Dodaj do ulubionych

Partnerske regiony, powiaty, miasta i gminy

06.08.06, 20:36
Downo to łaziyło już po moji głowie
Czy za wszysko brać se musi jedyn człowiek?
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Partnerske regiony, powiaty, miasta i gminy 06.08.06, 20:52
   No ja, było to już na podzim 2004 roku, jak żech se prawie dowiedzioł, że mo
   być organizowany Rok Polsko-Niymiecki.
   Toż wydzwonioł żech wtedy do wydziału promocji rudzkego magistratu z prośbom ło
   jakeś materiały, ciekawostki tyczonce sie niymieckich miast partnerskich.
   Wyszło na to, że taki szary czowieczek jak jo, nic tam niy osiongnie, a i łoni
   nic niy majom. Ano, mog żech yno wyrazić zdziwiynie takom "wspołpracom".
   Toż powstoł wontek we kerym ciyngym tych miejscowości niy ma
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28940&w=19671960&a=19671960
   Choć szkoda.
   Trocha podobne przejścia żech mioł wiosnom łońskego roku, jak żech se wybroł
   osobiście do magistratu z prośbom ło materiały tyczonce sie partnerskiego
   Giżycka. Dostołch jednak dwa folderki. Cołke szczyńście, że choć tela.
   No dyć dotarcie do polskich tekstow ło ty szteli, to niy problym.
   Zdziwioł mie jednak brak zainteresowanio tymi sprawami we wydziale promocji.
   Czeci roz już im gowy niy byda zawrocoł, bo po co sie niypoczebnie nerwować.
   Tymat wspołpracy miast partnerskich prawie chycioł "Dziynnik Zachodni", toż se
   i do tego cajtonga byda zoglondoł, coby budować tyn wontek.
   • broneknotgeld Re: Partnerske regiony, powiaty, miasta i gminy 07.08.06, 19:18
    "Łonczy nos Olza"

    Dwa cajtongi se kamracom
    Ło partnerach połonaczom
    Toż jaskołka piyrszo momy
    Tym wspołpracy przikłod domy.
    • broneknotgeld Re: Partnerske regiony, powiaty, miasta i gminy 07.08.06, 19:19
     "Dziynnik Zachodni"

     "Dziynnik Zachodni" z pyńdziałkym zowdy
     Ło ty wspołpracy szkryfnie naprowdy.
     • broneknotgeld Re: Partnerske regiony, powiaty, miasta i gminy 07.08.06, 19:20
      "Dziynnik Morawsko-Ślonski"

      Toż i tyn cajtong sztele promuje
      Kaj kamracynie richtig se czuje.
      • broneknotgeld Re: Partnerske regiony, powiaty, miasta i gminy 07.02.07, 19:29
       A co słychać z partnerami?
       Przeca my niy cołkym sami!
       • broneknotgeld Re: Partnerske regiony, powiaty, miasta i gminy 05.04.07, 09:55
        Wielkanocnie

        Słać jajeczka trza partnerom
        Niych se za wspołpraca bierom.
        • broneknotgeld Re: Partnerske regiony, powiaty, miasta i gminy 16.07.07, 22:51
         Tako teroz forszteluja
         katowice.naszemiasto.pl/stolica_regionu/specjalna_galeria/4461_5407.html
         Przeca sztele tym promuja.
         • broneknotgeld Re: Partnerske regiony, powiaty, miasta i gminy 23.06.08, 23:33
          Wiela rymow jeszcze bydzie
          Yno wyna do mie przidzie.
          • broneknotgeld Re: Partnerske regiony, powiaty, miasta i gminy 20.06.09, 16:55
           Ano, ano - ze tym biyda
           Wyny niy ma - zaś kajś ida.
           • broneknotgeld Re: Partnerske regiony, powiaty, miasta i gminy 24.05.10, 20:53
            Bydzie zaś leciało
            tako jako miało?
            • broneknotgeld Re: Partnerske regiony, powiaty, miasta i gminy 16.10.11, 20:59
             Trza pociongnońć dali
             -Czy bydzie na fali?
             • broneknotgeld Re: Partnerske regiony, powiaty, miasta i gminy 08.12.11, 09:37
              Kaj partnerstwo sie rozwijo?
              forum.gazeta.pl/forum/w,28940,46473775,,Partnerske_regiony_powiaty_miasta_i_gminy.html?s=0
              W internecie - niy mecyjo.
  • broneknotgeld Wisła - Hukvaldy 06.08.06, 20:58
   Wisła - Hukvaldy 1998

   Toż ze tym rokym sztele braterske
   Nigdy niy trefi to co niyherske.
   • broneknotgeld Re: Wisła - Hukvaldy 06.08.06, 21:00
    Środkowoeuropejski Turniej Fuzbalu

    Z Hukvaldy wylazła ta zocno ideja
    By se fuzbalery poznali w turniejach
    Litwiny Pepiki tako i Słowaki
    Z wiślokami grajom w fuzbal niy dlo draki.
    • broneknotgeld Re: Wisła - Hukvaldy 08.08.06, 20:15
     Fojermany dyć se znajom
     W te i we wte rajzyrujom
     Doświadczynie wiynksze majom
     Jak tyż razym potrynujom.
     • broneknotgeld Re: Wisła - Hukvaldy 08.08.06, 20:17
      "Dni kultury"

      Były take we tych sztelach
      I na zmiana se to dzioło
      Kosztowały dyć za wiela
      Toz ich niy ma - mniyj wesoło.
   • broneknotgeld Re: Wisła - Hukvaldy 06.08.06, 21:02
    Wisła

    Niy był żeś w Wiśle?
    Toż straciołś wiela
    Dyć cie zaproszo
    Ciyngym ta sztela!
    • broneknotgeld Re: Wisła - Hukvaldy 08.08.06, 20:20
     Przijyżdżajom

     Z Hukvaldy do Wisły ciyngym przijyżdżajom
     Jak "tydziyń beskidzki kultury" tu majom.
     • broneknotgeld Re: Wisła - Hukvaldy 10.08.06, 21:06
      Podstawowka w Wiśle-Głymbcach

      Toż ta szkoła prawie w Wiśle ze tego nom słynie
      Że jest richtig skamracono z podobnom w dziedzinie
      Co sie zdo być cołkym blisko - droga niydaleko
      Drapko mijo bo to wiedzom - Hukvaldy ich czeko.
      • broneknotgeld Re: Wisła - Hukvaldy 14.08.06, 17:25
       Wisła

       W dolinie Wisły dziedzina leży
       Wielko jest richtig - możecie wierzyć
       Mo kolaniji tela cuzamyn
       Żech se tam stracioł - choć niy na amyn.
       • broneknotgeld Re: Wisła - Hukvaldy 14.08.06, 17:26
        Kościoł wangelicki 1838

        Pyjtra i Pawła miano se nosi
        Wiara w Krystusa ty szteli głosi
        Choć Ślonsk Cieszyński tyż wangelicki
        Dyć krześcijański przeca na wdycki.
   • broneknotgeld Re: Wisła - Hukvaldy 06.08.06, 21:04
    Hukvaldy

    Małe Hukvaldy Wisły partnerym
    Zocne historiom - to powiy kery
    Tako tyż żyje fest turystykom
    Komuś to wadzi? Łoberwie krykom!
    • broneknotgeld Re: Wisła - Hukvaldy 06.08.06, 21:07
     Zamek Hukvaldy

     Średniowieczny zamek cie tukej zodziwi
     Biskup z Ołomuńca dyć ło niego dboł
     Tako dzisioj cieszy - zdo sie być szczyńśliwy
     Kto tukej rodzony zowdy szteli pszoł.
     • broneknotgeld Re: Wisła - Hukvaldy 08.08.06, 20:18
      Na gon

      Na gon do Hukvaldy - daniele czekajom
      Toż zwiyrza takego pod Wisłom niy majom.
      • broneknotgeld Re: Wisła - Hukvaldy 08.08.06, 20:22
       Miyndzynarodowy Festiwal Muzyczny Janaczka

       Tako festiwalym ta miejscowość słynie
       We morawsko-ślonski niy yno dziedzinie.
       • broneknotgeld Re: Wisła - Hukvaldy 10.08.06, 20:47
        Tabula Janaczka

        Kaj se kompozytor rodzioł
        Dali ta tabula
        Po ty szteli młody chodzioł
        Tela - niy chca fulać.
        • broneknotgeld Re: Wisła - Hukvaldy 10.08.06, 20:50
         Z Janaczkym

         Z Janaczkym Hukvaldy tako se kupluje
         Że na kozdym kroku jego ducha czuje
         Zdo sie co w ty szteli ciyngym istny gro
         Ze tego uciecha naprowdy tyż mo.
         • broneknotgeld Re: Wisła - Hukvaldy 10.08.06, 20:52
          Browar

          Mo dziedzina mały browar
          Toż niych żyje ich piwowar!
          • broneknotgeld Re: Wisła - Hukvaldy 10.08.06, 20:53
           "Hukvaldski Leżak"

           Pokosztoweć piwka trza
           Co hukvaldske dobre - pra?
           • broneknotgeld Re: Wisła - Hukvaldy 10.08.06, 20:59
            Zamek

            Z czinostego wieku stoji tu zamczysko
            Ło swoji historji czy łopowiy wszysko?
            Możno drzewa w parku tyż zaszumiom tako
            Czi idzie spokopić to wszysko jednako?
            • broneknotgeld Re: Wisła - Hukvaldy 10.08.06, 21:01
             Jest skarbym

             Zamek dlo Hukvaldy już na zowdy skarbym
             Żodyn tu niy powiy że łon jakimś garbym.
  • broneknotgeld Siemianowice Śl. - Jabłonków 07.08.06, 19:02
   Siymianowice Śl - Jabłonkow 1997

   We "Gorolske Świynto" tam Siymianowice
   Zaczyły zoglondać - tako richtig wiycie
   Ze tym szteli prziszło drapko kamracynie
   Za rok podpisane - toż niychej niy minie.
   • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Jabłonków 07.08.06, 19:04
    Jabłonkow - Siymianowice Ślonske
    23.04.1998

    Dni Kultury Czeski były w Katowicach
    Toż se radowała ślonsko okolica
    Tako z Siymianowic no i Jabłonkowa
    Burgemajstry szkryfli wspołpracy umowa.
   • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Jabłonków 07.08.06, 19:07
    Herb Jabłonkowa

    W herbie Jabłonkowa jabłonka znojdziecie
    I Baranek Boży tyż na niym jest przecie
    A do tego oreł - przeca tyn nasz ślonski
    W Czechach tyż regionu naszego som konski.
    • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Jabłonków 07.08.06, 19:08
     6000 dusz

     Tela w Jabłonkowie dusz żywych rachujom
     Dyć skuli turystow ludniejsze se czujom.
     • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Jabłonków 07.08.06, 19:10
      10 km. kw.

      We dolinie Olzy zdo sie to niywiela
      Blyszczy jednak jasno jabłonkowsko sztela.
      • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Jabłonków 07.08.06, 19:12
       Jabłonkow 1435

       Ło Jabłonkowie cosik szkryfnyli
       Toż w historyjo tako wdepnyli.
       • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Jabłonków 07.08.06, 19:14
        Jabłonkow 1569

        Princ na Cieszynie doł miejske prawa
        Fest se radujom z woli Wacława
        Piwo i wino już tu rychtujom
        Tako na torgu wiela handlujom.
        • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Jabłonków 07.08.06, 19:25
         Toż winszuja wom partnera
         forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=134&w=41376746
         Trza kamracić fest se teraz.
         • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Jabłonków 07.08.06, 19:29
          "Gorolske Świynto" 5-6.08.2006

          "Gorolske Świynto" już se skończyło
          Kamratow przeca wiela tam było
          Szczyńściym tyn zocny "tydziyń beskidzki"
          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28940&w=46039776
          Sztele cuzamyn kupluje wdycki.
          • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Jabłonków 07.08.06, 19:36
           We Gogolinie

           Blyszczy Jabłonkow we Gogolinie
           Tako tyż przeca ślonski dziedzinie
           Toż se cuzamyn gryfnie kamracom
           I we kulturze tako bogacom.
           • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Jabłonków 07.08.06, 19:41
            Ćwierć Jabłonkowa

            Ćwierć Jabłonkowa to som Ślonzoki
            Toż jakby momy te same zoki
            Godka cuzamyn sztele kupluje
            Tukej to kożdy dyć forszteluje.
            • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Jabłonków 07.08.06, 19:42
             Po naszymu

             Po naszymu w Jabłonkowie
             Pogodać se idzie
             Ślonzok tukej - zocny czowiek
             -Niych na zowdy bydzie.
             • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Jabłonków 08.08.06, 20:04
              Jablonkov

              Kaj Łomna ze Olzom wody swoje zlywo
              Tam se Jabłonkowu wandrus zowdy dziwo.
              • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Jabłonków 08.08.06, 20:06
               Cieszyński ziymi

               Cieszyński ziymi to piyrwyj sztela
               Cosik do dzisioj łostało
               Tu sie podziwosz na ślonsko frela
               Gryfniejszych richtig jest mało.
               • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Jabłonków 08.08.06, 20:09
                Czesko-ślonski Jabłonkow

                Toż tu roztomajcie pogodać se idzie
                Czesko-ślonsko-polsko zgoda tako przidzie.
                • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Jabłonków 08.08.06, 20:35
                 Myńszościowo szkoła

                 Ano - Jabłonkow tako tyż blyszczy
                 We kamracyniu tym wiela zyszczy.
                • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Jabłonków 08.08.06, 20:37
                 Z Madziarow

                 Z Madziarow do Polski szlak wiod stary tukej
                 Na Wrocek czy Krakow se kupce keryjom
                 We tym dobrobytu Jabłonkowa szukej
                 To przeca i dzisioj richtig forsztelujom.
   • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Jabłonków 07.08.06, 19:16
    Siymianowice Ślonske

    Grod ajzy wonglo - to juz za niymi
    Choć ciyngym siyła trza brać ze ziymi
    Kero nom przeca matkom na zowdy
    Kto niy spokopioł ty wielki prowdy?
    • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Jabłonków 07.08.06, 19:22
     Jabłonkowiany ze wsparciym przidom?
     forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28940&w=40651986&a=41368868
     Siymianowice we złocie bydom?
     • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Jabłonków 07.08.06, 19:33
      Przi "Gorolskim Świyńcie"

      Ze Siymianowic we Jabłonkowie
      Tyż se zabawioł niyjedyn czowiek.
      • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Jabłonków 20.08.06, 09:55
       Jakby goście z Jabłonkowa
       Wsparły te Siymianowice
       forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28940&w=40651986&a=41368868
       Pozłociyli by tu gowa
       Burgemajstra - sami wiycie.
       • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Jabłonków 20.08.06, 09:56
        Dubeltowo

        W Jabłonkowie dubeltowe
        znojdziecie napisy
        Polske tukej som szrajbniome
        a ślonski se słyszy.
        • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Jabłonków 20.08.06, 09:57
         "Gorolske Świynto" zowdy tu latym
         Jabłonkowiany przeca som za tym.
         • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Jabłonków 22.08.06, 17:24
          Coś po polsku ło dziedzinie
          www.jablunkov.cz/historie/historie_pl.html
          Niychej szteli niy łominie.
   • broneknotgeld Siemianowice Śl. - Mohacz 20.08.06, 10:20
    Downo tymu

    W bitwie pod Mohaczym Turki gorom byli
    I zaroz te ziymie sami zasiedlyli
    Tutejszym niywola zoglondnyła w łoczy
    Pokryli sie wszyńdzie by niy być w ich mocy

    Po lasach barzołach na wyspech Dunaju
    Szczyńście sie skończyło - niy ma dlo nich raju
    Dyć roz przi branderze starzik przepowiedzioł
    Że wrocom zaś do dom - łon dobrze to wiedzioł
    Broń im kozoł znosić robić groźne maski
    I czekać durś znaku - jakby Boży łaski.

    Tako tyż sie stało - ciyrpliwie czekali
    W końcu przeca znak tyn - jak godoł - dostali
    Poszli z tym co mieli - Turka przegoniyli
    W Mohaczu juz teroz panami zaś byli

    Tako to legynda ło tych dziejach prawi
    Skiż tego sie miasto we karnawał bawi
    I chocioż historio coś inkszego godo
    Tańcuj ciesz sie z niymi - to szczyńścio ci dodo.
    • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Mohacz 20.08.06, 10:21
     "Buso" w Mohaczu

     W "Buso" we Mohaczu wielce sie radujom
     "Buszowniki" tukej festelnie świyntujom
     To jakby pamiontka historyji miasta
     Pij tańcuj i śmiyj sie - szczyńście we tym - basta.
     --

     "Odrodzynie"

     Odrodzynie! - Tako ryczom tukej dzieci
     Jak już tyn karnawał we Mohaczu leci
     Bajtle swojym larmym wszysko zaczynajom
     Dyć potym sie starsi w zabawa włonczajom.
     • broneknotgeld Re: Siemianowice Śl. - Mohacz 20.08.06, 10:22
      Plac Kolo

      Tukej sie zbiyrajom ichnie przebiyrańce
      Kożdy maska nosi z wielkimi rogami
      Larma robiom wiela zaczynajom tańce
      Jak głowami Turkow bawiom sie kreplami.
      --

      Łostatnio niydziela

      Cały dziyń zabawa - świyntujom do nocy
      Na koniec zaś łogyń se ciepie we łoczy
      Wielgachny fojery pamiontki po czasach
      Jak kryć sie musieli przed Turkym po lasach.
  • broneknotgeld Powiat Gliwicki - Powiat Pucki 10.08.06, 20:42
   Tako wspołpraca majom wzorcowo
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28940&w=40657700
   Łosobny wontek rośnie z tym zdrowo.
   • broneknotgeld Re: Powiat Gliwicki - Powiat Pucki 10.08.06, 20:45
    Toż sztele polske tyż se kamracom
    Tako wzajymnie przeca bogacom
    Trza ło tym szkryflać we wontku takim
    Koncept choć wielki dyć niy jednaki.
    • broneknotgeld Re: Powiat Gliwicki - Powiat Pucki 01.02.14, 12:07
     Kurde bele - sie dziwuja
     www.dziennikzachodni.pl/artykul/3317578,niesamowite-zjawisko-lodowe-kule-na-plazy-w-jastarni-zobacz-wideo,id,t.html
     Dyć kulami tyż raduja.
  • broneknotgeld Karwina-Wodzisław Śl.-Jastrzębie Zdrój-Jaworzno-Mi 14.08.06, 16:41
   Karwina - Wodzisław Ślonski - Jastrzymbie Zdroj - Jaworzno - Mieres - Rybnik

   Toż se Karwina wiela kamraci
   Cuzamyn przeca zowdy bogaci.
   • broneknotgeld Re: Karwina-Wodzisław Śl.-Jastrzębie Zdrój-Jaworz 14.08.06, 16:42
    Piyńciu parnerow mo ta Karwina
    -Naszo nojbardzi wciongo dziedzina.
    • broneknotgeld Re: Karwina-Wodzisław Śl.-Jastrzębie Zdrój-Jaworz 14.08.06, 16:43
     Karwina - Wodzisław Ślonski 1991

     Juz se kamracom piytnoście rokow
     Czy miyndzy niymi zabrakło ćmoku?
     • broneknotgeld Re: Karwina-Wodzisław Śl.-Jastrzębie Zdrój-Jaworz 14.08.06, 16:45
      Karwina - Jastrzymbie Zdroj

      Tako cuzamyn richtig dwa zdroje
      Choć skuli wonglo wiynksze tu boje.
      • broneknotgeld Re: Karwina-Wodzisław Śl.-Jastrzębie Zdrój-Jaworz 14.08.06, 16:48
       Karwina - Jastrzymbie Zdroj 1995

       Tako cuzamyn richtig dwa zdroje
       Choć skuli wonglo wiynksze tu boje.

       ---------

       Ze rokym fraszka lepszo tu bydzie
       Możno zapytać ło to ktoś przidzie
       • broneknotgeld Re: Karwina-Wodzisław Śl.-Jastrzębie Zdrój-Jaworz 14.08.06, 16:49
        Karwina - Jaworzno 2000

        We łobu herbach zielono widać
        Na kamracynie choć grosz trza by dać.
        • broneknotgeld Re: Karwina-Wodzisław Śl.-Jastrzębie Zdrój-Jaworz 14.08.06, 16:52
         Karwina - Mieres 2002

         Aż w iberyjsko zoglondo sztela
         forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28940&w=19764660&a=20274859
         Tam se wygrzywo z Karwiny frela.
         • broneknotgeld Re: Karwina-Wodzisław Śl.-Jastrzębie Zdrój-Jaworz 14.08.06, 16:54
          Karwina - Rybnik 2004

          Kamrat Karwiny naprowdy świyży
          Dyć we wspołpracy zdo sie łon bliży
          • broneknotgeld Re: Karwina-Wodzisław Śl.-Jastrzębie Zdrój-Jaworz 14.08.06, 16:55
           Patrzy

           Patrzy Karwina i do Skoczowa
           Czy za tym pódzie jakoś umowa?
    • broneknotgeld Karwina 14.08.06, 17:01
     Frysztat

     Frysztat - historio szkryflo tyż tako
     Ze downych wiekow - dyć niy jednako.
     • broneknotgeld Re: Karwina 14.08.06, 17:02
      Skuplowała

      Skuplowała Karwina rożniste dziedziny
      Teroz w jedny szteli wszyske łone driny.
      • broneknotgeld Re: Karwina 14.08.06, 17:05
       Zdroj 1862

       Jodobromowo znodli dyć woda
       Trza se kurować bo przeca szkoda
       By se te dobro tu zmarnowało
       Tako i Zdrojym drapko łostało.
       • broneknotgeld Re: Karwina 15.08.06, 10:30
        Rosły te gruby

        Ech - we Karwinie rosły te gruby
        Ktosik tyż ze nich był aż za ruby
        Tako bergmonow miasto i dzisioj
        Ło tym pewnikym już kożdy słyszoł.
        • broneknotgeld Re: Karwina 15.08.06, 10:32
         Karwina

         Łod połnocy karwina graniczy ze Polskom
         Możno bestoż zdo sie co bardzi nom swojskom
         Ano - w ty dziedzinie spotkosz i Ślonzoka
         Tako se ci werci za ta Olza skokać.
   • broneknotgeld Wodzisław Śl.- Jastrzębie Zdrój-Jaworzno-Mieres-Ry 14.08.06, 16:58
    Wodzisław Ślonski i ta Karwina
    Z downa bratersko jakby dziedzina
    • broneknotgeld Re: Wodzisław Śl.- Jastrzębie Zdrój-Jaworzno-Mier 14.08.06, 16:59
     Wodzisław Ślonski - Karwina 1954

     Sztele w komunie se skamraciyły
     Jako cuzamyn w tych rokach żyły?
     • broneknotgeld Re: Wodzisław Śl.- Jastrzębie Zdrój-Jaworzno-Mier 15.08.06, 10:49
      Rajd

      Z Wodzisławia do Karwiny
      Na kole rajzujom
      To kupluje dwie dziedziny
      Tako wszyscy czujom.
      • broneknotgeld Re: Wodzisław Śl.- Jastrzębie Zdrój-Jaworzno-Mier 15.08.06, 10:50
       "Dni Karwiny"

       "Dni Karwiny" we Karwinie
       Toż Wodzisław niy łominie.
       • broneknotgeld Re: Wodzisław Śl.- Jastrzębie Zdrój-Jaworzno-Mier 15.08.06, 11:08
        W "Dni Wodzisławia"

        W "Dni Wodzisławia" goście z Karwiny
        Zowdy zoglondnom do ty dziedziny.
        • broneknotgeld Re: Wodzisław Śl.- Jastrzębie Zdrój-Jaworzno-Mier 03.10.12, 20:48
         Wodzisław wspiyro
         www.nowiny.rybnik.pl/artykul,28883,radni-poparli-slaski-jezyk.html
         Wiy kto zaziyro.
   • broneknotgeld Jastrzębie Zdrój-Jaworzno-Mieres-Rybnik-Karw ina- W 15.08.06, 10:40
    Jastrzymbie - Zdroj 1861-1991

    Dość dugo tukej se kurowali
    Niy poradziyli już ciongnońć dali
    Tela że w mianie szteli łostało
    To z czego piyewyj tyż profit miało.
    • broneknotgeld Re: Jastrzębie Zdrój-Jaworzno-Mieres-Rybnik-Karw 15.08.06, 10:41
     Gołymbie?

     Myślołbyś - ludzie jako jastrzymbie
     A ze nich tukej istne gołymbie.
     • broneknotgeld Re: Jastrzębie Zdrój-Jaworzno-Mieres-Rybnik-Karw 15.08.06, 10:43
      Jastrzymbianin

      Jastrzomb - ptok kery furgo wysoko
      A jastrzymbianin do szoli skoko
      I fuk - kaj słonka już cołkym niy ma
      Kusi go richtig ta tusto ziymia?
      • broneknotgeld Re: Jastrzębie Zdrój-Jaworzno-Mieres-Rybnik-Karw 16.08.06, 19:27
       "Dawny Krajobraz Górnego Śląska"

       Toż jastrzymbsko bibliotyka
       ta ksionżka wydała
       Dyć karwińsko we tym wiela
       richtig pomogała
       Jest po polski i po czesku
       -ze tym kamracynie
       Se przidała łobu sztelom
       -co niychej niy minie.
   • broneknotgeld Jaworzno-Mieres-Rybnik-Karwina-Wo dzisław Śl.-Jastr 15.08.06, 11:13
    Jaworzno - Karwina

    Z tym tysioncleciym se już kamracom
    Tako kultura swoja bogacom.
    • broneknotgeld Re: Jaworzno-Mieres-Rybnik-Karwina-Wo dzisław Śl. 15.08.06, 11:15
     Co tu szkryfnońć jak wiym mało?
     Dejcie cosik by leciało.
     • broneknotgeld Re: Jaworzno-Mieres-Rybnik-Karwina-Wo dzisław Śl 16.08.06, 19:29
      Se kamracom

      W szporcie, oświacie, kulturze
      Ponoć se istni kamracom
      Dyć tinty niy mom we piorze
      A w gowie myśli już tracom.
    • broneknotgeld Jaworzno 15.08.06, 11:17
     Jaworzno 1242

     Biskup Prandota kupioł dziedzina
     Benedyktynki wpiyrw jom czimały
     Rudy ołowiu kryła ta ziymia?
     Ano - dyć gyszeft z tego był mały.
     • broneknotgeld Re: Jaworzno 15.08.06, 11:19
      Jaworzno 1242-1789

      Biskup krakowski dugo tu panym
      Chłop z okolicy jego poddanym.
      • broneknotgeld Re: Jaworzno 15.08.06, 11:20
       We XIII wieku

       We czinostym wieku rud tukej szukajom
       Ze ołowiym srybra ździybko dobywajom.
       • broneknotgeld Re: Jaworzno 15.08.06, 11:21
        Wiek XVIII

        Wongel już grzeje ta okolica
        Chocioż niyśmiało pokozoł lica.
        • broneknotgeld Re: Jaworzno 15.08.06, 11:24
         We Szczakowyj 1766

         Ponoć ze tym rokym zaczli wongel kopać
         Tako na bergmona szkolom tukej chopa.
         • broneknotgeld Re: Jaworzno 15.08.06, 11:26
          Grof Moszyński 1792

          Tyn grof Moszyński wele Dombrowy
          Richtig wbioł se to teroz do gowy
          Co gruba trza tu drapko wystowić
          Wongel dobywać a niy niym bowić.
          • broneknotgeld Re: Jaworzno 15.08.06, 11:47
           Jaworzno 1889

           Toż na przemyśle tako urosło
           Że do praw miejskich z tym rokym doszło.
           • broneknotgeld Re: Jaworzno 15.08.06, 11:48
            Krakow ze Lwowym 1919

            Krakow ze Lwowym gruby kupiyły
            By austryjocke w Polsce niy były.
            • broneknotgeld Re: Jaworzno 15.08.06, 11:50
             Szczakowa 1933

             Erbła Szczakowa tyż miejske prawa
             Dzisioj z Jaworznym yno zabawa.
             • broneknotgeld Re: Jaworzno 15.08.06, 11:52
              "Wielke Jaworzno" 1956

              Toż som piyńćdziesiont rokow cuzamyn
              Wsie ze Szczakowom wlazły na amyn
              Bestoż Jaworzno epne tu momy
              I zdo sie take już yno znomy.
              • broneknotgeld Re: Jaworzno 15.08.06, 11:54
               Ksiondz Stanisław Stojałkowski (1845-1911)

               Dynkmal przi kościele ksiynzoszka se stoji
               Tako łon Jaworzno w historyjo stroji
               Tukej był opokom ruchu ludowego
               No i z powołanio tyż Słowa Bożego.
               • broneknotgeld Re: Jaworzno 15.08.06, 11:56
                Parafijo św. Wojciecha

                Patronym Jaworzna mogby Istny być
                Paragijo zdo sie mo nojstarszo w pieczy
                Dyć czy lekci ze tym byłoby im żyć?
                Toż i we ty szteli bezrobocie skrzeczy.
   • broneknotgeld Mieres-Rybnik-Karwina-Wodzisław Śl.-Jastrzebie Zdr 15.08.06, 20:49
    Bydzie wontek rozwojowy
    Dyć niy szkryfna nic ze gowy.
   • broneknotgeld Rybnik-Karwina-Wodzisław Śl.-Jastrzębie Zdrój-Jawo 15.08.06, 20:53
    "Dni Karwiny" w Rybniku (V.2006)

    Latoś dziedziny to zrychtowały
    Z Uniji geld dołożyli
    Tako już sukces richtig niymały
    Czy inksi muster se wziyli?
    • broneknotgeld Re: Rybnik-Karwina-Wodzisław Śl.-Jastrzębie Zdrój 15.08.06, 20:55
     "Dni Rybnika" w Karwinie (VI.2006)

     Maj był Rybnika - czyrwiec Karwiny
     Niychej kamracom se durś dziedziny.
     • broneknotgeld Re: Rybnik-Karwina-Wodzisław Śl.-Jastrzębie Zdrój 15.08.06, 20:57
      Pyndzyjonisty ze Paruszowca

      Pyndzyjonisty ze Paruszowca
      se do Karwiny rajzujom
      Do sia tyż proszom swojich kamratow
      co zocne to pokazujom.
      • broneknotgeld Re: Rybnik-Karwina-Wodzisław Śl.-Jastrzębie Zdrój 15.08.06, 20:59
       "Karwina na zdjyńciach"

       Była w Rybniku tako wystawa
       Autorym Edmund Kijonka
       Tako kamratow zocno to sprawa
       Trza we kulturze se tonkać
       • broneknotgeld Re: Rybnik-Karwina-Wodzisław Śl.-Jastrzębie Zdrój 15.08.06, 21:10
        Rybnik XII w.

        Czy za głymboko we dzieje blikom?
        Ponoć szkryfnyli coś ło Rybniku.
  • broneknotgeld Ostrawa - Katowice 15.08.06, 21:12
   Ech - niy yno dlo zabawy
   Chyca teroz se Ostrawy
   Co prym na Morawach wiedzie
   Toż niych bydzie tu na przedzie.
   • broneknotgeld Re: Ostrawa - Katowice 15.08.06, 21:13
    320 tysiyncy dusz

    We Czechach trzecio ta miejsko sztela
    Dyć skuli tego znaczy tyż wiela
    Jako z tym rownać se Katowicom?
    Choć trocha wiyncy dusz przeca liczom.
    • broneknotgeld Re: Ostrawa - Katowice 15.08.06, 21:14
     Stary ratusz (XVI w.)

     Tyn stary ratusz trza nom łodwiedzić
     Tukej Muzeum Ostrawske siedzi
     Kaj historyjo grodu poznocie?
     Na wiyrchu przeca jom jakby mocie.
     • broneknotgeld Re: Ostrawa - Katowice 16.08.06, 22:01
      Muzeum Gornicze we Ostrawie

      Noy trza se dziwać że łone prawie
      Znojdziecie tako we ty Ostrawie
      Tu nawet dzisioj w bergmońskim fachu
      Jak kery robi to niy mo strachu
      Ze Polski ludzi przeca werbujom
      U nos niy idzie - tu pofedrujom.
      • broneknotgeld Re: Ostrawa - Katowice 16.08.06, 22:20
       Na gorce Landek

       Piyrwyj tu łowcy mamutow żyli
       Cosik ze tego łostało
       Toż do muzeum to wszysko wziyli
       By wiela se dziwowało.
       • broneknotgeld Re: Ostrawa - Katowice 07.09.06, 19:57
        Muzeum Gornictwa Wynglowego
        Ostrawa-Petrzkowice 9.IX.2006

        Bergmony w Ostrawie ze tym dniym świyntujom
        Dziewiontego września zowdy se radujom
        Toż prawa bergmońske we tym dniu Jihlava
        Dostała ze ryncow krola Czech - Wacława.
        • broneknotgeld Re: Ostrawa - Katowice 08.09.06, 19:15
         "Janaczkowy maj" w Ostrawie

         Melomana tym pokusi
         W maju tu zoglondnońć musi
         Choć na wonglu ciyngym stoji
         Grod w kulturze wiela broji.
   • broneknotgeld Kolonia - Katowice 16.08.06, 19:12
    Kolońsko katedra

    Szejset lot dźwigali
    W koncu zrychtowali
    Niychej se niom aszom nojmni druge tela
    Bo czym bez katedry jest ta miejsko sztela?


    "Żywo siyła"

    Z fligow tepichym Kolonia pokryli
    Yno katedra durś stoła
    W Niebo wołała - Bydymy tu żyli!
    Nawet sie łognia niy boła

    Kaj łona przeca - chnet wszysko łodrośnie
    W niyj siyła żywo "zaklynto"
    Czowiek - nadzieja - blikanie ku wiośnie
    A niy zaś jakeś "memynto".
    • broneknotgeld Re: Kolonia - Katowice 16.08.06, 19:13
     20 Światowe Dni Młodzieży

     Co czi dni znaczom w historii miasta?
     Z krześcijańskego dyć rosło ciasta
     I tako dali niychej tu bydzie
     Ze Dni Młodzieży dobro w świat idzie.     Jako ku dobru?

     Jan Paweł II zwołoł tu modych
     Papiyż Benedykt jednak ich witoł
     Jedyn zakonczoł życio przigody
     Drugi za Niego Ponboczka pytoł

     Jako ku dobru wiyźć modych dali?
     Jako w ich dusze wloć pszonie świata?
     W ty intyncyji tyż z Niym rzykali
     Ci przed kerymi prziszłe som lata.     "Przybyliśmy oddać Mu pokłon"

     Dyć prziszli młodzi - w Kolonii siyła
     pont znakym wiary dlo nich głymbokim
     Co ciyngym bydzie jako i była
     Pokłon dać Jymu richtig głymboki.
     • broneknotgeld Re: Kolonia - Katowice 16.08.06, 19:14
      Mu ulżyło

      Już dwa tysionce rokow niom rod
      Zdo sie w ramiona jeji łon wpod
      Prawiom - Rynowi przi niyj ulżyło
      Wpiyrw gorzi ze niym podobnoś było.      Kolonia 33 r.p.n.e

      Ciśli w ta strona łostro Rzymiany
      Chocioz broniyli se fest Germany
      Tako nad Rynym rodzi se sztela
      Historio do jyj gyszynkow wiela.


      Kolonia 50 r.n.e.

      Sie Agrypina Młodszo w niyj rodzi
      Co za cysorza Rzymu wychodzi
      Klaudiusz szczyńśliwy nadaje prawa
      Miasta rzymskego - toż niy zabawa
      Stond tyż Koloniom zwać sie już może
      Rzymskom - tref ze tym wcale niy korze.
      • broneknotgeld Re: Kolonia - Katowice 16.08.06, 19:14
       Kolonia IV w.

       Stolicom biskupstwa Kolonia sie stała
       Krześcijaństwu tako wiela łod sia dała.


       Krześcijaństwo

       Z połnocy cysorstwa zdo sie być na kraju
       Bestoż krześcijany myślom tu ło raju?
       Dyc stare we nowe sie leko niy miyni
       Mynczyństwym znaczono przemiana ty ziymi.


       Seweryn Gereon Urszula

       Wspomnieć trza te miana
       Jejich śmierć za wiara
       Łokwieci se rana
       Zdo sie już na marach

       Życiym bogobojnym
       Świyntości służyli
       Przikłodym dostojnym
       Dlo pokolyń byli

       Z jejich mogił aże
       Wyrosły kościoły
       Ponboczek niy karze
       Z Niymi jest wesoły

       Chwała tymu światu
       Za dzieci przezocne
       Z niych mosz wiela blasku
       I korzynie zocne.
       • broneknotgeld Re: Kolonia - Katowice 16.08.06, 19:15
        Wolne Miasto Rzeszy

        Łod średniowieczo po nowsze czasy
        Biydom Kolonia Niymiec niy straszy
        Toż ciyngym rośnie - durś sie bogaci
        Profity zbiyro rzodko zaś traci.


        Woda kolońsko (XVIIIw.)

        Ze Italyji koncept tyn wziyła
        Se na ty "wodzie" tyż wzbogaciyła
        Niuchoł ktoś kwiotki na szpyrytusie
        Toż ze tym jakby kłonioł i tu sie.


        "Eau de Cologne"

        Yno jom niy myl z "wodom łognistom"
        Zdrowi jak gymba przepłokosz "czystom".
        • broneknotgeld Re: Kolonia - Katowice 16.08.06, 19:16
         Katedra kolońsko

         Toż drugo wojna jom łoszczyńdziyła
         Stoji durś tako jako wpiyrw była
         Alianckim fligrom latarniom zdo sie
         Poczebnom - z tego cud jakby mo sie.


         12 kościołow

         Dwanoście kościołow romańskich tu przeca
         Kożdy zocnom gwiozdom na kolońskim niebie
         Łozdoby to wielke tutejszego neca
         Na chwała dźwignione Ponboczku dyć Ciebie.


         Kościoł św Gereona

         Konstrukcyjom swojom zodziwi kożdego
         Bydziesz we Kolonii zoglondnij na niego.
  • broneknotgeld Brzeżany - Kluczbork 16.08.06, 18:14
   Brzeżany XIII w.

   Władysław Opolczyk zasiedloł ta sztela
   Jak był prawom rynkom tu krola polskego
   Ze Brzega pościongoł i ludzi dość wiela
   Tyż miano dziedziny se wziyło ze tego.
   • broneknotgeld Re: Brzeżany - Kluczbork 16.08.06, 18:24
    W rynkach Sieniawskich

    W rynkach Sieniawskich sztela kresowo
    Niyroz w łobronie granicy stowo
    Tatary, Turki, nawet Kozoki
    Tukej właziyły ze śmiertkom w ćmoki.
    • broneknotgeld Re: Brzeżany - Kluczbork 16.08.06, 18:35
     Z Izabelom Czartoryskom

     Cera Zofiji komu wydano?
     Już Lubomirski trzimie jyj wiano
     Przeca Brzeżany źle se niy majom
     Zocne familje ty szteli pszajom.
     • dinozaurklb Re: Brzeżany - Kluczbork 17.08.06, 10:40
      broneknotgeld napisał

      W rynkach Potockich Brzeżany dugo
      Zły tref w dwudziestym wieku zamrugo
      Skiż drugi wojny wszysko stracone
      Tako dlo Polski tu nastoł koniec.      Historia niezakończona
      Kluczbork - Brzeżany,
      miłość nieskończona.
      • dinozaurklb Re: Brzeżany - Kluczbork 17.08.06, 10:51
       www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20020615/REGION/106150020&SearchID=73253941451925
       Ślązak, chadziaj dwa bratanki
       już nalewam wina do szklanki.
       W magistracie wina jest wiela,
       polejmy na ta sztela.
       • broneknotgeld Re: Brzeżany - Kluczbork 17.08.06, 12:33
        Szteli niymiecki tyż se chycymy
        Skiż jejich winka polecom rymy.
        • broneknotgeld Re: Brzeżany - Kluczbork 17.08.06, 12:44
         Brzeżański kościoł farny 1620

         Toż Sieniawski go fundowoł
         By Ponboczka chwolić
         Przikłod dlo potomnych dowoł
         -Niychej nikt niy smoli.
         --

         Bernardyny w Brzeżanach

         Staraniym Sieniawskich
         Tu Bogu służyli
         Niy skompioł im łaski
         Tako Go chwolyli.
         • broneknotgeld Re: Brzeżany - Kluczbork 17.08.06, 16:18
          Kościoł Bernardynow

          Przed wiedyńskom wiktoryjom
          Już stanoł se tukej
          Jak do Brzeżan kedyś trefisz
          Na niego pokukej.

          I porzykej se w świontyni
          Tyż do Antonika
          Możno tref ci zły łodmiyni
          -Mie wystyknie klikać
          • broneknotgeld Re: Brzeżany - Kluczbork 17.08.06, 16:29
           Marszałek Rydz-Śmigły

           Dyć wydały go Brzeżany
           Choć ze niego wodz przegrany
           Sieniawskiego chcioł iść śladym?
           Ano - niy doł karlus rady.
           • broneknotgeld Re: Brzeżany - Kluczbork 17.08.06, 16:44
            Jan Pfister (Hanusz Snycerz)

            Tyn istny Brzeżany naprowdy rozsławioł
            Kunsztym to rzeźbiorskim swojym przeca sprawioł
            Ło "Hanuszu" wiela prawiyli we Lwowie
            Znali jego rynka tako i w Tarnowie.
            • broneknotgeld Re: Brzeżany - Kluczbork 18.08.06, 07:54
             Zamek w Brzeżanach

             Zamek w Brzeżanach
             -dzisioj ruina
             Dyć pokazuje
             co za dziedzina.
             • dinozaurklb Re: Brzeżany - Kluczbork 18.08.06, 10:36
              broneknotgeld napisał:

              > Zamek w Brzeżanach
              >
              > Zamek w Brzeżanach
              > -dzisioj ruina
              > Dyć pokazuje
              > co za dziedzina.


              www.tpfprzemysl.w.kki.pl/zamki/brzezany.html
              świta?

              plfoto.com/zdjecia/710888.jpg
              • broneknotgeld Re: Brzeżany - Kluczbork 18.08.06, 13:30
               W Podolski Szwajcarji

               W Podolski Szwajcarji
               leżom te Brzeżany
               Tako im ciekawy
               konsek ziymi dany.
               • broneknotgeld Re: Brzeżany - Kluczbork 19.08.06, 17:32
                Zamek w Brzeżanach

                Toż go wojna tyż zniszczyła
                www.tpfprzemysl.w.kki.pl/zamki/brzezany.html
                Twierdza piyrwyj zocno była.
                • broneknotgeld Re: Brzeżany - Kluczbork 19.08.06, 17:35
                 Zamek dzisioj

                 Richtig bajkowo
                 plfoto.com/zdjecia/710888.jpg
                 Wom tyż sie zdowo?
                 • luna-a życie w zamku... 19.08.06, 22:28
                  broneknotgeld napisał:

                  > Zamek dzisioj
                  >
                  > Richtig bajkowo
                  > plfoto.com/zdjecia/710888.jpg
                  > Wom tyż sie zdowo?

                  Co noc basztę osrebrzałam,
                  wielką w tym uciechę miałam.
                  Oglądałam, to dzięki poświacie,
                  jak w zamczysku płynie życie.
                  O, a było tam wielu gości znamienitych,
                  na nich szaty strojne, bogactwem obszyte.
                  Słowem wytworne towarzystwo. Piękne damy,
                  gdy nieco starsze po prostu matrony,
                  obok wytworni, przeważnie stateczni panowie...
                  A gdy przy beczkach z wiekowym winem za zdrowie
                  przepijali zbyt gorliwie, byli jak współcześni
                  rozzochoceni, hałaśliwi, agresywni, rubaszni.

                  -
                  ;b!
                  _
                  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=26289
                  • broneknotgeld Re: życie w zamku... 19.08.06, 23:34
                   Magnaterio tam kresowo
                   Ciyngym straszy - czy sie zdowo?
                   Tako Luna nom blysnyła
                   Prawi co na balu była.
                 • broneknotgeld Re: Brzeżany - Kluczbork 20.08.06, 09:42
                  Czy ktoś ze hufca wontek wzbogaci?
                  www.radio.opole.pl/wiadomosci,12757.html
                  Kluczbork z tym zysko a niy utraci.
                 • broneknotgeld Re: Brzeżany - Kluczbork 27.08.06, 18:06
                  Brzeżany 1375

                  Z kart historyji dane nom tako
                  Waśko je chycioł - tyn Teptuchowicz
                  W Brzeżanach żodyn ło to niy płakoł
                  Jak dali było? Fraszko - łopowiydz!
              • dinozaurklb Re: Brzeżany - Kluczbork 20.08.06, 11:25
               broneknotgeld napisał:

               > Toż go wojna tyż zniszczyła
               > Twierdza richtig wielko była.


               Po raz czwarty harcerki i harcerze z kluczborskiego hufca ZHR jadą do Brzeżan,
               by pomóc w odnowie Zamku Sieniawskich.

               www.radio.opole.pl/wiadomosci,12757.html
               • broneknotgeld Re: Brzeżany - Kluczbork 27.08.06, 18:08
                Niychej ich dobro do Brzeżan wiedzie
                Skiż kamracynio tako na przedzie.
             • dinozaurklb podaj cegłę, podaj cegłę...itd...jak w piosence 04.09.06, 11:43
              Harcerze z kluczborskiego ZHR-u wrócili z Brzeżan. Porządkowali ruiny pałacu i
              kaplicy Sieniawskich. Do pomocy włączyły się nawet tamtejsze władze.


              Władze Brzeżan przyłączyły się do pomocy. Zabytek oplotły rusztowania.
              ZOBACZ ZDJĘCIA
              Harcerze na Ukrainie

              To było niezwykłe doświadczenie - mówi Basia Ciach. W wyprawie do Brzeżan brała
              udział pierwszy raz.
              - Nie wiem, w jakim stanie był pałac i kaplica, kiedy była tam pierwsza ekipa -
              mówi Ewa Sobota. - Ale pracy wciąż jest tam bardzo dużo. Na lata.
              Harcerze zajmują się głównie porządkowaniem zrujnowanego zabytku. Po kolejnych
              wyprawach widać efekty. Zauważyły to nawet władze Brzeżan.
              - I wysupłali pieniądze na zabezpieczenie dachu, by deszcz nie lał się do środka
              - mówi Grzegorz Skóra. - Poza tym ogrodzonego obiektu pilnuje stróż.
              W tym roku harcerze zamurowali dodatkowo przejścia w murach otaczających
              zabytek, by odciąć drogę wandalom.
              - Zamieniliśmy się trochę w archeologów - mówi Maciej Lewandowski. - Odkryliśmy
              w podziemiach kaplicy kamienne zdobienia ołtarzy oraz części nagrobków: z
              granitu, marmuru, niektóre z alabastru.

              Wśród znalezisk były też fragmenty ludzkich czaszek. O każdym odkryciu
              informowany był dyrektor muzeum, na którego terenie znajduje się kaplica i pałac
              Sieniawskich.
              - Udało nam się nawet dokopać do studni - mówi Bartosz Radzwan. - Woda pojawiła
              się na głębokości 7-8 m.
              - Odwiedził nas burmistrz Brzeżan. I był pod wrażeniem naszych prac - dodaje
              jedna z harcerek. - Byłoby super, gdyby udało się ten obiekt w całości
              odrestaurować. Ale to wymaga lat pracy i ogromnych nakładów - kwituje Ewa Sobota.
              Jest jednak nadzieja, że do harcerzy z Kluczborka dołączą studenci archeologii z
              Krakowa, którzy pod okiem fachowców odnawiają polskie zabytki w Żółkwi na
              Ukrainie. I nie mają nic przeciwko temu, by ruszyć na pomoc do Brzeżan.

              www.nto.pl/apps/pbcsi.dll/bilde?NewTbl=1&Avis=NO&Dato=20060901&Kategori=GALERIA&Lopenr=901004&Ref=PH&Item=2&MaxW=460&q=60&MaxH=500&Title=1&border=0
              www.nto.pl/apps/pbcs.dll/gallery?Site=NO&Date=20060901&Category=GALERIA&ArtNo=901004&Ref=PH&Params=Itemnr=1#foto_up
              • dinozaurklb Re: podaj cegłę, podaj cegłę...itd...jak w piosen 04.09.06, 11:47
               i jeszcze link
               www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060901/POWIAT06/60901023
               • broneknotgeld Re: podaj cegłę, podaj cegłę...itd...jak w piosen 04.09.06, 20:02
                Piykne dziynki za informacje.
                Richtig ta wspołpraca Kluczborka ze swojymi kamratami wyglondo ciekawie.
                • broneknotgeld Re: podaj cegłę, podaj cegłę...itd...jak w piosen 04.09.06, 20:06
                 www.powiatkluczborski.pl/ksiazka_partnerstwo.htm
                 To tyż jest dobry pomysł. Możno inksze miasta pódom tym śladym.
   • broneknotgeld Bad Dürkheim - Kluczbork 17.08.06, 21:29
    Z Mannheim

    Z Mannheim do Bad Dürkheim bankom se zajedziesz
    Dej pozor na glajzy jak Bachus cie wiedzie.
    • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim - Kluczbork 18.08.06, 17:15
     Bad Dürkheim ok.1000 r.p.n.e.

     Ano - już Celty tukej siedzieli
     Radochy jednak z winnic niy mieli
     Niy rosły jeszcze we ty dziedzinie
     Dyć se niy tropcie - to przeca minie.

     --

     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940     • Re: Bad Dürkheim - Kluczbork
     broneknotgeld 18.08.06, 17:12 + odpowiedz


     Rzymiany nad Rynym

     Jakby niy godać - coś szteli dali
     Wonorośl drapko zielyni wzgorza
     Na dobrym winie tyż se już znali
     Hehe - co dali przeca niy wroża.
     • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim - Kluczbork 21.08.06, 16:40
      Kaj jest?

      Kaj tyn Bad Dürkheim?
      Chciyjcie mi wierzyć
      To już połnocne
      Richtig Wogezy.
      • dinozaurklb Re: Bad Dürkheim - Kluczbork 21.08.06, 17:04
       broneknotgeld napisał:

       > Na piontka
       >
       > Rachuj na piontka - toż dzielnic przeca
       > Tela sie czimie jednego neca
       > Grethen Hardenburg Leistadt i Serbach
       > Ungstein niy łomiń bo bydzie w nerwach.

       Już myślałem że sobie nie poradzę z Twoim rymem, pierwszy wyraz a właściwie
       druga jego sylaba jest powszechnie znana i rozpisywana na murach i ścianach
       wszelakich. Nerwy ..też - i dzielnica...a następne? ?...a przecież chodzi o to że:

       Miasto dzieli się na 5 dzielnic (Grethen, Hardenburg, Leistadt, Serbach i
       Ungstein), przez które przebiega 14 ścieżek rowerowych prowadzących do zabytków
       ... Szkoda że takich ścieżek nie ma w Kluczborku. Mamy, ale w lesie a przy tym
       jest to tor przeszkód; j