Dodaj do ulubionych

Artyści i Politycy w demokracjach mówią podobnym .

26.09.23, 11:46
językiem ale ci drudzy muszą podkreślać swój patriotyzm ( Kaczyński, Tusk itd.) a ci pierwsi niekoniecznie ( Agnieszka Holland)

Potoczna definicja patriotyzmu:

„Patriotyzm to silne przywiązanie, miłość, najczęściej do ojczyzny, poczucie więzi społecznej oraz chęć i gotowość poświęcenia się dla własnego narodu, przy jednoczesnym poszanowaniu innych narodów i ich praw, kultur”.
Obserwuj wątek
  • mateusz.urbanski Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 11:58
   mazala2 napisał:

   > językiem ale ci drudzy muszą podkreślać swój patriotyzm ( Kaczyński, Tusk it
   > d.) a ci pierwsi niekoniecznie ( Agnieszka Holland)

   >
   > ... prz
   > y jednoczesnym poszanowaniu innych narodów i ich praw, kultur”.[/b]
   >
   Podobno film widziałeś, czyli wiesz, że A.Holland doskonale wpisuje się w tę definicję patriotyzmu
   • mazala2 Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 12:09
    mateusz.urbanski napisał(a):

    > mazala2 napisał:
    >
    > > językiem ale ci drudzy muszą podkreślać swój patriotyzm ( Kaczyński, T
    > usk it
    > > d.) a ci pierwsi niekoniecznie ( Agnieszka Holland)

    > >
    > > ... prz
    > > y jednoczesnym poszanowaniu innych narodów i ich praw, kultur”.[/b]
    > >
    > Podobno film widziałeś, czyli wiesz, że A.Holland doskonale wpisuje się w tę de
    > finicję patriotyzmu

    Doskonale z pewnością nie.
    • mateusz.urbanski Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 13:16
     mazala2 napisał:
     >
     > Doskonale z pewnością nie.
     >

     >
     Znaczy filmu nie widziałeś
     • mazala2 Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 13:22
      mateusz.urbanski napisał(a):

      > mazala2 napisał:
      > >
      > > Doskonale z pewnością nie.
      > >

      > >
      > Znaczy filmu nie widziałeś


      Nielogiczny wniosek i kłamliwy!

      Nie bez kozery przytoczyłem popularną definicję patriotyzmu. Z Jej dzieła i aktywności słownej w mediach jednoznacznie wynika, że nie spełnia wszystkich warunków wynikających z przytoczonej definicji.
  • pies.na.czarnych Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 12:08
   > ale ci drudzy muszą podkreślać swój patriotyzm

   Kto ich zmusza? Obecnie swoje uniesienia patriotyczne politycy prawicy używają jedynie w kontekście własnych korzyści politycznych. Z patriotyzmu zrobili nic nie znaczący wyświechtany slogan.
   • stefan4 co da się zrobić z patriotyzmu? 26.09.23, 12:21
    pies.na.czarnych:
    > Z patriotyzmu zrobili nic nie znaczący wyświechtany slogan.

    Z patriotyzmu da się wyprodukować rzeczy różnie wyglądające, ale najczęściej wszystkie sprowadzają się do nic nie znaczącego wyświechtanego sloganu. Niestety, bywa gorzej...

    Jaki surowiec, taki produkt.

    - Stefan
    • mazala2 Re: co da się zrobić z patriotyzmu? 26.09.23, 12:31
     stefan4 napisał:

     > pies.na.czarnych:
     > > Z patriotyzmu zrobili nic nie znaczący wyświechtany slogan.
     >
     > Z patriotyzmu da się wyprodukować rzeczy różnie wyglądające, ale najczęściej ws
     > zystkie sprowadzają się do nic nie znaczącego wyświechtanego sloganu. Niestety
     > , bywa gorzej...
     >
     > Jaki surowiec, taki produkt.
     >
     > - Stefan
     >

     Moim zdaniem, z każdej idei da się wyprodukować ideologię, która ma zapewnić dobrobyt większości a nawet wszystkim.

     W Polsce Totalna Opozycja i uważa, że odsunięcie od władzy Prawicy uczyni większość Polaków zadowolonymi ze swojego stanu.
     • stefan4 tak zwana ,,totalna'' 26.09.23, 12:43
      mazala2:
      > W Polsce Totalna Opozycja [...]

      W Polsce nie ma żadnej ,,totalnej'' opozycji. Zwykła opozycja jest, ale słaba i bezradna.

      Do sloganów partyjnych należy podchodzić krytycznie i z dystansem. I unikać ich powtarzania.

      - Stefan
      • mazala2 Re: tak zwana ,,totalna'' 26.09.23, 13:00
       stefan4 napisał:

       > mazala2:
       > > W Polsce Totalna Opozycja [...]
       >
       > W Polsce nie ma żadnej ,,totalnej'' opozycji. Zwykła opozycja jest, ale słaba
       > i bezradna.
       >
       > Do sloganów partyjnych należy podchodzić krytycznie i z dystansem. I unikać ic
       > h powtarzania.
       >
       > - Stefan
       >

       Dla obserwatora zewnętrznego polskiej sceny politycznej wrażenie istnienia zjednoczonej opozycji, wobec rządzącej Prawicy, wydaje się być faktem.

       Nazwa Totalna Opozycja została upubliczniona przez Szefa głównej partii opozycyjnej i przyjęła się w języku potocznym i publicystyce.

       PS

       Z jakiego powodu nazwy tej nie należy powtarzać podobnie jak innych haseł partyjnych lub innych środowisk społecznych?
       • stefan4 Re: tak zwana ,,totalna'' 26.09.23, 13:52
        mazala2:
        > Dla obserwatora zewnętrznego polskiej sceny politycznej wrażenie istnienia zjednoczonej
        > opozycji, wobec rządzącej Prawicy, wydaje się być faktem.

        A czy Ty jesteś zewnętrznym obserwatorem polskiej sceny politycznej? Przecież nawet z wpisów na tym forum powinno być dla Ciebie jasne, że opozycja jest dalece niezjednoczona.

        Aha, termin ,,prawica'' również trąci myszką. 200 lat temu oznaczało deputowanych w parlamencie francuskim, sprzeciwiających się przemianom społecznym, będących zwolennikami zachowania feudalizmu, znaczenia Kościoła i w ogóle żeby wszytko było nadal tak jak dotąd. Dzisiaj takich ludzi w ogóle nie ma; a szczególnie w Polsce, w której nigdy nie było feudalizmu — ,,szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie'' to antyteza feudalnej hierarchii suwerenów i wasali. Terminy ,,lewica'' i ,,prawica'' są pustymi treściowo apelami do emocji; takimi jak ,,patriota'' albo ,,szubrawiec''.

        mazala2:
        > Nazwa Totalna Opozycja została upubliczniona przez Szefa głównej partii opozycyjnej
        > i przyjęła się w języku potocznym i publicystyce.

        Nie ,,w języku potocznym i publicystyce'' tylko w propagandzie Partii i Rządu. Istotnie, bardzo tą nazwę polubili. Ale ona nadal nie oznacza niczego poza wyzwiskiem.

        mazala2:
        > Z jakiego powodu nazwy tej nie należy powtarzać podobnie jak innych haseł partyjnych
        > lub innych środowisk społecznych?

        Przepraszam, że nie doprecyzowałem. Nie należy jej powtarzać, podobnie jak innych pustych treściowo sloganów, w konstruktywnej dyskusji, mającej jakiś cel oprócz obrzucenia się nawzajem błotem. Kiedy coś negocjujemy, albo choćby próbujemy poznać stanowisko partnera, to raczej powinniśmy unikać sformułowań, mających go wdeptać w ziemię.

        Ale poza konstruktywnymi dyskusjami można używać czego kto chce: obelg, fałszywych oskarżeń, PiStelewizji, ochroniarzy, PiSpolicji, naruszania nietykalności, itp.

        - Stefan
        • mazala2 Re: tak zwana ,,totalna'' 26.09.23, 14:37
         stefan4 napisał:

         > mazala2:
         > > Dla obserwatora zewnętrznego polskiej sceny politycznej wrażenie istnieni
         > a zjednoczonej
         > > opozycji, wobec rządzącej Prawicy, wydaje się być faktem.
         >
         > A czy Ty jesteś zewnętrznym obserwatorem polskiej sceny politycznej?

         Mieszkam w Polsce.

         > zecież nawet z wpisów na tym forum powinno być dla Ciebie jasne, że opozycja je
         > st dalece niezjednoczona.

         Jest,moim zdaniem, zjednoczona w dążeniu do osiągniecia wspólnego celu jakim jest odsunięcie Prawicy od władzy.

         >
         > Aha, termin ,,prawica'' również trąci myszką.

         Tak i to bardzo wiekową myszką bo wywodzącą się z opisu ewangelicznego. Na prawicy bowiem wisiał łotr zdający sobie sprawę ze swojej ludzkiej słabości wobec Stwórcy a na lewicy łotr stawiał warunki Stwórcy niezbędne do wypełnienia przed uznaniem Jego boskości.

         Ta pycha ludzkiego umysłu przejawiała się w całej historii naszej cywilizacji, która teraz. zdaniem wielu i moim, znajduje się w stanie agonii.

         200 lat temu oznaczało deputowan
         > ych w parlamencie francuskim, sprzeciwiających się przemianom społecznym, będąc
         > ych zwolennikami zachowania feudalizmu, znaczenia Kościoła i w ogóle żeby wszyt
         > ko było nadal tak jak dotąd. Dzisiaj takich ludzi w ogóle nie ma; a szczególni
         > e w Polsce, w której nigdy nie było feudalizmu — ,,szlachcic na zagrodzie
         > równy wojewodzie'' to antyteza feudalnej hierarchii suwerenów i wasali. Termi
         > ny ,,lewica'' i ,,prawica'' są pustymi treściowo apelami do emocji; takimi jak
         > ,,patriota'' albo ,,szubrawiec''.

         Prawicy z natury musi być konserwatywna bo większość ludzi na Świecie wyznaje jakąś Wiarę w Stwórcę. Ateiści to także ludzie wierzący ale w nieograniczone zdolności poznawcze umysłu ludzkiego, z przekory chyba, nie chcący uznać istnienia Bóstwa _ Stworzyciela. Można powiedzieć, że ateiści to ludzie wiary w swoją nieograniczoną moc, której istnienie zawdzięczają sobie. To oczywisty absurd, moim zdaniem.

         >
         > mazala2:
         > > Nazwa Totalna Opozycja została upubliczniona przez Szefa głównej partii o
         > pozycyjnej
         > > i przyjęła się w języku potocznym i publicystyce.
         >
         > Nie ,,w języku potocznym i publicystyce'' tylko w propagandzie Partii i Rządu.
         > Istotnie, bardzo tą nazwę polubili. Ale ona nadal nie oznacza niczego poza wy
         > zwiskiem.

         O Totalnej Opozycji rozprawiają zwykli ludzie a także i experci politolodzy. Jedni to pojęcie atakują a drudzy bronią jego sensu. Jak to w polityce.
         >
         > mazala2:
         > > Z jakiego powodu nazwy tej nie należy powtarzać podobnie jak innych haseł
         > partyjnych
         > > lub innych środowisk społecznych?
         >
         > Przepraszam, że nie doprecyzowałem. Nie należy jej powtarzać, podobnie jak inn
         > ych pustych treściowo sloganów, w konstruktywnej dyskusji, mającej jakiś cel op
         > rócz obrzucenia się nawzajem błotem.

         Moim zdaniem, z samej istoty sloganów wynika nie cel poznawczy lecz nakłaniający do jakiegoś zachowania zgodnego z żądaniem producenta sloganu.

         Kiedy coś negocjujemy, albo choćby próbuj
         > emy poznać stanowisko partnera, to raczej powinniśmy unikać sformułowań, mający
         > ch go wdeptać w ziemię.

         Pełna zgoda. Nie należy przy żadnej wymianie opinii wdeptywać rozmówcy w ziemię. Niestety w realu, w którym ceni się konkurencyjność taką postawa jeszcze częściowo obowiazuje jedynie w świecie naukowym.
         >
         > Ale poza konstruktywnymi dyskusjami można używać czego kto chce: obelg, fałszyw
         > ych oskarżeń, PiStelewizji, ochroniarzy, PiSpolicji, naruszania nietykalności,
         > itp.

         Jestem innego zdania.
         >
         > - Stefan
         >
   • mazala2 Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 12:26
    pies.na.czarnych napisała:

    > > ale ci drudzy muszą podkreślać swój patriotyzm
    >
    > Kto ich zmusza? Obecnie swoje uniesienia patriotyczne politycy prawicy używają
    > jedynie w kontekście własnych korzyści politycznych. Z patriotyzmu zrobili nic
    > nie znaczący wyświechtany slogan.
    >

    Chcąc zdobyć władzę muszą "językiem zabiegać o dobro" nie tylko osobiste. Robią to wszystkie partie we wszystkich demokratycznych państwach.
    • pies.na.czarnych Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 12:41
     > Robią to wszystkie partie we wszystkich demokratycznych państwach.

     Skąd ty to możesz wiedzieć?
     Normalnym ludziom zbiera się na wymioty gdy słyszą o prawdziwych patriotach, prawdziwych Polakach i innych prawdziwych.
     • mazala2 Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 12:48
      pies.na.czarnych napisała:

      > > Robią to wszystkie partie we wszystkich demokratycznych państwach.
      >
      > Skąd ty to możesz wiedzieć?
      > Normalnym ludziom zbiera się na wymioty gdy słyszą o prawdziwych patriotach, pr
      > awdziwych Polakach i innych prawdziwych.
      >

      Wiem to od Maxa W :)
      .
      Tym "normalnym ludziom", których przywołujesz wyżej, politycy wtłaczają do głów hasła, które mają im zapewnić dobrostan.
      Ci "normalni" są podobnie manipulowani jak cała reszta
      • pies.na.czarnych Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 12:58
       > politycy wtłaczają do głów hasła, które mają im zapewnić dobrostan.:)

       Komuniści w PRL również wtaczali:) obywatelom dobrostan przy pomocy haseł, a dobrostanu jak nie było tak nie ma mimo, że prawica kontynuuje ich dzieło.
       • mazala2 Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 13:05
        pies.na.czarnych napisała:

        > > politycy wtłaczają do głów hasła, które mają im zapewnić dobrostan.:)
        >
        > Komuniści w PRL również wtaczali:) obywatelom dobrostan przy pomocy haseł, a do
        > brostanu jak nie było tak nie ma mimo, że prawica kontynuuje ich dzieło.
        >

        Bez haseł żadna ideologia nie może stać się popularną wśród wyborców tym bardziej w czasach , w których odwołuje się ona do procesów w prawej półkuli mózgowej ( empatii)
        • pies.na.czarnych Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 13:10
         > Bez haseł żadna ideologia nie może stać się popularną wśród wyborców tym bardziej w czasach , w których odwołuje się ona do procesów w prawej półkuli mózgowej ( empatii)

         W takim razie komu "wtłacza" PiS swoje hasła?
         • mazala2 Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 13:17
          pies.na.czarnych napisała:

          > > Bez haseł żadna ideologia nie może stać się popularną wśród wyborców tym
          > bardziej w czasach , w których odwołuje się ona do procesów w prawej półkuli mó
          > zgowej ( empatii)
          >
          > W takim razie komu "wtłacza" PiS swoje hasła?
          >

          Tym, których uznałeś za "nienormalnych" tzn, tym, którzy mają inny światopogląd od tego, który wyznajesz Ty.
          • pies.na.czarnych Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 13:27
           > Tym, których uznałeś za "nienormalnych"

           To są twoje domysły wynikające z ubogości twojego języka. Są inne słowa określające mój stosunek do nich. Na przykład "obojętność", "lekceważenie" itp.

           > tzn, tym, którzy mają inny światopogląd od tego, który wyznajesz Ty.

           Oni nie posiadają empatii, co udowadniają każdego dnia. Można wnioskować, ze "wtłaczanie haseł" przez pisowskich propagandystów trafia w próżnię.
           • mazala2 Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 13:33
            pies.na.czarnych napisała:

            > > Tym, których uznałeś za "nienormalnych"
            >
            > To są twoje domysły wynikające z ubogości twojego języka. Są inne słowa określa
            > jące mój stosunek do nich. Na przykład "obojętność", "lekceważenie" itp.

            Czyżby to nie Ty napisałeś:..."Normalnym ludziom zbiera się na wymioty gdy słyszą o prawdziwych patriotach, prawdziwych Polakach i innych prawdziwych.:...

            Wyciągnąłem jedynie logiczny wniosek !

            >
            > > tzn, tym, którzy mają inny światopogląd od tego, który wyznajesz Ty.
            >
            > Oni nie posiadają empatii, co udowadniają każdego dnia. Można wnioskować, ze "w
            > tłaczanie haseł" przez pisowskich propagandystów trafia w próżnię.
            >
            >
            To błędny wniosek o czym świadczą ośmioletnie rządy Zjednoczonej Prawicy.
            • pies.na.czarnych Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 13:41
             > Wyciągnąłem jedynie logiczny wniosek !
             > To błędny wniosek o czym świadczą ośmioletnie rządy Zjednoczonej Prawicy.

             Logika pisowca :)))))))
             I ten wasz równoległy świat.
             • mazala2 Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 13:50
              pies.na.czarnych napisała:

              > > Wyciągnąłem jedynie logiczny wniosek !
              > > To błędny wniosek o czym świadczą ośmioletnie rządy Zjednoczonej Prawicy.
              >
              > Logika pisowca :)))))))

              Wskaż nielogiczność mego wniosku.


              > I ten wasz równoległy świat.
              >
              Nie istnieje żaden świat równoległy. POlityka i światopoglądy dzieją się w realu.
              • pies.na.czarnych Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 13:54
               🥱
          • mateusz.urbanski Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 13:33
           mazala2 napisał:

           > Tym, których uznałeś za "nienormalnych" tzn, tym, którzy mają inny światopogląd
           > od tego, który wyznajesz Ty.
           >
           A ten światopogląd to idea komunizmu mająca swój początek we wczesnym chrześcijaństwie?😄
           Myśmy to już przerabiali, skończyło się krachem
           Jak miska odjedzie spod pyska,
           to naród nagle świadomość odzyska
           • mazala2 Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 13:46
            mateusz.urbanski napisał(a):

            > mazala2 napisał:
            >
            > > Tym, których uznałeś za "nienormalnych" tzn, tym, którzy mają inny świato
            > pogląd
            > > od tego, który wyznajesz Ty.
            > >
            > A ten światopogląd to idea komunizmu mająca swój początek we wczesnym chrześcij
            > aństwie?😄

            Ludzie wyznają światopoglądy w zależności od umiejętności wyciągania logicznych wniosków z wiedzy o przeszłości.

            Najczęściej są to niepełne i niespójne wewnętrznie światopoglądy wynikające z materialistycznego rozumienia celów życia ludzkiego.

            > Myśmy to już przerabiali, skończyło się krachem

            Komunizmu o ile wiem, żadna ludzka cywilizacja jeszcze nie przerabiała. To co działo się w dawnym imperium rosyjskim i terenach zdobytych po II-giej WŚ było według znawców przedmiotu leninizmem.


            To co dzieje się w Chinach lub Korei Północnej także nie jest komunizmem w moim rozumieniu tego określenia.


            > Jak miska odjedzie spod pyska,
            > to naród nagle świadomość odzyska
            • snajper55 Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 14:08
             mazala2 napisał:

             > Komunizmu o ile wiem, żadna ludzka cywilizacja jeszcze nie przerabiała.

             Przerabiała i funkcjonował bardzo sprawnie. Ma na myśli redukcje jezuickie w Ameryce Południowej.

             "Jeżeli chodzi o własność prywatną, to była wśród Indian nieobecna, choć pod koniec trwania Republiki jezuici chcieli Indianom zaszczepić pragnienie posiadania - bez większych jednak sukcesów. Indianie nie byli tym zainteresowani.

             Oprócz wspólnie uprawianych pól tupamba, każda rodzina miała przydzieloną "własną" działkę, zwaną abamba. Choć działka była "własnością" rodziny (a dokładniej mówiąc: kawałkiem ziemi wypożyczonym przez wspólnotę), nie mogła ona nią swobodnie dysponować - po śmierci użytkownika działka wracała do wspólnoty - podobnie jak i zamieszkiwaną przez siebie chatą. Praca na obu rodzajach działek była regulowana i kontrolowana. Wspólnota dostarczała też do pracy na obu działkach zwierzęta pociągowe, narzędzia do uprawy i ziarna. Plony uzyskiwane przez każdą rodzinę z uprawy "własnego" poletka były własnością wspólnoty."

             Wiecej:
             wiadomosci.onet.pl/religia/wszystko-bylo-wspolne-jezuickie-redukcje-paragwajskie/6c74l

             S.
             • melikles Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 14:42
              Rzeczywiście. Te misje jezuickie były jak na owe czasy przykładem humanizmu i miłosierdzia, chroniąc Indian przed okrucieństwem hiszpańskich i portugalskich kolonizatorów.

              W definicję komunizmu wpisywały się także żydowskie kibuce, zwłaszcza we wczesnym okresie swojej "złotej ery".
              • mazala2 Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 14:50
               melikles napisał(a):

               > Rzeczywiście. Te misje jezuickie były jak na owe czasy przykładem humanizmu i m
               > iłosierdzia, chroniąc Indian przed okrucieństwem hiszpańskich i portugalskich k
               > olonizatorów.
               >
               > W definicję komunizmu wpisywały się także żydowskie kibuce, zwłaszcza we wczesn
               > ym okresie swojej "złotej ery".

               A więc humanizm i miłosierdzie to istota komunizmu?

               Moim zdaniem, komunizm jest, w istocie swojej, przekonaniem, wiarą, że człowiek dzięki woli i swemu umysłowi potrafi zbudować "raj na Ziemi".

               Neguje Opatrzność i jest rozwinięciem myśli społecznej Arystotelesa.

               >
             • mazala2 Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 14:43
              snajper55 napisał:

              > mazala2 napisał:
              >
              > > Komunizmu o ile wiem, żadna ludzka cywilizacja jeszcze nie przerabiała.
              >
              > Przerabiała i funkcjonował bardzo sprawnie. Ma na myśli redukcje jezuickie w Am
              > eryce Południowej.
              >
              >
              Redukcja Jezuicka nie była przecież komunizmem rozumianym jako realizacja ideologii.

              > S.
  • wariant_b Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 14:51
   mazala2 napisał:
   > Patriotyzm to silne przywiązanie, miłość, najczęściej do ojczyzny, poczucie
   > więzi społecznej oraz chęć i gotowość poświęcenia się dla własnego narodu,
   > przy jednoczesnym poszanowaniu innych narodów i ich praw, kultur”.

   Patriotyzm, to to co możemy sobie przypisać nie mając żadnych innych konkretnych zalet.
   Znajomość własnej historii, kultury i sztuki, umiejętność posługiwania się własnym językiem - to
   można łatwo zweryfikować. A patriotyzm jest tylko deklaratywny i do niczego nie zobowiązuje.

   Agnieszka Holland ma się czym pochwalić, a jej mierni, bierni ale wierni krytycy tylko patriotyzmem.
   Bo na więcej ich samych nie stać.
   • mazala2 Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 27.09.23, 09:45
    wariant_b napisał:

    > mazala2 napisał:
    > > Patriotyzm to silne przywiązanie, miłość, najczęściej do ojczyzny, poczuc
    > ie
    > > więzi społecznej oraz chęć i gotowość poświęcenia się dla własnego narodu
    > ,
    > > przy jednoczesnym poszanowaniu innych narodów i ich praw, kultur”.
    >
    > Patriotyzm, to to co możemy sobie przypisać nie mając żadnych innych konkretnyc
    > h zalet.

    Bełkotliwie brzmi ta Twoja definicja ale może znajdzie uznanie u Twoich przyjaciół.


    > Znajomość własnej historii, kultury i sztuki, umiejętność posługiwania się włas
    > nym językiem - to
    > można łatwo zweryfikować. A patriotyzm jest tylko deklaratywny i do niczego nie
    > zobowiązuje.
    >

    Patrioci na całym świecie bardzo często oddawali życie za dobro swej Ojczyzny.


    > Agnieszka Holland ma się czym pochwalić, a jej mierni, bierni ale wierni krytyc
    > y tylko patriotyzmem.

    Chyba nie przemyślałeś tej opinii.

    Sukces w jakiejkolwiek dziedzinie ludzkiej aktywności nie staje się automatycznie aktem patriotyczny,

    > Bo na więcej ich samych nie stać.
    • wariant_b Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 27.09.23, 19:13
     mazala2 napisał:

     > Bełkotliwie brzmi ta Twoja definicja ale może znajdzie uznanie u Twoich przyjaciół.

     Jakoś nie mam wśród znajomych prawdziwych patriotów, a od przyjaciół wymagam więcej.
     Trudno mi będzie znaleźć kogoś, kto deklarowany patriotyzm traktuje serio. Fachowość - tak.

     > Patrioci na całym świecie bardzo często oddawali życie za dobro swej Ojczyzny.

     A inni walczyli z własną ojczyzną, by ją zmienić na lepszą, bardziej cywilizowaną, normalną.

     >> Agnieszka Holland ma się czym pochwalić, a jej mierni, bierni ale wierni krytycy tylko patriotyzmem.
     > Chyba nie przemyślałeś tej opinii.

     Wolisz "Smoleńsk"?

     > Sukces w jakiejkolwiek dziedzinie ludzkiej aktywności nie staje się automatycznie aktem
     > patriotycznym.

     Kompromitacja tym bardziej.
     Wolę tych, co osiągnęli światowy sukces, niż tych, którzy skompromitowali się w oczach świata.
     Cieszy mnie pstryczek w nos naszych "prawdziwych katolików" nagrodą Premio Fuoricampo.
  • mazala2 CDN jeśli forumowicze i opiekun zechcą. Pa :) 26.09.23, 14:52
   mazala2 napisał:

   > językiem ale ci drudzy muszą podkreślać swój patriotyzm ( Kaczyński, Tusk it
   > d.) a ci pierwsi niekoniecznie ( Agnieszka Holland)

   >
   > Potoczna definicja patriotyzmu:
   >
   > „Patriotyzm to silne przywiązanie, miłość, najczęściej do ojczyzny, poczucie
   > więzi społecznej oraz chęć i gotowość poświęcenia się dla własnego narodu, prz
   > y jednoczesnym poszanowaniu innych narodów i ich praw, kultur”.

   >
  • pies.na.czarnych Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 14:59
   W twoim wątku jest wielka dziura. Brak jest oceny tego co mówią księża. Jako największa siłą polityczna w tym kraju nie mogą przecież być pominięci. Nawet najbardziej "tłoczący hasła" w umysły ogłupiałego suwerena błagają ich o wsparcie.

   https://scontent-cdg4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/381019702_3505592289771085_9159721912496270829_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=49d041&_nc_ohc=4gxcXm6gvsUAX_Zj6Gj&_nc_ht=scontent-cdg4-1.xx&oh=00_AfDNCrkCRtJT_187x5jwj3oEPstKKcplWxRXscXjWtuVLA&oe=6518628E
   • mateusz.urbanski Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 16:30
    pies.na.czarnych napisała:

    > Nawet naj
    > bardziej "tłoczący hasła" w umysły ogłupiałego suwerena błagają ich o wsparcie.
    >

    No nie, proszą o modlitwę dla dobra umiłowanej ojczyzny😄
    Bóg omylny jest, stąd te nazwiska dla przypomnienia, kto to dobro zagwarantuje 🤣
    Jakby bóg zapomniał albo się wahał🤣
    Przypomina modlitwę Pawlaka z "Samych swoich" 🤣
   • mazala2 Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 27.09.23, 09:27
    pies.na.czarnych napisała:

    > W twoim wątku jest wielka dziura. Brak jest oceny tego co mówią księża. Jako na
    > jwiększa siłą polityczna w tym kraju nie mogą przecież być pominięci. Nawet naj
    > bardziej "tłoczący hasła" w umysły ogłupiałego suwerena błagają ich o wsparcie.

    Nie wiem co mówią księża w Polsce bo jest ich, chyba, ponad 20000. Pewnie mówią różne rzeczy o tym co się dzieje w Kraju. :)


    >
    > https://scontent-cdg4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/381019702_350559228977
> 1085_9159721912496270829_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=49d041&_nc_ohc=4gxcX
> m6gvsUAX_Zj6Gj&_nc_ht=scontent-cdg4-1.xx&oh=00_AfDNCrkCRtJT_187x5jwj3oEPstKKcpl
> WxRXscXjWtuVLA&oe=6518628E
    >
    >
    >
   • mazala2 Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 27.09.23, 15:22
    pies.na.czarnych napisała:

    > W twoim wątku jest wielka dziura.

    Była dziura. Zwierzę ją wypełniło. :)
    >
    > https://scontent-cdg4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/381019702_350559228977
> 1085_9159721912496270829_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=49d041&_nc_ohc=4gxcX
> m6gvsUAX_Zj6Gj&_nc_ht=scontent-cdg4-1.xx&oh=00_AfDNCrkCRtJT_187x5jwj3oEPstKKcpl
> WxRXscXjWtuVLA&oe=6518628E
    >
    >
    >
  • adam.eu Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 15:47
   Patriotyzm to przede wszystkim dobro jej obywateli.
   Czy władza dąży do zgody narodowej, czy wręcz przeciwnie. Napuszcza jedne grupy, dzieli Polaków?
   Czy obecna władza umacnia dobre stosunki z naszymi sąsiadami?
   • m.c.hrabia Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 26.09.23, 16:01
    patriotyzm to pojęcie tak abstrakcyjne jak życie wieczne,
    a "najlepsi" są patrioci którzy doją swój kraj za "walkę:" z komunizmem (śmieć Rokita,śmieć Romaszewski itp ścierwa)
    • mazala2 Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 27.09.23, 09:36
     m.c.hrabia napisał:

     > patriotyzm to pojęcie tak abstrakcyjne jak życie wieczne,
     > a "najlepsi" są patrioci którzy doją swój kraj za "walkę:" z komunizmem (śmieć
     > Rokita,śmieć Romaszewski itp ścierwa)

     Pojęcia najogólniej dzielimy na konkretne i abstrakcyjne.

     Obie kategorie są niezbędne dla rozwoju naszej cywilizacji.
   • mazala2 Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 27.09.23, 09:34
    adam.eu napisał:

    > Patriotyzm to przede wszystkim dobro jej obywateli.

    To oczywiście Twoja prywatna definicja. Ciekawe czy inni uznają ją za właściwa?

    > Czy władza dąży do zgody narodowej, czy wręcz przeciwnie. Napuszcza jedne grupy
    > , dzieli Polaków?

    Partie polityczne w krajach demokratycznych walczą o głosy wyborców. A ponieważ mają różne programy więc nic dziwnego że te programy w sposób naturalny wywołują zainteresowanie różnych grup społeczeństwa. Gdyby tego nie było mielibyśmy do czynienia z brakiem demokracji.

    > Czy obecna władza umacnia dobre stosunki z naszymi sąsiadami?

    Bardzo się stara pamiętając jednocześnie o interesie polskiego państwa, którym kieruje.
    • adam.eu Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 27.09.23, 17:26
     mazala2 napisał:

     > Partie polityczne w krajach demokratycznych walczą o głosy wyborców. A ponieważ
     > mają różne programy więc nic dziwnego że te programy w sposób naturalny wywołu
     > ją zainteresowanie różnych grup społeczeństwa. Gdyby tego nie było mielibyśmy d
     > o czynienia z brakiem demokracji.

     Bardzo skuteczni o głosy walczył Putin, Hitler. Oni też są patriotami.

     > > Czy obecna władza umacnia dobre stosunki z naszymi sąsiadami?
     >
     > Bardzo się stara pamiętając jednocześnie o interesie polskiego państwa, którym
     > kieruje.

     Widzę, ze Ty nie potrafisz wytłumaczyć starania Pisowców
     • mazala2 Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 27.09.23, 18:28
      Napisał forumowicz
      >
      > Widzę, ze Ty nie potrafisz wytłumaczyć starania Pisowców


      A powinienem?
      • adam.eu Re: Artyści i Politycy w demokracjach mówią podob 27.09.23, 19:03
       mazala2 napisał:

       > A powinienem?

       Powinieneś zmienić Twoją stopkę, bo Ziobrą dokładnie ją olewa.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka