Dodaj do ulubionych

lewica zakłada pisim nelsona

05.12.21, 15:29
natemat.pl/387095,nowe-obostrzenia-dla-niezaszczepionych
Jednoznaczny test dla pisich.Teraz się okaże czy chcą ratować ludzi przed śmiercią czy ważniejsze są słupki poparcia.
Obserwuj wątek
   • taziuta Re: lewica zakłada pisim nelsona 05.12.21, 17:52
    m.c.hrabia napisał:

    > nic nie zakłada, formacja oszustów, bolszewików może się cmoknąć , nawet jak jej postulaty są słuszne.

    Jasne, niech się wszyscy cmokają, a PiS będzie rządził wiecznie. Tego pewnie hrabio chcecie. A może wiecie tylko czego nie chcecie, ale jak to osiągnąć, to już za trudne dla m.c.?
    • taziuta Re: lewica zakłada pisim nelsona 05.12.21, 17:53
     taziuta napisał:

     > m.c.hrabia napisał:
     >
     > > nic nie zakłada, formacja oszustów, bolszewików może się cmoknąć , nawet
     > jak jej postulaty są słuszne.
     >
     > Jasne, niech się wszyscy cmokają, a PiS będzie rządził wiecznie. Tego pewnie hr
     > abio chcecie. A może wiecie tylko czego nie chcecie, ale jak to osiągnąć, to ju
     > ż za trudne dla m.c.?

     Hmm, ciut nie taki szyk zdania, sorki. :)
          • taziuta Re: lewica zakłada pisim nelsona 06.12.21, 04:44
           ave.duce napisała:

           > A choćby z programu Partii Razem.

           Mogłabyś podać chociaż jeden punkt z tego programu, który wskazywałby na chęć wprowadzenia w Polsce systemu nakazowo rozdzielczego, i władzy biurokracji (z miejsce demokracji)? Czy może 'bolszewia' wg Ciebie to jeszcze coś innego?
             • jureek Re: lewica zakłada pisim nelsona 06.12.21, 09:27
              jureek napisał:

              > ave.duce napisała:
              >
              > > Np. pkt. 1 Deklaracji programowej.
              >
              > No to wklej ten punkt i porównaj z programem bolszewików.

              Dobrze, zrobię to dla Ciebie. Tutaj masz pierwszy punkt deklaracji programowej, który składa się z podpunktów. Większość z nich to rozwiązania, które znam choćby z Niemiec. Normalny program socjaldemokracji, a w niektórych punktach także chadecji. Doprawdy nie wiem, gdzie Ty tu widzisz bolszewizm:              1. Ustanowimy wysokość płacy minimalnej na umowie o pracę na poziomie ⅔ przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.
              2. Wprowadzimy obowiązkowe umowy o pracę przy realizacji zamówień publicznych, o ile umowa cywilnoprawna nie wynika ze specyfiki konkretnego zamówienia publicznego. Skończymy z zatrudnianiem przez instytucje publiczne na śmieciówkach.
              3. Wraz z postępem automatyzacji będzie można pracować coraz krócej. Wprowadzimy 35-godzinny tydzień pracy. Zapewnimy wszystkim zatrudnionym co najmniej 35 dni płatnego urlopu wypoczynkowego, a po przepracowaniu 20 lat prawo do rocznego płatnego urlopu, niezależnie od formy zatrudnienia. Zlikwidujemy 12-miesięczny okres rozliczeniowy, dzięki któremu firmy unikają dziś płacenia za nadgodziny. Będziemy dążyć do ujednolicenia czasu pracy w całej Unii Europejskiej.
              4. Nadamy Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienia do zmiany formy zatrudnienia osoby na umowę o pracę, jeżeli stwierdzony zostanie stosunek pracy. Zwiększymy kary za łamanie praw pracowniczych. W spółkach publicznych wprowadzimy zakaz wypłacania nagród zarządom ukaranym za nieprzestrzeganie prawa pracy.
              5. Ułatwimy zrzeszanie się w związkach zawodowych. Wprowadzimy realne i dotkliwe kary dla osób utrudniających działalność związkową. Skrócimy drogę proceduralną do strajku. Wprowadzimy możliwość przystąpienia do strajku solidarnościowego.
              6. Będziemy wspierać zwiększanie partycypacji i własności pracowniczej. W przedsiębiorstwach, w których nie ma związków zawodowych, zapewnimy wybieranym przez pracowników reprezentantom załogi te same uprawnienia, które mają zakładowe organizacje związkowe. Wprowadzimy wymóg, że w każdej radzie nadzorczej powinna być co najmniej 20% reprezentacja pracownicza, wybierana demokratycznie. Umożliwimy udział związków zawodowych i załóg w decydowaniu o stanowiskach kierowniczych Praca jest istotną częścią tożsamości i mamy prawo do współdecydowania o jej warunkach i czerpania korzyści z jej owoców.
              7. Zakażemy darmowych staży. Wprowadzimy minimalne wynagrodzenie godzinowe dla stażystów. Uregulujemy instytucję wolontariatu i ukrócimy nadużywanie jej w celach komercyjnych.
              8. Zmienimy system pomocy dla absolwentów wchodzących na rynek pracy – wprowadzimy finansowane przez budżet półroczne zatrudnienie absolwentów w instytucjach i organizacjach non profit.
              9. Wprowadzimy jawność płac. Tylko tak możemy osiągnąć równą płacę za tę samą pracę, skończyć z dyskryminacją ze względu na płeć lub wiek.
              10. Wprowadzimy do kodeksu pracy zapis, że każdemu pracownikowi i każdej pracownicy, niezależnie od branży w jakiej pracuje, należy się wolna niedziela co najmniej raz na dwa tygodnie. Wprowadzimy stawkę za pracę w niedziele wynoszącą 250% stawki podstawowej.
              11. Sprawimy, że wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy ze względu na zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy będzie wynosić 100% płacy zasadniczej wraz z premiami i dodatkami. Osoby chore nie powinny finansowo odczuwać swojej nieobecności w pracy.
              12. Skończymy z niestabilnością zatrudnienia. Podpisanie drugiej umowy na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z podpisaniem umowy na czas nieokreślony, a nieprzedłużenie umowy będzie musiało być uzasadnione przez zatrudniającego.
              13. Uruchomimy program gwarancji zatrudnienia. Dążenie do pełnego, produktywnego zatrudnienia jest – zgodnie z art. 65 ust. 5 Konstytucji RP – obowiązkiem władz publicznych. Tworzone w ten sposób miejsca pracy będą odpowiadać na potrzeby lokalnych społeczności.
              14. Uregulujemy świadczenie pracy w formie zdalnej w sposób korzystny dla pracownic i pracowników. Umożliwimy pracę zdalną także na uzasadniony wniosek osoby zatrudnionej oraz – w usprawiedliwionych przypadkach – odmowę świadczenia pracy w tej formie. Zapewnimy zwrot kosztów poniesionych przez pracownika w związku ze zdalnym świadczeniem pracy, wprowadzimy obowiązek po stronie pracodawcy stworzenia warunków pracy w formie zdalnej, zgodnych z zasadami BHP. Uniemożliwimy dyskryminację płacową pracowników zdalnych i różnicowanie wynagrodzenia w zależności od miejsca świadczenia pracy.

              • jureek Re: lewica zakłada pisim nelsona 06.12.21, 10:13
               ave.duce napisała:

               > Państwo - wg mnie - ma stać po stronie PRAWA, a PRAWO dotyczące i pracodawców,
               > i pracobiorców ma nie stać po niczyjej stronie.

               Przedsiębiorcy Twoim zdaniem nie pracują? To dość odważna opinia.
                • jureek Re: lewica zakłada pisim nelsona 06.12.21, 10:59
                 ave.duce napisała:

                 > Przeczytaj ten punkt z deklaracji programowej. Czyżby mi umknęło coś nt. pracod
                 > awców?

                 Aha. Ponieważ w punkcie dotyczącym praw pracowniczych (które są rzeczą wręcz oczywistą w krajach Europy Zachodniej) nie ma niczego na temat pracodawców, to znaczy to, że jest to program bolszewicki. Strasznie to wszystko jest w Polsce wychylone na prawo, jeśli normalna socjaldemokracja utożsamiana jest z bolszewizmem.

                 P.S. Sam termin "pracodawcy" fałszuje rzeczywistość, bo sugeruje, że pracodawcy to jacyś łaskawcy, którzy coś dają. Tymczasem tak naprawdę oni nie dają, tylko kupują pracę pracownika (a niektórym wydaje się, że nie tylko pracę pracownika kupują, ale i jego samego).
                 • a.jej.rkoniak Re: lewica zakłada pisim nelsona 07.12.21, 06:17
                  owszem, to jest ekstremalny pomysł
                  przepracowałem "na Zachodzie" ponad 30 lat, miałem doskonałe warunki, niektóre z punktów zrealizowane, ale:
                  18 dni chorobowego TYLKO rocznie, ale się kumulowało przez lata
                  miałem moim zdaniem doskonały system long service leave - 13 tygodni po 10 latach pracy, po 1 następnzch 8, potem co 5 lat dodatkowe 13 tygodni.
                  Płace były przywiązane do stanowiska, ale widełki były nie niektórych, struktura dość sztywna. ZZ do wyboru opłacane przez członków, w zarządzie nie było repów załogi. Ale są w funduszu emerytalnym. Na niśszych stanowiskach 36 godzin tygodniowo i sporo za nadgodziny (niedziele 100%, minimum 4 godziny) itd.
                  Córka miała 6 m na urodzenie dziecka od firmy, od rządu nic. Tylko ona była na wysokim stanowisku. Slubna ma tylko 5 dni chorobowego w roku ..... O prywatnych nie piszę, bo nie byłem. Właśnie mamy strajki nauczycieli, kierowców autobusów i pociągów. Niedawno kierowcy firm kurierskich i portowcy. JEBAć ZZ. To mówię ja, były styropianowiec. Przesada w każdą stronę jest zła, szkodliwa. PiS i Lewica to jeden syf.
                  Rząd niech się weźmie za uczciwy i dostatni system emerytalny. Jutro 8/12 ściągnijcie sobie najnowsze opracowane OECD na ten temat.
           • taziuta Re: lewica zakłada pisim nelsona 07.12.21, 03:38
            jureek napisał:

            > ave.duce napisała:
            >
            > > A choćby z programu Partii Razem.
            >
            > W którym miejscu w programie widzisz tę bolszewię?

            Ave udowodniła, że to po jednak epitet, inaczej mowa nienawiści. Typowa w polskiej debacie POPiS-owej. :/
            • taniarada Re: lewica zakłada pisim nelsona 07.12.21, 04:30

             Ave udowodniła, że to po jednak epitet, inaczej mowa nienawiści. Typowa w polskiej debacie POPiS-owej. :/Znowu sobie Ziutek pysk wycierasz Ave. Masz problem i Juras też.Przy waszej inteligencji gumowych kaloszy ,PIS będzie rządził długo.
  • no-popis Re: lewica zakłada pisim nelsona 06.12.21, 05:23
   99venus napisał:

   > natemat.pl/387095,nowe-obostrzenia-dla-niezaszczepionych
   > Jednoznaczny test dla pisich.Teraz się okaże czy chcą ratować ludzi przed śmier
   > cią czy ważniejsze są słupki poparcia.
   Masz jakieś wątpliwości?
   Oczywiście, że dla PiS ważniejsze są słupki i utrzymanie władzy.
   Tutaj Lewica raczej podaje pomocną dłoń pisowi. Kaczyński może być wdzięczny.
  • jureek Re: lewica zakłada pisim nelsona 06.12.21, 09:32
   Przeczytałem cały wątek. Widzę czepianie się pobocznych szczegółów - a to nie podoba się jakiś symbol w tle, a to dyskusje, czy potrzebna ustawa, czy wystarczy rozporządzenie, ale odniesienia się do treści projektu jakoś nie widzę.
   To jak w końcu? Uważacie, że projekt jest dobry, czy należy go poprzeć?
  • a.jej.rkoniak Re: lewica zakłada pisim nelsona 07.12.21, 06:31
   to zalinkowane ma za zadanie dopiec pisiorom
   Lewizna proponuje dekret dla 5% problemu
   Prawidłowe rozwiązanie powinno brać pod uwagę całokształt REALNEGO zagrożenia oraz konsekwencji walki z nim
   widać diabeł tkwi w szczegółach, które umyślnie pominięto
   na początek proponuję poważną dyskusję ze społeczeństwem, nie tylko suwenirem
   ale, kto ma być drugą stroną dyskursu?
  • jureek Re: lewica zakłada pisim nelsona 07.12.21, 09:16
   Przegląd reakcji innych partii na projekt Lewicy:

   Prawo i Sprawiedliwość: "Z pewnością nie poprzemy".
   Platforma Obywatelska: "Pozwólcie być zwolennikiem szczepień, a przeciwnikiem ich obowiązku".
   Polskie Stronnictwo Ludowe: "Jak będziemy współrządzić, to będziemy podejmować decyzje".
   Konfederacja: "Postulat faszystowski".
   Kukiz'15: "Dorośli mają prawo umrzeć".

  • pies.na.czarnych Re: lewica zakłada pisim nelsona 07.12.21, 12:47
   Wszystko jasne, tylko na ki ch... ustawa? Przecież w Polsce na liście obowiązujących szczepień jest już 18. Przecież wystarczy aby minister dopisał do tej listy jeszcze jedną szczepionkę.

   Taką propozycję mają posłowie Lewicy, którzy ogłosili taki projekt ustawy. – Wnosimy projekt ustawy, jednoznaczny, taki, który uważamy, że pomoże Polkom i Polakom – zapowiedział Włodzimierz Czarzasty.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka