit-wystarczy-zwykla-wiekszosc-w-sejmie,309011.html
  • ukos Re: Polexit nie zależy już od inicjatywy PiSu 10.10.21, 14:26
   ukos napisał:

   > Do polexitu wystarczy twierdząca odpowiedź TSUE na pytanie prejudycjalne pierws
   > zego lepszego sądu europejskiego czy wyrok pseudo-TK jest równoważny z wypowied
   > zeniem Traktatu o UE, a jego ogłoszenie z notyfikacją KE.

   Takie pytanie prejudycjalne mogłoby być pożyteczne. Jest pewna (choć nikła) szansa na to, że odpowiedź TSUE mogłaby być negatywna. Podstawą do takiego orzeczenia mogłyby być następujące fakty:
   1. Obecność w TK i składach orzekających pięciu nieuprawnionych osób - dublerów Mariusza Muszyńskiego, Jarosława Wyrembaka i Justyna Piskorskiego oraz sędziów Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza, którzy z chwilą wyboru do TK przeszli automatycznie w stan spoczynku.
   2. Nieważne w świetle prawa powołanie prezes Julii Przyłębskiej (bez wysunięcia jej kandydatury uchwałą TK), a co za tym idzie nieważność jej zarządzeń, a więc i nieprawomocność orzeczeń wyznaczonych przez nią składów. Skład przez nią powołany to grupa towarzyska.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka