Dodaj do ulubionych

Dekomunizacja a rzad Jaroslawa Kaczynskiego

25.11.07, 10:56
Lista PZPR-owców w rządzie Kaczyńskiego
ndrzej Lepper, wicepremier rządu RP - wieloletni członek i działacz
PZPR. Skazany ponadto prawomocnymi wyrokami (siedmioma - przyp.
redakcji) za przestępstwa pospolite!
Andrzej Kryże, wiceminister sprawiedliwości - był członkiem PZPR do
jej końca (1990 r). Skazywał w stanie wojennym. Skazał między innymi
Bronisława Komorowskiego z PO za udział w demonstracjach
antykomunistycznych.
Zbigniew Wasserman - Minister Koordynator ds. Służb Specjalnych, PRL-
owski prokurator od lat 70-tych.
Wojciech Jasiński, minister skarbu - członek PZPR w latach 1976 -
1981, szef Wydziału Spraw Wewnętrznych w Płockim Urzędzie Miasta,
przybudówki SB, co ciekawe, w czasie debaty sejmowej, indagowany na
okoliczność przynależności do PZPR Jasiński nie przyznał się do
tego, a w jego życiorysie zaprezentowanym posłom nie było na ten
temat ani słowa.
Andrzej Aumiller, powołany 03.11.2006 na stanowisko ministra
budownictwa - zasłużony komunista, wieloletni członek PZPR, a
następnie i Unii Pracy.
Anna Kalata od 06.05.2005 minister Pracy i Polityki Społecznej.
Członek PZPR jak i SLD.
Marek Grabowski - wiceminister zdrowia (członek PZPR i SLD) dzięki
rekomendacji SLD był zastępcą głównego inspektora sanitarnego w
rządach Leszka Millera i Marka Belki. Premier powołał go na
stanowisko wbrew wcześniejszym zapowiedziom polityków PiS, że w
rządzie nie będzie osób rekomendowanych na publiczne funkcje przez
SLD
Ewa Sowińska od 07.04.2006 Rzecznik Praw Dziecka z ramienia LPR. W
latach 1977-1980 należała do Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej. Dzisiaj już nawrócona w „najlepszym rządzie od 17 lat"
odpowiada za prawa dzieci.
Krzysztof Zaręba, wiceminister środowiska, były członek PZPR, a w
rządzie Leszka Millera główny inspektor ochrony danych osobowych.
Premier powołał go na stanowisko wbrew wcześniejszym zapowiedziom
polityków PiS, że w rządzie nie będzie osób rekomendowanych na
publiczne funkcje przez SLD
Maciej Łopiński, rzecznik prezydenta RP - w okresie 1975 - grudzień
1981 należał do PZPR i pracował na nomenklaturowym stanowisku
sekretarza redakcji gdańskiego tygodnika „Czas", klasycznego pisma
partyjnego „po linii i na bazie" (szefostwo z PZPR-owskiej
nomenklatury, cenzura, wytyczne z KW itd.).
Ryszard Siewierski, zastępca komendanta głównego policji - członek
PZPR do końca (1990).
Stanisław Kostrzewski, od 25.02.2006 skarbnik PiS - był aktywnym
członkiem PZPR do końca jej działalności. Żeby było ciekawiej – od
31.12.2005 jest wiceprezesem Banku Ochrony Środowiska i nie ma tu
żadnego konfliktu interesów lub niejasności.
Henryk Biegalski, nominowany i odwołany z funkcji szefa Centralnego
Zarządu Służby Więziennej, od 1969 r. do końca lat 80. był członkiem
PZPR. Od marca 1982 r. należał do Komisji Bezpieczeństwa i Ładu
Publicznego KW PZPR w Gdańsku.
Bogdan Socha, od 05.05.2006 nowy wiceminister pracy - był do samego
końca członkiem PZPR. Pracował w Komitecie ds. Młodzieży i Kultury
Fizycznej, kierowanym przez Aleksandra Kwaśniewskiego.
Jerzy Bahr, 19.05.2006 mianowany ambasadorem RP w Moskwie - w latach
1976 - 1980 w randze I sekretarza pracował w Ambasadzie PRL w
Bukareszcie (sekretarz ds. prasowych). Do stanu wojennego był
członkiem PZPR. Za prezydentury Kwaśniewskiego był po Siwcu (od
marca 2005) szefem BBN i członkiem RBN.
Krzysztof Czabański, mianowany 01.07.2006 na prezesa Polskiego Radia
S.A. - były dziennikarz m.in. „Sztandaru Młodych" i „Zarzewia". W
latach 1967-1980 należał do PZPR.
Stanisław Podlewski, mianowany 17.07.2006 dyrektorem departamentu
rybołówstwa w ministerstwie rolnictwa - należał do PZPR do końca jej
istnienia.
Marcin Wolski, 21.07.2006 mianowany został dyrektorem I programu PR -
od 1975 roku do końca był w PZPR, będąc m.in. sekretarzem POP w PR.
Tomasz Gąska, mianowany 25.07.2006 nowym wiceprezesem Radia PiK z
nadania PiS - były PZPR-owski aparatczyk, który strzegł linii partii
i bronił stanu wojennego. Był członkiem PZPR, sekretarzem
Podstawowej Organizacji Partyjnej w tygodniku „Fakty" i zastępcą
redaktora naczelnego tej gazety od 1979 roku, przez stan wojenny, aż
do upadku komunizmu, odznaczony medalem im. Janka Krasickiego.
Używając pseudonimu Tomasz Hellen pisał m.in. peany na temat WRON, a
w tekście „Jaka może być partia" nawoływał do odrodzenia w
PZPR „ducha leninowskich zasad".
Romuald Poliński, mianowany 07.08.2006 przez premiera wiceministrem
pracy, był przez wiele lat członkiem PZPR, a w rządach SLD doradcą
ministrów Kołodki i Belki. Premier powołał go na stanowisko wbrew
wcześniejszym zapowiedziom polityków PiS, że w rządzie nie będzie
osób rekomendowanych na publiczne funkcje przez SLD
Jan Sulmicki, kandydat na prezesa Narodowego Banku Polskiego,
zgłoszony 11.12.2006 przez Kaczyńskiego - były aktywista PZPR w
SGPiS (obecnie SGH), także w stanie wojennym. 14.12.2006 zrezygnował
z kandydowania z "powodów rodzinnych".
Zbigniew Graczyk, 09.01.2007 mianowany wiceministrem gospodarki
morskiej - przez 20 lat należał do PZPR, będąc między innymi
członkiem jej Komitetu Wojewódzkiego w Szczecinie. Był również w
kierownictwie nomenklaturowej spółki Interster, która była
folwarkiem partyjnych dygnitarzy, m. in. Sekuły i Rakowskiego.
Maciej Giertych były członek PRON i Rady Konsultacyjnej przy gen
Jaruzelskim poparł dekret o wprowadzeniu stanu wojennego i
delegalizację Solidarności. Wiosną 1989 roku brał udział w
obradach "Okrągłego Stołu" jako doradca... gen. Jaruzelskiego.
Nigdy nie został zarejestrowany jako Tajny Współpracownik, ponieważ
SB uznała, że jest wystarczająco przydatny jako współpracownik
zupełnie jawny. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON) -
organizacja polityczna utworzona w okresie stanu wojennego przez
PZPR i podporządkowane jej stronnictwa polityczne oraz organizacje
katolickie w celu propagandowego wykazania poparcia społeczeństwa
dla polityki partii, a w szczególności wprowadzenia stanu wojennego.
Ryszard Bender także członek PRON i poseł na Sejm PRL. Obecnie
senator LPR.
Janusz Maksymiuk z Samoobrony, negocjował z PiS-em jak mówi J.
Kaczyński „najlepszą od 17 lat koalicję rządową" .W PZPR od 1975 do
końca. Umieszczony na liście krajowej PZPR w wyborach ´89 obok
takich tuzów jak Kiszczak, Kania, Florian Siwicki, Rakowski.
TW "Roman". Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA
UOP. zarejestrowany pod nr 46734 dnia 15.07.83 przez Pion VI RUSW
Oleśnica. Nr archiwalny 60430/I, nr mikrofilmu 60430/1. Miejsce
archiwizacji WEiA del. UOP we Wrocławiu. Data zaprzestania kontaktów
27.09.89.
Stanisław Łyżwiński, wiceprzewodniczący Samoobrony. W czasach PRL
był członkiem ZSL, w III RP zaangażował się w działalność powiatowej
organizacji SLD. Być może było to związane z faktem świadomej i
tajnej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, do której przyznał się w
oświadczeniu lustracyjnym.
Bolesław Borysiuk wybrany do KRRiT za zgodą Kaczyńskich. Był
strażnikiem „jedynie słusznej linii Roberta Kwiatkowskiego", przez
lata prezesa TVP z ramienia SLD i jednego z czarnych bohaterów afery
Rywina . Do PZPR należał od 1971 r.
Dodamy od siebie:
- Irenę Szewińską, jedną z założycielek i członkinię władz krajowych
PRON, później w sztabie wyborczym Lecha Kaczynskiego.
- Próbę mianowania na stanowisko w Ministerstwie Sprawiedliwości
prokurator Krystyny Bartnik (w stanie wojennym oskarżała m.in.
Krzysztofa Łozińskiego - naczelnego „Kontratekstów"),
- licznych posłów i europosłów koalicyjnej Samoobrony z prawomocnymi
wyrokami (Hojarska, Łyżwińscy, Beger, Maksymiuk, i inni) oraz
Przypomnimy także byłego członka PZPR Jerzego Targalskiego - obecnie
czołowego lustratora w Polskim Radiu.
www.prawica.net/node/8022
Obserwuj wątek

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka