Dodaj do ulubionych

Ło twierdzach, zamkach, pałacach, dworach

30.07.06, 21:12
Ze downych wiekow stojom do dzisioj
Historji zocny som znakym
Co ło nikerych zech jo usłyszoł
We wontku szkryfna se takim

Możno przi tymu mi pomożecie
Tymat to wielki jak rzeka
Drapci leciało by to nom przecie
Niy dejcie na wos mi czekać.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Ło twierdzach, zamkach, pałacach, dworach 31.07.06, 19:01
   Zamki pałace jejich ruiny
   Zowdy łokrasom naszy dziedziny
   Se historyjo z legyndom miyszo
   Możno i nudle ktosik tyż wiyszo
   Dyć przeca szkryflać ło nich durś idzie
   Tako niych wontek zocny tu bydzie.
   • broneknotgeld Re: Ło twierdzach, zamkach, pałacach, dworach 31.07.06, 19:23
    Sto zamkow?

    Sto zamkow krziżackich aże dzisioj momy
    Dyć wszyskich cuzamyn cołkym niy poznomy.
    • broneknotgeld Re: Ło twierdzach, zamkach, pałacach, dworach 31.07.06, 22:40
     W krziżacki ziymi zamki som gynsto
     Dyć budowali je tukej czynsto
     By mnich mog u sia yno nocować
     U cudzych niy mioł se i stołować

     Toż choć rycerzym ciongnoł we mury
     Mozno i boł sie niyjedny dziury
     Przeca niy yno skiż swoji cnoty
     Woloł w komnacie ściongać galoty.
     • broneknotgeld Re: Ło twierdzach, zamkach, pałacach, dworach 01.08.06, 20:10
      Warmińsko-mazurske zamki

      Dziyń marszu piechty i juzaś zamek
      Dyć niy wyrosły łone tu same
      Kunsztym krziżackim stowiane tako
      Coby zakonny rycerz niy płakoł
      I zowdy w murach mog przenocować
      W kerych niy kapie mu nic na gowa.
      • broneknotgeld Re: Ło twierdzach, zamkach, pałacach, dworach 01.08.06, 22:37
       Jak dymiyło

       Jak z krziżackego zamku dymiyło
       Znakym dlo inkszych warowni było
       Toż dziyń wystyknoł by prziszło wsparcie
       Stoły te sztele tako na warcie.
    • broneknotgeld Re: Ło twierdzach, zamkach, pałacach, dworach 02.09.06, 10:28
     Na Glywicach tyż coś leci
     forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=34281&w=47566462&a=47566462
     Z czasym wiyncy se ukleci.
     • broneknotgeld Re: Ło twierdzach, zamkach, pałacach, dworach 17.03.07, 00:41
      forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=22881
      Bez linka na te forum se tu chyba niy łobyńdzie.
      • broneknotgeld Re: Ło twierdzach, zamkach, pałacach, dworach 10.06.07, 10:22
       Jako zwiydzić wszyske idzie
       forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28940&w=46104364
       Kedy czas ku tymu przidzie?
       • broneknotgeld Re: Ło twierdzach, zamkach, pałacach, dworach 03.11.07, 23:59
        Coś tyż szrajbniecie?
        Werci se przecie.
        • broneknotgeld Re: Ło twierdzach, zamkach, pałacach, dworach 13.02.09, 11:57
         Zaś na jakiś zamek kukna
         Możno w dźwiyrza jego klupna.
         • broneknotgeld Re: Ło twierdzach, zamkach, pałacach, dworach 06.02.10, 17:53
          broneknotgeld napisał:

          > Zaś na jakiś zamek kukna
          > Możno w dźwiyrza jego klupna.
          Abo ducha wnerwia tako
          Że w kominie ptok zakrako.
          • broneknotgeld Re: Ło twierdzach, zamkach, pałacach, dworach 22.01.11, 14:37

           Po Donnersmarckach kupić coś idzie
           www.dziennikzachodni.pl/fakty24/359796,jesli-masz-4-mln-zl-mozesz-kupic-sobie-palac,id,t.html
           Dyć jako u nos dali z tym bydzie?
           • broneknotgeld Re: Ło twierdzach, zamkach, pałacach, dworach 06.04.12, 20:05
            Pałac retli

            Pałac retli - trza radować
            bielskobiala.gazeta.pl/bielskobiala/1,88025,11495723,Czechowicki_palac_ma_szanse_na_prestizowa_nagrode.html?bo=1
            Tyż na muster inkszym dować
  • broneknotgeld Gniew 01.08.06, 22:40
   Zamek w Gniewie

   Nojwiynkszom twierdzom Gniew na Pomorzu
   Co w rynkach Krziżakow była
   Dyć mury zamku durś wiela wożom
   Zdo sie co downo w nich siyła.
   • broneknotgeld Re: Gniew 03.08.06, 18:36
    "Dziecioki zamku"

    Niyjedyn kawaler broł juz ślub na zamku
    W Wielkim Refektarzu goście sie bawiyli
    Młody pon we celi nocowoł z wybrankom
    -Dyć dzieciskow wiela w tych murach poczyli.
   • broneknotgeld Re: Gniew 03.08.06, 18:37
    Ziymia Gniewsko

    Princ na Świeciu Warcisław cystersom darowoł
    Oliwa bogatszo - czy yno se zdowo?
   • broneknotgeld Re: Gniew 03.08.06, 18:38
    Gniew 1283

    Konfraternio zakonno już we Gniewie rosnie
    Wielki Mistrz aż rynce zaciyro radośnie
    Niyzdobyto twierdza dyć tukej powstanie
    Choć po latach knifym jom Polska dowstanie
    • broneknotgeld Re: Gniew 03.08.06, 18:40
     Polske starostwo XV-XVII w.

     Toż w Koronie zamek siedzibom starostow
     Choć zdało sie dlo nich to sprawom niy prostom
     Mało kery przeca w murach jego siedzioł
     Wygodom niy grzyszoł - kozdy ło tym wiedzioł.
     • broneknotgeld Re: Gniew 03.08.06, 18:41
      Niy dbali

      Niy dbali Poloki łotwierdza warowno
      Toż se zatraciyła jeji świytność downo.
      • broneknotgeld Re: Gniew 04.08.06, 21:46
       Szwedzki potop

       Ano se przeloł tyż przez tyn Gniew
       Dlo zamku richtig we tym zły tref
       Jako ze zniszczyń go dźwignońć takich?
       Ciyń downy twierdzy - los belejaki.
       • broneknotgeld Re: Gniew 05.08.06, 14:31
        Zamek spichlerzym

        Toż se na spichlerz zamczysko zdało
        Zaś pomiyszali tukej niymało
        Cołkym dwie wieże z tym zatracone
        Choć tako ciyngym zamku niy koniec.
        • broneknotgeld Re: Gniew 05.08.06, 17:28
         Przez drugo wojna

         Przez drugo wojna zaś tu wiyńziynie
         Tako tyż lager przejściowy
         Toż niychej Niymcow mynczy sumiynie
         Popiołym se sypiom gowy.
        • broneknotgeld Re: Gniew 05.08.06, 17:29
         Zamkowo Karczma

         Ciyngym gotykym łona tu prawi
         Nojbardzi wtedy jak se zabawisz
         Piwa zocnego we żołond wlejesz
         -Stanom przed łoczy nojstarsze dzieje.
   • broneknotgeld Re: Gniew 04.08.06, 18:56
    Marszałek Kapituły Rycerstwa Polskego

    Kasztelan gniewski czimie buława
    Toż i dlo zamku zocno to sprawa
    Ze tym w rycerstwie polskim mo prym
    Przeca niy yno jo ło tym wiym.
    • broneknotgeld Re: Gniew 04.08.06, 18:57
     Żołty Regimynt Piechoty "Alarmetch"

     Koni dzisioj w Polsce mało
     Dyć im piechty bić se chciało
     Tako tukej stacjonujom
     Dlo zabawy powojujom.
     • broneknotgeld Re: Gniew 04.08.06, 18:58
      Sala Rycersko

      Bractwa Kapituły tarcze tukej majom
      Choć naskwol wojujom naprowdy se pszajom.
   • broneknotgeld Bytów 04.08.06, 21:25
    Bytowski zamek

    Toż go z bytowskich notgeldow znom
    Gryfno seryjko w kolekcji mom
    Na kery zamek we cołki krasie
    -Był taki piniondz wtedy na czasie.
  • broneknotgeld Golub-Dobrzyń 01.08.06, 22:41
   Golub-Dobrzyń

   Krziżacki zamek nad drwyncom stanoł
   Kaj ze Torunia dziyń marszu ino
   Czas niy łoszczyńdzioł choć coś scyganioł
   Warowni mnichow niy przipomino.
   • broneknotgeld Re: Golub-Dobrzyń 04.08.06, 21:27
    "Se niy łoglondej"

    Se niy łoglondej na końskich schodach
    Bo ze tym przidzie na ciebie szkoda
    I zarzysz niyroz jako twoj koń
    Lepi Ponboczku łod tego broń.
    • broneknotgeld Re: Golub-Dobrzyń 04.08.06, 21:28
     Golub-Dobrzyń 1977

     Piyrszy rycerski turniej tu nowy
     Tako se bawiom zakute gowy
     Fioł richtig zocny nom sie rozwijo
     Choć dlo nikerych to komedyjo.
     • broneknotgeld Re: Golub-Dobrzyń 04.08.06, 21:35
      "Ło miecz Jana III Sobieskiego" 29-30.2006

      Zaś w Golubiu turniej bydzie
      Z tym wiela uciechy przidzie
      Rycerz co tyn miecz dostanie
      Mustrym inkszym tako stanie.
  • broneknotgeld Malbork 01.08.06, 22:44
   Zamek w Malborku

   Zwiedzić twierdza - potrza dnia
   Choć i to za mało - pra?
   • broneknotgeld Re: Malbork 04.08.06, 21:16
    Zamkowo mynnica

    Zamkowo "mynnica" ciyngym "piniondz" bije
    Choć krziżacke państwo łod wiekow niy żyje.
  • broneknotgeld Nidzica 01.08.06, 22:47
   Nidzica

   Zamek krziżacki wpiyrw tukej był
   Przi niymu osada rosła
   Jak Zakon bardzi nabiyroł siył
   I łona praw miejskich doszła

   Winrych Kniprode przeca je doł
   Wiek jeszcze lecioł sztyrnosty
   Dyć dźwignońć tako ta sztela chcioł
   Koncept w tym richtig był prosty.
   • rita100 Re: Nidzica 04.08.06, 22:53
    media.putfile.com/NIDZICA
    Właczcie glośniczki
    Tu mamy opowieść o zamku w Nidzicy
    A tu cała galeria zdjęć
    www.nidzica.pl/fotki/lot/2z3/28.jpg
    www.nidzica.pl/galeria.html
    • broneknotgeld Re: Nidzica 05.08.06, 08:51
     Richtig ciekawy to teroz kontek
     Rita nom piyknie wzbogaco wontek.
  • broneknotgeld Pisz 01.08.06, 22:49
   Johannisburg

   Zamek nad Pisom krziżacki stoji
   Johannisburgym go zwali
   W mazurski godce Jańsbork - niy w moji
   Toście już forsztelowali.
  • broneknotgeld Ketrzyn 01.08.06, 22:51
   "Rast"

   Prusy osada mieli przi borze
   Spokojnie w niyj kedyś żyli
   Dyć krziż już mieczym za cosik korze
   Bestoż trza pedzieć - tu byli.
   • rita100 Re: Ketrzyn 14.08.06, 23:09
    www.polskieradio.pl/dwojka/artykul.aspx?id=1013
    Oto obrazki i wiadomości o zamku w Ketrzynie
  • broneknotgeld Morąg 01.08.06, 22:54
   Zamek w Morongu

   Na brzegu jeziora warownia stanyła
   Wpiyrw ponoć ze drzewa yno łona była
   Pryndko murowany zamek postawiyli
   Krziżaki w tym majstry na mazurach byli
   • broneknotgeld Re: Morąg 01.08.06, 22:56
    Won!

    Tako von Plauen ryczy tu basym
    Bo godka durś słyszy polsko
    Idzie wystraszyć se tego czasym
    Dyć dlo nikerych to swojsko.
    • rita100 Re: Morąg 04.08.06, 22:57
     media.putfile.com/MORAG
     Tylko glośniczki włączcie i już będzie opowieśc o zamku
     schlesien.nwgw.de/board/viewtopic.php?t=156
     A tu zdjęcia zamku
  • broneknotgeld Grodziec 02.08.06, 18:07
   Grodziec

   Grod to był łod Biebrzan nim Polanie prziszli
   Dyć i piyrsze Piasty mieli go we myśli
   Bestoż łosadziyli tukej kasztelana
   By ziymia niy przeszła pod inkszego pana

   Zamek w Grodzcu stary - znoł go wiek cztyrnosty
   A możno i piyrwyj te mury urosły
   Choć z czasym sie wszysko fest tu pomiyniyło
   Za tych ślonskich Piastow ciekawie tyż było

   Robioł tu turnieje ksionże na Legnicy
   Kere głośne były w cołki okolicy
   A jak na tym Ślonsku dżuma żniwowała
   Dwor sie tukej kludzioł w całości bezmała

   Inkszy Piast we Grodźcu groł za raubrittera
   Brata czynsto grabioł - tako był cholera
   Dwa razy chcioł do sia ucapić tron Polski
   W Krakowie go struli bo niy był im swojski

   W siedymnostym wieku Wallenstein grod zdoboł
   Załoga na zamku podstympym łon pobioł
   Wpuściyła ich baba co zwała sie Meta
   Mamona - to była jyj zdrady podnieta

   Dyć w końcu jak zamek zaś Szwedy zajyli
   Wojoki cysorza go krwawo łodbiyli
   I pedzioł generał - "Trza mury wysadzić"
   Jeronie - już niy szło nic na to poradzić

   W dziewiytnostym wieku ta staro ruina
   To była Hochbergow ciekawo dziedzina
   Łoni zaś tyn zamek se łodbudowali
   Potym tyż turystow do niego ściongali

   Z czasym Grodziec przeszoł we Dirskena rynce
   Dobry to był okres - choby we podziynce
   Za te downe lata czynsto niyszczyńśliwe
   Teroz zamek blysnoł jasno i prowdziwie

   Z końcym drugi wojny prziszła ciynżko dola
   Drzwi Rusom sie tukej łotwarły do mola
   Wiela dobra we nim pryndko nagrabiyli
   Mało brakowało - wszysko by zniszczyli

   Terozki poleku zamek nom łodżywo
   Zaś sie tu turysta niyjedyn podziwo
   Na mury co pedzieć nom umiom durś wiela
   Yno trza mieć w zocy ta fajnisto sztela.
   Pałac w Grodzcu

   Niy yno ze zamku tyn Grodziec nom słynie
   Bo pałac rokoko tyż we tyj dziedzinie
   Za Dirskenow Fajnie go tu łodnowiyli
   Prawie po krolewsku we nim łoni żyli

   Willi - fater piyrszy tukej rezydowoł
   A jak syn to erbnoł łod sia wiela dowoł
   Yno że pszoł przeca łon tyż tym bronotnym
   Bestoż koniec prziszoł na Grodziec sromotny

   I zamek i pałac Ruske rozgrabiyli
   Szczyńściym że niy cołkym to wszysko zniszczyli
   Werci sie tu zajrzeć - historii pomacać
   By wiedzieć że niy trza w niyj za wiela gracać.
  • broneknotgeld Kamienna Góra 02.08.06, 18:09
   Zamek Grodztwo w Kamiynny Gorze

   Hans Schof ze Chojnika zaczoł go budować
   Wiynkszym i piykniejszym z czasym mioł sie stować
   Ważny był to zamek jak tu rezydowoł
   Prezydynt co Ślonskym w Prusach zawiadowoł
   Z tych Wernigerode przeca tyż pochodzioł
   Molo - łon we Niymcach Reichstagym przewodzioł
   Dyć za republiki było to już gminne
   A po drugi wojnie choć niczymu winne
   Poszło jakoś wszysko na te zatracynie
   W końcu zamek zjadły polske już płomiynie.
  • broneknotgeld Radosno 02.08.06, 18:10
   Zamek Radosno

   Zamek ksiyńcia na Świdnicy
   Pilnowoł tyj okolicy
   Łon do Ksionża dronioł drogi
   Z czasym raubritterske progi
   Szellendorfy tu siedzieli
   Co rabować wszyskich chcieli
   Skończyło sie niyszczyńśliwie
   Stryczek łogyń i po piwie
   Wejrzyj jednak we ruiny
   Niyradosnyj tyj dziedziny.
  • broneknotgeld Rogowiec 02.08.06, 18:11
   Rogowiec

   Wylyź na Rogowiec - zamek tukej stoji
   Nojwyży we Polsce roztomili moji
   Dzisioj to ruina - możno niyciekawy
   Dyć kedyś łon bronioł ze Czech tu przeprawy
   Jednak go złupiyli pepicke husyty
   I niy szło już godać że jest niyzdobyty
   Był łon jeszcze potym w Schellendorfow rynkach
   Co siedzom do dzisioj we piekle na mynkach
   Skiż nich przeca mury te marnie skończyły
   By gniozdym łod zbojcow już nigdy niy były.
  • broneknotgeld Mokrzeszów 02.08.06, 18:12
   Mokrzeszów

   Zamek w Mokrzeszowie to richtig koszary
   Dyć łon nawet niy jest za wiela tyż stary
   Nojpiyrw tu kadetow do armii szkolyli
   Zaś bez piyrszo wojna lotnikow lyczyli

   Kariera łon zrobioł jednak w III Rzeszy
   Farorz by mi pedzioł - Chopie możno grzeszysz
   Lebensbornym Niymcy dzisioj sie niy chwolom
   Ło tym teroz jakoś zapomnieć już wolom

   A ponoć jeździyli tu do Mokrzeszowa
   By rasa "nadludzi" Hitlerowi chować
   Znomy ta historia - nic z tego niy wyszło
   Pryndko potym Niymcom biyda klepać prziszło.   Pałac

   Mioł Hochberg tyż pałac we tym Mokrzeszowie
   We dzisiejszy szkole poznowo go czowiek
   Tunel kolejowy do niego prowadzioł
   Ale jo niy byda ło to sie tu wadzioł.
  • broneknotgeld Książ 02.08.06, 18:12
   Zamek Książ

   Wiela uciyrpioł tyn zamek - cholera!
   Jak szykowali kwatera Hitlera
   Za to by szło im w galoty kopać
   Dyć szkoda mynczyć starego chopa

   Tych co niszczyli prawie już niy ma
   Terozki z zamkym durś tyn som tymat
   Czy tak jak kedyś łon nom zablyśnie?
   Take pytanie w gowa sie ciśnie   Banhof w Książu

   Pod zamkym w podziymiach banhof sie zrobiyli
   Chcieli coby cugym aż tukej jeździyli
   Tuneli do niego i dzisioj szukajom
   Bo durś jakeś skarby we gowie tu majom.
   • broneknotgeld Re: Książ 02.08.06, 18:13
    Sztolnie w Ksionżu

    Po zamkowych sztolniach szło po wojnie chodzić
    Wyńście szpryngli Ruskie jak mieli łodchodzić
    Dzisioj zwiydzać idzie konsek tych podziymi
    Kto wiy jednak ło tym co wiyncyj we ziymi?
    • broneknotgeld Re: Książ 02.08.06, 18:14
     Ksionż - bolkowo warownia

     Łod Bolka sie zaczło - łon zamek zrychtowoł
     By spokoju ziymi tyj richtig pilnowoł
     Ksionż, Cisy, Świybodziec drog ksiynstwa broniyły
     Dyć w czinostym wieku już tu łone były.     Hochbergowie w Ksionżu

     Czimali sie Ksionża dość dugo i krzepko
     We Pszczynie im było jednak bardzi ciepło
     Bo wiyncyj piniyndzy suł im Gorny Ślonzek
     Choć i na tym Dolnym łakomy był konsek

     Ksionż był jednak wtedy richtig perłom naszom
     To niy to co teroz - jak te mury straszom
     Hochbergi we zamku fortuna topiyli
     Cysorzy i krolow przeca tu gościyli

     Jednak jak se Hitler łapa nań położył
     Zamek tyn już jakoś naprowdy niy ożył
     I choć dzisioj przeca tyż go podziwiomy
     Do ksionżyncych czasow w tych ścianach wzdychomy.
     • broneknotgeld Re: Książ 02.08.06, 18:15
      Ogiery ze Ksionża

      We ksionżyncych stajniach dzisioj ujyżdżajom
      Ogiery - bo przeca warunki tam majom
      Jak widać tradycjo durś jest tukej żywo
      Piyknym koniom zowdy cołki Ksionż sie dziwoł.      Zamkowe tarasy

      Tarasy we Ksionżu i dzisioj som piykne
      Już tego widoku naprowdy nom styknie
      Jo przi tych fontannach wpodom w zochwyt wielki
      Chyntnie bych tam gonioł jakeś gryfne frelki.      Stary Ksionż

      W łoziymnostym wieku już ta moda była
      Na ruiny zamkow w kerych jakoś siyła
      Zło - dobro - niyważne bele tajymniczo
      W czowieku uczucie niypokoju wzniyco

      Stało sie - Jan Hochberg zbudowoł ruina
      Bo chcioł mieć ciekawszo ta swoja dziedzina
      Po prowdzie fundamynt był tukej prastary
      W kerym sie już piyrwyj dzioły jakeś czary

      Gront że już stanyły "stare mury nowe"
      Dziwowoł sie nimi tyż niyjedyn czowiek
      Goście łod Hochbergow we nich "balowali"
      Turnieje pamiontki - wszysko podziwiali

      Dyć downo minyły dni jejich świytności
      Stary Ksionż niy dowo dzisioj tyj radości
      Możno jednak kryje niyjedna zagadka
      Bo przeca choć "nowy" mo już swoje latka.
      • broneknotgeld Re: Książ 02.08.06, 18:15
       Palmiarnia Hochbergow

       Cieszoł sie Jan Hynryk swojom gryfnom frelkom
       Kerom przeca darzoł miyłościom tyż wielkom
       Chcioł coby codziynnie tonyła we kwiotkach
       Ze niyj zresztom była przepiykno "stokrotka"

       Bestoż ta palmiarnio w Lubiechowie zrobioł
       Kwiotkami z niyj nawet i Ksionż swoj łozdobioł
       Co ze jego pszonio do dzisioj łostało?
       Wejrzyj na to wszysko - dyć tego niymało.       Jeziorko Daisy

       Kedyś to był kamiyniołom - zaloli go wodom
       We pamiyńci Daisy czimie - widziało jom modom.
  • broneknotgeld Cisy 02.08.06, 18:16
   Zamek Cisy

   Dzisioj to jest yno ciekawo ruina
   A kedyś bolkowo warowno dziedzina
   Kero pilnowała ksiynstwa świdnickego
   By wrog tu niy prziszoł i niy podbioł jego

   Dyć czeskim husytom już sie niy łoparła
   A w nastympnych wojnach tyż ciyngi fest garła
   Bestoż już łod downa stojom resztki murow
   W kerych wiater hulo i niy łoto dziurow

   Ponoć we tym zamku romantyzmu wiela
   Wybrały go parki se za swoja sztela
   Czasym tu widujom wodnica we nocy
   I ducha rycerza co wlypio w nia łoczy.
  • broneknotgeld Nowy dwór 02.08.06, 18:17
   Zamek Nowy Dwor

   Jest żeś we Wałbrzychu - na Nowy Dwor wdepnij
   Ciekawo ruina - łokym na nia ciepnij
   W jedynostym wieku stoł tu grod warowny
   A som zmek przeca tyż naprowdy downy

   Jak Jorg z Podiebradu Ślonzek do sia zgarnoł
   Tyn zamek był zocny choć prziszłość mioł marnom
   Bo po wojnie przeca - tyj czidziestoletni
   Dzieje tego zamku jakosik już przetli

   Ponoć tu we lochach - jak legynda głosi
   Skarb łod raubritterow łodkrycio sie prosi
   Wiela w tym jest prowdy? Możno sie łokoże
   Bo cosik szukajom w starym Nowym Dworze.
  • broneknotgeld Grodno 02.08.06, 18:18
   "Duch" z Grodna

   W zamku Grodno straszy Gośka
   Jo żech tyż jom boł sie troszka
   Aż mi to wyklarowali
   Szkelet naskwol tukej dali

   Dlo turystow to jest bajka
   Miała prziniyść "złote jajka"
   Co mi szkodzi - kożdy prowi
   - Wciepnie grosz kościotrupowi

   Potym jeszcze roz tu wdepnie
   Nici z zamkym już niy przetnie
   Coś w tym "duchu" jest takego
   Że sie wroco durś do niego.   Zamek Grodno

   Wele Zagorza jest zamek Grodno
   Dzisioj turystow sztela to modno
   Piyrwyj warownia na gorze Chojnie
   By tukej ludzie żyli spokojnie

   Bolko Wysoki jom wybudowoł
   Bolko Surowy z niyj se polowoł
   Jejich burgrabia na zamku siedzioł
   Co tu sie dzioło łon wszysko wiedzioł

   Z czasym - jak władza ksiyńcia łosłabła
   To raubritterom warownia wpadła
   Puczek Czetryce - miana niysławne
   Czasy to były tyż niyzabawne

   W końcu Hochbergi zamek objyli
   Potym von Logau ze kamaryli
   Tego von Salza - biskupa Wrocka
   Zresztom tych panow była tu mocka

   Werci sie jeszcze Ebenow wspomnieć
   Chocioż ktoś powiy - Lepiyj zapomnieć
   Bo chopow łoni gnymbiyli tela
   Że bunt przeżyła ta ślonsko sztela

   Złe czasy zamku nastały dali
   Możno by nawet go łozebrali
   Jednak sie znoloz ciekawy kupiec
   Profesor Busching - niy jakiś gupiec

   Łon wszysko piyknie wyremontowoł
   I turystykom sie tu zajmowoł
   Było to - dej se pozor czowieku
   Z poczontkym dziewiytnostego wieku

   Co erbli inksi po śmierci jego
   Sprzedali w rynce jednak hrabiego
   Tego von Burgaus a po nim przeca
   Grodno Zedlitze wziyli do neca

   Łoni sie chcieli tym zamkym chwolić
   Wiela zrobiyli - widać mu pszoli
   Atrakcjo była to ślonski ziymi
   We tym jo zgodzom sie tyż ze niymi

   Tu dzisioj przeca werci sie wdepnońć
   Z zochwytym łokym na wszysko ciepnońć
   By coś łostało głymboko w duszy
   Nim trza zaś bydzie dalyj wyruszyć.


   Na zamku Grodno

   Za drugi wojny tu tysz szukali
   Skrziniow co Niymcy ponoć schowali
   Jednak niczego niy znojdli tukej
   Podziwiej zamek - skarbow niy szukej.
  • broneknotgeld Bożków 02.08.06, 18:19
   Pałac w Bożkowie

   Perłom Ziymi Kłodzki tyn pałac i dzisioj
   Downiyj było lepiyj - kożdy ło nim słyszoł
   Hrabiego Magnisa we tym była gowa
   By gościyła tukej tyż prusko krolowa
   Na Grodziszcze wstawioł wieża widokowo
   Z niyj widok na pałac wiela wszyskim dowo
   Dziqwejcie se jednak tyż na park ciekawy
   A kedyś tu cuda była dlo zabawy
   I dzisioj sie jednak idzie pozochwycać
   Pałac park i cołko piykno okolica.
   • broneknotgeld Re: Bożków 02.08.06, 18:33
    "Zameczek" w Bożkowie

    Ta sztuczno ruina we parku durś jest
    Grafini von Gotzen miała taki gest
    Dwiesta lot już idzie łoglondać to tukej
    Moda tako była - w tym prziczyny szukej
    Dyć w Europie wtedy romantyzm był w zocy
    Stowiali "ruiny" by cieszyć tym łoczy
    Tukej tyż dynkmale stare sie ściongnyli
    Bestoż miano "zamek" dubeltowo myli.
  • broneknotgeld Srebrna Góra 02.08.06, 18:21
   Srebrno Gora

   Choć Fryc Wielki Ślonsk ucapioł i czimoł go mocno
   To Austryjom chcioł mu łodbić ta dziedzina zocno
   Kero piyrwyj jego była - Ślonsk był przi Austyji
   Przi Habsburgach - tyj Europy wielki familiji
   Boł sie Frycek ło swo zdobycz - twierdze tu budowoł
   Zaś nojwiynkszo nojmocniejszo w Srebrny Gorze stowioł.   Dyć czasym bywo

   Pechowo wszysko "Riese" nazwali
   Legynda z Ksionża tym wspominali
   Już kamiyń dzwignoł już blisko był
   Dyć sie przeliczoł - łopod ze siył.   Twierdza

   Na głownym grzbiecie Gor Sowich
   Ta twierdza łopasło stanyła
   Historio tyż tako wom powiy
   Że łona zdobyto niy była

   Chocioż za Napoleona
   Możno by sie to już stało
   Dyć niy trza jom było pokonać
   Po Tylży już niy wypodało

   Potym swyj roli niy grała
   Prawdziwy fest groźny warowni
   Wiyńżiyniym nojciynższym sie stała
   Bo tak tyż z nom było tu downi.
   • broneknotgeld Re: Srebrna Góra 02.08.06, 18:22
    Wiyńziynie W Srebrny Gorze

    Sławnych ludzi tu wiyńźiyli
    Ponoć pitnońć niy szło
    Dyć sie we tym tyż mylyli
    Poru szprytnych wyszło

    Roz kominiorz to dokozoł
    Uciyk im z fasonym
    Zaś go capli - dyć pokozoł
    Kaj był feler łonych

    Nawet w czasie drugi wojny
    Jyńcy uciykali
    Niymiec był coś za spokojny
    Jak łoni pitali.    Fort Ostrog

    Tyn fort srebrnogorski twierdzy dostoł sie młodzieży
    Wiluś (drugi) im go łoddoł - możesz mi uwierzyć
    Tym gyszynkym sie asiyli - gowy mieli w chmurach
    Piyrwszym ich schroniskym było we tutejszych gorach.    Łod wojny do wojny

    Bez piyrszo wojna w tyj twierdzy srogi
    Choć przeca już cołkym stary
    Broń rychtowali "frontowe bogi"
    Co ludzi słała na mary

    We miyndzywojniu tyż sławno była
    Turystow tukej dość wiela
    Jeździyli blikać na jeji "siyła"
    We zocy była ta sztela

    No a w nastympnyj wojnie zaś tukej
    Oboz jyniecki zrobiyli
    Skarbow wojynnych jak chcesz tyż szukej
    Ponoć tu Niymcy coś skryli.
    • broneknotgeld Re: Srebrna Góra 02.08.06, 18:23
     Schronisko w Srebrny Gorze

     Seckendorfowie ze Srebrny Gory w masoński siedzieli loży
     A na dodatek fantazjo ludzko chciała im cosik dołożyć
     Dzisioj we chałpie jejich schronisko - spokojnie czas sie tu kulo
     Yno że nocom straszy syncysko - niy byda wcale wos fuloł.     Srebrnogorski Donżon

     Łon jest nojwiynkszy - podziwu godziyn
     To byda godać choćby i co dziyń
     Z niego łoboczysz poł Ślonska prawie
     Chocioż niy służoł taki zabawie

     Wojska w niym wiela szło kwaterować
     Na forant mocka prowiantu chować
     No i sie bronić pieronym dugo
     Szczimać natarcie jak odsiycz mrugo.
  • broneknotgeld Bardo 02.08.06, 18:25
   Zamek

   Ta Gora Bardzko zamek tyż miała
   Dyć sie historio z niym niy cackała
   Czeske husyty go zrujnowali
   Żodyn niy miyszkoł w niym potym dali
   Chnetko po zamku zniknołby ślod
   Ale archeolog ze łopatom wpod.
  • broneknotgeld Kłodzko 02.08.06, 18:26
   Twierdza Kłodzko

   Grod był we Kłodzku słowiański prastary
   Jeszcze niym Polska ziymie te podbiyła
   Tyndy do Rzymu szły przeca jantary
   A okolica durś rosła we siyła

   Za Piastow zamek stanoł tu na gorze
   Kery pilnowoł durś ważnego szlaku
   Załoga liczno stoła w jego murze
   Kłodzko to trocha taki ślonski Krakow

   Twierdza zrobiyli z niego Austryjoki
   Fryc Wielki dalyj jom budowoł
   Coby tu mocno stanyli Prusoki
   Wielgachny donjon we środku niyj stowioł

   Chwolom sie Niymcy - W Prusach yno łona
   Łoparła wojskom sie Napoleona
   Dyć jo tam niy wiym coby sie z niom stało
   Jakby sie ze Tylży "pokoju" niy miało

   Z czasym ze twierdzy zrobiyli wiyńziynie
   Kere rygorym we Niymcach tyż słynie
   Dzisioj zabytek to na polski stronie
   Bawi turystow - twierdzy jest już koniec.   Pruski romans

   Groźnych bańdziorow w Kłodzku wyńziyli
   Jednak niy łoni sławni tu byli
   Terozki wspomnieć chyba jo musza
   Zakochanego dość fest karlusa

   Fryderyk von Trenck - piykny i mody
   Tu łod miyłości zażył ochłody
   Smoloł cholywki do siostry krola
   Ale niy wygroł ze Frycym fula

   Chocioż Amalia nic sie niy broni
   Krol sie niy godzi - do twierdzy goni
   Niy chce we hrabim szwagra swojego
   Widzi w tym gańba dlo tronu swego

   Hareszt nakłado pryndko na szaca
   Wojsko go wiezie do tego Glatza
   Miało być pszonie a jest wiyńziynie
   Jak kamiyń Fryca twarde sumiynie

   Po prowdzie w twierdzy go niy mynczyli
   Na wiela przeca mu pozwolyli
   A łon durś myśloł ło lipście swoji
   I ło ucieczce z wiyńziynio roji

   Bestoż do skutku pitać probowoł
   Aż sztyry razy rady niy dowoł
   Jednak za piontym gładko mu wyszło
   Choć ło Amalii marzynie prysło

   We cołkich Niymcach szukali zbiega
   Dyć wystraszyli jednak jak czeba
   Zaocznie wyrok śmierci mu dali
   I na szafocie gymba wiyszali

   Wielkymu uciyk Fryderyk mały
   Z miyłości nici - choć karlus cały
   Taki był koniec historii cołki
   Pszajesz - uwożej jednak na stołki.
   • broneknotgeld Re: Kłodzko 02.08.06, 18:27
    Minerske chodniki

    Minerske chodniki atrakcjom som kłodzkom
    Światła tukej było choćby ciymnom nockom
    A przeca wojoki musieli w niych chodzić
    Jak oblegajoncym chcieli fest zaszkodzić
    Żodyn niy śmioł myśleć ło świyczce pochodni
    W luft by wylecieli pryndzyj niż ktoś łod nich

    Po prowdzie to z tego pożytku niy było
    Rzodko oblygali - czynsto sie ćwiczyło.    Hrabianka Orsini

    Hrabianka? - po prowdzie ze niyj mieszczka była
    Z goroncego pszonio na Ślonsku słynyła
    Tych liplingow swojich ponoć struła wiela
    Jak już niy wydoloł to mioł z tego tela

    Godajom tyż ło tym - co robiyła łona
    Jak armio tu prziszła łod Napoleona
    Ponoć w twierdzy kłodzki podtruła załoga
    Coby sie poddali wojskom tego "boga"

    Dyć za to co złego naprowdy zrobiyła
    W końcu do tyj twierdzy za wiyńźnia trefiyła
    Łodsiedziała tukej aż dwadziścia lotek
    Wylazła - już niy był ze niyj piykny kwiotek.
    • broneknotgeld Re: Kłodzko 02.08.06, 18:27
     Baron Wacław Kinski

     Za tych Austryjokow Kinski w Kłodzku siedzioł
     Spiskowoł i jontrzoł - Habsburg sie dowiedzioł
     Wysłoł pod eskortom do zamku kłodzkiego
     Dyć Kinski durś myśloł jak uciyc ze niego

     No i musza pedzieć że mu sie udało
     Jak wino we gowie strażnikom szumiało
     Dziura pryndzyj wykuł zrobioł tyż drabina
     Wszyscy tukej potym mieli kwaśno mina.     Andreas Faulhaber w Kłodzku

     Ksiondz Faulhaber - twierdzy wiyńziyń richtig zocny
     Coż - kej mioł paragraf na siebie dość mocny
     Kusioł do dezercji - to mu zarzucali
     Tego w wojsku Fryca niy tolerowali

     Godali co było niywiela w tym prowdy
     Na zimne dmuchali - to robiyli zowdy
     Jego przeznaczyniym kara śmierci była
     Dyć na tym historio sie niy zakończyła

     Cuda z ciałym dugo sie tu potym działy
     Zwłoki przeca wcale sie niy rozkłodały
     W końcu pochowali je w kłodzkim kościele
     Tako ta historio ciekawie sie ściele.
     • broneknotgeld Re: Kłodzko 02.08.06, 18:28
      Wielko i mało.

      Wielko i mało twierdza Nysa Kłodzko dzielyła
      Forteczno Gora wiynkszo - Owczo myńszo zajyła
      Z Czech do Ślonzka te twierdze droga fest zamknyły
      Łone już prusko ziymia przed Austryjom broniyły

      Bajajom ludzie - Kedyś podziymie je łonczyło
      Kto szuko - możno tam trefi - oby sie spełniyło
      Plany fortecy niypełne - jak chcesz licz na wiela
      Dyć niyjedyn durś godo - Blyśnie jeszcze ta sztela      Finowie w Kłodzku

      Przez drugo wojna wiyńziyli tukej
      Finow - dyć dzisioj prożno ich szukej
      Co do jednego wymordowali
      I niy wiadomo kaj pochowali

      Niy yno jyńcow ta śmierć spotkała
      Bo ich cywili tyż se zabrała
      Kajś ich wywiyźli w kierunku Piły
      Wele Szydłowca ślady zginyły.
   • broneknotgeld Czocha 16.02.07, 17:16
    Ernst Gutschow

    We Dreznie mioł gyszeft co stoł na cygarach
    Dyć i cygartow wiela istny robioł
    Prziszło mu ło tytuł grofa tako starać
    Do śmietonki Niymiec ze geldym se dobioł

    Toż terozki w wiyrchu - zamku trza zocnego
    A na Ślonsku Czocha niszczoł zapuszczony
    Wkludzioł se dość drapko nasz Ernst już do niego
    Choć prawiom co remont kosztowoł miliony.
    • broneknotgeld Re: Czocha 17.02.07, 15:38
     Remont zamku Czocha

     Bodo Ebchardt go prowadzioł
     Zocnie tako dyć poradzioł
     Koncept richtig mu se udo
     Tako momy dzisioj cudo.
     • broneknotgeld Re: Czocha 17.02.07, 22:27
      Kolekcjoner

      Ernst von Gutschow co kupowoł?
      Toż istny kolekcjonowoł
      Te pamiontki co po carach
      -Romanowy już na marach.
      • broneknotgeld Re: Czocha 17.02.07, 22:30
       Sala Rycersko

       Tu se śmietonka wytańcowała
       Dyć i kapela radocha miała
       Dlo zocnych gości tako przigrywać
       A na nikerych trocha podziwać.
       • broneknotgeld Re: Czocha 18.02.07, 10:50
        Na służbie

        Ano - za komuny wojokom łon służoł
        Niyjedyn generał wiela se tu użoł
        Wojsko Polske w zamku zdowało se panym
        Rano, we dnie, w nocy, no i zaś nad ranym.
        • broneknotgeld Re: Czocha 18.02.07, 11:25
         Z wieży zamkowy

         Z wieży se Kwisie tukej podziwosz
         Co niydaleko mo zalyw swoj
         Tako dziedzinie zocny tyż kiwosz
         Koniec tyż przeca mo urlop twoj.
  • broneknotgeld Kamieniec Zabkowicki 02.08.06, 18:29
   Pałac w Kamiyńcu Zombkowickim

   Pałac we Kamiyńcu tyż Ślonska był cudym
   Schinkel go budowoł pod koniec żywota
   Siedym lot dzwigali ta budowla z trudym
   Kosztowoł łon yno ze trzi tony złota

   Marianna Orańsko to finansowała
   Za syna łod krola piyrwyj sie wydała
   A jak na pałacu postawiyli wiecha
   Cołke Prusy miały pierońsko uciecha

   Bo znojdła sie szaca w swoji stajni blisko
   Ze Hohenzollernym szajdong pryndko wziyła
   Z liplingym w pałacu łona sie zamiyszko
   Bo we jeji pszoniu była tako siyła

   Choć mury eks-chopa czynsto tyż widziały
   Dyć przeca Kamiyniec był richtig niymały
   Niy to co dzisiejsze małe nasze budy
   Jak sie niy widzieli niy było łostudy.   To ci jazda

   Marianny Orański żywot był burzliwy
   Dyć nawet po śmierci czekały jom dziwy
   Jak ruske soldaty Kamiyniec zajyli
   To i jeji zwłokom tyż niy łodpuściyli

   Wyciongli jom z truły - wietrzyli na dworze
   No i łobwoziyli nawet na motorze
   Ciekawe co potym ze niom tu sie dzioło
   Pewnie jyj z Ruskimi niy było wesoło.
   • broneknotgeld Re: Kamieniec Zabkowicki 02.08.06, 18:30
    Pałac Kultury i Nauki

    Uczyli mie w szkole że Pałac Kultury
    Jest darym Sowietow dlo tyj naszy dziury
    Ze Kamiyńca jednak poszły tam marmury
    Powiydz czym durś blyszczom te warszawske mury

    Bestoż tukej godom że ślonsko to sprawa
    Jako i ta cegła z keryj jest Warszawa.
  • broneknotgeld Stolec 02.08.06, 18:31
   Stolecko ruina

   Wele Zombkowic we wiosce Stolec
   Pałac stoł piykny choby pachole
   Z łoziymnostego był wieku ino
   Terozki to sie nom przipomino

   Jak drugo wojna w świecie nastała
   To SA dlo sia połac zabrała
   Potym zaś Ruski wiela pokradli
   No i Cygany jeszcze tu wpadli

   Dzisioj niywiela z niego łostało
   Ło piykne mury nic sie niy dbało
   Mogby tu blyszczeć - łoczy nom cieszyć
   Dbać trzeba było - a niy durś grzeszyć.
  • broneknotgeld Ząbkowice Śląskie 02.08.06, 18:31
   Zamek w Zombkowicach Śl.

   Dzisioj we ruinie zamek zombkowicki
   Dyć przeca niy było tak ze niym tu wdycki
   Pepikow to kedyś solidno forteca
   Potym piykny zamek z renesansu neca

   Problym we tym jednak że durś zdobywany
   W końcu przestoł lyczyć swoje wielke rany
   Łostatnio łod Szwedow uciyrpioł pieronym
   Potym jeszcze landrat trocha chodzioł po niym

   W koncu łopuszczony w łoziymnostym wieku
   We ruina pryndko miynioł sie czowieku
   Pożar strowioł dachy fosa zasypali
   No i jak niszczoł niszczy sie nom dali.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka