Dodaj do ulubionych

Ło Warmii i Mazurach

22.09.04, 07:31
Toż Małopolska downo tu momy
Tyż Wielkopolska no i Pomorze
Ślonsk cołki - przeca go dobrze znomy
Nawet Mazowsze we godce - Boże

Warmii i Mazur jednak brakuje
Feler to wielki i czas z tym skończyć
Niych rym ło zocny ziymi sie suje
Choćby skiż tego ktoś chcioł zaś "bronczyć".
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 22.09.04, 07:38
   Dyć wontek bydzie zaś dubeltowy
   Niych internauta se ło tym dowiy
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=64&w=15994312
   Zowdy łodbija w glacy co szkryfna
   I se na Olsztyn rym ślonski gichna.
   • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 22.09.04, 07:40
    Możno pomoże ktoś w ty zabawie
    Bych som niy musioł szkryflać tu prawie
    Dyć na Mazury Ślonzokow ciongnie
    Ktosik we wontek z czasym se wprzongnie.
    • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.09.04, 19:46
     Czy prawdziwych Mazurow już niy ma?
     Możno z Niymiec se wrocom w ta ziymia.
     • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 30.09.04, 16:22
      Kraina Tysionca Jezior

      Prowda to? -Joch nigdy tego niy rachowoł
      Dyć możno recht we tym - tako mi sie zdowo.
      • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.02.07, 21:57
       Możno trefia na "kartacze"
       Lepsze niż "pasztety kacze".
       • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.10.07, 18:45
        Warmio, Mazury - komu to wadzi
        forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=64&w=15994312&s=0
        jak se i Ślonzok tako paradzi?
        • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 22.06.09, 19:14
         Dyć tam te Giżycko jest!
         Sie kamraci z Rudom fest?
         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 14.06.10, 22:48
          Mono tukej kuknie ktory
          Latoś w modzie te Mazury.
          • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 06.06.11, 20:04
           Co we Polsce bardzi w zocy
           We Mazurach wiela mocy.
           • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 08.10.12, 13:19
            Do Cyfusa "ślabikorza"
            mojemazury.pl/125744,Moja-Warmia-moje-zycie-czyli-Edward-Cyfus-od-kuchni.html
            Pewno kedyś kuknońć woża.
            • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 22.04.13, 23:39
             Warmińsko godka
             pódzie do przodka?
             www.wochenblatt.pl/index.php/wiadomosci/kultura/item/2090-olsztyn-nowa-ksiazka-o-starym-jezyku
    • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 23.10.04, 13:29
     "Warmia i Mazury" Erwina Kruka

     Se tako ksionżka chca wom polecić
     Możno se udo z niyj fraszki sklecić.
     • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 24.10.04, 14:15
      U Ptolemeusza

      Galindy Sudowy u Ptolemeusza
      To pruske plemiona - szkryfnońć tako musza
      Dwa tysionce lotek tymu tukej byli
      Choć pisma niy znali - po swojymu żyli.
      • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 24.10.04, 19:49
       "Bruzi"

       "Geograf bawarski" tako już napisoł?
       Ze "Bruzi" do "Prusi" czowiek pryndko prziszoł.
       • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 24.10.04, 19:53
        Nad jeziorym Orzysz

        Wele Orzysza kurhan łodkryli
        Wiedzom że tukej Galindy żyli
        Była to prawie ty ajzy era
        Mo archeolog uciecha teraz.
        • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.10.04, 17:38
         Truso

         Legyndarne Truso Wulfstan już łopisoł
         Dlo Wikingow cosik łone tyż znaczyło
         Teroz archeolog na te miejsce prziszoł
         We jeziorze Druzno miano se ukryło.
         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.10.04, 21:49
          Niy znali wina

          Niy znali wina - kumys lubieli
          Niym fajrowali we pruski szteli.
          • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 26.10.04, 17:51
           Świynty Wojciech

           Prziszoł biskup Wojciech do Prusow ze krziżym
           Dyć ze kraju w kerym widzieli tyż wroga
           Niy chcieli ze Bolkym pewnikym być bliży
           I niy rozumieli "Jedynego Boga"

           Zginoł Adalbertus na ty pruski ziymi
           Chrobry zaś łodkupioł mynczynnika ciało
           Historyjo tako ło kery my wiymy
           Tysionc lot ze hokym tymu to sie stało.
           • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 26.10.04, 17:56
            Czyja wina?

            Porzondliwym łokym Piasty zoglondali
            Na Bałtow łodwieczno ta przeca dziedzina
            Niy z krziżym to z mieczym se tu wyprowiali
            Bydymy sie wadzić z kery strony wina.
            • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 26.10.04, 18:00
             Szaniec Prusow

             Znosz szaniec kaj Śniardwy i jezioro Tyrkło?
             Myśla co tu serce Prusa nawet pynkło
             Przeca tyż zrobiyli niyjedne powstanie
             Możno łod tych czasow tukej jejich szaniec.
             • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 27.10.04, 19:32
              A Długosz

              Długosz na Prusach nudle se wiyszoł
              Ło łożyrokach cosik namiyszoł
              Szkryfnoł że co dziyń se tu kompali
              By słepać mogli zarozki dali

              Toż niy mieściyło sie w jego gowie
              Że chcioł być czysty tyn pruski czowiek
              Pewno w Krakowie było inaczy
              Tela tyn zapis Długosza znaczy?
              • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 29.10.04, 21:10
               Prusowie

               "Lud srogi i okrutny" - pisoł Długosz tako
               Zowdy ło poganach szkryflali jednako
               Dyć pruske plemiona chciały żyć szczyńśliwie
               Niy było to dane w historyji dziwie.
               • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 01.11.04, 20:56
                Biskup Chrystian

                Chrystian mioł we misji dość dobre wyniki
                Na krziż zoglondali pruske naczelniki
                Surwabuno Warpode już Krystusa znajom
                No a Chrystianowi mitra nakłodajom
                W tysionc dwiesta piytnostym roku se to stało
                Rzym tyż sie dziwowoł podobnoś niymało.
                • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 08.11.04, 20:51
                 Bałtowie Zachodni

                 Prusy i Jaćwingi to już historyjo
                 Mieli z somsiodami pierońsko mecyjo
                 Dyć łoni Krziżokow na kark im ściongnyli
                 Terozki szkryflomy co kedyć tu żyli.
                 --
                 • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 09.11.04, 16:54
                  1222 - 1223

                  Chrystian z Konradym wyprawiy wiydli
                  Tako z Pomorza krziżowcy
                  W końcu se Prusom richtig łobrzidli
                  Przeca niy chcieli grać "owcy"

                  Bestoż wybrali sie na Pomorze
                  Mazowsze tyż łoberwało
                  Piosek w klepsydrze lecioł - łoj Boże
                  Nojgorsze na nich czekało.
                  • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 16.11.04, 17:40
                   Tako było

                   Papiyż Chrystianowi nakozoł krucjaty
                   By łokrzcioł te ziymie choćby i na raty
                   Zakony go miały we tym nawet wspiyrać
                   Bardzi dlo Kościoła niż do sia zabiyrać

                   Dyć ło tym już wiymy - inaczy sie stało
                   Ło cudze Krziżakom bić sie tyż niy chciało
                   Kaj mieczym i łogniym znak krziża pokładli
                   Tam tyż Prusow z ziymi normalnie łokradli

                   Ze rynkom w nachtopie teroz tyż Poloki
                   Myśleli co zyszczom - wyszło że boroki.
                   • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 17.11.04, 19:45
                    1230

                    Już Herman von Salza - Wielki Miszcz Zakonu
                    Ze ksiyńciym Mazowsza Konradym sie zgodoł
                    Zadboł tyż ło wsparcie papiyskiego tronu
                    Niym rozkaz "Na Prusy" rycerzom swym podoł

                    We Ziymi Chełmiński se nojpiyrw stanyli
                    Łoni z wojowanio przeca ciyngym żyli
                    Pokozali Prusom jako jejich siyła
                    Dyć i Polka na tym cosik utraciyła.
                    • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 22.11.04, 19:11
                     Herman von Balk

                     Miszczym Krajowym karlus tyn był
                     Dyć loł tych Prusow ze wszyskich siył
                     Kaj wrazioł mocno tyn czorny krziż
                     Już grod warowny przeca to wiysz
                     Kwidzyn i Elblong Bałga tyż inksze
                     Jedne dość małe nikere wiynksze
                     Już tu niy stykło sie łokrzcić yno
                     Zakon ło wszysko se dopomino
                     Łon "panym" życio i śmierci jest
                     Toż autochtonow umynczoł fest.
                     • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 22.11.04, 20:32
                      1242

                      Prusowie se dźwigli - wybuchło powstanie
                      Zaś tu krew i łogyń na lata łostanie
                      Świyntopełk pomorski tyż pomoc im doł
                      We końcu i jymu tyn Zakon fest wloł
                      Skończyło sie wszysko "christburskim pokojym"
                      Dyć rycerz zakonny dali mocno stoji.
                      • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 22.11.04, 20:36
                       1249 Christburg (Dzierzgoń)

                       Prusowie co piyrwyj sie tukej łokrzciyli
                       Jakby z tym pokojym ździybeczko lżyj żyli

                       Dyć przeca na wiela im sie to niy zdało
                       Nawroconym pryndko ciynższe jarzmo dało.
                       • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 24.11.04, 17:53
                        1243

                        Niym jeszcze Prusow cołkym podbiyli
                        Sztyry biskupstwa już wykrojyli
                        Z bullom papiyża Innocentego
                        Dyć ze tym mianym przeca szwortego.
                        • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 26.11.04, 18:46
                         Sztyry

                         Pomezańskie tyż chełmińskie
                         Sambijskie i te warmińskie
                         Toż biskupstwa teroz sztyry
                         Dyć niy Prusow to som "gyry".
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 26.11.04, 20:35
                          Dzielom skora na niydźwiedziu

                          Mieli to wszysko dzielić na czi
                          Dwa dlo Zakonu - jedyn "dlo mszy"
                          Prusom niy miało łostać już nic
                          To jedno we tym pewne - toż wiydz.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 27.11.04, 11:19
                          W diecezjach

                          Dwie czecie ty ziymi noleżne Krziżokom
                          Reszta dlo Kościoła - co pruskim borokom?
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 27.11.04, 11:24
                          1260 -1274

                          Miyndzy Niymnym a Wisłom zaś teroz powstanie
                          Nojwiynksze co było we tym pruskim stanie
                          Krziżoki po rzici wiela łoberwali
                          Z pomocom Europy jednak wyczimali

                          Prusoki ze Litwom mieli w tym przimierze
                          Bo łoba narode we pogański wierze
                          Łostatni ty ziymi to jyż "zryw wolności"
                          Terozki w niywola pódom "ludzie prości".
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 27.11.04, 11:26
                          Harkus Monte

                          Natangow do boju tyn Harkus prowadzioł
                          Przeca bić Krziżakow pierońsko poradzioł
                          W Magdeburgu take pobiyroł nauki?
                          Ci łod Helmericha przi niymu to tuki.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 27.11.04, 11:28
                          Pod Lubawom

                          Pod Lubawom Harkus fest Krziżakow pobioł
                          Ze wojsk Helmericha łon se nic niy robioł.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 27.11.04, 11:31
                          Skomand

                          A Skomanda znocie? Jaćwingow wiod wiela
                          Aze se zdowało - niy krziżacko sztela
                          Przeca sie pokozoł pod Toruniym z niymi
                          Doprze że my dzisioj cosik ło tym wiymy.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 27.11.04, 11:32
                          W Pomezanii

                          Nawet w Pomezanii było te powstanie
                          Toż se Kwidzynowi przi tymu dostanie.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 27.11.04, 11:33
                          Diwan Klekin

                          Ze Bartow chca wspomnieć Diwana Klekina
                          Spustoszoł łon przeca chełmińsko dziedzina.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 27.11.04, 11:35
                          1274

                          W tym roku upadło dyć Prusow powstanie
                          Terozki niywola na wieki nastanie
                          Europa rycerzy Zakonowi słała
                          Toż sie jego siyła ciyngym łodnowiała.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 28.11.04, 21:48
                          1283

                          Toż ziymie Nordowii Skalowii Jaćwieży
                          Cołkym już podbite - możecie mi wierzyć.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 29.11.04, 11:10
                          Pyjter z Dusburga

                          Karlus podboj Prusow w tych latach łopisoł
                          Choć możno przi tymu tyż cosik namiyszoł
                          Momy relacyjo yno z jedny strony
                          Jako ze ty drugi - tego niy poznomy.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 20.12.04, 20:41
                          "Neronis imitatores"

                          "Naśladowcy Nerona" tako ich tyż zwali
                          Bo sie z ludym Prusow niy patyczkowali
                          Nawroconych możnych ździybko w zocy mieli
                          Dyć reszty niywola czekała w ty szteli.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 28.12.04, 23:19
                          Krzysztof Hartknoch 1644-1687

                          W Gimnazjum Toruńskim karlus rechtorowoł
                          Swy ziymi wypszony historyjo dowoł
                          Dyć wele Pasymia w Jabłonce rodzony
                          Ze dziejami Mazur richtig pogodzony.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 29.12.04, 18:53
                          1307

                          Wenecjo już Miszcza Krziżakow żegnała
                          Pewno płakać po niym wcale niy musiała
                          Dyć w tym roku Malbork wiela se radowoł
                          Feuchtwangena przeca siedzibom sie stowoł
                          Stolicom Zakonu - ziym pruskich podbitych
                          Zamkym-twierdzom wielkom - tref "niypospolity".
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 30.12.04, 19:57
                          uż Feuchtwangen

                          Już Feuchtwangen zrobioł swoje
                          Wpiyrw ło "jynzyk" toczoł boje
                          Kary kłod na tych co chcieli
                          Pruskim godać w jego szteli

                          Sprusieć tukej żodyn niy mog
                          Taki Miszcza był w tym wymog
                          Przeszło sto lot trza dyć było
                          Niym se "pruski" wytympiyło.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 02.01.05, 17:51
                          Winrych von Kniprode (1352-1382)

                          Za jego czasow niymiecki wszyńdzie
                          Łacina zniko nawet w urzyńdzie
                          Pruski se tracioł - przegrano godka
                          Jedna leciała yno do przodka.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 03.01.05, 09:13
                          Los powstańca pruskego

                          Zowdy niywola go tu czekała
                          Katorga kero skrocała życie
                          Niyjedna twierdza na tym powstała
                          Pot krew w kamiyniu - przeca to wiycie

                          I cegła z tego czerwono bardzi
                          Zamki kościoły jakby krasiyła
                          Zakon choć Prusym pierońsko gardzi
                          Z jego roboty biere swo siyła.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 06.01.05, 18:34
                          Niy wytli

                          Po prowdzie Prusow niy wytli w piyń
                          Dyć świat im zdoł sie jakby tyn ciyń
                          Niymiec czy Litwin abo tyż Polok?
                          W czi strony ciongnoł tyn "pruski bolok".
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 06.01.05, 18:39
                          Niymcy w Prusach

                          Zdo sie co ciynko ziymia pokryli
                          Tym bracteatym tu jakby byli
                          Ze jedny strony bardzi blyszczeli
                          Drugom se asić przeca niy chcieli.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:06
                          Zwionzek Pruski 1440

                          Zakon uciskoł szlachta i miasta
                          Toż chcieli pedzieć już tymu - basta
                          We Zwionzku Pruskim siyły zbiyrali
                          Bo już niy chcieli żyć tako dali.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:06
                          Rod Skolimow

                          Prywatno wojna mieli z Zakonym
                          Zdo sie - Mars sprzijoł pierońsko łonym
                          Zwionzku Pruskego staraniym przeca
                          Niyjedyn komtur "wylecioł z neca".
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:07
                          Toruń 1466

                          Toruniu - wojna ty teroz przetni
                          Ciynżki był czas tyn czinostoletni
                          Toż cosik przinios jednak tyn boj
                          Bo historyjo pedziała - kroj

                          Prusy Krolewske - Zakonne tyż
                          Krolewiec rośnie - już teroz wiysz
                          Stolicom państwa dyć zakonnego
                          Zdo sie - czas lepszy prziszoł do niego.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:07
                          Wojna 1519-1521

                          Skiż hołdu wojna terozki tukej
                          We niyj upadku Zakonu szukej
                          Krziżaki skarbiec se wyczyściyli
                          Ziymiom żołd panom czynsto płaciyli
                          Aż w końcu ściepli "zakonne szatki"
                          Toż Hohenzollern princ teroz gładki
                          Chocioż uklynknoł w końcu w Krakowie
                          Dyć cosik erbnoł ze tym tyn czowiek.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:08
                          Hołd Pruski 1525

                          Dlo nos łon ciyngym wizjom Matejki
                          W niyj Zygmunt Stary zdowoł sie Wielki.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:08
                          Albrecht Hohenzollern

                          Na Brandynburgii no i na Prusach
                          Mocno se zicnoł - to szkryfnońć musza
                          Na protestantyzm tyż łon postawioł
                          Zdo sie przi tymu co wiynkszym jawioł.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:08
                          Godka prusko (XVI w)

                          Przi protestantach jakby coś blysła
                          Dyć w końcu cołkym z użycio wyszła
                          W Sambii i Warmii tako godali
                          -Możno ciut dłuży zapominali.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:09
                          Diecezjo Warmińsko (1243)

                          Diecezjo Warmińsko nojwiynkszo we Prusach
                          Ziymie Bardow Galindow wspomnieć tukej musza
                          Pogezanow i Warmow z kerych miano wziyła
                          Siedziba biskupow zowdy w Warmii była
                          Z czasym Warmiom zowiom cołko diecezyjo
                          Prusow już niy było toż na co mecyjo.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:09
                          Biskup Anzelm

                          Piyrszy na stolcu warmińskim siedzioł
                          I zdo sie - dobrze łon ło tym wiedzioł
                          Że trza na Zakon fest pozor dować
                          Choć przeca niy mog z niymi wojować.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:09
                          Biskup Paweł Lagendorf

                          Rok se tym stolcym biskupim cieszoł
                          Za mało nawet by coś nagrzeszoł
                          Pruski rod Stango karlusa nosioł
                          A Jagiellończyk na Warmio prosioł
                          By diecezyjo przi krolu czimoł
                          I ze Zakonym konszachtow niy mioł.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:10
                          Biskup Łukasz Watzenrode (1447-1512)

                          Przi niymu Warmio kwitnońć sie zdowo
                          Gowa mioł karlus niy łod parady
                          Toż skiż Korony nadzieja nowo
                          Zdo sie - tyż myni tukej jest zwady.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:10
                          Ono ujek

                          Watzenrode ujkym był łod Kopernika
                          Toż mu prziszykowoł fara kanonika.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:10
                          Biskup Maurycy Ferber

                          Warmio pamiynto to biskupowi
                          Że wydoł wojna jakby Lutrowi
                          Hohenzollerna tym wnerwioł chyba
                          Dyć ze Ferbera niy jakoś ryba.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:11
                          Indygynat pruski?

                          We Prusach Krolewskich był gwarantowany
                          Dyć zdo sie - na zowdy wcale tu niy dany
                          Niyroz to Koronie właziyło do gowy
                          Wcisnońć tam swojego kaj mioł być miejscowy.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:11
                          Biskup Jan Dantyszek (1538-1548)

                          Dziesiyńć lot biskupstwo w swojich rynkach czimoł
                          Zdowało sie tukej że nigdy niy drzymoł
                          Niy dość że poeta z niego wielko był
                          Diecezjo durś dźwigoł z cołkich swoich siył

                          Toż łon kanonikom kozoł sztudiyrować
                          Na kultura ciyngym chcioł tyż pozor dować
                          Dboł ło bibliotyka, zbior malarstwa zocny
                          I w dyplomacyji Dantyszek był mocny.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:12
                          Biskup Thiedemann Giese (1549-1550)

                          Łostatni "miejscowy" na stolcu biskupa
                          Zdo sie - już Korona wyloła ta "zupa"
                          Terozki swojymi se w ty Warmii "warzy"
                          Toż Polokom ciyngym ta fara sie marzy.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:12
                          Biskup Stanisław Hozjusz

                          Już Polska swojego biskupa tu dała
                          Ło indygynacie cosik zapomniała
                          Karlus sie z niymiecki familijo wodzioł
                          Rodzony w Krakowie Koronie dogodzioł

                          Z niym kontrreformacjo mocniejszo w tych stronach
                          Do nauki Lutra niy mog se przekonać
                          Jezuitow pryndko tyż tukej sprowadzioł
                          Som z protestantami by se niy poradzioł.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:12
                          Biskup Marcin Kromer

                          Już indygyna tukej niy bydzie
                          Zowdy z Korony nominat przidzie
                          I choć niy tykom se jo Kromera
                          Coś mie przi tymu biere cholera

                          Dyć co sie tyczy tego biskupa
                          Szłoby tu szkryfnońć ło niym tyż kupa
                          Warmii ze stolca swojego bronioł
                          Zdo sie przed Polskom nawet jom chronioł.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:13
                          Dziejopis Marcin Kromer 1512-1589

                          Zocny dziejopis dwou w Krakowie
                          Toż Jagiellonow łoddany czowiek
                          Biskupym w końcu zostoł w Lidzbarku
                          Była ta Warmio na jego karku.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:13
                          W biskupich dobrach gracjalnych

                          Chnet kożdy biskup niy indygyna
                          Ściongoł tu swoja tyż familijo
                          A jako monka ze tego "młyna"?
                          -Warmia poleku jak kolanijo.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:13
                          Prusy Ksionżynce

                          Piyrsze to państwo w cołki Europie
                          Kaj sie na Lutra tezy niy "kopie"
                          Princ Albrecht polskim lynnikym łostoł
                          Dyć wolno rynka we Prusach dostoł.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:14
                          Krolewiec 1544

                          Dboł Hohenzollern ło swo stolica
                          Chcioł by gryfniejsze durś miała lica
                          Toż uniwerek tukej wystawioł
                          By uczoł ale tyż przeca sławioł.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:14
                          Mazury

                          Mazury z Mazowszo prziszli
                          Dyć skiż wojny stond tyż wyszli.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:14
                          Ło mazurskości

                          Ło mazurskości jako tu prawić
                          W szesnostym wieku zaczła sie jawić
                          Czynsto siyngomy w wiek dziewiytnosty
                          Dyć z niom jest problym - richtig niyprosty

                          Łod Prus Ksionżyncych zdo sie to idzie
                          Z wangelikami we zgodzie bydzie
                          Polski ze pruskim se razym zmiyszo
                          Niymiec dołoży - nudli niy wiyszo.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:15
                          Przi Hohenzollernie

                          Przi Hohenzollernie Krolewiec to zyszczy
                          Że polskościom jakby teroz bardzi blyszczy
                          Albrecht reformacjo wspiyroł we Koronie
                          Dyć i katolikom niy powiedzioł - koniec.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:15
                          W Krolewcu i Ełku (1543-1552)

                          Wiyncy tu ksionżek polskich drukujom
                          Niż w cołki Polsce - to forszelujom?
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:15
                          Dlo Arian

                          Kontrreformacjo w Rzeczpospolity
                          Prusy dlo Arian krajym łodkrytym.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:16
                          Prusy ze Szwecyjom

                          We Prusach Ksionżyncych niy było wesoło
                          Jak sie wojsko szwedzke na Polska wyloło
                          Brandynburczyk zgodoł sie ze krolym szwedzkim
                          I doszło skiż tego w tych stronach do sieczki

                          Toż Gosiewski prziszoł razym z Tatarami
                          Pokozoł co umioł w bitwie pod Prostami
                          Tysionce poległy - tysionce w niywoli
                          Mor zabroł nojwiynce - serce z tego boli.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:16
                          Traktat welawsko-bydgoski 1657

                          Prusy skiż wojny fest uciyrpiały
                          Fryderyk Wilhelm jednak mioł profit
                          "Wielki Elektor" wpiyrw "lynnik mały"
                          Dostoł nagroda - niy coś ze sztrofy

                          Już hołdu skłodać przeca niy musi
                          Prus Brandynburgii pan absolutny
                          Zdo sie tyż wiynkszo rola go kusi
                          Downiejszy wasal teroz fest butny.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:16
                          Krolewiec 18.X.1663

                          Hołd złożyły pruske stany
                          Władca "z boży łaski dany"
                          Dziyń "Wielkego Elektora"
                          Absolutyzm - tako pora.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:17
                          Edukacjo w Prusach

                          Piyrsze państwo we Europie co lud kształcić chciało
                          No i przeca na ty drodze zrobiyło niymało
                          Pryndko co wpiyrw tukej polske szło we zapomniynie
                          Geld kariera inkszy profit - niy mynczy sumiynie.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:17
                          Samuel Przypkowski (XVI w)

                          Samuel przypkowski osiod w Kozinowie
                          Toż ze Braci Polskich richtig zocny czowiek
                          Ściongali do niego Z Korony ariany
                          Dyć w Polsce już niy mog być spokoj im dany.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:17
                          Fryderyk von der Groeben (1645-1712)

                          Fater sie ksiyńciu tukej sprzeciwioł
                          Toż nikt synowi se tyż niy dziwoł
                          Że z regimyntym swojym pod Wiedniym
                          Druh Sobieskiego zdo sie łon przedni.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:18
                          Jan Władysław Suchodolec (1687-1751)

                          Kartograf fater - inżynier syn
                          We tym woda już na ichni młyn
                          We Wyngorzewie wodociong przeca
                          Zdo sie co wyloz ze jego neca
                          Wyregulować Wisła planowoł
                          Kanały "Wielkim Jeziorom" dowoł.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:18
                          Komornictwa

                          Biskupstwo Warmińske tako se dzielyło
                          Aż dziesiyńć komornictw przeca we niym było
                          Siedym czimoł biskup mocno w swoji rynce
                          Czi zaś kapituła - czy przez to we mynce?
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:18
                          Frombork Pieniężno Olsztyn

                          Toż te komornictwa czimie kapituła
                          Myni tu znaczyła łod biskupa stuła.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:19
                          Warmiński synator

                          W Koronie zesel mioł synatora
                          Ze "wysokego" przeca był "wora"
                          Tyn co w lidzbarskim zamku se siedzioł
                          Trza byś i ło tym czowieku wiedzioł.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:19
                          Biskup Szymon Rudnicki (1605-1621)

                          Tymu przi dworze stykło być prawie
                          Sakra biskupio dostoł w Warszawie
                          Ło swe owieczki jednak fest dboł
                          I Świynto Lipka we zocy mioł

                          Gościoł w Lidzbarku brandynburczyka
                          Dyć to chca wciepnońć tyż do koszyka
                          -Łon po niymiecku wcale niy umioł
                          Szczyńściym elektor go wyrozumioł.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:19
                          Stefan Sadorski (XVII w)

                          Przi krolu polskim sekretarzowoł
                          Dyć wiela łod sia Warmii tyż dowoł
                          Dboł ło ta ziymia kaj mioł majontek
                          Chcioł ciyngym dźwigać tyn zocny kontek
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:20
                          "Potop"

                          Kaj Karol Gustaw wpiyrw mioł kwatera?
                          -Wybroł se Frombork - jasno cholera
                          I brandynbuczyk po jego stronie
                          Toż sie zdowało że z Polskom koniec

                          Fest kapituła wtedy ciyrpiała
                          Łogołocono cołkym bez mała
                          Dyć jak już Szwedy wyleźli z "wora"
                          Warmio we rynkach jest elektora

                          Stropiono ciyngym biskupio dusza
                          Doczkała w końcu - szkryfnońć to musza
                          Po łośmiu latach djecezji wolny
                          Czas ze tym prziszoł bardzi spokojny.
                         • broneknotgeld Re: Ło Warmii i Mazurach 25.05.05, 08:20
                          Mor w Prusach 1709-1711

                          Ano toż prziszły czasy zarazy
                          Godali - "skuli boski łobrazy"
                          Dyć mor wzioł cosik dwiesta tysiyncy
                          Toż niy dziwota że ziymia jynczy
                          I zdo sie woło ło nowych ludzi
                          Przeca chce życie nazod łobudzić

                          Prziszli z Salzburga Nassau Szwajcarii
                          Na prusko ziymia jednak sie garli
                          By zaś wydała swoj nowy plon
                          I niy pedziała nikomu - won!
            • broneknotgeld Kanał Elbląski 23.07.06, 12:10
             Kanał Warmiński

             Ze takim mianym
             Tyż czasym dany.
             • broneknotgeld Re: Kanał Elbląski 23.07.06, 12:11
              Kanał Elblonsko-Mazurski

              Ano - co chcecie?
              Tyż prowda przecie.
              • broneknotgeld Re: Kanał Elbląski 23.07.06, 12:12
               Kanał Staropruski

               Prusow downo niy ma
               Niy jejich już ziymia.
               • broneknotgeld Re: Kanał Elbląski 23.07.06, 12:17
                Kanał Ostródzko-Elblonski

                Tako zowdy zwać go pódzie
                Jak bydziecie we Ostródzie.
                • broneknotgeld Re: Kanał Elbląski 23.07.06, 12:18
                 Kanał Elblonski

                 We Elblongu majom recht
                 Po co łazić z tym na fecht?
                 • broneknotgeld Re: Kanał Elbląski 23.07.06, 12:20
                  Kanał Elblonsko-Ostródzki

                  Stare Jabłonki kaj? A Iława?
                  Ze Miłomłynym tyż tako sprawa.
                  • broneknotgeld Re: Kanał Elbląski 23.07.06, 12:22
                   Kanał Elblonski!

                   Coby ze prowdom na wiyrchu stować
                   Wystyknie yno tako mianować.
                   • broneknotgeld Re: Kanał Elbląski 23.07.06, 12:24
                    Na muster "Morris"

                    Mustrym był kanał hamerykański
                    Co dzisioj zdo sie jakby cygański
                    Bo przeca z cołkym nowom technikom
                    Tu na historio i tako blikom.
                    • broneknotgeld Re: Kanał Elbląski 23.07.06, 12:27
                     82 km

                     Ze elblonga do Ostródy kilometrow tela
                     Dyć se niychej ci niy zdowo że to cołko sztela.
                     • broneknotgeld Re: Kanał Elbląski 23.07.06, 12:28
                      129,8 km

                      Tela kilometrow kanału zrachujesz
                      Tyż ze łodnogami - przeca forsztelujesz.
                      • broneknotgeld Re: Kanał Elbląski 23.07.06, 12:31
                       1860-2010 Gyburstag Kanału Elblonskego

                       Za sztyry roki gyburstag przidzie
                       Jako fajrować ta sztela bydzie
                       Możno czas ło tym pomyśleć prawie
                       By niy skończyło sie na zabawie.
                       • broneknotgeld Re: Kanał Elbląski 23.07.06, 12:34
                        Jakub Georg Steenke

                        W kanale "Morris" już muster mioł
                        Dyć przeca dzieło take nom doł
                        Co aże dzisioj cudym sie zdowo
                        Kunszt Steenke światu durś na wiyrch stowio.
                        • broneknotgeld Re: Kanał Elbląski 25.07.06, 21:22
                         2310 m po glajzach

                         Tela po glajzach se "popływajom"
                         Toz richtig we tym radocha majom.
                         • broneknotgeld Re: Kanał Elbląski 25.07.06, 21:23
                          "Canal Trophy"

                          Wiela uciechy piyrwyj z tym było
                          Na bele czym s4e go przepłynyło
                          Mozno tradycjo wroci se jeszcze
                          Przi gyburstagu? Ano - w to wierzcie!
                         • broneknotgeld Re: Kanał Elbląski 26.07.06, 20:07
                          Kanał Elblonski 1860

                          Gyburstag chnetko bydzie mioł zocny
                          Kanał Elblonski do dzisioj zocny.
                         • broneknotgeld Re: Kanał Elbląski 26.07.06, 20:08
                          Kanał Oberlandzki

                          Oberlandu miano dzisioj zapomniane
                          Dyć ze tym kanałym piyrwyj kuplowane.
     • broneknotgeld Mazury Garbate 07.07.05, 18:06
      "Mazury Garbate"

      Po ślonsku szkryfnońć - bydom "puklate"
      Jedno jest pewne - niy som sagate
      Choć je tyż czasym "Alaskom" zwom
      Teroz we gowie je prawie mom.
      • broneknotgeld Re: Mazury Garbate 07.07.05, 18:14
       Kaj łone?

       Puszcza Romnicko tako Borecko
       Wiy ło nich możno i nawet dziecko
       A te "Mazury Puklate" kaj?
       Dyć miyndzy niymi to zdo sie raj
       Wele Gołdapi mosz Szeske Wzgorza
       Ty ziymi lepsze czasy jo wroża.
       • broneknotgeld Re: Mazury Garbate 07.07.05, 18:17
        Śniyg

        Śniyg mazurski dugo leży
        Niy trza jechać by uwierzyć
        Se do puszczy tyż weź narty
        Bez biegowek to niy żarty.
        • broneknotgeld Re: Mazury Garbate 07.07.05, 18:26
         "Alaska"

         Mazury zimom tyż przeca piykne
         Tako "Alaska" zdo sie wystyknie
         Na Piykno Gora zowdy bier narty
         Sztela mo przeca i take "karty".
         • broneknotgeld Re: Mazury Garbate 13.07.05, 21:29
          "Tatarsko Gora"

          Aszom se tym parkym Mazury Garbate
          We dziko zwierzyna ziymie przebogate
          W Polsce tu hodowla nojwiynkszo takowo
          Możecie mi wierzyć terozki na słowo.
          • broneknotgeld Re: Mazury Garbate 13.07.05, 21:32
           Marale

           Ałtajskim Jelyniom jedynym w Europie
           Na Tatarski Gorze podziwej se chopie.
           • broneknotgeld Re: Mazury Garbate 13.07.05, 21:34
            Tadeusz Rudziewicz

            Skuli pomyślunku jego
            Choć i geldu tyż trza było
            Zoo-safari tu istnego
            Sie Mazurom przitrefiyło.
            • broneknotgeld Re: Mazury Garbate 13.07.05, 21:36
             Bezkrwawe Safari

             U Rudziewicza w dżipie se siedzi
             I tako wjyżdżo w środek gowiedzi.
             • broneknotgeld Re: Mazury Garbate 18.07.05, 23:35
              Pynsjonat "Bioły Dwor"

              Tego szukej w Dubiennikach
              Kuszom skoki we Stańczykach.
      • broneknotgeld Gołdap 07.07.05, 18:21
       Gołdap-Zdroj

       Ponoć luft nojczystszy tukej
       W cołki Polsce już niy szukej
       Bestoż płuca se kurujom
       Ci co dychawica czujom.
       • broneknotgeld Re: Gołdap 07.07.05, 18:30
        Zdroj

        We warmińsko-mazurski terozki dziedzinie
        Miano take yno Gołdapi niy minie.
        • broneknotgeld Re: Gołdap 07.07.05, 18:34
         Na nerwy

         Nerwy słabe - do Gołdapi
         Tam niy yno nic niy capi
         Zdo sie dusza tyż ukojisz
         Profit - życio se niy bojisz.
         • broneknotgeld Re: Gołdap 07.07.05, 18:42
          Kant w Gołdapi

          We Gołdapi Kant przebywoł
          Pomnik jego tu niy dziwo.
          • broneknotgeld Re: Gołdap 07.07.05, 18:45
           W Gołdapi

           Niy zapomnij tego wdycki
           Że przi puszczy jest Romnicki
           Ano - zicnij se na koło
           Popyndaluj tam wesoło.
           • broneknotgeld Re: Gołdap 07.07.05, 18:48
            Na Piykny Gorze

            Na Piykny Gorze stare grodzisko
            Żodyn z Jaćwingow już tam niy miyszko
            Dyć wiater cosik szumi ło Prusach
            Wsłuchać se kedyś w to richtig musza.
            • broneknotgeld Re: Gołdap 08.07.05, 16:59
             Poszli we tany

             Gołdap z Gołdapom poszli we tany
             Tako Gołdapi poczontek dany.
             • broneknotgeld Re: Gołdap 08.07.05, 17:02
              Spływ Gołdapom

              Z jeziora rzekom aż do Rożyńska
              Cie na tym konsku niy czeko klynska
              Dalo - do Wrobla już gorzi bydzie
              Szczimież - toż radość ze tego przidzie.
              • broneknotgeld Re: Gołdap 09.07.05, 10:02
               "Janczes" - Gołdap

               Tukej liny we śmietanie
               Toż jeronie - leca na nie!
               • broneknotgeld Re: Gołdap 09.07.05, 10:06
                W restauracyji "Janczesu"

                Kartacze z krautym tyż tukej zjym
                I niy za drogo - dobrze że wiym
                We samym środku Gołdapi przeca
                Bestoż na łobiod drapko tam leca.
                • broneknotgeld Re: Gołdap 11.07.05, 18:47
                 "Janczes" - łogrodek letni

                 Łogrodek letni - zupa grzibowo
                 Golonko z krzonym podjym se zdrowo
                 Wszysko zaś biyrym zocnym zapija
                 No toż zarozki wiym że jo żyja.
                 • broneknotgeld Re: Gołdap 13.07.05, 17:52
                  Narciarski Bieg Jaćwingow

                  Co roku w styczniu kaj Piykno Gora
                  Gołdap to przeca niy jakoś dziura.
                  • broneknotgeld Re: Gołdap 13.07.05, 18:06
                   Zajazd "Pod Piyknom Gorom"

                   Komu kartacz zasmakuje
                   Tu se pympkym świata czuje
                   Wiela łon dyć przeca znaczy
                   W Cyntrum Smakoszy Kartaczy.
                   • broneknotgeld Re: Gołdap 18.07.05, 17:36
                    "Kartaczewo"

                    Połowa siyrpnia - świynto kartaczy
                    W Gołdapi kożdy se tym łonaczy
                    To wtedy zdo sie tu pympek świata
                    Trza jeszcze czekać mi tego lata.
                    • broneknotgeld Re: Gołdap 18.07.05, 17:39
                     "Pod Piyknom Gorom"

                     Te "Kartaczewo" w zajeździe takim
                     Toż łobżarciuchy - szykować smaki!
                     • broneknotgeld Re: Gołdap 18.07.05, 23:26
                      "Leśny Zakontek"

                      W "Lesnym Zakontku" nad samom wodom
                      Dychniesz se dobrze - tela ci godom
                      Ździybko portmanyj uciyrpi na tym
                      Dyć geld trza wydać tyż do wypłaty.
                      • broneknotgeld Re: Gołdap 18.07.05, 23:29
                       Dom "Pod Dzikom Różom"

                       Na d rzeczkom i przi jeziorze
                       Trza polecić teroz może
                       Niy za drogo z familijom
                       Choć problym z restauracyjom.
                       • broneknotgeld Re: Gołdap 19.02.06, 09:34
                        Skiż Gryfny Góry

                        Do Gołdapi jedź na narty
                        We Garbate te Mazury
                        Richtig wypad tego warty
                        Choćby skiż ty Gryfny Góry
                        • broneknotgeld Re: Gołdap 19.02.06, 09:48
                         Gryfno Gora (272 m n.p.m.)

                         Narty ci tu pożyczajom
                         Przeca wszyskim tako pszajom
                         Kierzy geldu coś łostawiom
                         I na śniegu sie zabawiom.
                         • broneknotgeld Re: Gołdap 19.02.06, 10:06
                          Niy musisz

                          Jak cie umynczy stok Gryfny Góry
                          Bar ciepły w dole pokusi
                          W kominku łogyń rozjaśnio chmury
                          Drapko stond wylyżć niy musisz.
                         • broneknotgeld Re: Gołdap 13.08.06, 11:36
                          X Miyndzynarodowy Konkurs Krzikoczy

                          Larma w Gołdapi dzisioj za wiela
                          Karlus to wygro czy możno frela?
                       • broneknotgeld Re: Gołdap 06.09.06, 20:45
                        Ogolnopolski Zjazd Internowanych i Represjonowanych
                        23-24.IX.2006 Gołdap

                        "Stanu wojynnego" tako we ćwierćwiecze
                        Trza pamiyntać jako historyjo plecie.
       • broneknotgeld Puszcza Romnicka 07.07.05, 18:50
        Puszcza Romnicko

        Puszcza Romnicko tajgom nom zdo sie
        Niy yno zimom myśl tako mo sie.
        • broneknotgeld Re: Puszcza Romnicka 07.07.05, 18:53
         "Rechot"

         W Puszczy Romnicki ścieżka jest tako
         Z edukacyjom żabom jednako
         Ludzi natura jednak ciekawi
         To przeca uczy niy yno bawi.
         • broneknotgeld Re: Puszcza Romnicka 08.07.05, 20:26
          Wiynkszo

          Puszcza jest wiynkszo niż sie nom zdo
          Dwie czecie przeca z niyj Rusek mo.
          • broneknotgeld Re: Puszcza Romnicka 08.07.05, 20:29
           Kajzerowskie kamiynie

           Na zielonym szlaku w puszczy je znojdziecie
           Toż lubioł polować tukej kajzer przecie
           Kaj Wilusia kula jelynia siyngnyła
           Tak kamiyń dowali - jest ich tukej siyła.
           • broneknotgeld Re: Puszcza Romnicka 08.07.05, 20:32
            Zielony szlak

            Z Jurkiszek łon wiedzie cie przez rezerwaty
            W kere bor do dzisioj przeca jest bogaty.
            • broneknotgeld Re: Puszcza Romnicka 12.07.05, 17:06
             Dziko

             Puszcza Romnicko ciyngym jest dziko
             Czy kajzer Wiluś tako wyrzykoł?
             By zwiyrz mioł tukej zowdy ostoja
             Dyć jo sie dzisioj ło nia tyż boja.
             • broneknotgeld Re: Puszcza Romnicka 18.07.05, 23:33
              Agroturystyka "Czi Świyrki"

              Jezioro Ostrowek już w Puszczy Romnicki
              Dyć pod te "Czi Świyrki" wrocać byś chcioł wdycki
              Kuchniom regjonalnom skuszom niyjednego
              Atrakcyji wiela dołożom do tego.
              • broneknotgeld Re: Puszcza Romnicka 18.07.05, 23:38
               Agroturystyka "Puszcza Romnicko"

               Na skraju puszczy w chałupie stary
               Zdowć sie bydzie żeś ciyngym jary
               Jeszcze jak babka zjysz kartoflano
               Chuć tura może bydzie ci dano.
               • broneknotgeld Re: Puszcza Romnicka 18.07.05, 23:41
                Agroturystyka "Cicho Dolina"

                Chałupa leży tu we kotlinie
                Swoja zatoczka na rzeczce mo
                We ty gołdapski piykny dziedzinie
                "Cicho Dolina" niyjedyn zno.
        • broneknotgeld Banie Mazurskie 13.07.05, 17:58
         Banie Mazurske

         Przi tankszteli auto stanie
         Noclegym cie skuszom Banie.
         • broneknotgeld Re: Banie Mazurskie 13.07.05, 18:02
          Bar "Młyn"

          Bar "Młyn" w Baniach
          - Niy cygania
          Dobrze zjysz
          Już to wiysz.
        • broneknotgeld