Dodaj do ulubionych

Ze Drogi Świyntego Wojciecha

21.10.15, 21:51
Ze Drogi Świyntego Wojciecha

"Camino Grande" mi przipomino
Ze Gniezna, Pragi, Aachyn zaczyno?
Kaj Adalberta aszom gowami
Niy - spokopicie pewnikiym sami
Iże sztartuje we Radzionkowie
Już świyntobliwy za życio czowiek
Biskupym praskim nojsompiyrw przeca
Pastorał trzimoł - Ślonsk z Jego neca.
www.radzionkow.pl/2-aktualnosci/321-wystawa-gdy-wszyscy-swieci-ida-do-miasta
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Ze Drogi Świyntego Wojciecha 21.10.15, 21:58
   Na Wszyskich Świyntych kuknie tam ktosik?
   Pomiyndzy niymi tyn biskup praski
   Wspomnioł przi tymu mi "wdowi grosik"
   Dzisioj Go Polska prosi ło łaski.

   www.facebook.com/media/set/?set=a.894597097256224.1073741952.427827820599823&type=3
   • broneknotgeld Re: Ze Drogi Świyntego Wojciecha 21.10.15, 22:05
    Łod Radzionkowa pont przirychtuje?
    W miejsca, kościoły - tym uraduje?
    Som sie wybiyrom już Jego śladym
    Radzionkow piyrszy we tym - bez zwady.

    www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.894597097256224.1073741952.427827820599823/894597800589487/?type=3&theater
    • broneknotgeld Re: Ze Drogi Świyntego Wojciecha 24.10.15, 20:00
     Ze "Drogi Świyntego Wojciecha"

     Ano - je z tego uciecha
     Kej na szlaku łod Wojciecha
     Sie wspiyrajom tako gminy
     Siyła we nich zdo być driny
     Siyła ducha? Siyła wiary?
     Jo w nia wierza choć żech stary.

     www.mucharz.pl/index.php/aktualnosci/398-gdy-wszyscy-swieci-ida-do-miasta.html
     • broneknotgeld Re: Ze Drogi Świyntego Wojciecha 23.11.15, 20:30
      Z Adalbertym kaj wybiera?
      Już pewnikym wiycie teraz.

      www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.908076195908314.1073741957.427827820599823/908076215908312/?type=3&theater
      • broneknotgeld Re: Ze Drogi Świyntego Wojciecha 25.11.15, 19:06
       Świynty Wojciech

       Prziloz biskup Wojciech do Prusow ze krziżym
       Dyć ze kraju w kerym widzieli tyż wroga
       Niy chcieli ze Bolkym pewnikym być bliży
       I niyspokopiyli "Jedynego Boga"

       Zginoł Adalbertus na ty pruski ziymi
       Chrobry zaś łodkupioł mynczynnika ciało
       Historyjo tako ło kery my wiymy
       Tysionc lot ze hokym tymu to sie stało.
       • broneknotgeld Re: Ze Drogi Świyntego Wojciecha 21.01.16, 22:25
        Świynty Wojciech

        We możnym rodzie, tym Sławnikowym
        Wpiyrw poszukejcie Wojciecha
        Zły tref łominoł go - tako powiym
        Dyć zdo w tym marno pociecha

        Familjo cołkym chnet wytympiono
        Dwa bratki yno łostały?
        Im droga z Bogym dyć przeznaczono
        Droga co wiodła do chwały

        Kej yno Wojciech ksiynżoszkym zostoł
        Miano wzion łod Adalberta
        W stolicy zesel biskupi dostoł
        Czy z tym szkryfniono mu merta?

        Dyć sroge czasy, ciynżko krziż trzimać
        Praga sie piekłym mu zdowo
        Złu chcioł przeciwić, niy przi niym drzymać
        Som przeciw wszyskim z tym stowo

        Tako niy strzimoł - citnoł do Rzymu
        Zesel biskupa z tym pusty
        Niy sztomowało zło dyć istnymu
        Djosek niy skusioł, choć tusty

        Papiyż do Pragi zaś kozoł wrocać
        Zaś tympić grzychy w niyj chycioł
        Zło w dobro jako idzie łobrocać?
        Strzimać co taki tref sklycioł?

        Toż niy dziwejcie- drugi roz w Rzymie
        Na Awyntynie chce rzykać
        Świat Adalberta już tam łominie?
        Przed złym kaj istny mo zmykać?

        Zesel biskupi abo misyjo?!
        Co chyci? Co go pokusi?
        Krziż, poświyncynie - niy komedyjo
        Wojciech wybiyrać w tym musi

        Wybroł misyjo - do Prusow poloz
        Bolesław Chrobry go wspiyroł
        Pewnikiym wiycie, co śmierć tam znoloz
        Dyć w tym zdo jontrzko dopiyro

        Princ Polan ciało wykupioł przeca
        I gowa kero utniynto
        Rymym terozki do Gniezna leca
        Co dali? Ano - dyć wiym to

        Papiyż Silwester kanonizowoł
        Cysorz we Gnieżnie pontnikym
        I princa Polan drap wiyrchym dowoł
        Bratym mu stoł - niy "krolikym"

        Świynty Wojciechu, żeś i po śmierci
        Mioł małowiela spokoju
        Tyś patron Polski - szkryfnońć to werci
        Choć niy zagrzywołś do boju
        • broneknotgeld Re: Ze Drogi Świyntego Wojciecha 28.01.16, 20:46
         23.IV.997

         Toż Adalberta koniec ziymskości
         Już świynty Pyjter go u sia gości
         Ciało we rzyce, gowa na palu
         Bolesław Chrobry doł wiela szmalu
         Coby we Gnieźnie mieć mynczynnika
         Coby nikierzy prziszli tam rzykać

         Do cia Wojciechu i cysorz prziloz
         Chrobry go gościoł, a kej stond wyloz
         Rynka ci zabroł kajś w Italyjo
         Wielgom relikwiom - ło kryjolyjo!

         Ło cia Wojciechu Brzetysław staroł
         Prziloz z wojami - Pon Bog niy skaroł
         Kej cie do Pragi juzaś zawozioł
         Pon Bog niy skaroł chocioż pogrozioł.

         www.facebook.com/media/set/?set=a.486090831579086.1073741834.476995889155247&type=3
  • broneknotgeld Ze Świyntym Wojciechym we herbie 21.10.15, 22:17
   Ze Świyntym Wijciechym we herbie

   Sztele poznocie - w herbie Go majom
   Dyć Adalberta - przeca niy bajom.
   • broneknotgeld Re: Ze Świyntym Wojciechym we herbie 24.10.15, 20:02
    Ze "Drogi Świyntego Wojciecha"

    Ano - je z tego uciecha
    Kej na szlaku łod Wojciecha
    Sie wspiyrajom tako gminy
    Siyła we nich zdo być driny
    Siyła ducha? Siyła wiary?
    Jo w nia wierza choć żech stary.

    www.mucharz.pl/index.php/aktualnosci/398-gdy-wszyscy-swieci-ida-do-miasta.html
    • broneknotgeld Re: Ze Świyntym Wojciechym we herbie 24.10.15, 20:03
     Dziewiyńć w Polsce sztelow znom
     Ło dziewiontce cosik dom

     Wiyncyj niy ma - ze tym szlus?
     Szukać dali dlo mie mus?
     • broneknotgeld Re: Ze Świyntym Wojciechym we herbie 25.10.15, 00:42
      Dziewiyńć sztelow Wojciechowych
      Dziewiyńć - tako tyż herbowych
      Wiyncyj znocie?
      Cynk mi docie?
      Som mom szukać dziedzin nowych?

      forum.gazeta.pl/forum/w,28940,159088554,159088554,Ze_Drogi_Swiyntego_Wojciecha.html
      • broneknotgeld Re: Ze Świyntym Wojciechym we herbie 04.01.16, 15:35
       Sztyry miasta kamratami
       W tym dwa ze Adalbertami.

       www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.913273862055214.1073741959.427827820599823/927149584000975/?type=3&theater
  • broneknotgeld Bobowo 21.10.15, 22:26
   BOBOWO
   Województwo pomorskie, powiat stargardzki
   gmina wiejska
   ---
   Powierzchnia: 51,67 km2
   Liczba ludności: 3038
   Pierwsza wzmianka historyczna: 1281
   ---
   Kościół pw. Św. Wojciecha – z końca XIII w.
   -------------
   Bobowo

   Czym Bobowo słynie w pomorski dziedzinie?
   Brodu Wyngermucy czowiek niy łominie
   Adalbert wandrowoł niym ponoć po śmierci
   Tōż przepōmnieć ło tym i nōm sie niy werci

   Niy darmo tu kōściōł świyntego Wojciecha
   Stanōł – krześcijanōm tako na pociecha
   I chocioż w złych czasach Bobowo ciyrpiało
   Dyć dzisioj je gminōm – siył dość wiela miało.
  • broneknotgeld Bolesław 21.10.15, 22:27
   BOLESŁAW
   Województwo małopolskie, powiat dąbrowski
   gmina wiejska
   ---
   Powierzchnia: 35,41 km2
   Liczba ludności: 2889
   Pierwsza wzmianka historyczna: 1326
   ---
   Kościół pw. Św. Wojciecha – 1605
   ---------------
   Bolesław

   Pewne co dziedzina widzioł wiek dwanosty
   Dyć czas po Tatarach i Rusinach – postym
   We sztyrnostym wieku już tu parafijo
   Świyntego Wojciecha – ło cie, kryjolyjo!

   Tōż niy ma co dziwać, w herbie wiosło, dzida
   Sztela ciyngym rośnie, dyć we „Potop” – biyda
   Łostoł kościōł kerym i dzisioj sie aszōm
   Ze nadziejōm żyjōm, w duszy jyj niy gaszōm.
  • broneknotgeld Mława 21.10.15, 22:31
   MŁAWA

   Województwo mazowieckie, powiat mławski
   gmina miejska
   ---
   Powierzchnia: 34,80 km2
   Liczba ludności: 30957
   Nadanie praw miejskich: 1429
   ---
   Brak kościoła pw. Św. Wojciecha
   -------------
   Mława

   Trzech princōw Mazowsza ta Mława lokuje
   Mono to i teroz miyszkańcōw raduje
   Kej w prawie chełmińskim dziedzina dzwigniōno
   Choć piyrwyj już stoła – terozki niy skōno

   Ze czasym w Korōnie zocnym grodym bydzie
   Skuli wojny pruski zdo we wielgi biydzie
   Dyć łaskōm łobdarzōł jōm krōl Zygmunt Stary
   Do dzisioj ta Mława niypośledni miary.
   • broneknotgeld Re: Mława 21.10.15, 22:32
    We herbie Mławy

    We Mławie Adalbert pomiyndzy wieżami
    Kej dzisioj kukniecie łoboczycie sami
    Dyć po drugi wojnie
    Niy mioł za spokojnie
    W III PR rod zaś - miyndzy mławianami.
    • broneknotgeld Re: Mława 14.01.16, 18:36
     Skond Adalbert we ty Mławie?
     Kej kukniecie - zdo po sprawie.

     blogiceo.nq.pl/sp7mlawa/o-naszej-mlawie/
  • broneknotgeld Moszczenica 21.10.15, 22:36
   MOSZCZENICA
   Województwo małopolskie, powiat gorlicki
   gmina wiejska
   ---
   Powierzchnia: 37,6 km2
   Liczba ludności: 4702
   Data lokacji: 1348
   ---
   Kościół pw. Św. Wojciecha w Staszkówce 1928-30
   ---------------------
   Moszczynica

   Kaj Moszczanka wody leje
   Tam niych lecōm zocne dzieje
   Choć wpierw źle sie richtig dzioło
   Skiż Tatarōw niewesoło

   Dyć sie dźwigły kolanie
   Ze krōlewski lokacyje
   Krōl Kazimiyrz łany dzielił
   Moszczynicy tref pościelōł.
   • broneknotgeld Re: Moszczenica 21.10.15, 23:51
    W moszczynicki gminie

    Tōż świynty Wojciech w Staszkōwce był
    Tu niyjednego podobnoś krzciył
    Kaj tako stało
    Cosik łostało
    "Cudowno woda" dokłodo siył.

    www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/pb.427827820599823.-2207520000.1445353674./894597627256171/?type=3&theater
    • broneknotgeld Re: Moszczenica 02.11.15, 20:50
     W gminie Moszczynica, we Staszkōwce prawie
     Świynty Wojciech stanōł – jako śnik na jawie
     Dyć wele kościoła pod wezwaniym Jego
     Studnia – ze niyj pijesz skiż życio zdrowszego.

     www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.894597097256224.1073741952.427827820599823/900034093379191/?type=3&theater
     • broneknotgeld Re: Moszczenica 01.01.16, 13:00
      Moszczynica 23.VI.1348

      Jan Herbert z woli kr?la polskiego
      Wioska lokowoł ? mioł dryg do tego
      Na łoziymdziesi?nt łan?w dziedzina
      Siedym dlo niego wolnych, dlo syna

      Tako już prawym sołtysa było
      We familiji sie dziedziczyło
      Co kr?l nakozoł, co m?g rychtować
      Sołtys mioł ze tym na wierchu stawać.
      • broneknotgeld Re: Moszczenica 01.01.16, 13:01
       Prawym sołtysa

       Prawym sołtysa i wolne łany
       Tako niyjedyn przywilej dany
       M?g se szwcować, gowiydź ubijać
       Ze szynku dlo sia profity zwijać
       M?g ryby łowić w rybniku swoim
       Abo w dw?ch nawet ? ło to niy stoji
       I m?g młynorzyć tukej do woli
       Z s?ndu co trzeci grosz brać ? jak smolić?
       • broneknotgeld Re: Moszczenica 01.01.16, 13:10
        Prawym sołtysa i powinności?m

        Ano ? wsi?m musioł ł?n reskiyrować
        Na złe kaj yno poz?r fest dować
        W s?ndzie na prawa kr?la zazierać
        Podatek jego we wiosce zbierać

        Dyć z jednym pewno wielgo utropa
        Trza luźć na wojna i dać tyż chopa
        T?z kr?l niy darmo niy sk?mpi?ł zok?w
        Z wioski przi wojnie mioł dw?ch wojok?w.
        • broneknotgeld Re: Moszczenica 01.01.16, 13:14
         Na wolniznie

         Kery tu prziloz cieszył wolnizn?m
         Rok?w dwadzieścia ? recht w tym, t?ż przizn?m
         Iże przici?ngła ta Moszczynica
         Wesołe były wpiyrw jeji lica

         Potym z tym gorzyj, dyć niy dziwota
         Trza na kr?lewskim płacić łod płota
         Abo łod gowy ? było i tako
         Czy łod chałupy ? z groszym jednako.
         • broneknotgeld Re: Moszczenica 02.01.16, 17:20
          Moszczynica

          Nad Moszczank?m se leżała
          Moszczynic?m mianowała.
          • broneknotgeld Re: Moszczenica 02.01.16, 17:25
           Moszczynica ? X w.

           Dr?ga moszcz?no szła przez barzoły?
           Moszcz?no drzewym, w czas niewesoły
           Coby szło jakoś poleźć ni?m dali
           Czasym trza było i rubych bali.
           • broneknotgeld Re: Moszczenica 02.01.16, 17:26
            Moszczynica Polsko

            T?ż ta kolanijo tukej starsz?m była
            W starostwie libuskim sie przeca niy kryła
            Niym Jan Herbet kludzi?ł kol?nist?w nowych
            Wiela tukej żyło ?kt? dzisioj łodpowiy?
            • broneknotgeld Re: Moszczenica 02.01.16, 17:28
             Moszczynica Wielgo

             Drugi kolaniji, Wielgi ? chnet dziwocie
             Na prawie niemieckim już j?m tukej mocie
             Niywiela po polsku w niyj piyrw spokopiyli
             Ze zachodu przeca wszyjscy przikludziyli.
             • broneknotgeld Re: Moszczenica 02.01.16, 17:29
              Moszczynica Dolno ? Moszczynica G?rno

              Dolno ? ta słowiańsko i starszo tu przeca
              G?rno ? drapko wiynkszo, z niymieckego neca.
              • broneknotgeld Re: Moszczenica 02.01.16, 17:30
               Moszczynica 1527

               Kasztelan wieluński, tyn Marcin Myszkowski
               Wzi?n sztela w arynda, dyć niy dopust Boski
               Dziedzina jak piyrwyj ? rosła, choć poleku
               Gynau ? jo niy szkryfl?m w?m tego na fleku.
               • broneknotgeld Re: Moszczenica 02.01.16, 17:56
                Moszczynica 1570

                Za to moga jo sie wetn?ńć
                Stowi?m gowa ? kt? chce przetn?ńć?
                Za to iże szkoła maj?m
                Niy, jeronie, dyć niy baj?m
                W niyj Walynty rodym z Biecza
                Rechtoruje ? prowda kleca.
                • broneknotgeld Re: Moszczenica 02.01.16, 18:00
                 Moszczynica 1587

                 Z k?ncym szesnastego wieku
                 Sie pomiyni, t?ż człowieku
                 Już Jan Tarło arenduje
                 Moszczynica mocno czuje
                 Iże pod tym wojewod?m
                 Je inaczy ? tako god?m
                 A jak ciebie, zocny Janie?
                 Na Radomiu kasztelanie.
                 • broneknotgeld Re: Moszczenica 02.01.16, 18:01
                  Po reformie Walezego 1616

                  Kej Hajnel Walezy kr?lewszczyzny chyci?ł
                  Starostwa grodowe i te ?niy? uklyci?ł
                  Moszczynica prawie w niegrodowym była
                  W starostwie libuskim dyć przeca zicnyła.
                  • broneknotgeld Re: Moszczenica 03.01.16, 10:35
                   W starostwie libuskim

                   Chor?nży kor?ny sztela aryndowoł
                   Starost?m stynżyckim i tu reskiyrowoł
                   Janym Kochanowskim sie istny mianowoł
                   Samy Moszczynicy pewno kejś dziwowoł.
                   • broneknotgeld Re: Moszczenica 03.01.16, 10:41
                    W aryndzie u Reja

                    Ano ? sekretorz kr?lewski mości
                    We ty dziedzinie sie tyż rozgości
                    Ziymie libuske tyż aryndowoł
                    Grosz co tu chyci?ł w czyści łoddowoł.
                    • broneknotgeld Re: Moszczenica 03.01.16, 13:07
                     Sie tako dzioło

                     Wiyncyj starost?w ta ziymia miała
                     Choć możno tego wcale niy chciała
                     Achim Potocki sie tyż pokozoł
                     W "czas Baru" P?n B?g wojować kozoł?
                     • broneknotgeld Re: Moszczenica 03.01.16, 23:19
                      Moszczynica 1801

                      Już niy kr?lewszczyzna, pewnikym to wiycie
                      We prywatnych ryncach leci jeji życie
                      Dziedzina terozki bogaci Skrzyńskiego
                      No i tyż trza wsp?mnieć Jana Rudnickiego.
                      • broneknotgeld Re: Moszczenica 03.01.16, 23:20
                       Moszczynica Niymiecko 1571

                       Piyńciu rzemiyślnik?w już we szteli było
                       Pewnikiym z zachodu sie tukej wkludziyło
                       Jakich? Tym terozki przeca niy pochwola
                       Zdo co trza im było młynarza, kowola.
                       • broneknotgeld Re: Moszczenica 03.01.16, 23:23
                        Rzemiyślniki z Biecza?

                        Po blisku, we Bieczu m?gli terminować
                        Potym w Moszczynicy ciyngym arbajtować
                        Kej sztela durś rosła ? była w niyj robota
                        Przeca w ty dziedzinie chop łazi?ł w galotach.
                        • broneknotgeld Re: Moszczenica 03.01.16, 23:25
                         Moszczynica 1785

                         W dziedzinie duszyczek p?łtora tysi?nca
                         Moszczynica rośnie ? niych niy mo w tym k?ńca.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 03.01.16, 23:26
                          Moszczynicke tkocze

                          Moszczynicke tkocze cech sw?j tukej maj?m
                          Prawi?m co Gorlice robot?m dźwigaj?m
                          Tymu niy dziwejcie, dyć tyż Moszczynica
                          Skiż sukna sie zdo mieć ździebko lepsze lica.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 03.01.16, 23:28
                          Moszczynicke tkocze 1804

                          Wiela k?mornik?w we ty Moszczynicy
                          Tko w swoich chałupach, grosz do grosza liczy
                          Na chlyb zdo wystyknie, familje utrzimi?m
                          Dyć gyszeft kaj ińdzi ? w Gorlicach niy drzymom
                          Tkoczy w Moszczynicy chnet prawie sztyrdziecha
                          Profit z tego leci durś kupc?m do miecha.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 03.01.16, 23:29

                          Moszczynicke barcie

                          W dziewiytnostym wieku tyż mi?d moszczynicki
                          W Gorlicach kupicie ? zdo ? geszeft bartnicki
                          Mioł szansa rozkulać
                          Niy byda wos fulać
                          Kej tkocze we biydzie, kej trac?m na wdycki.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 03.01.16, 23:30
                          Moszczynica 1630

                          We Moszczynicy wojok?w wiela
                          Ciynżko to strzimać ? szkryfna tu tela
                          Rabuj?m jako te bisurmany
                          Zły czas dziedzinie ze niymi dany.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 04.01.16, 15:29
                          Moszczynica 1648

                          Wojska Stokowskiego dziedzina rabuj?m
                          Drag?ny se jako zb?je tukej czuj?m
                          W chałupach nic z jodła we k?ńcu niy było
                          Rzemiosło tyż chnetko przi tymu straciło
                          Chor?ngew utrop?m wielg?m Moszyczynicy
                          Niy yno, dyć przeca cołki okolicy.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 04.01.16, 15:30
                          W siedymnostym wieku

                          W siedymnostym wieku aże pora razy
                          Naszły ta dziedzina pier?ńske zarazy
                          Ze morym pod rynka durś śmiertka łaziyła
                          Z samy Moszczynicy wiela wykosiyła.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 04.01.16, 15:31
                          Te Tatary ? 1705

                          Pewno docie tymu wiary
                          W Moszczynicy s?m Tatary
                          Kej kijowski podk?morzy
                          Nońść w te strony łopowoży
                          Gald zrabują, siana tela
                          Iże biydno juzaś sztela.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 04.01.16, 15:32
                          Moszczynica XIX/XX w.

                          Ponoć biyda w Moszczynicy
                          Biyda w cołki okolicy
                          W karczmach geszeft szoł do przodka
                          Geld traciła tam czeladka

                          Biyda ? t?ż za wander brali
                          Za ocean wybierali
                          Za robot?m, geldym, chlebym
                          Źle pod moszczynickim niebym.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 04.01.16, 18:51
                          Moszczynica 1904

                          Do Joska Mellera ? Żyda
                          Ze tym rymym śl?nskim ida
                          Poczta p?noć tu stanyła
                          Bryftrygera tyż chyciyła
                          Tam kaj ?Leśnicz?wka? wiycie
                          Z tym dlo szteli lepsze życie?
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 04.01.16, 18:53
                          We I wojna światowo

                          We I wojna co tukej dzioło?
                          Ano ? niy było richtig wesoło
                          Kej Moszczynica prawie na fr?ncie
                          T?ż śmiertka ciyngym woło tu ?M?m cie!?
                          Wojsko cmyntorze tyż łostawiyło
                          We I wojna źle tukej było.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 04.01.16, 18:54
                          Listopad 1914

                          Na zach?d cisn?m ruske sołdaty
                          Pod Limanowo ? postawi?m na tym
                          Gorlice, Tuch?w, Gryb?w przi tymu
                          We cara ryncach ? retunek z ?Rzymu??
                          Zdo Austryjok?m na coś rzykanie?
                          Czy jejich gyra jeszcze tu stanie?
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 04.01.16, 18:56
                          K?niec grudnia 1914

                          Dyć zaś citali st?nd cysoroki
                          Pol?m fuzlapy, pol?m im zoki
                          Ruski dziedzina drugi roz chyc?m
                          Tukej se lyże na zima sklyc?m.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 06.01.16, 14:42
                          Moszczynica 1914/1915

                          We listopadzie Ruski zdobyli
                          Dyć Austryjoki wartko łodbiyli
                          Ze k?ńcym grudnia zaś Ruski przeca
                          We rok piytnosty już z niymi leca
                          We rok we kerym kej maj tu przidzie
                          Bitwa Gorlicko w dziedzinie bydzie.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 06.01.16, 14:43
                          Przi Rusach w zima

                          Staszk?wka, Łużno i Moszczynica
                          Zicli tyż mocno we tych Gorlicach
                          Trzecio Armijo fest łokopała
                          Pr?żno ataku tu niy czekała
                          Wielgi dopiero ze majym przidzie
                          Durś Moszczynica w tyn czas we biydzie.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 06.01.16, 14:44
                          Ruski w Moszczynicy

                          Miesi?nce prziszło dziedzinie strzimać
                          Niyszczyńście nigdy niy chciało drzymać
                          Jodło traciło, dobytek, k?nie
                          Życie utrop?m ? ruski rabunek
                          Życie utrop?m ? gł?d, poniywiyrka
                          Śmiertka kejniykej tyż chciała zyrkać.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 06.01.16, 14:45
                          Sztab we szkole

                          Sztab pułku Ruski we szkole mieli
                          ?Gospodorzyli? jako se chcieli
                          Chałupy, lasy łokop?m ?służ?m?
                          Czy Austryjoki ich st?nd wykurz?m?
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 06.01.16, 14:46
                          ?Kolano? Staszk?wki

                          Ciynżko strzimać w tym ?kolanie?
                          Niym gorlicko bitwa stanie
                          Austryjoki durś strzylaj?m
                          ?Piekło? dziedzinie sprowiaj?m
                          T?ż cywil?m no i ruskim
                          Lec?m z nieba ?gorke kl?ski?.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 06.01.16, 14:47
                          Przed bitw?m gorlick?m

                          Niymcy, Austryjoki z kan?n?w tysi?ncym
                          Do gorlicki bitwy sie przyrychtowali
                          Wojsk dwiesta tysiyncy ze hokym pod sł?ńcym
                          Jako tukej Rusk?m przidzie siedzieć dali?

                          Czy strzimi?m w okopach kej 3 Armijo
                          Trzi razy mniyj miała sołdata
                          Kan?n?w ze dwiesta ? zdo już tragedyjo
                          Dlo cara chnet krwawo łodpłata?!
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 07.01.16, 22:15
                          Pod Gorlicami

                          Łod sz?sty rana, sztyry godziny
                          Tysi?nc kan?n?w strzylało
                          Kt? we łokopach u Rusk?w driny
                          Tymu to piekłym zdowało

                          T?ż drugi maja, prawie w niydziela
                          P?nb?czek zdo kajsik straci?ł
                          Ziymia gorlicko jynczała wiela
                          Cysorz carowi łodpłaci?ł

                          Łodpłaci?ł jednak na ziymi swoji
                          M?g być z tym yno na stracie
                          Niymc?m, Austriok?m tyż śmierć nabroji
                          K?mu tu pedzieć ?ty kacie??!
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 08.01.16, 23:28
                          12 Dywizjo Piechoty

                          W armiji austriacki ta dywizjo była
                          ?Krakowsk?m? nikierzy tyż j?m mianowali
                          Polok?w we pułkach richtig jeji siyła
                          Rekruta dyć przeca z Galicji brali.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 09.01.16, 00:18
                          20 Pułk Piechoty

                          Nowos?ndeckim tyż mianowali
                          Bydziecie tymu dziwować dali?
                          Oficyjery Austryjokami
                          ?Kan?n?w miynso? w niym Polokami.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 13.01.16, 18:50
                          56 Pułk Piechoty

                          W niym polski jynzyk słyszoł żeś wedycki
                          Dyć pułk to przeca był wadowicki
                          We k?mpanijach same Poloki
                          Skworc?w niy n?ńdziesz a yno szpoki.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 13.01.16, 18:50
                          57 Pułk Piechoty

                          Kej spod Tarnowa rekruta brali
                          Tyż polsko godka w pułku ?na fali?
                          K?myndy yno durś po niemiecku
                          Szczyńściym niy dzioło tako przi ?dziecku?
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 13.01.16, 18:50
                          100 Pułk Piechoty

                          Setny przeca ze Cieszyna
                          Franc Latinik niym dowodzi?ł
                          W dywizyji jak ańbryna?
                          Rusk?m wiela bydzie szkodzi?ł?
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 13.01.16, 18:51
                          12 Brygada Artyleryji Polowy

                          W gorlicki bitwie wiela strzylali
                          Rusk?m spokoju tako niy dali
                          Dow?dc?m mieli Rozwadowskiego
                          Historio wsp?mni jeszcze istnego.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 13.01.16, 18:51
                          Generał August von Mackensen

                          Dowodzi?ł w bitwie pod Gorlicami
                          Niymc?w skuplowoł z Austryjokami
                          I pogonili Rusk?w cuzamyn
                          Zdało co ze tym tu dl? nich amynt.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 13.01.16, 18:52
                          11 Armijo pod Gorlicami

                          Ta prawie tukej niemiecko była
                          Choć niy na zicher ? dywizjo kryła
                          Kero ?krakowsko? ? łod Austryjoka
                          Dyć tutejszego miała wojoka

                          T?ż ta Armijo pod Gorlicami
                          Z Ruskimi sprz?ngła ? wiycie to sami
                          Sprz?ngła fest mocno, fest wykrwowiyła
                          We dwa dni jednak wygran?m była

                          Dwa dni weg st?nd Rusk?w wygnała
                          W te dni tyż szmary ziemia zbierała
                          Dziysioj cmyntorze yno łostały
                          Kaj piyrwyj fr?nt sie przewoloł cały.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 13.01.16, 18:52
                          3 Armijo Radko Dmitriewa

                          Pod Gorlicami sie łokopała
                          Sama sołdat?w niywiela miała
                          Dwa dni wystykły ? fr?nt przełamany
                          Już ciyngym cofie i liże rany
                          Bitwa Gorlicko klynska wr?żyła
                          Carski Rusyji ? traci jyj siyła.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 13.01.16, 18:53
                          Bitwa Gorlicko

                          Bitwa Gorlicko, bitwa majowo
                          Wiosna czerwono sie tukej stowo
                          Austrioki, Niymce, Rusy jednako
                          Farbuj?m ziemia, ptok czorny krako
                          I skiż cywil?w fest ślimtać trzeba
                          Kan?ny ?graj?m?, niy sk?mpi?m ?nieba?

                          Bitwa Gorlicko ? Rus?w przegrano
                          Dyć niy za leko ziemia łoddano
                          Styknie pokukać tu na cmyntorze
                          Ze krwi czerw?ne by było morze
                          Ze krwi co wsi?nkła we ta dziedzina
                          Krwi łojca, czynsto tyż nawet syna

                          Bitwa Gorlicko ? wnuk zapamiynto?
                          Bydzie na wieki jako memento?
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 13.01.16, 18:53
                          2 maja ? punkt dziesi?nto

                          Ruszyła w przodek infanteryjno
                          Kej ździebko ścichła artleryjo
                          T?z w przodek id?m pułki piechoty
                          Gywera, bagnet ? to niy gupoty
                          Kej trza łokopy Rusk?w zdobywać
                          Zasiek?m srogim niy yno dziwać.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 13.01.16, 18:53
                          Pułki niymiecke w Staszk?wce

                          Pułki niymiecke w Staszk?wce krwawi?m
                          Dyć ze Ruskami tukej niy bawi?m
                          Dzisioj cmyntorze ci pedz?m tela
                          Sztyry łostały ? zdo richtig wiela.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 13.01.16, 18:54
                          Moszczynica majym 1915

                          Niymcy, Austryjoki z kan?n?w strzylaj?m
                          Rusk?m w Moszczynicy pard?nu niy daj?m
                          Dyć dlo moszczeniczan w tym wielgo utropa
                          P?ł setki dusz traci ? niy jo ziemia kopia
                          P?ł setki chałup?w cołkym wygorało
                          Niym Rusk?w z ty ziymi ze wiosn?m przegnało.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 13.01.16, 18:54
                          Moszczynica - 2.V.1915

                          Wpiyrw Staszk?wka wziynto była
                          Potym Moszczynica przeca
                          Rusko Armio st?nd traciła
                          Drap wszysko inkszego neca

                          2 maja niym sk?ńczyło
                          Pułk ?cieszyński? w Moszczynicy
                          Chałp?w wiela wypolyło
                          Noc goreje w okolicy.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 13.01.16, 18:55
                          Ćwierć setki tysiyncy

                          Ćwierć setki tysiyncy legło na ty ziymi
                          Rus?w aż dwa razy wiyncyj wykosiło
                          W dwa dni poradzili sie tukej z istnymi
                          Kaj Bitwa Gorlicko wiela potraciło

                          Wiela sie łostało tyż i kalykami
                          Jako ziymia kero kan?ny złorały
                          Kero łobrodziyła ze tym cmyntorzami
                          Wiek straci?ł ? mogiły dyć przeca łostały.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 13.01.16, 18:56
                          Setka moszczynickich rekrut?w

                          Sto karlus?w st?nd zabrali
                          Z Austryjokym poszli dali
                          P?ł ze tego potraciło
                          P?ł ze tego nazod było
                          Dyć niy wszczyscy drap, zarozki
                          Niywola jak ?dopust Boski?.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 13.01.16, 18:57
                          Moszczynicko parafijo

                          W średniowieczu już tu była
                          Dyć historjo coś przikryła
                          Niy, niy wszysko ? przeca wiycie
                          Swoje robi ciyngym życie.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 13.01.16, 18:57
                          Kości?ł pw. św. Szym?na i Judy

                          We sztyrnostego wieku połowie
                          Pewnikym stan?ł ? zdo kożdy gowie
                          Kej ta dziedzina już lokowali
                          Kosci?ł drzewniany tyż zbudowali.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 13.01.16, 18:58
                          Moszczynicko parafijo ? 1513

                          W dekanacie bieckim prawie Moszczynica
                          Kości?ł przi niedzieli woło okolica
                          Papi?ry s?m ło tym prawie z tego roku
                          Choć dzieje niy sk?mpi?m ty dziedzinie krok?w.
                         • broneknotgeld Re: Moszczenica 13.01.16, 18:58
                          Kości?ł Świynty Tr?jcy

                          Kaj Wilk?wka kości?ł drugi
                          Zdo co stan?ł na czas dugi
                          Tyż drzewniany przeca był
                          Tego w?m niy byda krył.
  • broneknotgeld Mucharz 21.10.15, 22:37
   MUCHARZ
   Województwo małopolskie, powiat wadowicki
   gmina wiejska
   ---
   Powierzchnia: 37,32 km2
   Liczba ludności: 3839
   Data lokacji: 1254
   ---
   Kościół pw. Św. Wojciecha – 1868
   ---------------
   Muchorz

   Ponoć ło Wiślanach coś prawiyła ziemia
   Kej tu krześcijanōm zdowało co cima
   Ło świyntym Wojciechu łosprowiajōm ludzie
   Iże tukej kuknōł – potym w Prusy pódzie

   Co wpiyrw małopolske tyż slōnske dyć bydzie
   We gyszynku tako z Oświyńcimiym przidzie
   Bolesław Wstydliwy lokowoł ta sztela
   Jan – princ oświyńcimski ponowiōł, tōż tela.
   • broneknotgeld Re: Mucharz 21.10.15, 22:42
    www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.894597097256224.1073741952.427827820599823/894597627256171/?type=3&theater
    Sie zwiedzieli

    We Muchorzu sie zwiedzieli
    Zdo co u sia by mieć chcieli
    Adalbercie
    Żeś we wercie
    Blyndzisz ze niyjedny szteli.

    www.mucharz.pl/
    • broneknotgeld Re: Mucharz 24.10.15, 19:39
     Herb Muchorza

     Krziż w herbie Muchorza - tymu niy dziwocie
     Dyć przed princym Polan krziż już tukej znocie
     Świynty Adalbercie - mosz wiosło z dzidami
     Żeś ciyngym pomiyndzy jest mynczynnikami
     Gryf Cie niy szteruje - znakym norbertynek
     Choć zdo conikerym jak w Skawie harynek.

     www.mucharz.pl/index.php/aktualnosci/398-gdy-wszyscy-swieci-ida-do-miasta.html
     • broneknotgeld Re: Mucharz 24.10.15, 19:57
      Ze "Drogi Świyntego Wojciecha"

      Ano - je z tego uciecha
      Kej na szlaku łod Wojciecha
      Sie wspiyrajom tako gminy
      Siyła we nich zdo być driny
      Siyła ducha? Siyła wiary?
      Jo w nia wierza choć żech stary.

      www.mucharz.pl/index.php/aktualnosci/398-gdy-wszyscy-swieci-ida-do-miasta.html
      • broneknotgeld Re: Mucharz 25.10.15, 18:33
       Mucharz - gmina

       Gmina świyntowojciechowo
       Tako mi sie niy wydowo.
       • broneknotgeld Re: Mucharz 28.10.15, 22:42
        Co tu ło Muchorzu prawić?
        Chciałoby sie tam zabawić
        Łodpust bydzie
        Kwietniym przidzie
        Zdało by sie nom tam zjawić.

        www.mucharz.pl/index.php/aktualnosci/398-gdy-wszyscy-swieci-ida-do-miasta.html
        • broneknotgeld Re: Mucharz 29.11.15, 11:23
         We Muchorzu byli?

         Cyryl i Metody we Muchorzu byli?
         Przeca łoni Wiślan przed Mieszkym łokrzciyli
         Niy darmo w kościele figury ich stojom
         Niy darmo w Muchorzu tyż djoski niy brojom
         Niy darmo ze wiary tu bierom pociecha
         Kaj Cyryl, Metody, kaj coś łod Wojciecha.

         www.mucharz.pl/aktualnosci/398-gdy-wszyscy-swieci-ida-do-miasta.html
         • broneknotgeld Re: Mucharz 03.01.16, 16:54
          Prawiom co Adalbert dwa razy tam kukoł
          Kej biskupym praskim do Muchorza klupoł
          Kej misyji chycioł
          Muchorz mu tref sklycioł
          Jo ło tym już rymym kajsik tyż coś sklycioł.

          www.parafiamucharz.pl/index.php?tresc=oparafii
          • broneknotgeld Re: Mucharz 03.01.16, 16:58
           Prawiom co Adalbert dwa razy tam kukoł
           Kej biskupym praskim do Muchorza klupoł
           Kej misyji chycioł
           Muchorz mu tref sklycioł
           Jo ło tym już rymym kajsik tyż coś blukoł.

           www.parafiamucharz.pl/index.php?tresc=oparafii
           • broneknotgeld Re: Mucharz 30.05.16, 15:46
            Ano, ano - we Muchorzu
            Zamarzyli se ło morzu
            A tu wody mało w rzece
            Zdo co ledwo, ledwo ciece

            Tama epno wystowiono
            Morze suche - koncept kono
            Czy dożyja pozyjmanić?
            Link dom coby niy cyganić.

            www.dziennikpolski24.pl/artykul/3727792,jezioro-mucharskie-jest-juz-na-mapach,id,t.html
  • broneknotgeld Puławy - gmina 21.10.15, 22:44
   PUŁAWY
   Województwo lubelskie, powiat puławski
   gmina wiejska
   ---
   Powierzchnia: 160,81 km2
   Liczba ludności: 12013
   Pierwsza wzmianka o Puławach: 1489
   ---
   Kościół pw. Św. Wojciecha w Górze Puławskiej – 1768
   ---------------------
   Gmina Puławy

   Puławy miasto – Puławy gmina
   Sie dziwujecie – tako dziedzina
   Dwadziścia dziewiyńć szołtysōw majōm
   Zdowo wōm wiela? Przeca niy bajōm!

   W herbie Wojciecha coś i Floriana
   Ze Adalbertym wiynkszo tam szpana
   Prawiōm co bōł tam ze słowym Bożym
   Gōra Puławsko stōnd wiyncy woży.
   • broneknotgeld Re: Puławy - gmina 14.01.16, 18:37
    Szkryfli coś w gminie Puławy
    Zodziwiajom ponoć sprawy
    Kere dziejom ze herbami
    Dyć pewnikym wiycie sami.

    www.gminapulawy.pl/aktualnosci/item/1351-gdy-%C5%9Bw-wojciech-idzie-do-miasta.html
  • broneknotgeld Radzionków 21.10.15, 22:45
   RADZIONKÓW
   Województwo śląskie, powiat tarnogórski
   gmina miejska
   ---
   Powierzchnia: 13,15 km2
   Liczba ludności: 16586
   Nadanie praw miejskich: 1951
   ---
   Kościół pw. Św. Wojciecha – 1875
   -------------------
   Radziōnkōw

   Już w sztyrnostym wieku świyntopiyrze płacōm
   W piytnostym husyckōm utropōm łōnaczōm

   Przi reformacyji Horniga dziedzina
   I trzydziestoletni wojny niy łomina
   W kery wojskym sztela piyńć razy deptano
   Dziw co po tym stowoł ktōś tu jeszcze rano

   Zły czas kejś przekuloł, wojny tyż ustanōm
   Winszuja durś szczyńścio cidro-radziyńczanōm.
   • broneknotgeld Re: Radzionków 21.10.15, 22:46
    Kej świynty Wojciech im patronuje
    Pewnikym wcale to niy dziwuje
    Iże mniyj grzeszom
    I tymu cieszom
    Dyć świynty Wojciech sztele raduje.

    www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.869452003104067.1073741948.427827820599823/871737026208898/?type=1&theater
    • broneknotgeld Re: Radzionków 21.10.15, 22:46
     Radzionkow - Serock

     Sie dziwujom ponoć mocka
     Ty wystawie aż z Serocka
     Kej kamracom
     To łonacom
     Tako w dziyń jako we nocka.

     www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.879078015474799.1073741949.427827820599823/879078262141441/?type=1&theater
     • broneknotgeld Re: Radzionków 21.10.15, 22:49
      Zabłonkomy kaj z wystawom?
      Mono wrożby nom wyjawiom?
      Mie na razie tropi gowa
      Jako dońść do Radzionkowa
      Co rzykania moje sprawiom?

      Kej Adalbert tam patronym
      Kej Go na wystawie momy
      Cidrow skusi?
      Zdo co musi?!
      Czy łodpwowiydź chnet poznomy?

      www.facebook.com/media/set/?set=a.879078015474799.1073741949.427827820599823&type=3
      • broneknotgeld Re: Radzionków 21.10.15, 22:50
       U Cidrow wystawa?

       W intyncyji dyć porzykom
       Coby latoś w paździyrniku
       Cidrow skusić
       Wyńść to musi
       Niy na darmo ło tym klikom.

       www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.879078015474799.1073741949.427827820599823/879078262141441/?type=3&theater
       • broneknotgeld Re: Radzionków 21.10.15, 22:52
        Co mo Trzymeszno do Radzionkowa?
        Pomedykuje ździybeczko gowa
        Dyć Adalbercie
        Telaś we wercie
        Iże rzykajom do Cia durś z nowa!

        www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.879078015474799.1073741949.427827820599823/879078262141441/?type=3&theater
        • broneknotgeld Re: Radzionków 21.10.15, 22:53
         Świynty Wojciech u Cidrow

         Piyrwyj stoł na chmurze
         Potym zicnoł prawie
         Juzaś bardzi w gorze
         Jako śnik na jawie
         Śmiała Go komuna z duszy Cidrow gonić
         Dyć cołkym niy dało - radujom niym łoni.

         www.facebook.com/media/set/?set=a.894597097256224.1073741952.427827820599823&type=3
         • broneknotgeld Re: Radzionków 25.10.15, 00:29
          Adalbertowi Cidry durś pszajom
          Tyż na wystawie istnego majom
          Kej Wszyskich Świyntych
          Niy szukej piynty
          We "Karolince" Wojciech - niy bajom.

          www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/pb.427827820599823.-2207520000.1445724504./894597847256149/?type=3&theater
          • broneknotgeld Re: Radzionków 27.10.15, 00:24
           Ze Drogi Świyntego Wojciecha

           Ze pontym sztartnymy prawie w Radzionkowie
           Kościoł pod wezwaniym Wojciecha zno czowiek
           Porzykać tam idzie
           Dyć pont dali bydzie
           Zdo - Bytom przi tymu mi świto we gowie.

           www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/pb.427827820599823.-2207520000.1445899273./896979377017996/?type=3&theater
           • broneknotgeld Re: Radzionków 01.11.15, 14:27
            Ło wszyskich świyntych we Radzionkowie
            Kej pokozali rod tymu czowiek.

            www.sferatv.pl/vod/informacyjne/wydarzenia/13049-wydarzenia-29-pazdziernika-2015
            Po 11 minucie.
            • broneknotgeld Re: Radzionków 04.01.16, 15:33
             Sztyry miasta kamratami
             W tym dwa ze Adalbertami.

             www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.913273862055214.1073741959.427827820599823/927149584000975/?type=3&theater
  • broneknotgeld Serock 21.10.15, 22:55
   SEROCK
   Województwo mazowieckie, powiat legionowski
   gmina miejsko-wiejska
   ---
   Powierzchnia: 13,43 km2
   Liczba ludności: 4175
   Nadanie praw miejskich: 1417, 1923
   ---
   Brak obecnie kościoła pw. Św. Wojciecha
   ------------
   Serock

   W jedynostym wieku już ta sztela znali
   Kupce kierzy z Gdańska na Ruś wyprowiali
   Prince mazowiecke zbiyrali tu myto
   Na Bugu przeprawa – jakby ktōsik pytoł

   We piytnostym wieku za princa Janusza
   Dziedzina już miejsko miała ofyn dusza
   Sie prawym chełmińskim przi tymu asiyła
   W szesnastym – powiatym – dość dugo niym była.
   • broneknotgeld Re: Serock 21.10.15, 22:56
    Radzionkow - Serock

    Sie dziwujom ponoć mocka
    Ty wystawie aż z Serocka
    Kej kamracom
    To łonacom
    Tako w dziyń jako we nocka.

    www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.879078015474799.1073741949.427827820599823/879078262141441/?type=1&theater
    • broneknotgeld Re: Serock 04.01.16, 15:34
     Sztyry miasta kamratami
     W tym dwa ze Adalbertami.

     www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.913273862055214.1073741959.427827820599823/927149584000975/?type=3&theater
  • broneknotgeld Trzemeszno 21.10.15, 22:59
   TRZEMESZNO
   Województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński
   gmina miejsko-wiejska
   ---
   Powierzchnia: 5,46 km2
   Liczba ludności: 7840
   Nadanie praw miejskich: 1382
   ---
   Obecnie brak kościoła pw. Św. Wojciecha
   --------------------
   Trzemeszno

   We dwanostym wieku klasztor fundowany
   Choć możno i drapci – prawiōm trzemeszniany

   Bolek Krziwousty, ślubno Salomea
   Braciszkōm nodali dziedzinōw dość wiela
   Tyż jejich nastympce łod sia dokładali
   Sztela bogaciyła – inksi dziwowali

   Przi klasztorze tako grōd wyrosnōł zocny
   I do dzisioj stoji – korzyń jego mocny.
   • broneknotgeld Re: Trzemeszno 21.10.15, 23:00
    Co mo Trzymeszno do Radzionkowa?
    Pomedykuje ździybeczko gowa
    Dyć Adalbercie
    Telaś we wercie
    Iże rzykajom do Cia durś z nowa!

    www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.879078015474799.1073741949.427827820599823/879078262141441/?type=3&theater
    • broneknotgeld Re: Trzemeszno 21.10.15, 23:01
     W Trzemesznie

     W Trzemesznie Adalbert na krotko "zagościoł"
     Piyrwyj przeca Prusow pierońsko rozzłościoł
     I Gniezno szkryfnione
     Dyć na tym niy koniec
     Princ czeski bez Niego podobnoś fest pościoł.

     www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.879078015474799.1073741949.427827820599823/879078262141441/?type=3&theater
    • broneknotgeld Waganiec 21.11.15, 17:53
     WAGANIEC
     Województwo kujawsko-pomorskie
     powiat aleksandrowski, gmina wiejska
     ---
     Powierzchnia: 54,52 km2
     Liczba ludności: 4562
     Pierwsze wzmianki historyczne: XVI w.
     ---
     Kościół pw. Wojciecha w Zbrachlinie - 1889
     ---
     Waganiec

     Z kōńcym szesnastego wieku
     Pewne co ta sztela była
     Historyjo dyć człowieku
     Ty dziedziny już niy kryła

     I Kościelskich, i Zakrzewskich
     Wpiyrw Waganiec uradowoł
     Dyć niy yno – tyż Niyszczewskich
     I Gadōmskich – mi niy zdowo.
  • broneknotgeld Gniezno 25.10.15, 17:52
   Gniezno

   Choć Gniezno prawi -"W herbie Go niy mom"
   Na polski "drodze" być przeca musi
   Tyż pofolguja przi tymu rymom
   Kej wyna yno ku tymu skusi.
   • broneknotgeld Re: Gniezno 25.10.15, 18:03
    Wzgorze Lecha

    Na Wzgorzu Lecha gniazdo być miało
    W niym oreł chowoł pisklynta
    Prowda - czy możno sie wydowało?
    Dyć trza tyż ło tym pamiyntać.
    • broneknotgeld Re: Gniezno 25.10.15, 18:04
     A możno...

     A możno Gnieznym zwali jezioro
     Co grodu kedyś broniyło
     Dojść tego dzisioj już za niyskoro
     Czasu za wiela minyło.
     • broneknotgeld Re: Gniezno 25.10.15, 18:04
      Siedym gorek

      Na siedmiu gorkach Gniezno powstało
      Ciynżko je dzisioj zrachować
      Ze Romom tyż sie przeca to stało
      Jo sie już przestoł dziwować.
      • broneknotgeld Re: Gniezno 25.10.15, 18:05
       1000

       Do Gniezna zajechoł cysorz Otton Trzeci
       Bliknoł że nad grodym bioły oreł leci
       Bolesław szykownie gościoł go u siebie
       Nikierzy myśleli co som jakby w niebie.
       • broneknotgeld Re: Gniezno 25.10.15, 18:06
        Gniezno? Dyć niy wiymy - czy stolicom było?
        Czy yno skiż blasku swego władcy żyło?
        • broneknotgeld Re: Gniezno 25.10.15, 18:07
         Korony piyrszych Piastow

         Nojpiyrsze korony te Gniezno widziało
         Bestoż trza to szkryfnońć - stolicom sie zdało
         Szczyńściym we niym gora polskego Kościoła
         I opatrzność Bosko przeca tukej stoła.
         • broneknotgeld Re: Gniezno 25.10.15, 18:08
          "Europa Ducha" 12-14.III.2004

          Zjazd Gnieźnieński nowy bydzie
          Niym ta UE tukej przidzie.
          • broneknotgeld Re: Gniezno 25.10.15, 18:08
           Gnieźniyńske jarmarki

           Sztyry w roku jarmarki tu sie łodbywały
           Dyć przez pora tydni łone sie kulały
           Bez niych by niy było tukej za wesoło
           Miasto przi tych torgach richtig dobrze stoło.
           • broneknotgeld Re: Gniezno 25.10.15, 18:09
            Stolica wojewodztwa

            Tako ranga miało za Poniatowskiego
            Wiela sie tu wtedy cieszyli ze tego
            Ze drugim rozbiorym jednak sie skończyło
            Po prowdzie trza pedzieć - na wyrost to było.
            • broneknotgeld Re: Gniezno 25.10.15, 18:09
             Piwowarzy

             Kto we Gnieźnie miyszkoł mog te piwo warzyć
             Inksi ło tym prawie yno mogli marzyć.
             • broneknotgeld Re: Gniezno 25.10.15, 18:10
              Gniezno 1872

              Jak cug sam dojechoł Gniezno zaś rozkwitło
              Ździybko przeca biydy przi tymu sie wytło
              Cołke Prusy rosły na frankach we złocie
              Ze wygrany wojny i tu cosik mocie.
              • broneknotgeld Re: Gniezno 25.10.15, 18:11
               Germanizacjo

               Kożdy kij dwa końce jednak zowdy mo
               Na siyła niymczynie to już yno zło.
               • broneknotgeld Re: Gniezno 25.10.15, 18:12
                1925

                Fundli pomnik tukej Bolkowi Chrobrymu
                Stanoł przi katedrze w swojim majestacie
                W rochnica nadanio korony łonymu
                Dyć to niy szczimało drugi wojny bracie.
                • broneknotgeld Re: Gniezno 25.10.15, 18:13
                 "Dziekanki"

                 Tukej w drugi wojnie tragedio sie stała
                 Wybiyli psychicznych w całości bezmała.
                 • broneknotgeld Re: Gniezno 25.10.15, 18:13
                  Gniezno - Koszalin

                  "Gniezno - Koszalin" ciekawo sprawa
                  We tym komuny była "zabawa"
                  Z Gniezna rzońdziyli we Koszalinie
                  Przed wojnom inkszy przeca dziedzinie.
                  • broneknotgeld Re: Gniezno 25.10.15, 18:15
                   Pomnik Bolka

                   Bolesław Chrobry jak stoł tak stoji
                   Choć drugi niy szczimoł wojny
                   Teroz niczego już sie niy boji
                   Może być ło sia spokojny.
                   • broneknotgeld Re: Gniezno 25.10.15, 18:16
                    Gnieźniyńsko Katedra

                    Kościoł co tu stanoł piyrszy
                    Już se przeca stol nojwyrszy
                    Z niego ta katedra była
                    Dyć se pryndko wypolyła

                    Chrobry nowo zaroz stowioł
                    Łon na darmo niy zabowioł
                    Ło koronie myśloł przeca
                    Tu jom wzioł do swego neca

                    Czechy kościoł zaś zniszczyli
                    Za Ślonsk tako se pomściyli
                    Trza Śmiałego czekać było
                    By łod nowa coś ruszyło

                    Stanyła już po roz czeci
                    Dyć sie pożar pryndko nieci
                    I Hermana teroz gowa
                    W tym by stowiać jom łod nowa

                    Jakoś Władek se poradzioł
                    Z Bogym ło to niy powadzioł
                    Styl romański - nawy czi
                    Kościoł stanoł - to sie wiy

                    Świontyni fundamynt cały
                    I dźwiyrza co sie łostały
                    Wpisali potym we gotyk
                    Piyńć kościołow - huk roboty.
  • broneknotgeld Re: Ze Drogi Świyntego Wojciecha 27.10.15, 00:23
   Ze Drogi Świyntego Wojciecha

   Ze pontym sztartnymy prawie w Radzionkowie
   Kościoł pod wezwaniym Wojciecha zno czowiek
   Porzykać tam idzie
   Dyć pont dali bydzie
   Zdo - Bytom przi tymu mi świto we gowie.

   www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/pb.427827820599823.-2207520000.1445899273./896979377017996/?type=3&theater
  • broneknotgeld Bytom - kościół św Wojciecha 26.11.15, 23:18
   „Gdy święty Wojciech idzie do … miasta” – wystawa grupy nieformalnej „Asocjacja M&B&P-18” w Bytomiu.

   Ekspozycja herbów miast i gmin z wizerunkiem postaci świętego lub jego atrybutów w dniu 27 listopada zawitała do Bytomia. Prezentowana będzie w kościele pw. Świętego Wojciecha do dnia 3 grudnia. Zainteresowanym przedstawione zostały herby 2 powiatów, 4 miast i 6 gmin nawiązujące do pierwszego świętego męczennika i patrona naszego kraju.
   Pomysłodawcą, wykonawcą herbów i autorem prezentowanych wycinanek jest Marek Wacław Judycki. Większość narracji tekstowej natomiast wykonał Bronisław Wątroba, przy czym warto podkreślić, iż każda miejscowość opisana jest również przy pomocy śląskiej rymowanki. Ciekawym elementem wystawy są też karty filatelistyczne dotyczące świętego Wojciecha, opracowane przez Oddział PZF Ruda Śląska.
   Rudzka „Asocjacja M&B&P-18” już we wrześniu tego roku zaprezentowała w swoim mieście dużą wystawę herbów o tytule „Gdy wszyscy święci idą do … miasta”. Ekspozycja ta zagościła w następnym miesiącu w Radzionkowie, a ostatnio w Ustroniu. Po raz pierwszy wydzielone zostały z tego materiały dotyczące patrona bytomskiego kościoła i przedstawione odrębnie. Jest to zarazem efekt współpracy rudzkiej grupy z Klubem Emerytów, Absolwentów i Sympatyków „Energetyk-Elektronik”. Stowarzyszenie to akurat uroczyście obchodzi jubileusz 20-lecia swojego istnienia, a Bronisław Wątroba jest absolwentem tej bytomskiej szkoły. Przedstawione w sześciu dużych antyramach herby nie wyczerpują całkowicie tematu. Najprawdopodobniej w styczniu zostaną pokazane kolejne herby gmin, jednak odbędzie się to już w górnośląskim mieście któremu Św. Wojciech oficjalnie patronuje, czyli w Mikołowie.
   • broneknotgeld Re: Bytom - kościół św Wojciecha 27.11.15, 00:59
    Dzisioj już tyn Bytom czeko
    Ze Halymby zdo daleko?

    www.facebook.com/media/set/?set=a.908076195908314.1073741957.427827820599823&type=3
    • broneknotgeld Re: Bytom - kościół św Wojciecha 23.12.15, 18:21
     Kej pont prawie w Adalbercie
     Cosik ło tym na kopercie
     Sie dziwajom
     W zocy majom
     Wy w tyn link choć poklikejcie.

     www.facebook.com/media/set/?set=a.908076195908314.1073741957.427827820599823&type=3
     • broneknotgeld Re: Bytom - kościół św Wojciecha 23.12.15, 18:22
      Na szlaku św. Wojciecha - Bytom

      Adalberta szlakym
      Toż niy belejakim
      Rajzuje wystawa
      Zocno we tym sprawa

      Sie jyj podziwujcie
      Łoczy uradujcie
      Cosik poczytejcie
      "Lajka" w duszy dejcie.

      www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.908076195908314.1073741957.427827820599823/910760578973209/?type=3&theater
      • broneknotgeld Re: Bytom - kościół św Wojciecha 23.12.15, 18:47
       Możno Adalbert tyż rod był tymu
       Linka dom tukej i coś do rymu.

       www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.908076195908314.1073741957.427827820599823/918200278229239/?type=3&theater
       • broneknotgeld Re: Bytom - kościół św Wojciecha 14.01.16, 18:49
        Szkryfli coś w gminie Puławy
        Zodziwiajom ponoć sprawy
        Kere dziejom ze herbami
        Dyć pewnikym wiycie sami.

        www.gminapulawy.pl/aktualnosci/item/1351-gdy-%C5%9Bw-wojciech-idzie-do-miasta.html
  • broneknotgeld Św Wojciech - patron Mikołowa 23.12.15, 18:13
   Kukej kaj richtig je cima
   Lyź tam kaj sztrasy durś niy ma
   Suchej kaj cicho je zowdy
   Pon Bog tam godo - naprowdy.

   A.S.

   katowice.gosc.pl/doc/1523836.Swiety-Wojciech-z-Mikolowa
   • broneknotgeld Re: Św Wojciech - patron Mikołowa 26.12.15, 21:25
    Tyż Wojciechowo!
    Wcale niy zdowo.

    www.facebook.com/Bazylika-%C5%9Bw-Wojciecha-636463753042775/
    • broneknotgeld Re: Św Wojciech - patron Mikołowa 30.12.15, 14:36
     W Wojciechowym grodzie
     Godka niych niy bodzie.

     www.facebook.com/W-Wojciechowym-grodzie-godka-niych-niy-bodzie-476995889155247/
     • broneknotgeld Re: Św Wojciech - patron Mikołowa 03.01.16, 18:10
      Richtig we tym tyż uciecha
      Kej na szlaku łod Wojciecha
      Wspiyrać bydom wszyske gminy
      Siyła we nich zdo być driny

      Siyła ducha! Siyła wiary!
      Zdo tyż siyła inkszy miary
      Kero w "lajkach" bydzie darzyć
      Jo śmia ło tym prawie marzyć.

      www.facebook.com/W-Wojciechowym-grodzie-godka-niych-niy-bodzie-476995889155247/
      • broneknotgeld Re: Św Wojciech - patron Mikołowa 14.01.16, 18:56
       We herbie majom zakuty łeb
       Kto z Mikołowa przeca niy "kiep"
       Dyć kej Adalbert im patronuje
       Herb Mikołowa nic niy szteruje.

       www.facebook.com/W-Wojciechowym-grodzie-godka-niych-niy-bodzie-476995889155247/
       • broneknotgeld Re: Św Wojciech - patron Mikołowa 24.01.16, 17:58
        Notce podziwocie?
        Możno "lajki" docie.

        www.facebook.com/notes/bronis%C5%82aw-w%C4%85troba/wystawa-gdy-%C5%9Bwi%C4%99ty-wojciech-idzie-do-miasta/973794216022737
        • broneknotgeld Re: Św Wojciech - patron Mikołowa 24.01.16, 17:58
         Toż medykuje terozki czowiek
         Czy był Adalbert we Mikołowie?
         Patronym grodu
         Niy darmo godom
         Był abo niy był? Łazi po gowie.

         www.facebook.com/media/set/?set=a.481200325401470.1073741832.476995889155247&type=3
         • broneknotgeld Re: Św Wojciech - patron Mikołowa 24.01.16, 17:59
          Kej Adalbert patronuje
          Choćby w herbie Go niy mieli
          Ludzi łod grzychow retuje
          We ty mikołowski szteli.

          www.facebook.com/W-Wojciechowym-grodzie-godka-niych-niy-bodzie-476995889155247/
          • broneknotgeld Re: Św Wojciech - patron Mikołowa 28.01.16, 20:44
           Radzi som bujakowiany
           Radzi tyż mikołowiany
           Adalbercie
           Fest we wercie
           Za patrona teroz brany.

           www.encyklo.pl/index.php?title=Plik:Bujakow_wojciech.jpg
           • broneknotgeld Re: Św Wojciech - patron Mikołowa 28.01.16, 20:47
            Tusty Szwortek Wojciechowy?!
            Możno ktosik tako powiy
            Niy grzych przeca
            Z linkym leca
            Czas już chnetko "łostatkowy".

            www.facebook.com/media/set/?set=a.486376441550525.1073741835.476995889155247&type=3
            • broneknotgeld Re: Św Wojciech - patron Mikołowa 31.01.16, 18:50
             Toż stopa Wojciecha tu piyrwyj stanyła
             Po tysioncu rokow kapliczka dźwignyła
             Wierzyć czy niy wierzyć?
             Trza kuknońć, trza przeżyć
             Adalbercie - z wiary Mikołowa siyła!

             www.polskaniezwykla.pl/web/place/33525,mikolow-kapliczka-murowana--slupowa-w-mikolowie-bujakowie--pw--sw--wojciecha--z-1997-roku.html