Dodaj do ulubionych

Kana rudzko - niy galilejsko

07.05.05, 17:58
Po piwie

A mie po piwie
Palicom kiwie
Jak szukom ryma
To jego niy ma
Chyba w komorka
Kaj gowy gorka
Zaś mi sie wcisnoł
I drapko przisnoł.Czynsto se rymy siedzom we chmielu
Tymu przitaknońć trza przijocielu
Yno że potym ciynżko je szukać
Jak mi we gowie zaczyno stukać.Richtig dobre by to było
Jakby wiyncyj sie wkludziyło
Na to ślonske forum piykne
Chlapna za to - formy styknie.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Kana rudzko - niy galilejsko 07.05.05, 18:01
   Już mie moja baba wiyszo
   Że żech tukej zaś namiyszoł
   A skiż tego jest to wszystko
   Że mi czasym szumi piwsko
   To sie pedzieć zaś łośmiela
   Lubia jo tyn napoj z chmiela
   Choć mi tympi koncept czasym
   I coś robi z mojim basym
   Do kufelka zaś go leja
   Bo sie wiyncyj przi nim śmieja.   Biyra biyra dej nom Boże
   Łon na glaca tyż pomoże
   Dobry jest na smutek wielki
   - Lepsze yno som te frelki
   Kere z chopym zrobiom wiela
   I niy skompiom mu wesela.   Pora piw we gowie mom
   Dzisioj spokoj już se dom
   Myśla teroz ło weselu
   Bo coś siedzi we tym chmielu.
  • broneknotgeld Re: Kana rudzko - niy galilejsko 07.05.05, 18:02
   Ło tych felerach coś żech tyż szkryfloł
   Wszysko skiż tego żech halba wychloł.   Kana - kanka

   Ze kankom po piwo kedyś se chodziyło
   Jek sie we łogrodku somsiadka gościyło.


   Czecio kanka

   A jak pynkła czecio kanka
   Już somsiadka do kankanka.
  • broneknotgeld Re: Kana rudzko - niy galilejsko 07.05.05, 18:02
   Sztop - ze Kany niy Sodoma
   To już inkszo przeca kroma.   Zabrzański browar durś jeszcze warzy
   I Górnoślonske nom sie przidarzy
   Choć jo nojczyńści Tyske se pija
   Jakoś z tym piwym weseli żyja.


   Do dioska!
   Jak na "k" to może kwoska
   Po porzondnym piciu
   Kwoska wroco cie życiu.
  • broneknotgeld Re: Kana rudzko - niy galilejsko 07.05.05, 18:03
   Nasze piwo

   Zaniko "gornoślonsko" marka
   Browar we Zabrzu ledwo robi
   Tukej sie czyńści leje "warka"
   Lyj nasze piwo - nikt niy powiy

   Szczyńściym że tu durś te "tyske" momy
   "Żywiec" tyż gardło ślonske cieszy
   Ponoć i Zabrzu padnońć niy domy
   Ślonsk przeca tak niy może zgrzeszyć
   Niych "gornoślonske" pijom pierony
   Raduje sie ich ślonsko dusza
   Na cudze marki niych zaglondomy
   Tak by do picio ich niy zmuszać.   Może być kufel kista i kszinka
   Wszystko to szczimie moja rodzinka.   Piwnych łogrodkow u mie jest tela
   Że biera bajtli i moja frela
   I se na piwko latym idymy
   Kaj zowdy piyknie tyn czas spyndzymy
   Dziecioki sie na huśtowkach siedzom
   Zofty durś pijom i czipsy jedzom
   Ślubno zaś jedyn a jo dwa biyry
   I tyn czas leci - byda tu szczyry.
  • broneknotgeld Re: Kana rudzko - niy galilejsko 07.05.05, 18:04
   Wiyncy

   Wiyncy sklepow z gorzołom teroz w Rudzie bydzie
   Wiyncy z tego forsy miasu przeca przidzie
   Dyć wcale mi dioboł we duszy niy woło
   Łotwiyrej potmanyj - leć pod sklep z gorzołom.   Ze trowy to lubia żubrowka
   Choć ciynżko mom po nij tyż głowka.   Zaś tukej dzwigły nom sie procynta
   Niy chca łod ślubny dostać po piyntach
   Bo jak za mocno w gowie mi gzuje
   We końce gyrow kije mi suje.
  • broneknotgeld Re: Kana rudzko - niy galilejsko 07.05.05, 18:05
   Powiym prowda

   Niy yno łod ślubny ciyrpia bez gorzoła
   Jakbych czyńści zapioł to by sie łodpszoła
   Dyć po prowdzie niy wiym czamu jak mom kaca
   Musza sie po glacy i po piyntach macać.   Racjo mosz we tym że zdrowszy chmiel
   Ty tysz sie piwo terozki szczel
   Mie zaś przi drugim skończy sie werwa
   I ze komputrym zrobia sie przerwa.   Chopom szwankujom czynsto synapsy
   Wtedy i rymy schodzom im na psy
   Dyć jak te "łoncza" przidom do normy
   Zaś idzie blyszczeć ze dobry formy.
  • broneknotgeld Re: Kana rudzko - niy galilejsko 07.05.05, 18:06
   Z głowom jest ciynżko - dyć dlo porzondku
   Trza nom pamiyntać tyż ło żołondku.   Ale żołondek chycioł ta norma
   Choć w gowie kryńci łon czimie forma.   Na bole brzucha
   Dobro siwucha.
  • broneknotgeld Re: Kana rudzko - niy galilejsko 07.05.05, 18:06
   Zalyj szpyroniym łorzech se świyży
   Tyn medykamynt pozwolo wyżyć.


   Jakby bolały Cie kedyś kości
   Szpyroń z jantarym życie wyprości.


   We tym Grinbergu joch niy pioł wina
   Dyć kac to przeca niy jest nowina
   Jak sie za wiela "procynt" wysłepie
   To z rana richtig sie po tym chepie.
  • broneknotgeld Re: Kana rudzko - niy galilejsko 07.05.05, 18:07
   Szło by zaliczyć te "winobranie"
   Bo nigdy z wina serce niy stanie
   Po tym czerwonym krew fyrlo lepi
   No a za Grinberg werci sie przepić
   Bo tam sie przeca nasz Ślonzek kończy
   Chocioż nos teroz coś myni łonczy.   Jeronie!

   Terozki jo sie naprowdy ciesza
   Ze tyj uciechy ździybko pogrzesza
   Zrobia sie na noc mocnego drinka
   Dyć już mie świyńdzi do tego rynka   Napij sie "chmielu" - idzie do gowy
   I rym zarozki poleci zdrowy
   A jak po piwku zachce sie spać
   To fraszki we śnie zacznom Ci "brać".
  • broneknotgeld Re: Kana rudzko - niy galilejsko 07.05.05, 18:08
   Tukej wola żyto nasze
   Choć tyż po nim łupie w czasze
   Dyć jak zwiedzom insze kraje
   Trza znać ichnie obyczaje
   Ze Chorwacji znom rakija
   Po kery jo ledwo żyja
   Tak mi po niyj w łebie tompie
   Chobych spadoł windom w rzompie.   A jo po piwie ciynżko sie wspinom
   Nawet we siyni nadrobiom minom
   Bo musza włazić na czeci sztok
   Jeszcze do tego myla se krok
   Piwo i skałki to niy jest to
   Niychej Cie Bozia w łopiece mo.   Tyj ze czoskym - i być zdrowy
   Kożdy karlus z Rudy powiy
   A jo dodom - boch z Halymby
   -Niych śmiych czimie sie Twyj gymby.
  • broneknotgeld Re: Kana rudzko - niy galilejsko 07.05.05, 18:09
   Czosnek w płynie - to rozumia
   Choć ze grzondki tyż niczego
   Tak sie lyczyć jo tyż umia
   Pij - Na zdrowie - moj Kolego.   Za komuny siki loli
   Wtedy my sie władzy boli
   Joch z ormowcym pić niy umioł
   A łon tego niy rozumioł.   "Patykym pisane" kto dzisioj pamiynto?
   Jak cie niy polyło toś myśloł że świynto.
  • broneknotgeld Re: Kana rudzko - niy galilejsko 07.05.05, 18:10
   Dyć te "procynta" stworzoł tyż Bog
   By chop sie nimi pocieszyć mog.   Jakoś tak z wiekym prziszło mniyj grzeszyć
   Dyć pija tela by sie pocieszyć
   Wola poleku - bez tego szwongu
   Starom pamiyntać sie ło haltongu
   Durś we pamiyńci mom lyk na kaca
   Niy pij za wiela - niy ciyrpi glaca.   Taki morał w tym zabawny
   Ze człowiek jest niypoprawny.
  • broneknotgeld Re: Kana rudzko - niy galilejsko 07.05.05, 18:14
   Lycz sie tym co zaszkodziyło
   Kedyś to przisłowie było
   Teroz wiela we tym prowdy
   Piwo słepać byda zowdy.


   Szwager ze Niymiec rano mi wdepnoł
   I pora biyrow na stoł żech ciepnoł
   Jak łon do tego swoje dołożoł
   To jakoś trocha żech nojpiyrw ożoł
   Terozki jednak durś chce sie ziywać
   A ło tym czasie mioł żech tu śpiywać.


   Mrowka

   Ja - mynczom sie z niom celniki
   Durś robi jakeś uniki
   I ciyngym nosi te flaszki
   Choć łobrywajom sie taszki.
  • broneknotgeld Re: Kana rudzko - niy galilejsko 07.05.05, 18:15
   Na zdrowie

   Tyj ze czoskym - i być zdrowy
   Kożdy karlus z Rudy powiy
   A jo dodom - boch z Halymby
   -Niych śmiych czimie sie Twyj gymby.   Czosnek w płynie - to rozumia
   Choć ze grzondki tyż niczego
   Tak sie lyczyć jo tyż umia
   Pij - Na zdrowie - moj Kolego.   Pamiyntocie?

   Za komuny siki loli
   Wtedy my sie władzy boli
   Joch z ormowcym pić niy umioł
   A łon tego niy rozumioł.
  • broneknotgeld Re: Kana rudzko - niy galilejsko 07.05.05, 18:16
   "Patykym pisane" kto dzisioj pamiynto?
   Jak cie niy polyło toś myśloł że świynto.


   Dyć te "procynta" stworzoł tyż Bog
   By chop sie nimi pocieszyć mog.   Jakoś tak z wiekym prziszło mniyj grzeszyć
   Dyć pija tela by sie pocieszyć
   Wola poleku - bez tego szwongu
   Starom pamiyntać sie ło haltongu
   Durś we pamiyńci mom lyk na kaca
   Niy pij za wiela - niy ciyrpi glaca.
  • broneknotgeld Re: Kana rudzko - niy galilejsko 07.05.05, 18:17
   Taki morał w tym zabawny
   Ze człowiek jest niypoprawny.   Lycz sie tym co zaszkodziyło
   Kedyś to przisłowie było
   Teroz wiela we tym prowdy
   Piwo słepać byda zowdy.   Teroz pauza mom na "tyske"
   Pija za te fora wszyske.
  • broneknotgeld Re: Kana rudzko - niy galilejsko 07.05.05, 18:18
   Biyr se terozki duldom tyn złoty
   Jutro jo niy mom wcale roboty!!!


   Po piwie

   Jakbych po piwie niy chodzioł loć
   Możno bych śmierci musioł sie boć
   Niy póda w ślady Tycha de Bracha
   Bo przed kostuchom trocha mom stracha.   Ponoć po Sylwestrze w Izbie "zarobiyli"
   No bo sie rudziany festelnie wypiyli.
  • broneknotgeld Re: Kana rudzko - niy galilejsko 07.05.05, 18:19
   Łoj dana - łoj dana!
   Zaś ta Rudzko Kana
   Pryka teroz ździybko żol
   Jak niy zońda bydzie zol.


   • Re: Kana Rudzko - niy Galilejsko
   jojo_1 06.01.2004 22:19 + odpowiedz

   Chopie po co walisz tela,
   skoro dekel ledwo mieści.
   Niy te lata,niy ta sztela,
   beztoż zol cie bydzie pieścić!


   • Re: Kana Rudzko - niy Galilejsko
   broneknotgeld 08.01.2004 22:37 + odpowiedz

   Ano! Karkol sztywny czuja
   Som se teroz go masuja
   Zaś tyn ślad po nudelkuli
   Niy chce sie na glacy skulić

   Dyć szczyńśliwo moja dusza
   Tela tukej szkryfnońć musza
   Czasym wypić nawet czeba
   Coby bliżyj było nieba

   Popić fwest to grzych niy zowdy
   Wiela we tym richtig-prowdy
   Bo jak żech jest potym "chory"
   Som sie ucza tyj pokory.
  • broneknotgeld Re: Kana rudzko - niy galilejsko 07.05.05, 18:20
   Teroz se na piwo ida
   Popołedniu zaś tu przida
   Chmiel mi rymy ciepie w ucho
   Broneknotgeld yno słucho.


   Jeronie - biera kartka i filer
   Sprawdzom - na nosie tyż siedzom bryle
   Bo jak wypija se pora strongow
   To we tych rymach nabiera szwongu
   Dyć Achillesa niy yno piynta
   W tym że po piwie ciynżko spamiyntać.


   Łoj - jak dobrze po tym piwie
   Dzisioj gowa sie niy kiwie
   Z ciyńcio flizow pył wloz w gymba
   Już żech czuł go aż na zymbach
   Teroz szkryfna - przpłokano
   W tym cie chwola rudzko Kano.
  • broneknotgeld Re: Kana rudzko - niy galilejsko 07.05.05, 18:21
   Rym przi piwie - ło robocie
   Ze tym tyż jest trocha pociech.   "Złoty Denar"

   "Złoty Denar" z Namysłowa
   Choć jo wola browar tyski
   -Dyć niy boli z niego gowa
   -Idzie loć go w ślonske pyski.   Piwo "Irish"

   Irlandzkego piwa żech se napioł chopie
   Czuja se terozki jakbych był w Europie
   Szkryfli "produkt polski" - skuli "Lider Prajsa"
   Ciymne - ździybko mocne - cosik wele szajsa.
  • broneknotgeld Re: Kana rudzko - niy galilejsko 07.05.05, 18:22
   Teroz jednak z domu wyńda
   Zaś na piwko jo sie przyńda
   Yno jedne styknie mi
   Mitagszychta - to sie wiy.


   Taki ślydź

   Paluchy plonczom sie po klawiyrze
   Hering mi pedzioł "Czas już na lyże"
   Dyć jeszcze cosik se tukej szkryfna
   Niym łostatniego kelicha gichna

   Jo niy pogrzebia już kontrabasa
   Koniec tyż dlo mie jest ze hopsasa
   Bo jutro rano zaś do roboty
   Pryndko trza czyźwieć - to niy gupoty.   "Napoleona" żech se łotworzoł
   Zdrowie hepika! Oby nom pożoł!
  • broneknotgeld Re: Kana rudzko - niy galilejsko 07.05.05, 18:23
   No toż se łotworza "tyske"
   Spłokom niym problymy wszyske.
  • broneknotgeld Re: Kana rudzko - niy galilejsko 07.05.05, 18:24
   Jak to czytom - zaroz suszy
   Piwa trza by z życiym ruszyć.


   Niych se schowiom trunki wszyske
   Małmazyjom piwo "tyske".
  • broneknotgeld Re: Kana rudzko - niy galilejsko 07.05.05, 18:25
   Dzisioj mie kusi winko czerwone
   Zaroz marzynie bydzie spełnione
   Jo sie wypija i ślubno tyż
   Zdrowie hepika! Przeca to wiysz.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka