Dodaj do ulubionych

Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie"

01.05.11, 21:55
"Plebiscyt we Necie"

Tragikomedyjo
prawie w jednym akcie
Zdo sie to mecyjo?
-Po czyńści na fakcie!

Dyć niy cołkym przeca
-heresztym niy groźcie
Za konceptym leca
z godkom niy we poście.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 21:56
   Obsada

   Sztuka w jednym akcie
   Dyć scyn pora bydzie
   Trza łośmiu aktorow
   Inaczy we biydzie.
   • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 21:56
    Erna ze Ignacym - cuzamyn "front" trzimie
    Ze Berbelkom Lyjo - dwojka niy podrzymie
    Acik wspiyro Zefla? Możno na łodwyrtka?
    A siodmym jest Bolek - podobnoś niy żyrdka
    Łosmym bydzie Franek - niy ze ziymi ślonski
    I na tym już fertig, styknom jejich "konski".
    • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 21:57
     Berbel - internautka - pszocielka ślonski godki

     Ano - zocno ślonsko frela
     Ślonzek takich mo dość wiela
     Nic że prawie we diasporze
     Że szwandrajom durś na dworze
     Sercym zdo sie ciyngym z nami
     Tako szkryfna - wiycie sami
     Co przeżyła to przeżyła
     Dyć łostała w niyj ta siyła
     Kero durś ku dobru ciongnie
     Toż se we plebiscyt wprzongnie.
     • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 21:57
      Erna - internautka - ślonsko klachula ze Niymiec

      Z niyjednego pieca istno chlyb jodała
      Chyńć coby "przewodzić" w duszy niy chowała
      Dyć bez okazyji i anongu przeca
      Jyj to co nazgobi kej sie chyci Neca
      Mustrym tu klachuli co czynsto podjudzo
      A kej słonko blyśnie do ćmoka se skludzo
      I choć mi godocie - w "Świynto wojna" leca
      Czasym łostudnica jako "Bercik w kecach".
      • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 21:58
       Ignac - ślonski internauta - zgobnik

       Zdo sie soroń podrybnicki
       Jakby blisko ty "Glywicki"
       Ciyngym zgobi
       Larmo robi
       Mu łoszczerstwo bliske wdycki

       Czy zowistny, pofyrtany?
       Chce być jako "pon nad pany"?
       Czy popijo?
       Kryjolyjo!
       Czynsto kac go tropi ranym?       Ruda Śląska - stolica fraszki
       • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 21:59
        Hmm, to tyż trza poprawić.        Scynografijo

        Na binie tepich - we piyrszym planie
        Tam tref ferajny abo spotkanie
        A za tym biurka z komputerami
        Piyńć cołkym styknie - z monitorami

        Coś ze realu - cosik ze Neca
        Jako w tytule - recht we tym przeca.
        • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:00
         Franek - działacz ślonski ferajny - internauta

         Ano - niy łon jedyn tu "importowany"
         Kwiot Polski Ślonzkowi jako gyszynk dany
         Godce ponoć pszaje - trzimie sie polskego
         Dyć niy we tym feler kej ducha zocnego
         Czy richtig? Pierombol - se przeca dowiycie
         Kunszt rymow przedstowi i fikcjo, i życie?
         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:00
          Lyjo - ślonski internauta

          Lyjo w Necie czynsto bywo
          Toż nikogo to niy dziwo
          Że jest tam kaj coś se dzieje
          Choć niy zowdy istny śmieje

          Żgnońć szpyndlikym tyż poradzi
          Toż niy darmo swoj post wsadzi
          Cosik widzi kej pokuko
          Zdowo sie co prowdy szuko.
          • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:01
           Zefel - działacz ślonski ferajny

           Tyn sie staro wiela robić
           W czas kej godka chcom już "dobić"
           W czas kej godka już sie traci
           Niy łoblyko w doma laci

           W gowie kodyfikacyjo
           Dyć niy yno - toż mecyjo
           Niych rzondzynie blyszczy wszyndy
           Tam kaj nasze ślonske grzyndy.
           • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:01
            Acia - działacz ślonski ferajny

            W kodyfikacyji retong widzi Acik
            Bez niyj - tako prawi - sie wszysko zatraci
            Gowa mo do tego - dyć niy łod parady
            Choć i ta ideja prowadzi do zwady

            Acia sie swojego richtig twardo trzimie
            Możno skuli tego niy śpi yno drzymie?
            Możno skuli tego, że w śniku nachodzom
            Kierzy niy som za tym. -Czy godce zaszkodzom?
            • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:02
             Bolek - internauta, tyż we ferajnie

             Dlo ślonski godki coniyco robi
             Som łod sia - we tym niy trza mu łaski
             Kogo szteruje prawi że zgobi
             Dyć ponoć miyszko w stolicy fraszki

             Nyncom go szpaski i limeryki
             Som szkryfnoł tego tyż zdo sie wiela
             Niy wystrachajom go i krytyki
             Ślonski rym cieszy - styknie mu tela.
  • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:02
   Łobroz I - "Tref ślonski ferajny"

   Łobroz abo scyna - jako tam wolicie
   Cosik kładzie Muza - cosik same życie.
   • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:03
    Zefel
    -----
    Moji roztomili - wiycie - w ty ferajnie
    Som my przeca po to coby blysła fajnie
    Ślonsko naszo godka - znajom jom starziki
    Dyć na nos by potrza możno jejich kryki

    Bo edukacyjo z gowy jom wybijo
    Co downiyj se traci tako - kryjolyjo!
    Ślonsko dusza dzisioj polonizowano
    Bardzi jako piyrwyj germanizowano
    Dyć ciyngym coś blysko jakby z jeji ćmoka
    Cosik co szteruje Niymca i Poloka
    W momyncie łostatnim ziorko plon prziniesie
    Trza zasioć, podlywać - nom jeszcze tu chce sie.
    • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:04
     Acia
     -----
     Dobrze Zefel prawisz - kej my sie chycymy
     Możno prawie retnońć cosik poradzymy
     Z kodyfikacyjom trza pociś do przodka
     We zocy mieć Ślonzok bydzie swoja godka

     Jedyn muster ślonski - we tym jyj retunek
     Jak jedyn echt-ślonski richtig pomyślunek
     Kej już tako przidzie wiyrchym łon poleci
     Jynzyk regionalny wartko sie ukleci.
     • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:04
      Zefel
      -----
      Jynzyk regionalny - wiym - zocno ideja
      Kej Sejm to zrychtuje zagro dobrodzieja
      W ta strona pódymy kero sie nom jawi
      Dyć cosik inkszego możno prawie sprawi
      Że godka łogrzeje kożdo ślonsko dusza
      Cosik doradzicie? Som dońść tego musza?
      • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:05
       Bolek
       -------

       Piyrwyj żech już radzioł - profil w "naszy-klasie"
       Toż Franek to łotwar, no i ło tym czasie
       Prawie tyż już forum ferajny tam blysko
       Cosik szkryfnońć idzie - dyć czy we tym wszysko?

       Trza godka lansować, trza blysnońć ferajnie
       Zdałoby plebiscyt zrychtować tam fajnie
       "Pszociel Ślonski Godki" - miano przeca piykne
       I chyńci, i czasu do tego wystyknie

       Dyć kejby to richtig rozkulać we Necie
       Możno sie to wszysko ciekawie uplecie
       Profit w tym medjalny dlo ferajny bydzie
       Promocyjo godki - przi tymu niy w biydzie.
       • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:05
        Zefel
        ------

        A jako na forum to prawie zrychtować?
        Jako we portalu richtig wypromować?
        Choć koncept ciekawy niy przidze to leko
        Mało wspiyrać bydzie - nojwiyncyj poczeko.
        • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:06
         Bolek
         ------
         Niy ma co sie tropić tym richtig za wiela
         Trza dać regulamin na forum i tela
         Som go tam zrychtuja - bele potwierdzicie
         Kej forum publiczne - sie na niym dowiycie
         Coniyco poprawić na wontku tam pódzie
         Punktow trocha bydzie - niy godom ło cudzie
         Franek moderator - ździybko przipilnuje
         Zowdy może trefić ktoś kery trolluje.
         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:06
          Franek
          ------

          No tak - forum mamy, może się to uda
          Plebiscyt podobny robiła już Ruda
          Zajrzałem tam wtedy - nieźle im to wyszło
          Zagłosować w wątkach trzysta osób przyszło.
          • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:07
           Zefel
           ------

           No toż trza nom poprobować
           Trza zielone światło dować
           Godce służyć i ferajnie
           Możno sie pokulo fajnie

           Bolek - działej! Pomogymy
           Wiym że cie wciongajom rymy
           Regulamin dyć dej w prozie
           Poprowiymy go tam może

           Ech, po prowdzie - cosik tropi
           Kej brak kasy coś sie topi
           A trza grosza na nagrody
           Jako wylyźć z "myntny wody"?
           • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:07
            Bolek
            ------

            Łoj - dyć geldu niy trza wiela
            Bardzi chyńci i wesela
            Plebiscytom my som radzi
            Luft we kasie niy zawadzi

            Styknom przeca tam dyplomy
            Na pamiontka tyż coś domy
            Teroz luty - finał z majym
            Polska godce niy jest rajym
            Sie coniyco jednak miyni
            Na ty naszy ślonski ziymi
            Jo niy widza "myntny wody"
            Mie wystyknie naszy zgody.
            • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:08
             Zefel
             --------

             Ja - som jeszcze formalności
             "Kapituła" we statucie
             Toż trza wybrać jom nojprości
             Bolek, jo tyż widza tu cie
             Ktoś z Zarzondu tam tyż bydzie
             Ktosik trzeci i po biydzie.
             • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:08
              Bolek
              ------

              Kej trza tako - niy ma sprawy
              W tym niy yno coś z zabawy.
              • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:09
               Zefel
               ---------

               Trojka kandydatow. -Kto jeszcze? Wystyknie?
               Toż trza nom welować - niychej leci piyknie
               Wszyscy "za"! -Nikt "przeciw"? -"Kapituła" momy
               Wartko regulamin pewno tyż poznomy

               Na tym fertig dzisioj - reszta przidzie w Necie
               Kukejcie tam prawie wszyjscy kierzy chcecie
               Trza ideja zocno jakosik nom wspyrać
               Jo som na te forum byda fest zaziyrać.
  • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:10
   Łobroz II - "We Necie na forum"

   Tref ferajny już za nami
   Co we Necie - tyż rymami
   "Wirtualnie" - to powiycie
   Dyć mie tako leci życie.
   • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:11
    Bolek
    ------
    Kożdy Ślonzok godce pszaje?
    Kożdy jom we duszy nosi?
    Czy Sowizdrzoł ło tym baje?
    Farorz ze ambony głosi?

    Jest ferajna ślonsko prawie
    Ze Pszocielym Ślonski Godki
    Jak "giskana" w ty zabawie
    Co podlywo gryfne kwiotki

    Toż plebiscyt se rychtuje
    Do tytułu przezocnego
    W godce szkryflosz? Jom promujesz?
    Nominacje dosz do tego?
    • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:11
     Franek
     -------

     Regulamin plebiscytu
     na tym forum ułożymy
     Prozą bedzie miał swój wątek
     - niepotrzebne w tym są rymy.
     • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:12
      Bolek
      -------

      Ano, ano - wszysko bydzie
      Promocyjo we Nec idzie
      Internauty już kukajom
      Wszysko bydzie tu - niy bajom.
      • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:12
       Zefel
       -------

       Toż sie Bolek chyć roboty
       Szkryflej jako to poleci
       Łodstow szpaski i gupoty
       Co mo być niych proza kleci.
       • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:13
        Projekt regulaminu plebiscytu "Pszociel Ślonski Godki"
        -------------------------------------------------------

        1. Wszyscy kierzy jakosik starajom sie ło to coby naszo godka niy uśmiyrkła, wspiyrajom i promujom jynzyk naszych rodzicieli, dbajom ło to coby sie rozwijoł, jako tyż tworzom ślonsko literatura mogom być nominowani do tytułu "Pszociela Ślonski Godki".

        2. Kożdo osoba fizyczno może zaproponować nojwyży piyńciu ludzi do tego plebiscytu. Trza jednak szrajbnońć przi kożdym choć jedne zdanie uzasadniynio (wiyncy tyż niy zawadzi). Wskozano byłaby tyż gwarancyjo kontaku, co może być ważne przi nominacji mniyj znanych ludzi, kierzy som aktywni we we roztomajtych ślonskich pomyńszych dziedzinach (miasto, gmina, sołectwo).

        3. Kożdo osoba fizyczno może zaproponować zarowno tych kandydatow kierzy już byli wymiyniyni, jak tyż cołkym inkszych. Zadaniym Kapituły bydzie na tym etapie porachowanie wiela razy dany kandydat był wskozany, bo prawie to zawoży nojbardzi na oficjalny nominacji do tytułu "Pszociel Ślonski Godki"
        • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:13
         Erna
         ------

         Hola, hola! Co robicie?!
         Aże w Niymcach głośno - wiycie?

         Prziglondnyłach se ferajnie
         Wiym że leci tam niyfajnie!
         Chcom Ślonzokow godki uczyć?
         Kej ich czytom to mie puczy!

         Hjeroglify, jakeś znaczki
         Idzie dostać wartko sraczki!
         Ło Steuerze coś fandzolom
         Godka cukrym mu czy solom?

         Jakbych w Niymcach ich dostała
         We belowie bych "kompała"!
         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:49
          Ignac
          -------

          Richtig prowda - to "berciki"
          Zdo sie jako z "rudzki kliki"
          Wiece, fraszki im we gowie!
          Czy borokym ślonski czowiek?

          Dyć nos przeca som miljony!
          Nacjonalny jynzyk momy!
          Chcom by łon boł regjonalnym!
          Toż sztyngs leci z ty ferajny!
          • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 01.05.11, 22:51
           Franek
           --------

           Steur, Pani Erno, może Pani nie wie
           Myślał w międzywojniu o swym "śląskim drzewie"
           Katowickiej szkole on dyrektorował
           Język stron ojczystych już kodyfikował
           Pisywał dialektem co bardziej opolski
           Dla Górnślązaka jednak też on swojski.
           • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 02.05.11, 00:58
            Erna
            -----

            Patrzcie go, gorola! Ślonzoczka pouczo!
            Jeszcze możno hadziaj bydzie mi tu buczoł
            Słoma z szułow leci! Ło godce śmiy prawić!
            Możno uczyć dzieci? Chciołby Ślonzek "zbawić"?
            Zdo sie dwa feniki niy być i we wercie
            Ferajna gorolsko! Goroli se biercie!
            • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 02.05.11, 19:21
             Ignac
             -------

             Erna, wiysz - sie zdowo - prawie pewnych tego
             Że w ty "klice" kożdy na muster istnego
             Przi Poloku Ślonzok - dyć to jakeś cuda
             Chcom "kodyfikować", czy robić łostuda?

             Pewnikym tak kryncom jak koże Warszawa
             W rzici majom ślonskość - dlo nich to "zabawa"
             Taki ty ferajny "publiczny użytek"
             Że nom z tego biyda, a im aże zbytek

             Godka dlo kosmitow śmiom ludziom rychtować
             Drapci z tym na Marsa sie bydom wyprowiać
             Groszym z naszy kapsy "warszawka" im sypnie
             Ferajna niym drzistnie wpiyrw sie na nos wypnie.
             • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 02.05.11, 19:22
              Erna
              -------

              Ech, jo tyż bych za to swoja gowa dała
              Choć szkryflom z daleka byda wachowała
              Geld kery z Uniji nom Polska zabiyro
              Czymu może służyć - widza z tym dopiyro

              Dyć niydoczekanie łoszustow pierońskich!
              Trza z ryjow im wyrwać te zofcite konski!
              Ciyngym by sie paśli przi biydzie Ślonzoka!
              Niy ma na to siyły? Puściyłabych w zokach!
              • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 02.05.11, 19:43
               Zefel
               ------

               Pani Erno - leko łoszczyrstwami ciepać?!
               Na łotwartym forum - dyć to idzie hepać
               Ferajna mo z zocy "publiczny pożytek"
               Ofyn godce służyć - we tym jakiś "zbytek"?

               Finanse tyż ofyn - co rok "przeświytlajom"
               Nawet wiyncy razy kej dotacjo dajom
               Toż sie pohaltujcie - tako Wom niy godzi
               -Ze marasu czynsto coś gorszego rodzi.
               • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 02.05.11, 20:43
                Erna
                -------

                Znom jo wos podciepy "pajonkow czerwonych"!
                Ze prowdy robicie durś jakesik kromy
                Niy wszyndy w Uniji echt-demokracyjo
                Komuna durś żyje - łoszkliwy mo ryjok!

                Niy darmo żech przed niom ze Polski pitała
                Coby mie i tukej szterować durś śmiała
                Z daleka jom czuja jako szponder zgniyły!
                Żech niy modo frela - dyć wystyknie siyły
                Coby tym terozki krebsy wyfutrować
                Coby sie szkarada niy rodziła z nowa!
                • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 02.05.11, 21:03
                 Ignac
                 --------

                 Futruj krebsy, futruj - w tym Ślonska nadzieja
                 Kery tu "bercikym" chce grać dobrodzieja
                 Bałamoncić bydom ta ślonsko dziedzina
                 Erna, dyć ty zowdy poznosz skur.....a!

                 Kery cie poczyto, wiy - recht w tym co prawisz!
                 Kej jo ci pomoga i portal wybawisz
                 Łod tego marasu: wicow, fraszek, szpasu
                 Trza do hajźla wciepać to wszysko zawczasu

                 Wiysz, zy mie romatyk, jakby "Juliusz Ślonski"
                 Ty jako "Grażyna" - wartko wyrżniesz gonski!
                 Ściongniesz na "krucjata" tyż inksze klachule
                 -"Berciki" im bydom tańcować przi rule!
                 • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 02.05.11, 21:26
                  4. Czas zbiyranio propozycji potrwo rowno miesionc.

                  5. Członkowie Kapituły na tym etapie niy mogom wystowiać swojich kandydatow.

                  6. Po zamkniyńciu listy propozycji i porachowaniu zgłoszyń kere przipadły kożdy osobie Kapituła typuje swoje piontki kandydatow, tak coby ze tego wywelować oficjalnie 10 nominowanych.


                  Ruda Śląska - stolica fraszki
                  • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 02.05.11, 22:32
                   Berbel
                   --------

                   Kukom w regulamin - widza coś zocnego
                   Bych dokuplowała jakosik do tego
                   Choć szkryflom z daleka - Ślonzek w duszy czuja
                   Trza go ciyngym dźwigać - se to forszteluja

                   Niychej siył i chyńci Wom zowdy wystyknie
                   Wspiyrać bych Wos jakoś chciała we tym piyknie
                   Chocioż tyn plebiscyt kajsik popromuja
                   "Trzi grosze" dom łod sia - dusza uraduja.
                   • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 03.05.11, 00:11
                    Lyjo
                    ------

                    Łoj Berbel - sie ciesza kej Cie czytom tukej
                    Jako z godkom naszom? Łodpowiedzi szukej
                    Niy w jakiś konkursach abo plebiscytach
                    Choć intyncje zocne może być ciaplyta

                    Tyż sie tymu forum ździybeczko dziwuja
                    Tym "Pszocielym..." możno prawie uraduja
                    -Dyć niych wpiyrw dokulo sie wszysko do końca
                    Tela wiym - trza tego jak po dyszczu słońca.
                    • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 03.05.11, 00:23
                     Berbel
                     --------

                     Lyjo - tu we Niymcach niy wszysko klarowne
                     Choć sama pamiyntom słowa godki downe
                     Dziecioki niywiela, a wnuki szwandrajom
                     Ano - trza im tego - dyć niy godce pszajom

                     Czy spokopiom tela coch niy przepomniała?
                     Jo bych za to przeca gowy niy dowała
                     Wiym yno - żol bydzie kej sie to zatraci
                     Co ciyngym Ślonzokow richtig fest bogaci.
                     • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 03.05.11, 01:01
                      Lyjo

                      U nos tyż utropa - trza Ci ło tym wiedzieć
                      Szczyńściym skuli godki nikt niy poloz siedzieć
                      Młodzioki już myni po ślonsku godajom
                      Choć kejniykej słychać co godce durś pszajom

                      Konkurs "Po naszymu..." doł Ślonzokom siyła
                      Kero zdo sie samych ich już zodziwiyła
                      Ech - literatury, ty ślonski, tyż wiyncy
                      Ciyngym coś nowego - to nawet niy mynczy

                      Ja, chcom krok po kroku z godki jynzyk zrobić
                      Kery jest przeciwko tyn bydzie im zgobić
                      Kaszuby Ślonzokom mustrym w tych staraniach
                      Coś idzie do przodka - we tym niy cygania

                      Dyć droga daleko mie przinojmni zdo sie
                      Ślonskowi Sejm Polski chce zagrać na nosie
                      Ze godkom kuplujom tam autonomijo
                      A ty fest strachajom. Ło cie! Kryjolyjo!
                      • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 03.05.11, 10:28
                       Berbel
                       -------

                       Wiym, niy bydzie leko, dyć nadzieja trzimie
                       Niyjedyn to wspiyro - diaspora niy drzymie
                       Lyjo, zdo sie idzie jednak w dobro strona
                       Dziynki żeś to szkryfnoł, żech jest bardzi "w doma".
                       • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 03.05.11, 11:30
                        Franek
                        --------

                        Oj, Ślązacy mili - żyjecie w diasporze
                        A przecież czas taki - nie dzieli i morze
                        A przecież czas taki - pieniędzy potrzeba
                        Można językowi przechylić i nieba

                        Jam biedny - Wy macie pękate portfele
                        Czy dla śląskiej "godki" chcielibyście wiele?
                        Nie wystarczy pisać tylko w Internecie
                        Euro niech dowodem tego czego chcecie!
                        • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 03.05.11, 12:02
                         Berbel
                         --------

                         Panie Franek - bych nawet grosz swoj jakiś dała
                         Dyć możno tyż ora ździybko potym brała
                         Kejby ktoś scyganioł - niych piyrwyj pokoże
                         Co zocnego robi, a geld przidze może.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 03.05.11, 14:53
                          Erna
                          --------

                          Patrzcie go, hadziaja! Już po fechcie łazi!
                          Łon ze tych "krwiopijcow"? Jeszcze tu łobrazi!
                          Kejbych go trefiyła, to strzaskom soronia!
                          W portmanyj mi kuko - do piekła przegonia!
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 03.05.11, 14:55
                          Lyjo
                          -------

                          Franek - coś wynokwiosz! Tyn koncept Ci wadzi?
                          Jest żeś z ty ferajny? Czy piec u wos czadzi?

                          Godołch już to piyrwyj - trza richtig poczekać
                          Karawana przyńdzie? -Czy werci tu "szczekać"?

                          Ruda Śląska - stolica fraszki
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 03.05.11, 15:01
                          Bolek
                          --------

                          7. Kapituła na tym etapie może wykryślić jakegoś kandydata ze powodow formalnych (np. niymożności skontaktowanio sie ze niym) abo nadzwyczajmych (co jednak musi zrobić jednogłośnie i publicznie uzasadnić)

                          8. Łod momyntu zamkniyńcio listy zgłoszonych kandydatow do publicznego łogłoszynio 10 oficjalnie nominowanych, niy może upłynońć wiyncy niż dwa tydnie.

                          9. Właściwy plebiscyt "Pszociela Ślonski Godki" polegać bydzie na wywelowaniu ze oficjalnie już nominowanych kandydatow piyńciu kierzy erbnom tyn tytuł.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 03.05.11, 15:10
                          Ignac
                          ---------

                          Zdrada! Ludzie - zdrada! Zdrajce tukej momy!
                          Bolkowi sie za nos wodzić durś dowomy!
                          Ze niego sprzedowczyk jako ta ferajna!
                          Richtig niy czujecie krowskego tu łajna?

                          Czy downy "bezpieki" łon jakowymś sługom?
                          Zdrajcom jest Ślonzokow!!! -Kryskom szkryfna rubom
                          Niych ło sprzedowczyku ślonske fora wiedzom
                          Zdrajca!!! -Tam durś wołom kaj Ślonzoki siedzom.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 03.05.11, 16:41
                          Erna
                          ------

                          Mosz recht - trza wypolić zdrodziecke nosiynie!
                          Plebiscyt rychtujom, a w rzici sumiynie!
                          Bolka kajsik momy - łoberwoł już zdrowo
                          Kej skiż prow autorskich "apel" przirychtowoł

                          Dyć przeca pamiyntosz ta piyrszo "krucjata"
                          Prow autorskich bronioł, my mu - "sratata"!
                          Tako ze tym bydzie terozki jednako
                          Przi tymu ferajnie tyż wrona zakrako.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 03.05.11, 17:43
                          Ignac
                          ------

                          Dyć pamiyntom - prow autorskich
                          chciołby "bercik" uwachować
                          Szkoł niy kończoł - śmiy coś "pisać",
                          "czynstochowsko" sztyjc rymować
                          Wiym - mo hilfka - to za mało,
                          połanalfabetom przeca
                          Kej go czytom gańba czuja,
                          zwrocać drap do hajźla leca!
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 03.05.11, 17:51
                          Erna
                          ------

                          Ignac - z Rudy go wspiyrajom
                          Pewno gupsze som łod niego
                          Kej tam kukom aże wajom
                          Styknie już gorolstwa tego!
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 03.05.11, 18:03
                          Ignac
                          --------

                          Erna - przi nos jest kultura
                          Tyś kobiyta mondro przeca
                          Ruda - "bercikowo dziura"
                          Wiym, tam kuknońć czynsto leca

                          Im niy w gowie romantyka
                          Kunszt niy leży w ich naturze
                          Za prostokow styknie rzykać
                          No bo co? Pochować w dziurze?
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 03.05.11, 18:27
                          Erna
                          -------

                          Hehe - kerchof łotworzymy!
                          Tam "ryżokow" pochowiymy
                          Na klachulek zocnym forum
                          Wykopiymy grob potworom

                          "Błechy", "rusy", "wancki", "myndy"
                          Wszyske ze ty "rudzki grzyndy"
                          Dlo przikłodu "zakopiymy"
                          Ślonskim mustrym "skrymujymy"
                          Tych iptoniow, pofyrtańcow
                          Szkaradnikow, łobesrańcow
                          Już niy bydom nom fandzolić
                          Gupsze to to łod goroli.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 03.05.11, 18:32
                          broneknotgeld napisał:

                          > Erna
                          > -------
                          >
                          > Hehe - kerchof łotworzymy!
                          > Tam "ryżokow" pochowiymy

                          nk.pl/forum/6/8046/63?page=9
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 03.05.11, 21:04
                          Ignac
                          --------

                          Piyknie, piyknie - yno mało
                          Cosik wiyncyj by sie zdało

                          "Pszociel" przez "sz" wszyndy kładzie
                          A w ferajnie na paradzie
                          Kero chce - "kodyfikować"
                          Pofyrtano jego gowa
                          Sztyjc go przeca tam słuchajom
                          Ofyn tako - jo niy bajom

                          Zdo sie to "Hitlerek" nowy!
                          Tuk, richtig niy cołkym zdrowy
                          Dyć co historyjo jawi?
                          Wygro kery sie tak "bawi"?
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 03.05.11, 22:05
                          Erna
                          -------

                          Ślonzek z niym w utropie bydzie?
                          Co do tego to niy przidzie!
                          Trza zawczasu wyautować!
                          Kark niy darmo nosi gowa

                          Mu ferajna rozpieprzymy
                          Kej "pożytkym hitlerowskim"
                          Tam niy wiedzom co my wiymy!
                          Trza brać za to sie zarozki!
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 03.05.11, 22:29
                          Ignac

                          Pozor - Erna - tu szkryflomy
                          A nikt przeca niy wycino
                          W moderacji wsporcie momy?
                          Ktoś tu kuko jak we kino?

                          Sie tyn wontek możno straci
                          - Słać na priva brif łopłaci
                          Do działaczy ty ferajny
                          Z tym niy wyprom że łon - "fajny"

                          Brifow wiyncy by im zdało
                          Wszyske tako "zachowało"
                          Tych sie wyprzić niy ma siyły
                          Niych im Bolek bydzie - "zgniyły".
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 03.05.11, 22:36
                          Erna
                          ------

                          Dobrze godosz - pewno styknie
                          Niy pokulo sie to piyknie
                          Ofyn bydom udowali
                          Czas pokoże jako dali.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 04.05.11, 00:35
                          Bolek
                          --------

                          10. Kożdo osoba fizyczno może brać udział we finale plebiscytu. Styknie yno łoddać swoj głos maksymalnie piyńciu nominowanym (nojlepi szrajbnońć prosto - "moj głos")

                          11. Ło fakcie prziznanio tytułu "Pszociela Ślonski Godki" zadecyduje liczba głosow we plebiscycie kery bydzie trwoł rowno miesionc.

                          12. Kapituła tyż mo prawo do welowanio, dyć prziznowo swoje głosy już po tym terminie, a przed oficjalnym podaniym wynikow.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 04.05.11, 00:36
                          Bolek
                          -------

                          Regulamin fertig zdo sie
                          Coś pozmiyniać jeszcze idzie
                          Ktoś mi tukej "groł na nosie"
                          Dyć plebiscyt niy we biydzie

                          Zefel! Acia! -Co myślicie?
                          Możno tela punktow styknie
                          Sprowdzom sie - pokoże życie
                          Wierza że poleci piyknie.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 04.05.11, 14:14
                          Zefel
                          ------

                          Mi sie zdo co piyknie
                          -prawie to być może
                          Kej chyńci wystyknie
                          ktoś kogosik wskoże

                          Plebiscyt mo szansa
                          sie wartko rozkulać
                          Przepomnom ło "ansach"
                          Niy czas coby fulać.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 04.05.11, 14:15
                          Acia
                          ------

                          Mi sie tyż podobo, wyglondo ciekawie
                          Może sie przisłużyć ślonski godki sprawie
                          Toż niychej promuje tych kierzy coś robiom
                          Zocnego ku tymu, a inksi niy zgobiom.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 04.05.11, 14:15
                          Bolek
                          ------

                          Dziynki - dyć sie ciesza - wieści w świat polecom
                          Że w naszy ferajnie coś zocnego klecom
                          Że tako służymy tym co godce pszajom
                          Tytuły prziznomy - ło tym już niy bajom

                          Dyć czas wartko leci - idzie nominować
                          Kogosik zgłosicie? Trza przikłod w tym dować!
                          Zachyńcić tym inkszych by dokuplowali
                          Kej wartko sztartnymy pokulo fest dali.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 04.05.11, 14:17
                          Zefel
                          -------

                          Dwie kandydatury moga dać tu prawie
                          Toż niychej szwong majom w ty zocny zabawie
                          Ze trojkom sie wstrzimia - możno popra inszych
                          Plebiscyt mieć bydzie rozgłos coroz wiynkszy.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 04.05.11, 14:21
                          Acia
                          -------

                          Jo tyż dwojka kłada - jeszcze medykuja
                          Dyć czasu ździybeczko na to potrzebuja
                          No i skuli zgody musza poczkać przeca
                          Niym w końcu ta trojka tyż wraża do Neca.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 04.05.11, 14:29
                          Erna
                          --------

                          Mom wos tukej! Hochsztaplery!
                          Ani miauknie teroz kery?!
                          Regulamin zatwierdzony?!
                          To cygańske zdo sie kromy!

                          W tym "pożytek" jest ferajny?!
                          Zaleciało "krowskim łajnym"!
                          Rudzkom "klikom" i komunom!
                          Śmiycie ciś to ofyn ku nom?!

                          Psinco z waszy "Gorolyji"!
                          Balakwastry z komedyji!
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 04.05.11, 15:01
                          Zefel
                          --------

                          Pani Erno - kukom prawie
                          Horror we Necie? Śnik na jawie?
                          Tref ferajny chnetko bydzie
                          Do porzondku wszysko przidzie
                          Toż niy tropcie sie za wiela
                          I haltujcie - szkryfna tela.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 04.05.11, 15:37
                          Ignac
                          ---------

                          "Sie haltujcie" - Zefel prawi
                          - Niy wiy co mie wiela jawi!
                          Brify ślom durś - czytom wszysko
                          - Toż to richtig dziwowisko!

                          Mody prawnik - ze Opola
                          Siedzi prawie w Hameryce
                          Sie dowiedzioł tam - to chwola
                          Cołki prowdy ło ty "klice"
                          Kero wasz "Hitlerek" trzimie
                          W Hameryce! -Świat niy drzymie!

                          Mo papiorow czorno tasza
                          Chyntnie niom tyż umarasza
                          Dyć sie werci - "ciynki Bolek"!
                          Ciynki łon jako gorole!

                          Jeszcze wiosnom - w to jo wierza
                          Żgnymy fest "ryżego zwierza"
                          - Nic że prawie istny łysy
                          - Dyć Unijo aż usłyszy!!!

                          Dziesiyńć rokow - sztraba, kamiyń
                          Hereszt kraty zawrze za niym
                          Dejcie pozor - wy haltujcie!
                          Sami przed niym drap ratujcie!
  • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 04.05.11, 22:43
   Łobroz ("scyna") III - "Drugi tref ferajny"

   Z drugom "scynom" fertig na tym
   Tref ferajny niy "sagatym"
   Wiela bydzie sie zaś dzioło
   Dyć po prowdzie - niywesoło.
   • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 05.05.11, 14:16
    Zefel
    -------

    Zaś sie tukej my trefiyli
    Coby ło tym połosprowiać
    Jako z godkom ludzie żyli
    Jako z niom żyć cołkym z nowa

    Trza nom chycić wpiyrw jednego
    Ze czym prawie jest utropa
    Koncept Bolka niy łod tego
    Coby w Necie ze tym skokać

    Toż po prowdzie - dzisioj myśla
    Niypotrzebny jest ferajnie
    Handszrift swoj pod tym wykryśla
    Choć sie zdo, co to niyfajnie.
    • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 05.05.11, 14:17
     Acia
     ------

     Roztomili - trza nagrodzić
     Ludzi kierzy służom godce
     Dyć sie zdo - tyż idzie szkodzić
     Nojzocniejszy ty czelodce

     Kej plebiscyt jest we Necie
     Niy my - inksi decydujom
     Czy naprowdy tego chcecie?
     Jo niy - tako bych to ujon

     Nom z tym koszty w końcu przidom
     Dać ze składek - małowiela
     Mie plebiscyt zdo sie biydom
     Żech jest przeciw - godom tela.
     • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 05.05.11, 14:22
      Franek
      ----------

      Co do spraw finansowania
      Nie mam odmiennego zdania
      Składki? Trzeba mieć sponsora!
      Nie znajdziemy go na forach
      Co popieram? Rezygnujmy!
      Uciąć szybko się nie bójmy.
      • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 05.05.11, 15:29
       Bolek!
       --------

       Łoj! Mie teroz zodziwiocie!
       W gowie mi sie aże kurzy!
       Dobrze słysza? Co godocie?
       Dyć sie krew przi tymu burzy!

       Regulamin już szkryfniony
       Żech rachowoł - prziklapnymy
       - Toż utropa teroz momy
       -"Rakym" sie wycofujymy?

       Miało światło być zielone!
       Profit bołby tyż medjalny
       Co terozki? Marny koniec?
       Dyć i gańba dlo ferajny!

       Czyście przedszkoloki w Necie?
       "Pnioki" kere ze łosiki?
       W to wierzycie co ktoś plecie?
       Styknie wos wystrachać blikym?!
       • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 05.05.11, 15:43
        Zefel
        ---------

        Bolek, haltuj - dyć wiysz przeca
        - Ło dotacje sie staromy
        Trza utropy nom ze Neca?
        Tam niy my kładymy kromy

        Niypotrzebno nom łostuda
        Zowdy lepi kej spokojnie
        Som wiysz - psoczom tam na "Ruda"
        Ło "krucjacie" coś, ło "wojnie"...
        • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 05.05.11, 17:57
         Bolek
         -------

         Ło jeronie - co poradza?!
         W Necie "trolle" durś furgajom
         Kaj jo posty ofyn kłada
         Tam zlondujom tyż - niy bajom

         Jo tam zowdy "swoje zrobia"
         "Troll" gro czynsto za lampasa
         Som nikomu niy nazgobia
         Dyć łon jako kyns mamlasa

         "Elefantym w porcynalu"
         Zdo sie być z natury swoji
         Możno bezto że niy chalom
         Łon łoszkliwszy, bardzi broji.
         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 05.05.11, 22:19
          Zefel
          ------

          To co? Łodpuszczymy?
          Skiż geldu, łostudy
          Swoje przeca wiymy
          Skiż cudzy łobłudy
          Dlo nos to niy szprymy
          A tropiom paskudy.
          • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 05.05.11, 22:57
           Bolek
           -------

           Pierombol - żech godoł, niy bydzie trza wiela
           Dyplom i pamiontka - medal fundna - tela
           Plebiscyt zabawom - to przeca wystyknie
           Kej kosztow niy momy, może lecieć piyknie

           Take moje zdanie - coś jeszcze dołoża
           Koncept to przezowcny, bestoż tako woża
           Szłoby tyż zrychtować odznaka z tym mianym
           Kery godce pszaje bydzie odznoczany
           Ze mocy Zarzondu - jako zdo sie chcecie
           Dyć niychej już kulo plebiscyt we Necie.
           • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 05.05.11, 23:10
            Acia
            -------

            Bolek - Ty durś swoje - wiym żeś falerysta
            Dyć to by nos kosztło nojmniyj tysionc trzista.
            • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 05.05.11, 23:13
             Bolek
             -------

             Wiym - som niy wyłoża - sponsorow trza szukać
             Kajniykaj za niymi moga jo pokukać
             I przeca niy musi to być drap, zarozki
             Pszociel Ślonski Godki tyż niy dopust Boski.
             • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 05.05.11, 23:33
              Acia
              -------

              Jeronie - toś richtig pieronym uparty
              Czy Ty czasym niy grosz w jakeś "rudzke karty"?
              Rzodko z nami bywosz i deliberujesz
              Jest żeś kej dlo Rudy cosik potrzebujesz.
              • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 05.05.11, 23:40
               Bolek
               -------

               Pierombol - "dlo Rudy" - toż niy skiż prywaty!
               Richtig żech kamela? Zdom Ci sie puklaty?
               Wiela rudzian momy w ty naszy ferajnie?
               Jo coś z godkom robia, sie starom - niyfajnie?
               • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 06.05.11, 00:51
                Zefel

                Hola chopy, hola - niy trza nom łostudy!
                Kożdy jest potrzebny, z Chorzowa, czy z Rudy
                Ze Bytomia, z Glywic jako Mikołowa
                Kożdy jest potrzebny, kożdo ślonsko gowa.
                • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 06.05.11, 00:51
                 Acia

                 No toż co terozki? Możno głosujymy?
                 Jako nom to wyńdzie, tako sie chycymy.
                 • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 06.05.11, 16:29
                  Zefel
                  ------

                  Ano - koncept w tym nojlepszy
                  Bo zacznymy już tu pieprzyć
                  Toż trza richtig zagłosować
                  "Za" abo i "przeciw" stować

                  Kery "za" - za plebiscytym
                  I odznakom możno przi tym
                  Wygro "przeciw" - inkszo sprawa
                  Już niy naszo to "zabawa".
                  • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 06.05.11, 16:29
                   Acia
                   ------

                   Toż jo wartko to zrachuja
                   Ofyn "przeciw" zagłosuja

                   "Za" - piyńć głosow - małowiela
                   "Przeciw" - dziesiyńć - aże tela.
                   • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 06.05.11, 16:30
                    Bolek
                    -------

                    Szkoda - stało sie - niych bydzie
                    Dyć i tak ferajna w biydzie
                    Po tym co upublicznione
                    Jako pedzieć - "cołkym koniec"?

                    Koncept moj chca ciongnońć dali
                    -Byście mu patronowali
                    Forum jest - ludzi ciekawi
                    "Pszociel..." niych autorskim jawi

                    Tako przeca mogby lecieć
                    Myni gańby - jako chcecie?
                    Jo nadstowia "trollom" kloty
                    Niy pociepna ty roboty.
                    • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 06.05.11, 16:31
                     Zefel
                     -------

                     Może być - patronat styknie
                     Niych plebiscyt leci piyknie
                     Jest warunek - nikt z ferajny
                     W niym niy sztartnie - chocioż fajny.
                     • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 06.05.11, 16:32
                      Bolek
                      ------

                      Tym sie niy trza wcale tropić
                      -Bele ktosik niy chcioł topić.
                      • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 06.05.11, 16:32
                       Acia
                       ------

                       A mie tropi cosik jeszcze
                       Bo kej czytom bierom dreszcze
                       Strowioł drapci bych "Pszociela"
                       Ze "erzetym" - powiym tela.
                       • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 06.05.11, 16:33
                        Bolek
                        -------

                        Teroz żeś to wyciep z gowy?
                        Dyć to koncept niy za nowy
                        Już autorski ofyn prawie
                        Przez "esz" Pszociel w ty "zabawie".
                        • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 06.05.11, 16:34
                         Acia
                         ------

                         Chcymy dyć kodyfikować
                         Inkszym coś na muster dować
                         Czy przez "esz" sie szkryflać godzi?
                         Taki feler godce szkodzi!
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 06.05.11, 16:35
                          Bolek
                          -------

                          Chciołbyś muster tkać na siyła?!
                          Godka bydzie jako była
                          "Pszociel" tak i tak szkryflajom
                          Możno powiysz że jo bajom?
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 06.05.11, 16:36
                          Acia
                          ------

                          Ano - tako - w tym utropa
                          Bestoż ciynżyj wylyźć z ćmoka
                          Lepi trzimać sie jednego
                          Przez "erzet" dyć szkryfnionego.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 06.05.11, 16:36
                          Bolek
                          -------

                          "We pszynicy wele Pszczyny
                          Pszociel z Pszowa boł w niyj driny"

                          -Przez "erzet" se szkryfnij to
                          Bydzie dobrze - ci sie zdo?
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 06.05.11, 16:37
                          Acia
                          ------

                          Mie niy ciepej na wyjontki
                          Kere ze ty polski grzondki
                          "Przociel" i dzie ze "przatela"
                          Szkryfna ło tym tukej tela.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 06.05.11, 16:38
                          Bolek
                          -------

                          Przijociela mom we zocy
                          Dyć niy pszaja sie z niym w nocy
                          Sie ze ślubnom wtedy pszaja
                          -Byłaby bez tego haja!
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 06.05.11, 16:39
                          Acia
                          ------

                          Bolek - niy bier mie pod pic
                          Ślonsko godka to niy wic.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 06.05.11, 16:39
                          Bolek
                          ------

                          Dyć jako Ci tuplikować?
                          Jako do palicy dować?
                          "Pszociel dlo mie "miłośnikym"!
                          Zdo Ci sie co jo zgobnikym?

                          Bardzi "lipling" by sztimowoł?
                          Możno "szaca" byś tam dowoł?
                          Ano - stowiom na "Pszociela"
                          Ciebie tyż niych pszaje frela.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 06.05.11, 16:40
                          Zefel
                          ------

                          Ech - sie już niy przegadujcie!
                          Inkszych tako niy szterujcie
                          Jako chce niych Bolek robi
                          Łod nos nikt mu niy nazgobi
                          Feler jest, czy kedyś bydzie
                          Godka ze tym niy we biydzie
                          Dzisioj fertig z tym tymatym
                          Coś inkszego chytom za tym.
  • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 07.05.11, 11:06
   Łobroz (scyna) IV -"Piyrszo tura plebiscytu"

   Szworty łobroz - coś we Necie
   Leci tako jako chcecie
   Trza plebiscyt z tym rozkulać
   Choć zaś ktoś tam bydzie fulać
   • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 07.05.11, 11:08
    Bolek
    ------

    Plebiscyt łogłoszom!
    "Pszociel Ślonski Godki"!
    Tym co godka noszom
    Kerym jynzyk słodki
    Co ze doma prawie
    Tyż ze placu tako
    Jako śnik na jawie
    W duszy durś jednako

    Regulamin znocie
    Kandydatow czekom
    Pewno wiela mocie
    Tukej - niy za rzekom

    Tutuł laureatom
    Niychej zocny przidzie
    Godka niy sagatom
    Jynzyk niy we biydzie
    Medal na pamiontka
    Prziznany im bydzie
    Ze ślonskego kontka
    "Pszociel..." wiyrchym idzie!
    • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 07.05.11, 11:09
     Ignac
     ------

     Patrzcie go - "łogłoszom"!
     "Cysorz" ze ferajny!
     Ło medal poproszom?
     Wic ze tego fajny?
     Do heresztu w końcu przimknom sprzedowczyka!
     Komuna sie wroco? Czy szpaskom mi rzykać?!
     • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 07.05.11, 11:15
      Erna
      -----

      Z leberwosztu medal!
      Pluć na niego bydom!
      Masorz to niy Dedal
      A "Cysorz" łobrzidom!
      Kejbych go na gnotek pod rynka dostała
      Bych za swoje krziwdy se poużywała!
      • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 07.05.11, 11:16
       Bolek
       --------

       Żech przepomnioł cosik
       Teroz ofyn jawia
       Niym docie swoj głosik
       Wiydzcie - tako sprawa
       Plebiscyt autorski - jo nadstowiom klota
       Ferajny niy tropi z tym jakoś gupota.
       • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 07.05.11, 19:36
        Ignac
        -------

        Ze "ciynkego Bolka"
        "Bolek Wielgi" zdo sie?
        Dzbonek to niy szolka
        Bajtlom dubać w nosie!
        Co ferajny boło już mo istny w rzici!
        Ano - jako "Cysorz"! -Sługi - cicirici!
        • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 07.05.11, 19:37
         Erna
         ------

         A dyć wiysz - Polaczek
         Swojich tyż łokrodo
         Ktoś ślimto, ktoś "płacze"
         Wiym boch już niy modo
         Łordery we gowie "pomiotom Stalina"
         Coby se to wspomnieć niy trza lyźć do kina.
         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 07.05.11, 19:42
          Ignac
          -------

          Erna - co dziwuje
          Franek pewno kuko
          Przeca moderuje
          A nawet niy bluko
          We Bolku Ponboczka zdo sie uwidzieli
          Antychrysta gonić nom przidzie z ty szteli.
          • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 07.05.11, 19:43
           Erna

           Ano - niy wystyknie
           Gorola Franeczka
           "Cysorz" cosik kliknie
           Nic że "śmiychu beczka"
           Dyć kej prowda szkryfniesz, na priv prziślom - "Wara!"
           Hadziaj jako hadziaj - durś rzyko do "cara".
           • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 07.05.11, 19:44
            Bolek
            ------

            Moji roztomili
            Darmo łoszkliwości
            Szkoda na to chwili
            Szkryfna tu nojprości
            Trza nom już wskozywać tych co do "Pszociela..."
            Piyrszo piontka kłada, choć to małowiela.
            • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 07.05.11, 19:45
             Lyjo
             ------

             Bolek - dyć poleci
             Swojich już typuja
             Kożdy coś tam kleci
             Jo skiż nich raduja
             Ciekawe czy przyńdom do ty drugi tury
             Niych wontek "typowań" durś bydzie u gory.
             • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 07.05.11, 19:46
              Berbel
              --------

              Ło jeronie - chopy!
              Jo tu niy nazgobia
              Trocha z tym utropy
              Kej ze Niymiec "szkrobia"
              Toż niychej sie "sujom" zocne kandydaty
              Poczytom coś ło nich i szkryfna żech za tym.
              • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 07.05.11, 20:14
               Bolek

               Berbel - lista rośnie
               Mosz we czym wybiyrać
               Już kukom radośnie
               Tako trza zaziyrać
               Kandydatow tuzin - niy sztopnie dyć na tym
               Ślonzek we "Pszocieli..." zdo sie być bogatym.
               • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 07.05.11, 20:56
                Berbel
                --------

                Ano, ano - widza
                Jednak to ruszyło
                Jo sie tym niy biydza
                Dyć przeca mi miło
                Kej Ślonzokow idzie za godka nagrodzić
                Dziw w tym, że nikierzy chcom tymu durś szkodzić.
                • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 07.05.11, 22:06
                 Lyjo
                 -----

                 Chnetko dwa tuziny
                 Toż richtig uciecha
                 Wiyncy nos tu driny
                 Forum niy mo pecha
                 Przidzie gratulować pewno tyż Bolkowi
                 Wartko sie to kulo, choć nikerych dłowi.
                 • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 07.05.11, 22:10
                  Berbel
                  --------

                  Jo sie fest raduja
                  Że widza tu Kutza
                  Łon co ślonske czuje
                  Do filmow zaś wroca
                  "Perła we koronie", "Sol ty ziymi czorny"
                  Szkoda że na razie mo wynik dość morny.
                  • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 07.05.11, 22:25
                   Lyjo
                   ------

                   Mosz recht z tym Berbelko
                   Typujom go mało
                   Kej dusza mo wielko
                   By sie wiyncy zdało
                   Dyć spokopić musisz - tako jest ta sztela
                   Kto zalogowany - szanse wiynksze - tela.
                   • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 07.05.11, 23:50
                    Berbel
                    ------

                    A tyn poseł Plura?
                    Co mi szkryfniesz Lyjo?
                    W Niymcach ło niym -"dziura"
                    Głosować mecyjo
                    Cosik bych sie ło niym wiycy dowiedziała
                    Możno tyż przez "google" byda go szukała.
                    • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 07.05.11, 23:51
                     Lyjo
                     ------

                     Ech - istny probuje
                     Naszo godka dźwigać
                     Nikerych szteruje
                     Niy chce wcale migać
                     Czy we tym Rolwaga richtig po popiyro?
                     Jo niy cołkym wierza - przekonom dopiyro.
                     • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 07.05.11, 23:52
                      Berbel
                      -------

                      Podobnoś łon wspiyro
                      Kodyfikacyjo
                      Wysoko zaziyro
                      Wiym - ze tym mecyjo
                      We Necie jak szkryflać zdo sie durś łostuda
                      Zgoda we tym bydzie? Mom wierzyć we cuda?
                      • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 07.05.11, 23:53
                       Lyjo
                       ------

                       Patrz - już typowano
                       Prawie Pańczykowo
                       Niy dziw że tyż dano
                       Za godkom fest stowo
                       Dyć niy chce by ślonski boł jynzykym w prawie
                       Kij w mrowisko wrazisz? -Co po ty zabawie?
                       • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 08.05.11, 00:09
                        Berbel
                        ------

                        Możno choć ździybeczko
                        Tyn plebiscyt sprawi
                        Zgody wiyncyj deczko
                        I dobra wyjawi
                        Na zocnieszo sztrasa wszyskich pokeruje
                        "Pszociel Ślonski Godki" tako uraduje.
                        • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 08.05.11, 22:13
                         Bolek
                         ------

                         Kulo sie piyknie!
                         Widzicie przeca
                         Chyńci nom styknie
                         Kukać do Neca
                         Już kandydatur richtig jest wiela!
                         Chnet trzi tuziny - szkryfna - aż tela!
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 08.05.11, 22:14
                          Lyjo
                          ------

                          Ano - dość wiela
                          Z Rudy nojwiyncy
                          Ciekawo sztela
                          Możno to zmynczy
                          Dyć jak na razie szanse ich rosnom
                          Czy skuli tego że dzieje wiosnom?
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 08.05.11, 22:15
                          Ignac
                          -------

                          Wiyncy ze wiosnom
                          chacharstwa z Rudy?
                          Tako urosnom?!
                          To niy jest cudym!
                          Mie ta ferajna teroz dziwuje
                          Ich i nos ofyn ktoś łoszukuje!
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 08.05.11, 22:34
                          Erna
                          ------

                          Franka niy widać!
                          Czego wachuje?
                          Kej cicho - biyda!
                          Z Bolkym szachruje?
                          Łoba niyworte som i fynika!
                          Medale dować?! -W piekle im rzykać!
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 08.05.11, 23:15
                          Franek
                          ---------

                          Szanowni Państwo
                          Prawdy tu chcecie?
                          Może w tym draństwo?
                          -Bywa na świecie
                          Pomysł na konkurs - stowarzyszenia
                          Dlatego piszę wedle sumienia

                          Komu to służy?
                          -Sami widzicie
                          Kto, jak chce użyć?
                          -Pokaże życie
                          "Przyjaciel Śląskiej Mowy" otwarty
                          Na forum Waszym - to nie są żarty

                          Kandydatury
                          Zgłaszać możecie
                          Ciągnąć do góry
                          Na pewno chcecie
                          Myślę - nie trzeba zaraz medali
                          Byście ideę taką wspierali.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 09.05.11, 20:12
                          Erna
                          ------

                          Kej sie we stoł pizło
                          Wyłazi łobłuda
                          Łoszkliwość łoślizło!
                          "Kerhof" mo już Ruda!
                          Wystykło przicisnońć dździybeczko hadziaja
                          Plagiatory łoba! -Niy darmo ta haja!
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 09.05.11, 20:12
                          Ignac
                          -------

                          Erna - Franek wiela
                          Zdo sie niy poradzi
                          Prowda szkryfnoł - tela
                          U nos tyż jom "sadzi"
                          Bolek niymi kryńci - zdo sie jak "firerek"
                          Dlo nos łon połgłowek - dlo nich szpec łod "bierek".
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 09.05.11, 20:13
                          Erna
                          ------

                          Do nos z prowdom włazi
                          Tu drzisto w galoty!
                          Co jeszcze nom wrazi?
                          Doczkomy sie potym
                          Cosik chce naprawić? -Dyć styknie mu kliknońć
                          Cygaństo "Pszociela..." może z forum zniknońć.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 09.05.11, 20:14
                          Ignac
                          ------

                          Patrz jako na wontku
                          Mu tam maras leci
                          Wiyncy we tym kontku
                          Hilfkorz już niy skleci
                          Szczyńściym co gorola sumiynie ruszyło
                          Możno w ty ferajnie tyż coś łodmiyniyło.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 09.05.11, 20:14
                          Bolek
                          -------

                          Franek! Dyć - jeronie!
                          Co wynokwiosz tukej?!
                          Z "Pszocielym..." niy koniec
                          We gowa sie klupej
                          Koncept jest autorski - ofyn żech to szkryfnoł!
                          Czamuś mi przi tymu plagiatym w ślyp gichnoł?

                          Publicznie kajś zgobisz
                          "Podrobkom" we Necie
                          Kogo gupkym robisz?
                          Jako z tym łobleczesz?
                          Plagiatorstwo tympia! Mie śmiysz je wytykać?!
                          Przeprosin domogom! Przestoń tako klikać!
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 09.05.11, 20:15
                          Franek
                          --------

                          "Przyjaciel..." jest inny
                          Tykam "miłośnika"?
                          Kto złodziej? Kto winny?
                          Nie tu o tym klikać
                          Dlatego zejdź ze mnie szybko "mościpanie"
                          Trzymaj się swojego - wtedy nic nie stanie.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 09.05.11, 20:15
                          Erna
                          ------

                          Hadziaj ze jajami?
                          Możno to i lepi
                          "Ciynkimi Bolkami"
                          Ślonsk sie niy pokrzepi
                          Zowdy gorol lepszy jest łod sprzedowczyka
                          "Pszocielowi..." łorder? Niy - "kocio muzyka"!
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 09.05.11, 20:16
                          Ignac
                          -------

                          Franek - łosrej Bolka
                          Kontek na Glywicki
                          Łoszczyrbiono szolka
                          Styknom mu na wdycki
                          Takich pofyrtańcow zawrzić trza na amyn
                          Bo jako inaczy? Sznora abo kamyń?!
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 09.05.11, 21:14
                          Franek
                          --------

                          Pamiętam z młodości
                          -Ciotka tak mówiła
                          Wcale nie ze złości
                          Mądra przecież była
                          "Bóg chce kogoś skarać - rozum mu odbiera"
                          Warto o tym sobie przypomnieć i teraz.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 09.05.11, 21:54
                          Ignac
                          ------

                          Downo "gowom pustom"
                          Ponboczek pokoroł
                          Widać co z kapustom
                          Groch by mu wygoroł
                          Ciotka mondro boła - warjotow poznała
                          Dyć by sie Bolkowi pewno dziwowała.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 09.05.11, 22:00
                          Bolek
                          ------

                          Franek - żeś łoślepnoł?
                          Tukej moderujesz
                          Czyś za mocno kepnoł?
                          Coś niy forsztelujesz
                          Plagiatorstwa teroz już ci niy daruja
                          Łobrazić śmiysz ofyn - to tyż dorachuja

                          Możno i wokanda
                          Trza bydzie łotworzyć
                          Łobroni stond "banda"?
                          Sprobuja to dożyć
                          Sie porachujymy z tym we końcu przeca
                          Piyńć razy pomyślisz niym coś dosz do neca.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 09.05.11, 22:16
                          Erna
                          --------

                          Patrzcie go - łoklańca!
                          Śmiy tu jeszcze grozić
                          Wziyłabych "do tańca"
                          Niy mogby już pożyć
                          Jako "krisbaum" blysnołby mi łorderami
                          Potym już na gnotku? Po co? Wiycie sami!
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 09.05.11, 22:40
                          Ignac
                          -------

                          Franek - groźby widać
                          Niy trop sie soroniym
                          Śmiy ci strachym kidać!
                          Łosioł niy jest koniym
                          Wytnij pofyrtańca i dali rob swoje
                          Dyć wiysz co my wiymy - tyn Bolek to po..b!
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 09.05.11, 23:51
                          Franek
                          ----------

                          Bolek - chcesz - przepraszam!
                          Niech będzie na twoje
                          Tu ci to ogłaszam
                          Jawności nie boję
                          Nie we swoje przecież "odchody" wdepnąłem
                          Przepraszam i za to, że nic ci nie wziąłem.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 09.05.11, 23:55
                          Bolek
                          -------

                          To ci przeprosiny
                          W cudzo klota klupie
                          Trza nadrobiać miny
                          Choć kajsik coś łupie
                          Tref ferajny przidzie - coś sie wyklaruje
                          Dyć terozki kukna na plebiscyt - gzuje!
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 10.05.11, 13:59
                          Lyjo
                          -----

                          Ano - Bolek - sie wadzicie
                          A ideja widać zocno
                          Net niy zowdy jako życie
                          Szczyńściym "Pszociel..." trzimie mocno
                          Kandydatow trzi tuziny, nawet z hokym już do tego
                          Sie we wontku dzieje driny! Aż niyjedyn dziwo z tego.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 10.05.11, 13:59
                          Berbel
                          -------

                          Coroz wiyncyj tam weluje
                          Joch tyż swoje "typy" dała
                          Setki ludzi to raduje
                          Widać z tego niy jest "chała"
                          Trza zabawy, promocyji, trza uciechy ślonski godce
                          Niy te czasy, moji mili, coby jom zawiyrać w klotce.
                         • broneknotgeld Re: Tragikomedyjo "Plebiscyt we Necie" 10.05.11, 14:00
                          Bolek
                          --------

                          Ano - zgobniki
                          Niy sztopli tego
                          Widać wyniki
                          Toż coś zocnego
                          Co ślonske teroz rozkwito wiela
                          Dyć ciongnom ludzie durś do "Pszociela..."
                         • broneknotgeld