Dodaj do ulubionych

Ornontowice

26.05.05, 09:39
Łońskego roku mioł żech we Gminnym Ośrodku Kultury w Ornontowicach wystawa
ślonskich notgeldow. Połosprowiołch wtedy trocha ze ichniom szefowom i
łobiycołch co szkryfna jakesik fraszki na 700-lecie Ornontowic. No i terozki
prawie mioł żech telefon w ty sprawie. Trza mi już te rymowanki szkryflać, bo
przez cołke lato bydom tam rożniste imprezy skiż tego gyburstagu, a rymowanki
se w GOKu przidadzom.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Ornontowice 26.05.05, 09:43
   Jakby ktosik dołonczoł to tyż byłoby piyknie. Dyć niy bydzie to szkryflanie po
   darymnicy, bo w gminie jakosik to wykorzystajom. Inkszo sprawa, że majom moje
   słowo, co te fraszki kere jo szkryfna mogom brać bez łograniczyń ze tego forum.
   Co do inkszych autorow, to już jest sprawa łodrymbnych uzgodniyń.
  • broneknotgeld Re: Ornontowice 26.05.05, 09:46
   Hehe - jedne moje łograniczynie jednak jest.
   - Zowdy trza pamiyntać ło autorze - to niy som fraszki anonimowe.
   No dyć trza to mianować inaczy - to jest podstawowo norma.
   • broneknotgeld Re: Ornontowice 25.06.05, 11:32
    1510 hektorow
    Tysionc piyńćset z hokym - uno tela - wiycie
    Na nich cołko gmina - te Ornontowice.
    • broneknotgeld Re: Ornontowice 25.06.05, 12:29
     Na hektor

     Na hektor wyłazi mniyj niż sztyry dusze
     Toż ciźbom niy mynczom aż za wiela tu sie.
     • broneknotgeld Re: Ornontowice 13.10.06, 23:37
      Orna gminom Mikołowa
      Dyć czy mo zakuto gowa?
      • broneknotgeld Re: Ornontowice 23.02.08, 22:44
       Ponoć te Ornontowice
       Fest ciekawe okolice.
       • broneknotgeld Re: Ornontowice 24.02.08, 10:06
        Rym dali leci - ornontowicki
        Czy tako tukej bydzie na wdycki?
        • broneknotgeld Re: Ornontowice 07.04.09, 07:49
         Cołko historyjo w rymowankach majom
         Czy w Ornontowicach ślonski godce pszajom?
         • broneknotgeld Re: Ornontowice 11.02.12, 22:26
          Pszajom - tela wiym
          Przidzie czas na rym.
  • broneknotgeld Fraszki i rymowanki ornontowicke 26.05.05, 09:48
   700 lot Ornontowic

   Szkryfli - jest już tako wiocha
   Chocioż starszo łona trocha
   Toż gyburstag tyn fajruje
   Niych se dlo niyj fraszka suje.
   • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 26.05.05, 09:54
    Ło utopku

    Jedyn utopek ze Ornontowic
    Pszoł gryfny frelce - dyć chopie to wiydz
    Że łona w zocy go nic niy miała
    Z utropy wysła mu woda w gałach
    Podobnoś dostoł chnet "wodowstryntu"
    I se zatracioł - aż do imyntu.
    • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 26.05.05, 09:56
     Jakby tego było mało
     forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=261&w=10288510&a=15881566
     Na wspominki se zebrało.
     • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 26.05.05, 09:57
      Już sie aszom

      Aszom sie wystawom już Ornontowice
      Dożynki z notgeldym to niy yno wice
      Dyć tu i szkolorze bydom se dziwować
      Historyjom kero przed łoczy trza dować.

      (zeszłoroczno rymowanka)
      • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 26.05.05, 09:58
       Żniwno korona w Ornontowicach

       Baby z Ornontowic przi koronie siedzom
       Komu łobrodziyło łone dobrze wiedzom
       Zefel mo dzieciontko łod Karlika przeca
       Dyć pszaje mu wiela bo ze ślubny neca.
       • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 26.05.05, 10:01
        "Jyndruchowy" pałac

        Pałac to firma se miała
        W Ornontowicach. -Bezmała
        Już po remońcie w ruinie
        Tako w tyj naszy dziedzinie.
        • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 26.05.05, 15:44
         Cd. - ło utopku ornontowickim

         Morał w tym taki - płaczki utopka
         Umiom wykończyć nawet i chopka
         Ornontowicki freli zaś mało
         Łogyń w niyj wiynkszy niżby se zdało.
         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 26.05.05, 22:21
          Ornontowice "Budrykym" żyjom
          Czy richtig yno skiż tego tyjom?
          • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 08.06.05, 18:59
           Utopek z "Szadego Bagna"

           Piyrwyj żył tukej - radocha mioł
           Jak we te bagno kogosik broł.
   • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 26.05.05, 14:53
    "Renoltowice"

    Ze Renoltowic przez Rnontowice
    Wylazły w końcu Ornontowice?
    • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 26.05.05, 14:59
     "Reinold"

     Reinold zasadźcom richtig ty wsi?
     Czy historyjo coś ło tym wiy?
     Czamu jo dzisioj tako to słysza?
     -Fara tyn karlus mioł dyć sołtysa

     Toż se w tych czasach na Ślonsku dzioło
     Choć wpiyrw niy było wcale wesoło
     Kolonizacjo wielko ruszyła
     Ze Flandrii Niymiec Walonii była
     Ludzi nalazło na ziymie puste
     By zaś se mogły stać bardzi tuste

     I niy dziwujcie se Reinoldowi
     Z zajtow historji ło nom sie jowi
     Choć niywyraźnie dyć możno styknie
     By to leciało dali już piyknie.
     • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 26.05.05, 15:02
      Przi Ornontowickim Potoku

      Po łobu stronach potoku
      wydzielyli łany
      Kaj piyrwyj bor gynsty
      był niywyczesany

      Dyć go jednak wytli
      skiż ty ludzki woli
      By czowiek mog żyć tu
      i Ponboczka chwolić.
      • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 26.05.05, 15:04
       Łany

       Już wedle strumiynia łany rozłożone
       Czidziści zrachujesz - poczontkym som łone.
       • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 26.05.05, 15:07
        "Registrum Wyasdense" 1303-1306

        W tym registrze miejscowości piyrszo wzmianka dali
        Toż do historyji tako powołali
        I chocioż już łona ździybko piyrwyj była
        Gyburstag mo latoś - oby ciyngym żyła!
        • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 29.05.05, 11:02
         W ksiynstwie bytomsko-kozielskim

         Ornontowice wpiyrw z Gliwicami
         w ksiynstwie bytomsko-kozielskim
         Toż łodpowiycie se na to sami
         Kazimierz panym tu wielkim

         Niy jakiś rycerz czy wasal inkszy
         Wioseczka czimoł we rynkach
         Yno Piastowicz - rod tu nojwiynkszy
         Przed niym trza było imklynkać

         Pleban i sołtys suchali jego
         A wola ksiyńcia chnet świynto
         Przeca z nadanio łoni istnego
         Niychej to kożdy pamiynto.
         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 29.05.05, 11:06
          W sztyrnostym wieku?

          W sztyrnostym wieku se tako stało?
          Już Przemyślidow ta ziymia cało?
          Ornontowice stojom przi Pszczynie?
          -Zdo sie to było we ty dziedzinie.
          • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 29.05.05, 11:09
           Najazd - 1345

           Kazimierz Wielki ze swojym wojskym
           Najechoł ziymie - krol tu niyswojski?
           Wele Rybnika Pszczyny i Żor
           Wsie wszyske spoloł - wielki był wor

           Spolone tako Rybnik i Pszczyna
           Ślinto fest ślonsko naszo dziedzina
           W Ornontowicach tyż wielki płacz?
           Łoj historyku - pedzieć coś racz!
           • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 31.05.05, 08:54
            1387

            Jan II Żelazny zaś panym na Pszczynie
            Jako w raciborski tyż cołki dziedzinie
            Czimoł Przemyślida ziymie rynkom kwardom
            Zniszczoł niyjednego co ze duszom hardom.
            • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 31.05.05, 08:56
             Ksiynżno Helyna

             Jak w końcu zabrakło Jana Żelaznego
             Wdowa zastompiyła tu przeca istnego
             Sama ziymia pszczyńsko aż do wtedy miała
             Jak jom wola bosko z padołu zabrała.
             • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 31.05.05, 09:00
              Husty w Gliwicach 1429-1431

              Wojska husycke wziyły Gliwice
              Trocha w nich nawet siedziały
              Wyfutrowały je okolice
              Utropa ze tym fest miały

              W końcu i im se tyż łoberwało
              Tu łod Konrada Biołego
              Ku Kościołowi wszysko wrocało
              Co łoderwane łod niego.
             • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 31.05.05, 09:02
              W piytnostym wieku

              W piytnostym wieku co wpiyrw ksionżynce
              Rycerskim dobrym już stoło
              Kmiecie skiż tego możno we mynce
              Inkszym tyż tako se dzioło.
              • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 01.06.05, 17:59
               Maciej Lencz

               Maciej Lencz podzieloł wioska
               Łobu synkom doł niytroszka
               Po niym gospodarzom łoni
               A czas drapko tukej goni.
              • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 01.06.05, 18:02
               Bratki z Rynoltowic

               Mikołaj lencz był ze Rynoltowic
               Toż Pyjtra bratym tyż mioł
               Łoba panami - terozki powiydz
               Ło dwor swoj kożdy jyż bdoł.
              • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 01.06.05, 18:05
               Jan Lencz z Runoltowic

               Jan Lencz przi ksiyńciu Bolku pisarzym
               Ło familiji swoji se marzy
               By jom podźwignońć i uposażyć
               Czy mog se na to tyn karlus ważyć?
              • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 01.06.05, 18:09
               1467-1472

               Piotr Lencz we służbie ksiyńcia swojego
               Starostwo pszczyńske ze ronk istnego
               Do wsi Dymbiyńsko tako i prawa
               Jedyn mo trudy - inkszy zabawa.
               • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 01.06.05, 22:27
                Ksionżoszek

                Jan Lencz ksionżoszkym - trza wiedzieć to
                Możno bracikow Lenczow tyż mo
                I jejich wspiyro na ksiyńcia dworze
                Po prowdzie niy wiym dyć szkryfna - może.
                • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 01.06.05, 22:29
                 "Piotr lens z Renerdorf"

                 Zdo sie to karlus ze Rynoltowic
                 Bo kto by inkszy? Jeronie - powiydz!
                 • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 01.06.05, 22:30
                  "Rybniki"

                  Ryby se tukej bogactwym zdały
                  Ornontowice dwa stawy miały.
                  • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 01.06.05, 22:32
                   Dwa młyny

                   Dwa młyny we jedny wsi?
                   Ktosik ło tym cosik wiy?
                   Jedyn w jeji środku stoł
                   Drugi kościoł u sia mioł.
                   • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 01.06.05, 22:36
                    Koniec Lenczow?

                    Ksionże Wacław stowioł na Jagiellończyka
                    Toż Korwina w końcu dosiyngła go rynka
                    Pewno potym Lenczom trza było stond zmykać
                    By tu niy czekała na nich jakoś mynka.
                    • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 01.06.05, 22:38
                     Kazimierz II Cieszyński (1480)

                     Kupioł Piastowicz ta ziymia pszczyńsko
                     Bestoż tu władza teroz cieszyńsko.
                    • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 02.06.05, 20:33
                     Aleksy Turzo (1517)

                     Aleksy turzo panym na Pszczynie
                     Łon teroz "freiherr" we ty dziedzinie
                     Toż jymu służom teroz dziedzice
                     We kerych grabach Ornontowice.
                     • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 04.06.05, 15:51
                      Jan Turzo (1525)

                      Po Aleksym drapko ziymia w rynkach Jana
                      Chocioż przidzie jeszcze niyroz zmiynić pana.
                     • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 04.06.05, 20:00
                      Piotr Rynultowski

                      We historyji ślod po niym łostoł
                      Łod Kudowskiego stow rybny dostoł
                      Za kery jymu doł konsek ziymi
                      Toż z ksiyngi ziymski to wszysko wiymy.
                      • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 04.06.05, 20:02
                       Stow wiejski

                       Ze niego woda na młyn płynyła
                       I gowiydź wiejsko tu woda piyła.
                       • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 04.06.05, 20:04
                        Jan Kornic Rynultowski

                        Kornic - toż se zdowo że niy bele kto
                        Zasługi dlo Ślonska rod Kornicow mo
                        Jana mioł we zocy pewno i pan Pszczyny
                        We kerego władzy tutejsze dziedziny.
                        • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.06.05, 19:54
                         Szczynsny i Jerzy Rynultowscy

                         Toż z nich somsiady tego Kornica
                         Sońdziyli se z niym ło okolica
                         Las co sie ciongnoł do Gierałtowic
                         Uczimoł Kornic - jeronie to wiydz.
                        • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.06.05, 19:56
                         Karczma

                         Karczma na gruntach była Kornica
                         Toż czopowego jo mu niy licza
                         Z wyszynku piwa szoł dobry grosz
                         Jako i dzisioj kaj biyr tyż mosz.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.06.05, 19:58
                          Dwa folwarki

                          Dwa folwarki w jedny wsi
                          Coś za wiela to sie wiy
                          Kmieć na pańskim robić musioł
                          Niym u siebie cosik usioł
                          Tako samo i przi żniwach
                          Dyć se niy ma czymu dziwać.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.06.05, 20:03
                          Katarzyna

                          Ze Kozłowy Gory wzioł se Kornic frela
                          We wianie mu wniosła piniyndzy dość wiela
                          Majontku dziedzica dyć jednak niy dała
                          Toż i wdowom w końcu po niym tu łostała

                          Tako se już stracioł tukej rod Kornica
                          Niy szukej nastympcy we Ornontowicach.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 07.06.05, 17:28
                          Małgola

                          Cera łod Olszowca - sołtysa wsi Łonka
                          Sie w Ornontowicach niy musiała błonkać
                          Jerzy Rynultowski za ślubno jom wzioł
                          Skiż śmierci niydogo jednak ze niom boł.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 07.06.05, 18:08
                          "Niydogo"

                          Kurde - zaś "niydugo" we wiyrchu być miało
                          Dyć se coś z klawiyrom richtig pomiyszało.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 07.06.05, 18:12
                          Szczynsny (Starszy) Rynultowski

                          Z braci Rynultowskich łon som w końcu łostoł
                          Jorga i Macieja działy w spadku dostoł
                          I ło tym tu jeszcze przeca szkryfnońć musza
                          Że tyż erbnoł tako grunt łod Mateusza.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 07.06.05, 18:14
                          Stanisław Orzeski

                          Łod Szczynsnego kupioł dział po Mateuszu
                          Tako na Macieja grunt tyż grosz swoj ruszoł
                          Toż już pan Orzesza wiela tukej znaczy
                          Hołd ze Rynoltowic Promnicom łonaczy.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 08.06.05, 18:37
                          Sztyrech synow

                          Po Szczynsnym sztyrech synow łostało
                          Kożdy dzaił chycioł - dyć przeca mało
                          Szmat Rynultowic mioł tyn Orzeski
                          Bo niy poskompioł na to łon kieski.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 08.06.05, 18:55
                          "Rusek" i "Dorgesz"

                          Miana dwóch stawow w Ornontowicach
                          Ze ryb mo profit ta okolica.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 08.06.05, 18:57
                          "Szade Bagno"

                          Wele potoku wiejskiego było
                          Gyry tu ponoć zowdy zmoczyło.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 08.06.05, 19:00
                          1566

                          Rynultowscy z Orzeskim
                          Hołd w Pszczynie złożyli
                          Toż se Promnicowi
                          Tako pokłoniyli.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 08.06.05, 19:02
                          Sztyry bratki

                          Szczynsny i Melchior Adam Mikołoj
                          Toż Rynultowscy - tako ich wołoj
                          Łojciec mioł w kupie co dzielom łoni
                          Bestoż tyż biyda ze czasym goni.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 08.06.05, 19:04
                          Adam Rynultowski z Knurowa (1603)

                          Tropi historyk tym swoja gowa
                          Czamu terozki jest ze Knurowa?
                          Pewno łopuścioł Ornontowice
                          Wzion nowe grunta - tako powiycie.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.06.05, 08:25
                          Prokop Rynultowski (1608/1613)

                          Łostatniego z rodu wspomnieć trza tu chopa
                          W hołdzie Promnicowi tyż momy Prokopa.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.06.05, 08:27
                          Regina

                          Regina - ślubno Prokopa
                          Chnet pochowała tu chopa
                          Utropa dyć wiynkszo miała
                          Bo mu dziedzica niy dała.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.06.05, 08:29
                          Rynultowice - Ornontowice

                          Tu Rynultowscy se tracom
                          Inksi na gruntach bogacom
                          Rod w historyjo wpisany
                          Ornontowicom był dany.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.06.05, 08:31
                          Jan Welczek

                          Jak prziszoł wiek siedymnosty
                          Pedzioł - dziedzina tu mosz ty
                          I Welczek usłuchoł tego
                          Prziszoł z Dymbiyńska Wielkego.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.06.05, 08:32
                          W siedymnostym wieku

                          Ło Rynultowicach mianie zapomnieli
                          Ornontowicami zwać ta sztela chcieli.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 04.07.05, 18:33
                          Graf Krzysztof Welczek (1675)

                          Toż niy yno jego te Ornontowice
                          Przeca czimoł inksze tukej okolice
                          Do tego mioł urzond starosty we Pszczynie
                          Bestoż wiela znaczoł w ty ślonski dziedzinie.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 04.07.05, 18:35
                          W XVII wieku

                          W siedymnostym wieku sztela mo czi działy
                          Nojwiynkszy - tyn Welczki se dlo sia zabrały
                          Reistwitze Pielgrzymy te dwie familije
                          Tyż grunt tu czimały - historio niy zmyje.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 04.07.05, 18:39
                          Rod Welczkow

                          Z Dymbiyńska Wielkiego rod Welczki swoj wziyli
                          Toż na Gornym Ślonsku łoni w zocy byli
                          Dymbiyńsko Leszczyny te Ornontowice
                          Kamiyń Rydułtowy jejich Gardawice
                          Jeszcze Niepaszyce Ligota do tego
                          Jak widać niy mieli majontku małego.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.07.05, 22:41
                          Krzysztof Welczek (1587)

                          W tym roku za ślubno Anna Kloch se wzioł
                          Z niom wiano na Ornie - kontynt z tego boł
                          Tako sie w grunt tukej piyrszy Welczek wżynioł
                          Rod dugo tu łostoł - już tego niy miynioł.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.07.05, 22:44
                          Jan Welczek (1593)

                          Anna Kloch von Konitz syna Welczkom dała
                          Swoji familiji wyrosnoł na chwała
                          W Ołomuńcu karlus wiela sztudiyrowoł
                          Przi cysorzu czasym nasz Jan nawet stowoł
                          Był w końcu u ksiyńcia zocnego kanclerzym
                          Opolsko-raciborskim - jak kery niy wierzy.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.07.05, 22:45
                          Graf Welczek (1656)

                          Toż łod tego roku grafym trza mianować
                          Przistoji Janowi przi nojlepszych stować.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.07.05, 22:47
                          Hołd (1623)

                          Hołd Promnicowi w tym roku dany
                          Ze Orny Welczek zostoł wezwany
                          Dyć przeca wiedzioł że go niy minie
                          Pokłony swoje łoddać we Pszczynie.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.07.05, 22:48
                          Ornontowice 1628

                          Dział Orzeskiego Holly już mo
                          A Rynultowskich kto teroz zno?
                          Ano - se miano tukej straciyło
                          Ornontowicom cosik ubyło.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.07.05, 22:51
                          Jan Welczek 1670

                          Pomarł graf zocny - w Gliwicach leży
                          Czas bez litości przeca durś bieży
                          Dyć to dlo rodu niy jakoś sztrofa
                          Na syna paczom wszyscy - Krzysztofa.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.07.05, 22:55
                          Graf Krzysztof Welczek

                          Jan potomkow wiela mioł
                          Tyn nojwiyncy po niym broł
                          I som łod sia coś dołożoł
                          Niym żywota w końcu dożoł

                          Pszów Łabyndy i Gliwice
                          To już Welczkow okolice
                          Zdo sie richtig wielkim panym
                          Taki los istnymu dany.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.07.05, 22:56
                          Baca?

                          Łowczarnio mioł Welczek nojwiynkszo na Ślonsku?
                          Tysionce barankow - toż cosik w tym konsku.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.07.05, 22:58
                          Djoboł?

                          W swoji dziedzinie parafie grabioł?
                          We Ornie ćwieka ksiyndzu tyż zabioł?
                          Toż Kościołowi piyrwyj łon szkodzioł
                          Z wiekym duch inkszy dyć se w niym rodzioł
                          Chcioł wyrzondzone krziwdy naprawić
                          A możno tako dusza se zbawić.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.07.05, 23:01
                          Ślub 1654

                          Z grafiniom Praschma "junior" sie żyni
                          W Rybniku fajer pewno skiż tego
                          Ze szczyńścio gymba łojca se miyni
                          Czy Krzisztof rod jest? -Spytej istnego.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 06.07.05, 17:17
                          Wdowa Welczek

                          Maria Eufemia dzieci mu dała
                          Szostka - toż cosik możno i wiela
                          Po śmierci chopa upilnowała
                          By Francik Rudolf erbnoł ta sztela.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 06.07.05, 17:19
                          Franciszek Rudolf Welczek (1704)

                          Już w niym dziedzica mo ta dziedzina
                          Dyć dlo nos we tym żodno nowina
                          Niym fater pomarł radcom Franc był
                          W służbie cysorza niy szczyńdzioł siył.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 06.07.05, 17:25
                          Tragedyjo 1717

                          To wtedy se stało - grof w borze polowoł
                          Na grubego zwiyrza pewnikym nastowoł
                          We Franca trefiyła kula zabłonkano
                          Stond wielko mecyjo familiji dano

                          Cera se łostała - ta Maksymiliana
                          We wianie majyntność teroz wielko dana
                          Jan Wilhelm de Hollstein Orna tako chycioł
                          Aż w końcu Oppersdorff dlo sia grunt tyn wycioł.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 06.07.05, 17:26
                          1735

                          Łodkupioł Oppersdorff tyż grunt łod Pielgrzima
                          Już dziedzica tego w zocny Ornie niy ma.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 06.07.05, 17:28
                          Graf Oppersdorff

                          Welczkowna za ślubno piyrwyj łon se wzioł
                          Coś erbnońć po Welczkach richtig w prawie boł.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 08.07.05, 16:51
                          Zuzanna Karolina

                          Po Oppersdorffie wdowa łostała
                          Toż hołd Promnicom z Orny łoddała
                          Jako se godzi na ślonski Pszczynie
                          Bo ciyngym łona we ty dziedzinie.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 10.07.05, 23:43
                          Po Oppersdorffach

                          Po Oppersdorffach tyż rod Twardawa
                          W Ornontowicach mioł grunt we prawach.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 10.07.05, 23:45
                          Teodor Twardawa (1759)

                          W Ornontowicach go pochowali
                          Dyć co z majontkym dzioło se dali?
                          Karol von Kornberg to kupioł tedy
                          Se już niy pytej mie teroz - kedy?
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 10.07.05, 23:48
                          22 333 talarow de Maubeque talarki już doł
                          Tela za ta Orna ponoć Kornberg chcioł.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 10.07.05, 23:52
                          Jerzy de Maubeque (1771)

                          Dziedzic umiyro - kto erbnie to?
                          Dyć jego cera ta Orna mo
                          Drapko łodstompi czyńść krewniokowi
                          Tyż Maubeque - kożdy to powiy.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 10.07.05, 23:56
                          Maksymilian Maubeque (1772)

                          Za "dział pielgrzimowski" piyńć tysiyncy doł
                          We wercie niywiela dyć jednak go chcioł.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 00:00
                          Ornontowice Dolne 1783

                          Dressler łodkupioł Reiwitzow działy
                          Majontek zdo sie z tym bardzi cały
                          Działu Pielgrzima yno brakuje
                          Durś tam Maubeque gospodaruje.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 00:02
                          Franciszek Leopold Zawadzki 1784

                          Łodsprzedoł Dressler cołki majontek
                          Zawadzki teroz chycioł tyn kontek
                          Już wpiyrw mioł przeca Łaziska Średnie
                          Fortuna rośnie mu a niy blednie.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 00:09
                          Rudolf Zawadzki 1794

                          Kupioł Rudolf dział Pielgrzima
                          Dyć go chnetko tukej niy ma
                          Sztyry lata grunta czimoł
                          Za wiela profitu niy mioł.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 18:28
                          Leopold von Heidebrand 1798

                          Mo cołko Orna nowego pana
                          Teroz ta ziymia jymu poddana
                          W tym roku kupioł se wszyske konski
                          Taki mioł koncept - zdo sie niywonski.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 18:30
                          Dolne Ornontowice

                          Łod właścicieli tyn dział tyż zwany
                          Reiswitzom piyrwyj był łon poddany.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 18:32
                          Dolne Ornontowice Zawadzkich

                          Po śmierci Jana Reiswitza
                          Zawadzkich ta okolica
                          Tyż von Polanka se zwali
                          Dyć dugo tu niy szczimali.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 18:35
                          Dolne Ornontowice 1751

                          Jan Samuel de Boseck grunt tyn teroz broł
                          Tysionc dwiesta talarow Zawadzkim dyć doł.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 18:37
                          Dolne Ornontowice 1756

                          Familijo Lubowskich sztela se kupiyła
                          Połtora tysionca teroz warto była.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 18:40
                          Dolne Ornontowice 1766

                          Francik Gusnar ze Komorna
                          Jymu kłonio sie ta Orna.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 18:45
                          Dolne Ornontowice Dresslera

                          Jak siedymnoście rokow minyło
                          Zaś właściciela to pomiyniyło
                          Dyć tako wiymy - grunt łod Dresslera
                          Ze resztom Orny cołkym jest teraz.
                      • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 18:57
                       Zawadzcy na Ornontowicach

                       Rudolf Zawadzki - starosta pszczyński
                       Z siostrom co wyszła za Porymbskiego
                       Łod Heidebranda grunt wziyli wszyski
                       Tako pospołu pilnujom tego

                       W końcu brat siostrze czyńść sprzedoł swoja
                       Cołko już Orna we jeji rynkach
                       Czy bydzie dugo? -Ano sie boja
                       Komuś łodsprzedo go zaś Porymbska.
                       • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 19:00
                        Ornontowice 1839

                        August Wilhelm Schneider już ta Orna mo
                        Możno wonglo szukoł - tako mi sie zdo
                        Przeca gruby jego w Dymbiyńsku Czerwione
                        Cis sie durś tam istny kaj niy swiyci słońce.
                        • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 19:02
                         Licytacyjo 1852

                         Do śmierci Schneidera Orna na pomp żyje
                         Toż trza zlicytować - to musi być czyjeś
                         Z geldu przidzie pokryć roztoliczne borgi
                         Czy richtig wystykło co dali za morgi?
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 19:03
                          90 tysiyncy talarow

                          Za tela majontek był zlicytowany
                          Na piyńć lot terozki Eichbornowi dany.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 19:05
                          Moric Eichborn

                          Mozno i kogoś brała cholera
                          Że Orna w rynkach tego bankera
                          Kery chnet profit ze tego mioł
                          Bo przeca po to pewno jom chcioł.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 19:07
                          "Cud" Eichborna

                          Jakby "cud" z niym w Orna prziszoł
                          Geldym richtig łon zamiyszoł
                          Sie dowiycie to niyskorzy
                          Sprzedoł sztyry razy droży.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 19:10
                          Towarzystwo Akcyjne "Ornontowice"

                          Po Eichbornie łone majontek czimało
                          Toż czista piyńdziesiont tysiyncy mu dało
                          Jako ze tym wyszło że mioł taki profit?
                          Już se tu nikomu chyba niy przitrofi.
                       • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 19:11
                        Sztyry folwarki

                        Sztyry folwarki - cołki majontek
                        Ornontowice - zowiom tyn kontek.
                        • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 19:12
                         "Szlosshof"

                         Folwark zowiom "Dwor Zamkowy"
                         Toż we Ornie kożdy to wiy.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 19:13
                          "Mittelhof"

                          Tako wiycie to "Dwor Średni"
                          Oby jeszcze łon był przedni.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 19:15
                          "Oczkau"

                          "Oczków" - tako folwark czeci
                          Miano jego z gowom leci.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 19:17
                          "Neuhof"

                          "Nowym Dworym" tyn zaś zwali
                          Richtig świyżo zrychtowali.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 19:18
                          Młyn (XIX w)

                          Młyn w tych czasach mloł tu gnaty
                          W "monczka kostno" łon bogaty.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 19:20
                          4067 morgow

                          Tela zrachowali
                          We majontku morgow
                          Jak licytowali
                          Ta sztela skiż borgu.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 11.07.05, 19:22
                          Ornontowice 1883

                          Hegenscheidtowie kupiyli Orna
                          Ich familiji mielom już żorna.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 12.07.05, 16:45
                          Wilhelm Hegenscheidt

                          Z Westfalii Wiluś na Ślonsk nom prziszoł
                          W Gliwicach nojpiyrw ździybko namiyszoł
                          Werk kaj drot ciongli "bajtlym" jest jego
                          I huta "Baildon" była istnego
                          Na Gornym Ślonsku fortuna rosła
                          Chocioż do szpicy cołkym niy doszła.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 12.07.05, 16:46
                          We Ornie

                          We Ornie Wiluś wcale niy miyszkoł
                          Dlo familiji majontek zyskoł
                          By se tu wkludzioł nastympca jego
                          Otto Hegenscheidt - znocie istnego.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 13.07.05, 17:24
                          Wystowioł zamek

                          Ano dyć Otto zamek wystowioł
                          Ze familijom cołkom tu bowioł
                          Ślubno Lucija dała dwie cery
                          I syna Klausa - pamiynto kery?
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 13.07.05, 17:28
                          Pałac

                          Pałac - dyć wszyscy zamkym go zwali
                          Na eklektyczny muster tu dali
                          Toż Hegenscheidtow teroz siedziba
                          Już se łostanom na dugo chyba
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 13.07.05, 17:30
                          Hegenscheidtow

                          Toż Hegenscheidtow Orna niy yno
                          Zawiść Dymbiyńsko tyż ich wspomino
                          Jelynio Gora podobnoś nawet
                          Bo tyż tam grunta mieli we prawie.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 25.09.05, 13:22
                          Klaus Hegenscheidt

                          W armiji huzarym
                          Służoł Wilusiowi
                          Modym był - niy starym
                          Kożdy tako powiy

                          Na ost-froncie bioł sie
                          I na tym co "west"
                          We Ornie niy kroł sie
                          Po wojnie tu jest.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 25.09.05, 13:24
                          Klaus Hegenscheidt w Galicyji

                          W Galicyji terminowoł
                          Łon na ziymianina
                          Coby tu gospodarowoł
                          Kaj jego dziedzina.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:05
                          Annemarie

                          Zdo sie z niyj była swiatowo frela
                          Rumunio Turcjo znaczyła wiela
                          Dyć piyrszo wojna wszysko zmiyniyła
                          Jakby z tym dziecku dowała siyła
                          By słuzyć inkszym nawet we trudzie
                          W ta strona Annemarie już pódzie.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:07
                          Annemarie 1926

                          Matura zdano - co dali bydzie?
                          Toż sztudiyrować teroz jyj przidzie
                          A że durś chciała ludzi kurować
                          Na medycyna trza jyj z tym stowiać.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:09
                          Annemarie Hegenscheidt

                          Serce niy sługa - już Klausa ślubnom
                          Dlo medycyny decyzjom zgubnom
                          Bo z tym i studia frela przerwała
                          Na gowie teroz majontek miała.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:10
                          Park w Ornie

                          Toż Annemarie ło niego dbała
                          Ciyngym tyż cosik tam dokłodała
                          By arboretum z niego zrobiyła
                          Jakby co zaczła jednak skończyła.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:11
                          "Ibongplatz"

                          Ano - we parku kontek rychtuje
                          "Przez szport do zdrowio" - tako tyż czuje.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:13
                          Kolonie dziedziczki

                          Wele Bielska na kolonie bajtli śle ze Orny
                          By sie tako dychły - los niy dusioł morny
                          Ano dlo nich przeca dobrodziejkom była
                          Tako i bogactwym z biydnym se dzielyła.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:15
                          "Fjoł"

                          Medycyna "fjołym" durś zdo sie dziedziczki
                          Toż se jyj chytała jako mogła wdycki
                          Kobiytom prawiyła ło profilaktyce
                          Łopieki dochtorski niy skompiyła - wiycie.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:17
                          W majontku - 1926

                          Dziewiyńdziesiont ton zboża ze pol se zebrali
                          Łowsa tyż do tego wiela żniwowali
                          W wiynkszości to wszysko polski rynek zbiyroł
                          Klaus przeca na gyszeft ze ziymi zaziyroł.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:19
                          Choć "obszary dworske"

                          Choć "obszary dworske" polikwidowali
                          Hegenscheidt był u sia - gospodorzoł dali
                          Ziymi mu ubuło dyć wiela durś czimoł
                          Zdo sie co we Ornie łon nigdy niy drzymoł.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:21
                          W Dymbiyńsku

                          W Dymbiyńsku Wielkim no i tyż Starym
                          Czimoł Klaus niwy dość wielki miary
                          I ciyngym tako gospodarowoł
                          Że wiynkszym z roku na rok se stowoł.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:23
                          Łogrodnictwo dworske

                          Łogrodnik Skowronek ło nie richtig dboł
                          Niy yno w warzywach uciecha dyć mioł
                          Przeca rozkryńciyli gyszeft tu na kwiotkach
                          W doniczkach stond brane wszyndy żeś mog spotkać.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:25
                          Dworsko "łowiyńdzina"

                          Ano "łowiyńdzina" masowo hodowoł
                          W tym mioł Klaus uciecha - dowom na to słowo
                          Sławom sie ze Orny buhaje cieszyły
                          No bo tyż pierońsko jurne łone były.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:27
                          Mlyczornie Hegenscheidta

                          Tam kaj jest bydło wiela tyż mlyka
                          Trza je przerobiać a niy se smykać
                          Tako sprzedować we swojich sklepach
                          Było to miarom tego czowieka.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:29
                          Śmietonka maślonka jogurty i mlyko
                          Ze Orny nojzdrowsze bo dziedzic niy rzykoł
                          Yno we chłodziarnie drapko wszysko tkoł
                          Bestoż sort nojlepszy w swijich sklepach mioł.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:30
                          8 ton

                          Krowa rekordzistka w rok mo mlyka tela
                          Tuste - sztyry procynt - dziwujom se wiela.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:31
                          W Katowicach i Chorzowie

                          W Katowicach i Chorzowie
                          Sklepy ze nabiałym
                          Co nojlepsze we nich krowie
                          Z Orny towor cały.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:33
                          Sztrom Hegenscheidta

                          Toż jednym z piyrszych co swoj sztrom mioł
                          Ze elektrowni mały parowy
                          W latach dwudziestych bo tako chcioł
                          Ze tym tu jakby wiek prziszoł nowy.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:35
                          Stawy rybne

                          Toż przi Potoku Ornontowickim
                          Ryby hodowoł Hegenscheidt wdycki
                          Mioł "prawo wodne" po swoji stronie
                          Tako łod downa było - jeronie.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:36
                          Kamiyniołom

                          Kamiyniołom Klausowi zocny kamiyń dowoł
                          Przecaz ty dziedziny nawet go sprzedowoł.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:37
                          Tartak Hegenscheidta

                          Jak las we rynkach i tartak zdo sie
                          Gyszeft we kupie wtedy tyż mo sie.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:38
                          Powozy dworske

                          Szejść powozow - zdo sie wiela
                          Toz i auto mo ta sztela
                          Hegenscheidty szli ze czasym
                          No i niy traciyli klasy.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:40
                          Piyrszy telefon?

                          Piyrszy mioł telefon w Ornie?
                          Dugo ze tym tukej mornie
                          Dyć we dworze trza go było
                          Toż se drapko mu spełniyło.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:41
                          Antoni Waloszczyk

                          U Hegenschedtow zarzondzoł dworym
                          Toż po dziedzicach łon piyrszy tukej
                          Zowdy w robocie - nigdy niy chory
                          Darmo takego kaj ińdzi szukej.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:44
                          Adelajda Franzke

                          Pod Waloszczykym ksiyngowom była
                          Na jeji gowie cołki rachunek
                          Sie tom robotom przeca cieszyła
                          Choć możno czsym prziszoł frasunek.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:45
                          Nadleśniczy Franzke

                          Ano lasow mioł pon wiela
                          We Dymbiyńsku tako w Ornie
                          Trza istnego na ta sztela
                          By niy poszło to na morne.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:47
                          Klaus Hegenscheidt - patron kościoła

                          Toż "ze urzyndu" jakby to mioł
                          Farze niy skompioł bo tako chcioł
                          Choć wiary przeca był wangelicki
                          Coś dlo świontyni dowoł łon wdycki.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 05.10.05, 22:49
                          Komitet Pomocy Bezrobotnym

                          Klaus tyn komitet cołki czas wspiyroł
                          Na biyda w ornie z troskom zaziyroł
                          Bezrobotnymu by niy głodowoł
                          Geldu coś kapnoł i jodło dowoł.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 09.10.05, 10:44
                          "Jak długo my tu jeszcze coś posiadamy, nikt nie może u nas głodować względnie
                          z głodu umierać"

                          Tako w Komitecie Bezrobotnych prawioł
                          Ze głodu wybawcom nikerym se jawioł
                          Po złotku na tydziyń przeca biydnym dowoł
                          No i jodła głodnym wiela tyż rozdowoł.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 09.10.05, 10:45
                          Dowoł bezrobotnym

                          Na gody i łodpust monki po dwie tony
                          No i czsym krowy niy poskompioł łonym.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 09.10.05, 10:46
                          Garkuchnia dlo bezrobotnych

                          Niywiela by dali do warzynio garom
                          Jakby tyn Hegenscheidt niy prziszoł z ofiarom.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke 09.10.05, 10:49
                          Biydaszyby w Ornie

                          Ze tym bezrobotni robiyli fest szkoda
                          Darmo po dobroci mog Hegenscheidt godać
                          Las mu przeca niszczom drzewa przewrocajom
                          Dyć choćby hajcować we doma czym majom
                          A i tyż zarobić chcom te groszy pora
                          Choć Klausa szanujom niy słuchajom dwora.
                         • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki ornontowicke