Dodaj do ulubionych

Biblia nadal aktualna. Wypisz, wymaluj o PiS.

06.01.06, 15:05
Oto nauka Chrystusa [Mateusz 7] Wypisz, wymaluj mówi o PiS.

Powściągliwość w sądzeniu. Obłuda*

1 Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. 2 Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. 3 Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? 4 Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka [tkwi] w twoim oku? 5 Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. 6 Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały*.


Wytrwałość w modlitwie*

7 Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 8 Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. 9 Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? 10 Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? 11 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.


Złota zasada postępowania*

12 Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.


Ciasna brama*

13 Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. 14 Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!


Ostrzeżenie przed fałszywymi apostołami*

15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami*. 16 Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? 17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. 20 A więc: poznacie ich po ich owocach.


Łudzenie samego siebie*

21 Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 22 Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?" 23 Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!"


Dobra lub zła budowa*

24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. 25 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. 26 Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. 27 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki?.
28 Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. 29 Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie*.
Obserwuj wątek
  • hummer Czy w kontekście tych słów można o Owsiaku 06.01.06, 15:10
   mówić źle?
   Sczególnie po tym

   7 Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 8 Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. 9 Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? 10 Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? 11 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.
  • ksiaze.ciemnogrodu Re: Biblia nadal aktualna. Wypisz, wymaluj o PiS. 06.01.06, 15:15
   kolega zapomniał przytoczyć fragment psalmu którego fragment jest taki :... u
   niego prawo i sprawiedliwość (u niego tj u Boga)
   • hummer Re: Biblia nadal aktualna. Wypisz, wymaluj o PiS. 06.01.06, 15:18
    ksiaze.ciemnogrodu napisał:

    > kolega zapomniał przytoczyć fragment psalmu którego fragment jest taki :... u
    > niego prawo i sprawiedliwość (u niego tj u Boga)

    Przytoczyłem wszystko co potrzeba cały rozdział z Mateusza.
    PiS podumowuje szczególnie to
    Łudzenie samego siebie*

    21 Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który
    jest w niebie. 22 Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych
    duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?" 23 Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem.
    Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!"

    Śmiem twierdzić, że działalność Owsiaka Panu się podoba. Obecna koalicja zdaje się będąca ponad prawem zostanie zaś osądzona tak jak w słowach powyżej.
   • hulaj_dusza Re: U Boga, a nie u kaczek!;))) b/t 06.01.06, 16:38

   • basia.basia Wypisz, wymaluj o SLD, UW, AWS i może PiS. 06.01.06, 18:00
    ksiaze.ciemnogrodu napisał:

    > kolega zapomniał przytoczyć fragment psalmu którego fragment jest taki :... u
    > niego prawo i sprawiedliwość (u niego tj u Boga)

    Błądzić jest rzeczą ludzką, więc za wcześnie na oceny:)
    • lolowedzynski Re: Wypisz, wymaluj o SLD, UW, AWS i może PiS. 06.01.06, 18:40
     Będziemy mogli ich oceniać jak gospodarka już padnie,o to Ci chodzi?
    • hummer Sprawa Wałęsy!!!!!!!!!!! 20.06.08, 17:51
     basia.basia napisała:

     > ksiaze.ciemnogrodu napisał:
     >
     > > kolega zapomniał przytoczyć fragment psalmu którego fragment jest taki :.
     > .. u
     > > niego prawo i sprawiedliwość (u niego tj u Boga)
     >
     > Błądzić jest rzeczą ludzką, więc za wcześnie na oceny:)

     Dalej myślisz, że to nie o PiS?
   • hummer Dlaczego PiS tak nie lubi WOŚP 09.01.06, 11:04
    www.biblia.pl/SB/Dok/DiesDom/DD4.htm
    70. Istotnie, już w czasach apostolskich zgromadzenie niedzielne było dla chrześcijan sposobnością do braterskiego dzielenia się dobrami materialnymi z uboższymi. "Niechaj pierwszego dnia tygodnia każdy z was coś odłoży według tego, co uzna za właściwe" (1 Kor 16, 2). Św. Paweł mówi tutaj o zbiórce, jaką zorganizował na rzecz ubogich Kościołów w Judei: w Eucharystii niedzielnej serce chrześcijanina winno ogarniać cały Kościół. Należy jednak zrozumieć głęboki sens wezwania Apostoła, który bynajmniej nie kieruje się tutaj ciasną logiką "daniny", ale odwołuje się raczej do kultury solidarności, stawiającej wyższe wymagania, a praktykowanej zarówno między członkami samej wspólnoty, jak i wobec całego społeczeństwa. [114] Trzeba dziś szczególnie uważnie wsłuchać się w słowa surowego napomnienia, jakiego udziela wspólnocie korynckiej, winnej tego, że upokarzała ubogich uczestników agapy, która towarzyszyła "wieczerzy Pańskiej": "Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej. Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia, i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy. Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie znieważać Boże zgromadzenie i zawstydzać tych, którzy nic nie mają?" (1 Kor 11, 20-22). Równie dobitnie brzmią słowa św. Jakuba: "Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: ?Usiądź na zaszczytnym miejscu!?, do ubogiego zaś powiecie: ?Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego!?, to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi?" (2, 2-4).

    71. Wskazania Apostołów znalazły szeroki odzew już w pierwszych stuleciach, ich echem są też pewne bardzo ostre akcenty w przepowiadaniu Ojców Kościoła. Św. Ambroży karcił surowo bogaczy, którzy sądzili, że jeśli tylko uczęszczają do kościoła, wywiązują się ze swoich powinności, choć nie dzielą się swoją majętnością z ubogimi, a czasem nawet sami ich uciskają: "Czy słuchasz, bogaczu, co mówi Pan Bóg? I przychodzisz do kościoła nie po to, by dać coś ubogiemu, ale by samemu brać?". [115] Równie wysokie wymagania stawia św. Jan Chryzostom: "Chcesz uczcić ciało Chrystusa? Nie gardź Nim, kiedy jest nagi. Nie oddawaj Mu czci tutaj, w świątyni, odzianemu w jedwabie, aby potem wzgardzić Nim na zewnątrz, gdzie cierpi głód i nagość. Ten kto powiedział: "To jest Ciało moje", powiedział też: "Widzieliście Mnie głodnego i nie daliście Mi jeść" oraz: "Cokolwiek uczyniliście najmniejszemu z moich braci, Mnieście uczynili" (...). Cóż z tego, że stół eucharystyczny ugina się od złotych kielichów, skoro On umiera z głodu? Najpierw nakarm Go, gdy jest głodny, a potem możesz ozdobić ołtarz tym, co ci pozostanie". [116]

    Chyba na poczek tego wątku faktycznie opisuje PiS. forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28&w=34525766
  • numenor11 O Prawie i Sprawiedliwości jest tu.: 06.01.06, 15:25
   "Bo słowo Pana jest PRAWE,
   a każde Jego dzieło niezawodne.
   On miłuje PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ" ( Ps.33 )

   "Ty masz ramię pełne potęgi,
   mocna jest ręka Twoja i Twoja PRAWICA wzniesiona.
   Podstawą Twego tronu SPRAWIEDLIWOŚĆ I PRAWO..." ( pS.89 )

   A teraz wystraszę wszystkich przeciwników PIS-u ;):

   "Obłok i ciemność wokoło Niego,
   sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu.
   Ogień idzie przed Jego obliczem
   i pożera dokoła Jego nieprzyjaciół..." ( Ps.97 )

   ====
   Przekład z języków oryginalnych zespołu biblistów polskich z inicjatywy
   benedyktynów tynieckich (Warszawa-Poznań 1983).


   • don.kichote Re: O Prawie i Sprawiedliwości jest tu.: 06.01.06, 15:58
    numenor11 napisał:

    > On miłuje PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ" ( Ps.33 )

    itd...

    A jezeli, nazwę się Bogiem, czy nim będę???
    Tak właśnie ma się PiS do boskiego Prawa i boskiej Sprawiedliwości!
    • maria333 Re: O Prawie i Sprawiedliwości jest tu.: 18.08.06, 15:01
     don.kichote napisał:

     > numenor11 napisał:
     >
     > > On miłuje PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ" ( Ps.33 )
     > > itd...
     >
     > A jezeli, nazwę się Bogiem, czy nim będę???
     > Tak właśnie ma się PiS do boskiego Prawa i boskiej Sprawiedliwości

     Otóz to, bluźniercy!
   • maria333 Re: O Prawie i Sprawiedliwości tu.:bluźnierstwo 18.08.06, 14:42
    numenor11 napisał:

    > "Bo słowo Pana jest PRAWE,
    > a każde Jego dzieło niezawodne.
    > On miłuje PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ" ( Ps.33 )
    >
    > "Ty masz ramię pełne potęgi,
    > mocna jest ręka Twoja i Twoja PRAWICA wzniesiona.
    > Podstawą Twego tronu SPRAWIEDLIWOŚĆ I PRAWO..." ( pS.89 )
    >
    > A teraz wystraszę wszystkich przeciwników PIS-u ;):
    >
    > "Obłok i ciemność wokoło Niego,
    > sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu.
    > Ogień idzie przed Jego obliczem
    > i pożera dokoła Jego nieprzyjaciół..." ( Ps.97 )
    >

    To, że przyjmę imię Boga nie znaczy, ze nim zostanę...

    tylko że BLUŹNIĘ
  • artsg Biblia nadal aktualna. 06.01.06, 15:51
   To tak advocem promowania przez GW homoseksualizmu.
   Rdz 19,4-28

   4 Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni,
   młodzi i starzy, ze wszystkich stron miasta, otoczyli dom, 5 wywołali Lota i
   rzekli do niego: «Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego
   wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić!» 6 Lot, który
   wyszedł do nich do wejścia, zaryglowawszy za sobą drzwi, 7 rzekł im: «Bracia
   moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku!2 8 Mam dwie córki, które
   jeszcze nie żyły z mężczyzną, pozwólcie, że je wyprowadzę do was; postąpicie z
   nimi, jak się wam podoba, bylebyście tym ludziom niczego nie czynili, bo
   przecież są oni pod moim dachem!»3 9 Ale oni krzyknęli: «Odejdź precz!» I
   mówili: «Sam jest tu przybyszem i śmie nami rządzić! Jeszcze gorzej z tobą
   możemy postąpić niż z nimi!» I rzucili się gwałtownie na tego męża, na Lota,
   inni zaś przybliżyli się, aby wyważyć drzwi. 10 Wtedy ci dwaj mężowie,
   wsunąwszy ręce, przyciągnęli Lota ku sobie do wnętrza domu i zaryglowali drzwi.
   11 Tych zaś mężczyzn u drzwi domu, młodych i starych porazili ślepotą. Toteż na
   próżno usiłowali oni odnaleźć wejście.
   12 A potem ci dwaj mężowie rzekli do Lota: «Kogokolwiek jeszcze masz w tym
   mieście, zięcia, synów i córki oraz wszystkich bliskich, wyprowadź stąd. 13
   Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ oskarżenie przeciw niemu do
   Pana tak się wzmogło, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć». 14 Wyszedł więc
   Lot, aby powiedzieć tym, którzy jako [przyszli] zięciowie mieli wziąć jego
   córki za żony: «Chodźcie, wyjdźcie z tego miasta, bo Pan ma je zniszczyć!» Oni
   jednak myśleli, że on żartuje.
   15 Gdy już zaczynało świtać, aniołowie przynaglali Lota, mówiąc: «Prędzej, weź
   żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta». 16
   Kiedy zaś on zwlekał, mężowie ci chwycili go, jego żonę i dwie córki za ręce -
   Pan bowiem litował się nad nim - i wyciągnęli ich, i wyprowadzili poza miasto.
   17 A gdy ich już wyprowadzili z miasta, rzekł jeden z nich: «Uchodź, abyś
   ocalił swe życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej
   okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz!»
   18 Ale Lot rzekł do nich: «Nie, panie mój! 19 Jeśli darzysz twego sługę
   życzliwością, uczyń większą łaskę niż ta, którą mi wyświadczyłeś, ratując mi
   życie: bo ja nie mogę szukać schronienia w górach, aby tam nie dosięgło mnie
   nieszczęście i abym nie zginął. 20 Oto jest tu w pobliżu miasto, do którego
   mógłbym uciec. A choć jest ono małe, w nim znajdę schronienie. Czyż nie jest
   ono małe? Ja zaś będę mógł ocalić życie». 21 Odpowiedział mu: «Przychylam się i
   do tej twojej prośby; nie zniszczę więc miasta, o którym mówisz. 22 Szybko
   zatem schroń się w nim, bo nie mogę dokonać zniszczenia, dopóki tam nie
   wejdziesz». Dlatego dano temu miastu nazwę Soar4.
   23 Słońce wzeszło już nad ziemią, gdy Lot przybył do Soaru. 24 A wtedy Pan
   spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana . 25 I tak zniszczył
   te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także
   roślinność. 26 Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem
   soli5.
   27 Abraham, wstawszy rano, udał się na to miejsce, na którym przedtem stał
   przed Panem. 28 I gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory i na cały obszar
   dokoła, zobaczył unoszący się nad ziemią gęsty dym, jak gdyby z pieca, w którym
   topią metal.
   • hummer Żle to wróży PiS, z Jarkiem na czele. 06.01.06, 15:54
    Cieszę się jednak, że widzisz i ty problem.
    • artsg To co zacytowałem to raczej problem 06.01.06, 15:59
     hummer napisał:

     > Cieszę się jednak, że widzisz i ty problem.
     >

     Tomka Nałęcza i jemu podobnych.
     • hulaj_dusza Re: To co zacytowałem to raczej problem 06.01.06, 16:39
      artsg napisał:

      > hummer napisał:
      >
      > > Cieszę się jednak, że widzisz i ty problem.
      > >
      >
      > Tomka Nałęcza i jemu podobnych.
      >

      Nałęcza? Nie rozśmieszaj mnie;)))
     • kropek_oxford Nalecz jest heteroseksualista, zonaty, choc mu Bog 11.01.06, 06:46
      prokreacji nie nakazal. A Jarek???
      • artsg A Jarek jest trendy. 13.01.06, 21:55

       • hummer No i mamy CBA 12.05.06, 12:51
        Będą szukać, źdźbła :-)
       • ram Re: A Jarek jest trendy. 13.11.06, 21:17
        Czyżby rajcował cię Jarek?
   • pandada Re: Biblia nadal aktualna. 06.01.06, 16:50
    a znależć ci fragment z Bibli jakich zwierząt nie wolno jadać i jaki dzień święcić?

    Chrześcijan obowiązuje przede wszystkim Nowy Testament.
    • artsg Re: Biblia nadal aktualna. 06.01.06, 17:05
     > Chrześcijan obowiązuje przede wszystkim Nowy Testament.

     Czy chcesz przez to powiedzieć że dekalog jest już nieaktualny.
     • hummer Wygląda, że już nie :( 18.08.06, 15:10
      artsg napisał:

      > > Chrześcijan obowiązuje przede wszystkim Nowy Testament.
      >
      > Czy chcesz przez to powiedzieć że dekalog jest już nieaktualny.

      serwisy.gazeta.pl/kraj/1,62905,3551362.html
      Blisko 200 tys. pielgrzymów przybyło na Jasną Górę na święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. LPR przywiozła transparent z szubienicą i zbierała podpisy za karą śmierci
    • maheda Serio-serio? 09.01.06, 08:53
     No to proszę mi powiedzieć, gdzie KK (kościół ponoć chrześcijański?) stosuje się
     do tego:

     1 Tm 3

     1 Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego
     zadania. 2 Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy,
     rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, 3 nie przebierający miary
     w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na
     grosz, 4 dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą
     godnością. 5 Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż
     będzie się troszczył o Kościół Boży?

     ----
     skopiowałam ze strony online.biblia.pl/rozdzial.php?id=1018
     • palnick Re: Serio-serio? 10.01.06, 21:23
      Podobnie pisze do Tytusa
      1,5 Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co
      pozostało do zrobienia, i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem,
      1,6 takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają
      dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty albo krnąbrności.
      1,7 Biskup bowiem jako włodarz Boży, powinien być nienaganny, nie
      samowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nie porywczy, nie
      chciwy brudnego zysku,
      1,8 ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy,
      pobożny, wstrzemięźliwy,
      1,9 trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień
      w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się
      przeciwstawiają.

      Swoją drogą, czy znacie takiego, który spełnia te wymogi ;)))) Ja nie znam.

      • kubecek ja znam 11.06.06, 00:36
       osobiscie
       chrzescijanie.eu/
       2babilony.chrzescijanie.info/
       • rom48 KK nie jest chrzescijanski, to poganstwo Bog=$ 11.07.06, 10:16

        • armagon Re: KK nie jest chrzescijanski, to poganstwo Bog= 28.05.07, 13:42
         uwazaj kogo nazywasz poganinem! Poganie byli niezwykle rozwinieci duchowo - zyli sobie w malych sprawiedliwych spolecznosciach, dopoki nie pojawil sie feudalizm.
    • rom48 Jednego co zakazuje Pawel to jedzenie krwi. 11.07.06, 10:14
     Reszte mozna jesc jako dary Boga
  • palnick [...] 06.01.06, 17:18
   Wiadomość została usunięta ze względu na złamanie prawa lub regulaminu.
   • palnick Jakim prawem zdjęto ten post? 06.01.06, 18:42
    Czy istnieje zakaz informowania o zmianach w traktowaniu biblii przez KK w
    ujęciu historycznym?
    • hummer Re: Jakim prawem zdjęto ten post? 13.01.06, 19:20
     palnick napisał:

     > Czy istnieje zakaz informowania o zmianach w traktowaniu biblii przez KK w
     > ujęciu historycznym?

     Nie istnieje.
  • jurek_rz Re: Biblia nadal aktualna. Wypisz, wymaluj o PiS. 06.01.06, 17:30
   www.wirtualnapolonia.com/teksty.asp?TekstID=10038
  • hulaj_dusza Re: Jakim prawem zdjęto ten post? 06.01.06, 19:06
   Prawem kaduka;)))
  • hummer Czy w tym kontekście Owsiak wypełnia słowa Pana? 09.01.06, 08:43
   hummer napisał:
   Jak co roku finał udał się doskonale, co więcej Abp Życiński dziękuje wolontariuszom. Według jego słów to pokolenia JP II serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34308,3102822.html
  • hummer W tym kontekście co sądzicie o 09.01.06, 10:40
   muslimwakeup.com/mainarchive/images/coexist-museum-200.gif
   Czy to nie dobra idea?
   • maheda Re: W tym kontekście co sądzicie o 09.01.06, 10:58
    Utopia.
    O ile ortodoksyjni Żydzi i ortodoksyjni Chrześcijanie mogą ze sobą jako-tako
    pracować, współistnieć, o tyle ortodoksyjni Muzułmanie nawet współpracując z
    przedstawicielami pierwszych dwóch religii, będą dawali odczuć, że zadają się z
    podludźmi (ostentacyjne latanie do łazienki, żeby umyć ręce po porannym
    przywitaniu itp.).
    • hummer Re: W tym kontekście co sądzicie o 10.01.06, 20:27
     Witałem się nie raz z muzułmanami. Wcale nie latali do toalety, choć nie jestem
     muzułmaninem. Może to sprawa higieny tych, z którymi się witają?
     • maheda Re: W tym kontekście co sądzicie o 10.01.06, 21:03
      Widać nie byli ortodoksyjni - też takich spotykałam. Czytaj uważnie.
      Mówię o ortodoksach.
  • palnick Zaskakujący stosunek Watykanu do Biblii. 10.01.06, 21:20
   Rzym przez wieki zakazywał czytania Biblii, a swoją doktrynę budował w oparciu
   o Tradycję, która często przeczyła Biblii. Aby te sprawy nie wyszły na jaw,
   Biblię zamykano przed ludźmi. Oto przykłady:

   Papież Grzegorz VII (1073-1085) oświadczył królowi czeskiemu ...:
   „Panu Bogu upodobało się i podoba jeszcze dziś, żeby Pismo Św. pozostało
   nieznane, ażeby ludzi do błędów nie przywodziło” ...
   Sobór w Tuluzie w 1229 roku wydał pierwszy zakaz czytania Biblii ...
   Papież Grzegorz IX (1227-1241) wydał zakaz czytania Biblii w ogóle...
   W 1622 roku papież Grzegorz XV zakazuje katolikom czytania Biblii. Następnie
   Kościół katolicki zabrania jej rozpowszechniania.
   W roku 1634 synod katolicki w Warszawie wydaje oświadczenie, iż samodzielne
   czytanie Biblii jest inspirowane przez samego szatana. Stanowisko to zostaje
   zatwierdzone przez papieża.
   Papieże Innocenty XI (1676-1689), Klemens XI (1700-1721) i Klemens XIII (1750-
   1769) zakazywali ludowi czytania Biblii.
   Grzegorz XVI (1831-1846) nazwał towarzystwa biblijne powszechną zarazą ...
   Pius IX nazwał Biblie „trucizną” ...
   Leon XIII wydał w roku 1897 wykaz ksiąg zakazanych (Index librorum
   prohibitorym) i w nim figuruje także Biblia, jeśli jest tłumaczona na język
   ojczysty.

   Sobór Trydencki (1545-1563) nie uznaje Pisma Świętego za jedyne i wystarczające
   źródło objawienia Bożego oraz najwyższe kryterium prawdy. Do kanonu Biblii
   dodaje 7 ksiąg, uznawanych do tej pory za apokryficzne. (Reformatorzy nie
   włączyli ich do kanonu Biblii).

   Według najnowszego Katechizmu Katolickiego, Słowo Boże nie jest synonimem
   Biblii czy Pisma Świętego. Według tego Katechizmu Słowo Boże to Pismo Święte
   oraz Tradycja, która obejmuje nawet to, co głoszą księża. Wezwanie do
   posłuszeństwa wobec Słowa Bożego oznacza zatem wezwanie do posłuszeństwa wobec
   nauki głoszonej również przez księży katolickich.

   • cheetah51 Re: Wiadomo, że od wieków "Watykan" traktuje 11.01.06, 06:40
    WSZYSTKO instrumentalnie, czyli jak "mu" wygodniej... vide: celibat!
    • palnick Re: Wiadomo, że od wieków "Watykan" traktuje 11.01.06, 16:05
     cheetah51 napisał:

     > WSZYSTKO instrumentalnie, czyli jak "mu" wygodniej... vide: celibat!
     ------
     Byle kasa szła!
     Z tego korzysta Father Rydzol :)
   • hummer Chodziło mi o Nowy Testament czyli słowa Chrystusa 11.01.06, 09:35
    palnick napisał:

    > Rzym przez wieki zakazywał czytania Biblii, a swoją doktrynę budował w oparciu
    > o Tradycję, która często przeczyła Biblii. Aby te sprawy nie wyszły na jaw,
    > Biblię zamykano przed ludźmi. Oto przykłady:

    Nawet nie chrześcianin zgodzi się z zawartymi tam słowami i wskazówkami. Można do nich dodawać interpretację na siłę, jednak parę zasad będzie się zawsze pojawiać.
    1. Nie czyń drugiemu co tobie nie miłe.
    2. Ludzie innej wiary mogą być lepsi niż 'chwalący" Pana jego imieniem.
    3. Należy żyć pokornie. Pycha nie jest cnotą ludzką.
    4. Ci co najgłośniej krzyczą najmniej "mleka dają". I należy ih unikać.
  • hummer Podbijam, w sprawie budżetu pasuje jak ulał. 12.01.06, 18:53
   I pomysleć, że te słowa mają 2000 lat. No ale wtedy Zły też już był, też
   obdarzał ludzi "władzą". Więc słowa dalej aktualne.
  • hummer Po wczorajszym jeszcze bardziej. 03.02.06, 09:39


  • hummer Dalej nie wierzycie, że to o PiS :-) 14.03.06, 20:30
   hummer napisał:

   Dobra lub zła budowa*

   24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z
   człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na
   skale. 25 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten
   dom. On jednak nie runął, bo na skale był
   utwierdzony. 26 Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich,
   można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom
   swój zbudował na piasku. 27 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i
   rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był
   wielki?.
  • hummer A czynów nie wiedać - walka na noże 19.03.06, 18:08
   Za to zapowiada się walka na noże. Nie ma to jak prawa i sprawiedliwa chrześciańska partia (PiS) u władzy :-)
   • sierota.po.ud Pochwal się ile zarobiłeś już na euro. 12.05.06, 12:53
    • hummer Re: Pochwal się ile zarobiłeś już na euro. 12.05.06, 13:01
     waluty.onet.pl/92,waluta.html :-)
    • hummer Zobacz co się dzieje ze złotym 15.05.06, 12:21
     A to chyba dopiero początek.
  • pedros.lol Re: Bóg jest po stronie PiSu: 11.06.06, 05:53
   Czytanie kościelne z dnia wyborów parlamentarnych 25 września 2005:

   Ez 18, 25-28 Bóg nie chce śmierci grzesznika.

   To mówi Pan Bóg: «Wy mówicie: "Sposób postępowania Pana nie jest słuszny".
   Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy
   raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od
   sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów,
   które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał, i
   postępuje według P R A W A I S P R A W I E D L I W O ś C I , to zachowa duszę
   swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które
   popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze».

   Oto słowo Boże
   • karbat Re: ciekawe 11.06.06, 10:49
    czytalem niedawno ksiazke w ktorej stalo "oko za oko zab za zab "
    nie wiem czy to bylo w Biblii czy Pismie Swietym ;)

    w tej ksiazce znajdziesz wszystko
    czy wolno jesc kroliki
    a kiedy mozesz zabic brata bez obrazy Boskiej
    kobiety mowiace o kosciele ,powinno sie im zamknac usta
    • adam_krk Re: ciekawe 17.03.08, 17:16
     > czytalem niedawno ksiazke w ktorej stalo "oko za oko zab za zab "
     > nie wiem czy to bylo w Biblii czy Pismie Swietym ;)

     Jest w Biblii (ST) i Piśmie Świętym - co de facto wskazuje na tą samą księgę :)

     Przytoczone slowa można tlumaczyć dowolnie... Po swojemu - zezwolenie na zemstę,
     albo tak jak tlumaczy KK i NT - powolanie do pokory...

     Nie wyrywając z kontekstu znaczą tyle co: "jeśli ktoś uderzy Cię w policzek
     nadstaw drugi, jeśli ktoś karze Ci przejść 10 km, przejdź 20"...

     No ale... Interpretację Biblii można naginać dla wlasnych potrzeb, nawet jeśli
     tą potrzebą jest krytyka KK... Wolna wola :)
   • hummer Szkoda, że mieniąc się chrześcianami 14.06.06, 13:50
    zapominają o Nowym Testamencie.
   • adam_krk Re: Bóg jest po stronie PiSu: 17.03.08, 17:10
    Przypadek.
  • asienka32 Listy starego diabła do mlodego: 14.06.06, 14:06
   Jeśli twój pacjent zaczyna cytować Biblię na swój użytek, jest już nasz :)))

   Cytat niedosłowny, ale dobrze oddaje sens.
   • hummer No właśnie PiS włączył KK w kampanię 14.06.06, 14:22
    asienka32 napisała:

    > Jeśli twój pacjent zaczyna cytować Biblię na swój użytek, jest już nasz :)))
    >
    > Cytat niedosłowny, ale dobrze oddaje sens.

    No właśnie PiS włączył KK w kampanię
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28&w=43599491&a=43599491
    • asienka32 No to się posmażysz w piekle w doborowym 14.06.06, 14:35
     towarzystwie.
     Ino radzę na przewrotne diablice uważać :)))
     • hummer Re: No to się posmażysz w piekle w doborowym 14.06.06, 14:38
      asienka32 napisała:

      > towarzystwie.
      > Ino radzę na przewrotne diablice uważać :)))

      Mnie tam gdzie kaczory nie wezmą. :-)
      • asienka32 Re: No to się posmażysz w piekle w doborowym 14.06.06, 15:12
       > Mnie tam gdzie kaczory nie wezmą. :-)

       Ja bym tego nie była taka pewna.
       • hummer Re: No to się posmażysz w piekle w doborowym 14.06.06, 15:14
        asienka32 napisała:

        > > Mnie tam gdzie kaczory nie wezmą. :-)
        >
        > Ja bym tego nie była taka pewna.

        Ale jeśli to się poświęcę dla dobra Polski. :-)
        • asienka32 Igraszki z diabłem leciały niedawno na TVP Kultura 14.06.06, 15:16
         cudo :)
         • hummer Re: Igraszki z diabłem leciały niedawno na TVP Ku 14.06.06, 15:29
          Wogłole nasze diabły nie są takie złe. Weźmy Rokitę :-)
          • asienka32 Re: Igraszki z diabłem leciały niedawno na TVP Ku 14.06.06, 15:33
           Prawdziwy diabeł musi być demoniczny, Rokita to cienias :)))

           Z PO jedyny który mi pasuje to Niesiołowski.
           • hummer Re: Igraszki z diabłem leciały niedawno na TVP Ku 14.06.06, 15:43
            A kto mówi o PO. Kompleks PO zostaw Kaczyńskim. Ja mówię o tym prawdziwym w kontuszu :-)
            • asienka32 Re: Igraszki z diabłem leciały niedawno na TVP Ku 14.06.06, 15:45
             To też Sfefek.
             Ale temat mnie zaintrygował, zaraz pomyślę, kto wśród naszych polityków nadaje
             się na diabła, takiego prawdziwego i demonicznego :)
             • hummer Re: Igraszki z diabłem leciały niedawno na TVP Ku 14.06.06, 15:55
              Pomogę Ci - Kurski. Jest Prawy i sprawiedliwy i kieruje się Ewangelią:

              Złota zasada postępowania*

              12 Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.
              • asienka32 Re: Igraszki z diabłem leciały niedawno na TVP Ku 14.06.06, 16:00
               Z PiS to może ostatecznie CYmański by się nadawał :)
               • hummer Re: Igraszki z diabłem leciały niedawno na TVP Ku 14.06.06, 16:02
                asienka32 napisała:

                > Z PiS to może ostatecznie CYmański by się nadawał :)

                To co mnie w nich (PiS) zastanawia to, to że mają pełną gębę frazesów a miłości ani kropli.
                • asienka32 Re: Igraszki z diabłem leciały niedawno na TVP Ku 14.06.06, 16:04
                 A ileż to miłości jest w towarzyszach z SLD?
                 • hummer Re: Igraszki z diabłem leciały niedawno na TVP Ku 14.06.06, 16:07
                  asienka32 napisała:

                  > A ileż to miłości jest w towarzyszach z SLD?

                  Przynajmniej nie podpierają się Ewangelia i KK.
                  KK moim zdaniem nieźle się na PiS przejedzie. Oni nie znoszą autorytetów, a KK było nie było jest autorytetem. I wygląda na to, że KK wszedł z PiS jakby w pakt z Diabłem.

                  Bóg jak chce kogoś pokarać to mu wpierw rozum odbiera.
                  • asienka32 Re: Igraszki z diabłem leciały niedawno na TVP Ku 14.06.06, 16:09
                   > Przynajmniej nie podpierają się Ewangelia i KK.

                   Podpierają, podpierają. Moze nie Miller i Oleksy, ale już Olejniczak jawnie
                   deklaruje religijnośc.
                   O lokalnych działaczach nie wspomnę, przypomnę tylko Stellę Maris na moim
                   podwórku.
                   • hummer Re: Igraszki z diabłem leciały niedawno na TVP Ku 14.06.06, 16:12
                    asienka32 napisała:

                    > > Przynajmniej nie podpierają się Ewangelia i KK.
                    >
                    > Podpierają, podpierają. Moze nie Miller i Oleksy, ale już Olejniczak jawnie
                    > deklaruje religijnośc.
                    > O lokalnych działaczach nie wspomnę, przypomnę tylko Stellę Maris na moim
                    > podwórku.

                    Jest bardzo dużo ludzi twierdzących, że są wierzący. Problem jest tylko w tym, że powinno się to poznawać po owocach, nie po krzyku.
                    • dupiec_gwiezdny [...] 07.07.06, 19:48
                     Wiadomość została usunięta ze względu na złamanie prawa lub regulaminu.
                     • hummer Fajny nick :) 26.03.07, 16:38

             • maria333 Re: Igraszki z diabłem leciały niedawno na TVP Ku 18.08.06, 14:47
              asienka32 napisała:

              > To też Sfefek.
              > Ale temat mnie zaintrygował, zaraz pomyślę, kto wśród naszych polityków
              nadaje > się na diabła, takiego prawdziwego i demonicznego :)

              Mnie tam Macierewicz swoją'fizjo-gnomią' podchodzi..

              tak cudownie wrednie mu z oczu patrzy...
  • hrabia.mileyski Zaraz tu zwabisz husyte i sie zacznie..! 18.08.06, 14:53
   A i katolikom sie dostanie przy okazji.
   • husyta Re: Zaraz tu zwabisz husyte i sie zacznie..! 11.10.06, 10:46
    hrabia.mileyski napisał:

    > A i katolikom sie dostanie przy okazji.

    Drogi hrabio,
    Katolik Kaczyński nie ma pojęcia o Piśmie Świętym;
    Katoliccy politycy KPiSu też sobie kpią z praw Pisma Świętego.
    Hummer przytoczył wiele trafnych tekstów o postawie PiSuitów.
    • hummer Re: Zaraz tu zwabisz husyte i sie zacznie..! 14.11.06, 09:59
     Dziękuję za zrozumienie.
  • hummer I co nie IV RP :) 04.12.06, 11:56
   hummer napisał:

   > Dobra lub zła budowa*
   >
   > 24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z
   > człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. 25 Spadł deszcz, wez
   > brały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo
   > na skale był utwierdzony. 26 Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wyp
   > ełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował n
   > a piasku. 27 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na
   > ten dom. I runął, a upadek jego był wielki?.
   > 28 Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. 29 Uczył
   > ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie*.

   serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34308,3770896.html
  • kilimandzaro5 Re: Biblia nadal aktualna. Wypisz, wymaluj o PiS. 06.12.06, 17:51
   niech żyje Chrystus
   • ciupazka Re: Biblia nadal aktualna. Wypisz, wymaluj o PiS. 30.12.06, 13:11
    Krucazeks! Towarzysze ucom sie biblii, cy jako? Kóniec świata!!
    • hummer Re: Biblia nadal aktualna. Wypisz, wymaluj o PiS. 01.12.07, 16:50
     ciupazka napisała:

     > Krucazeks! Towarzysze ucom sie biblii, cy jako? Kóniec świata!!

     A jaśniej? Uważasz, że ewangelizacja jest przyczynkiem ku końcu świata?
  • hummer A upadek był wielki 05.01.07, 18:21

  • te_rence Re: Biblia nadal aktualna. Wypisz, wymaluj o PiS. 30.03.07, 13:23
   A tutaj coś o ojcu (czyim?) dyrektorze Rydzyku oraz panu z orderami Jankowskim:
   (ew.Mateusza 23 rozdz):


   3 Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie
   naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią.

   4 Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz
   sami palcem ruszyć ich nie chcą.

   5 Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać.
   Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów.

   6 Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach.

   7 Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi

   8 Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz
   Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście.

   9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec
   wasz, Ten w niebie.

   10 Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz
   Mistrz, Chrystus.

   11 Największy z was niech będzie waszym sługą.

   12 Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.   Biada obłudnikom!

   13 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo
   niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym,
   którzy do niego idą

   14. Biada wam nauczyciele Pisma i faryzeusze obéudnicy, bo objadacie domy wdów
   pod pozorem długich modlitw. Dlatego otrzymacie surowszy wyrok.

   15 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i
   ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go
   dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.

   16 Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: Kto by przysiągł na przybytek,
   to nic nie znaczy; lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany
   przysięgą.

   17 Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca
   złoto?

   18 Dalej: Kto by przysiągł na ołtarz, to nic nie znaczy; lecz kto by przysiągł
   na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą.

   19 Ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę?

   20 Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży.

   21 A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na Tego, który w nim mieszka.

   22 A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada.

   23 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z
   mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie:
   sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie
   opuszczać.

   24 JK Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!

   25 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dbacie o czystość
   zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są one zdzierstwa i
   niepowściągliwości.

   26 Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona
   stała się czysta.

   27 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do
   grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są
   kości trupich i wszelkiego plugastwa.

   28 Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni
   jesteście obłudy i nieprawości.

   29 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby
   prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych,

   30 i mówicie: "Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie byliśmy ich
   wspólnikami w zabójstwie proroków".

   31 Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali
   proroków!

   32 Dopełnijcie i wy miary waszych przodków!

   33 Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle?
  • palestrina2o05 co to jest IV RP ? 31.05.07, 17:53
   to jakis nowy batonik ?
   • hummer Re: co to jest IV RP ? 22.06.07, 13:54
    palestrina2o05 napisał:

    > to jakis nowy batonik ?

    Właśnie okazał się niestrawny. :)
  • gross-on Precz z rzadami Kaczynskich. 14.06.07, 14:24
  • hummer Kaczyści nie znają Billi i nie znają Konstytucji 10.09.07, 14:28

   A ponoć to elita społeczeństwa. :)

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka