Dodaj do ulubionych

Tragedyjo "Skiż prow autorskich"

28.10.11, 18:28
Tragedyjo "Skiż prow autorskich"

Tragedyjo na dwa fora
Zdo sie jakby boło wczora.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:29
   Skuli prow autorskich tako tragedyjo
   Ano - w Necie ze tym ciyngym jest mecyjo
   Tako i Ślonzokom utropa z plagiatym
   Tela yno pedzieć? Dyć niy stanie na tym!

   Kunsztym godka ślonsko blyszczy w "naszy-klasie"
   Rozkwito terozki, we ciekawym czasie
   Nikierzy jom prawie chcom kodyfikować
   Jynzykym regjonu w polskim prawie stowiać

   Inksi sie starajom ło literatura
   Kej echt-ślonskom bydzie - godka z tym we gora
   Konkurs ślonski fraszki gościoł w rudzkim forum
   Toż komuś trza było niy yno humoru

   Co skiż tego stało? Ano - chnet dowiycie
   Chyńci przeca stykło, dyć zło niesie życie
   Wirtualnie tako sie mnoży i rośnie
   Tropi kej by mogło być richtig radośnie.
   • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:29
    Berbel, Lyjo, no i Bolek
    W "naszy-klasie" choć niy szkole
    Sie ze Lyjnom tyż skamracom
    Rudzke forum ubogaom.
    • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:32
     Erna z Hyjdlom sztama trzimie
     Ignac przi nich niy podrzymie
     Julek tako wspiyrać bydzie
     Kryjolyjo - co to przidzie?!
     • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:35
      Ichnie forum mo rozkwitać
      nk.pl/#forum/10/6631
      W tyn czas nikt niy myśli citać.
  • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:36
   Łobroz I - "Koncept"

   Trza jakoś sztartnońć - tako zaczyno
   Koncept konkursu tu przipomino
   Wiela zocnego sie w tym zdowało
   Potym dowiycie co łokozało.
   • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:36
    Ignac
    ------

    Boł na rudzkim forum konkurs ślonski fraszki
    Wartko sie pokuloł, dyć yno igraszki
    A zy mie romantyk - we gowie liryka
    Kunszt wysoki chwola - niy szpasym mi klikać!
    Ślonske wice, fraszki, rymowanki wszyndy
    Jako balakwastry - trza zocnieszy grzyndy!
    • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:37
     Bolek
     -----

     Ignac - ło co idzie? Czy fraszka ci wadzi?
     Cosik na tym tracisz kej sie rym paradzi?
     Szpas mo swoje miejsce we ślonski kulturze
     Jo starom sie coby fraszka boła w gorze.
     • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:38
      Ignac
      ------

      Ano, przeca widać - koncept sowizdrzolski
      Zdo sie "bercikowy" i przi tymu swojski
      Dyć kunszt poezyji to niy "czynstochowa"
      Wiersz bioły, liryka - we tym moja gowa!
      • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:39
       Bolek
       -----

       Sie "piszesz inaczy" już na rudzkim forum
       Dyć niych cie niy tropi co skuli humoru
       I na labiydzynie czasu niy trza tracić
       Roztomajcie idzie godka durś bogacić.
       • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:40
        broneknotgeld napisał:

        > Bolek
        > -----
        >
        > Sie "piszesz inaczy" już na rudzkim forum
        > Dyć niych cie niy tropi co skuli humoru
        > I na labiydzynie czasu niy trza tracić
        > Roztomajcie idzie godka durś bogacić.
        nk.pl/#forum/17/977/48
        • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:41
         Ignac
         ------

         Ech, dyć poezyji prowdziwy fest mało
         Szpasu by sie yno "bercikom" durś chciało
         A to nos niy dźwigo, to prawie jest niske
         Wedle mie utropy dlo godki stond wszyske.
         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:42
          Bolek
          ------

          Fandzolisz, labiydzisz - ślimtać możno bydziesz?
          Pewno ze tym richtig daleko niy przidziesz
          Niy kukej na siebie, niy trop kej niy trzeba
          Weż muster łodymnie - dej liryce "chleba"
          Twoje forum przeca - kej liryce pszajesz
          Zrychtuj zocny konkurs - kunszt niy jakeś baje
          • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:42
           Ignac
           ------

           Konkurs poezyji? Czy to tukej chyci?
           Kto wiersze jakoweś do tego uklyci?
           • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:43
            Bolek
            ------

            Niy trop sie zawczasu - jo chca we tym wspiyrać
            Wiela popromuja - bydom tu zaziyrać
            • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:43
             Erna
             ------

             Ignac, dyć poradzisz! Zocno mosz ta sztela
             Twoje wiersze czyto niyjedna tu frela
             Niyjedny przi tymu aże gorko robi
             Konkurs forum prawie richtig fest łozdobi.
             • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:45
              Hyjdla
              -------

              Ignasiu, chciyj tako - niych inksi tyż piszom
              Ty frelki przinyncosz tukej nawet ciszom
              Nom ckni sie bez ciebie, dyć kej dosz wiersz bioły
              Choć "ołow" na dworze nom dzionek wesoły
              We nocy przi tymu aż poli pierzina
              I kożdo miec bydzie rozmarzono mina.
              • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:46
               Ignac
               -----

               Frelki, moje frelki, kwiycia forum tego
               Trza ty naszy godce kunsztu przezocnego
               Możno na moj muster inksi poprobujom
               Możno wos przi tymu i mie uradujom
               Tym kierzy wygrajom prześla wierszow tomik
               Kunszt ze moji rynki - żech przeca niy "komik".
               • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:47
                Erna
                ------

                Rychtuj Ignac, rychtuj - tyż cosik zocnego
                Łod sia ci coś prziśla, wiysz żech jest do tego
                I niy trop już fraszkom co podlejszy miary
                We tym co jo tworza tyż kunsztu som czasy
                Som żeś tako prawioł, inksi wychwolajom
                Kajniykaj, nikierzy mojim wersom pszajom.
                • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:47
                 Ignac
                 -----

                 Wiym Erna - dyć chwola co co na forum dowosz
                 Niy darmo żeś tukej i wele mie stowosz.
                 • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:48
                  Hyjdla
                  ------

                  Ignasiu, dyć widzisz - niy poleci nudnie
                  Pewnikym na forum ze tym bydzie cudnie
                  Tyś tukej jest dlo nos jak gwiozdka na nieba
                  Sie inksi przuczom coniyco przi ciebie.
                  • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:49
                   Ignac
                   -----

                   Łoj Hyjdla - wiersz nowy we gowie mi kluje
                   Niy yno tu ciebie możno uraduje
                   "M" durś mojom muzom - dyć zdo sie daleko
                   Jednak wiym, na forum twoje serce czeko.
                   • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:50
                    Hyjdla
                    ------

                    Toż liryki czekom - mie, inksze raduje
                    Dyć konkurs, dyć konkurs niych tyż sie szykuje.
                    • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:51
                     Bolek
                     ------

                     Toż co ci łostało kej frele fest proszom?
                     Skuli ty liryki cie "na ryncach" noszom
                     Pokoż co zrychtować tyn konkurs poradzisz
                     I forum w proficie - kej kunszt inkszych wrazisz
                     Fraszce trza dać pokoj - krytykom tyż pasie
                     Jo dbać byda ło to by boła "na czasie".
                     • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:52
                      Ignac
                      -------

                      Ano - kej tako, to poprobuja
                      Wpiyrw regulamin tukej zrychtuja
                      Pomedykuja jako to ciongnońć
                      Tworcow we konkurs jakosik wprzongnońć.
  • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:54

   Łobroz drugi - "Regulamin"

   Regulamin przirychtuje
   Sie to ktosik forszteluje?
   Rośnie ździybko przi łostudzie?
   - Ważne co we przodek pódzie!
   • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:55
    Ignac
    ------

    "Pisza inaczy" - konkurs skiż godki
    Coby nom kwitła i szła z tym przodkym
    Wiersze liryczne, nom niyzwyczajne
    Pszonie i inksze ideje fajne
    Sprobujcie tako ofyn przedstowić
    Kunszt trefu życio, momynty złowić

    Pod pseudonimym - terozki głosza
    Jedyn, dwa wiersze prziślijcie - prosza
    Kere niy boły publikowane
    Mogom być biołe, tyż rymowane

    Dyplomy ze tym i promocyjo
    Moj tomik wierszy - niy komedyjo
    Trzech we konkursie wygranych bydzie
    Tomik piyrszymu dyć yno przidzie

    Adres wyjowiom, na brify czekom
    Do końca tydnia - czas płynie rzekom
    Ze drugim lutym tu je przedstowia
    Gwarancjo dowom - z tym niy zabowia

    Ktoś z "klasowiczow" tam zagłosuje
    Ze wolny woli - tym uraduje
    Punktow zaś przidzie tela prziznować
    Wiela tych wierszy zechcecie dować

    Yno dejcie pozor - lutym dwudziestego
    Szlus już ze tym przidzie, toż trzimejcie tego!
    • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:56
     Erna
     ------

     No toż uciecha - wiersze szkryfnymy
     Kej tako wszysko we końcu wiymy
     Pomedykować trza przi liryce
     Poślimtać możno w papior - powiycie.
     • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:57
      Bolek
      ------

      Możno i piyknie - dyć coś ciekawi
      "Jedyn, dwa wiersze" sie tukej jawi
      Ło rowne szanse lepi dbać przeca
      Jedyn wiersz szkryfna - w drugi poleca?

      Mie styknie jedyn - padna jak sznita
      Miesionc mi dychać niym z drugim witać
      No i tyż lepi "jurorom" wiedzieć
      Wiela autorow bydzie w tym siedzieć.
      • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 18:58
       Ignac
       ------

       Bolek, poradzisz ty richtig czytać?
       Mogbyś pomogać, niy tako pytać
       Kto chce niych prziśle jedyn wiersz prawie
       Dwa tyż sie zdadzom we ty zabawie
       Dyć idzie ło to coby niy wiyncy
       Niych sie gowiczka twoja niy mynczy?
       • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 19:08
        Bolek
        ------

        A kej dwa wiersze - dwa pseudonimy?
        Pytom sie ło to niy skuli "zimy"
        Klar we tym przeca lepi jak bydzie
        Kej konkurs sztartnie, tako niy w biydzie.
        • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 19:08
         Ignac
         -------

         Tako?! Już "kłody" ciepiesz ku tymu?!
         Dej pozor - trefisz do karczmy "Rzymu"!
         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 19:09
          Erna
          ------

          Na "babski rozum" - Bolek szteruje
          Przeca sie ze tym tyż coś klaruje
          Ignac, to bydzie wedle twyj woli
          Dyć czy uwogi cołkym łosmolić?
          • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 19:09
           Bolek
           ------

           "Nom niyzwyczajne" - tym tyż sie tropia
           Mie tako prawie - w inkszych niy "kopia"
           Dyć to niy godzi w regulaminie
           Wyciepnij - niy rob tego dziedzinie.
           • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 19:10
            Ignac
            ------

            Zaś nowo "kłoda"! Zaś chcesz sie wadzić?
            Jo tam nikomu niy byda "kadzić"?
            • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 19:11
             Bolek
             -------

             Dyć jako "kłoda"? Jako łostuda?
             Czy poezyjo to prawie cuda?
             Echt "niyzwyczajno" we ślonski duszy?
             To mo prziciongać? Kunsztym poruszyć?
             Żech rymopisym, a ździybko tropi
             We tym jest szpyndlik - Ślonzok spokopi.
             • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 19:12
              Ignac
              ------

              Łod zowdy żyja jo romantykom
              Niy przeciwstowiej mie tu lirykom
              Tako niy wmowiej złych intyncyji
              I niy wynokwiej skiż komedyji.
              • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 19:12
               Bolek
               ------

               Epno tyż utropa welowanie niesie
               Kej wierszy dwadziścia - jurorom zechce sie?
               Stykłoby trzi wiersze punktami łobdarzyć
               Kej trzech lauryatow, choć wszyskim to marzy.
               • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 19:13
                Ignac
                ------

                Czy ze ślonski godki spokopisz niywiela?
                Za wiela sztyjc pytosz - szkryfna prawie tela
                Kej wiersze już przidom, wszyskim tu łogłosza
                Jako punkty dować - "kamiyni" niy prosza
                Dyć możno wysujesz ich wiyncy na "cesta"
                Jak wierszow dwadziścia, "bergow" wciepniesz dwiesta?
                • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 19:13
                 Bolek
                 ------

                 Kej som chca wysłać na konkurs cosik
                 Toż niych niy dziwo ofyn moj "głosik"
                 Zdo ci sie wszysko "kamyniym", "kłodom"
                 Mom wontpliwości ło kerych godom

                 Lepi terozki pomedykować
                 Niż potym "fikcjom" noty rachować
                 Trefi i tako - "profilow" setka
                 Jakiś "klasowicz" może mieć chnetka
                 I ze wszyskimi welować bydzie
                 Skiż szpasu tako. Uciecha przidzie?
                 • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 19:14
                  Erna
                  ------

                  Łoj, już balakwastrow wiela
                  Mo lirykom blysnońć sztela
                  Trza coniyco popoprowiać
                  No i drapko wiyrchym dować

                  Ignac - zrychtuj wedle siebie
                  Żeś na Bolka niy jest "chlebie"
                  Tyś romantyk, liryk przeca
                  Forum ze twojego neca.
                  • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 19:14
                   Bolek
                   ------

                   "Balakwastry"? Ło co idzie?
                   Dyszkyrs tukej jest we biydzie?
                   Wontek przeca niy zawarty
                   Lepsze z tym konkursu "karty"
                   Sama szkryflosz coś - "poprowić"
                   Chca niy darmo tukej "bowić"
                   Że tym jego coś szteruja?
                   Kunsztym godki tyż raduja
                   Intyncyjow złych w tym niy ma
                   "Kłody"! "Kamyń"! Srogo zima?
                   • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 19:15
                    Hyjdla
                    -------

                    Ech, dopiyro teroz kukom
                    Co inkszego we tym szukom
                    Bydzie godka z tym w proficie
                    Choć durś kwardo - przeca wiycie
                    Kej liryka - jakby miynkszo
                    Dyć przi kunszcie takim wiynkszo
                    I przepiykno jako kwiycie
                    Z wierszym lepsze dlo niyj życie.
                    • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.10.11, 19:16
                     Bolek
                     ------

                     Niych tako bydzie - swoje żech pedzioł
                     Niy yno Bolek ło tym dowiedzioł
                     Uwog już niy mom, poczkom co bydzie
                     Czy regulamin poprowić przidzie?

                     nk.pl/#forum/10/6631/36?page=1
                     • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 06.11.11, 22:04
                      broneknotgeld napisał:

                      > Bolek
                      > ------
                      >
                      > Niych tako bydzie - swoje żech pedzioł
                      > Niy yno Bolek ło tym dowiedzioł
                      > Uwog już niy mom, poczkom co bydzie
                      > Czy regulamin poprowić przidzie?

                      Niy yno Ignac ło tym dowiedzioł.
                      >
                      > nk.pl/#forum/10/6631/36?page=1
                      • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 06.11.11, 22:06
                       Ignac
                       ------

                       "Pisza inaczy" - konkurs skiż godki
                       Coby nom kwitła i szła z tym przodkym
                       Wiersze liryczne ze ślonski duszy
                       Zocne ideje, pszonie niym ruszyć
                       Sprobujcie tako ofyn przedstowić
                       Kunszt trefu życio, momynty złowić

                       Pod pseudonimym - terozki głosza
                       Jedyn wiersz yno prziślijcie - prosza
                       Co nikaj niy boł publikowany
                       Może być "bioły", tyż rymowany

                       Dyplomy ze tym i promocyjo
                       Moj tomik wierszy - niy komedyjo
                       Trzech we konkursie wygranych bydzie
                       Tomik piyrszymu dyć yno przidzie

                       Adres wyjowiom, na brify czekom
                       Do końca tydnia - czas płynie rzekom
                       Ze drugim lutym tu je przedstowia
                       Gwarancjo dowom - z tym niy zabowia

                       Ktoś z "klasowiczow" tam zaweluje
                       Ze wolny woli - tym uraduje
                       Niyważne głosy anonimowe
                       "Profil fikcyjny" tyż trzimie czowiek
                       Dyć roz je yno trza porachować
                       Toż "niyfikcyjnie" zechciyjcie dować

                       Trzi, dwa i jedyn - toż take noty
                       Trzi wiersze wiyrchym - zrachuja potym
                       Pewno przi tymu już wos niy dziwo
                       Kaj wiyncy punktow - tyn wiersz wygrywo

                       -----

                       Yno dejcie pozor - lutym dwudziestego
                       Szlus już ze tym przidzie, trzimejcie sie tego!

                       -----
                       nk.pl/#forum/10/6631/37

                       Ruda Śląska - stolica fraszki
  • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 06.11.11, 22:06
   Łobroz trzeci - "Promocyjo"

   Przi promocyji wiela sie dzioło
   Leciało zgodnie no i wesoło.
   • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 06.11.11, 22:07
    Bolek
    ------

    Zima sie nom rozkulała
    Mrozik z nowym rokym dała
    Popruszyła tyż na bioło
    Coby było nom wesoło

    Przi niydzieli medytuja
    -Jako konkurs wypromuja?
    nasza-klasa.pl/forum/10/6631/37?find=last#post1
    Czy łon blyśnie w "naszy-klasie"?
    Ech - naklikać bydzie trza sie!

    Czy ktoś przidzie mie w tym wspiyrać?
    Słać znajomym by zaziyrać?
    Z promocyjom niy ma leko
    Ciyngym Ślonzek na to czeko.

    nk.pl/#forum/17/977/48?page=32
    • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 06.11.11, 22:08
     Ignac
     ------

     Łoj, coby yno wiersze przisłali
     Liryka u nos dyć niy "na fali"
     Dyrś wice, fraszki, szpas z rymowanki
     Kultura wiyrchnio tukej ze mankym.

     Ruda Śląska - stolica fraszki
     • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 06.11.11, 22:08
      Bolek
      -------

      Dyć sie tym Ignac niy trop zawczasu
      Trza promocyji, jak zwiyrzom lasu
      I tworcow tako ofyn niy tykej
      By wiersze prziszły chocioż porzykej

      Jo swoje zrobia - niy pożałyja
      Choć powodzynio niy gwarantuja
      Dom na "profile", wciepna na fora
      Dyć tako dzieje sie już łod wczora

      Kej poprowiony jest regulamin
      Kosa niy trefi na twardy kamiyń
      Lirykom drapci tu pożniwuje
      Kunsztym przezocnym Ślonsk uraduje.
      • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 06.11.11, 22:09
       Ignac
       -------

       Kej nawet prziślom jak dom to tukej
       Kaj tych "jurorow" ze świyczkom szukej
       Niywiela czyto ślonsko liryka
       Wic, fraszka woli - tymu zaś - kryka!
       • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 06.11.11, 22:10
        Bolek
        ------

        Dyć niy fandzol i niy kwynkej
        Kej galoty mosz - niy pynkej
        Frelki fest cie tu czytajom
        Wirtualnie jakby pszajom
        Trza prziciongać, trza promować
        Wszyndy wieści ło tym dować.
        • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 06.11.11, 22:11
         Lyjo
         -----

         Tyż to czytom - już sie ciesza
         Już coś szkryfnońć medykuja
         Prziśla, choć tym możno "zgrzesza"
         Sie konkursym dyć raduja.
         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 06.11.11, 22:12
          Bolek
          ------

          No, dyć prawie ło to idzie
          Piyknie ze konkursym bydzie
          Wieści ło tym sie rozłażom
          Skiż liryki niy łobrażom
          Ci co durś kicholym kryncom
          Kej ich "giyry" w godce mynczom.
          • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 06.11.11, 22:12
           Lyjo
           ------

           Hehe - "giyry", "giyrki", "szłapy"
           - Szukosz wyny kaj fuzlapy?
           • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 06.11.11, 22:18
            Bolek
            -------

            Kaj fuzlapy jednak niy
            Giyrki w gowie? -Dyć kto wiy?
            Kej łod frelki piyny w mini
            Cis bych sie jyj do "świontyni".
            • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 06.11.11, 22:19
             Poprowka:

             Kej łod frelki piykny w mini.
             • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 06.11.11, 22:22
              Lyjo
              ------

              Do "świntyni"? - Idź porzykać!
              Chciołbyś miyndzy giyrki blikać?
              Dyć niy małpuj Sztaudyngera
              Kej liryki konkurs teraz.
              • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 06.11.11, 22:23
               Bolek
               ------

               Ech - liryka! Wola fraszka!
               Czy Euterpe ześle łaska?
               Zagro w nocy mi na flyjcie?
               Piyknie by to było - wiycie.
               • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 13:47
                Erna
                ------

                Sprobuj jako jo - chyć blaja
                Fraszka pasie nawet haja
                Dyć inaczy ze lirykom
                Zdo mi sie co ze niom rzykom.
                • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 13:49
                 Bolek
                 ------

                 Dyć sprobuja - coś uklyca
                 Tropia tym, czy punkty chyca
                 A jak niy, tyż jakoś strzimia
                 Wele fraszki se podrzymia
                 Wierny byda jyj do końca
                 Styknie wiosny, lata, słońca
                 • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 14:00
                  Erna
                  ------

                  Bolek - wygrosz - to co przidzie?
                  Ze wiernościom jako bydzie?
                  • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 14:02
                   Bolek
                   ------

                   To se liryka na blacha wkuja
                   Ślubny we wyrku zadeklamuja
                   Pewnikym drapko uśnie przi tymu
                   Niyważne - "bioło" abo do rymu.
                   • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 14:04
                    Ignac
                    -----

                    Dyć łod jurorow zoleżeć bydzie
                    Wygrosz, czy przi tym trefi być w biydzie
                    Zdo mi sie, bydziesz sztartowoł prawie
                    -Bestoż chcesz miyszać we ty "zabawie"?
                    • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 14:05
                     Bolek
                     ------

                     Pierombol, Ignac - strachom sie "zera"
                     Tropia już ździybko tym richtig teraz
                     Ślubny do wyrka wlyźć uślimtanym
                     To na delinie łobudzić ranym.
                     • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 14:05
                      Erna
                      -----

                      A jo już pioro tonkom we tincie
                      Niy medykuja ło jakiś "piyńcie"
                      Fraszkom niy tropia, pszaja liryce
                      Sama coś szkryfna, wyśla, toż wiycie.
                      • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 14:07
                       Bolek
                       ------

                       Już żech szrajbnoł! Już jom mom!
                       Bez pomocy! Cołkym som
                       Dziesiyńć minut mi wystykło
                       W sercu yno coś zapiykło
                       Dyć terozki tropia sie
                       Słać na konkurs zaroz chce
                       Prawie taki forumowy
                       Kaj i głos Ślonzoka zdrowy
                       Cołkym jawnie bydzie dany
                       Trza liryce ździybko szpany.
                       • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 14:09
                        Hyjdla
                        -------

                        Toś ze kapsy jom wysypoł?!
                        Chwila stykła - żeś niy zipoł
                        A po nocy - co to bydzie?
                        Możno Muza do cia przidzie?
                        • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 14:10
                         Bolek
                         ------

                         Jedyn wiersz styknie, bo hercklekoty
                         To dlo mie niy som jakeś gupoty.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 14:45
                          Hyjdla
                          ------

                          Niy wymigosz sie jyj fraszkom
                          Kej cie już łobdorzo łaskom.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 14:47
                          Bolek
                          ------

                          Moji "liryczny Muzie"

                          Wlazłaś mi na plynckyrz w nocy
                          Toż żech szrajbnoł "bez pomocy"
                          Serce mie przi tymu piykło
                          Szczyńściym - dziesiyńć minut stykło

                          Toż se teroz richtig trop
                          Wiysz żech "wrazidlaty" chop
                          Kij se wraża kaj amajzy
                          Taki zy mie kyns tyż łajzy

                          Lubia czynsto sowizdrzolić
                          Tu popieprzyć, tam posolić
                          Plynckyrz pynknoł - to niy "plota"
                          Se sztacheta zerwia z płota!

                          We konkursie punkt dostana?
                          Jak niy - pod Dortmundym stana
                          I na "Muza" zapoluja
                          Sztachecie niy pofolguja!
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 14:48
                          Erna
                          ------

                          W dziesiyńć minut? Dyć fandzolisz
                          Coby wnerwić - mi sie chwolisz
                          Chcesz bych wiersza niy wysłała?
                          Strachać byda sie musiała?
                          Chca - to wyśla. Niy - to niy
                          Stracha niy mom - kożdy wiy!
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 14:49
                          Bolek
                          -----

                          Na tyn konkurs cosik szkryfniesz?
                          Biołym wierszym w serce gichniesz?
                          Możno po starymu - rymym?
                          Czy se tukej to dowiymy?
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 14:53
                          Hyjdla
                          -------

                          Możno na brifmarka ci Erna niy styknie
                          Dyć chyntnie to fundna, szkryflosz przeca piyknie.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 14:54
                          Erna
                          -----

                          Brifmarkom niy tropia
                          Flachy żech sprzedała
                          Dyć we gowa dropia
                          Wyna bych mieć chciała.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 14:56
                          Hyjdla
                          -------

                          Żeś poetkom cołkom gymbom
                          Niy trop sie "fraszkowym zymbom".
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 14:58
                          Bolek
                          -------

                          Niych kto szkryflo jako woli
                          Wierszym naszo godka chwoli.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 15:00
                          Ignac
                          ------

                          Jo wos tu niy rozwesela
                          Wierszy prziszło małowiela
                          Czy na konkurs tego styknie?
                          Wartko leci czas. Niypiyknie.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 15:05
                          Hyjdla
                          -------

                          Ignac - konkurs promujymy
                          Już niy yno w tym portalu
                          Niy ma leko - tela wiymy
                          Styknie czasu - niy trza szmalu

                          Przeca czynsto tako bywo
                          Nojpiyrw nic - pod koniec - dziwo!
                          Lepi za drap sie niy tropić
                          Dyć poetow trza spokopić
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 15:11
                          Bolek
                          ------

                          "Pisza inaczyj - konkurs liryki ślonski"

                          Jeszcze yno tydziyń prawie
                          -Blyśnie ślonsko nom liryka!
                          Kunszt posłuży zocny sprawie
                          Do Erato trza porzykać?

                          nasza-klasa.pl/forum/10/6631/37

                          Dyć jurorym tyż być możesz
                          Klasowiczu - chciyj dać noty
                          Trzi nojlepsze wiersze wskożesz
                          Kto wygrany - dowiysz potym.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 15:13
                          Hyjdla
                          -------

                          Promocyjo leci wszyndy
                          Poezyjo ślonski "grzyndy"
                          Pewno do cia Ignac idzie
                          Toż sie niy trop - dobrze bydzie.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 15:17
                          Erna
                          ------


                          A to znocie?
                          Poczytocie?

                          ----
                          Ło tyszance co Niymca niy chciała

                          Wiycie ło tyszance co Niymca niy chciała
                          Ciekawo historio - dramat to bez mała
                          Łon sie po nia wybroł zbrojny we "armata"
                          Bo bez niyj niy widzioł dlo siebie już świata

                          Uprowadzioł z doma - w Gliwicach ich znodli
                          Dyć Niymca na krotko do heresztu kłodli
                          Kaucjo doł i wyloz skiż łaski Tymidy
                          Ale frelka w gowie durś tego łobrzidy

                          Jeszcze roz chcioł copnońć ta piykno tyszanka
                          Terozki we życiu narobioł już manka
                          Siedzi zaś w hereszcie - euro niy pomoże
                          Myśli dzisioj pewnie jak tyn sond go skorze.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 15:21
                          Bolek
                          ------

                          Historyjo znom tyszanki
                          Dyć ktosik przi tymu z mankym
                          Dyszkurs leci tyż na forach
                          Coby zadbać ło autora.

                          nk.pl/#forum/17/977/78
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 15:23
                          Hyjdla
                          -------

                          Ano, być może ło to łostuda
                          Autora "mażom" choć to niy cuda
                          Dyć kej to bierom, niych majom w zocy
                          Trza czytelnikom dać go przed łoczy.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 15:25
                          Bolek
                          ------

                          Mosz recht - tyż za tym jo ciyngym stoja
                          Bierom kajniykaj już fraszka moja
                          Bierom "perełki" rudzkego forum
                          Kej bez autora - mniyj w tym humoru.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 15:27
                          Ignac
                          ------

                          Bolek - fraszka jako wic
                          Choć wesoło - prawie nic.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 15:28
                          Bolek
                          -------

                          "Prawie nic" - dyć mo autora
                          "Błonko" w Necie niy łod wczora
                          "Błonkać" mo anonimowo?
                          -Tako mi sie niy wydowo!
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 15:30
                          Erna
                          ------

                          Ech, na forum "Ślonsko Godka"
                          Ze wierszami szło sie spotkać
                          Pyjter P. je wklejoł piyknie
                          Cosik stamtond dom - wystyknie?

                          ------

                          Kej gyńsipympek

                          Kej gyńsipympek rozkwito wiosnom
                          Kej mojik żołci łonki swym kwiyciym
                          Herske uczucia we sercach rosnom
                          We dyszach fakla grzeje i świyci

                          Frelki bez mantlow już w swoji krasie
                          Kajniykaj słonko chalo promykom
                          Karlusom ździybko haltować trza sie
                          Dyć jak te cuda łominońć blikym?

                          Jako natury prowu łopiyrać?
                          Ciała som gorke i dusze – wiym to
                          Mo szac na lipsta yno zazierać?
                          Ło świynty Jonie – som byś zaślimtoł!

                          Ech – lato idzie, ze nim spełniynie
                          Kupluje dusze, ciału folguje
                          Natura zdo sie dać jedne tchnienie
                          Kto pszoł, kto pszaje – to forszteluje

                          Toż niy na darmo – pewnikom wiycie
                          Tako Ponboczek zocnie świat stworzył
                          Coby rodziło na nim sie życie
                          -Zowdy po zimie na nowo ożoł

                          Kej gyńsipympek wiosnom rozkwito
                          Kej mojik kwieciym zażółci łonki
                          Bociek w tym czasie dyć tyż zawito
                          Na ciosto życia wystyknie monki.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 15:33
                          Lyjo
                          ----

                          Witom - kukom tukej prawie
                          Wierszyk jako śnik na jawie
                          -Bez podpisu klarownego
                          Pyjter richtig tworcom tego?
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 15:37
                          Erna
                          ------

                          Lyjo - przeca żech szkryfnyła
                          Coch to yno przeklejyła
                          Pyjter tako samo zrobioł
                          Jo niy zgobia - łon niy zgobioł.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.12.11, 15:40
                          Lyjo
                          ------

                          A jo prawie znom autora
                          Niy jest dlo mie anonimym
                          Wiersz we Necie niy łod wczora
                          forum.gazeta.pl/forum/w,28940,23540974,115598470,Re_Jak_chop_z_babom.html
                          Z pory kej zielone brzimy.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 13.12.11, 22:09
                          Erna
                          ------

                          Dziynki, dziynki - toż już wiym
                          Skond tyn piykny ślonski rym
                          Dyć niy nerwuj sie za wiela
                          Żech niy złodziyj - szkryfna tela.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 13.12.11, 22:10
                          Lyjo
                          ------

                          Roztomajcie ze tym bywo
                          Kto autorym kuko krziwo
                          Robiom z niego anonima
                          Promocyjo? Trza "na przima"?

                          Lepi na to pozor dować
                          Bez autora niy "promować"
                          Trza szanować jego prawa
                          Może skończyć źle "zabawa".
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 13.12.11, 22:10
                          Berbel
                          -------

                          Witom - kukłach prawie
                          Koncept jako śnik na jawie
                          Wiersz na konkurs żech wysłała
                          "Pseudo" swoje tyż podała.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 13.12.11, 22:11
                          Hyjdla
                          ------

                          Witej Berbel - gratuluja!
                          Tym sie richtig fest raduja
                          Blysłaś fraszkom sowizdrzolskom
                          Blyśniesz tyż lirykom swojskom.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 13.12.11, 22:11
                          Berbel
                          --------

                          Ech, już fraszki mi kopiujom
                          W Necu zdo sie tyż "promujom"
                          Choć podpisza - miano wytnom
                          Czamu zowdy tako przitnom?
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 13.12.11, 22:12
                          Hyjdla
                          -------

                          Dyć sie ciesz, kej podobajom
                          Niy inaczy - jo niy bajom
                          Wiysz, ze twoje to som rymy
                          Czasym nawet i my wiymy.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 13.12.11, 22:12
                          Lyjo
                          -----

                          Kejby zowdy z mianym brali
                          Prawo tako szanowali
                          Tym cieszyli by autora
                          No i bogaciyli fora.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 13.12.11, 22:13
                          Bolek
                          ------

                          Piyknie dyszkurs wom sie kleci
                          Dyć chnet luty - tyn czas leci
                          Toż trza noty bydzie dować
                          No i konkurs durś promować

                          Jo rudzianom śla stond linki
                          Tela kłada z moji rynki
                          We jurorow sie zabowiom?
                          Niychej tako radość sprowiom.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 13.12.11, 22:13
                          Erna
                          ------

                          Czamu yno tkosz kaj Ruda?
                          Ślonzek mo tyż inksze cuda.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 13.12.11, 22:14
                          Bolek
                          ------

                          Żech rudziokym - bestoż kłada
                          Kunszt mo blyszczeć, a niy zwada
                          Kto chce - ciongnie to u siebie
                          Mie tu prawie jako w niebie
                          Żech na Wiyrku jest rodzony
                          We Halymba zaś wżyniony
                          Toż sie niy trza tymu dziwać
                          Rudzie Ślonski styknie kiwać.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 13.12.11, 22:14
                          Erna
                          -----

                          Wiyncy tworcow z Rudy Ślonski
                          Prziśle na tyn konkurs konski?
                          Wiyncy w tym pojuroruje?
                          Wiyncy tako uraduje?
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 13.12.11, 22:16
                          Bolek
                          -------

                          Ano - na to fest rachuja
                          Jedno wiym - tym uraduja
                          Dyć czy richtig tako bydzie?
                          Łoboczymy - konkurs przidzie.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 13.12.11, 22:17
                          Erna
                          -----

                          Przidzie, przidzie - prawie chnetka
                          Tu liryka to niy betka.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 13.12.11, 22:18
                          Bolek
                          -------

                          Konkurs chnetko sie zaczyno
                          Wierszy niychej wiela przidzie
                          W lutym już lektura yno
                          Ze notami jako bydzie?

                          Punkty jakeś tam dostana?
                          Byda zera durś rachowoł?
                          W ty intyncji chlapnołch z rana
                          -Niych se wszysko kulo zdrowo!
  • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 13.12.11, 22:19
   Łobroz szworty -"Konkurs"


   Łobroz szworty - konkursowy
   Kunszt w niym wiyrchym - ktosik powiy
   Tako wiyrchym tyż liryka
   A co potym? Przidzie rzykać?
   • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 13.12.11, 22:20
    Bolek
    ------

    Pewno dzisioj konkurs ruszy
    Blyśnie ze tym naszo godka
    Kamyń zimny jakiś duszy
    Se łogrzeje drap łod środka

    nasza-klasa.pl/forum/10/6631/37
    Chciyjcie ta ideja wspiyrać
    I znajomym ło niyj głosić
    Coby zaczli tam zaziyrać
    Ło to jo Wos śmia dyć prosić.
    • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 13.12.11, 22:20
     Erna
     ------

     Toż czas wielki z tym zaczynać
     Ignac wontki nom zrychtuje
     Mioł niyjedyn autor wyna
     Niych lirykom uraduje.
     • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 13.12.11, 22:21
      Berbel
      -------

      Ech, zbudziyła żech sie z rana
      Wartko kukom - już tu szpana
      Trza ździybeczko poczkać ino
      Konkurs lepszy jako kino?
      • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 13.12.11, 22:21
       Lyjo
       -----

       Tyż żech ciekow jako bydzie
       Wiela wierszow czytać przidzie.
       • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 13.12.11, 22:22
        Hyjdla
        -------

        Co sie tak niyciyrpliwicie?
        Ignac szkryfnie - chnet dowiycie
        Mie żol teroz tego prawie
        Że łon niy "gro" w ty "zabawie"
        Wiyrchym fest by "szoł" pewnikym
        Zbiyroł punkty klik za klikym.
        • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 15.12.11, 17:34
         Ignac
         -----

         Już na forum som - czytejcie!
         Noty swoje wierszom dejcie!
         Toż na wontek styknie klikać
         Roztomajto tam liryka

         Ech, sztyrnoście w tym autorow
         Jest wybiyrać w czym tom porom
         Jest lektura dość ciekawo
         Jest - choć szło to wpiyrw niymrawo.
         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 15.12.11, 17:34
          Bolek
          ------

          Kej autorow aże tela
          Blyśnie ze tym drap ta sztela
          Czy "niymrawo"? -Bych niy pedzioł
          Przi promocji durś żech siedzioł
          - Toż już sukces we tym widza
          Choć tym lansowaniym biydza.
          • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 19.12.11, 16:17
           Berbel
           ------

           Jest co czytać - trza radować
           Wszyskim wierszom podziwować
           Żol dać notu trojce prawie
           Kej kunszt jaki śnik na jawie.
           • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 19.12.11, 16:17
            Lyjo
            -----


            Piyknie! Niy po znajomości
            Noty bydom - toż niy prości
            Ździybko dyć pomedykuja
            Niym te punkty swoje wsuja.
            • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 19.12.11, 16:17
             Erna
             ------

             Ano - autorow poznać niyleko
             Ciekawy finał konkursu czeko.
             • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 19.12.11, 16:18
              Hyjdla
              -------

              No, toż my sie doczekali
              Wiela tym uradowali
              Aż sztyrnoście wierszy momy
              Punkty nojgryfniejszym domy.
              • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 19.12.11, 16:18
               Erna
               ------

               Punktow momy małowiela
               Trza promować - szkryfna tela
               Kej jurorow wiyncy przidzie
               Autor we proficie bydzie.
               • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 19.12.11, 16:19
                Bolek
                -------

                "Pisza inaczyj - konkurs liryki ślonski"
                ----------------------------------------

                Już ruszoł!!!

                Ze lirykom godka rośnie
                Toz se tymu niy dziwejcie
                Z wierszym lekci ciś ku wiośnie
                Jako szkryfli - pokukejcie

                nasza-klasa.pl/forum/10/6631/41
                Po lekturze strof przezocnych
                Se w jurorow zabawicie
                nasza-klasa.pl/forum/10/6631/42
                Na Ślonzokow niy ma mocnych
                -Tako prawi same życie!
                • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 19.12.11, 16:20
                 Erna
                 ------

                 Konkurs tako reklamujesz
                 Możno wygrać to rachujesz?
                 • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 19.12.11, 16:21
                  Bolek
                  -------

                  Toż promuja ta liryka
                  Coby ludzie chcieli blikać
                  Coby noty swoje dali
                  Wszyskich tworcow radowali

                  Dyć w tym żech "wyrachowany"
                  Kaj co rudzke tam link dany
                  Niych w stolicy ślonski fraszki
                  Poezyjo mo łoklaski.
                  • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 19.12.11, 16:23
                   Hyjdla
                   -------

                   Ja - dlo ciebie wiyrchym Ruda!
                   Dyć to niy som jakeś cuda
                   Gruby, werki, familoki
                   Co nowszego? Zdo sie bloki.
                   • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 19.12.11, 16:25
                    Bolek
                    ------

                    Żech ze Wiyrka w Rudzie Ślonski
                    Znom łod bajtla dyć te konski
                    Pszaja moji Laurasztrasie
                    Wszyndy i ło kożdym czasie

                    Kery Ślonzok tymu dziwi?
                    Ptokym czy owocym - kiwi?
                    • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 19.12.11, 16:26
                     Hyjdla
                     --------

                     Dyć niy yno ślonsko sztela
                     Twoja Ruda - szkryfna tela.
                     • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 19.12.11, 16:27
                      Bolek
                      -------

                      Dyć niy yno - kej mosz swoja
                      Stoj sie za niom jak jo stoja
                      Bronić tego ci niy byda
                      Zy mie przeca niy łobrzida.
                      • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 19.12.11, 16:27
                       Lyjo
                       -----

                       Tu niy ło to idzie - sie niy przegadujcie
                       Lepi ło konkursie tu zaś cosik wsujcie
                       Jako sie wom widzi na wontku liryka?
                       nasza-klasa.pl/forum/10/6631/41
                       Wertało by prawie coś ło tym poklikać.
                       • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 19.12.11, 16:28
                        Berbel
                        -------

                        Sie kuknijcie w wiersz łod "Trudy"
                        Wioski swyj niy przepomniała
                        Strofy zdajom mi sie cudym
                        Dzisioj tyż by jom poznała?
                        • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 19.12.11, 21:38
                         Bolek
                         ------

                         No a "Kole familoka"
                         Richtig wiela sie tam dzioło
                         Szłoby tańcnońć i we zokach
                         Piyrwyj boło fest wesoło.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 19.12.11, 21:38
                          Erna
                          -----

                          Czy skiż tego pseudonima
                          w "Kole familoka" ni ma?
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 19.12.11, 21:39
                          Bolek
                          ------

                          Z pseudonimym abo bez
                          Kaj familok kunszt tyż jest.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 23.12.11, 22:19
                          Hyjdla
                          -------

                          "Acik" wirsz "biblijny" doł
                          Pewno prawie tako chcioł
                          Coby w raju być z lirykom
                          Jo tyż tam kaj Edyn blikom.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 23.12.11, 22:19
                          Berbel
                          ------

                          "Agnes" zdo sie lamyntuje
                          Richtig gdowom tako czuje?
                          Już ślubnego pochowała
                          Jo tyż slimtom kej mu pszała.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 23.12.11, 22:20
                          Lyjo
                          -----

                          A "Berała" - pszaje wiela
                          Czy mo w doma "świynto frela"?
                          Tako sie go prawie wziyła
                          Choć - czy zocnie utrefiyła?
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 23.12.11, 22:28
                          Erna
                          ------

                          "Dziołcha łod bergmona" po swojymu prawi
                          Ano - szczyro prowda w swojich strofach jawi
                          Chop robi na grubie - łona mu fest pszaje
                          Jak jyj mamuliczka łojcowi - niy baje.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 23.12.11, 22:32
                          Bolek
                          ------

                          Czy "Francik" za Francka coś szkryfnoł ciekawie?
                          - Wspomino zolyty lirykom se prawie
                          Trzidziści lot nazod - sie wtedy trefiyli
                          Ech, my tyż jak łoni ździybko młodsi byli.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 23.12.11, 22:32
                          Hyjdla
                          -------

                          "Kiki" niy przepomni tego
                          Co tref przinios jyj zocnego
                          Dyć skiż bliźnich tako stało
                          Modrym kwiotkym zawoniało?
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 23.12.11, 22:33
                          Berbel
                          --------

                          A jo prawie czytom "Male"
                          Sie niy tropia teroz wcale
                          Uierzyłach - kej pszajymy
                          Wiyrchym tako durś stojymy
                          Czowiek zdo sie siyngać Nieba
                          Pszoć nom wiela ciyngym trzeba.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.12.11, 21:29
                          Lyjo
                          -----

                          Kej jo czytom tam "Marcela"
                          To zarozki sie wesela
                          Szejk, niy szejk - radościom życie
                          Pewno już to sami wiycie.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.12.11, 21:29
                          Bolek
                          ------

                          A "Serce"? Matula tak yno poradzi
                          Pszoć dziecku - z lirykom to wcale niy wadzi
                          Wiersz krotki, dyć kunszt w niym i serca dość wiela
                          Pewno niyjednego cieszy rodziciela.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.12.11, 21:29
                          Hyjdla
                          --------

                          "Szarotka" erotyk se szkryfnoł - szkryfnyła
                          Toż "grajdoł" wspomino w kerym frelka była
                          Z karlusym pospołu, a słonko ich grzoło
                          Dyć jako skończyło? -Dzisioj im wesoło?
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.12.11, 21:30
                          Erna
                          -----

                          "Ślonzok" doł coś prawie ło swojim "hajmacie"
                          Teroz mu Niymcowi prziszło godać - bracie
                          Dusza zdo sie czyńściom na Ślonsku łostała
                          Rozdarto? -Sie tako w tym wierszu zdowała.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.12.11, 21:30
                          Bolek
                          ------

                          A "Tomek" popyloł jakby we klasyka
                          Możno mioł we gowie z Litwy romantyka?
                          Jako marnotrawny synek wspomnioł Muter
                          I zdo sie co wcale niy darymny futer.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.12.11, 21:31
                          Berbel
                          -------

                          Niy "darymny futer" - kuknijcie na noty
                          Możno konkurs wygro - niy ma w tym gupoty.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 28.12.11, 21:33
                          Lyjo
                          -----

                          No, sie tukej łosprowiomy
                          -Kej na wontek noty domy?
                          Sie niyjedyn tymu dziwo
                          -Durś jurorow tam przibywo.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.01.12, 21:43
                          Bolek
                          ------

                          Durś przibywo, bo promuja
                          Jurorami fest raduja
                          Ze tym forum piyknie rośnie
                          Jo zaś kukom tam radośnie.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.01.12, 21:44
                          Erna
                          -----

                          Bolek - jo już noty dała
                          Tako prawie jako chciała
                          Inkszych wiela tyż na wontku
                          A ty siedzisz we tym kontku.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.01.12, 21:44
                          Bolek
                          -------

                          Dyć niy "siedza" - brify śla
                          Prawie tako richtig trza
                          W komyntarze tkom, na fora
                          Ślonsko godka to niy zmora

                          Durś promuja tak kaj Ruda
                          A kaj noty widza "cuda"
                          Wiela ich ze Rudy dowo
                          Mi promocjo niy przistowo

                          Forum "klasowiczow" zbiyro
                          Co rusz nowy ktoś zaziyro
                          Sztela ze tym fest urośnie
                          Zdo sie - idzie już ku wiośnie.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.01.12, 21:45
                          Ignac
                          ------

                          Lecom z Rudy yno noty?!
                          Bolek - niy tkej tu gupoty!
                          Z inkszych miejscowości widza
                          Twojom Rudom sie niy biydza.
                         • broneknotgeld Re: Tragedyjo "Skiż prow autorskich" 10.01.12, 21:45
                          Bolek
                          -------

                          Dlo mie prawie to jest piyknie
                          Kej rudzianin w wontek kliknie
                          Ze stolicy ślonski fraszki
                          Potrza przeca tyż igraszki

                          Bestoż wcale mie niy mynczy
                          Dołbych łod sia możno wiyncy
                          Yno czasu mom za mało
                          By sie go mieć fol durś chciało.