Dodaj do ulubionych

Tyn Gorny konsek Ślonska

25.09.03, 11:25
Nysa

Za Prowincji Gornoślonski
Tam szoł durś podatek
Dzisioj problym je niywonski
Geldu brak - łostatek.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:26
   Opole

   To z Opola jakeś byki
   Niszczyć ślonske chcom pomniki
   Ajzynkrojce ańfach majom
   Bo sie Polskom podpiyrajom.
   • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 17.03.12, 22:54
    Lepi głosy dać świontyni
    rudaslaska.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1309835,najpiekniejszy-kosciol-rudy-slaskiej-glosowanie-nowy-bytom-pw-sw-pawla,galeria,2246131,id,t,tm,zid.html
    Niż gorzoła słepać w siyni.
  • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:27
   Mysłowice

   Pechowy herb chyba majom
   Na gowy tam napodajom.
  • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:27
   Radzonkow

   Cidry radzionkowske zaś se łod sia siedzom
   Bytom im na koniec poszachrowoł z miedzom.
  • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:28
   Bytom

   Bytom sie fest poci
   Skiż giełdy staroci
   Co gro za pasera
   Aż skrynco cholera.
  • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:31
   Katowice

   We Katowicach Korfanty stoji
   Wele marszałka na koniu
   Widać że ździebko Zefla sie boji
   Choć tyż sie mu tu niy skłonioł.
  • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:31
   Świyntochłowice

   Czym sie zachwycać?
   W Świyntochłowicach
   Może tom wieżom wodnom
   Lepszego losu godnom.
  • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:33
   Toszek

   Już na ty zajcie siedza troszka
   Może wyjada z tym do Toszka
   Bele niy tam kaj niy ma klamek
   Mie by sie marzoł yno zamek.
  • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:33
   Rybnik

   We Rybniku na Gliwicki
   Bywoł żech tam kedyś wdycki
   W końcu machli na mie rynkom
   W Internecie teroz kwynkom.
  • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:37
   Zabrze

   Serca tu szyjom piyknie
   Ale to im niy styknie
   Przemysłym chcieliby słynońć
   Co jakby mioł już przeminońć.
  • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:38
   Wrocław

   Mom syntymynt jo do Wrocka
   Boch tam przeżoł piykno nocka
   Tak żech wrocłowiance pszoł
   Ranoch kapsy puste mioł.
   • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:41
    Jeronie - teroz zaś gryza lacie
    W Dolnym to miało leżeć tymacie.
    • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:42
     Chorzow

     By polsko tukej rzondziyła gowa
     Krolewsko Huta
     W gminy łobuta
     Wziyła sie miano Chorzowa.
  • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:44
   Lipiny

   Lipiny palcym wytykajom
   I tacy som co je kochajom
   Choć richtig biydy wiela tukej
   W Lipinach ślonski duszy szukej.
  • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:45
   Bobrek

   Kopalnia "Bobrek" i "Bobrek" huta
   Szło to do przodku na tako nuta
   Jak już te "Bobrki" sztopnyły tukej
   Lepi kaj indzi szczyńścio sie szukej.
  • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:45
   Borowo Wieś

   Bora łod downa tu niy ma
   Chocia zielono je tukej
   Ze Mokołowa to ziymia
   Trocha na zachod jyj szukej.
  • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:46
   Świyntochłowice

   Wicow stond dużo
   Yno niy swiyntych
   W Ślonsku sie nurzo
   Że idzie w piynty.
  • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:48
   Tarnowske Gory

   Gory to chyba skuli gornika
   Co łod lot tukej tyko Skarbnika.
  • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:49
   Chudów

   Zamek zaś rośnie
   Choć był w ruinie
   Chnetko radośnie
   Chudów zasłynie.
  • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:50
   Bohumin

   Do Bogumina szła Karolina
   Była na Odry już moście
   A dzisioj ciśnie do Gogolina
   Czamu zmiyniyli to goście?

   Bogumin przeca był raciborski
   Ślonska to piykny kraiczek
   Oderberg niy ma w granicach Polski
   Tuli go do sia Pepiczek.
  • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:51
   Otmuchów

   To piyrsze miasto co je pod krychom
   Jak ło tym myśla to ciynżko dychom
   Ponoć to wszysko je skuli szkoł
   Tam dugi wielge majom jak woł

   Yno że niy je to tyż przijymne
   Że za rzondzynie brali durś prymie
   Choć kasa gminy na krycha żyła
   I zaległości ciyngym mnożyła

   Teroz szukajom tam łoszczyndności
   Możno kumisorz u nich zagości
   Życza im z serca - niych sie poradzom
   I wiyncy robiom a myni wadzom.
  • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:52
   Bieruń

   W Bieruniu lepi ludzie sie pszajom
   Kościoł z Walyntym przeca tam majom.
  • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:52
   Kluczbork

   Te sławne miasto krziża rycerzy
   Wydało wielkich Ślonzokow
   Skarb to regionu - trza nom w to wierzyć
   I chcieć doczimać im kroku.
   • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 30.07.06, 17:18
    Ze Kluczborkym

    Mo ta Stobrawa
    ze niym zabawa?
    Wodnik se pytoł
    jak tu zawitoł.
    • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 30.07.06, 17:19
     Jan z Kluczborka

     Wrocoł spod Grunwaldu w gloryji Jagiełło
     Istny go prziwitoł - cołke jego dzieło?
    • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 30.07.06, 17:21
     Ks. Jan Dzierżon

     Blyszczy miano w Dzierżoniowie
     Dyć Kluczborka przeca czowiek
     Tu se dzieworodztwu dziwoł
     Czy przi miodzie pitnym kiwoł?
    • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 30.07.06, 17:22
     Pomnik ks. Jana Dzierżona

     Przi Byczyński pomnik stoji
     Tako Kluczbork richtig stroji
     Tyn co go rozsławioł w świecie
     To bartniki wiedzom przecie.
     • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 30.08.06, 18:23
      Kreuzburg 1425

      Prawym magdyburskim rzońdzi już se miasto
      Pewnikym terozki bydzie lepszy czas to
      Rajce z burgemajstrym tego upilnijom
      Dyć gospodorzami richtig fest sie czujom.
     • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 30.08.06, 18:26
      Ze Kluczborkym

      Mo ta Stobrawa
      ze niym zabawa?
      Wodnik se pytoł
      jak tu zawitoł.
      • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 30.08.06, 18:26
       Rechtor Jan z Kluczborka

       Toż rechtorowoł istny w Krakowie
       Tako z Kluczborka mondry był czowiek
       I niy dziwota że krola witoł
       Jakby se ło to ktosik tu pytoł.
      • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 30.08.06, 18:27
       Pomnik ks. Jana Dzierżona

       Przi Byczyński pomnik stoji
       Tako Kluczbork richtig stroji
       Tyn co go rozsławioł w świecie
       To bartniki wiedzom przecie.
      • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 30.08.06, 18:28
       Piyrwyj

       Kluczborske sukno na Ślonsku znali
       Toż tym i miasto przeca dźwigali.
      • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 30.08.06, 18:31
       Wangelicki kościoł

       W nojstarszy czyńści z piastowskich czasow
       Gotycke mury kunsztu niy gaszom
       Co w środku przeca jest rokokowy
       Trza tam zoglondnońć - kożdy ci powiy.
      • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 30.08.06, 18:32
       Adam Gdacjusz

       Toż istny był przeca ślonskim Rejym zwany
       W naszy godce szkryfloł - ze tego tyż znany
       We kluczborskim zborze kozania łon głosioł
       Ło dobro człowieka i Ponboczka prosioł.
  • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:53
   Prudnik

   Czuwo nad miastym Pogańsko wieża
   Ze czasow czeskich prastarych
   Kedyś był Neustad bestoż jo wierza
   Że Prudnik durś bydzie jary.
  • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:53
   Paczkow

   Z Paczkowa złocone ramy
   To kedyś towor był znany
   We cołki naszy Europie
   Tyż ło tym pamiyntej chopie.
   • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 27.07.06, 13:40
    Słynie

    Z murow warownych tyn Paczkow słynie
    Dyć nojciekawsze w naszy dziedzinie.
   • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 27.07.06, 13:43
    Planty

    Paczkowske planty ciyniym witajom
    Przeca platany po to tu majom
    Ze poniymieckich tych jeszcze czasow
    Do dzisioj szteli som łone krasom.
  • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:54
   Bujakow

   Mikołoj patronym je parafii ichni
   Rzykom jo do niego - szczyńściym we nich gichni.
   • madohora Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 12.08.18, 22:38
    Lubliniec

    forum.gazeta.pl/forum/w,49353,164846206,164846206,Lubliniec.html
  • broneknotgeld Re: Tyn Gorny konsek Ślonska 25.09.03, 11:54
   Kończyce

   Dzisioj w Kończycach Zabrze sie kończy
   A kedyś Polska kończyła
   Tyn skrowek ziymi jednak tyż łonczy
   Plastyka tu sie wkludziyła
   Z całego Zabrza a i ze Rudy
   Uczom sie mode artysty
   I chocia wszyńdzie durś jeszcze brudy
   W sztuce Ślonsk bardzi nom blyszczy.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka